Controllingové vzdělávací cykly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Controllingové vzdělávací cykly"

Transkript

1 Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová Tel.: +420/ GSM: +420/ Controllingová akademie představuje 7 denní přehledný kurz moderního, který Vás seznámí s jeho základní koncepcí a myšlenkami. Získáte přehled o controllingových nástrojích a základních kompetencích controllera. Diplomovaný controller je nadstavbou Controllingové akademie. Zahrnuje v sobě všechny její moduly a navíc je rozšířen o další semináře, v jejichž rámci se podrobněji a hlouběji zabýváme všemi oblastmi. Cyklus má 20 dní 18 dní v rámci povinných 7 modulů a 2 dny si vyberete z volitelných seminářů. Důraz klademe na praktické aplikace metod controllingového a finančního řízení, které se osvědčily v úspěšných firmách. Absolvováním cyklu se stanete skutečným partnerem managementu. Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifi kační autoritou International Education Society (IES), od které absolventi celého cyklu získávají certifi kát. Akreditace MŠMT Diplomovaný controller je akreditovaným vzdělávacím kurzem MŠMT. Přípravné semináře Oba vzdělávací programy představují specifické odborné vzdělání, které staví na předchozích znalostech z více oblastí. Připravili jsme pro Vás dva přípravné semináře, které Vám pomůžou doplnit Vaše znalosti tak, abyste si ujasnili důležité pojmy a získali základní znalosti v oblasti financí a reportingu. Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu Absolvování přípravných seminářů není povinné a není podmínkou pro získání certifikátů. Případové studie aneb vyzkoušejte si podnikové simulace v programu MS Excel Cvičení dělá mistra. Součástí obou vzdělávacích programů jsou proto ucelené případové studie v MS Excel, v nichž si vyzkoušíte aplikaci prezentovaných metod v reálných podmínkách. Každou případovou studii obdržíte na CD, a to včetně správného řešení. Nejde tedy pouze o simulaci, ale o návod k řešení typických úloh controllera. Příklady řešených úloh pokročilé metody plánování a řízení nákladů kalkulace cen při plném a částečném vytížení kapacit rozkrytí příspěvků produktů a zákazníků k ziskovosti výběr projektů metodou investičního propočtu vypracování transparentního ročního celopodnikového plánu provedení analýz citlivosti Podmínky certifikace Podmínkou získání certifikátu je splnění následujících požadavků: Controllingová akademie absolvování 3 povinných modulů složení závěrečné zkoušky Forma závěrečné zkoušky Controllingová akademie závěrečná práce na vybrané téma aplikace ve Vaší fi rmě Diplomovaný controller absolvování 7 povinných modulů absolvování 2 dnů v rámci volitelných seminářů složení závěrečné zkoušky Diplomovaný controller zkouška má písemnou formu, skládá se prezenčně v Controller -Institutu, trvá 4 hodiny Získané certifikáty Certifikát Controller-Institutu Certifikát International Education Society Bonusy pro účastníky celého cyklu Controllingová akademie sleva 10 % z celkové ceny cyklu e-learnigový kurz A3 Podnikové plánování zdarma sleva 30 % na ostatní e-learningové kurzy z naší nabídky - Diplomovaný controller sleva 10 % z celkové ceny cyklu sbírka cvičných příkladů včetně správného řešení (pomůže Vám při přípravě na závěrečnou zkoušku) zdarma e-learnigový kurz dle výběru z následujících: C1 Controlling v oboru AUTOMOTIVE C4 Controlling v oboru DISTRIBUCE C7 Controlling v oboru SLUŽBY sleva 30 % na ostatní e-learningové kurzy z naší nabídky 8 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT

2 Curriculum cyklu Přípravné (nepovinné) semináře pro oba cykly Controllingová akademie Diplomovaný controller Volitelné semináře Diplomovaného controllera Přípravný seminář Finanční řízení podniku , Praha Modul 1 Koncepce, funkce a nástroje , Bratislava , Praha Modul 1a Koncepce, funkce a nástroje , Bratislava , Praha Modul 1b Zavádění v praxi , Praha Systém KPIs pro firemní řízení , Praha Cost Cutting , Praha Přípravný seminář Základy manažerského reportingu , Praha Modul 2 Nákladový controlling a řízení ziskovosti , Bratislava , Praha Modul 2a Nákladový controlling a řízení ziskovosti , Bratislava , Praha Modul 2b Pokročilé techniky řízení ziskovosti , Praha Activity Based Costing v praxi , Praha Finanční modelování v MS Excel , Bratislava , Praha Modul 3 Finanční controlling , Bratislava , Praha Modul 3 Investiční controlling , Praha Modul 4 Finanční controlling , Bratislava , Praha Forecasting Podzim 2012, Praha Projektový controlling a prosazení změn Podzim 2012, Praha Modul 5 IFRS & US GAAP , Praha Modul 6 Reporting a efektivní komunikace , Praha , Praha Pro certifikaci je nutno absolvovat 2 dny z uvedených seminářů dle vašeho výběru. Modul 7 Strategie a řízení změny , Praha , Praha Certifikát Certifikát CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT 9

3 Přípravné semináře Kalkulace cyklu Modul Controllingová akademie Cena pro členy CAFIN* Modul Diplomovaný controller Cena pro členy CAFIN* Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. * Informace o členství v CAFIN na Cena pro nečleny 1 Koncepce, funkce a nástroje Kč Kč 2 Nákladový controlling a řízení ziskovosti Kč Kč 3 Finanční controlling Kč Kč Sleva na celý cyklus 10 % Kč Kč Cena za celý cyklus po slevě Kč Kč Cena pro nečleny 1a Koncepce, funkce a nástroje Kč Kč 1b Zavádění v praxi Kč Kč 2a Nákladový controlling a řízení ziskovosti Kč Kč 2b Pokročilé techniky a řízení ziskovosti Kč Kč 3 Investiční controlling Kč Kč 4 Finanční controlling Kč Kč 5 IFRS & US GAAP Kč Kč 6 Reporting a efektivní komunikace Kč Kč 7 Strategie a řízení změny Kč Kč Volitelné Celková cena za volitelné moduly Kč Kč Sleva na celý cyklus 10 % Kč Kč Cena za celý cyklus po slevě Kč Kč Přípravný seminář Finanční řízení podniku aneb podnikové finance v kostce Finanční výkazy a vazby mezi nimi rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow Způsoby financování společnosti dlouhodobé a krátkodobé financování bilanční pravidla a jejich využití optimalizace kapitálové struktury Pracovní kapitál, význam, využití analýza čistého pracovního kapitálu Cena peněz, cenné papíry výpočet a využití čisté současné hodnoty cena akcie, obligace Investice hodnocení efektivnosti statické a dynamické metody hodnocení investic Finanční analýza horizontální a vertikální analýza účetních výkazů poměrové ukazatele využití soustav ukazatelů bankrotní modely Přípravný seminář Základy manažerského reportingu Úloha reportingu a klíčové faktory jeho úspěšnosti Principy a východiska efektivního reportingu controllingový cyklus obsah vs. nástroje čas, náklady, kvalita Poznejte lépe své zákazníky spojenec nebo nepřítel? pět klíčových otázek očekávání a realita Neopakujte chyby jiných případová studie aneb zkušenosti druhých Výkazy na míru jak na to? metodika zavádění reportingového systému konec implementace = začátek dalšího rozvoje Ing. Vojtěch Kostiha Metrostav, a. s , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Ing. Tomáš Slovák, Ph.D., MBA DHL Information Services (Europe) s. r. o , Praha 10 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT

4 Povinné semináře Diplomovaný controller Modul 1a Controllingová akademie Modul 1 Koncepce, funkce a nástroje Controlling = koncept pro úspěšné řízení podniku Současné pojetí a význam Vymezení a jeho vztah k účetnictví Hlavní úkoly koordinování plánování / rozpočtování kontrola informační zabezpečení Přidaná hodnota Systém integrovaného Strategický a operativní controlling úkoly nástroje Vývoj controllingového konceptu ve světě v ČR Diplomovaný controller Modul 1b Zavádění v praxi Případové studie a příklady implementace ve firmě Controllingové procesy na příkladech z praxe Jak cíleně vést management k pochopení přínosů a aktivní spolupráci Postup úspěšného zavedení controllingových systémů Nástroje pro podporu operativního a strategického řízení a jejich praktická aplikace Plánování a sestavování předpovědí klíčová činnost controllera Výstavba reportingu a podoba manažerského informačního systému Diplomovaný controller Modul 2a Controllingová akademie Modul 2 Nákladový controlling a řízení ziskovosti Aneb jak efektivně řídit výkonnost podniku Informační základ pro operativní controlling nákladové účty nákladová střediska neúčetní data Manažerské účetnictví v praxi Řízení hospodárnosti = dělat věci správně normy a rozpočty Řízení účelnosti = dělat správné věci principy alokace nákladů klasické a ABC kalkulace Typické úlohy výsledkového odchylkové a citlivostní analýzy analýza bodu zvratu ziskovost na produkty a zákazníky (vícestupňové KP, ABC), manažerské výsledovky rozhodování o obsazení volných kapacit Všechny moduly, které jsou součástí Controllingové akademie, se konají také v Bratislavě. Reference Chtěl bych poděkovat za výbornou spolupráci při realizování vzdělávací akce Controllingová akademie. Převážně bych chtěl ocenit vysokou profesionální úroveň celého Vašeho týmu, převážně však lektora RNDr. Tomáše Nekvapila. Dále bych chtěl vyzvednout vysokou míru fl exibility a individuálního přístupu. Velmi pozitivně hodnotím prezentaci velkého množství praktických příkladů, které byly velkým oživením celé vzdělávací akce. Hlavní výhodu spatřujeme v tom, že školení bylo provedeno odborníky z praxe z významných společností, kteří byli ochotni se podělit o své zkušenosti. Andreas Deninger Siemens, s. r. o. odštěpný závod Elektromotory Mohelnice RNDr. Tomáš Nekvapil , Bratislava , Praha Ing. Tomáš Slovák, Ph.D., MBA DHL Information Services (Europe) s. r. o. Ing. Rostislav Levíček, M.A. T-Mobile Czech Republic, a. s , Praha Ing. Jan Bolek DEK a. s. RNDr. Tomáš Nekvapil Ing. Daniel Báča , Bratislava , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT 11

5 Povinné semináře Všechny moduly lze absolvovat i samostatně. Reference K cyklu Diplomovaný controller mohu určitě říci, že z pohledu Controller Institutu bylo vše perfektně zvládnuté a zajištěné. Chtěl bych jistě pochválit za výběr přednášejících, to byla špička, dále velmi dobré organizační zajištění hotel, stravování, apod. Cyklus mi přinesl v mnohém širší pohled na oblast v podnikovém řízení a manažerském účetnictví. S tímto se denně setkávám na své pozici ve fi rmě a to zejména v oblasti operativního. Obohatil mne ale zejména v oblasti fi nančního a hlavně strategického, neboť to není, jak se říká, můj denní chléb. Velmi dobrým přínosem bylo naučit se strategii, porozumět portfoliu a umět ho interpretovat, velkým přínosem bylo počítání návratnosti investic, diskontovaného CF, shareholder value, WACC, apod. Je dobré o tom něco vědět, přestože se s tím člověk nesetkává v praxi každý den. Ze studií, které byly předloženy, byl dobře pochopitelný smysl jednotlivých výpočtů a po vypočítání několika příkladů to uvízlo i v paměti, takže v budoucnu pro mne určitě k využití. Celkové hodnocení cyklu je výborné. Milan Fischer ŠKODA TRANSPORTATION a. s. Diplomovaný controller Modul 2b Pokročilé techniky řízení ziskovosti Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikání Dosahování zisku je klíčovým ukazatelem hodnocení úspěšnosti. Naplnění cíle se rozpadá do 2 základních směrů řízení nákladů a řízení ziskovosti. Seminář se v první části zabývá tím, jak sledovat, uspořádat a vyhodnotit informace z účetnictví. Následně hledá odpovědi na otázky: Jaké produkty a jací zákazníci přispívají k zisku podniku nejvíce? Měření výkonnosti a ziskovosti Manažerská výsledovka ve střediskovém a produktovém členění (pro řízení hospodárnosti a ziskovosti) Kalkulace marží Řízení ziskovosti produktů a zákazníků; customer value Analýza ziskovosti a reporting Řízení ziskovosti a motivace nastavení a hodnocení ukazatelů výkonnosti Diplomovaný controller Modul 3 Investiční controlling Nakládejte s prostředky efektivně! Úkolem investičního je zajištění likvidity a určení krátkodobé a dlouhodobé potřeby kapitálu. Investice kategorie projektů Průběh investičního procesu Formy financování Účetní informace informační systémy Majetek, zdroje, náklady, výnosy, zisk Ocenění investičního majetku Metody hodnocení návratnosti investic (NPV, doba návratnosti, IRR, PI) Příklady plánování, kontrola a řízení investic a jejich rentability (na PC) Případová studie hodnocení návratnosti investic na komplexním příkladu Diplomovaný controller Modul 4 Controllingová akademie Modul 3 Finanční controlling Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou finanční stability a finančního zdraví podniku. Oblasti a rozsah finančního plánování Analýza účetních výkazů Rozbor plnění finančních a výkonových ukazatelů Investiční controlling Řízení pracovního kapitálu Řízení pohledávek a zásob Cash flow management Hodnotový management, EVA Případová studie na PC Ing. Kateřina Knorová, MBA Telefónica Czech Republic, a. s. Ing. František Kulovaný, jr., MBA BAEST Machines & Structures, a. s , Praha doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Ing. Libor Šteffek, MBA Toyota Tsusho Europe S.A , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Ing. Jitka Pánková Eurofi n Management, s. r. o. Ing. Vlastislav Pánek Eurofi n Management, s. r. o. Ing. Daniel Báča , Bratislava , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH 12 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT

6 Povinné semináře Diplomovaný controller Modul 5 Diplomovaný controller Modul 6 Diplomovaný controller Modul 7 Reference Perfektní, toto slovo mne napadá, když si vzpomenu na průběh celého cyklu. Cyklus prostupuje všechny oblasti práce moderního controllera a co bylo pro mne nejdůležitější, orientuje se na praxi. Některé oblasti mne samozřejmě oslovily více, jako třeba strategický controlling, který byl po všech stránkách (lektor, téma) přímo fantastický. Velkým přínosem je i možnost diskuse s ostatními účastníky cyklu a získání kvalitních námětů pro další zlepšení. Pokud jde o organizační zajištění, tak rovněž nemůžu šetřit chválou, velmi dobré prostory, špičkový a ochotný personál Controller- -Institutu a velmi dobré jídlo. Prostě po všech stránkách skvělé školení, které rozhodně stojí za to absolvovat. Martin Rabík Cleverlance Enterprise Solutions a. s. IFRS & US GAAP To nejdůležitější v kompaktní formě Seminář seznamuje účastníky se základními teoretickými principy mezinárodních účetních standardů. Možné cesty regulace a harmonizace účetního výkaznictví, tvorba IFRS a jejich uplatnění v EU. Konvergenční projekt IASB (IFRS) a FASB (US GAAP). Koncepční rámec IFRS a US GAAP. Struktura a obsah účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS. Hlavní rozdíly mezi českými účetními postupy a jednotlivými IFRS (rezervy, odložená daň, mezitímní závěrka, události po rozvahovém dni, snížení hodnoty aktiv, ukončované činnosti atd.) Výklad rozdílů na praktických příkladech. Možné způsoby implementace IFRS v podmínkách českého podniku. Reporting a efektivní komunikace Best practice manažerského reportingu Controllingový reporting úvod do manažerského reportingu manažerský reporting jako součást controllingového procesu manažerský reporting Best Practices manažerský reporting a IS/IT zavádění technologie pro Manažerský Reporting (MIS) Efektivní komunikace pro controllery typy komunikace z hlediska povahy a cíle monolog x dialog direktivní a nedirektivní vedení rozhovoru zadávání úkolů a předávání informací sdělování nepříjemných informací zpětná vazba pochvala a kritika přesvědčování a argumentace zvládání námitek rozhovor prostředek k hledání řešení Důraz je kladen na praktický nácvik jednotlivých technik. Strategie a řízení změny Základy strategického managementu a Stanovení cílů a řídící veličiny strategického Proces strategického rozvoje Analýza konkurence v rámci okolí a odvětví Nástroje strategické analýzy podniku analýza strategické pozice analýza silných a slabých stránek analýza potenciálů a hodnotových řad Strategické zákonitosti a koncepty koncept křivky zkušeností životní cyklus produktu portfolia plánování Koncepce a rozvoj strategie Ocenění strategie pomocí Shareholder Value analýzy Management změny Nástroje k prosazení strategií Případová studie doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze , Praha PhDr. Lenka Emrová Nezávislý lektor a kouč Ing. Tomáš Rybička XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o , Praha , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Martin Jaroš Shell Czech Republic a. s , Praha , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT 13

7 Volitelné moduly Systém KPIs pro firemní praxi Jak jednoduše řídit firmu / oddělení Rozdíl mezi účetními a controllingovými výkazy Tvorba hodnoty firmy Porovnání nejčastějších manažerských systémů Nastavení MR systému s výkonnostními ukazateli KPIs ukazatel pro firmu, oddělení a jednotlivce KPIs součástí motivačního systému a systému odměňování Porovnání výkonů s konkurencí (benchmarking) na pravidelné bázi Cost Cutting Získejte konkurenční výhodu Úvod odpovědnostní a účelový pohled na spotřebu jako východisko pro racionální snižování nákladů Dělat věci správně redukce nehospodárné spotřeby nákladů normování spotřeby na výkon, rozdíly v řízení opakované a zakázkové výroby rozpočtové řízení nákladů Zero based budgeting versus definované trendy rozpočtových limitů Dělat správné věci redukce aktivit na úrovni vnitřních služeb i zákaznických produktů praktické metody posouzení skutečných nákladů na činnost výhody a rizika outsourcingu, metody rozhodování užití ABC přístupu ozdravný projekt, změna hodnotové deklarace a vyřazení ztrátových produktů Lidský faktor a specifika redukce personálních nákladů Activity Based Costing v praxi Zprůhledněte, plánujte a usměrňujte své režijní náklady a procesy Ekonomická podstata procesu Podmínky a přednosti uplatnění procesního přístupu Modelový příklad ABC kalkulace, rozdíl mezi klasickou a ABC kalkulací Podmínky platnosti ABC kalkulace, modelování vlivu nevytížené kapacity ABC v praxi, volba driverů nákladů a driverů aktivit, vazba na účetnictví a SW podporu Ekonomické modelování procesů, procesní rozpočty (ABB), vazba na kalkulace Modelový příklad ABC kalkulace z procesních rozpočtů maticovou metodou v MS Excel Petr Sosík BOCHEMIE a. s , Praha RNDr. Tomáš Nekvapil , Praha RNDr. Tomáš Nekvapil , Praha 14 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT

8 Volitelné moduly Finanční modelování v MS Excel Principy a praxe Seminář Vám poskytne návod na sestavení efektivního a spolehlivého finančního modelu. Na praktických příkladech Vám ukážeme řešení úkolů, se kterými se při jeho tvorbě setkáte. Úvod do finančního modelování Microsoft jako platforma pro finanční modelování Nástroje a metody v MS Excel pro finanční modelování Metody predikce budoucího vývoje Případová studie Tvorba modelu a jeho testování funkčnost, logika a stabilita modelu Zero case kontrola chyb a konzistentnosti vzorců práce s modelem úpravy modelu rozšíření modelu Forecasting Zlepšete firemní výsledky precizními odhady Odhad, neboli forecasting, a jeho přesnost určuje výkonnost firmy. Seminář Vám přiblíží metody prodejních odhadů, způsob jak minimalizovat rozdíl mezi odhadem a skutečností a tím zlepšit efektivitu práce a snížit pracovní kapitál. Prodejní odhad (SF) vs. Plánování poptávky (DP) Typický průběh SF ve firmě FMCG a B2B Zpětné vyhodnocení kvality SF a DP Vazba SF/DP na plánování výroby Metodické vedení forecastingu IT nástroje Forecasting firemních výsledků Jak docílit přesnost odhadu Forecasting jako podklad pro investiční rozhodnutí Použití forecastingu pro zlepšení firemních výsledků Projektový controlling a prosazení změn Metody plánování a úspěšného řízení projektů Projekt nástroj efektivního řízení změny: projektový controlling: systém, organizace projektový trojúhelník: metriky projektový controlling TMCZ: krok za krokem Předpoklady úspěšného projektu: globální standardy základní dokument projektu zásady tvorby plánu projektu komplexní projektové plánování Controlling projektů: předběžné propočty metody a nástroje projektového začlenění projektového do podnikového optimalizace projektu z hlediska nákladů risk management projektů systémová (IT) podpora projektového Řízení rizik: hrozba či příležitost? Úvod do hodnotové analýzy: Jak se ptát na stav projektu U volitelných modulů jsou uvedeny standardní ceny seminářů. V rámci celého cyklu Diplomovaný controller je cena za 2 dny volitelných modulů v jednotné výši Kč ( Kč pro členy CAFIN). V případě, že si vyberete 2 jednodenní semináře, bude odpovídající sleva uplatněna při vyúčtování posledního semináře. Zákaznické centrum Lukáš Holeček Tel.: +420/ Ing. Radek Káňa AVG Technologies CZ, s. r. o , Bratislava , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Petr Sosík BOCHEMIE a. s. Podzim 2012, Praha Ing. Rostislav Levíček, M.A. T-Mobile Czech Republic, a. s. Podzim 2012, Praha CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT 15

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Katalog vzdělávání jaro 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Obsah Úvodní slovo.... 3 Praktické finance pro nefinanční manažery.... 4 Manažerské tréninky... 6 Real Business...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

PODNIKOVÝ CONTROLLING

PODNIKOVÝ CONTROLLING Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKOVÝ CONTROLLING učební text Josef Kutáč, Kamila Janovská Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Miroslav Liška, CSc. Ing. Karel Stelmach, Ph.D. Název: Podnikový

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

HR Controlling 2013 Závěrečná zpráva

HR Controlling 2013 Závěrečná zpráva www.pwc.cz/lidskezdroje HR Controlling 2013 Závěrečná zpráva Měření výkonnosti lidského kapitálu OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 O STUDII... 6 1.2 PERSONÁLNÍ CONTROLLING... 7 1.3 SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 11

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem 13. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM CASH IS K NG! Tlak na firemní výkonnost v období stagnace 16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady CFO, manažeři a majitelé firem Controlleři

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

news.cafin.cz 1/2013 Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty

news.cafin.cz 1/2013 Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty 1/2013 news.cafin.cz Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty C A F I N E W S N E W S. C A F I N. C Z 1 INZERCE Certifikovaný vzdělávací

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation.

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation. Magazín společnosti INEKON SYSTEMS 1/2013 Akademie Business Navigation Společnost INEKON SYSTEMS vyhověla přáním mnoha svých zákazníků a vytvořila pro ně nový, ucelený vzdělávací program Akademii Business

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více