Důchodová reforma. Allianz Akademie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důchodová reforma. Allianz Akademie"

Transkript

1 Důchodová reforma Allianz Akademie

2 Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř c) Allianz 4. pilíř 4 Technikálie (smlouvy, Allin, kalkulačka ) 5 Telefonický kontakt 6 Schůzka a práce s důchodovou pomůckou 2

3 Proč je nutná reforma penzijního systému? Zdroj: AAP Photo/Kyodo News Jaké škody umí napáchat tsunami? 3

4 Tsunami se tentokrát valí na nás! Vek Muži Ženy Populace Vek Muži Ženy Populace Rok 2012 Rok 2050 Největší věkovou skupinou v ČR dnes jsou lidé ve věku let. Tito lidé jsou ekonomicky aktivní; vydělávají a přispívají do státního rozpočtu. Dnešních dětí, které budou ekonomicky aktivní za 30 let, je mnohem méně. A budoucích důchodců bude mnohem více než dnes. 4

5 Počet pracujících na důchodce klesá Už dnes není jednoduché vyplácet důchody dnešním důchodcům stát se zadlužuje. Myslíte si, že v roce 2050 to bude lepší? Spoléhat se na to, že stát mi zajistí slušnou penzi, je velký hazard. 5

6 A co víc? Náhradový poměr se snižuje. 100 % současný příjem 45 % 25 % Člověk zvyklý na životní úroveň, kterou určuje jeho příjem, po odchodu do penze padá do propasti. Dnes se životní standard scvrkne o více než polovinu. Za dvacet let bude rozdíl mezi příjmem a důchodem dokonce 75 %! 6

7 Čím víc, tím hůř S rostoucím příjmem je pomyslná propast hlubší Pár otázek k zamyšlení Dokážete si to představit? Jak si přejete strávit vaši penzi? Co všechno budete potřebovat? Myslíte, že na to budete mít? Zdroj: Hospodářské noviny,

8 Jak to bylo? Do roku 1993: Důchody financované výhradně ze státního rozpočtu (dnes 1. pilíř = průběžný systém). Platby sociálního pojištění přímo vypláceny penzistům. Nebezpečí Lidé se příliš spoléhají na stát, že se o ně postará a zajistí důchodcům jejich potřeby v penzi. Stát na to mít nebude. Průběžné financování penzí jako samostatný zdroj příjmu v důchodu nefunguje nikde v rozvinutém světě. 8

9 Jak to bylo? Od roku 1994: Legislativa umožnila vznik penzijních fondů 3. pilíř (soukromé spoření) V prvním roce bylo založeno 46 penzijních fondů Dnes jich zůstalo 9 (nezkrachovaly, spojovaly se) Podpora a motivace: státní příspěvky, daňové odpočty Nebezpečí: Velkáčást obyvatelstva tento způsob již využívá, nicméně bere ho jen jako výhodné spoření (na který stát, příp. zaměstnavatel přispívají, lze snížit i daňové odvody), nikoliv jako zajištění na stáří! Spořenéčástky často ve výši do 500 Kč/měsíc, což výrazné zlepšení příjmu ve stáří nezajistí 9

10 Malá důchodová reforma V letech : Zvýšení nově přiznávaných důchodů lidem s vyššími příjmy. Dle nálezu ústavního soudu byl penzijní systém přehnaně solidární a bylo třeba (byť jen opticky) zvýšit zásluhovost těch, kteří do systému v průběhu svého života více přispívali. Změna odchodu věku do důchodu. U žen dochází ke zrychlování zvyšování věku odchodu do důchodu a zároveň se plošně ruší cílová hranice věku odchodu do důchodu. Nově narozené děti tak budou do důchodu odcházet v 73 letech. 10

11 Role soukromých důchodových úspor ČR a svět Zdroj: OECD - Pension at Glance

12 Jak se mění důchodový systém od aneb Velká důchodová reforma Průběžný pilíř Stát odvody daně Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Allianz NEMĚNÍ SE NOVINKA MĚNÍ SE VYLEPŠUJE 12

13 1. pilíř průběžné důchody Státní rozpočet 28 % Zaměstnanec 28 % z hrubé mzdy, OSVČ 28 % z vyměřovacího základu Výplata dnešních důchodů Pracující Víte, kolik máte našetřeno? Máte vliv na zhodnocení svých prostředků? Můžete si vybrat délku vyplácení důchodu? Zdědí Vaši blízcí Vaše prostředky? Jistota výše důchodu NE Důchodci Jasný věk odchodu do důchodu 13

14 2. pilíř důchodové spoření Státní rozpočet 25 % Důchod I. Víte, kolik máte našetřeno? Máte vliv na zhodnocení svých prostředků? Můžete si vybrat délku vyplácení důchodu? Zdědí Vaši blízcí Vaše prostředky? Přispívá mi stát? ANO Penzijní společnost 5 % (3 % stát + 2 % moje) Důchod II. 14

15 2. pilíř důchodové spoření výnos 2. pilíř Důchodové fondy Dynamický (povinný) Vyvážený (povinný) Konzervativní (povinný) Státních dluhopisů (povinný) čas Možnost volby investiční strategie 15

16 II. 2. pilíř pilíř Důchodové důchodové spoření spoření Nejlevnější investiční produkt na trhu Název fondu Úplata za obhospodařování Úplata za zhodnocení Podíl akcií Allianz fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový fond Allianz dynamický důchodový fond 0,30 % 0 % 0 % 0,40 % 10 % 0 % 0,50 % 10 % 40 % 0,60 % 10 % 80 % 16

17 2. pilíř důchodové spoření Muž, 30 let Hrubá mzda Penze - 1. pilíř Penze pilíř zhodnocení 3 % Penze pilíř zhodnocení 6 % Zdroj: 17

18 2. pilíř důchodové spoření Účastníkem se může stát osoba starší 18 let (ne starobní důchodce) Nový účastník může uzavřít smlouvu nejpozději v roce, kdy dosáhne věku 35 let včetně nebo do 6 měsíců od (tj. do ), pokud je starší 35 let, nebo do 6 měsíců od dne, kdy se zájemce stal poplatníkem pojistného na důchodové pojištění První pololetí 2013 si důchodové spoření může pořídit "každý" => špička Po uzavření smlouvy a jejím přijetím Centrálním registrem smluv nelze již vystoupit Zaměstnanci - příspěvek z hrubé mzdy (2 % navíc ze mzdy + 3 % ze současné dávky na sociální pojištění) OSVČ 5 % z vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojistné hradí finanční úřady (dočasně, pak JIM) Úmrtí ve spořící fázi částka jde do dědictví 18

19 2. pilíř důchodové spoření Výplata dávek Pojišťovny Státní rozpočet Úhrada všech prostředků na jednorázové pojistné na pojištění důchodu: doživotní doživotní + 3 roky pozůstalostní na dobu 20 let Vázáno na důchodový věk. Úhrada 60 % prostředků do státního rozpočtu na invalidní důchod Důchodový systém jiného státu Úhrada všech prostředků v souvislosti s převodem důchodových práv 19

20 2. pilíř důchodové spoření Úmrtí během spoření Prostředky se stávají předmětem dědictví. Záleží na věku dědice. Je-li dědicem osoba mladší 18 let (nezletilý), je za dědický podíl nakoupen sirotčí důchod na 5 let u životní pojišťovny. Je-li dědicem osoba nad 18 let, která má své důchodové spoření, převede se dědický podíl na její osobní důchodový účet. Je-li dědicem osoba nad 18 let, která nemá své důchodové spoření, vyplatí penzijní společnost dědický podíl dědici. 20

21 ČSSD po volbách reformu zruší (?) Země odvody do II. pilíře ústup z reforem Slovensko 9 % z 9 % na 4 % Stále je to výhodné Maďarsko 8% reforma kompletně zrušena Vše se vrátilo k původnímu stavu, nikdo z klientů neprodělal!!! Polsko 7,2 % dočasné snížení na 2,3 % Bulharsko 5 % zvyšování odvodů do II. odloženo Litva 5,5 % dočasné snížení na 2 % Česká republika odvod pouze 3 % Opravdu je důvod odvody snižovat? 21

22 3. pilíř doplňkové penzijní spoření Transformovaný penzijní fond Penzijní připojištění sjednané do Původní penzijní fond reformovaný do tzv. transformovaného fondu Zůstává garantované nezáporné zhodnocení příspěvků každý rok Transformace penzijních fondů na penzijní společnosti Státní příspěvek až od 300 Kč příspěvku účastníka Vyšší státní příspěvky od 90 do 230 Kč Zůstávají v platnosti původní penzijní plány 22

23 3. pilíř doplňkové penzijní spoření Nové penzijní fondy Doplňkové penzijní spoření sjednané od Účastnické fondy Možnost volby strategie Státní příspěvek od 300 Kč příspěvku účastníka od 90 do 230 Kč Možnost příspěvku zaměstnavatele Možnost přestupů mezi fondy 23

24 3. pilíř doplňkové penzijní spoření Volba investiční strategie - Allianz 3. pilíř Transformovaný fond Účastnické fondy Konzervativní (povinný) Vyvážený Dynamický Selection 24

25 3. pilíř doplňkové penzijní spoření Nabídka důchodových a účastnických fondů AZPS II. III. Státní dluhopisy Konzervativní Vyvážený Dynamický Transformovaný Selection Fond investuje pouze do státních dluhopisů, zejména českých. AZPS usiluje o to, aby zhodnocení majetku bylo trvalé a dlouhodobě dosahovalo výnosů nad průměrem portfolií státních dluhopisů. Je určen pro účastníky s velmi nízkou tolerancí k riziku. Fond investuje převážně do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Podíl akcií je 0 %. Je určen pro účastníky s nízkou tolerancí k riziku, jejichž zkušenosti s investováním jsou na základní úrovni. Fond investuje zejména do dluhopisů, podíl akciové složky je max. 40 %. Je určen pro účastníky s průměrnou tolerancí k riziku, jejichž zkušenosti s investováním jsou na středně pokročilé úrovni. Investuje zejména do akcií, podílových fondů, státních a korporátních dluhopisů. Podíl akciové složky je max. 80 %. Je určen pro účastníky s vysokou tolerancí k riziku, jejichž zkušenosti s investováním jsou na pokročilé úrovni. Vznikne ze stávajícího penzijního fondu transformací k Práva, povinnosti, nároky zůstávají zachovány podle původních penzijních plánů. Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů, státních a korporátních dluhopisů. Podíl akciové složky může být až 100 %. Je určen pro účastníky s vysokou tolerancí k riziku, jejichž zkušenosti s investováním jsou na pokročilé úrovni. 25

26 3. pilíř doplňkové penzijní spoření Státní příspěvky a daňové výhody pro účastníka Měsíční příspěvek v Kč Příspěvek účastníka >1000 Státní příspěvek od daňového základu lze odečíst až Kč ročně (nad Kč vlastního příspěvku) na daních lze ušetřit Kč ročně 26

27 3. pilíř doplňkové penzijní spoření Daňové výhody pro zaměstnavatele a zaměstnance Zaměstnavatel může přispívat každému svému zaměstnanci na jeho doplňkové penzijní spoření. Příspěvek je daňově uznatelný (daňový náklad) v plné výši, v jaké je poskytnut zaměstnavatelem (nutný vnitřní předpis, kolektivní smlouva, pracovní smlouva ). Zdravotní a sociální pojištění nemusí zaměstnavatel odvádět z příspěvku, který není zdaňován, tj. až do výše Kč (celkováčástka za PF a ŽP). Zaměstnanec je osvobozen od daně z příjmu do max. výše Kč (částka je společná s příspěvkem na soukromé ŽP). Zdravotní a sociální pojištění nemusí zaměstnanec odvádět z příspěvku, který není zdaňován, tj. až do výše Kč (částka je společná s příspěvkem na soukromé ŽP). 27

28 3. pilíř doplňkové penzijní spoření Výplata dávek Při dosažení důchodového věku starobní penze na určenou dobu (AZPS) doživotní penze u životní pojišťovny penze na stanovenou dobu se stanovenou výší u životní pojišťovny jednorázové vyrovnání (AZPS) Předdůchod nejdříve pět let před dosažením důchodového věku výplata může skončit nejdříve tři roky před důchodovým věkem výplata nejméně 2 roky výše dávky nejméně 30 % průměrné mzdy v průběhu čerpání předdůchodu je možné bez omezení pracovat

29 3. pilíř doplňkové penzijní spoření Poplatky penzijní společnosti úplata za obhospodařování majetku v účastnických fondech (management fee) konzervativní fond max. 0,4 %, ostatní fondy max. 0,8 % úplata za zhodnocení majetku v účastnických fondech (success fee) max. 10 % úplata za zhodnocení majetku v transformovaném fondu max. 15 % ze zisku poplatek za změnu strategie spoření 1x ročně bezplatně, další změna max. 500 Kč poplatek za převod prostředků k jiné penzijní společnosti do 5 let max. 800 Kč, po 5 letech zdarma poplatek za pozastavení výplaty dávky 29

30 Služby účastníkům 2. a 3. pilíř Služba Penzijní připojištění Doplňkové penzijní spoření Důchodové spoření Daňový automat AUTObalance AUTOpilot AUTOpilot PLUS Zasílání dopisů em 30

31 4. pilíř Strážce penze Variace na produkt PROživot Zproštění platby do 2. a 3. pilíře 3 balíčky: Normal, Optimal, Exkluziv Pojistná doba do 65 let Případné plnění do mimořádného pojistného v rámci smlouvy Strážce penze (DF Jistota) Normal Optimal Exkluziv Invalidita 2. stupně 50 % Invalidita 3. stupně 100 % 100 % 100 % Bezmocnost doživotní péče 200 % 200 % 200 % Roční valorizace o 3 % o 3 % o 3 % Pracovní neschopnost (až do 1 roku) po 2. měsíci po 2. měsíci po 2. měsíci Ztráta zaměstnání (až do 6 měsíců) Úraz Úraz + nemoc Úraz + nemoc po 3. měsíci Zproštění pojištění při invaliditě 3. stupeň 3. stupeň 2. a 3. stupeň 31

32 4. pilíř Strážce penze Hlavní pojištění Smrt následkem úrazu při dopravní nehodě Kč Smrt následkem srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice 50x sjednaný měsíční důchod, max Kč Podmínky Min. měsíční důchod 700 Kč Max. roční důchod 15 % hrubého příjmu Min. lhůtní pojistné 200 Kč Odkup jednotek 4x ročně zdarma 32

33 4. pilíř Strážce penze 3 Pojistné Vstupní věk N O E do 40 let 8 % 12 % 18 % % 20 % 28 % Oceňování rizik při krytí 2. pilíře - bez zkoumání zdravotního stavu do výše úložky 3 tis. Kč měsíčně jinak oceňování Příklad: Klient ve věku 35 let s variantou Optimal a úložkou Kč měsíčně: Pojistné: 12 % * = 180 měsíčně Odměna za Strážce penze: 180 * 12 * 80 % (bude nicméně podle KARS ) = Kč 33

34 Investiční dotazník 2. pilíř 3 34

35 Smlouva 2. pilíř 3 35

36 Jak to bude po podpisu 2. pilíře? 1. Sjednejte s klientem smlouvu důchodového spoření. 2. Další den AZPS smlouvu zavede do systému. 3. Poté AZPS podá žádost o registraci smlouvy CRS a zároveň posílá klientovi dopis, že obdržela smlouvu. CRS zahájí správnířízení, které může trvat až 30 dní. Pokud je ve smlouvě chyba (např. špatná adresa), tato lhůta se prodlužuje. Dokud není smlouva zaregistrovaná, může ji klient zrušit! Vyplňujte proto pečlivě všechny údaje. 4. CRS vydá rozhodnutí o registraci smlouvy a posílá o tom DOPORUČENÝ dopis klientovi. 5. Klient si dopis vyzvedne na poště, pokud nevyzvedne, po 15 dnech se automaticky bere za doručený. 6. Doručením dopisu nabude smlouva právní moci. CRS pošle klientovi o nabytí právní moci další dopis (obyčejný), který klient doloží zaměstnavateli. 7. AZPS pošle klientovi dopis, ve kterém ho informuje o počátku smlouvy 1. den v měsíci následujícím po nabytí právní moci. 8. Klient informuje svého zaměstnavatele nejpozději v měsíci počátku smlouvy. 9. Klient si zkontroluje na výplatní pásce, že je vše v pořádku. 36

37 Jak to bude po podpisu 2. pilíře? Krok Uzavření smlouvy a její doručení do AZPS Zavedení smlouvy do systému AZPS Podání žádosti o registraci (po kontrole a naskenování), tj. počátek správního řízení (u smluv AZD je podání odloženo o 14 kalendářních dní) Rozhodnutí o registraci Doručení rozhodnutí o registraci Nabytí právní moci Informování zaměstnavatele Odpovědnost Obchodník AZPS AZPS CRS Účastník CRS Účastník Časový odhad D D+1 D+3 D+33 D+50 D+60 D+65 37

38 Způsob zpracování smlouvy se ve 3. pilíři nemění. Smlouva 3. pilíř 3 38

39 Jak to klientovi spočítat 3 39

40 Jak klientovi zavolat 3 40

41 Co říkat klientovi na schůzce 3 41

42 Důchodová pomůcka 3 42

43 A co za to (2. pilíř)? 3 Přesný popis v pokynu Allianz kontakt, s.r.o. 43

44 A co za to (3. pilíř)? 3 Přesný popis v pokynu Allianz kontakt, s.r.o. 44

45 Děkuji za pozornost

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců.

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců. 01/ 2013 PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ JSOU I NADÁLE VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT Zaměstnavatelé hrají ve lll. pilíři významnou roli. Jejich příspěvky jsou pro zaměstnance důležitou motivací k uzavření smlouvy

Více

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly).

DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly). DŮCHODOVÁ REFORMA ml 1/2013 Tři pilíře důchodového systému po reformě: 1. Důchodové pojištění (stávající průběžný povinný státní systém s jinými pravidly). 2. Důchodové spoření (nový pilíř OPT-OUT ). 3.

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ I I I a V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon upravuje

Více

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu?

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? ONDŘEJ PRACHAŘ * Abstrakt: Tato práce si klade za cíl zjistit, jestli současná penzijní

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

2. PILÍŘ Důchodové spoření FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE

2. PILÍŘ Důchodové spoření FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE Důchodová reforma pro někoho výhodná, pro někoho ne 2012 AWD Česká republika s.r.o., Oddělení produktového managementu O tom, že dosavadní penzijní systém by nedokázal pokrýt naše potřeby v budoucnosti,

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5586 Sbírka zákonů č. 426 / 2011 Částka 149 426 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení

Více

K KOMAGAZÍN EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. SLOVO ÚVODEM. Tentokrát se zaměříme na několik aktuálních témat. Prvním z nich je povinné ručení.

K KOMAGAZÍN EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. SLOVO ÚVODEM. Tentokrát se zaměříme na několik aktuálních témat. Prvním z nich je povinné ručení. EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. K KOMAGAZÍN KOMAGAZÍN LISTOPAD 2011 SLOVO ÚVODEM Vážení klienti, do rukou se vám dostává druhé vydání Ekomagazínu. Také v tomto čísle naleznete množství rad, tipů, článků,

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více