ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března Foto F. Jedlička a archiv školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy"

Transkript

1 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013 Akademie Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013 Více na str. 7 foto: F. Jedlička Foto F. Jedlička a archiv školy DNES V LISTECH: Pozvánka na zasedání zastupitelů města Prohlášení ředitelů organizací a škol Projekty prevence kriminality Statistici opět zjišťují životní podmínky domácností č.6

2 2 Žamberské LISTY Informace z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 16. dubna 2013 od 15:00 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní ul.833 Na programu jednání: Prezentace organizací KD FIDIKA, MUZEA,KNIHOVNY finance majetek různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Prohlášení ředitelů škol a organizací My, níže uvedení ředitelé škol a organizací zřizovaných městem Žamberkem, vyjadřujeme své znepokojení a nesouhlas s očerňováním našeho města ve sdělovacích prostředcích a se způsobem, jakým je tato kampaň vedena. S vedením města i úředníky městského úřadu spolupracujeme téměř denně. Nacházíme u nich vždy oporu, pochopení a snahu řešit naše problémy. Jednání jsou vedena na profesionální úrovni, nechybí jim lidský přístup, nadhled a mnohdy potřebná dávka humoru. Pro město a jeho vedení pracujeme rádi a snažíme se, aby bylo co nejvíce spokojenosti na straně žáků, rodičů a občanů města Žamberka. Proto protestujeme proti obrazu nedůvěry a bezpráví, který vytvářejí různá média a bohužel i někteří občané našeho města. Ing. Jana Hlaváčová PhDr. Hana Chvátilová Marta Kacálková Mgr. Miroslava Krajčírová Bc. Daniel Kubelka Patrik Lauterbach Alena Němcová Iva Pražáková Mgr. Roman Pospíšil Mgr. Lucie Raliková Blanka Reková Mgr. Jaroslav Tajbr Ing. Stanislav Tajbr Ivan Vrkoč Městská knihovna Žamberk ZUŠ Petra Ebena Žamberk Školní jídelna Žamberk Centrum sociální péče Žamberk FIDIKO Žamberk Městská policie Žamberk SVČ Animo Žamberk Mateřská škola Čtyřlístek Žamberk Základní škola Nádražní 743 Žamberk Městské muzeum Žamberk Mateřská škola Sluníčko Žamberk Základní škola 28. října 581 Žamberk Správa budov, s.r.o., Žamberk Technické služby, s.r.o., Žamberk Začíná svoz bioodpadů První svoz bioodpadů se letos v Žamberku uskuteční v úterý 2. dubna a ve středu 3. dubna. Další svozy budou opět pravidelně po 14 dnech až do konce listopadu. Nezapomeňte hnědé nádoby přistavovat včas a také na okraj chodníku, aby obsluha svozového auta jednoznačně poznala, které nádoby má vyprázdnit. Děkujeme, že třídíte bioodpady. Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková VYHLÁŠENÍ DRAŽBY chou s příslušenstvím 55,00 m 2 ve 3. NP bytového domu č.p. 822, 823 se spoluvlastnickým podílem 550/9101 na společných částech budovy, se spoluvlastnickým podílem 550/9101 pozemků parc.č. 3921, 3920 v obci a k.ú. Žamberk za vyvolávací cenu ,-Kč s možností prohlídky bytu dne od 13:00 do 13:30 hod. Informace: Ing. Jiří Šmok , Bc. Ivana Hečková Místní poplatek ze psů Místní poplatek ze psa platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má na území města Žamberka trvalý pobyt nebo sídlo. Roční poplatek ze psa činí v rodinném domě 150,- Kč, v bytovém domě 700,- Kč. Další varianty poplatku jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města Žamberka č. 5/2010 o místním poplatku ze psů. Místní poplatek můžete uhradit i v hotovosti na Městském úřadě, Masarykovo nám. čp.166, Žamberk (budova radnice), finanční odbor. Úřední dny: Po 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. St 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. Čt 8:00 11:00 hod. V jednotlivých případech je možno se předem domluvit i na jiný den, tel. č Splatnost místního poplatku ze psů je dne Hana Matějíčková, ref. finančního odboru Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2013 činí 500,- Kč na 1 osobu a rok, osoby starší 70 let mají 50 % snížení. Poplatek můžete uhradit v hotovosti na Městském úřadě (radnice), Masarykovo nám. čp.166, v Žamberku, na finančním odboru místní poplatky č.dv. 201, a to v úřední dny: Pracovní doba: Po 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. St 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. Čt 8:00 11:00 hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. Pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 75/2013- RADA/3423 ze dne vyhlašuje dražbu neobsazené bytové jednotky ve vlastnictví města Žamberka na středu od 9 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ul.čp. 833, s povinností složení dražební jistiny v částce ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 823/5, 2+1 s podlahovou plopoplatky Z Centra sociální péče účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č Splatnost poplatku: - 1/2 poplatku 30.4., - 2/2 poplatku Iveta Dytrtová, referentka fin.odboru Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Připomínáme účinnost Obecně závazné vyhlášky č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zde jsou uvedeny některé důležité informace této OZV: Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí - umístění reklamních zařízení, - umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, - provádění výkopových prací, - umístění skládek, stavebního zařízení, - vyhrazení trvalého parkovacího místa, atd. Veřejným prostranstvím jsou podle této vyhlášky všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. Veřejné prostranství je vymezeno v příloze uváděné vyhlášky. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství uvedeným v předmětu poplatkem. Ohlašovací povinnost, sazby poplatku, osvobození od poplatku a další informace najdete ve výše uvedené Obecně závazné vyhlášce města Žamberka. Hana Matějíčková, ref. finančního odboru Centrum sociální péče města Žamberk 21. února proběhlo v Centru sociální péče promítání fotografií a přednáška pana Ing. Karla Vojty na téma SHIVLING výstup na posvátnou horu v Západní Himálaji. Diváci ocenili fotografie atraktivních míst, zajímavé informace a postřehy. 6. března se uskutečnila pod vedením pana Ing.Vladimíra Fikejse poutavá a užitečná beseda s nájemníky Penzionu (Albertova 357). Tématem byla požární prevence a ochrana nájemníků při vzniku havárie či jiné ohrožující události. Besedy se dále zúčastnil pan starosta Jiří Dytrt, zástupci Správy budov, s.r.o., a zástupci Centra sociální péče města Žamberka. Mgr. Miroslava Krajčírová, ředitelka

3 Žamberské LISTY 3 OZNAMUJEME UZAVŘENÍ MASARYKOVA NÁMĚSTÍ v Žamberku dne 20.dubna, v případě špatného počasí 27.dubna 2013 z důvodu zásadní opravy silnice 1/11. Podrobnosti v příštích Žamberských listech. Půjčky se poskytují na: obnovu střechy starší 10 let, zřízení plynového, elektrického nebo vytápění z obnovitelných zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy, vybudování vodovodní přípojky k domu, vybudování kanalizační přípojky ke stávajícímu domu a její napojení do veřejné kanalizace, zřízení malé ČOV ke stávajícímu domu, kde nelze objekt napojit na veřejnou kanalizaci, dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě, Ing. Jiří Šmok, ved.reúp Město Žamberk vyhlašuje dle Zásad pro tvorbu a použití Fondu rozvoje SAM 3218 I. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje. Žádost o poskytnutí půjčky mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo byty na území města Žamberka, nebo oprávněný nájemce v případě poskytnutí úvěru na koupi bytu z vlastnictví města a splňují i další podmínky Zásad pro tvorbu a použití Fondu rozvoje do 17. května 2013 do 12:00 hodin. Tiskopis žádosti je možno si vyzvednout na finančním odboru MěÚ v Žamberku u pí Matějíčkové nebo stáhnout z webových stránek města Žamberka - sekce formuláře. Žádost musí obsahovat všechny potřebné údaje včetně příloh (viz žádost). Výběrová komise jmenovaná radou města po posouzení jednotlivých žádostí a možností fondu doporučí zastupitelstvu města poskytnutí jednotlivých půjček. O konečném výsledku výběrového řízení rozhodne zastupitelstvo města. O výsledku budou žadatelé písemně informováni. Smlouvy o půjčce s jednotlivými žadateli podle doporučení komise budou uzavřeny do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva města. Finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím České spořitelny, a.s., pobočky Žamberk. obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí, zateplení obvodového pláště domu, vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena, rekonstrukce sociálního zařízení nebo rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě, vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou, koupi bytu z vlastnictví města Žamberka dle Pravidel. Město poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů půjčky do maximální výše Kč na jeden opravovaný nebo modernizovaný byt a do maximální výše Kč na jeden nově postavený byt. Maximální výše půjčky pro vlastníky obytných domů s více byty je Kč. Na koupi bytů z vlastnictví města Žamberka město poskytuje oprávněným nájemcům půjčku do maximální výše Kč. Úrokové sazby jsou: 3% p.a. v případě půjčky na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového fondu, jestliže vzniká nový byt, 4% p.a. v ostatních případech oprav, rekonstrukcí a modernizací bytového fondu, 4% p.a. v případě koupě bytu oprávněným nájemcem, 0,1% úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů: max. 4 roky v případě poskytnutí půjčky ve výši do ,- Kč, max. 5 let v případě poskytnutí půjčky na koupi bytu oprávněným nájemcem, max. 7 let v případě poskytnutí půjčky ve výši nad ,- Kč, max. 8 let v případě poskytnutí úvěru ve výši nad ,- Kč na opravy a modernizaci bytového fondu, jestliže vzniká nový byt. Tato lhůta počíná běžet od 1. ledna roku, který následuje po dni, který byl ve smlouvě o půjčce stanoven jako poslední termín čerpání půjčky. Bližší informace podá: Hana Matějíčková, tel Z pracovního kalendáře 1. místostarosty Praha, jednání s obchodním radou polského velvyslanectví v Praze o možnostech podpory příhraniční spolupráce v oblasti investic účast na jednání s pí ředitelkou Střední školy obchodu řemesel a služeb o struktuře budoucích studijních oborů jednání s panem Čihákem, odborníkem v solární energetice, o možném uplatnění při rozvoji města další pracovní jednání o využití ekologických energetických zdrojů Svitavy, jednání s Ing. Sládkem o možnostech spolufinancování městských projektů z privátních zdrojů Hradec Králové, právní porada ve věci ignorace zájmu města jako společníka, o odkup volných podílů ve společnosti Poliklinika, s.r.o porada ředitelů jednání s ředitelem Technických služeb o alternativách výstavby nového sociálního a administrativní zázemí společnosti. Projednání plánu údržby majetku s investičním technikem Ing. Fabiánem účast na jednání s poslankyní parlamentu ČR Ing. Květou Matušovskou. Jednání rady města. PODĚKOVÁNÍ Vážení spoluobčané, jisté okolnosti a následná pracovní neschopnost mi letos neumožnily plnohodnotně spolupracovat při tvorbě rozpočtu města. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem kolegům za čas, energii a především odbornou erudici, kterou věnovali sestavení rozpočtu na rok Jedná se o proces, ve kterém jde o citlivé vybalancování potřeb a očekávání Vás občanů, městem spravovaných a zřizovaných organizací, zájmových spolků a sportovních oddílů. S pokorným vědomím vlastní nahraditelnosti si nemohu odpustit poděkování mým kolegům; starostovi města Jiřímu Dytrtovi, paní místostarostce MUDr. Jirešové, finančnímu výboru vedenému Petrem Procházkou. Dále pak děkuji zaměstnancům města, jmenovitě vedoucí finančního odboru Ing. Janatové, správci rozpočtu Robertu Charfreitagovi, vedoucímu majetkového odboru REÚP Ing. Šmokovi a investičnímu techniku Ing. Fabiánovi. Dále mé díky patří ředitelům, vedoucím a ekonomům městských organizací za jejich seriozní přístup, který projevili při formulaci svých rozpočtových požadavků. V osobní rovině děkuji všem, kteří mě během mé měsíční pracovní neschopnosti podpořili přáním brzkého uzdravení. Potěšili jste mě, moc si Vašeho zájmu a podpory vážím. S úctou Ing. Petr Novotný, místostarosta. Program Nová zelená úsporám Vláda schválila návrh věcného záměru programu Nová zelená úsporám, který jí předložil ministr Tomáš Chalupa. Program poběží v letech a připraven je pro vlastníky soukromých a veřejných budov. První výzva bude zaměřena výhradně na zateplení rodinných domů s podmínkou výměny nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva, samostatně pak v domech, které již na požadovanou úroveň zatepleny byly, a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody v rodinných domech. Navrženy jsou tyto formy podpory: přímá dotace, která bude záviset na procentním snížení energetické náročnosti budovy, dále bonus např. na pořízení nového kotle v souladu s podmínkami programu, nebo dotace na projektovou dokumentaci. Akceptované budou náklady na realizace zateplení rodinných domů, výstavby, výměny zdrojů na tuhá fosilní paliva a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody započaté po 1. lednu 2013 a v souladu s podmínkami programu Nová zelená úsporám. Nově bude podporována také výměna kotlů na tuhá fosilní paliva za nové zdroje tepla s lepšími parametry a také instalace solárních systémů na ohřev teplé vody. Solární systémy mohou být instalovány i na nezateplené budovy, protože zde dochází k úspoře energie na výrobu teplé užitkové vody. Mgr. Šárka Strnadová, manažerka dotací, Odbor RRÚP MěÚ Žamberk

4 4 Žamberské LISTY Zpráva o schváleném rozpočtu města Žamberka na rok 2013 Zastupitelstvo města dne 1. března 2013 projednalo a schválilo rozpočet města na letošní rok. Vzhledem k tomu, že město od prosince loňského roku hospodařilo v režimu rozpočtového provizoria, vnímám schválení rozpočtu jako důležitý a významný krok pro život v našem městě. Níže uvádím nejpodstatnější kapitoly rozpočtu pro občany města. Podařilo se významně snížit provozní náklady města: - Na základě výběrového řízení došlo ke změně pojištění skoro miliardového městského majetku nikoliv na úkor plnění pojistných událostí s roční úsporou na pojistném cca 380 tis. Kč. - Byla vypsána a realizována soutěž na telekomunikační služby - na mobilních telefonech, to znamená úsporu cca 200 tis.kč za rok, na pevných linkách asi 120 tis.kč za rok a na internetu to je částka pro městský úřad 50 tis.kč a dalších 100 tis. Kč ušetříme u městských příspěvkových organizací. - Významnou úsporou jsou náklady za elektrickou energii na komoditní burze získalo město výhodné tarify pro všechny městské podniky a školy roční úspora mezi tis. Kč. Všechny uspořené finanční prostředky (více než 1 mil. Kč) jsou vloženy spolu s ostatními prostředky do investic, které jsou v letošním roce plánovány v objemu cca 15 mil. Kč. Ze schváleného rozpočtu uvádím nejdůležitější investice pro rok 2013: - Zateplení staré budovy Základní Slovo zastupitele školy Nádražní 743 horní město investuje 7,5 mil. Kč rozložených do dvou let. Důvodem je havarijní stav oken a rovněž snížení nákladů na provoz této budovy. - Výměna oken v budově Centra sociální péče za 1,2 mil. Kč opět se do budoucna ušetří za energie a zvýší se užívací komfort jednotlivých bytů. Další investicí v této budově je vybudování bezbariérové koupelny za částku 400 tis. Kč. - Na letošní rok je plánovaná významná úprava prostranství před vlakovým nádražím, finančními prostředky se na ní bude podílet Pardubický kraj, České dráhy a město Žamberk. Důvodem je především nevyhovující prostranství vlakové zastávky pro občany a návštěvníky města. - Počítá se s dokončením veřejného osvětlení v Betlémě a Polsku. Tato investice navazuje na již dokončené investiční akce z loňského roku, kdy byla vybudována kanalizace s rekonstrukcí vodovodní sítě a následným položením nových asfaltových povrchů, včetně přípravy na vybudování nového veřejného osvětlení. - Ve školní jídelně dojde k výměně provozního výtahu asi za 700 tis. Kč. - Další etapa rozšíření městského kamerového systému, která navazuje na první etapu, ve které byla provedena instalace jedné kamery na Masarykově náměstí, včetně vybudování zázemí pro sběr dat na služebně Městské policie v Žamberku. Důvodem je především zajištění bezpečnosti občanů našeho města. Jiří Dytrt MĚSTO ŽAMBERK NEVZKVÉTÁ! Vedení města nás neustále přesvědčuje, že Žamberk je v dobré ekonomické situaci. Opak je pravdou. V několika příspěvcích Vás pomocí grafů s komentářem seznámím se skutečností. Nejdříve mi dovolte uvést pro pochopení městských financí příklad rodinných financí: - máte čistou mzdu či důchod Kč ročně (ve městě to jsou provozní příjmy) - platíte za výdaje např. nájemné, energie, jídlo Kč ročně (ve městě to jsou provozní výdaje) - máte Kč na běžném bankovním účtu (také město má bankovní účet) - splácíte spotřebitelský úvěr Kč ročně (také město splácí úvěr) - máte garáž, pozemek a movité věci (také město má budovy, pozemky a movité věci). Vaše příjmy jsou sice o Kč vyšší než výdaje (ve městě je to nazýváno rozpočtovým přebytkem), ale přesto s penězi nevycházíte, protože musíte splácet úvěr Kč. Kde vezmete chybějících Kč? Z běžného účtu vyberete Kč (zůstane na něm pouze Kč). Z čeho zaplatíte zbývajících Kč? Musíte prodat majetek. Prodáte pozemek za Kč (ve městě se tomu říká kapitálový příjem). Za Kč si koupíte bazén na zahradu (tomu se ve městě říká kapitálový výdaj či investice). Zbývajících Kč použijete na splacení úvěru. Teď se prosím vraťme k městským financím ve dvou grafech: A) Celkový hospodářský výsledek (bez financování) deficit/přebytek rozpočtu Ve skutečnosti skoro nic nevypovídá o ekonomické situaci města. Například naše město má letos splatit přes 14 milionů úvěrů a vytvořilo přebytek pouze ve výši 11,5 milionů. Ten se sice líbivě prezentuje veřejnosti jako úspěch, ale ve skutečnosti to vypovídá pouze o tom, že má město dluhy. Rozdíl musí město uhradit z vlastních zdrojů (prodejem majetku, snížením stavu na běžném účtu města či převáděním peněz z městských fondů). B) Provozní rozpočet včetně splátek za úvěry Zdravé hospodaření znamená vytvářet po započtení splátek úvěrů provozní přebytek tak, aby zbylo na investice. To se v Žamberku osm let neděje. Celkový deficit od roku 2006 převýšil 40 milionů. Z grafů je vidět, že roky 2000 a 2005 byly i přes celkový rozpočtový deficit úspěšné a naopak roky 2007, 2008, 2009 a 2013 jsou i přes celkový přebytkový rozpočet velmi špatné. Nejlépe město hospodařilo v letech , nejhůře v letech Rozpočet 2012 byl navíc posílen zdvojnásobením koeficientu daní z nemovitostí o 5 milionů, i přesto byl provozní rozpočet nejhorší v historii. Rozpočet 2013 byl navíc posílen o 12 milionů novým rozpočtovým určením daní, přesto je provozní rozpočet opět v minusu. To byly jedny z hlavních důvodů, proč jsem oba rozpočty nepodpořil. Příště se podíváme na stav financí na běžném účtu, kolik město investovalo v jednotlivých letech a jak umí čerpat investiční dotace. Děkuji Vám za pozornost.richard Neugebauer (Svobodní) Pozn.redakce: výše uvedený text jsme předali k vyjádření Ing. E. Janotové, ved. fin. odboru a starostovi města J. Dytrtovi Vážení spoluobčané, v uvedené tabulce jsou uvedené základní informace o ekonomice města. Nechci a nebudu polemizovat o tom, zda informace uvedené Mgr. R. Neugebauerem jsou objektivní. To, co Vám předkládáme, je materiál, který projednávalo zastupitelstvo města Žamberka 1. března 2013 při schvalování rozpočtu s komentářem vedoucí finančního odboru města Žamberka. Vzhledem k vývoji ekonomických ukazatelů města v posledních 2 letech nemůžeme souhlasit s názorem Mgr. R. Neugebauera v uvedeném článku. Výše provozního přebytku = = provozní příjmy provozní výdaje Provozní přebytek je určen na: - splátky úvěrů přijatých v minulých letech, - na investiční činnost města, - na aktivní operace řízení likvidity. Město musí ze svých provozních příjmů pokrýt veškeré provozní výdaje a ještě tvořit provozní přebytek minimálně v takové výši, která pokryje splátky úvěrů včetně úroků. Tuto podmínku dodrželo město v letech 2003, 2004, 2005 a po dlouhém období poprvé v letech 2012 a V r.2005 dosáhl provozní přebytek významné částky díky předplacenému nájemnému za objekt v kasárnách ve výši 9 mil. Kč. V letech hradilo město splátky úvěrů nejen z provozních prostředků, ale i z prostředků z minulých let uspořených na běžných účtech či z prostředků získaných prodejem kapitálového majetku. V r.2012 město zaplatilo a v r.2013 zaplatí splátky úvěrů včetně úroků plně ze svých provozních prostředků. Z provozních prostředků navíc zbudou finanční prostředky na investiční činnost města. Na investice je v těchto letech dále

5 Žamberské LISTY 5 použit zůstatek na běžných účtech z minulých let a příjmy z prodeje kapitálového majetku (majetek pro město zbytný). Není chybou, že provozní prostředky, uspořené finanční prostředky a prostředky z prodeje kapitálového majetku jsou investovány do majetku nového, či do rekonstrukce a technického zhodnocení majetku stávajícího. Největším hříchem v hospodaření každé účetní jednotky je to, pokud jsou uspořené finanční prostředky nebo finanční prostředky získané z prodeje kapitálového majetku projídány v provozu. Toto se však v posledních letech na městě neděje. Uspořené finanční prostředky a prostředky získané z prodeje kapitálového majetku jsou vkládány na investiční činnost města. Jiří Dytrt a Ing. Eva Janotová, ved.odboru finančního Struktura příjmů a výdajů rozpočtu města Žamberk v letech porovnání Položka Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Financování Splátky úvěrů Přijaté úvěry Vazba investičních a provozních příjmů a výdajů Příjmy provozní Výdaje provozní Provozní přebytek rozpočtu Provozní schodek / přebytek po splátkách úvěrů (zdroj na investice) Investiční výdaje Stav úvěrů Zůstatek peněžních prostředků na ZBÚ Mezi námi zastupiteli Milý Richarde, k Tvému článku v ŽL č.5 Proč jsem přestoupil z ODS ke Svobodným? mi dovol několik poznámek a dotazů. Adresuji ti je jako dlouholetá starší kamarádka, za kterou se stále považuji. - Když se loď potápí, můžeš ji opustit nebo se přidat k zachráncům. Lodí myslím ODS. - Zaráží mne, že loď opustí nikoli běžný člen posádky, ale nedávno tvář ODS a kandidát do senátu. Strana Tě jistě vybavila nejen morální, ale i finanční podporou. - Nezapomněl jsi, že Tvoje jméno zvolili občané Žamberka také proto, že bylo na kandidátce ODS, vedle ostatních kandidátů a pod volebním programem této strany? - Na kauzy Pěší zóna a tajemník existují evidentně dva pohledy. Proč jsi zvolil ten současnému vedení nepřátelský, je Tvoje věc. Neměl bys ale zapomínat, že minimálně první kauza již byla na stole v době našeho vstupu do zastupitelstva a Tvé kandidatury v barvách ODS. - Za svého dlouholetého působení v zahraničních stycích jsem potkala mnoho výrazných osobností v komunální politice našich partnerských měst. Dvou z nich si nesmírně vážím. Starosta Rudolf Müller vedl Püttlingen 27 let, a to v Sársku funguje od začátku jeho kariéry přímá volba starosty. Jeho odpověď na moji otázku, co by se stalo se zastupitelem, který by opustil stranu, za kterou byl do zastupitelstva zvolen, byla jednoznačná. Přišel by o mandát. - Druhým nestorem na radnici partnerské italské Fresagrandinarie je Giovanni di Stefano. Právě slouží čtvrté volební období jako starosta. Na stejnou otázku odpověděl také jednoznačně. Ve vysoké politice se to, bohužel, stává. V komunální nemožné. Kdysi sledoval přestupy našeho bývalého starosty ze strany do strany a komentoval je lakonicky: U nás? Mrtvý muž! - A teď otázka. Kde bereš odvahu vyzývat právě Ty a právě v tomto článku opoziční zastupitele k deklarování čehokoli? Koho tím myslíš? Lidi, kteří se poctivě snaží pracovat ve prospěch věci a města? - A závěrečná otázka. Můžeš mě, prosím, informovat, kolik členů má strana Svobodných v Žamberku a kdo tedy momentálně zaštiťuje Tvé působení v zastupitelstvu? Principem zastupitelské demokracie je, že zastupitel zastupuje určitou skupinu lidí, kteří mu dali důvěru. Kde cítíš tuto důvěru momentálně Ty? S pozdravem Hana Chvátilová P.S. Pro upřesnění - nikdy jsem nebyla, nejsem a nebudu členkou ODS. O prvních dvou větách pana starosty nelze pochybovat. Rozpočet je velmi důležitý dokument a je nutné ho mít a schválený. Zapomněl ale dodat, že výkaz o hospodaření musí úředníci finan. odboru vypracovat každý měsíc a všechny ostatní odbory jim k tomu musí poskytnout veškeré podklady.vím, o čem hovořím.vedla jsem skupinu 52 lidí a výkaz hospodaření jsem každý měsíc kontrolovala a podepisovala. Konec listopadu byl vlastně takový konec roku.v prosinci se dělá rozpočet na příští rok a také se schválí. Každý ředitel od léta ví, co bude potřebovat v dalším roce, a také to včas sdělí. Takže schvalování rozpočtu v prosinci Ještě k rozpočtovému zastupitelstvu je běžné a obvyklé, jen v Žamberku ne. Jako opozice jsme žádali schvalování rozpočtu na další rok v prosinci. Požadavek byl smeten se stolu jako nemožný a neopodstatněný.v rozpočtovém provizoriu jedou obvykle města nebo vesnice, které mají finanční problémy. Město Žamberk jelo od 1.1 do v rozpočtovém provizoriu, a to neměl být problém od do to již problém být měl. Jak jsem ale zjistila, školy učily, mateřské školy fungovaly, školní jídelna vařila a žádná příspěvková organizace nezavřela brány z důvodu nedostatku peněz. Takže otázka zní : Komu a co se ochromilo? Dále se ptám znovu pana Dytrta, která plánovaná 15 milionová investice se nemohla od do zahájit a zahájila se ? Ráda se na ni půjdu podívat. A teď ještě k tomu hlasování.pět se nás zdrželo hlasování o změně programu, o původním programu se již nehlasovalo. Světe, div se,,jak je možné, že pět zastupitelů zhatilo rozpočtové zastupitelstvo? Proto, že pět zastupitelů vládnoucí koalice se nedostavilo. Mgr. Neugebauer byl na cestě a během pěti min.by se dostavil, opozice by měla 8 hlasů proti 6. Mezi námi stejně by se nic nevyřešilo, ani jedna strana neměla potřebných jedenáct hlasů. Přeji všem pěkné jaro. O. Ballová, zastupitelka města V článku s názvem Pěší zóna a My, který napsala paní zastupitelka PhDr. Hana Chvátilová, jsou o mé osobě uvedena nepravdivá tvrzení. Nezvolil jsem cestu přímého udání příslušným orgánům. Nikdy jsem urputně nejednal proti zájmům města a moje účast v kauze Pěší zóna spočívala v tom, že jsem spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení. Ivan Prchal

6 6 Žamberské LISTY Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány Několik poznámek k článku zastupitele pana Neugebauera. V ŽL č.5/2013 mě zaujal článek zastupitele pana Richarda Neugebauera. Nechci se vyjadřovat k nejobsažnější části sdělení pana zastupitele, a to o vnitřní situaci v ODS. Je to jistě velmi otevřené vyznání člena místní organizace ODS, který byl dokonce v r za tuto stranu kandidátem do Senátu ČR na Ústeckoorlicku. Jistě to vypovídá o situaci, která nemusí být v této straně ojedinělá. Snad jen poznámku, že jsem úplně nepochopil rozhodnutí p.neugebauera vystoupit z ODS a stát se členem, jak píše Strany svobodných občanů. Pokud se nemýlím, tak tato strana v komunálních volbách do místního zastupitelstva nekandidovala. Koho chce tedy pan Neugebauer v zastupitelstvu zastupovat? Možné je však vše. V závěru článku vyzývá opoziční zastupitele, kteří chtějí podporovat současnou koalici na radnici, aby toto veřejně deklarovali. Dále uvádí, že za současné situace se ODS i TOP 09 opírá při hlasování o hlas KSČM. Tomu již vůbec nerozumím. Tak, jak to je. ODS má 3 zastupitele, z toho 2 radní, TOP 09 jednoho zastupitele, který je současně v radě. ČSSD 3 zastupitele a z toho 2 radní, Starostové a nezávislí 3 zastupitele, Sdružení Kostelní věž Blíží se zase turistická sezona a s ní vydávání různých propagačních a reklamních materiálů o městě a jeho památkách. Jednou z nejvýznamnějších staveb v Žamberku je kostel s. Václava se svými dvěma věžemi. Chtěl bych upřesnit údaj o jejich výšce. V literatuře i brožurách se údaj o jejich výšce různí. Už nezávislých 5 zastupitelů a Žamberské dem.koal. 4 zastupitele a z toho 2 radní. Takže, 11 zastupitelů má v Radě 7 čl. a 10 zastupitelů není v Radě zastoupeno. Toto uskupení vymezuje pojem koalice a opozice. V obcích by však toto rozdělení nemělo vyvolávat podobu sportovních utkání. Hlasování 21 zastupitelů by mělo být vždy o prospěšnosti pro město. To ale neznamená, že nemůže být na věc rozdílný názor. Zastupitelé skládají slib, ve kterém se zavazuji, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu (obce) města a jejich (jeho) občanů. Upozorňuje na to ve svém článku i paní Hana Chvátilová. Takže, pane Neugebauere, ten závěr se Vám moc nepovedl a navíc to, co vkládáte do vínku pravici, to má ve svém programu i levice. Nesvádějte tedy Vaše problémy na hlasování KSČM. A jestliže je velký rozdíl mezi Vaším hlasováním proti a zástupcem KSČM, pak je tomu jen proto, že jste nesouhlasil s prodejem bytů do osobního vlastnictví občanů. Tím však nechci zpochybnit Vaše stanovisko, které ale nenalezlo větší podporu zastupitelů. Osobní poznatek ze zasedání MZ je ten, že zastupitelům chybí informace, ale na čí straně je chyba, nemohu posoudit. J. Exler proto, že není úplně jednoduché jejich výšku změřit. Nejčastěji udávané hodnoty bývají 65 nebo 72 m. Na popud několika mých známých jsem výšku změřil pomocí teodolitu. Došel jsem k hodnotě m. Rozhodně to není 65 a už vůbec ne 72 m. Důkazem může být i fotografie z dostatečné vzdálenosti, když víme, že při opravě fasády bylo postaveno 16 pater lešení po 2 m, tedy 32 m k římse věže. Odměřením pak lze přibližnou výšku určit. Václav Dudek ÚVAHA V minulých Žamberských listech na str.4 ve zprávě Městské policie byla zveřejněna informace týkající se instalace kamerového systému ve Sběrném dvoře v Technických službách města Žamberka. Nejsem si jista, zda potom nedojde k rozšíření černých skládek v našem městě. Přece jenom, i když se odpad složí před branou sběrného dvora, je nasnadě, že se spíše uklidí, než když se načerno hodí tam, kam oko kamery nedohlédne. - Rh- PODĚKOVÁNÍ S potěšením si dovoluji poděkovat všem přátelům, kteří se mnou v březnu t.r. oslavili mé životní jubileum. Za gratulace děkuji SPOZu při MěÚ Žamberk a výboru organizace SPCCH. Za krásně připravenou slavnostní tabuli, skvělé jídlo a vzornou obsluhu děkuji s velkým uznáním majiteli restaurace Imrvere v Žamberku panu Martinu Kačenovi. Marta Houdková Obec Pastviny PRODÁ za obvyklé ceny tato vybavení školní jídelny: Dvoudřez nerezový + baterie ,- Kč Dřez jednodílný ,- Kč Elektrický ohřívač vody 80 l ,- Kč Hrnec INOX IS průměr 40 cm ,- Kč Nerezové pekáče velké 5 ks ,- Kč Škrabku na brambory SKBZ 12 lak ,- Kč Váhy ,- Kč Info na tel.: JUDr. Josef Koubík, starosta obce Pastviny Dva roky a čtyři měsíce a dosud nepochopila, nebo nechce pochopit, co se v Žamberku děje. V současné době, kdy se v České republice utrácejí nesmyslně peníze navíc (jako takzvaná malá domů ), jako by nešlo o naše, ale o cizí (viz Žamberk se svou Pěší zónou on to někdo zaplatí), začaly kontroly prověřovat několik let zpětně skutečnou výši vynaložených nákladů. Je docela možné, že v době, kdy už třeba H. Chvátilová nebude zastupitelkou města, proběhne taková kontrola čerpání dotace z EU i v Žamberku. Již z výběrových řízení je vidět, že zde došlo ke zmíněné manipulaci a zbytečnému navýšení ceny. Jak by k tomu přišli budoucí zastupitelé, kteří nebudou mít s tímto podvodem nic společného, a přesto by museli vracet miliony? To, co zaznělo na ZM netěšte se na dotaci, není nejvhodnější, je ale reakcí na neustálé tvrzení - Město se soudí s ÚOHS o dotaci (právníci stáli minimálně ,- Kč). Kdo se však o věc zajímá, ten ví, že se ve skutečnosti jedná o soud za udělenou pokutu ,- Kč. Krajský soud v Brně potvrdil, že skutkové podstaty, za něž byla pokuta udělena, se opravdu staly. O to překvapivější byla reakce H. Chvátilové, když pí Ballová připomněla kauzu KOMERIO (tehdejší starosta M. Chvátil), kdy zmizelo z městské pokladny bez odsouhlasení zastupitelstva města 10 milionů. Další zajímavou transakcí pak město přišlo minimálně o jeden milion Kč při prodeji nemovitostí v r J. Dytrt, místo aby se poučil z těchto chyb, pokračuje obdobně dál. Samozřejmě, vždyť přece nejde o jeho peníze. Peníze jsou nás všech, proto by však o to šetrněji s nimi měl zacházet. H. Chvátilová místo toho, aby - když už se to provalilo (Pěší zóna) - hájila zájmy občanů a stála na straně zákona (neříkám, že na straně opozice), který jasně říká (viz rozsudek Krajského soudu v Brně a zatím nepravomocný rozsudek KS v Hradci Králové), že v této kauze došlo k pochybení, je na straně těch, kteří stojí za touto kauzou. H.Chvátilová kandidovala za ŽDK, která nám nyní opravdu předvádí, jak hájí zájmy občanů. Chceme vyrovnaný rozpočet.. opravdu? Budeme získávat finance z grantů, dotací a projektů proč tedy vracíme dotaci na AAT II? Nepodpoříme zvyšování daní z nemovitostí.. nejen, že jste podpořili, ale při jejich zvyšování jste byli dokonce aktivní! Zajistíme transparentnost vypisovaných zakázek. Před tímto tvrzením je zapotřebí seznámit se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 6 Otázka na závěr: Také si myslíte, že by všichni zastupitelé, kteří se alespoň z televize doslechli, že jde o podvod, dokonce učebnicový, měli vyvinout tlak, aby se vše důkladně prošetřilo, a ne se snažit jít dále klasickým českým způsobem vše zamést pod koberec. J.Merganc, Žamberk

7 Žamberské LISTY 7 AKADEMIE = RADOST Tak by se jednoduchou úměrou daly vyjádřit pocity účastníků, dnes už tradiční Akademie, kterou si pro návštěvníky Divišova divadla v úterý 12. března připravili učitelé a žáci Speciální střední a základní školy ze Žamberka. Do pestrého programu se zapojilo 75 žáků, kteří si připravili kolem dvaceti scének. To, co všechny spojovalo, byla radost a štěstí, které vyzařovaly ze všech účinkujících. Na jejich dospělém doprovodu bylo evidentní potěšení z toho, co jejich svěřenci dokážou i přes své, mnohdy značné, zdravotní hendikepy. Postu moderátora se vtipně zhostil pan učitel Žitný. Zaplněné hlediště Divišova divadla tleskalo a zpívalo společně s účinkujícími. Dobrovolná disciplína, vzájemná pomoc a obrovský nadhled kantorů to vše v nás, přítomných, budilo velký respekt a pokoru před prací učitelů této školy a jejich pracovními výsledky. Všem, kteří se o tento neuvěřitelný zážitek postarali, s obrovskou pokorou a úctou děkuje Vlasta Pavlousková Mám svůj svět, ale mám Vás rád Při příležitosti Světového dne autismu se v Pardubicích od 2. do 4. dubna uskuteční aktivity, jejichž cílem je zvýšit a rozvinout povědomí o problematice autismu v Pardubickém kraji. Součástí akcí, na kterých spolupracují rodiče našich dětí, je také upozornění na nadání a dovednosti dětí i dospělých s autismem a jejich zapojení do společnosti, říká za organizátory Gabriela Bělková. Od 2. dubna budou cestující městskou hromadnou dopravou v Pardubicích nalézat v autobusech a trolejbusech vzkazy od dětí a dospělých autistů na téma: Mám svůj svět, ale mám Vás rád. Pod stejným mottem se v AFI paláci v 17 hodin uskuteční vernisáž obrázků těchto osob s dalším doprovodným programem. 3. dubna od 8:30 hodin je v Integračním centru Kosatec připraven Kulatý stůl o aktuálních potřebách osob s autismem v Pardubickém kraji. 4. dubna se uskuteční společný den otevřených dveří spolupořádajících organizací: Rodinného Integračního Centra, Lentilky - Dětské rehabilitační centrum a ZŠ a PŠ školy Svítání. Dále bude v těchto dnech probíhat veřejná sbírka na podporu osob s autismem. Záštitu nad Dny autismu převzali za Pardubický kraj radní Pavel Šotola, za Statutární město Pardubice primátorka Štěpánka Fraňková, dále senátorka Miluše Horská a poslanec Jiří Skalický, který je patronem třídy pro děti s autismem v Lentilce. Více informací na a na webových stránkách města, kraje a partner. organizací. Kontaktní osoba Mgr. Gabriela Bělková, tel ,

8 8 Žamberské LISTY Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk Digitalizace RTG pracoviště -VÝZVA VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ POMOCI Vážení čtenáři, dovolte mi stručně Vás informovat o našem zařízení a o potřebné digitalizace RTG pracoviště. Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk je krajské zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Pardubického kraje. Poskytujeme zdravotní péči pacientům na LDN, psychiatrii a plicním oddělení. Umisťujeme klienty na oddělení pobytových- -sociálních lůžek. Najdete u nás deset různých ambulancí. Naše zařízení má spádovost především pro pacienty z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Všichni nejspíš víme,jak nelehká je dnešní doba. Ve zdravotnictví chybějí peníze, přesto však musíme léčit naše pacienty jak nejlépe dovedeme. V Albertinu potřebujeme nutně digitalizovat náš zastaralý rentgen. Je to nevyhnutelné! Výrazně se zkvalitní diagnostika, sníží se náklady, lékař se bude moci více věnovat paci- Mládežnické projekty EKOLOGICKÉ 2013 entovi. V době, kdy se snímky dají přenášet internetem, bez digitálního rentgenu těžko komunikujeme s jinými pracovišti a další zobrazovací technikou, jako je ultrazvuk, magnetická rezonance, počítačová tomografie. Od r.2007 klesla cena digitálního rentgenu o 65% a nyní hovoříme o celkové částce pod ,- Kč. Cena se může zdát vysoká, ale pořízením digitalizace se ročně ušetří na negativech, vývojkách a ustalovači téměř ,- Kč. Navíc digitalizace šetří čas lékařů, ostatního personálu a v neposlední řadě je šetrná k životnímu prostředí. Hlavním sponzorem RTG digitalizace je BRAVO Isolit Jablonné n.o. Nemalou výhodou digitálního rentgenu je možnost konzultace na dálku s vedoucím lékařem a v nutných případech i s celým konsiliárním kolegiem lékařů (probíhá především ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové). Součástí kolegia bývá pneumolog, rentgenolog, chirurg, Rada města projednala na svém zasedání 14. března 2013 rozdělení finančních prostředků z kapitoly rozpočtu města Mládežnické projekty ekologické, které budou tematicky směřovány do oblasti odpadového hospodářství. Statutárním zástupcům jednotlivých spolků a organizací byly již odeslány k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku. Teprve poté jim budou schválené finanční prostředky převedeny na účet. Na mládežnické projekty ekologické bude v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit v letošním roce rozděleno jednotlivým žadatelům z rozpočtu města Žamberka celkem 50 tis. Kč. Výše přidělených financí je nejen odrazem kvality zpracovaného projektu, zaměřeného především na nakládání s odpady, ale i splnění podmínek Pravidel, správné a včasné podání žádosti, podíl spolufinancování žadatele a také počet osob, které se projektu zúčastní. Žádáme příjemce příspěvků, aby dbali na podmínky stanovené smlouvou, neboť spolu s přijetím příspěvku se zavazují, že např. i vhodným způsobem budou prezentovat činnost spolku, příp. informovat o využití příspěvku (v Žamberských listech, na internetu apod.), aby i žamberská veřejnost mohla mít přehled, jaká činnost a s jakými výsledky je z městských peněz podporována. Spolek, sdružení, žadatel Název projektu Příspěvek Český svaz ochránců přírody, Ekologická osvěta žáků školy ,- ZO Žamberk EKOLUPÍNEK Aktivní ochrana ŽP v lokalitě 2. Sportovní klub Žamberk ,- působení kanoistického oddílu Ekologický projekt při MŠ 3. Mateřská škola SLUNÍČKO ,- Sluníčko Občanské sdružení rodičů a přátel 4. Škola místo k životu ,- OU a PrŠ Žamberk 5. Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Příroda volá SOS ,- Výchova k ekologickému myšlení 6. Sdružení Maturitas ,- mládeže 7. Občanské sdružení CEMA Kamarádíme s přírodou ,- 8. ZŠ Žamberk, Nádražní 743 Ekologický projekt ,- Poznání krás a užitku z živé a 9. ZŠ Žamberk, 28. října ,- neživé přírody Občanské sdružení rodičů a přátel 10. Čistá Orlice pro Žamberk a okolí ,- OU a PrŠ Žamberk Celkem Kč ,- Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková onkolog a patolog. Často rychlost v diagnostice bývá pro pacienta životně důležitá a digitalizace rentgenu rychlost diagnostiky umožňuje. Proto Vám děkujeme za zvážení a za případný příspěvek do společného fondu na pořízení nové techniky našeho RTG pracoviště. Příspěvky, prosím, zasílejte na konto /0600 GE MONEY BANK Žamberk KS 308, vs Pro možnost odpisu daní podnikatelů a firem předkládáme vždy darovací smlouvu. Kontaktní osoba: Ing. Rudolf Bulíček, tel , OLU Albertinum, Za Kopečkem 353, Žamberk, Děkujeme za Vaši podporu. MUDr. Jiří Jireš, ředitel OLU Albertinum Projekty prevence kriminality Na základě schváleného Programu prevence kriminality v Žamberku informujeme, že je možné předkládat projekty k zařazení do koncepce prevence kriminality na rok Preventivní program ve městě Žamberku by měl směřovat především do čtyř základních oblastí: 1. Podchycení sociálních příčin trestné činnosti - iniciativy k podpoře rodiny, - iniciativy zaměřené na mládež, - programy k rozvoji komunity, - předškolní programy, - programy prevence zneužívání alkoholu a drog, - práce s delikventy a jejich rodinami. 2. Snižování příležitostí k páchání trestných činů - zlepšení zajištění a ochrany domovů, veřej.budov a firem, - zlepšení osvětlení v ulicích a na veřejných prostranstvích, - konstrukční řešení obytných center a parkovišť, - dobré řízení a poskytování místních služeb, - přiměřené úrovně hlídkové činnosti. 3. Podchycení konkrétních problémů zločinnosti - vloupání do domácností, - násilí v rodinách, - automobilová trestná činnost, - rasově motivované trestné činy, - trestné činy proti dětem, - trestní činy proti starým lidem. 4. Projekty zaměřené na rizikové skupiny mládeže - zlepšování příležitostí pro volný čas a rekreaci v oblastech s vysokým výskytem trestných činů páchaných mladými lidmi, - projektování konkrétních iniciativ k angažovanosti těžko podchytitelných mladých lidí, - prověrka přístupů a činností všech organizací zabývajících se organizováním mladých lidí, - projektování iniciativ podporujících individuální a sociální odpovědnost mezi mladými lidmi, - iniciativy k podchycení konkrétních problémů, jimž čelí mladí lidé (např. zneužívání drog, povalečství), - iniciativy k zacházení s konkrétními trestnými činy, jichž se dopouštějí mladí lidé, např. drobné krádeže v obchodech, automobilová trestná činnost, výtržnictví a vandalismus. Projekt může předložit každý (neziskové organizace, spolky, jednotlivci starší 18 let, sdružení), kdo splní tyto základní požadavky: cíl a zdůvodnění zařazení do systému prevence kriminality ve městě, subjekt odpovídající za jeho realizaci, vymezení cílové skupiny, na kterou se zaměřuje, popis činností, rámcový harmonogram realizace, materiální a personální zabezpečení, finanční rozpočet a ekonomické zdroje (uvést, při jaké nejnižší fin. částce lze projekt realizovat), způsob vyhodnocování a kontroly. Jednotlivé projekty budou předloženy k projednání Komisi pro prevenci kriminality. Po schválení v komisi bude projekt předložen ke schválení radě města, popř. zastupitelstvu města. Projekty přijímáme do 19. dubna Bližší informace podá Mgr. D.Ducháčková, MěÚ Nádražní ul., 2. patro, č. dv. 22, tel , Patrik Lauterbach, velitel Městské policie. Mgr. Dagmar Ducháčková, koordinátorka prevence kriminality

9 Žamberské LISTY 9 Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE V ŽAMBERKU V ROCE 1937 Pravidelně se na stránkách Žamberských listů setkáváme s informacemi městské policie, která byla znovu zřízena v Žamberku v roce Nahlédněme nyní do policejní statistiky před 75 lety, když sloužil v Žamberku policejní nadstrážník Jaroslav Dittrt. Z uvedené stati nechť každý sám si učiní představu, kolik piva a masa se v Žamberku zkonsumuje do roka pro obyvatel. Též dlužno vysoce oceniti práci a službu naší policie, která při svém nízkém stavu (pozn. 3 muži stráže bezpečnosti a 1 ponocný v r. 1937) do roka vybrala 69 tisíc Kč na různých dávkách a vykonala mnohem více intervencí, než podle statistiky policie jednoho města, kde je stav policejní stráže dvojnásobný. Policejní služba žamberská zasluhuje nesporně uznání celé veřejnosti. V roce 1937 bylo v městě Žamberku provedeno 12 zatčení pro přestupek zákona o tuláctví a zahálce, pro různé trestné činy (nedovolený návrat, krádeže, míchání se v úřední úkon, urážka stráže), udáno 13 osob okres. soudu. Pro různé přestupky udáno 78 osob okresnímu úřadu. Důchodkovému kontrolnímu úřadu pro přestupek zákona o vybírání daní z masa udáno 12 osob. Pro přestupek policejního řádu udáno 370 osob, na pokutách vybráno celkem 4.605,- Kč ve prospěch místních chudých. Předvoláno na policejní úřad za účelem šetření a výslechu 460 osob, předvedeno za účelem zjištění 177 osob. Při různých havariích aut a motocyklů provedeno šetření na místě osmkrát. Doručeno spisů a vyřízeno Nemocným osobám poskytnuta první pomoc ve 22 případech, při dopravě do nemocnice 11, na ulici ošetřeno bez lékařské pomoci 5, do ústavu choromyslných dopraveny 2 osoby, provedeno 58 desinfekcí (záškrt a spála). Ze zdejší hnanecké stanice vypraveno hnanců 29 (pozn. hnanec či postrk bylo policejní opatření, nikoliv trest, k snazšímu udržení veřejné bezpečnosti, kdy určité osoby byly donuceny odebrat se do domovské obce, cizinci zpět za hranice). V městských celách poskytnut nocleh 192 osobám, ponecháno do vystřízlivění 28 osob, pro drzou žebrotu a k zatímnímu zajištění 98 osob. Poskytnuto 22 asistencí četnictvu a důchodkové kontrole, 2 při živelných pohromách, ve 45 případech zakročeno při vyhošťování cikánů z obvodu města. Kontrola cizinců v hotelích provedena 30x. Vysláno 267 policejních asistencí k tanečním zábavám, biografům, divadelním představením, výnos dávky ze zábav ,25 Kč. 4 asistence při soudním exekučním vystěhování, 2 asistence při přezkoušení mír a váh. Policejní zakročení provedeno v hotelích, hostincích a v soukromých bytech a na veřejných místech celkem v 119 případech. Na policejní hodině vybráno ,- Kč, na dávce ze psů vybráno 8.195,- Kč z 255 psů, na dávce z piva z hl 81 litrů ,10 Kč, paušál z lihovin 5.120,- Kč, na tržních poplatcích vybráno ,30 Kč. Na trh přivezeno selat, prodáno Ohlášeno 24 nálezů a 15 ztrát. Přihlášeno 685 osob, odhlášeno 388 osob. Narozeno 24 chlapců, 16 děvčat. Zemřelo 44 osob, z toho 18 mužů, 21 žen a 5 dětí. Letních hostů přihlášeno 180. Počet návštěvníků v hotelích a soukromí z čsl , ze zahraničí 41 (z Maďarska 1, z Německa 18, z Polska 1, z Rakouska 17, ze Švýcarska 4). Přechodné ubytování mimořádné obstaráno ve 100 případech. Kontrola masa na jatkách a u řezníků 58x, na jatkách odporáženo 607 kusů hovězího, 877 telat, vepřů, 10 ovcí, 51 koz, 341 kůzlat, dovezeno na místní jatky v jiných obcích odporažených 15 kusů hovězího, 25 vepřů, 20 ovcí, mimo toho dovezeno do Žamberka masa kg hovězího, kg vepřového, kg sádla a kg uzeniny. Policii podléhá též dohled na veřejné osvětlení, hlášeno 611 poruch, inkaso vodného, obecní dávky z nájemného, elektrické energie, poplatků za použití veřejných stok, veřejného statku, nájmu z břehu Divoké Orlice, premií z hospodářských strojů pro úrazovou pojišťovnu atd. Dittrt J., polic. nadstrážník. Při návštěvě muzea jste si dozajista všimli zajímavého exponátu nalevo u dveří. Jedna z figurín se donedávna pyšnila uniformou městského strážníka Jaroslava Ditterta ( ), kterou nám zdarma přenechala v roce 1996 do sbírek rodina. Nyní je uložena v depozitu, protože dlouhodobé vystavení (působení světla, prach, dotyky návštěvníků) textilu škodí. I když se jedná o uniformu neúplnou, přesto nám pomáhá dokreslit dobu, ve které vykonával poctivě svou práci, a k hlášení za rok 1937 není ani potřeba žádného dalšího komentáře. Příspěvek byl mírně upraven, zkrácen a opatřen poznámkami. Pro ŽL vybrala Vlaďka Šulcová V příštím vydání Výtvarná soutěž a fotosoutěž Andělské zastavení a Kalendář akcí v muzeu

10 10 Žamberské LISTY 3D kino - program duben 4. dubna čtvrtek ve 20:00 hod. Hledá se prezident 2D - ČR - dokumentární Věrohodný dokument o tom, jak probíhala historicky první přímá volba prezidenta. Film přibližuje divákům soukromou tvář kandidátů i lidí v jejich blízkém okolí. Zaznamenává dramatické okamžiky při shromažďování podpisů, zákulisí volebních kampaní. česky / 90 min. / přístupný / 80,-Kč 6. dubna sobota ve 20:00 hod. 7. dubna neděle ve 20:00 hod. Babovřesky 2D - ČR - komedie Zbrusu nová komedie Zdeňka Trošky bourá česká kina salvami smíchu! Reprízujeme na přání diváků. česky / 133 min. / od 12 let / 100,-Kč 7. dubna neděle v 17:00 hod. Čtyřlístek ve službách krále 2D - ČR animovaná rodinná komedie Nejpopulárnější české komiksové postavičky poprvé na filmovém plátně! Velké filmové dobrodružství Fifinky, Pindi, Bobíka a Myšpulína ve službách krále Rudolfa II. česky / 90 min. / přístupný / 100,-Kč 11. dubna čtvrtek ve 20:00 hod. Nádherné bytosti 2D - USA drama, fantasy Vizuálně působivé fantasy drama s atmosférou, která si Vás podmaní. Objevte záhadu zdánlivě poklidného městečka Gatlin County a poznejte tajemnou rasu Zaklínačů, která se v něm skrývá. titulky / 123 min. / od 12 let / 80,-Kč 13. dubna sobota ve 20:00 hod. 30 minut po půlnoci 2D - USA akční thriller Syrová akční podívaná, po právu ověnčená několika Oscary. Poznejte zákulisí největšího honu na člověka v historii, Usámu bin Ládina. Snímek natočený podle skutečných událostí. titulky / 157 min. / od 15 let / 80,-Kč 14. dubna neděle v 17 a 20 hod. 21. dubna neděle v 17:00 hod. Jurský park 3D - USA dobrodružný Dinosauří megahit Stevena Spielberga se vrací na stříbrné plátno, tentokrát ve formátu 3D! Přijďte zažít legendární souboj lidí s druhohorními ještěry tak intenzivně jako nikdy předtím. česky 127 min. přístupný 150,-Kč FILMOVÝ KLUB 5. dubna pátek v 19:30 hod. Melancholia 2D - Dán., Švéd. psychol. drama Film dánského režiséra Larse von Triera vypráví uhrančivý příběh dvou sester (Kirsten Dunst a Charlotte Gainsbourg), z nichž ta mladší se právě vdává. Na starobylém venkovském sídle probíhá nevázané svatební veselí, které ale zakalí náhlá hrozba v podobě rudé planety. Ta vystoupila zpoza Slunce a ohrožuje Zemi bezprostřední srážkou. titulky / 130 min. / od 12 let / 70,-Kč DIVADLO 9. dubna úterý v 17:00 hod. 10. dubna středa v 17:00 hod. Základní škola 581 v Žamberku Žákovská akademie aneb Velká knižní loupež Srdečně Vás zvou žáci a učitelé ZŠ 28. října Žamberk! O přestávce budete mít možnost zakoupit si občerstvení připravené Divadelní kavárnou Mathys s. Vstupné 80,-Kč. 12. dubna pátek v 19:30 hod. Turné čtyř můstků Zdeněk Izer a Šárka Vaňková Zdeněk Izer, jeden z nejlepších, nejzábavnějších a nejnekorektnějších komiků v ČR uvádí novou vtipnou a originální show, tentokrát za asistence oblíbené zpěvačky Šárky Vaňkové. Rezervované vstupenky je třeba vyzvednout nejpozději do 5.4.! Občerstvení zajišťuje Divadelní kavárna Mathys s. Vstupné v předprodeji 299,- Kč, na místě 340,- Kč 17. dubna středa v 19:30 hod. DS Zdobničan Vamberk Manželka se nepůjčuje V Žamberku velmi oblíbený ochotnický divadelní soubor Zdobničan Vamberk uvádí novou komedii o tom, co může způsobit jediná malá lež. Když starý mládenec Jan Plachý uzavře neuváženou sázku o manželství, roztočí tím naprosto neočekávaný kolotoč situací a setkání, při kterých se zaručeně zasmějete. Režie Miroslava Sojková. Vstupné 80,-Kč. 25. dubna čtvrtek v 19:30 hod. DS Diviš Žamberk Enigmatické variace Michal Belobrad jako samotářský spisovatel a Libor Toncr v roli novináře před Vámi budou postupně, s jízlivostí i odzbrojujícím citem odkrývat záhadu, záhadu zastřenější, než se původně zdálo. Režie Michal Belobrad. Repríza. Vstupné 80,- Kč BIG BAND LETOHRAD a host finalista televizní soutěže SUPER STAR Onřej Ruml pořádají 4. SWINGOVÝ VEČER dále zpívají: Lucie Luxová, Pavla Zamazalová, a OKTET GIRLS neděle 21.dubna v 19:30 hod. Dům kultury Letohrad, vstupné 200,- Kč, předprodej vstupenek TEXTIL JAS náměstí 58, tel Zveme děti do knihovny: Od úterý 2. dubna do pátku 5. dubna proběhne 2. ročník Andersenova týdne na každý den je pro děti připravena pokaždé jiná hádanka prověřující znalost Andersenových pohádek. Přijďte tedy v tento týden každý den, kdykoliv během otevírací doby knihovny. Srdečně zveme i školní družiny. Všechny správné odpovědi budou slosovány a výherci odměněni! V pátek 5. dubna od večera až do noci bude probíhat další ročník Noci s Andersenem, na akci pro děti prvního stupně ZŠ spolupracujeme s oběma základními školami v Žamberku. V pondělí 8. dubna od 15 hod. proběhne pravidelná měsíční čtenářská hodinka pro prvňáčky, zaměřená tentokrát na přivítání jara, rozšířená navíc o výtvarnou dílnu rovněž s jarním motivem. Pokračujeme v pravidelném předčítání dětem 1. stupně ZŠ vždy ve čtvrtek od 15 hod. Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk Výbor ZO SPCCH v Žamberku připravil pro své členy a rodinné příslušníky ve čtvrtek 25.dubna 2013 ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC 2013 Odjezd je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku, návrat po 18. hod. Přihlášky včetně zálohy a vstupenky pro členy:160,- ostatní 260,- Kč od dubna v podatelně MěÚ u paní Nunové. Za ZO SPCCH Žamberk Marek Rybár, vedoucí zájezdu

11 Žamberské LISTY 11 Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Jozef Mičko 89 let Fučíkova Libuše Hynková 87 let Pionýrů Jaroslava Julišová 87 let Mánesova Věra Pešková 87 let Do Kotle Věra Horáková 86 let Pionýrů Jaroslav Pešan 86 let 28. října Dana Kašparová 83 let Tylova Božena Kubasová 83 let Albertova Božena Pirklová 83 let Severní Libuše Novotná 83 let Draha Jiřina Šolcová 83 let nám. Gen. Knopa Jiří Toman 82 let Nádražní Miluška Musílková 81 let Šanderova Matyášová Ludmila 80 let Divišova Jiřina Kotyzová 80 let Nádražní 820 VZPOMÍNÁME Jaroslav Štork 52 let Masarykovo náměstí Viktor Danielka 51 let Pionýrů Věra Keprtová 87 let U Líšnice Věra Mitvalská 89 let Albertovo náměstí 454 Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel VZPOMÍNÁME Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil. Už nepohladíš, neporadíš. Pustý je domov, smutno je v něm, vzpomínky bolné zůstaly jen. Dne 12.dubna 2013 vzpomeneme první výročí mého manžela pana Josefa Lota. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi. Děkuje manželka Věra a děti a vnoučata s rodinami. Ze společnosti BLAHOPŘEJEME Dne 30.března 2013 oslavili 50 let společného života Josef a Jarmila Kuszovi ze Žamberka. Milí rodiče, děkujeme Vám za vše, co jste pro nás a Vaše vnoučata vykonali. Do dalších společných let přejeme pevné zdraví, štěstí a vzájemné porozumění. S úctou a láskou Pepík a Jana, děti s rodinami foto: Eva Chejnovská PODĚKOVÁNÍ Děkuji touto cestou všem sestřičkám z Domácí péče Žamberk za každodenní obětavou péči o mého manžela pana Viktora Danielku. Velký dík patří také personálu LDN Albertinum, který pečoval o manžela v posledních dnech jeho života. Velmi děkuji Pohřební službě pana Daniela Janaty za velice lidský, citlivý a přitom vysoce profesionální přístup k nám, pozůstalým. Děkuji také všem, kteří mně byli nablízku po celou dobu manželovi nemoci. V neposlední řadě děkuji za projevené soustrasti a květinové dary. Velice si toho vážím. S úctou Iva Danielková Vážení jubilanti, dosud se do redakce nevrátilo 14 souhlasů či nesouhlasů s uveřejněním ve společenské rubrice ŽL ze 40 odeslaných. Prosím o vrácení kartiček do redakce ŽL. Vedle dveří do redakce (radnice přízemí - dvoreček) je poštovní schránka, do které je můžete hodit. Děkuji za spolupráci. Z redakce ŽL Pavlousková Vlasta Čeněk Doleček Narodil se 5. dubna 1898 Františku Dolečkovi, kočímu v Žamberku, a jeho ženě Anežce, rozené Frödeové. Láska k přírodě, lesu a zvěři způsobila, že si zvolil povolání hajného. Ve věku 26 let se oženil s Marií Kalousovou z Kameničné. Ve službách Parishů vystřídal hájovny pod Kletnou, v Bartošovicích a na Čiháku. Nejšťastnější roky manželé určitě prožili pod Kletnou, kde se jim narodily obě děti, dcera Hana a syn Olda. Po odstoupení našeho pohraničí Německu se museli stěhovat do vnitrozemí i Dolečkovi. Po okupaci zbytku Československa začaly vznikat odbojové organizace. Jednou z prvních byla vojenská Obrana národa, na Vysokomýtsku vedená pplk. jezdectva Josefem Svatoněm. Výhodné místo pro tajné schůzky skýtala hájovna na Luhu. Samota na břehu Tiché Orlice nedaleko železniční zastávky Bezpráví na trati Pardubice Česká Třebová. Bydlel tam Čeněk Doleček s rodinou. Proto byl již v lednu 1940 požádán o spolupráci. Přestože byla trať hlídána německým a později vládním vojskem, hajný souhlasil. Scházeli se u něho vedoucí odboje a počítalo se zde i s úkrytem pronásledovaných osob a vysílačky. Na jaře 1942 se do oblasti dostali členové výsadku Intrasitiv Kindl a Grabovský. Odbojáři je umístili v hájovně na Luhu. Hajný se synem jim v lesní houštině pro jistotu vykopali úkryt. Čeněk pro ně pomáhal zajišťovat doklady o pracovním nasazení a krycí zaměstnání, manželka s dcerou obstarávaly stravování a praní prádla a školák Olda pracoval jako spolehlivá a nenápadná spojka. Poměrný klid a bezpečí skončily v březnu 1943, kdy se na stopu Svatoňovy skupiny dostalo gestapo. Úkrytu na Luhu krátce využili pplk. Svatoň a jeho pobočník por. Kábele a ještě včas odešli na Skutečsko. 11. března si pro rodinu Čeňka Dolečka přišlo gestapo. Následovaly tři měsíce výslechů a krutého týrání na pardubickém gestapu. Dcera Hana po válce napsala, že viděla po výslechu otce i bratra a nebylo na nich místečka bílého. Přesto nikdo z rodiny nic neprozradil! Již v roce 1985 jsem článek o Oldovi nazval: Byl statečnější než mnohý dospělý. Po skončení výslechů byli spolu s více než 20 dalšími obviněnými posláni do Malé pevnosti v Terezíně. Soudem v Drážďanech byl 16. května 1944 Čeněk Doleček odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 18. října téhož roku. Spoluvězeň z cely smrti po válce Marii Dolečkové mj. napsal: Denně jsem dával pozor u dveří, když Čeněk z okna pátého poschodí věznice se díval na dvůr, kde se procházela jeho žena. Té posílal tisíceré pozdravy a přál sílu, aby, když se nevrátí, říkal, mohla sama děti vychovat, aby byly dobrými lidmi. Rád jsem poslouchal vyprávění o lese, o zvěři, o přírodě, kterou Čeněk tolik miloval. Naše myšlenky se pak nesly přes kopce domů do naší krásné milované vlasti. Dne 3. srpna 1946 udělil prezident republiky Čeňku Dolečkovi a jeho synovi Oldovi Čs. válečný kříž 1939 in memoriam. V sousední Lukavici jsou obě jména na památníku obětem 2. světové války a 9. května 1959 jim byl odhalen pomník u hájovny na Luhu. Psáno podle dokumentů Vojenského historického ústavu Vojenského historického archivu Praha fond Osvědčení 255 čj /69, Státního oblastního archivu v Zámrsku fond Sbírka matrik Vč kraje, sign a dopisu Jaroslava Eisnera. Napsal Pavel Svědiroh, foto archiv Josef Sklenka

12 12 Žamberské LISTY SVČ Žamberk informuje: JARNÍ POHÁR V AEROBIKU 5.ročník přátelských závodů jednotlivců v aerobiku pro ty, kteří se nevěnují výkonnostnímu a sportovnímu aerobiku, se uskuteční v sobotu v Tanečním studiu NEON od 8:30 do 13:30 hodin Soutěží se v těchto kategoriích: kategorie 4 7 let (prezentace od 09:00) kategorie 8 10 let (prezentace od 08:30) kategorie let (prezentace od 09:50) kategorie let (prezentace od 10:50) kategorie 18 a více let (prezentace od 10:50). STARTOVNÉ: 70,- Kč (předem přihlášení 50,- Kč). První tři místa v každé kategorii získají pohár nebo medaili, diplom a věcné ceny, každý závodník obdrží lístek do tomboly Přihlášky do : v SVČ ANIMO nebo em - Přijďte si zacvičit a porovnat svůj výkon s ostatními Nebo alespoň přijďte povzbuzovat a fandit (čistou sportovní obuv s sebou)!!! Středisko volného času ve spolupráci se Sportovním klubem Žamberk pořádá LETNÍ TÁBORY SVČ ANIMO Taneční tábor Neon - Malá Morava, Severomoravská chata Výuka street (hip hop, house, lockin, wackin, break, ) a contemporary dance pod vedením lektorů z TS Neon, příprava taneční show, taneční soutěže a hry, taneční filmy a dokumenty, společenské a pohybové hry, Pro: členy TS NEON a DSC od 6 let, všechny zájemce o street dance od 8 let Cena: 2.650,- Kč. (zahrnuje ubytování útulné pokojíčky se společným či vlastním sociálním zařízením J, vynikající plnou penzi hotelového typu, super program, dopravu, zkušený lektorský team, pojištění). Letní pobyt s aerobikem pro dívky - Orlické Záhoří, Penzion Černá Voda Cvičení aerobiku, nácvik choreografie, vystoupení pro rodiče, doplňkové činnosti (hry, pobyt v přírodě, tvořivá činnost) Pro: zájemce o aerobik od 7 let přednost mají členky ZÚ Elixírek a Elixír. Cena: 2.600,- Kč (zahrnuje ubytování, plnou penzi, pitný režim, nápaditý program, nejlépe kvalifikovaný dozor J, pojištění). Mezinárodní setkání mládeže partnerských měst Vezsprém, Maďarsko Formální i neformální společné setkání účastníků z Francie, SRN, Rakouska, Polska, Itálie, Maďarska a ČR - rozvoj jazykových dovedností, workshopy, kulaté stoly, výlety, sportovní a společenské hry, Pro mládež od 15 let. (Termín a cenu upřesníme) Letní tábor Stroj času Stárkov, LT Pod Vysákem Vypravte se s námi na cestu plnou dobrodružství... Přidejte se k velkolepému tažení naší historií Poznejte, co nás čeká v daleké budoucnosti... Se Strojem Času pro Vás neexistují žádné hranice! Týmové a zážitkové činnosti, hry v přírodě, sportovní a pohybové hry, koupání, výtvarné činnosti, táboráky, noční hry, diskotéky, výlety Teplické skály, Ostaš, Adršpach ) Ubytování: - velké stany s podsadou, dřevěnou podlahou a předsíňkou - společné sociální zařízení s teplou vodou - bazén - hřiště, ohniště, louky Pro: všechny statečné dívky a chlapce ve věku 7 16 let Cena: 3.800,- Kč. (zahrnuje vynikající stravu 5 x denně včetně pitného režimu, ubytování, dopravu, pojištění, program, pedagogický a zdravotní dozor). Na tomto táboře se finančně podílí město Žamberk. Děkujeme. Příměstský tábor Prázdniny s angličtinou, SVČ ANIMO Žamberk a Pro všechny, které baví angličtina a chtějí umět něco navíc či něco nového. Výuka bude probíhat pro mladší děti formou her a pro starší formou cvičení a konverzace. (Program od 8:30 do 16:30 hodin, na noc se chodí spát domů. Denně 3 hodiny výuky, doplňkový program různé soutěže a hry, výtvarné dílny, výlety, opékání, ) Pro: všechny od 9 do 15 let ( třída) Cena: 1.990,- Kč (zahrnuje skvělé obědy ve ŠJ, pedagogický dozor, lektorné, velmi promyšlený program, pojištění). Po dohodě možno přihlásit dítě na jeden týden činnosti, a to za cenu 1.300,- Kč. Přihlášky a podrobné informace: SVČ ANIMO Žamberk, 28.října 713 (za Divišovým divadlem) Otevřeno PO PÁ 8:00 11:30 a 12:30 17:00 hodin. Telefon nebo Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková 15. ročník BĚHU NA ROZÁLKU v pátek 26. DUBNA Start: v 16:30 hodin vložený závod nejmladších dětí věk 5 let a mladší od kaple sv.rozálie na 90m a další vložený závod dětí věk 6-7 let na 190m cena pro všechny závodníky od 17:00 hodin hlavní závod od u muzea v Žamberku ve 20 sec. intervalech, v pořadí tak, jak se závodníci přihlásí. Start po jednotlivcích. Cíl: u Tyršovy rozhledny na Rozálce. Přihlášky: osobně od 16:00 do 17:15 hodin v cíli v rozhledně na Rozálce pokud si chcete zajistit startovní pořadí, je potřeba se přihlásit předem do na mail: Startovné: předškolní děti a handicapovaní ZDARMA žactvo 20,- Kč dorost, dospělí 30,- Kč Trať: nezpevněné parkové cesty délka 900 m, převýšení 40 m Hlavní partneři: ISCAREX, s.r.o., Agentura JOPER D., město Žamberk Závod je zařazen do ISCAREX CUP 2013 a Orlické běžecké ligy mládeže. Informace: Beseda o skautském táboření Než se opět rozeběhnou do jarní přírody a začnou s intenzivní přípravou na letní tábory, skauti a skautky ze Střediska Junáka Žamberk se sešli 15. března v zasedací síni Městského úřadu v Žamberku, aby si vyměnili zážitky z minulých táborů. Bylo na co vzpomínat, neboť kromě mladé a střední generace se besedy zúčastnili i pamětníci poválečných táborů, uskutečněných od léta K úspěchu besedy přispělo promítání dobových fotografií, na nichž mnozí účastníci s údivem a pobavením rozpoznali své o mnoho let mladší podoby a tváře svých dávných přátel. Nejmladší generace to měla mnohem snazší a navíc se dozvěděla, co některé táborníky teprve čeká. Vedoucí střediska Ing. Petr Musílek ocenil dobrou účast a poděkoval Martinu Kroulovi za přípravu projektu a zasvěcený komentář při promítání. David Rosenberger se ujal technického zázemí besedy a pořídil společnou fotografii na závěr. Ing. Jan Adamec, Ph.D. Římskokatolická farnost v Žamberku pořádá v sobotu 13. dubna 2013 od 8:00 11:30 hod. HUMANITÁRNÍ S B Í R K U za účelem poskytnutí materiální pomoci potřebným občanům po celé republice prostřednictvím Diakonie Broumov. Co vše můžete darovat? Letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské); Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony; Látky (minimálně 1 m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek); Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené a zajištěné obalem pro přepravu; Peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle; Veškerou nepoškozenou obuv; Plyšové hračky, knihy. Prosíme, noste vše čisté a použitelné do KAPLE Marie Bolestné (za kostelem). Děkujeme za ochotu pomáhat potřebným. Za římskokatolickou farnost P. Oldřich Kučera v.r.

13 Žamberské LISTY 13 Občanské sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, Web: Facebook: Telefon: PŮLROČNÍ MISE V AFGHANISTANU beseda s vojenským kaplanem kpt. Mgr. Leošem Halbrštátem Zveme Vás na promítání a poutavé vyprávění vojenského kaplana kpt. Mgr. Leoše Halbrštáta. Mimo jiné se také dozvíte, co je úkolem vojenského kaplana ve válce. Beseda proběhne v pátek od 19:00 hodin. Vstupné 30,- Kč ČEKÁTE DĚŤÁTKO A CO ČEKÁ VÁS celodenní inspirativní a zážitkový seminář Setkání je určeno pro všechny budoucí maminky i tatínky, kteří se potřebují vědomě a aktivně připravit na přivítání svého děťátka a následně na vše, co začátek mateřství a rodičovství přináší. Vítáni jsou také ti, kteří již rodiči jsou a potřebují doplnit či prohloubit zkušenosti s dalším těhotenstvím. sobota 27. dubna :00 až 16:00 polední pauza 13:00-14:00 hod. Cena: 490,- Kč; odpoledne partner zdarma Těhotenství, porod a šestinedělí představují nejen pro ženu naprosto převratnou životní zkušenost. Pokud se žena rozhodne, aby ji u porodu doprovázel partner nebo spíše, pokud se oba partneři na tom domluví, je víc jak důležité, aby věděli, co to pro ně znamená, a tak je vhodné mít dostatečné informace i praktické rady. Na seminář je nutné se předem přihlásit do (včetně úhrady semináře). Na semináři pro Vás budou připraveny k ochutnání bylinné čaje zn. Apotheke zdarma! I. DOPOLEDNE POUZE PRO TĚHOTNÉ 9:00-13:00 - praktické rady pro celé těhotenství, porod a šestinedělí - těhotenské cvičení a relaxace - zdravá výživa, přírodní léčebné prostředky, aromaterapie - co miminko v bříšku vnímá, prožívá a co se učí - co znamená přirozený porod a jak ovlivňuje matku i dítě - dech a emoce u porodu - odborná doporučení WHO-mezinárodní zdravotnické organizace, která respektuje potřeby rodičky a narozeného dítěte. II. ODPOLEDNE I S PARTNEREM 14:00-16:00 - partner u porodu - ano nebo ne? - praktické rady s ukázkami: správné dýchání, podpůrné, úlevové a porodní pozice, aktivní podpora partnera, hormony, dotekové uvolňující techniky, porodní plán - hormony, sexualita a porod - bonding: kontakt matky a dítěte hned po narození - jak nosit miminka - na co se potřebujete připravit po porodu a v šestinedělí Seminářem Vás provede MgA. Katarína Zatovičová. Na akce Centra pro rodinu se můžete hlásit osobně v Centru nebo tel , , mailem nebo přes web (v sekci RC Pohoda/Akce). Za Občanské sdružení CEMA Žamberk Ing. Gabriela Šelongová Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Ředitel Gymnázia, Žamberk, Nádražní 48, příspěvkové organizace vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO zástupce/zástupkyně ředitele Požadavky: vzdělání ve smyslu 9 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, praxe ve školství minimálně 5 let, znalost školské problematiky a předpisů (vč. RVP ZV a RVP G), organizační, řídící a komunikační schopnosti, uživatelská znalost MS Office a softwaru Bakaláři, bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. K přihlášce přiložte: - kopie dokladů o dosaženém vzdělání ve smyslu 9 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, - doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů), - strukturovaný profesní životopis vč. fotografie, - výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), - lékařské potvrzení o zdravotní způ- sobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců), - písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Náležitosti písemné přihlášky: Název výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (příp. korespondenční adresa), kontaktní spojení (telefonní číslo a ) a podpis. Předpokládaný nástup na pracovní místo zástupce/zástupkyně ředitele: Obálku označte slovy: Zástupce ředitele - neotvírat. Přihlášky s uvedenými doklady doručte do do 14:00 hodin na adresu: Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48, Nádražní 48, Žamberk. Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil, ředitel školy

14 Letohradské strojírny,s.r.o. Přestavba motorů na E Žamberské LISTY TENIS VÝSLEDKY TURNAJE NEREGISTROVANÝCH ve čtyřhře (celkem 13 dvojic): Čtvrtfinále: Hájek, Nam -Šrámek, Frýda 4:1,4:1 Belobrad, Kacálek Nam T.,Globelný 2:4,4:0,10:6 Andrš F., Dlouhý- Absolon, Kalous 4:2,4:0 Divíšek, Maleček - Chládek, Hušek 4:3,4:0 Semifinále: Hájek, Nam-Belobrad, Kacálek 4:1,4:1 Andrš, Dlouhý - Divíšek, Maleček 4:3,4:2 Finále: Andrš Filip,Dlouhý Martin -Hájek Ondřej, Nam Roman 4:3,4:3. Filip Andrš LEDNÍ HOKEJ SK Žamberk je okresním přeborníkem mužů pro rok 2013 a v oblastní lize se umístil na druhém místě za Třebechovicemi, což je obrovským úspěchem pro žamberský hokej. Gratulujeme!!! Únorové a březnové výsledky: Žamberk Třebechovice 1:4, branky: Kubíček D. Čestice Žamberk 3:2, branky: Šlesingr P.,Vencl R.,Diblík T.; Žamberk - Čestice 5:4, branky: Kubíček D., Grund M.,Brožek M.,Nosál P.,Kubíček T. Žamberk Třebechovice 5:1, branky:chmelan K. 2,Kubíček T.,Vencl R.,Flekr J. Třebechovice Žamberk 5:2, branky :Chmelan K.,Maivald T. Čestice - Žamberk 3:2 SN, branky : Chmelan K.,Brožek T. Nejvíce bodů za branky a asistence v průběhu sezóny získali: Kubíček Tomáš 19, Chmelan Kryštof 19 a Nosál Petr 17. Mgr.Hájek J., předseda oddílu LH nou a konečným umístěním za celou sezónu je pěkné čtvrté místo. I po ukončení sezóny jsme pokračovali v trénincích až do 3. března, když následující týden byl v Žamberku ukončen provoz ZS. V květnu se chystáme rozjet suchou přípravu a každý, kdo se k nám chce připojit, je vítán. Více informací najdete na našich stránkách websnadno.cz. Za trenéry děkuji sponzorům, bez kterých by naše přípravka nemohla fungovat, a dále také rodičům, kteří nám pomáhali v průběhu sezóny. Pevně věříme, že v co nejbližší době bude vystavěna střecha, která by prodloužila zhruba o 2 měsíce provoz ZS a tím delší možnost tréninku a ještě lepší výsledky v soutěžích. Také by výrazně pomohla snížit finanční náročnost podzimních tréninků na jiných ZS. T.Brožek,ved.trenér přípravky Chceme Vám říct, Žamberáci! Víte, kdo jsou divočáci? Zimní stadion to jistí, jsou to mladí hokejisti. Nebylo by divočáků žádných, nebýt party chlapů správných, Elišku a spoustu kluků, připravují do útoku. Brožek Franta, Tomáš i David, poradí, jak soupeře ošálit, Radek Fišer i Vencl, a Petr Slanina, vysvětlují, co je třetina. A jak má být puk správně pochytán? To naučí je Wotawa Dan. V týdnu všichni pilně trénují, tři dny hokeji se věnují, sem tam už nějaký ten zápas odehrají, v šatně první poháry už mají. Sezóna 2012/2013 je u konce, led pomalu rozpouští jarní slunce, za čas a trpělivost našim dětem věnovaný, DĚKUJEME, a to nejen výše jmenovaným, všem, co hokej milují, a nejen u televize se z něj radují. Na další sezónu se už pomalu připravujem, HOŠI, DĚKUJEM! rodiče HOKEJOVÁ PŘÍPRAVKA Mistrovská sezóna žamberské starší přípravky byla zakončena turnajem v Rychnově nad Kněžnou, který se konal , po kterém následovalo vyhlášení výsledků za celou sezónu, kde naši hráči vybojovali krásné třetí místo. V sobotu si zahráli ještě na turnaji O pohár Vencl- -servisu, konaném na našem zimním stadionu, kde v posledním utkání podlehli až na nájezdy a umístili se na úžasném druhém místě!!! Mladší přípravka ukončila svou premiérovou sezónu také v Rychnově nad Kněž-

15 Žamberské LISTY 15 KRKONOŠSKÁ 70 V sobotu 2. března 2013 byl odstartován nejstarší lyžařský maraton v České republice volnou technikou na 25, 50 a 70 km - Krkonošská sedmdesátka. Ze Žamberka se zúčastnila 4 družstva a 3 jednotlivci. Výsledky: 70 km družstva muži 10. Strnad Tomáš, Novotný Luděk, Doleček Mart., Orálek Duš., Morávek Vlast. 4:15, Suchodol Josef, Capoušek Mir., Kulhavý Tomáš, Mařík Jiří, Fikejs Vladimír 4:39,14 25 km družstva veteráni 5. Tobiška Václav, Netušil Pavel, Bulva Vlast., Tomeš Jaroslav, Šafář Stanislav 1:39,22 25 km družstva ženy 11. Kulhavá Jarm., Křečanová Karol., Jedličková Jana, Vrbová Ir., Vanická Blanka 1:55,31 50 km jednotlivci muži 79. Vorlický Zbyněk 4:03,30 25 km jednotlivci ženy 43. Trejtnarová Dana 2:15, Vrbatová Pavla 2:18,34 vkal Krytý plavecký bazén v České Třebové PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST V MĚSÍCI DUBNU 2013 Hromadné zájezdy objednejte v provozní době na tel Pozor na změny provozní doby! 1.4. otevřeno 10:00 20:00 hod otevřeno 5:30 8:00, 12:00 15:30 a 19:00 21:00 hod ZAVŘENO otevřeno 8:00 12:00 hod otevřeno 13:00 21:00 hod. Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek od 5:30 do 8:00 hod. Po hod. Út hod. St hod. Čt a hod. Pá hod. So hod. Ne hod. Máte doma jízdní kola nebo jejich náhradní díly, které již nepoužíváte? Chcete, aby ještě sloužily potřebným? Máte možnost se zúčastnit charitativní akce A tato kola darovat pro potřeby dětí v Africe. Kola (nejlépe širokoplášťová, ale mohou být jakákoliv) budou shromažďována ve sběrném místě, pro nás v areálu Technických služeb v Žamberku. Odtud budou dopravena do centrálního skladu v Ostravě, kde budou opravena, případně použita na náhradní díly. Následně pak budou dopravena do Gambie v Africe. Tam budou rozdělena mezi místní děti, kterým umožní přístup ke vzdělání a ulehčí normální život. Darované dobro se vrací. Sběrné místo v areálu Technických služeb v Žamberku bude otevřeno v sobotu 6.4., 13.4., a od 8:00 do 12:00 hod. Bližší informace na tel Václav Dudek, MO KDU ČSL Žamberk Rehabilitační ústav Brandýs n.o. nabízí volnou pozici PROVOZNĚ-TECHNICKÝ NÁMĚSTEK Požadujeme: VŠ nebo ÚSO vzdělání s maturitou praxi v technicko-hospodářském a ekonomickém oboru znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook) komunikační schopnosti flexibilita Výhodou: zkušenosti s vedením pracovního týmu znalosti v oblasti veřejných zakázek, skladového hospodářství, stravování, BOZP a PO Nabízíme: práci v perspektivním zařízení velmi dobré platové ohodnocení příspěvek na stravování Strukturované životopisy spolu s motivačním dopisem a kontaktním telefonem nebo em zasílejte, prosím, nejpozději do na adresu: RÚ Brandýs n. O., Lázeňská 58, Brandýs n.o. Bližší informace podá: Radka Kutnarová tel LGD Technika, TS ŽAMBERK s.r.o. a partneři pořádají PŘEDVÁDĚCÍ AKCI v Žamberku , 9-17 hod. zahradní technika komunální technika prodej okrasných rostlin a realizace zahrad zakázkové truhlářství spojovací a upevňovací materiál ukázka vozů Renault Logan jízdní kola produkty z medu zoo koutek jízdy zručnosti program pro rodiny s dětmi AKCE! Sleva na zahradní techniku 10% Vítání prvního MÁJE ZIMNÍ STADION

16 16 Žamberské LISTY POZVÁNKA NA FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVĚT V ÚSTÍ NAD ORLICÍ Pátý ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Ústí nad Orlicí se bude konat od středy 10. do neděle 14. dubna 2013 v Malé scéně a již tradičně představí širokou škálu kvalitních dokumentů, zajímavé hosty i doprovodný program zahrnující divadlo, benefiční koncert a dvě výstavy (12plus12 na náměstí a Jsme ze stejné planety v prvním patře Malé scény). Kromě osmnácti zajímavých filmů s tematikou lidských práv (kompletní program festivalu najdete na nabídne Jeden svět také možnost setkat se se zajímavými osobnostmi, jako jsou například slavná olympionička Věra Čáslavská a režisérka Olga Sommerová, které přijedou besedovat k filmu Věra 68 (čtvrtek od 19:30), tajemník Česko-korejské společnosti Michal Vodrážka, který prožil část svého dětství v hlavním městě KLDR Pchjongjangu (debata k filmu Po zemi, po moři, středa od 18:00 hod.) či novinář a komentátor rádia Český rozhlas Libor Dvořák, který se dlouhodobě zaměřuje na oblast Ruska a přilehlých postsovětských regionů (debata k filmu Polibek od Putina, pátek od 18:30). Páteční večer pak bude věnovaný divadlu od 20:00 vystoupí pražské divadlo Vosto5 se svým zcela improvizovaným představením Stand artní Kabaret a v sobotu před samotným festivalem, tj proběhne benefiční koncert místních kapel (Butterfly and Hurricanes z Ústí nad Orlicí a W.A.F. z Vysokého Mýta), jehož výtěžek bude, stejně tak jako polovina z vybraného vstupného na Jeden svět, věnován na podporu šestiletého Michala Bednáře z Dolní Dobrouče, který trpí neléčitelným vrozeným neurosvalovým onemocněním Duchennova svalová dystrofie (DMD). Více o Míšovi a jeho osudu naleznete na www. misabednar.cz. Ceny vstupného zůstávají stejné jako loni 50,- Kč za jeden film, 120,- Kč za celý festivalový den a 500,- Kč za přenosný festivalový pas, který zahrnuje všechny projekce festivalu. Srdečně Vás zveme na festival Jeden Svět! Spousti, o. s. 13. a 14. dubna na Sovinci Píšťala zbrojnoše Břenka - vývoj vojenské historie a palných zbraní. Souboje, šarvátky a ukázky bojových umění. Výstava zbraní a zbrojí z období gotiky, s možností veškeré zbraně si osahat a vyfotit se v dobových zbrojích. Poznámka: Kyšperk, Orličné a Letohrad jsou názvy, které byly postupně pro město Letohrad poštou používány. Od nepaměti se údajně chodilo z Kyšperka na poštu až do Brna. Teprve ze spisů Všeobecné dvorské komory se dozvídáme konkrétní údaje o poštovních poslech. Od r.1753 je ve spisu č /15 uváděn jistý Mikuláš Vyhnálek jako privilegovaný posel, který předával a odebíral dopisy v poštovní stanici v Hradci Králové. V r.1836 byla zřízena pošta v sousedním Žamberku a Kyšperk byl přidělen k ní. V r.1845 byl zahájen provoz na železnici Olomouc Praha přes Ústí n.o. Od r.1850 dochází na železničních tratích, v mocnářství dosud vybudovaných, k zavádění vlakových pošt, které se rychle osvědčily. Kyšperk začal využívat poštu v Ústí n.o. prostřednictvím žamberské pojízdné pošty, která přes Kyšperk do Ústí n.o. a zpět jezdila. V r.1847 si Kyšperk podal první žádost o zřízení poštovní instituce v místě, v r.1858 další. Až třetí žádost z r.1862 byla vyřízena kladně. Výnosem č. 4 odst. 34 ze dne ministerstva obchodu, pod jehož pravomoc řízení poštovní organizace Rakouska Uherska v letech náleželo, bylo rozhodnuto o zřízení poštovní expedice v Kyšperku. Dne 15. května 1863 byl výnosem č. 20 odst. 289 jmenován poštovním expedientem v Kyšperku Alois Liebich, zdejší měšťan a majitel domu čp. 51 na náměstí, kam byla expedice umístěna. Byla to malá poštovní provozovna, která přijaté zásilky expedovala na nejbližší (nadřízený) poštovní úřad v Žamberku. Město bylo ale nespokojeno se zřízením pouze poštovní expedice, usilovalo o urychlenou přeměnu na vyšší stupeň, tedy poštovní úřad, hlavně z hlediska zvýšení důležitosti Kyšperka. A povedlo se to brzy, Na archivním foto Před Kyšperskou poštou v r.1908 Z historie pošty Kyšperk Orličné Letohrad, která v letošním roce slaví 150 let svého trvání. hlavně díky majitelce kyšperského velkostatku hraběnce Nimptschové a starostovi města Glietschovi. Ještě v r.1863, dne 16. srpna byl výnosem č zřízen v Kyšperku c.k. poštovní úřad a ustanovením č. 43 odst. 429 byl prvním kyšperským poštmistrem jmenován stávající expedient čtyřiačtyřicetiletý Alois Liebich. Poštovní úřad byl i nadále umístěn na náměstí, v Liebichově domě č. 51. Když 19. dubna 1871 první kyšperský poštmistr zemřel, nastoupil na poštmistrovské místo jeho pětadvacetiletý syn, také Alois Liebich. Poštmistrem byl jmenován výnosem ministerstva obchodu č. 16 odst. 80 ze dne 29. srpna 1871 a téhož dne složil služební přísahu. Po prohrané válce Rakouska s Pruskem v r.1866 nastal rozvoj železniční dopravy. Ve východních Čechách byla nejdříve postavena trať Hradec Králové Žamberk Kyšperk Lichkov, kudy projel slavnostní zahajovací vlak 14. ledna Jako druhá v pořadí následovala trať Ústí n.o. Kyšperk, otevřená 5. října 1874 a poslední byla dne 15. října 1875 otevřena spojka z Lichkova do Mezilesí. Železniční dopravu začala využívat i pošta a Kyšperk se postupně stal jedním ze středisek vlakových pošt. Nicméně osobní a poštovní doprava dostavníky byla stále důležitá, sloužila hlavně k přepravě osob a poštovních zásilek k železničním stanicím. Ze Žamberka se pošta vozila v poštovním dostavníku, v němž bylo místo i pro čtyři cestující, na kyšperské nádraží denně v 11:30 hod. k vlaku do Ústí n.o. se zásilkami na Brno a Vídeň. Zpět odjížděl dostavník ve 3:30 hod. odpoledne do Žamberka a dále až do Rokytnice v Orlických horách. Tato pravidelná poštovní jízdní doprava se udržela v provozu až do začátku 1. světové války v r Ing. Vladimír Chládek

17 Žamberské LISTY 17 Mzdy v Pardubickém kraji stále patří k nejnižším Průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na plně zaměstnané osoby v Pardubickém kraji vzrostla v r.2012 oproti předchozímu roku nominálně o 2,8 % na Kč. V mezikrajském srovnání byla mzda v kraji druhá nejnižší za Karlovarským krajem a zároveň o Kč nižší oproti republikovému průměru, informuje Petr Matoušek, ředitel Krajské správy ČSÚ v Pardubicích. Reálně (tedy po odečtení inflace) mzdy v kraji meziročně klesly, a to přibližně o 0,5 %. Pokles reálných mezd zaznamenaly všechny kraje. K mírnějšímu poklesu reálné kupní síly došlo u zaměstnanců v podnikatelské sféře, kde jsou mzdy určovány tržně; v nepodnikatelské sféře byl propad hlubší. Hodnotíme-li vývoj mezd podle odvětví, zjišťujeme na republikové úrovni jejich nejvyšší nárůst v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví, naopak největší pokles nastal v činnostech v oblasti nemovitostí. Ve všech krajích kromě Hlavního města Prahy došlo v r k poklesu zaměstnanosti. V Pardubickém kraji se počet zaměstnanců v přepočtu na plně zaměstnané snížil oproti r o 1,6 %, v celé České republice pak o necelé jedno procento, doplňuje Petr Matoušek. Z dostupných republikových údajů je patrné, že v loňském roce klesal počet zaměstnanců zejména v odvětví ubytování, stravování a také ve stavebnictví. V samotném 4. čtvrtletí loňského roku činila průměrná mzda v Pardubickém kraji Kč a ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2011 vzrostla o 3,0 %, tedy o 688 Kč. Nárůst mezd na konci roku byl způsoben zejména vyplácením mimořádných odměn. Ing. Petr Matoušek, ředitel KS ČSÚ v Pardubicích Zaměstnanci a mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2012 (předběžné výsledky) Území Počty a mzdy zaměstnanců podle místa jejich skutečného pracoviště počet zaměstnanců (tis. osob) osoby přepočtené na plně zaměstnané index 2012/2011 průměrná mzda (Kč) index 2012/2011 Česká republika 1) 3 759,9 99, ,7 v tom kraje: Hl. město Praha 755,5 101, ,0 Středočeský 358,8 99, ,8 Jihočeský 214,1 98, ,1 Plzeňský 201,5 99, ,8 Karlovarský 91,2 97, ,0 Ústecký 242,5 97, ,7 Liberecký 137,5 98, ,2 Královéhradecký 183,0 97, ,0 Pardubický 174,0 98, ,8 Vysočina 165,7 98, ,2 Jihomoravský 425,2 98, ,0 Olomoucký 205,0 99, ,1 Zlínský 189,6 98, ,9 Moravskoslezský 414,1 98, ,7 1) zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR DŮLEŽITÁ INFORMACE pro motoristy Stavba: Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí Z důvodu realizace plánované velké investiční akce ve městě Ústí nad Orlicí sdělujeme podrobné informace ohledně omezeného průjezdu a uzavírek v okolí stavby rekonstrukce železniční stanice Ústí nad Orlicí. Uzavírka silnice II/315 (uzel Mendrik) v Ústí nad Orlicí byla zahájena a potrvá do Při uzavírce silnice II/315 (uzel Mendrik) bude objížďka vedena po silnici I/14 (ul. Královéhradecká), Libchavy, České Libchavy, sil. II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek, sil. II/317 Choceň, sil. II/315 Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, Hrádek, Ústí nad Orlicí. Autobusová doprava a místní doprava z Kerhartic a Hrádku je vedena přes úrovňový železniční přejezd. Po dobu stavby není obsluhována zastávka na vlakovém nádraží Ústí nad Orlicí žel.st. Autobusové spoje, které sem zajížděly, začínají nebo končí na zastávce U Václava (u podchodu na křižovatce u hotelu Avion). Přístup pro pěší z centra i do centra města z lokality Mendrik je umožněn pod železničním mostem na sil. II/315 (ul. M.R.Štefánika) nebo pod železničním mostem na sil. II/360 (ul. Lázeňská) a dále po cyklostezce J.K.Tyla a lávkou přes řeku do ul. Pod Horou přes areál společnosti TEPVOS, spol. s r.o., který je pro tento účel otevřen. Uzavírka místní komunikace ul. Karpatská v Ústí nad Orlicí-Kerhartice bude probíhat v termínech: I. část od do II. část od do Při uzavírce místní komunikace Karpatská (Kerhartice) bude objížďka vedena po sil. I/14 (ul. Královéhradecká), Libchavy, sil. III/3121, sil. III/3122 Orlické Podhůří-Říčky, po účelové komunikaci (vojenská) do Kerhartic. Pěším a osobní dopravě bude zachován přístup pod rekonstruovaným železničním mostem na místní komunikaci ul. Karpatská. Tato velká investiční akce je dlouhodobě plánována a z důvodu jejího rozsahu dojde po dobu realizace k omezení jak dopravy, tak přístupnosti některých lokalit města. Občané by také měli počítat s dostatečnou časovou rezervou pro dojezd osobními automobily k nádražní budově z důvodu zvýšené dopravní zátěže na úrovňovém přejezdu do Kerhartic v blízkosti vlakového nádraží. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost po dobu realizace stavby. Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí. Bc. Zdenka Kroulíková, vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace STATISTICI OPĚT ZJIŠŤUJÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DOMÁCNOSTÍ V sobotu 23. února 2013 bylo zahájeno pravidelné statistické šetření Životní podmínky 2013 (SILC 2013), které podle nařízení Evropské rady a Parlamentu EU probíhá ve všech státech Evropské unie (v České republice již od roku 2005). Akce potrvá do 12. května a v jejím průběhu tazatelé převážně z řad zaměstnanců Českého statistického úřadu opět navštíví v celé republice 6,5 tis. domácností, které již prošly šetřením v předchozích třech letech. Nově budou navštíveny domácnosti v dalších náhodně vybraných 3,6 tis. bytech. Smyslem šetření je především dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální a ekonomické situaci obyvatel v evropských zemích, říká ředitel Krajské správy ČSÚ v Pardubicích Petr Matoušek, a jak dodává, v dotazníku jsou obsaženy nejen otázky týkající se bydlení a pracovní aktivity, ale například i otázky věnované zdraví a vzdělání. Na národní úrovni se výsledky využívají především v oblasti sociální politiky státu. V Pardubickém kraji se toto statistické zjišťování týká celkem 472 domácností, z toho v okrese Chrudim tazatelé navštíví 84 domácností, v okrese Pardubice 156 domácností, v okrese Svitavy se šetření provádí ve 114 domácnostech a na Orlickoústecku ve 118. Vyškolení tazatelé při oslovení domácnosti musí předložit průkaz určený jen pro toto šetření společně s občanským průkazem. Oprávněnost návštěvy tazatele lze ověřit u kontaktních pracovníků ČSÚ na telefonu Zároveň byli o konání tohoto šetření informováni starostové měst a obcí, ve kterých byly vybrány domácnosti a Policie ČR. Získané údaje budou ve všech fázích šetření důsledně chráněny podle požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a při respektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny osoby zúčastněné na sběru a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí, přičemž údaje v dotazníku jsou anonymní, takže není možné domácnost ani jednotlivé osoby jakkoli identifikovat. Český statistický úřad si je vědom náročnosti tohoto šetření, a proto si velmi váží všech občanů, kteří se jej zúčastní a poskytnutím pravdivých údajů tak přispějí k získání objektivních dat o sociální situaci domácností. Ing. Petr Matoušek, ředitel KS ČSÚ v Pardubicích

18 18 Žamberské LISTY Setkání rodin domácí hospicové péče V roce 2012 doprovodily sestřičky Oblastní charity Ústí n.o. ke konci života 72 pacientů. 26. února 2013 proběhlo setkání rodinných příslušníků těchto pacientů z celého regionu. Víme o Vás, pozůstalých, kteří jste o svého blízkého obdivuhodně pečovali, a právě provás toto setkání je, řekla v úvodu organizátorka akce, vrchní sestra Petra Kaplanová. Ve středisku Oblastní charity Ústí nad Orlicí se sešlo 16 lidí, kteří se doma nezištně starali o své nemocné blízké. Přítomné povzbudil letohradský farář Václav Vacek a Petra Kaplanová vyjádřila všem obdiv, úctu a poděkování za spolupráci. Pro všechny zde byl vytvořen prostor k setkání s druhými i ke sdílení emocí. Mnozí vyjádřili své pocity smutku, ztráty energie a chuti do života, obavy z komunikace s druhými lidmi. Některé z těchto obětavých lidí tísnily dokonce i pocity viny vůči sobě samým za to, že mohli udělat víc, než udělali. Sestřičky každého ujistily, že výčitky nejsou namístě, protože jejich často dlouholetá - péče byla maximální. Jedna paní to dokumentovala na svém příběhu: Maminka mi zemřela v náručí. Pořád se mi omlouvala za to, že vyžaduje péči. Ale my jsme to přece dělali rádi! Celou dobu jsme věděli, že se máme rádi a že jsme vděční za to, co jsme v životě jeden pro druhého udělali. I když jsme si to neřekli slovy, všichni jsme to věděli. Své zkušenosti připojili i další: Když maminka onemocněla, vzal jsem si dovolenou na ošetřování. Říkal jsem si, že to bude tak na 14 dní, ale bylo z toho 9 let. Po celou dobu mi sestřičky pomáhaly. Dcera měla babičku ve velké oblibě, ale bydlí daleko. Prosila mě, ať jí zavolám, až bude babička umírat. Jednou se zčistajasna dcera objevila ve dve- řích a všichni jsme se divili, co tam dělá. Babička ji pohladila a zanedlouho zemřela Starali jsme se o maminku střídavě tři a určitě nás to semklo jako rodinu Při setkání zazněla také slova díků na adresu sestřiček. - Díky vám jsme si maminku mohli nechat doma a díky vám to bylo krásné. Bez vaší pomoci bychom to nedokázali. - Manžel byl žertýř, ale denně mi říkal, jak má sestřičky rád a co by si bez nich počal - Děkuji za váš báječný vztah, který jste měli k mamince i k celé naší rodině. Měli jsme ve vás velkou oporu a jistotu I když se plakalo, nebylo to smutné setkání. Nad smutkem totiž převládl fakt, že všichni udělali pro své nejbližší, co mohli, že se s nimi důstojně rozloučili, že si slovy nebo skutky vzájemně poděkovali za život a prožili poslední společné okamžiky v okruhu svých nejbližších. Setkání uzavřel 90letý pan Dykasta, který se 10 let staral o svoji ženu: Manželka měla Alzheimerovu chorobu. Jednou spadla a já ji zvedal ze země. Tehdy jsem si uvědomil, jak ji mám rád Věřím, že mě Pán Bůh nechal tak dlouho naživu, abych se o ni mohl postarat V atmosféře určitého negativismu ve společnosti jsou tu tedy dvě obyčejné dobré zprávy: 1. Řada lidí se s naprostou samozřejmostí doma stará o své nemocné blízké. 2. Charita je připravena ve spolupráci s lékaři a zdravotními pojišťovnami těmto lidem poskytnout profesionální zdravotní péči i lidskou podporu. Více o charitní ošetřovatelské službě a domácí hospicové péči najdete na Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, tel , LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM tak trochu jiná škola ZAMĚŘENÍ HUMANITNÍ I PŘÍRODOVĚDNÉ PŘIJÍMÁME DĚTI Z 5. AŽ 9. TŘÍD PĚT SVĚTOVÝCH JAZYKŮ TŘI RODILÍ MLUVČÍ NOVĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: Elementární matematika anglicky! Cvičení z matematiky anglicky! Kapitoly z historie anglicky! Kapitoly z historie německy! NESTIHLI JSTE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ? NAVŠTIVTE NÁS - KDYKOLIV! Masarykovo náměstí, pasáž Panský dům v Žamberku NABÍZÍ ŠIROKÝ VÝBĚR PARFÉMŮ A KOSMETIKY Na Vaši návštěvu se těší Slávka Lipenská.

19 Žamberské LISTY 19 ŠKODA Vás připraví na jaro Návrh a realizace zahrad, vazba květin, aranžérské práce. Informace. tel , řádková inzerce PRODÁM byt 3+1 o.v. v obci Kameničná u Žamberka. Koupelna po rekonstrukci. Klidná lokalita. Vhodné pro rodiny s dětmi. Cena Kč. Kontakt: tel Profesionální jarní péče autorizovaných servisních partnerů ŠKODA Chcete se ve svém voze cítit opravdu jako doma? Dopřejte mu po náročné zimě velký jarní úklid. Nabízíme Vám vyčištění a dezinfekci klimatizace, výměnu pylového a prachového filtru nebo ošetření podvozku po zimě. U nás také jednoduše vyřešíte přezutí ze zimních na letní kola. PRONAJMU zahradu 1.000m 2 v Kunvaldě, roční nájemné 1.000,-Kč. Volejte každý den od 18:00 do 19:00 hod. na tel Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: MATRIX a.s. Lipovka Rychnov nad Kněžnou Tel.: PŘIJMEME PRACOVNÍKA NA POZICI LAKÝRNÍKA Prosíme poctivého nálezce, který našel zlatou náušnici, dodejte ji do redakce Žamberských listů. Peněžitá odměna jistá. JSA_2013_H2_CZ_dyn_af6e84b3cdd14e68a8bb523f7ca23732_indd 1 2/26/2013 1:19:12 AM Chorvatsko (PÁTEK AŽ NEDĚLE) 10 dnů-7 nocí Čtyřhvězdičkový kemp BIJELA UVALA - Poreč Jeden z nejluxusnějších kempů Evropy, jsou zde sprchy s teplou vodou, umyvárna nádobí, kvalitní sociální zařízení, dětské hřiště, restaurace, diskotéka, markety. Pláže za kvalitu a čistotu oceněny Modrou vlajkou, členité, jemné oblázky, skály upravené. Jsou zde sprchy i WC, občerstvení,kiosky. Část pláže vyhrazena nudistům. ZDARMA: DVA BAZÉNY, k dispozici 25 horských kol, kola pro děti, tři kajaky na moře. Ubytování: Karavany dvouložnicové pro 4 osoby, možná pátá přistýlka. Ve stanové předsíni je kuchyň s lednicí (vařič,rychl. konvice, nádobí). Stravování: POLOPENZE snídaně, večeře (hlavní jídlo s polévkou) (české pivo a limo za Kč). Odjezd ze Žamberka autokarem Bova s klimatizací, WC a videem. Cena: 5.390,-Kč/osoba. Děti do 12 let 4.290,-Kč, mládež do 18 let 4.990,-Kč. Cena zahrnuje: ubytování,dopravu, POLOPENZI, pobyt.taxu. Volejte: tel CA Atlas Tour Žamberk Nabízíme možnost nadstandardního cestovního pojištění. Video z lázní na Videa na: RIZIKOVÉ KÁCENÍ A PROŘEZ STROMŮ pomocí horolezecké techniky a jiné řemeslné práce ve výškách Tel.:

20 20 grafika tisk signmaking reklamní předměty razítka Do nově budované expozice o přírodě Orlických hor v Muzeu v Rokytnici v O. h. sháníme uhynulé ptactvo z přírody a lesní savce vhodné k preparaci. PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , , 12 tel.: slunce od st průměr vzdáleno ý rovníkovdoba perioda oběžná rotační t hmotnos hustota průměrnána povrchu teplota rozsah teplot albedo geometrickésložení chemickéatmosféry složení atmosféry osy tlak rotační sklon rychlost úniková zrychlení pole tíhové magnetické objevu rok objevitel Výroba informačních tabulí naučných stezek ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , , RIZIKOVÉ KÁCENÍ A PROŘEZ STROMŮ pomocí horolezecké techniky a jiné řemeslné pr áce ve výškách Tel.: Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , chcete JIŽ opravdu zhubnout? Přivezeme Vám zdarma celodenní stravu, se kterou budete hubnout správně a jednoduše. Více na Kontakt: mobil: od 9 do 19 hod. Jíte a přitom hubnete! SOUKROMÁ PEČOVATELKA NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY PŘENECHÁM ZAVEDENOU ŽIVNOST (čištění automobilů) v Žamberku, ze zdravotních důvodů. Včetně: pronajaté dílny, veškerého 119,zařízení, ROKOLICOVÁ SE ŠUNKOU strojů, přípravků a nářadí. Stálá klientela ajčata,oregano,šunka,brokolice,sýr) 125,PENÁTOVÁ S KUŘECÍM MASEM zákazníků. Zaškolím, poradím. ajčata,oregano,kuřecí maso,špenát,sýr) Zn. Nejvyšší nabídce. 119,PENÁTOVÁ SE ŠUNKOU ajčata,oregano,šunka,špenát,sýr) YREČKOVÁ Žamberské LISTY 129,Termín nabídek do Prohlídka dle domluvy. Volejte: tel ajčata,oregano,šunka,syrečky,sýr ) Knihařství Žamberk Eva Chejnovská Březinova 692, Žamberk mobil: Pro důstojný a doma strávený podzim života nabízím: l péči o seniory v domácím prostředí, která zahrnuje osobní hygienu, oblékání, obstarání nákupů, doprovod k lékaři, psychickou podporu a běžné domácí práce. l pomohu i s komunikací s úřady při vyplňování formulářů. Maminkám s dětmi nabízím : l hlídání dětí, doprovod dětí do školy nebo na kroužky, pomoc v domácnosti např. se žehlením prádla, úklidem. Akreditovaný kurz pracovníka sociální péče vlastním. Mám osobní automobil pro případnou dopravu seniorů k lékaři i dětskou sedačku pro malé pasažéry. Dle dohody mohu přijet i v sobotu nebo v neděli. Adriana Kočová, České Petrovice 143, telefon: Uzávěrka ŽL č. 6/2013 Uzávěrka ŽL č. 7/ do 10:00 hod., vyjdou do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel , Tiskárna Kerschbaum, tel ŽA V

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O vytvoř ení a použití úč elového fondu obce v rámci Programu poskytování státních pů j č ek na opravy bytového fondu pro rok 1999 urč eného pro obce

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více