Výpis - Usnesení z 63. schůze Rady města Vsetín, konané dne 7. prosince 2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis - Usnesení z 63. schůze Rady města Vsetín, konané dne 7. prosince 2017"

Transkript

1 Výpis - Usnesení z 63. schůze Rady města Vsetín, konané dne 7. prosince /63/RM/2017 Kontrola plnění usnesení předkládaná pro 63. schůzi RMV bere na vědomí informace o postupech plnění usnesení předložené pro 63. schůzi Rady města Vsetín konanou dne /63/RM/2017 Organizační řád č. 32 Organizační řád Městského úřadu Vsetín (vydání č. 32) v předloženém znění. 3/63/RM/2017 Zpráva o monitoringu výsledků hospodaření vybraných založených a zřízených organizací k bere na vědomí informaci o monitoringu výsledků hospodaření vybraných založených a zřízených organizací, včetně databáze ukazatelů hospodaření k v příloze důvodové 4/63/RM/2017 Rozpočtové opatření na rok č. 16 změnu rozpočtu města Vsetín na rok 2017, která se provádí formou rozpočtového opatření č. 16 pro kapitolu: 01 - Odbor finanční, 03 - Odbor školství a kultury, 04 - OSMISR - Úsek investic, podle předložené důvodové 5/63/RM/2017 Rozpočtové opatření na rok č DODATEK změnu rozpočtu města Vsetín na rok 2017, která se provádí formou dodatku k rozpočtovému opatření č. 16 pro kapitolu: 03 - Odbor školství a kultury, 04 - OSMISR - Úsek investic, 05 - Odbor sociálních věcí, 07 - Odbor životního prostředí, podle předložené důvodové

2 6/63/RM/2017 Pojištění uvolněných zastupitelů uzavření pojistné smlouvy mezi městem Vsetín a pojišťovací společností Colonnade Insurance S.A., organizační složka, na skupinové pojištění úrazu uvolněných zastupitelů Mgr. Ing. Jiřího Růžičky, Mgr. Simony Hlaváčové a Ing. Tomáše Pifky s účinností od v předloženém znění. 7/63/RM/2017 Pojištění jednotek sboru dobrovolných hasičů uzavření pojistné smlouvy mezi městem Vsetín a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu jednotek sboru dobrovolných hasičů města Vsetín č , která nahrazuje s účinností od pojistné smlouvy č a /63/RM/2017 Uzavření smlouvy o municipálním kontu - DODATEK uzavření smlouvy mezi městem Vsetín a Československou obchodní bankou, a. s. o "ČSOB municipálním kontu", podle předložených obchodních podmínek. 9/63/RM/2017 Personální záležitosti počet zaměstnanců 1. v souladu s organizačním řádem Městského úřadu Vsetín vydáním č. 32 a v souladu s 102 odst. 2 písm. j) z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů změny v Systemizaci pracovních míst za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 2. stanovuje v souladu s organizačním řádem Městského úřadu Vsetín vydáním č. 32 a v souladu s 102 odst. 2 písm. j) z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Vsetín, zařazených do MěÚ Vsetín, dle důvodové 10/63/RM/2017 Administrace veřejné zakázky Podzemní parkoviště před nádražím ČD 1. výjimku z postupu, stanoveného směrnicí číslo QS o zadávání veřejných zakázek, spočívající v tom, že veřejná zakázka malého rozsahu na administraci veřejné zakázky s názvem Podzemní parkoviště před nádražím ČD bude realizována způsobem, dle důvodové 2. uzavření příkazní smlouvy se společností MCI SERVIS s, r.o., Pod Vodojemem 2607, Zlín, IČ: , zastoupena Mgr. Martou Černou, Výpis - Usnesení 63. schůze RMV Strana 2 (celkem 9) 7. prosince 2017

3 jednatelkou, jejímž předmětem je kompletní administrace veřejné zakázky s názvem Podzemní parkoviště před nádražím ČD za cenu Kč bez DPH a dále za podmínek, uvedených v důvodové zprávě. 11/63/RM/2017 Žádosti o splátkové kalendáře 1. na základě žádosti paní Růženy Ščukové uzavření dohody o uznání dluhu ve výši Kč a jeho splátkové úhradě za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 2. na základě žádosti paní Ludmily Kandračové uzavření dohody o uznání dluhu ve výši Kč a jeho splátkové úhradě za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 3. na základě žádosti paní Zdenky Kaliské uzavření dohody o uznání dluhu ve výši Kč a jeho splátkové úhradě za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 12/63/RM/2017 Bytové záležitosti OSV - návrh bytových pořadníků 1. bytový pořadník na I. pololetí roku pořadník pro byty v domech zvláštního určení velikosti 1+kk na I. pololetí roku pořadník pro byty v domech zvláštního určení velikosti 2+kk na I. pololetí roku /63/RM/2017 Bytové záležitosti OSV - prodloužení doby nájmů 1. prodloužení doby nájmu bytu č. 3 v domě čp ve Vsetíně, Poschla,, nar., o 3 měsíce za splnění podmínek platných pravidel, dle důvodové 2. prodloužení doby nájmu bytu č. 5 v domě čp ve Vsetíně, Poschla,, nar.., o 6 měsíců za splnění podmínek platných pravidel, dle důvodové 3. prodloužení doby nájmu bytu č. 10 v domě čp ve Vsetíně, Poschla,., nar.., o 6 měsíců za splnění podmínek platných pravidel, dle důvodové Výpis - Usnesení 63. schůze RMV Strana 3 (celkem 9) 7. prosince 2017

4 4. prodloužení doby nájmu bytu č. 13 v domě čp ve Vsetíně, Poschla,., nar.., o 6 měsíců za splnění podmínek platných pravidel, dle důvodové 5. prodloužení doby nájmu bytu č. 14 v domě čp ve Vsetíně, Poschla,..., nar...., o 6 měsíců za splnění podmínek platných pravidel, dle důvodové 6. prodloužení doby nájmu bytu č. 17 v domě čp ve Vsetíně, Poschla,..., nar...., a..., nar.... o 6 měsíců za splnění podmínek platných pravidel, dle důvodové 7. stanovuje prodloužení doby nájmu bytu č. 4 v domě čp ve Vsetíně, Poschla,..., nar...., a..., 8. prodloužení doby nájmu bytu č. 6 v domě čp ve Vsetíně, Poschla,..., nar...., o 3 měsíce za splnění podmínek platných pravidel, dle důvodové 9. prodloužení doby nájmu bytu č. 9 v domě čp ve Vsetíně, Poschla,..., nar...., o 6 měsíců za splnění podmínek platných pravidel, dle důvodové 10. prodloužení doby nájmu bytu č. 11 v domě čp ve Vsetíně, Poschla,..., nar...., o 6 měsíců za splnění podmínek platných pravidel, dle důvodové 11. prodloužení doby nájmu bytu č. 14 v domě čp ve Vsetíně, Poschla,..., nar...., o 3 měsíce za splnění podmínek platných pravidel, dle důvodové 12. prodloužení doby nájmu bytu č. 1 v domě čp. 409 ve Vsetíně, Výpis - Usnesení 63. schůze RMV Strana 4 (celkem 9) 7. prosince 2017

5 13. prodloužení doby nájmu bytu č. 2 v domě čp. 409 ve Vsetíně, 14. prodloužení doby nájmu bytu č. 4 v domě čp. 409 ve Vsetíně, 15. prodloužení doby nájmu bytu č. 7 v domě čp. 409 ve Vsetíně, 16. prodloužení doby nájmu bytu č. 8 v domě čp. 409 ve Vsetíně, 17. prodloužení doby nájmu bytu č. 11 v domě čp. 409 ve Vsetíně, 18. prodloužení doby nájmu bytu č. 12 v domě čp. 409 ve Vsetíně, 19. prodloužení doby nájmu bytu č. 14 v domě čp. 409 ve Vsetíně, 20. prodloužení doby nájmu bytu č. 3 v domě čp. 464 ve Vsetíně, Rokytnice,..., nar...., o 6 měsíců za splnění podmínek platných pravidel, dle důvodové Výpis - Usnesení 63. schůze RMV Strana 5 (celkem 9) 7. prosince 2017

6 21. prodloužení doby nájmu bytu č. 2 v domě čp ve Vsetíně, podmínek platných pravidel, dle důvodové 22. prodloužení doby nájmu bytu č. 6 v domě čp ve Vsetíně, podmínek platných pravidel, dle důvodové 23. prodloužení doby nájmu bytu č. 8 v domě čp ve Vsetíně, podmínek platných pravidel, dle důvodové 24. prodloužení doby nájmu bytu č. 14 v domě čp ve Vsetíně, podmínek platných pravidel, dle důvodové 25. prodloužení doby nájmu bytu č. 57 v domě čp. 814 ve Vsetíně, podmínek platných pravidel, dle důvodové 14/63/RM/2017 Žádost o příspěvek - Kompakt, s.r.o. ne poskytnutí příspěvku společnosti Kompakt spol. s r.o., se sídlem Opletalova 683, , Poděbrady, IČ , na realizaci projektu Sociální automobil pro Charitu Vsetín v roce 2017 za podmínek uvedených v žádosti společnosti Kompakt spol. s r.o. o poskytnutí příspěvku ze dne , dle předložené důvodové 15/63/RM/2017 Žádost o dotaci - Domov Jitka, o.p.s. poskytnutí dotace Domovu Jitka, o.p.s., se sídlem Jasenická 1362, Vsetín, IČ , ve výši Kč na úhradu nájemného sálu pro benefiční akci Country večer, který se konal dne za podmínek uvedených v žádosti Domova Jitka, o.p.s. o poskytnutí dotace ze dne , dle upravené přílohy důvodové Výpis - Usnesení 63. schůze RMV Strana 6 (celkem 9) 7. prosince 2017

7 16/63/RM/2017 Žádost o dotaci - Charita Kroměříž poskytnutí dotace Charitě Kroměříž, se sídlem Ztracená 63, , Kroměříž, IČ , ve výši Kč na pokrytí podílu územně samosprávného celku na provozu pobytové sociální služby Sociální rehabilitace Zahrada v roce 2017 za podmínek uvedených v žádosti Charity Kroměříž o poskytnutí dotace ze dne /63/RM/2017 Žádost o dotaci - Andělé Stromu života, poboční spolek Moravskoslezský kraj ne poskytnutí dotace Andělům Stromu života, pobočnímu spolku Moravskoslezského kraje, se sídlem Msgr. Šrámka 1186/11, , Nový Jičín, IČ , na pokrytí části nákladů spojených se zajištěním terénních služeb Mobilního hospice občanům města Vsetín v roce 2017 dle podmínek uvedených v žádosti Andělů Stromu života, pobočního spolku Moravskoslezského kraje ze dne /63/RM/2017 Žádost o dotaci - Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice poskytnutí dotace Českomoravské provincii Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří, se sídlem Vídeňská 7, Brno/provoz Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, se sídlem Zlínská 467, Vizovice, IČ , ve výši Kč na provoz Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích v roce 2017 za podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí dotace ze dne a jejího doplnění dne /63/RM/2017 Prodej přebytečného movitého majetku - kruhové konstrukce Barcelona - zveřejnění záměru zveřejnění záměru na prodej přebytečného movitého majetku - kruhové konstrukce Barcelona, dle důvodové 20/63/RM/2017 Protokol o bezúplatném předání zdroje pitné vody - vrtané studny do vlastnictví potvrzení protokolu o bezúplatném předání a převzetí stavby "Vybudování zdroje pitné vody" (studny) na pozemku p.č. 1693/1 k.ú. Vsetín, mezi Městem Vsetín, IČ a.. Výpis - Usnesení 63. schůze RMV Strana 7 (celkem 9) 7. prosince 2017

8 21/63/RM/2017 Dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo č. 104/01/15 Silnice III/05736: Vsetín, Okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka uzavření dodatku číslo 3 ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě, číslo smlouvy objednatele 0426/2015, ze dne , na akci Silnice III/05736: Vsetín, Okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka, dle důvodové 22/63/RM/2017 Změna způsobu dotčení pozemku ve vlastnictví města Vsetín v rámci stavby: Vsetín Červenka, p.č. 8633, Galda NNk, číslo stavby IP smlouva budoucí 1. ruší své usnesení č. 50/51/RM/ uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN a právo provést stavbu, a to v rámci stavby: Vsetín Červenka, p.č. 8633, Galda NNk, číslo stavby IP na části pozemku p.č , ostatní plocha o výměře m 2, k.ú. Vsetín, s žadatelem, za jednorázovou úplatu ve výši Kč, a to dle grafické přílohy a za podmínek, daných důvodovou zprávou. 23/63/RM/2017 Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 3698, k.ú. Vsetín z důvodu změny vlastníka stavby plechové garáže, na části pozemku se nacházející zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 3698, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 987 m 2, k.ú. Vsetín, která je vyznačena v grafické příloze a dle důvodové 24/63/RM/2017 Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby:,,rodinný dům na p.č v k.ú. Vsetín smlouva budoucí uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, zakládající právo zřídit, umístit, a provozovat kanalizační a vodovodní přípojku v rámci stavby: Rodinný dům na p.č v k.ú. Vsetín, a to na části pozemku p.č. 1258/1, ostatní plocha o výměře m 2, k.ú. Vsetín, s žadatelem, a to dle grafické přílohy a za podmínek, daných důvodovou zprávou. 25/63/RM/2017 Zřízení věcného břemene v rámci stavby: IP , zemní kabelová přípojka BLOCK Vsetín smlouva o zřízení VB odkládá své stanovisko ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN, a to v rámci stavby: IP , zemní kabelová přípojka BLOCK Vsetín na části pozemku p.č. 2387, Výpis - Usnesení 63. schůze RMV Strana 8 (celkem 9) 7. prosince 2017

9 ostatní plocha o výměře 746 m 2, p.č. 2386, ostatní plocha o výměře 280 m 2 a p.č. 2382, orná půda o výměře m 2, vše k.ú. Vsetín, dle geometrického plánu č /2016 ze dne , zpracovaného zeměměřičem Ing. Josefem Rožnovským, s žadatelem, za jednorázovou úplatu ve výši Kč, a to dle grafické přílohy a za podmínek, daných důvodovou zprávou. 26/63/RM/2017 Zřízení věcného břemene v rámci stavby: Vsetín H. Jasenka, p.č. 855, Jiráková, NNK, číslo stavby IV smlouva budoucí uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN a právo provést stavbu, a to v rámci stavby: Vsetín H. Jasenka, p.č. 855, Jiráková, NNK, číslo stavby IV na části pozemku p.č. 815/1, ostatní plocha o výměře m 2, k.ú. Jasenka, s žadatelem, za jednorázovou úplatu ve výši Kč, a to dle grafické přílohy a za podmínek, daných důvodovou zprávou. 27/63/RM/2017 Pronájem bytů v domě Smetanova čp. 1484, Vsetín - DODATEK žadateli uzavření nájemní smlouvy k bytu čp. 1484/21, ul. Smetanova, Vsetín, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 28/63/RM/2017 Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Vsetín II" - DODATEK. 1. souhlasí se záměrem zpracovat projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve SO ORP Vsetín II" dle důvodové 2. ukládá odboru školství a kultury zpracovat žádost o finanční podporu na projekt "Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Vsetín II". 29/63/RM/2017 Projekt "Systém prevence kriminality a prevence ztráty bydlení ve městě Vsetín" DODATEK 1. souhlasí se záměrem zpracovat projekt "Systém prevence kriminality a prevence ztráty bydlení ve městě Vsetín", dle důvodové 2. ukládá odboru školství a kultury zpracovat žádost o finanční podporu na projekt "Systém prevence kriminality a prevence ztráty bydlení ve městě Vsetín". Mgr. Ing. Jiří Růžička starosta města Vsetín Mgr. Simona Hlaváčová I. místostarostka města Vsetín Výpis - Usnesení 63. schůze RMV Strana 9 (celkem 9) 7. prosince 2017

Výpis - Usnesení z 86. schůze Rady města Město Vsetín, konaného dne 3. října 2018

Výpis - Usnesení z 86. schůze Rady města Město Vsetín, konaného dne 3. října 2018 Výpis - Usnesení z 86. schůze Rady města Město Vsetín, konaného dne 3. října 2018 1/86/RM/2018 Program 86. schůze Rady města program 86. schůze Rady města Vsetín, s následujícími změnami: - Stažení materiálu

Více

Výpis - Usnesení z 89. schůze Rady města Vsetín, konaného dne 23. října 2018

Výpis - Usnesení z 89. schůze Rady města Vsetín, konaného dne 23. října 2018 Výpis - Usnesení z 89. schůze Rady města Vsetín, konaného dne 23. října 2018 1/89/RM/2018 Program 89. schůze Rady města Vsetín program 89. schůze Rady města Vsetín, s následujícími změnami: - Doplnění

Více

Výpis - Usnesení z 5. schůze Rady města Vsetín, konané dne 6. února 2019

Výpis - Usnesení z 5. schůze Rady města Vsetín, konané dne 6. února 2019 Výpis - Usnesení z 5. schůze Rady města Vsetín, konané dne 6. února 2019 1/5/RM/2019 Program 5. schůze Rady města Vsetín program 5. schůze Rady města Vsetín, s následujícími změnami: - Doplnění o materiál

Více

VÝPIS - Usnesení z 81. schůze Rady města Vsetín, konané dne 11. července 2018

VÝPIS - Usnesení z 81. schůze Rady města Vsetín, konané dne 11. července 2018 VÝPIS - Usnesení z 81. schůze Rady města Vsetín, konané dne 11. července 2018 1/81/RM/2018 Program 81. schůze Rady města Vsetín program 81. schůze Rady města Vsetín, s následujícími změnami a doplněním:

Více

Výpis Usnesení ze 17. schůze Rady města Vsetín, konané dne 17. července 2019

Výpis Usnesení ze 17. schůze Rady města Vsetín, konané dne 17. července 2019 Výpis Usnesení ze 17. schůze Rady města Vsetín, konané dne 17. července 2019 1/17/RM/2019 Program 17. schůze Rady města Vsetín program 17. schůze Rady města Vsetín s následujícími změnami: - Stažení materiálu

Více

Výpis - Usnesení z 61. schůze Rady města Vsetín, konané dne 9. listopadu 2017

Výpis - Usnesení z 61. schůze Rady města Vsetín, konané dne 9. listopadu 2017 Výpis - Usnesení z 61. schůze Rady města Vsetín, konané dne 9. listopadu 2017 1/61/RM/2017 Kontrola plnění usnesení předkládaná pro 61. schůzi RMV 9. 11. 2017 bere na vědomí informace o postupech plnění

Více

Výpis - Usnesení z 12. schůze Rady města Vsetín, konané dne 15. května 2019

Výpis - Usnesení z 12. schůze Rady města Vsetín, konané dne 15. května 2019 Výpis - Usnesení z 12. schůze Rady města Vsetín, konané dne 15. května 2019 1/12/RM/2019 Program 12. schůze Rady města Vsetín program 12. schůze Rady města Vsetín, s následujícími změnami: - Stažení materiálu

Více

Výpis - Usnesení z 1. schůze Rady města Město Vsetín, konaného dne 20. listopadu 2018

Výpis - Usnesení z 1. schůze Rady města Město Vsetín, konaného dne 20. listopadu 2018 Výpis - Usnesení z 1. schůze Rady města Město Vsetín, konaného dne 20. listopadu 2018 1/1/RM/2018 Program 1. schůze Rady města Vsetín program 1. schůze Rady města Vsetín, s následujícími změnami: - Doplnění

Více

Výpis - Usnesení ze 7. schůze Rady města Vsetín, konaného dne 13. března 2019

Výpis - Usnesení ze 7. schůze Rady města Vsetín, konaného dne 13. března 2019 Výpis - Usnesení ze 7. schůze Rady města Vsetín, konaného dne 13. března 2019 1/7/RM/2019 Program 7. schůze Rady města Vsetín program 7. schůze Rady města Vsetín, s následujícími změnami: - Doplnění o

Více

Výpis - Usnesení z 13. schůze Rady města Vsetín, konané dne 29. května 2019

Výpis - Usnesení z 13. schůze Rady města Vsetín, konané dne 29. května 2019 Výpis - Usnesení z 13. schůze Rady města Vsetín, konané dne 29. května 2019 1/13/RM/2019 Program 13. schůze Rady města Vsetín program 13. schůze Rady města Vsetín s následujícími změnami: - Doplnění o

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. srpna 2017

Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. srpna 2017 Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. srpna 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1334/69/17 1) schvaluje program 69. schůze rady

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 1/ Kontrola usnesení 10/73 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) zprávu o činnosti komise dopravy.

Více

Výpis - Usnesení z 6. schůze Rady města Vsetín, konaného dne 22. února 2019

Výpis - Usnesení z 6. schůze Rady města Vsetín, konaného dne 22. února 2019 Výpis - Usnesení z 6. schůze Rady města Vsetín, konaného dne 22. února 2019 1/6/RM/2019 Program 6. schůze Rady města Vsetín program 6. schůze Rady města Vsetín, s následujícími změnami: - Doplnění o materiál

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1553/80/18 1) schvaluje program 80. schůze rady

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Výpis z usnesení 16. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. září 2019

Výpis z usnesení 16. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. září 2019 Výpis z usnesení 16. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. září 2019 1/ Kontrola usnesení 16/124 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtová opatření 16/125 s c h v a

Více

Výpis - Usnesení z 59. schůze Rady města Vsetín, konané dne 12. října 2017

Výpis - Usnesení z 59. schůze Rady města Vsetín, konané dne 12. října 2017 Výpis - Usnesení z 59. schůze Rady města Vsetín, konané dne 12. října 2017 1/59/RM/2017 Kontrola plnění usnesení předkládaná pro 59. schůzi RMV 12. 10. 2017 informace o postupech plnění usnesení předložené

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1533/79/18 1) schvaluje program 79. schůze rady

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

22. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

22. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 22. schůze Rady města Rychvald, dne 06. 05. 2019 Kontrola usnesení 22/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 22/2. Rada města b e

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 1/ Kontrola usnesení 13/100 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/2019 13/101

Více

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 109. schůze Rady města Rychvald, dne 15. 06. 2018 Kontrola usnesení 109/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 109/2. Rada města

Více

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1848/97/18 1) schvaluje program 97. schůze rady

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1460/76/17 1) schvaluje program 76. schůze

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Výpis - Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Vsetín, konaného dne 24. června 2019

Výpis - Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Vsetín, konaného dne 24. června 2019 Výpis - Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Vsetín, konaného dne 24. června 2019 2/6/ZM/2019 Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Vsetín program zasedání Zastupitelstva města Vsetín

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení ze 47. schůze Rady města a, konané 14. prosince 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, 1. Změna schváleného

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 20. 5. 2019 Usnesení z 23. schůze Rady města Rychvald, dne 20. 05. 2019 Kontrola usnesení 23/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých

Více

Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018

Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018 Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018 Usnesení č. 373/18 k žádosti o souhlas s umístěním sídla. s umístěním sídla pro SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského Blatná, z. s.,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1480/77/17 1) schvaluje program 77. schůze

Více

117. schůze Rady obce Baška. Usnesení ze 117. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

117. schůze Rady obce Baška. Usnesení ze 117. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod Usnesení ze, konané dne 28. 08. 2018 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/117/2018 Rada obce Baška schválila program, dle přílohy č. 1 2/117/2018 Rada obce Baška projednala kontrolu plnění usnesení Rady obce. 3/117/2018

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne Řř. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne 10. 6. 2019 Usnesení č. 258/19 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330053899/001, mezi městem Brtnice,

Více

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne Usnesení č. 103 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 17.10.2018 103/2379.) Rada městského obvodu Hrabová informaci o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.2.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2019 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení

Více

Usnesení 91. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. července 2018

Usnesení 91. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. července 2018 Usnesení 91. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. července 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1756/91/18 1) schvaluje program 91. schůze

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Hostinné, konané dne 16.07.2019 299/19/RM/2019 Schválení programu 19. schůze RM program 19. schůze: 1. Schválení programu

Více

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 88. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 10. 2017 Kontrola usnesení 88/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 88/2. Rada města

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 9. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. března 2019

Usnesení 9. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. března 2019 Usnesení 9. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. března 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 140/9/19 1) schvaluje program 9. schůze rady

Více

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení z 6. jednání dne 17. prosince R M 1/ 6 / 18 s c h v a l u j e doplněný program jednání Rady města Koryčany.

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení z 6. jednání dne 17. prosince R M 1/ 6 / 18 s c h v a l u j e doplněný program jednání Rady města Koryčany. RADA MĚSTA KORYČANY Výpis usnesení z 6. jednání dne 17. prosince 2018 R M 1/ 6 / 18 doplněný program jednání Rady města Koryčany. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 p. L. Orel Schváleno v doplněném

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018

Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018 Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 59/4/18 1) schvaluje program 4. schůze rady

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 105. schůze Rady města Hostinné, konané dne 24.01. 2018 1643/105/RM/2018 Schválení programu 105. schůze rady města program 105. schůze: 1. Schválení

Více

Usnesení 10. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2019

Usnesení 10. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2019 Usnesení 10. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 158/10/19 1) schvaluje program 10. schůze rady

Více

USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám. 1 UR01/17/2019 Schválení programu 17. schůze Rady města Uničova

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 79. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 06. 2017 Kontrola usnesení 79/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 79/2. Rada města b e

Více

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 127/8/19 1) schvaluje program 8. schůze rady městského

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

- 0725/RMOb-Mich/1418/47

- 0725/RMOb-Mich/1418/47 47. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2016 čís. 0713/RMOb-Mich/1418/47-0725/RMOb-Mich/1418/47 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

103. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

103. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 103. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 04. 2018 Kontrola usnesení 103/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 103/2. Rada města

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 9. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 26.10.2015 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec

Více

starostu k podpisu předávacího protokolu

starostu k podpisu předávacího protokolu z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 18. 12. 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 77/1734.) Rada městského

Více

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1504/78/17 1) schvaluje program 78. schůze

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne 9.1.2017 Rada města po projednání RM/80/1562 program jednání 80. schůze Rady města Bílovec, konané dne 9.1.2017 RM/80/1563 plnění ukládacích usnesení

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 87. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 09. 2017 Kontrola usnesení 87/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání kulturní komise 87/2. Rada města

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 1. 2019 Konečná cena tepla v Sezimově Ústí za r. 2018 (mat. č. 7/2019) Usnesení č. 1/2019 konečnou průměrnou cenu tepla za r. 2018 dodávanou

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 29. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 26. března 2012 čís. 409/29 428/29 1/5 409/29 Rada městského obvodu Martinov 26. března 2012

Více

Výpis - Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Vsetín, konaného dne

Výpis - Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Vsetín, konaného dne Výpis - Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Vsetín, konaného dne 17.09.2018 1/30/ZM/2018 Malý projekt "Hrnčeku vař" zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného malého projektu

Více

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. schůze Rady města Rychvald, dne 17. 06. 2019 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 26/2. Rada města b e

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh.

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. PŘEHLED USNESENÍ 73. schůze Rady města konané dne 15.1.2018 1198/73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. Hradiště program 73. schůze rady města. 1199/73/RM/2018 Vyhodnocení záměrů

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Vsetín, konaného dne 11. února 2019

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Vsetín, konaného dne 11. února 2019 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Vsetín, konaného dne 11. února 2019 1/3/ZM/2019 Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Vsetín program zasedání Zastupitelstva města Vsetín dne 11.02.2019

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení 85. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. dubna 2018

Usnesení 85. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. dubna 2018 Usnesení 85. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. dubna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1642/85/18 1) schvaluje program 85. schůze rady

Více

Z Á P I S Z 05. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 05. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 05. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 11. 03. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne 7.1.2019 USNESENÍ č. 96/19/RM4 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná osoba:

Více

Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018

Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018 Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1720/89/18 1) schvaluje program 89. schůze rady

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

U S N E S E NÍ z 29. schůze rady města Žacléř, konané dne 21. prosince 2015

U S N E S E NÍ z 29. schůze rady města Žacléř, konané dne 21. prosince 2015 U S N E S E NÍ z 29. schůze rady města Žacléř, konané dne 21. prosince 2015 Program: 1. Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o nájmu č.21/11/d. 2. Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o nájmu č.713/12/d. 3. Dodatek č.

Více

z 1. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00

z 1. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00 1 z 7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 1. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala 25.11.20109:00 (usn.č. 0001/1 - usn.č. 0011/1) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. listopadu 2018

Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. listopadu 2018 Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. listopadu 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 17/2/18 1) schvaluje program 2. schůze rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 45. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 18. února 2013 čís. 649 662/45 1/6 649/45 Rada městského obvodu Martinov 18. února 2013 s uzavřením

Více