DIVOKA CERNA AFRIKA. východní afrika. Jezero Nakuru a Masai Mara Safari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIVOKA CERNA AFRIKA. východní afrika. Jezero Nakuru a Masai Mara Safari"

Transkript

1 KEŇA TANZANIE UGANDA ETIOPIE Jzro Nkuru Ms Mr Sfr, 6 d,, plá pz rob p lk kuru ms mr rob Rzrvc Ms Mr s rozkládá trvtýc plác s zlým porky kátovým áj j jdou z jvc oromujcc dvokýc rzrvc světě. Lk Nkuru ptř k jobdvovějšm jzrům v K. Žj zd mloy plmňáků dlšc druů ptáků, jko jsou plká mrbu. od Kč / 800 6d výcod Afrk j v posldc ltc jdou z jvštěvovějšc oblst čréo kottu. Jj populrt rost dky rozsálým dvokým prkům mo domorodým kmům, ktré zd žj v téměř původc podmkác, ztm jště mmálě ovlvěy vyspělou cvlzc. To smozřjmě tursty láká, proto ctěj pozávt dvoču krásy výcod Afrky tvář v tvář, což jm j právě v K, Tz, Ugdě, Etop bo Súdáu umožěo. Tyto změ lž v výcod část střd Afrky, jjmž úzmm procáz Vlká přkopová propdl Grt Rft Vlly s možstvm jzr (Vktoro jzro, Turk, Tgk, Myr, Nkuru, Nvs dlš). N úzm Tz s cáz jvyšš vrcol čréo kottu Klmjro měřc m v K pk druá jvyšš or Afrky Mout Ky bol Kryg, m. Vdl přrodc krás ukrytýc v ěkolk dstkác árodc prků rzrvc určtě stoj z ávštěvu vlkoměst Nrob Mombs v K. Mz jkrásějš dvoké prky bzpocyby ptř rzrvc Ms Mr, NP Lk Nkuru, Ambosl, Smburu v K, NP Srgt, Slous, Ru, rzrvc Ngorogoro, NP Myr,Trgr v Tz, NP Bwd, Murcso Flls, Qu Elzbt v Ugdě árod prk Sm Mouts v Etop. Pokud s zjmát o rcologcké pmátky lzště, měl byst s ct ujt proldku měst Krtoum, csřské kropol súdáskýc pyrmd v Mro č posváté ory Jbl Brkl v Súdáu. DIVOKA CERNA AFRIKA výcod frk

2 Cmpg Ambosl Tsvo Sfr 1 d Sfr, 7 d,, plá pz Nrob / NP Ambosl / NP Tsvo / Nrob Nzpomutlý zážtk z vás čká právě v těcto dvou dvokýc rzrvcc. Nádré pozd NP Ambosl vytvoř jvyšš or Afrky Klmjro. Uvdt tdy clou vlkou pětku frcké zvěř lvy, loprdy, sloy, buvoly, osorožc dál tké gprdy, žrfy, zbry, rocy, pkoě, tlopy, opc uvěřtlé možstv ptáků. od Kč / 910 7d Lk OPIA ETHI Sfr, 6 d, lodg, plá pz Nrob / NP Lk Nkuru / luxus Ms Mr / Nrob Do š bdky jsm zrul 6d s ávštěvou ádréo NP Lk Nkuru, kd s vyskytuj tsc plmňáků, přrod rzrvc Ms Mr, kd můžt vdět tzv. vlkou pětku. N Mru y K. Mt rk Nt. P rdr S Lk r Vcto Lk go Br r Bogo k L ru Nku Lk s v N Lk 6 dd g lo Mr Ms Rs. Gm od Kč / Kč /710 Ab OBI NAIR l jro m Mt. K TAN t Tv Nt. TsvoWst Prk od Kč / d tx ltky lvč. M bs Mom Oc Id Luxus Ms Mr Sfr v K luxus Sfr, 8 d, lodg, plá pz Nrob / NP Lk g lod Nvs / NP Lk Nkuru / Ms Mr / Nrob 8 d Zručě joblbějšm zájzdm do Afrky j Luxus Ms Mr Sfr. Pozjt jkrásějš árod prky v K rlxujt v prfktě vybvýc poodlýc lodgs uprostřd tjmé přrody. Ms Mr Sfr orské gorly v Ugdě Sfr, 16 d, /otl, plá pz Nrob / NP Hlls Gt / Ms Mr / NP Lk Nkuru / Kmpl / ostrov Ngmb šmpz rzrvc (fkulttvě) / Vktoro jzro / jzro Buyo / džugl Buyo / orské gorly / NP Qu Elzbt / vltok Nl / Eldort / Nrob Toto j přprvo pro oprvdové mlovky přrody. Nvštvt jkrásějš rzrvc v K v budt pokrčovt v Ugdě, kd budt pozorovt dvoké orské gorly šmpz. d 12 Njzjmvějš část ádré přrody Ambosl jsou mokřy pstvy uprostřd prku. Ncáz s zd clá vlká pětk lv, lvrt, osorožc, buvol slo. Nt. TsvoEst Prk osl Amb Rs. Gm IA ZAN s Advtur Sfr v K Sfr, 12 d,, plá pz Nrob / NP Ambosl / A Y NP Mt. Ky / NP Smburu / NP Lk N E s K R m G u r k Nkuru / Ms Mr / Nrob u t. Pr mb Tur k Dvoké Lodg Sfr v NP Lk Nkuru Ms Mr t. R bt N Mrs od Kč / od Kč / Cmpg Ms Mr Sfr Sfr, 7 d,, plá pz Nrob / NP Lk Nkuru / Ms Mr / Nrob d/ 16 otl Rzrvc Ms Mr j po clý rok obývá mo růzým druy tlop, lvů, lvrtů, gprdů, žrf buvolů. N břzc řk jzr můžt vdět vlká stád roců sloů. V všm progrmu sm cybět ávštěv domorodé vsc Msjů. Pobyt v rzrvc Ms Mr pro vás bud zpomutlým zážtkm! od Kč / 950 7d

3 KEŇA TANZANIE UGANDA ETIOPIE výcod frk Vlké Sfr v K Sfr, 8 d, lodg, plá pz Nrob / jzro Brgo / jzro Nkuru / jzro Nvs / Ms Mr / Nrob luxus 8 ld odg Pokud cct spát v c, pojďt š v árodc prcc, kd budt ubytová v luxusc lodgs s plou pz. od Kč / Luxus Sfr v Tz Sfr, 8 d, lodg, plá pz Nrob / Arus / NP Trgr / NP Srgt / Ngorogoro / Arus / Nrob Tto zájzd vám umož prožt dobrodružé v třc jkrásějšc dvokýc rzrvcc svr Tz, kd s vyskytuj vlké možstv frcké zvěř NP Srgt, Ngorogoro NP Trgr. Ubytov budt v Sop Lodgs, ktré bzj kvlt ubytová v těc jlpšc mstc v dvoké frcké přrodě, kd můžt běm cléo roku pozorovt dvokou zvěř. Běm všo tké vštvt zámé rcologcké lzště Olduv Gorg. od Kč / UGANDA RWANDA BURUNDI Lk Vctor Srgt Ntol Prk Moyowos Gm Rsrv Lk Eys Mt. Mru Mt. Klmjro Výstup Klmjro cst Sr 8 ld d o g ZAMBIA d tur st 10 d k Mos / Nrob Ld Sopčý msv Klmjro j jvyšš orou Afrky, má tř lv kužlovté vrcoly ěkolk mšc vrcolů sopčéo původu. Trs Sr j vlm podobá trs Lmoso.Výstup MOZAMB IQU E zčá u bráy Sr v výšc 3600 m..m., poté trsou Sr vš cst splývá s trsou Lmoso. Pro tto výstup vás zoptřm svým vlstm sty ovým vybvm podl potřby. K dspozc vám jsou dv osč zvzdl. Sog Lk Nys Sfr, 9 d, lodg, plá pz Nrob / Arus / NP Lk Myr/ Ngorogoro / NP Srgt / Ngorogoro / NP Trgr / Arus / Nrob 2 od Kč / luxus 9 ld d o g Sfr bz clý svr okru Tz. Bydlt budt v luxusc 4* lodgs 4* prmtc c, ktré bzj poct dobrodružstv v kombc s poodlm. Nrob Lk Ntro TrArus gr TANZANIA Lk Ntol Prk Kgo m Tgyk Tbor Usmbr Mts. Tg Ml Ugll Rvr Gm Rsrv Pmb Isld Ntol DODOMA Rugw Prk Zzbr Mku m Gm Uwd Rsrv Ntol Prk Dr s Slm Gm Rsrv Horská turstk trky, 10 d, Slo us Ru Gm, plá pz Ntol Prk us Rs x rv Mby lu Oc/Mt. Klmjro / Nrob /Id Mos Luxus Srgt Ngorogoro Sfr v Tz KENYA Burg Ntol Prk od Kč / Trk z orským gorlm šmpz v Ugdě 9 d otl Sfr, 9 d, otl, plá pz Etbb / Kmpl / NP Kbl / NP Bwd / Buom / Kmpl / Etbb Běm tooto budt pozorovt orské gorly, šmpz dlš dvoká zvřt v jkrásějšc přrodc prcc v Ugdě. od Kč / Kč / 760 Výstup Klmjro cst Mrgu Horská turstk trky, 9 d, orská ct, plá pz Nrob / NP Klmjro / Nrob Výstup jvyšš oru čré Afrky s pro kždéo turstu zručě st zpomutlým jdčým zážtkm. Důlžté j, ž vrcol Klmjr Kbo (5 895 m) lz vystoupt bz jkýckol orolzckýc zkušost, jdá s pouz o vysokoorský trk, ktrý vc vd črokrásou přrodou v pět vgtčc pásmc. Kromě zkušéo průvodc kucř vás budou doprovázt dv osč všc zvzdl. tur stk od Kč / d orsk c á t Dobrodružá Etop Pozávc zájzd, 12 d,, polopz Adds bb / Arb Mc / NP Ncsr / Turm / Omort / NP Mgo / Arb Mc / Awss / Dso / Adds Abb Nvštvt zm, ktrá má svébytou kulturu. Okouzl vás j krásým kostlky, ktré jsou szmu světovéo dědctv UNESCO, l tké svou stál zlou krjou slučým počsm. od Kč / Kč / 700 poz c áv d 12

4 JAR Nmb Botsw Zmbbw Zmb Mlw Mozmbk modr prsto dvok jz frk Jž Afrk zujmá část frckéo kottu, ktrou omývj dv ocáy Atltcký Idcký. Většu úzm vyplňuj dvoké svy přcázjc v sucou skltou Nmbskou poušť s čtým ádrým psčým dum v poušť Klr úzm Jofrcké rpublky, Nmb Botswy. Oblst protékj řky Org, Vl Lmpopo, ktré všk u Klrské pouště zkj, dál Okvgo, jjž dlt v Botswě láká moo turstů pro své dvoké, řk Zmbz, ktré lž zámé Vktory vodopády. Moým turstům vypl pobyt v Botswě Zmb bo Zmbbw právě kombc dlty Okvgo, árodo prku Cob, jdoo z jzčc v Afrc, Vktorýc vodopádů. Tto dv přrody vštv kždoročě 300 tsc ld. J to jšrš vod kskád»

5 JAR Nmb Botsw Zmbbw Zmb Mlw Mozmbk jz frk Cmpg Krugr Sfr Sfr, 8 d,, plá pz Josburg / Krugrův árod prk / Josburg světě. Přs ru s kždou vtřu přvl průměrě přs m3 vody. Z jdé stry j orčuj Zmb z drué Zmbbw. Vod sprc Vktorýc vodopádů s vzáš do výšky 300 m vytvář spcfcký dštý prls. V řdě tu burác pět vodopádů, vod směřuj dolů do obrovskéo kotl odtud pk dlšc km do Idckéo ocáu. Vodopády s vl přs skálu sopčéo původu, ktrou už 150 mloů lt vymlá jd z jvětšc frckýc řk Zmbz. Návštěvky osvěž přjmá spršk osl kočá du. Když vodopády sptřl slvý cstovtl Dvd Lvgsto, vůbc prv Evrop, ktrý j kdy vděl, prolásl: tk ádré, ž dělé musj zrt. Výcod část úzm zujmá Mlw, jdo z jvětšc frckýc jzr, ktré lž v přkopové propdlě. Z jzr vytéká řk Sr, mocý přtok Zmbz, tvořc bžté údol. Toto údol j lmováo poořm s orou Sptw, jž s tyč do výšky m. Njvyššm poořm všk jsou Drč ory v Jofrcké rpublc, jjcž vrcol Gt s Cstl s zvdá do výšky m. Kromě vodc krás s zd octt tvář v tvář dvoké přrodě v mo přrodc rzrvcc, jko j Krugrův prk, Hluluw Umfoloz, Royl Ntl, Addo Elpt, Tstskmm v Jofrcké rpublc, NP Mllw v Svzjsku, NP Etos, Nmb Nukluft, Fs Rvr Cyo v Nmb, jž změý NP Cob dlt Okvgo v Botswě árod prk Sout Lugw v Zmb. Nvštvt jd z jkrásějšc árodc prků v Jž Afrc, kd můžt vdět vlkou pětku. S kombc pobytu v c budt mt frckou dvokou přrodu oprvdu dotk. 8d od Kč / Kč / 800 Cmpg Krugr Sfr s ávštěvou Svzjsk Zrd Jž Afrky Sfr, 11 d,, plá pz Durb / mokřy Grtr St. Luc / přrod rzrvc Mlw / Krugrův árod prk / Kňo Blyd Rvr / Josburg Sfr, 11 d,, plá pz Kpské město / Stllbos / jskyě Cgo / Kys / NP Tstskmm / NP Addo Elpt / Port Elzbt Idálm zájzdm do Jž Afrky j kombc ávštěvy vc s ocutávkou frckýc v, kráséo přmořskéo městčk dvou árodc prků, kd s plo užjt. d 11 od Kč / Kč / 950 ltky vč.tx 11 d strávýc v árodm prku Krugr v přrod rzrvc v Svzjsku vás zvd do jkrásějšc mst, kd budt moc pozorovt dvokou frckou zvěř. Uvdt lvy, lvrty, sloy, osorožc, buvoly, žrfy, rocy, mply, pkoě moo dlšc zvřt. od Kč / Kč / 960 Zrd Jž Afrky s ávštěvou Lsot Sfr, 17 d,, plá pz Kpské město / Stllbos / jskyě Cgo / Kys / NP Tstskmm / NP Addo Elpt / Hogsbck / Lsoto / Drč ory / NP Royl Ntl / pobřž Kw Zulu Ntl / Durb Zrd cst Jž Afrky j 227 klomtrů dlouý úsk pobřž, kd s užjt ádrýc útsů mst flóry můžt zjt tké. Skvělým doplěm vš csty bud ávštěv Lsot. od Kč / Kč / 950 d 17 d 11

6 Advtur Sfr v Botswě Vktory vodopády Sfr, 12 d,, plá pz Vktory vodopády / NP CHOBE / dlt Okvgo / Gwt / Plpy / Josburg Nct s okouzlt úcvtým Vktorým vodopády kočým lgum Dlty Okvgo. Tto zájzd j určý pro mlovky přrodc krás! Nvštvt jdu z jkrásějšc přrodc rzrvc světě. od Kč / Kč / Objvová Nmb s ávštěvou Jž Afrky Pozávc zájzd, 16 d,, plá pz Kpské město / Cdrbrg / Nmquld / Org Rvr / kňo Fs Rvr / NP Nmb Nukluf / Sossusvl Dus Nmb / Swkopmud / Sptzkopp / NP Etos / Wdok Nmb j změ přrodc kotrstů. Jdčý pold rozbouřý ocá j prostým protkldm rozsálýc poušt s psčým bouřm dum. N lédt do žvot dvoké zvěř, žjc v volé přrodě, do žvot původc obyvtl jjc kmovýc trdc. od Kč / Kč / d 3 pozávc 16 d Sclto Cost Prk Atltc Oc ANGOLA Tsumb Ntol Wst Cost Rcrto Ar Burt Mt. Wtrbrg Pltu Prk Swkopmud Wlvs By 12 d Lüdrtz Etos Ntol Prk D Vljo Gm Prk NAMIBIA Nukluft WINDHOEK Nmb Nukluft Prk Brukkros Fs Rvr Cyo Advtur Sfr v Zmb Mlw Sfr, 16 d,, plá pz Lvgsto / Lusk / Cpt / NP Sout Lugw / prls Luww / jzro Mlw / Ktmsoop Hobs A-As Mgo Gm Rsrv ZAMBIA Irg / NP Mkum / Dr Es Slm Objvt pskou přrodu v těcto tjuplýc zmc s spoustou árodc prků jště vc zvřty. Ktm Mullo Bwbwt Ntol Prk Kudom Gm Rsrv od Kč / Kč / BOTSWANA SOUTH AFRICA Luxus Sfr v Krugrově árodm prku 16 d luxus 8 d lodg SAFARI, 8 DNÍ, LODGE, PLNÁ PENZE Josburg / Krugrův árod prk / Josburg Pokud rád cstujt poodlě s ubytovám v komfortc lodgc bo otlc, pk vám doporučujm tto zájzd. Pozát jstršc prk v Afrc budt moc obdvovt ádrou okol přrodu spoustu dvoké zvěř. od Kč / Kč / 800 Advtur Sfr kultur v Nmb Botswě, Vktory vodopády Sfr, 23 d,, plá pz Kpské město / Nmquld / Nmb / NP Nukluft / Sossusvl Dus / Swkopmud / Sptzkopp / NP Etos / Wdok / Gz / dlt Okvgo / Gwt / NP Cob / Vktory vodopády Běm tooto zájzdu pozát to jkrásějš z čtyř zm JAR, Nmb, Botswy Zmbbw. Kždý d strávt v zcl jém prostřd kultuř. Pozjt rozdly jž Afrky. od Kč / Kč / 910 Objvová Mozmbku s ávštěvou Svzjsk Krugrov prku Sfr, 18 d,, plá pz Josburg / NP Hl Royl (Svzjsko) / Pr do Tofo (Mozmbk) / Vlculo / ostrov Bzruto Arcplgo / Imb / Mputo / Krugrův NP / kňo Blyd Rvr / Josburg Krugrův NP j jdm z jkrásějšc jvětšc přrodc prků v Afrc. Uvdt spočt dvoké zvěř koc s octt ádrýc blýc psčtýc plážc v Mozmbku. od Kč / Kč / d 23 d

7 Egypt súdá Sgl Gmb G Burk Fso svr zápd frk Dějy Stré řš Afrovkd Pozávc zájzd, 4 dy, otl 5*, sdě Kár / Mmps / Gz / strá Kár 4 dy strávé v Kář vás zvdou do stor strověkýc děj z obdob Stré řš. od Kč / Kč / 430 ávc poz y 4d 5* tl o od sry Sgl, Gmb G jsou přmořské změ lžc zltém pobřž Atltckéo ocáu v sousdstv Burky Fso. Egypt s prot tomu cáz svru frckéo kottu, tkž j omývám Střdozmm Rudým mořm. Dky své rozmtost brvost bz svr zápd Afrk pstré možost tráv dovolé. Můžt s j oddávt přjmé rlxc odpočku v stu kokosovýc plm, ct s ldt slučm pprsky přkrásýc plážc s jmým zltým pskm bo s koupt v tplém ocáu. Mlovc dobrodružějš dovolé s určtě rád vyprv dvoké trky do árodc prků (NP Nokolo Kob, Bd v Sglu, NP Mol, Kybobo, Kkum v Gě) do dvoké rzrvc v Burkě Fso č s zjzd čtyřkolkác v psčýc duác v okol Růžovéo jzr bo v dvoké rzrvc Bd v Sglu. Mz dlš lákvé trkc ptř koupá v Růžovém jzř s stjým účky, jko má Mrtvé moř, pozává krás dvoké přrody z koňskéo, vlbloudo č oslo řbtu, szám s s kulturou Sglu (kočové vsc Ful s domorodc) č pozává strověkéo Egypt př plvbě luxus lod po Nlu.

8 Egyptská řš plvb lod po Nlu 4 d BUR ávc poz 7 d4* / Pozávc zájzd, 7 bo 8 d, otl 4* loď otl 4* loď 4*, plá pz Kár / Asw / Edfu / Luxor / Kár Návštěv storcké Káry, Aswu Luxoru s kombc plvby lod po Nlu vám dovol s udt. Užjt s odpočk plubě luxus 5* lod ct s okouzlt vkovským rbským světm podél dvokéo Nlu. KINA Nv o Bolg t Mol Nto COT E D IV OIRE Bup od Kč / Kč / 690 l P rk l lk NA l P g Tm GHA B Nto FAS O rog Volt TOG O Nto rk Kum D l Pgy r k z po dsty prls N Nto-Su l P rk Dxc ov Plvb po Nlu s pobytm u moř otl Cottl Hurgd 5* bo podobý Bus áv. poz ř m o 9 d5*/ s lk IN Abu rk Ap Gp Co m st r Bo tc l G T ACC m RA rd s Atl c SúdáOc třš črýc froů Pozávc zájzd, 9 d, turstcký otl /, plá pz Krtoum / Mro / Ng / Musswrt / Krm / Jbl Brkl / El Kurru / Krm / Nur / Krtoum otl 5* loď Súdá j jvětš frckou zm, ktrá j vyprlá po většě úzm s cáz pouz pouště. Al bz moo krásýc mst, mz ktré ptř př. ruy strověkýc pyrmd v Mro. Odpočňt s krásé psčté pláž v Hurgdě poté s ct uášt po proudu řky Nlu. Cstou vštvt spoustu strověkýc pmátk j v Luxoru Aswu. BEN mtw Kk Ntoum l P Pozávc zájzd s pobytm u moř, 9 d, otl 5* loď 5*, plá pz Hurgd / Luxor / Edfu / Asw / Hurgd Bosu od Kč / Kč / 750 od Kč / Kč / 550 Advtur Sfr v Burkě Fso Gě Trdč kultur Sglu s ávštěvou Gmb ávc poz / 9d tl o Kmp c áv poz 16 d Pozávc zájzd, 10 d, otl 3*, plá pz Dkr / Sloum / Nomk / Toubcout / Bjul / Zgucor / Sly / Dkr Pozávc zájzd s, 16 d, 3* otl otl 3*, plá pz Ougdougou / Bobo Doulsso / Bfor / Sdou / Wcu / NP Mol / Mogor / Kums / Aw / Elm / Asmko / Nzulzu / Accr N tomto zájzdu vštvt domorodé vsc számt s s mstm vkovským obyvtl, jjc trdč kulturou, zvyky pozát přdvšm jjc lký žvot. Burk Fso G jsou změ, kd žj moo tckýc skup. Pozjt jjc kulturu, stňt s cvl součást jjc žvot koc s odpočňt v ádré mst přrodě. od Kč / Kč / 750 ávc poz * 10od tl 3 od Kč / Kč / 1.100

9 Kň Zzbr Murtus Réuo dcký ocá - ostrovy tropcky rj Luxus Sfr v K s pobytm u ocáu Bmbur Bc Hotl 3* s pobytm u moř, 13 d, lodg / otl 3*, plá pz / polopz Nrob / NP Ambosl / NP Lk Nvs / Ms Mr / Nrob / Mombs (Idcký ocá svr pobřž) / Nrob Idál kombc pobytovéo zájzdu v K, kd pro vás bud přprvo ěkolk v árodc prcc dvokýc rzrvcc koc pobyt v Mombs u Idckéo ocáu. Přlt z Nrob do Mombsy trvá j 1 odu! od Kč / Kč / moř 13 d lodg/ otl 3* Idál pro Vš dovolou j zvolt kombc dvokéo v árodc prcc rzrvcc pobytu v ěktrém z ltovsk u Idckéo ocáu v K, Zzbru, Murcu, Réuou č Mldvác. Můžt rlxovt plážc s jmým blým pskm, ádrým plmm průzrčě čstou vodou, jjž korálová ádr láká k potápě. Způsob žvot ostrovc obyvtl spš přpomá vropské trdc ž obvyklé frcké bo sjské zvyklost, všk tropcká přrod, ktrá tu puj, j tk xotcká, ž jsou ostrovy v Idckém ocáu jdm z jvětšc lákdl frckýc dstc. Luxus Sfr v K s pobytm u ocáu Soutr Plms Bc Rsort 4* Sfr s pobytm u moř, 13 d, lodg / otl 4*, plá pz / sdě Nrob / NP Ambosl / NP Lk Nvs / Ms Mr / Nrob / Mombs (Idcký ocá jž pobřž) / Nrob Ms Mr j jkrásějš rzrvc pro vš v K. Budt mt možost vdět lvy, lvrty, gprdy, sloy, rocy, žrfy moo dlš dvoké zvěř. V NP Ambosl u jzr Nvs můžt vdět zs zcl odlšou krju. Své zkočt pobytm krásé blé psčté pláž u Idckéo ocáu. od Kč / Kč / moř 13 d lodg/ otl 4*

10 Dobrodružý ostrov Réuo Pozávc zájzd, 8 d, otl 3*, sdě St Glls ls Bs / Clos / L Tmpo / Ps d Bllcomb Ostrov Réuo zámý jko orský msv vulkckéo původu vám můž bdout jk pláž s kokosovým plmm tyrkysově modrým mořm, tk ádré přrod pmátky. Luxus Sfr v K s pobytm Zzbru otl Tmbo Hous 3* bo podobý ř o m d Sfr s pobytm u moř, 13 d, lodg / otl 3*, plá pz / sdě Nrob / NP Ambosl / Lk Nvs / Ms Mr / Zzbr / Nrob 13lodg/ 3* Hotl 5 d ř o m d Sr Swoosgur Rmgoolm Botcl Grds Pmplmousss Vcos Blck Rvr Gorgs Ntol Prk L Mor Brbt Bl Ombr Soullc */ Ostrov Ruo 10od 2 tl s výstupm k y t krátru Mft Clos c Pozjt vlst kůž ádrou přrodu vulkckéo ostrov Réuo. Budt okouzl mst fuou florou př všm výstupu k krátru Mft Clos. Váš pobyt zkočt odpočkm u Idckéo ocáu. od Kč / Kč / Motg Blc Lo Mt. Idcký ocá (Murcus) Hotl Tmr 3* tový poby Pobytový zájzd, 10 d, 3* otl, polopz Port Lous / Tmr By / Port Lous Mbourg Odpočňt * 10od tl 3 s ádrýc dlouýc psčtýc plážc s blým pskm s křšťálově modrým mořm. Můžt rlxovt pláž bo šorclovt objvovt tk skutčý podmořský žvot Idckéo ocáu. od Kč / Kč / 810 ávc poz Pozávc zájzd, 10 d, otl 2* / orské cty, sdě / polopz St Ds / St Glls / L Nouvll / Mrl / Clos / St Glls / St Ds Motg Cocott Bll Mr MAURITIUS Qutr Bors od Kč / Kč / Mok Tros Mmlls Ptr Bot Ros Hll 4* Tmr NP Ambosl, Lk Nvs bo Ms Mr jsou jvštěvovějšm prky v Afrc pro vlké možstv mgrujc zvěř. J to dál kombc pobytu u Idckéo ocáu Zzbru. L Pouc Bu Bss 13lodg/ Sfr s pobytm u moř, 13 d, lodg / otl 4*, plá pz / polopz Nrob / NP Ambosl / Lk Nvs / Ms Mr / Zzbr / Nrob od Kč / Kč / Grd Gub PORT LOUIS otl Grd B od Kč / Kč / Luxus Sfr v K s pobytm Zzbru otl Blu By Bc Rsort 4* bo podobý 8 odtl3* Nzpomutlý zážtk vás čká v těcto dvokýc rzrvcc, kd budt mt možost vdět spočt zvřt. Přltm Zzbr ukočt své odpočkm dlouýc blýc psčtýc plážc s křšťálově modrým mořm. ávc poz

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ů ů š š ú č ř š š ř Ó ž š ž č š úř ř š ů ž ř ů ž š č č č č Í ř č ž ř ž č Š č ď č Š š š ů ž č š š ů ů č č ř ů ů š ďř č č úž č ř ř č ň č úř ů ř úř Í ů š č ů Í ů ú ů ň ž ř č ž ž ř ž ú ř č ř Š ú č ú č Í ů

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

tajuplne zeme jizní asie 8 dní 10 dní Objevování Indie Kulturní Indie a safari v NP Ranthambore

tajuplne zeme jizní asie 8 dní 10 dní Objevování Indie Kulturní Indie a safari v NP Ranthambore Idi Npál Tibt Sr Lk jiz si tjupl z Již Asi j jdou z jtrktivějšc oblst sijskéo kotitu. Njdt zd vysoké ory Hiálj, strodávé buddistické iduistické cráy, divoké árod prky, slo tygř rzrvc s bujou tropickou

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný Soustv kpl + tuhá látk Izobrcký fázový dgrm pro soustvu obshující vodu chlord sodý t / o C H 2 O (s) + esyceý roztok 30 20 10 0-10 -20 t I t II esyceý roztok 2 1 p o NCl (s) + syceý roztok eutektcký bod

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Nigérie, Maroko, Egypt - rady a tipy pro český export. SUBSAHARSKÁ AFRIKA - příležitosti pro české exportéry (JAR, Angola, Ghana, DRC)

Nigérie, Maroko, Egypt - rady a tipy pro český export. SUBSAHARSKÁ AFRIKA - příležitosti pro české exportéry (JAR, Angola, Ghana, DRC) Exportní konference: Nigérie, Maroko, Egypt rady a tipy pro český export příležitosti pro české exportéry (JAR, Angola, Ghana, DRC) 7. a 17. 2. 2017, ČR vs. AFRIKA Hospodářské zájmy ČR na třetích trzích:

Více

Východoafrický riftový systém. Lucie Nožičková Lenka Hromková

Východoafrický riftový systém. Lucie Nožičková Lenka Hromková Východoafrický riftový systém Lucie Nožičková Lenka Hromková divergentní rozhraní vznik nového zem. povrchu obvykle oceánské hřbety v tomto případě pevnina oddalování 2 pevnin tvorba propadlin vznik nového

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

Afrika NOVINKA. Jihoafrická republika. Namíbie. Botswana km 2 rozloha mil. + obyvatel. 55 států v Africe.

Afrika NOVINKA. Jihoafrická republika. Namíbie. Botswana km 2 rozloha mil. + obyvatel. 55 států v Africe. Afrika NOVINKA 2017 1 států v Africe 1 216 mil. + obyvatel 0 221 2 km 2 rozloha Jihoafrická republika je územně rozsáhlou a zároveň velmi rozmanitou zemí. Je zde skvěle fungující infrastruktura, kterásnese

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,-

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,- Nbdk d d nb d dn b T C O ZAŽJ! T S O VOLN k ěk ud bu XT Wng K d Cng HT d EVA k hhnu dné ťnhněn dě % 99 99 nk NE J CEN A 9% 99 999NE J CEN A žk bu GT Snčn běž n dn k kbn ťn n k gu d d EVA 9 % n bu n u n

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Á ř é é ů é ř ř Č ú ů é ř ř é š š é ú ú é ď ř ú ů ň é é é ř š ú řš řš š é ú é ř ř Ž é ř é ř Č é é ř ř é ó ú ú ú ú ř é é ř é ř š é ř ú ů š ř ů š ů úř Ú Ž š š ú ů é ř ř ú é ř ř é é ó ř ú ř ř ú é ř ř é é

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

1.2. MOCNINA A ODMOCNINA

1.2. MOCNINA A ODMOCNINA .. MOCNINA A ODMOCNINA V této kpitole se dozvíte: jk je defiová oci s přirozeý, celý, rcioálí oecý reálý epoete jké jsou její vlstosti; jk je defiová přirozeá odoci, jké jsou její vlstosti jk se dá vyjádřit

Více

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava KPE86 PERAČÍ PRGRAM ŽVTÍ PRTŘEDÍ EVRPKÁ E Fnd držn Pr vd, vzdh přírd Vřjná zkázk č. 2/205 DDATEK č.2 k mlvě díl číl: 0278/2 ^ K LEZKÝ KRAJ - KRAJKÝ ÚŘAD MLVÍ TRAY: ČÍL MLVY (DDATK. Mrvklzký krj ídlm: Ztpn:

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP-E

Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP-E Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP- Obsah Název Pohyblivý unašeč Upevnění vík Upevnění vík (pro lineární pohon s vedením) Středová podpěra Středová podpěra (pro

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný Dopravní síť v Africe Jakub Kredvík Gustav Novotný Osnova Historie Pozemní doprava Kolejová doprava Letecká doprava Lodní doprava Pirátství Levné vlajky Shrnutí Historie dopravy v Africe Koloniální éra

Více

D = H = 1. člen posloupnosti... a 1 2. člen posloupnosti... a 2 3. člen posloupnosti... a 3... n. člen posloupnosti... a n

D = H = 1. člen posloupnosti... a 1 2. člen posloupnosti... a 2 3. člen posloupnosti... a 3... n. člen posloupnosti... a n /9 POSLOUPNOSTI Zákldí pojmy: Defiice poslouposti Vlstosti poslouposti Určeí poslouposti Aritmetická posloupost Geometrická posloupost Užití poslouposti. Defiice poslouposti Př. Sestrojte grf fukce y =.x

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Ceník (doporučené ceny) Oranžově jsou uvedeny akční ceny aktuálně probíhajících akcí Platnost od

Ceník (doporučené ceny) Oranžově jsou uvedeny akční ceny aktuálně probíhajících akcí Platnost od Akusystém Akumulátorové foukače Akumulátorové pily vč. DPH (Kč) vč. DPH akum. akum. [V] akum. [kg] AP 300 [kg] tlaku [db(a)] výk. [db(a)] vl./vp. [m/s 2 ] STIHL MSA 160 C BQ 7.990* Lithium iontový 36 3,2

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

kat. č. 207 039 207 029 207 037 207 027 vnitřní závit M6 M6 hmotnost 24 g 24 g 26 g 26 g balení 50 ks 50 ks 50 ks 50 ks

kat. č. 207 039 207 029 207 037 207 027 vnitřní závit M6 M6 hmotnost 24 g 24 g 26 g 26 g balení 50 ks 50 ks 50 ks 50 ks 207 019 LH DG 8 H20 IGM6 V2A 207 009 LH DG 8 H20 B7.8 V2A 207 017 LH DG 8 H20 IGM6 CU 207 007 LH DG 8 H20 B7.8 CU 207 019 401336404912 1-3-2 20 g 0 Stk. 1,18 207 009 401336404882 1-3-2 1,9 g 0 Stk. 1,10

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08

Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Ústav progresivních technologií pro automobilový průmysl Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08 Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1540-4/16. Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53 67401 Třebíč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1540-4/16. Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53 67401 Třebíč ZNALECKÝ POSUDEK č. 1540-4/16 O ceně id.1/2 pozemků ost. plochy, jiné plochy parc.č. 461/6, parc.č. 462, parc.č. 463/1, parc.č. 464, id. 1/2 pozemku ostatní plochy, neplodné půdy parc.č. 473 a id. 1/2

Více

ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC. Řešme na množině reálných čísel rovnice: log 5. 3 log x. log

ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC. Řešme na množině reálných čísel rovnice: log 5. 3 log x. log Řešme n množině reálných čísel rovnice: ) 6 b) 8 d) e) c) f) ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC Co budeme potřebovt? Chápt definici ritmu. Znát průběh ritmické funkce. Znát jednoduché vět o počítání

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1279/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1279/ jednání konané dne R/1279/10 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady v. r. R/1280/10 Hospodaření Pardubického kraje v 1. pololetí

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců.

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců. 8..4 Užití ritmetických posloupostí Předpokldy: 80,80 Př. : S hloubkou roste teplot Země přibližě rovoměrě o 0 C 000 m. Jká bude teplot dě dolu hlubokého 900 m, je-li v hloubce 5 m teplot 9 C? Jký by byl

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

2.3. DETERMINANTY MATIC

2.3. DETERMINANTY MATIC 2.3. DETERMINANTY MATIC V této kpitole se dozvíte: definici determinntu čtvercové mtice; co je to subdeterminnt nebo-li minor; zákldní vlstnosti determinntů, používné v mnoh prktických úlohách; výpočetní

Více

M - Posloupnosti VARIACE

M - Posloupnosti VARIACE M - Poslouposti Autor: Mgr Jromír Juřek - http://wwwjrjurekcz Kopírováí jkékoliv dlší využití výukového mteriálu je povoleo pouze s uvedeím odkzu wwwjrjurekcz VARIACE Teto dokumet byl kompletě vytvoře,

Více

Africké dobrodružství s Richardem Marksem Cestovatel: Richard Marks Rozpočet: 87 400 Kč Volná místa: 0

Africké dobrodružství s Richardem Marksem Cestovatel: Richard Marks Rozpočet: 87 400 Kč Volná místa: 0 Africké dobrodružství s Richardem Marksem Cestovatel: Richard Marks Rozpočet: 87 400 Kč Volná místa: 0 Odkaz: www.vypravy-s-cestovateli.cz/17-vyprava V objetí Atlantického a Indického oceánu Jihoafrická

Více

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 (tabulková části III. A, III. B, III. C a III. D) III. III. A Celkové

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

ošetřování včelstev během roku obchod apropagace nové směry ve včelaření historie včelařství

ošetřování včelstev během roku obchod apropagace nové směry ve včelaření historie včelařství L rů ČSV,.s. veu, stv EU tuí áz v včí t, šttsá ý v vč stv,, čváí r vu vč r štřváí včstv ě ru vé sěry v včří t, s včí ruty sáží á trí čst čsý sruží, ůsíí v ru Učté Kr Ttu Jé Příí Ttu U PSČ Měst T _ Hví

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

13) 1. Číselné obory 1. 1, 3

13) 1. Číselné obory 1. 1, 3 1. Číselné obory 1. 0 1 4 3 4 5 6 1 7 6 2. 1 3 0 1 2 3 4 3. 4; 4. C; 5. C; 6. E; 7. A) 104/25; B) 118/21; C) 18/5; 8. 200; 9. 1,056 10 11 ; 10. 2,3472 10 26 ; 11. A) {1; 2; 3; 4; 5; 6}; B) {-7; -6; -5;

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254 Evropský socálí fod Prh & EU: Ivestuee do vší udoucost eto terál vkl díky Operčíu progru Prh dptlt CZ..7/3..00/3354 Mžerské kvtttví etody II - předášk č. - eore her eore her 96 vo Neu, Morgester kldtelé

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Změny klimatu její rizika a dopady Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav Forum mládeže: Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Hlavní témata Klimatický systém,

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ RADEK STEUER, HANA KMÍNOVÁ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Izolační matály Modul

Více

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady Stavba: 103_149_13 Premisteni v arealu COV Jiraskovo predm. J. Hradec PS/SO: RS13.1 Trafostanice 22/0,4kV - venkovní P.č. PMP Zn. Text PMP M.j. Množství

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 29.03.2012 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A Průvodce výběrem Od 6 A do 16 A Použití Jednoduché automatizační systémy Jmenovitý pracovní proud Ie max AC3 (Ue y 440 V) 6 A 6 A Ie AC1 (θ y 40 C) 12 A Jmenovité pracovní napětí 690 V Počet pólů 2 nebo

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

ABECEDNÍ HESLOVITÝ SEZNAM

ABECEDNÍ HESLOVITÝ SEZNAM GRUPPE 25.02.2003 9:28 Uhr Seite.15 AP_3 Raid_1:K:Klauke:KLAU#0210-35Textron Tschech: ABECEDNÍ HESLOVITÝ SEZNAM strana Abecední numerický seznam.17.29 Bezpečnostní stříhací přístroj, jmenovité napětí do

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základ měřeí eelektrckých velč.. Měřcí řetězec Měřcí řetězec (měřcí soustava) je soubor měřcích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, ab blo ožě splt požadovaý úkol měřeí, tj. získat formac o velkost

Více

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob.

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob. Sdu n n Nbdk p d d nb d pdn b O E T Z A R VY! Y O ŘÍR k Oud bu Wnwd GTX nk Npk pdn bn GTx kn EVA pn pd nbkn ék ORTHOLITE Sé Sn bpn pn ud nhu b pd Cngp / % NE J CEN A nk ud bu Vn Sk kbn nk x kn pd Th p

Více

vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù

vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù u 1 uù ýù è7 - ø 1 www- Uø è: Uì ø u ù - ì j øì! If - ùjè š š øý už ìu u! Jè I ì øòu - ø,, u u š 15! u - ì ø B CPL - jš š ì Uø j uu f, èì V PDZI PDEJ VÝVU CHYHÉ CHIDE V ØEBI jì ì š L 1 7 ø ( u ø) ý ýì

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : AGRO Brno-Tuřany, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 29365619 DIČ : CZ29365619 RG. : B 6688 OR u KS Brno Vznik : 1. 8. 2012 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. 18.1. - 19.1 118B1 MB0266 Hradištko 100-125 P K. P 22.2. - 23.2 222B1 MB0266 Hradištko 100-125

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. 18.1. - 19.1 118B1 MB0266 Hradištko 100-125 P K. P 22.2. - 23.2 222B1 MB0266 Hradištko 100-125 Datum Číslo ořadatel Místo A V E R oznámka LEDEN 18.1. - 19.1 118B1 MB0266 Hradištko 100-125 HALA ÚNOR 1.2. 201B1 MB0204 Hradištko S A 1/2/4/2 HALA 15.2. 215B1 MB0283 duchovice S A 1/2/4/2 HALA 22.2. -

Více

Válec pístní tyče Normované válce ISO 15552, série TRB. Katalogová brožurka

Válec pístní tyče Normované válce ISO 15552, série TRB. Katalogová brožurka ISO 15552, série TRB Katalogová brožurka 2 ISO 15552, série TRB Válec zakotvení Přípoje: G 1/8 - G 1/2 Dvojčinný S magnetickým pístem Tlumení: pneumaticky, nastavitelný Pístní tyč: Vnější závit Volitelně

Více

ROZ(H)LED. O Nadání a dovednosti. O projektu Roz(h)led. Hlavní informace. www.nadaniadovednosti.cz

ROZ(H)LED. O Nadání a dovednosti. O projektu Roz(h)led. Hlavní informace. www.nadaniadovednosti.cz O Ndání dovednosti Pomáháme mldým lidem z dětských domovů pěstounských rodin s rozvojem jejich ndání dovedností se správným výběrem studi s příprvou n profesní život se vstupem n trh práce by po odchodu

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ceník produktů Pavliš a Hartmann, spol.s r.o.

Ceník produktů Pavliš a Hartmann, spol.s r.o. HYDRANTOVÉ SYSTÉMY Systémy PH-Plus D19 710x710x200 D 19 30 plná ekv.6 8 200 Kč 9 922 Kč svv 500 710x710x200 D 19 20 plná ekv.6 7 500 Kč 9 075 Kč svv 501 710x710x200 D 19 30 prosklená ekv.6 8 800 Kč 10

Více

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364 I SMĚNNÁ SMLOUVA č.5/2011 OBECNí ÚŘAD ~ VElATlCE 90510 dne' 11 s. ~M C.j.:,..jf.i. Příloh:....... mluvní strny: Obec Veltice se sídlem Veltice 35, PSČ 66405 Tvrožná IČ: 00488364 zstoupená Mgr. Jnem Grolichem,

Více

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90 ROVNICE A NEROVNICE 8 Lineární rovnice 8 Kvdrtické rovnice 8 Rovnice s bsolutní hodnotou 88 Ircionální rovnice 90 Eponenciální rovnice 9 Logritmické rovnice 9 7 Goniometrické rovnice 98 8 Nerovnice 0 Úlohy

Více

S2 - seskupení dle:8-místný kód OP-D FCO- V (Kč)

S2 - seskupení dle:8-místný kód OP-D FCO- V (Kč) Období:1.2011..5.2011 S2 06011010 bule hyacintu ve vegetačním klidu PCE 71 127 41 899 5 348 009 127,64 S2 06011020 Cibule narcisu ve vegetačním klidu PCE 17 882 3 536 718 711 203,26 S2 06011030 Cibule

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2710-5/15 o ceně bytové jednotky č. 1111/2 v rodinném domě č.p. 1111 ul. Banskobystrická ležící na st. 1447 v kú a obec Šumperk, okr. Šumperk a podíl na pozemku st.p.č. 1447, 1462/10.

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

NÁBYTEK 2010 0 1 20 TIUM AR SEDACÍ SOUPRAVY, KOMODY, LOŽNICE...

NÁBYTEK 2010 0 1 20 TIUM AR SEDACÍ SOUPRAVY, KOMODY, LOŽNICE... 2010 SEDACÍ SOUPRAVY, KOMODY, LOŽNICE... LOŽNICE A DOPLŇKY ZAHRADNÍ 9A106-BED 206 x 188 x 92 180 SKŘÍNĚ A KOMODY RATANOVÝ 9C009 56 x 40 x 48 SEDACÍ SOUPRAVY BYTOVÉ DOPLŇKY KŘESLA RELAXAČNÍ HOUPACÍ ROZKLÁDACÍ

Více

Znalecký posudek č.235-24/2010

Znalecký posudek č.235-24/2010 Znalecký posudek č.235-24/2010 o ceně bytové jednotky č.63/4 v budově č.p.63 na st.238 včetně spoluvlastnického podílu 1036/4222 na společných částech budovy č.p.63 a spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemku

Více

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ Příkld 0: Nvrhěte pouďte protě uložeou oelobetoovou tropii rozpětí 6 m včetě poouzeí trpézového plehu jko ztreého beděí. - rozteč tropi m - tloušťk betoové dek elkem 00 mm - oel S 5 - beto C 0/5 - užité

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Cena Kč LU číslo 40326894032689 Označení bez DPH s DPH

Cena Kč LU číslo 40326894032689 Označení bez DPH s DPH Objednací- EAN-Code Cena Kč LU číslo 40326894032689 Označení bez DPH s DPH P1 cc 917125 4032689175263 Přesná listová pila P1 cc MaxiMAX v MAFELL-MAX 12293,00 14874,53 093676 4032689172842 Pilový list CUnex

Více

Afrika obyvatelstvo. Antonín Věžník. OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/

Afrika obyvatelstvo. Antonín Věžník. OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/ Afrika obyvatelstvo Antonín Věžník OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, 4.12.2014 1 Vývoj počtu obyvatel Afriky (podle http://www.demografie.info/?cz_popvyvoj_svet_af) Pozn. R. 2009 překročila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více