1. Vyhlašovatel. 2. Vymezení pojmů. mojeid pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vyhlašovatel. 2. Vymezení pojmů. mojeid pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb"

Transkript

1 mojeid pravidla 1. Vyhlašovatel Vymezení pojmů Předmět a účel motivačního programu Podmínky účasti v programu Práva a povinnosti Poskytovatel Vyhlašovatel Finanční odměny, podmínky a způsob jejich vyplácení Výše finančních odměn Výplata odměn Trvání programu Způsob komunikace Závěrečná ustanovení Vyhlášení programu Ukončení programu Právní rámec programu Přílohy Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Americká 23, Praha 2 IČ: DIČ: CZ Zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu hl. m. Prahy, č. reg. ZS 30/3/ Vymezení pojmů Služba: je otevřený decentralizovaný a svobodný systém pro správu elektronické identity Uživatelů umožňující používání jednotných identifikačních údajů pro přístup k různým informačním systémům provozovaným různými Poskytovateli. Poskytovatel: fyzická nebo právnická osoba provozující systémy, do nichž umožňuje vstup třetím osobám s využitím Služby. Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která užívá Službu. Registr identit: informační systém provozovaný Vyhlašovatelem, který obsahuje údaje o Kontaktech. Registr identit může být spojen s centrálním registrem, který Vyhlašovatel provozuje jako databázi o doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách, případně může být s centrálním registrem identický. 1

2 3. Předmět a účel motivačního programu Za účelem rozšiřování počtu Uživatelů Služby se Vyhlašovatel zavazuje za podmínek určených těmito pravidly odměnit ty Poskytovatele, kteří zavedou ve svých systémech používání Služby a umožní svým uživatelům založení účtu mojeid (uživatelského účtu Služby), a to pomocí údajů, které příslušný uživatel má již uloženy v systému Poskytovatele a které budou převedeny do Registru identit. Pro účely plnění Vyhlašovatele dle těchto pravidel se založeným účtem mojeid rozumí účet mojeid identifikovaný nebo podmíněně identifikovaný dle čl Pravidel poskytování služby mojeid pro koncové uživatele Podmínky účasti v programu Programu se může zúčastnit takový Poskytovatel, který má s Vyhlašovatelem uzavřenou Smlouvu o užití služby mojeid pro přihlášení k systémům poskytovatele, zavede Službu do svých systémů tak, že taková aplikace bude splňovat požadavky dle přílohy č. 1 těchto Pravidel, bude předávat data svých uživatelů speciálním rozhraním dle přílohy č. 2 těchto Pravidel. Náklady spojené s účastí v programu nese Poskytovatel, který nemá nárok na jejich úhradu ani v případě předčasného ukončení programu. 5. Práva a povinnosti 5.1. Poskytovatel 5.2. Vyhlašovatel Poskytovatel je oprávněn uspořádat na vlastní náklady komunikační kampaň směrem ke svým uživatelům tak, aby je motivoval k zakládání uživatelských účtů Služby; rozsah i forma této kampaně je libovolná a závisí na uvážení a možnostech každého Poskytovatele; na žádost poskytne Vyhlašovatel Poskytovateli sadu komunikačních materiálů (text, grafika a podobně), které bude moci Vyhlašovatel za tímto účelem použít; Poskytovatel nesmí provádět zakládání uživatelských účtů Služby bez vědomí a souhlasu svých uživatelů. Porušením této povinnosti zaniká nárok na vyplacení dosažených odměn. Pokud tato skutečnost vyšla najevo až po jejich vyplacení, je takový Poskytovatel povinen vyplacené odměny na výzvu Vyhlašovatele a v jím stanovené přiměřené lhůtě v plné výši vrátit; Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele na předání údajů účtu Uživatele u Poskytovatele do uživatelského účtu služby mojeid. Vyhlašovatel je oprávněn v průběhu programu provádět vlastní komunikační aktivity spojené se Službou 1 Vhodným prostředkem pro ověření dokončení procesu identifikace nebo podmíněné identifikace může být ověření prostřednictvím přihlášení nově vytvořeným účtem Služby do systému Poskytovatele. 2

3 6. Finanční odměny, podmínky a způsob jejich vyplácení 6.1. Výše finančních odměn Za každý založený uživatelský účet Služby, který bude založen prostřednictvím údajů uložených v systému Poskytovatele a jehož data budou předána v souladu s ustanoveními těchto Pravidel, vzniká Poskytovateli nárok na odměnu ve výši 50,-- Kč za každý uživatelský účet Služby Výplata odměn Počty založených uživatelských účtů a dosažená výše odměn se evidují za kalendářní měsíc. Každý Poskytovatel obdrží do 10. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce přehled s uvedením počtu založených účtů a celkovou výši dosažené odměny Odměna je vyplacena Poskytovateli, jehož výše odměny za kalendářní měsíc dosáhne alespoň 1 000,-- Kč (dále jen minimální výše odměny ), a to na základě jím řádně vystaveného daňového dokladu (faktury). Tento daňový doklad musí být Vyhlašovateli doručen nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, bezprostředně následujícího po měsíci, za který má být odměna vyplacena. Není-li daňový doklad Vyhlašovateli doručen v této lhůtě, nárok na výplatu odměny zaniká Poskytovatel, který za kalendářní měsíc nedosáhne minimální výše odměny, může uplatnit nárok na vyplacení v okamžiku, kdy této výše dosáhne součet všech doposud dosažených a nevyplacených odměn, a to daňovým dokladem doručeným Vyhlašovateli nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, bezprostředně následujícího po měsíci, kdy bylo minimální výše odměny dosaženo. Není-li daňový doklad Vyhlašovateli doručen v této lhůtě, nárok na výplatu odměny zaniká Odměny nedosahující minimální výše se nevyplácejí, a to ani po skončení programu. 7. Trvání programu Program trvá od do okamžiku založení uživatelského účtu Služby bez ohledu na to, který z poskytovatelů programu se účastnících jej dosáhl nebo do , podle toho, jaká z těchto událostí nastane dříve. 8. Způsob komunikace Komunikace mezi Poskytovatelem a Vyhlašovatelem probíhá zásadně elektronicky. Vyhlašovatel pro komunikaci s Poskytovatelem používá ovou adresu uvedenou v uzavřené Smlouvě o užití služby mojeid pro přihlášení k systémům poskytovatele. 3

4 9. Závěrečná ustanovení 9.1. Vyhlášení programu Program se vyhlašuje prostřednictvím webové stránky vyhlašovatele a Ukončení programu Vyhlašovatel si ponechává právo program ze závažných důvodů kdykoli zrušit. Zrušení bude provedeno prostřednictvím webových stránek vyhlašovatele použitých pro vyhlášení programu Právní rámec programu Program se řídí platnými právními předpisy České republiky. 10. Přílohy Příloha č. 1 Všeobecné principy podpory Služby Příloha č. 2 Technická specifikace rozhraní pro zakládání uživatelských účtů Služby 4

5 Příloha č. 1 - Všeobecné principy podpory služby mojeid Zavedení služby mojeid do webové aplikace Poskytovatele se musí řídit následujícími pravidly: 1. Přihlášení přes mojeid se výrazně liší od všech ostatních způsobů přihlašování, proto je nutné zajistit zřetelné vizuální oddělení od jiných přihlašovacích metod. Okno pro přihlášení přes mojeid musí dodržovat následující pravidla (viz obrázek níže): 1.1. Formulář bude obsahovat pole pro vložení username (uživatelské jméno). Toto pole bude doplněno fragmentem.mojeid.cz v needitovatelné části formuláře Pole pro vložení uživatelského jména bude doplněno o grafickou ikonou id 1.3. Formulář či okno bude vhodně doplněno o odkazy Proč mojeid? příp. Založit účet mojeid směřující na odpovídající text umístěný na webové stránce 2. Při každém přihlášení přes mojeid se předávají údaje o uživateli. Pokud má Poskytovatel tyto údaje uloženy v lokálním účtu, musí je při každém přihlášení přes mojeid aktualizovat těmi novými tak, aby uživatel viděl v aplikaci Poskytovatele své aktuální údaje z mojeid. 3. Všechny údaje, které jsou v systému Poskytovatele považovány za povinné a bez jejichž zadání nelze začít službu Poskytovatele používat, musí být vyžadovány jako povinné také při přihlašování prostřednictvím služby mojeid. 4. Přihlášení prostřednictvím služby mojeid nesmí být použito pouze jako prostředek pro vyplnění registračního formuláře pro běžné založení účtu v systému Poskytovatele. 5. Implementace služby mojeid musí zajistit propojení již existujících a používaných zákaznických účtů s mojeid identitou, a to konkrétně těmito způsoby: 5.1. Uživatel se nejdříve přihlásí přes mojeid v případě, že se jedná o vůbec první přihlášení dotyčného uživatele s použitím identity mojeid (tzn. uživatelského účtu ve službě mojeid), musí 5

6 být po provedení přihlášení a návratu do aplikace Poskytovatele nabídnuta možnost spárovat s již existujícím lokálním účtem v aplikaci Poskytovatele Uživatel se nejdříve přihlásí lokálním účtem - V případě, že se uživatel přihlásí nejprve lokálním účtem, musí mít možnost v administraci účtu připojit k tomuto účtu mojeid identitu. 6

7 Příloha č. 2 - Technická specifikace rozhraní pro zakládání uživatelských účtů Služby Tato kapitola popisuje mechanismus registrace mojeid účtů ze systémů Poskytovatelů. Poskytovatelé mohou tento mechanismus nabídnout svým uživatelům za účelem převedení u nich evidovaných údajů do mojeid. Základní proces je následující: 1. Uživatel si v systému Poskytovatele zvolí možnost založit mojeid se zvoleným uživatelským jménem. Výběr této možnosti vygeneruje v prohlížeči uživatele HTTPS POST požadavek na registrační server na adrese V parametrech požadavku jsou spolu s požadovaným uživatelským jménem všechny evidované údaje o daném uživateli (jejich seznam a formát je v příloze) a navíc: identifikátor (realm) volitelné URI splňující podmínky v příloze, přičemž mělo by se jednat o stejnou hodnotu, která se používá pro OpenID přihlašování k službě MojeID jednoznačný identifikátorem transakce (registration_nonce) slouží ke spárování odpovědi na tento požadavek Poskytovatel má možnost volbou adresy nabídnout uživateli převod existujícího kontaktu v centrálním registru. V takovém případě se ignorují zaslané údaje o uživateli a musí být vyplněno uživatelské jméno. Uvedené adresy jsou validní pro testovací provoz a je tedy možné je používat libovolně. Účty vzniklé v rámci testování se nezapočítávají do motivačního programu. Při spuštění motivačního programu budou k dispozici následující adresy: nový účet: převod existujícího účtu: 2. Registrační server zobrazí uživateli formulář zobrazující seznam údajů, které se po registraci vloží do mojeid. U základních údajů se zobrazí i hodnota a je možné je změnit. V případě volby transferu je možné změnit jenom uživatelské jméno. Dále na tomto formuláři uživatel: vybere metodu, jakou chce být ověřen (SMS, dopis) odsouhlasí podmínky služby zvolí, zda chce dostávat novinky o mojeid bude ověřen pomocí CAPTCHA 4. Registrační server po odeslání formuláře zkontroluje validitu dat a nechá uživatele opravit chyby. V případě validity dat je zahájen proces registrace nového účtu. Do tohoto účtu registrační server 7

8 uloží požadovaná data a připojí identifikaci. Následně je zahájena identifikace odesláním PIN1 a PIN2. 5. Registrační server se pokusí informovat o úspěšné registraci. S pomocí URI, jež označuje, se pokusí nalézt XRDS dokument s alespoň jedním <xrd:service> elementem obsahujícím elementy <xrd:type> s hodnotou a <xrd:uri> s URL, na které se zašle informace o registraci. Během tohoto procesu nesmí dojít k přesměrování a výsledná URL musí ležet v URI poskytovatele služeb, viz 6. Poskytovateli je poslán přímo HTTPS POST zpráva na rozhraní, jehož adresy byly zjištěny v bodě 4. Obsahem zprávy jsou tři parametry: registration_nonce - jednoznačný identifikátor transakce zkopírovaný z bodu 1 pro spárováni s původním požadavkem claimed_id - zvolený mojeid identifikátor uživatele status - hodnota REGISTERED Poskytovatel musí tuto zprávu nejprve ověřit: - musí zkontrolovat, že zpráva byla doručena na některou z adres zjištěných v bodě 2 - musí ověřit, že response_nonce byla opravdu vytvořena v bodě 1 - musí ověřit, že klientský certifikát, který byl použit pro vytvoření SSL tuneluje platný a podepsaný cetifikační autoritou CZ.NIC. Její certifikát je dostupný na adrese Pokud jsou splněny všechny požadavky, může Poskytovatel při zpracování této zprávy spárovat mojeid identifikátor se svým záznamem o uživateli pro účely autentizace přes mojeid. Pokud není možné zaslat tuto zprávu bezpečným způsobem protokolem HTTPS, pokračuje registrace bez zaslání této zprávy. 6. Poskytovatel odešle odpověď na zprávu z bodu 5 v těle http odpovědi ve formátu klíč-hodnota dle bodu OpenID protokolu: - výsledek (mode) hodnota accept nebo reject značící zda uživatelův účet byl úspěšně spárován - důvod zamítnutí (reason) - nepovinný parametr obsahující důvod, proč k párování nedošlo Pokud nebude odpověď poslána ve správném formátu, bude zpráva s výsledkem registrace poslána na další adresu z bodu 2 dokud nebude získána odpověď nebo nebudou adresy vyčerpány. 8

9 6. Registrace pak pokračuje buď přímou výzvou k vyplnění PIN1 a PIN2 a vstoupením do profilu nebo je uživateli zobrazena informace a dokončení registrace. Pokud má poskytovatel služeb rozšířený přístup, budou mu zasílány informace i o změně stavu uživatelova účtu. Tyto zprávy jsou posílány podobně jako v bodě 5, se dvěma parametry v každé zprávě: claimed_id - zvolený mojeid identifikátor uživatele status - jedna z hodnot CONDITIONALLY_IDENTIFIED, IDENTIFIED, VALIDATED Odpověď je očekávána ve stejném tvaru jako v bodě 6. Pokud selže odesílání této zprávy nebo na ni nebude správně odpovězeno, bude informace o změně stavu zaslána opakovaně. 9

10 Doporučený postup implementace Poskytovatel služeb musí implementovat tři komponenty ve svém systému: 1. V autentizovaném režimu uživatele přidat možnost odeslání HTTP(S) POST zprávy z uživatelova prohlížeče obsahující data uživatele na registrační server. 2. Zveřejnit XRDS dokument obsahující adresu pro zaslání výsledku registračního procesu. 3. Implementovat HTTPS rozhraní pro příjem zpráv s výsledkem registračního procesu. Formát registračního požadavku Povinné: realm url odpovídající definici ze specifikace OpenID Authentication 2.0. registration_nonce řetězec o maximální délce 255 znaků Volitelné: username řetězec o maximální délce 30 znaků odpovídající regulárnímu výrazu ^[a-z0-9](-?[a-z0-9])*$ first_name, last_name řetězec o maximální délce 50 znaků birth_date datum ve formátu RFC3339 (YYYY-MM-DD) address default street1, address default street2, address default street3, address default city, address default state, address billing street1, address billing street2, address billing street3, address billing city, address billing state, address shipping street1, address shipping street2, 10

11 address shipping street3, address shipping city, address shipping state, address mailing street1, address mailing street2, address mailing street3, address mailing city, address mailing state řetězec o maximální délce 200 znaků address default postal_code, address billing postal_code, address shipping postal_code, address mailing postal_code řetězec o maximální délce 50 znaků address default country, address billing country, address shipping country, address mailing country kód země podle ISO3166 default , notify , next ová adresa ve formátu podle RFC2822 o maximální délce 200 znaků phone default number, phone office number, phone mobile number, phone home number, phone fax number řetězec odpovídající regulárnímu výrazu: ^\+[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,14}$ id_card_num, passport_num, ssn_id_num řetězec o maximální délce 50 znaků organization řetězec o maximální délce 200 znaků vat_reg_num, vat_id_num 11

12 řetězec o maximální délce 50 znaků imaccount icq username, imaccount skype username, imaccount windows_live username, imaccount jabber username, imaccount google_talk username řetězec o maximální délce 255 znaků urladdress main url, urladdress blog url, urladdress personal url, urladdress office url, urladdress rss url, urladdress facebook url, urladdress twitter url, urladdress linkedin url řetězec o maximální délce 255 znaků 12

13 Formát XRDS dokumentu Tento dokument musí být dostupný na poskytnuté adresy (realm) stejným způsobem jako je to ve specifikaci OpenID Authentication 2.0 a musí obsahovat url adresu rozhraní, na které lze zaslat potvrzení o registraci. Vzorový dokument: <xrds:xrds xmlns:xrds="xri://$xrds" xmlns="xri://$xrd*($v*2.0)"> <XRD> <Service> <Type> <URI>URL rozhraní</uri> </Service> </XRD> </xrds:xrds> Formát odpovědi na registraci claimed_id url odpovídající definici ze specifikace OpenID Authentication 2.0. registration_nonce řetězec o maximální délce 255 znaků okopírovaný z požadavku. 13

14 Možnosti přizpůsobení vzhledu aplikace Poskytovatelé služeb mají možnost přizpůsobit některé vizuální vlastnosti aplikace podle svých potřeb. Přizpůsobení je realizováno zasláním hodnot následujících parametrů v textovém souboru em na adresu Parametry musí být ve formátu název: hodnota, a to pro každý parametr na samostatném řádku. Spolu s parametry je třeba zaslat také identifikátor (realm). Těmito parametry bude modifikován CSS styl registračního formuláře, aktivačního formuláře, případně přihlašovacího formuláře pro všechny účty, které vzniknou ze systémů těchto poskytovatelů služeb. Následující přehled podporovaných parametrů je rozdělen do několika skupin podle významu parametru. Popis každého parametru začíná jeho názvem a k tomuto parametru dále zobrazuje jeho popis, vzorovou hodnotu a výsledný kód, který se promítne do CSS nebo HTML. Návod, jak si otestovat toto přizpůsobení a postup jak připravit seznam parametrů, je v přiloženém balíčku. Logo: - logo_src - URL obrázku - vzor: - výsledné HTML: <img src="<logo_src>" /> - href - URL na vlastní homepage - vzor: - výsledné HTML: <a href="<href>"><img src="<logo_src>" /></a> Hlavní styly: - body_background_color 14

15 - barva pozadí stránky - vzor: #eeeeee body { background: <body_background_color>; } - text_color - barva textu - vzor: # body, input, select, textarea, button { color: <text_color>; } - font_size - velikost textu (mimo hlavičku, atd.) - vzor 1: 14px - vzor 2: 75% - vzor 3: 1em body { font-size: <font-size>; } - font_family - typ fontu - vzor: Georgia, "Times New Roman", serif *, body input, body textarea, body select, body button { font-family: <font-family>; } 15

16 - link_color - barva odkazů - vzor: # a, a:visited { color: <link_color>; } - link_hover_color - barva linku při přejetí myší - vzor: #00667D a:hover { color: <link_hover_color>; } Styly hlavičky: - header_background_color - pozadí hlavičky (blok s logem) - vzor: #ffffff #header { background: <header_background_color>; } - header_color - barva textu v hlavičce - vzor: #

17 #header { color: <header_color>; } #editor #header #account li { border-color: <header_color>; } - header_link_color - barva odkazů v hlavičce (t.j.. "Support", "Log out") - vzor: # #header a, #header a:visited { color: <header_link_color>; } - header_link_hover_color - barva linku v hlavičce při přejetí myší - vzor: #00667D #header a:hover { color: <header_link_hover_color>; } - header_margin - okraje v hlavičce - vzor 1: 0px 0px -15px - vzor 2: 15px 0px #header { margin: <header_margin>; } Styly navigačního bloku: - nav_margin - okraje navigačního bloku 17

18 - vzor: 0px -15px #nav { margin: <nav_margin>; } - nav_background_color - barva pozadí v navigačním bloku - vzor: #00667D #nav { background-color: <nav_background_color>; } - nav_color - barva odkazů v navigačním bloku - vzor: #ffffff #nav a, #nav a:visited { color: <nav_color>; } - nav_active_background_color - barva pozadí zvýrazněné položky v navigačním bloku (např. aktuální stránka) - vzor: #11778E #nav.active { background-color: <nav_active_background_color>; } - nav_active_color - barva textu zvýrazněné položky v navigačním bloku (např. aktuální stránka) - vzor: #ffffff 18

19 #nav.active a, #nav.active a:visited { color: <nav_active_color>; } Styly obsahu: - content_background_color - barva pozadí obsahu (tj. hlavní blok textu mimo hlavičku a patičku) - vzor: #ffffff #content { background-color: <content_background_color>; }.js.popup { background-color: <content_background_color>; } - wrapper_width - šířka hlavního centrálního bloku na registračním formuláři a v profilu (doporučuje se víc než 900px) - vzor 1: 940px - exmaple 2: 85% #wrapper { width: <wrapper_width>; } - auth_wrapper_width - šířka hlavního centrálního bloku na přihlašovacím formuláři - vzor: 450px #auth #wrapper { width: <auth_wrapper_width>; } 19

20 #auth #wrapper.form-table { width: <auth_wrapper_width>; } Styly patičky: - footer_background_color - barva pozadí v patičce - vzor: #00667D #footer { background-color: <footer_background_color>; } - footer_color - barva textu v patičce - vzor: #ffffff #footer { color: <footer_color>; } - footer_outer_border_top - horní vnější okraj patičky - vzor 1: none - vzor 2: 1px dotted #000 #footer { border-top: <footer_outer_border_top>; } - footer_inner_border_top - horní vnitřní okraj patičky 20

21 - vzor 1: none - vzor 2: 15px solid #afbd21 #footer-wrapper { border-top: <footer_inner_border_top>; } Styly tlačítek: - button_background_color - barva pozadí hlavních tlačítek ("Save", "OK", "Create an account", etc.) - vzor: #00667D.button { background-color: <button_background_color>; } - button_color - barva textu hlavních tlačítek - vzor: #ffffff.button,.button:visited { color: <button_color>; } - button_border_color - barva okraje hlavních tlačítek (šířka okraje je nastavena na parametry 1px solid) - vzor: #00556C.button { border-color: <button_border_color>; } - button2_background_color 21

22 - barva pozadní dalších tlačítek ("Cancel", etc.) - vzor: #ffffff.button-2 { background-color: <button2_background_color>; } - button2_color - barva textu dalších tlačítek - vzor: # button-2,.button-2:visited { color: <button2_color>; } - button2_border_color - barva okraje dalších tlačítek (šířka okraje je nastavena na parametry 1px solid) - vzor: # button-2 { border-color: <button2_border_color>; } Další styly: - main_heading_color - barva hlavní hlavičky stránky - vzor: #00667D h2 { color: <main_heading_color>; } 22

23 #editor h5 { border-color: <main_heading_color>; color: <main_heading_color>; }.js.popup h5 { background-color: <main_heading_color>; } - fields_border_color - barva okraje vstupních, výběrových a textových polí - vzor: #dddddd input[type="text"], input[type="password"], select, textarea { border-color: <fields_border_color>; } 23

Technické podmínky provozu

Technické podmínky provozu Technické podmínky provozu Vydáno: 1. 8. 2015 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Terminologie... 4 3 Seznámení s mojeid... 5 3.1 Základní principy mojeid...5 3.2 MojeID identita...5 3.3 Proces komunikace přes mojeid...6

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout

O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Každý element má: -obsah (content) -spadávku (padding) -rámeček (border) -okraj (margin) O CSS podrobněji http://www.w3.org/tr/css21/box.html

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

TNPW1 Cvičení 6 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz

TNPW1 Cvičení 6 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz 6 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Layout 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Layout stránky = strukturní i vizuální rozvržení webové stránky Stránka je chápána jako skupina oblastí, každá oblast má svůj

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

BRIEF & KONCEPCE / ETAPA O.

BRIEF & KONCEPCE / ETAPA O. ÚVOD Každá prezentace je aktuální v momentě svého spuštění. Po nějaké době začne, alespoň v nějakém ohledu, stárnout. Obsahově, vizuálně či technologicky. Vždy se až nějakou dobu po svém spuštění ukáže,

Více

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD CSS 1 Výhody: Udřování prezentace oddělené od dokumentu znamená, že můžete nastavit styly dokumentu pro různá média; Oddělení dokumentu od jeho prezentace znamená menší dokument, což dále znamená, že se

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 24.4.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 24.4.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 24.4.2015 Webové aplikace Návrh webové stránky responsivní design strana 2 WEB Dříve: místo pro prezentaci a umístění dat prohlížeče pouze na PC Nyní: platforma

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht. Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Internetové publikování CSS 4. Formátovací model, pozicování

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Obecná ustanovení 1. Elektronická pošta slouží pro výměnu krátkých sdělení a dokumentů formou elektronických dopisů. 2. Přístup

Více

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Příručka pro uživatele Úvod do HTML a CSS Verze 1.1 Stav k 7.4. 2009 Středisko komunikačních a informačních systému Univerzita obrany Brno 2009 2008 Středisko komunikačních

Více

Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza

Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza Tvorba webu Kaskádové styly (CSS) Martin Urza Motivace Proč používat kaskádové styly k formátování HTML? Dovolují více možností formátování než klasické HTML atributy a stále přibývají další (možnosti).

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o přijaté transakci verze 169 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému Xpay na klienta 3 1.2

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS

Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS Výstupový indikátor 06.43.19 Motivační název: Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Tvorba webu I Petr

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <meta charset="utf-8" /> <title>název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title> </head>

<!DOCTYPE html> <html lang=cs> <head> <meta charset=utf-8 /> <title>název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title> </head> 1. HTML5 Technologie HTML5 zavádí a vylepšuje širokou škálu funkcí, zahrnující pokročilé nástroje pro práci s formuláři, multimédii, strukturami a sémantikou, aby poskytla autorům více flexibility a interoperability

Více

eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost

eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost Rezervy, rezervy, rezervy... Náklady na jednu egov transakci [USD] 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,19 In Person

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007 API pro službu Mobilem.cz, verze XML 5.01 Tento dokument je určen pro partnery Mobilem.cz. Není dovoleno obsah použít pro jiný účel, než za jakým byl poskytnut. Všechna práva vyhrazena pro Crazy Tomato

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

Inzerce na stránkách Portál bydlení

Inzerce na stránkách Portál bydlení Inzerce na stránkách Portál bydlení Leaderboard 728x90 px Nejrozšířenější formát reklamy poskytující dostatečný prostor pro firemní slogan nebo klíčové sdělení. Pole je citlivé a směřuje na inzerujícím

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Content Security Policy

Content Security Policy Content Security Policy Nový přístup v boji proti XSS 2011.cCuMiNn. Cross Site Scripting (XSS) XSS je všudypřítomné výskyt cca v 80% webových aplikací Webový browser nevidí rozdíl mezi legitimním skriptem

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Tvorba webových stránek Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně, použil

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Reklamní příležitosti s Minty Trips ceník

Reklamní příležitosti s Minty Trips ceník Reklamní příležitosti s Minty Trips ceník.,,,,.. www.mintytrips.cz.,,..,... Minty Trips info@mintytrips.cz Co web mintytrips.cz přináší Nabízí informace pro cestovatele, kteří se chystají navštívit Londýn,

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Certifikační protokol

Certifikační protokol Certifikační protokol Registrátor Webové stránky ACTIVE 24, s.r.o. www.active24.cz Certifikace platná k datu : 1.9.2013 Získaný počet hvězdiček ***** Výsledky certifikace Kategorie Max. možný počet Získaný

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát pro produkční prostředí Základních registrů

Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát pro produkční prostředí Základních registrů Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát pro produkční prostředí Základních registrů Verze dokumentu: 1.7 Datum vydání: 31. srpna 2015 Klasifikace: Veřejný dokument Obsah 1. Žádost o certifikát...

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1.

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1. Bloky Tu se popisuji blokové tagy, což jsou všechny, za kterými se zalamuje řádka. Jde o různé oddíly textu a odstavce. Opakem blokových tagů jsou řádkové (in-line) tagy na značkování textu. Tag Význam

Více

Pravidla poskytování služby mojeid pro koncové uživatele

Pravidla poskytování služby mojeid pro koncové uživatele Pravidla poskytování služby mojeid pro koncové uživatele Datum účinnosti dokumentu: 1. 8. 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro poskytování služby mojeid Uživatelům a upravuje

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí. Simac Technik ČR, a.s.

Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí. Simac Technik ČR, a.s. Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí Simac Technik ČR, a.s. Praha, 5.5. 2011 Jan Kolář, Solution Architect Jan.kolar@simac.cz 1 Hranice sítě se posunují Dříve - Pracovalo

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Reklama na serveru Říčansko.info www.ricansko.info

Reklama na serveru Říčansko.info www.ricansko.info Reklama na serveru Říčansko.info www.ricansko.info Znázornění reklamních pozic na zmenšeném modelu stránky: Rozměry dané reklamní pozice jsou uvedeny v pixelech. Ceny jsou uvedeny na další stránce tohoto

Více

Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů

Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů Každá podaná nabídka, aby byla zařazena do výběrového řízení, musí obsahovat návrh webového designu a layoutu pro tyto stránky: 1) hlavní domovskou stránku

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Metodický list číslo 1 webových stránek v netriviální kvalitě a pochopení Požadavky: Znalost základů práce s MS Windows 95 nebo podobným prostředím. 1. téma: Základy HTTP Základy fungování počítačových

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse

TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE. David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta. SPŠ Na Proseku 2012/13. Pod velením Davida Vurbse TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOCIÁLNÍ SÍŤ MRSHARE David Malát, Adam Novák, David Vurbs, Dominik Walta SPŠ Na Proseku 2012/13 Pod velením Davida Vurbse Zadání práce Adam Novák-Vytvořit zeď a její funkce a technickou

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Technická specifikace SMS Platby

Technická specifikace SMS Platby Technická specifikace SMS Platby Dokumentace představuje kompletní připojení MO/MT platebních SMS. Pro připojení SMS Platby je třeba na straně partnera připravit komunikační skript pro příjem SMS a následně

Více

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Co se jinam nevešlo. a co se nám v přehledu témat modralo...

Co se jinam nevešlo. a co se nám v přehledu témat modralo... Co se jinam nevešlo a co se nám v přehledu témat modralo... Validita, XHTML/HTML Dokument by měl začínat definicí typu, aby bylo jasno, co v něm je. - zavedeno od verze HTML5 Předtím...

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj - "VÝZKUM-AGRI" Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Česká pošta a Datové schránky

Česká pošta a Datové schránky Česká pošta a Datové schránky e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Datové schránky - milníky Datové schránky jsou technologickou revolucí a začátkem éry garantovaného elektronického

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Anabix API. Popis způsobu používání služby

Anabix API. Popis způsobu používání služby Anabix API Popis způsobu používání služby Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Požadavky na klientský systém... 3 1.2 Zasílání requestů... 3 1.3 Získávání odpovědí ze systému... 3 1.4 Odpověď po neúspěšném

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více