Školní akademie potěšila nejen rodiče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní akademie potěšila nejen rodiče"

Transkript

1 červen 2015 cena 10 Kč Školní akademie potěšila nejen rodiče Na závěr školního roku se v místní základní škole uskutečnila Školní akademie, která se v prostorách tělocvičny koná každé dva roky. Té letošní se zúčastnilo mnoho hostů a zejména rodiče žáků, který pro ně bohatý odpolední program připravili. Tato školní akce si získala u harrachovské veřejnosti oblibu a žáci se na ni rádi a ochotně připravují, říká ředitelka ZŠ Harrachov Helena Stříbrná. Foto: H. Stříbrná

2 ÚVODNÍK Milí Harrachováci, podle kalendáře trvá jaro již dva měsíce, v letošním roce je však skoupé na teplé dny. Sázíme kytičky a jako každoročně v této roční době běháme s truhlíky sem a tam a zakrýváme záhony se sazeničkami, aby je nespálil poslední mrazík. Je to náš každoroční kolorit a věřím, že i vy ostatní si říkáte, že to je pro letošek už doopravdy naposledy. Povíme si to za rok! Květen byl ve znamení oslav 70. výročí konce druhé světové války, v Harrachově jsme položili květiny k památníku pod kinem a ve škole proběhla velmi zajímavá beseda s pamětníky války panem Luďkem Šablaturou a panem Jiřím Hendrychem. Děkuji vám oběma, pánové! 14. května projela přes Harrachov skupina 170 motorkářů z německého Bundestagu, kteří přijeli u příležitosti 16. ročníku každoroční přátelské jízdy (Freundschaftsfahrt) a od nás jeli dál do Špindlerova Mlýna. Děkuji touto cestou MO PČR a veliteli p. Malečkovi za zajištění klidného průjezdu městem na dojezd skokanských můstků. V květnu jsme měli možnost společně prohlédnout si Valdštejnský palác, sídlo Senátu Parlamentu ČR a Valdštejnskou zahradu. Přijal nás senátor Jaroslav Zeman, se kterým jsme krátce pobesedovali. Opravili jsme další část městského chodníku směrem k autobusovému nádraží a zahajujeme sezonu sečení trávy ve městě. Možná jste si všimli, že na cestě na Mileráku přibyly dvě tyčové zábrany. Umístili jsme je z důvodu bezpečnosti pěších a cyklistů, které ohrožovali neukáznění řidiči automobilů. Červen je každoročně ve znamení konce školního roku. Nejinak tomu bude i v Harrachově, s tím rozdílem, že naše děti budou mít letos prázdniny o něco delší. Školní rok jim končí 19. června. Důvodem je zahájení výměny oken a zateplení budovy základní školy, abychom nový školní rok začali v tradičním termínu 1. září. Pokračují pravidelné besedy s občany, těším se na setkání s vámi v Šedém vlku. Přeji vám pěkný a klidný červen. Vaše Eva Zbrojová AKTUÁLNÍ TÉMA Základní škola bude mít nejen nový kabát V loňském roce proběhlo úspěšně zateplení mateřské školy Kamínek včetně výměny oken, střešního pláště a další související práce. Akce byla financována z Fondu soudržnosti Evropské unie pro vodu, vzduch a přírodu, Operační program životní prostředí. Jak nový vzhled školky, tak zejména zlepšení kvality užívání a pobytu ve školce chválí nejen učitelky, ale zejména dětem se zde velice líbí. Podobně jako u školky se ve spolupráci s firmou EKO-POINT CZECH a panem ing. Tauchmanem a městem podařilo získat prostředky na akci, která nese název Snížení energetické náročnosti základní školy, která proběhne v letošním roce, převážně o prázdninách. Akce bude stavebně daleko náročnější než v případě MŠ, protože se jedná o podstatně větší objekty a jejich členění. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení na zhotovitele vypsáno již v předstihu a z mnoha uchazečů zvítězila liberecká firma Syban. Tato firma prováděla v loňském roce zateplení školky, a tak by měla být zárukou další kvalitně odvedené práce a vstřícné spolupráce s investorem. Kromě celkového zateplení obvodového pláště budov (mimo velkou tělocvičnu) dojde k zateplení půdních prostor a nové pochozí konstrukce na půdách. Zároveň budou osazena nová okna, která budou mít nejkvalitnější parametry s trojskly a součinitelem prostupu tepla U=0,9 W/m 2 K. Protože se jedná dnes už o historickou hlavní budovu ZŠ, bude zachován její původní vzhled a barevnost fasády včetně říms, okenních šambrán a ostatních fasádních prvků. Rovněž okna a dveře budou mít z vnější strany hnědý odstín odpovídající stávajícímu stavu a jejich členění bude rovněž z velké většiny 2 Harrachovský zpravodaj 6/2015 zachováno. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Jiří Pavlů, byla konzultována s vedením města a zejména základní školy. Dle smlouvy se zhotovitelem po úpravách projektu bude celková cena díla necelých 6,3 mil. Kč včetně DPH. Velká většina ceny bude hrazena z dotace. Ale touto akcí by úpravy a zkvalitňování budov komplexu základní školy rozhodně neměly končit. Byla zpracována studie dobudování školy na zařízení odpovídající nejmodernějším trendům výuky a trávení času ve školských zařízeních. Tato studie zasahuje prakticky do všech částí školy a uvažuje s rozsáhlou dostavbou celého komplexu. Autorem je ateliér ing. arch. Synovce. Model celé studie je vystaven v mezipatře schodiště základní školy. Pro školu je v nejbližší době prioritou zkvalitnění vyučovacích prostor, zajištění bezpečného vstupu do školy a zároveň zřízení odpovídajících uzavíratelných šaten pro žáky. S tím souvisí rovněž nahrazení nevyhovujících prostor stávající dožilé budovy s dílnami a knihovnou, která je postavena z nevyhovujících materiálů. Dle tohoto požadavku byla upravena a minimalizována studie. Proto proběhlo pod vedením starostky několik jednání ohledně možnosti získání dotace na přístavbu a stavební úpravy. Po posledním jednání, kdy se získání dotace jeví jako velice reálné, bude město usilovat o to, aby realizace proběhla již v roce To samozřejmě souvisí s některými změnami v zateplení budovy přístavby. Z východní strany přístavby bude zateplena pouze část patra, protože v přízemí bude hlavní vstup se šatnami a po odstranění provizorního objektu dílen a tělocvičny zde bude nová moderní přístavba s učebnami, knihovnou a dílnami. Severní strana bude zateplena celá. Vizualizace: archiv

3 AKTUÁLNÍ TÉMA Ve čtvrtek 7. května se v odpoledních hodinách v harrachovské základní škole slavilo významné výročí, a to 70 let od konce 2. světové války. Na programu, který zahájily svým projevem starostka města Eva Zbrojová a ředitelka ZŠ Helena Stříbrná (projev starostky si můžete přečíst na straně 19), se podílely i samy děti, které ze svých výtvarných a slohových prací na téma holocaust a osvobození k této příležitosti prostory školy obohatily výstavkou svých děl. K vidění zde byly i fotografie z dob válečných a poválečných a nechyběla zde ani beseda s pamětníky, kteří všechny přítomné svým poutavým vyprávěním přenesli do dob, kdy byli i oni součástí těchto událostí. Jedním z těchto pamětníků byl i Ludvík Šablatura, který se na podzim roku 1944 zapojil do odbojové skupiny Beta a stal se tak účastníkem národního boje za osvobození. V březnu roku 1945 byl zatčen gestapem a vězněn v Ostravě, Brně a internačním táboře v Mirošově. Po válce vystudoval střední školu lesnickou v Hranicích na Moravě a posléze i Vysokou školu zemědělskou, obor lesnictví v Brně a začal se věnovat sportu severské kombinaci, kde se vypracoval až na reprezentanta akademického národního družstva. Za jeho zásluhy mu bylo prezidentem Československé republiky v roce 1947 uděleno uznání vynikajících vojenských činů mimo boj, jimiž se zasloužil o československou armádu a byla mu též udělena čs. vojenská medaile za zásluhy II. stupně. V témže roce mu byl ministrem národní obrany udělen dík a uznání za záslužnou spoluúčast a podporu partyzánského hnutí směřujícího k osvobození Československé republiky a takto by se dalo pokračovat dále. A na tyto skutky se nezapomíná ani v dobách dnešních, například v roce 2000 byla panu Šablaturovi ministrem obrany ČR udělena pamětní medaile k 55. výročí konce II. světové války za účast v boji za národní osvobození v letech a v roce 2005 mu Ministerstvo obrany ČR vydalo potvrzení o udělení pamětního odznaku k 60. výročí ukončení 2. světové války. Druhým pamětníkem, který byl k této příležitosti do školy pozván, byl Jiří Hendrych. Pan Hendrych prožil konec druhé světové války jako devítileté dítě, takže vyprávěl své zážitky této doby z pohledu dítěte, které nebyly sice tak dramatické, jako v případě vyprávění pana Šablatury, ale byly zcela jistě neméně zajímavé. V průběhu oslavy nechybělo ani překvapení, které si pro pana Šablaturu připravily děti, a to v podobě zazpívané pochodové písně s názvem Mirošovský tábor, ke které napsal slova právě pan Ludvík Šablatura. Po posledních slovech písně v podání harrachovských dětí, bylo z tváře pana Šablatury znát, že byl Stavební práce ohledně snížení energetické náročnosti budovy ZŠ budou probíhat již od poloviny června a začnou na objektu malé tělocvičny. Do poloviny srpna bude dokončena výměna oken a firma opustí vnitřní prostory školy, aby mohl nový školní rok začít bez problémů 1. září. Potom budou probíhat pouze práce na fasádě a celkově bude dílo dokončeno do října Již dnes probíhá příprava, jsou zadána okna a dveře do výroby a již probíhají přípravné kontrolní dny stavby. K velké radosti dětí skončí letošní školní rok již 19. června, aby proběhlo náročné stěhování zařízení, vyklízení tříd, kabinetů, půdních prostor a zabezpečení všech věcí před předáním stavby. Za provedení všech těchto fyzicky náročných prací náleží předem poděkovat všem učitelům a zaměstnancům školy, města, ale také žákům a všem, kteří pomohou. Odměnou jim bude jistě návrat do nově zrekonstruované školy po prázdninách. Přejme všem, aby se jim zde líbilo. Rovněž škole popřejme vše nejlepší k 80. narozeninám. Josef Slavík Oslavy 70. výročí konce 2. světové války v podání harrachovské ZŠ Foto: L. Stehlíková mile překvapen a dojat. Na konci besedy dostaly prostor opět děti, ty měly příležitost oba pány vyzpovídat, čehož využily v maximální možné míře a mnohdy padaly dotazy, které vyloudily všem úsměvy na tvářích. I přesto, že v některých z nás tato doba vyvolává rozporuplné pocity, neměli bychom zapomínat na to, že je to součást naší minulosti, kterou nelze vymazat. A my, kteří slýcháme příběhy válečné a poválečné z úst pamětníků, bychom si měli mnohem více vážit toho, že žijeme v době, v které žijeme. Lenka Stehlíková 6/2015 Harrachovský zpravodaj 3

4 AKTUÁLNÍ TÉMA Základní škola a 70 let od ukončení 2. světové války Jsou různá výročí, která se oslavují, některá méně důležitá a některá, která si zaslouží zvláštní pozornost. Tou zvláštní byla v základní škole v Harrachově oslava 70 let od ukončení 2. světové války v květnu Zvláštní jednak svým významem a jednak tím, jak k oslavě tohoto výročí přistoupil učitelský sbor a žáci této školy. 70 let od ukončení války je dlouhá doba. Ale obdivuhodné je, jakým způsobem dokázali žáci ztvárnit kresbami a výstavkou jejich představy o tom, co 2. světová válka byla. K tomu ještě i to, že v den 70. výročí ukončení 2. světové války mě pozvali, abych těm mladým dívkám a chlapcům pověděl něco jako pamětník a účastník boje za osvobození od německého fašismu. Byla to pro mne chvíle, kdy jsem si vlastně zopakoval ono období pozitivní pomoci při osvobozování, ale díky zrádcům, zatčení a věznění a díky osudu se mohl dočkat jako živoucí dalšího života. Bylo radostí pohledět na ty mlaďoučké tváře i na ty, kteří je vedli učitele, kteří mimo výkresové tvorby výstižně uspořádali onu vzpomínku. Slova ředitelky školy a starostky města paní Zbrojové připomněla žákům ono období, které, jak všichni víme, nemělo by se v našem civilizovaném světě opakovat. Pak se po těchto významných projevech přesunuli všichni od výstavky prací do areálu tělocvičny, kde oslava měla své pokračování. AKTUÁLNĚ Návštěvníky Harrachova bude vítat Krakonoš Před nedávnem byli občané Harrachova osloveni s výzvou, která se týkala možné podoby vítacího portálu Harrachova. Několik z vás se k tomuto tématu vyjádřilo a ze zaslaných námětů bylo vidno, že co člověk, to názor. Někdo se přikláněl k variantě velkoplošné tabule, další k podobě totemu, sešlo se i pár tipů s tím, že by se měl obnovit původní portál, kde figuroval sněhulák s lyžemi a pohárem. Do těchto zaslaných námětů jsem zařadila i tipy někdejších členů Komise cestovního ruchu a propagace, kde byla jednoznačně prosazována dřevěná varianta, a to třeba v podobě Foto: L. Stehlíková Škoda, že rodiče neviděli své děti, jak dokonale umí vystupovat, jak na výbornou ztvárnily program oslavy, kterou jim škola a jejich učitelé připravili. Jak skupinka žáků přečetla úryvky ze Vzpomínek na odboj za 2. světové války. A téměř až dojemné bylo, jak všichni přítomní žáci ve stoje zazpívali za doprovodu hudby píseň Mirošovský tábor ze stejných Vzpomínek. A pak ty dotazy těch mlaďoučkých dívek a chlapců. A mučili vás? Ano, mučili. Při výsleších na gestapu železnými pouty sepnuli před koleny ruce, prostrčili tyč, tak mě zavěsili na dva stoly. Říkali tomu houpačka. A pak měli v rukou gumové žíly. A stál jste před tankem? Ne. Ale díval jsem se do hlavní pistolí a do hlavně samopalu a kulometu. Ale s jakou pietou a důstojností byla oslava uskutečněna, zaslouží učitelé a město, zastoupené starostkou paní Zbrojovou, poděkování, protože oni zastupovali dospělé občany města a jejich dospívající mládež. Je dobře, že škola tuto oslavu tak vzorně uspořádala. Připomněla dospělým, prostřednictvím žáků své školy, co byla 2. světová válka, co způsobila lidských tragédií, které by se již nikdy neměly opakovat. Aby lidé pracovali a žili tak, aby byli příkladem všem, zejména těm, kteří zastupují lidstvo na této planetě. Je neodpustitelné, kdo pro svou slávu nebo hmotné zajištění je schopen nebo ochoten způsobit nové tragédie, nové války. Člověk je na tomto světě proto, aby se choval a žil tak, aby vytvářel hodnoty, a ne aby je ničil. Ludvík Šablatura tradiční krkonošské chalupy. Nynější složení Komise cestovního ruchu a propagace v této vizi pokračovala a doporučila Radě města Harrachova nechat vyrobit vítací portál z přírodních materiálů, tj. dřevo a kámen, ze kterého bude vytvořena postava Krakonoše. Návrh byl schválen a dva vítací Krakonošové vzniknou pomocí pil, dlát a rukou šikovných dřevosochařů, kteří k nám do Harrachova zavítají opět v rámci konání akce Svatoanenské dřevosochání v termínu , kde budou návštěvníkům této události opět dokazovat, jaké zázraky se dají pomocí dřevorubeckého nářadí a kusu dřeva vykouzlit. Věřím, že toto rozhodnutí potěší nejen navrhovatelku Krakonoše z řad našich občanů, ale i většinu těch, kteří ctí klasické krkonošské symboly, mezi něž postava Krakonoše jistojistě patří. Lenka Stehlíková Zastupitelstvo města ve středu Pravidelné zasedání zastupitelů města Harrachov se uskuteční ve středu 24. června od hodin v sále OREA Vital Hotel Sklář Harrachov. Jedním z bodů programu bude stavba nové rozhledny na Čertově vrchu, kterou představí i její tvůrci. Setkání s občany Vedení města pořádá v pravidelném čtrnáctidenním cyklu setkání s občany města. Jednou za 14 dnů jsme v hotelu Šedý Vlk k dispozici občanům, kteří nám sdělují své podněty, připomínky, nápady. Na setkání se střídáme místostarosta Jaroslav Čech a já, říká starostka Eva Zbrojová. Termíny setkání: a Poděkování Srdečné poděkování paní R. Konvalinkové, která za cenu nemalých obětí uspořádala další úspěšný ročník tradiční Harrachovské burzy. Za všechny děkují spokojení pan Š., pan P. a paní V. 4 Harrachovský zpravodaj 6/2015

5 Z diáře starostky města jednání Sdružení cestovního ruchu v Harrachově schůzka s Liborem Knotem z Asociace horských středisek České republiky rada města jednání se zástupcem firmy O jednání s panem Krajčovičem na téma kříž na hřbitově první kontrolní den s firmou Syban v základní škole Krajský úřad Libereckého kraje společné jednání Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zástupců Sdružení obcí Libereckého kraje jednání k zimní údržbě jednání s Jitkou Medkovou z Krajské správy silnic LK pokládání květin k památníku neznámého vojína beseda ve škole na téma 70. výročí ukončení druhé světové války setkání s občany pravidelné setkání s npor. Mgr. Miloslavem Malečkem, vedoucím oddělení Policie ČR Harrachov návštěva dvou jubilantů zájezd, v rámci dovolené, s občany do Senátu Parlamentu ČR přivítání 170 motorkářů z Bundestagu návštěva dvou jubilantů jednání s panem Janákem ohledně přístavby ZŠ přání maminkám v kostele ke Dni matek soutěž hasičů za Ski centrem jednání s panem Vikem na téma propagační předměty AKTUÁLNĚ rozhovor do RCL jednání s Radovanem Loudou na téma veřejná zakázka zimní údržba jednání s firmou Tradiční dům jednání s panem Soukupem z firmy Renomia společné jednání zástupců města, Sportovního areálu Harrachov, a.s., fy AVE, Policie ČR na téma dopravní obslužnost v Harrachově jednání s panem Poledňákem jednání s paní Janou Ambrožovou ze společnosti ecentre jednání s panem Peroutkou na téma dopravní systém Harrachova jednání Mikroregionu Tanvaldsko rada města pravidelné setkání s npor. Mgr. Miloslavem Malečkem, vedoucím oddělení Policie ČR Harrachov jednání se Stanislavem Slavíkem redakční rada HZ jednání s panem Davidem Soldátem jednání s panem Langem na téma dopravní obslužnost v Harrachově parkování seminář: dotace na obcích KRNAP ve Vrchlabí Foto: Archiv Žádost o spolupráci - VÝZVA Policejní orgán Policie České republiky Obvodní oddělení Harrachov provádí prověřování dvou případů vážných úrazů lyžařů na sjezdových tratích lanové dráhy v Harrachově. K prvnímu úrazu došlo dne okolo hod. na sjezdovce Červená II. lanové dráhy Delta v Harrachově v úseku sjezdovky, kde se nachází malý lyžařský vlek Doopelmayer. V uvedenou dobu sjížděla sjezdovku lyžařka, kdy do této zezadu narazil rychle jedoucí snowboardista. Při srážce utrpěla lyžařka zranění hlavy a četné pohmožděniny. Se zraněními byla po prvotním ošetření členy HS Harrachov letecky transportována do nemocnice v Liberci. S utrpěným zraněním se lyžařka léčí do současné doby. K popisu snowboardisty, který lyžařku srazil, bylo zjištěno pouze to, že se mělo jednat o muže ve věku let, světlý krátký upravený plnovous, výšky cca 180 cm, na sobě měl tmavé oblečení, na bundě zelené čárky nebo kostky, na hlavě lyžařskou přilbu, hovořil česky. K druhému případu došlo dne okolo hod. na modré sjezdovce lanové dráhy Alfa v Harrachově Rýžovišti. V uvedenou dobu jel od konečné stanice lanové dráhy lyžař na běžkách, který směřoval na turistickou trasu Krkonošská magistrála s úmyslem pokračovat po této směrem na Studenov. Při sjíždění nejstrmějšího úseku své trasy mu neznámá lyžařka, jedoucí po sjezdovce, přejela lyže, následkem tohoto běžkař zavrávoral a asi po 15 m nekontrolované jízdy upadl. Při pádu utrpěl zranění zlomeninu klíční kosti. K popisu lyžařky bylo zjištěno: žena ve věku let, hovořící pravděpodobně polsky, na nohou měla bílé lyže, bílé lyžařské boty, žluté textilní kalhoty, hnědou bundu a na hlavě lyžařskou přilbu bílé barvy. Vzhledem k tomu, že se policejnímu orgánu Policie České republiky Obvodní oddělení Harrachov za využití dostupných prostředků do současné doby nepodařilo ve výše uvedených případech zjistit totožnost lyžařů, kteří byli účastníky popsaných srážek, obracím se tímto na širokou veřejnost s výzvou, aby kdokoliv, kdo by mohl pomoci ke zdárnému vyřešení případů, svědci, kteří přímo viděli, jakým způsobem ke střetům mezi lyžaři došlo, nebo mohou přispět jakoukoliv informací vedoucí ke zjištění totožnosti těchto lyžařů, neváhal a jakkoliv kontaktoval Obvodní oddělení Policie České republiky v Harrachově. Za případnou spolupráci všem předem děkuji. nprap. Pavel Stránský vrchní inspektor 6/2015 Harrachovský zpravodaj 5

6 AKTUÁLNĚ Anketa města Harrachov Chybí vám lustr v harrachovském kostele? Město Harrachov uspořádalo anketu k lustru, který byl jedním z dominantních symbolů kostela sv. Václava v Harrachově. Jeho odstranění rozvířilo bouřlivou diskusi a reakce. S Mgr. Kvapilem, farářem harrachovského kostela byl na toto téma v HZ rozhovor. Přinášíme vám výsledky ankety. Zpracovány byly všechny anketní lístky, kterých bylo odevzdáno celkem 64 a nyní vám předkládáme kompletní přehled odpovědí na jednotlivé otázky. Z výsledků ankety zcela jednoznačně vyplývá, že respondenti požadují vrácení lustru zpět do kostela. R. B. Zamlarová Výsledky ankety: Počet odevzdaných anketních lístků: 64 Skutečnost, že lustr byl z kostela odstraněn mně: Vadí: 58 Nevadí: 4 Ani vadí, ani nevadí: 2 Uvítali byste navrácení lustru zpět do kostela? ANO: 62 NE: 1 ANI ANO, ANI NE: 1 Z jakého důvodu vám vadí odstranění tohoto lustru? Nevadí je to záležitost zdejší farnosti Lustr do kostela (samozřejmě) patří. (3x) Lustr vyrobili a kostelu darovali místní skláři. Proč by měl viset jinde? Lustr byl určen pro kostel. Lustr mně tam chybí. (2x) Protože je to dar harrachovských občanů kostelu. Na tento lustr byla uspořádána sbírka mezi Harrachováky pro zdejší kostel. V každém kostele je lustr, proč by neměl být v kostele sv. Václava? Historicky patří do kostela, jeho nepřítomnost značně změnila ráz kostela. Byl součástí kostela od roku 1828 a měl by zde být zachován. Byl to dar harrachovských sklářů! Je to urážlivé! Do kostela patří! Ať ho tam vrátí! Je to součást kulturního dědictví obce. Patří tam jako dar sklářů. Lustr musí v kostele být. Kostel je neúplný bez lustru. Je to rarita Harrachova. Kostel byl dostavěn v r. 1828, tzn. že lustr tam je původní a od začátku. Je to historie. Je důležitou součástí kostela sv. Václava. Je to dominanta místního kostela, má spojitost s prací místních sklářů. V kostele má lustr své původní místo. Necitlivý zásah do interiéru kostela. Neúcta ke sklářské tradici Harrachova. Lustr je nejhezčí a asi nejcennější součást kostela. Je to to poslední, co zůstalo v kostele pěkné. Jestliže byl lustr součástí kostela od r. 1828, mělo by to tak zůstat z úcty k historii. Neznáme důvod odstranění! Ale když tam vydržel od r do r bez újmy, tak proč tam není teď. Protože to je nejkrásnější věc v našem kostele. Skláři se na tento lustr složili a věnovali ho kostelu. Byl věnován kostelu sklárnou. Je to symbol kostela, součást místní historie, na něj se lidé chodili dívat. Chybí tam. Kostel je bez něho chudý, patřil mezi jeho nádherné symboly. Kostel bez lustru je jako zvon bez srdce a člověk bez duše. Výrobek místní sklárny, zakoupený ze sbírky harrachovských občanů. Pan farář je s prominutím idiot, těch pár oveček sedí v prvních řadách. Jelikož je součástí kostela, měl by zůstat i nadále v Harrachově. V každém kostele lustr má být. Historicky patří do kostela sv. Václava. Měl by se tam vrátit. Chybí tam. Je nepochopitelné, proč by po 187 letech měl být lustr odstraněn. Považujeme ho za součást kostela a nepochybně tam patří. Protože patří k historickým památkám Harrachova, naši předci s jeho výrobou měli moc práce a turisté, když zavítají do kostela, mají co obdivovat, a ne koukat na holé stěny chátrajícího kostela. Byl tradiční ozdobou kostela, který bez něj nyní vypadá prázdný a chudý, navíc v kapli tento lustr nemá takové využití a tolik nevyniká. Lustr byl vždy součástí kostela (i za mého ministrování). V rámci restitucí církevního majetku bych nerad z veřejných peněz v budoucnu hradil tuto změnu. Empírový kostel sv. Václava ( ) je uváděn v mnoha podkladech o Harrachově od 19. století a vždy je zmíněn krásný lustr výrobek harrachovských skláren. Jaký odborník rozhodl o jeho odstranění? Odstranění lustru považuji za neúctu k práci našich předků a interiér kostela je velmi ochuzen. Byl to dar harrachovských sklářů nehoráznost a neúcta dát ho pryč z kostela. I hosté se ptají, kam se poděl ten krásný lustr. Velmi nás všechny rozzlobilo, že byl lustr z kostela odstraněn, byl jeho chloubou a obdivován všemi, kdo kostel navštívili. Teď působí kostel chudě a prázdně. Přejeme si, aby byl dán zpět. Do každého kostela lustr patří. Tento je vyroben místními skláři a my tak můžeme obdivovat jejich umění. Lano lze zkrátit a svítit může jen při nejhlavnějších svátcích (aby bylo vidět na oltář). Byla to krásná ozdoba kostela a patřilo to k tradici Harrachova. Kostel je nyní bez této krásné ozdoby jako bez ducha. Nechápeme, komu vadil lustr, který visel v kostele 187 let, a proč ho vyměnil za současné osvětlení? To mohlo napadnout jen skutečného BARBARA! 6 Harrachovský zpravodaj 6/2015

7 AKTUÁLNĚ Lustr podle našeho patřil k harrachovskému kostelu tak, jako patří k Harrachovu sklářské řemeslo. Nechápeme, co panu faráři na něm tak vadilo, když nikomu nevadil od roku Pro nerušený výhled na oltář jej doporučujeme umístit výš. Oba lustry v malém prostoru kapličky sv. Alžběty nepůsobí dobře. Kdo se vyřádil na tom ubohém stromě před kostelem? To není ani kříž, ani strom. To byl také nápad pana faráře? Hrůza! Člověk se nestačí divit. Neodmyslitelně patří k historii kostela i Harrachova. Lustr byl ozdobou kostela a přivedl do kostela spoustu lidí, kteří by jinak kostel nenavštívili. Lustr ničemu nepřekážel, nic nezastiňoval. Když se něco modernizuje, neznamená to, že se staré musí vyhodit. Vyhodila by se vlastně část historie. O odstranění by neměl rozhodovat pouze jeden člověk. Nesouhlasím s tím, aby z kostela zmizel lustr. Je to dar od dělníků harrachovských skláren na ozdobu kostela. Je tam od 15. srpna Je tam jeho místo a tam patří. Nevrátit lustr do kostela je hřích a krádež. Lustr byl vyroben a věnován pro místní kostel dělníky místní sklárny (1828). Myslím, že farář, který zde působí několik let a zase třeba odejde, nemá právo na to, aby rozhodoval o osudu takového skvostu. Již při úctě k lidem, kteří se na to složili. Mimochodem, lustr je to nejkrásnější, co v kostele je. Bez lustru vypadá kostel jako prázdný a velice chudý. Vzhledem k tomu, že lustr darovali kostelu místní skláři, měl by být z úcty k nim zachován na místě, pro které byl určen. Pokud v kostele stíní oltáři, stačí ho pozdvihnout trochu výš. V kapli sv. Alžběty je nalustrováno a vzájemně se ty dva lustry ruší tak, že nemůže vyniknout ani jeden. Lidé, kteří se kdysi na lustr skládali, a skláři, kteří ho vyrobili, si nezaslouží, aby takto krásná věc byla odstraněna z kostela, kam patřil od roku Je smutné takto zacházet s památkou po předcích. Lustr je dominantou místního kostela již od 19. století, patří do kostela sv. Václava a žádná osoba nemá právo na jeho odstranění. Je to historie našeho Harrachova. Lustr vyrobili naši skláři pro výzdobu kostela. Nechybí jen nám, ale i návštěvníkům, kteří přivádějí svoje známé, aby se na kostel i s lustrem podívali. Do kostela sv. Václava lustr patří od roku 1828, je jeho součástí, a tedy přestěhování do jiného objektu je nehorázná věc. Kostel je bez tohoto unikátního lustru poškozen! Právě proto, že byl lustr součástí kostela téměř 200 let a nevadil. Měli bychom být hrdí na práci našich předků. Nehledě na to, že i hosté se mě ptají, proč není lustr v kostele. Měl by pan farář navštívit kostely v Taormině a Letovanni v Sicílii, aby viděl lustry před oltářem. Domníváme se, že stačilo trochu dobré vůle ze strany p. faráře a zmíněný lustr povytáhnout o něco výše, bylo by po problému. V případě, že lustr byl věnován kostelu harrachovskými skláři, je to i neúcta k jejich práci. Z chování pana faráře se poněkud vytrácí láska a porozumění k bližním. Lustr v kostele vyloženě chybí, zatímco v kapli přebývá. Pokud byl určen pro kostel, odpovídala tomu i jeho velikost. Navíc jeho odstranění považuji za neúctu k práci a počinům předchozích generací. Pokud se jedná o údržbu lustru, jeho dočasné odstranění mi nevadí. Harrachov má však sklářskou tradici a i skleněný lustr v kostele k této tradici patří. Navíc lustr přežil významnější (historická) období, než jsou rozhodnutí pana faráře a celé farnosti. Náš kostel sv. Václava má tu výhodu, že je možné ho nasvítit bočním, tedy nepřímým světlem, a to tak, aby vynikl jeho celkový duch a prostor. Jsem proto rád za shodu ve farnosti na tom, že chceme kráčet a žít po vzoru sv. Václava, to znamená možností současného. (Kvapil I. (7 2014) Harrachovský kostel prochází proměnou. Harrachovský zpravodaj str. 18) Jako brusič skla mohu říci, že to bylo provedeno poctivou prací a za to se nemusíme stydět. Poslední čas, když se jednalo o opravu, tak je lustr pravděpodobně u restaurátora. Lustr byl dar od sklářů, a proto patří do kostela. Protože byl a měl by být součástí kostela sv. Václava. Shrnutí: Lustr by měl být do kostela vrácen. Protože do kostela lustr prostě patří. V kostele lustr chybí. Nejen místním, ale i návštěvníkům Harrachova. Byl to dar od místních sklářů kostelu, na který se složili občané Harrachova z úcty k nim by se měl do kostela lustr vrátit. Protože je jeho součástí od doby dostavění kostela rok 1828 a i z historického hlediska ke kostelu ten lustr patří. Kostel bez lustru přišel o svou dominantu. Do kaple se nehodí, nemá v ní jak vyniknout. V kapli je přelustrováno. Poslední pěkná věc, která v kostele byla. Anketní lístek zpracovala Kateřina Grulišová Provoz rozšířené zubní pohotovosti končí Liberecký kraj ruší zajištění rozšířené pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území kraje uzavřenou s MUDr. Ahmad Abu Bakerem, se sídlem Boleslavova 1136/4, Liberec VI - Rochlice. Tato služba byla otevřena a ukončena k Hlavním důvodem ukončení smluvního vztahu je nedostatek lékařů, kteří by spolupracovali s MUDr. Bakerem na zajištění pohotovostní služby. Po několika marných pokusech jejich oslovení, inzerci, a to i ve spolupráci se zástupci Oblastní stomatologické komory, se nepřihlásil žádný lékař, který by byl ochoten sloužit a zajistit tak provoz pohotovostní služby. Příčinou je velký počet pacientů a určité bezpečnostní i zdravotní riziko v porovnání s výkonem pohotovostní služby v nočních hodinách ve velkém zdravotnickém zařízení s dalším zázemím akutních služeb, uvedl MUDr. Baker. V ordinaci bylo v období od do ošetřeno 172 pacientů, v průměru 19 pacientů na jednu službu. Nejvíce pacientů tuto službu vyhledalo do půlnoci. Z celkového počtu 172 ošetřených bylo pouze 60 pacientů, kteří byli indikováni k akutnímu ošetření. Ostatní stavy vznikly v důsledku delší doby neřešeného zdravotního problému. 6/2015 Harrachovský zpravodaj 7

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni:

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi (časy vysílání přímých přenosů a záznamů jsou orientační a mohou být aktuálně měněny) PÁTEK 12.2. 2010 DEN 1 SO 13.2. 2010 2:00 STUDIO SO 13.2. 2010

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ČT SPORT XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ZOH SOČI DATUM ČAS DISCIPLÍNA AKCE ČT 6. 2. 2014 15:00 JÍZDA V BOULÍCH kvalifikace 15:45 SNOWBOARDING, KVALIFIKACE SLOPESTYLE 16:30

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního vzdělání s přípravou budoucích vrcholových závodníků. vytváříme

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 SK Žabovřesky Brno HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 Brno, prosinec 2012 Obsah 1. Název projektu 2 2. Předkladatel 2 3. Řešitel projektu 2 4. Závodníci zařazení do SCD

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz Horská služba ČR, o.p.s. se sídlem ve Špindlerově Mlýně 260, 543 51, e-mail:

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník prosinec 2011. Prosinec. Současná tvář hotelu Pod Zvičinou

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník prosinec 2011. Prosinec. Současná tvář hotelu Pod Zvičinou Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník prosinec 2011 Současná tvář hotelu Pod Zvičinou Současná podoba hotelu Zdroj: archiv hotelu V posledním čísle našeho zpravodaje jsme psali

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Jak rychle využít poznatky, zkušenosti a techniky z kurzů a přenést do praxe

Jak rychle využít poznatky, zkušenosti a techniky z kurzů a přenést do praxe Jak rychle využít poznatky, zkušenosti a techniky z kurzů a přenést do praxe Příklad účastnice našich kurzů Elišky Vostalové (1994) z HŠ Třebíč, která po kurzech absolvovala několik soutěží. Na nich velmi

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 www.bobteam.cz Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 1. Úvod Přesně 120 let od založení SK Slavia Praha

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Závěrečná zpráva Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Grantový program Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2012 Hradec Králové,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015 Charitativní výstup na Sněžku III. ročník květen 2015 Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše transparentní účet Nadačního fondu KlaPeto - 2200692979/2010 Nadační fond KlaPeto se věnuje: zlepšení

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012 Skupina dospělých Slavia Hradec Králové 2012 MČR DRUŽSTVA 2012 7. místo 28. místo Disk Ligy Česká liga klubů: 5. místo Česká liga štafet: D21: 5. místo H21: 20. místo Licence pro rok 2013 E: Jedličková

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Autor: Lucie Vavrušková a Daniela Mlčúchová

Autor: Lucie Vavrušková a Daniela Mlčúchová ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 23.6 2010 č. 3 Šéfredaktor:Zdeňka Šubova, Redaktoři:Daniela Mlčúchová Lucie Vavrušková, Veronika Vavrušková,Pavel Vavruška Daniel Dučay, David Krejčí Autor: Lucie Vavrušková

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Křemežský veletrh 1992 I.ročník

Křemežský veletrh 1992 I.ročník Křemežský veletrh 1992 I.ročník V letošním roce se koná již 24. ročník Křemežského veletrhu.výročí to není kulaté,přesto stojí za připomenutí. Koná se totiž ve stejných dnech, v jakých se konal ten první

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Daniel Štich Daniel, 14 let 1. Charakteristika Dan navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění. Ovšem

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 Zveme Vás do severovýchodních Čech: mezi Krkonoše, Orlické a Jizerské hory do regionu s historickou a kulturní tradicí Chcete odpočívat a bavit

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více