SMĚRNICE pro odborné vzdělávací instituce v oblasti biopotravin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE pro odborné vzdělávací instituce v oblasti biopotravin"

Transkript

1 SMĚRNICE pro odborné vzdělávací instituce v oblasti biopotravin VYTVOŘENÍ SYSTÉMU ECVET PRO ŠKOLENÍ LEKTORŮ V OBLASTI MALOOBCHODU S 1 BIOPOTRAVINAMI DLE SYSTÉMU ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ECO QUALIFY /ECVET-ECOQUALIFY/ BG1-LEO /

2 VYTVOŘENÍ SYSTÉMU ECVET PRO ŠKOLENÍ LEKTORŮ V OBLASTI MALOOBCHODU S BIOPOTRAVINAMI DLE SYSTÉMU ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ECO QUALIFY /ECVET-ECOQUALIFY/ SOUHRN Hlavním cílem projektu je vytvořit ukázkový kurz pro lektory v oblasti maloobchodu s biopotravinami tak, aby lektoři získali dovednosti k samostatnému vytvoření, plánování a nabídce kurzů dle systému ECVET a EQF. Cíle projektu: Přeložit a přizpůsobit systém EQF a ECVET pro EcoQualify pro systémy národních kvalifikací v partnerských zemích; Shromáždit, analyzovat a definovat didaktické nástroje a metodiky pro vzdělávání učitelů/lektorů v oboru maloobchodu s biopotravinami na základě systému zajištění kvality EcoQualify a s využitím postupu definování výsledků učení dle EQF a ECVET; Pilotní ověření on-line vzdělávacího kurzu, sběr zpětné vazby za účelem jeho vylepšení; Definovat společné zájmy v Community of Practice a představit společnou dohodu o spolupráci mezi zúčastněnými stranami v oblasti vzdělávání maloobchodníků s biopotravinami s cílem vytvořit tržně zaměřený vzdělávací kurz. Hlavní výstup projektu: Metodika vzdělávacího kurzu v oboru maloobchod s biopotravinami založená na principech EQF a ECVET dle systému zajištění kvality EcoQualify ; Směrnice pro instituce dalšího vzdělávání v oboru maloobchodu s biopotravinami; On-line vzdělávací kurz a vzdělávací materiály (vč. e-learningu); Social Network Platform for Community of Practice. 2

3 Obecně lze předpokládat, že aktivity projektu zvýší kvalifikaci školitelů dalšího vzdělávání v oblasti maloobchodu s biopotravinami a přispějí k ustanovení obecně uznávaných kvalifikačních a vzdělávacích norem. Jedná se o spolupráci devíti partnerů z pěti evropských zemí (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Německo a Itálie) a jedné země, která je v procesu přistoupení k EU (Turecko). Sdružení sestává z vybraných specializovaných organizací, které pokrývají různé operační oblasti projektu. Členy partnerské spolupráce jsou dvě univerzity (UARD v Bulharsku a Canakkale Onsekiz Mart University v Turecku), tři poskytovatelé vzdělávání dospělých Adrialand (Itálie), FORUM Berufsbildung e.v. a Ökomarkt Hamburg a jedna asociace poskytovatelů vzdělávání dospělých - Educational Research Association (Turecko). Kromě toho projektové sdružení zahrnuje Institute Equalita z Německa, Živý Venkov z České republiky a The Organic Retailers Association (ORA) se sídlem ve Vídni v Rakousku. Všechny činnosti projektu bude koordinovat a řídit jeho pořadatel a koordinátor/dodavatel, univerzita UARD. 3

4 VYTVOŘENÍ SYSTÉMU ECVET PRO ŠKOLENÍ LEKTORŮ V OBLASTI MALOOBCHODU S BIOPOTRAVINAMI DLE SYSTÉMU ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ECO QUALIFY /ECVET-ECOQUALIFY/ Program celoživotního vzdělávání LEONARDO DA VINCI Přenos inovací č BG1-LEO SMĚRNICE pro odborné vzdělávací instituce v oblasti biopotravin 4

5 Obsah 1. Úvod 6 2. Odborné kompetence školitelů v oblasti maloobchodu s biopotravinami Pedagogické kompetence Hodnotící nástroje Principy hodnocení Hodnocení výukových metod Otázka s více odpověďmi Otevřené otázky Individuální ústní zkoušení Praktický test Hodnocení vzdělávacího prostředí Přesnost a dochvilnost Motivace Spolupráce a interakce Individuální angažovanost ve vzdělávání (ICL) Nástroje pro hodnocení vzdělávání 20 5 Šablona/příklad učebního plánu Příklad výukové hodiny 25 5

6 1. Úvod Shrnutí projektu Přenos inovací Cíle a strategie projektu Záměrem projektu Přenos inovací bylo přeložit a přizpůsobit Evropský rámec kvalifikací (dále jen EQF) a Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání (dále jen ECVET) pro Systém zajištění kvality EcoQualify (dále jen EcoQualify) do Národních kvalifikačních rámců (dále jen NQF) všech zúčastněných partnerských zemí. Hlavním cílem bylo vytvořit kurz pro učitele/školitele a lektory/instruktory v oblasti maloobchodu s biopotravinami, který jim nabídne potřebné dovednosti tak, aby byli schopni samostatně koncipovat, plánovat a distribuovat vzdělávací kurzy podle ECVET a EQF, včetně e-learningu. Za tímto účelem bylo nejprve zapotřebí navrhnout vhodnou metodiku pro vzdělávací kurz pro maloobchod s biopotravinami vycházející z EQF a ECVET. Bylo nutné prozkoumat a naplánovat změny v úloze učitele/školitele dalšího vzdělávání. Pro partnery projektu bylo nejdůležitější použít přístup na základě kompetencí a zaměřit se na definování výsledků učení. Na počátku pracovního procesu partneři společně zanalyzovali, sestavili a definovali didaktiku a metodiku pro vzdělávání učitelů/školitelů a lektorů v sektoru bio produktů. Výuka v rámci dalšího vzdělávání, která využívá přístupu na základě kompetencí a svých vlastních výstupů, je prioritou ve všech zemích EU. Kromě toho implementace nových metodických a didaktických přístupů v dalším vzdělávání vyžaduje značné profesní nasazení a stále vyžaduje další zkoumání. V současnosti je cílem projektu zavedení nové pedagogiky do oblasti maloobchodu s bio produkty založené na zkušenostech a osvědčených postupech německých a rakouských institucí, které se projektu účastní. Systém zajištění kvality EcoQualify 1 se svými obecně přijímanými 1 ECO-Qualify je všeobecný systém zajištění kvality pro další vzdělávání v oblasti maloobchodu s biopotravinami. Poskytuje základ pro smysluplné systémy hodnocení a certifikace a přispívá 6

7 kvalifikačními standardy byl základem všech nově vyvinutých vzdělávacích návrhů. Jeho kvalifikační standardy definují provozní a manažerskou úroveň společností s přihlédnutím k nezbytným znalostem, dovednostem a kompetencím v oblasti produktu, provozu a trhu. Kromě toho Systém zajištění kvality EcoQualify také popisuje kvalifikace učitelů. Bylo nutné, aby všechny vzdělávací jednotky vycházely ze Systému zajištění kvality EcoQualify. Jedním z hlavních cílů bylo řídit se přístupem založeným na výsledcích učení podle EQF a ECVET. Byly vytvořeny a následně vyhodnoceny národní verze výsledků učení. Kromě toho sdružení vytvořilo a otestovalo pilotní online vzdělávací kurz. Členové sdružení získali od všech uživatelů zpětnou vazbu pro další zlepšení. Členové sdružení dále založili Social Network Platform for Community of Practice!!! (speciální sociální síť účastníků projektu) a představili společnou dohodu o spolupráci mezi zúčastněnými stranami v dalším vzdělávání v sektoru maloobchodu s bio produkty. Následně byl zformován tržně zaměřený vzdělávací kurz. Kromě toho byly také vytvořeny směrnice pro instituce dalšího vzdělávání v sektoru bio produktů. Přínos a přednosti Rozrůstajícímu se sektoru maloobchodu s bio produkty prospěje větší množství kvalifikovaných pracovníků a manažerů, respektive učitelů/školitelů, kteří je budou vyučovat. Pro maloobchod s biopotravinami je typický nedostatek dostatečně kvalifikovaných učitelů/školitelů a lektorů. Sdružení zareagovalo na doporučení Evropského parlamentu podporovat ECVET zapojením poskytovatelů dalšího vzdělávání. Nezbytným impulzem pro sdružení se stala potřeba implementovat nové metodické a didaktické přístupy a inovativní vzdělávací metody, včetně e-learningu. Výsledky projektu zlepší kompetence lektorů dalšího vzdělávání v sektoru ke sblížení odlišných systémů vzdělávání a hodnocení. 7

8 maloobchodu s bio produkty, a přispějí tak k ustanovení obecně přijímaných kvalifikačních a hodnotících standardů. Prioritou ECVET-EcoQualify je podpora počátečního vzdělávání a odborné přípravy učitelů, školitelů, lektorů a manažerů. Cílová skupina zahrnuje učitele a školitele, poskytovatele služeb zapojené do dalšího vzdělávání a školitele v oblasti celoživotního vzdělávání. Cílovými sektory jsou školství, zemědělství, velkoobchod a maloobchod s bio produkty, ekologie a bezpečnost potravin. Hlavní výsledky projektu Přenos inovací: Všeobecná a podrobná metodika pro vzdělávací kurzy založené na EQF a ECVET pro maloobchod s biopotravinami dle Systému zajištění kvality EcoQualify; Směrnice pro instituce dalšího vzdělávání v sektoru bio produktů; Vzdělávací kurz a materiály pro něj určené (včetně e-learningu); Social Network Platform for Community of Practice. 8

9 2. Odborné kompetence školitelů v oblasti maloobchodu s biopotravinami Za účelem dosažení cílů projektu by měly odborné kompetence školitelů v oblasti maloobchodu s biopotravinami specifikovány tak, aby splňovaly požadavky EQF a byly v souladu s ECVET. Kromě toho by měly být odborné kompetence vhodné a použitelné pro dané státy. V tabulce 1 je uveden souhrn odborných kompetencí školitelů/učitelů v oblasti maloobchodu s biopotravinami. Tabulka 1 Odborné kompetence školitelů v oblasti maloobchodu s biopotravinami Výukové předměty Kompetence 1. Základní znalosti maloobchodu s bio produkty 1.1 Bio zemědělství Doporučené vzdělání: bakalář přírodních věd Oblasti odbornosti: Zemědělství, bio zemědělství, agronomie 1.2 Trvale udržitelná ekonomika Fair Trade Doporučené vzdělání: bakalář přírodních věd Oblasti odbornosti: Ekologie, marketing, zpracování potravin Ochrana životního prostředí Výroba biopotravin CSR (Společenská odpovědnost firem) 1.3 Manipulace se zbožím Objednávání a manipulace se zbožím Doporučené vzdělání: bakalář přírodních věd Oblasti odbornosti: Marketing, Logistika, obchodní správa Skladování zboží/péče o zboží Označování a celní prohlášení Vystavování zboží a rozvržení obchodu 1.4. Pracovní postupy Řízení kvality Doporučené vzdělání: 9

10 Výukové předměty Kompetence Ochrana a bezpečnost při práci Hygiena v obchodě a HACCP (Systém kritických bodů) 1.5. Komunikace v maloobchodě Komunikační dovednosti Obchodní komunikace Péče o zákazníky Vyřizování reklamací 1.6 Informační a počítačové Informační technologie a počítačová a počítačové technologie věda a počítačová věda 2. Zbožíznalství I čerstvé produkty bakalář přírodních věd Oblasti odbornosti: zpracování potravin, řízení kvality Doporučené vzdělání: bakalář přírodních věd / ekonomických oborů Oblasti odbornosti: Public Relations, řízení lidských zdrojů Doporučené vzdělání: bakalář přírodních věd Oblasti odbornosti: Počítačové inženýrství, informační technologie 2.1 Ovoce a zelenina Doporučené vzdělání: bakalář přírodních věd Oblasti odbornosti: Věda a technologie 2.2 Chléb a pečivo 2.3 Mléko a mléčné výrobky 2.4 Sýr 2.5 Masné výrobky 2.6 Ryby 3. Zbožíznalství II balené produkty 3.1 Suché potravinářské výrobky 3.2. Cereálie/obilniny a výrobky z obilnin 3.3 Sušené ovoce a ořechy 3.4 Semena k naklíčení a klíčky 3.5 Oleje, tuky 3.6 Med, cukr a sladidla 3.7 Roztíratelné a kořenící výrobky 3.8 Nápoje (alkoholické a nealkoholické) 3.9 Káva, čaj 3.10 Dětská výživa 3.11 Lahůdky 3.12 Mražené výrobky 3.13 Občerstvení a sladkosti 3.14 Polotovary potravin, potravinářské inženýrství, manipulace a zpracování biopotravin Doporučené vzdělání: bakalář přírodních věd Oblasti odbornosti: Věda a technologie potravi, potravinářské inženýrství, manipulace a zpracování biopotravin 10

11 Výukové předměty Kompetence 4. Zbožíznalství III nepotravinářské produkty 4.1 Kosmetika Doporučené vzdělání: 4.2 Esenciální oleje bakalář přírodních věd 4.3 Čistící a mycí prostředky Oblasti odbornosti: 4.4 Potřeby pro domácnost a mlýnky Chemie, chemické inženýrství, 4.5 Textil textilní inženýrství 4.6 Krmivo pro domácí zvířata Doporučené vzdělání: bakalář přírodních věd Oblasti odbornosti: Zemědělské inženýrství, krmivo pro domácí zvířata 5. Výživa, dietetika, zdravá výživa 5.1. Znalosti o výživě Doporučené vzdělání: 5.2 Choroby související s výživou bakalář přírodních věd Oblasti odbornosti: 5.3 Zdravá výživa Výživa a dietetika, věda 5.4 Výživa při onemocnění a diety a technologie potravin, potravinářské 5.5 Nutriční doplňky inženýrství, 5.6 Byliny a léčiva manipulace a zpracování biopotravin 6. Správa a řízení podniku 6.1 Obchodní filozofie a hodnoty Doporučené vzdělání: 6.2 Organizace práce bakalář přírodních věd / 6.3 Řešení problémů ekonomických oborů 6.4 Dokumentace Oblasti odbornosti: 6.5 Nákup zboží Obchodní správa, 6.6 Projektové řízení ekonomie, 6.7 Management finančních účetnictví, zdrojů řízení lidských zdrojů, 6.8 HR Management marketing, 6.9 Pracovní zákonodárství finance, 6.10 Základy maloobchodní logistika legislativy 6.11 Účetní audity a kontroly 6.12 Investice a finance 7. Marketing 7.1 Marketingové principy a teorie 7.2 Marketingové metody 7.3 Reklamní metody a nástroje 7.4 Strategie a nástroje elektronického obchodu 7.5 Internetový marketing Doporučené vzdělání: bakalář přírodních věd / obchodní správy Oblasti odbornosti: Obchodní správa Marketing logistika 11

12 Výukové předměty 7.6 Řízení vztahů se zákazníky (CRM) 7.7 Trhy a distribuce bio produktů Kompetence Manipulace biopotravinami s Jak je uvedeno v tabulce 1, učitelé/školitelé účastnící se maloobchodního prodeje biopotravin by měli mít nejen požadované vzdělání, ale také zkušenosti s danými produkty, prodejem a obchodním vedením. Podle příručky pro systém zabezpečování kvality vzdělávání v oblasti maloobchodu s biopotravinami: Znalost produktů umožňuje prodejci správně posoudit výrobek a poskytovat teoretické i praktické znalosti o maloobchodním prodejci biopotravin; Znalost prodeje zahrnuje především: orientaci na zákazníka, transparentnost v zemědělství, zpracování potravin a obchod (v teorii i praxi); Obchodní vedení umožňuje participativní řízení a organizaci podniku zabývajícího se maloobchodem s biopotravinami (v teorii i praxi). 2 2 Příručka pro systém zabezpečování kvality vzdělávání v oblasti maloobchodu s biopotravinami (Quality Handbook Quality Assurance System for Education in Organic Retailing). 12

13 3. Pedagogické kompetence Jak již bylo řečeno, Evropský rámec kvalifikací ve spojení s Evropským kreditním systémem pro další odborné vzdělávání a školení byl navržen s cílem pomoci při srovnávání vzdělávání a odborného školení napříč státy Evropské unie. Tím dochází nejen k identifikaci standardů odborného vzdělávání, ale i ke zlepšení jeho kvality. V souvislosti s EQF mají kompetence školitelů/učitelů zapojených do vzdělávání zásadní význam pro úspěch poskytovaného školení. Co se týče odborného vzdělání školitelů/učitelů, jejich pedagogické dovednosti jsou pro úspěch zcela zásadní. V rámci školení v oblasti maloobchodu s biopotravinami lze aplikovat celou řadu výukových metod. S ohledem na vývoj technologií a globalizaci by měli školitelé/učitelé v oblasti maloobchodu s biopotravinami ovládat jak klasické výukové metody, jako jsou výklad a vysvětlení, tak aktivní výukové metody, které pomohou v účastnících školení vzbudit větší zájem o danou látku. Pokud chceme během výuky přilákat zájem účastníků školení, je nutné je do školících aktivit zapojit. Toho může být dosaženo pomocí některé z následujících metod: řešení problémů, kooperativní učení a případové studie. Řešení problémů Tato metoda představuje proces, při kterém jsou účastníci školení vyzváni, aby z různých možností zvolili efektivní a prospěšné nástroje a způsoby chování. V rámci této metody účastníci školení aplikují vědecké poznatky, kritické myšlení, schopnost učinit rozhodnutí, posouzení a reflektivní myšlení. Tato metoda se používá s cílem zobecnit nebo učinit rozhodnutí. Metoda řešení problémů zahrnuje následující kroky: 1 - Volba téma a vznik problému 2 - Vytýčení problému 3 - Plánování přístupu 13

14 4 - Příprava návodu jak postupovat 5 - Zajištění zdrojů 6 - Prozkoumání problému 7 - Dosažení závěru 8 - Prodiskutování tématu, pohledů a zjištění Kooperativní učení Kooperativní učení je efektivní výukovou strategií určenou pro malé týmy školených osob o různých úrovních dovedností, v rámci které tyto osoby používají různé vzdělávací aktivity s cílem zlepšit své porozumění danému předmětu. Každý člen týmu je zodpovědný nejen za pochopení probírané látky, ale také za spolupráci mezi členy týmu. Tím je docíleno podpory týmového duchu a utváření celkové pozitivní atmosféry. Účastnící školení pracují na zadaném úkolu tak dlouho, dokud mu neporozumí a dokud ho nesplní všichni členové týmu. Kooperativní úsilí motivuje účastníky školení k dosažení úspěchu celého týmu. Případová studie V rámci této metody školitel/učitel účastníkům školení předloží problém, který v minulosti určitá osoba či skupiny osob skutečně musely vyřešit. Příslušná diskuse je zahájena školitelem/učitelem, který položí otázku: Jaký je v tomto případě problém? V rámci druhého kroku proběhne analýza předložené situace. Zvláštní důraz je zde spíše kladen na to, co se skutečně stalo, než na osobní názory a pohledy. V třetím kroku jsou prodiskutovány osobní pohledy a názory. Na konci diskuze je zvolen nejlepší návrh řešení problému; někdy může být výstupem případové studie více vhodných návrhů. Školitelé/učitelé by se měli s výše uvedenými metodami obeznámit. Tyto výukové metody totiž mohou zvýšit motivaci školených osob. Principy výuky maloobchodu s biopotravinami dle systému ECVET 14

15 a EQF. S ohledem na Evropský rámec kvalifikací by úspěšná výuka měla zahrnovat následující principy: - Orientace na žáky a studenty - Aktivní učení a praktická orientace - Podpora a zajištění předávání znalostí Orientace na žáky a studenty Jelikož se odborné vzdělávání a školení obecně spíše týká dospělé populace, lze očekávat, že skupina školených osob bude poměrně rozmanitá. Školené osoby budou disponovat různými úrovněmi znalostí a odlišnými povahovými rysy. Přenos znalostí je úspěšný pouze v případě, že školitelé/učitelé tyto odlišnosti vezmou v potaz vnitřní diferenciace. Aktivní učení a praktická orientace Znalosti a kompetence by měly být získány takovým způsobem, aby bylo zajištěno profesionální chování ve všech aspektech prodeje. Podpora a zajištění předávání znalostí Kontrola dosažení studijních cílů je pravidelnou součástí výuky coby prostředek kontroly pro učitele, navození pocitu dosažení úspěchu u účastníků školení a jejich sebeovládání. Výuka by měla obsahovat následující prvky Výklad Období školení, samostatná práce, porozumění, aplikace látky v praxi Následná diskuze s celou třídou za účelem utvoření správných postojů a týmové práce 3 3 Příručka pro systém zabezpečování kvality vzdělávání v oblasti maloobchodu s biopotravinami 15

16 4. Hodnotící nástroje 4.1. Principy hodnocení Nejprve je nutné stanovit principy pro efektivní vyhodnocení školení. Pokud má být školení úspěšné, musí se vyhodnocení stát strategickým procesem. Proto je nutné tomuto kroku věnovat zvláštní pozornost. V této souvislosti je nutné vzít v potaz dva faktory: Hodnocení výuky Hodnocení vzdělávacího prostředí V prvním případě se hodnocení zaměřuje na výuku, rozvoj znalostí a dovedností a získané kompetence. Ve druhém případě je hodnoceno to, jestli byl celkový proces školení vhodně nastaven se zaměřením na procesy komunikace, výuky a zapojení školených osob Hodnocení výukových metod Vyhodnocení didaktických výsledků školení se provádí pomocí různých nástrojů, kterou jsou specifické pro daný obsah školení. Tyto nástroje mohou být například následující: - Otázky s více odpověďmi - Otevřené otázky - Individuální ústní zkoušení - Praktický test Otázky s více odpověďmi Jedná se o jednu z nejvíce používaných metod hodnocení, jelikož nabízí možnost vyhodnotit znalosti nejobjektivnějším způsobem Otevřené otázky Tato metoda poskytuje zkoušené osobě skutečnou možnost se vyjádřit (na 16

17 rozdíl od předem stanovených odpovědí). Při použití tohoto hodnotícího nástroje je školitel schopen posoudit míru pochopení, osvojení a přenosu učiva a také osobní rozvoj školené osoby Individuální ústní zkoušení Tento způsob hodnocení poskytuje možnost posuzovat komunikační a výrazové schopnosti školené osoby. Současně je možné získané hodnocení porovnat s předchozími výsledky (kde je to vhodné) Praktický test Tato metoda hodnocení školitelům umožňuje posoudit praktické schopnosti školených osob pracovat výrobky a jinými předměty (hmotnými i nehmotnými). Výše uvedené nástroje jsou aplikovány k různým účelům (viz bod 4.4). Jejich použití se může měnit s ohledem na následující typy testů: Počáteční test Jeho cílem je stanovit počáteční úroveň znalostí a dovedností školených osob, tak aby bylo možné nastavit cíle výuky a vytvořit takové prostředí, ve kterém mají všichni stejné vzdělávací možnosti. Průběžný test Cílem těchto testů je posouzení průběžného stavu; nejprve jednotlivců a následně celé třídy. Závěrečný test Cílem tohoto testu je posoudit konečnou úroveň dosažených znalostí a dovedností; úspěšné složení tohoto testu může vést k získání osvědčení, titulu apod. Všechny testy jsou posuzovaný na základě výše zmíněných systémů hodnocení, jejichž použití je školeným osobám sděleno ihned na začátku školení. 17

18 4.3. Hodnocení vzdělávacího prostředí Vzhledem k obtížnosti kvantitativního posouzení vzdělávacího prostředí a atmosféry by měly být použity následující pokyny a ukazatele: Přesnost a dochvilnost Četnost a přesnost školené osoby, co se týče účasti na školících aktivitách. Účast poskytuje obrázek o skutečných a budoucích zájmech dané osoby a jejím zapojení do školících aktivit Motivace Motivace účastníků školení je důležitá při vytváření dobrých vztahů mezi jednotlivými účastníky a při podpoře správné interakce mezi účastníky a školitelem. Tento ukazatel jasně ukazuje souvislost mezi předmětem školení a profesním/odborným zájem jeho účastníků Spolupráce a interakce Analýza vzdělávacího prostředí, pokud jde o atmosféru ve třídě, může být zaměřena jak na účast školených osob na prováděných aktivitách, tak na spolupráci mezi jednotlivými účastníky školení. Analýza vzdělávacího prostředí může pomoci utvořit správné mezilidské vztahy, a tedy i celkově dobrou atmosféru Individuální angažovanost ve vzdělávání (ICL) Tento indikační faktor je v podstatě souhrnem předchozích prvků, který se však zaměřuje především na individuální práci účastníků školení a jejich snahu dosáhnout stanovených cílů. Vysoká úroveň účasti a zapojení do vzdělávacích aktivit většinou indikují základ pro vysoké hodnocení na konci školení. 4 4 Příručka pro systém zabezpečování kvality vzdělávání v oblasti maloobchodu s 18

19 4.4. Nástroje pro hodnocení vzdělávání Navrhované nástroje pro hodnocení procesu vzdělávání a dosažení výsledků vzdělávání, jak je uvádí Metodika pro vzdělávací kurzy založené na EQF a ECVET pro maloobchod s biopotravinami a Výsledky vzdělávání národní verze, jsou shrnuty v tabulce 2. Tabulka č. 2 Nástroje pro hodnocení vzdělávání Fáze Pokročilé školení Výběr účastníků školení Výběr Hlavní prvky 1. Formální hodnocení, zda počet přihlášek odpovídá počtu školitelů. 2. Pokud je to nutné, proveďte test na výběr účastníků. Takovýto test může mít podobu: A) Otázky s více odpověďmi Tento test dokáže posoudit úroveň znalostí a určit, které osoby se budou školení účastnit. B) Otevřené otázky Tento test dokáže posoudit úroveň kompetencí osob v oblasti, která je předmětem školení. C) Individuální ústní zkoušení Ústní pohovor dokáže posoudit zkušenosti, motivaci, ochotu a osobnostní rysy uchazečů. Školení Hlavní prvky biopotravinami 19

20 Praktický test Tento test se používá pro posouzení osvojení praktických dovedností v rámci jednotlivých oblastí školení a je kombinován s otevřenými otázkami či cvičeními zaměřenými na informační technologie či cizí jazyky. Tento typ hodnocení je obvykle školiteli integrován do praktických činností v rámci školení nebo individuálních ústních pohovorů. Výsledku testu jsou také obvykle použity pro konečné hodnocení účastníků školení. Zakončení Závěrečná zkouška Hlavní prvky Závěrečná zkouška má obvykle formu písemného testu nebo individuální ústní zkoušky. Písemná zkouška může mít podobu: A) Otázky s více odpověďmi B) Otevřené otázky C) Praktický test Individuální ústní zkoušky se mohou zaměřovat: a) na téma písemných zkoušek b) na praktické, odborné činnosti c) na témata týkající se předmětu školení Složka jednotlivých účastníků školení bude obsahovat jak výsledky průběžných testů, tak závěrečné zkoušky. 20

21 5. Šablona/příklad učebního plánu V souladu s dokumenty Metodika pro vzdělávací kurzy založené na EQF a ECVET pro maloobchod s biopotravinami a Výsledky vzdělávání národní verze uvádíme v tabulce 4 příklad učebního plánu. Odborné zaměření: Prodejce potravinářských výrobků (začátečník) Tabulka 4 Prodejce potravinářských výrobků (začátečník) Úroveň 1 - Výsledky vzdělávání pro úroveň 1 jsou následující: K: základní obecná znalost výrobků S: základní dovednosti k provádění jednoduchých úkolů v rámci obchodu C: práce pod dozorem Číslo jednotky 1.1 Název jednotky: Základní znalost maloobchodu s bio produkty Minimální počet výukových hodin: 40 hodin Předměty Obsah Trvání Ekologické zemědělství Skladování zboží/péče Rozvoj ekologického zemědělství ve světě a na vnitrostátní úrovni Základy ekologického zemědělství Hlavní rozdíly mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím Národní a mezinárodní sdružení a organizace ekologického zemědělství Právní předpisy EU v ekologickém zemědělství Kontrola a certifikace v ekologickém zemědělství Výroba biopotravin Ekologický chov Způsoby výroby, zpracování, přepravy a balení plodin a produktů živočišné výroby Základy skladování zboží Vlivy vody, vzduchu, světla, teploty a škůdců na 8 hodin 6 hodin 21

22 o zboží Ochrana a bezpečnost při práci Hygiena v obchodě a HACCP Komunikační dovednosti Informační a počítačové technologie a počítačová věda kvalitu zboží Skladování zboží ve vztahu k jejich specifikacím Bezpečnostní předpisy Právní předpisy EU týkající se bezpečnosti při práci Bezpečnost zaměstnanců a zákazníků Základní zásady první pomoci Osobní hygienické normy Normy HACCP Normy jakosti Základy komunikace se zákazníky Požadavky zákazníků Přátelské chování k zákazníkům Počítačové systémy a základní softwarové systémy Software a hardware Práce s tabulkami Zálohování dat Databáze pro řízení zákazníků 8 hodin 6 hodin 6 hodin 6 hodin 6. Příklad výukové hodiny Níže je uveden příklad výukové hodiny v oblasti maloobchodu s biopotravinami. Aby byla výuková hodina co nejefektivnější, měla by se co nejvíce blížit reálnému světu. Příprava virtuálního maloobchodního místa v rámci výukových hodin. Během úvodního týdne školení se účastníci seznámí s různými modely jak prodávat biopotraviny: Specializovaný obchod supermarket s biopotravinami přímý marketing 22

23 na každotýdenních trzích maloobchod s biopotravinami V rámci probíhajícího školení budou účastníci přiděleni do různých skupin, kde se zdokonalí v týmové práci. Tyto skupiny budou mít za úkol tvořit svůj vlastní obchod, a to neustále důmyslnějším způsobem. Know-how nezbytné pro plnění tohoto úkolu budou získávat v rámci příslušných hodin. Nabité odborné znalosti pak využijí v rámci praktických činností. Vzdělávací projekty, které nepracují v reálném prostředí, mohou v tvorbě virtuálního světa nalézet ideální náhradu, která je co nejvíce přiblíží podmínkám (budoucího) pracovního místa. 1. týden 1. úkol: Spuštění obchodu: místo, velikost, název, předpokládaní zákazníci základní koncept vybavení obchodu Úvod do ekologického zemědělství 2. úkol: informační kampaň o ekologickém zemědělství akce, ochutnávky, tvorba informačních materiálů Zbožíznalství a složení nabízeného sortimentu 3. úkol: Sestavení sortimentu ovoce a zeleniny k prodeji 4. úkol: Nákres podoby pultu s ovocem a zeleninou (místo, kde obchod nabízí ovoce a zeleninu) 5. úkol: Sestavení ostatního zboží (sýry, víno atd.) Firemní filozofie 6. úkol: Formulace hlavních principů Organizace práce (úkoly, rozdělení úkolů, spolupráce, informace a komunikace, pracovní doba, mzdy, řízení a vedení) 7. úkol: Vyhotovení kontrolních seznamů (pro výše uvedené). Umění 23

24 prodeje. 8. úkol: Vyhotovení profesionálního letáku pro vaše (budoucí) zákazníky. 24

25 Projektové sdružení Koordinátor projektu University of Agribusiness and Rural Development /UARD/ BULHARSKO Univerzita agropodnikání a rozvoje venkova byla založena v roce 1992 na základě rozhodnutí bulharské vlády. Vysoká škola byla inspirována modelem britské Lackham College of Chippenham. Po 20 letech úspěšného rozvoje a řadě akreditací je nyní Univerzita agropodnikání a rozvoje venkova největší soukromou vysokou školou v Bulharsku. Zaměřuje se na vzdělávání odborníků v oblasti zemědělského podnikání a rozvoje venkova. Koordinátor projektu: Mariana Ivanova 78 Dunav Blvd Plovdiv, BULGARIA Partneři projektu Organic Retailers Association /ORA/ RAKOUSKO Mezinárodní svaz maloobchodníků s biopotravinami (ORA) je zastřešující evropská asociace pro obchodníky s biopotravinami. ORA podporuje rozvoj tohoto odvětví a jeho profesionalizaci prostřednictvím poradenství, školení a lobování. Tom Václavík AT-1070 Wien, Seidengasse 33-35/ Živý venkov ČESKÁ REPUBLIKA Živý venkov je nezisková organizace, poskytující malým a středním podnikům a místním podnikatelským a marketingovým iniciativám, především ve venkovských oblastech, podporu a poradenství v oblasti rozvoje výroby, zpracování a uvádění biopotravin na trh. Živý venkov pomáhá v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, rozvoje podnikatelských projektů, marketingu a řízení. FORUM Berufsbildung e.v. NĚMECKO FORUM Berufsbildung e.v. je nezávislou, neziskovou vzdělávací institucí, nabízející další vzdělávání, odborné školení a semináře v různých oblastech podnikání, mimo jiné také v oborech maloobchod s biopotravinami, sociální péče, podniková ekonomika, a počítačová gramotnost. Ökomarkt Verbraucher und Agrarberatung e. V. NĚMECKO Dana Václavíková Vinohradska Moravske Kninice Dr. Helmut Riethmüller Charlottenstr Berlin

26 Ökomarkt e. V. je nevládní organizace, zabývající se již 25 let informováním spotřebitelů o ekologickém zemědělství a bioproduktech. Organizace vyvinula celou řadu různých aktivit, jednou z nich je vzdělávání nezaměstnaných v oboru maloobchodu biopotravin. Institute Equalita NĚMECKO Equalita je nezisková organizace z německého Kolína nad Rýnem, zabývající se vzděláváním. Od roku 1992 vedla řadu projektů, školení a poradenství pro ekologické a sociálními instituce a podniky. Zaměřuje se na vzdělávání v oblasti ekologického zemědělství a maloobchodu s biopotravinami prostřednictvím e-learningu. Associazione terre dell Adriatico /ADRIALAND/ ITÁLIE Sdružení Terre dell'adriatico/adrialand je nezisková organizace, která byla založena v roce 1995, zabývající se odborným vzděláváním, informováním a poradenstvím pro venkovské podniky. Je akreditovanou organizací v odborném vzdělávání v italském regionu Marche. Prof. Dr. Dieter Beger Osterstr Hamburg Eng. Ulrich Diermann Ulrich- de DE Köln, Heliosstr. 6a Dr. Gaetano Sinatti Strada della Bruciata 14/ Senigallia Canakkale Onsekiz Mart University TURECKO COMU byla založena v roce Univerzita se v posledních několika letech rychle rozšířila a v současné době má více než studentů. Univerzita zahrnuje dvě vysoké školy, 9 fakult, 2 polytechnické školy a 11 vyšších odborných škol. COMU si již zapojila do několika projektů v rámci programu Life Long Learning. Education Research Association /ERA/ TURECKO ERA je národní organizace výzkumníků v oblasti vzdělávání, která se snaží o vylepšování teorie a praxe ve vzdělávání prostřednictvím výzkumu. Jejím cílem je prosazovat znalosti o výzkumu ve vzdělávání, podporovat vědecký výzkum týkající se vzdělávání, a spolupracovat s ostatními vzdělávacími a vědeckými organizacemi. Další informace: Prof. Dr. Feyzi UĞUR Canakkale Onsekiz Mart University Terzioglu Campus, Canakkale, Assoc. Prof. Dr. Ali Karabayir Hasan Mevsuh Sok. No: Canakkale Projekt Vytvoření systému ECVET ve vzdělávání lektorů v oblasti maloobchodu s biopotravinami dle systému zajištění kvality EcoQualify /ECVET-(ECO)QUALIFY/ BG1-LEO byl podpořen prostředky EU. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autorů a Komise EU nenese odpovědnost za jakékoli jeho využití. 26

Výstupy projektu a jejich šíření

Výstupy projektu a jejich šíření Zajišťování kvality dalšího vzdělávání v oblasti evropského maloobchodu s biovýrobky L E O N A R D O D A V I N C I Výstupy projektu a jejich šíření Vysoká kvalita dalšího vzdělávání posiluje maloobchodníky

Více

METODOLOGIE pro vzdělávací kurzy v maloobchodu s biopotravinami dle EQF a ECVET

METODOLOGIE pro vzdělávací kurzy v maloobchodu s biopotravinami dle EQF a ECVET METODOLOGIE pro vzdělávací kurzy v maloobchodu s biopotravinami dle EQF a ECVET ECVET-based training of trainers in organic food retailing to EcoQualify Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) 2013-1-BG1-LEO05-08698/

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista marketingu (kód: 66-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista marketingu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Výstupy vzdělávání česká verze

Výstupy vzdělávání česká verze Výstupy vzdělávání česká verze Vzdělávací kurz pro lektory maloobchodníků s biopotravinami založený na ECVET a realizovaný v rámci programu Leonarda da Vinci Přenos inovací č. 2013-1-BG1-LEO05-08698 1

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Inženýr chemie produktmanažer (kód: 28-020-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Inženýr chemie Kvalifikační

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Specialista poradenství a prodeje krmných směsí (kód: T)

Specialista poradenství a prodeje krmných směsí (kód: T) Specialista poradenství a prodeje krmných směsí (kód: 29-033-T) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Specialista

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Hodnoticí standard. Faremní zpracovatel mléka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Faremní zpracovatel mléka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Faremní zpracovatel mléka (kód: 29-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Hodnoticí standard. Skladování a distribuce potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Skladování a distribuce potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Skladování a distribuce potravin (kód: 29-091-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník skladování a distribuce

Více

Hodnoticí standard. Obsluha mlýnských strojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obsluha mlýnských strojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obsluha mlýnských strojů (kód: 29-038-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Mlynář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba těstovin (kód: 29-005-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Výroba potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba potravin (kód: 29-090-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby potravin Kvalifikační úroveň

Více

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H)

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H) Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: 29-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-027-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

Výstupy z učení u ekonomických oborů

Výstupy z učení u ekonomických oborů Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Co jsou výstupy z učení?

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-046-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Čistírenská technologie... 4 2. Čistírenská chemie... 5 3.

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Strunkovice, 6.6.2012 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: O.s.Chance in nature - LAG

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA,

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, 14.1.2016 Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba těstovin (kód: 29-045-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU tel: 296 411 185, mobil: 602 660 898 kreutzer@foodnet.cz 5/7/2014

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Didaktika účetnictví Kurs DEP507

Didaktika účetnictví Kurs DEP507 Snímek 1 Didaktika účetnictví Kurs DEP507 marie.fiserova@oavin.cz Ing. Marie Fišerová, Ph.D. Snímek 2 Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs 1DP507 Snímek 3 Didaktika ekon. předmětů

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba knedlíků v potravinářství (kód: 29-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby knedlíků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba majonéz a omáček (kód: 29-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK -

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více