Akademie prezentace. Olga Medlíková Konsens - Jitka Jilemická. Garanti projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie prezentace. Olga Medlíková Konsens - Jitka Jilemická. Garanti projektu"

Transkript

1 Olga Medlíková Konsens - Jitka Jilemická Akademie prezentace Garanti projektu PaedDr. Jitka Jilemická - Konsens Pacholíkova 6, Praha 4 tel: , web: PaedDr. Olga Medlíková Františkova 905, Praha 9 mobil: ,

2 AKADEMIE PREZENTACE...3 Koncepce akademie prezentace... 4 Podrobná nabídka jednotlivých programů... 5 Prezentační dovednosti v kostce...5 Prezentace pro pokročilé...6 Prezentace pro zkušené...7 Ovlivňování slovem...8 Rétor znamená řečník...9 Diskuse a workshopy...10 Reklama slovem a písmem...11 Lektorský tým Akademie prezentace a vyjednávání 2

3 AKADEMIE PREZENTACE

4 Koncepce akademie prezentace Jsme to, co opakovaně činíme. Dokonalost není čin, ale návyk. Aristotelés Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti v kostce aneb Hledáme nové talenty Prezentace pro pokročilé aneb Jak dosáhnout svého Prezentace pro zkušené aneb Rozjezdy pro hvězdy Ovlivňování slovem Reklama slovem a písmem Rétor znamená řečník Diskuse a workshopy

5 Podrobná nabídka jednotlivých programů Prezentační dovednosti v kostce aneb Hledáme nové talenty Kdo hovoří s chutí, tomu budou lidé naslouchat. Základní heslo: SDĚLENÍ Klíčová slova: Užitek, image, struktura, heslování, výstup Prezentační dovednosti v kostce vám pomohou Orientovat se v procesu a možnostech prezentace Vytvářet efektivní a přesvědčivé prezentace Najít silné stránky svých prezentačních dovedností Identifikovat chybu v dosavadních prezentačních dovednostech Nastavit si svůj individuální program změny Junior manažery, projektové pracovníky, pracovníky týmů, všechny, které čeká nutnost prezentovat výsledky své nebo týmové práce Najít své osobité prezentační vyjádření Připravit se na různé aspekty prezentací a aktivně si je vyzkoušet Získat informace a dovednosti o přípravě a efektivním vedení prezentací včetně zpětné vazby Příprava prezentace Schopnosti a dovednosti prezentujícího Struktura vystoupení ové složky vystoupení Řečnické triky Atmosféra prezentace, dobrý dojem Vytváření paměťové stopy Slova výhodná a nevýhodná Pomůcky a jejich použití Hlasová technika a základy rétoriky Zpracování stresu a trémy Vyhodnocení prezentací, zpětná vazba Doporučená délka semináře: 2 dny Technika: Flipchart, TV, video, kamera, dataprojektor, notebook

6 Prezentace pro pokročilé aneb Jak dosáhnout svého Myšlenky, fakta a čísla informují svět. Hýbou s ním však emoce. Základní heslo: PROSAZENÍ Klíčová slova: Výhody, základní argument, porovnání, motivace, ovlivnění Prezentace pro pokročilé vám pomůže Připravit efektivní a zásahovou argumentaci Uplatňovat argumenty vhodným způsobem a ve vhodnou dobu Najít správný způsob vyjádření svých záměrů Vystupovat přesvědčivě vůči různým typům klientů Najít svůj působivý argumentační styl Junior a senior manažery, team leadery, personalisty, projektové pracovníky, všechny, kteří pracují s médii, moderátory interních i externích akcí Shrnout si důležité prezentační dovednosti Posílit schopnost zaujmout, vysvětlit a prosadit myšlenku pomocí logických i pocitových nástrojů Procvičit argumentaci v různých situacích a vůči různým partnerům Zvládnout přesvědčování pomocí vhodně volených slov Rekapitulace základních prezentačních dovedností Cesty do země prosazení aneb složky dobré argumentace Stavba argumentu Argumentační řetězec Podpůrné argumentační nástroje Diferenční teze a antiteze neboli jak se zatvrzelým protivníkem Argumentační chyby a jak se jich vyvarovat Práce s námitkami Umění slovní sebeobrany Přesvědčování jako emoční nástroj Vhodná slovní volba pro zvýšení přesvědčivosti a účinku Vstup do persuásie slovního ovlivňování Doporučená délka semináře: 2 dny Technika: Flipchart, TV, video, kamera, dataprojektor, notebook

7 Prezentace pro zkušené aneb Rozjezdy pro hvězdy Nemůžete zapálit oheň v žádném jiném srdci, nehoří-li v tom vašem. Základní heslo: ODLIŠENÍ Klíčová slova: Jedinečnost, originalita, image, styl, vliv Prezentace pro zkušené vám pomůže Najít svou prezentační jedinečnost a posílit ji Působit vysoce profesionálním dojmem Úspěšně sebeprezentovat a prezentovat firmu Kreativně přistupovat k různým typům veřejných vystoupení a vytvářet je Nalézat pro sebe potěšení a zábavu ve veřejném vystupování Zkušené mluvčí a prezentátory, kteří chtějí doladit své vystupování, manažery, tiskové mluvčí, učitele, personalisty, lidi s dlouhodobým zájmem o téma Vyzkoušet zajímavé dramatické prvky k posílení své prezentace Používat různé kreativní nástroje pro prezentace Zvýšit svou improvizační zdatnost na place Dramatické prvky ve veřejném vystoupení technika využití gest, pohybu a práce s prostorem Hlavní hráči obličejových formulí mimika při projevu Ad hoc prezentace neboli improvizované vystoupení Triky pro posílení atmosféry Jak vhodně ovlivňovat publikum a jakými cestami Prezentace pro jednotlivce a prezentace pro dav Sémantický diferenciál citlivost na používání slov Vyjadřování pod palbou spisovný úzus současné češtiny Zajímavé multimediální typy pro úspěch prezentace Malé a velké formy prezentací: proslov, přípitek, interview, rozhlasový, televizní šot, road show Doporučená délka semináře: 2 dny Technika: Flipchart, TV, kamera, mikrofon a zvukové zařízení, dataprojektor, notebook

8 Ovlivňování slovem Malovat je snadné, když nevíte jak. Je však obtížné, když to víte. Základní heslo: OVLIVNĚNÍ Klíčová slova: Odhad, nastavení, vztah, emoce, výsledek Ovlivňování slovem vám pomůže Identifikovat různé druhy komunikačních partnerů Vybírat nejsprávnější slovní vyjádření v kontextu k posluchači Dostat se druhé straně pod kůži vhodným podáním myšlenky Navazovat a rozvíjet pozitivní vztah mezi mluvčím a posluchačem Mluvit efektivně a účinně Manažery, team leadery, personalisty, pracovníky oddělení komunikace, prezentátory Dobře se orientovat v komunikaci s partnerem Umět vybrat vhodné vyjadřovací nástroje pro různé typy situací Stát se zásahovým a zajímavým mluvčím Neurolingvistické programování odhad partnera pomocí slovní volby Práce s kritikou a oceněním Audiální, vizuální, kinestetický, neutrální typ osobnosti a jak s nimi jednat Využití odhadu partnera ve vyjednávání a prezentaci Význam citové stopy ve veřejném vystoupení, její posilování pomocí slov Rozdílná podoba prezentace s ohledem na cílového klienta Persuásie neboli ovlivňování Význam a dopad persuasivních výroků Kombinace pravo a levohemisférových prvků pro větší úspěch veřejného vystoupení Použití faktické a emoční prezentace, výhody a využití Doporučená délka semináře: 2 dny Technika: Flipchart, TV, kamera, diktafon

9 Rétor znamená řečník Vyřčené slovo a vystřelený šíp nelze vrátit. Základní heslo: KULTIVACE Klíčová slova: Melodika, hlasový průběh, kultura řeči, synonymika, estetičnost Rétor znamená řečník vám pomůže Posílit úroveň a kulturu vašeho mluvního výkonu Sladit váš projev se současnou normou spisovné české výslovnosti Pracovat na artikulačních odchylkách Pozvednout řečový projev hlasově i slovně Rozvinout bohatství jazyka v psané i mluvené formě Velmi pokročilé mluvčí, moderátory, učitele, tiskové mluvčí, lidi s osobním zájmem o kulturu vlastního projevu Získat profesionální řečnické návyky a nástroje řečnictví Vybrat si pro sebe vhodné paralingvistické nástroje Kultivovat svá sdělení Profesionální hlasová technika, trénink respirace, fonace, artikulace Hlasový průběh, tempo, pauzy Frázování, melodika hlasu Individuální práce se slovními odchylkami Hlasová hygiena, péče o hlas Práce s připraveným a nepřipraveným textem Slovní smog, floskule, parazitní slova a jejich vymýcení Aktivní a pasivní slovní zásoba, její rozvoj Kultivovanost a rozmanitost vyjadřování, přejímání slov z celosvětového jazykového prostředí Estetické, neotřelé a výstižné formulování myšlenky Řečnické ozdoby a okrasy Doporučená délka semináře: 2 dny Technika: Flipchart, mikrofon, zvuková technika, diktafon

10 Diskuse a workshopy Cítíme se pohodlně mezi těmi, kteří s námi souhlasí, ale rosteme mezi těmi, kteří s námi nesouhlasí. Základní heslo: INTERAKCE Klíčová slova: Dynamika, efektivita, kontakt, akce, intervence Diskuse a workshopy vám pomohou: Ujasnit si možnosti komunikačně prezentačních akcí Zabezpečit správně proces přípravy, realizace a vyhodnocení těchto akcí Používat vhodné techniky práce se skupinou Protrénovat obtížné situace při realizaci diskusí a workshopů Nalézt možnosti zásahu vůči problematickým účastníkům Moderátory, kouče, manažery, team leadery, začínající lektory, interní lektory firem, prezentátory, učitele Zvolit si styl práce při interaktivních akcích Najít své způsoby řešení náročných situací na place Zkonzultovat možnosti využití skupinové dynamiky Vedení diskuse, facilitace, moderace, mediace procesní rozdíly Mapa diskuse, důležité prvky při diskusi Práce s problémovými situacemi a lidmi Možnosti prevence problémů Intervenční techniky Rozdíl mezi diskusí a workshopem Příprava, realizace a výstupy z workshopu Techniky pro aktivizaci účastníků Techniky pro shrnování výsledků a definování výstupu Evaluace a následné kroky Doporučená délka semináře: 2 dny Technika: Flipchart, TV, kamera, dataprojektor, notebook

11 Reklama slovem a písmem Sny jsou královskou cestou k lidské duši. Základní heslo: ZÁSAH Klíčová slova: Apel, atmosféra, humor, kreativita, výpověď Reklama slovem a písmem vám pomůže Analyzovat působení prvků reklamy Umět propojit reklamní sdělení s hodnotami uživatele Efektivně formulovat poselství Zvládnout jazykovou hru jako reklamní nástroj Rozeznat motivační a manipulační prvky v reklamní komunikaci a umět s nimi vhodně a eticky zacházet Tiskové mluvčí, pracovníky marketingu, pracovníky reklamních agentur, moderátory, fundraisery, prezentátory Vytvořit působivé reklamní sdělení Umět zvolit dobrou propagační komunikaci Vybrat správný reklamní materiál pro podporu svých prezentací Reklamní komunikace Hra s písmeny, obrazy a zvukem Kreativita slova a obrazu Slogany a klíčová slova Dialogy a výpovědi Jak apelovat na klienta Zdroje motivace, motivační slova pro české prostředí Dráždivé prvky a jejich použití Prosté sdělení a tendenční zkreslení Manipulace, její projevy, využití a blokáda manipulace Doporučená délka semináře: 1 den Technika: Flipchart, TV, video, dataprojektor, notebook

12 Lektorský tým PaedDr. Olga Medlíková Narozena 1959, pracuje jako lektorka, konzultantka a moderátorka veřejných akcí. Zaměřuje se na prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), společenský a protokolární kontakt a interkulturu. Specializuje se na trénink mluvčích,argumentaci, rétoriku a práci s informacemi. Externě přednáší na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVÚT Praha v rámci programu MBA. Absolvovala Pedagogickou fakultu, obor filozofie, psychologie, český jazyk, kurzy dramatické výchovy, trénink školitelů při ICN Praha, kurzy facilitace a mediace a výcviky zaměřené na stres management. Od roku 1996 pracuje jako soukromá konzultantka. Poradenská činnost: Eurotel Praha, s.r. o.,tos Varnsdorf, a. s., Česká pojišťovna, a. s., Český rozhlas, ČEZ, a. s., PC Praha, ICN, o. p. s., Sluno, s. r. o., Krajský úřad Plzeň, Krajský úřad Karlovy Vary, České Aerolinie, a. s. a další. PaedDr. Jitka JILEMICKÁ Narozena 1957, od roku 1993 působí jako odborná poradkyně a lektorka v oblasti vzdělávání a konzultace vrcholového a středního managementu - osobní i vnitrofiremní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediace,facilitace, koučování, týmová spolupráce, stres management. Členka mezinárodních školících týmů v oblasti Conflict Management (USA, EU, Ukrajina) zabývajících se aplikací zahraničních metod do jednotlivých kulturních prostředí. Externě přednáší na FF UK Praha, dlouholetá spolupracovnice Českého centra pro vyjednávání a řešení konfliktů, členka Asociace trenérů a konzultantů managementu ATKM. Členka WMF(světové mediační fórum), akreditovaná mediátorka a školitelka AMCR. Vystudovala FFUK, obor čeština, rigorozní zkouška obor pedagogika, FTVS UK. Absolvovala zahraniční výcviky a stáže zaměřené na oblast manažerských dovedností, teambuilding a mediace, intenzivní výcvik firmy NEXCOM (USA) v týmové spolupráci. Poradenská a konzultační činnost: Škoda Auto, KB, Arthur Andersen, Bankovní Akademie, ŽS Brno, a. s., Euromedia, Aliatel, Fond nadace místní správy ČR, Open Society found, HBO, Unilever, GFK, České Aerolinie, a.s., GE Capital Bank a další. Jaroslava Vlasáková Narozena 1960, v roce 1998 založila Studia JV, které spolupracuje s příbuznými obory tak, aby klienti obdrželi kompletní servis služeb. Důsledně se snaží naplňovat Konfuciovu myšlenku: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si zapamatuji. Co dělám, tomu porozumím. Publikuje v časopisech a periodikách Sekretářská praxe, Vlasta, Žena a život, Květy, Personál.Pracuje jako aktivní konzultantka v oblasti vizážistiky, individuální barevné analýzy, harmonizace osobnosti a stylu, make-up a tvorby profesionálního image. Členka AICI Mezinárodní organizace image konzultantů, členka ATKM. Vystudovala střední ekonomickou školu. Absolvovala řadu stáží, seminářů a výcviků v ČR i zahraničí. Studuje třetím rokem na VŠ Jana Amose Komenského, obor vzdělávání dospělých andragogika. Poradenská činnost: Aero Vodochody, a. s., Český Telecom, a. s., PVT, a. s., Globus ČR, k. s.,, Atradius, Novartis, s. r. o., Stock Plzeň, a. s., Avalanche, s. r. o., SPŠ MV, Czechinvest, MV ČR atd.

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz (elektronická (tištěná SBN Grada 978-80-247-6846-5 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) PaedDr. Olga Medlíková Přesvědčivá prezentace

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Tucet za mandel. people management by ottima

Tucet za mandel. people management by ottima Tucet za mandel Co znamená tucet za mandel Vybrali jsme pro vás 12 aktuálních témat, která vám přinášíme ve vysoké kvalitě s našimi zkušenými lektory a za zvýhodněnou cenu 15 000 Kč bez DPH za tréninkový

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace OBECNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT (vše dále uvedené je možno realizovat v režimu náhradního plnění) Odborné kurzy Akreditované PC kurzy v rozsahu 40 hodin (+ 6 vyučovacích hodin zkouška); 80 hodin (+ 6 VH

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB NTI CONSULTING S.R.O. SLOVO ÚVODEM Vážení obchodní přátelé, milé kolegyně a kolegové, máte před sebou historicky první ucelený přehled informací o naší společnos

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

www.diplomaticka-akademie.cz

www.diplomaticka-akademie.cz www.diplomaticka-akademie.cz Vážení čtenáři, je mi velkou ctí přiblížit Vám v tomto katalogu kurzy Diplomatické akademie. Diplomatická akademie, jediná svého druhu v České republice, nabízí řadu programů,

Více

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19.

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva Akademické centrum studentských aktivit Výroèní zpráva 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvod... 4 Organizace a personální zajištění... 6 Činnosti roku 2004... 9 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Hotelová škola. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus

Hotelová škola. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus Hotelová škola Bosonožská 9, 625 00 Brno Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus od 1. 9. 2009 Úvodní identifikační údaje o škole: Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE. www.avmedia.cz INSPIRUJTE SE NA. Zaujmûte sv m vystoupením. Zapojte úãastníky porady. Zefektivnûte prûbûh komunikace.

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE. www.avmedia.cz INSPIRUJTE SE NA. Zaujmûte sv m vystoupením. Zapojte úãastníky porady. Zefektivnûte prûbûh komunikace. firmy veřejná správa EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Zaujmûte sv m vystoupením. Zapojte úãastníky porady. Zefektivnûte prûbûh komunikace. INSPIRUJTE SE NA www.avmedia.cz firmy veřejná správa MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ TRENDY

Více