Plán akcí na školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán akcí na školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová Mgr. Oulehlová Slavnostní zahájení školního roku ŘŠ, TU Seminář ke Startovacímu týdnu Týden bez hranic Srbsko PhDr. Čuda Mgr. Ščerbík Startovací týden 1. A a 1. B - Preventivní program Agresivita, šikana, ţáci 1. A, 1. B Mgr. Klimovičová Mgr. Kleiberová Mgr. Hanáková Mgr. Láníčková Exkurze Praha 4. A RNDr. Nejezchleba Mgr. Grandičová DVPP Ing. Prášková DVPP Ing. Dyčková Metody a formy aktivního učení práce s textem ve výuce vyučující SVP spol. věd. předmětů, PhDr. Kyncl, 8:00 h 14:00 h - Srdíčkový den, vybraní ţáci z 3. B a 3. C Ing. Brejchová Pracovní stáţ v Bratislavě v rámci projektu ČR-SR časopis RNDr. Šupinová ţáci 2. C + redakční rada Ing. Hájek Praktická zkouška z odborných předmětů ŘŠ, ZŘŠ Školení SPJ Ing. Vlková - Seminář k nové maturitě, Brno Mgr. Kleiberová Testování ţáků 4. B a 4. C v rámci projektu Evaluace kvality ZŘŠ vzdělávání ve vybraných oborech vzdělávání SŠ DVPP Ing. Dyčková Opravné maturitní zkoušky ústní část ŘŠ, ZŘŠ - Atletika Corny okresní kolo, vybraní ţáci Mgr. Láníčková Mgr. Pekárek

2 Pedagogická porada ŘŠ, ZŘŠ Školení školní matrika Ing. Novák - S tebou o tobě, dívky 1. roč., 1. a 2. vyuč. h Mgr. Láníčková - Mistrovství světa v košíkové, vybraní ţáci, po 3. vyuč. h Mgr. Láníčková Mgr. Pekárek ZŘŠ předloţit ţádosti o uvolnění z TEV TU - ZŘŠ předloţit tématické plány, plány exkurzí vyuč. jedn. předm. ICT koordinátor výchov. poradce preventista SPJ - Zjištění zájmové činnosti ţáků Ing. Mikulášová TU Rychlé šípy na Svatováclavských hodech, 14:00 h Ředitelské volno Státní svátek Den české státnosti Audiovizuální pořad ZEM a HOZ, kino Koruna, 1. roč. Mgr. Pekárek Nahlásit vedoucí ASK nabídku zájmových krouţků vedoucí krouţků - Informační schůzka MAG, ke stát. mat., pro ţáky, 4. roč., Mgr. Klimovičová 7. vyuč. h Mgr. Škoda Mgr. Grandičová - Okrskové kolo v kopané, Břeclav Mgr. Pekárek Říjen Veselé paničky windsorské pro ZŠ, kino Koruna Veselé paničky windsorské, kino Koruna, 14:30 h a Testování ţáků 4. B a 4. C v rámci projektu Evaluace ZŘŠ kvality vzdělávání ve vybraných oborech vzdělávání SŠ (Vektor) Školní kolo ve skoku do dálky dívky, po 3. vyuč. h Mgr. Láníčková (z kaţdé třídy 5 závodnic) - schůzka vedení školy, zadavatelů a hodnotitelů MAG ŘŠ po 3. vyučovací hod., sborovna ZŘŠ Školní kolo ve skoku do dálky chlapci, po 3. vyuč. h Mgr. Pekárek - Exkurze DEJ, Brno, ţáci 3. A PhDr. Grégrová Mgr. Kleiberová Závěrečná konference TBH, od 13:30 h Ing. Hájek DVPP Ing. Dyčková

3 Filmové představení v kině Koruna MAG ŘŠ, ZŘŠ RNDr. Nejezchleba Exkurze Třebíč, Kralice, ţáci 2. roč. Mgr. Kleiberová Mgr. Grandičová Mgr. Klimovičová Mgr. Řezáčová den - Exkurze Praha v rámci projektu ČR-SR časopis, Ing. Hájek den - stáţ slovenských ţáků v rámci projektu ČR-SR časopis Exkurze Městská knihovna Břeclav, ţáci 1. B a 1. C Mgr. Kleiberová PhDr. Grégrová - Seminář Informační a vzdělávací portál JMK Ing. Dyčková (modul soutěţí) Studium preventivy SPJ Ing. Vlková Den otevřených dveří ZŘŠ Veletrh vzdělávací nabídky Ing. Mikulášová Ing. Brejchová Exkurze Vídeň, ţáci 2. roč., projekt Ed-Twin Ing. Brejchová Ing. Hájek - Seminář Hodnocení a sebehodnocení, Brno Ing. Dyčková DVPP Ing. Prášková Veselé paničky windsorské pro Gymnázium Uh. Hradiště, 9:00 h Seminář divadelního souboru, Staré město Veselé paničky windsorské pro veřejnost ve Starém Městě, 19:00 h Školení Porucha příjmu potravy Ing. Vlková Pedagogická porada ŘŠ, ZŘŠ - Konference k celoţivot. vzdělávání, Brno ŘŠ 27. a Podzimní prázdniny (St, Pá) Státní svátek Den vzniku samostatného českoslov. státu DVPP, Brno Ing. Dyčková

4 Návštěva partnerské školy ze Srbska říjen Projekt s MS Dnes Studenti čtou a píší noviny Mgr. Grandičová říjen Recyklohraní, ţáci EL Ing. Šedá Listopad Gaudeamus BVV Brno, ţáci 3. roč. Ing. Novák Mgr. Oulehlová - Návštěva partnerské školy ze Srbska exkurze Brno Mgr. Ščerbík ŘŠ Návštěva partnerské školy ze Srbska, MU Mgr. Ščerbík DVPP Ing. Prášková Seminář v rámci projektu Příleţitost pro kaţdého od 8:00 h, vyučující školy realizační tým projektu Prezentace školy na ZŠ v Drnholci, od 16:00 h, v jídelně školy Prezentace školy na ZŠ v Ţidlochovicích, od 15:45 h ŘŠ v kulturním sále sokolovny Beseda pro 2. roč. - Integrace zdravotně postiţených - Beseda k poválečným událostem s pamětníkem PhDr. Grégrová ţáci 3. A, aula, vyuč. h DVPP Ing. Prášková Uzávěrka přihlášek ţáků ŘŠ k maturitní zkoušce ZŘŠ - Prezentace školy na ZŠ v Mikulově, Valtická, Ing. Minářová od 16:30 h v tělocvičně Výbor SRDPŠ ŘŠ Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii DVPP Ing. Prášková Divadlo Lakomec, ţáci 4. A Mgr. Grandičová Pedagogická rada ŘŠ, ZŘŠ - Třídní schůzky TU - Informace o prospěchu a chování jednot. vyuč.

5 Návštěva partnerské školy z Vídně, BHAK Wien 10, Ed-Twin ( prohlídka školy, Pohansko vč. 14 ţáků o OA prohlídka Břeclavi, Mikulčic a Dolních Věstonic exkurze Brno) Adventní dopoledne pro Dům kultury zdravotně a mentálně postiţení, aula Uzávěrka podání přihlášek ŘŠ do CZVV (maturitní zk.) ŘŠ listopad Projekt s MF Dnes Studenti čtou a píší noviny Mgr. Grandičová x ZAV Hodonín, vybrané ţákyně Mgr. Láníčková x Okresní kolo ve volejbale Mgr. Pekárek x Recyklohraní, ţáci EL Ing. Šedá Prosinec Divadlo Hordubal, Brno, ţáci 3. roč. Mgr. Grandičová Vánoční nadílka, pořad pro děti lůţkového odd. v nemocnici Břeclav Porada zaměstnanců školy ŘŠ, ZŘŠ Vánoční zamyšlení aula Mgr. Hanáková Vánoční prázdniny x Exkurze Státní archiv Mikulov, ţáci 4. A PhDr. Grégrová x Školní kolo v UCE Ing. Prášková - Srdíčkový den, vybraní ţáci z APE Ing. Brejchová x Okresní kolo ve florbalu, vybraní chlapci Mgr. Pekárek x Talentová soutěţ ţáků ZŠ Ing. Novák Ing. Dyčková x Přednáška karcinom prsu, ţákyně 4. roč. Ing. Vlková x Prevence proti šikaně, ţáci 2. a 3. roč. Ing. Vlková x Recyklohraní, ţáci EL Ing. Šedá x Prezentace na ZŠ x Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici PC Mgr. Láníčková

6 Leden Vánoční prázdniny Státní svátek Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu (Po) - Zahájení vyučování Den otevřených dveří Pedagogická rada ŘŠ, ZŘŠ (Po) - Vydávání výpisu z vysvědčení (6. vyuč. h) TU x Divadelní představení pro ţáky roč. x Projektová studie Ekonomický tým Ing. Brejchová x Celostátní soutěţ v UCE MD, Dal Znojmo 2011 Ing. Prášková x Recyklohraní, ţáci EL Ing. Šedá x Školní kolo olympiády v CJL Mgr. Grandičová x Stáţ slovenských ţáků v rámci projektu Ing. Hájek česko-slovenský časopis Únor (Pá) - Pololetní prázdniny Pedagogická porada ŘŠ, ZŘŠ x Testy IQ, Testy osobnosti, ţáci 4. roč. x Porada TU s vedením školy, sborovna ŘŠ, ZŘŠ x Školní kolo recitační soutěţe, učebna 3. B vyuč. CJL x Olympiáda z NEJ vyuč. NEJ x Ples školy, Dům Kultury Břeclav Ing. Brejchová x Školní kolo olympiády v ANJ Mgr. Oulehlová Mgr. Ščerbík x Exkurze Městská knihovna Břeclav, ţáci 2. A, 2. C Mgr. Klimovičová x Školní kolo v graf. disciplínách, vybraní ţáci Mgr. Láníčková Ing. Dyčková Ing. Novák x Okresní kolo olympiády v NEJ Mgr. Klimovičová

7 x Okresní kolo olympiády v ANJ Mgr. Oulehlová x Recitační soutěţ, Velké Pavlovice x Recyklohraní, ţáci EL Ing. Šedá x LVK, vybraní ţáci 2. roč. Mgr. Láníčková Mgr. Pekárek Mgr. Ščerbík x Stáţ ţáků školy v Piešťanech v rámci projektu Ing. Hájek česko-slovenský časopis x Florbal SŠ hoši Mgr. Pekárek Březen Ředitelské prověrky z EKO a UCE ZŘŠ Jarní prázdniny Porada zaměstnanců školy, oslava Dne učitelů ŘŠ, ZŘŠ x Exkurze Okresní soud Břeclav, ţáci 4. roč. Ing. Brejchová x Přehlídka div. souboru v Hodoníně MUMRAJ x Zajištění odborné praxe ţáků v Rakousku Mgr. Oulehle x Okresní kolo olympiády v CJL Mgr. Grandičová x Veletrh fiktivních firem v Salzburgu Ing. Mikulášová x Ekonomický tým, rep. soutěţ druţstev, Hodonín Ing. Brejchová, ŘŠ x Matematický klokan RNDr. Nejezchleba x Okresní kolo v silovém víceboji zdatnosti hoši, Mgr. Láníčková čtyřboj zdatnosti dívky x Krajská soutěţ SŠ ve zpracování textu na PC a graf. Mgr. Láníčková předmětech x Recyklohraní, ţáci EL Ing. Šedá Duben Státní svátek Velikonoční pondělí Velikonoční prázdniny (Čt, Pá) Pedagogická rada, třídní schůzky ŘŠ, ZŘŠ

8 Praktická zkouška z odborných předmětů ZŘŠ (St, Čt) Ing. Pospíchalová Ing. Prášková Mgr. Láníčková - Exkurze Mikulov, ţáci 1. roč. vyučující CJL - Exkurze Rajhrad, ţáci 3. roč. vyučující CJL x Krajské kolo v silovém čtyřboji Mgr. Pekárek x Divadelní představení DBK pro ZŠ x Srdíčkový den, ţáci APE Ing. Brejchová x Výbor SRDPŠ ŘŠ x Recyklohraní, ţáci EL Ing. Šedá x Stáţ slovenských ţáků v rámci projektu Ing. Hájek česko-slovenský časopis x Školení metodiků prevence SPJ Ing. Vlková x Exkurze Městská knihovna Břeclav, ţáci 4. B PhDr. Grégrová x Exkurze Městská knihovna Břeclav, ţáci 3. C Mgr. Klimovičová Květen Pedagogická rada klasifikace ţáků 4. roč. ŘŠ, ZŘŠ - Zkouška slavnostního zakončení maturit TU 4. roč ţáci 4. ročníků, aula Generální zkouška slavnostního zakončení maturit TU 4. roč. - Vydávání vysvědčení 4. roč. (7. vyuč. h) TU Poslední zvonění (1. a 2. vyuč. h) TU Přípravný maturitní týden 4. A, B, C Praxe ţáků 3. roč. Ing. Pospíchalová vyuč. EKO, UCE Exkurze Znojmo, ţáci 2. A Mgr. Oulehle Ředitelské volno, ţáci 1., 2. roč. a třída 3. A Ústní maturitní zkoušky 4. A, B, C ZŘŠ Filmové představení v kině Koruna, ţáci 1., 2. roč. Ing. Dyčková Hrou proti AIDS, ţáci 1. roč. Ing. Vlková - Přednáška Policie ČR, ţáci 2. ročníků Ing. Vlková Písemné práce společná část mat. zk. x Recitační soutěţ Múza 2011 Hustopeče x Recyklohraní, ţáci EL Ing. Šedá

9 x Exkurze OBN, Městský úřad Břeclav, ţáci 2. A Mgr. Grandičová x Divadelní představení DBK pro ZŠ x Exkurze Brno, Výstava hornin a minerálů MZLU, Ing. Šedá ţáci 2. A RNDr. Nejezchleba Červen Písemné práce společná část mat. zk Předání maturitních protokolů a vysvědčení ţákům OPEN AIR Hradec Králové Zapsání známek do katalogů vyuč. jedn. předm Pedagogická rada ŘŠ, ZŘŠ Školní výlety TU Třídnická hodina, organizační záleţitosti TU Vydávání vysvědčení TU - Slavnostní shromáţdění ţáků na školním hřišti - Porada zaměstnanců školy x Projektový den, ţáci 3. roč. x Talenti 1. roč., soutěţ v psaní na PC, Jihlava Mgr. Láníčková x Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici PC Mgr. Láníčková x Setkání s rodiči ţáků budoucích 1. roč. od 16:00 h ŘŠ, ZŘŠ x Exkurze instituce v Břeclavi, APE, ţáci 3. B a 3. C Ing. Brejchová x Setkání zástupců stud. parlamentu s vedením školy Mgr. Hanáková x Rada školy ŘŠ x Kurz Ochrana člověka za mimořádných situací Ing. Šedá x Poţární cvičení Mgr. Pekárek x Recyklohraní, ţáci EL Ing. Šedá

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

1. 9. zahájení školního roku 2014/2015 v tělocvičně 12:00-15:35 - podzimní státní maturitní didaktické testy MAT (Dm, Na, On, Ko, Fn)

1. 9. zahájení školního roku 2014/2015 v tělocvičně 12:00-15:35 - podzimní státní maturitní didaktické testy MAT (Dm, Na, On, Ko, Fn) Přehled akcí září 2014 1. 9. zahájení školního roku 2014/2015 v tělocvičně 12:00-15:35 - podzimní státní maturitní didaktické testy MAT (Dm, Na, On, Ko, Fn) 2. 9 10:00-11.30 burza knih (třídy, chodba)

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov na školní rok 2014/2015 zpracovala: Ing. Jitka Karhanová schválil: Ing. Radomil Poles Obsah 1. Organizace školního roku 2014/2015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006 2007 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE Číslo jednací: 10/2014 Spisový znak / skartační znak:

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne: 17.9.2014 1 Obsah Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 školní rok 2011 2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje...

Více

P l á n p r á c e Školní rok 2014 / 2015 1

P l á n p r á c e Školní rok 2014 / 2015 1 P l á n p r á c e Školní rok 2014 / 2015 1 Organizace školního roku 2014 / 2015 Rozvržení prázdnin Nástup pedagogických pracovníků po prázdninách pondělí 25.srpna 2014 Začátek školního roku pondělí 1.9.2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 1 Charakteristika školy 4 Obory vzdělávání 5 Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Plán práce na školní rok 2012/13 září 2012

Plán práce na školní rok 2012/13 září 2012 Plán práce na školní rok 2012/13 září 2012 Den Datum: Akce úkol: Zodpovídá: Poznámka: Středa 29. 8. 2012 Nástup do školy, porada v 9:00 hod., sborovna. Ga, Dol, Čtvrtek 30. 8. 2012 Opravné komisionální

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 1 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012 Plán a informace na školní rok školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2011 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2011/2012 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 ZÁŘÍ - 3. 9. 2012 slavnostní zahájení školního roku 2012/2013, porada pedagogických pracovníků na jednotlivých pracovištích - znovuotevření třídy s rozšířenou výukou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více