Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad obvyklé ceny nemovitosti"

Transkript

1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/ NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u Jihlavy Adresa nemovitosti: Dvorce 6 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Dvorce, k.ú. Dvorce u Jihlavy, kód k.ú , LV 252 Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Dvorce, k.ú. Dvorce u Jihlavy, kód k.ú , LV 265 Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Dvorce, k.ú. Cejle, kód k.ú , LV 310 Ostatní stavby: Vedlejší stavba Pozemky: st. 5/1 Vlastník stavby z LV č. 252 Anna Drábková, Horní 185/7, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Lenka Filipová, Zimní 408/9, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Josef Krejčí, Fibichova 946/11, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Roman Krejčí, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Růžena Krejčová, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Jiřina Kuchyňová, Příkopy 231, Kostelec nad Orlicí, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Vlastník pozemku: z Lv č. 252 Anna Drábková, Horní 185/7, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Lenka Filipová, Zimní 408/9, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Josef Krejčí, Fibichova 946/11, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Roman Krejčí, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Růžena Krejčová, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 Jiřina Kuchyňová, Příkopy 231, Kostelec nad Orlicí, spoluvlastnický podíl: 1 / 6 OBJEDNATEL : EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 6; č. obj.:,025 Ex 5821/12, Adresa objednatele: Bělohorská 270 / 17, Praha 6 IČ: telefon: DIČ: fax: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Ing. František Císař U Sadu 293 / 25, Vřesina IČ: telefon: , DIČ: fax: ÚČEL OCENĚNÍ: Pro účely provedení exekuce ve věci 025 Ex 5821/12, obj. ze dne Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 30 stran Počet příloh: 14 Posudek se předává objednateli ve čtyřech vyhotoveních.

2 LV č. 252 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI stavba dokončena v r í SOUČASNÝ STAV Konstrukce: zděné Využití: bydlení Okolí: bytová zóna Příjezd: zpevněná komunikace Přípojky: voda, kanalizace do žumpy, plyn, elektro Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): železnice, autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. Tř, silnice II.,III.tř Poloha v obci: okrajová část - zástavba RD Počet obyvatel: 181 Stavebně technický stav stavby: neudržovaná - k částečné rekonstrukci Vytápění: lokální - plyn Prodejnost nemovitosti: prodejná do 6 měsíců RODINNÝ DŮM SOUČASNÝ STAV Typ PP RD Obytná/ Nebyt. Garáž Pozemky výměra OP ZP Rozestavěnost m 2 ks m 2 m 3 m 2 % / ,00 REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Současný stav Id. spol vlast. podíl 1/6 Obvyklá cena Kč Kč NÁLEZ Situace Přehled podkladů Usnesení Exekutorského úřadu Praha č. j. 025 Ex 5821/12 ze dne Výpis z katastru nemovitostí z LV č. 252 ze dne Snímek katastrální mapy Mapa oblasti Zpráva o nebezpečí povodně Fotodokumentace nemovitosti Charakteristika obce Obec Dvorce se nachází v okrese Jihlava, v kraji Vysočina. Obec Dvorce má 181 obyvatel. Nachází se 8 km západně od Jihlavy a 20 km východně od Pelhřimova. Je zde minimální základní síť obchodů a služeb. V obci je obecní úřad. Veřejná doprava autobusová a železniční. Obec je vybavena rozvodem vody, elektro NN a zemního plynu. Poloha nemovitosti Nemovitost rodinného domu č. p.6 se nachází ve Dvorcích, k. ú. Dvorce u Jihlavy. Jedná se o - 2 -

3 okrajovou klidovou část obce.okolní zástavbu tvoří rodinné domy se zahradami. Pozemek je mírně svažitý, Nemovitost má vlastní samostatný příchod a příjezd z veřejné komunikace. Nemovitost je napojena na vlastní žumpu, elektro NN a vodovod. Pěší dostupnost na zastávku autobusu a železnice. Popis jednotlivých staveb Základní popis Jedná se o pravou polovinu dvojdomu - rodinný dům č. p. 6. Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží, bez podkroví a je částečně podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu prokládaného kamenem, bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné z pálených a nepálených cihel v tl. 45 cm. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, v 1.P.P. klenbové. Krov je vaznicový sedlový, střešní krytina z cementových tašek. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá. Dveře dřevěné nápllňové. Podlahy obytných místností z PVC, a textilních tkanin, podlahy ostatních místností z keramické dlažby a cementového potěru. Vytápění lokální na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Je proveden vnitřní rozvod studené vody, v kuchyni malý elektrický průtokový ohřívač vody..je provedena vnitřní kanalizace a rozvod zemního plynu. Vnitřní vybavení umývadlo, vana standardního provedení a WC splachovací. Vnější omítky vápenné hladké, vnitřní omítky vápenné štukové. Sporák v kuchyni je plynový s plynovou troubou. Druh stavby - účel využití Rodinný dům - bydlení. Dispoziční řešení V rodinném domě se nachází jeden samostatný byt s příslušenstvím. V 1.P.P. se nachází sklepy, které slouží jako sklady. V 1.N.P. se nachází chodba, zadní předsíň, koupelna s WC, kuchyně, čtyři obytné místnosti, spíž, komora. Nad 1.N.P. se nachází půda. Popis tech. stavu stavby Příslušenství stavby Dle předložených podkladů a dle souhlasného vyjádření p. Růženy Krejčové a Anny Drábkové byla stavba dána do užívání v roce V průběhu dosavadního užívání nebyla provedena žádná rekonstrukce. Byla postupně provedena koupelna, WC, lokální plynové topení, rozvody vody. Stavba je ve špatném stavebně technickém stavu. Příslušenstvím stavby rodinného domu je vedlejší stavba a venkovní úpravy - zpevněné plochy, žumpa, oplocení, vrata, přípojky vody, kanalizace do žumpy, přípojka zemního plynu a přípojka elektro NN. Konstrukce Popis 1. Základy betonové pasy bez izolace 2. Zdivo zděné tl. 45 cm 65 cm 3. Stropy Dřevěné, v 1.P.P. klenbové 4. Střecha krov dřevěný, vázaný 5. Krytina bobrovka jednovrstvá 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Vnitřní omítky vápenné, štukové 8. Fasádní omítky vápenné dvouvrstvé omítky 9. Vnější obklady Chybí 10. Vnitřní obklady běžné keramické obklady 11. Schody Dřevěné bez podstupnic, v 1.P.P. cihelné 12. Dveře hladké plné a náplňové dveře 13. Okna dřevěná špaletová 14. Podlahy obytných místností PVC a koberce 15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba 16. Vytápění Lokální plynové 17. Elektroinstalace světelná, třífázová 18. Bleskosvod Chybí 19. Rozvod vody ocelové trubky, studená voda 20. Zdroj teplé vody Chybí 21. Instalace plynu Zemní plyn 22. Kanalizace plastové potrubí 23. Vybavení kuchyně plynový sporák 24. Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC 25. Záchod Splachovací - 3 -

4 26. Ostatní Chybí Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Předmětem ocenění je pozemek parc. č. st. 5/1 z LV č. 252 pro obec Dvorce, k. ú. Dvorce u Jihlavy Vlastníky pozemku jsou: 1. Anna Drábková, Horní 185/7, Staré Hory, Jihlava 1/6 2. Lenka Filipová, Zimní 408/9, Horní Kosov, Jihlava 1/6 3. Josef Krejčí, Fibichova 946/11, Jihlava 1/6 4. Roman Krejčí, č. p. 6, Dvorce 1/6 5. Růžena Krejčová, č. p. 6, Dvorce 1/6 6. Jiřina Kuchyňová, Příkopy 231, Kostelec nad Orlicí 1/6 U pozemku souhlasí právní stav se stavem fyzickým. Dle Zprávy o nebezpečí povodně se pozemek parc. č. st. 5/1 z LV č. 252 nachází v zóně 3 - zóna se středním nebezpečím výskytu povodně. OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků porovnávacím způsobem Přehled srovnatelných pozemků - Lokalita Parcela č. Výměra Požadovaná Jednotková Koeficient Upravená /kupní cena cena celkový cena Popis pozemku(zhodnocení kladů a záporů) m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Dušejov ,58 0,80 377,26 Rovinatý stavební pozemek, Inž. sítě na hranici pozemku. Samostatný bezproblémový příjezd. Jihlava ,00 0,80 384,00 Rovinatý pozemek,inž. sítě v dosahu pozemku. Bezproblémový samostatný příjezd. Boršov ,00 0,80 360,00 Rovinatý stavební pozemek, IS na hranici pozemku. Samostatný zpevněný příjezd. Dušejov ,00 0,80 383,20 Rovinatý pozemek, inž. sítě na hranici pozemku. Samostatný bezproblémový příjezd. Vyskytná - Rounek ,84 0,80 339,87 Rovinatý stavební pozemek, inž. sítě na hranici pozemku.samostatný příjezd. Průměrná jednotková cena 368,87 Kč/m 2 Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků: Jednotková cena stavebních pozemků byla stanovena porovnávacím způsobem. Byly porovnávány stavební pozemky ve Dvorcích a nejbližším okolí. Cena stavebních pozemků stanovená porovnávacím způsobem odpovídá obvyklým cenám ve Dvorcích a okolí. Druh pozemku Parcela č. Výměra m 2 Jednotková cena Kč/m 2 Celková cena pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st. 5/ Celková výměra pozemků 652 Hodnota pozemků celkem Výpočet věcné hodnoty staveb Základové pásy jsou z prostého betonu prokládaného kamenem, bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné v tl. 45 cm. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, v 1.P.P. klenbové. Krov je sedlový, střešní krytina z pálených tašek. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá.. Dveře dřevěné nápllňové - 4 -

5 a hladké plné nebo prosklené. Podlahy obytných místností z textilních povlaků a PVC, podlahy ostatních místností z keramické dlažby a cementového potěru. Vytápění lokální na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Je proveden vnitřní rozvod studené vody, vnitřní kanalizace a zemního plynu. Vnitřní vybavení umývadlo, vana a WC standardního provedení. Vnitřní obklady běžného provedení. Vnější omítky vápenné hladké, vnitřní omítky vápenné štukové. Sporák v kuchyni je plynový, je instalován odsávač par. Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Započitatelná plocha podlaží 1.P.P. 33,05 m 2 19,54 m 2 1.N.P. 149,02 m 2 101,27 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.P.P. 33,05*2,20 = 72,71 m 3 1.N.P. 149,02*2,68 = 399,37 m 3 Krov 149,02*3,94/2 = 293,57 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 765,65 m 3 Současný stav Zastavěná plocha [m 2 ] 182 Obestavěný prostor [m 3 ] 765,65 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 108 Další životnost roků 12 Opotřebení % 80,00 Věcná hodnota (VH) Kč Budoucí stav Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb Název Popis Parc. číslo Množství JC RC Opotřebení VH Vedlejší stavba Zděná, přízemní st. 5/1 827,00 m Kč/m Kč 90 % Kč I Věcná hodnota ostatních staveb celkem Kč Stanovení obvyklé ceny Obvyklou cenou se podle zákona č. 151/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného nebo obdobného majetku. Základem pro zjištění obvyklé ceny je porovnání cen, kterých by bylo dosaženo v daném místě a čase u stejných nebo podobných nemovitostí. Žádný zákon nestanoví závaznou metodiku pro stanovení obvyklé ceny. Specifické metody jsou v současnosti vytvářeny profesními organizacemi znalců a odhadců, organizacemi zabývajícími se výukou a studiem oceňování nemovitostí, peněžními ústavy apod. Pro stanovení obvyklé ceny bylo provedeno vyhodnocení trhu s nemovitostmi. Bylo provedeno vyhodnocení údajů z realitního trhu, vlastního průzkumu trhu s nemovitostmi, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb. Bylo zjištěno, že s obdobnými nemovitostmi se obchoduje

6 Pro stanovení obvyklé ceny porovnávací metodou jsou k dispozici srovnávací objekty. Pro porovnání oceňovaného rodinného domu byly použity ceny rodinných domů nabízené na trhu s nemovitostmi v dané lokalitě v 1. čtvrtletí Jedná se o rodinné domy podobné velikosti, podobného dispozičního řešení, srovnatelného stáří a podobné stavebně technické konstrukce. Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Započitatelná plocha 1.P.P. sklep 12,91 m 2 1,00 12,91m 2 sklep 6,62 m 2 1,00 6,62m 2 1.P.P. - celkem 19,54 m 2 19,54 m 2 1.N.P. kuchyň 15,27 m 2 1,00 15,27m 2 ložnice 14,53 m 2 1,00 14,53m 2 pokoj 12,43 m 2 1,00 12,43m 2 chodba 5,60 m 2 1,00 5,60m 2 spíž 1,36 m 2 1,00 1,36m 2 zadní předsíň 9,34 m 2 1,00 9,34m 2 pokoj 23,84 m 2 1,00 23,84m 2 koupelna s WC 8,52 m 2 1,00 8,52m 2 pokoj 8,90 m 2 1,00 8,90m 2 komora 1,49 m 2 1,00 1,49m 2 1.N.P. - celkem 101,27 m 2 101,27 m 2 Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 K C Kč/m 2 Dolní Cerekev 80, , Jedná se o řadový rodinný dům, který má jedno nadzemní podlaží,je bez podkroví a je bez podsklepení. Základové pásy jsou z prostého betonu bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění lokální na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná a motorová. Přípojky vody a elektro. Pozemek je rovinatý, v zóně rodinných domů. Příjezd a příchod vlastní z veřejné komunikace. Dolní Crerekev 111, , Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který má jedno nadzemní podlaží,částečné podkroví a je bez podsklepení. Základové pásy jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění ústřední na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Pozemek je rovinatý v zóně obytných domů. Příchod a příjezd vlastní z veřejné komunikace. Přípojky vody, kanalizace, plynu a elektro. Třešť 112, , Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který má jedno nadzemní podlaží, bez podkroví a je bez podsklepení. Základové pásy jsou z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění lokální na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná a motorová. Pozemek je svažitý, v zóně rodinných domů. Příchod a příjezd vlastní z veřejné komunikace. Mirošov 200, , Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který má jedno nadzemní podlaží, částečné podkroví a je částečně podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je vaznicový sedlový. Vytápění ústřední na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná a motorová. Pozemek svažitý v zóně rodinných domů. Příchod a příjezd vlastní z veřejné komunikace. Borač 144, , Jedná se o řadový rodinný dům, který má dvě nadzemní podlaží, bez podkroví a je částečně - 6 -

7 podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Krov je sedlový. Vytápění lokální na tuhá paliva, ústřední elektricé. Elektroinstalace světelná a motorová. Pozemek je rovinatý, v zóně obytných domů. Příchod a příjezd vlastní z veřejné komunikace. Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 120,81 m 2 Z výše uvedeného vyplývá, že uvedený rodinný dům č. p. 6 ve Dvorcích, k. ú. Dvorce u Jihlavy s příslušenstvím a stavebním pozemkem ve funkčním celku je v daném místě a čase obchodovatelný v rozmezí od Kč/m 2 do Kč/m 2 podlahové plochy. Vzhledem k poloze, umístění, stavebně technickému stavu a vybavení rodinného domu s příslušenstvím a s pozemky stanovuji obvyklou cenu v dolní polovině uvedeného intervalu tj Kč/m 2. Pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé byly dále posuzovány další rozhodující skutečnosti: - Pěší dostupnost na zastávku autobusu a železnice - Vybavení a velikost rodinného domu dům obsahuje jeden samostatný byt s příslušenstvím - Opotřebení a špatný stav stavby - Poloha objektu ve Dvorcích v okrajové části - Využitelnost dům vyžaduje rekonstrukci - Velikost pozemku pozemek máí celkovou výměru 652 m 2 - Stavebně technický stav nemovitosti je špatný - Nemovitost v podílovém vlastnictví Jednotková cena stanovená srovnávací metodou byla stanovena na Kč/m 2 podlahové plochy rodinného domu. Bylo přihlíženo ke všem skutečnostem ovlivňujícím cenu, zejména lokalitu, stavebně technický stav, velikost nemovitosti, výše uvedené rozhodující skutečnosti a poptávku realitního trhu. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti srovnávací metodou Jednotková cena podlahové plochy rodinného domu: Kč/m 2 Podlahová plocha rodinného domu: 120,81 m 2 Stanovení obvyklé ceny: 120,81 m 2 x Kč/m 2 = Kč Obvyklá cena oceňovaného rodinného domu č. p. 6 s příslušenstvím a stavebním pozemkem parc. č. st. 5/1 ve Dvorcích, k. ú. Dvorce u Jihlavy stanovená porovnávací metodou činí ke dni odhadu Kč, po zaokrouhlení slovy: sedmsettisíc Kč Kč Spoluvlastnický podíl Romana Krejčího o velikosti 1/6 činí: Kč x 1/6 = Kč, po zaokrouhlení - 7 -

8 Kč, slovy: jednostodvacettisíc Kč Věcné břemeno z LV č. 252 oceňované samostatně Jedná se o věcné břemeno užívání pro Annu Krejčí, č. p. 6, Dvorce. Věcné břemene je uvedeno v díle C předloženého LV č Oprávněná z věcného břemene Anna Krejčí zemřela, věcné břemeno jejím únrtím zaniklo, ale nebylo vymazáno z katastru nemovitostí. Takto zaniklé věcné břemeno není předmětem ocenění. LV č. 310 Pozemky parc. č a parc. č z LV č. 310 v Cejle, k. ú. Cejle Pozemek parc. č NEMOVITOST: Pozemky v k. ú. Cejle Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Kraj Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Cejle, k.ú. Cejle, kód k.ú , LV 310 Vlastník pozemku: Anna Drábková, Horní 185/7, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Lenka Filipová, Zimní 408/9, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Josef Krejčí, Fibichova 946/11, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Roman Krejčí, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Růžena Krejčová, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 7 / 12 Jiřina Kuchyňová, Příkopy 231, Kostelec nad Orlicí, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 NÁLEZ Situace Přehled podkladů Usnesení Exekutorského úřadu Praha č. j. 025 Ex 5821/12 ze dne Výpis z katastru nemovitostí z LV č. 310 ze dne Snímek katastrální mapy Mapa oblasti Zpráva o nebezpečí povodně Charakteristika obce Jedná se o obec Cejle, která náleží pod kraj Vysočinu a leží v okrese Jihlava. Obec Cejle leží 10 km jihovýchodně od Jihlavy. Obec Cejle má 420 obyvatel. V obci je obecní úřad, mateřská škola, základní škola nižšího stupně, hřiště. Je proveden rozvod veřejného vodovodu, plynovodu, kanalizace a elektro NN. V obci je základní síť obchodů a služeb. Dopravní spojení autobusové. Základní popis pozemků Zemědělský pozemek parc. č leží na okraji obce. Nachází se na rovinatém terénu

9 Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Jedná se o pozemek parc. č.2158 trvalý travní porost o výměře m 2 z LV č. 310 v Cejle, k. ú. Cejle. U pozemku souhlasí právní stav se stavem fyzickým. Oceňovaný zemědělský pozemek se ocení porovnávacím způsobem. Podle Zprávy o nebezpečí povodně České asociace pojišťoven se pozemek parc. č nachází v zóně 3 - zóna se středním nebezpečím výskytu povodně. Po provedené analýze trhu bylo zjištěno, že se zemědělskými pozemky se v Cejle a nejbližším okolí obchoduje ve velmi omezené míře. Jsou k dispozici porovnávací zemědělské pozemky. Výpočet hodnoty zemědělských pozemků porovnávacím způsobem Přehled srovnatelných pozemků - Lokalita Parcela č. Výměra Požadovaná Jednotková Koeficient Upravená /kupní cena cena celkový cena Popis pozemku(zhodnocení kladů a záporů) m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Stařeč ,01 0,90 8,11 Mírně svažitý pozemek, orná půda. Chotěboř ,16 0,90 5,54 Mírně svažitý pozemek, orná půda. Lohenice ,70 0,90 12,33 Rovinatý pozemek, orná půda. Petrovice ,18 0,90 9,16 Rovinatý pozemek, orná půda. Mysletín ,09 0,90 9,98 Rovinatý pozemek, orná půda. Radětín ,86 0,90 9,77 Rovinatý pozemek, orná půda. Průměrná jednotková cena 9,15 Kč/m 2 Stanovení obvyklé ceny zemědělského pozemku: parc. č.2158 trvalý travní porost výměra m 2 jednotková cena 9,15 Kč/m 2 cena Kč CELKEM: Kč Pozemek parc. č neplodná půda A. Nález Základní informace Název předmětu ocenění: Pozemek Adresa předmětu ocenění: Cejle Cejle Kraj: Kraj Vysočina Okres: Jihlava Obec: Cejle Katastrální území: Cejle Počet obyvatel: 457 Výchozí cena stavebního pozemku C p = 35 + (a ) * 0, = 35,0000 Kč/m 2-9 -

10 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k): 35,- Kč/m 2 Podklady pro vypracování znaleckého posudku Usnesení Exekutorského úřadu Praha č. j. 025 Ex 5821/12 ze dne Výpis z katastru nemovitostí z LV č. 310 ze dne Snímek katastrální mapy Mapa oblasti Zpráva o nebezpečí povodně Vlastník pozemku: Anna Drábková, Horní 185/7, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Lenka Filipová, Zimní 408/9, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Josef Krejčí, Fibichova 946/11, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Roman Krejčí, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Růžena Krejčová, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 7 / 12 Jiřina Kuchyňová, Příkopy 231, Kostelec nad Orlicí, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc. č Posudek Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhl. MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc. č Jiný pozemek oceněný dle 32 Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. Přirážka K p Upr. cena [Kč/m 2 ] 32 odstavec 3 3,12 0,25 50 % 1,000 1,17 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Srážka [%] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 32 odstavec 3 Ostatní plocha - neplodná půda ,00 1, ,

11 Jiný pozemek celkem 1 743,30 Pozemek parc. č zjištěná cena = 1 743,30 Kč Rekapitulace Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemek parc. č ,30 Kč 1. Ocenění pozemků celkem 1 743,30 Kč Celkem 1 743,30 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem 1 743,30 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: 1 740,- Kč slovy: Jedentisícsedmsetčtyřicet Kč Obvyklá cena oceňovaných pozemků parc. č a parc. č v Cejle, k. ú. Cejle činí ke dni odhadu = Kč, po zaokrouhlení slovy: jednostosmtisíc Kč Kč Spoluvlastnický podíl Romana Krejčího o velikosti 1/12 činí: Kč x 1/12 = Kč, po zaokrouhlení slovy: devěttisíc Kč Kč,

12 LV č. 265 Zemědělské pozemky parc. č a parc. č z LV č. 265 ve Dvorcích, k. ú. Dvorce u Jihlavy 6 NEMOVITOST: Pozemky v k. ú. Dvorce Adresa nemovitosti: Dvorce Katastrální údaje: Kraj Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Dvorce, k.ú. Dvorce u Jihlavy, kód k.ú , LV 265 Vlastník pozemku: Anna Drábková, Horní 185/7, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Lenka Filipová, Zimní 408/9, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Josef Krejčí, Fibichova 946/11, Jihlava, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Roman Krejčí, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 Růžena Krejčová, Dvorce 6, Dvorce, spoluvlastnický podíl: 7 / 12 Jiřina Kuchyňová, Příkopy 231, Kostelec nad Orlicí, spoluvlastnický podíl: 1 / 12 NÁLEZ Situace Přehled podkladů Usnesení Exekutorského úřadu Praha č. j. 025 Ex 5821/12 ze dne Výpis z katastru nemovitostí z LV č. 265 ze dne Snímek katastrální mapy Mapa oblasti Zpráva o nebezpečí povodně Charakteristika obce Obec Dvorce se nachází v okrese Jihlava, v kraji Vysočina. Obec Dvorce má 181 obyvatel. Nachází se 8 km západně od Jihlavy a 20 km východně od Pelhřimova. Je zde minimální základní síť obchodů a služeb. V obci je obecní úřad. Veřejná doprava autobusová a železniční. Obec je vybavena rozvodem vody, elektro NN a zemního plynu. Základní popis pozemků Zemědělské pozemky parc. č a parc. č leží na okraji obce Dvorce. Nachází se na svažitém terénu. Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Jedná se o pozemky parc. č.2248 orná půda o výměře m 2 a parc. č orná půda o výměře m 2 z LV č. 265 ve Dvorcích, k. ú. Dvorce u JIhlavy. U pozemků souhlasí právní stav se stavem fyzickým. Podle Zprávy o nebezpečí povodně České asociace pojišťoven se pozemky parc. č a parc. č nacházejí v zóně 1 - zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně. Po provedené analýze trhu bylo zjištěno, že se zemědělskými pozemky se ve Dvorcích a okolí obchoduje ve velmi omezené míře. Jsou k dispozici porovnávací ceny zemědělských pozemků. Přehled srovnatelných pozemků - Lokalita Parcela č. Výměra Požadovaná Jednotková Koeficient Upravená /kupní cena cena celkový cena Popis pozemku(zhodnocení kladů a záporů) m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Stařeč ,01 0,65 5,86 Mírně svažitý pozemek, orná půda. Chotěboř ,16 0,65 4,00 Mírně svažitý pozemek, orná půda

13 Lohenice ,70 0,65 8,91 Rovinatý pozemek, orná půda. Petrovice ,18 0,65 6,62 Rovinatý pozemek, orná půda. Mysletín ,09 0,65 7,21 Rovinatý pozemek, orná půda. Radětín ,86 0,65 7,06 Rovinatý pozemek, orná půda. Průměrná jednotková cena 6,61 Kč/m 2 Stanovení obvyklé ceny pozemků: parc. č.2248 orná půda výměra m 2 jednotková cena 6,61Kč/m 2 cena Kč parc. č orná půda výměřa m 2 jednotková cena 6,61 Kč/m 2 cena Kč CELKEM: = Kč Obvyklá cena oceňovaných pozemků parc. č a parc. č z LV č. 265 ve Dvorcích, k. ú. Dvorce u Jihlavy činí ke dni odhadu Kč, po zaokrouhlení slovy: třistadevěttisíc Kč Kč Spoluvlastnický podíl Romana Krejčího o velikosti 1/12 činí: Kč x 1/12 = Kč, po zaokrouhlení Kč, slovy: dvacetšesttisíc Kč Závěr a) Obvyklá cena oceňovaných nemovitostí činí ke dni odhadu celkem A. LV č. 310 Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemcích parc. č a parc. č v Cejle, k.ú. Cejle z LV č. 310 Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, činí podle

14 tohoto odhadu k datu ocenění Kč B. LV č. 252 Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti rodinného domu č. p. 6 a pozemku parc. č. st. 5/1 ve Cdvorcích, k.ú. Dvorce u Jihlavy z LV č. 252 Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, činí podle tohoto odhadu k datu ocenění Kč C. LV č. 265 Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemcích parc. č a parc. č ve Dvorcích, k.ú. Dvorce u JIhlavyle z LV č. 265, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, činí podle tohoto odhadu k datu ocenění Kč b) Cena jednotlivých práv a závad spojených s nemovitostmi A. LV č. 310 nestanoví se Nájemní právo nezjištěno Věcná břemena - nezjištěno B. LV č. 252 nestanoví se Nájemní právo nezjištěno Věcná břemena zjištěno věcné břemeno užívání pro Annu Krejčí, která zemřela a věcné břemeno zaniklo. Věcné břemeno se neoceňuje. C. LV č. 265 nestanoví se Nájemní právo nezjištěno Věcná břemena - nezjištěno c) Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou viz odst. b

15 d)) Výsledná obvyklá cena oceňovaných nemovitostí činí celkem včetně příslušenství, pozemků a věcného břemene A. LV č. 310 Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemcích parc. č a parc. č v Cejle, k.ú. Cejle z LV č. 310 Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, činí podle tohoto odhadu k datu ocenění slovy: devěttisíc Kč Kč B. LV č. 252 Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti rodinného domu č. p. 6 a pozemku parc. č. st. 5/1 ve Cdvorcích, k.ú. Dvorce u Jihlavy z LV č. 252 Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, činí podle tohoto odhadu k datu ocenění Kč slovy: jednostodvacettisíc Kč C. LV č. 265 Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemcích parc. č a parc. č ve Dvorcích, k.ú. Dvorce u JIhlavyle z LV č. 265, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, činí podle tohoto odhadu k datu ocenění slovy: dvacetšesttisíc Kč Kč Seznam příloh: Fotodokumentace nemovitosti. 1 Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 252 ze dne Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 265 ze dne Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 310 ze dne Snímek katastrální mapy k LV č Snímek katastrální mapy k LV č počet stran A4 v příloze:

16 Snímek katastrální mapy k LV č. 310 Mapa okolí 1 1 Ve Vřesině u Hlučína, Ing. František Císař U Sadu Vřesina u Hlučína Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr. 1176/90, pro základní obor 1.) ekonomika, 2.) stavebnictví, pro odvětví 1.) ceny a odhady nemovitostí, 2.) stavby obytné, stavební odvětví různá, specializace pozemní stavby. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2876/85/2013znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 2876/85/

17 Katastrální mapa k LV č. 252:

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 FOTODOKUMENTACE NEMOVITOSTÍ: Kuchyň Pokoj Ložnice Pokoj Koupelna s WC Pohled severozápadní Pohled jihovýchodní Pohled jihozápadní

22 Katastrální mapa k LV č. 265: Parc. č Parc. č

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 Katastrální mapa k LV č. 310:

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 MAPA OKOLÍ:

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3133/20/2015 6 Rodinný dům Adresa nemovitosti: U Valu 229 / 229, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 MOVITOST: Bytová jednotka č.86/3. Adresa nemovitosti: Břevniště 86 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Hamr na Jezeře, k.ú. Břevniště

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Číslo 3340/206/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p.12 na pozemku p.č. st. 2/1 s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 2/1, p.č. 2/1, p.č.2/4 a p.č.3/2, to vše v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5207-69/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.112/1 Adresa nemovitosti: Nětčice 2081 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Kyjov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dům č.p. 281. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu

ZNALECKÝ POSUDEK. dům č.p. 281. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2691-35/14 o ceně bytové jednotky č. 281/1 v budově č.p. 281 ležící na st. 293 v kú Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, okr. Bruntál a podíl na pozemku st. 293. dům č.p. 281 kuchyně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 803/16 V budově č. p.: 803 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 32 Na pozemku

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1 Na pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3195/82/2015 6 Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Albertova 4059 / 19, 767 01 Kroměříž Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13

Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13 Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13 (předmětu dražby) pro provedení veřejné dražby nedobrovolné dle 17 zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách ke dni ocenění 30.1.2013 O OBVYKLÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 NEMOVITÁ VĚC: stavební pozemky 95,481,515/1, Pozemky dle L.V. č. 100 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Františkov nad Ploučnicí, k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 40/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 1115/3 V budově č. p.: 1115 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Horky nad Jizerou, k.ú. Horky nad Jizerou Adresa nemovité Horky nad Jizerou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, byt č. 1231/2 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

OBJEDNATEL : PROKONZULTA,

OBJEDNATEL : PROKONZULTA, Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1668-48/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Byt č.273/19, Větřní, Na Vyhlídce 273 Adresa nemovitosti: Na Vyhlídce 273, Větřní Katastrální údaje: Kraj Jihočeský, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č. 467/17267/2009 O ceně nemovitosti - jiné stavby čp. 83 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 69, p.p.č. 38/4 a p.p.č. 349/4, k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1236/321 v bytovém domě č.p. 1236, 1237 a 1238 Adresa nemovitosti: Příkopy 1236 / 1236, Kostelec nad Orlicí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 161-34.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 161-34.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 161-34.15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.37 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Polepy, k.ú. Polepy Adresa nemovité věci: Polepy 37, 411 47 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015 O ceně bytové jednotky č.121/1 ve Šlapanicích, Palackého č.p.121/39, včetně příslušenství a podílu o velikosti 25/100 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.4378

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění Budova

Více