DIVOKA CERNA AFRIKA. východní afrika. Jezero Nakuru a Masai Mara Safari

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIVOKA CERNA AFRIKA. východní afrika. Jezero Nakuru a Masai Mara Safari"

Transkript

1 KEŇA TANZANIE UGANDA ETIOPIE Jzro Nkuru Ms Mr Sfr, 6 d,, plá pz rob p lk kuru ms mr rob Rzrvc Ms Mr s rozkládá trvtýc plác s zlým porky kátovým áj j jdou z jvc oromujcc dvokýc rzrvc světě. Lk Nkuru ptř k jobdvovějšm jzrům v K. Žj zd mloy plmňáků dlšc druů ptáků, jko jsou plká mrbu. od Kč / 800 6d výcod Afrk j v posldc ltc jdou z jvštěvovějšc oblst čréo kottu. Jj populrt rost dky rozsálým dvokým prkům mo domorodým kmům, ktré zd žj v téměř původc podmkác, ztm jště mmálě ovlvěy vyspělou cvlzc. To smozřjmě tursty láká, proto ctěj pozávt dvoču krásy výcod Afrky tvář v tvář, což jm j právě v K, Tz, Ugdě, Etop bo Súdáu umožěo. Tyto změ lž v výcod část střd Afrky, jjmž úzmm procáz Vlká přkopová propdl Grt Rft Vlly s možstvm jzr (Vktoro jzro, Turk, Tgk, Myr, Nkuru, Nvs dlš). N úzm Tz s cáz jvyšš vrcol čréo kottu Klmjro měřc m v K pk druá jvyšš or Afrky Mout Ky bol Kryg, m. Vdl přrodc krás ukrytýc v ěkolk dstkác árodc prků rzrvc určtě stoj z ávštěvu vlkoměst Nrob Mombs v K. Mz jkrásějš dvoké prky bzpocyby ptř rzrvc Ms Mr, NP Lk Nkuru, Ambosl, Smburu v K, NP Srgt, Slous, Ru, rzrvc Ngorogoro, NP Myr,Trgr v Tz, NP Bwd, Murcso Flls, Qu Elzbt v Ugdě árod prk Sm Mouts v Etop. Pokud s zjmát o rcologcké pmátky lzště, měl byst s ct ujt proldku měst Krtoum, csřské kropol súdáskýc pyrmd v Mro č posváté ory Jbl Brkl v Súdáu. DIVOKA CERNA AFRIKA výcod frk

2 Cmpg Ambosl Tsvo Sfr 1 d Sfr, 7 d,, plá pz Nrob / NP Ambosl / NP Tsvo / Nrob Nzpomutlý zážtk z vás čká právě v těcto dvou dvokýc rzrvcc. Nádré pozd NP Ambosl vytvoř jvyšš or Afrky Klmjro. Uvdt tdy clou vlkou pětku frcké zvěř lvy, loprdy, sloy, buvoly, osorožc dál tké gprdy, žrfy, zbry, rocy, pkoě, tlopy, opc uvěřtlé možstv ptáků. od Kč / 910 7d Lk OPIA ETHI Sfr, 6 d, lodg, plá pz Nrob / NP Lk Nkuru / luxus Ms Mr / Nrob Do š bdky jsm zrul 6d s ávštěvou ádréo NP Lk Nkuru, kd s vyskytuj tsc plmňáků, přrod rzrvc Ms Mr, kd můžt vdět tzv. vlkou pětku. N Mru y K. Mt rk Nt. P rdr S Lk r Vcto Lk go Br r Bogo k L ru Nku Lk s v N Lk 6 dd g lo Mr Ms Rs. Gm od Kč / Kč /710 Ab OBI NAIR l jro m Mt. K TAN t Tv Nt. TsvoWst Prk od Kč / d tx ltky lvč. M bs Mom Oc Id Luxus Ms Mr Sfr v K luxus Sfr, 8 d, lodg, plá pz Nrob / NP Lk g lod Nvs / NP Lk Nkuru / Ms Mr / Nrob 8 d Zručě joblbějšm zájzdm do Afrky j Luxus Ms Mr Sfr. Pozjt jkrásějš árod prky v K rlxujt v prfktě vybvýc poodlýc lodgs uprostřd tjmé přrody. Ms Mr Sfr orské gorly v Ugdě Sfr, 16 d, /otl, plá pz Nrob / NP Hlls Gt / Ms Mr / NP Lk Nkuru / Kmpl / ostrov Ngmb šmpz rzrvc (fkulttvě) / Vktoro jzro / jzro Buyo / džugl Buyo / orské gorly / NP Qu Elzbt / vltok Nl / Eldort / Nrob Toto j přprvo pro oprvdové mlovky přrody. Nvštvt jkrásějš rzrvc v K v budt pokrčovt v Ugdě, kd budt pozorovt dvoké orské gorly šmpz. d 12 Njzjmvějš část ádré přrody Ambosl jsou mokřy pstvy uprostřd prku. Ncáz s zd clá vlká pětk lv, lvrt, osorožc, buvol slo. Nt. TsvoEst Prk osl Amb Rs. Gm IA ZAN s Advtur Sfr v K Sfr, 12 d,, plá pz Nrob / NP Ambosl / A Y NP Mt. Ky / NP Smburu / NP Lk N E s K R m G u r k Nkuru / Ms Mr / Nrob u t. Pr mb Tur k Dvoké Lodg Sfr v NP Lk Nkuru Ms Mr t. R bt N Mrs od Kč / od Kč / Cmpg Ms Mr Sfr Sfr, 7 d,, plá pz Nrob / NP Lk Nkuru / Ms Mr / Nrob d/ 16 otl Rzrvc Ms Mr j po clý rok obývá mo růzým druy tlop, lvů, lvrtů, gprdů, žrf buvolů. N břzc řk jzr můžt vdět vlká stád roců sloů. V všm progrmu sm cybět ávštěv domorodé vsc Msjů. Pobyt v rzrvc Ms Mr pro vás bud zpomutlým zážtkm! od Kč / 950 7d

3 KEŇA TANZANIE UGANDA ETIOPIE výcod frk Vlké Sfr v K Sfr, 8 d, lodg, plá pz Nrob / jzro Brgo / jzro Nkuru / jzro Nvs / Ms Mr / Nrob luxus 8 ld odg Pokud cct spát v c, pojďt š v árodc prcc, kd budt ubytová v luxusc lodgs s plou pz. od Kč / Luxus Sfr v Tz Sfr, 8 d, lodg, plá pz Nrob / Arus / NP Trgr / NP Srgt / Ngorogoro / Arus / Nrob Tto zájzd vám umož prožt dobrodružé v třc jkrásějšc dvokýc rzrvcc svr Tz, kd s vyskytuj vlké možstv frcké zvěř NP Srgt, Ngorogoro NP Trgr. Ubytov budt v Sop Lodgs, ktré bzj kvlt ubytová v těc jlpšc mstc v dvoké frcké přrodě, kd můžt běm cléo roku pozorovt dvokou zvěř. Běm všo tké vštvt zámé rcologcké lzště Olduv Gorg. od Kč / UGANDA RWANDA BURUNDI Lk Vctor Srgt Ntol Prk Moyowos Gm Rsrv Lk Eys Mt. Mru Mt. Klmjro Výstup Klmjro cst Sr 8 ld d o g ZAMBIA d tur st 10 d k Mos / Nrob Ld Sopčý msv Klmjro j jvyšš orou Afrky, má tř lv kužlovté vrcoly ěkolk mšc vrcolů sopčéo původu. Trs Sr j vlm podobá trs Lmoso.Výstup MOZAMB IQU E zčá u bráy Sr v výšc 3600 m..m., poté trsou Sr vš cst splývá s trsou Lmoso. Pro tto výstup vás zoptřm svým vlstm sty ovým vybvm podl potřby. K dspozc vám jsou dv osč zvzdl. Sog Lk Nys Sfr, 9 d, lodg, plá pz Nrob / Arus / NP Lk Myr/ Ngorogoro / NP Srgt / Ngorogoro / NP Trgr / Arus / Nrob 2 od Kč / luxus 9 ld d o g Sfr bz clý svr okru Tz. Bydlt budt v luxusc 4* lodgs 4* prmtc c, ktré bzj poct dobrodružstv v kombc s poodlm. Nrob Lk Ntro TrArus gr TANZANIA Lk Ntol Prk Kgo m Tgyk Tbor Usmbr Mts. Tg Ml Ugll Rvr Gm Rsrv Pmb Isld Ntol DODOMA Rugw Prk Zzbr Mku m Gm Uwd Rsrv Ntol Prk Dr s Slm Gm Rsrv Horská turstk trky, 10 d, Slo us Ru Gm, plá pz Ntol Prk us Rs x rv Mby lu Oc/Mt. Klmjro / Nrob /Id Mos Luxus Srgt Ngorogoro Sfr v Tz KENYA Burg Ntol Prk od Kč / Trk z orským gorlm šmpz v Ugdě 9 d otl Sfr, 9 d, otl, plá pz Etbb / Kmpl / NP Kbl / NP Bwd / Buom / Kmpl / Etbb Běm tooto budt pozorovt orské gorly, šmpz dlš dvoká zvřt v jkrásějšc přrodc prcc v Ugdě. od Kč / Kč / 760 Výstup Klmjro cst Mrgu Horská turstk trky, 9 d, orská ct, plá pz Nrob / NP Klmjro / Nrob Výstup jvyšš oru čré Afrky s pro kždéo turstu zručě st zpomutlým jdčým zážtkm. Důlžté j, ž vrcol Klmjr Kbo (5 895 m) lz vystoupt bz jkýckol orolzckýc zkušost, jdá s pouz o vysokoorský trk, ktrý vc vd črokrásou přrodou v pět vgtčc pásmc. Kromě zkušéo průvodc kucř vás budou doprovázt dv osč všc zvzdl. tur stk od Kč / d orsk c á t Dobrodružá Etop Pozávc zájzd, 12 d,, polopz Adds bb / Arb Mc / NP Ncsr / Turm / Omort / NP Mgo / Arb Mc / Awss / Dso / Adds Abb Nvštvt zm, ktrá má svébytou kulturu. Okouzl vás j krásým kostlky, ktré jsou szmu světovéo dědctv UNESCO, l tké svou stál zlou krjou slučým počsm. od Kč / Kč / 700 poz c áv d 12

4 JAR Nmb Botsw Zmbbw Zmb Mlw Mozmbk modr prsto dvok jz frk Jž Afrk zujmá část frckéo kottu, ktrou omývj dv ocáy Atltcký Idcký. Většu úzm vyplňuj dvoké svy přcázjc v sucou skltou Nmbskou poušť s čtým ádrým psčým dum v poušť Klr úzm Jofrcké rpublky, Nmb Botswy. Oblst protékj řky Org, Vl Lmpopo, ktré všk u Klrské pouště zkj, dál Okvgo, jjž dlt v Botswě láká moo turstů pro své dvoké, řk Zmbz, ktré lž zámé Vktory vodopády. Moým turstům vypl pobyt v Botswě Zmb bo Zmbbw právě kombc dlty Okvgo, árodo prku Cob, jdoo z jzčc v Afrc, Vktorýc vodopádů. Tto dv přrody vštv kždoročě 300 tsc ld. J to jšrš vod kskád»

5 JAR Nmb Botsw Zmbbw Zmb Mlw Mozmbk jz frk Cmpg Krugr Sfr Sfr, 8 d,, plá pz Josburg / Krugrův árod prk / Josburg světě. Přs ru s kždou vtřu přvl průměrě přs m3 vody. Z jdé stry j orčuj Zmb z drué Zmbbw. Vod sprc Vktorýc vodopádů s vzáš do výšky 300 m vytvář spcfcký dštý prls. V řdě tu burác pět vodopádů, vod směřuj dolů do obrovskéo kotl odtud pk dlšc km do Idckéo ocáu. Vodopády s vl přs skálu sopčéo původu, ktrou už 150 mloů lt vymlá jd z jvětšc frckýc řk Zmbz. Návštěvky osvěž přjmá spršk osl kočá du. Když vodopády sptřl slvý cstovtl Dvd Lvgsto, vůbc prv Evrop, ktrý j kdy vděl, prolásl: tk ádré, ž dělé musj zrt. Výcod část úzm zujmá Mlw, jdo z jvětšc frckýc jzr, ktré lž v přkopové propdlě. Z jzr vytéká řk Sr, mocý přtok Zmbz, tvořc bžté údol. Toto údol j lmováo poořm s orou Sptw, jž s tyč do výšky m. Njvyššm poořm všk jsou Drč ory v Jofrcké rpublc, jjcž vrcol Gt s Cstl s zvdá do výšky m. Kromě vodc krás s zd octt tvář v tvář dvoké přrodě v mo přrodc rzrvcc, jko j Krugrův prk, Hluluw Umfoloz, Royl Ntl, Addo Elpt, Tstskmm v Jofrcké rpublc, NP Mllw v Svzjsku, NP Etos, Nmb Nukluft, Fs Rvr Cyo v Nmb, jž změý NP Cob dlt Okvgo v Botswě árod prk Sout Lugw v Zmb. Nvštvt jd z jkrásějšc árodc prků v Jž Afrc, kd můžt vdět vlkou pětku. S kombc pobytu v c budt mt frckou dvokou přrodu oprvdu dotk. 8d od Kč / Kč / 800 Cmpg Krugr Sfr s ávštěvou Svzjsk Zrd Jž Afrky Sfr, 11 d,, plá pz Durb / mokřy Grtr St. Luc / přrod rzrvc Mlw / Krugrův árod prk / Kňo Blyd Rvr / Josburg Sfr, 11 d,, plá pz Kpské město / Stllbos / jskyě Cgo / Kys / NP Tstskmm / NP Addo Elpt / Port Elzbt Idálm zájzdm do Jž Afrky j kombc ávštěvy vc s ocutávkou frckýc v, kráséo přmořskéo městčk dvou árodc prků, kd s plo užjt. d 11 od Kč / Kč / 950 ltky vč.tx 11 d strávýc v árodm prku Krugr v přrod rzrvc v Svzjsku vás zvd do jkrásějšc mst, kd budt moc pozorovt dvokou frckou zvěř. Uvdt lvy, lvrty, sloy, osorožc, buvoly, žrfy, rocy, mply, pkoě moo dlšc zvřt. od Kč / Kč / 960 Zrd Jž Afrky s ávštěvou Lsot Sfr, 17 d,, plá pz Kpské město / Stllbos / jskyě Cgo / Kys / NP Tstskmm / NP Addo Elpt / Hogsbck / Lsoto / Drč ory / NP Royl Ntl / pobřž Kw Zulu Ntl / Durb Zrd cst Jž Afrky j 227 klomtrů dlouý úsk pobřž, kd s užjt ádrýc útsů mst flóry můžt zjt tké. Skvělým doplěm vš csty bud ávštěv Lsot. od Kč / Kč / 950 d 17 d 11

6 Advtur Sfr v Botswě Vktory vodopády Sfr, 12 d,, plá pz Vktory vodopády / NP CHOBE / dlt Okvgo / Gwt / Plpy / Josburg Nct s okouzlt úcvtým Vktorým vodopády kočým lgum Dlty Okvgo. Tto zájzd j určý pro mlovky přrodc krás! Nvštvt jdu z jkrásějšc přrodc rzrvc světě. od Kč / Kč / Objvová Nmb s ávštěvou Jž Afrky Pozávc zájzd, 16 d,, plá pz Kpské město / Cdrbrg / Nmquld / Org Rvr / kňo Fs Rvr / NP Nmb Nukluf / Sossusvl Dus Nmb / Swkopmud / Sptzkopp / NP Etos / Wdok Nmb j změ přrodc kotrstů. Jdčý pold rozbouřý ocá j prostým protkldm rozsálýc poušt s psčým bouřm dum. N lédt do žvot dvoké zvěř, žjc v volé přrodě, do žvot původc obyvtl jjc kmovýc trdc. od Kč / Kč / d 3 pozávc 16 d Sclto Cost Prk Atltc Oc ANGOLA Tsumb Ntol Wst Cost Rcrto Ar Burt Mt. Wtrbrg Pltu Prk Swkopmud Wlvs By 12 d Lüdrtz Etos Ntol Prk D Vljo Gm Prk NAMIBIA Nukluft WINDHOEK Nmb Nukluft Prk Brukkros Fs Rvr Cyo Advtur Sfr v Zmb Mlw Sfr, 16 d,, plá pz Lvgsto / Lusk / Cpt / NP Sout Lugw / prls Luww / jzro Mlw / Ktmsoop Hobs A-As Mgo Gm Rsrv ZAMBIA Irg / NP Mkum / Dr Es Slm Objvt pskou přrodu v těcto tjuplýc zmc s spoustou árodc prků jště vc zvřty. Ktm Mullo Bwbwt Ntol Prk Kudom Gm Rsrv od Kč / Kč / BOTSWANA SOUTH AFRICA Luxus Sfr v Krugrově árodm prku 16 d luxus 8 d lodg SAFARI, 8 DNÍ, LODGE, PLNÁ PENZE Josburg / Krugrův árod prk / Josburg Pokud rád cstujt poodlě s ubytovám v komfortc lodgc bo otlc, pk vám doporučujm tto zájzd. Pozát jstršc prk v Afrc budt moc obdvovt ádrou okol přrodu spoustu dvoké zvěř. od Kč / Kč / 800 Advtur Sfr kultur v Nmb Botswě, Vktory vodopády Sfr, 23 d,, plá pz Kpské město / Nmquld / Nmb / NP Nukluft / Sossusvl Dus / Swkopmud / Sptzkopp / NP Etos / Wdok / Gz / dlt Okvgo / Gwt / NP Cob / Vktory vodopády Běm tooto zájzdu pozát to jkrásějš z čtyř zm JAR, Nmb, Botswy Zmbbw. Kždý d strávt v zcl jém prostřd kultuř. Pozjt rozdly jž Afrky. od Kč / Kč / 910 Objvová Mozmbku s ávštěvou Svzjsk Krugrov prku Sfr, 18 d,, plá pz Josburg / NP Hl Royl (Svzjsko) / Pr do Tofo (Mozmbk) / Vlculo / ostrov Bzruto Arcplgo / Imb / Mputo / Krugrův NP / kňo Blyd Rvr / Josburg Krugrův NP j jdm z jkrásějšc jvětšc přrodc prků v Afrc. Uvdt spočt dvoké zvěř koc s octt ádrýc blýc psčtýc plážc v Mozmbku. od Kč / Kč / d 23 d

7 Egypt súdá Sgl Gmb G Burk Fso svr zápd frk Dějy Stré řš Afrovkd Pozávc zájzd, 4 dy, otl 5*, sdě Kár / Mmps / Gz / strá Kár 4 dy strávé v Kář vás zvdou do stor strověkýc děj z obdob Stré řš. od Kč / Kč / 430 ávc poz y 4d 5* tl o od sry Sgl, Gmb G jsou přmořské změ lžc zltém pobřž Atltckéo ocáu v sousdstv Burky Fso. Egypt s prot tomu cáz svru frckéo kottu, tkž j omývám Střdozmm Rudým mořm. Dky své rozmtost brvost bz svr zápd Afrk pstré možost tráv dovolé. Můžt s j oddávt přjmé rlxc odpočku v stu kokosovýc plm, ct s ldt slučm pprsky přkrásýc plážc s jmým zltým pskm bo s koupt v tplém ocáu. Mlovc dobrodružějš dovolé s určtě rád vyprv dvoké trky do árodc prků (NP Nokolo Kob, Bd v Sglu, NP Mol, Kybobo, Kkum v Gě) do dvoké rzrvc v Burkě Fso č s zjzd čtyřkolkác v psčýc duác v okol Růžovéo jzr bo v dvoké rzrvc Bd v Sglu. Mz dlš lákvé trkc ptř koupá v Růžovém jzř s stjým účky, jko má Mrtvé moř, pozává krás dvoké přrody z koňskéo, vlbloudo č oslo řbtu, szám s s kulturou Sglu (kočové vsc Ful s domorodc) č pozává strověkéo Egypt př plvbě luxus lod po Nlu.

8 Egyptská řš plvb lod po Nlu 4 d BUR ávc poz 7 d4* / Pozávc zájzd, 7 bo 8 d, otl 4* loď otl 4* loď 4*, plá pz Kár / Asw / Edfu / Luxor / Kár Návštěv storcké Káry, Aswu Luxoru s kombc plvby lod po Nlu vám dovol s udt. Užjt s odpočk plubě luxus 5* lod ct s okouzlt vkovským rbským světm podél dvokéo Nlu. KINA Nv o Bolg t Mol Nto COT E D IV OIRE Bup od Kč / Kč / 690 l P rk l lk NA l P g Tm GHA B Nto FAS O rog Volt TOG O Nto rk Kum D l Pgy r k z po dsty prls N Nto-Su l P rk Dxc ov Plvb po Nlu s pobytm u moř otl Cottl Hurgd 5* bo podobý Bus áv. poz ř m o 9 d5*/ s lk IN Abu rk Ap Gp Co m st r Bo tc l G T ACC m RA rd s Atl c SúdáOc třš črýc froů Pozávc zájzd, 9 d, turstcký otl /, plá pz Krtoum / Mro / Ng / Musswrt / Krm / Jbl Brkl / El Kurru / Krm / Nur / Krtoum otl 5* loď Súdá j jvětš frckou zm, ktrá j vyprlá po většě úzm s cáz pouz pouště. Al bz moo krásýc mst, mz ktré ptř př. ruy strověkýc pyrmd v Mro. Odpočňt s krásé psčté pláž v Hurgdě poté s ct uášt po proudu řky Nlu. Cstou vštvt spoustu strověkýc pmátk j v Luxoru Aswu. BEN mtw Kk Ntoum l P Pozávc zájzd s pobytm u moř, 9 d, otl 5* loď 5*, plá pz Hurgd / Luxor / Edfu / Asw / Hurgd Bosu od Kč / Kč / 750 od Kč / Kč / 550 Advtur Sfr v Burkě Fso Gě Trdč kultur Sglu s ávštěvou Gmb ávc poz / 9d tl o Kmp c áv poz 16 d Pozávc zájzd, 10 d, otl 3*, plá pz Dkr / Sloum / Nomk / Toubcout / Bjul / Zgucor / Sly / Dkr Pozávc zájzd s, 16 d, 3* otl otl 3*, plá pz Ougdougou / Bobo Doulsso / Bfor / Sdou / Wcu / NP Mol / Mogor / Kums / Aw / Elm / Asmko / Nzulzu / Accr N tomto zájzdu vštvt domorodé vsc számt s s mstm vkovským obyvtl, jjc trdč kulturou, zvyky pozát přdvšm jjc lký žvot. Burk Fso G jsou změ, kd žj moo tckýc skup. Pozjt jjc kulturu, stňt s cvl součást jjc žvot koc s odpočňt v ádré mst přrodě. od Kč / Kč / 750 ávc poz * 10od tl 3 od Kč / Kč / 1.100

9 Kň Zzbr Murtus Réuo dcký ocá - ostrovy tropcky rj Luxus Sfr v K s pobytm u ocáu Bmbur Bc Hotl 3* s pobytm u moř, 13 d, lodg / otl 3*, plá pz / polopz Nrob / NP Ambosl / NP Lk Nvs / Ms Mr / Nrob / Mombs (Idcký ocá svr pobřž) / Nrob Idál kombc pobytovéo zájzdu v K, kd pro vás bud přprvo ěkolk v árodc prcc dvokýc rzrvcc koc pobyt v Mombs u Idckéo ocáu. Přlt z Nrob do Mombsy trvá j 1 odu! od Kč / Kč / moř 13 d lodg/ otl 3* Idál pro Vš dovolou j zvolt kombc dvokéo v árodc prcc rzrvcc pobytu v ěktrém z ltovsk u Idckéo ocáu v K, Zzbru, Murcu, Réuou č Mldvác. Můžt rlxovt plážc s jmým blým pskm, ádrým plmm průzrčě čstou vodou, jjž korálová ádr láká k potápě. Způsob žvot ostrovc obyvtl spš přpomá vropské trdc ž obvyklé frcké bo sjské zvyklost, všk tropcká přrod, ktrá tu puj, j tk xotcká, ž jsou ostrovy v Idckém ocáu jdm z jvětšc lákdl frckýc dstc. Luxus Sfr v K s pobytm u ocáu Soutr Plms Bc Rsort 4* Sfr s pobytm u moř, 13 d, lodg / otl 4*, plá pz / sdě Nrob / NP Ambosl / NP Lk Nvs / Ms Mr / Nrob / Mombs (Idcký ocá jž pobřž) / Nrob Ms Mr j jkrásějš rzrvc pro vš v K. Budt mt možost vdět lvy, lvrty, gprdy, sloy, rocy, žrfy moo dlš dvoké zvěř. V NP Ambosl u jzr Nvs můžt vdět zs zcl odlšou krju. Své zkočt pobytm krásé blé psčté pláž u Idckéo ocáu. od Kč / Kč / moř 13 d lodg/ otl 4*

10 Dobrodružý ostrov Réuo Pozávc zájzd, 8 d, otl 3*, sdě St Glls ls Bs / Clos / L Tmpo / Ps d Bllcomb Ostrov Réuo zámý jko orský msv vulkckéo původu vám můž bdout jk pláž s kokosovým plmm tyrkysově modrým mořm, tk ádré přrod pmátky. Luxus Sfr v K s pobytm Zzbru otl Tmbo Hous 3* bo podobý ř o m d Sfr s pobytm u moř, 13 d, lodg / otl 3*, plá pz / sdě Nrob / NP Ambosl / Lk Nvs / Ms Mr / Zzbr / Nrob 13lodg/ 3* Hotl 5 d ř o m d Sr Swoosgur Rmgoolm Botcl Grds Pmplmousss Vcos Blck Rvr Gorgs Ntol Prk L Mor Brbt Bl Ombr Soullc */ Ostrov Ruo 10od 2 tl s výstupm k y t krátru Mft Clos c Pozjt vlst kůž ádrou přrodu vulkckéo ostrov Réuo. Budt okouzl mst fuou florou př všm výstupu k krátru Mft Clos. Váš pobyt zkočt odpočkm u Idckéo ocáu. od Kč / Kč / Motg Blc Lo Mt. Idcký ocá (Murcus) Hotl Tmr 3* tový poby Pobytový zájzd, 10 d, 3* otl, polopz Port Lous / Tmr By / Port Lous Mbourg Odpočňt * 10od tl 3 s ádrýc dlouýc psčtýc plážc s blým pskm s křšťálově modrým mořm. Můžt rlxovt pláž bo šorclovt objvovt tk skutčý podmořský žvot Idckéo ocáu. od Kč / Kč / 810 ávc poz Pozávc zájzd, 10 d, otl 2* / orské cty, sdě / polopz St Ds / St Glls / L Nouvll / Mrl / Clos / St Glls / St Ds Motg Cocott Bll Mr MAURITIUS Qutr Bors od Kč / Kč / Mok Tros Mmlls Ptr Bot Ros Hll 4* Tmr NP Ambosl, Lk Nvs bo Ms Mr jsou jvštěvovějšm prky v Afrc pro vlké možstv mgrujc zvěř. J to dál kombc pobytu u Idckéo ocáu Zzbru. L Pouc Bu Bss 13lodg/ Sfr s pobytm u moř, 13 d, lodg / otl 4*, plá pz / polopz Nrob / NP Ambosl / Lk Nvs / Ms Mr / Zzbr / Nrob od Kč / Kč / Grd Gub PORT LOUIS otl Grd B od Kč / Kč / Luxus Sfr v K s pobytm Zzbru otl Blu By Bc Rsort 4* bo podobý 8 odtl3* Nzpomutlý zážtk vás čká v těcto dvokýc rzrvcc, kd budt mt možost vdět spočt zvřt. Přltm Zzbr ukočt své odpočkm dlouýc blýc psčtýc plážc s křšťálově modrým mořm. ávc poz

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

na Sokolovně Sokolovně

na Sokolovně Sokolovně Pric 2013 Rčk XIV. Nprdjé Vydává mě Npjdl Rzvěcvá váčh rm Přjmé klidé prži váků váčch, pvé zdrv, mh bch prcvch úpěchů dbré vykrč d véh rk přj Mě Npjdl Váč rm lvě rzvil 29. lipd, frpráž r. 8 Mě Npjdl Vá

Více

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY knižn novinky 9 10/2012 37 DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY A DÁLE NA STÁNKU: pátek 18. 5. v 11 hod. KOMIKSOVÁ DÍLNA (PRAVÉ

Více

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni KATALOG 2013/14 : mluvit budou všichi v o d ú Váží zákzíci, milí pdgogové studti, přdstvujm vám ktuálí bídku kldtlství školí rok 2013/2014. Pro výuku ěmčiy dětí v věku 5 9 lt zábvou hrvou formou jsm připrvili

Více

adr e na l in u Kraj plný Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Neprodejné. www.kr-moravskoslezsky.cz

adr e na l in u Kraj plný Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Neprodejné. www.kr-moravskoslezsky.cz Morvskoslzský krj Krjský úřd 28. říjn 7 702 18 Ostrv Čská rpublik Tl.: +420 9 622 222 E-mil: post@kr-morvskoslzsky.cz www.kr-morvskoslzsky.cz Tnto projkt byl spolufinncován Evropskou unií. Nprodjné. Rgionální

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

květen 2010 1. ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

květen 2010 1. ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ tn 2010 1 rčn 2 čsl Bnán dt Ččns Rzhr: Al Ar t čsl As ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ Mlý čtnář s chd slunnjšh pčs cház druh dtrl čsl Vďr Stjn j psldn j tntrát nbt člán rzhr z dln tých lgů z čsých záldnch

Více

Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST

Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST Rk Ptříčk PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST Akm výtvrný umění v Prz PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST DIZERTAČNÍ PRÁCE utor/ Rk Ptříčk školtl/ pro.

Více

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D.

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D. Tor a prax dluhopsů Ig. B.Stádík h.d. Obsah Úvod do matmatky dluhopsů Spojté úročí Tor Řšé příklady Vtří výosové proto a vst Tor Souvslost s složým úročím Vyjádří vtřího výosového prota Vtří výosové proto

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

MINIMUM ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ PRO ŠKOLENÍ SYSTÉMU AMADEUS

MINIMUM ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ PRO ŠKOLENÍ SYSTÉMU AMADEUS MINIMUM ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ PRO ŠKOLENÍ SYSTÉMU AMADEUS OBSAH 1. Všeobecná část 1 Vnitrostátní tarify 1 Mezinárodní tarify 1 2. Publikace tarifů 2 3. Základní rozdělení tarifů 3 Tarify neveřejné 3 Tarify

Více

MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání

MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání autor: David Šimurka mluvtejakomluvci@mluvtejakomluvci.cz 2008 Aktivně vs. pasivně Jsem mnohem inteligentnější než ten hlupák, mám vyšší vzdělání,

Více

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

SEZNAM ZEMÍ A JEJICH PREFERENČNÍCH VZTAHU POSKYTOVANÝCH ZE STRANY EU

SEZNAM ZEMÍ A JEJICH PREFERENČNÍCH VZTAHU POSKYTOVANÝCH ZE STRANY EU SEZNAM ZEMÍ A JEJICH CH VZTAHU POSKYTOVANÝCH ZE STRANY EU NÁZEV ZEMĚ ZEMĚ (ANGLICKY) ČÍSELNÝ AFGHÁNISTÁN AFGHANISTAN 660 AF ALBÁNIE ALBANIA 070 AL ZÁPADNÍ BALKÁN ALŽÍRSKO ALGERIA 208 DZ AMERICKÁ SAMOA

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu

Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu jozue Obszení země Buď silný sttečný Po smrti Hospodinov služebník Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: 2 Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty le teď vstň spolu se vším tímto

Více

KATALOG²2014/15. POLYGLOT: mluvit budou všichni

KATALOG²2014/15. POLYGLOT: mluvit budou všichni KTLOG²2014/15 : luvit budou všichi o d v ú Váží zákzíci, ilí pdgogové studti, přdstvuj vá ktuálí bídku kldtlství školí rok 2014/2015. Pro výuku ěčiy střdích školách vícltých gyáziích vychází ovik prví

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více