REHABILITACE. Léčebná RHB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REHABILITACE. Léčebná RHB"

Transkript

1 REHABILITACE Interdisciplinární obor, z řeckého habilis = schopný a předpony re = znovu, opět. U nás je duchovním otcem RHB chirurg prof. Jedlička v roce 1913 založil specializovaný ústav pro tělesně postižené. Řešil nejen problematiku tělesného postižení jedince, ale také pracovní a sociální problémy u dětí a dospělých. Dle WHO je RHB : RHB je soubor opatření umožňujících co nejrychlejší reintegraci rodinnou, pracovní a sociální u osob postižených chorobou, vrozenou nebo získanou vadou RHB se podílí: urychlení procesu uzdravení získání stejného stavu výkonnosti a práceschopnosti jako před onemocněním trvalý defekt třeba objektivizovat jeho dopad a učinit opatření, aby byl postižený jedinec soběstačný a našel společenské a pracovní uplatnění RHB dělíme na: psychickou a fyzickou aktivní a pasivní Psychická RHB: Zaměřená na duševní schopnosti N, prováděná L, S, RHB pracovník. Důležitá zejména u dlouhodobě upoutaných na lůžku, starých N a tam, kde onemocnění zanechávající trvalé poškození ovlivňuje psychiku. Fyzická RHB: Tělesná výkonnost N, zaměřuje se na jednotlivé orgány nebo orgánové soustavy. Vychází z fyziologie a patofyziologie orgánů. Dělí se na aktivní a pasivní Aktivní RHB: všechny formy cvičení, které vyžadují spolupráci N Pasivní RHB: uvolnění, rozhýbání končetin denně u nehybných nebo dlouhodobě N, brání vzniku kontraktur polohování bezvědomí, prevence dekubitů, polohové drenáže Je základem RHB a dělí se na: 1. Léčebná tělesná výchova LTV 2. Fyzikální terapie 3. Ergoterapie 4. Psychoterapie Léčebná RHB Léčebná rehabilitace (LR) je soubor léčebných a diagnostických metod, které jsou realizovány v lůžkových a ambulantních zařízeních, jsou nedílnou součástí léčebného programu lázní a rehabilitačních ústavů (Kladruby, Hrabyně...) Je prováděna týmem RHB pracovníků, které vede RHB lékař. Úkoly LR: objektivní posouzení stupně postižení pohybového systému, zhodnocení tolerance tělesné zátěže prevence vzniku kontraktur, deformit, zajištění fyziologického rozsahu pohybu v kloubech zajištění trofiky tkání u imobilních nemocných provádění dechové reedukace u všech, ale zejména ležících N mobilizovat a aktivizovat N tak, aby mohl být zahájen nácvik chůze

2 reedukovat svalový systém u lézí periferního a centrálního neuronu, vytvářet pohybové aktivity a stereotypy vytváření náhradních mechanismů u trvalých poškozeních, nácvik používání protéz reedukace faktických poruch komplexní nácvik všedních činností a soběstačnosti Vyšetřovací metody v LR: Goniometrie měří rozsah pohybu v kloubech, provádí se v rovinách: sagitální, frontální a horizontální. Hodnocení je ve stupních, od fyziologického rozsahu kloubu se odečítá zjištění rozsah. Svalový test informuje o síle jednotlivých svalů trupu a končetin. Používá se pro hodnocení poškození svalů lézí periferního neuronu. Nejčastěji byla používána v době léčby po poliomyelitidě. Funkční testování komplexní testování psychicky a motoriky N se zaměřením se na možnost zaškolení nebo přeškolení tělesně nemocného. V týmu je sociolog a psycholog Sociální šetření ověřování sociálního zázemí N včetně bytu, pracoviště...aktuální u těžce tělesně postižených nebo gerontologických nemocných Elektromyelografie zhodnocení typu postižení a úroveň reparace kosterního svalu. Odliší postižení svalu degenerací, infekcí nebo jiným procesem. buď jehlovou metodou jehla zavedená přímo do svalu snímá svalové potenciály nebo povrchovou metodou (polyelektromyografie) sledovány skupiny svalů a hodnocena jejich koordinace Ergometrie vyšetřuje kardiopulmonální výkonnost a toleranci tělesné zátěže N bicyklová ergometrie N šlape na bicyklovém ergometru, snímáno vícesvodové EKG, napojen na monitor vitálních funkcí ergometrie na rumpálu zatěžováním horních končetin u N po amputacích DK nebo tam, kde nejsou schopni šlapat spiroergometrie - + sledování a analýza vydechovaných plyn tread-mill test vyšetření tělesné výkonnosti na pohyblivém chodníku, kde lze nastavit a měnit jeho sklon a rychlost 1. Léčebná tělesná výchova (LTV) soubor metod léčby pohybem aktivním nebo pasivním zacíleno vždy na specifické zvláštnosti zajišťuje pohyblivost v kloubech a ve svalech podílí se na prokrvení končetin ovlivnění metabolismu tukových látek, glycidů, minerálů, ovlivnění homeostázy zajištění trénovanosti srdečního svalu a výkonnosti dýchacího systému provádí se individuálně nebo ve skupinách Kondiční cvičení: udržuje a zlepšuje kondici N, součást komplexní ošetřovatelské péče u všech nemocných cvičí se ve vyvětrané místnosti 5-30 minut cvik je nutno vždy předem ukázat, udávat tempo, N chválit procvičují se všechny klouby ve všech směrech zahaluje dechovou gymnastikou únava po cvičení má být mírná, nesmí dojít k opocení, cyanóze. U kardiaků je RHB

3 indikována lékařem a pozvolna se zvyšuje zátěž Nácvik sedu, stoje a chůze: Nácvik chůze s berlemi viz. Trenažér. Vždy uzpůsobit výšce N, loket v mírné semiflexy Nácvik sebeobsluhy v hygieně, stolování, oblékání, základních domácích úkonech, v pohybu mimo domov. Zaměstnávání N: dle možnosti oddělení, stavu N a jeho zájmů v RHB ústavech jsou dílny, ateliéry, tělocvičny, hřiště, bazén, parky... Logopedie: u N s poruchou řeči, S musí umožnit N odezírat (stát proti němu a zřetelně artikulovat a otevírat ústa) 2. Fyzikální léčba Nezbytný doplněk ostatních metod LR, působí přímo na cílovou tkáň a působí reflexně podrážděním senzitivních kožních, svalových a cévních receptorů. Zmírňuje bolest a zlepšuje metabolismus tkání, působí kladnou emoční stimulaci. Elektroléčba působení elektrického proudu o nízkém napětí a intenzitě. Proud má trojí účinek 1.přesun iontů na membránách, 2.dráždění iritabilních struktur (nervy, svaly, cévy), 3.tvorba tepla a) Galvanizace nepřerušovaný elektrický proud malé intenzity dochází k přesunu iontů, zvyšuje se metabolismus tkání zrychlení vstřebávání hematomů, otoků, zmírnění bolesti. Aplikuje se pomocí povrchových elektrod, krytých mulem a navlhčených v ochranném roztoku, který neutralizuje kyselinu, která vzniká na anodě (+), a louh, který vzniká na katodě(-). b) Iontoforéza pomocí stejnosměrného proudu jsou do podkoží vpravovány ionty Ca +, procainu, mesocainu, histaminu a jodu. Ionty působí jen v místě a v malém množství jsou odplaveny do krevního oběhu. Uvolnění srůstů a mírní bolest. c) Diadynamické proudy stejnosměrné impulsní proudy. Výrazný analgetický účinek, hlavně u poúrazových stavů, neuralgií, artróz d) Diatermie využití tepelného efektu, vysokofrekvenčního proudu při průchodu tkáněmi. Uvolnění spasmů hladkého a příčně pruhovaného svalstva. Indikací jsou chronické záněty. Ultrazvuková léčba využívá vysokofrekvenčního chvění, které je vyvolané kmitáním krystalu křemíku. Přenáší se přes vrstvu oleje nebo vody na postiženou část těla. Uvolnění srůstů, svalového napětí a analgeticky Léčba zářením a) ultrafialové kratší vlnová délka než viditelné sluneční světlo. Na kůži vyvolá účinek podobný slunění (mírný zánět vrchních vrstev kůže, pigmentaci a tvorbu vit. D), účinek i baktericidní. Zdrojem je horské slunce a indikací lokální léčba kožních onemocnění b) infračervené delší vlnová délka než viditelné světlo. Působí povrchově a vyvolává intenzivní pocit tepla. Zdrojem je solux a indikací uvolnění svalového napětí a vazodilatace Léčba teplem dilatace, zvýšení prokrvení, uvolňuje spasmy hladké a příčně pruhované svaloviny, zvyšuje metabolismus, podporuje růst buněk a tkání. Indikací je zahřátí organismu, urychlení zánětlivých procesů, uvolnění spasmů hladkého svalstva vnitřních orgánů (menstruační bolesti) a spasmů příčně pruhované svaloviny.!!! NE u náhlých příhod břišních (zánět slepého střeva. = ruptura s následnou peritonitidou)!!! Při nejistotě vždy podat raději na břišní krajinu chlad!!! Aplikuje se pomocí elektrických deček, soluxu, parafinu, termoforů...

4 Léčba chladem chlad způsobuje vazokonstrikci, snižuje prokrvení, stahuje svalstvo, zpomaluje metabolismus, růst buněk, snižuje buněčnou aktivitu. Obecně vyvolává nelibý pocit. Reflektoricky dráždí více než teplo a dochází k vyplavení hormonů nadledvin stresový činitel. Indikací je snížení tělesné teploty (celkově i místně), potlačení zánětlivého procesu, zmenšení otoku, mírnění krvácení a bolesti. Aplikuje se pomocí vaků s ledem, Ethylchlorid (kelén ve sportovním lékařství na tlumení bolesti), zábaly, kryogely. Vodoterapie celková léčba vodou má příznivý účinek na celý organismus, zejména na vegetativní nervstvo a kardiovaskulární systém. a) Vířivé koupele zvyšují prokrvení a metabolismus, vhodné u potraumatických změn na končetinách b) Podvodní masáž celková koupel s výrazným relaxačním účinkem c) Sauna díky přehřátí a následnému rychlému ochlazení se trénují vasomotorické reflexy 3. Mechanoterapie Principem je aktivní nebo pasivní pohyb, zaujímání úlevové polohy, mechanické a tepelné podráždění kůže a hlubších struktur. Trakční léčba konzervativní léčba fraktur. Nevýhodou je dlouhodobé upoutání N na lůžko s následnými komplikacemi imobilizačního syndromu. Také při léčbě bolestí C a L páteře. a) Trakce C páteře vsedě nebo vleže, N má nasazenou tzv. Glissonskou kličku zajistí rovnoměrný tah v šíjové oblasti i dolní čelisti. Trakce trvá cca minut a předchází jí prohřátí svalstva soluxem. Přináší úlevu s možností uvolnění spasmů svalstva b) Trakce L páteře v úlevové poloze. Trakce trvá cca 20 minut, poté 20 minut odpočívá a poté navazuje další fyzikální procedura Masáže cílem je zlepšit prokrvení kůže a podkoží, uvolnit svalové napětí. a) Klasická masáž ruka vlhčená masážním roztokem. Může být celková a cílená. Indikací jsou poúrazové stavy, chronické revmatické choroby... b) Sportovní masáž předehřívání svalů před maximálním výkonem sportovců Mechanické vibrace jemné vibrace vhodným vibrátorem, stimulují paretický sval a motoneuron. Akupunktura speciální jehly do aktivních bodů na těle, ponechávají se 5-20 minut. Indikací je tlumení bolesti nejasné etiologie, alergické choroby, poruchy vegetativního systému, nervového systému.

5 a) Sonoakupunktura dráždění bodů ultrazvukovými vlnami b) Akupresura dráždění bodu tlakem c) Elektroakupunktura na bod působí elektrický proud pomocí povrchové elektrody nebo vpichem jehly Manipulace manipulační manévry může provádět jen odborně školený profesionál Mobilizace jiná forma uvolňování blokád opakovaným pohybem jednotlivých segmentů páteře nebo kloubů. Provádí L nebo fyzioterapeut. 4. Ergoterapie Léčba prací. Nenucenou formou zlepšuje hybnost končetin, zvyšuje kardiovaskulární výkonnost, učí používat ortopedické pomůcky. Práce má být zábavná a musí být dokončená. N pracují se dřevem, hlínou, textilem, kůží... Příkladem může být psaní na stroji (koordinace drobných svalů ruky), hra na hudební nástroj (zlepšení dechové kapacity), malování a kreslení (psychiatričtí N, podklad pro psychologický rozbor) Arteterapie umělecké zpracovávání materiálů. 5. Psychoterapie Aplikace psychologie a jejích metod k terapii nemocných. Podvědomě provádí každý zdravotník, cíleně psychoterapeuti. Velice důležitá u dlouhodobě N, u N s nejistou prognózou a perspektivou. Velice důležitá v psychiatrii!!! Pedagogická RHB Využívá metody používané v pedagogickém procesu. Uplatňuje se u N s poruchou smyslů a řeči. Provádějí ji odborníci logopedové, defektologové, tyflopedové... Sociální RHB Důležitá pro resocializaci N zajistit jejich soběstačnost, zapojení do společnosti (invalidizující onemocnění, psychická onemocnění...). Nejznámějším testem hodnocení soběstačnosti je test ADL (Activities of Daily Living). Pro další postup jsou důležité i poznatky sociálního prostředí jedince, úpravy prostředí a bariér, možnosti dopravy, topení...

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. LEXIKON LÉČEBNÝCH PROCEDUR Lázeňská léčba Tradice a současnost Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., navazuje na dlouholetou tradici lázeňské léčby v Mariánských

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více

Základy somatopedie. Mgr. Jiří Kantor

Základy somatopedie. Mgr. Jiří Kantor Mgr. Jiří Kantor Cíle Cílem kapitoly je představit základní aspekty problematiky osob s omezením hybnosti. Text seznamuje s terminologií, fenoménem rehabilitace, složením a kompetencemi rehabilitačního

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ Masarykova univerzita Lékařská fakulta VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petra Juřeníková, PhD. Autorka: Bc. Veronika Klimešová obor: Ošetřovatelská péče v gerontologii

Více

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Sportovní masáž Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Úvod.....4 Historie masáží...7 Účinky

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA 1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA Obor tělovýchovné lékařství má v naší republice velmi bohatou historii a tradici. Je také zakládajícím členem světové federace sportovní medicíny FIMS

Více

Výběr školy rodiči dětí a žáků s progresívním svalovým onemocněním School choice by parents of children and pupils with progressive muscle disease

Výběr školy rodiči dětí a žáků s progresívním svalovým onemocněním School choice by parents of children and pupils with progressive muscle disease Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Výběr školy rodiči dětí a žáků s progresívním svalovým onemocněním School choice by parents of children and pupils with progressive

Více

Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí

Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra speciální pedagogiky Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

E Charakteristika studijního předmětu

E Charakteristika studijního předmětu Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet,

Více

1 Obecná část. 1.1 Úvod

1 Obecná část. 1.1 Úvod 1 Obecná část 1.1 Úvod Parkinsonova nemoc je neurologické onemocnění, řadící se mezi choroby extrapyramidového systému v oblasti bazálních ganglií. Vyskytuje se celosvětově a postihuje muže i ženy. Samostatné

Více

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK

WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK Wellness centrum VitaLine Vstup do wellness centra na 1 hodinu (vnitřní bazén + whirlpool): dospělý 90 Kč dítě do 11,9 let 45 Kč Vstup do wellness centra na 2 hodiny (zahrnuje

Více

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM Iva Frolková Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Cílem práce je literární průzkum výskytu varixů, jakožto problému současnosti jak z hlediska dermatologického, tak kosmetického.

Více

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Akademie Alternativa Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Absolventská práce Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Autor: Mgr. Pavla Lanková 2013 Prohlašuji, že jsem absolventskou

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Kristýna Nagyová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Kristýna Nagyová

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Vybrané otázky péče o osobu blízkou

Vybrané otázky péče o osobu blízkou Vybrané otázky péče o osobu blízkou 0lomouc 2012 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00209

Více

REHABILITACE OSOB PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

REHABILITACE OSOB PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ REHABILITACE OSOB PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ doc. MUDr. Jiří Votava, CSc. Klinika rehabilitačního lékařství, I. LF UK, Praha Léčebná rehabilitace osob po cévní mozkové příhodě (CMP) má několik cílů: napomáhat

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Kód oboru: Speciální pedagogika pro

Více