technický riaditeľ Vilová 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "technický riaditeľ Vilová 2"

Transkript

1 Oprávnené merania hodnôt emisných veličín, odborné stanoviská a poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia. Kalibrácie kontinuálnych emisných meracích systémov a overovanie pracovných charakteristík kontinuálnych analyzátorov. Ing. Martin Motaj MM Team Langsfeldova Bratislava Tel.: Fax: ; IČO: IČO DPH: SK INTECH Slovakia s.r.o. Ing. Peter ŠVOLÍK technický riaditeľ Vilová Bratislava V Bratislave, dňa vybavuje Ing. Peter Marko Vec: Informácia o výsledkoch oprávneného merania Na základe objednávky zo dňa , bolo vykonané dňa fi Ing. Martin MOTAJ MM Team oprávnené meranie emisných hodnôt CO, NO X ako NO 2, TOC a TZL v odpadových plynoch z kotla na drevný odpad VESKO-B 3 s inštalovaným výkonom 3 MW na prevádzke Hriňovská Energetická, s.r.o.. Centrálna kotolňa, Okružná 42/9 v Revúcej. Touto formou Vám predbežne zasielam výsledky z tohto oprávneného merania, ktoré potrebujete pre účely konania voči investorovi a OOOv. Správa o oprávnenom meraní s č. 04/1303/08-ME Vám bude doručená dodatočne, najneskôr v priebehu budúceho kalendárneho týždňa. S pozdravom ostáva Ing. Peter Marko zodpovedná osoba v oblasti výkonu oprávnených meraní Príloha: výsledky z opraveného merania Strana 1 z 2

2 Príloha Prehľad výsledkov z oprávneného merania Prevádzkovateľ: Hriňovská Energetická, s.r.o., Partizánska cesta 1465, Hriňová, IČO: Názov zdroja: prevádzka Centrálnej kotolne, Okružná 42/9 v Revúcej Dátum merania: Zariadenie (označenie) kotol na drevný odpad VESKO B 3 MW Zariadenie (členenie) príloha č. 4, časť I, bod k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z.z. JH Perióda merania 1) O 2 CO NO X - NO 2 TOC Perióda odberu TZL od do [obj. %] [kg.h -1 ] [mg.m -3 ] 1 ) od do [mg.m -3 ] 1 ) 1. 12:18 12:47 9,6 4, ,1 12:29 12:59 18, :33 13:02 9,7 5, ,1 13:01 13:31 19, :48 13:17 9,7 5, ,5 13:35 14:05 10, :03 13:32 9,1 5, , :18 13:47 8,3 4, , :33 14:02 8,8 5, , :48 14:12 9,6 6, ,7 Neistota 3) 0,3 0,564 33,1 14,1 9,8 Neistota 3) 1,8 1) 2) 3) Výsledky jednotlivých meraní za 30 minút sú vypočítané ako plávajúci priemer z dvoch po sebe nasledujúcich čiastkových výsledkov meraní v trvaní 15 minút. Hodnoty hmotnostných koncentrácií sú vyjadrené pri štandardných stavových podmienkach (101,325 kpa, 0 C) v suchom plyne a prepočítané na referenčný podiel kyslíka v spalinách 11 % obj. Uvádzaná rozšírená neistota vychádza zo štandardnej neistoty, ktorá je vynásobená faktorom pokrytia k = 2, ktorý v prípade normálneho rozdelenia poskytuje úroveň spoľahlivosti približne 95%. Prehľad dodržania určených emisných limitov Prevádzkovateľ: Hriňovská Energetická, s.r.o., Partizánska cesta 1465, Hriňová, IČO: Názov zdroja: Zariadenie (označenie) Zariadenie (členenie) prevádzka Centrálnej kotolne, Okružná 42/9 v Revúcej kotol na drevný odpad VESKO B 3 MW podľa prílohy č. 4 k V 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov Výrobno prevádzkový režim ustálený prevádzkový stav, na úrovni Q men (požadovaný odber) Požiadavky na LHT 2) EL 2) Porovnávaná hodnota Slovné ZL dodržania EL 1) [g.h -1 ] [mg.m -3 ] 3) [g.h -1 ] 4) [mg.m -3 ] 3) upozornenie TZL SÚLAD NO X NO SÚLAD každá EH EL CO > SÚLAD 1) 2) 3) 4) TOC SÚLAD Požiadavka na dodržanie EL: 5 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 410/2003 Z.z. Hodnota emisného limitu: TZL: Príloha č.4 I. časť bod k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v ZNP NO X NO 2: Príloha č.4 I. časť bod k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v ZNP CO: Príloha č.4 I. časť bod k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v ZNP TOC: Príloha č.4 I. časť bod k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v ZNP Vyjadrenie emisného limitu a porovnávaných hodnôt: hmotnostná koncentrácia v mg.m -3 pri štandardných stavových podmienkach (p=101,325 kpa, t = 0 C), suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 11 % obj. Najvyšší hmotnostný tok podľa 5 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. zistený diskontinuálnym meraním Strana 2 z 2

3 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno tel./fax: , mobil: , Člen Asociace autorizovaných Laboratoří pro Měření Emisí PROTOKOL o akreditované zkoušce a autorizovaném měření emisí číslo: 2647/02 Stanovení koncentrací znečišťujících látek za kotlem VESKO S5000 č.1 s tkaninovým filtrem v Teplárně Jih Zadavatel měření EKOBIOENERGO o.s. Vedoucí technik akce Ing. Robert Semotam Schválil RNDr. Jan Březina, vedoucí ZL Počet výtisků 4 Zakázka číslo Z Počet stran 11 Počet příloh 4 Datum měření Datum vydání Výtisk číslo 4

4 OBSAH 1. ÚVOD ÚČEL POPIS ZAŘÍZENÍ ZPŮSOB MĚŘENÍ Popis měřicího místa Vzduchotechnické parametry Kontinuální stanovení plynných látek a O Odběr a úprava vzorku Analyzátorová sestava Rozsahové možnosti a použité rozsahy Použité kalibrační plyny Snímání výstupních proudových signálů Obsah tuhých znečišťujících látek PRŮBĚH MĚŘENÍ PŘEHLED VÝSLEDKŮ POROVNÁNÍ S EMISNÍMI LIMITY VELIČINY A ZNAČKY LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Hodnoty koncentrací a hmotnostních toků plynných znečišťujících látek Hodnoty koncentrací a hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek Průměrné hodnoty vzduchotechnických parametrů Grafy průběhu koncentrací plynných znečišťujících látek Protokol č.: 2647/02 Strana 2

5 1. ÚVOD Protokol o akreditované zkoušce a autorizovaném měření obsahuje naměřená data a výsledky měření koncentrací znečišťujících látek za kotlem na spalování slámy. Měřený zdroj: Rozsah měření: Provozovatel zdroje: Teplárna Jih, Kubišova ulice, Třebíč kotel VESKO S 5000 č.1 koncentrace, hmotnostní toky a měrné výrobní emise: - oxid siřičitý (SO 2 ) - oxidy dusíku (NO x ) - oxid uhelnatý (CO) - tuhé znečišťující látky (TZL) koncentrace kyslíku (O 2 ) koncentrace oxidu uhličitého (CO 2 ) vzduchotechnické parametry EKOBIOENERGO o.s. Průmyslová 163, Třebíč Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Požár ( ) Datum měření: Měření provedla zkušební laboratoř TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO spol. s r.o. na základě objednávky zadavatele měření. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek je oprávněna k provádění autorizovaného měření emisí rozhodnutím MŽP, odbor ochrany ovzduší. 2. ÚČEL Účelem měření bylo stanovit výstupní koncentrace, hmotnostní toky a měrné výrobní emise znečišťujících látek ve spalinách vznikajících spalováním biomasy (sláma). Výsledky měření jsou podkladem pro posouzení zařízení z hlediska plnění emisních limitů a dále mohou sloužit pro stanovení poplatků za znečišťování ovzduší. Měření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. a jeho prováděcím předpisem. Výsledky lze aplikovat pouze na měřenou technologii a za stejných podmínek jako v průběhu prováděného měření. Bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře měření znečišťujících látek se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. 3. POPIS ZAŘÍZENÍ zařízení teplovodní kotel na spalování slámy typ VESKO S 5000 výrobce TTS eko s.r.o. rok výroby / výrobní číslo 2007 / TTS-5006 výstupní / vstupní teplota vody 80 / 110 C tepelný výkon 5000 kw Protokol č.: 2647/02 Strana 3

6 Schéma zařízení zařízení odlučovače TZL 1. stupeň multicyklon (výrobce TTS) 2. stupeň tkaninový filtr typ TTS , výrobce TTS, dodavatel firma Outulný rok výroby / výrobní číslo 2011 / TTS-0711 provozní teplota spalin C filtrační materiál tribotex new 1668, dodavatel ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto Popis tkaninového filtru Filtr sestává z hlavní komory o půdorysném rozměru 6900 x 2300 mm a výšce 2700 mm. Ze stropu hlavní skříně je zavěšeno 432 ks filtračních hadic o průměru 120 mm a délce 2700 mm. Hadice jsou navlečeny na drátěných podpěrných koších. Pod hlavní komorou je umístěna žlabová výsypka opatřená šnekovým dopravníkem pro kontinuální odvod popílku. Na hlavní komoru navazuje čistá komora, ve které jsou umístěny trubky rozvodu regeneračního vzduchu. Čistá komora je shora opatřena demontovatelnými víky, kterými se provádí výměna filtračních hadic. Pro zamezení kondenzace je filtr vytápěn topnou vodou (90 o C) a opatřen izolací tl. 200 mm, krytou trapezovým plechem. Filtr je určen do vnějšího prostředí. Surové spaliny vstupují do výsypky, kde se zpomalí a změní směr - dojde k prvotnímu odloučení popílku, dále spaliny stoupají vzhůru, procházejí tkaninou filtračních hadic, přitom dochází k zachycení popílku na vnějším povrchu filtračních hadic a spaliny zbavené popílku odcházejí do čisté komory, odkud jsou odváděny do komína. Tkaninový filtr je vybaven pulzní regenerací tlakovým vzduchem. Při nadměrném nánosu popílku na vnějším povrchu filtračních hadic je postupně po řadách do hadic rázem vstřikován tlakový vzduch dojde ke změně tlakových poměrů na tkanině a mechanickému otřesu povrchu hadic. Nános popílku se uvolní a spadne do výsypky, odkud je šnekovým dopravníkem, přes rotační podavač, kontinuálně odváděn. Protokol č.: 2647/02 Strana 4

7 4. ZPŮSOB MĚŘENÍ 4.1. Popis měřicího místa Měřicí místo je instalováno na vodorovném úseku potrubí za bypassovou klapkou. Místo je přístupné ze stropu filtru, za použití zabezpečovacích pomůcek. Nejsou komplexně splněna doporučení norem pro rovné úseky potrubí. Měřicí místo (M) kotel VESKO S 5000 č.1 Směr proudění - Tvar potrubí - 0,885 m Doporučená / skutečná délka rovného úseku potrubí 6,2 / 3,5 m Doporučená / skutečná délka rovného úseku před M 4,4 / 2,4 m Hydraulický průměr Měřicí přímky a body pro stanovení rychlosti v potrubí Počet měřicích os / bodů požadavek ČSN ISO /8 Počet měřicích os / bodů skutečnost při měření 2 / 12 Měřicí přímky a body pro odběr vzorků TZL Počet měřicích os / bodů požadavek ČSN EN /4 Počet měřicích os / bodů skutečnost při měření 2/ Vzduchotechnické parametry Stanovení rychlosti proudění spalin bylo provedeno sondáží pole dynamických tlaků v měřicím řezu potrubí pomocí Prandtlovy sondy. Měřená veličina Použitá technika Metoda Rychlostní profil Prandtlova sonda typ L SOP1 (ČSN ISO 10780) Teplota termočlánek typ K, zobrazovací jednotka SOP1 (ČSN ISO 10780) Diferenční a statický tlak elektronický tlakový snímač SOP1 (ČSN ISO 10780) Vlhkost vlhkoměr SOP2 (ČSN EN 14790) Atmosférický tlak elektronický barometr SOP1 (ČSN ISO 10780) 4.3. Kontinuální stanovení plynných látek a O2 V rámci autorizovaného měření emisí byl proveden šestihodinový snímek koncentrací plynných znečišťujících látek pomocí kontinuálního analyzátoru Horiba Odběr a úprava vzorku Metoda SOP 4 odběrová sonda s topeným keramickým filtrem topený teflonový svod chladič plynu JCP-S + HB netopený PE svod úprava vzorku plynu (součást analyzátoru) vstupní filtr, dopravní čerpadlo vzorku, konvertor NO2 na NO, průtokoměr vzorku Protokol č.: 2647/02 Strana 5

8 Analyzátorová sestava Měřená veličina Použitý přístroj Princip Metoda Oxid siřičitý PG 250 (Horiba) IR spektrofotometrie SOP4 (ČSN ISO 7935) Oxidy dusíku PG 250 (Horiba) chemiluminiscenční SOP4 (ČSN EN 14792) Oxid uhelnatý PG 250 (Horiba) IR spektrofotometrie SOP4 (ČSN EN 15058) Kyslík PG 250 (Horiba) paramagnetický princip SOP4 (ČSN EN 14789) Oxid uhličitý PG 250 (Horiba) IR spektrofotometrie SOP Použité rozsahy Složka rozsah Jednotky Nejistota [% rozsahu] SO NOx CO 1) (0 1000) 1) ppm 2 ppm 2 ppm 2 O % 2 CO % 2 na rozsah ppm se akreditace nevztahuje Použité kalibrační plyny Složka nulovací plyn kalibrační plyn jednotky SO2 upravený vzduch 391 ppm v N2 NO upravený vzduch 400 ppm v N2 CO upravený vzduch 399 ppm v N2 O2 N2 upravený vzduch % CO2 N2 15,03 % Snímání výstupních proudových signálů Proudové signály byly snímány ústřednou TESO TRM-16J, spojenou sériovou linkou s počítačem. Počítač měřená data snímá každou sekundu a ukládá jako střední hodnotu ze šedesáti měření (průměrné minutové hodnoty) na hard disk Obsah tuhých znečišťujících látek V rámci měření byly provedeny tři dílčí krátkodobé odběry vzorků gravimetrickou odběrovou soupravou. Odběrová aparatura TESO GTE 12 SOP7 (ČSN EN ) Topená odběrová sonda s interním zachycovačem TZL s výměnnou hubicí Náprstkovitý filtr, garant. účinnost zachycení 99,997 % (pro částice 0,5-0,3 µm) Zdroj sání suchá lamelová vývěva Becker s řízením výkonu, rotametr, plynoměr G4 BK Gravimetrické stanovení TESO Brno Protokol č.: 2647/02 Strana 6

9 5. PRŮBĚH MĚŘENÍ Měření proběhlo na kotli VESKO S 5000 č.1 v Teplárně Jih v Třebíči na Kubišově ulici. Kotel byl provozován s tkaninovým filtrem při běžných provozních podmínkách. Za provoz zařízení v průběhu měření a poskytnuté technické informace odpovídá zadavatel měření. V následující tabulce jsou uvedeny provozní parametry, charakterizující provoz kotle v průběhu měření. Spotřeba paliva byla stanovena bilancí z naměřeného objemového průtoku spalin, měřeného obsahu kyslíku ve spalinách a známého složení paliva. Celková doba měření 6 hodin :15 13:15 Palivo biomasa (sláma), vlhkost cca 8,5 % Střední spotřeba paliva cca 1,7 t.h -1 Střední tepelný příkon palivem 7,4 MW (při výhřevnosti 15,7 MJ.kg -1 ) Účinnost kotle (orientačně) komínová ztráta 9,4 % (výpočet) ztráta sáláním, vedením 1,5 % (odhad) ostatní ztráty 1,2 % (odhad) účinnost 87,9 % 6. PŘEHLED VÝSLEDKŮ Poznámky k tabulkám výsledků: 1) Oxidy dusíku jsou vyjádřeny jako oxid dusičitý. 2) Všechny výpočty byly prováděny s nezaokrouhlenými čísly. Zaokrouhlování hodnot v tabulkách výsledků bylo provedeno podle statistických pravidel. 3) Výsledky měření jsou platné pro podmínky uvedené v kapitolách 3 a 5. 4) Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95 % intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k=2. 5) Měrná výrobní emise je vztažena na tunu paliva. Zdroj Datum Místo měření EKOBIOENERGO o.s Teplárna Jih, kotel VESKO S 5000, č.1 Znečišťující látka Oxid siřičitý - SO 2 Emisní limit 2500 mg m -3 suchý plyn, normální podmínky, 11 % ref. O2 Koncentrace - přepočtené Třicetiminutové střední hodnoty [mg m -3 ] suchý plyn, normální podmínky teplota 0 C, tlak Pa Průměrná hodnota [mg m -3 ] referenční kyslík 11 % 77 ± 29 Koncentrace - naměřené Třicetiminutové střední hodnoty [ppm] suchý plyn Průměrná hodnota [ppm] 28 ± 10 Hmotnostní tok Měrná výrobní emise [kg h -1 ] [kg t -1 ] 1,089 ± 0,438 0,643 ± 0,259 Protokol č.: 2647/02 Strana 7

10 Znečišťující látka Oxidy dusíku - NO x (jako oxid dusičitý NO 2 ) Emisní limit 650 mg m -3 suchý plyn, normální podmínky, 11 % ref. O2 Koncentrace - přepočtené Třicetiminutové střední hodnoty [mg m -3 ] suchý plyn, normální podmínky teplota 0 C, tlak Pa Průměrná hodnota [mg m -3 ] referenční kyslík 11 % Koncentrace - naměřené 212 ± 23 Třicetiminutové střední hodnoty [ppm] suchý plyn Průměrná hodnota [ppm] Hmotnostní tok [kg h -1 ] 104 ± 10 2,950 ± 0,581 Měrná výrobní emise [kg t -1 ] 1,743 ± 0,344 Znečišťující látka Oxid uhelnatý - CO Emisní limit 650 mg m -3 suchý plyn, normální podmínky, 11 % ref. O2 Koncentrace - přepočtené Třicetiminutové střední hodnoty [mg m -3 ] suchý plyn, normální podmínky teplota 0 C, tlak Pa Průměrná hodnota [mg m -3 ] referenční kyslík 11 % 589 ± 38 Koncentrace - naměřené Třicetiminutové střední hodnoty [ppm] suchý plyn Průměrná hodnota [ppm] 465 ± 20 Hmotnostní tok Měrná výrobní emise [kg h -1 ] [kg t -1 ] 8,048 ± 1,426 4,756 ± 0,843 Hodnoty stavových veličin použitých pro přepočet koncentrací PZL Teplota plynu v potrubí Absolutní tlak v potrubí Fiktivní vlhkost Průměrná koncentrace t s [ C] p s [Pa] f N [kg m -3 ] c O2 [%] 140 ± ± 400 0,069 ± 0,006 10,9 ± 0,5 O 2 v suchém plynu 10,6 11,5 11,6 11,1 11,1 10,6 10,7 11,0 11,3 10,8 10,1 10,3 Protokol č.: 2647/02 Strana 8

11 Znečišťující látka Emisní limit Koncentrace - přepočtené suchý plyn, normální podmínky referenční kyslík 11 % teplota 0 C, tlak Pa Koncentrace - naměřené suchý plyn, normální podmínky teplota 0 C, tlak Pa Hmotnostní tok Měrná výrobní emise [kg h -1 ] [kg t -1 ] Tuhé znečišťující látky - TZL 250 mg m -3 suchý plyn, normální podm., 11 % O2 Jednotlivá měření [mg m -3 ] 18,0 ± 1,1 18,4 ± 1,0 18,2 ± 1,0 Průměrná hodnota [mg m -3 ] 18,2 ± 1,0 Jednotlivá měření [mg m -3 ] 17,3 ± 0,5 19,0 ± 0,5 18,4 ± 0,5 Průměrná hodnota [mg m -3 ] 18,2 ± 0,5 0,252 ± 0,044 0,149 ± 0,026 Hodnoty stavových veličin použitých pro přepočet koncentrací TZL Teplota plynu v potrubí Absolutní tlak v potrubí [ C] [Pa] 140 ± ± ± ± 400 Fiktivní vlhkost Obsah kyslíku v such. plynu [kg m -3 ] [% obj. ] 0,069 ± 0,006 11,4 ± 0,5 0,069 ± 0,006 10,7 ± 0,5 140 ± ± 400 0,069 ± 0,006 10,9 ± 0,5 7. POROVNÁNÍ S EMISNÍMI LIMITY Emisní limity vyhláška 415/2012 Sb., Příloha 2, část II, tabulka 1.2 Znečišťující látka TZL SO 2 NO x CO Vztažné podmínky mg.m -3 (suchý plyn, normální podmínky, 11 % O 2 ) Emisní limit Maximum 120 % EL Zařízení Teplárna Jih, kotel VESKO S 5000 č.1 Měřená hodnota průměr 18, Měřená hodnota maximum 18, Protokol č.: 2647/02 Strana 9

12 8. VELIČINY A ZNAČKY značka Veličina jednotka C ppm střední měřená objemová koncentrace v suchém plynu ppm C SN střední hmotnostní koncentrace znečišťujících látek v nosném plynu mg. m -3 přepočtená na suchý plyn a normální podmínky C rsn střední hmotnostní koncentrace znečišťujících látek v nosném plynu mg. m -3 přepočtená na suchý plyn, normální podmínky a obsah kyslíku C ro2 C O2 střední obsah kyslíku v suchém plynu % C CO2 střední obsah oxidu uhličitého v suchém plynu % P statický tlak nosného plynu uvnitř vzduchovodu v průřezu měření Pa p tlakový rozdíl Pa p a atmosferický tlak Pa t střední teplota plynu v potrubí v době měření o C t R teplota rosného bodu nosného plynu o C f N fiktivní vlhkost nosného plynu při normálních stavových podmínkách kg. m -3 ρ měrná hmotnost nosného plynu kg. m -3 ρ N měrná hmotnost nosného plynu přepočtená na normální stavové kg. m -3 podmínky D průměr potrubí m S průřez potrubí m 2 V střední rychlost proudění nosného plynu v průřezu měření m. s -1 V objemový průtok nosného plynu za provozních podmínek m 3. s -1 m 3. h -1 V N objemový průtok nosného plynu přepočtený na vlhký plyn a normální stavové podmínky m 3. s -1 m 3. h -1 V SN objemový průtok nosného plynu přepočtený na suchý plyn a normální stavové podmínky m 3. s -1 m 3. h -1 V csn objem vzorku nosného plynu přepočtený na suchý plyn a normální dm 3 stavové podmínky τ doba vzorkování v jednom bodě min. τ c celková doba vzorkování min. m hmotnost odloučených látek mg M střední hmotnostní tok znečišťujících látek kg. h -1 E měrné výrobní emise (vztažené na t spáleného paliva) kg.t -1 Protokol č.: 2647/02 Strana 10

13 9. LITERATURA 1 ČSN ISO ( ) Stacionární zdroje emisí - Měření rychlosti a objemového průtoku plynů v potrubí ČSN ISO 7935 ( ) Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatizovaných měřicích metod ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku (NOx)- Referenční chemiluminiscenční metoda ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého (CO) - Referenční metoda Nedisperzní infračervená spektrometrie ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku (O2) - Referenční metoda Paramagnetická metoda 6 ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí ČSN EN ( ) 7 Stacionární zdroje emisí Stanovení nízkých hodnot koncentrací prachu Manuální gravimetrická metoda 8 Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 9 Vyhláška 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Protokol č.: 2647/02 Strana 11

14 Zdroj Příloha 1 Hodnoty koncentrací a hmotnostních toků plynných znečišťujících látek Datum Čas 7:16-7:45 7:46-8:15 8:16-8:45 8:46-9:15 9:16-9:45 9:46-10:15 10:16-10:45 10:46-11:15 11:16-11:45 11:46-12:15 12:16-12:45 12:46-13:15 Střední koncentrace SO 2 Střední koncentrace NO x Střední koncentrace CO Střední koncentrace O 2 Střední koncentrace CO 2 Hmotnostní tok NO x Hmotnostní tok CO EKOBIOENERGO o.s. Místo měření Teplárna Jih, kotel VESKO S 5000, č.1 Přehled naměřených středních půlhodinových koncentrací SO 2 NO x CO [ppm] [ppm] [ppm] [%] ,6 8, ,5 8, ,6 7, , , , , , , , , ,3 Průměrné hodnoty koncentrací a hmotnostních toků plynných znečišťujících látek Střední koncentrace SO 2 Střední koncentrace NO x Střední koncentrace CO Objemový průtok suchého plynu za normálních podmínek Hmotnostní tok SO 2 c ppm c ppm c ppm 28 ± ± 10 O 2 CO 2 [%] 8,2 8,1 8,6 8,6 7,6 7,9 8,3 9,0 8,7 ppm ppm c O2 c CO2 465 ± 20 10,9 ± 0,3 8,3 ± 0,2 ppm % % C SN 79 ± 29 mg m -3 C SN 213 ± 21 mg m -3 C SN 581 ± 25 mg m -3 V SN 3,845 ± 0,661 m 3 s ± m 3 h -1 M 1,089 ± 0,438 kg h -1 M 2,950 ± 0,581 M 8,048 ± 1,426 kg h -1 kg h -1 Protokol č.: 2647/02 Přílohová část

15 Zdroj Datum Místo měření Technické parametry Příloha 2 Hodnoty koncentrací a hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek Doba odběru vzorku v 1 bodě Počet bodů měření celkem Průměr hubice odběrové sondy Čas odběru vzorku Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 EKOBIOENERGO o.s Celková doba odběru vzorku Hmotnost TZL ve vzorku Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Slepý vzorek * Teplárna Jih, kotel VESKO S 5000, č.1 * navážka slepého vzorku má význam pouze jako statistický údaj, nemá vliv na jednotlivá gravimetrická stanovení TZL τ τ c 80 n d H m 1 m 2 Vzorek 1 Objem vzorku suchého plynu za normálních stavových podmínek Vzorek 1 m :00 9:30 11:00 Vzorek ,7 43,2 42,1 Vzorek 3 9:22 10:53 12: minut minut - mm mg mg mg m blank 0,2 mg V CSN 2,295 ± 0,048 m 3 Vzorek 2 V CSN 2,278 ± 0,048 m 3 Vzorek 3 V CSN 2,283 ± 0,048 Koncentrace TZL v suchém plynu za normálních stavových podmínek Vzorek 1 C SN 17,3 ± 0,5 mg m -3 Vzorek 2 C SN 19,0 ± 0,5 mg m -3 Vzorek 3 C SN 18,4 ± 0,5 mg m -3 Střední koncentrace C SN 18,2 ± 0,5 mg m -3 Střední objemový průtok suchého plynu 3,845 ± 0,661 m 3 s -1 V SN za normálních stavových podmínek ± m 3 h -1 Střední hmotnostní tok TZL M 0,252 ± 0,044 kg h -1 m 3 Protokol č.: 2647/02 Přílohová část

16 Příloha 3 Průměrné hodnoty vzduchotechnických parametrů Zdroj Datum Místo měření Průměr potrubí Plocha měřicího profilu Atmosférický tlak Teplota plynu v potrubí Statický tlak v potrubí Absolutní tlak v potrubí Hustota plynu v potrubí Hustota plynu za norm. podm. Fiktivní vlhkost Obsah vodní páry Rosný bod EKOBIOENERGO o.s Teplárna Jih, kotel VESKO S 5000, č.1 d 0,885 m S 0,615 ± 0,025 m 2 p a ± 400 Pa t s 140 ± 2 C p s -70 ± 8 Pa p s ± 400 Pa ρ 0,813 ± 0,008 ρ N 1,293 ± 0,010 f N 0,069 ± 0,006 c H2O 7,95 ± 0,65 t R 40 ± 2 kg m -3 kg m -3 kg m -3 % C Průměrná rychlost plynu v 10,8 ± 1,8 m s -1 Objemový průtok vlhkého plynu za podmínek v potrubí Objemový průtok vlhkého plynu za normálních podm. Objemový průtok suchého plynu za normálních podm. 6,638 ± 1,139 m 3 s -1 V ± m 3 h -1 4,177 ± 0,717 m 3 s -1 V N ± m 3 h -1 V SN 3,845 ± 0,661 m 3 s ± m 3 h -1 Protokol č.: 2647/02 Přílohová část

17 Příloha 4 Teplárna Jih, kotel VESKO S 5000, č.1 Koncentrace SO 2 [ppm] SO2 O :15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 Koncentrace O 2 [%] Koncentrace NO x [ppm] NOx O Koncentrace O 2 [%] 0 0 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 Koncentrace CO [ppm] CO O :15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 Koncentrace O 2 [%] Protokol č.: 2647/02 Přílohová část

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: KHS ZK se sídlem ve Zlíně 8.4. - 9.4.2011 13.4.2011 Mgr. Jiří Bílek

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Průmyslové plynoměry G10 do G65

Průmyslové plynoměry G10 do G65 Průmyslové plynoměry G do G65 Průmyslový plynoměr G Průmyslový plynoměr G o rozteči připojení 8 mm je určen k měření spotřeby plynu v bytech, ve kterých plynové spotřebiče napřesáhne 6m /h vzduchu o hustotě,

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů

Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Jednorázové měření emisí RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc.

Jednorázové měření emisí RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc. Jednorázové měření emisí Emise - vnášení látek do ovzduší (odpadní

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR15348 Datum vystavení : 29.1.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1541229 Datum vystavení : 3.7.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva ORLIGNO 200 (18, 25, 40, 60, 80 k. Čisté řešení Dřevo je obnovitelné palivo, jako slunce, voda, nebo vítr. Je zdrojem energie,které

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

jirka.horak@ .horak@vsb.cz www.vec.vsb

jirka.horak@ .horak@vsb.cz www.vec.vsb Umíme me správn vně topit? Co nejvíce ovlivní to co jde z tvého komínu? nu? Jirka Horák, jirka.horak@.horak@vsb.cz www.vec.vsb vsb.cz Zkušebna VEC Akreditovaná zkušebn ební laboratoř č.. 1166.3 - ČIA autorizovaná

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o.

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o. ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9 Ing. Jindřich Marek AXIA Dolní Třešňovec 30/IV 563 01 Lanškroun Tel.: 0467 / 524 502 mï enì emisì Fax: 0467 / 523 970 e-mail: info@axialan.cz

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Může e jedna obec vyprodukovat tolik rna?

Může e jedna obec vyprodukovat tolik rna? Může e jedna obec vyprodukovat tolik emisí prachu jako velká elektrárna? rna? Jirka Horák, jirka.horak@.horak@vsb.cz www.vec.vsb vsb.cz Zkušebna VEC Akreditovaná zkušebn ební laboratoř č.. 1166.3 - ČIA

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Varia 1V H 2 O XXL-4S 110 712,00 TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY

Varia 1V H 2 O XXL-4S 110 712,00 TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY Varia 1V H 2 O XXL-4S velké čelní prosklení pantová dvířka L/P zvýšený výkon nominální výkon 21,2 kw výkon do vody 15,6 kw rozsah výkonu 14,8 22,0 kw účinnost 85,9 % šířka dvířek 675 mm výška dvířek 510

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE

Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE H. Kazmarová, B. Kotlík, V. Vrbíková, M. Mikešová, H.Velická Státní zdravotní ústav Praha Centrum zdraví a životního prostředí Schools Indoor Pollution and

Více

Kogenerační jednotka. Kogenerační jednotky na zemní plyn. Technická data - 2010/1 1

Kogenerační jednotka. Kogenerační jednotky na zemní plyn. Technická data - 2010/1 1 Kogenerační jednotka Kogenerační jednotky na zemní plyn Technická data - 2010/1 1 2 Technická data - 2010/1 Plynové kogenerační jednotky Kogenerační jednotky Loganova Kogenerační jednotka Loganova Plyn

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl.

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl. VIADRUS HERCULES ECO nový design 1/20 Kotlové těleso Objednací - Kotlové těleso 1 67,128 6 398 Odlitek článku přední ks 1 55,000 2 492 Zátka G 1 1/2 ks 2 0,345 8 853 Těsnění F 60 x 48 x 2 mm ks 2 0,001

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

Faktura číslo: 2152/188 Variabilní symbol: 2152000188. Dodavatel: IČO: 15769062 DIČ: CZ15769062 D.l.ML spol. s r.o. Odběratel: ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Faktura číslo: 2152/188 Variabilní symbol: 2152000188. Dodavatel: IČO: 15769062 DIČ: CZ15769062 D.l.ML spol. s r.o. Odběratel: ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE tepelná technika Dodaatel: IČO: 15769062 DIČ: CZ15769062 D.l.ML spol. s r.o. A. Trágera 91 37010 České Budějoice Banka: Česká spořitelna, a.s. Učet: 560006339/0800 Telefon: 387310255 Fax: 387311234 E-mail:

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

KLASIK APG 1000 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA

KLASIK APG 1000 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA KLASIK APG 1000 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor Řídící systém Bilance

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Centrální zásobování materiálem

Centrální zásobování materiálem Centrální zásobování materiálem Aplikační možnosti Systém centrálního zásobování materiálem je určen pro potrubní přepravu plastového materiálu-granulátu v plastikářských provozech. Pro dopravu využívá

Více