PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/ ) Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)

2 Obor: Klíčová slova: Anotace: Pedagogika Může zde být výběr z klíčových slov kapitol. Oddělit čárkami. Vysokoškolský učitel, pedagogické dovednosti, vzdělávání a profesní působení, erudice, edukační realita, subjekty, podmínky, procesy, prostředky, produkty edukace, kompetence, výukové metody, hodnocení, klasifikační funkce, autorita. Studijní opora Pedagogické dovednosti se zabývá aktuálními východisky a otázkami rozvoje profese vysokoškolských učitelů sloužící k tříbení pedagogické erudice, které jsou představeny jakou součást společenských imperativů a provázejí přechod od tradičního modelu (efektivní předávání poznatků učitele) k modelu širší profesionality učitele, který je zejména inspirován sílícími požadavky na socializaci vzdělávajícího se subjektu a zapojování všech aktérů vzdělávání. Výklad se soustřeďuje na charakteristiky edukačních situací a problémů, snaží se ukázat reflexi z pohledu vzdělávacího kontextu a doplňuje je o poznatky a informace souvisejících sociálně vědních a humanitních oborů. Diskutovány jsou vybrané autorské koncepce a přístupy k uchopení modelu kompetencí, role a význam využití vybraných výukových aktivizačních metod, jež jsou vnímány jako příležitosti rozvíjení kompetencí a jejich uplatňování v praxi. Jednotlivá témata jsou popsána v samostatných kapitolách se současným uvedením základního přehledu literatury, který byl využit. Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Autor: Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. Lektoři: Jména lektorů ISBN

3 OBSAH 1 KONTEXT VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍHO PŮSOBENÍ UČITELE Vzdělání a vzdělávací politika Základní principy vzdělávací politiky Kontext učení POZNATKOVÁ BÁZE UČITELSTVÍ Management působivosti učitele Dimenze profese Duševní hygiena Techniky a metody duševní hygieny KOMPETENCE Druhy kompetencí Kompetence ve škole VÝUKOVÉ METODY PŘÍLEŽITOSTI ROZVÍJENÍ KOMPETENCÍ Vzdělávací a výcvikové prostředky Vyučovací metody Aktivizující metody Hodnocení Koncept edukačních pilířů v praxi...73 PŘÍLOHY

4 ÚVODEM Předložený text naplňuje jednu z vybraných vizí Projektu Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), CZ.1.07/2.2.00/ , jež je zaměřen na systematické zvyšování úrovně pedagogických a řídících činností zaměstnanců spolupracujících univerzit a klade si za cíl položit pevné základy dlouhodobého systému odborného vzdělávání pracovníků Ostravské a Slezské univerzity. Jednotlivé studijní opory se zaměřily na formulaci nabídky alternativ rozvoje požadovaných klíčových kompetencí v oblasti působení cílové skupiny v pedagogické a řídící sféře zvolených vysokých škol. Součástí projektu je rovněž vytvoření předpokladů pro další osobní rozvoj zaměstnanců zejména ve sférách, které již provedená analýza vzdělávacích potřeb vytipovala jako klíčové. Hlavním záměrem předložené studijní opory Pedagogické dovednosti je představit pedagogická východiska rozvoje profese vysokoškolských učitelů a inspirovat pedagogickou erudici pro specifický vzdělávací kontext projektu. Studijní opora chce především představit další související informace a upozornit, že odborná a laická veřejnost se v posledních letech sjednotila na nutnosti přecházet od tradičního modelu efektivního předávání poznatků učitelem k modelu profesionality učitele, který je zejména inspirován sílícími požadavky na socializaci vzdělávajícího se subjektu a zapojováním všech aktérů vzdělávání. Je také důležité podotknout, že zodpovědnost za rozvoj pedagogických kompetencí neleží jen na učiteli samém. V tomto ohledu je projekt Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), CZ.1.07/2.2.00/ dokladem tvrzení autorky a konkrétní pomocí ze strany zaměstnavatelské instituce a řešitelů projektu. Klima na vysokoškolském pracovišti by mělo stimulovat trvalý rozvoj pedagogických kompetencí tak, aby se rozvíjel i pocit zodpovědnosti konkrétního jedince za dosažení vzdělávacích cílů při respektu k názorům ostatních. Nicméně výsledek souvisí s využíváním kompetenčních aspirací vzdělávajícího. Učitel obvykle tíhne k tomu, že přistupuje k výuce zavedeným způsobem, který praktikuje léta své pedagogické praxe a který mu vyhovuje vzhledem k jeho silným osobnostním stránkám a profesionálním oborovým zkušenostem. Měnit zavedený stereotyp souvisí i s ochotou zachytit a přijmout novinky ve vývoji pedagogické teorie a praxe. Nejméně opodstatněný je stav, kdy VŠ pedagog nemá sám zájem se rozvíjet, není motivován na vzdělávacích aktivitách a vedení jeho katedry či ústavu vzdělávání nevyžaduje, ani příliš nepodporuje. Studijní opora si nedělá ambice podat komplexní vysvětlení o pedagogických kompetencích, navíc je třeba učitelské dovednosti trénovat dlouhodobě a v osobním kontaktu edukační reality. Pedagog musí jednat v každé vyučovací jednotce či konzultaci se studentem, nemůže setrvávat v luxusu pouhých akademických debat, ale měl by konat ku prospěchu studenta, jeho rozhodování a konání. Předložené informace nemají stejnou váhu, ale pro pochopení pedagogických dovedností bylo zapotřebí představit doplňující a související kontext, aby zásadní téma respektovalo všeobecné zvláštnosti a oborové spektrum v projektu spolupracujících univerzit. 4

5 RYCHLÝ NÁHLED STUDIJNÍ OPORY Postava a role učitele provází studenta ve všech edukačních činnostech. I když způsob osvojování si vědomostí, dovedností a návyků studujícího může být různý, prostý či komplexní, může probíhat diferencovanými způsoby, učitel je a bude jedním ze základních činitelů vzdělávacího procesu, neboť poskytuje důležité know-how a jako přidanou hodnotu student získává od dobrého učitele prožitek uspokojení z postupu nabývání vědomostí a rozšiřování svých dovedností. Předložený text se zaměřuje na výklad souvisejících témat z oblasti vzdělávací politiky a pedagogiky se snahou vytvořit konzistentní text, který postupně a přirozeně rozvíjí základní rámec problematiky a provází od obecných vazeb k obsahově podrobnějším problémům. V následujících kapitolách tedy bude postupně rozvíjen koncept edukačních vazeb a vybraných kompetenčních modelů, který vyústí k požadavkům a charakteristikám aktivizačních metod a jejich uplatnění ve výuce. Celek je rozdělen do 4 tematických bloků. První kapitola Kontext vzdělávání a profesního působení učitele představuje edukační vazby na vzdělávací politiku, popisuje funkce, principy vzdělání a vysvětluje podstatu Delorsova konceptu čtyř pilířů vzdělávání. Fenomén učení je hodnocen jako aktivní a tvořivý proces, který rozšiřuje vrozené dispozice a posiluje možnosti jedince, jež se odehrávají na základě vědomých postupů (explicitně) a nevědomých akcentů (implicitně) v dynamice formálního informálního a neformálního vzdělávání. Druhá kapitola Poznatková báze učitelství se orientuje na popis normativního pojetí osobnosti učitele profesionála a zmiňuje prvky managementu působnosti učitele. Ten je současně distributorem získaných poznatků a vědomostí, producentem (poradcem) a designerem prostředí ve vzdělávací instituci, zákazníkem pro očekávané sponzory a zejména je vnímán jako výchovně vzdělávací odborník. Součástí textu je objasnění otázek a dimenzí profese včetně prezentace námětů pro duševní hygienu či zásad prostistresového programu učitele. Třetí kapitola Kompetence se zaměřila na pochopení povahy teorie kompetencí, prezentuje autorská východiska a modely vnímání a struktury kompetencí a zvláště zmiňuje obsah pedagogické kompetence učitele včetně rozboru teoretického seznamu složek profesní kompetence učitele. Čtvrtá kapitola Výukové metody příležitosti rozvíjení kompetencí se orientuje na deskripci vyučovacích metod se specifickým důrazem na aktivizační metody zejména ve specifikaci příležitostí a rizik jejich uplatňování v praxi. V kapitole jsou nastíněny také požadavky na proces hodnocení, jež je charakterizován jako klíčový akt procesu učení, protože obsahuje jak významy hodnotící (klasifikační) funkce tak i informační a motivující funkce zpětné vazby zaměřené na rozvoj studenta. Text uzavírá aplikace Delorsova konceptu čtyř pilířů vzdělávání v praxi (podle Vašutové). 5

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL SYLABY KURZŮ Jindřich Vaněk a kol. Karviná

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Strategie a koncepce rozvoje školy A 1.1 Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Mgr. Jiří Trunda, ZŠ Londýnská, Praha, Centrum školského managementu PedF UK K čemu potřebujeme hodnocení pedagogů

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5/1 PŘEHLED OČEKÁVANÝCH

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více