Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace"

Transkript

1 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 tel: , , Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace telefon , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Ing. Jitka Vaňátková Ing. Taťána Kohoutová Předkládá: Ing. Milena Lednejová. podpis V Turnově, říjen 2013 Razítko organizace 2

3 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obsah výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/ Základní údaje o škole Charakteristika školy Vedení školy Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o počtu žáků Počet žáků v jednotlivých studijních a učebních oborech Průměrný počet žáků ve třídě: Průměrný počet žáků na jednoho učitele Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/ Údaje o správním rozhodnutí Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 2012/ Údaje o výchovných opatřeních Přehled o prospěchu, chování a absenci žáků Uplatnění absolventů školy Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení Programy dalšího vzdělávání nabízené školou Programy realizované Kurzy a semináře organizované pro žáky školy Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery Partnerské firmy: Zapojení do projektů Zahraniční spolupráce Exkurze Spolupráce s IHK Dresden Zahraniční spolupráce s Holandskem Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky soutěží a prezentace školy

4 9.2 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Vlastní prezentace školy Zprávy metodických a předmětových komisí za rok 2012/ Hodnotící zpráva předmětové komise českého jazyka a literatury Hodnotící zpráva předmětové komise anglického jazyka Hodnotící zpráva předmětové komise německého jazyka Hodnotící zpráva předmětové komise přírodovědných předmětů Hodnotící zpráva předmětové komise informační a komunikační technologie Hodnotící zpráva předmětové komise ekonomů Hodnotící zpráva předmětové komise tělesné výchovy Hodnotící zpráva předmětové komise ZSV Hodnotící zpráva předmětové komise cestovního ruchu Hodnotící zpráva předmětové komise KOVO Hodnotící zpráva předmětové komise Jemný mechanik Hodnotící zpráva předmětové komise gastronomie Hodnocení činnosti domova mládeže (DM) Vzdělávání pedagogů a žáků Poradenské služby Hodnotící zpráva výchovného poradenství Hodnotící zpráva prevence sociálně-patologických jevů Řízení školy Další záměry školy, závěr Údaje o výsledcích kontrol viz přílohy

5 1 Základní údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Název školy: Adresa školy: Právní norma: IČ: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Zborovská 519, Turnov příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ zřizovatele: Ředitelka školy: Školská rada: Ing. Milena Lednejová Mgr. Miroslav Beran JUDr. Helena Vašková Mgr. Ondřej Illich Bc. Jan Barochovský Jakub Prevužňák Kateřina Holá Datum změny zařazení do sítě: Kapacita školy: žáků Identifikátor právnické osoby: Škola sdružuje: 1. Střední školu IZO: Odloučená pracoviště školy: 2. Domov mládeže IZO: Školní jídelnu IZO: Školní jídelnu-výdejnu IZO: Alešova 1723, Turnov 2. Přepeřská 210, Turnov října 584, Turnov 5

6 1.2 Vedení školy Vedení školy je řídícím orgánem, který řeší a dále rozpracovává zásadní otázky chodu školy jako komplexní vzdělávací instituce. Ředitelka školy: Ing. Milena Lednejová tel: , Statutární zástupkyně ředitelky: Ing. Jitka Vaňátková tel.: , zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování Zástupce ředitelky: Ing. Jiří Jisl tel.: , zástupce ředitelky pro teoretické vyučování Zástupkyně ředitelky: Ing. Taťána Kohoutová tel: , zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování Vedoucí domova mládeže: Jan Burda tel.: , Vedoucí školní jídelny - výdejny Libor Havel tel.: , 6

7 2 Organizace studia Kód oboru KKOV Název oboru Délka studia Charakter studia Forma studia Určeno pro poznámky M/02 Obchodní akademie 4 studijní denní abs. ZŠ roč M/01 Hotelnictví 4 studijní denní abs. ZŠ roč M/02 Cestovní ruch 4 studijní denní abs. ZŠ roč M/01 Strojírenství 4 studijní denní abs. ZŠ roč M/01 Ekonomika a podnikání 4 studijní denní abs. ZŠ roč L/51 Podnikání 2 studijní denní abs. střed. vzdělání s VL 2. roč H/01 Nástrojař 3 učební denní abs. ZŠ roč H/01 Strojní mechanik 3 učební denní abs. ZŠ roč H/01 Obráběč kovů 3 učební denní abs. ZŠ roč H/01 Jemný mechanik- Optik 3 učební denní abs. ZŠ roč H/01 Kuchař-číšník 3 učební denní abs. ZŠ roč H/01 Prodavač 3 učební denní abs. ZŠ roč. Organizační změny: K 31. srpnu 2013 bylo ukončeno dvouleté nástavbové studium pro absolventy středního vzdělání s výučním listem obor L/51 Podnikání. 7

8 3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Počty a členění zaměstnanců Počet zaměstnanců (fyzické osoby): 101 z toho ženy: 73 Učitelé Učitelé externí 0 0 Učitelé odborného výcviku 12 5 Vychovatelé 4 2 Pedagogů celkem THP 7 7 Provozní zaměstnanci Celkem Důchodci: Učitelé 3 2 Učitelé externí 0 0 Učitelé odborného výcviku 0 0 Vychovatelé 0 0 THP 0 0 Provozní zaměstnanci Důchodci celkem 3 2 Přehled počtu zaměstnanců: začínající, na mateřské dovolené, ukončení pracovního poměru (přepočtený počet) Kategorie Přijatí absolventi Mateřská dovolená Odchod ze zaměstnání Učitelé 0 6,38 2 Učitelé OV Vychovatelé THP 0 1,00 0 Provozní zam Celkem 0 7,38 5 8

9 Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 5,41 16,13 19,03 21,98 3,00 65,55 z toho ženy 4,00 10,53 13,67 14,00 2,00 44,20 Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 65,55 11,15 Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 2,00 1,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 2,00 0,00 školní metodik prevence 2,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 0,00 0,00 Přehled pracovníků domovů mládeže v přepočtených úvazcích vychovatelé asistenti pedagoga ostatní THP celkem 3,00 1,00 1,00 0,25 5,25 Přehled nepedagogických pracovníků bez domova mládeže v přepočtených úvazcích prac. zařazení středisko úvazek celkem THP škola 5,00 4,75 uklizečky škola 6,32 6,32 školník škola 2,00 2,00 THP školní jídelna 2,00 2,00 kuchařky školní jídelna 13,50 13,50 Součet 28,57 9

10 4 Údaje o počtu žáků Počet žáků v jednotlivých studijních a učebních oborech Kód oboru KKOV Název oboru Počet žáků Počet tříd M/02 Obchodní akademie M/02 Cestovní ruch M/01 Hotelnictví M/01 Strojírenství 19 1, M/01 Ekonomika a podnikání 52 2, L/51 Podnikání H/01 Nástrojař 44 1, H/01 Strojní mechanik 15 0, H/01 Obráběč kovů 2 0, H/01 Jemný mechanik 30 1, H/01 Kuchař - číšník 96 3, H/01 Prodavač 28 0,90 Celkem:

11 4.1.2 Průměrný počet žáků ve třídě: Zborovská ul. Počet tříd Počet žáků průměr Celkem ,33 Alešova ul. Počet tříd Počet žáků průměr Celkem , Průměrný počet žáků na jednoho učitele Zborovská ul. Počet žáků 340 Počet učitelů 24 Počet žáků na učitele 14,2 Alešova ul. Počet žáků 306 Počet učitelů 32 Počet žáků na učitele 9,6 11

12 4.2 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/14 SŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 223 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 29 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 206 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 17 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 11 z toho vyřešeno autoremedurou 11 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 29 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 13 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku Údaje o správním rozhodnutí Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 17 o změně oboru vzdělání 14 o přerušení vzdělávání 9 o opakování ročníku 16 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 24 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 8 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 88 12

13 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 2012/2013 Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, počet žáků, kt. neprospěli kt. konali zkoušku počet žáků, počet žáků, kteří prospěli kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, počet žáků, kt. neprospěli kt. konali zkoušku počet žáků, počet žáků, kteří prospěli kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy jiná ocenění 0 0 napomenutí důtka třídního učitele důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy sníž. známka z chování Přehled o prospěchu, chování a absenci žáků Prospěchu žáků Počet 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen

14 Zborovská: Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: třída A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 H1 H2 H3 H4A H4B žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel Ing. Černá Iva (1+0) Ing. Matoušek Pavel Mgr. Loudová Alena Ing. Davidová Agáta Mgr. Semenská Jana (3+2) Mgr. Votrubcová Dana (0+1) Mgr Lecká Alena Mgr. Jeníčková Marcela (1+0) Mgr. Bisová Věra PhDr. Špínová Eva Ing. Mikulová Jaroslava Mgr. Bičíková Zdeňka Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: třída A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 H1 H2 H3 H4A H4B žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel Ing. Černá Iva (1+2) Ing. Matoušek Pavel Mgr. Loudová Alena Ing. Davidová Agáta Mgr. Semenská Jana Mgr. Votrubcová Dana Mgr Lecká Alena (0+1) Mgr. Jeníčková Marcela (1+0) Mgr. Bisová Věra (0+1) PhDr. Špínová Eva Ing. Mikulová Jaroslava Mgr. Bičíková Zdeňka Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 14

15 Alešova: Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: třída 1KČ 1OS 1S 2ES 2KČ 2NS 2OP 2S 3KČ 3KP 3OP 3OZ 3S 4OP žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel (0+3) Mgr. Horynová Marcela Ing. Louda Lubomír (1+0) Ing Nováková Martina (1+0) Mgr. Srnová Jana (1+0) Lišková Ivana Ing. Melichová Veronika (2+1) Mgr. Chrumková Jana (1+3) Bc. Fišera Marcel (3+0) PaedDr. Motlíková Milada (0+3) Gottvaldová Blanka (2+0) Ing. Vávrová Alena Mgr. Rudolfová Alena (2+1) Barochovský Jan Mgr. Vlčková Zuzana Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: třída 1KČ 1OS 1S 2ES 2KČ 2NS 2OP 2S 3KČ 3KP 3OP 3OZ 3S 4OP žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel (2+1) Mgr. Horynová Marcela (1+0) Ing. Louda Lubomír (2+1) Ing Nováková Martina Mgr. Srnová Jana (1+0) Lišková Ivana Ing. Melichová Veronika (2+4) Mgr. Chrumková Jana (1+1) Bc. Fišera Marcel (0+1) PaedDr. Motlíková Milada (3+2) Gottvaldová Blanka (1+0) Ing. Vávrová Alena (2+0) Mgr. Rudolfová Alena (2+1) Barochovský Jan Mgr. Vlčková Zuzana Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 15

16 5.4 Uplatnění absolventů školy Zborovská ul. Absolventi maturitních oborů Cestovní ruch, Hotelnictví a Obchodní akademie převážně pokračují dále ve studiu. Převládají vyšší odborné a vysoké školy s ekonomickým zaměřením, často i v návaznosti na svá studijní zaměření, tj. veřejná správa, cestovní ruch a gastronomie. Menší část absolventů pokračuje na jazykových školách nebo na školách v zahraničí. Vzhledem ke změnám, které v uplatnění absolventů probíhají, nelze přesná čísla stanovit. Alešova ul. Velká část absolventů středního vzdělání s výučním listem se hlásí přímo do firem a podniků. Absolventi strojírenských oborů, jako je Nástrojař a Zámečník, nacházejí uplatnění okamžitě, především ve strojírenských firmách v celém regionu. Jedná se například o firmy Sklostroj Turnov CZ, s. r. o, Kamax, spol. r. o., Turnov, Axl, a. s., Semily, ONTEX CZ, s. r. o., Turnov, Grupo Antolin Turnov, s. r. o., Šroubárna Turnov, BEHR Czech, s.r.o., Mnichovo Hradiště a další. Žáci oborů služeb, jako je Kuchař číšník a Prodavač najdou zaměstnání, pokud jsou zruční a odpovědně přistupují k práci, a to díky stále se rozrůstajícímu cestovnímu ruchu v Českém ráji i v Krkonoších. Přínosem pro jejich uplatnění je například absolvování cukrářského, barmanského kurzu, kurzu studené kuchyně a vykrajování ovoce a zeleniny pořádaného naší školou. Absolventi čtyřletého studijního oboru Ekonomika a podnikání nachází uplatnění v obchodech, podnicích nebo na úřadech. Část absolventů pokračuje ve studiu, a to zejména na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku. Část absolventů tříletých učebních oborů s výučním listem se hlásí na dvouleté nástavbové studium Podnikání zakončené maturitní zkouškou, čímž si mohou rozšířit možnosti dalšího uplatnění. Faktem však je to, že uchazeči mají často velmi špatné předpoklady ke studiu středního vzdělání s maturitní zkouškou. V průběhu předešlého studia se zpravidla zaměřují pouze na odborné znalosti, a tak mají často velké problémy se všeobecně vzdělávacími vyučovacími předměty. Úspěšní absolventi nástavbového studia mají praktické i teoretické znalosti a mohou začít po určité praxi i s podnikáním. 16

17 6 Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení 6.1 Programy dalšího vzdělávání nabízené školou Škola je místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti Libereckého kraje a je zákládajícím členem Vzdělávacího centra Turnov o.p.s. Dále škola spolupracuje s Úřadem práce v Semilech, Úřadem práce v Liberci a s Okresní hospodářskou komorou Liberec. Celoživotní vzdělávání zahrnuje různé typy a formy vzdělávání. Naše škola poskytuje celoživotní vzdělávání ve formě kurzů rekvalifikačních i zájmových. Škola umožňuje dospělým zájemcům získat stupeň vzdělání, a to v zejména v oboru Kuchař - číšník. Škola je autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Kód dílčí kvalifikace H H H H H H H H H H H H H H N Název dílčí kvalifikace Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů studené kuchyně Příprava minutek Prodavač Složitá obsluha hostů Soustružení kovových materiálů Frézování kovových materiálů Broušení kovových materiálů Vrtání kovových materiálů Obsluha CNC obráběcích strojů Optik pro brýlovou techniku Pokladní Skladník Manažer prodeje Průvodce cestovního ruchu 17

18 Nabízené neakreditované kurzy: Daňová evidence Účetnictví Obchodní zástupce Prodavačské práce Základy obsluhy osobního počítače Počítačové školení pro veřejnost (pro začátečníky i pokročilé) Kovoobráběčské práce Kuchařské práce Český jazyk pro administrativu Správná hygienická a výrobní praxe Efektivní komunikace Obchodní korespondence Právní minimum pro obecní úřady (Specializační studium pro zaměstnance obecních úřadů, členy obecních rad, zastupitele obecních úřadů) Zájmové kurzy: Jak společensky konzumovat nápoje a gastronomické speciality Český jazyk pro cizince 6.2 Programy realizované Ve školním roce 2012/2013 byly realizovány zkoušky osvědčující následné dílčí kvalifikace v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb.: Průvodce cestovního ruchu: Složitá obsluha: N 11 účastníků, z toho 9 absolventů H - 1 absolventka Kurz obrábění (soustružení, frézování, broušení) pro firmu BEHR Czech 9 účastníků i absolventů 6.3 Kurzy a semináře organizované pro žáky školy Základní barmanský kurz Kurz studené kuchyně Flair barmanský kurz Kurz sommelier - kadet Kurz funkčního čtení - odborný kurz pro žáky 1. ročníků školy Kurz cukrářských technologií Seminář o čokoládě Školení o ginu Carvingový kurz Seminář na téma Tradiční kuchyně v moderním pojetí 18

19 7 Spolupráce se sociálními partnery 7.1 Spolupráce se sociálními partnery Při výuce spolupracujeme s těmito sociálními partnery IHK Drážďany Asociace číšníků Česká barmanská asociace Czech carving studio s.r.o. Benešov Kuchyňské studio Vladimír Picka, Pelhřimov Vila Rosenberg, Mariánské Lázně, Ing. Karel Babka Cukrářské studio, Praha, Pavlína Berzsiová Úřad práce v Semilech Sklostroj Turnov CZ, s. r. o. Kamax, s. r. o., Turnov AXL, a.s., Semily Omega Optix, Brandýs nad Labem Akademie věd, ČR BEHR Czech, s.r.o., Mnichovo Hradiště Vzhledem k tomu, že odborný výcvik našich žáků oborů vzdělání zakončených výučním listem zaměřených na služby se uskutečňuje již od prvního ročníku přímo v organizacích fyzických a právnických osob, škola spolupracuje s velkou řadou organizací jak v oblasti služeb, tak i z výrobní sféry. Viz příloha. 7.2 Partnerské firmy: Rozvoj spolupráce se sociálními partnery vychází z potřeb školy. Dlouholetými partnery školy jsou Město Turnov, obecní a městské úřady v regionu, Státní hrad Karlštejn a Žleby, dále pak několik desítek dalších subjektů, s nimiž škola spolupracuje v rámci odborné a učební praxe žáků, případně v rámci své doplňkové činnosti, jako např. cestovní kanceláře, hrady, zámky, informační střediska, soukromé firmy. Spolupráce s firmou MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. V průběhu roku probíhají v naší škole kuchařské tréninky pro profesionální kuchaře zaměřené vždy na určitou specifickou oblast z gastronomie, např. staročeská kuchyně, polévky, omáčky, atd. Této akce se mohou zúčastnit i vyučující gastronomických předmětů a vždy se účastní čtyři naši žáci. Úřady práce: S úřadem práce v Semilech spolupracujeme v rámci průřezového tématu Člověk a svět práce. Každá třída posledního ročníku navštíví informační a poradenské středisko ÚP. Úřadům práce Libereckého kraje poskytujeme informace o otevíraných oborech a úřady práce tímto prostřednictvím přispívají k propagaci naší školy v řadách žáků vycházejících ze ZŠ v rámci své poradenské činnosti. Škola průběžně informuje ÚP o organizování rekvalifikačních kurzů, možnosti vykonat standardizovanou zkoušku Národní soustavy kvalifikací. 19

20 8 Zapojení do projektů Škola je partnerem v projektech v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR V rámci projektu Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a v cestovním ruchu pro Evropu CZ.1.07/1.1.09/ se inovovaly ŠVP a nyní se dle těchto inovací uskutečňuje výuka v 1. až 4. ročnících oborů hotelnictví a cestovní ruch. Probíhá udržitelnost projektu Rozvoj kompetencí dospělých v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu. Škola byla partnerem projektu UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení jehož realizátorem je Národní ústav odborného vzdělávání. V rámci projektu byly vytvořeny dva programy dalšího vzdělávání. Po programu Kompetence průvodce cestovního ruchu (školení proběhlo na konci školního roku 2012/2013) a studijní program Obrábění byl využit při školení zaměstnanců firmy BEHR Czech, s.r.o. Škola spolupracuje s NUV Praha při přípravě Jednotných závěrečných zkoušek. 8.1 Zahraniční spolupráce Spolupráce se skotskou vyšší odbornou a vysokou školou Banff and Buchan College ve skotském Fraserburghu Jedná se o státní školu, studenti ze zemí EU neplatí školné. Několik našich absolventů tuto školu studuje. 8.2 Exkurze V rámci maturitní práce byl uspořádán pro žáky školy třídenní zájezd na Slovensko do oblasti Bílých Karpat. Jako součást praktické maturitní zkoušky žáci 4. ročníků připravili řadu jednodenních zájezdů pro žáky nižších ročníků naší školy. Žáci spolu s vyučujícími se zúčastnili v Drážďanech informační schůzky ohledně možnosti letní praxe na lodích. Dále žákům nabízíme odbornou praxi v Německu, zejména v Berchtesgadenu nebo Auffeffu a Obersdorfu v Bavorsku. 8.3 Spolupráce s IHK Dresden Spolupráci s IHK pokračovala přípravou a prezentací studené kuchyně žáky naší školy na společném setkání ve Waltersdorfu. 20

21 8.4 Zahraniční spolupráce s Holandskem V roce 2013 pokračovala dříve navázaná spolupráce s holandskou školou Pleincollege ve městě Nuenen. Od září 2012 probíhala internetová komunikace k uskutečnění další výměnné akce mezi naší a holandskou školou. Na jaře roku 2013 proběhly týdenní výměnné pobyty žáků obou škol. Pro holandské žáky byl připraven v rámci oboru Cestovní ruch a Hotelnictví zajímavý a bohatý program. I žáci oboru Obchodní akademie se mohli zúčastnit tohoto výměnného pobytu, jehož cílem je poznání Holandska a motivace žáků k jazykovému vzdělávání. 21

22 9 Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9.1 Výsledky soutěží a prezentace školy V obou budovách školy se uskutečnila školní kola různých olympiád a soutěží, např. ve finanční gramotnosti, přičemž žáci postoupili až do celostátního kola, dále proběhla Valentýnská školní soutěž v opisu na klávesnici. Prodavači zorganizovali pro zvýšení zájmu o obor soutěž ve vánočním aranžování a soutěž v balení zboží. Další soutěží byla Logická olympiáda od společnosti Menza, v níž jeden žák postoupil do krajského kola. Krajské soutěže v grafických disciplínách na OA v Jablonci n. N. se zúčastnili celkem 2 žáci z pracoviště Zborovská v psaní na klávesnici PC. V soutěži Gastro Hradec Králové, obor Kuchař, žák 4. ročníku získal ocenění ve stříbrném pásmu a žák 3. ročníku oboru Kuchař soutěžil v carvingu. Žáci tříd H2 a H3 se zúčastnili 12. ročníku soutěže ve znalostech o pivu, v čepování a servisu piva a míchání nápojů s pivem Radegast Birell Cup Nejúspěšnějším našim žákem byl žák ze třídy H2, který obsadil 3. místo v běhu číšníků a 13. místo v disciplíně míchaný nápoj s pivem, další žák z H3 se umístil na 6. místě v čepování a servisu piva a žák z H3 se umístil na 8. místě v běhu číšníků a na 14. místě v čepování piva. Soutěže se zúčastnilo 40 žáků z odborných škol. 9.2 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání V rámci celoživotního vzděláváni jsme se zapojili do projektu ESF Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5, Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků OA, HŠ a SOŠ, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, reg. č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/ , přičemž pedagogové se vzdělávali v cizích jazycích (angličtina I., II., francouzština), v oblasti ICT a v kurzech prohlubujících jejich pedagogické dovednosti, a to asertivita v životě pedagoga, komunikace ve složitých situacích, syndrom vyhoření, jak úspěšně komunikovat. Zlepšení spolupráce s výchovnými poradci a firmami Při přijímání žáků do strojírenských oborů Nástrojař, Obráběč kovů a Zámečník se projevila dobrá spolupráce s výchovnými poradci základních škol a spolupráce s firmami v regionu. Pro přiblížení daného oboru žákům jsme uspořádali jednodenní soutěže žáků základních škol v našich dílnách. Zlepšení materiálně technického vybavení školy I nadále pokračujeme ve vybavování školy moderními pomůckami, novými knihami, stroji a nářadím. Budova školy v Alešově ulici je majetkem Libereckého kraje, a proto tuto budovu neustále opravujeme. V roce 2012 a 2013 byla v 1. a ve 2. patře budovy opravena elektroinstalace, položena nová dlažba na chodbách a částečně na schodišti. Nově byly zrekonstruovány žákovské WC, včetně šatny pro tělesnou výchovu se sprchami. 22

23 9.3 Vlastní prezentace školy 1. Škola se prezentovala pravidelně na všech schůzkách s rodiči vycházejících žáků na základních školách v celém regionu. 2. Škola zorganizovala tradiční burzu středních škol na naší škole ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje a Úřadem práce ze Semil. Burza se konala v pátek 2. listopadu 2012 od 8:30 do 16:00 hodin. Navštívilo ji opět velké množství rodičů a žáků základních škol. 3. Další prezentací byla účast na EDUCA 2012 MY JOB Liberec, kde se jsme nabízeli především obory středního vzdělání s výučním listem, např. Optik a obory s maturitní zkouškou: Cestovní ruch, Hotelnictví a Obchodní akademii. 23

24 9.4 Zprávy metodických a předmětových komisí za rok 2012/ Hodnotící zpráva předmětové komise českého jazyka a literatury Předmětová komise na počátku školního roku provedla aktualizaci tematických plánů. Během září byly aktualizovány seznamy literatury k ústní části MZ a zveřejněny na webových stránkách školy Školní knihovny V obou budovách školy fungují školní knihovny. Během celého školního roku probíhal nákup nových knih, především podle školního seznamu ke společné MZ z českého jazyka a literatury a zájmu čtenářů. Obě knihovny nabízejí bohatý výběr všech žánrů české i světové literatury. Knihovna v budově ve Zborovské ulici bude fungovat od dalšího školního roku v nových prostorách Vzdělávání vyučujících Všechny češtinářky mají všechna potřebná školení pro funkci hodnotitele slohových prací i hodnotitele ústní zkoušky z českého jazyka a literatury. Průběžně sledují i informace na webu Nová maturita a seznamují s novinkami své žáky Olympiáda v českém jazyce V prosinci 2012 se uskutečnilo v obou budovách školní kolo olympiády. Do okresního kola postoupily tři žákyně. Jejich znalosti však nestačily pro postup do kola krajského Maturitní zkoušky Vyučující vypracovaly pro ústní zkoušku společné části MZ další pracovní listy dle seznamu literatury platného pro školní rok 2012/2013. V tomto školním roce maturovalo v 5 třídách (A4, H4A, H4B, 4OPČ, 2NS) 118 žáků. Při ústní MZ neprospělo 6 žáků, písemnou práci nezvládli 2 žáci, v didaktickém testu byli neúspěšní 3 žáci Akce zajištěné předmětovou komisí Na začátku školního roku byly realizovány kurzy funkčního čtení pro všechny první ročníky. Během celého školního roku škola využila nabídky představení divadla v Mladé Boleslavi pro doplnění výuky literatury jak v dopoledních, tak i v abonentních večerních představeních. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní žáci prvních ročníků absolvovali přednášku o efektivním učení. 24

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz, vedeni@ohsturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Zborovská 519 Alešova 1723

Zborovská 519 Alešova 1723 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Zborovská 519 Alešova 1723 Schválila dne 29. srpna 2011 Ing. Milena Lednejová, ředitelka 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 44) 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola a Střední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 Obsah Strana 2 (celkem 14) I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a byly ve školním roce zařazeny ve školském rejstříku...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více