ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA"

Transkript

1 ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA PhDr.Tereza Vacínová, Vacínová 1 Ph.D.

2 POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Zpracování přípravy vzdělávacího kurzu: 1. Pojmová mapa kurzu Název vzdělávací akce/kurzu Cíl vzdělávací akce/kurzu Místo konání Datum realizace Čas uskutečnění Cílová skupina Obsah a didaktická analýza Organizační forma/y Vzdělávací metody Didaktické prostředky 2. Test vědomostí/dovedností 3. Dotazník hodnocení akce/kurzu pro účastníky 4. Vytvoření profilu andragoga/lektora, trenéra 2

3 3

4 Základní doporučená literatura 4

5 Obecná didaktika KALHOUS, O., OBST, O. Školní didaktika KOTRBA,T., LACINA, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce MAŇÁK, J. Nárys didaktiky PETTY, G. Moderní vyučování SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika JANÍK, T. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání ŠVEC, V., FILOVÁ, H.,ŠIMONÍK, O. Praktikum didaktických dovedností 5

6 Podniková didaktika léta LIVEČKA, E. Podniková výchova a vzdělávání , 1974, 1984, 1987 HRBEK, M., ORLÍK, J., PROCHÁZKA, V. Využití exkurse ve výuce dospělých KUBÁLEK, J. Nástin didaktiky pomůcek KUCHYŇKA, Z. Inscenační metody v podnikové výuce ŠUBRTOVÁ, Z. Diskusní metody ve výuce dospělých, Přednáška - cvičení - seminář, Hodnocení efektivity vzdělávání dospělých LIVEČKA, E., KUBÁLEK, J. Podniková výchova , 1979 MALACH, A. Modernizace výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením na moderní vyučovací prostředky ŘEHÁK, M. Úvod do didaktiky dospělých , 1983, 1987 KLEGA, V. Výchova a vzdělávání dospělých ,

7 Andragogická didaktika 90.léta BOČKOVÁ, V. Nárys didaktiky dospělých FIALA, B. Vybrané kapitoly z andragogiky, pedagogiky a didaktiky MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých, Androdidaktika, Profesní vzdělávání dospělých, Řízení vzdělávacího procesu , 1999, 2004, 2005, 2008, 2010, 2012 ZLÁMAL, J. Didaktika profesního vzdělávání v širším pedagogickém kontextu MALACH, J. Klíčové kompetence lektora HLADÍLEK, M. Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých PODLAHOVÁ, L. a kol. Didaktika pro vysokoškolské učitele SLAVÍK, M. a kol. Vysokoškolská pedagogika

8 Metody vzdělávání dospělých BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Hodnocení pracovníků VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců DAŇKOVÁ, M. Koučování. Kdy, jak a proč FISCHER-EPE, M. Koučování PELÁNEK, R. Příručka instruktora zážitkových akcí SVATOŠ, V., LEBEDA, P. Outdoor trénink BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést svůj tým HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding TURECKIOVÁ, M. Klíč k účinnému vedení lidí, Organizační chování VAJNER, L. Výběr pracovníků do týmu ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding 8

9 Pedagogická psychologie ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele DITTRICH, P. Pedagogicko-psychologická diagnostika FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi HARTL, P. Kompendium pedagogické psychologie dospělých HARTL, P. Pedagogická psychologie pro personalisty KOUKOLÍK, F. Mozek a jeho duše MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů PETŘKOVÁ, A. Psychologické základy vzdělávání dospělých SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. 9

10 Lektorské dovednosti HÁJKOVÁ, E. Rétorika pro pedagogy HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace HOSPODÁŘOVÁ, I. Prezentační dovednosti MENDÍLOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace, Lektorské dovednosti KABÁTEK, A., LOŠŤÁKOVÁ, O. Obchodní a manažerská prezentace VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací KAZÍK, P. Rukověť dobrého lektora ŠOFEROVÁ, J. Lektorské finty BAKALÁŘ, E. I dospělí si mohou stále hrát BEERMANN, S. SCHUBACH, M. Hry na semináře a workshopy KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, L. Aplikovaná sociální psychologie III. 10

11 I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY andragogická didaktika a její základní kategorie 11

12 12

13 Andragogická didaktika v systému věd 13

14 ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA V SYSTÉMU VĚD 14

15 Didaktika Didaskein = učit, vyučovat, poučovat, jasně vykládat, dokazovat Didaktika = teorie vzdělávání a vyučování teorie vzdělávacích obsahů vzniklých v historickospolečenském vývoji Teorie a praxe výuky dospělých 15

16 v souvislosti s vývojem společnosti se mění PODMÍNKY, CÍL, OBSAH a PROSTŘEDKY Je třeba dát pojmu vzdělání obsah, který by byl v souladu s moderní situací, aniž tím opomíjíme přínos minulosti. (Gaston Mialaret 1970).vzdělaný člověk je ten, který usiluje se stále vzdělávat. učení efektivní interiorizace vědění 16

17 Zamyslete se nad souvislostmi výchovy a vzdělávání ve vývoji společnosti PODMÍNKY CÍL OBSAH PROSTŘEDKY ŘECKO ŘÍM STŘEDOVĚK RENESANCE NOVOVĚK 19. století 20. století 21. století 17

18 Andragogická didaktika v systému andragogických disciplín 18

19 Předmět andragogické didaktiky Didaktický proces 1. vzdělávání proces 2. vzdělání obsah, výsledek a cíl procesu 3. interakce mezi vzdělavatelem a studentem (dospělým) Cíl popis zákonitostí výuky objasnění práce s cílem a stanovení adekvátních cílů zvolení vhodných forem a metod vzdělávání využití moderních didaktických prostředků 19 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D

20 Předmět andragogické didaktiky všechny podoby edukačního působení na dospělé cílem je motivovat k celoživotnímu vzdělávání, k přijímání nových informací a poznatků, k zlepšování a zdokonalování sám sebe po stránce profesní, zájmové i společenské. 20

21 Základní terminologie ANDROdidaktiky Vzdělávání (výuka, učení se),vzdělání a interakce složky vzdělávacího procesu obsah UČIVO VYUČOVÁNÍ UČENÍ vzdělavatel / komunikace, interakce student / lektor dospělý 21

22 STRUČNÝ EXKURZ DO DĚJIN DIDAKTIKY dospělých 22

23 23

24 všeobecné umění, jak naučit všechny všemu zájem postupnost názornost slovo kontrola aplikace cesta učení věda vyučovatelská a umění vyučovat 24

25 20.století 25

26 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D. 26

27 Česká didaktika 27

28 K.S.Amerling ( ) 28

29 29

30 Přehled hlavních teorií učení ve vzdělávání dospělých BEHAVOIRISMUS TEORIE KOGNITIVNÍHO CHÁPÁNÍ NEOBEHAVOIRISMUS a technologie výuky PRAGMATISMUS KONSTRUKTIVISMUS J.F.HERBART HUMANISTICKÉ TEORIE J.A.KOMENSKÝ M.F.QUINTILIANUS CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 30

31 31

32 Rozdíly mezi vzděláváním dětí a dospělých Rozdíly Děti a mládež Dospělí učení od kolébky po hrob přístup učitele členění dle věku učitel určuje pravidla podřízené postavení žáka rozhoduje kde, proč, kdy a jak vertikální i horizontální propojení dospělý jako klient dospělý je rovnocenný partner zkušenostmi může obohatit ostatní obsah obsah podle předmětů velké látky množství v krátkém čase zaměření potřeby východisko osobnost studenta vědomosti a informace CO SI MYSLET potřeby společnosti obecné krátkodobé potřeby začlenění do pracovního procesu formování osobnosti nepopsaný list dovednosti a hodnoty JAK UVAŽOVAT založeno na přání jednotlivce jasné očekávání: znalostí, úspěchu na trhu práce, oddálení momentu rozhodnutí, nových přátel, úniku od stereotypu. praktické život jedince práce s hotovou individualitou osobnost s řadou zkušeností a názorů motivace vnější vnitřní udržení pozornosti dopolední hodiny ranní až večerní hodiny, víkendy 32

33 Rozdíly Děti a mládež Dospělí demotivační faktory učitel únava fyzický a zdravotní stav kárání rodičů selhání před spolužáky šikana složení skupiny únava fyzický a zdravotní stav starosti v rodině, v práci. šikana obava z neúspěchu kompetence učitele/lektora 1. pedagogicko-psychologické 2. diagnostické 3. didaktické 4. oborové 1. oborové 2. didaktické 3. pedagogicko-psychologické 4. diagnostické vlastnosti neoblíbeného vzdělavatele dospělých 33

34 Vlastnosti neoblíbeného vzdělavatele dospělých 1. nadřazenost 2. nespravedlnost 3. netaktnost 4. nepochopení vůči studentům 5. neznalost oboru 6. nečestné jednání 7. nedůslednost 8. osobní nevyrovnanost

35 Úspěšný vzdělavatel dospělých sociabilita empatie (lektor na místě účících se, hodnocení pokroku, pochvala ) umění účinně komunikovat verbálně = slovník, logická struktura výkladu neverbálně = gesta, mimika, pohyb po učebně, osobní zóny svědomitost rozvážnost kritičnost a sebekritičnost (zpětná vazba) smysl pro humor (humor, ironie) emocionální vyrovnanost vysoká inteligence 35

36

37 DIDAKTICKÉ ZÁSADY 37

38 Didaktické zásady normy podmiňující úspěch pedagogické práce určují charakter výuky závisí na filozofické koncepci teorii vzdělávání ovlivňovány objektivními faktory subjektivními faktory 38

39 6. Od JEDNODUCHÉHO ke SLOŽITĚJŠÍMU, od OBECNÉHO ke KONKRÉTNÍMU 39 DIDAKTICKÉ ZÁSADY Komenský Analytická didaktika 1. Učitel nechť neučí kolik sám nemůže učiti, nýbrž kolik ŽÁK MŮŽE POCHOPITI 2. Vždy POSTUPNĚ, nikoliv skokem 3. Všemu čemu se musíme učiti, nechť se učíme VLASTNÍ PRACÍ 4. Vše VLASTNÍMI SMYSLY a vždy ROZMANITĚ 5. Všemu se vyučuje a učí PŘÍKLADY, UKÁZKAMI a CVIČENÍMI

40 DIDAKTICKÉ ZÁSADY - srovnání KUBÁLEK (1973) MALACH (2001) KURELOVÁ (2002) MUŽÍK (2004) Názornosti Vědeckosti Komplexního rozvoje Uvědomělosti Spojení výuky+života Orientace na praxi Vědeckosti Názornosti Uvědomělosti a aktivity Orientace na volný čas Individuálního přístupu Přiměřenosti Vědeckosti Aktuálnosti Spojení teorie a praxe Trvalosti Přiměřenosti Didaktické redukce Uvědomělosti a aktivity Soustavnosti Spojení teorie a praxe Motivace Názornosti Vedoucí úloha učitele Názornosti Soustavnosti Členění výukového procesu Přiměřenosti Individuálního přístupu Zpětné vazby a transferu 40

41 Praktická didaktická šesterka 1. Futurismu 2. Separace průtokových poznatků 3. Trestání učitele učitelem 4. Názorné a úlekové fixace 5. Mimoverbální komunikace 6. Oživlé dřevo Přátelé ze studií. W.H.Taft v klobouku sedící uprostřed, osoba X v typické placaté čepici se štítkem stojící úplně vlevo (mimo záběr) 41

42 Postupné sbližování vzdělávání dětí a dospělých didaktické cíle dokumentace vzdělávání pevně definované výstupy formy vzdělávání metody vzdělávání role učitele x lektora ve vzdělávání 42

43 Andragogická didaktika Respektuje specifika dospělého věku: fyziologická psychologická sociální 43

44 CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 44

45 7 charakteristik dospělých ve vzdělávání Rogers (1986) Ustálené modely vzdělávání Odlišné zájmy Dospělost Očekávání Osobnostní růst Vytčené cíle Předchozí zkušenosti a hodnoty 45

46 46

47 Vzdělávací potřeby dospělých Knowles (1984) spojuje učení se zráním osobnosti stupňuje potřeby rozvíjet se získávat osobní zkušenosti překonávat vlastní nedostatky ocenění bezpečí Maslow (1943) 47

48 Sebeobraz dospělých a krize identity 48

49 SPECIFIKA UČENÍ DOSPĚLÝCH 49

50 Vztah učení a věku bez poklesu nebo s možností dalšího růstu s postupujícím věkem paměť pro jednoduché materiály profesní paměť paměť pro tóny slovní zásoba všeobecná informovanost s určitým poklesem motorická rychlost senzomotorická koordinace tradiční školní učivo analogické usuzování s nejvýraznějším poklesem výbavnost nových materiálů učení se symbolům vštípivost čísel a bezesmyslových slabik 50

51 Výkonnostní křivka v průběhu dne 51

52 Koncentrace pozornosti v % Křivka pozornosti a produktivita práce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Čas v minutách 52

53 obrazové pomůcky otázky, dialog, diskuse aktivní zapojení studentů. Jak zvýšit pozornost studentů? 53

54 Křivka zapomínání 54

55 Člověk si zapamatuje 10% z toho, co čte 20% z toho, co slyší 30% z toho, co vidí 50% z toho, co vidí a slyší 70% z toho, co sám říká 90% z toho, co sám říká a dělá PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D. 55

56 II. VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE VÝUCE Didaktický proces a jeho komponenty Didaktické zásady Výukové cíle ve vzdělávacím procesu Učivo a jeho struktura Fáze výuky 56

57 DIDAKTICKÝ PROCES a jeho komponenty 57

58 PhDr.Tereza Vacínová, 58 Ph.D.

59 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D. 59

60 CÍL DIDAKTICKÉHO PROCESU 60

61 CÍL didaktického procesu očekávaný a zamýšlený výsledek, kterého mají účastníci dosáhnout funkce motivační, regulační, kontrolní vlastnosti vzdělávacího cíle SPECIFIC = specifický, konkrétní, konzistentní MEASURABLE = měřitelný, kontrolovatelný ACHIEVABLE = akceptovatelný, přiměřený RELEVANT = reálný TIMED = termínovaný 61 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D.

62 Požadavky na cíl (Kalhous 2002) Komplexnost cíle kognitivní (poznávací vědomosti) cíle afektivní (postojové hodnoty) cíle psychomotorické (dovednostní činnosti) Konzistentnost (soudržnost) cíle obecné cíle specifické Kontrolovatelnost požadovaný výkon podmínky výkonu norma (standard) výkonu Přiměřenost náročnost splnitelnost cíle programu cíle disciplín cíle tématických celků cíle jednotlivých témat cíle vyučovacích jednotek 62

63 Postup při formulování výukových cílů Analýza obsahu Vymezení výkonu Stanovení rozsahu vědomostí a dovedností Vymezení podmínek výkonu Stanovení normy výkonu 63

64 Postup při formulování výukových cílů (Turek 1987) 1. analýza obsahu rozložení na základní prvky - vymezení základního a rozšiřujícího učiva obecný cíl specifický cíl základní učivo rozšiřující učivo obsah fakta, pojmy, definice 2. vymezení výkonu Jaké kompetence musí student mít? Student vyjmenuje, dokáže.. 3. stanovení rozsahu vědomostí a dovedností Co, v jakém rozsahu a jak má student umět? Co od něj budu u zkoušky požadovat? 4. vymezení podmínek výkonu 5. stanovení normy výkonu (určit hranici vědomostí a nevědomostí) Jaký rozsah vědomostí si má student osvojit na úspěšné absolvování? PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D. 64

65 Bloomova taxonomie kognitivních cílů výuky CÍLOVÁ KATEGORIE ZNALOST POROZUMĚNÍ APLIKACE ANALÝZA SYNTÉZA HODNOTÍCÍ POSOUZENÍ AKTIVNÍ SLOVESO definovat, doplnit, napsat, popsat, seřadit dokázat, interpretovat, jinak formulovat aplikovat, demonstrovat, navrhnout provést rozbor, rozčlenit, specifikovat klasifikovat, modifikovat, shrnout argumentovat, obhájit, zdůvodnit. Dle poznávacích procesů (Maňák 2003) 65 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D.

66 66

67 OBSAH - UČIVO 67

68 OBSAH didaktického procesu konkretizuje cíl soustava poznatků, činností, hodnot a způsobů chování, které jsou lektorem zpracovány do podoby učiva a předloženy posluchačům, aby si je osvojili jako vědomosti, dovednosti, kompetence a přetvořili je ve své vlastní postoje, hodnoty a činy (MALACH 2002) vzniká didaktickou transformací lidského poznání do vzdělání (studijních plánů, zaměření jednotlivých výukových/výcvikových jednotek, učebních textů ) 68

69 FÁZE DIDAKTICKÉHO PROCESU 69

70 PhDr.Tereza Vacínová, 70 Ph.D.

71 FINANČNÍ ROZVAHA 71 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D I. PŘÍPRAVNÁ FÁZE Stanovení CÍLE a výstupů Definování CÍLOVÉ SKUPINY Promýšlení OBSAHU a ROZSAHU Strategie MOTIVACE ČAS a MÍSTO realizace Volba FOREM a METOD výuky Příprava ÚKOLŮ Konzultace s kolegy, vedením.

72 Procvičení hlasu 72 II. REALIZAČNÍ FÁZE 1. PŘÍPRAVA TĚSNĚ PŘED Kontrola techniky Hygiena učebny Úprava zevnějšku

73 Zahájení II. REALIZAČNÍ FÁZE 2. ÚVOD Programu kurzu - seznámení s cílem, tématy, časový plán, výstupy, způsob ověření Motivace E = Q. m 73

74 II. REALIZAČNÍ FÁZE Rozhodující faktory pro získání a udržení motivace vědomí potřebnosti a užitečnosti informací soulad s dosavadními zkušenostmi účastníků respekt k osobnosti účastníků rozvíjet, nikoliv konfrontovat volba vhodné formy a metody zajištění odpovídajících podmínek osobní důvěryhodnost lektora PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D. 74

75 II. REALIZAČNÍ FÁZE 3. EXPOZICE VÝUKA - expozice vytváření vědomostí formování návyků a dovedností FIXACE upevnění vědomostí a dovedností 75

76 Diagnostika - ověření znalostí, dovedností 76 II. REALIZAČNÍ FÁZE 4. KONTROLA Aplikace (návody k aplikaci v praxi ) Dotazy posluchačů Shrnutí poznatků

77 III. HODNOTÍCÍ FÁZE vyhodnocení reakcí posluchačů posouzení dosažení projektovaných cílů reakce kolegů, nadřízených náměty pro zlepšení / optimalizaci 77 PhDr.Tereza Vacínová, Ph.D

78 III. VYUČOVACÍ PROSTŘEDKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY klasické formy výuky inovace v oblasti forem výuky VÝUKOVÉ METODY klasifikace metod výuky aktivizující metody výuky komplexní výukové metody MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY 78

79 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 79

80 Organizační formy výuky celkové uspořádání vyučovacího procesu a všech jeho komponent způsob organizace práce lektora a studentů volba organizační formy závisí na: 1. cíli 2. charakteru látky 3. připravenosti a individualitě studentů 4. možnostech, které má učitel k dispozici (časové, prostorové, finanční ) 80

81 PODÍL SUBJEKTŮ autodidaktické sebevzdělávání distanční hromadné kombinované ZAMĚŘENÍ PEDAGOGICKÉ AKCE SLOŽENÍ ÚČASTNÍKŮ trvalé nestálé specializační rekvalifikační inovační heterodidaktické FORMY vzdělávání dospělých POČET ÚČASTNÍKŮ skupinové párové přímá výuka individuální mimoškolní terénní doma vzdělávání školní reálné laboratoř v organizaci prostředí učebna 1h více hodinové MÍSTO REALIZACE jednorázové DÉLKA blokové více denní CŽV komplexní OBSAH monotematické cyklické pravidelné 81

82 I. Klasifikace forem vzdělávání 1. Individuální 2. Hromadná a frontální 3. Individualizovaná 4. Diferencovaná výuka 5. Skupinová 6. Kooperativní 7. Projektová 8. Problémová (Skalková 1999) 9. Týmová 82

83 charakteristika nejstarší didaktická forma vzdělavatel pracuje s jedním studentem individuální tempo intenzivní práce 1. Individuální výuka nemá pevný systém umělecká výchova, jazykové vzdělávání, taneční kurzy, trénink, distanční vzdělávání 83

84 2. Hromadná výuka charakteristika jednotný postup vymezené skupiny stejným způsobem vedení lektora orientace na průměr pevné uspořádání učebny systém učebních předmětů pevný čas (rozvrh hodin) vyučovací jednotky s dílčími cíli etapy vyučovací hodiny 84

85 Postup vzdělavatele při kombinovaném typu hodiny 1. Vytvoření podmínek pro učení vnější - příprava didaktických pomůcek, hygiena učebny vnitřní - motivace studentů 2. Expozice učiva - vytváření vědomostí a formování návyků a dovedností 3. Aplikace učiva vedoucí k pochopení a upevnění 2. Diagnostika vědomostí a dovedností 85

86 3. Individualizovaná výuka Daltonský plán Winnetská soustava Pueblonský systém 86

87 4. Diferencovaná výuka charakteristika seskupení studentů do homogenních skupin dle určených kritérií třídění dle IQ nadání zájmu 87

88 charakteristika řešení společného úkolu v malých skupinách fáze 5. Skupinová výuka 1. přípravná stanovení velikosti skupiny rozdělení do skupin rozdělení rolí výběr skupinových úloh 2. realizační 3. hodnotící - prezentace výsledků 88

89 6. Kooperativní výuka charakteristika učení v malých skupinách pozitivní vzájemná závislost rozvoj sociálních dovedností individuální zodpovědnost sledování skupinových procesů 89

90 projekt = úkol komplexního charakteru spojení s praxí program učení stanovují sami studenti vnitřní motivace ke splnění úkolu vede ke konkrétním výsledkům - použitelným v praxi typy projektů 7. Projektová výuka individuální, skupinové. čtyři kroky realizace (Valenta 1993) 1. záměr 2. plán 3. provedení 4. vyhodnocení 90

91 8. Týmová výuka charakteristika spolupráce více lektorů, trenérů, učitelů týmy oborové, všeoborové, příležitostné 91

92 II. Formy vzdělávání dospělých z hlediska celoživotního vzdělávání (Bednaříková 2006) ŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ a ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ 92

93 ŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ večerní forma studia prezenční dálkové studium studium při zaměstnání externí studium individuální studijní plán kombinované studium blended learning Vstupní seminář Individuální studium Výcvikové semináře Závěrečný seminář kombinace přímé výuky a individuálně řízeného studia distanční vzdělávání řízené sebevzdělávání 93

94 Distanční vzdělávání otevřenost druhá šance studium při zaměstnání vzdálenost učitele a studenta samostudium individuální tempo podpora studujících spojení teorie a praxe multimediálnost studijní materiály/opory písemné materiály, multimédia, rozhlas, televize, on-line konference varianty studia korespondenční a prezenční (soustředění, konzultace, semináře, tutoriály) písemné práce Tutor Marked Assigment vznik 1939 ve Francii ČR 1993 Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání největší poskytovatelé Open University UK, Španělsko 94

95 Rozdíly mezi studujícími PREZENČNÍ STUDENT dospívá, učí se být samostatný nemá zaměstnání a rodinu studuje s určitým cílem je zvyklý se pravidelně učit nemá závazky bránící mu ve studiu má dostatek volného času informačně gramotný DISTANČNÍ STUDENT je dospělý a samostatný má zaměstnání a rodinu studuje s určitým cílem není zvyklý pravidelně se učit má závazky má nedostatek volného času nemusí být informačně gramotný 95

96 Role tutora Tutor = poradce, facilitátor, moderátor, hodnotitel korespondenčních úkolů, administrátor, manažer motivuje ke studiu stanovuje náplň tutoriálů organizuje a řídí diskuse poskytuje odborné a osobní konzultace podporuje studující (vede x vyučuje) hodnotí samostatné práce 96

97 Studijní texty pro individuální studium speciální formální úprava jasný a srozumitelný jazyk důraz na praktickou aplikaci orientace na průměrného studenta kontrolní otázky s klíčem řešení doporučená literatura ke studiu 97

98 OBČANSKÉ a ZÁJMOVÉ přednáškový večer diskusní večery a besedy večery otázek a odpovědí debatní fórum filmové fórum tématický večer kvizový (soutěžní) večer zájmový kroužek VZDĚLÁVÁNÍ naučný, technický, hospodářský, sběratelský, umělecký, kroužky přátel umění, sportovní 98

99 PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ konference workshop sympozium školení doškolování přeškolování zaškolování kaskádové vzdělávání koučink stáž výměna zkušeností 99

100 VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ U3V Akademie třetího věku Kluby aktivního stáří 100

101 METODY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 101

102 Vyučovací metoda uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit studentů směřujících k dosažení daných vzdělávacích cílů 102

103 Kontinuum výukových metod učení řízené učitelem výklad učiva kladení otázek cvičení a příklady ukázky diskuse kooperativní skupiny řízené objevování smlouvy učitele se studenty hraní rolí projekty výzkumné aktivity sebehodnocení učení řízené studentem PhDr.Tereza 103 Vacínová, Ph.D.

104 Pyramida učení čtení 20% audiovizuální metoda 30% demonstrace diskuse ve skupinách praktické cvičení 80% vyučování ostatních 90% 104

105 Požadavky na vyučovací metodu (Mojžíšek) 1. výchovná 2. přirozená 3. přiměřená 4. informačně nosná 5. informačně účinná 6. didakticky ekonomická 7. finančně ekonomická 105

106 Kritéria volby metod dle 1. fáze výukového procesu 2. cíle a úkolů výuky 3. obsahu daného oboru 4. osobnosti studentů 5. studijní skupiny pohlaví, věk, různá etnika, profesní zaměření, formální a neformální vztahy v kolektivu 6. osobnosti učitele odborná a metodická vybavenost, zkušenosti, pedagogické mistrovství. 7. vnějších podmínek geografické, společenské prostředí, prostorové podmínky, hlučnost, technická vybavenost 106

107 VZTAHU K PRAXI teoretické přednáška cvičení PODPORA UČENÍ transferu seminář facilitace praktické teoreticko-praktické motivační programovaná diskusní výuka problémové diagnostické projektové fixační expoziční METODY vzdělávání dospělých aplikační diagnostické FÁZÍ OSVOJOVÁNÍ LÁTKY POČET STUDENTŮ receptivní problémového výkladu STUPEŇ AKTIVITY reproduktivní heuristické ZDROJE INFORMACÍ ASPEKT PRAMENE slovní názorné praktické analytická syntetická induktivní deduktivní LOGICKÉHO ZŘETELE srovnávací synkristická genetická 107

108 Kombinovaný pohled na výukové metody 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody slovní Metody názorně demonstrační Předvádění a pozorování Práce s obrazem Instruktáž Metody dovednostně praktické Napodobování Laboratorní práce a experimentování Vytváření dovedností Metody systematické praxe 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY 3. KOMPLEXNÍ VÝUKOVÉ METODY 108

109 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY CHARAKTER FUNKCE PODMÍNKY Metody slovní - Vyprávění poutavost obsahu dynamičnost podání dramatičnost děje obsahuje emocionální náboj = prohlubuje vnitřní aktivitu umožňuje získat vlastní prožitek zprostředkovává věcné informace motivace působí na představivost a fantazii podporuje sociální učení udržuje soustředění kultivuje jazyk slouží k uvolnění, zvolňuje pracovní tempo soustředěná spolupráce posluchačů osobnost vypravěče hlas, gestikulace, mimika vhodné pomůcky místo realizace čas realizace 109

110 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody slovní - Vysvětlování CHARAKTER logický a systematický postup při předávání učiva POŽADAVKY PODMÍNKY vedení k pochopení a osvojení jádra sdělení reprodukuje poznávací proces (usměrňuje a facilituje) obsahuje emocionální náboj = prohlubuje vnitřní aktivitu umožňuje získat vlastní prožitek srozumitelnost logická stavba postupnost vyvozování hlavní fakta návaznost na předchozí od konkrétního k abstraktnímu příklady zobecňování pomůcky systém a struktura jasný, přesný jazyk návaznost na jiné obory výběr učiva přiměřenost místa, času realizace 110

111 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody slovní - Přednáška CHARAKTER delší ucelený projev závažného tématu využívá síly slova k získání, informování a přesvědčení NEDOSTATKY malá nebo žádná aktivita posluchačů jednotný postup skupiny PŘEDNOSTI FÁZE rychlý přenos informací systematický a utříděný přenos motivace 1. expositio, 2.causa, 3. contra, 4. comparatio, 5. exempla, 6. testimonia POŽADAVKY obsah, přehledné členění, rozsah a aktivace publika zvládnutí techniky řečového projevu pohyb po místnosti využívání řeči těla oživení 111

112 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody slovní Práce s textem, učení z textu CHARAKTER FACILITACE PROCESU UČENÍ zpracování textových informací účel naučení, opakování, procvičení dominuje učení studenta (uplatňuje kognitivní operace a emoce) metakognitivní dovednosti (Gavora 1992) 1. stanovit cíle vlastního učení 2. odhadnout obtížnosti 3. anticipace následujícího 4. monitorovat úspěšnost vlastního postupu učení 5. zhodnotit celkovou úspěšnost učení strategie práce s textem SQR4 (Helus, Pavelková 1992) SURVEY QUESTIONS 4R Read Reflect Recite Review excerpování, PhDr.Tereza konspektování Vacínová, Ph.D. 112

113 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody slovní - Rozhovor CHARAKTER verbální komunikace 2 nebo více osob předem stanovený cíl a obsah TYPY PODMÍNKY dvoustranná komunikace vedoucí role učitele vytváří vzájemné porozumění aktivizuje publikum sokratický vyvozování závěru na základě úsudku, zkušeností, pozorování heuristický objevný charakter, zkoumání reálného dialog výměna názorů mezi zúčastněnými řízený vedoucí role učitele, sled otázek ( heuristický rozhovor) disputace rozprava o učeném odborném tématu debata výměna názorů (polemika, spor) beseda schůzka několika lidí s rozhovorem vhodné téma pružná reakce technika kladení otázek aktivní naslouchání dostatek času 113

114 TECHNIKA KLADENÍ OTÁZEK 1. Vyslovit otázku, pak oslovit 2. Odpověď přijmout kladně, získat pro spolupráci, nezesměšňovat 3. Rovnoměrná distribuce otázek 4. Střídání a obměňování druhů otázek 114

115 Typy otázek 1. Zjišťovací Kdo se zabýval teorií motivace? 2. Zavřená Mezi jaké procesy patří paměť? 3. Pozorovací Jak učitel podněcuje k aktivitě? 4. Problémová Proč je počet vysokoškoláků v ČR stále nízký? 5. Posuzovací Co by se stalo, kdyby Komenský ještě žil? 6. Rozhodovací Učitel se učitelem rodí nebo stává? Nevhodné otázky sugestivní, nejasné, řetězové 115

116 Aktivní naslouchání 1. Povzbuzování 2. Nápomoc 3. Ocenění snahy 4. Dovednost mlčet 5. Neprosazovat vlastní odpověď 116

117 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody názorně demonstrační - Předvádění a pozorování CHARAKTER TYPY PŘEDVÁDĚNÍ zprostředkovává pomocí smyslových receptorů vjemy a prožitky slovní doprovod REÁLNÉ PŘEDMĚTY MODELY ZOBRAZENÍ (obrazy, statická projekce, dynamická projekce) ZVUKOVÉ POMŮCKY DOTYKOVÉ POMŮCKY LITERÁRNÍ POŽADAVKY 1. naplánování, připravení podmínek 2. zajištění viditelnosti 3. využívání co nejvíce smyslů 4. rozložení do částí 5. zapojení studentů 6. podněcování k aktivitě otázkami 7. prověřování pochopení 8. shrnutí hlavních poznatků 117

118 velikost písma barevnost přehlednost bezchybné texty 118

119 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody názorně demonstrační - Instruktáž CHARAKTER TYPY zprostředkovává vizuální, auditivní, audiovizuální, hmatové a pohybové podněty k praktické činnosti slovní instruktáž písemná instruktáž kognitivní, mentální trénink POŽADAVKY 119

120 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody dovednostně-praktické Vytváření dovedností CHARAKTER aplikace vědomostí na řešení praktických úloh a procvičování činností FUNKCE příprava pro praxi (k činnosti) vytvoření modelů praktického působení MODEL UTVÁŘENÍ DOVEDNOSTÍ ÚKOL, PROBLÉM ČINNOST, AKTIVITA DOVEDNOST 120

121 1. KLASICKÉ VÝUKOVÉ METODY Metody dovednostně-praktické - Napodobování CHARAKTER přebírání způsobů chování a jednání od druhých imitace, observační učení, autentické učení Manipulování, laborování, experimentování CHARAKTER pomáhá poznávat prostředí, zařízení.. TYPY montážní, demontážní práce laboratorní práce experiment 121

122 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY Diskusní metody Heuristické metody, řešení problémů Simulační a situační metody Inscenační metody (dramatizace) Didaktické hry 122

123 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY CHARAKTER NÁROKY PŘEDNOSTI FÁZE Diskusní metody vzájemná výměna názorů na dané téma na základě znalostí pro svá tvrzení uvádějí účastníci argumenty a tím společně nacházejí řešení daného problému 1. vhodné téma 2. zachovat jednací řád a pevné řízení diskuse 3. cvičit v dovednostech diskuse 4. včasné oznámení tématu 5. organizační a prostorové zajištění 6. zapojení všech účastníků 7. příznivé klima 8. aktivní naslouchání rozvíjí schopnost jasně se vyjadřovat, argumentovat, pohotově reagovat učí chápat podstatu problému vede k sociálnímu učení 1. Vymezení tématu, 2. Prezentace a výměna názorů, 3. Argumentace a zdůvodňování tvrzení, 4. Shrnutí výsledků diskuse 123

124 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY Diskusní metody VARIANTY Diskuse během přednášky Diskuse na základě tezí Diskuse na základě referátu Řetězová diskuse Diskuse u stolu Symposium prezentace odlišných názorů Diskuse v malých skupinách Debata Panelová diskuse role předsednictva a odborníků 124

125 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY Heuristické metody, řešení problémů CHARAKTER PŘEDNOSTI FÁZE DOPORUČENÝ POSTUP učení cestou samostatného objevování subjekt se učí ze svých úspěchů, ale také nezdarů rozvíjí tvůrčí myšlení rozvíjí samostatnost schopnost vyhledávat informace 1. Identifikace problému 2. Analýza problémové situace 3. Vytváření hypotéz, návrhy řešení 4. Verifikace hypotéz, vlastní řešení problému 5. (Návrat při neúspěchu řešení) sled operací DITOR D efinuj problém I nformuj se T voř řešení O ohodnoť řešení R ealizuj řešení 125

126 obtížná situace nová situace situace nejasná ALGORITMICKÉ ŘEŠENÍ PROBLÉM HYPOTÉZ Y NÁVRH SPRÁVNĚ ŘEŠENÍ 126

127 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY CHARAKTER PŘEDNOSTI Situační metody řešení problémového případu z reálného života zaměřenost na praxi aktivní sociální učení emocionální působení NEDOSTATKY časová a materiálová náročnost zjednodušení problému FÁZE TYPY 1. Prezentace případu (slovní, obrazová, písemná) 2. Získávání dalších informací 3. Rozbor variant řešení a diskuse 4. Zhodnocení výsledků Metoda rozboru situace Řešení konfliktní situace návrhy řešení se vyžadují ihned Metoda incidentu rozhodování na základě dotazů Dynamická situační metoda hraní rolí 127

128 2. AKTIVIZUJÍCÍ METODY Inscenační metody (dramatizace) CHARAKTER sociální učení v modelových situacích účastníci jsou sami aktéry předváděných situací FÁZE 1. Příprava inscenace cíl, obsah, časový plán, rozdělení rolí 2. Realizace inscenace improvizované hraní 3. Hodnocení TYPY Strukturovaná inscenace předem připravený scénář Nestrukturovaná inscenace Dramatizace 128

129 3. KOMPLEXNÍ VÝUKOVÉ METODY Frontální výuka Skupinová a kooperativní výuka Individuální, individualizovaná výuka, samostatná práce Kritické myšlení Brainstorming Učení v životních situacích Televizní výuka Výuka podporovaná počítačem Sugestopedie a superlearning 129 Hypnopedie

130 Inovační tendence v oblasti metod didaktické hry kooperativní vyučování problémové vyučování brainstormingové metody e-learning koučink outdoorové aktivity 130

131 E-learning E-LEARNING online offline synchronní asynchronní 131

132 MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY 132

133 I. Učební pomůcky 1. přírodniny 2. výtvory a výrobky 3. modely 4. zobrazení 5. textové pomůcky (učebnice, pracovní materiály ) II. Technické výukové prostředky 1. audivivní technika 2. vizuální technika 3. audiovizuální technika 4. technika řídící a hodnotící (PC, trenažéry, e-learnig) 133

134 VZDĚLAVATEL DOSPĚLÝCH A JEHO PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI 134

135 Kdo je vzdělavatel dospělých? Andragog Lektor Trenér Kouč Mentor Tutor Školitel Instruktor Konzultant Facilitátor 135

136 Technika rozvíjení kritického myšlení E-U-R 1. Evokace 2. Uvědomění si významu 3. Reflexe 136

137 Požadavky na vzdělavatele dospělých 1. Odborné znalosti 2. Pedagogické mistrovství 3. Charakterové vlastnosti úroveň pedagogicko-psychologické připravenosti 137

138 PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI osvojené pedagogické poznatky charakterizované schopností využití v praxi ŠVEC (2005) vnitřní potenciál osobnosti umožňující řešit pedagogické situace PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI TEORETICKÉ PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI PRAKTICKÉ studium literatury, přednášky zkušeností, praxí ověřené 138

139 deklarativní teorie z hlediska FORMY procedurální explicitní implicitní praxe z hlediska UVĚDOMĚNÍ SI SUBJEKTEM DRUHY PEDAGOGICKÝCH ZNALOSTÍ sociokulturní PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI z hlediska ZAMĚŘENÍ obsahové metakognitivní 139

140 KLÍČOVÉ KOMPETENCE UČITELE (Vašutová 2001) Předmětová Psychodidaktická Obecně pedagogická Diagnostická a intervenční Psychosociální a komunikativní - EQ Manažerská a normativní Profesní a osobnostně určující 140

141 KLÍČOVÉ KOMPETENCE UČITELE (Švec 2005) sociálně komunikativní kompetence osobnostní kompetence psychodidaktická kompetence 141

142 PhDr.Tereza Vacínová, 142 Ph.D.

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých Didaktické formy a metody ve vzdělávání dospělých Didaktická forma Didaktickou formou rozumíme určitý organizační rámec výuky, tj. vyučování a učení. Vzdělávací teorie i praxe rozlišuje dělení forem podle

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Metody vzdělávání dospělých POJMEM DIDAKTICKÁ METODA SE ROZUMÍ Druh a způsob vyučování a učení, tj. lidských činností v procesu výuky. Didaktické metody představují základ pro komunikaci mezi lektorem

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Téma zařazené před pedagogickou praxí, z tematického okruhu sylabu

Téma zařazené před pedagogickou praxí, z tematického okruhu sylabu Pedagogika Téma zařazené před pedagogickou praxí, z tematického okruhu sylabu Učitel a jeho pedagogická činnost: Příprava učitele na vyučovací hodinu 1 Obsah: 1. Vyučovací hodina Struktura vyučovací hodiny

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Vyučovací metody. 1. Pojem vyučovací metoda. 2. Klasifikace vyučovacích metod

Vyučovací metody. 1. Pojem vyučovací metoda. 2. Klasifikace vyučovacích metod 1. Pojem vyučovací metoda Vyučovací metody Používané termíny: vyučovací metody, výukové metody, vzdělávací metody, výchovně vzdělávací metody, edukační metody, metody výchovně vzdělávacího procesu, metody

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Trendy v dalším vzdělávání Cíle výuky andragogické didaktiky jestliže se objeví nějaký problém, musí být k jeho řešení ihned k dispozici potřebné znalosti, musí být na dosah ruky ve všedním každodenním

Více

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve Učení zážitkem Praha 7.4. 2010 Bohumír Fiala, aivd@aivd.cz Vladimír Mareš, atkm@atkm.cz UČENÍ o Více nebo méně trvalá změna ve vědění, chování nebo prožívání, která je výsledkem určitéčinnosti nebo zkušenosti

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání cimballe@ffnw.upol.cz 1.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE Výukovým cílem by měla být kvalitativní i kvantitativní změna u jednotlivých žáků, a to v oblasti kognitivní (vzdělávací), afektivní (postojové) a psychomotorické (výcvikové).

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Katalog forem vzdělávání. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog forem vzdělávání. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog forem vzdělávání projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Formy vzdělávání dospělých Vzdělávání je organizované učení s určitým záměrem, které nejen zvyšuje již existující schopnosti,

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Vzdělávací (edukační) proces

Vzdělávací (edukační) proces Výukové metody 1 Vzdělávací (edukační) proces Vzdělávací proces představuje sloţitý systém. činnost učitele činnost ţáka vyučování učení výuka 2 Vyučovací proces CÍL vyučovacího procesu, proč to sděluji

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vítejte na Zemi. Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD

Vítejte na Zemi. Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD Vítejte na Zemi Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD Sekce PRO ŠKOLY je určena pro pedagogy, kteří by rádi využili informace ze vzdělávací části v praxi. Je společná pro všech osm kapitol a má i stejnou

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více