- Projekt: Dobrovolníci v hospicovém hnutí, číslo smlouvy 004/03, - Doba trvání projektu od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Projekt: Dobrovolníci v hospicovém hnutí, číslo smlouvy 004/03, - Doba trvání projektu od 1.8.2003 do 30.10.2004"

Transkript

1 Závěrečná zpráva projektu Dobrovolníci v hospicovém hnutí ( I.textová část) Popis projektu 1. Všeobecné údaje - Projekt: Dobrovolníci v hospicovém hnutí, číslo smlouvy 004/03, - Doba trvání projektu od do Žadatel: Dorkas(dobrovolná organizace každé spolupráce),obč.sdružení se sídlem v Praze 1, Malostranské nám. 26, psč Koordinátor a garant projektu: ing. Jana Mindlová, CSc Spolupracovníci: a) na české straně Mgr.Marie Šamánková vysokoškolský pedagog, předsedkyně sdružení poskytovatelů hospicové péče, ing. Petr Staněk, místopředseda Dorkas, ekonom, MUDr. Ludmila Nováková, spolupracující lékař b) na německé straně Hospiz-Akademie Bamberg, ředitelka Christine Denzler-Labisch a kolektiv dobrovolných spolupracovníků hospicového sdružení Bamberg - Účastníci projektu cílová skupina: Dobrovolníci činní v sociálně-charitativních zařízeních spojených s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, a to v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, v Domově sv. Karla Boromejského v Praze Řepích, v Gaudiu, léčebně dlouhodobě nemocných ve Frýdku-Místku, v hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích, v Charitním domě řeholních sester ve Znojmě- Hradišti. Dále dobrovolníci a pracovníci prvního mobilního hospice Cesta domů v Praze a v hospice sv. Štěpána v Litoměřicích, - Obsah projektu: cestou vzájemného setkávání, výměny zkušeností, pořádání přednášek, školení a výcviků seznámit české dobrovolníky z pokrokovými zkušenostmi, které může naší straně poskytnout přední pracoviště v této oblasti, Hospic-Akademie Bamberg a naopak jejich dobrovolníkům umožnit poznání našich ústavů a působení dobrovolníků v nich. Během realizace projektu uskutečnit reciproční návštěvy německých dobrovolníků v Praze a na dalších spolupracujících místech v Čechách a českých dobrovolníků v Hospic-Akademie Bamberg, spojené s přednáškami německých odborníků. Získané poznatky uplatnit v u nás pořádaných kurzech. 1

2 2. Cíle projektu a očekávaný efekt - Hlavním cílem projektu bylo zvýšit odbornou kvalifikaci dobrovolníků působících v sociálně-charitativních zařízeních kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - Poznat a aplikovat v našich podmínkách metody získávání, prověřování a výcviku dobrovolníků v hospicovém hnutí v BRD /SRN/ v konkrétních podmínkách Bavorska, zvláště okresu Bamberhg. - Umožnit německému partnerovi poznat naše poměry a některé originální přístupy uplatnění dobrovolníků v sociálně-charitativní péči u nás. 3. Příprava projektu Příprava projektu přirozeně vyplynula z již dříve navázané spolupráce mezi žadatelem, občanským sdružením Dorkas a jeho německým partnerem, Hospiz- Akademie Bamberg, která se začala rozvíjet od roku První kontakt vznikl na základě informací získaných přes pracovnici Německého červeného kříže, která s boromejskými zařízeními dlouhodobě spolupracuje a chápe o jak významnou oblast se jedná při rozvíjení hospicového hnutí a jak důležité to je z hlediska humanizace poslední fáze života v péči o terminálně nemocné pacienty. Význam této oblasti se bude stárnutím populace v Evropě do budoucna stále zvyšovat. Ostatní účastníci projektu na české straně byli již dříve s občanským sdružením Dorkas ve spojení, protože toto sdružení je nositelem informačního i organizačního zabezpečování využití práce dobrovolníků v zařízeních Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a s jejich pracovníky, především koordinátory dobrovolníků, úzce spolupracuje. Během příprav projektu došlo i k osobnímu sblížení hlavních nositelů projektu, občanského sdružení Dorkas a Hospiz-Akademie Bamberg, a to zváště během návštěvy německých partnerů na jaře, v březnu roku 2003 v Praze. K žádným výraznějším problémům nebo obtížím během přípravy projektu nedošlo, snad jen dodací termíny pošty zdržely včasné podepsání projektů německou stranou, takže bylo nutno předběžně při předkládání žádosti použít faxovou kopii, než byl poštou doručen originální materiál. 4. Realizace Vlastní průběh realizace projektových záměrů probíhal podle plánu, byly uskutečněny následující kontakty: 1. Návštěva českých dobrovolníků v Hospiz-Akademie Bamberg, spojená s účastí našich dobrovolníků na tam organizovaných akcích a návštěvou několika zdravotních a sociálních zařízeních a přijetím našich zástupců tamním hejtmanem na krajském úřadě (15. až ) 2. Účast českých dobrovolníků na přednáškách v Hospiz-Akademie Bamberg, rozšířená o účast dvou lékařů a hlavní sestry prvního mobilního hospice v Praze na straně našeho sdružení a jejich studium problematiky paliativní medicíny na klinice Bamberg ( 21. až ) 2

3 3. Návštěva německých dobrovolníků v Praze a jejich přednášky na setkání dobrovolníků v Domově sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích Zároveň byly z iniciativy německé strany navázány kontakty zástupců Rotary-klubů Bamberku a Prahy (1. až ) 4. Návštěva německých dobrovolníků v Praze, jejich přednášky pro zástupce Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a dobrovolníky nemocnice, kterou kongregace provozuje. Dále školení pro dobrovolníky z občanského sdružení Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Tento hospic první v jižních Čechách se buduje ve spolupráci kongregace s tímto prachatickým občanským družením. V Prachaticích byly navázány kontakty se zástupci německého partnera, které budou pokračovat i po uvedení tohoto hospice do provozu v příštím roce. ( 13. až ) Průběh realizace projektových prací se co do obsahu neodchýlil od předpokládaného záměru projektu. Aby však bylo dosaženo širšího kontaktu našich dobrovolníků se zkušenostmi německé strany, bylo těžiště předávání německých zkušeností přeneseno na tlumočené přednášky německých zástupců při jejich návštěvách v českých zařízeních. Změny proti plánu při realizaci projektu se týkaly především úpravy termínů jednotlivých setkání, protože dobrovolníci museli sladit své aktivity se svými pracovními povinnostmi, což při větším počtu účastníků u plánovaných kontaktních návštěv a na jednotlivých přednáškách je složité. Zároveň bylo třeba pružně přizpůsobovat těmto termínům i další plány organizačního zajištění (ubytování, pronájem sálů, zajištění dopravních prostředků atd.), což bylo náročné na koordinaci. Spolupracující partneři se zúčastnili realizace projektu, jak bylo předpokládáno v plánu, s výjimkou občanského sdružení Poskytovatelů hospicové péče. Toto sdružení totiž v průběhu realizace projektu ukončilo svou činnost. Přesto předsedkyně sdružení se jako fyzická osoba nadále realizace projektu zúčastňovala. Spolupráce partnerů a účastníků projektu byla dobrá. Osvědčilo se, že většina českých pracovníků v této oblasti se již z předchozí spolupráce znala a z německé strany se projevovala vůči nám mimořádná vstřícnost. Zásluhu na tom má především otevřený a přátelský postoj představitelky německého partnera, paní Christiny Denzler-Labisch, ředitelky Hospiz-Akademie Bamberg a krajské předsedkyně bavorského sdružení hospiců. Její nesporné zásluhy v oblasti rozvoje hospicového hnutí byly oceněny letos nejvyšším bavorským vyznamenáním Pour le mérite, které převzala z rukou bavorského ministerského předsedy. 5. Dodatečná úprava Vzhledem k obtížnému slaďování možností a realizace termínů jednotlivých kontaktů a jejich nezbytnému posouvání, byl dodatečně upraven termín ukončení projektu a realizace prodloužena o čtyři měsíce, a to ze na

4 Zhodnocení projektu 6. Dosažení cíle Výsledky projektu, tak jak byly plánovány, byly dosaženy. Jak čeští dobrovolníci, tak jejich němečtí partneři poznali navzájem problematiku rozvoje hospicového hnutí v partnerských zemích a úlohu i možnosti jak využívat nasazení dobrovolníků v této oblasti. Prohloubené poznání se pro české účastníky projektu týkalo především těch úseků a institucí působících v rámci hospicového hnutí, které nám bylo v Německu umožněno poznat, a to: - hospicová sdružení v Bavorsku, jejich počet, organizace, stanovy, způsob řízení - hospicové občanské sdružení, činné v okrese a městě Bamberg se sídlem v nové budově v blízkosti nové kliniky Bamberg - výukový program našeho hlavního projektového partnera Hospiz-Akademie Bamberg - akademie zaměřené na informace a školení všech, kdo jsou zainteresováni na pomoc lidem v závěrečné fázi života; tato akademie má oprávnění udílet odborné atesty pro pracovníky působící v hopspicech; (tématicky výuka v Hospiz-Akademie Bamberg zahrnuje různé okruhy, a to jak vlastní ošetřovatelskou péči pro lékaře a zdravotnický personál, tak organizaci práce v hospici, návod na duchovní péči o lidi na prahu smrti i popularizující přednášky pro zainteresovanou veřejnost i rodiny postižené ztrátou někoho blízkého; ročně je to více než 60 kurzů, přednášek a přednáškových cyklů) - hospicová lůžková oddělení jako součásti interních oddělení nemocnic v rámci paliativní péče Německá strana poznala naše instituce a problémy. I když vzhledem k dlouhodobé zkušenosti našich německých partnerů z projektu více poznatků těžila česká strana, ukázalo se, že řada problémů, které mají kořeny v obecně lidských přístupech je v obou zemích shodných a vyžaduje stejná řešení. Němečtí partneři nám dali k dispozici mnoho informačních materiálů, přednáškových sylabů a studií, které už byly zčásti v rámci tohoto projektu přeloženy do češtiny a budou využívány při různých školeních a kurzech dobrovolníků v zařízeních nejen Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, ale i charity a jiných dobrovolnických iniciativ, např. prostřednictvím národního dobrovolnického centra Hestia. Dalšími kladnými výsledky tohoto projektu je vedle osobního poznání a sblížení dobrovolníků působících v hospicovém hnutí i navázání kontaktů lékařů, kteří spolupracují také jako dobrovolníci občanského sdružení Dorkas, s partnery ve zdravotnických zařízeních SRN i vedoucích pracovníků sociálně-charitativních a zdravotnických zařízení, kteří byli inspirování k novým přístupům a širšímu využití stávajících možností práce dobrovolníků. Dále došlo i k zainteresování německé krajské a okresní správy na rozvíjení kontaktů s českou stranou, speciálně s Prahou a k navázání kontaktů Rotary-klubů v Praze a v Bamberku. 4

5 Protože projekt byl zaměřen na působení dobrovolníků v hospicovém hnutí, je logické, že i realizace projektu spočívala do značné míry na dobrovolnících. Protože dobrovolníci nebyli nijak finančně odměňováni, nejsou k dispozici ani přesné pracovní výkazy odpracovaných hodin. Dobrovolníci zajišťovali jak organizační průběh jednotlivých setkání, tak byli hlavními účastníky a posluchači přednášek. Celkem šlo o dobrovolníků, kteří věnovali tomuto projektu více než tisíc hodin. 7. Práce s veřejností Výsledky projektu budou zveřejňovány postupně. Jako základ už byla prezentována informace o některých realizovaných kontaktech a cestách na webových stránkách sdružení, která bude rozšířena v připravované německé verzi v rámci inovovaných webových stránek. Ohlasy na realizaci projektu budou následovat v další návazné fázi, kdy budou získané poznatky uplatněny v rámci pravidelných přednášek vzdělávání dobrovolníků a zpracované podkladové materiály, nám poskytnuté německou stranou, budou upraveny do formy přednáškových skript. 8. Perspektivy Během realizace projektu se ukázala řada možností další spolupráce partnerských organizací a oboustranný zájem na pokračování vzájemných kontaktů. Konkretizace těchto programů proběhne v nejbližších týdnech, kdy závěry projektu budou zhodnoceny na setkání zástupců partnerských organizací v Bamberku. Během tohoto setkání budou upřesněny také další plány kontaktů mezi zástupci místní a oblastní správy v Bamberku a Prahou, resp. dalšími místy České republiky, v nichž působí zařízení institucionálně, případně jinou formou navázaná na Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Borromejského, která má sídlo v Praze. Bylo by škoda, kdyby tyto nově navázané kontakty s pracovníky a dobrovolníky, kteří působí mimo Prahu v Čechách a na Moravě, měly být vyloučeny z další případné podpory Nadace Roberta Bosche jen proto, že přesahují hranice vymezených dvojic partnerských měst. Šlo by zvláště o Prachatice a Frýdek-Místek na severní Moravě, jejichž pracovníci a dobrovolní spolupracovníci mají o pokračování partnerských vztahů s německou stranou eminentní zájem. Budovaný hospic v Prachaticích získal pro svou práci u pracovníků Hospiz-Akademie Bamberg dokonce příslib soustavné metodické podpory. Občanské sdružení Dorkas, žádné vlastní finanční zdroje s výjimkou členských příspěvků a darů od sympatizantů nemá. Další pokračování navázané spolupráce proto závisí od získání podpory z jiných pramenů. Za další podporu Nadace Roberta Bosche bychom byli opravdu vděčni. Posílily by se tak navázané vztahy, které bezpochyby výrazně přispěly k vzájemnému porozumění mezi českými a německými partnery. V Praze 2. listopadu 2004 Ing.Jana Mindlová,CSc garant projektu 5

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Výroční zpráva 2005 NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Vydal: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Grafická a předtisková příprava: P. Komárek. Tisk: Tiskárna

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

domácí hospicová péče umírající člověk odvaha akceptovat smrt kamenný hospic lékaři a sestry s paliativním vzděláním Tisková zpráva

domácí hospicová péče umírající člověk odvaha akceptovat smrt kamenný hospic lékaři a sestry s paliativním vzděláním Tisková zpráva umírající člověk domácí hospicová péče odvaha akceptovat smrt kamenný hospic lékaři a sestry s paliativním vzděláním Tisková zpráva 27. března 2009 Úvodní slovo Hospic pro Liberecký kraj Minulé zastupitelstvo

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více