Controllingové vzdělávací cykly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Controllingové vzdělávací cykly"

Transkript

1 Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová Tel.: +420/ GSM: +420/ Controllingová akademie představuje 7 denní přehledný kurz moderního, který Vás seznámí s jeho základní koncepcí a myšlenkami. Získáte přehled o controllingových nástrojích a základních kompetencích controllera. Diplomovaný controller je nadstavbou Controllingové akademie. Zahrnuje v sobě všechny její moduly a navíc je rozšířen o další semináře, v jejichž rámci se podrobněji a hlouběji zabýváme všemi oblastmi. Cyklus má 20 dní 18 dní v rámci povinných 7 modulů a 2 dny si vyberete z volitelných seminářů. Důraz klademe na praktické aplikace metod controllingového a finančního řízení, které se osvědčily v úspěšných firmách. Absolvováním cyklu se stanete skutečným partnerem managementu. Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifi kační autoritou International Education Society (IES), od které absolventi celého cyklu získávají certifi kát. Akreditace MŠMT Diplomovaný controller je akreditovaným vzdělávacím kurzem MŠMT. Přípravné semináře Oba vzdělávací programy představují specifické odborné vzdělání, které staví na předchozích znalostech z více oblastí. Připravili jsme pro Vás dva přípravné semináře, které Vám pomůžou doplnit Vaše znalosti tak, abyste si ujasnili důležité pojmy a získali základní znalosti v oblasti financí a reportingu. Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu Absolvování přípravných seminářů není povinné a není podmínkou pro získání certifikátů. Případové studie aneb vyzkoušejte si podnikové simulace v programu MS Excel Cvičení dělá mistra. Součástí obou vzdělávacích programů jsou proto ucelené případové studie v MS Excel, v nichž si vyzkoušíte aplikaci prezentovaných metod v reálných podmínkách. Každou případovou studii obdržíte na CD, a to včetně správného řešení. Nejde tedy pouze o simulaci, ale o návod k řešení typických úloh controllera. Příklady řešených úloh pokročilé metody plánování a řízení nákladů kalkulace cen při plném a částečném vytížení kapacit rozkrytí příspěvků produktů a zákazníků k ziskovosti výběr projektů metodou investičního propočtu vypracování transparentního ročního celopodnikového plánu provedení analýz citlivosti Podmínky certifikace Podmínkou získání certifikátu je splnění následujících požadavků: Controllingová akademie absolvování 3 povinných modulů složení závěrečné zkoušky Forma závěrečné zkoušky Controllingová akademie závěrečná práce na vybrané téma aplikace ve Vaší fi rmě Diplomovaný controller absolvování 7 povinných modulů absolvování 2 dnů v rámci volitelných seminářů složení závěrečné zkoušky Diplomovaný controller zkouška má písemnou formu, skládá se prezenčně v Controller -Institutu, trvá 4 hodiny Získané certifikáty Certifikát Controller-Institutu Certifikát International Education Society Bonusy pro účastníky celého cyklu Controllingová akademie sleva 10 % z celkové ceny cyklu e-learnigový kurz A3 Podnikové plánování zdarma sleva 30 % na ostatní e-learningové kurzy z naší nabídky - Diplomovaný controller sleva 10 % z celkové ceny cyklu sbírka cvičných příkladů včetně správného řešení (pomůže Vám při přípravě na závěrečnou zkoušku) zdarma e-learnigový kurz dle výběru z následujících: C1 Controlling v oboru AUTOMOTIVE C4 Controlling v oboru DISTRIBUCE C7 Controlling v oboru SLUŽBY sleva 30 % na ostatní e-learningové kurzy z naší nabídky 8 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT

2 Curriculum cyklu Přípravné (nepovinné) semináře pro oba cykly Controllingová akademie Diplomovaný controller Volitelné semináře Diplomovaného controllera Přípravný seminář Finanční řízení podniku , Praha Modul 1 Koncepce, funkce a nástroje , Bratislava , Praha Modul 1a Koncepce, funkce a nástroje , Bratislava , Praha Modul 1b Zavádění v praxi , Praha Systém KPIs pro firemní řízení , Praha Cost Cutting , Praha Přípravný seminář Základy manažerského reportingu , Praha Modul 2 Nákladový controlling a řízení ziskovosti , Bratislava , Praha Modul 2a Nákladový controlling a řízení ziskovosti , Bratislava , Praha Modul 2b Pokročilé techniky řízení ziskovosti , Praha Activity Based Costing v praxi , Praha Finanční modelování v MS Excel , Bratislava , Praha Modul 3 Finanční controlling , Bratislava , Praha Modul 3 Investiční controlling , Praha Modul 4 Finanční controlling , Bratislava , Praha Forecasting Podzim 2012, Praha Projektový controlling a prosazení změn Podzim 2012, Praha Modul 5 IFRS & US GAAP , Praha Modul 6 Reporting a efektivní komunikace , Praha , Praha Pro certifikaci je nutno absolvovat 2 dny z uvedených seminářů dle vašeho výběru. Modul 7 Strategie a řízení změny , Praha , Praha Certifikát Certifikát CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT 9

3 Přípravné semináře Kalkulace cyklu Modul Controllingová akademie Cena pro členy CAFIN* Modul Diplomovaný controller Cena pro členy CAFIN* Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. * Informace o členství v CAFIN na Cena pro nečleny 1 Koncepce, funkce a nástroje Kč Kč 2 Nákladový controlling a řízení ziskovosti Kč Kč 3 Finanční controlling Kč Kč Sleva na celý cyklus 10 % Kč Kč Cena za celý cyklus po slevě Kč Kč Cena pro nečleny 1a Koncepce, funkce a nástroje Kč Kč 1b Zavádění v praxi Kč Kč 2a Nákladový controlling a řízení ziskovosti Kč Kč 2b Pokročilé techniky a řízení ziskovosti Kč Kč 3 Investiční controlling Kč Kč 4 Finanční controlling Kč Kč 5 IFRS & US GAAP Kč Kč 6 Reporting a efektivní komunikace Kč Kč 7 Strategie a řízení změny Kč Kč Volitelné Celková cena za volitelné moduly Kč Kč Sleva na celý cyklus 10 % Kč Kč Cena za celý cyklus po slevě Kč Kč Přípravný seminář Finanční řízení podniku aneb podnikové finance v kostce Finanční výkazy a vazby mezi nimi rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow Způsoby financování společnosti dlouhodobé a krátkodobé financování bilanční pravidla a jejich využití optimalizace kapitálové struktury Pracovní kapitál, význam, využití analýza čistého pracovního kapitálu Cena peněz, cenné papíry výpočet a využití čisté současné hodnoty cena akcie, obligace Investice hodnocení efektivnosti statické a dynamické metody hodnocení investic Finanční analýza horizontální a vertikální analýza účetních výkazů poměrové ukazatele využití soustav ukazatelů bankrotní modely Přípravný seminář Základy manažerského reportingu Úloha reportingu a klíčové faktory jeho úspěšnosti Principy a východiska efektivního reportingu controllingový cyklus obsah vs. nástroje čas, náklady, kvalita Poznejte lépe své zákazníky spojenec nebo nepřítel? pět klíčových otázek očekávání a realita Neopakujte chyby jiných případová studie aneb zkušenosti druhých Výkazy na míru jak na to? metodika zavádění reportingového systému konec implementace = začátek dalšího rozvoje Ing. Vojtěch Kostiha Metrostav, a. s , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Ing. Tomáš Slovák, Ph.D., MBA DHL Information Services (Europe) s. r. o , Praha 10 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT

4 Povinné semináře Diplomovaný controller Modul 1a Controllingová akademie Modul 1 Koncepce, funkce a nástroje Controlling = koncept pro úspěšné řízení podniku Současné pojetí a význam Vymezení a jeho vztah k účetnictví Hlavní úkoly koordinování plánování / rozpočtování kontrola informační zabezpečení Přidaná hodnota Systém integrovaného Strategický a operativní controlling úkoly nástroje Vývoj controllingového konceptu ve světě v ČR Diplomovaný controller Modul 1b Zavádění v praxi Případové studie a příklady implementace ve firmě Controllingové procesy na příkladech z praxe Jak cíleně vést management k pochopení přínosů a aktivní spolupráci Postup úspěšného zavedení controllingových systémů Nástroje pro podporu operativního a strategického řízení a jejich praktická aplikace Plánování a sestavování předpovědí klíčová činnost controllera Výstavba reportingu a podoba manažerského informačního systému Diplomovaný controller Modul 2a Controllingová akademie Modul 2 Nákladový controlling a řízení ziskovosti Aneb jak efektivně řídit výkonnost podniku Informační základ pro operativní controlling nákladové účty nákladová střediska neúčetní data Manažerské účetnictví v praxi Řízení hospodárnosti = dělat věci správně normy a rozpočty Řízení účelnosti = dělat správné věci principy alokace nákladů klasické a ABC kalkulace Typické úlohy výsledkového odchylkové a citlivostní analýzy analýza bodu zvratu ziskovost na produkty a zákazníky (vícestupňové KP, ABC), manažerské výsledovky rozhodování o obsazení volných kapacit Všechny moduly, které jsou součástí Controllingové akademie, se konají také v Bratislavě. Reference Chtěl bych poděkovat za výbornou spolupráci při realizování vzdělávací akce Controllingová akademie. Převážně bych chtěl ocenit vysokou profesionální úroveň celého Vašeho týmu, převážně však lektora RNDr. Tomáše Nekvapila. Dále bych chtěl vyzvednout vysokou míru fl exibility a individuálního přístupu. Velmi pozitivně hodnotím prezentaci velkého množství praktických příkladů, které byly velkým oživením celé vzdělávací akce. Hlavní výhodu spatřujeme v tom, že školení bylo provedeno odborníky z praxe z významných společností, kteří byli ochotni se podělit o své zkušenosti. Andreas Deninger Siemens, s. r. o. odštěpný závod Elektromotory Mohelnice RNDr. Tomáš Nekvapil , Bratislava , Praha Ing. Tomáš Slovák, Ph.D., MBA DHL Information Services (Europe) s. r. o. Ing. Rostislav Levíček, M.A. T-Mobile Czech Republic, a. s , Praha Ing. Jan Bolek DEK a. s. RNDr. Tomáš Nekvapil Ing. Daniel Báča , Bratislava , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT 11

5 Povinné semináře Všechny moduly lze absolvovat i samostatně. Reference K cyklu Diplomovaný controller mohu určitě říci, že z pohledu Controller Institutu bylo vše perfektně zvládnuté a zajištěné. Chtěl bych jistě pochválit za výběr přednášejících, to byla špička, dále velmi dobré organizační zajištění hotel, stravování, apod. Cyklus mi přinesl v mnohém širší pohled na oblast v podnikovém řízení a manažerském účetnictví. S tímto se denně setkávám na své pozici ve fi rmě a to zejména v oblasti operativního. Obohatil mne ale zejména v oblasti fi nančního a hlavně strategického, neboť to není, jak se říká, můj denní chléb. Velmi dobrým přínosem bylo naučit se strategii, porozumět portfoliu a umět ho interpretovat, velkým přínosem bylo počítání návratnosti investic, diskontovaného CF, shareholder value, WACC, apod. Je dobré o tom něco vědět, přestože se s tím člověk nesetkává v praxi každý den. Ze studií, které byly předloženy, byl dobře pochopitelný smysl jednotlivých výpočtů a po vypočítání několika příkladů to uvízlo i v paměti, takže v budoucnu pro mne určitě k využití. Celkové hodnocení cyklu je výborné. Milan Fischer ŠKODA TRANSPORTATION a. s. Diplomovaný controller Modul 2b Pokročilé techniky řízení ziskovosti Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikání Dosahování zisku je klíčovým ukazatelem hodnocení úspěšnosti. Naplnění cíle se rozpadá do 2 základních směrů řízení nákladů a řízení ziskovosti. Seminář se v první části zabývá tím, jak sledovat, uspořádat a vyhodnotit informace z účetnictví. Následně hledá odpovědi na otázky: Jaké produkty a jací zákazníci přispívají k zisku podniku nejvíce? Měření výkonnosti a ziskovosti Manažerská výsledovka ve střediskovém a produktovém členění (pro řízení hospodárnosti a ziskovosti) Kalkulace marží Řízení ziskovosti produktů a zákazníků; customer value Analýza ziskovosti a reporting Řízení ziskovosti a motivace nastavení a hodnocení ukazatelů výkonnosti Diplomovaný controller Modul 3 Investiční controlling Nakládejte s prostředky efektivně! Úkolem investičního je zajištění likvidity a určení krátkodobé a dlouhodobé potřeby kapitálu. Investice kategorie projektů Průběh investičního procesu Formy financování Účetní informace informační systémy Majetek, zdroje, náklady, výnosy, zisk Ocenění investičního majetku Metody hodnocení návratnosti investic (NPV, doba návratnosti, IRR, PI) Příklady plánování, kontrola a řízení investic a jejich rentability (na PC) Případová studie hodnocení návratnosti investic na komplexním příkladu Diplomovaný controller Modul 4 Controllingová akademie Modul 3 Finanční controlling Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou finanční stability a finančního zdraví podniku. Oblasti a rozsah finančního plánování Analýza účetních výkazů Rozbor plnění finančních a výkonových ukazatelů Investiční controlling Řízení pracovního kapitálu Řízení pohledávek a zásob Cash flow management Hodnotový management, EVA Případová studie na PC Ing. Kateřina Knorová, MBA Telefónica Czech Republic, a. s. Ing. František Kulovaný, jr., MBA BAEST Machines & Structures, a. s , Praha doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Ing. Libor Šteffek, MBA Toyota Tsusho Europe S.A , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Ing. Jitka Pánková Eurofi n Management, s. r. o. Ing. Vlastislav Pánek Eurofi n Management, s. r. o. Ing. Daniel Báča , Bratislava , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH 12 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT

6 Povinné semináře Diplomovaný controller Modul 5 Diplomovaný controller Modul 6 Diplomovaný controller Modul 7 Reference Perfektní, toto slovo mne napadá, když si vzpomenu na průběh celého cyklu. Cyklus prostupuje všechny oblasti práce moderního controllera a co bylo pro mne nejdůležitější, orientuje se na praxi. Některé oblasti mne samozřejmě oslovily více, jako třeba strategický controlling, který byl po všech stránkách (lektor, téma) přímo fantastický. Velkým přínosem je i možnost diskuse s ostatními účastníky cyklu a získání kvalitních námětů pro další zlepšení. Pokud jde o organizační zajištění, tak rovněž nemůžu šetřit chválou, velmi dobré prostory, špičkový a ochotný personál Controller- -Institutu a velmi dobré jídlo. Prostě po všech stránkách skvělé školení, které rozhodně stojí za to absolvovat. Martin Rabík Cleverlance Enterprise Solutions a. s. IFRS & US GAAP To nejdůležitější v kompaktní formě Seminář seznamuje účastníky se základními teoretickými principy mezinárodních účetních standardů. Možné cesty regulace a harmonizace účetního výkaznictví, tvorba IFRS a jejich uplatnění v EU. Konvergenční projekt IASB (IFRS) a FASB (US GAAP). Koncepční rámec IFRS a US GAAP. Struktura a obsah účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS. Hlavní rozdíly mezi českými účetními postupy a jednotlivými IFRS (rezervy, odložená daň, mezitímní závěrka, události po rozvahovém dni, snížení hodnoty aktiv, ukončované činnosti atd.) Výklad rozdílů na praktických příkladech. Možné způsoby implementace IFRS v podmínkách českého podniku. Reporting a efektivní komunikace Best practice manažerského reportingu Controllingový reporting úvod do manažerského reportingu manažerský reporting jako součást controllingového procesu manažerský reporting Best Practices manažerský reporting a IS/IT zavádění technologie pro Manažerský Reporting (MIS) Efektivní komunikace pro controllery typy komunikace z hlediska povahy a cíle monolog x dialog direktivní a nedirektivní vedení rozhovoru zadávání úkolů a předávání informací sdělování nepříjemných informací zpětná vazba pochvala a kritika přesvědčování a argumentace zvládání námitek rozhovor prostředek k hledání řešení Důraz je kladen na praktický nácvik jednotlivých technik. Strategie a řízení změny Základy strategického managementu a Stanovení cílů a řídící veličiny strategického Proces strategického rozvoje Analýza konkurence v rámci okolí a odvětví Nástroje strategické analýzy podniku analýza strategické pozice analýza silných a slabých stránek analýza potenciálů a hodnotových řad Strategické zákonitosti a koncepty koncept křivky zkušeností životní cyklus produktu portfolia plánování Koncepce a rozvoj strategie Ocenění strategie pomocí Shareholder Value analýzy Management změny Nástroje k prosazení strategií Případová studie doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze , Praha PhDr. Lenka Emrová Nezávislý lektor a kouč Ing. Tomáš Rybička XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o , Praha , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Martin Jaroš Shell Czech Republic a. s , Praha , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT 13

7 Volitelné moduly Systém KPIs pro firemní praxi Jak jednoduše řídit firmu / oddělení Rozdíl mezi účetními a controllingovými výkazy Tvorba hodnoty firmy Porovnání nejčastějších manažerských systémů Nastavení MR systému s výkonnostními ukazateli KPIs ukazatel pro firmu, oddělení a jednotlivce KPIs součástí motivačního systému a systému odměňování Porovnání výkonů s konkurencí (benchmarking) na pravidelné bázi Cost Cutting Získejte konkurenční výhodu Úvod odpovědnostní a účelový pohled na spotřebu jako východisko pro racionální snižování nákladů Dělat věci správně redukce nehospodárné spotřeby nákladů normování spotřeby na výkon, rozdíly v řízení opakované a zakázkové výroby rozpočtové řízení nákladů Zero based budgeting versus definované trendy rozpočtových limitů Dělat správné věci redukce aktivit na úrovni vnitřních služeb i zákaznických produktů praktické metody posouzení skutečných nákladů na činnost výhody a rizika outsourcingu, metody rozhodování užití ABC přístupu ozdravný projekt, změna hodnotové deklarace a vyřazení ztrátových produktů Lidský faktor a specifika redukce personálních nákladů Activity Based Costing v praxi Zprůhledněte, plánujte a usměrňujte své režijní náklady a procesy Ekonomická podstata procesu Podmínky a přednosti uplatnění procesního přístupu Modelový příklad ABC kalkulace, rozdíl mezi klasickou a ABC kalkulací Podmínky platnosti ABC kalkulace, modelování vlivu nevytížené kapacity ABC v praxi, volba driverů nákladů a driverů aktivit, vazba na účetnictví a SW podporu Ekonomické modelování procesů, procesní rozpočty (ABB), vazba na kalkulace Modelový příklad ABC kalkulace z procesních rozpočtů maticovou metodou v MS Excel Petr Sosík BOCHEMIE a. s , Praha RNDr. Tomáš Nekvapil , Praha RNDr. Tomáš Nekvapil , Praha 14 CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT

8 Volitelné moduly Finanční modelování v MS Excel Principy a praxe Seminář Vám poskytne návod na sestavení efektivního a spolehlivého finančního modelu. Na praktických příkladech Vám ukážeme řešení úkolů, se kterými se při jeho tvorbě setkáte. Úvod do finančního modelování Microsoft jako platforma pro finanční modelování Nástroje a metody v MS Excel pro finanční modelování Metody predikce budoucího vývoje Případová studie Tvorba modelu a jeho testování funkčnost, logika a stabilita modelu Zero case kontrola chyb a konzistentnosti vzorců práce s modelem úpravy modelu rozšíření modelu Forecasting Zlepšete firemní výsledky precizními odhady Odhad, neboli forecasting, a jeho přesnost určuje výkonnost firmy. Seminář Vám přiblíží metody prodejních odhadů, způsob jak minimalizovat rozdíl mezi odhadem a skutečností a tím zlepšit efektivitu práce a snížit pracovní kapitál. Prodejní odhad (SF) vs. Plánování poptávky (DP) Typický průběh SF ve firmě FMCG a B2B Zpětné vyhodnocení kvality SF a DP Vazba SF/DP na plánování výroby Metodické vedení forecastingu IT nástroje Forecasting firemních výsledků Jak docílit přesnost odhadu Forecasting jako podklad pro investiční rozhodnutí Použití forecastingu pro zlepšení firemních výsledků Projektový controlling a prosazení změn Metody plánování a úspěšného řízení projektů Projekt nástroj efektivního řízení změny: projektový controlling: systém, organizace projektový trojúhelník: metriky projektový controlling TMCZ: krok za krokem Předpoklady úspěšného projektu: globální standardy základní dokument projektu zásady tvorby plánu projektu komplexní projektové plánování Controlling projektů: předběžné propočty metody a nástroje projektového začlenění projektového do podnikového optimalizace projektu z hlediska nákladů risk management projektů systémová (IT) podpora projektového Řízení rizik: hrozba či příležitost? Úvod do hodnotové analýzy: Jak se ptát na stav projektu U volitelných modulů jsou uvedeny standardní ceny seminářů. V rámci celého cyklu Diplomovaný controller je cena za 2 dny volitelných modulů v jednotné výši Kč ( Kč pro členy CAFIN). V případě, že si vyberete 2 jednodenní semináře, bude odpovídající sleva uplatněna při vyúčtování posledního semináře. Zákaznické centrum Lukáš Holeček Tel.: +420/ Ing. Radek Káňa AVG Technologies CZ, s. r. o , Bratislava , Praha Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Petr Sosík BOCHEMIE a. s. Podzim 2012, Praha Ing. Rostislav Levíček, M.A. T-Mobile Czech Republic, a. s. Podzim 2012, Praha CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT ACCOUNTING VYUŽITÍ IT 15

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 696 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

Diplomovaný controller

Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového a finančního řízení,

Více

Controllingové vzdělávání

Controllingové vzdělávání ROZEHRAJTE TO S NÁMI CONTROLLING FINANCE MANAGEMENT Controllingové vzdělávání Junior controller Controllingová akademie Diplomovaný controller CERTIFIKOVANÉ VZDĚLÁVACÍ CYKLY ODBORNÉ SEMINÁŘE INTERNÍ ŠKOLENÍ

Více

Pravidla a best practice účinného controllingu

Pravidla a best practice účinného controllingu Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového

Více

Diplomovaný controller

Diplomovaný controller Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Koncepce, funkce a nástroje controllingu Nákladový controlling a řízení

Více

Katalog vzdělávání podzim 2014

Katalog vzdělávání podzim 2014 Controller Institut Vzdělávací cykly Katalog vzdělávání podzim 2014 Finance & Controlling Excelentně s Excelem Zakázkové projekty Online vzdělávání Odborné semináře 1 Obsah Odborné semináře Vzdělávací

Více

Junior finanční specialista

Junior finanční specialista Vzdělávací cyklus Junior finanční specialista Vaše nejlepší vstupenka do oblasti controllingu Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu MS Excel I pro analytiky a controllery Podnikové plánování

Více

Praktické finance pro manažery neekonomy

Praktické finance pro manažery neekonomy Vzdělávací cyklus Praktické finance pro manažery neekonomy Finanční minimum pro manažery neekonomy Praktické finance pro manažery neekonomy Otevřeme Vám dveře do manažerských financí Začátek: říjen 2011

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace Obsah Předmluva Úvod Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace xi xiii xiii xiv 1 Manažerské účetnictví a manažerské informace 1 1.1 Management a manažerské ekonomické informace 1 1.1.1 Účetnictví

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Katalog vzdělávání podzim 2013

Katalog vzdělávání podzim 2013 Katalog vzdělávání podzim 2013 Finance & Controlling 1 Obsah Úvodní slovo....3 Podpora ze strany CI...4 Reference....5 Controllingová akademie...6 Diplomovaný controller....10 Certifikovaný finanční manažer...18

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1 FUNKCE CONTROLLINGU ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO CONTROLLING

CONTROLLING. Metodický list č. 1 FUNKCE CONTROLLINGU ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO CONTROLLING Metodický list č. 1 FUNKCE U ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Certifikovaný finanční manažer

Certifikovaný finanční manažer Vzdělávací cyklus Certifikovaný finanční manažer Řízení hodnoty podniku Cost Cutting Cash management a řízení likvidity Řízení a oceňování investic na úrovni podniku (CAPEX) Právní minimum pro finanční

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nutným předpokladem pro výkon řídících pracovníků podniku. Navazuje

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Jakub Křížek, CFA, ACCA V E N T U R E I N V E S T O R S C O R P O R A T E F I N A N C E Agenda 1. Filozofie přístupu k oceňování 2. Enterprise

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY Management Využití IT Accounting Finance Controlling Controllingová akademie Ucelené vzdělání vedené manažery z praxe a ukončené získáním mezinárodního certifikátu Vzdělávací cyklus CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příspěvek. Postupy plánování nákladů a vyhodnocení odchylek od plánu. Aleš Maršík

Příspěvek. Postupy plánování nákladů a vyhodnocení odchylek od plánu. Aleš Maršík Příspěvek Postupy plánování nákladů a vyhodnocení odchylek od plánu Aleš Maršík Program Analýza postupů plánování nákladů Metodika pro plánování nákladů Controlling poučme se z odchylek Doporučení pro

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Diplomovaný controller

Diplomovaný controller Vsaďte na nejvyšší kvalitu controllingového vzdělávání NAŠI PARTNEŘI: Vzdělávací cyklus Diplomovaný controller Koncepce, funkce a nástroje controllingu Moderní manažerské účetnictví Investiční a finanční

Více

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T INVESTOVÁNÍ A FINANČNÍ MANAGEMENT Okruhy z předmětů: Finanční řízení, investování, účetnictví, ekonomická statistika. 1. Pojetí a funkce investic z makroekonomického a

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Český institut efektivního managementu Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Roman Fišer CIEM Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Model vznikal od roku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Vytvořil(i): Pracovní skupina Kariérní standardy Datum: 1.4.2012 Vydání: Distribuce dokumentu: první elektronicky na členy Asociace Vladimírova 233/12,

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV , I I. V J MANAZERSKA EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV V c.!tfld V olina Grada Publishing 1996 OBSAH ÚVOD II 1. ZALOŽENÍ PODNIKU 17 1.1 Úvod 17 1.2 Činnosti související se založením podniku 21 1.3

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO FINANČNÍ INSTITUCE

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO FINANČNÍ INSTITUCE Ucelené vzdělání vedené manažery z praxe a ukončené získáním mezinárodního certifikátu Vzdělávací cyklus CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO FINANČNÍ INSTITUCE Controlling pro banky a pojišťovny Controlling produktů

Více