Controllingové vzdělávací cykly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Controllingové vzdělávací cykly"

Transkript

1 Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová Tel.: +420/ GSM: +420/ Controllingová akademie představuje 7 denní přehledný kurz moderního, který Vás seznámí s jeho základní koncepcí a myšlenkami. Získáte přehled o controllingových nástrojích a základních kompetencích controllera. Diplomovaný controller je nadstavbou Controllingové akademie. Zahrnuje v sobě všechny její moduly a navíc je rozšířen o další semináře, v jejichž rámci se podrobněji a hlouběji zabýváme všemi oblastmi. Cyklus má 20 dní 18 dní v rámci povinných 7 modulů a 2 dny si vyberete z volitelných seminářů. Důraz klademe na praktické aplikace metod controllingového a finančního řízení, které se osvědčily v úspěšných firmách. Absolvováním cyklu se stanete skutečným partnerem managementu. Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifi kační autoritou International Education Society (IES), od které absolventi celého cyklu získávají certifi kát. Akreditace MŠMT Diplomovaný controller je akreditovaným vzdělávacím kurzem MŠMT. Přípravné semináře Oba vzdělávací programy představují specifické odborné vzdělání, které staví na předchozích znalostech z více oblastí. Připravili jsme pro Vás dva přípravné semináře, které Vám pomůžou doplnit Vaše znalosti tak, abyste si ujasnili důležité pojmy a získali základní znalosti v oblasti financí a reportingu. Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu Absolvování přípravných seminářů není povinné a není podmínkou pro získání certifikátů. Případové studie aneb vyzkoušejte si podnikové simulace v programu MS Excel Cvičení dělá mistra. Součástí obou vzdělávacích programů jsou proto ucelené případové studie v MS Excel, v nichž si vyzkoušíte aplikaci prezentovaných metod v reálných podmínkách. Každou případovou studii obdržíte na CD, a to včetně správného řešení. Nejde tedy pouze o simulaci, ale o návod k řešení typických úloh controllera. Příklady řešených úloh pokročilé metody plánování a řízení nákladů kalkulace cen při plném a částečném vytížení kapacit rozkrytí příspěvků produktů a zákazníků k ziskovosti výběr projektů metodou investičního propočtu vypracování transparentního ročního celopodnikového plánu provedení analýz citlivosti Podmínky certifikace Podmínkou získání certifikátu je splnění následujících požadavků: Controllingová akademie absolvování 3 povinných modulů složení závěrečné zkoušky Forma závěrečné zkoušky Controllingová akademie závěrečná práce na vybrané téma aplikace ve Vaší fi rmě Diplomovaný controller absolvování 7 povinných modulů absolvování 2 dnů v rámci volitelných seminářů složení závěrečné zkoušky Diplomovaný controller zkouška má písemnou formu, skládá se prezenčně v Controller -Institutu, trvá 4 hodiny Získané certifikáty Certifikát Controller-Institutu Certifikát International Education Society Bonusy pro účastníky celého cyklu Controllingová akademie sleva 10 % z celkové ceny cyklu e-learnigový kurz A3 Podnikové plánování zdarma sleva 30 % na ostatní e-learningové kurzy z naší nabídky - Diplomovaný controller sleva 10 % z celkové ceny cyklu sbírka cvičných příkladů včetně správného řešení (pomůže Vám při přípravě na závěrečnou zkoušku) zdarma e-learnigový kurz dle výběru z následujících: C1 Controlling v oboru AUTOMOTIVE C4 Controlling v oboru DISTRIBUCE C7 Controlling v oboru SLUŽBY sleva 30 % na ostatní e-learningové kurzy z naší nabídky 8 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT

2 Curriculum cyklu Přípravné (nepovinné) semináře pro oba cykly Controllingová akademie Diplomovaný controller Volitelné semináře Diplomovaného controllera Přípravný seminář Finanční řízení podniku , Praha Modul 1 Koncepce, funkce a nástroje , Bratislava , Praha Modul 1a Koncepce, funkce a nástroje , Bratislava , Praha Modul 1b Zavádění v praxi , Praha Systém KPIs pro firemní řízení , Praha Cost Cutting , Praha Přípravný seminář Základy manažerského reportingu , Praha Modul 2 Nákladový controlling a řízení ziskovosti , Bratislava , Praha Modul 2a Nákladový controlling a řízení ziskovosti , Bratislava , Praha Modul 2b Pokročilé techniky řízení ziskovosti , Praha Activity Based Costing v praxi , Praha Finanční modelování v MS Excel , Bratislava , Praha Modul 3 Finanční controlling , Bratislava , Praha Modul 3 Investiční controlling , Praha Modul 4 Finanční controlling , Bratislava , Praha Forecasting Podzim 2012, Praha Projektový controlling a prosazení změn Podzim 2012, Praha Modul 5 IFRS & US GAAP , Praha Modul 6 Reporting a efektivní komunikace , Praha , Praha Pro certifikaci je nutno absolvovat 2 dny z uvedených seminářů dle vašeho výběru. Modul 7 Strategie a řízení změny , Praha , Praha Certifikát Certifikát CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT 9

3 Přípravné semináře Kalkulace cyklu Modul Controllingová akademie Cena pro členy CAFIN* Modul Diplomovaný controller Cena pro členy CAFIN* Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. * Informace o členství v CAFIN na Cena pro nečleny 1 Koncepce, funkce a nástroje Kč Kč 2 Nákladový controlling a řízení ziskovosti Kč Kč 3 Finanční controlling Kč Kč Sleva na celý cyklus 10 % Kč Kč Cena za celý cyklus po slevě Kč Kč Cena pro nečleny 1a Koncepce, funkce a nástroje Kč Kč 1b Zavádění v praxi Kč Kč 2a Nákladový controlling a řízení ziskovosti Kč Kč 2b Pokročilé techniky a řízení ziskovosti Kč Kč 3 Investiční controlling Kč Kč 4 Finanční controlling Kč Kč 5 IFRS & US GAAP Kč Kč 6 Reporting a efektivní komunikace Kč Kč 7 Strategie a řízení změny Kč Kč Volitelné Celková cena za volitelné moduly Kč Kč Sleva na celý cyklus 10 % Kč Kč Cena za celý cyklus po slevě Kč Kč Přípravný seminář Finanční řízení podniku aneb podnikové finance v kostce Finanční výkazy a vazby mezi nimi rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow Způsoby financování společnosti dlouhodobé a krátkodobé financování bilanční pravidla a jejich využití optimalizace kapitálové struktury Pracovní kapitál, význam, využití analýza čistého pracovního kapitálu Cena peněz, cenné papíry výpočet a využití čisté současné hodnoty cena akcie, obligace Investice hodnocení efektivnosti statické a dynamické metody hodnocení investic Finanční analýza horizontální a vertikální analýza účetních výkazů poměrové ukazatele využití soustav ukazatelů bankrotní modely Přípravný seminář Základy manažerského reportingu Úloha reportingu a klíčové faktory jeho úspěšnosti Principy a východiska efektivního reportingu controllingový cyklus obsah vs. nástroje čas, náklady, kvalita Poznejte lépe své zákazníky spojenec nebo nepřítel? pět klíčových otázek očekávání a realita Neopakujte chyby jiných případová studie aneb zkušenosti druhých Výkazy na míru jak na to? metodika zavádění reportingového systému konec implementace = začátek dalšího rozvoje Ing. Vojtěch Kostiha Metrostav, a. s , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Ing. Tomáš Slovák, Ph.D., MBA DHL Information Services (Europe) s. r. o , Praha 10 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT

4 Povinné semináře Diplomovaný controller Modul 1a Controllingová akademie Modul 1 Koncepce, funkce a nástroje Controlling = koncept pro úspěšné řízení podniku Současné pojetí a význam Vymezení a jeho vztah k účetnictví Hlavní úkoly koordinování plánování / rozpočtování kontrola informační zabezpečení Přidaná hodnota Systém integrovaného Strategický a operativní controlling úkoly nástroje Vývoj controllingového konceptu ve světě v ČR Diplomovaný controller Modul 1b Zavádění v praxi Případové studie a příklady implementace ve firmě Controllingové procesy na příkladech z praxe Jak cíleně vést management k pochopení přínosů a aktivní spolupráci Postup úspěšného zavedení controllingových systémů Nástroje pro podporu operativního a strategického řízení a jejich praktická aplikace Plánování a sestavování předpovědí klíčová činnost controllera Výstavba reportingu a podoba manažerského informačního systému Diplomovaný controller Modul 2a Controllingová akademie Modul 2 Nákladový controlling a řízení ziskovosti Aneb jak efektivně řídit výkonnost podniku Informační základ pro operativní controlling nákladové účty nákladová střediska neúčetní data Manažerské účetnictví v praxi Řízení hospodárnosti = dělat věci správně normy a rozpočty Řízení účelnosti = dělat správné věci principy alokace nákladů klasické a ABC kalkulace Typické úlohy výsledkového odchylkové a citlivostní analýzy analýza bodu zvratu ziskovost na produkty a zákazníky (vícestupňové KP, ABC), manažerské výsledovky rozhodování o obsazení volných kapacit Všechny moduly, které jsou součástí Controllingové akademie, se konají také v Bratislavě. Reference Chtěl bych poděkovat za výbornou spolupráci při realizování vzdělávací akce Controllingová akademie. Převážně bych chtěl ocenit vysokou profesionální úroveň celého Vašeho týmu, převážně však lektora RNDr. Tomáše Nekvapila. Dále bych chtěl vyzvednout vysokou míru fl exibility a individuálního přístupu. Velmi pozitivně hodnotím prezentaci velkého množství praktických příkladů, které byly velkým oživením celé vzdělávací akce. Hlavní výhodu spatřujeme v tom, že školení bylo provedeno odborníky z praxe z významných společností, kteří byli ochotni se podělit o své zkušenosti. Andreas Deninger Siemens, s. r. o. odštěpný závod Elektromotory Mohelnice RNDr. Tomáš Nekvapil , Bratislava , Praha Ing. Tomáš Slovák, Ph.D., MBA DHL Information Services (Europe) s. r. o. Ing. Rostislav Levíček, M.A. T-Mobile Czech Republic, a. s , Praha Ing. Jan Bolek DEK a. s. RNDr. Tomáš Nekvapil Ing. Daniel Báča , Bratislava , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT 11

5 Povinné semináře Všechny moduly lze absolvovat i samostatně. Reference K cyklu Diplomovaný controller mohu určitě říci, že z pohledu Controller Institutu bylo vše perfektně zvládnuté a zajištěné. Chtěl bych jistě pochválit za výběr přednášejících, to byla špička, dále velmi dobré organizační zajištění hotel, stravování, apod. Cyklus mi přinesl v mnohém širší pohled na oblast v podnikovém řízení a manažerském účetnictví. S tímto se denně setkávám na své pozici ve fi rmě a to zejména v oblasti operativního. Obohatil mne ale zejména v oblasti fi nančního a hlavně strategického, neboť to není, jak se říká, můj denní chléb. Velmi dobrým přínosem bylo naučit se strategii, porozumět portfoliu a umět ho interpretovat, velkým přínosem bylo počítání návratnosti investic, diskontovaného CF, shareholder value, WACC, apod. Je dobré o tom něco vědět, přestože se s tím člověk nesetkává v praxi každý den. Ze studií, které byly předloženy, byl dobře pochopitelný smysl jednotlivých výpočtů a po vypočítání několika příkladů to uvízlo i v paměti, takže v budoucnu pro mne určitě k využití. Celkové hodnocení cyklu je výborné. Milan Fischer ŠKODA TRANSPORTATION a. s. Diplomovaný controller Modul 2b Pokročilé techniky řízení ziskovosti Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikání Dosahování zisku je klíčovým ukazatelem hodnocení úspěšnosti. Naplnění cíle se rozpadá do 2 základních směrů řízení nákladů a řízení ziskovosti. Seminář se v první části zabývá tím, jak sledovat, uspořádat a vyhodnotit informace z účetnictví. Následně hledá odpovědi na otázky: Jaké produkty a jací zákazníci přispívají k zisku podniku nejvíce? Měření výkonnosti a ziskovosti Manažerská výsledovka ve střediskovém a produktovém členění (pro řízení hospodárnosti a ziskovosti) Kalkulace marží Řízení ziskovosti produktů a zákazníků; customer value Analýza ziskovosti a reporting Řízení ziskovosti a motivace nastavení a hodnocení ukazatelů výkonnosti Diplomovaný controller Modul 3 Investiční controlling Nakládejte s prostředky efektivně! Úkolem investičního je zajištění likvidity a určení krátkodobé a dlouhodobé potřeby kapitálu. Investice kategorie projektů Průběh investičního procesu Formy financování Účetní informace informační systémy Majetek, zdroje, náklady, výnosy, zisk Ocenění investičního majetku Metody hodnocení návratnosti investic (NPV, doba návratnosti, IRR, PI) Příklady plánování, kontrola a řízení investic a jejich rentability (na PC) Případová studie hodnocení návratnosti investic na komplexním příkladu Diplomovaný controller Modul 4 Controllingová akademie Modul 3 Finanční controlling Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou finanční stability a finančního zdraví podniku. Oblasti a rozsah finančního plánování Analýza účetních výkazů Rozbor plnění finančních a výkonových ukazatelů Investiční controlling Řízení pracovního kapitálu Řízení pohledávek a zásob Cash flow management Hodnotový management, EVA Případová studie na PC Ing. Kateřina Knorová, MBA Telefónica Czech Republic, a. s. Ing. František Kulovaný, jr., MBA BAEST Machines & Structures, a. s , Praha doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Ing. Libor Šteffek, MBA Toyota Tsusho Europe S.A , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Ing. Jitka Pánková Eurofi n Management, s. r. o. Ing. Vlastislav Pánek Eurofi n Management, s. r. o. Ing. Daniel Báča , Bratislava , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH 12 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT

6 Povinné semináře Diplomovaný controller Modul 5 Diplomovaný controller Modul 6 Diplomovaný controller Modul 7 Reference Perfektní, toto slovo mne napadá, když si vzpomenu na průběh celého cyklu. Cyklus prostupuje všechny oblasti práce moderního controllera a co bylo pro mne nejdůležitější, orientuje se na praxi. Některé oblasti mne samozřejmě oslovily více, jako třeba strategický controlling, který byl po všech stránkách (lektor, téma) přímo fantastický. Velkým přínosem je i možnost diskuse s ostatními účastníky cyklu a získání kvalitních námětů pro další zlepšení. Pokud jde o organizační zajištění, tak rovněž nemůžu šetřit chválou, velmi dobré prostory, špičkový a ochotný personál Controller- -Institutu a velmi dobré jídlo. Prostě po všech stránkách skvělé školení, které rozhodně stojí za to absolvovat. Martin Rabík Cleverlance Enterprise Solutions a. s. IFRS & US GAAP To nejdůležitější v kompaktní formě Seminář seznamuje účastníky se základními teoretickými principy mezinárodních účetních standardů. Možné cesty regulace a harmonizace účetního výkaznictví, tvorba IFRS a jejich uplatnění v EU. Konvergenční projekt IASB (IFRS) a FASB (US GAAP). Koncepční rámec IFRS a US GAAP. Struktura a obsah účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS. Hlavní rozdíly mezi českými účetními postupy a jednotlivými IFRS (rezervy, odložená daň, mezitímní závěrka, události po rozvahovém dni, snížení hodnoty aktiv, ukončované činnosti atd.) Výklad rozdílů na praktických příkladech. Možné způsoby implementace IFRS v podmínkách českého podniku. Reporting a efektivní komunikace Best practice manažerského reportingu Controllingový reporting úvod do manažerského reportingu manažerský reporting jako součást controllingového procesu manažerský reporting Best Practices manažerský reporting a IS/IT zavádění technologie pro Manažerský Reporting (MIS) Efektivní komunikace pro controllery typy komunikace z hlediska povahy a cíle monolog x dialog direktivní a nedirektivní vedení rozhovoru zadávání úkolů a předávání informací sdělování nepříjemných informací zpětná vazba pochvala a kritika přesvědčování a argumentace zvládání námitek rozhovor prostředek k hledání řešení Důraz je kladen na praktický nácvik jednotlivých technik. Strategie a řízení změny Základy strategického managementu a Stanovení cílů a řídící veličiny strategického Proces strategického rozvoje Analýza konkurence v rámci okolí a odvětví Nástroje strategické analýzy podniku analýza strategické pozice analýza silných a slabých stránek analýza potenciálů a hodnotových řad Strategické zákonitosti a koncepty koncept křivky zkušeností životní cyklus produktu portfolia plánování Koncepce a rozvoj strategie Ocenění strategie pomocí Shareholder Value analýzy Management změny Nástroje k prosazení strategií Případová studie doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze , Praha PhDr. Lenka Emrová Nezávislý lektor a kouč Ing. Tomáš Rybička XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o , Praha , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Martin Jaroš Shell Czech Republic a. s , Praha , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT 13

7 Volitelné moduly Systém KPIs pro firemní praxi Jak jednoduše řídit firmu / oddělení Rozdíl mezi účetními a controllingovými výkazy Tvorba hodnoty firmy Porovnání nejčastějších manažerských systémů Nastavení MR systému s výkonnostními ukazateli KPIs ukazatel pro firmu, oddělení a jednotlivce KPIs součástí motivačního systému a systému odměňování Porovnání výkonů s konkurencí (benchmarking) na pravidelné bázi Cost Cutting Získejte konkurenční výhodu Úvod odpovědnostní a účelový pohled na spotřebu jako východisko pro racionální snižování nákladů Dělat věci správně redukce nehospodárné spotřeby nákladů normování spotřeby na výkon, rozdíly v řízení opakované a zakázkové výroby rozpočtové řízení nákladů Zero based budgeting versus definované trendy rozpočtových limitů Dělat správné věci redukce aktivit na úrovni vnitřních služeb i zákaznických produktů praktické metody posouzení skutečných nákladů na činnost výhody a rizika outsourcingu, metody rozhodování užití ABC přístupu ozdravný projekt, změna hodnotové deklarace a vyřazení ztrátových produktů Lidský faktor a specifika redukce personálních nákladů Activity Based Costing v praxi Zprůhledněte, plánujte a usměrňujte své režijní náklady a procesy Ekonomická podstata procesu Podmínky a přednosti uplatnění procesního přístupu Modelový příklad ABC kalkulace, rozdíl mezi klasickou a ABC kalkulací Podmínky platnosti ABC kalkulace, modelování vlivu nevytížené kapacity ABC v praxi, volba driverů nákladů a driverů aktivit, vazba na účetnictví a SW podporu Ekonomické modelování procesů, procesní rozpočty (ABB), vazba na kalkulace Modelový příklad ABC kalkulace z procesních rozpočtů maticovou metodou v MS Excel Petr Sosík BOCHEMIE a. s , Praha RNDr. Tomáš Nekvapil , Praha RNDr. Tomáš Nekvapil , Praha 14 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT

8 Volitelné moduly Finanční modelování v MS Excel Principy a praxe Seminář Vám poskytne návod na sestavení efektivního a spolehlivého finančního modelu. Na praktických příkladech Vám ukážeme řešení úkolů, se kterými se při jeho tvorbě setkáte. Úvod do finančního modelování Microsoft jako platforma pro finanční modelování Nástroje a metody v MS Excel pro finanční modelování Metody predikce budoucího vývoje Případová studie Tvorba modelu a jeho testování funkčnost, logika a stabilita modelu Zero case kontrola chyb a konzistentnosti vzorců práce s modelem úpravy modelu rozšíření modelu Forecasting Zlepšete firemní výsledky precizními odhady Odhad, neboli forecasting, a jeho přesnost určuje výkonnost firmy. Seminář Vám přiblíží metody prodejních odhadů, způsob jak minimalizovat rozdíl mezi odhadem a skutečností a tím zlepšit efektivitu práce a snížit pracovní kapitál. Prodejní odhad (SF) vs. Plánování poptávky (DP) Typický průběh SF ve firmě FMCG a B2B Zpětné vyhodnocení kvality SF a DP Vazba SF/DP na plánování výroby Metodické vedení forecastingu IT nástroje Forecasting firemních výsledků Jak docílit přesnost odhadu Forecasting jako podklad pro investiční rozhodnutí Použití forecastingu pro zlepšení firemních výsledků Projektový controlling a prosazení změn Metody plánování a úspěšného řízení projektů Projekt nástroj efektivního řízení změny: projektový controlling: systém, organizace projektový trojúhelník: metriky projektový controlling TMCZ: krok za krokem Předpoklady úspěšného projektu: globální standardy základní dokument projektu zásady tvorby plánu projektu komplexní projektové plánování Controlling projektů: předběžné propočty metody a nástroje projektového začlenění projektového do podnikového optimalizace projektu z hlediska nákladů risk management projektů systémová (IT) podpora projektového Řízení rizik: hrozba či příležitost? Úvod do hodnotové analýzy: Jak se ptát na stav projektu U volitelných modulů jsou uvedeny standardní ceny seminářů. V rámci celého cyklu Diplomovaný controller je cena za 2 dny volitelných modulů v jednotné výši Kč ( Kč pro členy CAFIN). V případě, že si vyberete 2 jednodenní semináře, bude odpovídající sleva uplatněna při vyúčtování posledního semináře. Zákaznické centrum Lukáš Holeček Tel.: +420/ Ing. Radek Káňa AVG Technologies CZ, s. r. o , Bratislava , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Petr Sosík BOCHEMIE a. s. Podzim 2012, Praha Ing. Rostislav Levíček, M.A. T-Mobile Czech Republic, a. s. Podzim 2012, Praha CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT 15

Pravidla a best practice účinného controllingu

Pravidla a best practice účinného controllingu Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového

Více

Diplomovaný controller

Diplomovaný controller Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Koncepce, funkce a nástroje controllingu Nákladový controlling a řízení

Více

Katalog vzdělávání podzim 2014

Katalog vzdělávání podzim 2014 Controller Institut Vzdělávací cykly Katalog vzdělávání podzim 2014 Finance & Controlling Excelentně s Excelem Zakázkové projekty Online vzdělávání Odborné semináře 1 Obsah Odborné semináře Vzdělávací

Více

Junior finanční specialista

Junior finanční specialista Vzdělávací cyklus Junior finanční specialista Vaše nejlepší vstupenka do oblasti controllingu Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu MS Excel I pro analytiky a controllery Podnikové plánování

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY Management Využití IT Accounting Finance Controlling Controllingová akademie Ucelené vzdělání vedené manažery z praxe a ukončené získáním mezinárodního certifikátu Vzdělávací cyklus CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Vytvořil(i): Pracovní skupina Kariérní standardy Datum: 1.4.2012 Vydání: Distribuce dokumentu: první elektronicky na členy Asociace Vladimírova 233/12,

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah Úvodní slovo....3 Naše nabídka...4 Novinky....6 Controllingová

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

Certified Acquisition Manager

Certified Acquisition Manager Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů Vzdělávací cyklus Certified Acquisition Manager Akvizice a oceňování firem v praxi Proces due diligence a příprava poakviziční integrace NOVĚ:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

PROGRAM 2010 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT

PROGRAM 2010 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT S P O L E Č N Ě P R O C O N T R O L L I N G A F I N A N C E PROGRAM 2010 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT NOVINKY Junior Controller........ 5 Praktické finance pro nefinanční manažery.... 31 Controllingová

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková SYLABUS MODUL POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 011 : Oborová specializace 1 POKROČILÉ FINANCE Autoři: Ing. Andrea Kolková, Ph.D. Vydání: první, 011 Počet stran: 3 Tisk: Vysoká

Více

Cash flow a Treasury Management

Cash flow a Treasury Management Vzdělávací cyklus Cash flow a Treasury Management Řízení a plánování cash flow Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Přehled nejlepší

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací:

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací: Metodické listy pro předmět Zařazení: 1. ročník oboru Řízení podniku a podnikové finance Magisterské studium - kombinované studium (letní semestr) Rozsah: 3 konzultace, Zakončení předmětu: zápočet, zkouška

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Vybrané principy a metody řízení FI

Vybrané principy a metody řízení FI Vybrané principy a metody řízení FI Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 2 2006/7 Obsah Opakování Model tvorby a realizace hodnoty Vztah k investorům

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Ekonomika a management finančních institucí zimní semestr 2010 Manažerské účetnictví Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Nástroje moderního finančního řízení v praxi

Nástroje moderního finančního řízení v praxi Lepší navigací k výsledkům. Certifikované ucelené vzdělání FINANČNÍ AKADEMIE Nástroje moderního finančního řízení v praxi Learning by doing = učení se řešením reálných situací Best practices ve finančním

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

N O V É S Y L A B Y. Sylaby jsou nově upraveny a učivo každého předmětu je rozděleno do tří znalostních úrovní:

N O V É S Y L A B Y. Sylaby jsou nově upraveny a učivo každého předmětu je rozděleno do tří znalostních úrovní: N O V É S Y L A B Y Sylaby jsou nově upraveny a učivo každého předmětu je rozděleno do tří znalostních úrovní: očekává se obecná znalost pojmů, přehled o problematice a schopnost využít tyto znalosti pro

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách)

PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více