I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ"

Transkript

1 I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ Toto cvičení není již doménou samotné fyzioterapie. Míče patří k běžným pomůckám v oblasti sportu, užití našly i v dětských zařízeních jako pomůcky ve školách, při volno-časových aktivitách, dále jako pomůcky k sezení doma i v kancelářích, a to jak s cílem preventivním, tak i terapeutickým. Velikost míče se řídí výškou postavy: výška postavy průměr v cm (70) nad (80) Míč musí být dostatečně nahuštěn, aby při sedu nedošlo k jeho prosednutí. Cvičíme na tvrdé neklouzavé podložce (PVC, koberce, gumové podložky). Indikace - zlepšení svalové síly - zlepšení kardiovaskulárního aparátu - zlepšení rozsahu pohybu - protažení zkrácených svalů, udržení pohyblivosti kloubní, mobilizace kloubů včetně páteře - zlepšení koordinace - lepší schopnost souhry svalových skupin v dané situaci, ekonomizace pohybů, vytváření správných stereotypů - zlepšení stability - zlepšení senzomotoriky Kontraindikace - absolutní - je bolest či bolest vznikající při cvičení, hernie disku, dále závratě či strach z typu cvičení

2 Zásady správného sedu na míči - kolena jsou níže než kyčle, stehna směřují mírně šikmo dolů, úhel mezi trupem a stehny je přibližně stupňů - sed ve středu míče, lýtka nejsou s míčem v kontaktu - lýtka směřují kolmo či mírně šikmo k podložce, chodidla se opírají o celou plochu - nohy rozkročené na šířku ramen (boků), špičky směřují dopředu či mírně vně - hrudník vypnutý, lopatky u sebe, ramena vzadu a hlava vzpřímená (Pavlů 2003, Gúth a kol b)

3 II. PLAVÁNÍ Plavání je běžně doporučovanou sportovní aktivitou, při které ovšem fyzioterapeut nesmí opomenout možné, až škodlivé účinky špatně zvoleného plaveckého stylu, které mohou místo nápravy prohlubovat svalovou dysbalanci (např. zkracování mm.pectorales, tudíž vznik kulatých zad při stylu kraul a prsa, hyperextenze bederní páteře atd.). Při správně zvolené technice plavání má tento sport velice pozitivní účinky a preventivní zaměření v rámci zvýšení kondice pacienta. Pozitivní účinky plavání: - všestranné a rovnoměrné zatěžování téměř veškerého svalstva - zlepšení svalové síly a pohyblivosti - zlepšení koordinace, rovnováhy a dýchání - pozitivní účinky na KVS - odlehčení páteře, minimální kloubní zatížení - rozvoj vytrvalosti - relaxační účinky Základní plavecký způsob Plavání na zádech, horní končetiny vytváří osmičkový pohyb, dolní končetiny pohyb jako u znaku. Pohyb po hladině při tomto způsobu není plynulý. Nezatěžuje páteř, možný využít u pacientů se zhoršenou motorikou a koordinační schopností. Stabilizuje trup, působí relaxačně a snižuje bolest. Elementární znak Horní končetiny pohyb jako při obouručním znaku, dolní končetiny pohyb jako při prsou. Stabilizace trupu, relaxace a tlumení bolesti.

4 Znak Z hlediska zdravotních účinků se jedná o nejvýhodnější plavecký styl. Zmenšuje fyziologické zakřivení páteře, neprohlubuje krční a bederní hyperlordózu. V silové fázi pacienti ovšem nemusí dobře tolerovat rotaci těla směrem k záběrové straně. Též pacienti s postižením plic mohou špatně snášet opakované pohyby rukou nad hlavou. Prsa Tento styl prohlubuje bederní lordózu a není vhodný při nestabilitě v kříži a bederní hyperlordóze. Při špatně provedeném stylu s tzv. hlavou nad vodou dochází také k přetěžování krční páteře a zvyšování krční lordózy. Styl vyžaduje dobrou koordinaci těla a správné provedení může být náročné, přesto je styl prsa jedním z nejběžněji používaných stylů plavání. Při tomto stylu se zdůrazňuje výdrž ve splývající poloze, kdy je hlava v prodloužení páteře. Výhodou je posilování a aktivní strečink DK a HK, stabilizace trupu, rozvoj vytrvalosti a kontrola dýchání. Kraul Styl je vhodný pro korekci všech druhů oslabení páteře, ale jeho správné provedení je velice náročné. Nutná je pravidelnost dýchání na obě strany a udržení páteře téměř ve vodorovné pozici při plavání. Stejně jako prsa posiluje DK a HK, stabilizuje trup, rozvíjí vytrvalost a kontrolu dýchání. Dalším plaveckým stylem je motýlek, který je pro svou praktickou náročnost pro pacienty nevhodný. Plavecké styly můžeme dle pacienta modifikovat, možné je užití i plavání na boku, použití šnorchlu např. u pacientů, kteří nejsou schopni dobře koordinovat dýchání s plaveckým stylem (Gúth a kol b).

5 III. REHABILITAČNÍ CVIČENÍ DLE LUDMILY MOJŽÍŠOVÉ Tato metoda je uznávána jako metoda první volby u funkční ženské sterility. Kromě toho ji lze užít i k léčbě funkčních vertebrogenních poruch a řady dalších poruch jako jsou bolestivá menstruace, pomočování, obstipace, bolestivost kostrče, coxartróza, též při obrácené poloze dělohy, opakovaných potratech či ke zlepšení spermiogramu. Zásady cvičení - cvičit pomalu - ne švihem, ale tahem se správným zapojením jednotlivých svalů - cvičení nesmí vyvolávat bolest - cvičte na klidném místě a soustřeďte se na prováděné cviky - nejdříve dvě hodiny po jídle Rozdělení cviků do 4 skupin: I. skupina: cviky II. skupina: cviky III. skupina: cviky IV. skupina: cviky (pro muže se špatným spermiogramem) Cviky pokud možno cvičit ráno, v poledne či večer vždy všech 10 resp. 12 cviků. Pokud chcete cviky rozdělit v průběhu dne: cvičte ráno cviky I., odpoledne cviky II., večer cviky III., případně ráno cviky I. a II., večer cviky III. Cviky v jednotlivých skupinách by se neměly dělit, stejně jako nemá docházet k dělení k počtu opakování v sérii. Většina vertebrogenních potíží mizí při pravidelném cvičení během 4 měsíce cvičení a po dvou mobilizacích fyzioterapeutem.

6 Cviky: 1. cvik Leh na zádech, ruce volně podél těla, nohy opřeny o chodidla, chodidla a kolena 20 cm od sebe, volně dýchat. Přitisknout postupně bederní páteř k podložce, pomalu vtáhnout pupík, vtáhnout dolní část břicha (m. rectus abdominis) k bradě, stáhnout hýždě a volně dýchat 6 s. Po 6 s nadechnout, stáhnout vše ještě víc, pomalu vydechnout a povolit. Cíl: posílení břišních svalů, svalů hýžďových, uvolnění erektorů páteře a dna pánevního. Trénink hybného stereotypu pánve. Počet opakování: 1. týden - denně 15x 2. týden - denně 20x 3. týden - denně 25x 4. týden - denně 30x 5. týden - denně 35x, všechny další týdny 40x 2. cvik Stejná poloha jako při cviku č.1. Cvičení začne stejně, tj. bederní páteř k podložce, vtáhnout pupík, břišní sval k bradě, stáhnout hýždě, držte a volně dýchejte a zároveň pomalu zvedejte pánev. Pomalu se vracejte, 5 cm nad podložkou se zastavte, nadechněte, stáhněte ještě víc, vydechněte, položte a povolte. Cíl: posílení břišních a hýžďových svalů, obnova hybného stereotypu pánve, fixace posturálních funkcí bederní páteře a pánve. Počet opakování: viz. cvik č cvik Stejná poloha jako při cviku č.1, pouze dolní končetiny nataženy, paže vzpaženy podél uší, volně dýchat. Přitisknout bederní páteř k podložce, vtáhnout

7 pupík, 1-2x nadechnout a vydechnout bez povolení dosaženého napětí. Potom se zhluboka nadechnout, vytahovat se za rukama a do pat, jako byste se v pase chtěli roztrnout na dvě části. V maximálním tahu a nádech chvilku setrvat, pak vydechnout a povolit. Pokud neudržíte po celou dobu bedra na podložce, cvičte s nohama pokrčenýma jako cvik č.1, pouze kotníky u sebe. Cíl: protažení paravertebrálních svalů a jejich současné posílení, protažení prsních svalů, relaxace svalů bederních a i mobilizace bederní páteře. Počet opakování: 10-15x denně, počet opakování se nezvyšuje. 4. cvik Leh na zádech, obejmout oběma rukama s propletenými prsty flektovaná kolena tak, aby lokty byly natažené. Z této polohy přitáhněte kolena na břicho tak, aby se odlepila kostrč od podložky (respektive hýždě). Lokty se flektují do stran (pracují svaly paží, nikoliv m. trapezius). Výdrž v této poloze je krátká. Dýchání přirozené. Cíl: mobilizace L4, L5 a sacra. Posílení prsních svalů. Počet opakování: 10-15x denně, počet opakování se nezvyšuje. 5. cvik Stejná poloha jako při cviku č.4, ale postizometricky. Cíl: mobilizace L4, L5, sacra, posílení prsních svalů, relaxace paravertebrálních svalů dolní hrudní a bederní páteře. Počet opakování: 10-15x denně, počet opakování se nezvyšuje.

8 6. cvik Leh na břiše, paže podél těla čí pod hlavou. DK volně natažené, palce nohou u sebe, paty volně. Stáhnout hýždě k sobě, držet, volně dýchat 6 s, potom nádech, stáhnout ještě více a s výdechem povolit. Cíl: posílení hýžďových svalů. Počet opakování: 1. týden - denně 15x 2. týden - denně 20x 3. týden - denně 25x 4. týden - denně 30x 5. týden - denně 35x, všechny další týdny 40x 7. cvik Leh na břiše, DK natažené, HK upažené v 90 abdukci. Nyní pokrčit jednu nohu v kolenu do pravého úhlu a vytáčet koleno do strany, kotník položit vnitřní plochou na podložku, sunout koleno až do podpaží, nelze-li dál, pomožte si rukou (dotáhnout co nejvýše). Zde výdrž několik s a vrátit DK do původní polohy. Cvičíme střídavě. Cíl: protažení adduktorů, flexorů kyčle, mobilizace křížobederního skloubení a jeho mechanická masáž. Počet opakování: celkem 20-30x, počet opakování se nezvětšuje. 8. cvik Podpor klečmo, pacient opřený a) o 20cm bedýnku, b) na extendovaných HK, c) na loktech. HK pod rameny, kolena jsou pod kyčlemi na velikost šíře amen a trupu. Paže s trupem a trup s kyčlemi 90stupňů úhel. Hlava volně visí.

9 Nadechnout, vyhrbit do maxima, stáhnout břicho, hýždě, setrvat chvilku v maximálním napětí svalů i nádechu, vydechnout, povolit a propadnout se mezi ramena a kyčle, hlava stále visí volně. Cíl: mobilizace páteře (dle polohy rukou příslušná část páteře), protažení paravertebrálních svalů, posílení svalů břišních a hýžďových. Počet opakování: 5x denně v každé poloze, opakování nezvyšujeme. 9. cvik Základní poloha stejná jako u předešlého cviku (opět 3 polohy). S nádechem zvedat v pravém úhlu k trupu jednu paži, oči sledují prsty ruky. S výdechem vracet pomalu do původní polohy. Střídavě levou a pravou HK. Cíl: mobilizace do rotace, protažení paravertebrálních svalů a svalů prsních a šíjových. Počet opakování: 5x denně v každé poloze(střídavě pravá,levá clem tedy 10x v každé poloze), opakování nezvyšujeme. 10. cvik Poloha stejná jako u cviku č.8 (opět ve 3 polohách). Mírně zvednout bérce nad zem, s nádechem vytočte hlavu i bérce nejprve vlevo, oči musí vidět špičky

10 nohou. S výdechem se vraťte do původní polohy. S nádechem opakujte na druhou stranu. Cíl: mobilizace do lateroflexe, protažení paravertebrálních svalů. Počet opakování: 5x denně v každé poloze (střídavě pravá a levá strana, celkem tedy 10x v každé poloze), opakování nezvyšujeme. Tato metoda působí zásadně na správné postavení pánve a na prokrvení orgánů malé pánve. Součástí metody jsou i mobilizace provedené školeným fyzioterapeutem. Neboť tato metoda nezatěžuje kardiopulmonární, je dobré cvičení doplňovat vytrvalostními aktivitami (plavání, lyžování, cyklistika, rychlá chůze, běh atd.). Cvičení Ludmily Mojžíšové v těhotenství: Cvičení během těhotenství je velice důležité, zprvu cvičíme celou sestavu, od počátku 4. měsíce ji mírně upravíme. Cviky: 1, 2 - pokračujeme do konce těhotenství 3 - cvičíme s omezením 4, 5, 7 - se vynechává 6 - cvičíme na zádech a ne na břiše 8, 9, 10 - pokračujeme až do konce těhotenství (Strusková, Novotná 2002)

11 IV. CVIČEBNÍ JEDNOTKA PRO VERTEBROGENNÍ PACIENTY Vleže na zádech - pacient musí zpevnit zádové, hýžďové a trupové svalstvo - pravidelně dýchat, nezadržovat dech - neprohýbat se v páteři, tlačit bedra do podložky - nezvedat obě dolní končetiny součastně 1. Leh na zádech HKK podél těla, DKK natažené - střídavě přitahujeme špičky k k tělu, děláme kroužky v kotnících. 2. V dané poloze střídavě pokrčujeme pravou a levou DK k břichu, při pokrčení vydechneme. 3. Ve stejné poloze zvedáme nataženou DK ke stropu, koleno propnuté, špička přitažená k tělu, vydechujeme při zvednutí končetiny. 4. Ve stejné poloze unožujeme DK, špička nohy směřuje ke stropu, nohu nevytáčíme zevně. 5. Leh na zádech, DK podél těla, DK pokrčeny v kolenech a kyčlích, s nádechem stáhneme hýždě a břicho podsadíme pánev, pomalu obratel po obratli hýždě zvedáme. V maximální poloze vydržíme několik sekund a s výdechem se vracíme zpět. 6. Leh na zádech, HK v upažení, DK pokrčené v kolenou i kyčlích. Vytáčíme pokrčené končetiny doleva a hlavu doprava, výdrž, opakujeme na druhou stranu. 7. Leh na zádech, HK podél těla, DK pokrčeny v kyčlích kolenou, šlapeme na kole nejprve jednou DK, potom vyměníme. 8. Leh na zádech, DKK přitaženy v pokrčení k tělu, ruce objímají DKK. S nádechem tlačíme DKK proti HKK, s výdechem uvolníme a přitáhneme DKK ještě více k tělu. 9. Leh na zádech, ruce vzpaženy. Pacient se snaží vytahovat do dálky levou HK a pravou DK, vymění strany.

12 Vleže na boku - poloha - pacient leží na boku, spodní HK složena pod hlavou, horní HK volně podél těla či se ní pacient přidržuje (pro lepší rovnováhu), spodní DK mírně pokrčena v kyčli a koleni, horní DK natažená, propnutá v koleni - trup a horní DK v jedné rovině, ne ve flexi - nepřeklápět pánev, zpevnit břišní, zádové a hýžďové svalstvo 1. Daná poloha, pacient zvedá nataženou DK nahoru a dolů. 2. Pacient kývá nohou dopředu a dozadu. 3. S nohou provádí malé kroužky na jednu a na druhou stranu. 4. S výdech pokrčuje DK k břichu s nádechem vrací zpět. V leže na břiše 1. Leh na břiše, HKK složeny pod hlavou, hlava položena čelem na rukách, s nádechem zvedneme HKK i s hlavou nahoru, s výdechem položíme. 2. Poloha viz 1, opět zvedáme hlavu a HKK nejprve vzpříma, vytočíme do prava, vrátíme zpět a pokládáme. Následuje druhá strana. 3. Vleže na břiše provádíme plavecký styl prsa, neprohýbat se v bedrech. 4. Leh na břiše, hlava opřená o podložku, HKK ve tvaru svícnu. S nádechem HKK zvedáme - lopatky přitahujeme k sobě, ve finální pozici supinujeme předloktí, s výdechem vracíme zpět. Poloha ve vzporu klečmo 1. Při nádechu vyhrbíme záda, s výdechem vrátíme do původní polohy, eventuelně prohneme. 2. S nádechem upažíme HK, trup a hlavu vytáčíme stejným směrem, s nádechem vracíme zpět.

13 3. S nádechem vytáčíme bérce na stranu a přitom se na ně podíváme směrem přes rameno, s výdechem zpět. 4. Zvedneme pravou HK a levou DK od podložky a protahujeme do dálky, vyměníme strany. 5. DK zanožíme extendovanou v koleni, provádíme krátké hmity (ne extenzi v bedrech). 6. DK zanožíme extendovanou v koleni, v této poloze koleno střídavě flektujeme a extendujeme.

Cvičební sestava L. Mojžíšové

Cvičební sestava L. Mojžíšové 1. Cvičební sestava L. Mojžíšové Cvičební sestava, kterou předkládám, prošla dlouhým vývojem. Na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy - pracovišti paní Mojžíšové, byly jednotlivé cviky

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma Tato stručná příručka je určená pro pacienty po cévní mozkové příhodě, kteří absolvovali základní rehabilitaci a vrací se do domácího prostředí.

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové Metoda Ludmily Mojžíšové Cvičení podle Mojžíšové může ovlivnit mnohá trápení způsobená naší nedobrou svalovou kondicí. Přináší úlevu od bolestí a potíží u lidí s dlouhodobými bolavými problémy. V oblasti

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

Zdravotní tělesná výchova

Zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Mgr. Milan Kubic 1. Úvod... 3 1.1 Základní vyrovnávací prostředky... 3 1.1.1 Cvičení uvolňovací... 3 1.1.2 Cvičení protahovací...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) Diplomová práce BRNO 2006 Autor práce:

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení

Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení Český svaz karate Seminární práce Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení Kopřivnice 10.9.2010 Mgr. Hejduková Soňa ASK Tatra Kopřivnice Trenér 3. třídy RELAXAČNÍ CVIČENÍ Obsah: 1. teorie 2. příklady

Více

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková MU FSpS Brno Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková SPECIFIKA A VYUŽITÍ BALANČNÍHO CVIČENÍ NA LABILNÍCH PLOCHÁCH PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ Brno,

Více

Maminkám pohyb sluší význam cvičení v těhotenství

Maminkám pohyb sluší význam cvičení v těhotenství Maminkám pohyb sluší význam cvičení v těhotenství Pohyb v jakékoliv formě hraje v našem životě významnou roli. Těhotenství je snad pro každou ženu krásné a velmi intenzivní období. Tělo maminky se během

Více

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Charcot Marie Tooth Mgr. Eliška Geržová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Praha - Motol Vydáváno za finanční podpory Úřadu

Více

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování, OK Slavia Hradec Králové Obsah 1 Úvod... 3 Úvod do problematiky... 3 Vymezení práce... 5 Osobní motivace... 5 Motivace

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM

JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM 18 JAK ZLEPŠIT ZDRAVÍ DÍTĚTE POHYBEM V současné době trpí mnoho dětí řadou nemocí, a to nejenom dýchacích cest, které lze příznivě ovlivnit cíleným a správně prováděným

Více

PARKINSONOVA NEMOC Komplexní fyzioterapeuticky pohled

PARKINSONOVA NEMOC Komplexní fyzioterapeuticky pohled PARKINSONOVA NEMOC Komplexní fyzioterapeuticky pohled Mgr. Martina Puršová doc. MUDr. Jan Roth, CSc. OBSAH Úvodní základní informace Projevy Parkinsonovy nemoci Parkinsonský syndrom Pozdní hybné komplikace

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY KARIN BAISOVÁ MARTIN KRUŽLIAK POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY (Soubory vybraných pohybových aktivit a cvičení pro seniorský věk) VOLYNĚ 2014 Recenzovali: Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. KTVŠ UMB, Banská Bystrica

Více

Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky

Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky Tato knížka chce svým čtenářům poskytnout základní informace o cvičení klasické jógy a naučit je některé jednoduché cviky,

Více

Rozcvičení... 8 Strečink... 9 Zklidnění...10 Správné držení těla...11

Rozcvičení... 8 Strečink... 9 Zklidnění...10 Správné držení těla...11 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění............................................. 8 Rozcvičení........................................................................

Více

Funkční strečink v karate

Funkční strečink v karate Závěrečná práce trenérů II. třídy na téma Funkční strečink v karate Mgr. Marek Šír K.Vary, září 2009 1 Osnova Úvod 1 Teoretická východiska strečinku v karate 1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 1.2

Více

þÿ F y z i o t e r a p i e p r o t h o t n é a ~ e n y porodu v pardubickém kraji

þÿ F y z i o t e r a p i e p r o t h o t n é a ~ e n y porodu v pardubickém kraji Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ F y z i o t e

Více

CVIČENÍ SE SENIORY. MUDr. Věra Doležalová

CVIČENÍ SE SENIORY. MUDr. Věra Doležalová V metodické části Zpravodaje vám nabízíme autorkou upravený záznam přednášky z Krajského semináře Unie jógy konaného 4. listopadu 2006 v Praze. Poděkování patří cvičitelkám z Karlových Varů (zejména Marice

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

Zásady rehabilitace u dědičných polyneuropatií. A. Kobesová Klinika rehabilitace FN Motol

Zásady rehabilitace u dědičných polyneuropatií. A. Kobesová Klinika rehabilitace FN Motol Zásady rehabilitace u dědičných polyneuropatií A. Kobesová Klinika rehabilitace FN Motol Cíl rehabilitace Zpomalit progresi atrofií, oslabení, kontraktur, deformit Udržet co nejlepší kvalitu hybnosti Prevence

Více