50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052"

Transkript

1 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/

2 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 Příjemce NASKAPIEN s. r. o. Operační program Prioritní osa OPPA Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Praha - Adaptabilita Podpora vstupu na trh práce 1. února října 2015 Příprava projektu V rámci přípravy projektu proběhla ve spolupráci s ÚP úvodní analýza zájmu cílové skupiny, kdy bylo osloveno 60 zástupců této skupiny, které byl prezentován projektový záměr pomoci v integraci nezaměstnaných osob s věkem nad 50 let na trh práce. Téměř 90 % z nich se vyjádřilo tak, že by o vstup do projektu uvažovalo a cca 50 % z nich se kladně vyjádřilo i k možnosti účasti na vzdělávacích aktivitách v projektu. Zde jsme si také ověřili, že navrhované aktivity jsou pro cílovou skupinu atraktivní a reagují na skutečné potřeby. 1

3 Příjemce projektu NASKAPIEN s.r.o. je konzultantská a poradenská společnost zabývající se strategickým řízením lidských zdrojů, motivací a profiluje se jako sociální podnik. Současně pomáhá osobám vyřazeným z různých důvodů z trhu práce v každodenních situacích z pohledu slaďování osobního a pracovního života, tj. zabývá se i problematikou WLB, osobním rozvojem, motivací, koučinkem atd. Podílí se na nastavování konkrétních podmínek zaměstnávání a na vyhledávání řešení pro ohrožené skupiny, na motivaci k práci, řešení specifických situací a výzev, které snižují pracovní výkon či ovlivňují pracovní chování, provádění personálních i motivačních auditů. Využívá znalostí o trendech v oblasti personalistiky, WLB a andragogiky v zahraničí, účastní se pravidelně konferencí týkajících se těchto oblastí a získané znalosti z přizpůsobování pracovního a rodinného života v jiných zemích a aktuálních trendech aplikuje do své konzultantské činnosti. Cíl Obecným cílem je metodická podpora integrace nezaměstnaných osob s věkem nad 50 let v opětovném vstupu na trh práce, a to za pomoci jejich dalšího vzdělávání a prohlubování a rozšiřování kvalifikace v rámci komplexního vzdělávacího programu, což napomáhá odstranit jejich diskriminaci vzhledem k věku. Tato CS vykazuje mnoho pozitiv, které jsou pro 2

4 potenciální zaměstnavatele jistě atraktivní. V rámci spolupráce s nimi můžeme říci, že tito nezaměstnaní chtějí pracovat a aktivně hledají zaměstnání. Jsou ochotni se vzdělávat a většina z nich pracovat na nižních pozicích a za nižší mzdu než by odpovídala jejich kvalifikaci. Nespornou výhodou této cílové skupiny je fakt, že mají rozsáhlé pracovní zkušenosti a jsou velmi loajální vůči zaměstnavateli. Při hledání zaměstnání chtějí stabilní společnost, u které chtějí pracovat až do důchodového věku. Tato cílová skupina též disponuje časovou flexibilitou a je ochotna pracovat dle potřeb zaměstnavatele. Výhody zaměstnání lidí z této cílové skupiny - vyrovnané postoje, nepodléhání extrémním výkyvům - bohaté pracovní i životní zkušenosti - stabilita, pracovitost, své práce si váží - vyšší míra zodpovědnosti při řešení pracovních problému - ochota k předávání praktických zkušeností ostatním zaměstnancům - loajalita k zaměstnavateli - časová flexibilita 3

5 Aktivity určené pro účastníky Systémově provázané činnosti pomáhají rozklíčovat osobnosti jednotlivých účastníků a motivovat je k dalším činnostem a aktivnímu chování, jako základní předpoklady "zaměstnatelnosti" v konkurenci s mladší a dravější generací. Účast na aktivitách přináší této CS poměrně značné benefity, které mohou zásadním způsobem zvýšit šanci na nalezení vhodného zaměstnání a integraci do většinové občanské společnosti. Jde zejména o níže vyjmenované individuální profesionální konzultační a poradenské služby v oblasti hledání zaměstnání a možnost zapojení se do vzdělávacích kurzů: Vstupní pohovor Pracovně bilanční diagnostika Kariérní poradenství Motivační kurz Kurz počítačové gramotnosti Právní a psychologické poradenství Integrace účastníků a jejich udržení na trhu práce Vstupní pohovor Výběr vhodných účastníků je základním předpokladem úspěšné realizace každého projektu. Při vstupních pohovorech jsou účastníci seznámeni s obsahem 4

6 projektu a se svými povinnostmi spojenými s účastí. Na závěr této schůzky se účastníci rozhodnou, zda chtějí do projektu vstoupit, či nikoli. Zvláště v počátcích projektu je intenzita vstupních pohovorů poměrně četná a to z důvodu zvýšeného zájmu ze strany spolupracujících ÚP, potenciálních zaměstnavatelů a samotných nezaměstnaných. Pracovně - bilanční diagnostika V této aktivitě jsou u účastníků ověřovány předpoklady k pracovnímu uplatnění na trhu práce vzhledem k jejich silným a slabým stránkám. Abychom od každého účastníka měli maximum informací pro další práci s ním, přistoupili jsme k tomu, že po informační schůzce a realizaci úvodního pohovoru povětšinou následuje pracovně - bilanční diagnostika. Všichni účastníci, kteří se rozhodnou vstoupit do projektu, absolvují tuto diagnostiku. Aktivita obsahuje audit kompetencí, písemný test a řízený pohovor. Výsledkem je pak závěrečná zpráva z pracovně-bilanční diagnostiky, která obsahuje popis silných a slabých stránek účastníka, předpoklady pro pracovní uplatnění a doporučení dalšího rozvoje či kariérního směřování. S informacemi uvedenými v závěrečné zprávě je po celou dobu nakládáno důvěrně jako s osobními údaji. 5

7 Kariérní poradenství V průběhu celého trvání projektu je účastníkům aktivně nabízena možnost individuálního kariérního poradenství. U této cílové skupiny je nejčastěji řešena oblast orientace na pracovním trhu, osobní portfolio, možnosti využití dotovaných pracovních míst, konzultace k úpravě životopisu, způsoby vyhledávání pracovních nabídek, diskriminace u osob s věkem nad 50 let, orientace v pracovněprávní oblasti a podobně. Účastníci se také zajímají o možnosti dalšího vzdělávání, absolvování rekvalifikačních kurzů a dalších, např. prostřednictvím úřadu práce s cílem zvýšit své možnosti uplatnění. Motivační kurz Cílem této aktivity je vybavit účastníky všemi potřebnými znalostmi a dovednosti pro vstup na trh práce. Dále motivace k rozšiřování vzdělání a prohlubování znalostí a dovedností, a tím zvýšení jejich sebevědomí a příprava na komunikaci se zaměstnavateli. Motivační kurz je realizován ve dvou dnech s časovou dotací 15 vyučovacích hodin. Aby byla zajištěna co největší interaktivita kurzu, má kurz omezenou kapacitu maximálně na 5 účastníku. U této cílové skupiny se 6

8 nejčastěji setkáváme s demotivací a skepsí k nalezení zaměstnání. Hlavní náplní této aktivity tedy je účastníky přesvědčit, že hlavně oni sami mohou svoji situaci změnit a motivovat je k aktivnímu hledání zaměstnání. V rámci motivačních kurzů se daří účastníky dobře naladit k dalším krokům a vybavit je potřebnými informacemi a znalostmi pro začlenění na trh práce. Osnova motivačního kurzu: Orientace na trhu práce. Komunikační dovednosti. Pracovněprávní minimum. Finanční gramotnost. Kurz počítačové gramotnosti Cílem kurzu je zvýšit úroveň počítačových dovedností této cílové skupiny. Kurz počítačové gramotnosti je realizován ve dvou dnech s časovou dotací 16 vyučovacích hodin, přičemž kapacita je stanovena na maximálně 5 osob, aby byl pro účastníky zajištěn individuální přístup ze strany lektora. Účastníci se aktivně zapojují do výuky a na kurzy přinášejí vlastní nápady a chtějí řešit své nedostatky při 7

9 práci s PC. Jak se v průběhu realizace ukázalo, většina účastníků má sklony přeceňovat své znalosti a dovednosti při práci s počítačem, ale na druhou stranu mají většinou alespoň elementární znalosti z této oblasti. Také zájem účastníků se tyto dovednosti naučit, případně rozšířit nebo prohloubit, je enormní. Úroveň práce s PC jednotlivých účastníků je ale velmi různorodá. Někteří účastníci mají pouze základní znalosti práce s PC, ale jsou i účastníci, kteří s prací na počítači mají letité zkušenosti a v minulosti pracovali na pozicích v IT. Nepotvrzuje se tak obecný názor, že lidé z této cílové skupiny nemají základní dovednosti práce s PC. Osnova kurzu počítačové dovednosti: Základy informačních technologií. Operační systém Windows a správa souborů. MS Word MS Excel Internet a elektronická pošta. Právní a psychologické poradenství Nedílnou součástí komplexního poradenství je možnost individuálního právního a psychologického poradenství pro cílovou skupinu nezaměstnaných ve věku nad 50 let. Poradenství je poskytováno především v oblasti řešení 8

10 finanční situace (zadluženost/předluženost) v případě mnohdy dlouhodobé nezaměstnanosti, čelení exekuci, sankcím při nesplácení a jak se s tímto stavem psychicky vyrovnat. Velmi často se řeší, že se účastníci setkávají s diskriminací kvůli věku. Dále je zájem o informace v pracovněprávní oblasti, práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele, pracovních smluv, výkladu zákoníku práce a další specifika. Pro tuto cílovou skupinu jsou též typické dotazy týkající se zhoršeného zdravotního stavu a neschopnosti psychicky zvládat a fyzicky vykonávat některá zaměstnání. Integrace účastníků a jejich udržení na trhu práce V rámci této aktivity je třeba s účastníky aktivně pracovat na jejich integraci na pracovní trh a zapojení do pracovního procesu. Intenzivně se věnovat vyhledávání potenciálních zaměstnavatelů s ohledem na pracovní zkušenosti, možnosti a potřeby účastníků, vyjednávat dotovaná pracovní místa a poskytovat podporu s jejich administrativním zajištěním. Účastníky se daří zaměstnat jak na dotovaných místech, která jsou v rámci projektu vytvořena, tak na pracovních místech nedotovaných, která se daří se zaměstnavateli zajistit. 9

11 Ostatní projektové aktivity V rámci projektu byly využívány i další aktivity, které pro cílovou skupinu byly připraveny. Po celou dobu jsme společně s účastníky aktivně pracovali na jejich integraci na pracovní trh. Intenzivně jsme se věnovali vyhledávání potenciálních zaměstnavatelů s ohledem na pracovní zkušenosti a potřeby účastníků, vyjednávání dotovaných pracovních míst a poskytování podpory s administrativním zajištěním. V rámci trvání projektu se dařilo účastníky zaměstnávat jak na dotovaných místech, které jsme mohli v rámci projektu vytvořit, tak na pracovních místech nedotovaných. Souhrn pro zaměstnavatele Proč uvažovat o zaměstnání pracovníků z cílové skupiny 50+? Klíčem k celkovému úspěchu organizace je schopnost zaměstnance získat a udržet si dobře informované a kvalifikované pracovní síly. V současné době populace rychle stárne a s prodlužujícím se odchodem do důchodu se tato skupina pracovníků neustále zvětšuje. Stále více se setkáváme s kombinovanou skupinou 50+, která má současně děti v poměrně nízkém věku. Cílem zaměstnavatelů by tedy mělo být naučit se s těmito zaměstnanci pracovat a využívat jejich přednosti pro potřeby organizace v co nejširším měřítku. 10

12 Z pohledu zaměstnanců je možno nalézt několik bodů, pro které mají motivaci na pracovní pozici působit i po nástupu do důchodu. Lidé v této věkové kategorii kromě finančních důvodů zůstávají nebo hledají pracovní uplatnění i z důvodů společenských. Jednoznačnou jejich výhodou je větší stabilita v zaměstnání a zkušenosti nasbírané dlouhodobou praxí. Výhody spolupráce s cílovou skupinou: Existuje celá řada důvodů a výhod spolupráce s vyzrálými pracovníky jako např.: Předání odborností, dovedností a zkušeností mladším kolegům v týmu Potenciální snížení nákladů spojené s najímáním, školením a orientací nových pracovníků, neboť starší zaměstnanci mají tendenci zůstat u zaměstnavatele po delší dobu, což vede k nižším nákladům na adaptaci a školení nových zaměstnanců Potenciální zvýšení produktivity - starší zaměstnanci inklinují k silnější pracovní morálce, dobře fungují v nastaveném týmu a povětšinou vyžadují minimální vedení 11

13 Zažité stereotypy o starších pracovnících Zkušenosti ukazují, že starší pracovníci mají silnou touhu zůstat loajální společnosti a prostřednictvím dalšího vzdělávání využívat svých schopností, i když se blíží jejich odchod do důchodu. Mnoho z nich chce odejít s vědomím, že pro organizaci udělali maximum. Současně mají zájem o případnou dohodu postupného odchodu se zaměstnavateli např. na kratší pracovní úvazek. Je tato cílová skupina méně produktivní? Intelektuální kapacita a schopnost vykonávat rutinní nebo opakující se úlohy nejsou ovlivněny věkem. Zkušenosti spíše ukazují, že pracovníci, kteří plní stejné úkoly řadu let, mají výhodu letité praxe, což je bez pochyby výhoda pro zaměstnavatele. V oblasti fyzicky náročných pracovních pozic se samozřejmě fyzická kondice účastníků s věkem snižuje, logicky lze tedy očekávat snížení či omezení pracovního výkonu. Jaký odchod do důchodu cílová skupina preferuje? Stále více zaměstnanců upřednostňuje pozvolný odchod do důchodu. Většina osob z cílové skupiny v první fázi preferuje přechod z plného úvazku na částečný a až následně úplný odchod do penze. 12

14 Je školení cílové skupiny rentabilní? Osoby z cílové skupiny mají tendenci být k zaměstnavateli loajální a výměna zaměstnání je méně pravděpodobná. Zaměstnavatelé často podporují nábor a udržení kvalifikovaných zaměstnanců v produktivním věku. V současné době lze však na cílovou skupinu 50+ pohlížet jako na potenciální zdroj zkušené pracovní síly a zamyslet se, jakým způsobem tyto pracovníky oslovit. Mnoho zaměstnavatelů využívá trendu dnešní doby - internetu - k náboru zaměstnanců, protože je nákladově efektivní a pohodlný. Nicméně zatímco mladší pracovníci tuto formu preferují, velká část cílové skupiny 50+ práci s webovými pracovními portály neupřednostňuje a spoléhá na tištěnou inzerci či kooperaci ve spolupráci s úřadem práce nebo využívá služeb agentur. V tomto bodě je možné se více zaměřit na zdroje blízké cílové skupině a zajistit si tak vyváženost pracovního týmu širším věkovým spektrem. Praktiky a postupy pro získání a udržení cílové skupiny: Školení je důležitou součástí rozvoje a udržení stabilních zaměstnanců, včetně pracovníků z cílové skupiny. Tato cílová skupina má chuť se dále rozvíjet a vzdělávat. V praxi je vhodné vytvořit odpovídající formu školení pro získání nových dovedností, které zaměstnanci potřebují např. v rámci inovativních změn. 13

15 Příležitosti pro rozvoj cílové skupiny Zaměstnanci, kteří setrvávají u jednoho zaměstnavatele po dlouhou dobu, stále potřebují nové pracovní výzvy. Někteří zaměstnavatelé mění postavení pracovníků v rámci jejich organizace nebo vytvoří nové pozice, které lépe odpovídají měnícím se potřebám, preferencím a schopnostem zaměstnanců. Takové akce mohou osvěžit zájem a motivaci dlouhodobých zaměstnanců, dát zaměstnancům možnost pracovat v jiné oblasti na určitou dobu, nebo rotaci práce s cílem zajištění nových impulsů a učení se novým dovednostem. Využití mentorství a kooperace napříč generacemi Přenos firemní historie na další generaci je základním pilířem dlouhodobého fungování organizace. Mentoři z cílové skupiny mohou pomoci mladým pracovníkům rozvíjet praktické dovednosti, které lze získat pouze na základě zkušeností. Na druhé straně, absolventi, čerstvě výchozí ze škol, mohou působit také jako mentoři, kteří mohou starší generaci pomoci s trendy dnešní doby z oboru nejnovější techniky, přístupů a metod. Celkově tedy můžeme konstatovat, že oběma stranám tato forma může být vzájemně prospěšná a může pomoci vytvořit příznivější spolupráci a mezigenerační pracovní prostředí, zejména je-li tato činnost aktivně 14

16 podporovaná a tvoří součást firemní kultury. Strategické plánování lidských zdrojů Zkušení zaměstnanci dobře znají nastavené postupy v organizaci, mají důvěru ve své schopnosti, znalosti a úsudek. Je důležité najít vhodnou cestu, jak zajistit přenos informací a zkušeností od cílové skupiny ostatním zaměstnancům. Jako vedlejší produkt tato aktivita může přinést pozitivní pracovní atmosféru a hladký přenos znalostí z jedné generace na druhou. Plán postupného odchodu do důchodu Mnoho společností si uvědomuje, že i nadále potřebují odbornost svých dlouholetých zaměstnanců. Postupný odchod do důchodu umožňuje zaměstnancům pokračovat v práci, ale se sníženou pracovní zátěží, která podporuje plánovaný přechod od zaměstnání na plný úvazek na postupný přechod do penze. Tento přístup zajišťuje, že starší pracovníci zůstanou aktivní v rámci organizace a předají znalosti ostatním kolegům ve společnosti. Implementace do praxe: - postupné snižování hodin nebo dnů u zaměstnanců CS - práce na částečný úvazek (včetně sezónní a dočasné) 15

17 - smluvní ukotvení nebo úkoly na projektové bázi - sdílené pracovní místo Fyzické přizpůsobení prostředí Zajištění pracoviště, které je fyzicky dostupné všem zaměstnancům bez ohledu na jejich věk nebo schopnosti. Mnoho zaměstnavatelů tento fakt již zohledňuje, případně jsou otevření s tímto faktem pracovat. Závěr V průběhu projektu Zpátky do práce lze i v mém věku jsme nezaznamenali vážnější problém s jeho realizací. Projekt se podařilo realizovat v naplánovaném harmonogramu a také naplnit účastníky, kteří absolvovali většinu jeho aktivit. Cílová skupina nezaměstnaných starších 50 let vykazuje pozitiva, která jsou pro potenciální zaměstnavatele atraktivní. V rámci spolupráce s touto cílovou skupinou v projektu můžeme říci, že vykazuje vysokou mírů zájmu o práci a v případě, že zaměstnání získají, jsou velmi loajální. Při správné motivaci jim nečinní problém, naučit se nové věci a navíc mají velký zájem se vzdělávat. 16

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. ledna 2010 Originál: Česky Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Obsah 1. Úvod... 3 2. Praha: město s nejstarší

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Bc. Simona Faberová;Lucie Kadlecová;Bc. Barbora Koldová; Mgr. Aneta Langrová; Mgr. Markéta Mlezivová; PhDr. Iva Poláčková Šolcová,PhD.;PhDr.

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Stáže ve firmách vzdělávání praxí Stáže ve firmách vzdělávání praxí Představení projektu Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) prioritní osa

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

LEONARDO DA VINCI PŘENOS INOVACÍ VZDĚLÁNÍ PRO ZAMĚSTNÁNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 2008-1-CZ1-LEO05-00777 Mgr. Lenka Prokopová Bc. Eva Kalvodová ACZ, vzdělávací centrum jsou jejich obsahem. PARTNEŘI PROJEKTU Česká

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce - občanské sdružení, založeno 2004, 32 obcí okr. Rychnov n/kněžnou - 6 zaměstnanců, sídlo Skuhrov n/bělou cíl: pomoc při prospěšném rozvoji regionu oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Stav připravenosti středních škol na náborovou kampaň uchazečů ve školním roce 2013/2014. Bleskový průzkum občanského sdružení Než zazvoní

Stav připravenosti středních škol na náborovou kampaň uchazečů ve školním roce 2013/2014. Bleskový průzkum občanského sdružení Než zazvoní Stav připravenosti středních škol na náborovou kampaň uchazečů ve školním roce 2013/2014 Bleskový průzkum občanského sdružení Než zazvoní 4. června 2013 Metodika Studie byla provedena formou on-line dotazování

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary Strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Karlovarský kraj Obsah Úvod... 3 Oblasti strategie... 3 Celoživotní učení... 4 Zdravé stárnutí... 5 Pracovní podmínky - agemanagement,

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 V současné dynamické době dochází k pohybu v obsahu mnohých profesí a ke změnám na

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Nástroje projektového controllingu v NNO

Nástroje projektového controllingu v NNO Nástroje projektového controllingu v NNO Ondřej H. Matyáš 27. 2. 2012 Strana 2 - zdroje - cíl = čeho má být dosaženo - časové omezení Strana 3 Strana 4 Proč je projektový controlling v NNO častý? - projekt

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544 PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ Základní škola Vsetín, Luh 1544 PŘEDSTAVENÍ A OMLUVA OMLUVA ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Petr Kořenek Dobrý den, omlouvám se za nepřítomnost a děkuji za spolupráci. Školství

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Eva Svobodová, MBA Generální ředitelka AMSP ČR (autor prezentace) Definice flexicurity 2 Flexicurita je pojem označující rovnováhu

Více

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992- katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro setkání s občany 14. dubna 11 Informace o výzkumu Projekty:

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více