příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/"

Transkript

1 příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci Příručky. Tato příručka je tematicky zaměřena pro modul - docházka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Docházka - o co jde a co je to Docházka se v systému jeví jako nová položka v hlavní nabídce - Docházka. Pomocí docházky je možné evidovat počet hodin absence u každého žáka školy. Docházka umožňuje evidovat hodiny až na úroveň každé jedné hodiny a u každé hodiny rozlišuje její status (přítomen / nepřítomen / omluveno...). Základní princip docházky je následující. 1) Oprávněný učitel (například třídní nebo někdo jiný) zadává buď denně nebo později souhrnně počet hodin nepřitomnosti u každého studenta. 2) Okamžitě po zadání tohoto stavu se počet absentovaných hodin zobrazuje všem oprávněným uživatelům, tj. třídnímu, žákovi i jeho rodiči. Žák může tuto informaci pouze vidět. 3) Rodič pomocí elektronické omluvenky může nechat zobrazit seznam dosud neomluvených hodin. Pouhým zatržením hodin v seznamu zmeškaných hodin určí, které chce omluvit. K těmto zatrženým hodinám může připojit textovou omluvenku. 4) Oprávněný učitel má stále u každého žáka aktuální přehled o tom, jestli již hodina byla jeho rodičem omluvena či nikoliv. Opět formou zatrhávání může jakoukoliv zmeškanou hodinu (dokonce i tu, kterou rodič neomluvil) sám omluvit. Jakmile je již jednou hodina učitelem omluvena, nikde nikomu ve výpisech neomluvených (zmeškaných) hodin nevyskakuje. Docházka z pohledu ADMINA Pro admina v souvislosti s docházkou přibývají povinnosti v tom smyslu, že před jejím používáním je jednak nutné nastavit, do jaké hloubky a jakým způsobem se na vaší škole bude docházka evidovat a pak také případně práva k možnosti zápisu docházky u jednotlivých tříd. Nejzákladnější nastavení docházky adminem V hlavní nabídce Docházka zvolte položku Nastavení parametrů. Zobrazí se stránka s možností nastavení parametrů docházky. Přejete si aktivovat propojení docházky s rozvrhem? Velmi, velmi důležitá funkce. Pokud v této možnosti zatrhnete Ano, je nezbytně nutné, abyste předtím měli správně a pokud možno úplně aktivovaný rozvrh - tj. zadány u každé třídy předměty v rozvrhu, případné rozlišení sudých a lichých týdnů atd... Díky tomu vám totiž systém na vaší škole umožní zadávat docházku až na úroveň jednotlivých hodin v každém dni. Jinými slovy, systém sám umožní zadat, že žák třeba chyběl 2

3 druhou hodinu, což byl zrovna přírodopis - takto tuto informaci uloží a například i rodič ji bude vidět. Díky tomu systém hlídá například i to, aby počet absence nepřesáhl počet hodin, které žák díky rozvrhu může mít. Systém samozřejmě hlídá i suplované hodiny, tj. pokud například díky suplování odpadne nějaká hodina, systém to vyhodnotí jako o to nižší počet hodin a opět nedovolí zadat větší než aktuální počet hodin absence. Naopak je tomu samozřejmě u suplovaných - přidaných hodin. Pokud ovšem zatrhnete Ne, systém zcela přeruší vazby docházky s rozvrhem. To v praxi znamená, že ztrácíte evidenci o přesně zmeškaných hodinách - například nelze evidovat, že z počtu 3 hodin v daném dni žák chyběl druhou, třetí a pátou hodinu. V tomto případě systém dokáže evidovat pouze počty hodin za den, tj. například že v daném dni žák chyběl 4 hodiny. Systém v tomto případě rovněž nehlídá, jestli počet hodin není nesmyslný, tj. teoreticky můžete zadat, že žák chyběl 15 hodin, i když rozvrh čítá celkem pouze 8 hodin v daném dni. Kromě uvedeného ale samozřejmě systém docházky funguje v plném rozsahu. Zatrhnout volbu Ano se doporučuje školám, které mají zadán úplný rozvrh a udržují ho. Naopak volbu Ne se doporučuje volit školám, které rozvrh třeba nemají vůbec zadaný a nebo jej nemají zadaný kompletně. Přeposílat informaci o rodičem omluvené hodině... Tato možnost souvisí s elektronickou omluvenkou. Jedná se o to, že elektronická omluvenka v této nové verzi již funguje skutečně jako elektronická omluvenka, tj. rodič si vyloženě může vybrat, jakou hodinu omlouvá a k této konkrétní hodině může připojit svoji omluvu. Otázkou ale je, jestli každá omluva má kromě toho, že bude spojena s každou konkrétní hodinou - ještě přijít třídnímu učiteli formou zprávy do komunikačního systému - tak jak tomu bylo doposud. Pokud zatrhnete Ano, pak skutečně informace o každé uskutečněné omluvě přijde třídnímu učiteli do své schránky. Podotýkáme, že je to informace navíc, protože texty s omluvou se samozřejmě prohlíží u správy absencí. Doporučení zní. Pokud budete správu absencí vést takto elektronicky, pak je zřejmě aktivace této funkce zbytečná, protože omluvy od rodičů mohou pravidelně třídní učitelé číst v centrální správě. Navíc u větších škol, kde je absencí, žáků a tedy i počet omluvenek velký, by časem učitelům chodilo velké množství zpráv do komunikačních systémů. Pokud ovšem jste menší škola, kde se vyskytne absence jednou za čas, pak je upozornění na omluvu přínosné, protože učitel tak nemusí kvůli očekávání cca 3 omluv každou chvíli kontrolovat systém docházky, jestli už rodič žáka omluvil. Nastavení práv na docházku V souvislosti s docházkou přibylo nové právo v právní struktuře. Tím právem je možnost u každého učitele nastavit, které třídě má právo zadávat docházku. 3

4 Systém docházky je zatím nastaven tak, že se docházka zadává hromadně jedním učitelem (například třídním) za období (den, týden). Systém docházky zatím neumožňuje zadávat každému učiteli jednoltivě pouze své odučené hodiny. iškola je principiálně i na tuto variantu připravena, ale analýzou potřeb učitelům jsme dospěli k názoru, že by - alespoň prozatím - bylo nereálné chtít po každém učiteli, aby zadával pouze své absence ve svých hodinách - a aby se tyto načítaly celkově. V případě plošného zájmu o tuto možnost jsme připaveni odpovídající vstupní formuláře do systému dodělat. U každého učitele proto v nastavení práv přibyla oblast s docházkou. Základním předpokladem je, že třídní učitel může docházku zadávat své třídě a proto u třídního nemusíte právo zadávání nastavovat - klidně ale můžete - nic to neovlivní. Rovněž ředitel může s docházkou jakékoliv třídy provádět vše. Ostatní třídy, u kterých může mít učitel právo zadávat docházku, můžete vybrat zatržením ze seznamu tříd nebo skupin. Jak vidíte, i právo zadávání docházky se může vstahovat třeba jen na skupiny. Tímto nastavením je pro admina nastavení práv k docházkovému systému hotové. Docházku je možné začít plně používat. Docházka z pohledu Učitele Připomínáme, že aby učitel mohl začít používat docházku, je nutné, aby buď byl třídním učitelem dané třídy a nebo, aby měl nastaveno na danou třídu právo docházku zadávat! Zadávání absencí - docházka JE svázána s rozvrhem 1) V hlavní nabídce zvolte položku Docházka a poté Zadávání a správa absence. 2) Zobrazí se stránka se seznamem tříd. Vyberte třídu, které chcete absenci zadávat. 3) Po klepnutí na třídu se zobrazí stránka podobná té na obrázku. 4

5 4) Systém zobrazil aktuální týden a seznam žáků v týdnu. Protože je docházka svázána s rozvrhem, nedovolí jednak zadat absenci dále než do aktuálního dne a jednak v historii ve dnech, ve kterých žák neměl žádnou hodinu, nedovolí zadat žádnou hodnotu. Ve Vašem případě zřejmě nebudete mít žádná políčka barevně zvýrazněná - protože jste ještě pravděpodobně žádnou docházku v minulosti nezadávali. Pro vysvětlení: Červené políčko - neomluvená, nebo též právě zadaná absence s počtem hodin. Zelené políčkou - zcela omluvená absence. Oranžové políčko - zatím pouze rodičem omluvená absence. 5) Nyní máte dvě možnosti zadání absence: Buď u každého žáka v každém dni (tj. v každém políčku) klepnete na odkaz Detail a klepnutím přesně specifikujete, které hodiny žák v daném dni chyběl. Nebo prostě napíšete do políček počet hodin - tj. ochudíte se o možnost specifikace, které hodiny přesně žák v daném dni chyběl. Pokud si vyberete tuto možnost, pak ale nezapomeňte, že systém díky tomu, že je provázán s rozvrhem, hlídá, jestli počet hodin nepřesahuje maximální počet hodin, jež žák vůbec v daném dni má. V tomto případě doplňte absenci za celý den / týden nebo prostě jen těm žákům, kterým potřebujete. U žáků, kteří nemají absenci nebo které nechete doplňovat nechte pole prázdná - můžete doplnit kdykoliv později. 6) Ať už jste doplnili absenci jakýmkoliv způsobem, měly by se vyplněná pole zvýraznit červeně - v tomto okamžiku jsou totiž všechny zadané absence dosud neomluvenými hodinami. Tím zadávání absencí končí. Zadávání absencí - docházka NENÍ svázána s rozvrhem 1) V hlavní nabídce zvolte položku Docházka a poté Zadávání a správa absence. 2) Zobrazí se stránka se seznamem tříd. Vyberte třídu, které chcete absenci zadávat. 3) Po klepnutí na třídu se zobrazí stránka podobná té na obrázku. 5

6 4) Systém zobrazil aktuální týden a seznam žáků v týdnu. Protože docházka není svázána s rozvrhem, je možné zadávat absence do jakéhokoliv dne v libovolném počtu hodin. Zároveň není možné absenci tak detailně rozklíčovat jako v předchozím případě - není možné určit, kterou přesně hodinu žák v daném dni chyběl. 5) Nyní jednoduše doplňte čísla do odpovídajících dialogů. Systém nekontroluje, zda počet hodin nepřevyšuje počet hodin, které žák v daný den měl. 6) Ať už jste doplnili absenci jakýmkoliv způsobem, měly by se vyplněná pole zvýraznit červeně - v tomto okamžiku jsou totiž všechny zadané absence dosud neomluvenými hodinami. Tím zadávání absencí končí. Omlouvání absencí 1) V hlavní nabídce klepněte na položku Docházka a poté na Přehled a omluva absence. 2) Zobrazí se seznam tříd. Klepněte na požadovanou třídu. 3) Zobrazí se seznam žáků. U nich je v seznamu zároveň vidět, kolik má kdo absencí. Vyberte požadovaného žáka a klepněte na něj. 4) Zobrazí se seznam neomluvených hodin. Systém všechny hodiny, které dosud nebyly omluveny učitelem, považuje za neomluvené. Ty hodiny, které jsou omluveny rodičem jsou sice omluveny, ale doku omluvu nepotvrdí učitel, považuje se tato hodina rovněž za neomluvenou. Hodiny, které jsou omluveny rodičem jsou zvýrazněny oranžově a pokud rodič připojil k omluvě i text - tj. textovou omluvu, zobrazí se vpravo ikonka hlavy rodiče - po klepnutí na tuto ikonku můžete přečíst omluvu, která se k hodině vztahuje. 5) Nyní pouhým zatržením vybraných hodin můžete omluvit vybrané hodiny nebo celé dny. Následně stačí klepnout na tlačítko Omluvit vybrané. Tím je hodina definitivně omluvena. Omluvením hodiny učitelem se tato hodina automaticky i rodiči jeví jako zcela omluvená. Zároveň se učiteli v tomto výpisu již nezobrazuje jako neomluvená. Rodič i učitel si u konkrétního žáka samozřejmě mohou nechat zobrazit veškeré zmeškané hodiny - pomocí horní rozevírací nabídky - v takovém případě se omluvené hodiny učitelem (tj. definitivně omluvené) zobrazují zelenou barvou. 6

7 Docházka z pohledu Rodiče Pozor!! Z důvodu logické návaznosti na nabídku Docházka dochází k přesunu položky Elektronická omluvenka z nabídky Komunikace do nabídky Docházka. Děkujeme za pochopení. Pro rodiče je situace v omlouvání zmeškaných hodin svých dětí poměrně snadná. 1) V hlavní nabídce klepněte na položku Docházka. 2) Klepněte na položku Elektronická omluvenka. 3) Zobrazí se seznam všech dosud neomluvených hodin. Pokud chcete hodiny omluvit, stačí, když zatrhnete ty řádky s hodinami, které chcete omluvit. Jestliže chcete omluvit celé dny, můžete zatrhnout den jako takový a veškeré hodiny ve dni budou rovněž omluveny. Pokud se na řádku s omluvou hodin zobrazí i nabídka Z toho omluvit hodin, znamená to, že absence byla zadána hromadně (nikoliv přesnou specifikací hodin) a vy máte možnost určit, kolik hodin z celkového počtu se bude omlouvat. V tomto případě by totiž nešlo rozlišit, které přesně hodiny ve dni chcete omluvit a které ne, takže nezbývá než omlouvat hodiny počtem. 4) Do textu omluvenky napište text, který se k označeným hodinám váže. Celou operaci můžete provádět opakovaně,. tj. lze doslova ke každé hodině připojit jiný text omluvy. 5) Klepněte na tlačítko Potvrdit. 7

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz příručka 4 ROZVRHY systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k

Více

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy příručka 6 TŘÍDNÍ KNIHA systémová příručka pro administraci třídní knihy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

Gmail e-mail v podání Google

Gmail e-mail v podání Google Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Gmail e-mail v podání Google Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2

Více

Návod na převod dat z programu WinVABANK do ekonomického systému Harmonik

Návod na převod dat z programu WinVABANK do ekonomického systému Harmonik Návod na převod dat z programu WinVABANK do ekonomického systému Harmonik Ing. Martin Klinger 4.5.2015 Vážení uživatelé, pro převod dat ze programu WinVABANK do nového informačního systému Harmonik postupujte

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

9. Editor databází úvod a základní funkce

9. Editor databází úvod a základní funkce 9. Editor databází úvod a základní funkce Co jsou to databáze Možná jste se někdy setkali s případem, kdy bylo nutné zpracovat větší množství dat. Například při turnaji ve fotbale je zapotřebí dát dohromady

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Spusťte docházku pomocí ikony Docházka 3000 nebo na PC s docházkou spusťte prohlížeč internetu (Internet Explorer, Mozila Firefox...) a do pole Adresa

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více