ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA"

Transkript

1 ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA PhDr.Tereza Vacínová, Vacínová 1 Ph.D.

2 POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Zpracování přípravy vzdělávacího kurzu: 1. Pojmová mapa kurzu Název vzdělávací akce/kurzu Cíl vzdělávací akce/kurzu Místo konání Datum realizace Čas uskutečnění Cílová skupina Obsah a didaktická analýza Organizační forma/y Vzdělávací metody Didaktické prostředky 2. Test vědomostí/dovedností 3. Dotazník hodnocení akce/kurzu pro účastníky 4. Vytvoření profilu andragoga/lektora, trenéra 2

3 3

4 Základní doporučená literatura 4

5 Obecná didaktika KALHOUS, O., OBST, O. Školní didaktika KOTRBA,T., LACINA, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce MAŇÁK, J. Nárys didaktiky PETTY, G. Moderní vyučování SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika JANÍK, T. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání ŠVEC, V., FILOVÁ, H.,ŠIMONÍK, O. Praktikum didaktických dovedností 5

6 Podniková didaktika léta LIVEČKA, E. Podniková výchova a vzdělávání , 1974, 1984, 1987 HRBEK, M., ORLÍK, J., PROCHÁZKA, V. Využití exkurse ve výuce dospělých KUBÁLEK, J. Nástin didaktiky pomůcek KUCHYŇKA, Z. Inscenační metody v podnikové výuce ŠUBRTOVÁ, Z. Diskusní metody ve výuce dospělých, Přednáška - cvičení - seminář, Hodnocení efektivity vzdělávání dospělých LIVEČKA, E., KUBÁLEK, J. Podniková výchova , 1979 MALACH, A. Modernizace výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením na moderní vyučovací prostředky ŘEHÁK, M. Úvod do didaktiky dospělých , 1983, 1987 KLEGA, V. Výchova a vzdělávání dospělých ,

7 Andragogická didaktika 90.léta BOČKOVÁ, V. Nárys didaktiky dospělých FIALA, B. Vybrané kapitoly z andragogiky, pedagogiky a didaktiky MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých, Androdidaktika, Profesní vzdělávání dospělých, Řízení vzdělávacího procesu , 1999, 2004, 2005, 2008, 2010, 2012 ZLÁMAL, J. Didaktika profesního vzdělávání v širším pedagogickém kontextu MALACH, J. Klíčové kompetence lektora HLADÍLEK, M. Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých PODLAHOVÁ, L. a kol. Didaktika pro vysokoškolské učitele SLAVÍK, M. a kol. Vysokoškolská pedagogika

8 Metody vzdělávání dospělých BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Hodnocení pracovníků VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců DAŇKOVÁ, M. Koučování. Kdy, jak a proč FISCHER-EPE, M. Koučování PELÁNEK, R. Příručka instruktora zážitkových akcí SVATOŠ, V., LEBEDA, P. Outdoor trénink BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést svůj tým HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding TURECKIOVÁ, M. Klíč k účinnému vedení lidí, Organizační chování VAJNER, L. Výběr pracovníků do týmu ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding 8

9 Pedagogická psychologie ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele DITTRICH, P. Pedagogicko-psychologická diagnostika FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi HARTL, P. Kompendium pedagogické psychologie dospělých HARTL, P. Pedagogická psychologie pro personalisty KOUKOLÍK, F. Mozek a jeho duše MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů PETŘKOVÁ, A. Psychologické základy vzdělávání dospělých SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. 9

10 Lektorské dovednosti HÁJKOVÁ, E. Rétorika pro pedagogy HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace HOSPODÁŘOVÁ, I. Prezentační dovednosti MENDÍLOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace, Lektorské dovednosti KABÁTEK, A., LOŠŤÁKOVÁ, O. Obchodní a manažerská prezentace VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací KAZÍK, P. Rukověť dobrého lektora ŠOFEROVÁ, J. Lektorské finty BAKALÁŘ, E. I dospělí si mohou stále hrát BEERMANN, S. SCHUBACH, M. Hry na semináře a workshopy KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, L. Aplikovaná sociální psychologie III. 10

11 I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY andragogická didaktika a její základní kategorie 11

12 12

13 Andragogická didaktika v systému věd 13

14 ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA V SYSTÉMU VĚD 14

15 Didaktika Didaskein = učit, vyučovat, poučovat, jasně vykládat, dokazovat Didaktika = teorie vzdělávání a vyučování teorie vzdělávacích obsahů vzniklých v historickospolečenském vývoji Teorie a praxe výuky dospělých 15

16 v souvislosti s vývojem společnosti se mění PODMÍNKY, CÍL, OBSAH a PROSTŘEDKY Je třeba dát pojmu vzdělání obsah, který by byl v souladu s moderní situací, aniž tím opomíjíme přínos minulosti. (Gaston Mialaret 1970).vzdělaný člověk je ten, který usiluje se stále vzdělávat. učení efektivní interiorizace vědění 16

17 Zamyslete se nad souvislostmi výchovy a vzdělávání ve vývoji společnosti PODMÍNKY CÍL OBSAH PROSTŘEDKY ŘECKO ŘÍM STŘEDOVĚK RENESANCE NOVOVĚK 19. století 20. století 21. století 17

18 Andragogická didaktika v systému andragogických disciplín 18

19 Předmět andragogické didaktiky Didaktický proces 1. vzdělávání proces 2. vzdělání obsah, výsledek a cíl procesu 3. interakce mezi vzdělavatelem a studentem (dospělým) Cíl popis zákonitostí výuky objasnění práce s cílem a stanovení adekvátních cílů zvolení vhodných forem a metod vzdělávání využití moderních didaktických prostředků 19 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D

20 Předmět andragogické didaktiky všechny podoby edukačního působení na dospělé cílem je motivovat k celoživotnímu vzdělávání, k přijímání nových informací a poznatků, k zlepšování a zdokonalování sám sebe po stránce profesní, zájmové i společenské. 20

21 Základní terminologie ANDROdidaktiky Vzdělávání (výuka, učení se),vzdělání a interakce složky vzdělávacího procesu obsah UČIVO VYUČOVÁNÍ UČENÍ vzdělavatel / komunikace, interakce student / lektor dospělý 21

22 STRUČNÝ EXKURZ DO DĚJIN DIDAKTIKY dospělých 22

23 23

24 všeobecné umění, jak naučit všechny všemu zájem postupnost názornost slovo kontrola aplikace cesta učení věda vyučovatelská a umění vyučovat 24

25 20.století 25

26 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D. 26

27 Česká didaktika 27

28 K.S.Amerling ( ) 28

29 29

30 Přehled hlavních teorií učení ve vzdělávání dospělých BEHAVOIRISMUS TEORIE KOGNITIVNÍHO CHÁPÁNÍ NEOBEHAVOIRISMUS a technologie výuky PRAGMATISMUS KONSTRUKTIVISMUS J.F.HERBART HUMANISTICKÉ TEORIE J.A.KOMENSKÝ M.F.QUINTILIANUS CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 30

31 31

32 Rozdíly mezi vzděláváním dětí a dospělých Rozdíly Děti a mládež Dospělí učení od kolébky po hrob přístup učitele členění dle věku učitel určuje pravidla podřízené postavení žáka rozhoduje kde, proč, kdy a jak vertikální i horizontální propojení dospělý jako klient dospělý je rovnocenný partner zkušenostmi může obohatit ostatní obsah obsah podle předmětů velké látky množství v krátkém čase zaměření potřeby východisko osobnost studenta vědomosti a informace CO SI MYSLET potřeby společnosti obecné krátkodobé potřeby začlenění do pracovního procesu formování osobnosti nepopsaný list dovednosti a hodnoty JAK UVAŽOVAT založeno na přání jednotlivce jasné očekávání: znalostí, úspěchu na trhu práce, oddálení momentu rozhodnutí, nových přátel, úniku od stereotypu. praktické život jedince práce s hotovou individualitou osobnost s řadou zkušeností a názorů motivace vnější vnitřní udržení pozornosti dopolední hodiny ranní až večerní hodiny, víkendy 32

33 Rozdíly Děti a mládež Dospělí demotivační faktory učitel únava fyzický a zdravotní stav kárání rodičů selhání před spolužáky šikana složení skupiny únava fyzický a zdravotní stav starosti v rodině, v práci. šikana obava z neúspěchu kompetence učitele/lektora 1. pedagogicko-psychologické 2. diagnostické 3. didaktické 4. oborové 1. oborové 2. didaktické 3. pedagogicko-psychologické 4. diagnostické vlastnosti neoblíbeného vzdělavatele dospělých 33

34 Vlastnosti neoblíbeného vzdělavatele dospělých 1. nadřazenost 2. nespravedlnost 3. netaktnost 4. nepochopení vůči studentům 5. neznalost oboru 6. nečestné jednání 7. nedůslednost 8. osobní nevyrovnanost

35 Úspěšný vzdělavatel dospělých sociabilita empatie (lektor na místě účících se, hodnocení pokroku, pochvala ) umění účinně komunikovat verbálně = slovník, logická struktura výkladu neverbálně = gesta, mimika, pohyb po učebně, osobní zóny svědomitost rozvážnost kritičnost a sebekritičnost (zpětná vazba) smysl pro humor (humor, ironie) emocionální vyrovnanost vysoká inteligence 35

36

37 DIDAKTICKÉ ZÁSADY 37

38 Didaktické zásady normy podmiňující úspěch pedagogické práce určují charakter výuky závisí na filozofické koncepci teorii vzdělávání ovlivňovány objektivními faktory subjektivními faktory 38

39 6. Od JEDNODUCHÉHO ke SLOŽITĚJŠÍMU, od OBECNÉHO ke KONKRÉTNÍMU 39 DIDAKTICKÉ ZÁSADY Komenský Analytická didaktika 1. Učitel nechť neučí kolik sám nemůže učiti, nýbrž kolik ŽÁK MŮŽE POCHOPITI 2. Vždy POSTUPNĚ, nikoliv skokem 3. Všemu čemu se musíme učiti, nechť se učíme VLASTNÍ PRACÍ 4. Vše VLASTNÍMI SMYSLY a vždy ROZMANITĚ 5. Všemu se vyučuje a učí PŘÍKLADY, UKÁZKAMI a CVIČENÍMI

40 DIDAKTICKÉ ZÁSADY - srovnání KUBÁLEK (1973) MALACH (2001) KURELOVÁ (2002) MUŽÍK (2004) Názornosti Vědeckosti Komplexního rozvoje Uvědomělosti Spojení výuky+života Orientace na praxi Vědeckosti Názornosti Uvědomělosti a aktivity Orientace na volný čas Individuálního přístupu Přiměřenosti Vědeckosti Aktuálnosti Spojení teorie a praxe Trvalosti Přiměřenosti Didaktické redukce Uvědomělosti a aktivity Soustavnosti Spojení teorie a praxe Motivace Názornosti Vedoucí úloha učitele Názornosti Soustavnosti Členění výukového procesu Přiměřenosti Individuálního přístupu Zpětné vazby a transferu 40

41 Praktická didaktická šesterka 1. Futurismu 2. Separace průtokových poznatků 3. Trestání učitele učitelem 4. Názorné a úlekové fixace 5. Mimoverbální komunikace 6. Oživlé dřevo Přátelé ze studií. W.H.Taft v klobouku sedící uprostřed, osoba X v typické placaté čepici se štítkem stojící úplně vlevo (mimo záběr) 41

42 Postupné sbližování vzdělávání dětí a dospělých didaktické cíle dokumentace vzdělávání pevně definované výstupy formy vzdělávání metody vzdělávání role učitele x lektora ve vzdělávání 42

43 Andragogická didaktika Respektuje specifika dospělého věku: fyziologická psychologická sociální 43

44 CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 44

45 7 charakteristik dospělých ve vzdělávání Rogers (1986) Ustálené modely vzdělávání Odlišné zájmy Dospělost Očekávání Osobnostní růst Vytčené cíle Předchozí zkušenosti a hodnoty 45

46 46

47 Vzdělávací potřeby dospělých Knowles (1984) spojuje učení se zráním osobnosti stupňuje potřeby rozvíjet se získávat osobní zkušenosti překonávat vlastní nedostatky ocenění bezpečí Maslow (1943) 47

48 Sebeobraz dospělých a krize identity 48

49 SPECIFIKA UČENÍ DOSPĚLÝCH 49

50 Vztah učení a věku bez poklesu nebo s možností dalšího růstu s postupujícím věkem paměť pro jednoduché materiály profesní paměť paměť pro tóny slovní zásoba všeobecná informovanost s určitým poklesem motorická rychlost senzomotorická koordinace tradiční školní učivo analogické usuzování s nejvýraznějším poklesem výbavnost nových materiálů učení se symbolům vštípivost čísel a bezesmyslových slabik 50

51 Výkonnostní křivka v průběhu dne 51

52 Koncentrace pozornosti v % Křivka pozornosti a produktivita práce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Čas v minutách 52

53 obrazové pomůcky otázky, dialog, diskuse aktivní zapojení studentů. Jak zvýšit pozornost studentů? 53

54 Křivka zapomínání 54

55 Člověk si zapamatuje 10% z toho, co čte 20% z toho, co slyší 30% z toho, co vidí 50% z toho, co vidí a slyší 70% z toho, co sám říká 90% z toho, co sám říká a dělá PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D. 55

56 II. VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE VÝUCE Didaktický proces a jeho komponenty Didaktické zásady Výukové cíle ve vzdělávacím procesu Učivo a jeho struktura Fáze výuky 56

57 DIDAKTICKÝ PROCES a jeho komponenty 57

58 PhDr.Tereza Vacínová, 58 Ph.D.

59 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D. 59

60 CÍL DIDAKTICKÉHO PROCESU 60

61 CÍL didaktického procesu očekávaný a zamýšlený výsledek, kterého mají účastníci dosáhnout funkce motivační, regulační, kontrolní vlastnosti vzdělávacího cíle SPECIFIC = specifický, konkrétní, konzistentní MEASURABLE = měřitelný, kontrolovatelný ACHIEVABLE = akceptovatelný, přiměřený RELEVANT = reálný TIMED = termínovaný 61 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D.

62 Požadavky na cíl (Kalhous 2002) Komplexnost cíle kognitivní (poznávací vědomosti) cíle afektivní (postojové hodnoty) cíle psychomotorické (dovednostní činnosti) Konzistentnost (soudržnost) cíle obecné cíle specifické Kontrolovatelnost požadovaný výkon podmínky výkonu norma (standard) výkonu Přiměřenost náročnost splnitelnost cíle programu cíle disciplín cíle tématických celků cíle jednotlivých témat cíle vyučovacích jednotek 62

63 Postup při formulování výukových cílů Analýza obsahu Vymezení výkonu Stanovení rozsahu vědomostí a dovedností Vymezení podmínek výkonu Stanovení normy výkonu 63

64 Postup při formulování výukových cílů (Turek 1987) 1. analýza obsahu rozložení na základní prvky - vymezení základního a rozšiřujícího učiva obecný cíl specifický cíl základní učivo rozšiřující učivo obsah fakta, pojmy, definice 2. vymezení výkonu Jaké kompetence musí student mít? Student vyjmenuje, dokáže.. 3. stanovení rozsahu vědomostí a dovedností Co, v jakém rozsahu a jak má student umět? Co od něj budu u zkoušky požadovat? 4. vymezení podmínek výkonu 5. stanovení normy výkonu (určit hranici vědomostí a nevědomostí) Jaký rozsah vědomostí si má student osvojit na úspěšné absolvování? PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D. 64

65 Bloomova taxonomie kognitivních cílů výuky CÍLOVÁ KATEGORIE ZNALOST POROZUMĚNÍ APLIKACE ANALÝZA SYNTÉZA HODNOTÍCÍ POSOUZENÍ AKTIVNÍ SLOVESO definovat, doplnit, napsat, popsat, seřadit dokázat, interpretovat, jinak formulovat aplikovat, demonstrovat, navrhnout provést rozbor, rozčlenit, specifikovat klasifikovat, modifikovat, shrnout argumentovat, obhájit, zdůvodnit. Dle poznávacích procesů (Maňák 2003) 65 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D.

66 66

67 OBSAH - UČIVO 67

68 OBSAH didaktického procesu konkretizuje cíl soustava poznatků, činností, hodnot a způsobů chování, které jsou lektorem zpracovány do podoby učiva a předloženy posluchačům, aby si je osvojili jako vědomosti, dovednosti, kompetence a přetvořili je ve své vlastní postoje, hodnoty a činy (MALACH 2002) vzniká didaktickou transformací lidského poznání do vzdělání (studijních plánů, zaměření jednotlivých výukových/výcvikových jednotek, učebních textů ) 68

69 FÁZE DIDAKTICKÉHO PROCESU 69

70 PhDr.Tereza Vacínová, 70 Ph.D.

71 FINANČNÍ ROZVAHA 71 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D I. PŘÍPRAVNÁ FÁZE Stanovení CÍLE a výstupů Definování CÍLOVÉ SKUPINY Promýšlení OBSAHU a ROZSAHU Strategie MOTIVACE ČAS a MÍSTO realizace Volba FOREM a METOD výuky Příprava ÚKOLŮ Konzultace s kolegy, vedením.

72 Procvičení hlasu 72 II. REALIZAČNÍ FÁZE 1. PŘÍPRAVA TĚSNĚ PŘED Kontrola techniky Hygiena učebny Úprava zevnějšku

73 Zahájení II. REALIZAČNÍ FÁZE 2. ÚVOD Programu kurzu - seznámení s cílem, tématy, časový plán, výstupy, způsob ověření Motivace E = Q. m 73

74 II. REALIZAČNÍ FÁZE Rozhodující faktory pro získání a udržení motivace vědomí potřebnosti a užitečnosti informací soulad s dosavadními zkušenostmi účastníků respekt k osobnosti účastníků rozvíjet, nikoliv konfrontovat volba vhodné formy a metody zajištění odpovídajících podmínek osobní důvěryhodnost lektora PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D. 74

75 II. REALIZAČNÍ FÁZE 3. EXPOZICE VÝUKA - expozice vytváření vědomostí formování návyků a dovedností FIXACE upevnění vědomostí a dovedností 75

76 Diagnostika - ověření znalostí, dovedností 76 II. REALIZAČNÍ FÁZE 4. KONTROLA Aplikace (návody k aplikaci v praxi ) Dotazy posluchačů Shrnutí poznatků

77 III. HODNOTÍCÍ FÁZE vyhodnocení reakcí posluchačů posouzení dosažení projektovaných cílů reakce kolegů, nadřízených náměty pro zlepšení / optimalizaci 77 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D

78 III. VYUČOVACÍ PROSTŘEDKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY klasické formy výuky inovace v oblasti forem výuky VÝUKOVÉ METODY klasifikace metod výuky aktivizující metody výuky komplexní výukové metody MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY 78

79 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 79

80 Organizační formy výuky celkové uspořádání vyučovacího procesu a všech jeho komponent způsob organizace práce lektora a studentů volba organizační formy závisí na: 1. cíli 2. charakteru látky 3. připravenosti a individualitě studentů 4. možnostech, které má učitel k dispozici (časové, prostorové, finanční ) 80

81 PODÍL SUBJEKTŮ autodidaktické sebevzdělávání distanční hromadné kombinované ZAMĚŘENÍ PEDAGOGICKÉ AKCE SLOŽENÍ ÚČASTNÍKŮ trvalé nestálé specializační rekvalifikační inovační heterodidaktické FORMY vzdělávání dospělých POČET ÚČASTNÍKŮ skupinové párové přímá výuka individuální mimoškolní terénní doma vzdělávání školní reálné laboratoř v organizaci prostředí učebna 1h více hodinové MÍSTO REALIZACE jednorázové DÉLKA blokové více denní CŽV komplexní OBSAH monotematické cyklické pravidelné 81

82 I. Klasifikace forem vzdělávání 1. Individuální 2. Hromadná a frontální 3. Individualizovaná 4. Diferencovaná výuka 5. Skupinová 6. Kooperativní 7. Projektová 8. Problémová (Skalková 1999) 9. Týmová 82

83 charakteristika nejstarší didaktická forma vzdělavatel pracuje s jedním studentem individuální tempo intenzivní práce 1. Individuální výuka nemá pevný systém umělecká výchova, jazykové vzdělávání, taneční kurzy, trénink, distanční vzdělávání 83

84 2. Hromadná výuka charakteristika jednotný postup vymezené skupiny stejným způsobem vedení lektora orientace na průměr pevné uspořádání učebny systém učebních předmětů pevný čas (rozvrh hodin) vyučovací jednotky s dílčími cíli etapy vyučovací hodiny 84

85 Postup vzdělavatele při kombinovaném typu hodiny 1. Vytvoření podmínek pro učení vnější - příprava didaktických pomůcek, hygiena učebny vnitřní - motivace studentů 2. Expozice učiva - vytváření vědomostí a formování návyků a dovedností 3. Aplikace učiva vedoucí k pochopení a upevnění 2. Diagnostika vědomostí a dovedností 85

86 3. Individualizovaná výuka Daltonský plán Winnetská soustava Pueblonský systém 86

87 4. Diferencovaná výuka charakteristika seskupení studentů do homogenních skupin dle určených kritérií třídění dle IQ nadání zájmu 87

88 charakteristika řešení společného úkolu v malých skupinách fáze 5. Skupinová výuka 1. přípravná stanovení velikosti skupiny rozdělení do skupin rozdělení rolí výběr skupinových úloh 2. realizační 3. hodnotící - prezentace výsledků 88

89 6. Kooperativní výuka charakteristika učení v malých skupinách pozitivní vzájemná závislost rozvoj sociálních dovedností individuální zodpovědnost sledování skupinových procesů 89

90 projekt = úkol komplexního charakteru spojení s praxí program učení stanovují sami studenti vnitřní motivace ke splnění úkolu vede ke konkrétním výsledkům - použitelným v praxi typy projektů 7. Projektová výuka individuální, skupinové. čtyři kroky realizace (Valenta 1993) 1. záměr 2. plán 3. provedení 4. vyhodnocení 90

91 8. Týmová výuka charakteristika spolupráce více lektorů, trenérů, učitelů týmy oborové, všeoborové, příležitostné 91

92 II. Formy vzdělávání dospělých z hlediska celoživotního vzdělávání (Bednaříková 2006) ŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ a ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ 92

93 ŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ večerní forma studia prezenční dálkové studium studium při zaměstnání externí studium individuální studijní plán kombinované studium blended learning Vstupní seminář Individuální studium Výcvikové semináře Závěrečný seminář kombinace přímé výuky a individuálně řízeného studia distanční vzdělávání řízené sebevzdělávání 93

94 Distanční vzdělávání otevřenost druhá šance studium při zaměstnání vzdálenost učitele a studenta samostudium individuální tempo podpora studujících spojení teorie a praxe multimediálnost studijní materiály/opory písemné materiály, multimédia, rozhlas, televize, on-line konference varianty studia korespondenční a prezenční (soustředění, konzultace, semináře, tutoriály) písemné práce Tutor Marked Assigment vznik 1939 ve Francii ČR 1993 Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání největší poskytovatelé Open University UK, Španělsko 94

95 Rozdíly mezi studujícími PREZENČNÍ STUDENT dospívá, učí se být samostatný nemá zaměstnání a rodinu studuje s určitým cílem je zvyklý se pravidelně učit nemá závazky bránící mu ve studiu má dostatek volného času informačně gramotný DISTANČNÍ STUDENT je dospělý a samostatný má zaměstnání a rodinu studuje s určitým cílem není zvyklý pravidelně se učit má závazky má nedostatek volného času nemusí být informačně gramotný 95

96 Role tutora Tutor = poradce, facilitátor, moderátor, hodnotitel korespondenčních úkolů, administrátor, manažer motivuje ke studiu stanovuje náplň tutoriálů organizuje a řídí diskuse poskytuje odborné a osobní konzultace podporuje studující (vede x vyučuje) hodnotí samostatné práce 96

97 Studijní texty pro individuální studium speciální formální úprava jasný a srozumitelný jazyk důraz na praktickou aplikaci orientace na průměrného studenta kontrolní otázky s klíčem řešení doporučená literatura ke studiu 97

98 OBČANSKÉ a ZÁJMOVÉ přednáškový večer diskusní večery a besedy večery otázek a odpovědí debatní fórum filmové fórum tématický večer kvizový (soutěžní) večer zájmový kroužek VZDĚLÁVÁNÍ naučný, technický, hospodářský, sběratelský, umělecký, kroužky přátel umění, sportovní 98

99 PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ konference workshop sympozium školení doškolování přeškolování zaškolování kaskádové vzdělávání koučink stáž výměna zkušeností 99

100 VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ U3V Akademie třetího věku Kluby aktivního stáří 100

101 METODY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 101

102 Vyučovací metoda uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit studentů směřujících k dosažení daných vzdělávacích cílů 102

103 Kontinuum výukových metod učení řízené učitelem výklad učiva kladení otázek cvičení a příklady ukázky diskuse kooperativní skupiny řízené objevování smlouvy učitele se studenty hraní rolí projekty výzkumné aktivity sebehodnocení učení řízené studentem PhDr.Tereza 103 Vacínová, Ph.D.

104 Pyramida učení čtení 20% audiovizuální metoda 30% demonstrace diskuse ve skupinách praktické cvičení 80% vyučování ostatních 90% 104

105 Požadavky na vyučovací metodu (Mojžíšek) 1. výchovná 2. přirozená 3. přiměřená 4. informačně nosná 5. informačně účinná 6. didakticky ekonomická 7. finančně ekonomická 105

106 Kritéria volby metod dle 1. fáze výukového procesu 2. cíle a úkolů výuky 3. obsahu daného oboru 4. osobnosti studentů 5. studijní skupiny pohlaví, věk, různá etnika, profesní zaměření, formální a neformální vztahy v kolektivu 6. osobnosti učitele odborná a metodická vybavenost, zkušenosti, pedagogické mistrovství. 7. vnějších podmínek geografické, společenské prostředí, prostorové podmínky, hlučnost, technická vybavenost 106

107 VZTAHU K PRAXI teoretické přednáška cvičení PODPORA UČENÍ transferu seminář facilitace praktické teoreticko-praktické motivační programovaná diskusní výuka problémové diagnostické projektové fixační expoziční METODY vzdělávání dospělých aplikační diagnostické FÁZÍ OSVOJOVÁNÍ LÁTKY POČET STUDENTŮ receptivní problémového výkladu STUPEŇ AKTIVITY reproduktivní heuristické ZDROJE INFORMACÍ ASPEKT PRAMENE slovní názorné praktické analytická syntetická induktivní deduktivní LOGICKÉHO ZŘETELE srovnávací synkristická genetická 107

108 Kombinovaný pohled na výukové metody 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody slovní Metody názorně demonstrační Předvádění a pozorování Práce s obrazem Instruktáž Metody dovednostně praktické Napodobování Laboratorní práce a experimentování Vytváření dovedností Metody systematické praxe 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY 3. KOMPLEXNÍ VÝUKOVÉ METODY 108

109 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY CHARAKTER FUNKCE PODMÍNKY Metody slovní - Vyprávění poutavost obsahu dynamičnost podání dramatičnost děje obsahuje emocionální náboj = prohlubuje vnitřní aktivitu umožňuje získat vlastní prožitek zprostředkovává věcné informace motivace působí na představivost a fantazii podporuje sociální učení udržuje soustředění kultivuje jazyk slouží k uvolnění, zvolňuje pracovní tempo soustředěná spolupráce posluchačů osobnost vypravěče hlas, gestikulace, mimika vhodné pomůcky místo realizace čas realizace 109

110 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody slovní - Vysvětlování CHARAKTER logický a systematický postup při předávání učiva POŽADAVKY PODMÍNKY vedení k pochopení a osvojení jádra sdělení reprodukuje poznávací proces (usměrňuje a facilituje) obsahuje emocionální náboj = prohlubuje vnitřní aktivitu umožňuje získat vlastní prožitek srozumitelnost logická stavba postupnost vyvozování hlavní fakta návaznost na předchozí od konkrétního k abstraktnímu příklady zobecňování pomůcky systém a struktura jasný, přesný jazyk návaznost na jiné obory výběr učiva přiměřenost místa, času realizace 110

111 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody slovní - Přednáška CHARAKTER delší ucelený projev závažného tématu využívá síly slova k získání, informování a přesvědčení NEDOSTATKY malá nebo žádná aktivita posluchačů jednotný postup skupiny PŘEDNOSTI FÁZE rychlý přenos informací systematický a utříděný přenos motivace 1. expositio, 2.causa, 3. contra, 4. comparatio, 5. exempla, 6. testimonia POŽADAVKY obsah, přehledné členění, rozsah a aktivace publika zvládnutí techniky řečového projevu pohyb po místnosti využívání řeči těla oživení 111

112 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody slovní Práce s textem, učení z textu CHARAKTER FACILITACE PROCESU UČENÍ zpracování textových informací účel naučení, opakování, procvičení dominuje učení studenta (uplatňuje kognitivní operace a emoce) metakognitivní dovednosti (Gavora 1992) 1. stanovit cíle vlastního učení 2. odhadnout obtížnosti 3. anticipace následujícího 4. monitorovat úspěšnost vlastního postupu učení 5. zhodnotit celkovou úspěšnost učení strategie práce s textem SQR4 (Helus, Pavelková 1992) SURVEY QUESTIONS 4R Read Reflect Recite Review excerpování, PhDr.Tereza konspektování Vacínová, Ph.D. 112

113 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody slovní - Rozhovor CHARAKTER verbální komunikace 2 nebo více osob předem stanovený cíl a obsah TYPY PODMÍNKY dvoustranná komunikace vedoucí role učitele vytváří vzájemné porozumění aktivizuje publikum sokratický vyvozování závěru na základě úsudku, zkušeností, pozorování heuristický objevný charakter, zkoumání reálného dialog výměna názorů mezi zúčastněnými řízený vedoucí role učitele, sled otázek ( heuristický rozhovor) disputace rozprava o učeném odborném tématu debata výměna názorů (polemika, spor) beseda schůzka několika lidí s rozhovorem vhodné téma pružná reakce technika kladení otázek aktivní naslouchání dostatek času 113

114 TECHNIKA KLADENÍ OTÁZEK 1. Vyslovit otázku, pak oslovit 2. Odpověď přijmout kladně, získat pro spolupráci, nezesměšňovat 3. Rovnoměrná distribuce otázek 4. Střídání a obměňování druhů otázek 114

115 Typy otázek 1. Zjišťovací Kdo se zabýval teorií motivace? 2. Zavřená Mezi jaké procesy patří paměť? 3. Pozorovací Jak učitel podněcuje k aktivitě? 4. Problémová Proč je počet vysokoškoláků v ČR stále nízký? 5. Posuzovací Co by se stalo, kdyby Komenský ještě žil? 6. Rozhodovací Učitel se učitelem rodí nebo stává? Nevhodné otázky sugestivní, nejasné, řetězové 115

116 Aktivní naslouchání 1. Povzbuzování 2. Nápomoc 3. Ocenění snahy 4. Dovednost mlčet 5. Neprosazovat vlastní odpověď 116

117 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody názorně demonstrační - Předvádění a pozorování CHARAKTER TYPY PŘEDVÁDĚNÍ zprostředkovává pomocí smyslových receptorů vjemy a prožitky slovní doprovod REÁLNÉ PŘEDMĚTY MODELY ZOBRAZENÍ (obrazy, statická projekce, dynamická projekce) ZVUKOVÉ POMŮCKY DOTYKOVÉ POMŮCKY LITERÁRNÍ POŽADAVKY 1. naplánování, připravení podmínek 2. zajištění viditelnosti 3. využívání co nejvíce smyslů 4. rozložení do částí 5. zapojení studentů 6. podněcování k aktivitě otázkami 7. prověřování pochopení 8. shrnutí hlavních poznatků 117

118 velikost písma barevnost přehlednost bezchybné texty 118

119 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody názorně demonstrační - Instruktáž CHARAKTER TYPY zprostředkovává vizuální, auditivní, audiovizuální, hmatové a pohybové podněty k praktické činnosti slovní instruktáž písemná instruktáž kognitivní, mentální trénink POŽADAVKY 119

120 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody dovednostně-praktické Vytváření dovedností CHARAKTER aplikace vědomostí na řešení praktických úloh a procvičování činností FUNKCE příprava pro praxi (k činnosti) vytvoření modelů praktického působení MODEL UTVÁŘENÍ DOVEDNOSTÍ ÚKOL, PROBLÉM ČINNOST, AKTIVITA DOVEDNOST 120

121 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody dovednostně-praktické - Napodobování CHARAKTER přebírání způsobů chování a jednání od druhých imitace, observační učení, autentické učení Manipulování, laborování, experimentování CHARAKTER pomáhá poznávat prostředí, zařízení.. TYPY montážní, demontážní práce laboratorní práce experiment 121

122 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY Diskusní metody Heuristické metody, řešení problémů Simulační a situační metody Inscenační metody (dramatizace) Didaktické hry 122

123 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY CHARAKTER NÁROKY PŘEDNOSTI FÁZE Diskusní metody vzájemná výměna názorů na dané téma na základě znalostí pro svá tvrzení uvádějí účastníci argumenty a tím společně nacházejí řešení daného problému 1. vhodné téma 2. zachovat jednací řád a pevné řízení diskuse 3. cvičit v dovednostech diskuse 4. včasné oznámení tématu 5. organizační a prostorové zajištění 6. zapojení všech účastníků 7. příznivé klima 8. aktivní naslouchání rozvíjí schopnost jasně se vyjadřovat, argumentovat, pohotově reagovat učí chápat podstatu problému vede k sociálnímu učení 1. Vymezení tématu, 2. Prezentace a výměna názorů, 3. Argumentace a zdůvodňování tvrzení, 4. Shrnutí výsledků diskuse 123

124 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY Diskusní metody VARIANTY Diskuse během přednášky Diskuse na základě tezí Diskuse na základě referátu Řetězová diskuse Diskuse u stolu Symposium prezentace odlišných názorů Diskuse v malých skupinách Debata Panelová diskuse role předsednictva a odborníků 124

125 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY Heuristické metody, řešení problémů CHARAKTER PŘEDNOSTI FÁZE DOPORUČENÝ POSTUP učení cestou samostatného objevování subjekt se učí ze svých úspěchů, ale také nezdarů rozvíjí tvůrčí myšlení rozvíjí samostatnost schopnost vyhledávat informace 1. Identifikace problému 2. Analýza problémové situace 3. Vytváření hypotéz, návrhy řešení 4. Verifikace hypotéz, vlastní řešení problému 5. (Návrat při neúspěchu řešení) sled operací DITOR D efinuj problém I nformuj se T voř řešení O ohodnoť řešení R ealizuj řešení 125

126 obtížná situace nová situace situace nejasná ALGORITMICKÉ ŘEŠENÍ PROBLÉM HYPOTÉZ Y NÁVRH SPRÁVNĚ ŘEŠENÍ 126

127 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY CHARAKTER PŘEDNOSTI Situační metody řešení problémového případu z reálného života zaměřenost na praxi aktivní sociální učení emocionální působení NEDOSTATKY časová a materiálová náročnost zjednodušení problému FÁZE TYPY 1. Prezentace případu (slovní, obrazová, písemná) 2. Získávání dalších informací 3. Rozbor variant řešení a diskuse 4. Zhodnocení výsledků Metoda rozboru situace Řešení konfliktní situace návrhy řešení se vyžadují ihned Metoda incidentu rozhodování na základě dotazů Dynamická situační metoda hraní rolí 127

128 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY Inscenační metody (dramatizace) CHARAKTER sociální učení v modelových situacích účastníci jsou sami aktéry předváděných situací FÁZE 1. Příprava inscenace cíl, obsah, časový plán, rozdělení rolí 2. Realizace inscenace improvizované hraní 3. Hodnocení TYPY Strukturovaná inscenace předem připravený scénář Nestrukturovaná inscenace Dramatizace 128

129 3. KOMPLEXNÍ VÝUKOVÉ METODY Frontální výuka Skupinová a kooperativní výuka Individuální, individualizovaná výuka, samostatná práce Kritické myšlení Brainstorming Učení v životních situacích Televizní výuka Výuka podporovaná počítačem Sugestopedie a superlearning 129 Hypnopedie

130 Inovační tendence v oblasti metod didaktické hry kooperativní vyučování problémové vyučování brainstormingové metody e-learning koučink outdoorové aktivity 130

131 E-learning E-LEARNING online offline synchronní asynchronní 131

132 MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY 132

133 I. Učební pomůcky 1. přírodniny 2. výtvory a výrobky 3. modely 4. zobrazení 5. textové pomůcky (učebnice, pracovní materiály ) II. Technické výukové prostředky 1. audivivní technika 2. vizuální technika 3. audiovizuální technika 4. technika řídící a hodnotící (PC, trenažéry, e-learnig) 133

134 VZDĚLAVATEL DOSPĚLÝCH A JEHO PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI 134

135 Kdo je vzdělavatel dospělých? Andragog Lektor Trenér Kouč Mentor Tutor Školitel Instruktor Konzultant Facilitátor 135

136 Technika rozvíjení kritického myšlení E-U-R 1. Evokace 2. Uvědomění si významu 3. Reflexe 136

137 Požadavky na vzdělavatele dospělých 1. Odborné znalosti 2. Pedagogické mistrovství 3. Charakterové vlastnosti úroveň pedagogicko-psychologické připravenosti 137

138 PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI osvojené pedagogické poznatky charakterizované schopností využití v praxi ŠVEC (2005) vnitřní potenciál osobnosti umožňující řešit pedagogické situace PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI TEORETICKÉ PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI PRAKTICKÉ studium literatury, přednášky zkušeností, praxí ověřené 138

139 deklarativní teorie z hlediska FORMY procedurální explicitní implicitní praxe z hlediska UVĚDOMĚNÍ SI SUBJEKTEM DRUHY PEDAGOGICKÝCH ZNALOSTÍ sociokulturní PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI z hlediska ZAMĚŘENÍ obsahové metakognitivní 139

140 KLÍČOVÉ KOMPETENCE UČITELE (Vašutová 2001) Předmětová Psychodidaktická Obecně pedagogická Diagnostická a intervenční Psychosociální a komunikativní - EQ Manažerská a normativní Profesní a osobnostně určující 140

141 KLÍČOVÉ KOMPETENCE UČITELE (Švec 2005) sociálně komunikativní kompetence osobnostní kompetence psychodidaktická kompetence 141

142 PhDr.Tereza Vacínová, 142 Ph.D.

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015 Organizace výuky a výukové strategie Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015 Organizace výuky = vyučovací formy Organizační forma výuky = způsob: uspořádání vyučovacího procesu jak je

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Organizační uspořádání podmínek k realizaci obsahu výuky při použití různých metod výuky a výukových prostředků Klasifikace org.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

1. Zapamatování termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace

1. Zapamatování termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace Cílová kategorie (úroveň osvojení) 1. Zapamatování termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace 2. Pochopení překlad z jednoho jazyka do druhého, převod z jedné formy komunikace do druhé, jednoduchá

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Cíle vyučování zeměpisu

Cíle vyučování zeměpisu Cíle vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky základní

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. CITÁTY KOMENSKÉHO Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura 13. lekce Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura DIDAKTIKA ZÁKLADNÍ GYMNASTIKY Veškeré výchovně vzdělávací činnosti vycházejí

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Zdenko Reguli Lucie Mlejnková

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Zdenko Reguli Lucie Mlejnková INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Zdenko Reguli Lucie Mlejnková ÚROVNĚ INOVACÍ 1) úroveň poznatková (informace o změně zdůvodnění a pochopení inovace) 2) úroveň názorová (přijetí potřeby změny) 3) racionální

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz - HOSPITACE - KVALITA VÝUKY TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI ZÁKLADNÍ PRINCIPY: orientace

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce 1 4.10. 2 11.10.* 3 18.10. 4 25.10. * datum téma Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Pravidla prezentace Vyučovací metody formy a metody vyučování Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 1 Zora Syslová OBSAH 1. Předmět předškolní pedagogiky 2. Základní kategorie a pojmy 3. Předškolní pedagog, jeho kompetence 4. Komunikační dovednosti učitelky MŠ 5. Dítě jako subjekt

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých Didaktické formy a metody ve vzdělávání dospělých Didaktická forma Didaktickou formou rozumíme určitý organizační rámec výuky, tj. vyučování a učení. Vzdělávací teorie i praxe rozlišuje dělení forem podle

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

V E R O N I K A H O R Á K O V Á

V E R O N I K A H O R Á K O V Á Edukace jako proces V E R O N I K A H O R Á K O V Á Náplň prezentace Vyučování a učení v tělesné výchově, motorické učení Učení a motorické učení Pedagogické základy motorického učení Obsah učiva a jeho

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o. 17. 2. 2012 Motivace Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb Motivy jsou osobní příčiny určitého chování jsou to pohnutky, psychologické

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

Cíle a obsah vyučování zeměpisu

Cíle a obsah vyučování zeměpisu Cíle a obsah vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Didaktika účetnictví Kurs DEP507

Didaktika účetnictví Kurs DEP507 Snímek 1 Didaktika účetnictví Kurs DEP507 marie.fiserova@oavin.cz Ing. Marie Fišerová, Ph.D. Snímek 2 Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs 1DP507 Snímek 3 Didaktika ekon. předmětů

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Hospitační záznam PV

Hospitační záznam PV Základní údaje o hospitaci Typy sledovaných činností o spontánní o řízené o pobyt venku o odpolední činnosti o jiné - jaké Komentář k otázce: Hospitační záznam PV Vzdělávání probíhalo v integrovaných blocích

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více