Hladiny, barvy, typy čar, tloušťka čar. hodina 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hladiny, barvy, typy čar, tloušťka čar. hodina 6."

Transkript

1 Hladiny, barvy, typy čar, tloušťka čar. hodina 6. Obsah a cíl hodiny Pokud jste postupovali dle předchozích hodin (lekcí) měli byste ovládat standardní konstrukční příkazy a být schopni vytvořit v AutoCadu různorodé tvary. Jestliže jste v nastavení AutoCadu nic neměnily výsledek by měl vždy být černo-bílý. Ukážeme si v první části této lekce, jak používat a definovat barvy, typy a tloušťky čar (obr. 01). Pokud jste dosud nepoužívali hladiny v AutoCadu, narazili jste jistě po chvilce práce na určitém projektu na problém. Tímto problémem je zpravidla nepřehlednost, která vyústí vždy v úplný zmatek. Hladiny jsou velice sofistikovaným nástrojem jak čelit či předejít chaosu v projektu. Pomocí hladin můžeme členit projekt do logických celků, které v případě potřeby jednoduše zapínat či vypínat obr.02, měnit je atp. Mnohem více se dozvíte druhé částí této lekce. Obr.01 a), b) Využití barvy, typu a tloušťky čar ve výkresech Obr.02 Výkres v hladinách a), zobrazení jen jedné hladiny (stěny) Požadavky na předchozí znalosti Lekce je nenáročná a nepředpokládá hluboké znalosti AutoCadu. Výhodou a doporučením je absolvování předchozích lekcí, které na sebe postupně navazují.

2 Obsah osnova Barva, typ a tloušťka čar... 3 Změna vlastnosti jednotlivých objektů... 3 Nastavením implicitních vlastností u nově vytvářených objektů... 6 Definováním a používáním hladin... 9 Hladiny Správce hladin (Layer Manager) Parametry dialogu správce hladin Správce stavů hladin Práce s hladinami ve výkresech... 16

3 Barva, typ a tloušťka čar Hned zpočátku musíme zdůraznit, že AutoCad je objektově navržen, a proto se všechny konstrukční prvky (čára, kóta, text atp.) chovají objektově. Každý takovýto objekt (entita) má řadu definovatelných vlastností (properties) mezi než u čar paří barva, typ a tloušťka. Vlastnosti čar BARVA, TLOUŠŤKA a TYP se v AutoCadu dají nastavovat hned několika způsoby (ostatně jako většinu věcí lze docílit v AutoCadu mnohými i různorodými postupy). Popišme si tři základní metody, jimiž jsou: 1. Změna vlastnosti jednotlivých objektů 2. Implicitním nastavením vlastností u nově vytvářených objektů 3. Definováním a používáním hladin Implicitně se v AutoCadu obecně předpokládá a doporučuje používání hlavně třetího postupu, který však předpokládá ovládnutí práce s hladinami, viz. druhá část této hodiny. Nicméně se při práci často neobejdete bez předchozích dvou, protože se navzájem doplňují. Změna vlastnosti jednotlivých objektů Chceme-li změnit vlastnosti jednoho či více objektů postupujeme následovně: 1. vybereme jeden či více objektů u kterých chceme změnit jejich vlastnosti (parametry) 2. pokud nemáme zobrazen dialog VLASTNOSTI, tak jej vyvoláme následovně: a. z menu (klávesnice/myš): modifikace ->Vlastnosti b. horkou klávesou -> CTRL + 1 c. pomocí myši, pravé tlačítko myši a z kontextového menu vybrat Vlastnosti d. pomocí myši, dvojitým kliknutím na objekt (tzv. dbl. click), nejlépe na objekt který chci upravovat 3. nastavíme nové vlastnosti pro vybrané objekty v dialogu VLASTNOSTI. Tímto způsobem můžeme změnit vlastnost jakéhokoli objektu kdykoli v průběhu práce. Zadání cvičení: Dostali jsme od kolegy výkres (viz. obr 01 a) a potřebujeme jej převést dle firemních zvyklostí (stěny tlustě, barva fialová, okna tyrkys, hrany pod pomyslnou úrovní řezu tenká plná barva černá, resp. bílá, hrany nad rovinou řezu tenká, přerušovaná, černá, resp. bílá ). postup: 1. vybereme objekty (čáry) viz. Obr.03, které představují stěny:

4 Obr.03 Výběr geometrie 2. vyvoláme dialog Vlastnosti (Obr.04) pomocí klávesové zkratky Ctrl+1 Obr.04 Dialog Vlastnosti 3. nastavíme barvu vybraným objektům fialová, viz. Obr.05

5 Obr.05 Změna vlastností - barva 4. nastavíme odpovídající tloušťku, v našem případě 0.7mm, viz. Obr.06 Obr.06 Změna vlastností tloušťka čáry analogicky nastavíme barvu a tloušťku ostatním objektům dle obr. 01 b). nakonec nastavíme vlastnosti čary, která představuje nadpraží okenního otvoru. Jedná se o vlastnosti typ čary a měřítko čáry, viz. Obr.06.

6 Obr.06 Změna vlastností typ čáry, měřítko typu čáry Poznámka: Měřítko čáry je závislé na mnoha faktorech, pro tuto chvíli je důležité vědět, že odpovídající vzhled (tedy měřítko) získáme experimentálními pokusy. Na závěr se podíváme na výsledek. Výsledek by měl vypadat jako na obrázku Obr. 1 b). Abyste viděli výsledek korektně (s odpovídající tloušťkou čar), musíte mít zapnutou funkci AutoCadu zobrazování tloušťky čar. Přepínač najdete ve stavové liště, viz. následující obrázek Obr.07. Obr.07 Stavová lišta Nastavením implicitních vlastností u nově vytvářených objektů Chceme-li definovat počáteční (implicitní) vlastnosti pro nově vytvářené objekty postupujeme následovně: 1. zkontrolujeme, zda-li není vybrán žádný objekt. 2. pokud nemáme zobrazen dialog VLASTNOSTI, tak jej vyvoláme následovně:

7 a. z menu (klávesnice/myš): modifikace ->Vlastnosti b. horkou klávesou -> CTRL + 1 c. pomocí myši, pravé tlačítko myši a z kontextového menu vybrat Vlastnosti d. pomocí myši, dvojitým kliknutím na objekt (tzv. dbl. click), nejlépe na objekt který chci upravovat 3. nastavíme nové vlastnosti pro vybrané objekty v dialog VLASTNOSTI. Tímto způsobem můžeme (pře)definovat jen ty vlastnosti, které budou přiřazeny nově vytvářené objekty. Objektu vytvořené před změnou implicitních vlastností, zůstávají beze změny. cvičení: zadání: Zkonstruujte obdobnou část půdorysu obvodové stěny s okenním otvorem jaká je vyobrazena na obr 01 b). postup: 1. Zkontrolujeme, zda-li není vybrán žádný objekt. 2. vyvoláme dialog Vlastnosti pomocí rychle klávesy Ctrl+1. V dialogu si můžeme zkontrolovat, že není nic vybráno, viz. následující obrázek, kde v rozbalovací liště musí být napsáno Žádný výběr, Obr.08. Obr.08 Dialog Vlastnosti - Žádný výběr 3. Začneme v Dialogu Vlastnosti měnit (nastavovat) výchozí hodnoty pro nově vytvářené objekty. Řekněme, že první budeme vynášet stěny. Nastavíme tedy barvu na fialovou obr.08 a) a tloušťku čar na 0.7, viz. obr. 08 b).

8 Obr.08 Dialog Vlastnosti a) Barva, b) Tloušťka čáry 4. Postupně vyneseme všechny úsečky (nebo křivky), které představují stěnu, obr. 09. Obr.09 Stěny 5. Poté co jsme se stěnami hotovi, přednastavíme hodnoty pro další druh objektu, například okenní výplň. Změníme položku barva z fialové na (Světle modrou) tyrkysovou a vlastnost tloušťka čáry změníme na hodnotu 0.35mm, obr.10.

9 Obr.10 Dialog Vlastnosti, Tloušťka čáry 6. Vyneseme všechny objekty typu okenní výplň, obr. 11 Obr.11 Okenní výplň 7. Analogicky vyneseme zbylé dva objekty. Definováním a používáním hladin Měnit vlastnosti jednoho či více objektů používáním hladin vyžaduje znalost práce s hladinami, která je probírána v druhé části této lekce. Nicméně zde trochu předběhneme a naznačíme již zde funkci a práci s hladinami. V AutoCadu běžně definujeme desítky hladin. V tomto momentě je důležité vědět, že v každé hladině můžeme definovat implicitní vlastnosti objektů. Objekty, které jsou v dané hladině, získají (dědí) tyto přednastavené vlastnosti. A to je vše. Chceme-li aby jednotlivé objekty získaly vlastnosti hladin stačí je jen přiřadit do jednotlivých hladin z odpovídajícími implicitními hodnotami. Následující postup předpokládá již definované hladiny: 1. vybereme jeden či více objektů, které představují (reprezentují) stejný typ geometrie 2. pokud nemáme zobrazen dialog VLASTNOSTI, tak jej vyvoláme následovně:

10 e. z menu (klávesnice/myš): modifikace -> Vlastnosti f. horkou klávesou -> CTRL + 1 g. pomocí myši, pravé tlačítko myši a z kontextového menu vybrat Vlastnosti h. pomocí myši, dvojitým kliknutím na objekt (tzv. dbl. click), nejlépe na objekt který chci upravovat 3. zkontrolujeme, zda-li u požadovaných vlastností (polí), v našem případe Barva, Typ čáry a Tloušťka čary jsou přednastaveny standardní hodnotu DleHlad. Tato výchozí hodnota znamená právě, že objekty přebírají implicitní hodnoty svých rodičovských hladin. 4. v dialogu vlastnosti nastavíme vlastnost Hladina na požadovaný název hladiny Tímto způsobem můžeme změnit vlastnost jakéhokoli objektu kdykoli v průběhu práce. cvičení: zadání: Dostali jsme od kolegy výkres (viz. obr. 1 a) a potřebujeme jej převést dle firemních zvyklostí (stěny tlustě, barva fialová, okna tyrkys (světle modrá), hrany pod pomyslnou úrovní řezu tenká plná barva černá, resp. bílá, hrany nad rovinou řezu tenké přerušovaná černá, resp. bílá ). Pro tento účel máme v firmě definované jednotlivé hladiny. Hladiny které budeme potřebovat budou pojmenované STENY, OKNA, NAD_ROVINOU_REZU, POD_ROVINOU_REZU. postup: 1. vybereme jeden či více objektů, které představují (reprezentují) stejný typ geometrie, začneme se stěnami, obr. 12. Obr.12 Výběr stěn 2. vyvoláme dialog Vlastnosti pomocí rychlé klávesy Ctrl+1. V dialogu zkontrolujeme, že vlastnosti Barva, Typ čáry a Tloušťka čary jsou přednastaveny na standardní hodnotu DleHlad, obr. 13.

11 Obr.13 Dialog Vlastnosti 3. nastavíme vlastnost Hladina na STENY, obr.14 Obr.14 Dialog Vlastnosti, Hladina 4. analogicky postup opakujeme pro jednotlivé typy objektů, které přiřadíme do odpovídajících hladin. poznámka: při definování čáry představující nadpraží nezapomeneme v dialogu VLASTNOSTI nastavit odpovídající Měřítko tloušťky čar na hodnotu 0,5. Tuto vlastnost bohužel nelze definovat v hladinách jako implicitní hodnotu.

12 Hladiny Hladiny (jinak také vrstvy, folie) jsou přirozenou součástí současných CAD systémů. AutoCad používá název Hladiny (Layers). Hladiny jsou organizačním nástrojem, který nám dovoluje členit naše projekty na logické celky, s kterými můžeme dále pracovat. Text můžeme oddělit od Kót a ty zase od vynášecích či pomocných konstrukcí atp. Asi to nevíte, ale s hladinami jste se v autocadu už setkali, resp. bez hladin se pracovat ani nedá. Pokud začnete v Autocadu něco vytvářet (kreslit), tak ať to je bod, čára, text apod., vždy kreslíte do nějaké hladiny. V AutoCadu existuje základní hladina, nazývana hladina 0 a tu obsahuje bezpodmínečně každý projekt. Po spuštění AutoCadu je standardně nastavena hladina 0 jako aktivní a to znamená, že nově vytvářené konstrukce se budou vytvářet do hladiny 0. V následujícím textu si vysvětlíme, jak vytvořit nové hladiny a jak je v našich projektech používat. Správce hladin (Layer Manager) Správce hladin je to pravé místo pro organizování hladin v našem projektu. Chceme-li pracovat se správcem postupujeme následovně: 1. Spustíme Správce hladin jedním z následujících způsobů: a. pomocí ikony, která je standardně umístěna na panelu nástrojů HLADINA b. z menu Formát -> Hladina..., obr. 15 Obr.15 Správce hladin 2. Ve správci hladin provedeme požadované změny a ty potvrdíme kliknutím na tlačítko POUŽÍT a následně na tlačítko OK.

13 Parametry dialogu správce hladin Obr.16 Správce hladin, parametry Stav stav hladiny: - aktuální, hladina do které bude AutoCad přiřazovat nově vytvořené objekty - běžná hladina, která obsahuje nějaké informace (nejčastěji geometrii) - prázdná hladina. Nejčastěji je takto označena nově vytvořená hladina - hladina určená k vymazaní. Název pojmenování hladiny všechny hladiny musí mít v projektu identický název Zap určuje Zapnutí/vypnutí konkrétní hladiny: Vypnutá Hladina se nezobrazuje, ale regeneruje se! Zmrazit určuje Zmražení/Nezmražení konkrétní hladiny. Obdobná funkce jako v případě Zap/Vypnutí. Hladina je opět buď viditelná či ne s tím rozdílem, že zmražená hladina se v průběhu práce neregeneruje! Po Odmražení jakékoli Zmražené hladiny by měl byt výkres regenerován. Zamknout Hladina je viditelná, ale není přístupna jakékoli změně. Vhodné pro podklady Typ čáry nastavuje implicitní barvu čáry pro objekty v hladině Tloušťka čáry - nastavuje implicitní tloušťku čáry pro objekty v hladině Styl vykreslování každé hladině lze přidělit vlastní styl vykreslování. Styl vykreslování úzce souvisí s tiskem. Při tisku se v AutoCadu muže vycházet ze dvou modelu a to: - barvám se přidělují vlastnosti tištěných čar (příklad: definujeme barva žlutá ve výkrese bude vytištěna plnou čarou tloušťky.) - barvám se přidělí číslo pera (příklad: definujeme,že barva žlutá ve výkrese bude plná čára vytištěna perem číslo 3. obdobně zde můžeme definovat tlouš tku pera. Poznámka: Definování pomocí per je překonané a je pozůstatkem z dob, kdy tiskové zařízení, PLOTRY, používaly k tisku právě sadu fyzických per a logicky se číslo pera v AutoCadu přiřazovalo fyzickému peru v Plotru. Poznámka: hladinám lze přiřadit styl jen v případě, že pracujeme se stylami per. Tisk definuje zda-li se daná hladina vůbec vytiskne či ne

14 Popis možnost dodatečného popisu popis další prvků správce hladin: Obr.17 Správce hladin, hlavní funkce zleva: Poznámky: - nová hladina, dovoluje definovat novou hladinu - nová hladina ze standardu, dovoluje definovat novou hladinu dle předdefinovaných standardů - vymazat, označí vybranou hladinu či hladiny k vymazání - nastaví vybranou hladinu jako aktuální - veškeré chtěné změny potvrzujte tlačítkem Použít! - nelze smazat hladinu 0, Defpoints nebo aktuální hladinu. Dokonce nelze (bohužel smazat neprázdnou hladinu). zadání cvičení: Vytvořte odpovídající typy hladin dle firemních zvyklostí (pro stěny hladinu STENY, pro okenní vyplně hladinu OKNA, pro hrany pod rovinou řezu hladinu POD_ROVINOU_REZU a pro hrany nad rovinou řezu hladinu NAD_ROVINOU_REZU ). postup: 1. Spustíme Správce hladin jedním z následujících způsobů: a. pomocí ikony, která je standardně umístěna na panelu nástrojů HLADINA b. z menu Formát -> Hladina Vytvoříme nové hladiny jednu po druhé následujícím postupem: a. klikneme na IKONU pro vytvoření nové hladiny b. do pole NÁZEV vepiště název nové hladiny, Obr. 18, a potvrdíme klávesou enter. Obr.18 Správce hladin, nová hladina 3. Celý postup opakujeme pro všechny nově vytvářené hladiny a na závěr veškeré změny potvrdíme tlačítkami POUŽÍT a OK. Výsledek vidíme na následujícím obr.19

15 Obr.19 Správce hladin, nové hladiny Správce stavů hladin Dalším důležitým tlačítkem je tlačítko pro vyvolání Správce stavů hladiny, obr. 20. Jak název napovídá, dovoluje nám ukládat stavy jednotlivých hladin. Tato funkce se často hodí v mnoha případech: - pokud vám někdo pošle výkres a chce ho vrátit, je slušným zvykem si uložit stav hladin před naši manipulací (zásahem) a při vrácení výkresu tento stav obnovit - v jednom projektu se mohou nacházet informace pro více profesí (například pro elektrikáře elektroinstalace, pro betonáře rozmístění bednění atp. ) v tomto případě žádoucí aby si každá profese udržovala svůj vlastní stav hladin. Poznámka: při deseti hladinách nebývá problém hladiny ručně pře-nastavovat, ale již v počátku této lekce upozorňujeme na fakt, že běžné projekty mají desítky hladin. V těchto případech je správce stavů hladin nezbytným pomocníkem. Obr. 20 Správce stylů hladin Z obrázku je patrné, že Správce stavů hladiny toho umí mnohem více, mi si však vystačíme s tlačítky Nová... a Vymazat. Pokud chceme zachovat aktuální nastavení hladin ve správci hladin postupujeme následovně: 1. Zkontrolujeme, zda jsou v správci hladin nastaveny všechny hladiny dle našeho požadavku 2. spustíme Správce stavů hladin (obr. 20) kliknutím na ikonu

16 3. Klikneme na tlačítko Nová a v dialogu Nový stav hladiny pro uložení (obr. 21) zadáme Název nového stavu hladiny popřípadě komentář do pole popis a klikneme na tlačítko OK. Obr. 21 Nový stav hladiny pro uložení Pokud chceme obnovit uložený stav HLADIN postupujeme obdobně: 1. spustíme Správce stavů hladin kliknutím na ikonu 2. klikneme označíme Název požadovaného stavu a klikneme na tlačítko OBNOVIT, nebo prostě klikneme dvakrát (dblclick) na Název požadovaného stavu. 3. Následně dojde k obnovení uloženého stavu hladin Poznámka: Pokud uložíte stav hladin a pak v průběhu práce vytvoříte nové hladiny, neznamená to, že při obnově budou tyto hladiny smazány. Nové hladiny zůstávají beze změny. Pokud vyžadujete, aby se staré stavy aplikovali také na nové (nově přidané) hladiny je nutné tyto stavy předefinovat. Práce s hladinami ve výkresech V CAD systémech je práce s hladinami velice jednoduchá a intuitivní. Nejprve je nutné zjistit, které hladiny budeme pro náš projekt potřebovat. V praxi existují dvě možnosti: - pracujeme sami a zaleží jen na nás - pracujeme v firemním prostředí a tam už za nás většinou někdo rozhodl V prvém případě buď máme již určitou zkušenost a víme co budeme potřebovat nebo jsme začátečníci a budeme experimentovat tak, že teprve v průběhu práce na projektu budeme postupně zjišťovat, které hladiny budeme potřebovat popřípadě, které by se nám hodily. Ve firemním prostředí se vždy ustálí určitý systém hladin, na který je nutné se adaptovat. My již umíme dle potřeb vytvořit novou hladinu a nastavit její parametry dle našich požadavků. Poslední co nám zbývá vysvětlit jsou postupy s hladinami při práci na projektu. Jak již bylo zmíněno, veškeré objekty v CAD jsou v nějaké hladině a objekty nově vytvářené jsou přiřazeny vždy do aktuální hladiny. Takže jedinou důležitou věcí co je třeba znát je, jak nastavíme příslušnou hladinu hladinou aktuální.

17 Pokud chceme nastavit jakoukoli hladinu tak, aby byla aktuální hladinu, postupujeme následovně: - v správci hladin, - v roletovém menu panelu nástrojů HLADINA, - pomocí vybraných (ostatních) objektů, S prvním případem jsme se již setkali výše, ale pro zopakování postupujte následovně: 1. Spustíme Správce hladin jedním z následujících způsobů: a. Ikonou b. z menu Formát -> Hladina..., obr. 22. Obr. 22 Správce hladin 2. V hlavním panelu správci hladin vybereme hladinu, kterou chceme nastavit jako aktuální a klikneme buď na ikonu Nastavit Aktuální, nebo rovnou při výběru inkriminované hladiny použít dbl. klik myši ve sloupci STAV nebo Název. Poznámka: Nelze nastavit zmrzlou hladinu aktuální (protože se NEREGENERUJE), ale lze nastavit Vypnutou hladinu jako aktuální, přičemž se AutoCAD dotazuje, zda-li chcete rovnou hladinu Zapnout či nechat zda-li ji má nechat vypnutou. 3. Změnu potvrdíme stisknutím tlačítka Použít a následně OK. V druhém případě postupujte následovně: 1. V panelu HLADINA klikneme na rozbalovací menu, které zobrazí seznam všech hladin a základní informace o hladině, Obr.23, Panel Hladiny: Obr. 23 Panel Hladiny 2. V roletě najedeme nad hladinu, kterou chceme učinit aktuální, a klikneme na ní, nejlépe do sloupce (míst), kde je její název, viz. obr. 24.

18 Obr. 24 Panel Hladiny, výběr hladiny Poznámka: Nelze vybrat a zvolit jako aktuální hladinu zmrazenou. Poznáte dle symbolu a dle toho, že jméno hladiny je šedivé. V případě výběru hladiny, která je vypnutá, se hladina nastaví jako aktuální a zobrazí varování. POZOR! Pokud kreslíte do vypnuté hladiny, vytvořené konstrukce nejsou vidět! Posledního případu, zvolení aktuální hladiny dle vybraných objektu, využijeme v případě, že máme v našem výkresu (projektu) vynesené alespoň nějaké konstrukce, které jsou v různých hladinách. Postupujeme následovně: 1. vybereme v našem výkresu (projektu), jakoukoli konstrukci, která přísluší hladině, kterou potřebujeme učinit hladinou aktuální. 2. V panelu HLADINA klikneme na ikonu, která způsobí, že hladina, ve které je vybraný objekt, se stane hladinou aktuální. Poznámka: Pokud je vybráno více objektů, které mají příslušenství k rozdílným hladinám, nelze tento postup použít. Řešení: Vyberte jen jeden objekt! zadání závěrečného cvičení: Dostali jsme od kolegy výkres (viz. obr 01 a) a potřebujeme jej převést dle firemních zvyklostí (stěny tlustě, barva fialová, okna tyrkys, hrany pod pomyslnou úrovní řezu tenká plná barva černá, resp. bílá, hrany nad rovinou řezu tenká, přerušovaná, černá, resp. bílá ). Problém, který je třeba vyřešit je, že kolega (AMATÉR :-)) nepoužívá hladiny a vše tedy kreslí do jediné hladiny, konkrétně do hladiny 0. Vytvořte odpovídající typy hladin dle firemních zvyklostí (pro stěny hladinu STENY, pro okenní vyplně hladinu OKNA, pro hrany pod rovinou řezu hladinu POD_ROVINOU_REZU a pro hrany nad rovinou řezu hladinu NAD_ROVINOU_REZU ) a odpovídající konstrukce přiřaďte do odpovídajících nově vytvořených hladin. postup: 1. Vytvoříme nové hladiny. Spustíme Správce hladin jedním z následujících způsobů: a. Ikonou b. z menu Formát -> Hladina Vytvoříme nové hladiny jednu po druhé následujícím postupem: a. klikneme na IKONU pro vytvoření nové hladiny b. do pole NÁZEV vepiště název nové hladiny, a potvrdíme klávesou enter. 3. Celý postup opakujeme pro všechny nově vytvářené hladiny a na závěr veškeré změny potvrdíme tlačítkami POUŽÍT a OK. Výsledek vidíme na následujícím obrázku, obr. 25.

19 Obr. 25 Správce hladin, vytvoření hladin 4. Vybereme ve výkrese veškeré objekty, které patří do určité hladiny, začneme třeba stěnami, obr. 26. Obr. 26 Výběr stejnych entit, stěny 5. Přiřadíme vybrané objekty dané hladnině: a. pomocí dialogu vlastnosti i. pokud nemáme zobrazen dialog VLASTNOSTI, tak jej vyvoláme následovně: 1. z menu (klávesnice/myš): modifikace ->Vlastnosti 2. horkou klávesou -> CTRL pomocí myši, pravé tlačítko myši a z kontextového menu vybrat Vlastnosti 4. pomocí myši, dvojitým kliknutím na objekt (tzv. dbl. click), nejlépe na objekt který chci upravovat ii. zkontrolujeme, zda-li u požadovaných vlastností (polí), v našem případe Barva, Typ čáry a Tloušťka čary jsou přednastaveny standardní hodnotu DleHlad. Tato výchozí hodnota znamená právě, že objekty přebírají implicitní hodnoty svých rodičovských hladin. iii. v dialogu vlastnosti nastavíme vlastnost Hladina na požadovaný název hladiny b. pomocí panelu nástrojů HLADINA i. zkontrolujeme, zda-li u požadovaných vlastností (polí), v našem případe Barva, Typ čáry a Tloušťka čary jsou přednastaveny standardní hodnotu DleHlad. Tato výchozí hodnota znamená

20 právě, že objekty přebírají implicitní hodnoty svých rodičovských hladin. ii. v panelu nástrojů HLADINA nastavíme v roletovém menu odpovídající název hladiny. 6. Postupně opakujeme body 4 a 5 a přiřadíme veškerou geometrii příslušným hladinám.

Sada 2 CAD2. 2. CADKON 2D 2011 Vkládání dveří

Sada 2 CAD2. 2. CADKON 2D 2011 Vkládání dveří S třední škola stavební Jihlava Sada 2 CAD2 2. CADKON 2D 2011 Vkládání dveří Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1..00/.0029 VY_2_INOVACE_28-1 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice Dalibor

Více

Skořepina v SolidWorks

Skořepina v SolidWorks Tvorba tenkostěnné součásti v SolidWorks Skořepina v SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 1. Zadání Vymodelujte v SolidWorks tenkostěnnou součást (skořepinu) víčko anténního zesilovače a uložte do souboru

Více

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů SCIA.ESA PT Galerie výkresů 2 VÍTEJTE 5 GALERIE VÝKRESŮ 6 Otevření Galerie výkresů... 6 Správce Galerie výkresů... 6 STRÁNKA VÝKRESU 8 Vložit obrázek... 10 Vlastnosti obrázku... 14 Hlavička a razítko...

Více

Novinky verze SPIRIT 2015

Novinky verze SPIRIT 2015 Novinky verze SPIRIT 2015 Ostění pro okna a dveře (ZAK) Ve SPIRITu můžete použít každý ZAK komponent přímo z Prohlížeče komponentů způsobem drag and drop, kromě ostění oken a dveří. Ve SPIRITu 2015 máte

Více

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cílem cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitého obrobku základní postupy při tvorbě výkresu.obrobek je vytvořen z předem vytvořeného

Více

CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI, SCHODIŠTĚ, KOMÍNY, KOPÍROVÁNÍ

CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI, SCHODIŠTĚ, KOMÍNY, KOPÍROVÁNÍ SSTTŘŘEEDD NNÍÍÍ ŠŠKK OOLA LLA AA SSTTŘŘEEDD NNÍÍÍ OODDBB OORR NNÉÉ UUČILIŠ Č II LLIIŠTTĚĚ HH OORRŠŠ OOVVSSKÝ KÝ TTÝÝ NN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI,

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě.

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Návod krok za krokem, jak postupovat při vytváření modelové geometrie ze zadaných geografických a geologických dat Pro řešitele bakalářských projektů!!! Nejprve

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností

Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností Ukázka 17 Trenažery Aktivní nástroje Pole pro vkládání textu, tlačítko Modely určené k procvičování model prvý bez skriptování Modely, které

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

VY_32_INOVACE_E 13 03

VY_32_INOVACE_E 13 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cílem cvičení je vytvořit jednoduchý model obrobku z odlitku. Obrobek je odvozen z předem vytvořeného odlitku z předcházejícího cvičení.

Více

Kontrola pravopisných chyb. Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu

Kontrola pravopisných chyb. Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu 4 Kontrola pravopisných chyb Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu Microsoft Word 2010 Rychle hotovo! Kontrola pravopisu Kontrola pravopisu. Dokument byste

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_03 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI PASTELKA Naším dalším úkolem bude namalovat pastelku. Při tom si vyzkoušíme malování podle vodících linek, různé výplně, transformace i logické operace.

Více

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 17. 12. 2012 Autor: MgA.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software PC režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Sada 3 CAD3. 11. CADKON DT+ Schodiště

Sada 3 CAD3. 11. CADKON DT+ Schodiště S třední škola stavební Jihlava Sada 3 CAD3 11. CADKON DT+ Schodiště Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje Sledovat; Změnit měřítko

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje Sledovat; Změnit měřítko VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování Kreslící a modelovací nástroje Sledovat; Změnit měřítko Název šablony: III/2-9, Výuka PČ na 2. stupni základy technického modelování Číslo a název projektu:

Více

Popis prostředí MOSAIC - 2 - 1. Programové prostředí MOSAIC nastavení prostředí. Po spuštění Mosaiku se objeví okno Výběr skupiny projektů

Popis prostředí MOSAIC - 2 - 1. Programové prostředí MOSAIC nastavení prostředí. Po spuštění Mosaiku se objeví okno Výběr skupiny projektů Popis prostředí MOSAIC Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace

Více

František Hudek. březen 2013. 6. - 7. ročník

František Hudek. březen 2013. 6. - 7. ročník VY_32_INOVACE_FH08_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách strojírenské nadstavby TDS- TECHNIK pro AutoCAD LT. V přehledu je souhrn hlavních novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka:

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

PowerSwitch ver. 1.6

PowerSwitch ver. 1.6 uživatelská příručka PowerSwitch ver. 1.6 Program PowerSwitch je určen pro ovládání elektrických stykačů. Ovládání programu je rozděleno do dvou módů uživatelského [kap.2.] a administrátorského [kap.3.].

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

DS SolidWorks PDM Workgroup

DS SolidWorks PDM Workgroup Komplexní správa dat s podporou systému Příklad 2 DS SolidWorks PDM Workgroup - vyzvednutí dat z úschovny - úprava dokumentu - dokument na disku x dokument v úschovně Ing. Martin Nermut, 2012 Praktická

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá 1) Lineární i nelineární regrese prostá, korelace Naeditujeme data viz obr. 1. Obr. 1 V menu Statistika zvolíme submenu Pokročilé lineární/nelineární

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 07 IR 09 KTP CZ verze 1.0 Obsah 1. Upozornění, bezpečnost, záruka... 3 2. Postup ovládání regulátoru IR07 a IR09KTP...

Více

Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému

Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora Manuál uživatele systému 2 LOW pracoviště výkonného operátora Obsah 1 Úvod... 6 1.1 První spuštění a připojení k

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

Editor formulářů Money S3

Editor formulářů Money S3 Editor formulářů Money S3 Obsah I Obsah Část I 2 1 Co je Editor formulářů... 2 Co je to formulář... 3 Struktura formuláře... 3 Nastavení tisku... v Money S3 3 Základní ovládání... 4 Svislá lišta ikon...

Více

AutoCAD ve stavební praxi (I.)

AutoCAD ve stavební praxi (I.) Následující článek se bude věnovat AutoCADu a jeho využití ve stavební praxi. Ve stavební praxi je totiž mnoho projektantů i studentů, kteří pro rýsování využívají pouze příkazů a možností AutoCADu, popř.

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

WinShop Std Dotyková pokladna

WinShop Std Dotyková pokladna Obsah Než začneme popis ovládacích prvků... - 2-1. Prodej... - 4-1.1. Pokladna... - 4-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 4-1.1.2. Sleva... - 5-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 5-1.1.4.

Více

Manuál programu HPSim

Manuál programu HPSim Manuál programu HPSim Základní informace o programu HPSim Program si můžete zdarma stáhnou z domovské stránky tohoto programu na adrese: http://www.winpesim.de. Tento software je volně šiřitelný pro potřeby

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Otevřený víceúčelový plně interaktivní programový systém v prostředí AutoCADu 2002 a vyšší pod WIN, 98,WIN NT WIN 2000 nebo WIN XP

Otevřený víceúčelový plně interaktivní programový systém v prostředí AutoCADu 2002 a vyšší pod WIN, 98,WIN NT WIN 2000 nebo WIN XP část 1,2,3 Otevřený víceúčelový plně interaktivní programový systém v prostředí AutoCADu 2002 a vyšší pod WIN, 98,WIN NT WIN 2000 nebo WIN XP Poslední revize 27.07.2006 1 Seznam základních funkcí systému

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

E-learningový systém Moodle

E-learningový systém Moodle NÁZEV PROJEKTU: ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A INOVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ SVÁŘENÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/3.2.03/03.0023 AUTOR: ING. ČENĚK ŘÍHA ROK: 2012 E-learningový systém Moodle

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Manuál k regulaci Siemens RVS pro montážní firmy tepelných čerpadel Obsah

Manuál k regulaci Siemens RVS pro montážní firmy tepelných čerpadel Obsah Obsah 1. Ovládání zařízení popis ovladače...strana 2 2. Ovládání zařízení základní nastavování...strana 3 3. Ovládání zařízení výběr úrovní obsluhy...strana 4 4. Nastavení zařízení přiřazení ovladače...strana

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Učební text předmětu CAD/CAM systémy v obrábění a CAD/CAM systémy v obrábění II Marek

Více

Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word

Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word Tato aplikace poskytuje nástrojový panel Repaint Magic s příkazy pro hromadný výběr grafických elementů obrázku se shodnou barvou výplně či čáry a umožňuje

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia.

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia. ÚVOD Uèebnice CADKONu-K CADKON je nadstavba AutoCADu zamìøená na kreslení stavebních a profesních výkresù s možností vytváøení prostorových fotorealistických modelù staveb. CADKON je svojí rozsáhlou nabídkou

Více

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů 110 Editor pracovní nástroje Naučte se používat základní nástroje Editoru pro efektivní úpravy obrázků. VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112 POLYGONOVÉ LASO A LASO 124 VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132 VÝBĚRY 114 REDUKCE

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Popis změn verze 2010.5

Popis změn verze 2010.5 2010 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2010.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

Příjem pacienta k ambulantnímu vyšetření

Příjem pacienta k ambulantnímu vyšetření Příjem pacienta k ambulantnímu vyšetření Cíle hodiny Výsledkem ze cvičení je zadání karty pacienta, práce a úpravy v číselníku pacientů s tím spojené. Výsledky vzdělání z hlediska IKT: žák se prakticky

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

Jak připravíme animovaný model a využijeme grafické zvýraznění

Jak připravíme animovaný model a využijeme grafické zvýraznění Jak připravíme animovaný model a využijeme grafické zvýraznění Ukázka 4.1 Geometrie Stopa objektu Osová souměrnost a stejnolehlost Sestrojíme modely, které budou demonstrovat vlastnosti shodných a podobných

Více

Výpočtový program MANUÁL 1. Úvod

Výpočtový program MANUÁL 1. Úvod Výpočtový program Sichr MANUÁL 1. Úvod Výpočtový program Sichr řeší paprskové sítě TN-C, TN-C-S a IT sítě bez vyvedeného středního vodiče ve všech obvyklých napěťových hladinách nn. Pracuje s jisticími

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více