TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení"

Transkript

1 Platí lze mítnout 1 Asymetrické světlomety i _c homolog. jen ple předpisu Žárovky asymetrických světlometů i zrušuje se zrušuje se zrušuje se viz Předpis č.37 3 Odrazky i i i i _d i _d i _c a0i0 0032a0_d b0i0 0032b0_c Osvětlení zadních reg. tabulek (mimo mtc) i i _d a0i0 0040a0_c a1i0 0040a1_d b0i c0i0 0040c0_d d0i0 0040d0_d e0i0 0040e0_d Pro montáž na vozidle 0040f0i0 0040f0_c 5 Světlomety "sealed beam" i _d i _d i _d i _c TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 1/28

2 Platí lze mítnout 6 Směrové svítilny i i a0i0 0061a0_d a0i0 0061a1_d b1i0 0061b1_d c0i0 0061c0_c d0i0 0061d0_d e0_c f0i0 0061f0_c g0i0 0061g0_d g1i0 0061g1_d h0i0 0061h0_d h1i0 0061i0i0 0061i0_c i1i j0i0 0061j0_c 19 [ ] 0061k0i0 0061k0_c TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 2/28

3 Platí lze mítnout 7 Obrysové, brzdové,doplňkové brzdové svítilny i i _d i _d i _c a0i b0_c c0i0 0072c0_d c1i0 0072c1_c c2i0 0072c2_d d0i0 0072d0_d e0i0 0072e0_d f0i0 0072f0_c g0i0 0072g0_c 16 [ ] 8 Světlomety se žárovkami H1,H2,H i _c homolog. jen ple předpisu Hluk (L2,L4,L5) i i _d Elektromagnetická kompatibilita i i _d i pro kategorie M a N pro kategorie L I _d _c i _c 11 Zámky a závěsy dveří i i _d i _c i _c i _c 2 [ ] _d 12 Náraz na sloupek řízení i E pro bezkapotové provedení i pro provedení kapotové svítilny vozidlo TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 3/28

4 Platí lze mítnout 13 Brzdy a brzdění (M,N,O) ), 3) k/to Dat i i _d i _c i _c i _c a0i0 0139a0_c b1i0 0139b1_d c0i0 0139c0_d a00i a10i _d a20i0 013a20_d a30i0 013a30_d a40i0 013a40_d a50i0 013a50_d b00i b01i b10i0 013b10_d ??.?? měs.??.??.09= cca b20i0 013b20_d b30i0 013b30_c 3 [ ] 013b40i0 013b40_c 13H Brzdy a brzdění (osobní automobily) 013h000i oprava platí h010i h020i0 013h020_d h030i0 013h030_c h040i0 013h040_d h050i0 013h050_d h060i0 013h060_d h070i0 013h070_c h071_d 013h080i0 013h00_c [ ] 013h0a0i0 013h0a0_c TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 4/28

5 Platí lze mítnout 14 Kotevní úchyty bezpečnostních pásů i kat.m2 do 3500 kg ostatní kategorie M a N i ) k Dat i i i i _c i _c i i _c i _d i _c i _d i _c _d i _d ??.?? měs +48.měs??.??.09= cca i _c 1 [ ] 16 Bezpečnostní pásy pro dospělé cestující i _c a0i b0i c0i0 0164c0_d d0i0 0164d0_d e0i0 0164e0_c f0i0 0164f0_c g0i0 0164g0_c g1i0 0164g1_c g2i0 0164g2_d h0i0 0164h0_d i0i0 0164i0_d j0i0 0164j0_d i _d i _c i _c i _c i _c i _c 06 22,07.09??.?? měs +36.měs??.??.09= cca TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 5/28

6 Platí lze mítnout 17 Sedadla, jejich ukotvení a opěrky hlavy i i i i e_d i _d i _d Zařízení proti neoprávněnému užití automobilů i i _c i _d i _d Přední mlhové světlomety i a0i b0i0 0192b0_d c0i0 0192c0_d c1i0 0192c1_c i _d uvádění do provozu i _d i _c-k _c i _c 2 [ ] i _c 20 Světlomety se žárovkami H i i _c homolog. jen ple předpisu Vnitřní výčnělky vozidel i _d i i _d Ochranné přilby motocyklistů i i i TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 6/28

7 Platí lze mítnout 23 Zpětné světlomety i i i _d i a0i0 0230a0_c a1i0 0230a1_d b0i0 0230b0_d c0i0 0230c0_d d0i0 0230d0_d e0i0 0230e0_d 0230f0i0 0230f0_d g0i0 0230g0_c 24 Emise sazí z naftových motorů k i _c i _d i _d Opěrky hlavy i Vnější výčnělky osobních automobilů i0 02 1F i i _c i _d Výstražné trojúhelníky i i _c Zvuková výstražná zařízení i i _c Pevnost kabin nákladních automobilů i _d i _d Pneumatiky motor. a jejich přípojných vozidel k0,,,, a0i0 0302a0_c b0i0 0302b0_c c0i0 0302c0_d d0i0 0302d0_d+D e0i0 0302d1_d f0i0 0302f0_c g0i0 0302g0_c 16 [ ] 31 Světlomety SB H i _d i _d i _d i _c TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 7/28

8 Platí lze mítnout 32 Náraz na vozidlo zezadu i0 00 2F i _d Náraz na vozidlo zepředu i _d i _d Snížení rizika požáru i i i _d i _c i _ Rozmístění nožních ovladačů i0 00 2F i _d Konstrukce vozidel k hromadné dopravě osob i i i i _c i _c i _d i _c i _c ai0 0363a0_d b0i0 0363b0_d c0i0 0363c0_c Od se ple tohoto předpisu nesmí udělovat nové - nahrazuje nový předpis č. 107 Od lze mítnout první registraci vozidel, homologovaných ple EHK č. 36 TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 8/28

9 Platí lze mítnout 37 Žárovky homologovaných svítilen 0373g0i h0i i0i j0i k0i l0i0 0373l0_d m0i0 0373m0_d n0i0 0373n0_d o0i0 0373o0_c p0i0 0373p0_c q0i r0i s0i0 0373s0_d t0i0 0373t0_d u0i0 0373u0_d v0i0 0373v0_d w0i0 0373w0_d ??.??.09??.??.10??.??.10??.??.09= cca w1_c 0373x0i0 0373x0_d x1i0 0373xx1_c 0373x1i0 0373x1_c 0373y0i0 0373y0_c 34 [ ] 0373z0i0 0373z0_c 38 Zadní mlhové svítilny i i i _d i _d i i _d a0i0 0380a0_c b0i0 0380b0_d c0i0 0380c0_d c1_d d0i0 0380d0_d e0i0 0380e0_d f0i0 0380f0_c 39 Rychloměry včetně montáže i i i _c k _c TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 9/28

10 Platí lze mítnout 40 Emise znečisťujících látek mtc i i _d Hluk motocyklů i _d i _d Přední a zadní nárazníky i i _d Bezpečnostní zasklívací materiály i i i i _c i _c i _d _d a0i0 0430a0_d a1i0 0430a1_d b0i0 0430b0_d c0i0 0430c0_d d0i0 0430d0_c 44 Dětské zadržné systémy i ???? i _c _d i _d _c _c _d i _c _c,_d i _c,_d do * * nesmí se mítnout rozšíření dle _c 1 po se smí zakázat prej _c_a dětských zádrž.systémů, které _c nesplňují i _c i _c i _d TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 10/28

11 Platí lze mítnout 45 Zařízení pro čištění světlometů i i detaily viz přechná ustanovení i _c detaily viz přechná ustanovení i _c detaily viz přechná ustanovení i _d i _d i _c Zpětná zrcátka aut i i / pro M1,N1,2007-pro ostatní * i _d dále viz přechná ustanovení i _d i _d i _c i _d Emise znečišť.látek mopedů se zážeh. mot k i _d TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 11/28

12 Platí lze mítnout 48 Montáž zař. pro osvětlení a svět. signalizaci i i i i _c i _d i _c i _c i _d i _c a0i b1i0 0482b1_d 11 1?? c0i0 0482c0_c d0i0 0482d0_c e0i i _d i _c _d i _d i _c _c i _d i _c i _d i i _c _c i _c měsíců _c i _c 4 [ ] i _c pro M1 a N1 pro ostatní kategorie TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 12/28

13 Platí lze mítnout 49 Emise motorů vznětových, na CNG a LPG i viz přech. ustanov. předpisu i _d /09 přestane platit viz / i i _d i i _c 1 [ ] i0 0520_2c 2 [ ] _c i _c 50 Svítilny a osvětlení motocyklů a mopedů i i i i _d i i _c i _c i _d i _d a0i0 0500a0_d viz přechná ustanovení 0500b0i0 0500b0_d c0i0 0500c0_c d0i0 0500d0_c 51 Vnější hluk vozidel min. 4-kolových i i i _c ix? _d i _d i _d TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 13/28

14 Platí lze mítnout 52 Konstrukce malých autobusů i i i _c _d i _c i _c i _d i _d i _c před žádné nové 53 Montáž osvětlení a světelné signalizace mtc i ? _c k _c k _c ? i _d ? i _d i _d i _d i _d a0i a1i0 0531a1_c TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 14/28

15 Platí lze mítnout 54 Pneumatiky nákl.aut.a příp.voz. 0540b0i c0i d0i e0i0 0540e0_d f0i0 0540f0_c f1i g0i0 054x01_d h0i0 0540h0_c 17 [ ] 55 Mechanická spojovací zařízení i i _c není stanoveno i _d i _d 1 [ ] 56 Světlomety mopedů i i _c homolog. jen ple předpisu Světlomety motocyklů i i _c homolog. jen ple předpisu Zařízení proti pjetí zezadu i i _c Náhradní výfukové systémy i i _d Ovládače, kontrolky, sdělovače 2kol. voz i i _d i _d Vnější výčnělky přední části vozidel N k i _d Zařízení proti neoprávněnému užití mtc a mop i i _c i _d Hluk mopedů i i _c i _d Náhradní kola pro dočasné užití i i _c i _c i _d i _c 02 [ ] TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 15/28

16 Platí lze mítnout 65 Zvláštní výstražná světla i i _c i i _d viz přechná ustanovení i _d i _c i _d Pevnost karosérie autobusů i i i _d i _c i _d i _c 02 [ ] 67 Pohon zkapalněnými ropnými plyny (LPG) i i i _c i _d _c _c i _d i i _c i _d _d i _c 02 [ ] 68 Max. rychlost voz. kat. M1 a N i ČR nepřijala 69 Desky zadního značení pomalých vozidel i i _d i _d i _c i _c TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 16/28

17 Platí lze mítnout 70 Desky zadního značení těžkých a dl. vozidel i i _c i _d _d i _d i _c i _c Výhled z místa řidiče traktorů k Světlomety mtc.s halog. žárovkami HS i i _c homolog. jen ple předpisu Boční ochranné zařízení vozidel N a O k i _d Montáž osvětlení a svět.signalizace mopedů i roky +4 roky _c _d i _d i _d i _d i _c Pneumatiky motocyklů i a0i0 0750b0_d b0i b2i _d 2 k Revizi c0i0 0750c0_d Světlomety mopedů i ČR nepřijala i _c homolog. jen ple předpisu 113 TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 17/28

18 Platí lze mítnout 77 Parkovací svítilny i i i _d i a80_d i _d i _d a0i0 0770a0_d b0i0 0770b0_d c0i0 0770c0_d Brzdění vozidel kategorie L i i _d i ??? i _c Řízení vozidel i i _d i _c i0? _d? 1k Revizi Pevnost sedadel autobusů i i _c i _d Zrcátka vozidel kategorie L i i i _d Světlomety mopedů HS k i _c homolog. jen ple předpisu 113 detaily viz přechná ustanovení detaily viz přechná ustanovení pro M3 pro M2 < 3,5 t pro M3 pro M2 < 3,5 t TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 18/28

19 Platí lze mítnout 83 Emise znečišťujících látek motorů vozidel i i _c i pro M < 2500 kg a N1 třídy I pro M > 2500 kg a N1 třídyii nebo III i _d i _c i _c i _c i _d _d i _c i _d i _d i _c 9 [ ] i _c1,2 84 Měření spotřeby paliva M1+ N k ČR stoupila 85 Měření výkonu motorů voz. kategorie M a N i i _c i _c i _c 5 [ ] 86 Montáž osvětlení a světelné signalizace traktorů i i _c i _d i _d i _c TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 19/28

20 Platí lze mítnout 87 Denní svítilny i i i _d _c i _c i _d i _d i _d i _d a0i0 0870a0_d b0i0 0870b0_d c0i0 0870c0_c d0_d e0i0 0870e0_c f0i0 0870f0_c 88 Reflexní pneu pro 2-kolová vozidla i ČR nepřijala i i _d Omezovače rychlosti M3,N2,N k i _c i _c Náhradní brzdová obložení i _c i _c i _d _d i _d i _d i _d aoi0 0901a0_c b0i b0_d TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 20/28

21 Platí lze mítnout 91 Boční obrysové svítilny i i detaily viz přechná ustanovení i _d _c i _c i _c i _d i _d i _d a0i0 0910a0_d b0i0 0910bo_d c0i0 0980c0_c 92 Náhradní výfuk.syst. pro mtc i i _d i _d Zařízení proti pjetí zepředu k Vyosený čelní náraz k i i _d i _d i _c i i Boční náraz i i _c i _d i _d viz přechná ustanovení i _d Emise traktorů a zem. strojů i i i _c viz přechná ustanov. předpisu ( až ) i _d i _c i _d viz přechná ustanovení TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 21/28

22 Platí lze mítnout 97 Poplachové systémy i i xi _c i _c i _d Světlomety s výbojkami i F i _d i _c i _c i _c i _d i _d i _d i _c a0i0 0980a0_d b0i0 0980b0_c d0i0 0980d0_c 13 [ ] i _c 99 Výbojky i _c i _d _d i _d i _c i _c 5 [ ] i _c 100 Bateriové elektromobily i i _d i _c pro imobilizéry pro vozidlo pro imobilizéry pro vozidlo pro imobilizéry pro vozidlo TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 22/28

23 Platí lze mítnout 101 Emise CO2 a spotřeba paliva os. automobilů i i i _c i _c i _c i _d i _d i _c 9 [ ] i _c 102 Krátce spřažené soupravy k Náhradní katalyzátory k i _c i _d Značení se zpětným razem k i i _c _d i _c \ i _d _d i _c Konstrukce vozidel ADR k i i _c i _c i _d i _d i _d i _c TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 23/28

24 Platí lze mítnout 106 Pneu traktorů a jejich přípojných voz k i _d i _d i _c i _d i _d i _d _d i _c i _c i _c 8 [ ] 107 Vozidla kategorie M2 a M i i _c i _c i _d i _c i i _d i _d udělovat nové R 36, pouze FR pouze R _d i _c i _d _d i _d i _c 03 [ ] i _c 108 Obnovování pneu osobních vozidel k0 00 1(F) i _c i _d i _c i _c 3 [ ] TERM_ehk ( ) Ple ECE/TRANS/ WP.29/343/Rev.18 ( ) 24/28

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Jindřichův Hradec 2010 Obsah : Kapitola Obsah Strana 1. Úvod technické požadavky 3 2. Konstrukce vozidla (karosérie/šasi) 4 3. Zasklení vozidel

Více

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména:

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména: Základní postupy a podmínky pro vyplňování Základních technických popisů vzniklých automatizovaným převodem z COC listů (ZTP-COC), platné pro kategorie vozidel M a N Zde jsou uvedeny postupy pro jednotné

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Cisternová automobilová stříkačka musí být vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2.000 l.min -1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie

Více

Ceník, platnost od 1. ledna 2013 Třída CL - facelift

Ceník, platnost od 1. ledna 2013 Třída CL - facelift Ceník, platnost od 1. ledna 2013 Třída CL - facelift Obsah Ceník základních modelů 3 Sériová výbava 4 7 Příplatkové výbavy Druhy laků 8 Čalounění a výplně interiéru 9 11 Designo program 12 18 Telematika

Více

Nabídka Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 L1R GAZ Valdaj AMC 4x2 KOSATKA

Nabídka Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 L1R GAZ Valdaj AMC 4x2 KOSATKA Nabídka Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 L1R GAZ Valdaj AMC 4x2 KOSATKA Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 GAZ VALDAJ AMC 4x2 (dále jen KOSATKA ) je určena k přepravě požárního družstva pro

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol TELESKOPICKÉ KOLOVÉ NAKLADAČE KRAMER SE JIŽ DNES SOUSTŘEDÍ NA TO, CO JE PRINCIPEM FUNGOVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A CO JE VÝHODNÉ: VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Příloha č. 1 k č.j. HSPM-3576-3/2011 ÚE Počet listů: 8 Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technické podmínky 1. Předmětem technických podmínek je pořízení cisternové

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA DPP SKLO A/10

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA DPP SKLO A/10 b) skrytý vypínač, tj. zařízení pro přerušení elektrického obvodu motoru vozidla, které tímto přerušením blokuje startér, zapalování či jiné zařízení znemožňující pohyb vozidla, c) autoalarm, tj. elektronické

Více

Trubkový ochranný rám Bezpečnostní ochranné konstrukce Ochranná konstrukce Ochranná klec Hlavní oblouk... Přední oblouk... Boční oblouk...

Trubkový ochranný rám Bezpečnostní ochranné konstrukce Ochranná konstrukce Ochranná klec Hlavní oblouk... Přední oblouk... Boční oblouk... Trubkový ochranný rám Dnešní bezpečnostní opatření při automobilových závodech jsou na poměrně solidní úrovni. Na rozdíl od dnešní doby se dříve kolem bezpečnosti tolik rozruchu nedělalo. Jezdci zkrátka

Více

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy 2014/2015 Obsah Všeobecné povinnosti... 2 SOUTĚŽNÍ VOZIDLO... 3 A sériové:... 3 B sériové-upravené:... 4 C závodní speciál:... 6 Všeobecné technické předpisy

Více

Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů

Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů České dráhy ČD VSP Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů Nápisy a značky na nákladních vozech Platí od 1. července 2006 2 OBSAH 1 Všeobecné základní ustanovení...7 2.1 Číslo vozu...9

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia RS

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia RS SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia RS Z rallye na silnici: ŠKODA Fabia RS získala to nejlepší z naší letité zkušenosti s motoristickým sportem. Nejrychlejší přímé spojení bez čekání na zavazadla: ŠKODA Fabia Combi

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

TRUCK-inzert.cz. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik. Brno a okolí

TRUCK-inzert.cz. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik. Brno a okolí inzertní noviny TRUCK-inzert.cz Nákladní vozy Pøívìsy a návìsy Stavební stroje Zaøízení a stroje Zemìdìlské stroje Náhradní díly Služby Nemovitosti cena: 25,- Kč 1. číslo: leden - únor 2008, 6. ročník

Více

QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO XC60

QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO XC60 VOLVO XC60 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto rychlého průvodce a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

PODROBNÝ POPIS ZÁVAD 0. IDENTIFIKACE VOZIDLA. Číslo KÚ v CIS STK 0.1.1 0.1.2.1. čitelnost. 0.1.2.2

PODROBNÝ POPIS ZÁVAD 0. IDENTIFIKACE VOZIDLA. Číslo KÚ v CIS STK 0.1.1 0.1.2.1. čitelnost. 0.1.2.2 PODRONÝ POPIS ZÁVD 0. IDENTIFIKE VOZIDL Základní popis závady podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. Číslo KÚ v IS STK Podrobný popis závady se stupněm hodnocení 0.1 Tabulka registrační značky (je-li

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

Výkaz - výměr. cena celkem bez DPH [Kč] cena /ks bez DPH [Kč] cena celkem s DPH [Kč] DPH [Kč] počet jedn. jedn. 03:03:06

Výkaz - výměr. cena celkem bez DPH [Kč] cena /ks bez DPH [Kč] cena celkem s DPH [Kč] DPH [Kč] počet jedn. jedn. 03:03:06 Výkaz - výměr počet bez bez 03:03:06 osmikanálový osciloskop pracující s pokrokovou technologií zápisu naměřených dat na pevný disk počítače. Osciloskop se připojuje prostřednictvím rozhraní USB, kterým

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

Automobily terénní střední (dále jen ATS) jsou i po provedených restrikcích v předchozích letech nejrozšířenější

Automobily terénní střední (dále jen ATS) jsou i po provedených restrikcích v předchozích letech nejrozšířenější Stav procesu přezbrojení AČR automobilem terénním středním Článek pojednává o přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními v letech 2008 a 2009. Představuje již dříve zavedený automobil

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění autosalónů,, autoservisů, autobazarů ZPP-A 1/11 11 Část I. Společná ustanovení Článek 1 Obecné zásady Obecné zásady pro pojištění autosalónů,

Více

Vyhláška. Změna: 223/1995 Sb.

Vyhláška. Změna: 223/1995 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., ze dne 10. 7. 1991 kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky Změna:

Více