STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ. Hradecká 1250, Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ. Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové http://www.svkhk.cz"

Transkript

1 STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, Hradec Králové 52. setkání volného cyklu Pojďme si povídat Konferenční sál, 5. podlaží (nová budova, Hradecká 1250) Přednášející: MUDr. Jiří Vambera Beseda se koná ve spolupráci se Společností česko arabskou, Společností přátel Afriky a Zoologickou zahradou ve Dvoře Králové nad Labem. VSTUP JE VOLNÝ.

2 Operace Antilopa koňská aneb Z Čech zpátky do Afriky Není žádným tajemstvím, že lidé způsobili vyhynutí celé řady zvířat. Tak tomu bylo i v případě antilop koňských na území Svazijska, malého svébytného království uprostřed Jihoafrické republiky. Poslední zástupce tohoto druhu tam byl pytláky zlikvidován před více než 45 lety, v roce I když svazijský král později vydal výnos, podle něhož se zabití každého ohroženého zvířete trestá smrtí, a podařilo se mu tím pytláctví prakticky zlikvidovat, vyhynulá zvířata už do přírody nikdo nevrátí. Teprve ochranářské projekty z poslední doby se pokoušejí o reintrodukci, tedy opětovné vysazení vzácných zvířat na místa, kde kdysi žila, což je možné jen ve spolupráci s chovateli ohrožených druhů, kterými jsou zejména moderní zoologické zahrady. ZOO Dvůr Králové se snaží lidský dluh vůči antilopám koňským napravit a tím naplňuje své poslání "Noemovy archy ohrožených druhů". Ve spolupráci s organizací Back to Africa poslala tři samice do Svazijska, kde se mají stát základem budoucí volně žijící populace. K samotnému transportu došlo ledna a antilopy doprovázel zkušený vrchní ošetřovatel Radek Hlávka. Všechny antilopy se dobře aklimatizovaly a brzy budou spojeny se samcem. Přípravu i celý transport včetně prvních dní na novém místě zaznamenal na kameru Zdeněk Čermák. Ze získaného materiálu bude zpracován dokumentární film, který bude promítán návštěvníkům zahrady. Královédvorská zahrada je největším chovatelem druhu na světě. První zvířata dovezla přímo z východní Afriky v roce 1969 z Ugandy (6 kusů) a další 4 v roce První mládě se narodilo již v roce 1969 a dodnes jich bylo již 316 ( ). Celý evropský chov byl založen na jedincích pocházejících ze Dvora Králové, a proto nepřekvapí, že dvě dnešní zdejší stáda čítající 25 jedinců tvoří největší skupinu chovanou v zoologických zahradách světa. 2

3 Životopis Jiří Vambera Jiří Vambera se narodil v Praze v roce Po ukončení studia lékařské fakulty v roce 1975 začal pracovat na porodnickém oddělení v nemocnici v Trutnově. V letech byl vyslán v rámci pomoci rozvojovým zemím do Ethiopie. Postupně získal řadu atestací a specializoval se na gynekologii dětí a dospívajících. Od roku 1998 pracoval v několika soukromých zdravotnických zařízeních. Podílel se přitom na výuce a odborné práci na královéhradecké Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2001 založil svou vlastní soukromou praxi. Nadále spolupracuje s Oblastní nemocnicí Trutnov. Je členem tří vědeckých společností. Kromě studia své odbornosti graduoval také v oboru organizace zdravotnictví. Absolvoval semináře Institutu pro národohospodářství a geopolitiku v Hamburku. Jiří Vambera je ženatý, má tři dospělé děti. Ve volném čase se věnuje četbě, cestování a fotografování. Zvláštní zálibu má v historické, životopisné a cestopisné literatuře. Pobyty v zahraničí využívá důsledně ke studiu lokální správy, stavu přírody a zdravotnictví. Příroda a zájem o biologické vědy inspirují jeho tvorbu v oblasti makrofotografie. Od voleb v roce 2004 působí jako radní Královéhradeckého kraje a zodpovídá za oblasti životního prostředí a zemědělství. 3

4 ANTILOPA KOŇSKÁ Svým vzhledem i chováním se velice podobá antilopě vrané, s kterou bývá také často zaměňována, protože se jejich lokality rozšíření překrývají. Je to mohutná antilopa, která je po antilopě losí a kudu velkém největší africkou antilopou. Dosahuje hmotnosti až 250 kg, výšky v kohoutku až jednoho metru a délky těla mezi 2,4 až 2,6 m. Rozeznáváme u ní asi 6 poddruhů, které se liší převážně zbarvením srsti. Nejčastějším zbarvením je rezavá, méně často se objevuje i šedá. Břicho má světlejší a na hlavě má typickou antilopí kresbu, zvláště kolem očí a čenichu má bílou kresbu. Obě pohlaví mají dlouhé šedočerné rohy, samice však kratší a slabší. Svůj název získala pro svou určitou podobnost s koněm, zvláště pak díky protáhlému obličeji a vztyčené černé hřívě. Zvláštní jsou i ušní boltce, které jsou dlouhé a zakončené černými chloupky. Antilopa koňská má také dlouhý ocas, který dorůstá délky cm. Antilopa koňská se až z 90 % živí trávou, vzácněji listy a plody, což způsobuje, že potřebuje často pít. Většinou žije v nevelkých skupinách tvořených z 20 samic s mláďaty a dospělým, vedoucím samcem. Často ji lze spatřit i mezi stády zeber, impal, pakoňů, buvolů a pštrosů. Antilopa koňská umí podobně jako ostatní antilopy skvěle skákat a běhat, a proto se jí nejednou povede uniknout jejím hlavním predátorům, kterými jsou lvi, levharti, psi hyenovití a hyeny. Antilopy koňské jsou však vyhlášeny i svou bojovností, kdy spolu samci bojují o harém a samice. Při těchto soubojích využívají svých dlouhých a ostrých rohů, které mohou způsobit ošklivá, ba i smrtelná zranění. Tyto antilopy mají velice zvláštní způsob boje, kdy samci sedí na předních a srážejí se a přetlačují rohy. V období rozmnožování odežene samec od stáda jednu samici, s kterou žije nějakou dobu v páru. Samice rodí po 8,5 až 9měsíční březosti jediné mládě, o které poměrně dlouhou dobu pečuje a které dosahuje pohlavní dospělosti ve věku 3 let. Mladí samci se poté sdružují do nevelkých mládeneckých stád. Antilopa koňská 4

5 ANTILOPA KUDU Kudu je poměrně statný zástupce čeledi turovitých (Bovidae). Celková výška je 2,3 až 2,9 metru. Má dlouhé nohy, na hnědém nebo šedém trupu nosí šest až 10 vertikálních bílých pruhů. Krk je oproti tělu barevně méně výrazný. Na hlavě pod očima jsou bílé horizontální linky. Charakteristické jsou též dlouhé a široké uši, taktéž jakýsi tmavě osrstěný hrb nad předními končetinami. Ocas je na povrchu tmavý, zespodu bílý a střapatý, ukončen je černou špičkou. V nebezpečí používá kudu ocas jako varování pro ostatní členy stáda. Ocas otočí vzhůru a bílá barva jasně upozorňuje na nebezpečí. Samci mají dlouhé, hluboce spirálovité rohy. Mladí jedinci se podobají kravám. Jsou to výborní skokani. Dokáží snadno přeskočit i dvoumetrový plot. Podobně jako jiné velké antilopy v Africe rozšiřuje kudu velký postupně areál svého výskytu. Ten je v jižní Africe poměrně kompaktní. Ve východní Africe je jeho výskyt nesouvislý. Jeden izolovaný areál se nachází v blízkosti Čadského jezera, v Súdánu a Středoafrické republice. Podobné je to i s četností jedinců, která je klesající od jihu k severu. Kudu obývá lesnatou savanu, kde nalézá nejvhodnější podmínky pro život. Preferuje akáciové lesy a lesnaté horské oblasti. Nalezneme ho ale i v aridních oblastech, otevřených savanách, příbřežní vegetaci. Žije v malých stádech čítajících tři až deset jedinců. Občas jsou pozorována stáda čítající až třicet individuí. Tato velká stáda se však brzy rozpadají do menších. Stáda se skládají z krav a jejich potomků a mohou zde být přítomni i pohlavně dospělí býci. Býci jsou samotářští nebo tvoří stáda s jinými samci. Během říje se připojují k jednotlivým stádům samic. Mateřská stáda obývají jeden až 25 kilometrů čtverečních. Plocha závisí na kvalitě potravních zdrojů. Nejmenší plochy obývané jedním stádem byly zaznamenány ve východním Kapsku v Jižní Africe. Býci obývají mnohem větší areály. Jejich rozloha činí více než 50 kilometrů čtverečních. Aktivita antilop kudu záleží na místě jejich výskytu. V chráněných oblastech jsou aktivní v chladných denních hodinách (při úsvitu a soumraku), na farmách či v oblastech obývaných lidmi jsou nočními zvířaty. Jejich aktivita záleží také na ročním období - během nejteplejších měsíců v roce přesouvají svou aktivitu i v chráněných oblastech do nočních hodin. Ve stádech užívají varování pomocí optických signálů. Jsou-li vyrušeni nebo hrozí-li nebezpečí, trhavým pohybem a zvednutím oháňky upozorňují ostatní členy stáda. S mláďaty se můžeme setkat během celého roku, ale nejčastěji přicházejí na svět během období dešťů. Mladé tele přichází na svět po 270 dnech březosti a jeho 5

6 půměrná váha je 16 kg. Dospělý jedinec váží 180 kg (samice) až 250 kg (samec). Mladé tele je kojeno dva až tři měsíce, v té době se již samice spářila s jiným samcem. Kudu velký se živí převážně listím a výhonky stromů a keřů, ačkoli i tráva je součástí jeho stravy, zvláště pokud je čerstvě narostlá. Ze dřevin preferují stromy a keře rodu Acacia. Jinak je strava značně pestrá a záleží na místních podmínkách. Zvláštností je, že dokáže strávit i toxické rostliny. V období sucha se živí kůrou stromů, kterou loupe svými dlouhými řezáky. Antilopa kudu ANTILOPA VRANÁ Antilopa vraná je velká, robustní antilopa s výrazným sexuálním dimorfismem. Samci váží okolo 238 kg a v kohoutku dosahují cm, samice jsou menší, váží kolem 220 kg. Obě pohlaví mají vrubované rohy, které jsou šavlovitě zahnuté dozadu; rohy samců jsou nicméně masivnější, zahnutější a až 165 cm dlouhé, naproti tomu rohy samic jsou dlouhé jen cm. Srst je krátká a hrubá, samec i samice mají krční hřívu. Býci jsou vždy černě zbarvení, samice a mláďata jsou obvykle kaštanově hnědé, u jižněji žijící populace pak hnědočerné. Břicho, vnitřní strana stehen a krajina pod ocasem jsou bílé, stejně jako obličejová maska. Telata mladší dvou měsíců jsou světle hnědá. Antilopa vraná obývá lesnaté savany jihovýchodní Afriky, její areál sahá od jihovýchodní Keni a východní část Tanzanie a Mosambiku až do Angoly a Konga. Jsou teritoriální, vyhýbají se otevřené krajině a vždy se zdržují v blízkosti řek nebo napajedel. 6

7 Během období dešťů žijí antilopy vrané v malých rodinných skupinách tvořených samicemi, jejich telaty a jedním dominantním býkem, který hájí jejich teritorium o rozloze 3,9-9 km 2 ; několik takových skupin pak sdílí jeden domovský okrsek (home range), který může mít rozlohu až 25 km 2 a živit až 75 antilop vraných. Během období sucha se antilopy shromažďují ve velkých smíšených stádech na zbývajících pastvinách. Mezi kravami i mezi býky je vytvořena hierarchie, staré krávy bývají na společenském žebříčku výše než ty mladší. I mladí samci jsou podřízeni kravám, a to do věku asi 3 nebo 4 let, kdy se u nich začínají objevovat sekundární pohlavní znaky a jsou vyhnáni. Mladí býci se pak toulají sami nebo se sdružují do mládeneckých stád; dominantní býci je většinou nechávají pást se v jejich teritoriu, chovají-li se podřízeně a nejeví-li zájem o samice. Samci se o teritorium přetlačují svými rohy; smrtelná zranění jsou však vzácná. Říje přichází uprostřed období sucha, zhruba od května do července, březost trvá 8-9 měsíců, telata se tudíž rodí na konci období dešťů, kdy je dostatek vysoké trávy k ukrytí mláděte. Matka se k mláděti vrací, jen aby je nakojila, a už po týdnu se přidává zpět ke stádu; tele se přestane skrývat až po třech týdnech. Pouto mezi matkou a mládětem je slabé, i ve stádě telata tráví více času se svými vrstevníky a matku vyhledávají jen jako zdroj mléka. Odstaveno je po 6 měsících. Samice pohlavně dospívají ve dvou a půl letech, samci se páří až po 5 letech stáří. Antilopy vrané jsou býložravé, 90 % jejich potravy tvoří trávy - pojídají pouze travní list, a to ve výšce mm nad zemí. Jejich oblíbenou potravou je tráva druhu Brachiaria nigropedata, která ale tvoří jen 3,9 % trav na sledovaném území. Jsou aktivní především brzy ráno a před setměním, přes poledne se ukrývají ve stínu, v noci přežvykují. Obvykle zůstávají dlouho na jednom místě, denně urazí jen asi 1,2 km, nikdy se příliš nevzdalují od napajedel, která navštěvují minimálně každý druhý den. Jsou-li pronásledovány, dokážou běžet rychlostí až 57 km/h, a to i na větší vzdálenosti. Zraněné nebo zahnané do kouta se brání svými ostrými rohy. Dospělé kusy nemají kromě člověka příliš nepřátel, telata jsou kořistí lvů, leopardů, hyen, psů hyenovitých i krokodýlů. Antilopa vraná 7

8 Antilopy (rešerši zpracovalo oddělení IRS SVK HK) Výběr článků z časopisu Živa. Časopis je k dispozici prezenčně ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (studovna periodik, 4. podlaží). Signatura: I HÁJEK, Ivan Studium velkých savců Senegalu / Ivan Hájek. - 5 il., 1 tab. In: Živa. - ISSN Roč. 50, č. 2 (2002), s SKALKA, Petr Nilgau - zajímavý indický kopytník / Petr Skalka, Václav Poživil. Obr., tab. In: Živa. - ISSN Roč. 49, č. 2 (2001), s Antilopa adax a její chov v pražské zoo / Jiří Volf. - 3 fotogr. In: Živa. - ISSN Roč. 44, č. 3 (1996), s Antilopa kudu velký a její chov v pražské a královédvorské zoo / Jiří Volf. - 1 fotogr. In: Živa. - ISSN Roč. 41, č. 1 (1993), s Antilopa sitatunga a její odchov v pražské zoo / Jiří Volf. - 4 fot. In: Živa. - ISSN Roč. 40, č. 4 (1992), s Antilopa vraná a její chov v pražské zoo / Jiří Volf. - 2 fotogr. In: Živa. - ISSN Roč. 42, č. 2 (1994), s Bongo a jeho chov v pražské zoo / Jiří Volf. - 2 il., 1 fot., 1 tab. In: Živa. - ISSN Roč. 50, č. 4 (2002), s Přímorožec šavlorohý a jeho chov v pražské zoo / Jiří Volf. - 3 fotogr., 1tab. In: Živa. - ISSN Roč. 43, č. 1 (1995), s ZELENÝ, Václav NEŽERKOVÁ, Pavla NP Nikolo Koba - poslední útočiště antilopy Derbyho / Václav Zelený, Pavla Nežerková. In: Živa. - ISSN Roč. 50, č. 2 (2002), s

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení Laboratorní práce 8 SAVCI Teorie: Spojujících znaků savců je několik, ten základní představuje schopnost krmit svá mláďata (kojit) výměšky speciálních kožních orgánů mléčných žláz. Mezi další znaky patří:

Více

01 Metodika zlepšení podmínek pro výuku praktického vyučování v malém hospodářském dvoře u oborů Agropodnikání a Opravář zemědělských

01 Metodika zlepšení podmínek pro výuku praktického vyučování v malém hospodářském dvoře u oborů Agropodnikání a Opravář zemědělských 01 Metodika zlepšení podmínek pro výuku praktického vyučování v malém hospodářském dvoře u oborů Agropodnikání a Opravář zemědělských strojů Oldřich Baloun, Ing. Václav Švarc, Tomáš Fiala, Ing. Jarmila

Více

PASTEVEČTÍ PSI. Praktická příručka pro chovatele ovcí a koz. Robin Rigg

PASTEVEČTÍ PSI. Praktická příručka pro chovatele ovcí a koz. Robin Rigg PASTEVEČTÍ PSI Praktická příručka pro chovatele ovcí a koz Robin Rigg Správně vychovaní pastevečtí psi dokážou před útoky šelem ochránit i velká stáda ovcí včetně jehňat, aniž by je zraňovali. PASTEVEČTÍ

Více

Československý. vlčák

Československý. vlčák Československý vlčák Ing. Karel Hartl Jindřich Jedlička Brno 2002 Obsah Československý vlčák Úvod........................................................................ iii Co jsme věděli o vlku.........................................................

Více

Netopýři v budovách. Rekonstrukce a řešení problémů

Netopýři v budovách. Rekonstrukce a řešení problémů Netopýři v budovách Rekonstrukce a řešení problémů Netopýři v budovách Rekonstrukce a řešení problémů Obsah Tato publikace vznikla díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí ČR, Deutsche Bundesstiftung

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

Charakteristika a využití chovu živočichů v zájmových kroužcích Domu dětí a mládeže Písek

Charakteristika a využití chovu živočichů v zájmových kroužcích Domu dětí a mládeže Písek JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA BIOLOGIE Bakalářská práce Charakteristika a využití chovu živočichů v zájmových kroužcích Domu dětí a mládeže Písek Edita Prokopcová

Více

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů;

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; zasvětil jim tisíce hodin pozorování a napsal o nich několik

Více

SLOVO ÚVODEM... 3. VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ZAHRNUJE ZCELA NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ Jana Harmanová...

SLOVO ÚVODEM... 3. VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ZAHRNUJE ZCELA NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ Jana Harmanová... OBSAH SLOVO ÚVODEM... 3 ZOO OSTRAVA PRO ŠKOLY Šárka Kalousková... 4 VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ZAHRNUJE ZCELA NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ Jana Harmanová... 8 POJĎTE, PANE, BUDEME

Více

PÉČE O NETOPÝRY. Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 21

PÉČE O NETOPÝRY. Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 21 Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 21 PÉČE O NETOPÝRY Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry Helena Jahelková, Pavlína Hájková Anna Bláhová ZO ČSOP 11/30 Nyctalus Praha, 2009

Více

Vydává: ZooloGICkÁ A BoTAnICkÁ ZAHRAdA MĚsTA plzně. ... nejnavštěvovanější TuRIsTICký Cíl V plzeňském kraji od Roku 2003

Vydává: ZooloGICkÁ A BoTAnICkÁ ZAHRAdA MĚsTA plzně. ... nejnavštěvovanější TuRIsTICký Cíl V plzeňském kraji od Roku 2003 čtvrtletník o ZooloGICké A BoTAnICké ZAHRAdĚ MĚsTA plzně, přírodě A ekologii 1/12 Ročník 10 / číslo 1 ZIMA / JARo 2012 neprodejné Prioritou je Talarak Psi zde vily nehlídají Ze slanisek k dálnici Ukliďme

Více

ŠUMAVA: RYS, PŘIROZENÉ HORSKÉ LESY I KŮROVEC

ŠUMAVA: RYS, PŘIROZENÉ HORSKÉ LESY I KŮROVEC ŠUMAVA: RYS, PŘIROZENÉ HORSKÉ LESY I KŮROVEC Autoři textu: Jaromír Bláha, Luděk Bufka, Kristina Danisz, Vojtěch Kotecký, Tereza Mináriková, Kateřina Poledníková, Josefa Volfová Autoři fotografií: Wikimedia

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE

MASARYKOVA UNIVERZITA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE Bakalářská práce BRNO 2012 INA KYSELOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE Analýza asociací

Více

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Potenciální přínosy a perspektivní lokality ODBORNÁ STUDIE Listopad 2012 Návrat zubrů (Bison bonasus) do České republiky Česká krajina 2012 Dalibor

Více

Oblíbené přírodovědecké expozice Národního muzea se vracejí. Archa Noemova vyplouvá z Nové budovy Národního muzea!

Oblíbené přírodovědecké expozice Národního muzea se vracejí. Archa Noemova vyplouvá z Nové budovy Národního muzea! Oblíbené přírodovědecké expozice Národního muzea se vracejí. Archa Noemova vyplouvá z Nové budovy Národního muzea! Tisková zpráva k otevření nové přírodovědecké expozice Archa Noemova (6. května 2015)

Více

R A C E K C H E C H T A V Ý

R A C E K C H E C H T A V Ý PTÁK ROKU 2008 R A C E K C H E C H T A V Ý ROZŠÍŘENÍ RACKA CHECHTAVÉHO V EVROPĚ (Cramp a Perrins, 1994) pouze hnízdní výskyt celoroční výskyt zimoviště ZÁKLADNÍ ÚDAJE Český název: Racek chechtavý Vědecký

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra obecné zootechniky a etologie Vyhodnocení reprodukce potkanů různých typů osrstění v zájmových chovech

Více

Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn

Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn září 2010 www.apecampaign.org Trvale a zásadním způsobem přispět k dalšímu zachování velkých primátů i jejich životního prostředí OBSAH HLAVNÍ DŮVODY A CÍLE...3

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ZOO V ČR

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ZOO V ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Jana HROCHOVÁ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ZOO V ČR Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Aleš Létal, Ph.D. Olomouc 2012 Prohlašuji, že jsem

Více

Je vlahý večer, les rozehrává symfonii šelestů a tajuplných zvuků, 2/2013 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. BOTO Beskydská oblast tmavé oblohy

Je vlahý večer, les rozehrává symfonii šelestů a tajuplných zvuků, 2/2013 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. BOTO Beskydská oblast tmavé oblohy 1 2/2013 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Foto: J. Kondziolka BOTO Beskydská oblast tmavé oblohy Rozhovor s patronkou BOTO Alenou Zárybnickou a s astronomem Jiřím Grygarem Beskydské ď ůry Nebe bez hvězd

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ

číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ Angela Rogner MUSÍ OCHRÁNCE ZVÍŘAT BÝT VEGETARIÁN? Za

Více

OBSAH... 2 1 PROFIL...

OBSAH... 2 1 PROFIL... Obsah OBSAH... 2 1 PROFIL... 7 1.1 Stručná charakteristika ZOO... 7 1.2 Lokalizace a dopravní dostupnost... 10 1.3 Systém řízení... 13 1.3.1 Zřizovatel a organizační struktura... 13 1.3.2 Ředitel... 13

Více

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM. příspěvková organizace

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM. příspěvková organizace ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo...2 2. Zoologické oddělení...4 2.1. Činnost zoologického oddělení...4 2.2. Veterinární činnost v roce

Více

se vrací Český svaz ochránců přírody Michelská 5, 140 00 Praha 4 tel.: + 420 222 516 115 e-mail: info@csop.cz www.csop.cz

se vrací Český svaz ochránců přírody Michelská 5, 140 00 Praha 4 tel.: + 420 222 516 115 e-mail: info@csop.cz www.csop.cz Český svaz ochránců přírody Michelská 5, 140 00 Praha 4 tel.: + 420 222 516 115 e-mail: info@csop.cz www.csop.cz WWF Österreich Ottakringer Strasse 114 116, 1160 Wien Tel.: + 43 01 / 48817 0 e-mail: wwf@wwf.at

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně zdraví a nemoc MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI MALÁRIE Skolí čtvrt miliardy lidí Nemoc má velký ekonomický dopad, brzdí rozvoj chudých zemí Strana 2 ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Přírodní krásy Asie Samuel Toman Vojtěch Kočárník Jakub Stádník 2014 1) Úvod ( V. Kočárník) Obsah 2) Jižní Asie - 1.1 Himaláje - 1.2 Kobra

Více