DIVOKA CERNA AFRIKA. východní afrika. Jezero Nakuru a Masai Mara Safari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIVOKA CERNA AFRIKA. východní afrika. Jezero Nakuru a Masai Mara Safari"

Transkript

1 KEŇA TANZANIE UGANDA ETIOPIE Jzro Nkuru Ms Mr Sfr, 6 d,, plá pz rob p lk kuru ms mr rob Rzrvc Ms Mr s rozkládá trvtýc plác s zlým porky kátovým áj j jdou z jvc oromujcc dvokýc rzrvc světě. Lk Nkuru ptř k jobdvovějšm jzrům v K. Žj zd mloy plmňáků dlšc druů ptáků, jko jsou plká mrbu. od Kč / 800 6d výcod Afrk j v posldc ltc jdou z jvštěvovějšc oblst čréo kottu. Jj populrt rost dky rozsálým dvokým prkům mo domorodým kmům, ktré zd žj v téměř původc podmkác, ztm jště mmálě ovlvěy vyspělou cvlzc. To smozřjmě tursty láká, proto ctěj pozávt dvoču krásy výcod Afrky tvář v tvář, což jm j právě v K, Tz, Ugdě, Etop bo Súdáu umožěo. Tyto změ lž v výcod část střd Afrky, jjmž úzmm procáz Vlká přkopová propdl Grt Rft Vlly s možstvm jzr (Vktoro jzro, Turk, Tgk, Myr, Nkuru, Nvs dlš). N úzm Tz s cáz jvyšš vrcol čréo kottu Klmjro měřc m v K pk druá jvyšš or Afrky Mout Ky bol Kryg, m. Vdl přrodc krás ukrytýc v ěkolk dstkác árodc prků rzrvc určtě stoj z ávštěvu vlkoměst Nrob Mombs v K. Mz jkrásějš dvoké prky bzpocyby ptř rzrvc Ms Mr, NP Lk Nkuru, Ambosl, Smburu v K, NP Srgt, Slous, Ru, rzrvc Ngorogoro, NP Myr,Trgr v Tz, NP Bwd, Murcso Flls, Qu Elzbt v Ugdě árod prk Sm Mouts v Etop. Pokud s zjmát o rcologcké pmátky lzště, měl byst s ct ujt proldku měst Krtoum, csřské kropol súdáskýc pyrmd v Mro č posváté ory Jbl Brkl v Súdáu. DIVOKA CERNA AFRIKA výcod frk

2 Cmpg Ambosl Tsvo Sfr 1 d Sfr, 7 d,, plá pz Nrob / NP Ambosl / NP Tsvo / Nrob Nzpomutlý zážtk z vás čká právě v těcto dvou dvokýc rzrvcc. Nádré pozd NP Ambosl vytvoř jvyšš or Afrky Klmjro. Uvdt tdy clou vlkou pětku frcké zvěř lvy, loprdy, sloy, buvoly, osorožc dál tké gprdy, žrfy, zbry, rocy, pkoě, tlopy, opc uvěřtlé možstv ptáků. od Kč / 910 7d Lk OPIA ETHI Sfr, 6 d, lodg, plá pz Nrob / NP Lk Nkuru / luxus Ms Mr / Nrob Do š bdky jsm zrul 6d s ávštěvou ádréo NP Lk Nkuru, kd s vyskytuj tsc plmňáků, přrod rzrvc Ms Mr, kd můžt vdět tzv. vlkou pětku. N Mru y K. Mt rk Nt. P rdr S Lk r Vcto Lk go Br r Bogo k L ru Nku Lk s v N Lk 6 dd g lo Mr Ms Rs. Gm od Kč / Kč /710 Ab OBI NAIR l jro m Mt. K TAN t Tv Nt. TsvoWst Prk od Kč / d tx ltky lvč. M bs Mom Oc Id Luxus Ms Mr Sfr v K luxus Sfr, 8 d, lodg, plá pz Nrob / NP Lk g lod Nvs / NP Lk Nkuru / Ms Mr / Nrob 8 d Zručě joblbějšm zájzdm do Afrky j Luxus Ms Mr Sfr. Pozjt jkrásějš árod prky v K rlxujt v prfktě vybvýc poodlýc lodgs uprostřd tjmé přrody. Ms Mr Sfr orské gorly v Ugdě Sfr, 16 d, /otl, plá pz Nrob / NP Hlls Gt / Ms Mr / NP Lk Nkuru / Kmpl / ostrov Ngmb šmpz rzrvc (fkulttvě) / Vktoro jzro / jzro Buyo / džugl Buyo / orské gorly / NP Qu Elzbt / vltok Nl / Eldort / Nrob Toto j přprvo pro oprvdové mlovky přrody. Nvštvt jkrásějš rzrvc v K v budt pokrčovt v Ugdě, kd budt pozorovt dvoké orské gorly šmpz. d 12 Njzjmvějš část ádré přrody Ambosl jsou mokřy pstvy uprostřd prku. Ncáz s zd clá vlká pětk lv, lvrt, osorožc, buvol slo. Nt. TsvoEst Prk osl Amb Rs. Gm IA ZAN s Advtur Sfr v K Sfr, 12 d,, plá pz Nrob / NP Ambosl / A Y NP Mt. Ky / NP Smburu / NP Lk N E s K R m G u r k Nkuru / Ms Mr / Nrob u t. Pr mb Tur k Dvoké Lodg Sfr v NP Lk Nkuru Ms Mr t. R bt N Mrs od Kč / od Kč / Cmpg Ms Mr Sfr Sfr, 7 d,, plá pz Nrob / NP Lk Nkuru / Ms Mr / Nrob d/ 16 otl Rzrvc Ms Mr j po clý rok obývá mo růzým druy tlop, lvů, lvrtů, gprdů, žrf buvolů. N břzc řk jzr můžt vdět vlká stád roců sloů. V všm progrmu sm cybět ávštěv domorodé vsc Msjů. Pobyt v rzrvc Ms Mr pro vás bud zpomutlým zážtkm! od Kč / 950 7d

3 KEŇA TANZANIE UGANDA ETIOPIE výcod frk Vlké Sfr v K Sfr, 8 d, lodg, plá pz Nrob / jzro Brgo / jzro Nkuru / jzro Nvs / Ms Mr / Nrob luxus 8 ld odg Pokud cct spát v c, pojďt š v árodc prcc, kd budt ubytová v luxusc lodgs s plou pz. od Kč / Luxus Sfr v Tz Sfr, 8 d, lodg, plá pz Nrob / Arus / NP Trgr / NP Srgt / Ngorogoro / Arus / Nrob Tto zájzd vám umož prožt dobrodružé v třc jkrásějšc dvokýc rzrvcc svr Tz, kd s vyskytuj vlké možstv frcké zvěř NP Srgt, Ngorogoro NP Trgr. Ubytov budt v Sop Lodgs, ktré bzj kvlt ubytová v těc jlpšc mstc v dvoké frcké přrodě, kd můžt běm cléo roku pozorovt dvokou zvěř. Běm všo tké vštvt zámé rcologcké lzště Olduv Gorg. od Kč / UGANDA RWANDA BURUNDI Lk Vctor Srgt Ntol Prk Moyowos Gm Rsrv Lk Eys Mt. Mru Mt. Klmjro Výstup Klmjro cst Sr 8 ld d o g ZAMBIA d tur st 10 d k Mos / Nrob Ld Sopčý msv Klmjro j jvyšš orou Afrky, má tř lv kužlovté vrcoly ěkolk mšc vrcolů sopčéo původu. Trs Sr j vlm podobá trs Lmoso.Výstup MOZAMB IQU E zčá u bráy Sr v výšc 3600 m..m., poté trsou Sr vš cst splývá s trsou Lmoso. Pro tto výstup vás zoptřm svým vlstm sty ovým vybvm podl potřby. K dspozc vám jsou dv osč zvzdl. Sog Lk Nys Sfr, 9 d, lodg, plá pz Nrob / Arus / NP Lk Myr/ Ngorogoro / NP Srgt / Ngorogoro / NP Trgr / Arus / Nrob 2 od Kč / luxus 9 ld d o g Sfr bz clý svr okru Tz. Bydlt budt v luxusc 4* lodgs 4* prmtc c, ktré bzj poct dobrodružstv v kombc s poodlm. Nrob Lk Ntro TrArus gr TANZANIA Lk Ntol Prk Kgo m Tgyk Tbor Usmbr Mts. Tg Ml Ugll Rvr Gm Rsrv Pmb Isld Ntol DODOMA Rugw Prk Zzbr Mku m Gm Uwd Rsrv Ntol Prk Dr s Slm Gm Rsrv Horská turstk trky, 10 d, Slo us Ru Gm, plá pz Ntol Prk us Rs x rv Mby lu Oc/Mt. Klmjro / Nrob /Id Mos Luxus Srgt Ngorogoro Sfr v Tz KENYA Burg Ntol Prk od Kč / Trk z orským gorlm šmpz v Ugdě 9 d otl Sfr, 9 d, otl, plá pz Etbb / Kmpl / NP Kbl / NP Bwd / Buom / Kmpl / Etbb Běm tooto budt pozorovt orské gorly, šmpz dlš dvoká zvřt v jkrásějšc přrodc prcc v Ugdě. od Kč / Kč / 760 Výstup Klmjro cst Mrgu Horská turstk trky, 9 d, orská ct, plá pz Nrob / NP Klmjro / Nrob Výstup jvyšš oru čré Afrky s pro kždéo turstu zručě st zpomutlým jdčým zážtkm. Důlžté j, ž vrcol Klmjr Kbo (5 895 m) lz vystoupt bz jkýckol orolzckýc zkušost, jdá s pouz o vysokoorský trk, ktrý vc vd črokrásou přrodou v pět vgtčc pásmc. Kromě zkušéo průvodc kucř vás budou doprovázt dv osč všc zvzdl. tur stk od Kč / d orsk c á t Dobrodružá Etop Pozávc zájzd, 12 d,, polopz Adds bb / Arb Mc / NP Ncsr / Turm / Omort / NP Mgo / Arb Mc / Awss / Dso / Adds Abb Nvštvt zm, ktrá má svébytou kulturu. Okouzl vás j krásým kostlky, ktré jsou szmu světovéo dědctv UNESCO, l tké svou stál zlou krjou slučým počsm. od Kč / Kč / 700 poz c áv d 12

4 JAR Nmb Botsw Zmbbw Zmb Mlw Mozmbk modr prsto dvok jz frk Jž Afrk zujmá část frckéo kottu, ktrou omývj dv ocáy Atltcký Idcký. Většu úzm vyplňuj dvoké svy přcázjc v sucou skltou Nmbskou poušť s čtým ádrým psčým dum v poušť Klr úzm Jofrcké rpublky, Nmb Botswy. Oblst protékj řky Org, Vl Lmpopo, ktré všk u Klrské pouště zkj, dál Okvgo, jjž dlt v Botswě láká moo turstů pro své dvoké, řk Zmbz, ktré lž zámé Vktory vodopády. Moým turstům vypl pobyt v Botswě Zmb bo Zmbbw právě kombc dlty Okvgo, árodo prku Cob, jdoo z jzčc v Afrc, Vktorýc vodopádů. Tto dv přrody vštv kždoročě 300 tsc ld. J to jšrš vod kskád»

5 JAR Nmb Botsw Zmbbw Zmb Mlw Mozmbk jz frk Cmpg Krugr Sfr Sfr, 8 d,, plá pz Josburg / Krugrův árod prk / Josburg světě. Přs ru s kždou vtřu přvl průměrě přs m3 vody. Z jdé stry j orčuj Zmb z drué Zmbbw. Vod sprc Vktorýc vodopádů s vzáš do výšky 300 m vytvář spcfcký dštý prls. V řdě tu burác pět vodopádů, vod směřuj dolů do obrovskéo kotl odtud pk dlšc km do Idckéo ocáu. Vodopády s vl přs skálu sopčéo původu, ktrou už 150 mloů lt vymlá jd z jvětšc frckýc řk Zmbz. Návštěvky osvěž přjmá spršk osl kočá du. Když vodopády sptřl slvý cstovtl Dvd Lvgsto, vůbc prv Evrop, ktrý j kdy vděl, prolásl: tk ádré, ž dělé musj zrt. Výcod část úzm zujmá Mlw, jdo z jvětšc frckýc jzr, ktré lž v přkopové propdlě. Z jzr vytéká řk Sr, mocý přtok Zmbz, tvořc bžté údol. Toto údol j lmováo poořm s orou Sptw, jž s tyč do výšky m. Njvyššm poořm všk jsou Drč ory v Jofrcké rpublc, jjcž vrcol Gt s Cstl s zvdá do výšky m. Kromě vodc krás s zd octt tvář v tvář dvoké přrodě v mo přrodc rzrvcc, jko j Krugrův prk, Hluluw Umfoloz, Royl Ntl, Addo Elpt, Tstskmm v Jofrcké rpublc, NP Mllw v Svzjsku, NP Etos, Nmb Nukluft, Fs Rvr Cyo v Nmb, jž změý NP Cob dlt Okvgo v Botswě árod prk Sout Lugw v Zmb. Nvštvt jd z jkrásějšc árodc prků v Jž Afrc, kd můžt vdět vlkou pětku. S kombc pobytu v c budt mt frckou dvokou přrodu oprvdu dotk. 8d od Kč / Kč / 800 Cmpg Krugr Sfr s ávštěvou Svzjsk Zrd Jž Afrky Sfr, 11 d,, plá pz Durb / mokřy Grtr St. Luc / přrod rzrvc Mlw / Krugrův árod prk / Kňo Blyd Rvr / Josburg Sfr, 11 d,, plá pz Kpské město / Stllbos / jskyě Cgo / Kys / NP Tstskmm / NP Addo Elpt / Port Elzbt Idálm zájzdm do Jž Afrky j kombc ávštěvy vc s ocutávkou frckýc v, kráséo přmořskéo městčk dvou árodc prků, kd s plo užjt. d 11 od Kč / Kč / 950 ltky vč.tx 11 d strávýc v árodm prku Krugr v přrod rzrvc v Svzjsku vás zvd do jkrásějšc mst, kd budt moc pozorovt dvokou frckou zvěř. Uvdt lvy, lvrty, sloy, osorožc, buvoly, žrfy, rocy, mply, pkoě moo dlšc zvřt. od Kč / Kč / 960 Zrd Jž Afrky s ávštěvou Lsot Sfr, 17 d,, plá pz Kpské město / Stllbos / jskyě Cgo / Kys / NP Tstskmm / NP Addo Elpt / Hogsbck / Lsoto / Drč ory / NP Royl Ntl / pobřž Kw Zulu Ntl / Durb Zrd cst Jž Afrky j 227 klomtrů dlouý úsk pobřž, kd s užjt ádrýc útsů mst flóry můžt zjt tké. Skvělým doplěm vš csty bud ávštěv Lsot. od Kč / Kč / 950 d 17 d 11

6 Advtur Sfr v Botswě Vktory vodopády Sfr, 12 d,, plá pz Vktory vodopády / NP CHOBE / dlt Okvgo / Gwt / Plpy / Josburg Nct s okouzlt úcvtým Vktorým vodopády kočým lgum Dlty Okvgo. Tto zájzd j určý pro mlovky přrodc krás! Nvštvt jdu z jkrásějšc přrodc rzrvc světě. od Kč / Kč / Objvová Nmb s ávštěvou Jž Afrky Pozávc zájzd, 16 d,, plá pz Kpské město / Cdrbrg / Nmquld / Org Rvr / kňo Fs Rvr / NP Nmb Nukluf / Sossusvl Dus Nmb / Swkopmud / Sptzkopp / NP Etos / Wdok Nmb j změ přrodc kotrstů. Jdčý pold rozbouřý ocá j prostým protkldm rozsálýc poušt s psčým bouřm dum. N lédt do žvot dvoké zvěř, žjc v volé přrodě, do žvot původc obyvtl jjc kmovýc trdc. od Kč / Kč / d 3 pozávc 16 d Sclto Cost Prk Atltc Oc ANGOLA Tsumb Ntol Wst Cost Rcrto Ar Burt Mt. Wtrbrg Pltu Prk Swkopmud Wlvs By 12 d Lüdrtz Etos Ntol Prk D Vljo Gm Prk NAMIBIA Nukluft WINDHOEK Nmb Nukluft Prk Brukkros Fs Rvr Cyo Advtur Sfr v Zmb Mlw Sfr, 16 d,, plá pz Lvgsto / Lusk / Cpt / NP Sout Lugw / prls Luww / jzro Mlw / Ktmsoop Hobs A-As Mgo Gm Rsrv ZAMBIA Irg / NP Mkum / Dr Es Slm Objvt pskou přrodu v těcto tjuplýc zmc s spoustou árodc prků jště vc zvřty. Ktm Mullo Bwbwt Ntol Prk Kudom Gm Rsrv od Kč / Kč / BOTSWANA SOUTH AFRICA Luxus Sfr v Krugrově árodm prku 16 d luxus 8 d lodg SAFARI, 8 DNÍ, LODGE, PLNÁ PENZE Josburg / Krugrův árod prk / Josburg Pokud rád cstujt poodlě s ubytovám v komfortc lodgc bo otlc, pk vám doporučujm tto zájzd. Pozát jstršc prk v Afrc budt moc obdvovt ádrou okol přrodu spoustu dvoké zvěř. od Kč / Kč / 800 Advtur Sfr kultur v Nmb Botswě, Vktory vodopády Sfr, 23 d,, plá pz Kpské město / Nmquld / Nmb / NP Nukluft / Sossusvl Dus / Swkopmud / Sptzkopp / NP Etos / Wdok / Gz / dlt Okvgo / Gwt / NP Cob / Vktory vodopády Běm tooto zájzdu pozát to jkrásějš z čtyř zm JAR, Nmb, Botswy Zmbbw. Kždý d strávt v zcl jém prostřd kultuř. Pozjt rozdly jž Afrky. od Kč / Kč / 910 Objvová Mozmbku s ávštěvou Svzjsk Krugrov prku Sfr, 18 d,, plá pz Josburg / NP Hl Royl (Svzjsko) / Pr do Tofo (Mozmbk) / Vlculo / ostrov Bzruto Arcplgo / Imb / Mputo / Krugrův NP / kňo Blyd Rvr / Josburg Krugrův NP j jdm z jkrásějšc jvětšc přrodc prků v Afrc. Uvdt spočt dvoké zvěř koc s octt ádrýc blýc psčtýc plážc v Mozmbku. od Kč / Kč / d 23 d

7 Egypt súdá Sgl Gmb G Burk Fso svr zápd frk Dějy Stré řš Afrovkd Pozávc zájzd, 4 dy, otl 5*, sdě Kár / Mmps / Gz / strá Kár 4 dy strávé v Kář vás zvdou do stor strověkýc děj z obdob Stré řš. od Kč / Kč / 430 ávc poz y 4d 5* tl o od sry Sgl, Gmb G jsou přmořské změ lžc zltém pobřž Atltckéo ocáu v sousdstv Burky Fso. Egypt s prot tomu cáz svru frckéo kottu, tkž j omývám Střdozmm Rudým mořm. Dky své rozmtost brvost bz svr zápd Afrk pstré možost tráv dovolé. Můžt s j oddávt přjmé rlxc odpočku v stu kokosovýc plm, ct s ldt slučm pprsky přkrásýc plážc s jmým zltým pskm bo s koupt v tplém ocáu. Mlovc dobrodružějš dovolé s určtě rád vyprv dvoké trky do árodc prků (NP Nokolo Kob, Bd v Sglu, NP Mol, Kybobo, Kkum v Gě) do dvoké rzrvc v Burkě Fso č s zjzd čtyřkolkác v psčýc duác v okol Růžovéo jzr bo v dvoké rzrvc Bd v Sglu. Mz dlš lákvé trkc ptř koupá v Růžovém jzř s stjým účky, jko má Mrtvé moř, pozává krás dvoké přrody z koňskéo, vlbloudo č oslo řbtu, szám s s kulturou Sglu (kočové vsc Ful s domorodc) č pozává strověkéo Egypt př plvbě luxus lod po Nlu.

8 Egyptská řš plvb lod po Nlu 4 d BUR ávc poz 7 d4* / Pozávc zájzd, 7 bo 8 d, otl 4* loď otl 4* loď 4*, plá pz Kár / Asw / Edfu / Luxor / Kár Návštěv storcké Káry, Aswu Luxoru s kombc plvby lod po Nlu vám dovol s udt. Užjt s odpočk plubě luxus 5* lod ct s okouzlt vkovským rbským světm podél dvokéo Nlu. KINA Nv o Bolg t Mol Nto COT E D IV OIRE Bup od Kč / Kč / 690 l P rk l lk NA l P g Tm GHA B Nto FAS O rog Volt TOG O Nto rk Kum D l Pgy r k z po dsty prls N Nto-Su l P rk Dxc ov Plvb po Nlu s pobytm u moř otl Cottl Hurgd 5* bo podobý Bus áv. poz ř m o 9 d5*/ s lk IN Abu rk Ap Gp Co m st r Bo tc l G T ACC m RA rd s Atl c SúdáOc třš črýc froů Pozávc zájzd, 9 d, turstcký otl /, plá pz Krtoum / Mro / Ng / Musswrt / Krm / Jbl Brkl / El Kurru / Krm / Nur / Krtoum otl 5* loď Súdá j jvětš frckou zm, ktrá j vyprlá po většě úzm s cáz pouz pouště. Al bz moo krásýc mst, mz ktré ptř př. ruy strověkýc pyrmd v Mro. Odpočňt s krásé psčté pláž v Hurgdě poté s ct uášt po proudu řky Nlu. Cstou vštvt spoustu strověkýc pmátk j v Luxoru Aswu. BEN mtw Kk Ntoum l P Pozávc zájzd s pobytm u moř, 9 d, otl 5* loď 5*, plá pz Hurgd / Luxor / Edfu / Asw / Hurgd Bosu od Kč / Kč / 750 od Kč / Kč / 550 Advtur Sfr v Burkě Fso Gě Trdč kultur Sglu s ávštěvou Gmb ávc poz / 9d tl o Kmp c áv poz 16 d Pozávc zájzd, 10 d, otl 3*, plá pz Dkr / Sloum / Nomk / Toubcout / Bjul / Zgucor / Sly / Dkr Pozávc zájzd s, 16 d, 3* otl otl 3*, plá pz Ougdougou / Bobo Doulsso / Bfor / Sdou / Wcu / NP Mol / Mogor / Kums / Aw / Elm / Asmko / Nzulzu / Accr N tomto zájzdu vštvt domorodé vsc számt s s mstm vkovským obyvtl, jjc trdč kulturou, zvyky pozát přdvšm jjc lký žvot. Burk Fso G jsou změ, kd žj moo tckýc skup. Pozjt jjc kulturu, stňt s cvl součást jjc žvot koc s odpočňt v ádré mst přrodě. od Kč / Kč / 750 ávc poz * 10od tl 3 od Kč / Kč / 1.100

9 Kň Zzbr Murtus Réuo dcký ocá - ostrovy tropcky rj Luxus Sfr v K s pobytm u ocáu Bmbur Bc Hotl 3* s pobytm u moř, 13 d, lodg / otl 3*, plá pz / polopz Nrob / NP Ambosl / NP Lk Nvs / Ms Mr / Nrob / Mombs (Idcký ocá svr pobřž) / Nrob Idál kombc pobytovéo zájzdu v K, kd pro vás bud přprvo ěkolk v árodc prcc dvokýc rzrvcc koc pobyt v Mombs u Idckéo ocáu. Přlt z Nrob do Mombsy trvá j 1 odu! od Kč / Kč / moř 13 d lodg/ otl 3* Idál pro Vš dovolou j zvolt kombc dvokéo v árodc prcc rzrvcc pobytu v ěktrém z ltovsk u Idckéo ocáu v K, Zzbru, Murcu, Réuou č Mldvác. Můžt rlxovt plážc s jmým blým pskm, ádrým plmm průzrčě čstou vodou, jjž korálová ádr láká k potápě. Způsob žvot ostrovc obyvtl spš přpomá vropské trdc ž obvyklé frcké bo sjské zvyklost, všk tropcká přrod, ktrá tu puj, j tk xotcká, ž jsou ostrovy v Idckém ocáu jdm z jvětšc lákdl frckýc dstc. Luxus Sfr v K s pobytm u ocáu Soutr Plms Bc Rsort 4* Sfr s pobytm u moř, 13 d, lodg / otl 4*, plá pz / sdě Nrob / NP Ambosl / NP Lk Nvs / Ms Mr / Nrob / Mombs (Idcký ocá jž pobřž) / Nrob Ms Mr j jkrásějš rzrvc pro vš v K. Budt mt možost vdět lvy, lvrty, gprdy, sloy, rocy, žrfy moo dlš dvoké zvěř. V NP Ambosl u jzr Nvs můžt vdět zs zcl odlšou krju. Své zkočt pobytm krásé blé psčté pláž u Idckéo ocáu. od Kč / Kč / moř 13 d lodg/ otl 4*

10 Dobrodružý ostrov Réuo Pozávc zájzd, 8 d, otl 3*, sdě St Glls ls Bs / Clos / L Tmpo / Ps d Bllcomb Ostrov Réuo zámý jko orský msv vulkckéo původu vám můž bdout jk pláž s kokosovým plmm tyrkysově modrým mořm, tk ádré přrod pmátky. Luxus Sfr v K s pobytm Zzbru otl Tmbo Hous 3* bo podobý ř o m d Sfr s pobytm u moř, 13 d, lodg / otl 3*, plá pz / sdě Nrob / NP Ambosl / Lk Nvs / Ms Mr / Zzbr / Nrob 13lodg/ 3* Hotl 5 d ř o m d Sr Swoosgur Rmgoolm Botcl Grds Pmplmousss Vcos Blck Rvr Gorgs Ntol Prk L Mor Brbt Bl Ombr Soullc */ Ostrov Ruo 10od 2 tl s výstupm k y t krátru Mft Clos c Pozjt vlst kůž ádrou přrodu vulkckéo ostrov Réuo. Budt okouzl mst fuou florou př všm výstupu k krátru Mft Clos. Váš pobyt zkočt odpočkm u Idckéo ocáu. od Kč / Kč / Motg Blc Lo Mt. Idcký ocá (Murcus) Hotl Tmr 3* tový poby Pobytový zájzd, 10 d, 3* otl, polopz Port Lous / Tmr By / Port Lous Mbourg Odpočňt * 10od tl 3 s ádrýc dlouýc psčtýc plážc s blým pskm s křšťálově modrým mořm. Můžt rlxovt pláž bo šorclovt objvovt tk skutčý podmořský žvot Idckéo ocáu. od Kč / Kč / 810 ávc poz Pozávc zájzd, 10 d, otl 2* / orské cty, sdě / polopz St Ds / St Glls / L Nouvll / Mrl / Clos / St Glls / St Ds Motg Cocott Bll Mr MAURITIUS Qutr Bors od Kč / Kč / Mok Tros Mmlls Ptr Bot Ros Hll 4* Tmr NP Ambosl, Lk Nvs bo Ms Mr jsou jvštěvovějšm prky v Afrc pro vlké možstv mgrujc zvěř. J to dál kombc pobytu u Idckéo ocáu Zzbru. L Pouc Bu Bss 13lodg/ Sfr s pobytm u moř, 13 d, lodg / otl 4*, plá pz / polopz Nrob / NP Ambosl / Lk Nvs / Ms Mr / Zzbr / Nrob od Kč / Kč / Grd Gub PORT LOUIS otl Grd B od Kč / Kč / Luxus Sfr v K s pobytm Zzbru otl Blu By Bc Rsort 4* bo podobý 8 odtl3* Nzpomutlý zážtk vás čká v těcto dvokýc rzrvcc, kd budt mt možost vdět spočt zvřt. Přltm Zzbr ukočt své odpočkm dlouýc blýc psčtýc plážc s křšťálově modrým mořm. ávc poz

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

tajuplne zeme jizní asie 8 dní 10 dní Objevování Indie Kulturní Indie a safari v NP Ranthambore

tajuplne zeme jizní asie 8 dní 10 dní Objevování Indie Kulturní Indie a safari v NP Ranthambore Idi Npál Tibt Sr Lk jiz si tjupl z Již Asi j jdou z jtrktivějšc oblst sijskéo kotitu. Njdt zd vysoké ory Hiálj, strodávé buddistické iduistické cráy, divoké árod prky, slo tygř rzrvc s bujou tropickou

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

AFRIKA. Použité zdroje:

AFRIKA. Použité zdroje: AFRIKA Použité zdroje: Hospodářský zeměpis, V. Baar, Nakladatelství ČGS, Praha 2005 www.novinky.cz http://library.princeton.edu/ 4.6. 2009 img.motorkari.cz 4.6. 2009 www.climbupsokidscangrowup.com * údaje

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Vlastní aplikace s MOXA zařízeními

Vlastní aplikace s MOXA zařízeními Vlastní aplikace s MOXA zařízeními Roman Šianský, ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. Krátce o společnosti Člen skupiny ELCOM GROUP Sídlo v Praze, pobočka v Ostravě Dodávky monitorovacích, ovládacích a informačních

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ď ř ř ř é ř ř ů ř ř é ř řú é ň é ř ň ř ů ň řú ů é ň ř ů ň ř ů é ň ř ú ň ř ů ň ř ů ž ž ň ř é ž ů é ň ů ž ř é ř ů ř š é ů ř é ř ů é ň ř ň é ř ž ů ů ř ž é ž ž ž ž ř é ř ř ů ř ř ů ř ú ů Ú ů ů ř é ř é ř ř é

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

VÝVOJ NÁSTROJE PRO POSUZOVÁNÍ RECYKLAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK S DŮRAZEM NA UHLÍKOVOU STOPU

VÝVOJ NÁSTROJE PRO POSUZOVÁNÍ RECYKLAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK S DŮRAZEM NA UHLÍKOVOU STOPU 6. KONFERENCE PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Praha, 19.5.2015 VÝVOJ NÁSTROJE PRO POSUZOVÁNÍ RECYKLAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK S DŮRAZEM NA UHLÍKOVOU STOPU Václav Sížk Fakulta stavbí ČVUT

Více

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

ů é Č ů Ú Řď ů ů ý ý ý ů ů ý ň ď Ť Ť Ť é é ý ů ý É ň é ů ý é ý ů ů ý ý ů ů é ů ý ý ý é é Ť ý é ý ď ý é ý Ó Ů ý Ů Ů Ů ú ů ďů é ý ý é ď ý ý ý ů ů é ů ů é ů é ý é Ů é é é ý Ť ů Ť é é é é ů é ý ý é Ť é é Ú

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (Jižní Afrika) Učební pomůcky: Viz doplňování slov do textu ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (Jižní Afrika) Učební pomůcky: Viz doplňování slov do textu ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_61 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

JIHEM AFRIKY ZA 23 dní JAR BOTSWANA ZIMBABWE

JIHEM AFRIKY ZA 23 dní JAR BOTSWANA ZIMBABWE JIHEM AFRIKY ZA 23 dní JAR BOTSWANA ZIMBABWE Tato výprava je unikátní kombinací za poznáním úžasných oblastí, vydejte se za drsnou krásou africké přírody, kaňonů, hor i Viktoriiných vodopádů! Užijete si

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (vegetace, zvířata) Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (vegetace, zvířata) Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_57 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Ý úř ř Č Ž ř úř ř ř ř ř š š ů š Í ř ž Š Č š ř ř ř ť š Í ú š ř Íď ř úř ř ř š ů ů ť ž ř ž Í ž ř Ó ů Ů š Ž Ó ů ů š ž Ž ř š š ť ž Í Ý ř ř Ž ž Í ž šť š ž ďú ř ř ř ž Žď ř ů ť ů ň ž š ř ž š š ú šť Í ž ž ř ř ž

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

bydlit Použité ikony Vyjmenovaná slova (bydlet) Kde chceš? bydlet? Už ses? Každý chce někým být veselý. Byl jsem v lese. být zabydlel bydliště

bydlit Použité ikony Vyjmenovaná slova (bydlet) Kde chceš? bydlet? Už ses? Každý chce někým být veselý. Byl jsem v lese. být zabydlel bydliště mout a vznačt ný kořen. název POJĎE ZAS A ZNOVA NA VYJENOVANÁ SLOVA B Pojďme zas a znova na vjmenovaná slova B předmět SEZNÁENÍ, PROCVIČOVÁNÍ A HRY ZAĚŘENÉ NA VYJENOVANÁ SLOVA PO B A JEJICH SLOVA PŘÍBUZNÁ

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Á ř é é ů é ř ř Č ú ů é ř ř é š š é ú ú é ď ř ú ů ň é é é ř š ú řš řš š é ú é ř ř Ž é ř é ř Č é é ř ř é ó ú ú ú ú ř é é ř é ř š é ř ú ů š ř ů š ů úř Ú Ž š š ú ů é ř ř ú é ř ř é é ó ř ú ř ř ú é ř ř é é

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Ě Ó ó ó ž ž Ú ž Ř ž ž Ý ó Ú ž ň ž ž ž ž ž ó ž ň Ú ň ó ž Ť ň Ť ň Ě É ž ň Ť Ú ó ň ó ó ž ó ž ž ó ň Ť Ř Ť ó ó ž ž Ťž ň ž ž ž ž ž Ř ž ž Ř Ř ó ó ž ó ó ž ó Ť Ř Ť ň ň ž ň ň Ť ž Ý ž Ó Ě ó ó ó Ť ž ó ň ó ó Ť ó ó

Více

úř č éš á ě ž á ý á á á úř á ě ě ř ář ú Š á á ě á šř š ě ž ý ě úř é ď á č á ě á ě ě ě š ř ů šť úř á á ě á á ě ř ý ý řá ý á ě ý á ů ě č ú ěř š ý úř ý á éč ě ý ý ú ů úř á á ě ě é ú éě ř ěř é ě ý ý á á á

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Export a konkurenceschopnost co dál?

Export a konkurenceschopnost co dál? Export a konkurenceschopnost co dál? 15.11.2012 Exportní konference Prof. Michal Mejstřík, předseda Mezinárodní obchodní komory ČR (ICC ČR) Jana Gutierrez Chvalkovská, zástupkyně předsedy ICC ČR POZICE

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

VÍKA K VÁLCŮM TYP 9800-0300 (EH)

VÍKA K VÁLCŮM TYP 9800-0300 (EH) VÍKA K VÁLCŮM TYP 9800-0300 (EH) ČÍSLO VÝKRESU AL (mm) S (mm) D (mm) F LF (mm) L1 (mm) L (mm) HMOTNOST Kg CENA PRODEJ Kč CENA S TĚSNIVEM PRODEJ Kč 9801-0300 40 22 50 M45x1,5 15 36 40 0,267 184 Kč 274 Kč

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

é ř ň Č Č ó Á Ř Í Ě Č ÝÚČ ř ť ó ěš ěš úř ě ě ů ř é ř ě ě š éú Č é ž ě ř ě ř ň ě ž ž ě ř ň ž Č Č ř ě š ě é ě ď ú ř é ř ň ř ě žď ú Č é ř Í é ů ž ž š Á š ž ř innost svazkuv roce 2014 Rozpoet: Rozpoetdobrovolnélro

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

7 výr. 1 KH III 1. 38 výr. 1 RK III 1. 40 výr. 1 VH II 1. 40 výr. 2 H 1. 57 výr. 1 NR 2. 68 výr. 1 JM III 6. 71 výr. 1 JM V 2. 81 výr.

7 výr. 1 KH III 1. 38 výr. 1 RK III 1. 40 výr. 1 VH II 1. 40 výr. 2 H 1. 57 výr. 1 NR 2. 68 výr. 1 JM III 6. 71 výr. 1 JM V 2. 81 výr. Firma Jméno Ident Druh Č. Značka Typ Skupina Obrázek ING. JIŘÍ KRÁLÍK Králík Jiří 1 výr. 1 JK II 2 KVĚTOSLAVA HERZÁNOVÁ Herzánová Květoslava 7 výr. 1 KH III 1 PHDR. JAN KOZÁK Kozák Jan 37 výr. 1 JK III

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

JAR SAFARI + POTÁPĚNÍ

JAR SAFARI + POTÁPĚNÍ JAR SAFARI + POTÁPĚNÍ Str. 1 Jihoafrická republika 17.10. 30.10.2015 (11 nocí v místě) Datum Odlet Čas Číslo letu Přílet Čas Datum 17.10. PRAHA 1545 EK 140 DUBAI 2330 17.10. 18.10. DUBAI 0440 EK 761 JOHANEBSURG

Více

Trh výrobků a služeb teorie firmy

Trh výrobků a služeb teorie firmy Trh výrobků a služeb teorie firmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Typy firem Vlastnická forma podíl na počtu podíl firem na obratu Individuální firmy 76% 6% Partnerské firmy 10% 4% Korporace 14% 90% 1

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 PO 16. 1. Termín odevzdání sešitů TS Termín odevzdání tabulky "Rozvaha" ŘŠ Provozní porada 14:30 všichni učitelé ÚT 17. 1. Termín odevzdání tabulky "Vyúčtování" VRB

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Ů š Í Á š Á Ř Ů Á š Á Á š Ř Ů Á š Á š Á Ř Á š š ř ž Á š Ř Ř Ě Á š Ř ů č Á š Ř Ů Á š Á š Ř Ž ř ě Á š Á š šš Á š Á š Ý Ř Ů Á š ÁŘ Ý Á š Á É ŘÁ É Ý ŘŮ č Á š Á Ě Á Á Á Áš Á Á Á š Ř Ě Á š Á ě Á Ř Í Á š Á š

Více

CEJ ELN DEJ ELN CIT ESV DEJ CEJ CIT CEJ ESV ANJ CHE FYZ ANJ ESV MAT CAD MAT FYZ OBN ELN 8 7:20-8:05

CEJ ELN DEJ ELN CIT ESV DEJ CEJ CIT CEJ ESV ANJ CHE FYZ ANJ ESV MAT CAD MAT FYZ OBN ELN 8 7:20-8:05 řední průmyslová škola, Na Větřáku, Jedovnice B :0 - :0 :0 - : CEJ DEJ ELN Mt A B B ESV CEJ CIT Gr ELN Mt DEJ A B B B B CIT Gr ESV CEJ CHE B B B B B ESV FYZ A A B B CAD Ko OBN ELN Mt FYZ B B B B B řední

Více

PRAHA 1 DEN PRAHY 1 SE BLÍŽÍ UDÁLOSTI KNIHOVNA NA POHOŘELCI JE V NOVÉM ROZHOVOR S JAROMÍREM HANZLÍKEM KRIMI SERVIS VLOUPÁNÍ MŮŽE PŘEKVAPIT KAŽDÉHO

PRAHA 1 DEN PRAHY 1 SE BLÍŽÍ UDÁLOSTI KNIHOVNA NA POHOŘELCI JE V NOVÉM ROZHOVOR S JAROMÍREM HANZLÍKEM KRIMI SERVIS VLOUPÁNÍ MŮŽE PŘEKVAPIT KAŽDÉHO MĚSÍČNÍK RAHA KVĚTEN 204 / ROČNÍK XXIII / WWW.RAHA.CZ STR. 20 STR. 6-7 STR. 5 UÁLOSTI KNIHOVNA NA OHOŘELCI JE V NOVÉM ROZHOVOR S JAROMÍREM HANZLÍKEM KRIMI SERVIS VLOUÁNÍ MŮŽE ŘEKVAIT KAŽÉHO STR. 8-9 EN

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz Výroční zpráva organizace Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. www.nsmascr.cz 2014 výroční zpráva www.nsmascr.cz výroční zpráva 2014!" #$%$& '()*+, - -. $ %$ - /.- - " "+, " " - -.-

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více