Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad obvyklé ceny nemovitosti"

Transkript

1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/ NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u Jihlavy Adresa nemovitosti: Dvorce 6 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Dvorce, k.ú. Dvorce u Jihlavy, kód k.ú , LV 252 Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Dvorce, k.ú. Dvorce u Jihlavy, kód k.ú , LV 265 Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Dvorce, k.ú. Cejle, kód k.ú , LV 310 Ostatní stavby: Vedlejší stavba Pozemky: st. 5/1 Vlastník stavby z LV č. 252 Anna Drábková, Horní 185/7, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Lenka Filipová, Zimní 408/9, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Josef Krejčí, Fibichova 946/11, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Roman Krejčí, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Růžena Krejčová, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Jiřina Kuchyňová, Příkopy 231, Kostelec nad Orlicí, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Vlastník pozemku: z Lv č. 252 Anna Drábková, Horní 185/7, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Lenka Filipová, Zimní 408/9, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Josef Krejčí, Fibichova 946/11, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Roman Krejčí, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Růžena Krejčová, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Jiřina Kuchyňová, Příkopy 231, Kostelec nad Orlicí, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 OBJEDNATEL : EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 6; č. obj.:,025 Ex 5821/12, Adresa objednatele: Bělohorská 270 / 17, Praha 6 IČ: telefon: DIČ: fax: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Ing. František Císař U Sadu 293 / 25, Vřesina IČ: telefon: , DIČ: fax: ÚČEL OCENĚNÍ: Pro účely provedení exekuce ve věci 025 Ex 5821/12, obj. ze dne Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 30 stran Počet příloh: 14 Posudek se předává objednateli ve čtyřech vyhotoveních.

2 LV č. 252 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI stavba dokončena v r í SOUČASNÝ STAV Konstrukce: zděné Využití: bydlení Okolí: bytová zóna Příjezd: zpevněná komunikace Přípojky: voda, kanalizace do žumpy, plyn, elektro Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): železnice, autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. Tř, silnice II.,III.tř Poloha v obci: okrajová část - zástavba RD Počet obyvatel: 181 Stavebně technický stav stavby: neudržovaná - k částečné rekonstrukci Vytápění: lokální - plyn Prodejnost nemovitosti: prodejná do 6 měsíců RODINNÝ DŮM SOUČASNÝ STAV Typ PP RD Obytná/ Nebyt. Garáž Pozemky výměra OP ZP Rozestavěnost m 2 ks m 2 m 3 m 2 % / ,00 REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Současný stav Id. spol vlast. podíl 1/6 Obvyklá cena Kč Kč NÁLEZ Situace Přehled podkladů Usnesení Exekutorského úřadu Praha č. j. 025 Ex 5821/12 ze dne Výpis z katastru nemovitostí z LV č. 252 ze dne Snímek katastrální mapy Mapa oblasti Zpráva o nebezpečí povodně Fotodokumentace nemovitosti Charakteristika obce Obec Dvorce se nachází v okrese Jihlava, v kraji Vysočina. Obec Dvorce má 181 obyvatel. Nachází se 8 km západně od Jihlavy a 20 km východně od Pelhřimova. Je zde minimální základní síť obchodů a služeb. V obci je obecní úřad. Veřejná doprava autobusová a železniční. Obec je vybavena rozvodem vody, elektro NN a zemního plynu. Poloha nemovitosti Nemovitost rodinného domu č. p.6 se nachází ve Dvorcích, k. ú. Dvorce u Jihlavy. Jedná se o - 2 -

3 okrajovou klidovou část obce.okolní zástavbu tvoří rodinné domy se zahradami. Pozemek je mírně svažitý, Nemovitost má vlastní samostatný příchod a příjezd z veřejné komunikace. Nemovitost je napojena na vlastní žumpu, elektro NN a vodovod. Pěší dostupnost na zastávku autobusu a železnice. Popis jednotlivých staveb Základní popis Jedná se o pravou polovinu dvojdomu - rodinný dům č. p. 6. Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží, bez podkroví a je částečně podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu prokládaného kamenem, bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné z pálených a nepálených cihel v tl. 45 cm. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, v 1.P.P. klenbové. Krov je vaznicový sedlový, střešní krytina z cementových tašek. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá. Dveře dřevěné nápllňové. Podlahy obytných místností z PVC, a textilních tkanin, podlahy ostatních místností z keramické dlažby a cementového potěru. Vytápění lokální na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Je proveden vnitřní rozvod studené vody, v kuchyni malý elektrický průtokový ohřívač vody..je provedena vnitřní kanalizace a rozvod zemního plynu. Vnitřní vybavení umývadlo, vana standardního provedení a WC splachovací. Vnější omítky vápenné hladké, vnitřní omítky vápenné štukové. Sporák v kuchyni je plynový s plynovou troubou. Druh stavby - účel využití Rodinný dům - bydlení. Dispoziční řešení V rodinném domě se nachází jeden samostatný byt s příslušenstvím. V 1.P.P. se nachází sklepy, které slouží jako sklady. V 1.N.P. se nachází chodba, zadní předsíň, koupelna s WC, kuchyně, čtyři obytné místnosti, spíž, komora. Nad 1.N.P. se nachází půda. Popis tech. stavu stavby Příslušenství stavby Dle předložených podkladů a dle souhlasného vyjádření p. Růženy Krejčové a Anny Drábkové byla stavba dána do užívání v roce V průběhu dosavadního užívání nebyla provedena žádná rekonstrukce. Byla postupně provedena koupelna, WC, lokální plynové topení, rozvody vody. Stavba je ve špatném stavebně technickém stavu. Příslušenstvím stavby rodinného domu je vedlejší stavba a venkovní úpravy - zpevněné plochy, žumpa, oplocení, vrata, přípojky vody, kanalizace do žumpy, přípojka zemního plynu a přípojka elektro NN. Konstrukce Popis 1. Základy betonové pasy bez izolace 2. Zdivo zděné tl. 45 cm 65 cm 3. Stropy Dřevěné, v 1.P.P. klenbové 4. Střecha krov dřevěný, vázaný 5. Krytina bobrovka jednovrstvá 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Vnitřní omítky vápenné, štukové 8. Fasádní omítky vápenné dvouvrstvé omítky 9. Vnější obklady Chybí 10. Vnitřní obklady běžné keramické obklady 11. Schody Dřevěné bez podstupnic, v 1.P.P. cihelné 12. Dveře hladké plné a náplňové dveře 13. Okna dřevěná špaletová 14. Podlahy obytných místností PVC a koberce 15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba 16. Vytápění Lokální plynové 17. Elektroinstalace světelná, třífázová 18. Bleskosvod Chybí 19. Rozvod vody ocelové trubky, studená voda 20. Zdroj teplé vody Chybí 21. Instalace plynu Zemní plyn 22. Kanalizace plastové potrubí 23. Vybavení kuchyně plynový sporák 24. Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC 25. Záchod Splachovací - 3 -

4 26. Ostatní Chybí Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Předmětem ocenění je pozemek parc. č. st. 5/1 z LV č. 252 pro obec Dvorce, k. ú. Dvorce u Jihlavy Vlastníky pozemku jsou: 1. Anna Drábková, Horní 185/7, Staré Hory, Jihlava 1/6 2. Lenka Filipová, Zimní 408/9, Horní Kosov, Jihlava 1/6 3. Josef Krejčí, Fibichova 946/11, Jihlava 1/6 4. Roman Krejčí, č. p. 6, Dvorce 1/6 5. Růžena Krejčová, č. p. 6, Dvorce 1/6 6. Jiřina Kuchyňová, Příkopy 231, Kostelec nad Orlicí 1/6 U pozemku souhlasí právní stav se stavem fyzickým. Dle Zprávy o nebezpečí povodně se pozemek parc. č. st. 5/1 z LV č. 252 nachází v zóně 3 - zóna se středním nebezpečím výskytu povodně. OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků porovnávacím způsobem Přehled srovnatelných pozemků - Lokalita Parcela č. Výměra Požadovaná Jednotková Koeficient Upravená /kupní cena cena celkový cena Popis pozemku(zhodnocení kladů a záporů) m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Dušejov ,58 0,80 377,26 Rovinatý stavební pozemek, Inž. sítě na hranici pozemku. Samostatný bezproblémový příjezd. Jihlava ,00 0,80 384,00 Rovinatý pozemek,inž. sítě v dosahu pozemku. Bezproblémový samostatný příjezd. Boršov ,00 0,80 360,00 Rovinatý stavební pozemek, IS na hranici pozemku. Samostatný zpevněný příjezd. Dušejov ,00 0,80 383,20 Rovinatý pozemek, inž. sítě na hranici pozemku. Samostatný bezproblémový příjezd. Vyskytná - Rounek ,84 0,80 339,87 Rovinatý stavební pozemek, inž. sítě na hranici pozemku.samostatný příjezd. Průměrná jednotková cena 368,87 Kč/m 2 Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků: Jednotková cena stavebních pozemků byla stanovena porovnávacím způsobem. Byly porovnávány stavební pozemky ve Dvorcích a nejbližším okolí. Cena stavebních pozemků stanovená porovnávacím způsobem odpovídá obvyklým cenám ve Dvorcích a okolí. Druh pozemku Parcela č. Výměra m 2 Jednotková cena Kč/m 2 Celková cena pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st. 5/ Celková výměra pozemků 652 Hodnota pozemků celkem Výpočet věcné hodnoty staveb Základové pásy jsou z prostého betonu prokládaného kamenem, bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné v tl. 45 cm. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, v 1.P.P. klenbové. Krov je sedlový, střešní krytina z pálených tašek. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá.. Dveře dřevěné nápllňové - 4 -

5 a hladké plné nebo prosklené. Podlahy obytných místností z textilních povlaků a PVC, podlahy ostatních místností z keramické dlažby a cementového potěru. Vytápění lokální na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Je proveden vnitřní rozvod studené vody, vnitřní kanalizace a zemního plynu. Vnitřní vybavení umývadlo, vana a WC standardního provedení. Vnitřní obklady běžného provedení. Vnější omítky vápenné hladké, vnitřní omítky vápenné štukové. Sporák v kuchyni je plynový, je instalován odsávač par. Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Započitatelná plocha podlaží 1.P.P. 33,05 m 2 19,54 m 2 1.N.P. 149,02 m 2 101,27 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.P.P. 33,05*2,20 = 72,71 m 3 1.N.P. 149,02*2,68 = 399,37 m 3 Krov 149,02*3,94/2 = 293,57 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 765,65 m 3 Současný stav Zastavěná plocha [m 2 ] 182 Obestavěný prostor [m 3 ] 765,65 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 108 Další životnost roků 12 Opotřebení % 80,00 Věcná hodnota (VH) Kč Budoucí stav Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb Název Popis Parc. číslo Množství JC RC Opotřebení VH Vedlejší stavba Zděná, přízemní st. 5/1 827,00 m Kč/m Kč 90 % Kč I Věcná hodnota ostatních staveb celkem Kč Stanovení obvyklé ceny Obvyklou cenou se podle zákona č. 151/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného nebo obdobného majetku. Základem pro zjištění obvyklé ceny je porovnání cen, kterých by bylo dosaženo v daném místě a čase u stejných nebo podobných nemovitostí. Žádný zákon nestanoví závaznou metodiku pro stanovení obvyklé ceny. Specifické metody jsou v současnosti vytvářeny profesními organizacemi znalců a odhadců, organizacemi zabývajícími se výukou a studiem oceňování nemovitostí, peněžními ústavy apod. Pro stanovení obvyklé ceny bylo provedeno vyhodnocení trhu s nemovitostmi. Bylo provedeno vyhodnocení údajů z realitního trhu, vlastního průzkumu trhu s nemovitostmi, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb. Bylo zjištěno, že s obdobnými nemovitostmi se obchoduje

6 Pro stanovení obvyklé ceny porovnávací metodou jsou k dispozici srovnávací objekty. Pro porovnání oceňovaného rodinného domu byly použity ceny rodinných domů nabízené na trhu s nemovitostmi v dané lokalitě v 1. čtvrtletí Jedná se o rodinné domy podobné velikosti, podobného dispozičního řešení, srovnatelného stáří a podobné stavebně technické konstrukce. Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Započitatelná plocha 1.P.P. sklep 12,91 m 2 1,00 12,91m 2 sklep 6,62 m 2 1,00 6,62m 2 1.P.P. - celkem 19,54 m 2 19,54 m 2 1.N.P. kuchyň 15,27 m 2 1,00 15,27m 2 ložnice 14,53 m 2 1,00 14,53m 2 pokoj 12,43 m 2 1,00 12,43m 2 chodba 5,60 m 2 1,00 5,60m 2 spíž 1,36 m 2 1,00 1,36m 2 zadní předsíň 9,34 m 2 1,00 9,34m 2 pokoj 23,84 m 2 1,00 23,84m 2 koupelna s WC 8,52 m 2 1,00 8,52m 2 pokoj 8,90 m 2 1,00 8,90m 2 komora 1,49 m 2 1,00 1,49m 2 1.N.P. - celkem 101,27 m 2 101,27 m 2 Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 K C Kč/m 2 Dolní Cerekev 80, , Jedná se o řadový rodinný dům, který má jedno nadzemní podlaží,je bez podkroví a je bez podsklepení. Základové pásy jsou z prostého betonu bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění lokální na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná a motorová. Přípojky vody a elektro. Pozemek je rovinatý, v zóně rodinných domů. Příjezd a příchod vlastní z veřejné komunikace. Dolní Crerekev 111, , Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který má jedno nadzemní podlaží,částečné podkroví a je bez podsklepení. Základové pásy jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění ústřední na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Pozemek je rovinatý v zóně obytných domů. Příchod a příjezd vlastní z veřejné komunikace. Přípojky vody, kanalizace, plynu a elektro. Třešť 112, , Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který má jedno nadzemní podlaží, bez podkroví a je bez podsklepení. Základové pásy jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění lokální na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná a motorová. Pozemek je svažitý, v zóně rodinných domů. Příchod a příjezd vlastní z veřejné komunikace. Mirošov 200, , Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který má jedno nadzemní podlaží, částečné podkroví a je částečně podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je vaznicový sedlový. Vytápění ústřední na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná a motorová. Pozemek svažitý v zóně rodinných domů. Příchod a příjezd vlastní z veřejné komunikace. Borač 144, , Jedná se o řadový rodinný dům, který má dvě nadzemní podlaží, bez podkroví a je částečně - 6 -

7 podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění lokální na tuhá paliva, ústřední elektricé. Elektroinstalace světelná a motorová. Pozemek je rovinatý, v zóně obytných domů. Příchod a příjezd vlastní z veřejné komunikace. Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 120,81 m 2 Z výše uvedeného vyplývá, že uvedený rodinný dům č. p. 6 ve Dvorcích, k. ú. Dvorce u Jihlavy s příslušenstvím a stavebním pozemkem ve funkčním celku je v daném místě a čase obchodovatelný v rozmezí od Kč/m 2 do Kč/m 2 podlahové plochy. Vzhledem k poloze, umístění, stavebně technickému stavu a vybavení rodinného domu s příslušenstvím a s pozemky stanovuji obvyklou cenu v dolní polovině uvedeného intervalu tj Kč/m 2. Pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé byly dále posuzovány další rozhodující skutečnosti: - Pěší dostupnost na zastávku autobusu a železnice - Vybavení a velikost rodinného domu dům obsahuje jeden samostatný byt s příslušenstvím - Opotřebení a špatný stav stavby - Poloha objektu ve Dvorcích v okrajové části - Využitelnost dům vyžaduje rekonstrukci - Velikost pozemku pozemek máí celkovou výměru 652 m 2 - Stavebně technický stav nemovitosti je špatný - Nemovitost v podílovém vlastnictví Jednotková cena stanovená srovnávací metodou byla stanovena na Kč/m 2 podlahové plochy rodinného domu. Bylo přihlíženo ke všem skutečnostem ovlivňujícím cenu, zejména lokalitu, stavebně technický stav, velikost nemovitosti, výše uvedené rozhodující skutečnosti a poptávku realitního trhu. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti srovnávací metodou Jednotková cena podlahové plochy rodinného domu: Kč/m 2 Podlahová plocha rodinného domu: 120,81 m 2 Stanovení obvyklé ceny: 120,81 m 2 x Kč/m 2 = Kč Obvyklá cena oceňovaného rodinného domu č. p. 6 s příslušenstvím a stavebním pozemkem parc. č. st. 5/1 ve Dvorcích, k. ú. Dvorce u Jihlavy stanovená porovnávací metodou činí ke dni odhadu Kč, po zaokrouhlení slovy: sedmsettisíc Kč Kč Spoluvlastnický podíl Romana Krejčího o velikosti 1/6 činí: Kč x 1/6 = Kč, po zaokrouhlení - 7 -

8 Kč, slovy: jednostodvacettisíc Kč Věcné břemeno z LV č. 252 oceňované samostatně Jedná se o věcné břemeno užívání pro Annu Krejčí, č. p. 6, Dvorce. Věcné břemene je uvedeno v díle C předloženého LV č Oprávněná z věcného břemene Anna Krejčí zemřela, věcné břemeno jejím únrtím zaniklo, ale nebylo vymazáno z katastru nemovitostí. Takto zaniklé věcné břemeno není předmětem ocenění. LV č. 310 Pozemky parc. č a parc. č z LV č. 310 v Cejle, k. ú. Cejle Pozemek parc. č NEMOVITOST: Pozemky v k. ú. Cejle Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Kraj Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Cejle, k.ú. Cejle, kód k.ú , LV 310 Vlastník pozemku: Anna Drábková, Horní 185/7, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Lenka Filipová, Zimní 408/9, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Josef Krejčí, Fibichova 946/11, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Roman Krejčí, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Růžena Krejčová, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 7 / 12 Jiřina Kuchyňová, Příkopy 231, Kostelec nad Orlicí, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 NÁLEZ Situace Přehled podkladů Usnesení Exekutorského úřadu Praha č. j. 025 Ex 5821/12 ze dne Výpis z katastru nemovitostí z LV č. 310 ze dne Snímek katastrální mapy Mapa oblasti Zpráva o nebezpečí povodně Charakteristika obce Jedná se o obec Cejle, která náleží pod kraj Vysočinu a leží v okrese Jihlava. Obec Cejle leží 10 km jihovýchodně od Jihlavy. Obec Cejle má 420 obyvatel. V obci je obecní úřad, mateřská škola, základní škola nižšího stupně, hřiště. Je proveden rozvod veřejného vodovodu, plynovodu, kanalizace a elektro NN. V obci je základní síť obchodů a služeb. Dopravní spojení autobusové. Základní popis pozemků Zemědělský pozemek parc. č leží na okraji obce. Nachází se na rovinatém terénu

9 Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Jedná se o pozemek parc. č.2158 trvalý travní porost o výměře m 2 z LV č. 310 v Cejle, k. ú. Cejle. U pozemku souhlasí právní stav se stavem fyzickým. Oceňovaný zemědělský pozemek se ocení porovnávacím způsobem. Podle Zprávy o nebezpečí povodně České asociace pojišťoven se pozemek parc. č nachází v zóně 3 - zóna se středním nebezpečím výskytu povodně. Po provedené analýze trhu bylo zjištěno, že se zemědělskými pozemky se v Cejle a nejbližším okolí obchoduje ve velmi omezené míře. Jsou k dispozici porovnávací zemědělské pozemky. Výpočet hodnoty zemědělských pozemků porovnávacím způsobem Přehled srovnatelných pozemků - Lokalita Parcela č. Výměra Požadovaná Jednotková Koeficient Upravená /kupní cena cena celkový cena Popis pozemku(zhodnocení kladů a záporů) m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Stařeč ,01 0,90 8,11 Mírně svažitý pozemek, orná půda. Chotěboř ,16 0,90 5,54 Mírně svažitý pozemek, orná půda. Lohenice ,70 0,90 12,33 Rovinatý pozemek, orná půda. Petrovice ,18 0,90 9,16 Rovinatý pozemek, orná půda. Mysletín ,09 0,90 9,98 Rovinatý pozemek, orná půda. Radětín ,86 0,90 9,77 Rovinatý pozemek, orná půda. Průměrná jednotková cena 9,15 Kč/m 2 Stanovení obvyklé ceny zemědělského pozemku: parc. č.2158 trvalý travní porost výměra m 2 jednotková cena 9,15 Kč/m 2 cena Kč CELKEM: Kč Pozemek parc. č neplodná půda A. Nález Základní informace Název předmětu ocenění: Pozemek Adresa předmětu ocenění: Cejle Cejle Kraj: Kraj Vysočina Okres: Jihlava Obec: Cejle Katastrální území: Cejle Počet obyvatel: 457 Výchozí cena stavebního pozemku C p = 35 + (a ) * 0, = 35,0000 Kč/m 2-9 -

10 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k): 35,- Kč/m 2 Podklady pro vypracování znaleckého posudku Usnesení Exekutorského úřadu Praha č. j. 025 Ex 5821/12 ze dne Výpis z katastru nemovitostí z LV č. 310 ze dne Snímek katastrální mapy Mapa oblasti Zpráva o nebezpečí povodně Vlastník pozemku: Anna Drábková, Horní 185/7, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Lenka Filipová, Zimní 408/9, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Josef Krejčí, Fibichova 946/11, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Roman Krejčí, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Růžena Krejčová, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 7 / 12 Jiřina Kuchyňová, Příkopy 231, Kostelec nad Orlicí, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc. č Posudek Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhl. MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc. č Jiný pozemek oceněný dle 32 Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. Přirážka K p Upr. cena [Kč/m 2 ] 32 odstavec 3 3,12 0,25 50 % 1,000 1,17 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Srážka [%] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 32 odstavec 3 Ostatní plocha - neplodná půda ,00 1, ,

11 Jiný pozemek celkem 1 743,30 Pozemek parc. č zjištěná cena = 1 743,30 Kč Rekapitulace Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc. č ,30 Kč 1. Ocenění pozemků celkem 1 743,30 Kč Celkem 1 743,30 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem 1 743,30 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: 1 740,- Kč slovy: Jedentisícsedmsetčtyřicet Kč Obvyklá cena oceňovaných pozemků parc. č a parc. č v Cejle, k. ú. Cejle činí ke dni odhadu = Kč, po zaokrouhlení slovy: jednostosmtisíc Kč Kč Spoluvlastnický podíl Romana Krejčího o velikosti 1/12 činí: Kč x 1/12 = Kč, po zaokrouhlení slovy: devěttisíc Kč Kč,

12 LV č. 265 Zemědělské pozemky parc. č a parc. č z LV č. 265 ve Dvorcích, k. ú. Dvorce u Jihlavy 6 NEMOVITOST: Pozemky v k. ú. Dvorce Adresa nemovitosti: Dvorce Katastrální údaje: Kraj Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Dvorce, k.ú. Dvorce u Jihlavy, kód k.ú , LV 265 Vlastník pozemku: Anna Drábková, Horní 185/7, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Lenka Filipová, Zimní 408/9, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Josef Krejčí, Fibichova 946/11, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Roman Krejčí, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Růžena Krejčová, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 7 / 12 Jiřina Kuchyňová, Příkopy 231, Kostelec nad Orlicí, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 NÁLEZ Situace Přehled podkladů Usnesení Exekutorského úřadu Praha č. j. 025 Ex 5821/12 ze dne Výpis z katastru nemovitostí z LV č. 265 ze dne Snímek katastrální mapy Mapa oblasti Zpráva o nebezpečí povodně Charakteristika obce Obec Dvorce se nachází v okrese Jihlava, v kraji Vysočina. Obec Dvorce má 181 obyvatel. Nachází se 8 km západně od Jihlavy a 20 km východně od Pelhřimova. Je zde minimální základní síť obchodů a služeb. V obci je obecní úřad. Veřejná doprava autobusová a železniční. Obec je vybavena rozvodem vody, elektro NN a zemního plynu. Základní popis pozemků Zemědělské pozemky parc. č a parc. č leží na okraji obce Dvorce. Nachází se na svažitém terénu. Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Jedná se o pozemky parc. č.2248 orná půda o výměře m 2 a parc. č orná půda o výměře m 2 z LV č. 265 ve Dvorcích, k. ú. Dvorce u JIhlavy. U pozemků souhlasí právní stav se stavem fyzickým. Podle Zprávy o nebezpečí povodně České asociace pojišťoven se pozemky parc. č a parc. č nacházejí v zóně 1 - zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně. Po provedené analýze trhu bylo zjištěno, že se zemědělskými pozemky se ve Dvorcích a okolí obchoduje ve velmi omezené míře. Jsou k dispozici porovnávací ceny zemědělských pozemků. Přehled srovnatelných pozemků - Lokalita Parcela č. Výměra Požadovaná Jednotková Koeficient Upravená /kupní cena cena celkový cena Popis pozemku(zhodnocení kladů a záporů) m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Stařeč ,01 0,65 5,86 Mírně svažitý pozemek, orná půda. Chotěboř ,16 0,65 4,00 Mírně svažitý pozemek, orná půda

13 Lohenice ,70 0,65 8,91 Rovinatý pozemek, orná půda. Petrovice ,18 0,65 6,62 Rovinatý pozemek, orná půda. Mysletín ,09 0,65 7,21 Rovinatý pozemek, orná půda. Radětín ,86 0,65 7,06 Rovinatý pozemek, orná půda. Průměrná jednotková cena 6,61 Kč/m 2 Stanovení obvyklé ceny pozemků: parc. č.2248 orná půda výměra m 2 jednotková cena 6,61Kč/m 2 cena Kč parc. č orná půda výměřa m 2 jednotková cena 6,61 Kč/m 2 cena Kč CELKEM: = Kč Obvyklá cena oceňovaných pozemků parc. č a parc. č z LV č. 265 ve Dvorcích, k. ú. Dvorce u Jihlavy činí ke dni odhadu Kč, po zaokrouhlení slovy: třistadevěttisíc Kč Kč Spoluvlastnický podíl Romana Krejčího o velikosti 1/12 činí: Kč x 1/12 = Kč, po zaokrouhlení Kč, slovy: dvacetšesttisíc Kč Závěr a) Obvyklá cena oceňovaných nemovitostí činí ke dni odhadu celkem A. LV č. 310 Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemcích parc. č a parc. č v Cejle, k.ú. Cejle z LV č. 310 Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, činí podle

14 tohoto odhadu k datu ocenění Kč B. LV č. 252 Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti rodinného domu č. p. 6 a pozemku parc. č. st. 5/1 ve Cdvorcích, k.ú. Dvorce u Jihlavy z LV č. 252 Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, činí podle tohoto odhadu k datu ocenění Kč C. LV č. 265 Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemcích parc. č a parc. č ve Dvorcích, k.ú. Dvorce u JIhlavyle z LV č. 265, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, činí podle tohoto odhadu k datu ocenění Kč b) Cena jednotlivých práv a závad spojených s nemovitostmi A. LV č. 310 nestanoví se Nájemní právo nezjištěno Věcná břemena - nezjištěno B. LV č. 252 nestanoví se Nájemní právo nezjištěno Věcná břemena zjištěno věcné břemeno užívání pro Annu Krejčí, která zemřela a věcné břemeno zaniklo. Věcné břemeno se neoceňuje. C. LV č. 265 nestanoví se Nájemní právo nezjištěno Věcná břemena - nezjištěno c) Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou viz odst. b

15 d)) Výsledná obvyklá cena oceňovaných nemovitostí činí celkem včetně příslušenství, pozemků a věcného břemene A. LV č. 310 Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemcích parc. č a parc. č v Cejle, k.ú. Cejle z LV č. 310 Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, činí podle tohoto odhadu k datu ocenění slovy: devěttisíc Kč Kč B. LV č. 252 Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti rodinného domu č. p. 6 a pozemku parc. č. st. 5/1 ve Cdvorcích, k.ú. Dvorce u Jihlavy z LV č. 252 Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, činí podle tohoto odhadu k datu ocenění Kč slovy: jednostodvacettisíc Kč C. LV č. 265 Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemcích parc. č a parc. č ve Dvorcích, k.ú. Dvorce u JIhlavyle z LV č. 265, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, činí podle tohoto odhadu k datu ocenění slovy: dvacetšesttisíc Kč Kč Seznam příloh: Fotodokumentace nemovitosti. 1 Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 252 ze dne Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 265 ze dne Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 310 ze dne Snímek katastrální mapy k LV č Snímek katastrální mapy k LV č počet stran A4 v příloze:

16 Snímek katastrální mapy k LV č. 310 Mapa okolí 1 1 Ve Vřesině u Hlučína, Ing. František Císař U Sadu Vřesina u Hlučína Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr. 1176/90, pro základní obor 1.) ekonomika, 2.) stavebnictví, pro odvětví 1.) ceny a odhady nemovitostí, 2.) stavby obytné, stavební odvětví různá, specializace pozemní stavby. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2876/85/2013znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 2876/85/

17 Katastrální mapa k LV č. 252:

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 FOTODOKUMENTACE NEMOVITOSTÍ: Kuchyň Pokoj Ložnice Pokoj Koupelna s WC Pohled severozápadní Pohled jihovýchodní Pohled jihozápadní

22 Katastrální mapa k LV č. 265: Parc. č Parc. č

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 Katastrální mapa k LV č. 310:

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 MAPA OKOLÍ:

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1883/158/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, RD č.p. 151 Adresa nemovitosti: Alšova 151, Benešov nad Ploučnicí Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 48/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 3+1 Adresa nemovitosti: Krylova 526 / 22, Znojmo - Přímětice

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 1563 Adresa nemovitosti: Horská 1563, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2790/135/2012 6 Rodinný dům č. p. 594 s příslušenstvím a pozemky Družstevní 594, Petřvald Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3487/031/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. st.205/1 s rodinným domem č.p. 117 a pozemky p.č. 1290/1 a p.č. 1294/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 52/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům 3+1 Adresa nemovitosti: Slavičky 34 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 2+1 Adresa nemovitosti: Puškinova 456 / 10, Vyškov - Dědice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 34/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3192/79/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Letošov 116, 68333 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Nesovice,

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti 6 Rodinný dům, č.p.149, Dolní Újezd Adresa nemovitosti: Dolní Újezd 149, 56961 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 113/2 se stavbou rodinného domu č.p. 191, s příslušenstvím a pozemky p.č. 843/3 a 850/4, zemědělské pozemky Katastrální

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 603/17 Adresa nemovitosti: Na Burse 603, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 5167 Na pozemku

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 893/20 V budově č. p.: 893 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům. Adresa nemovitosti: Jevišovice 237 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 893/36 v Klatovech III, Čechova 893 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Klatovy, k.ú. Klatovy Adresa nemovitosti:

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary Adresa nemovité věci: Skalní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3327/214/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Podlesí 454, 73911 Frýdlant nad Ostravicí Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012 NEMOVITOST: Jiná stavba bez č.p. na p.č. 266 Adresa nemovitosti: Vavřineč, 277 31 Malý Újezd Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2970/2008 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 64 s pozemky p.č. 140 a 141 - ideální 1/2 Adresa nemovitosti: 387 71 Číčenice 64 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Strakonice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: OBJEDNATEL : Adresa objednatele: Rodinný

Více

Dražební společnost Morava s.r.o.; č. obj.:, Dlouhá 4433, 764 12 Zlín IČ: telefon: e-mail:

Dražební společnost Morava s.r.o.; č. obj.:, Dlouhá 4433, 764 12 Zlín IČ: telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5408-116/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.70 Adresa nemovitosti: Sklené 10 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy, obec Sklené, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3059/2009 NEMOVITOST: Bytová jednotka, 1352/13 se spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku p.č. 2061/672 Adresa nemovitosti: V.Volfa 1352 / 4, České Budějovice Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s ZNALECKÝ POSUDEK číslo 66/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 187/11 V budově č. p.: 187 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 9 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

č. 1928 / 2014 / 11 Prodej nemovitosti v exekučním řízení (ocenění stávajícího stavu) Čj. 052 EX 343/3-9 ze dne 25.4.2013

č. 1928 / 2014 / 11 Prodej nemovitosti v exekučním řízení (ocenění stávajícího stavu) Čj. 052 EX 343/3-9 ze dne 25.4.2013 Z N A L E C K Ý č. 1928 / 2014 / 11 P O S U D E K 6 NEMOVITOST: Garáž, řadová garáž vnitřní ve stávající zastavbě řadových garáží v Prachovicích Adresa nemovitosti: Prachovice Katastrální údaje: Kraj Pardubický,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 149 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl na bytovém domě č.p. 194 v Nečtinech Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-sever, obec Nečtiny, k.ú. Nečtiny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5475/100/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 294/1 a pozemek druhu vodní plocha parc.č. 215/1 Vlastníci stavby:, paní Veronika Čečrdlová, Kolešovice 294, 270 02 Kolešovice,

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 557/533 V budově č. p.: 557 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 62 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Žďár, k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště Adresa nemovité

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/9

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/9 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 78 Adresa nemovitosti: Tyršova 78, 294 21 Bělá pod Bezdězem Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 37-4913/2014 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 233/3 jehož součástí je rodinný dům ů č.p. 201, pozemek p.č. 233/1, příslušenství Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3492/036/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 1644/1 s budovou čp. 979 jiná stavba, pozemek p.č. 1644/2 s budovou bez čp/če průmyslový objekt, pozemky p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více