ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY"

Transkript

1 ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Moravskoslezský kraj 2.2 ITS01/029 Taurid Ostrava s.r.o. - Vývoj a implementace univerzálního simulačního modelu Společnost Taurid Ostrava s.r.o., založená v roce 2003, se zabývá realizací řízení výrobních procesů v komplexních dodávkách a službách pro zákazníky na celém světě. Hlavním předmětem činnosti této firmy je podnikání v oblasti širokého spektra služeb, jako jsou projekční práce v CEA eplan nebo ve Schématu CAD, vývoj uživatelského software pro řídicí systémy, vývoj uživatelského software pro operátorské panely, vývoj uživatelského software pro vizualizační a monitorovací stanice a další. Od svého založení úspěšně podniká na českém trhu i v cizině a prosazuje se sofistikovanými a kvalitními službami a širokou škálou dalších doprovodných činností. Společnost nabízí své služby v oblasti automatizace technologických procesů zejména zákazníkům v České republice a na švýcarském a rakouském trhu. Zákazníkům, kteří se zabývají například zpracováním ocelových pásů dělením, provádějí povrchovou úpravu nerezových drátů a polotovarů či se zabývají výrobou tekutých léčiv, nabízí firma Taurid Ostrava s.r.o. kompletní dodávky elektročásti včetně řídicího systému. Předmětem projektu, který byl podpořen v rámci programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, byl vývoj univerzálního simulačního modelu transportního systému výrobního procesu. Cílem žadatele bylo vytvořit model, který by simuloval a ověřoval, zda-li je navržený typ transportního systému schopen zajistit konečným zákazníkem požadovanou produkci za jednotku času. Záměrem projektu je optimalizovat dimenzování transportu a šetřit výrobní náklady na obou stranách, tj. jak na straně dodavatele tak i provozovatele. V souvislosti s realizací projektu byla ve společnosti vytvořena nová pracovní místa pro odborné pracovníky. Realizace projektu povede k posílení stávající pozice na trhu a k získání konkurenční výhody. 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb ICT a strategické služby Datum zahájení Datum ukončení Kč Kč Míra podpory dle žádosti 60%

2 ROZVOJ Liberecký kraj 2.2 RV02/027 Pořízení ofsetového tiskového stroje za účelem rozvoje výroby tiskárny Společnost RUCH spol. s.r.o., působící na českém trhu již od roku 1991, podniká v oblasti polygrafického průmyslu. V začátcích činnosti firmy byl nosným programem tisk palubní literatury pro ŠKODA AUTO, a.s.. V současné době společnost vyrábí především dvoubarevné návody, barevné reklamní prospekty a katalogy, barevné letáky, diáře a kalendáře. Společnost sídlí ve vlastním objektu nedaleko centra Liberce a v nedávné době otevřela druhou provozovnu v Hejnicích. Předmětem projektu, který byl podán v rámci programu ROZVOJ, bylo pořízení moderního pětibarevného ofsetového tiskového stroje, který má vyšší technické a užitné parametry, než dřívější tiskařské vybavení žadatele. Předchozí technologie se vyznačovala nedostačující kvalitou tisku a malou efektivitou výroby. Realizací projektu došlo k zefektivnění výrobního procesu a k navýšení jeho kapacit, což je významný faktor v konkurenčním boji. Strategickým cílem projektu bylo posílit a upevnit pozici firmy na trhu. Nová technologie, jejíž nákup byl podpořen z dotace, byla umístěna v nově vybudované provozovně společnosti v Hejnicích, čímž došlo k rozvoji společnosti a k vytvoření nových pracovních míst. Realizace projektu představuje významný přínos ne jen pro žadatele samotného, ale také pro celý Liberecký kraj. Přínosy nové technologie se projeví ve zlepšení životního prostředí a zvýšení zaměstnanosti v regionu s vysokou nezaměstnaností. 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb Rozvoj Datum zahájení Datum ukončení Kč Kč Míra podpory dle žádosti 60%

3 INOVACE Pardubický kraj 4.1 IN03/027 Zvýšení efektivnosti procesu výroby nově vyvinuté řady městských nízkopodlažních autobusů SOR NB CITY Společnost SOR Libchavy spol. s r. o. vznikla v roce 1991 s podnikatelským záměrem zabývat se vývojem, výrobou, prodejem a servisem malých autobusů. V současné době je druhým největším výrobcem autobusů v ČR, který nabízí moderní typy autobusů dle modelových řad i nestandardní provedení na přání klientů. Dále zajišťuje servis, opravy a prodej náhradních dílů pro autobusy značky SOR. Společnost zaznamenává obchodní úspěchy na domácím i zahraničním trhu. Cílem projektu bylo inovovat proces výroby skeletu a opláštění nízkopodlažních městských autobusů řady SOR NB CITY pořízením rozhodujících výrobních strojů a zařízení v automatizovaném CNC provedení, zajišťujícím při vysoké přesnosti a kvalitě výroby výkonnost, potřebnou ke zvládnutí výroby. Následně pak inovovaným procesem vyrobenou a nově vyvinutou řadu městských nízkopodlažních autobusů uvést na trh. Realizace projektu přinesla zvýšení produkce na úroveň potřebnou k pokrytí objednávek na nově vyvinuté městské nízkopodlažní autobusy řady NB CITY. Zefektivnila, zproduktivnila a zpřesnila výrobu, byly odstraněny ručně prováděné namáhavé operace. Realizace projektu přispěla k úsporám materiálu a energií při výrobě a ke zlepšení pracovního prostředí. 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků Inovace - inovační projekt Datum zahájení Datum ukončení Kč Kč Míra podpory dle žádosti 40%

4 INOVACE Plzeňský kraj 4.1 IN03/085 Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské aplikace Společnost COMTES FHT a.s. Společnost COMTES FHT a.s. působí již od roku 2000 v oblasti výzkumu a vývoje kovových materiálu a jejich zpracování. Činnost firmy je zaměřena především na aplikovaný materiálový výzkum a na výzkum technologií tváření a tepelného zpracování. Společnost COMTES FHT a.s. vznikla v prosinci roku V současné době sídlí v Dobřanech - Plzeň jih. Nový areál s laboratořemi o rozloze téměř metrů čtverečních umožňuje navíc další rozšiřování. COMTES FHT a.s. zaměstnává více než čtyřicet výzkumných pracovníků, techniků a dělníků. Projekt Nanotitan Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské aplikace počítá se zavedením výroby nanostrukturních titanových polotovarů a polotovarů z jiných materiálů ve společnosti COMTES FHT a.s. pro použití v lékařských aplikacích jako jsou dentální a kostní implantáty. Zavedení výroby předcházel dlouhodobý vývoj technologií tváření materiálů extrémní deformací Po úspěšném zavedení výroby se společnost COMTES FHT a.s. stane prvním průmyslovým dodavatelem nanostrukturního titanu v celosvětovém měřítku. Zavedení výroby vyžaduje zakoupení linky pro průběžné protlačování typu Conform a obráběcího centra pro výrobu nástrojů. Pro využití plného potenciálu linky Conform a umožnění zpracování různých materiálů je nezbytná znalost fyzikálních a mechanických vlastností sledovaných materiálů. Nezbytnou znalostí při výrobě materiálů s nanostrukturou jsou přetvárné charakteristiky materiálu od quasistatických až po dynamické rychlosti zatěžování. Znalost těchto veličin umožní optimální nastavení parametrů technologického procesu pro dosažení požadované mikrostruktury s využitím potenciálu zařízení Conform při dosažení maximální životnosti použitých nástrojů. Pro měření deformačních charakteristik při vyšších rychlostech deformace (nad 0,5m/s) je nutná koupě zkušebního padostroje. 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků Inovace - inovační projekt Datum zahájení Datum ukončení Kč Kč Míra podpory dle žádosti 56%

5 POTENCIÁL Středočeský kraj 4.2 PT01/064 Výzkumné a technologické centrum EXBIO Firma EXBIO Praha a.s. je výrobcem monoklonálních protilátek a dalších imunologických reagencií. Vznikla jako spin-off od Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Od začátku využívala ke své činnosti hybridomovou technologii přípravy monoklonálních protilátek a od počátků výzkum tvořil vývoj značnou část její činnosti. Již v této době řešila firma výzkumné projekty společně s pracovišti Akademie věd. Tato spolupráce vyústila v roce 2004 k založení Společného pracoviště výzkumu a vývoje v oblasti molekulární biologie a genetiky EXBIO Praha, a.s. a ÚMG AV ČR (schváleného vedením Akademie věd ČR ). Práce tohoto pracoviště byla částečně zabezpečována ze společných projektů (projekty MŠMT EUREKA a Centra B). V oblasti dalšího rozšíření výroby nových materiálů (protilátek a rekombinantních proteinů) pro výzkum a vývoj došlo k rozšíření kapacit pro konstrukce nových hybridomů a konstruktů pro produkci rekombinantních proteinů. Toto rozšíření bylo nezbytné v návaznosti na nové výzkumné projekty podporované z národních a mezinárodních zdrojů (projekty v rámci FP6 a FP7), i na základě požadavků partnerů. Předmětem projektu byly investice do infrastruktury VaV a úhrada mzdových nákladů v režimu "de minimis." V rámci řešeného projektu se vytvořila infrastruktura pro tyto hlavní aktivity: a) vybudování pracoviště vývoje nových hybridomů, inovace metodik purifikace protilátek a vývoje metodik a technologií značení imunoglobulinů moderními značkami b) vybudování pracoviště vývoje konstruktů rekombinantních proteinů a rekombinantních protilátek a technologií pro vývoj lékových forem monoklonálních protilátek c) vybudování zcela nového pracoviště na výzkum a vývoj diagnostických souprav pro zdravotnictví. Pracoviště je zaměřené na vývoj diagnostických souprav a na koordinaci náročných klinických zkoušek nových produktů. d) vybudování infrastruktury pro transfer poznatků. V současnosti je projekt ukončen a na finanční kontrole OISF se administruje závěrečná ŽoPl. 4.2 Kapacita pro průmyslový VaV Potenciál Datum zahájení Datum ukončení Kč Kč Míra podpory dle žádosti 60%

6 POTENCIÁL Vysočina kraj 4.2 PT02/073 Významné rozšíření výzkumně-vývojových kapacit společnosti AQUACOMP HARD Společnost AQUACOMP HARD s.r.o. byla založena v roce 1992, sídlí v Ledči nad Sázavou. Od svého počátku se zabývá komplexním řešením úkolů v oblasti povrchových úprav. V rámci ucelených dodávek jde o galvanické procesy, výrobní linky nebo kusová zařízení pro přípravu povrchu, kataforetická zařízení na nanášení barvy a zařízení na řadu dalších procesů, podniká v oblasti likvidace a úprav průmyslových odpadních vod. Samostatnou oblastí jsou pak rekonstrukce a modernizace stávajících provozů, zvýšení jejich výkonnosti, efektivity a respektování ochrany životního prostředí. Spektrum poskytovaných služeb bylo dále rozšířeno o dodávky v oboru lakoven a hutních úpravárenských zařízení. Významnou část zákazníků firmy pak tvoří výrobci nebo dodavatelé automobilového průmyslu. Společnost AQUACOMP HARD klade vysoký důraz na neustálou inovaci výrobků a výrobkových řad a přípravu řešení dle požadavků jednotlivých zákazníků. Vlastní vývoj nových technologií dovoluje výrobu technologických zařízení odpovídající různým specifikům provozů zákazníků. Nový vývoj technologických procesů však v praxi znamená stále vyšší nároky na prostorovou kapacitu a technologické vybavení vývojového oddělení. Testování a ověřování nových metod vedlo ke kolizím s běžným výrobním provozem. Projekt je proto zaměřený na významné rozšíření výzkumných a inovačních kapacit společnosti, a to jak výstavbou nových a rekonstrukcí stávajících prostor, tak nákupem nového vybavení. Realizace projektu by měla zvýšit konkurenceschopnost společnosti na relevantním trhu, a to zejména díky: - centralizaci vývojových aktivit do dvou dostatečně dimenzovaných specializovaných středisek - nákupu moderního technologického vybavení určeného pouze pro VaV aktivity - orientaci na růst produkce z high-tech sektorů - možnost realizace vyššího počtu výzkumných projektů - zkrácení termínů nutných pro jejich řešení a - udržení vysokého tempa inovací produktů a poskytovaných služeb. 4.2 Kapacita pro průmyslový VaV Potenciál Datum zahájení Datum ukončení Kč Kč Míra podpory dle žádosti 50%

Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR. 1 Podnikatelský projekt roku 2010 Cílem Podnikatelského

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE NEMOVITOSTI Ústecký kraj - 5.3 NM01/296 Hala Ciboušov Stav před Stav po Žadatel Jaroslav Ježek KOMUNIKACE je malý podnik (fyzická osoba podnikající dle ŽZ zapsaná v OR) s deseti zaměstnanci s výrobou situovanou

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu Reference společnosti Asistenční centrum, a.s. Vybrané úspěšné žádosti o dotace Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Peníze EU pomáhají k úspěchu www.asistencnicentrum.cz www.dotace-fondy.eu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období 2014 2020 Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání

Více

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Zpracovatel regionální přílohy Strategie inteligentní specializace České republiky pro území Libereckého kraje: Mgr. Jan Marek Poděkování Na přípravě a

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více