Microchip. PICmicro Microcontrollers

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microchip. PICmicro Microcontrollers"

Transkript

1 Microchip PICmicro Microcontrollers 8-bit 16-bit dspic Digital Signal Controllers Analog & Interface Products Serial EEPROMS Battery Management Radio Frequency Device KEELOQ Authentication Products Návrh elektronických přístrojů 1

2 8-bit CMOS mikrokontrolér RISC instrukční sada 35 instrukcí 1 cyklus na instrukci (s výjimkou skoků) Operační rychlost: 20 MHz oscilátor Standby Current: 1 2.0V, typical Operating Current: 32 khz, 2.0V, typical <1 4 MHz, 5.5V, typical Watchdog Timer Current: 2.0V, typical PIC 16F690 Návrh elektronických přístrojů 2

3 Elektrická specifikace, mezní hodnoty Ambient temperature under bias -40 to +125 C Storage temperature -65 C to +150 C Voltage on VDD with respect to VSS -0.3V to +6.5V Voltage on MCLR with respect to Vss -0.3V to +13.5V Voltage on all other pins with respect to VSS -0.3V to (VDD + 0.3V) Total power dissipation 800 mw Maximum current out of VSS pin 300 ma Maximum current into VDD pin 250 ma Input clamp current, IIK (VI < 0 or VI > VDD) ± 20 ma Output clamp current, IOK (Vo < 0 or Vo >VDD) ± 20 ma Maximum output current sunk by any I/O pin 25 ma Maximum output current sourced by any I/O pin 25 ma Maximum current sunk by PORTA, PORTB and PORTC (combined) 200 ma Maximum current sourced PORTA, PORTB and PORTC (combined) 200 ma Návrh elektronických přístrojů 3

4 Elektrická specifikace Návrh elektronických přístrojů 4

5 Elektrická specifikace Návrh elektronických přístrojů 5

6 PIC 16F690 blokové schéma Návrh elektronických přístrojů 6

7 PIC 16F690 blokové schéma Návrh elektronických přístrojů 7

8 Organizace paměti program 4k paměti programu typu FLASH, paměť programu má 14-bitovou šířku Programové instrukce uložené v paměti programu jsou adresovány pomocí 13-bitového počítadla programu (Program Counter - PC), Po resetu procesoru je počáteční hodnota v PC 0x0000 a ukazuje tedy na začátek paměti. Protože při vyvolání všech hardwarových přerušení dojde k nastavení PC na 0x0004 je nutné zajitit aby nedošlo k promíchání programových procedur. Návrh elektronických přístrojů 8

9 Organizace paměti data Paměť programu je rozdělena do čtyř sekcí (bank), které obsahují pracovní registry (GPR) a peciální funkční registry (SFR). Speciální funkční registry jsou umístněny na prvních 32 pozicích každé ze 4 registrových bank. Oblasti 0x20 až 0x7F paměťové banky 0 a 0xA0 až 0xEF jsou pracovní registry implementované ve statické paměti RAM. Pozice 0xF0 až 0xFF v Bance 1, 0x170 až 0x17F v Bance 2 a 0x1F0h až 0x1FF v Bance 3 pouze ukazují na oblast 0x70 až 0x7F v Bance 0. Soubor registrů je organizován jako pole 256 x 8. Ke každému registru můžeme přistupovat přímo i nepřímo (pomocí registrů INDF a FSR). Návrh elektronických přístrojů 9

10 Speciáln lní funkční registry Pro nastavení požadovaného chování procesoru a vestavěných periferií slouží Speciální Funkční Registry. Tyto registry jsou vlastně pamětí typu SRAM. Jejich nejjednodušším dělením je právě na SFR jádra procesoru a jednotlivých periferií. Návrh elektronických přístrojů 10

11 Návrh elektronických přístrojů 11

12 Návrh elektronických přístrojů 12

13 Návrh elektronických přístrojů 13

14 Návrh elektronických přístrojů 14

15 Status Register Návrh elektronických přístrojů 15

16 Systémov mové hodiny procesoru Každý procesor stejně jako libovolný logický sekvenční obvod vyžaduje pro svoji činnost zdroj systémového hodinového signálu. Těmi mohou být externí oscilátor, keramický rezonátor, RC člen, nebo dva interní zdroje 8 MHz (kalibrovatelný v rozsahu ±12% pomocí registru OSCTUNE) a nízké frekvence 31kHz (nekalibrovatelný). Rychlost interního zdroje hodinového signálu lze řídit pomocí příslušného SFR. Velmi užitečná je automatická detekce selhání externího oscilátoru (tzv. Fail-Safe Clock Monitor - FSCM) a automatického přepnutí na jiný (interní) zdroj hodinového signálu. Jako zdroj hodinového signálu tedy může sloužit: EC Externí zdroj hodinového signálu s využitím pinu RA4 jako I/O brány. LP 32 khz nízkopříkonový mód s využitím krystalu. XT Krystal, nebo keramický rezonátor se středním ziskem. HS Krystal, nebo keramický rezonátor s vysokým ziskem. RC Externí RC obvod s FOSC/4 na RA4. RCIO Externí RC obvod s využitím pinu RA4 jako I/O brány. INTOSC Interní oscilátor s FOSC/4 na RA4 a s využitím pinu RA5 jako I/O brány. INTOSCIO Interní oscilátor s využitím pinů RA4 a RA5 jako I/O bran. Zdroj systémových hodin procesoru je nastaven bity FOSC[2:0] registru CONFIG Návrh elektronických přístrojů 16

17 Systémov mové hodiny procesoru Návrh elektronických přístrojů 17

18 Fail-Safe Clock Monitor Návrh elektronických přístrojů 18

19 V/V brány Mikroprocesor PIC16F v/v bran. Pokud využíváme integrované periferie (převodník A/D, komparátory, oscilátory) počet použitelných digitálních v/v bran klesá. Port A, B a C. Port A sdružuje šest, port B čtyři a port C osm V/V bran. Pro nastavení orientace bran slouží registry TRISA, TRISB a TRISC. Nastavením odpovídajícího bitu v registru TRISA/B/C do log. 0 dojde k nastavení příslušné brány jako výstupu a naopak při nastavení log 1 je odpovídající brána nastavena jako vstupní. Vyjímkou je brána RA3, která je jako jediná pouze branou vstupní a pokud je MCLRE = 1, je její hodnota je vždy čtena jako log. 0. Odpovídající bit registru TRISA[3] není možné změnit a je pevně nastaven do log. 1. Registry TRISA/B/C nastavují orientaci bran procesoru a to i v případě, že jsou nastaveny jako analogové. Hodnota brány, která je nastavená pro analogovou funkci je vždy přečtena jako log. 0 Všechny brány portů A a B jsou schopny vyvolat přerušení při změně logické úrovně. Ke každé V/V bráně je možné připojit interní pull-up rezistor. Každá brána procesoru má i nějakou svoji speciální funkci (vstup převodníku AD, vstup komparátor, komunikační linky, programovací linka). Brána RA0 umožňuje navíc Ultra Low-Power Wake-up. Návrh elektronických přístrojů 19

20 PORTA Návrh elektronických přístrojů 20

21 Čítače e a časovače Mikroprocesor PIC16F690 obsahuje tři moduly čítačů a časovačů označených: Timer0 Timer1 Timer2 Návrh elektronických přístrojů 21

22 8-bitový časovač/čítač, Modul Timer0 8-bitová programovatelná dělička, interní nebo externí zdroj hodinového signálu, přerušení při přetečení z hodnoty FFh na hodnotu 00h, výběr hrany externího hodinové signálu Návrh elektronických přístrojů 22

23 Modul Timer1 16-bitový časovač/čítač (TMR1H:TMR1L), interní nebo externí zdroj hodinového signálu, synchronní nebo asynchronní funkce, přerušení při přetečení z hodnoty FFFFh na hodnotu 0000h, probuzení procesoru v závislosti na přetečení (asynchronní mód), volitelný externí bit povolení, volitelný LP oscilátor. Návrh elektronických přístrojů 23

24 8-bitový časovač (registr TMR2), 8-bitový periodický registr (PR2), Modul Timer2 softwarově programovatelné před dělička (1:1, 1:4, 1:16), softwarově programovatelné post dělička (1:1 až 1:16), přerušení TMR2 v porovnání PR2. Návrh elektronických přístrojů 24

25 Modul komparátoru Modul komparátoru obsahuje dva nezávislé napěťové komparátory C1 a C2. Oba dva napěťové komparátory mají vlastní kontrolní a konfigurační registry (CM1CON0 pro C1, CM2CON0 a CM2CON1 pro C2), jimiž lze nastavit výstupní logické úrovně komparátorů, povolit přerušení, povolit probuzení mikroprocesoru z režimu SLEEP, nebo použití komparátorů pro generování PWM signálu. Výstupy analogových komparátorů je možné vyvést na příslušné brány mikroprocesoru a tím jejich stav použít pro zpracování navazujícími obvody. Aby bylo možné využít generování PWM signálu je možné komparátor C2 připojit na bránu časovače T1. Tohoto připojení je také využito pro synchronizaci výstupu komparátoru s hodinovým vstupem časovače T1 (ovšem pouze komparátor C2). Interní výstup komparátoru je aktualizován vždy s nástupnou hranou systémových hodin. Externí výstup se může změnit okamžitě při změně stavu. Vstupy komparátorů jsou vybírány multiplexerem 4:1, jako referenční napětí lze použít napětí na příslušných vystupních branách nebo interní napěťovou referenci. Návrh elektronických přístrojů 25

26 Blokové zapojení C1 Návrh elektronických přístrojů 26

27 Blokové zapojení C2 Návrh elektronických přístrojů 27

28 Modul převodnp evodníku A/D Modul převodníku A/D umožňuje převod analogové vstupní veličiny na 10-bitovou digitální reprezentaci. Mikrokontrolér obsahuje 12 analogových vstupů a dva interní. Napěťová reference použitá pro převod programově zvolena mezi napájecím nebo externím zdrojem referenčního napětí. Návrh elektronických přístrojů 28

29 EUSART a SSP Rozšířené rozhraní pro synchronní a asynchronní příjem a vysílání. Synchronní sériový port SPI Mode IIC Mode Návrh elektronických přístrojů 29

30 Další rozší šíření Reset Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) Interrupts Watchdog Timer (WDT) Oscillator selection Sleep Code protection ID Locations In-Circuit Serial Programming Návrh elektronických přístrojů 30

Úvod do mobilní robotiky NAIL028

Úvod do mobilní robotiky NAIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor08/cs 6. října 2008 1 2 Kdo s kým Seriový port (UART) I2C CAN BUS Podpora jednočipu Jednočip... prostě jenom dráty, čti byte/bit, piš byte/bit moduly : podpora

Více

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer Přednáška A3B38MMP Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL Praha 1 Hlavní bloky procesoru

Více

Jiøí Hrbáèek MIKROØADIÈE PIC16CXX a vývojový kit PICSTART Kniha poskytuje ètenáøi základní informace o mikroøadièích øady PIC 16CXX, jejich vlastnostech a použití tak, aby je mohl využít pøi vlastních

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška A3B38MMP 2013 kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Rozhraní SPI Rozhraní SPI ( Serial Peripheral

Více

Monolitické mikropoèítaèe II

Monolitické mikropoèítaèe II Monolitické mikropoèítaèe II zpracoval Ing. Josef Šabata Volně navazujeme na Kurs monolitických mikropočítačů a budeme se věnovat výrobkům firmy Arizona Microchip Inc., které jsou i u nás známé jako PIC

Více

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12.

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12. MB-ATmega16/32 v2.0 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (21.12.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Úvod do mobilní robotiky AIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 11. října 2007 1 Definice Historie Charakteristiky 2 MCU (microcontroller unit) ATmega8 Programování Blikání LEDkou 3 Kdo s kým Seriový port (UART)

Více

I/O řídící/měřící deska pro PC VELLEMAN K8055N

I/O řídící/měřící deska pro PC VELLEMAN K8055N I/O řídící/měřící deska pro PC VELLEMAN K8055N Propojte svůj počítač se světem pomocí 5 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů a 2 analogových vstupů a výstupů. Celkem bodů k pájení: 313 Obtížnost:

Více

Mikrokontrolery. Úvod do obvodů Atmega 328 a PIC16F88

Mikrokontrolery. Úvod do obvodů Atmega 328 a PIC16F88 Mikrokontrolery Úvod do obvodů Atmega 328 a PIC16F88 Texty sestavili Petr Nejedlý a Lukáš Čížek, 4EA, 2013 Vlastnosti a funkce: Atmega 328 Flash 32Kbyte Max. Frequence 20Mhz SRAM 2Kbyte EEPROM 1024 byte

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Architektura jednočipových mikropočítačů PIC 16F84 a PIC 16F877. Tato prezentace vznikla jako součást řešení projektu FRVŠ 2008/566.

Architektura jednočipových mikropočítačů PIC 16F84 a PIC 16F877. Tato prezentace vznikla jako součást řešení projektu FRVŠ 2008/566. Počítačové systémy Jednočipové mikropočítače II Architektura jednočipových mikropočítačů PIC 16F84 a PIC 16F877 Tato prezentace vznikla jako součást řešení projektu FRVŠ 2008/566. Miroslav Flídr Počítačové

Více

Osmibitové mikrořadiče Microchip PIC16F1937

Osmibitové mikrořadiče Microchip PIC16F1937 Osmibitové mikrořadiče Microchip PIC16F1937 SPŠElit Dobruška, 2014 Ing Josef Hloušek Tento text může být využíván pro podporu výuky předmětu Mikroprocesorové systémy ve 3. a 4. ročníku oboru Aplikace osobních

Více

FREESCALE KOMUNIKAČNÍ PROCESORY

FREESCALE KOMUNIKAČNÍ PROCESORY FREESCALE KOMUNIKAČNÍ PROCESORY 1 Trocha historie: Freescale Semiconductor, Inc. byla založena v roce 2004 v Austinu v Texasu jako samostatná společnost, jelikož po více jak 50 byla součástí Motoroly.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Ondřej Chytra

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Ondřej Chytra ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Ondřej Chytra ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řídící jednotka

Více

ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR

ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR Tomáš Pelikán, Václav Vejvoda Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 102/219, 150

Více

ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411. univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy. charakteristika. technické údaje

ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411. univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy. charakteristika. technické údaje ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411 univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy mikroprocesor PCF80C552 programová paměť 64kB FLASH PROM datová paměť 32kB SRAM nebo zálohovaná s RTC sériový kanál RS485 sběrnice

Více

Jednoduchý digitální osciloskop pro PC Dušan Doležal Osciloskop je pøístroj, který by urèitì ráda vlastnila vìtšina elektronikù, ale pro mnoho amatérù je kvùli pomìrnì vysoké cenì nedostupný. Právì pro

Více

Pedstavení procesor s architekturou ARM

Pedstavení procesor s architekturou ARM Pedstavení procesor s architekturou ARM Referát Pokroilé architektury poíta Jan Bartošek bar712 Úvodem AT91SAM (tj. AT91 Smart ARM-based Microcontrollers) od spolenosti Atmel je 32bitová ada RISC mikroprocesor

Více

Historie osmibitových mikroprocesoru a mikroradicu ZILOG.

Historie osmibitových mikroprocesoru a mikroradicu ZILOG. Historie osmibitových mikroprocesoru a mikroradicu ZILOG. Americká firma ZILOG vstoupila na trh mikroprocesoru v roce 1973. V dobe, kdy svet dobývaly obvody Intel 8080, se objevil obvod s typovým oznacením

Více

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12)

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12) Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12) A438NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Náplň přednášky Sériová rozhraní rozhraní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 2. Číslicové počítače a jejich využití pro

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

Operační paměti počítačů PC

Operační paměti počítačů PC Operační paměti počítačů PC Dynamické paměti RAM operační č paměť je realizována čipy dynamických pamětí RAM DRAM informace uchovávána jako náboj na kondenzátoru nutnost náboj pravidelně obnovovat (refresh)

Více

MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA

MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD - CZ.1.07/2.2.00/15.0463 MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA LEKCE 1 Ing. Daniel Zuth, Ph.D. 2012 ÚVODNÍ HODINA DO PŘEDMĚTU MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA OBSAH Úvod

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Inovace předmětu Mikroprocesorové praktikum I, II

Inovace předmětu Mikroprocesorové praktikum I, II Inovace předmětu Mikroprocesorové praktikum I, II FRVŠ 2088/2009 F1/a Ing. Josef Voltr, CSc. Doc. Ing. Miroslav Čech, CSc. Ing. David Vyhlídal Mikroprocesorové praktikum navazuje na přednášku Mikroprocesory

Více

Obsah. Programátory ASIX

Obsah. Programátory ASIX Programátory Referenční příručka Adresa: E-Mail: WWW: ASIX s.r.o. Staropramenná 4 150 00 Praha - Smíchov asix@asix.cz (všeobecné dotazy) obchod@asix.cz (poptávky a objednávky zboží) www.asix.cz www.asix.net

Více

Nejčastěji pokládané dotazy

Nejčastěji pokládané dotazy Nejčastěji pokládané dotazy www.snailinstruments.com www.hobbyrobot.cz Co je kontrolér PICAXE? Kontrolér PICAXE je mikroprocesor z rodiny PIC, vyráběné firmou Microchip, který byl při výrobě naprogramován

Více

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 10

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 10 Vestavné systémy BI-VES Přednáška 10 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011 ZS2010/11 Evropský

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ARDUINO L02. Programování a robotika snadno a rychle? Tomáš Feltl. Připraveno pro kroužek robotiky JAOS. Kroužek JAOS Farní sbor ČCE v Poličce

ARDUINO L02. Programování a robotika snadno a rychle? Tomáš Feltl. Připraveno pro kroužek robotiky JAOS. Kroužek JAOS Farní sbor ČCE v Poličce ARDUINO L02 Programování a robotika snadno a rychle? Tomáš Feltl Připraveno pro kroužek robotiky JAOS Arduino programování a robotika dětský vzdělávací kroužek JAOS 2 OPAKOVÁNÍ co je to Arduino a k čemu

Více

DIODOVÉ HODINY. Dominik Roček. Středisko Vyšší odborná škola a Středisko technických a uměleckých oborů Mariánská ulice 1100, Varnsdorf

DIODOVÉ HODINY. Dominik Roček. Středisko Vyšší odborná škola a Středisko technických a uměleckých oborů Mariánská ulice 1100, Varnsdorf Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT DIODOVÉ HODINY Dominik Roček Středisko Vyšší odborná škola a Středisko technických a uměleckých oborů Mariánská ulice

Více

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů

Více

Popis zapojení: < 27 dbµv. < 33 dbµv LW. S/N ratio (60 dbµv): > 57 db FM mono > 52 db AM

Popis zapojení: < 27 dbµv. < 33 dbµv LW. S/N ratio (60 dbµv): > 57 db FM mono > 52 db AM Tuner FM pro Raspberry Pi Malina pro kterou nebude problém generovat řídicí signály pro I2C. Na internetu najdeme velké množství příkladů jak ovládat I2C. Popis zapojení: Základem je profesionální tuner,

Více

Řadiče periferií pro vývojovou desku Spartan3E Starter Kit Jaroslav Stejskal, Jiří Svozil, Leoš Kafka, Jiří Kadlec. leos.kafka@utia.cas.

Řadiče periferií pro vývojovou desku Spartan3E Starter Kit Jaroslav Stejskal, Jiří Svozil, Leoš Kafka, Jiří Kadlec. leos.kafka@utia.cas. Technická zpráva Řadiče periferií pro vývojovou desku Spartan3E Starter Kit Jaroslav Stejskal, Jiří Svozil, Leoš Kafka, Jiří Kadlec leos.kafka@utia.cas.cz Obsah 1. Úvod... 2 2. Popis modulů... 2 2.1 LCD...

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3, 221 002 111, 221 002 666, www.panska.cz, e-mail: sekretariat@panska.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3, 221 002 111, 221 002 666, www.panska.cz, e-mail: sekretariat@panska. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3, 221 002 111, 221 002 666, www.panska.cz, e-mail: sekretariat@panska.cz MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ Provedl: Jan Kotalík Datum: 3.1. 2010 Číslo: Kontroloval/a Datum: 1. ÚLOHA: Návrh paměti Pořadové číslo žáka:

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

8xDCOUT-CAN. (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0

8xDCOUT-CAN. (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0 (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0 Obsah 1 Charakteristika modulu... 3 2 Elektrické parametry... 3 2.1 Výstupy... 3 2.2 Vstupy... 4 2.3 Napájení... 4 3 Komunikace... 5 3.1 CAN CANOpen... 5 3.1.1

Více

Mikrokontroléry PIC a vestavěné systémy. PIC18 použití assembleru a jazyka C

Mikrokontroléry PIC a vestavěné systémy. PIC18 použití assembleru a jazyka C Mikrokontroléry PIC a vestavěné systémy PIC18 použití assembleru a jazyka C Uvnitř CPU Program, uložený v paměti, obsahuje instrukce pro centrální jednotku k provedení akce. Akce mohou jednoduše sčítat

Více

ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ. 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232

ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ. 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232 IO RS232 ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232 4x relé IO RS232 CPU RS 232 4x vstup POPIS Modul univerzálního rozhraní IORS 232 je určen

Více

PRESTO. USB programátor. Uživatelská příručka

PRESTO. USB programátor. Uživatelská příručka PRESTO USB programátor Uživatelská příručka OBSAH 1. PRESTO 3 1.1. Použití 3 2. Obsah dodávky 3 3. Instalace 3 3.1. Instalace ovladačů 3 3.2. Instalace programu UP 4 4. Popis programovacího konektoru 5

Více

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC Historie: červenec 1980 skupina 12 pracovníků firmy IBM byla pověřena vývojem osobního počítače 12. srpna 1981 byl počítač veřejně prezentován do konce r. 1983 400 000 prodaných

Více

Jaroslav Belza OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE pro obyèejné smrtelníky Praha 2004 Tato praktická pøíruèka o operaèních zesilovaèích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, nebo shrnuje

Více

EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka

EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka EduKit84 Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip Uživatelská příručka OBSAH 1. EduKit84 3 2. Popis zařízení 3 3. Provozní režimy 3 4. Mikrokontrolér PIC16F84A 4 5. Tabulka

Více

Mikrořadiče fy ATMEL

Mikrořadiče fy ATMEL Mikrořadiče fy ATMEL Struktura mikrořadičů fy ATMEL progresivní typy AVR je navržena tak, aby co nejvíce vyhovovala i překladačům vyšších programovacích jazyků, zejména široce používaného jazyka C. Optimalizované

Více

Jednočipový mikropočítač PIC16F87/88. Překlad originální dokumentace. Ing. Vladimír Čebiš

Jednočipový mikropočítač PIC16F87/88. Překlad originální dokumentace. Ing. Vladimír Čebiš Jednočipový mikropočítač PIC16F87/88 Překlad originální dokumentace Ing. Vladimír Čebiš Materiál vznikl v rámci projektu MŠMT Podpora projektování elektronických systémů s mikroprocesory v českém jazyce

Více

Základy digitální techniky

Základy digitální techniky Základy digitální techniky Binarna aritmetika. Tabulky Karno. Operace logické a aritmetické; Binarna aritmetika. č. soust zákl. Abeceda zápis čísla binarní B=2 a={0,1} 1100 oktalová B=8 a={0,1,2,3,4,5,6,7}

Více

Novinky - téma. Micrel koupen Microchipem MEMS oscilátory Spínané měniče LDO RF obvody a další

Novinky - téma. Micrel koupen Microchipem MEMS oscilátory Spínané měniče LDO RF obvody a další Novinky - téma Micrel koupen Microchipem MEMS oscilátory Spínané měniče LDO RF obvody a další LDO po spojení Type Max Input Voltage < 100 ma ~ 150 ma Single Single Dual ~ 200 ma Single Dual ~ 300 ma Ouput

Více

Modul LCD displeje se čtyřmi tlačítky. Milan Horkel

Modul LCD displeje se čtyřmi tlačítky. Milan Horkel LCDL4P0A Modul LCD displeje se čtyřmi tlačítky Milan Horkel Modul LCDL4P obsahuje dvouřádkový LCD displej s obvyklým Hitachi řadičem a čtveřici tlačítek. Používá se jako univerzální uživatelský interfejs

Více

Mikroprocesor Intel 8051

Mikroprocesor Intel 8051 Mikroprocesor Intel 8051 Představení mikroprocesoru 8051 Mikroprocesor as jádrem 8051 patří do rodiny MSC51 a byl prvně vyvinut firmou Intel v roce 1980, což znamená, že zanedlouho oslaví své třicáté narozeniny.

Více

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007 Měřič krevního tlaku Ing. Martin Švrček martin.svrcek@phd.feec.vutbr.cz Ústav biomedicínckého inženýrství Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Kolejní 4, 61200 Brno Tento článek

Více

Příloha č. 1. Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků

Příloha č. 1. Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků Příloha č. 1 Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků) Úvod Navržený software je určen pro mikrokontrolér

Více

Maturitní témata - PRT 4M

Maturitní témata - PRT 4M Maturitní témata - PRT 4M ústní zkouška profilové části Maturita - školní rok 2015/2016 1. Architektura mikrořadičů a PC 2. Popis mikrořadičů řady 51 3. Zobrazovací jednotky 4. Řadiče Atmel 5. Hradlová

Více

Protokol Profibus DP rozhraní

Protokol Profibus DP rozhraní Protokol Profibus DP rozhraní Verze: 1.0 14/09/2001 BLAST-E MNU 0020 MANUÁL ProfiBlast JKO MEZ CZ s.r.o. ELEKTROPOHONY Oficiální zastoupení firem REEL S.r.l. a EARP s.p.a Hájecká 2 618 00 Brno-Černovice

Více

Arduino digitální multimetr

Arduino digitální multimetr Arduino digitální multimetr aneb jak to dopadne, když softwarový architekt navrhuje hardware... Petr Stehlík www.pstehlik.cz Osnova Idea a motivace Návrh a plán Teorie a implementace Problémy a chyby USB

Více

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU XXXIII elostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno. března TEST PO ELEKTONIKO SKPIN Vysvětlení: Než odpovíš na otázku, pečlivě přečti níže uvedený text. Test obsahuje otázek. Odpovědi musejí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kazeta vstupů OCi Popis řešení HW. Ing. Jiří Holinger středisko elektroniky STARMON s.r.o. Choceň

Kazeta vstupů OCi Popis řešení HW. Ing. Jiří Holinger středisko elektroniky STARMON s.r.o. Choceň Kazeta vstupů OCi Popis řešení HW Ing. Jiří Holinger středisko elektroniky STARMON s.r.o. Choceň Přednáška v rámci předmětu NVS Prosinec 2015 STARMON s.r.o o Výrobce a dodavatel zabezpečovacích zařízení

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

PVK. Uživatelská příručka. Zařízení určené k odlaďování aplikací s mikrokontroléry PIC16C5x, PIC16C71 a PIC16F84. Strana 1 / 9

PVK. Uživatelská příručka. Zařízení určené k odlaďování aplikací s mikrokontroléry PIC16C5x, PIC16C71 a PIC16F84. Strana 1 / 9 PVK Zařízení určené k odlaďování aplikací s mikrokontroléry PIC16C5x, PIC16C71 a PIC16F84 Uživatelská příručka Strana 1 / 9 OBSAH 1. PVK 3 1.1. Obsah dodávky 3 2. Typy procesorů 3 3. Porty 3 3.1. Port

Více

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Stručná charakteristika: Plně elektronizovaná kapacitní dekáda s širokým rozsahem hodnot. Indikuje velké množství parametrů nastaveného kapacity včetně lokálních teplot.

Více

AC500, vaše PLC od ABB? Unikátní koncept, škálovatelnost, nízké náklady, potřebujete víc? VAE ProSys AC500 eco, Strana - 1 -

AC500, vaše PLC od ABB? Unikátní koncept, škálovatelnost, nízké náklady, potřebujete víc? VAE ProSys AC500 eco, Strana - 1 - AC500, vaše PLC od ABB? Unikátní koncept, škálovatelnost, nízké náklady, potřebujete víc? VAE ProSys AC500 eco, Strana - 1 - AC500, vaše PLC od ABB Rozsah CPU: od nejslabších až k nejvýkonnějším Výkon

Více

Uživatelská Dokumentace

Uživatelská Dokumentace Uživatelská Dokumentace ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA KITS4 Příručka uživatele a programátora SofCon spol. s r.o. Křenova 62 00 Praha 6 tel/fax: +420 235 090 888 E-mail: sofcon@sofcon.cz www: http://www.sofcon.cz Verze

Více

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru Cíl přednášky: Vysvětlit principy práce s registry v architekturách RISC a CISC, upozornit na rozdíly. Vysvětlit možnosti využívání sad registrů. Zabývat se principy využívanými v procesorech Intel. Zabývat

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

Nastavitelný zdroj řízený mikroprocesorem Microprocessor Controlled Regulated Power Supply

Nastavitelný zdroj řízený mikroprocesorem Microprocessor Controlled Regulated Power Supply Nastavitelný zdroj řízený mikroprocesorem Microprocessor Controlled Regulated Power Supply Martin Řezníček Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Bakalářská

Více

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478

Více

MIKROKONTROLÉREM ŘÍZENÉ SPÍNACÍ HODINY

MIKROKONTROLÉREM ŘÍZENÉ SPÍNACÍ HODINY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení: Křestní jméno: Osobní číslo: Obor:

Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení: Křestní jméno: Osobní číslo: Obor: Západočeská univerzita v Plzni Písemná zkouška z předmětu: Zkoušející: Katedra informatiky a výpočetní techniky Počítačová technika KIV/POT Dr. Ing. Karel Dudáček Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení:

Více

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Pozor: Vysoké napětí- nikdy neotvírejte přístroj 1- připojte měnič ke správnému DC napětí 12-24-48V, připojovací kabely musí být co nejkratší příliš dlouhé

Více

Universal Serial Bus. Téma 12: USB. Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení

Universal Serial Bus. Téma 12: USB. Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení Universal Serial Bus Téma 12: USB Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení Obecné charakteristiky distribuovaná datová pro připojení počítačových periferií klávesnice, myš, Flash disk,

Více

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Paměťové prvky ITP Technika personálních počítačů Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Osnova Typy

Více

SNÍMAČOVÁ JEDNOTKA TB2.310-USB2.0/1.2-ASCII

SNÍMAČOVÁ JEDNOTKA TB2.310-USB2.0/1.2-ASCII SNÍMAČOVÁ JEDNOTKA TB2.310-USB2.0/1.2-ASCII VŠEOBECNĚ vyhodnocení 1-2 indukčnostních snímačů (half bridge nebo LVDT) sériový interface USB 2.0/1.2, komunikace typu ASCII rozlišení až 0.00001 mm rozsah

Více

ROÈNÍK VI/2001. ÈÍSLO 3 Dìjiny pøenosu zpráv na dálku Historie elektøiny a magnetizmu ROÈNÍK L/2001. ÈÍSLO 3 V TOMTO SEŠITÌ Dìjiny pøenosu zpráv na dálku... 1 STAVEBNICE S MIKROPOÈÍ- TAÈI ØADY 51 Pøehled

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzální USB programátor pro mikroprocesory Autor práce: Lukáš Ferkl 2012 Vedoucí

Více

MyIO - webový komunikátor

MyIO - webový komunikátor MyIO - webový komunikátor Technická příručka verze dokumentu 1.0 FW verze modulu 1.4-1 - Obsah 1 MyIO modul... 3 2 Lokální webové rozhraní... 3 2.1 Start, první přihlášení... 3 2.2 Home úvodní strana MyIO...

Více

Alfanumerické displeje

Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, číslice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda

Více

Úvod do architektur personálních počítačů

Úvod do architektur personálních počítačů Úvod do architektur personálních počítačů 1 Cíl přednášky Popsat principy proudového zpracování informace. Popsat principy zřetězeného zpracování instrukcí. Zabývat se způsoby uplatnění tohoto principu

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

Registrační teploměr

Registrační teploměr Popis zapojení: Registrační teploměr ukládá aktuální teplotu do paměti EEPROM v intervalu jedné hodiny. Zařízení je vybaveno zdrojem reálného času (RTC), který zároveň probouzí mikroprocesor ze stavu spánku.

Více

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC Technické prostředky počítačové techniky Obsah: Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informatika 2 04 Zemřel otec e-mailu Aplikace Záchranka

Více

PVKpro vývojový kit s programátorem pro mikrokontrolér PIC16F84 Připojení k PC: paralelní port Uživatelská příručka

PVKpro vývojový kit s programátorem pro mikrokontrolér PIC16F84 Připojení k PC: paralelní port Uživatelská příručka PVKpro vývojový kit s programátorem pro mikrokontrolér PIC16F84 Připojení k PC: paralelní port Uživatelská příručka ASIX s.r.o., Staropramenná 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 312 378, fax: 257 329

Více

Sistemi di comando. Příslušenství

Sistemi di comando. Příslušenství strana 150 Vysílače a přijímače strana 153 Řídící systémy - jednoduché spínače strana 155 Řídící systémy - elektronické spínače strana 156 Řídící systémy - spínače pro speciální aplikace - Miniservice

Více

Displej pro solární regulátor Tracer-2215RN MT-5

Displej pro solární regulátor Tracer-2215RN MT-5 Displej pro solární regulátor Tracer-2215RN MT-5 Displej (model MT-5) je možné připojit k solárnímu regulátoru série Tracer MPPT. Přehled Digitální dálkový displej zobrazuje informace o práci systému,

Více

Rozhraní USB. Rozhraní USB. Specifikace USB. Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec).

Rozhraní USB. Rozhraní USB. Specifikace USB. Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec). 1 Specifikace USB USB 1.0 Původní specifikace. USB 1.1 Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec). USB 2.0 Doplněno o High Speed (480 Mb/sec.) a další rozšíření

Více

7. Monolitické počítače, vlastnosti a použití.

7. Monolitické počítače, vlastnosti a použití. 7. Monolitické počítače, vlastnosti a použití. Obsah 7. Monolitické počítače, vlastnosti a použití.... 1 7.1 Jednočipové mikropočítače řady 8048... 2 7.2 Jednočipový mikropočítač 8051... 2 7.3 Architektura

Více

Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie

Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie Pro edici NuMicro 1.0 Web: www.coocox.org Fórum: forum.coocox.org Technická podpora: master@coocox.com Marketing: market&coocox.com 1. Úvod Cookie je open-source

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. Monitoring rozhraní I2C Autor práce: Radek Šplíchal. Vedoucí práce: Ing.

Univerzita Pardubice. Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. Monitoring rozhraní I2C Autor práce: Radek Šplíchal. Vedoucí práce: Ing. Univerzita Pardubice Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Monitoring rozhraní I2C Autor práce: Radek Šplíchal Vedoucí práce: Ing. Martin Hájek Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

Obvody ADuC pro řízení tepelné pohody

Obvody ADuC pro řízení tepelné pohody Obvody ADuC pro řízení tepelné pohody Integrated Circuits ADuC for drive thermal comfort Bc.Jaroslav Řehák Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na tvorbu embedded aplikace pomocí

Více

VINCULUM VNC1L-A. Semestrální práce z 31SCS Josef Kubiš

VINCULUM VNC1L-A. Semestrální práce z 31SCS Josef Kubiš VINCULUM VNC1L-A Semestrální práce z 31SCS Josef Kubiš Osnova Úvod Základní specifikace obvodu Blokové schéma Firmware Aplikace Příklady příkazů firmwaru Moduly s VNC1L-A Co to je? Vinculum je nová rodina

Více

Supertex MOSFET. Typy. MOSFET s vodivým kanálem. MOSFET s indukovaným kanálem N. Pro vypnutí je nutné záporné napětí V. napětí VGS zvýší vodivost

Supertex MOSFET. Typy. MOSFET s vodivým kanálem. MOSFET s indukovaným kanálem N. Pro vypnutí je nutné záporné napětí V. napětí VGS zvýší vodivost Supertex MOSFET Napěťové stabilizátory Budiče LED Vícekanálové budiče pro velké napětí Budiče elektroluminisenčních svítidel Ultrazvukové IO Speciální IO Supertex MOSFET Typy MOSFET s vodivým kanálem Normálně

Více

Programovatelná logika

Programovatelná logika Programovatelná logika Přehled historie vývoje technologie programovatelných obvodů. Obvody PLD, GAL,CPLD, FPGA Příklady systémů a vývojových prostředí. Moderní elektrotechnický průmysl neustále stupňuje

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více