NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 XRKC65 ZÁRUČNÍ LIST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 XRKC65 ZÁRUČNÍ LIST"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI - MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací,neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky. 3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod. 4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci. 6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 UNI-MAX Reklamační a servisní oddělení Areál bývalého cukrovaru Hlavní Úžice Tel. reklamačního odd T-Mobile O Fax Vodafone Výrobek: Pneumatická hřebíkovačka 65 Typ: XRKC65 Výrobní číslo (série): Datum výroby: Záznamy opravny: Datum prodeje, razítko, podpis: 20 XRKC65

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. 50 XRKC65-50 Podavač 1 104XRKC Kolík 1 51 XRKC65-51 Kolík 1 105XRKC Sestava zásobníku 1 52 XRKC65-52 Kolík 1 106XRKC Hubice 1 53 XRKC65-53 Spona 1 107XRKC Vzduchová přípojka 1 54 XRKC65-54 Pružina 1 Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu. POPIS Je vybavena bubnovým zásobníkem s kapacitou ks hřebíků v podávacím pásu, díky své konstrukci a materiálu má dlouhou životnost, široký rozsah pracovního tlaku psi, je vybavena bezpečnostním zámkem a jednoduchým systémem výměny náplně s hřebíky. Ideální pomocník při montáži střech, izolací, obkladů a desek. Rozměry hřebíků: ø 2,3 2,87 mm, hlava ø 4,8 5,5 mm, délka mm, připojení vzduchu vsuvkou 3/8". Běžný provozní tlak... 0,5-0,75 MPa ( PSI) Kapacita zásobníku hřebíků Režim nastřelování... Kontaktní nastřelování Rozsah rozměrů hřebíků... Plastové řazení: mm (1-1/4" - 2-1/2")... Drátové řazení: mm (1-3/4" - 2-1/2") Délka mm Šířka mm Výška mm Hmotnost brutto... 2,7 kg Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení. Symboly používané v těchto instrukcích TECHNICKÁ DATA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody. 2 Nebezpečí zachycení! 19

3 Č. Kat. č. Popis Poč. Č. Kat. č. Popis Poč. 01 XRKC65-01 Imbusový šroub M5 x XRKC65-55 Kryt vodítka nastřelovače 1 02 XRKC65-02 Kryt 2 56 XRKC65-56 Kolík 2 03 XRKC65-03 Podložka 2 57 XRKC65-57 Kolík 1 04 XRKC65-04 Seřizovací šroub M6 x XRKC65-58 Vnitřní kroužek 1 05 XRKC65-05 Válcová vložka 1 59 XRKC65-59 Pružina 2 06 XRKC65-06 Usměrňovač 1 60 XRKC65-60 Vnitřní kroužek A 1 07 XRKC65-07 Výfuk 1 61 XRKC65-61 Pouzdro 2 08 XRKC65-08 Klapka 1 62 XRKC65-62 Pojistný kroužek XRKC65-09 Vzduchová hlavice 1 63 XRKC65-63 Bezpečnostní prvek 1 10 XRKC65-10 Šroub M5 x XRKC65-64 O-kroužek 5 x 1, XRKC65-11 Pružina 1 65 XRKC65-65 Stavěcí šroub 1 12 XRKC65-12 Vnitřní kroužek 1 66 XRKC65-66 Kryt 1 13 XRKC65-13 O-kroužek 41 x 2, XRKC65-67 Stavěcí kolečko 1 14 XRKC65-14 Hlava pístu 1 68 XRKC65-68 Kryt 1 15 XRKC65-15 O-kroužek 53 x 3, XRKC65-69 Nastavitelné vodítko 1 16 XRKC65-16 Vnitřní kroužek 1 70 XRKC65-70 Plastové pouzdro 1 17 XRKC65-17 Teflonový kroužek 1 71 XRKC65-71 Pružina 1 18 XRKC65-18 Těsnění 1 72 XRKC65-72 Pružina 1 19 XRKC65-19 O-kroužek 37 x 3, XRKC65-73 Držák pružiny 1 20 XRKC65-20 Píst 1 74 XRKC65-74 Bezpečnostní vodítko 1 21 XRKC65-21 Nastřelovací hrot 1 75 XRKC65-75 Kolík 2,5 x 1, XRKC65-22 Vnitřní prsten 1 76 XRKC65-76 Deska spouště 1 23 XRKC65-23 O-kroužek 74 x 2, XRKC65-77 Spoušť 1 24 XRKC65-24 O-kroužek 51,5 x 2, XRKC65-78 Pružina 1 25 XRKC65-25 Válcová vložka 1 79 XRKC65-79 Matice 1 26 XRKC65-26 Pojistný kroužek 1 80 XRKC65-80 O-kroužek 20 x 2, XRKC65-27 O-kroužek 46,2 x 3, XRKC65-81 O-kroužek 17 x 1, XRKC65-28 Tělo 1 82 XRKC65-82 Píst ventilu spouště 1 29 XRKC65-29 Tlumič nárazu 1 83 XRKC65-83 O-kroužek 12,5 x 1, XRKC65-30 O-kroužek 4,5 x 1, XRKC65-84 O-kroužek 2,5 x 1, XRKC65-31 O-kroužek 48,7 x 1, XRKC65-85 Stopka ventilu spouště 1 32 XRKC65-32 Vodítko nastřelovače 1 86 XRKC65-86 Pružina 1 33 XRKC65-33 Imbusový šroub M6 x XRKC65-87 O-kroužek 9 x 1, XRKC65-34 Imbusový šroub M5 x XRKC65-88 O-kroužek 6 x 1, XRKC65-35 Kolík 1 89 XRKC65-89 Píst ventilu spouště 1 36 XRKC65-36 O-kroužek 1,8 x 1, XRKC65-90 O-kroužek 6,7 x 1, XRKC65-37 AlNiCo 1 91 XRKC65-91 Kolík 2 38 XRKC65-38 Pouzdro AlNiCo 1 92 XRKC65-92 Kolík 1 39 XRKC65-39 Vnitřní kroužek 2 93 XRKC65-93 Pružina 1 40 XRKC65-40 Pružina 1 94 XRKC65-94 Ocelová kulička S O XRKC65-41 O-kroužek 9 x 2, XRKC65-95 Rukojeť 1 42 XRKC65-42 O-kroužek 17 x 2, XRKC65-96 Těsnění 1 43 XRKC65-43 Podávací píst 1 97 XRKC65-97 Koncová krytka 1 44 XRKC65-44 Pružina 1 98 XRKC65-98 Imbusový šroub M5 x XRKC65-45 Pružina A 1 99 XRKC65-99 Matice M XRKC65-46 Těsnění 1 100XRKC Hubice 1 47 XRKC65-47 Pružina 1 101XRKC Pružina 1 48 XRKC65-48 Pojistný kroužek XRKC Držák hřebíků 1 49 XRKC65-49 Pružina 1 103XRKC Kryt zásobníku 1 18 SEZNAM DÍLŮ Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi. Varování! Nebezpečí poškození Poznámka: Dodatečná informace Obecné Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj. Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit. O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka. Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit. Sestavy Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu. 3

4 Stlačený vzduch Spoj, kterým proudí do zařízení stlačený vzduch, musí mít předepsané rozměry. Obzvláštní pozornost je třeba věnovat vodě, jejíž přítomnost způsobuje poškození nářadí. Nezapomeňte proto denně vypouštět z tlakové nádoby kompresoru kondenzovanou vodu a vysušte vždy i hadici, kterou vzduch do nářadí přivádíte. Zařízení je nutno chránit před vniknutím nečistot. Proto je třeba dbát na čistotu vstupních a výstupních otvorů. Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický. Před začátkem práce kontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte. Netěsnost přetěžuje kompresor a způsobuje značné zvýšení provozních nákladů. Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození o ostré hrany nebo uskřípnutí. Nové hadice profoukněte stlačeným vzduchem. Při průchodu konstrukcemi je nutno používat průchodky a jejich stav průběžně kontrolovat. Používejte ochranné krytky a záslepky pro zabránění vniknutí nečistot do zařízení. ROZKRESLENÍ DÍLŮ Zdroj stlačeného vzduchu NIKDY NEPOUŽÍVEJTE JAKO ZDROJ PRO POHON TLAKOVÉ LÁHVE S KYSLÍKEM NEBO JINÝMI PLYNY. Mohlo by dojít k explozi. Hořlavé plyny a jiné plyny v tlakových lahvích jsou nebezpečné a mohou způsobit explozi nářadí. NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ TLAK VZDUCHU UVEDENÝ NA NÁŘADÍ. Používejte pouze čistý, suchý a regulovaný stlačený vzduch ve jmenovitém rozsahu pracovního tlaku, který je uveden na nářadí. Nikdy nepřipojujte nářadí ke zdroji vzduchu, jehož tlak potencionálně přesahuje hodnotu 200 psi, protože by mohlo dojít k roztržení nářadí. NEPOŠKOZUJTE HADICI SE STLAČENÝM VZDUCHEM. Chraňte všechny hadice před zamotáním, omezením, rozpouštědly nebo ostrými předměty. Udržujte hadice v bezpečné vzdálenosti od horkých a mastných povrchů, ostrých hran a pohybujících se částí. Poškozené hadice ihned vyměňte. Poškozené hadice mohou prasknout nebo jejich konce mohou šlehat. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM TOHOTO NÁŘADÍ ZKONTROLUJTE VŠECHNA ŠROUBENÍ, HADICE, POTRUBÍ, SPOJE A KOMPRESOR. Poškozené nebo unikající hadice okamžitě vyměňte nebo opravte. Poškození hadice nebo spoje může způsobit prasknutí tlakové hadice a bičování pracovního prostoru, což může vést k zranění. Ruční nástroje Nářadí neodkládejte do chvíle, dokud se úplně nezastaví. Při odkládání nářadí dbejte na to, aby nebylo opřeno o nástroj. Nářadí nikdy neupínejte do svěráku. Mějte zpracovávaný předmět pevně uchycený a buďte nanejvýše opatrní při manipulaci s ním nebo při jeho uvolňování. Silové zařízení Před začátkem údržbových prací na pneumatickém nebo hydraulickém zařízení zajistěte pozvolné snížení provozního tlaku na atmosférický. Obsahuje-li zařízení stlačené pružiny, zajistěte vždy jejich pozvolné a bezpečné uvolnění pomocí vhodného přípravku. Pneumatická hřebíkovačka UDRŽUJTE PRACOVNÍ PROSTOR ČISTÝ A DOBŘE OSVĚTLENÝ. Neuklizený pracovní stůl a nedostatečné osvětlení zvyšují riziko nehod. NEPOUŽÍVEJTE TOTO NÁŘADÍ VE VÝBUŠNÝCH PROSTŘEDÍCH, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. Při práci s nářadím mohou vznikat jiskry, které mohou způsobit vznícení hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. UDRŽUJTE OSTATNÍ OSOBY V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI. Nedovolte jiným osobám, aby manipulovaly s tímto nářadím. Všechny osoby by se měly nacházet v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. 4 17

5 4. Vložte do nářadí hřebíky. 5. Během připojování hadice se stlačeným vzduchem udržujte nářadí v bezpečném směru. 6. Nářadí je nyní připraveno k práci. Chcete-li dosáhnout požadované hloubky nastřelování, musíte nastavit výstupní tlak. Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné. 1. Demontujte všechny díly stroje. 2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny. Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození. Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku. 16 LIKVIDACE UPOZORNĚNÍ NIKDY SI S TÍMTO NÁŘADÍM NEHRAJTE. Respektujte toto nářadí jako pracovní nástroj. PRACOVNÍCI OBSLUHY A DALŠÍ OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V PRACOVNÍM PROSTORU MUSÍ POUŽÍVAT BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE S BOČNÍMI KRYTY. Při práci s tímto nářadím vždy používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty a ujistěte se, zda tyto brýle používají i další osoby nacházející se v pracovním prostoru. Bezpečnostní brýle musí splňovat požadavky normy ANSI Z87.1 a musí poskytovat ochranu před odlétávajícími částečkami, které směřují na obsluhu zepředu a z boku. Zaměstnavatel musí prosazovat používání bezpečnostních brýlí u pracovníků používajících toto nářadí i u ostatních osob, které se nachází v pracovním prostoru. VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANU SLUCHU A HLAVY. Vždy používejte ochranu sluchu, abyste byli chráněni před nadměrnou hlučností. Vždy používejte ochrannou přilbu, abyste chránili svou hlavu před odlétávajícími předměty. POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY. V příslušných podmínkách musí být používán respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv a ochranná přilba. Vznikají-li při práci kovové špony nebo dřevěné hobliny, používejte obličejový štít. VHODNÉ SE OBLÉKEJTE. Nenoste volný oděv a šperky. Dlouhé vlasy schovejte pod vhodnou pokrývku hlavy. Vlasy, oděv a rukavice udržujte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být těmito částmi zachyceny, což zvyšuje riziko zranění. PŘI PRÁCI S TÍMTO NÁŘADÍM BUĎTE POZORNÍ, SLEDUJTE, CO DĚLÁTE A POUŽÍVEJTE ZDRAVÝ ROZUM. Nepoužívejte toto nářadí, jste-li unaveni, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při práci s tímto nářadím může způsobit vážné zranění. VYVARUJTE SE NÁHODNÉHO NASTŘELENÍ. Neprovádíte-li nastřelování hřebíků, udržujte prsty v bezpečné vzdálenosti od spouště, a to zejména během připojování nářadí k přívodu stlačeného vzduchu. NEPŘEKÁŽEJTE SAMI SOBĚ. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Správný postoj a rovnováha umožňují lepší kontrolu nad nářadím v neočekávaných situacích. UJISTĚTE SE, ZDA NEJSOU HADICE SE STLAČENÝM VZDUCHEM ZACHYCENY ZA NĚJAKOU PŘEKÁŽKU. NEPŘIPEVŇUJTE SI HADICI SE STLAČENÝM VZDUCHEM NEBO NÁŘADÍ K TĚLU. Mimo náhodné spuštění nářadí mohou zamotané nebo zachycené hadice způsobit ztrátu rovnováhy nebo stability. Připevněte hadici ke konstrukci, aby bylo omezeno riziko ztráty rovnováhy při přesunutí hadice. NIKDY NEMIŘTE NÁŘADÍM NA SEBE NEBO NA JINÉ OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V PRACOVNÍM PROSTORU. Vždy předpokládejte, že jsou v nářadí hřebíky. Nikdy nářadím nemiřte na sebe nebo na jiné osoby, bez ohledu na to, zda jsou v něm hřebíky nebo ne. Je-li hřebík náhodně vystřelen, může dojít k vážným zraněním. Nikdy si s tímto nářadím nehrajte. Respektujte toto nářadí jako pracovní nástroj. NEPROVÁDÍTE-LI NASTŘELOVÁNÍ HŘEBÍKŮ, NEMĚJTE PRSTY NA SPOUŠTI, ABYSTE ZABRÁNILI NÁHODNÉMU NASTŘELENÍ. Nikdy nepřenášejte nářadí s prstem na spoušti, protože by mohlo dojít k náhodnému vystřelení hřebíku a k vašemu zranění nebo k zranění jiných osob. Při přenášení nářadí vždy držte pouze za rukojeť. NÁŘADÍ NIKDY ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEUPRAVUJTE. Takový postup může způsobit jeho poruchu nebo může dojít k zranění. SEZNAMTE SE ŘÁDNĚ S TÍMTO NÁŘADÍM. Pečlivě si přečtěte tento návod, seznamte se řádně se všemi pracovními postupy a s každým omezením, stejně jako s potencionálními riziky, která se týkají tohoto nářadí. POUŽÍVEJTE POUZE HŘEBÍKY, KTERÉ JSOU DOPORUČENY PRO VÁŠ MODEL NÁŘADÍ. Nepoužívejte nevhodné hřebíky a neprovádějte nesprávné vkládání hřebíků do zásobníku. ZKONTROLUJTE VYCHÝLENÍ NEBO BLOKOVÁNÍ POHYBLIVÝCH DÍLŮ, POŠKOZENÍ DÍLŮ A JINÉ OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU MÍT VLIV NA SPRÁVNOU FUNKCI NÁŘADÍ. Je-li nářadí poškozeno, svěřte jeho opravu autorizovanému servisu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou nářadí. PŘED POUŽITÍM NÁŘADÍ ZKONTROLUJTE JEHO BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU. Ujistěte se, zda bezpečnostní pojistka pracuje správně. Nikdy nepoužívejte toto nářadí, není-li funkce bezpečnostní pojistky správná, protože by mohlo dojít k neočekávanému vystřelení hřebíku. Nezasahujte do bezpečnostní pojistky a nesnímejte ji, protože by ztratila svou funkci. 5

6 NEPOUŽÍVEJTE TOTO NÁŘADÍ, NEMŮŽETE-LI ŘÁDNĚ OVLÁDAT JEHO SPOUŠŤ. Každé nářadí, které nemůže být ovládáno spouští, je nebezpečné a musí být opraveno. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NÁŘADÍ, KTERÉ JE POŠKOZENO NEBO KTERÉ NEPRACUJE SPRÁVNĚ. Je-li funkce nářadí neobvyklá, vydává-li nářadí podivné zvuky nebo zjistíte-li jeho jiné poškození, ihned ukončete jeho použití a zajistěte provedení jeho opravy v autorizovaném servisu. PROVÁDĚJTE PEČLIVOU ÚDRŽBU NÁŘADÍ. Udržujte nářadí v čistotě a zajistěte jeho mazání, aby byl zaručen lepší a bezpečnější provoz. NIKDY NEPŘENÁŠEJTE TOTO NÁŘADÍ ZA HADICI SE STLAČENÝM VZDUCHEM. VŽDY UMÍSTĚTE NÁŘADÍ ŘÁDNĚ NA OBROBEK. Nenastřelujte hřebíky do jiných upevňovacích prvků a neprovádějte nastřelování s nářadím, které je příliš sklopeno, protože by mohlo dojít k odrazu hřebíků, které by mohly někoho zranit. NEPOUŽÍVEJTE TOTO NÁŘADÍ JAKO KLADIVO. DBEJTE NA TO, ABY BYLY VŠECHNY ŠROUBY A KRYTY NA SVÝCH MÍSTECH. VŽDY DBEJTE NA TO, ABY SE VAŠE HLAVA, RUCE A NOHY NACHÁZELY V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD NASTŘELOVACÍ HLAVY. Nikdy nepřibližujte tvář, ruce nebo nohy k nastřelovací hlavě. NEODPOJUJTE HADICI SE STLAČENÝM VZDUCHEM OD NÁŘADÍ, MÁTE-LI PRST NA SPOUŠTI. Při opětovném připojení hadice se stlačeným vzduchem může dojít k vystřelení hřebíku. NEDOPLŇUJTE HŘEBÍKY DO ZÁSOBNÍKU, MÁTE-LI STISKNUTOU SPOUŠŤ NEBO BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU. NIKDY NEPOKLÁDEJTE RUCE NEBO JINOU ČÁST TĚLA NA ČÁST NÁŘADÍ, ZE KTERÉ JSOU VYSTŘELOVÁNY HŘEBÍKY. NENASTŘELUJTE HŘEBÍKY DO TENKÝCH DESEK NEBO V BLÍZKOSTI ROHŮ NEBO OKRAJŮ OBROBKU. Hřebíky by mohly proniknout materiálem a mohly by způsobit zranění osob v jeho blízkosti. V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH ODPOJTE HADICI SE STLAČENÝM VZDUCHEM: 1. Provádíte-li údržbu a kontrolu. 2. Při vkládání hřebíků do zásobníku. 3. Při otáčení seřizovače a horního krytu. 4. Při nasazování nebo snímání špičky proti poškození. 5. Při odstraňování zablokování. 6. Není-li nářadí používáno. 7. Opouštíte-li pracovní prostor. 8. Při přesunu na jiné místo. 9. Při předávání nářadí jiné osobě. Nikdy se nepokoušejte odstranit zablokování nebo provádět opravu, dokud nebude od nářadí odpojena hadice s přívodem stlačeného vzduchu a dokud nebudou z nářadí vyjmuty všechny zbývající hřebíky. Nenechávejte nářadí nikdy bez dozoru, protože lidé, kteří nejsou seznámeni s jeho obsluhou, by mohli s tímto nářadím manipulovat a mohli by si způsobit zranění. Servis nářadí Používejte pouze příslušenství, které je výrobcem určeno pro specifický model nářadí. Použití neschválených dílů nebo nedodržování pokynů k provádění údržby může vytvářet riziko zranění. Používejte pouze maziva dodávaná s tímto nářadím nebo maziva specifikovaná výrobcem. Servis nářadí může být prováděn pouze kvalifikovaným servisním mechanikem. 6 Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit poškození nářadí. Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji. Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat. Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál. Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly. Odstranění zablokování Občas může dojít k zablokování hřebíku uvnitř nastřelovacího mechanismu, což způsobí nefunkčnost nářadí. Při odstraňování zablokovaných hřebíků postupujte podle následujících kroků: 1. Odpojte hadici se stlačeným vzduchem. 2. Otevřete kryt podavače a kryt zásobníku. 3. Vyjměte z nářadí hřebíky. 4. Je-li to nutné, vyjměte zablokovaný hřebík pomocí kleští nebo šroubováku. 5. Připojte nářadí ke zdroji stlačeného vzduchu. 6. Vložte do nářadí hřebíky. 7. Zavřete kryt zásobníku. Zavřete řádně kryt podavače. Čištění Při čištění nářadí dávejte pozor a neprovádějte demontáž žádné části nářadí, protože by mohlo dojít k nesprávnému sestavení vnitřních komponentů nebo může dojít k nesprávné montáži bezpečnostních komponentů. Některé čisticí prostředky, jako jsou benzín, tetrachlorid uhličitý, čpavek atd., mohou způsobit poškození plastových dílů a O-kroužků. Nepokoušejte se čistit nářadí zasunováním špičatých předmětů do otvorů na nářadí. Ostré hrany mohou poškodit vnitřní komponenty, což může způsobit vážná provozní rizika. Větrací otvory, kontaktní prvek s obrobkem a spoušť musí být udržovány v čistotě a nesmí být žádným způsobem zablokovány. Provádějte pravidelné čištění nářadí stlačeným vzduchem. Vyčistěte zásobník. Odstraňte zbytky kovu nebo dřeva, které mohou být nahromaděny uvnitř zásobníku. Provádějte pravidelné čištění zásobníku stlačeným vzduchem. Uložení nářadí ÚDRŽBA Ukládejte toto nářadí mimo dosah dětí a osob, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou. Zamykejte místo uložení tohoto nářadí. Nářadí v rukou osob, které nejsou seznámeny s obsluhou tohoto nářadí, je velmi nebezpečné. Není-li nářadí používáno, mělo by být odpojeno a uloženo na teplém a suchém místě. Nebude-li nářadí používáno delší dobu, naneste na ocelové části nářadí tenkou vrstvu maziva, abyste zabránili působení koroze. Neukládejte toto nářadí v chladném prostředí. Pokyny pro připojení nářadí ke zdroji stlačeného vzduchu Z důvodu zajištění vyššího výkonu nainstalujte na hřebíkovačku zasunovací rychlospojku 3/8" (závity NPT 1/4") s vnitřním průměrem 8 mm ( 0,315") a na hadici se stlačeným vzduchem rychlospojku 3/8". 1. S hlavním spínačem kompresoru v poloze vypnuto (OFF) připojte napájecí kabel kompresoru k síťové zásuvce. 2. Uzavřete regulátor tlaku otočením zcela doleva. Zapněte kompresor a nechejte jej pracovat, dokud nedosáhne tlaku pro automatické vypnutí. 3. Připojte hadici k výstupu regulátoru tlaku. Nastavte regulátor tlaku otáčením směrem doprava, dokud nebude na manometru výstupní tlak v rozmezí 70 až 110 PSI. 15

7 Zablokování spouště Nářadí je vybaveno zajišťovacím tlačítkem spouště, které se nachází za spouští. Není-li nářadí používáno, ujistěte se, zda je pojistka spouště v poloze označené symbolem zámku. Před použitím nářadí nastavte POJISTKU SPOUŠTĚ do polohy označené symbolem otevřeného zámku. MONTÁŽ Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. Funkce Vývod nastavitelný v rozsahu 360. Pojistka spouště zaručující bezpečnost. Nastavení hloubky nastřelování bez použití jiného nářadí. Kompaktní konstrukce odolná proti pádu. Snadno přístupná přední část umožňující rychlé odstranění zablokovaného hřebíku. Doporučené zapojení PROBLÉMY MOŽNÉ PŘÍČINY DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ V horní části nářadí nebo v 1. Uvolněné šrouby. 1. Utáhněte šrouby. blízkosti spouště dochází k únikům vzduchu. 2. Opotřebované nebo poškozené O-kroužky nebo těs- 2. Použijte sadu na opravy. Úniky vzduchu v blízkosti spodní části nářadí. Nářadí nepracuje nebo pracuje pomalu. Často dochází k zablokování hřebíků v nářadí. ODSTRÁNĚNÍ PROBLÉMŮ nění. 1. Uvolněné šrouby. 2. Opotřebované nebo poškozené O-kroužky nebo těsnění. 1. Nedostatečná dodávka stlačeného vzduchu. 2. Nářadí je příliš suché. 3. Zablokovaný výfuk. 4. Opotřebované nebo poškozené O-kroužky nebo těsnění. 1. Nastřelovací kanál je opotřebován. 2. Píst je poškozen nebo opotřebován. 3. Ohnuté hřebíky. 4. Znečištěný zásobník. 5. Uvolněný zásobník. 6. Špatné hřebíky. 1. Utáhněte šrouby. 2. Použijte sadu na opravy. 1. Ujistěte se, zda je tlak vzduchu kompresoru nastaven na hodnotu 70 až 110 PSI. 2. Nakapejte do konektoru 2 až 3 kapky maziva. 3. Vyčistěte výfukový kanál. 4. Použijte sadu na opravy. 1. Upevněte nastřelovací kanál. 2. Vyměňte píst. 3. Odstraňte ohnuté hřebíky a použijte nové hřebíky. 4. Vyčistěte zásobník. 5. Utáhněte šrouby. 6. Zkontrolujte, zda mají hřebíky správnou velikost. Minimální komponenty vyžadované pro zapojení Kompresor: Je-li nářadí používáno, kompresor musí být schopen udržovat minimální provozní tlak 70 PSI. Nedostatečná dodávka stlačeného vzduchu může způsobit ztrátu výkonu a nestabilní nastřelování. Regulátor tlaku: Regulátor tlaku je vyžadován z důvodu udržování a regulace provozního tlaku nářadí v rozmezí od 70 do 110 PSI. Hadice na stlačený vzduch: Vždy používejte hadice na stlačený vzduch s minimálním provozním tlakem, který je stejný nebo vyšší, než je tlak vzduchu dodávaný kompresorem, nebo který je 150 PSI nebo vyšší. Při práci do vzdálenosti až 15 m používejte hadice s průměrem 1/4". Při práci ve vzdálenosti větší než 15 m používejte hadice s průměrem 3/8". Schéma zapojení nářadí Popis 1. Pneumatické zařízení 2. Vzduchová hadice 3. Rychlospojka 4. Rychlospojka 5. Maznička 6. Regulátor 7. Filtr 8. Kompresor Typ hřebíků Kalibr

8 Popis (FIG.1) A- Nastavitelný usměrňovač výfuku B- Krytka C- Tělo D- Bezpečnostní pojistka E- Špička zabraňující poškození F- Zásobník G- Nastavení nastřelovací hloubky H- Zátka I- Spoušť J- Pojistka spouště K- Rukojeť hodinových ručiček (viz FIG. 10). 4. Vložte do nářadí hřebíky podle postupu, který je popsán v tomto návodu v části Vkládání hřebíků. 5. Připojte přívod stlačeného vzduchu. A- Příliš hluboko B- Zarovnáno C- Nedostatečně hluboko D- Zarovnáno Nastavení výfuku Směr otvoru výfuku může být nastaven otáčením horního krytu (viz FIG. 11). Sestavení / montáž Při přípravě vašeho nářadí na provoz dodržujte níže uvedené pokyny. 1. Před použitím tohoto nářadí musí být všichni pracovníci používající toto nářadí a jejich bezprostřední nadřízení řádně seznámeni s bezpečnostními pokyny pro obsluhu. 2. Ke každému nářadí je přiložena jedna kopie tohoto návodu s bezpečnostními pokyny. Uschovejte tuto příručku pro pozdější použití. 3. Nainstalujte na systém přívodu stlačeného vzduchu filtr, regulátor, mazací jednotku a odlučovač kondenzátu podle pokynů výrobců těchto zařízení. Mimoto nainstalujte co nejblíže k nářadí manometr, pokud možno do vzdálenosti 3 m. 4. Použijte hadice s minimálním vnitřním průměrem 6,35 mm (1/4 in.) a maximální délkou 30 m. Z důvodu omezení rizika zranění způsobeného prasklou hadicí používejte hadice, které jsou určeny pro tlak minimálně 200 PSI. 5. Zvolte spojovací prvky, které svými rozměry odpovídají použitým hadicím. Nářadí a hadice pro přívod stlačeného vzduchu musí mít takové spojky, které po odpojení spojky hadice od nářadí umožní úplný únik tlaku z nářadí. Nikdy na tomto nářadí nepoužívejte spojky neuvolňující vnitřní tlak z nářadí nebo nástrčné rychlospojky. Spojky neuvolňující vnitřní tlak nebo nástrčné rychlospojky budou po odpojení hadice se stlačeným vzduchem zadržovat vysoký tlak v nářadí. V takovém případě bude v nářadí po odpojení hadice zadržen dostatečný tlak vzduchu umožňující nastřelení hřebíku. Proto by měly být na nářadí použity pouze spojky ZÁSUVNÉHO typu, které při odpojení hadice umožní uvolnění stlačeného vzduchu z nářadí. 6. Nastavte regulátor tlaku vzduchu systému pro dodávku stlačeného vzduchu na provozní tlak nářadí v rozsahu PSI. Správný tlak je nejnižší tlak, který umožní provádění práce. Použití špičky zabraňující poškození (FIG. 12) Při nasazování nebo snímání špičky zabraňující poškození vždy sejměte prst ze spouště a odpojte od nářadí hadici se stlačeným vzduchem. Chcete-li chránit povrch obrobku před poškrábáním nebo jiným poškozením způsobeným bezpečnostní pojistkou, připevněte k bezpečnostní pojistce špičku zabraňující poškození. Nasazení špičky zabraňující poškození: 1. Odpojte hadici se stlačeným vzduchem od nářadí. 2. Nasaďte špičku zabraňující poškození na bezpečnostní pojistku. Sejmutí špičky zabraňující poškození: Sejměte špičku zabraňující poškození přímo z nářadí. 1- Bezpečnostní pojistka 2- Špička zabraňující poškození Tato krytka může díky své tloušťce způsobit zmenšení nastřelovací hloubky. Proto je nutné nové nastavení nastřelovací hloubky. 8 13

9 NIKDY NEVKLÁDEJTE HŘEBÍKY DO ZÁSOBNÍKU, JE-LI NÁŘADÍ V KONTAKTU S OBROBKEM NEBO JE-LI STISKNUTA SPOUŠŤ. PROVÁDĚNÍ TAKOVÉ ČINNOSTI MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ. Odstranění hřebíků 1. Odpojte přívod stlačeného vzduchu. 2. Otevřete kryt podavače a kryt zásobníku (viz FIG. 6). 3. Zvedněte pás hřebíků z cívky a vyjměte zbývající hřebíky. Metody obsluhy Toto nářadí je vybaveno bezpečnostní pojistkou a nebude pracovat, dokud nebude tato pojistka stisknuta. Nastřelování hřebíků pomocí tohoto nářadí probíhá pomocí kontaktního mechanismu. Chcete-li zabránit dvojitému nastřelení nebo náhodnému nastřelení z důvodu zpětného rázu, dodržujte následující pokyny. Netiskněte nářadí na dřevo příliš velkou silou. Po nastřelení sejměte z nářadí z povrchu obrobku. 1. Stiskněte spoušť, není-li nářadí na obrobku. 2. Přitiskněte bezpečnostní pojistku na obrobek, aby došlo k nastřelení hřebíku. 3. Přesunujte nářadí podél obrobku odrážecím pohybem. Každé přitisknutí bezpečnostní pojistky způsobí nastřelení hřebíku. Jakmile bude nastřelen požadovaný počet hřebíků, sejměte prst ze spouště. Vždy manipulujte s hřebíky a jejich balením opatrně. Dojde-li k pádu hřebíků, může dojít k poškození jejich vazby, což způsobí problémy při posuvu a zablokování hřebíku v nářadí. Po nastřelování: 1. Odpojte hadici se stlačeným vzduchem od nářadí. 2. Vyjměte z nářadí všechny hřebíky. 3. Nakapejte 5 až 10 kapek oleje pro pneumatická nářadí do zátky na nářadí. 4. Otevřete výpustný ventil na nádrži kompresoru, aby došlo k vypuštění kondenzátu. Použití v chladném počasí NEPOUŽÍVEJTE ZMRZLÉ NÁŘADÍ. Před použitím nechejte nářadí roztát. Vlhkost zmrzlá uvnitř nářadí může překážet vnitřním komponentům, což by vedlo k zranění osob a k poškození nářadí. Používáte-li toto nářadí v chladném počasí, při nastřelování prvních hřebíků bude nářadí pracovat pomaleji než obvykle. Zahříváním nářadí se bude rychlost pracovního cyklu postupně zvyšovat. Udržujte nářadí v teple, abyste zabránili snížení rychlosti pracovního cyklu. Nastavení hloubky nastřelení hřebíku Před prováděním seřízení odpojte nářadí od zdroje stlačeného vzduchu. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí. 1. Odpojte nářadí od přívodu stlačeného vzduchu. 2. Vyjměte z nářadí hřebíky. 3. Nastavení hloubky nastřelení: a. Chcete-li hloubku nastřelení zmenšit, otáčejte seřizovačem proti směru pohybu hodinových ručiček (viz FIG. 9). b. Chcete-li hloubku nastřelení zvětšit, otáčejte seřizovačem ve směru pohybu 12 Popis nastřelování hřebíků JEDNODUCHÝ OVLÁDACÍ MECHANISMUS: Nejdříve přitiskněte bezpečnostní pojistku k dřevěnému materiálu a potom stiskněte spoušť, aby došlo k vystřelení hřebíku. Jakmile bude hřebík nastřelen, další vystřelení hřebíku nebude možné, dokud nebude nejdříve uvolněna a potom znovu stisknuta spoušť. KONTAKTNÍ OVLÁDACÍ MECHANISMUS: Nejdříve přitiskněte bezpečnostní pojistku k dřevěnému materiálu a potom stiskněte spoušť, aby došlo k vystřelení hřebíku. Nejdříve. Stiskněte spoušť. Potom přitiskněte bezpečnostní pojistku k dřevěnému materiálu, aby došlo k vystřelení hřebíku. Bude-li stisknuta spoušť, hřebíky budou nastřelovány při každém přitlačení bezpečnostní pojistky k dřevěnému materiálu. ZCELA SEKVENČNÍ OVLÁDACÍ MECHANISMUS: Nejdříve přitiskněte bezpečnostní pojistku k dřevěnému materiálu a potom stiskněte spoušť, aby došlo k vystřelení hřebíku. Dodržujte stejnou sekvenci, aby pokračovalo nastřelování hřebíků. Mazání POUŽÍVEJTE POUZE MAZIVA PRO PNEUMATICKÁ NÁŘADÍ. Nepoužívejte jiná maziva, která by mohla způsobit poškození tohoto nářadí. Není-li nářadí používáno s mazací jednotkou zabudovanou v systému pro přívod stlačeného vzduchu, musí být prováděno pravidelné mazání nářadí vhodným mazivem. Při nenáročném provozu provádějte mazání jednou denně. Při náročném provozu provádějte mazání dvakrát denně. Při mazání nakapejte do šroubení pro přívod stlačeného vzduchu na rukojeti nářadí 2 až 3 kapky maziva (viz. FIG.2). Použití příliš velkého množství oleje způsobí jeho hromadění uvnitř nářadí, což bude zřetelné ve výfuku vzduchu. A- 2 až 3 kapky maziva na pneumatická nářadí Nepoužívejte čisticí olej, WD-40, převodový olej, motorový olej nebo jiná maziva, která nejsou určena pro pneumatická nářadí. Taková maziva způsobí rychlejší opotřebování těsnění, o-kroužků a nárazníků v nářadí, což povede k snížení výkonu nářadí a častým opravám. Nastavení tlaku vzduchu (FIG.3) V závislosti na délce použitých hřebíků a na tvrdosti materiálu obrobku nastavte tlak vzduchu na doporučený provozní tlak 70 až 110 PSI. Správný tlak je nejnižší tlak, který umožní provádění práce. Používání nářadí s vyšším tlakem vzduchu, než je doporučený provozní tlak vzduchu pro toto nářadí, způsobí zbytečné přetěžování nářadí. Nepřekračujte tlak vzduchu 115 PSI. Připojení stlačeného vzduchu (FIG.4) OBSLUHA 70 PSI Minimálně, 115 PSI Maximálně Nikdy nepoužívejte pro pohon pneumatického nářadí kyslík nebo jiné plyny v tlakových lahvích. Mohlo by dojít k explozi. Hořlavé plyny a jiné plyny v tlakových lahvích jsou nebezpečné a mohou způsobit explozi nářadí. 9

10 Nikdy nepřipojujte toto nářadí ke zdroji stlačeného vzduchu, jehož tlak přesahuje hodnotu 200 PSI. Příliš vysoký tlak může způsobit abnormální provoz nebo roztržení nářadí, což by vedlo k zranění obsluhy. Nepřekračuje maximální doporučený tlak vzduchu uvedený na nářadí. Před použitím nářadí vždy zkontrolujte, zda byl zdroj stlačeného vzduchu nastaven na jmenovitý tlak určený pro provoz nářadí. Ujistěte se, zda je funkční použitý manometr a provádějte jeho kontrolu minimálně dvakrát denně. Nářadí, která jsou používána se stlačeným vzduchem, jehož tlak překračuje maximální provozní tlak, mohou pracovat abnormálně nebo může dojít k jejich roztržení, což povede k zranění obsluhy. Při připojování nářadí ke kompresoru používejte pouze takové hadice, které splňují následující kriteria: 1. Minimální provozní tlak hadice 200 PSI. 2. Minimální vnitřní průměr hadice 6,35 mm (1/4 in.). 3. Maximální délka hadice 30 m. Připojení ke zdroji stlačeného vzduchu: Připojte hadici k rychlospojce. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vzduchu. Dochází-li k úniku vzduchu, okamžitě přerušte práci s nářadím a kontaktujte kvalifikovaného opraváře. Ujistěte se, zda je funkční použitý manometr a provádějte jeho kontrolu minimálně dvakrát denně. Zkouška nářadí PRACOVNÍCI OBSLUHY A DALŠÍ OSOBY V PRACOVNÍM PROSTORU MUSÍ POUŽÍVAT BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE S BOČNÍMI KRYTY SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NORMY TOANSIZ87.1. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NÁŘADÍ, JEHOŽ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA NEPRACUJE SPRÁVNĚ. Před zahájením práce nejdříve vyzkoušejte nářadí podle níže uvedených pokynů. Provádějte zkoušku v následujícím pořadí. Dochází-li při provozu k neobvyklým jevům, okamžitě přerušte práci a kontaktujte kvalifikovaného opraváře. 1. Odpojte hadici od nářadí a vyjměte z nářadí všechny hřebíky. VŠECHNY ŠROUBY MUSÍ BÝT UTAŽENY. Jsou-li některé šrouby uvolněny, utáhněte je. BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA A SPOUŠŤ SE MUSÍ PLYNULE POHYBOVAT. 2. Nastavte tlak vzduchu na hodnotu 70 PSI, připojte hadici se stlačeným vzduchem a nevkládejte do nářadí žádné hřebíky. Z NÁŘADÍ NESMÍ UNIKAT ŽÁDNÝ VZDUCH. 3. Sejměte prst ze spouště a přitlačte bezpečnostní pojistku na dřevo. NÁŘADÍ NESMÍ PRACOVAT. 4. Zvedněte bezpečnostní pojistku ze dřeva. Potom nastavte nářadí směrem dolů, stiskněte spoušť a počkejte v této poloze 5 nebo více sekund. NÁŘADÍ NESMÍ PRACOVAT. 5. a) Aniž byste se dotýkali spouště, přitlačte bezpečnostní pojistku na obrobek. Stiskněte spoušť. NÁŘADÍ MUSÍ PRACOVAT b) Při zvedání bezpečnostní pojistky ze dřeva držte stisknutou spoušť. Nářadí zůstane v provozním stavu (nastřelovací hrot zůstane ve spodní poloze). c) Sejměte prst ze spouště. Provoz nářadí bude ukončen (nastřelovací hrot se vrátí do horní polohy). 6. Nezjistíte-li během tohoto úkonu žádné problémy, můžete do zásobníku vložit hřebíky. Nastřelujte hřebíky do obrobku, který je ze stejného materiálu, jaký bude použit při aktuální práci. NÁŘADÍ MUSÍ PRACOVAT SPRÁVNĚ. 10 Nastavení zásobníku (FIG.5) Vkládání hřebíků je navrženo tak, aby probíhalo snadno a rychle. Vždy nastavte zásobník do správné polohy odpovídající rozměrům hřebíků, které chcete použít, abyste zabránili zablokování nářadí. Uvnitř zásobníku je indikátor nastavení, který vám pomůže zvolit správnou polohu. Při nastavování zásobníku vytáhněte cívku nahoru do požadované polohy a potom ji otočte ve směru pohybu hodinových ručiček, aby byla cívka řádně usazena. Chcete-li cívku spustit, otočte ji proti směru pohybu hodinových ručiček. 1- Indikátor polohy 2- Vodítko pro hřebíky 3- Cívka Vkládání hřebíků Vždy vkládejte hřebíky do zásobníku před připojením hadice se stlačeným vzduchem. Připojení hadice se stlačeným vzduchem až po vložení hřebíků snižuje riziko neúmyslného nastřelení hřebíku a zranění osob. 1. Odpojte přívod stlačeného vzduchu. 2. Stiskněte západku krytu podavače a otevřete kryt (viz. FIG. 6). 3. Otevřete kryt zásobníku (viz. FIG. 7). 4. Nasuňte kotouč hřebíků na cívku tak, aby hroty hřebíků směřovaly dolů (viz. FIG. 5). 5. Vložte první hřebík do podavače (viz. FIG. 7). První hřebík by měl být usazen v přední části nářadí. 6. Umístěte druhý hřebík mezi vodítka (viz. FIG. 8), hlavičky hřebíků by se měly nacházet ve vedení. 7. Zavřete kryt zásobníku (viz. FIG. 7). 8. Bezpečně uzavřete kryt podavače (viz. FIG. 6) a řádně jej zacvakněte. Před pokračováním v práci se ujistěte, zda je kryt podavače řádně zajištěn. 1- Západka 2- Podavač 3- Kryt zásobníku 4- Vodítka 5- Hřebík PŘI VKLÁDÁNÍ HŘEBÍKŮ DO ZÁSOBNÍKU DRŽTE NÁŘADÍ TAK, ABY NEMÍŘILO NA VÁS NEBO NA JINÉ OSOBY. NEDODRŽENÍ TOHOTO POKYNU MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ. 11

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/4 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE VRCHNÍ FRÉZKA 68 SMART VRCHNÍ FRÉZKA 612 MAX HDA1204 HDA1205 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE VRCHNÍ FRÉZKA 68 SMART VRCHNÍ FRÉZKA 612 MAX HDA1204 HDA1205 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 NÁVOD K POUŽITÍ (Překlad originálního návodu) NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším

Více

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLÉBKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA LS700 LS700 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLÉBKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA LS700 LS700 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001 Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001 Technické parametry: Nosnost Výška zdvihu Maximální výška Minimální výška Váha brutto Váha netto Velikost balení 10 t 525 mm 685 mm 160 mm 158 kg 140 kg

Více

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ POKOSOVÁ PILA 1900 S LASEREM HDA1509 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ POKOSOVÁ PILA 1900 S LASEREM HDA1509 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY Návod k obsluze HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY CYO_510B a CYO_400C TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a postupy pro montáž, obsluhu, kontrolu,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOTLAKÁ BENZINOVÁ MYČKA 4 100 W AGW170 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOTLAKÁ BENZINOVÁ MYČKA 4 100 W AGW170 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

504606-74 CZ. Přeloženo z původního návodu D51321

504606-74 CZ. Přeloženo z původního návodu D51321 504606-74 CZ Přeloženo z původního návodu D51321 4 20 7 6 2 1 5 8 3 9 A 2 11 10 13 12 B 7 15 C 16 14 6 3 19 18 17 D 22 3 8 E 4 F 21 G 5 NASTŘELOVACÍ PISTOLE D51321 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

559122-37 CZ. Přeloženo z původního návodu D51238

559122-37 CZ. Přeloženo z původního návodu D51238 559122-37 CZ Přeloženo z původního návodu D51238 3 16 1 2 4 A 6 8 7 4 11 3 5 B 2 C 1 D E F G 3 SPONKOVAČKA D51238 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

CJS-3 NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ ZVEDÁK CJS - 3 (NÍZKOZDVIŽNÝ) ZÁRUČNÍ LIST

CJS-3 NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ ZVEDÁK CJS - 3 (NÍZKOZDVIŽNÝ) ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 -

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - DED 7930 CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - OBSAH Kapitola strana 1. Bezpečnost práce 5 2. Určení zařízení 6 3. Omezení použití 6

Více

PANSAM Pneumatická sešívačka 2 v 1

PANSAM Pneumatická sešívačka 2 v 1 PANSAM Pneumatická sešívačka 2 v 1 *** Model: A533152 *** Obr. 1 NÁVOD K OBSLUZE Platný od 1. ledna 2013 1. Prohlášení o shodě ES 2. Určení pneumatické sešívačky 3. Omezení použití 4. Technická data 5.

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

EMS-2500 NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVÝ VOZÍK EL. EMS - 2 500 ZÁRUČNÍ LIST

EMS-2500 NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVÝ VOZÍK EL. EMS - 2 500 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

AME600. Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka

AME600. Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka AME600 Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka 1 Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu AME600 Obsah ÚVOD... 4 O TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍCH

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA... 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...4 8 ÚDRŽBA...5 9 TECHNICKÉ ÚDAJE...5 10 HLUK...5 11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Pneumatická sponkovačka pro úzké sponky

Pneumatická sponkovačka pro úzké sponky Pneumatická sponkovačka pro úzké sponky Návod k obsluze Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod. Budete-li chtít další informace, obraťte se na vašeho smluvního nebo specializovaného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO MC1847V MC1847VF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO MC1847V MC1847VF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ BRUSKA MINI 400 W

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ BRUSKA MINI 400 W NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ BRUSKA MINI 400 W S1TYH13 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny pokyny a porozumějte jim. Při nedodržení jakéhokoli následujícího pokynu může dojít k úrazu

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PROVOZ ZAČÍNÁME. Rukojeť: Nastavení rukojeti Zvedněte rukojeť nahoru ve směru šipky, dokud tlačítko na horním krytu se nescvakne

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PROVOZ ZAČÍNÁME. Rukojeť: Nastavení rukojeti Zvedněte rukojeť nahoru ve směru šipky, dokud tlačítko na horním krytu se nescvakne BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím tohoto výrobku, si pozorně přečtěte veškeré bezpečnostní pokyny. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny, aby se minimalizovalo nebezpečí škod na majetku, a aby se minimalizovalo

Více

504606-75 CZ. Přeloženo z původního návodu D51430 D51431

504606-75 CZ. Přeloženo z původního návodu D51430 D51431 504606-75 CZ Přeloženo z původního návodu D51430 D51431 4 xx xx xxx 2 1 6 3 5 7 A 2 9 8 11 6 11 10 B C 14 13 12 D 3 E 3 15 F 4 SPONKOVAČKA D51430, D51431 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické nářadí

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více