Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze EU LIFE+ projekt MEDETOX, Technická univerzita v Liberci tel. (+) Emise z motorových vozidel jsou příčinou cca 6 tisíc předčasných úmrtí v EU ročně (dopravní nehody jen 9 tisíc) - Těžká vozidla a pojezd v kongesci Částice ve výfukových plynech naftového motoru Typické velikostní spektrum částic - vznětové motory Zvětší šíme-li tyto částice na velikost zrnka máku, m částice o průměru ru mikrometrů (součást st PM) bude velká jako meloun. Liati A., Dimopoulos P.E., Combustion and Flame 7 () Kittelson, J. Aerosol Sci. Vol. 9, No. /6, pp. 7-88, Zachycovací účinnost dýchacího ho systému Pronikání velmi jemných částic (desítky nm) ) buněč ěčnou membránou nm Polystyrene Particles 78 nm Polystyrene Particles A. Mayer, th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, 8 8 Barbara Rothen-Rutishauer, as quoted by A. Mayer, th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles 9

2 Prostorové rozložení imisí PM (ATEM / Praha Životní prostředí 9) Poměrné riziko infarktu myokardu v závislosti na vzdálenosti od komunikace s vysokou intenzitou dopravy 99 pacientů, věk -7, Essen, Germany (A. Mayer, TTM, Switzerland) Risiko OR.. Nejvyšší koncentrace jsou podél hlavních dopravních tahů.. > - - < m Distanz Hoffmann 6 Emise se zvyšuj ují s najetými km - a to ne stejně,, i pro jinak stejná vozidla! Příklad: Emise NM, autobusy poháněné zemním plynem Pittsburgh, Pennsylvánie, USA Měření za reálného provozu autorem, Mikroskopické pevné částice vznikající spalováním jsou jedna z nejčastějších příčin předčasného úmrtí. V Kalifornii zabíjejí více lidí, než dopravní nehody, a přibližně stejně jako druhotný cigaretový kouř. Předčasná úmrtí v EU ročně: Emise z dopravy 6 tisíc, dopravní nehody 9 tisíc Euro Škoda Octavia, nafta kdesi v Praze za provozu NOx [mg/s], PM* [mg/s], CO [g/s], speed [km/h] 6 CO NOx PM* rpm km/h :: :: :7: :9: :: Emisní problémy automobilových vznětových motorů v EU Euro Skoda Fabia vozidlová zkušebna NEDC vs. vyšší výkonové hladiny Nižší zdvihové objemy a turbo: výkon v malých otáčkách zajišťován předávkováním palivem fuel delivery rate [relative] PM concentrations Emise zhoršeny nízku účinností oxidačního katalyzátoru po delším volnoběhu Supplemental tests NEDC Run NEDC Run PM Požadavek potřebného přebytku vzduchu je protichůdný požadavku na vysoký výkon fuel delivery rate [relative] NO emissions - Skoda Fabia turbodiesel NOx NOx: Použití EGR je protichůdné požadavku vyššího výkonu Supplemental tests NEDC Run NEDC Run engine rpm Dlouhý provoz v nízkém zatížení: Zhoršení spalování, vyšší podíl OC v PM, snížení účinnosti katalyzátorů engine rpm NOx sníženy EGR (recirkulace výfukových plynů)? Measurement by the author. 9

3 Problé Problém emisí emisí ze spalovací spalovacích motorů motorů Euro Škoda Octavia dálnice, vysoká rychlost Agresivní rychlá jízda, nikoliv netypická pro české poměry Výsledky porovnány s jízdním cyklem ECE v laboratoři Emise ze spalovacích motorů jsou z hlediska zdravotního rizika jedním z největších zdrojů znečištění ovzduší v městských aglomeracích. Většina našich odhadů celkových emisí je založena převážně na měření relativně malého počtu relativně nových motorů za ideálních podmínek v laboratoři, a na měření imisí. PM - - NO acceleration [m/s ] acceleration [m/s] - - Real-world freeway - ECE (dyno) Real-world freeway ECE - ECE - Emise z daného vozidla v daném okamžiku jsou velmi různé závisí na technologii motoru, technickém stavu, atmosférických a provozních podmínkách, způsobu jízdy,... na to se často zapomíná! Splňuje-li nějaký motor nové emisní normy (Euro,,, ) při homologačních zkouškách za ideálních podmínek, neznamená to nutně že má odpovídající nízké emise i po celou dobu reálného provozu. Pouze sledováním emisí (regulovaných i neregulovaných) během reálného provozu a po celou dobu životnosti vozového parku můžeme získat podklady pro uvážená rozhodnutí o vhodných opatřeních pro snížení emisí road speed [km/h] road speed [km/h] Projekt MEDETOX: EU LIFE+ program, projekt LIFE ENV/CZ/6 Měření emisí plynných látek a částic přenosnou aparaturou Vzorkování částic přenosným proporcionálním vzorkovačem PEMS Ústav experimentální medicíny AV ČR, Technická univerzita v Liberci, Ministerstvo životního prostředí ČR Inovativní metody pro sledování toxicity výfukových emisí ze spalovacích motorů v podmínkách městského provozu Nízkoprofilová instalace Miniaturní ředicí tunel s průtokem části vzorku Proporcionální vzorkování částic ve výfukových plynech Palubní měřicí zařízení Problém kongesce u tranzitní kamionové dopravy Odezva přibližně úměrná hmotnostní koncentraci částic (představte si laserové ukazovátko namířené do cigaretového kouře) Spalovací motory hlavní zdroj velmi jemných částic ve většině městských aglomeracích Nárůst intenzity dopravy zvyšuje emise a zvyšuje míru výskytu kongesce Nefelometer (rozptyl laserového paprsku) Filtrovaný ředicí vzduch Emise jsou vyšší než odpovídá modelům - dm/min surových plynů Před nebo za filtrem nebo katalyzátorem Kat. Separace velkých částic a kondenzátu Ochlazení a ohřátí vzorku Elektrický detektor nanočástic Upravený detektor kouře (součástky za cca EUR) odezva přibližně úměrná celkové délce částic (korelace s celkovým povrchem částic zachycených v plicních sklípcích?) Tato práce je zaměřena na vliv déletrvající kongesce na emise naftových motorů v těžkých vozidlech NDIR-,CO,CO chem.cell NO NDIR-,CO,CO chem.cell NO U současného vozového parku má vliv na emise též: technický stav, kvalita jízdy, a provozní podmínky Filtr, čerpadlo, regulace průtoku Motor Vzorek ven 6 8

4 Problé Problémy motorů motorů těžkých ěžkých vozidel: Euro,, splně splněno i bez filtru (DPF) Spalová m ní Spalování a účinnost katalyzá katalyzátorů torů klesají klesají při delší delším nízké zkém zatí zatížení ení Nákladní automobil Iveco Eurocargo (7 t) Iveco Eurocargo, r.v. 6, 87 tis. km Motor Iveco Tector, Euro Jízda Liberec Ústí Teplice Říčany u Prahy (rozvoz vysokoobjemových vzorkovačů) Příjezdové trasy tranzitní dopravy Měřicí aparatura Káva (nevylitá) Horor tranzitní kamionové dopravy kongesce Spořilov: Jízda do kopce Po pobytu v kongesci 9 Nákladní automobil Iveco Eurocargo (7 t) (Liberec Ústí n.l. ) Teplice - Říčany Dálnice Průjezd Prahou Tahač DAF 6 DAF, tis. km, s návěsem, t (Ďáblice Vysočany Jižní spojka Spořilov D Říčany) náklad, celkem tun 9 6. km celkem - průměrná rychlost 7. km/h km/h :: :: :: :: 6:: 6:: 7:: 7:: 8:: 8:: 9:: Motor Paccar, přeplňovaný šestiválec, zdvihový objem,9 litru, výkon k, emisní norma Euro, se selektivní redukcí NOx ( Ad-blue ) Jízda Mělník Rudná s několikerým průjezdem po Jižní spojce (Běchovice Spořilov) Velmi klidný, rozvážný řidič (prémie za Není to jízda ustálenou rychlostí! ušetřené palivo motivace k eko-jízdě!) km/h. km celkem - průměrná rychlost.7 km/h :: :: 6:: 6:: 6:: 6:: 6:: 6:: Problém delšího nízkého zatížení motorů těžkých vozidel Tahač DAF * Zhoršující se kvalita spalování * Nízké teploty výfukových plynů -> snižující se účinnost oxidačních a redukčních katalyzátorů * Tvorba úsad ve výfukovém potrubí ty se uvolní později Průměrná rychlost ( s průměr) a emise NOx a PM na kg paliva ( s průměr).8 g PM/kg paliva odpovídá při t a kg/ km:. g PM/km,.6 g PM/t-km Při jízdě cestovní rychlostí se emise výrazně neliší od limitů Euro i při stáří motoru 9% deklarované minimální životnosti ( km). Při snížení průměrné rychlosti NOx i PM na kg paliva i spotřeba paliva výrazně narůstají! Vyšší emise částic po následném rozjezdu (např. při. g PM/kg paliva, kg/ km:. g PM/km,. g PM/t-km) FS-Nox Euro equivalents at g/kwh:. g/kwh ~ 8 g NOx/kg fuel /. g/kwh ~.8 g PM/kg fuel FS-PM km/h Praktický limit katalyzátorů: - oc per. Mov. Avg. (km/h) road speed [km/h] fuel-specific NOx and PM emissions [g/kg] :: :: :: :: :: :: 6:: 7:: - 8:: PM in exhaust [mg/m] exhaust temp [C] /. 9:: EGT/[C] PM [mg/m] speed [km/h] per. Mov. Avg. (FS-Nox) :: speed [km/h] per. Mov. Avg. (FS-PM) - 6:: -6 6:: 6:: 6

5 Problém delšího nízkého zatížení motorů těžkých vozidel Speed [km/h] * Zhoršující se kvalita spalování * Nízké teploty výfukových plynů -> snižující se účinnost oxidačních a redukčních katalyzátorů * Tvorba úsad ve výfukovém potrubí ty se uvolní později Skákání při rozjezdu kabina se tahače naklápí do strany vlivem reakční síly Pomalý pojezd Teplota výfukových speed plynů [km/h] na konci výf. potrubí EGT [C] rychlost 9:: 9:: :: :: :: :: 7 Praktický limit katalyzátorů: - o C Exhaust Gas Temperature at tailpipe [C] Simulace pomalého pojezdu na zkušebně Motor: Zetor, vznětový přeplňovaný čtyřválec, 9 kw, řadové vstřikovací čerpadlo,.-. g/kwh PM bez recirkulace výfukových plynů Provozní podmínky: ot/min, % zatížení (odpovídá jízdě po dálnici) 9 ot/min, % zatížení (odpovídá - km/h pojezdu) ot/min, % zatížení (odpovídá jízdě do Spořilovského kopce) 9 Palivo: nafta EN9 Vzorkování spřaženými vysokoobjemovými vzorkovači membránové (Pall TX) a křemenné (Whatman QMA) filtry Tok ředicího vzduchu měřen termickým průtokoměrem Nezávislé měření průtoku a ředicího poměru 8 x filtr (vzorek) - mg částic na filtr CO koncentrace měřeny ve výfukových plynech a na výstupu Hi- Volu (ověření ředicího poměru) Ředěné výfukové plyny 67.8 m /h Miniaturní ředicí tunel : ředění Ředicí vzduch 6 m /h Přívod výfukových plynů EcoTech Hi-vol vzorkovač Vstup upraven pro mm trubku PM. hlavice 8 x filtr (ředicí vzduch) 67.8 m /h nominální průtok PM. hlavice (pro ředicí vzduch použit nižší průtok, částice jsou stejně filtrovány) Gravimetrická analýza Extrakce Analýza PAH: HPLC, fluorescenční detekce 6 PAH dle US EPA 7 karcinogenních PAH dle US EPA: benzo[a]anthracen chrysen benzo[b]fluoranthen benzo[k]fluoranthen benzo[a]pyren dibenzo[a,h]anthracen indeno[,,-cd]pyren Křemenné filtry Whatman QMA % zatížení (dálnice) krátký volnoběh po zatížení ( min.) BaP cpah Σ PAH Σ PM Filtry z borosilikátových vláken / fluorokarbon Pall TX % zatížení (dálnice) krátký volnoběh po zatížení ( min.) BaP cpah Σ PAH Σ PM dlouhý volnoběh (od. minuty) dlouhý volnoběh (od. minuty) % zatížení min. po 9 min. volnoběhu % zatížení min. po 9 min. volnoběhu % zatížení stabilizované ug / kg paliva PM v mg/kg.. % zatížení stabilizované ug / kg paliva PM v mg/kg.

6 Laboratorní simulace pomalého pojezdu (volnoběžné otáčky +, % zatížení) Dlouhý volnoběh 6 > minut PN Počet částic PN> Počet > nm Zatížení motoru torque [Nm] plynů.e+ EGT [C], torque [Nm] Tepl[C] výf EGT.E+6 Moderní vůz s filtrem částic (DPF) ideální stav: Nízké emise částic (ve výfuku jich na m bylo většinou méně, než je v ostravském vzduchu v zimě) EURO DOC, DPF (particle filter), no SCR Iveco Daily,.-liter Iveco engine Emissions of particulate matter very low even during -hour idle and generally well below mg/m.e+ :: :: :: Dlouhý volnoběh > minut Odpal úsad při % zatížení po pomalém pojezdu :: :: Krátký volnoběh Stabilizované % zatížení ( plný plyn ) EU Tier IIIA engine,.-. g/kwh PM EEPS sampling from CVS with : additional dilution particle concentration in CVS [#/cm] particle number [#/cm].e+7 extended idle.e+6 burn-off at % load :: :: :: stabilized % load.e+ short idle extended idle.e+.e+.e+.e+ mobility diameter [nm] 6 Souhrn: Problémová souhra faktorů v hustě obydlených místech s vysokou hustotou provozu Závěry Během laboratorní simulace podmínek odpovídajících kongesci na typickém vznětovém motoru s řadovým vstřikovacím čerpadlem bylo zjištěno, že během setrvalého provozu na nízká zatížení se zvyšují emise částic (celkové hmotnosti), PAH, karcinogenních PAH i benzo(a)pyrenu, a to cca o řád a zejména setrvalý provoz na nízké zatížení způsobuje, že během následného provozu na vysoké zatížení jsou v prvních několika minutách vyšší emise částic (celkové hmotnosti), PAH, karcinogenních PAH i benzo(a)pyrenu, a to cca o řád Vysoká koncentrace vozidel -> vysoký příspěvek vozidel k imisím Vysoká hustota obyvatel -> vysoký počet osob exponován Vysoká frekvence problematických provozních režimů protáhlý provoz na volnoběh, pojíždění malou rychlostí vysoce dynamické změny akcelerace na plný výkon Výfukové emise naftových motorů způsobují rakovinu -> vyšší a/nebo více nebezpečné emise Doporučení: Předběžný výrok o významu výsledků: Déletrvající kongesce škodí osádkám vozidel i okolním obyvatelům Pro hodnocení toxicity výfukových plynů u nových technologií a nových paliv hodnotit použít realistické městské provozní podmínky. Brát v úvahu současný stav poznání a pečlivě přistupovat k hodnocení dopadu záměrů na ovzduší a zdraví. 7 Projekt MEDETOX: EU LIFE+ program, projekt LIFE ENV/CZ/6 Nepřetěžovat dopravní síť zachovat plynulý provoz 8 Foto pro zamyšlení: Útlum automobilové dopravy a podpora pěší a cyklistické dopravy, Manhattan, New York Ústav experimentální medicíny AV ČR, Technická univerzita v Liberci, Ministerstvo životního prostředí ČR Inovativní metody pro sledování toxicity výfukových emisí ze spalovacích motorů v podmínkách městského provozu 9 6

Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta

Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta

Více

Neohlídáme-li si emise z motorů sami, budou motory z měst vykázány??? Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze EU LIFE+ projekt MEDETOX,

Více

EU LIFE+ Projekt LIFE10 ENV/CZ/651 MEDETOX Inovativní metody pro sledování toxicity výfukových emisí ze spalovacích motorů v podmínkách městského provozu Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich

Více

Ultrajemné částice ze spalovacích ch motorů(nejen automobilů) Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelnémobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze EU LIFE+ projekt MEDETOX, Technická

Více

Příspěvek dopravy ke znečištění ovzduší v Čelákovicích

Příspěvek dopravy ke znečištění ovzduší v Čelákovicích Příspěvek dopravy ke znečištění ovzduší v Čelákovicích Beseda Okrašlovacího spolu Čelákovického o kvalitě ovzduší, Čelákovice, 28.11.2016 Doc. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržitelné mobility

Více

lného provozu měření nanočástic ve výfukových plynech a jejich vzorkování pro toxikologické analýzy

lného provozu měření nanočástic ve výfukových plynech a jejich vzorkování pro toxikologické analýzy Dopad nových technologií, paliv a rozvoje automobilové dopravy na nanočástice emitované spalovacími motory v městských aglomeracích ch Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné

Více

doprava a její vliv na kvalitu ovzduší a lidské zdraví

doprava a její vliv na kvalitu ovzduší a lidské zdraví Park Malšovice doprava a její vliv na kvalitu ovzduší a lidské zdraví Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržitelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze michal.vojtisek@fs.cvut.cz tel. (+420)

Více

Částice a ozon v přízemních vrstvách atmosféry jsou příčinou cca 46 tisíc předčasných úmrtí v EU ročně (dopravní nehody jen 39 tisíc) 2

Částice a ozon v přízemních vrstvách atmosféry jsou příčinou cca 46 tisíc předčasných úmrtí v EU ročně (dopravní nehody jen 39 tisíc) 2 Vznětové motory: Emise nás budou zabíjet do té míry, do jaké jim to sami dovolíme Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze EU LIFE+

Více

Částice a ozon v přízemních vrstvách atmosféry jsou příčinou cca 46 tisíc předčasných úmrtí v EU ročně (dopravní nehody jen 39 tisíc) 2

Částice a ozon v přízemních vrstvách atmosféry jsou příčinou cca 46 tisíc předčasných úmrtí v EU ročně (dopravní nehody jen 39 tisíc) 2 Vznětové motory: Emise nás budou zabíjet do té míry, do jaké jim to sami dovolíme Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze EU LIFE+

Více

Proč jsou emise v reálném provozu vyšší než během testování nových vozidel na zkušebně Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze EU LIFE+

Více

POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ

POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ Vít Beránek Jitka Štolcpartová Michal Vojtíšek Úvod 2/15 Centrum vozidel udrţitelné mobility České vysoké učení

Více

Specifická rizika v reáln. stském m provozu

Specifická rizika v reáln. stském m provozu Výfukové emise ze silničních vozidel - Specifická rizika v reáln lném m městskm stském m provozu Michal Vojtíšek 1 Katedra vozidel a motorů, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci 2 Ústav automobilů,

Více

Představení... Co děláme... Hrajeme si s motory! Statisíce výbuchů denně! Online měření částic VTP Roztoky (ČVUT v Praze)

Představení... Co děláme... Hrajeme si s motory! Statisíce výbuchů denně! Online měření částic VTP Roztoky (ČVUT v Praze) Proč jsou výfukové emise ze spalovacích ch motorů stále podstatnou hrozbou pro lidské zdraví Spolupracovníci - doktorandi: Mgr. Jitka Štolcpartová, PřF UK ing. Vít Beránek, FS ČVUT ing. Luboš Dittrich,

Více

Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika

Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Fakulta strojní, ČVUT v Praze Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague michal.vojtisek@fs.cvut.cz

Více

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Technická univerzita v Liberci (+ Michal Vojtíšek FS ČVUT v Praze), Ministerstvo životního prostředí ČR

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Technická univerzita v Liberci (+ Michal Vojtíšek FS ČVUT v Praze), Ministerstvo životního prostředí ČR Inovativní metody pro sledování toxicity výfukových emisí ze spalovacích ch motorů v podmínk nkách městskm stského provozu LIFE10 ENV/CZ/651 Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln

Více

Kuneš,, Jakub Sýkora, Šimon Peterka, Michal Vojtíš

Kuneš,, Jakub Sýkora, Šimon Peterka, Michal Vojtíš n Michal Vojtíš íšek *, Erik Zoubek, Eliška Hrnčiarikov iariková,, Lukáš Kuneš,, Jakub Sýkora, Adam Černík, Šimon Peterka, Michal Vojtíš íšek, Eliška VíravovV ravová Základní škola Sion J. A. Komenského

Více

VÝFUKOVÉ EMISE ZE SILNIČNÍCH VOZIDEL PŘI NARUŠENÉ PLYNULOSTI TOKU DOPRAVY. Souhrn

VÝFUKOVÉ EMISE ZE SILNIČNÍCH VOZIDEL PŘI NARUŠENÉ PLYNULOSTI TOKU DOPRAVY. Souhrn VÝFUKOVÉ EMISE ZE SILNIČNÍCH VOZIDEL PŘI NARUŠENÉ PLYNULOSTI TOKU DOPRAVY Souhrn Výfukové emise ze spalovacích motorů jsou jedním z nějvětších zdrojů znečištění ovzduší v městských aglomeracích. Za zvláště

Více

Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D.

Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. Fakulta strojní ČVUT v Praze michal.vojtisek@fs.cvut.cz tel. (+4) 774 6 854 Současné problémy silniční dopravy Intenzita

Více

VÝFUKOVÉ EMISE ŽELEZNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZU ŘADY 854 BĚHEM REÁLNÉHO PROVOZU

VÝFUKOVÉ EMISE ŽELEZNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZU ŘADY 854 BĚHEM REÁLNÉHO PROVOZU VÝFUKOVÉ EMISE ŽELEZNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZU ŘADY 854 BĚHEM REÁLNÉHO PROVOZU Michal Vojtíšek 1*, Jonáš Jirků 2 a Martin Pechout 1 1 Katedra vozidel a motorů, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci

Více

Vojtíšek: Návrhy legislativních opatření emise ze spalovacích motorů Ovzduší 2015, Brno, 20.-22.4.2015 2

Vojtíšek: Návrhy legislativních opatření emise ze spalovacích motorů Ovzduší 2015, Brno, 20.-22.4.2015 2 Návrhy legislativních opatřen ení v oblasti emisí ze spalovacích ch motorů ve světle současn asného stavu poznání Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelnémobility Fakulta

Více

Obecné cíle a řešené dílčí etapy

Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Ověření emisního chování vozidel při simulaci různých reálných provozních podmínek Verifikace spotřeby

Více

Trojcestný ventil - přívod paliva. Izolované potrubí. Snímač teploty paliva. Filtr nafty. Přídatný výměník - řepk. olej

Trojcestný ventil - přívod paliva. Izolované potrubí. Snímač teploty paliva. Filtr nafty. Přídatný výměník - řepk. olej Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta

Více

Spalovacími motory jako hlavní zdroj nanočástic v městskm stském m ovzduší ší: Identifikace problémů a návrh n řešení Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné mobility Fakulta

Více

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI Roman Koblása Produkt Manager Praha 2014 Listopad 2014 IVECO BUS CNG technologie Euro VI. 2 IVECO BUS Globální značka Listopad 2014 IVECO BUS CNG

Více

Spalovacími motory jako hlavní zdroj nanočástic v městském ovzduší: Identifikace problémů a návrh řešení

Spalovacími motory jako hlavní zdroj nanočástic v městském ovzduší: Identifikace problémů a návrh řešení Spalovacími motory jako hlavní zdroj nanočástic v městském ovzduší: Identifikace problémů a návrh řešení Doc. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržitelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní Obecné cíle a řešené dílčí etapy 6.5.1.1. Výpočet dynamických charakteristik vybraných vozidel pro modelování některých dopravních situací 6.5.1.2. Výpočet spekter zatížení pro experiment VŠB. 1. Využití

Více

Michal Vojtíšek. Klíčová slova: spalovací motory, emise, velmi jemné částice, měření emisí, měření emisí za provozu, emise za reálného provozu ÚVOD

Michal Vojtíšek. Klíčová slova: spalovací motory, emise, velmi jemné částice, měření emisí, měření emisí za provozu, emise za reálného provozu ÚVOD DYNAMICKÉ MĚŘENÍ VÝFUKOVÝCH EMISÍ PEVNÝCH ČÁSTIC ZE SPALOVACÍCH MOTORŮ ZA REÁLNÉHO PROVOZU PŘENOSNOU APARATUROU A JEHO VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ DOPADU LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ Michal Vojtíšek Katedra vozidel

Více

Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby

Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby Tomáš Janů, Mercedes-Benz CZ, Truck Team David Chleboun, Mercedes-Benz CZ, Technická podpora prodeje a školení

Více

Výkon a točivý moment. Čistý výkon podle: EC 582/2011 D16K750 D16K650 D16K550 D16K550. Otáčky motoru (ot./min) Max. výkon při 1400 1800 ot.

Výkon a točivý moment. Čistý výkon podle: EC 582/2011 D16K750 D16K650 D16K550 D16K550. Otáčky motoru (ot./min) Max. výkon při 1400 1800 ot. motor Dk euro 6 Motor D16K Euro 6 Výkon a točivý moment Výkon a točivý moment Čistý výkon podle: EC 582/2011 Čistý výkon podle: EC 582/2011 Výkon (koní) Točivý moment (Nm) Výkon (koní) Točivý moment (Nm)

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 Snímek 1. Osnova přednášky Základní údaje o automobilové dopravě Princip funkce spalovacího motoru Přehled emisí ze spalovacích motorů Metody omezování emisí

Více

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ Některé z možných uspořádání motoru se společnými ventily pro sání i výfuk v hlavě válce: 1 ČTYŘDOBÝ

Více

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí: Emisní vlastnosti automobilů a automobilových motorů Ochrana životního prostředí: podíl automobilové dopravy na celkovém znečištění ovzduší Emisní předpisy: CARB, EPA, ECE (EHK), národní legislativa Emisní

Více

Projekt MEDETOX (LIFE10 ENV/CZ/651) Inovativnímetody pro sledování toxicity výfukových emisíze spalovacích motorů v podmínkách městského provozu 2011-

Projekt MEDETOX (LIFE10 ENV/CZ/651) Inovativnímetody pro sledování toxicity výfukových emisíze spalovacích motorů v podmínkách městského provozu 2011- Inovativní metody pro sledování toxicity výfukových emisí ze spalovacích ch motorů v podmínk nkách městskm stského provozu LIFE10 ENV/CZ/651 Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln

Více

Automobilismus. lného provozu ON-ROAD PARTICULATE MATTER EMISSIONS FROM HOMOGENEOUS CHARGE SPARK IGNITION ENGINES. Motivation and goals of work

Automobilismus. lného provozu ON-ROAD PARTICULATE MATTER EMISSIONS FROM HOMOGENEOUS CHARGE SPARK IGNITION ENGINES. Motivation and goals of work Výfukové emise částic ze zážehových z motorů s vnější tvorbou směsi si během b reáln lného provozu ONROAD PARTICULATE MATTER EMISSIONS FROM HOMOGENEOUS CHARGE SPARK IGNITION ENGINES Michal Vojtíšek,, Aleš

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů (KVM) Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Nízkoemisní autobusový motor ML 637 NGS na zemní plyn (Dokončení

Více

Dopravní prostředky IVECO CNG / LNG pro rok 2016

Dopravní prostředky IVECO CNG / LNG pro rok 2016 Dopravní prostředky IVECO CNG / LNG pro rok 2016 Loučeň, XI. 2015 M.Jurka, IVECO Czech Republic a.s.- Truck 20 Novembre, 2010 7-6-2011 Alternativní pohony pro rok 2016 Oblast přepravy Centrum města 100%

Více

5.1.1 Nestacionární režim motoru

5.1.1 Nestacionární režim motoru 5. 1 Simulace a experimenty pro návrh a optimalizaci řízení motoru 5.1.1 Nestacionární režim motoru Podíl na řešení: 12 241.1 Miloš Polášek, Jan Macek, Oldřich Vítek, Michal Takáts, Jiří Vávra, Vít Doleček

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů Zvyšování účinnosti pracovního cyklu, zvyšování mechanické účinnosti motoru: millerizace oběhu (minimalizace negativní plochy možné následné

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

Limity plynných emisí dráhových motorů a způsoby jejich snižování

Limity plynných emisí dráhových motorů a způsoby jejich snižování Jaromír Bittner 1, Jaroslav Ježek 2 Limity plynných emisí dráhových motorů a způsoby jejich snižování Klíčová slova: spalovací motor, emise škodlivých látek, vyhlášky UIC, směrnice EU Negativní vliv emisí

Více

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG je výsledkem výzkumných, vývojových a optimalizačních prací, prováděných v laboratoři (zkušebně motorů) Katedry

Více

MOTORY. Síla. Efektivita

MOTORY. Síla. Efektivita MOTORY Síla Odolnost Efektivita Motory ZETOR TRACTORS a.s., vyrábí nejvíce vznětových motorů v České republice. Tradice této výroby sahá až do dvacátých let minulého století. Od roku 1924 se zde vyráběly

Více

ZAŘÍZENÍ PRO EMISNÍ TESTY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

ZAŘÍZENÍ PRO EMISNÍ TESTY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ ZAŘÍZENÍ PRO EMISNÍ TESTY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Zpracoval: Josef Blažek Pracoviště: Katedra vozidel a motorů, TUL Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009 výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA Špičková prémiová paliva VERVA Diesel, výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace VERVA

Více

ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE

ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ MLADÉ BOLESLAVI V ZIMĚ 2013: MÍSTNÍ KONCENTRAČNÍ ROZDÍLY, NAVÁZANÉ ŠKODLIVINY ZDROJE Jan Hovorka1, Jan Topinka2, Martin Braniš1, Petra Pokorná1, Alexandra Baranová1, Jan

Více

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav energetiky ve spolupráci

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 28.5.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Snímače plynů, měřiče koncentrace Koncentrace látky udává, s

Více

Z bagru... na dálnici

Z bagru... na dálnici Z bagru... na dálnici Přídavný pohon Mikro pojezd Hydraulický startér Radiální hydromotor v konstrukci silničních vozidel Je velmi kompaktním a účinným zdrojem kroutícího momentu Je často používán se k

Více

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB Emisní normy IIIB/ T 4i Informační příručka o motorech JCB EcoMAX ohledně dodržení emisní normy IIIB/T4i Nejnovější uzákoněná emisní úroveň Týká se nových strojů prodaných do zemí Evropské unie, Severní

Více

Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta

Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí?

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Některá zajímavá fakta Některá zajímavá fakta V porovnání s dobou před 30-ti lety jsme nyní v oblasti spotřeby paliva o 20-30% hospodárnější. Proto produkujeme

Více

DRIVEN BY QUALITY NOVÉ MOTORY EURO 6 TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM

DRIVEN BY QUALITY NOVÉ MOTORY EURO 6 TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM NOVÉ MOTORY EURO 6 SÍLA EFEKTIVITY Nové modely DAF XF, CF a LF Euro 6 dostanou kompletně novou řadu špičkových motorů PACCAR. Od nejmenšího motoru PX-5 pro řadu LF po nejvýkonnější typ MX-13 s výkonem

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. 092B/2013 Měření emisí tuhých znečišťujících látek z technologie pásového zavážení VP 3 na Závodě 12 - Vysoké pece společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (zdroj č. 233)

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor 1 Kompakt modely 2013 Série Kompakt sestává pro rok 2013 ze tří modelových řad Kompakt S Kompakt S 4055 Kompakt S 4065 Kompakt Kompakt 4065 Kompakt 4075 Kompakt ecotech Kompakt 4085 Kompakt 4095 Kompakt

Více

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp Zkušenosti s testováním m spalovacích ch zařízen zení v rámci r ICZT Kamil Krpec Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění tuhými palivy 2011 Obvykle poskytované služby poradenství v oblasti používaných

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách

Více

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva zpracovaná na základě Zpráva zpracovaná na základě PROTOKOLU č 11410/2014 o zkoušce palivového kondicionéru Boogie Energy Pill společnostní DEKRA CZ a.s. pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR podle zákona č. 56/2001 Sb.

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva zpracovaná na základě Zpráva zpracovaná na základě PROTOKOLU č 11410/2014 o zkoušce palivového kondicionéru Boogie Energy Pill společnostní DEKRA CZ a.s. pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR podle zákona č. 56/2001 Sb.

Více

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků Zadané hodnoty: n motoru M motoru [ot/min] [Nm] 1 86,4 15 96,4 2 12,7 25 14,2 3 16 35 11 4 93,7 45 84,9 5 75,6 55 68,2 Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků m = 1265 kg (pohotovostní hmotnost

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Stanovení TZL ze spalovacích. ch zení malých výkonů. Jirka Horák, Luhačovice

Stanovení TZL ze spalovacích. ch zení malých výkonů. Jirka Horák, Luhačovice Stanovení TZL ze spalovacích ch zařízen zení malých výkonů Jirka Horák, jirka.horak@vsb.cz seminář Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 22.10.2009, Luhačovice myšlenka: uvědomme si, jak se TZL

Více

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektrické autobusy pro město V doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2016 24. listopadu 2016 Výstaviště Praha-Holešovice Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektromobilita Elektromobilita Slibný

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D040155/01 - Annex 1 - Part 2/3.

Delegace naleznou v příloze dokument D040155/01 - Annex 1 - Part 2/3. Rada Evropské unie Brusel 24. září 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 23. září 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č.

Více

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ úžasně jednoduchý způsob, jak snížit emise, spotřebu paliva, dosáhnout lepšího výkonu vozu a ušetřit. Vhodné pro benzinové i naftové motory a motory na Etanol. Zkrátka

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

Nanočástice emitované spalovacími motory. Michal Vojtíšek

Nanočástice emitované spalovacími motory. Michal Vojtíšek Nanočástice emitované spalovacími motory Michal Vojtíšek Katedra vozidel a motorů, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci Studentská 2, 461 17 Liberec, michal.vojtisek@tul.cz, tel. 774 262 854

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Ing. Matěj Obšil, Uchytil, s.r.o. doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., ČVUT v Praze, Ústav energetiky MOTIVACE Ø emisní limit

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 03.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Obsah

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

Tisková informace. Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity

Tisková informace. Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity Tisková informace Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity Duben 2001 Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla

Více

Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička

Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička Obsah Doprava Vozový park - věková skladba, typ pohonu, EURO Sčítání dopravy Emise

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Emisní kontrola vozidel zkušenosti z provozu v USA

Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Emisní kontrola vozidel zkušenosti z provozu v USA Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Emisní kontrola vozidel zkušenosti z provozu v USA Blok BK4 Emise liniové zdroje Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou

Více

Nabízí služby RMC systém (monitoring, kontrola práce strojů, vyhodnocení stylu řízení řidiče).

Nabízí služby RMC systém (monitoring, kontrola práce strojů, vyhodnocení stylu řízení řidiče). Nabízí služby RMC systém (monitoring, kontrola práce strojů, vyhodnocení stylu řízení řidiče). Zaměřuje se na vývoj a výrobu vlastních elektronických systémů pro stavebnictví, dopravu a zemědělství. Řeší

Více

Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2

Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2 Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2 7. 8. března 2012 Malenovice, hotel Petr Bezruč Porovnání emisních parametrů při spalování hnědého uhlí a dřeva v lokálním topeništi Jan Velíšek

Více

Hospodárně s vozidlem IVECO Stralis

Hospodárně s vozidlem IVECO Stralis Hospodárně s vozidlem IVECO Stralis Maximální točivý moment motoru (tažná síla) je v otáčkovém rozsahu 1000 1600 1/min V uvedených otáčkách tak můžete bez obav provozovat motor při plném zatížení, tzn.

Více

VÝVOJ PLYNOVÉHO MOTORU PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL PASSENGER CAR GAS ENGINE DEVELOPMENT

VÝVOJ PLYNOVÉHO MOTORU PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL PASSENGER CAR GAS ENGINE DEVELOPMENT XXXVIII. medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov katedier a pracovísk spaľovacích motorov vysokých škôl na Slovensku a v Čechách, Bratislava, 2007 VÝVOJ PLYNOVÉHO MOTORU PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL PASSENGER

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné

Více

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S Spotřeba paliva Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. ěřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S.1 Spotřeba a měrná spotřeba Spotřeba

Více

Identifikace technika ME + provozovatele + vozidla. Identifikace technika ME. Identifikace provozovatele. Identifikace vozidla

Identifikace technika ME + provozovatele + vozidla. Identifikace technika ME. Identifikace provozovatele. Identifikace vozidla Identifikace technika ME + provozovatele + vozidla Jméno, příjmení, č. osvědčení Výběr z menu Č. osvědčení ve výběru zobrazeno Ve výtisku dle typu systému vznět/zážeh/plyn Identifikace technika ME Jméno,

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Lafarge Cement a.s., výstup z EO rotační pec pro výpal slínku strana číslo:1 1. MĚŘENÍ EMISÍ TZL A PZL DLE VYHL. 205/2009 A NAŘÍZENÍ VLÁDY 354/2002.

Více

PŘEHLED : VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM VISTEON DCU102

PŘEHLED : VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM VISTEON DCU102 Jednoduchá šipka : vodičové spojení. Trojitá šipka : multiplexní síť. Tečkování : podle vybavení. D4EP0YAP 93 Prvek Název Prvek Název BSI1 Inteligentní jednotka 1331 Vstřikovač válce č. 1 BF01 Pojistková

Více

Příloha 2. Metody měření - Imise. Popis aparatury VAPS (I)

Příloha 2. Metody měření - Imise. Popis aparatury VAPS (I) Metody měření - Imise Popis aparatury VAPS (I) 1. Měření imisí aparaturou VAPS I Pro realizaci sběru imisních dat byl využit univerzální vzorkovač znečištění venkovního vzduchu VAPS. VAPS je sestaven ze

Více

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací

Více