Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2004. Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice (1990-2004) 200 14.7.1997"

Transkript

1 4 Lékařský úsek 4.1 Lůžkový fond Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice ( ) Rozbor využití lůžkového fondu (metodika ÚZIS) Oddělení Počet lůžek Počet hosp. pacientů Obložnost % Průměrná ošetřovací doba (dny) Interna ,26 6, Interna JIP ,52 2, Interna následná péče ,85 33, Chirurgie ,05 6, Chirurgie JIP ,83 2, Gynekologie ,30 5, Porodnice 21 */ ,96 5, Dětské novorozenci ,69 4, Dětské děti ,86 3, Dětské JIP ,27 2,41 5 Nervové ,45 7,67 6 Plicní ,99 11,57 7 ARO ,19 9,81 8 Oční ,36 4,25 9 Kožní ,44 18,55 Nemocnice - celkem 361 **/ ,47 6,51 ***/ Poznámka: */ Od počet lůžek 14 **/ Od celkem 354 ***/ Bez oddělení následné péče (včetně odd. následné péče 8,32)

2 4.3 Základní kapacitní a výkonové ukazatele Hospitalizační péče Ukazatel Počet lůžek 353,56 337,00 349,21 361,00 358, z toho JIP 19,00 19,00 23,69 27,00 27, z toho následné péče 27,56 16,00 23,56 31,00 31,00 4 Obložnost v % 72,79 73,40 73,69 75,32 72, z toho akutní 72,31 72,38 72,73 73,90 70, z toho následná péče 79,09 93,44 86,99 91,41 95,85 7 Počet hospitalizovaných pacientů Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí Počet ošetřovacích dnů Průměrná ošetřovací doba (dny) 7,34 7,12 7,24 7,42 8, akutní 6,93 6,79 6,79 6,84 6, následná 25,48 26,24 30,23 33,14 34,71 15 Počet bodů za provedené výkony (tisíce) Úhrn vykázaných ZUMů (tis. Kč) Počet bodů na jednu hospitalizaci (tisíce) Počet operačních výkonů z toho chirurgie - velké malé z toho gynekologie - velké malé z toho oční Počet porodů Počet úmrtí z toho novorozenci Letalita % 2.92 % 2,71 % 2,90 % 2.62 % 3,11 % 26 Perinatální úmrtnost (promile) 0 0 1, Počet překladů do jiných zařízení z toho vyšší pracoviště sociální + LDN Počet překladů z jiných zařízení Poznámka: řádka 1, 2, 3: přepočtený počet lůžek k roku řádka 2: včetně 5 lůžek ARO řádka 7: dle počtu uzavřených hospitalizačních účtů řádka 12, 13, 14: výpočet dle vzorce ÚZIS řádka 27 30: z hlášení o hospitalizaci (uzavřené účty) Následná péče Ukazatel Počet pacientů Počet bodů (tisíce) Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí

3 Ambulantní péče Ukazatel Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí Počet ambulantních vyšetření Počet bodů (tisíce) ZUM (tisíce Kč) Vyžádaná péče Ukazatel Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí Počet vyšetření Počet bodů (tisíce) ZUM (tisíce Kč) Laboratoře Ukazatel Biochemická laboratoř 2 Počet výkonů z toho agregovaných výkonů Počet bodů (tisíce) Hematologická laboratoř 6 Počet výkonů z toho agregovaných výkonů Počet bodů (tisíce) Mikrobiologická laboratoř 10 Počet výkonů z toho agregovaných výkonů Počet bodů (tisíce) Patologicko anatomické odd. 14 Počet preprátů (ÚZIS řádek 23) z toho nekropsie z toho biopsie z toho cytologie Počet pitev Počet bodů (tisíce) Dopravní zdravotní služba Ukazatel Počet přepravených pacientů Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí Počet bodů (tisíce) Počet najetých km

4 4.4 Stížnosti a pochvaly pacientů, průzkumy spokojenosti Průzkumy spokojenosti pacientů s poskytovanou zdravotní péčí jsou prováděny intervalově dotazníkovým způsobem a kontinuálně formou příspěvků, které může pacient zcela anonymně uložit do schránek pro připomínky, které jsou umístěny na každém oddělení. Stejně jako v roce 2003 bylo i v roce 2004 zaregistrováno 9 písemných stížností. Písemných pochval a poděkování za poskytnutou péči bylo zaznamenáno 10. Některé z nich byly otištěny v regionálním tisku. Střípky z historie nemocnice Interiér nově rekonstruovaného pavilonu interních oborů. Obrázek vlevo pohled nabízející se po výstupu po schodech do 1. podlaží, obrázek vpravo pohled na sousední stěnu haly téhož podlaží

5 4.5 Co znamenal rok 2004 pro oddělení (viděno očima primářů). (Počty osob, znamenají fyzické osoby, ne úvazky.) (Pro popis oddělení jsou použity autentické formulace primářů oddělení pokud byl popis dodán.) Interní oddělení Primář oddělení MUDr. Ivo Horný Počet lékařů: 19 Zástupce primáře MUDr. Ivan Švihálek Sester: 57 Vrchní sestra Marie Buzínová Ostatní: 16 V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl opět jmenován MUDr. Ivo Horný. Na začátku roku 2004 se vrátil po 14 měsících ztracený syn MUDr. Marek Mika z kardiologie Nemocnice Na Homolce, což vedlo k výraznému zvýšení počtu i kvality transtorakálních a především transesophageálních echokardiografických vyšetření. V dubnu složila atestaci I. stupně z vnitřního lékařství MUDr. Markéta Bartošková. Přijat byl nový absolvent 2. lékařské fakulty v Praze MUDr. Dušan Poulíček. Stále stoupá počet hospitalizovaných pacientů na interně, částečně i vlivem prodlužujícího se průměrného věku populace v České republice. Významně nadregionální působnost má gastroenterologická část oddělení. Hemodialýza Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Nýdlová Nárůst počtu pacientů - v 1. čtvrtletí 32 dialyzovaných, ve 4. čtvrtletí 38 dialyzovaných (obojí včetně CAPD). Jeden pacient transplantován. HD služby opakovaně poskytovány pacientům z jiných dialýz (Písek, Prachatice - hospitalisováni na očním, kožním, TRN odd.), dále "prázdninovým pacientům, jeden cizinec, jinak našinci. Oddělení následné péče Vedoucí lékař: MUDr. Marie Kotišová Vzhledem k tomu, že stoupá průměrný věk populace, stoupají i požadavky na následnou péči, která je v ONS zařazena důsledně za péči akutní a na oddělení nejsou přijímáni pacienti z terénu. Oddělení je umístěno v bývalém infekčním pavilonu. Oddělení následné péče poskytuje zdravotní péči nemocným se stanovenou diagnózou po odeznění akutní fáze onemocnění, kdy není možno tuto péči poskytnout ambulantně. Zdravotní péče je zde též poskytována pacientům s apalickým syndromem po překladu z anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Velký význam má skutečnost, že se zde dostává pacientům i rehabilitační péče, kteří tuto péči vyžadující (stavy po úrazech, operacích, mozkových příhodách apod). Pracuje zde i sestra pro oblast sociálních služeb, které jsou nabízeny pacientům

6 4.5.2 Chirurgické oddělení Primář oddělení MUDr. Jan Hlad Počet lékařů: 10 Zástupce primáře MUDr. Jan Vaňata Sester: 46 Vrchní sestra Bohumila Školová Ostatní: 11 V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl jmenován MUDr. Jan Hlad, který se vedení oddělení ujal 1. září Bývalý primář MUDr. A. Thöndel odešel na primariát do nemocnice Rokycany. Současně s novým primářem nastoupil absolvent MUDr. Antonín Jedlička. Provoz oddělení je zajišťován komplexem tří operačních sálů, jednotky intenzivní péče a tří oddělení standardní péče. Ambulantní provoz pro akutní případy je zajišťován nepřetržitě, včetně zákrokového sálku. Kromě toho působí specializované poradny: traumatologická, cévní, mamografická, proktologická a urologická. Byl reorganizován provoz na operačních sálech a odborných ambulancích s cílem zvýšit jeho hospodárnost. V průběhu roku byly vybaveny operační sály novými operačními světly a obnovena monitorovací technika životních funkcí na jednotce intenzivní péče. Byly zavedeny nové operační metody, především operace štítné žlázy, končetinová cévní chirurgie, endoskopické operace žilních perforátorů, jednovrstvé šití anastomóz. Dříve zavedené léčebné postupy, jako např. operace kýl laparoskopickou technikou TAPP, operace haemorrhoidů všemi uznávanými způsoby, aplikace PFN hřebů Targon u určitých zlomenin, kotviček Mitek k reinzerci šlach, využití staplerů v břišní onkologii, jsou nadále rozvíjeny. Celkově se zvýšil počet zejména velkých operací. (Počty výkonů a srovnání s uplynulými léty viz tabulková část výroční zprávy) Gynekologicko porodnické oddělení Primář oddělení MUDr. Jiří Chod Počet lékařů: 8 Zástupce primáře MUDr. Jiří Štětka Sester: 39 Vrchní sestra Ludmila Tomšovicová Ostatní: 5 V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl opět jmenován MUDr. Jiří Chod. V průběhu roku prošlo oddělení několika zásadními organizačními změnami. Byl snížen počet lůžek (z 21 na 14) na oddělení šestinedělí, které bylo nově umístěno v zcela rekonstruovaných prostorách. Nové prostory přinesly podstatě větší komfort pro pacientky. Porodnické oddělení je mezi 26 porodnicemi České republiky, které spolupracují s bankou pupečníkové krve při ÚHKT Praha. K odběru pupečníkové krve získali 19 procent všech rodiček (784 porodů). Strakonická porodnice byla vyhodnocena jako vítěz celostátní akce Odběr pupečníkové krve a získala od Nadačního fondu Kapka naděje sponzorský dar v hodnotě Kč, za který byly pořízeny nové moderní novorozenecké postýlky. Porodnické oddělení má velkou spádovou oblast, zasahující Sušicko, Horažďovicko, Vimpersko, okolí Vacova a Čkyně. Z 784 porodů, při kterých se narodilo 790 dětí bylo 6.6 % porodů operativních (císařské řezy, klešťové porody)

7 4.5.4 Dětské oddělení Primář oddělení MUDr. Vladimír Cílek Počet lékařů: 7 Zástupce primáře MUDr. Olga Kalbáčová Sester: 18 Vrchní sestra Dana Malá Ostatní: 1 V pediatrii nadále dochází k postupné změně spektra hospitalizovaných pacientů. Spádová oblast oddělení je výrazně nadregionální a její rozšiřování souvisí s ukončením dětské lůžkové péče v Nemocnici Vimperk a výrazným omezením v Nemocnici Sušice. V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl opět jmenován MUDr. Vladimír Cílek. V průběhu roku 2004 bylo oddělení přestěhováno z původní historické budovy nemocnice do rekonstruovaných prostor gynekologicko porodnického pavilonu. Došlo k radikálním organizačním změnám, sloučením stanic na jednu při zachování jednotky intenzivní péče. V nových prostorách se zvýšil komfort hospitalizovaných dětí i doprovodu. Organizační změny neznamenaly žádnou redukci rozsahu poskytované péče. Na dětském oddělení jsou hospitalizovány všechny děti hospitalizované v nemocnici, včetně úrazů, akutních operací, plánovaných operací, ORL onemocnění, děti s neurologickým onemocněním a infekčním onemocněním. Dětské odd. vykazuje trvale nejkratší průměrnou ošetřovací dobu, což je v souladu se současným trendem oboru. Na oddělení může být hospitalizována s dítětem i jeho matka (či jiný rodinný příslušník). Do věku šesti let dítěte hradí pobyt pro doprovod zdravotní pojišťovny. Při oddělení funguje škola a mateřská škola. K dětskému oddělení patří též nově rekonstruovaný novorozenecký úsek, který nyní na 14-ti lůžkách (+1 nadstandard) pečuje o cca 800 novorozenců ročně Oční oddělení Primář oddělení MUDr. Jindra Říhová Počet lékařů: 5 Sester: 12 Vrchní sestra Marie Pahorecká Ostatní: 1 V roce 2004 proběhl v závěru roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byla opět jmenována MUDr. Jindra Říhová. Oddělení má nadregionální význam, neboť ve svém oboru zajišťuje léčebnou péči i pro oblast Písecka a Prachaticka. Oddělení je centrem operativy předního segmentu oka. Pro operace je používána tak zvaná měkká čočka. Pacient je po zákroku hospitalizován v průměru 4 dni. V plánu pro rok 2005 jsou investice do přístrojové techniky větší než 2,5 mil. Kč. Oddělení zajišťuje ambulantní péči též pro oblast Vodňanska, oční poradnu pro diabetiky a pro nemocné s glaukomem oka

8 4.5.6 Oddělení TRN Primář oddělení MUDr. Alena Dvořáková Počet lékařů: 3 Sester: 10 Vrchní sestra Marie Vintrová Ostatní: 2 V v závěru roku 2004 proběhl konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byla nově jmenována MUDr. Alena Dvořáková. Plicní oddělení (TRN) se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí dýchacích cest a plic. Jde především o zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí, chronickou obstrukční plicní nemoc, astma bronchiale, intersticiální plicní proces, nádorová onemocnění, tuberkulózu a onemocnění pleury a mediastina. Ambulantní léčebná péče je zajištována pro oblast Vodňanska a Blatenska. Lůžková část oddělení má nadregionální význam protože ve svém oboru zajišťuje léčebnou péči i pro oblast Písecka. V závěru roku proběhla na oddělení rekonstrukce jednoho pokoje na pokoj pro izolaci infekčních ocnemocnení. Na základní interní péči navazují pracoviště funkčního vyšetření dýchacího ústrojí a pracoviště bronchologické. Slouží jak pro hospitalizované tak ambulantní pacienty. Oddělení disponuje částí lůžkovou a ambulantní. Lůžková část má disponuje pokojem pro izolaci pacientů s infekčním stadiem TBC. V plánu pro rok 2005 jsou investice kolem 1 mil. Kč na pořízení bodypletysmografu Kožní oddělení Primář oddělení MUDr. Marie Kalbáčová Počet lékařů: 4 Sester: 7 Vrchní sestra Renata Schanělcová Ostatní: 0 V roce 2004 proběhl v závěru roku konkurz na místo primáře oddělení. Do konkurzu se nepřihlásil žádný zájemce. Řízením oddělení byla dočasně pověřena dosavadní primářka MUDr. Marie Kalbáčová. Kožní oddělení s ambulancemi ve Strakonicích, Blatné a Vodňanech zajišťuje běžnou dermatovenerologickou péči. S pomocí stávajícího přístrojového a personálního vybavení zajišťuje péči o nemocné s chorobami žil dolních končetin v návaznosti na interní, chirurgickou či diabetologickou léčbu. Společně s hygienickou službou a epidemiologickou službou se stará o venerologicky nemocné a jejich aktivní vyhledávání. V ambulantní složce pracuje onkologický tým, který se zabývá diagnostikou, léčbou a hlavně prevencí kožních nádorů. Oddělení má biologický laser, kterým se provádí léčba hlavně bércových vředů, pásového oparu, atopického ekzému, akne. Dále je k léčbě lupénky a atopického eczemu používaná SUP lampa. Tato léčba se provádí společně s balneotherapií. K léčbě a diagnostice žilního postižení je využíván ultrazvukový přístroj. Všechny přístroje jsou využívány jak pro pacienty hospitalizované, tak pro pacienty ambulantní i od jiných odborníků. Na oddělení jsou rovněž prováděny lymfodrenážní masáže

9 4.5.8 Neurologické oddělení Primář oddělení MUDr. Marta Kučerová Počet lékařů: 5 Zástupce primáře MUDr. Pavel Houška Sester: 10 Vrchní sestra Dagmar Štětková Ostatní: 3 V roce 2004 proběhl v závěru roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byla jmenována MUDr. Marta Kučerová. Neurologické (nervové) oddělení se zabývá diagnostikou a nechirurgickou léčbou nemocí centrálního nervového systému (mozku a míchy), páteře a nemocí periferních nervů a svalů. Jde především o cévní mozkové příhody, epilepsie, Parkinsonovu nemoc, roztroušenou sklerózu, nádorová onemocnění a velkou skupinu onemocnění páteře. Nezabývá se léčbou psychiatrických onemocnění. V ambulantní části se oddělení zabývá následnou péčí o vybrané nemocné s cévní mozkovou příhodou, epilepsií, roztroušenou sklerózou, bolestmi zad, Parkinsonovou chorobou, bolestmi hlavy a neuropatiemi. Při oddělení také pracuje lékařka s odborností dětská neurologie, která pečuje o malé nemocné s neurologickými poruchami jak ambulantně, tak při jejich hospitalizaci na dětském oddělení nemocnice. Na oddělení se také provádí ultrazvukové vyšetření mozkových tepen ve spolupráci s ultrazvukovou laboratoří interního oddělení. Pacientům s těžkou spasticitou např. po cévních mozkových příhodách bývá na oddělení aplikován botulotoxin. Oddělení má dále specializovanou laboratoř EEG, která je důležitá pro diagnostiku epilepsie a EMG laboratoř, sloužící k diagnostice onemocnění periferních nervů a svalů. Obě tyto laboratoře slouží jak pro hospitalizované tak ambulantní pacienty. Oddělení rozvíjí i vyšetřování průtoku mozkovými cévami (transcraniální Doppler) ARO Primář oddělení MUDr. Jiří Jiříčko Počet lékařů: 7 Zástupce primáře MUDr. Roman Audolenský Sester: 22 Vrchní sestra Martina Poslední Ostatní: 2 V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl opětovně jmenován MUDr. Jiří Jiříčko. S vývojem operativy chirurgického oddělení stoupá počet hospitalizovaných pacientů v pooperační péči. Oddělení se zabývá stavy, kdy dochází k selhání některé ze životních funkcí a je nutná jejich podpora (otravy, polytraumata, neurologická cévní onemocnění, plicní afekce). Tlak na vedení oddělení přinesl profit na nákladové straně rozpočtu oddělení, především úsporu v materiálové oblasti. Oddělení disponuje moderní technikou na udržování vitálních funkcí. Anestezologická část oddělení zajišťuje poskytování anestezií pro všechny operační obory v nemocnici a pro invazivní diagnostická vyšetření. Jsou poskytovány anestezie jak celkkové, svodové (opichy nervových pletení), spinální a epidurální. Součástí anestezie je i zajištění analgezie

10 Rehabilitace Primář oddělení MUDr. Lubor Janeček Počet lékařů: 1 Fyzioterapeut: 15 Vrchní fyzioterapeut Dana Švecová Ostatní: 1 Oddělení poskytuje pacientům komplexní fyzioterapeutické ošetření, jeho zaměstnanci pracují i na detašovaném pracovišti v poliklinice v Bezděkovské ulici. Pro hospitalizované pacienty zajišťuje oddělení léčebný tělocvik. Rehabilitační péče je poskytovaná i na oddělení následné péče V ambulantní části jsou prováděny vodoléčebné procedury (vířivé koupele, podvodní masáže, perličkové koupele a skotské střiky). Na nových elektroléčebných přístrojích se používají diadynamické proudy, sonoterapie, magnetoterapie, laser, extremiter a přístroj VAS 07. V manüálních technikách se využívá nejnovějších procedur (Vojtova metoda, mobilizace páteře a žeber podle Mojžíšové, Dr. Lewita a metoda Kabata k mobilizaci periferních kloubů) Pacienti jso zváni na konkrétní čas takže čekací doby jsou minimální Centrální laboratoře Primář oddělení MUDr. Stanislav Kubů Počet lékařů: 2 Zástupce primáře MUDr. Alexandra Neubauerová Sester: 17 Vrchní laborantka Renata Holmanová Ostatní: 6 Počátek OKB se datuje s rokem 1958-vznikají tzv."ústřední laboratoře".na počátku šedesátých let se biochemie osamostatňuje a od r.1962 již nese název "Oddělení klinické biochemie".v květnu 1996 byla převedena laboratorní část oddělení nukleární mediciny využívající RIA metody. Od dochází k významnému sjednocení laboratorních oborů, dochází ke sloučení laboratoří hematologie a klinické biochemie a vzniká OKBH. Přestěhováním oddělení KB do přízemí budovy hematologie vznikl nový funkční celek jakožto první etapa úplné centralizace komplementu v ON Strakonice. Funguje centrální příjem vzorků, laborantky hematologie i klinické biochemie se vzájemně v pracovní náplni prolínají, trvá tlak na snižování nákladů oddělení, především formou výběru levnější laboratorní chemie. Na pracovišti biochemickém jsou dva úseky, rutinní a imunochemický. Provádí se přes 100 různých druhů vyšetření. Na imunochemickém úseku je stanovována hladina nejrůznějších hormonů, tumormarkerů, kardiálních markerů a hladiny některých léků apod. Úsek hematologický zajišťuje vyšetření: krevních obrazů, koagulační vyšetření a krevní sklad včetně stanovení krevních skupin, protilátek a křížových pokusů

11 Mikrobiologie Primář oddělení PharmDr. Eva Šimečková Počet lékařů: 1 Zdravotních laborantů: 7 Vrchní laborantka: Irena Kadlecová Ostatní: 4 Oddělení klinické mikrobiologie poskytuje služby v oblasti laboratorní diagnostiky infekčních nemocí jak pro hospitalizované pacienty v nemocnici, tak pro pacienty praktických lékařů a specialistů v našem regionu. Antibiotické středisko při oddělení sleduje průběžně trendy rezistence vybraných patogenů a jejich frekvenci výskytu na jednotlivých odděleních i v komunitě a je začleněno do národního systému monitorování rezistence antibiotik. Jeho nedílnou součástí je konzultační činnost v oblasti racionální léčby pro nemocnici i pro terén. Kvalifikovaná interpretace a zpracování výsledků mikrobiologických vyšetření je důležitou informací pro volbu úvodní a cílené ATB Odborná aktivita oddělení byla korunována certifikátem (viz Příloha č. 4 strana 67) obdrženým na 14. Evropském kongresu ECCMID za publikaci Surveillance of bloodstream infections in Czech hospitals epidemiological Backgound of CZ-EARSS (Autoři: Jindrák, Bergerová Šťastná, Šimečková, Urbášová) Radiodiagnostické oddělení Primář oddělení MUDr. Josef Harcuba Počet lékařů: 3 Zástupce primáře MUDr. Pavlína Maxová Rad. asistentů: 9 Vrchní rad. asistent: Petr Pavlík Ostatní: 2 Radiodiagnostické oddělení je po rekonstrukci na podzim roku 2000 umístěno v chirurgickém pavilonu. Je vybaveno moderními skiagrafickými přístroji pro snímkování především skeletu, páteře, kloubů a hrudníku. Kromě prostých snímků provádí RDO množství složitějších vyšetření různých orgánů na skiagraficko-skiaskopickém přístroji, obvykle po podání kontrastní látky. Jde o vyšetření všech částí trávicího a zažívacího ústrojí, močového a pohlavního ústrojí, páteřního kanálu a ve spolupráci s interním oddělením ERCP. RDO disponuje výpočetním spirálním tomografem (CT), který v provozu od března 2002) se provádí rozsáhlá škála vyšetření orgánů a tkání celého těla. Jde hlavně o vyšetření mozku a páteře, dále orgánů hrudníku a břišní dutiny. Nejsložitější jsou CT angiografie s velmi dobrým zobrazením cév, vyšetření mozkové perfuze v akutní fázi mozkové ischemie a virtuální endoskopie. Ve spolupráci s interním oddělením provádí RDO část ultrasonografických vyšetření u ambulantních i hospitalizovaných pacientů. Od srpna 2004 je ve spektru vyšetření RDO také kostní denzitometrie, využívající skenování kostí předloktí ke zjištění stavu skeletu, eventuelně úbytku kostní hmoty a zvýšeného rizika zlomenin, zejména u žen středního věku a starších

12 Oddělení nukleární mediciny Primář oddělení MUDr. Hana Nájemníková Počet lékařů: 2 Sester: 2 Úseková sestra Irena Fialová Ostatní: 1 Pracoviště sídlí v přízemních prostorách, ve kterých bylo v roce 1972 založeno, a ze stejného roku pochází i přístrojové vybavení. Gamakamera Nuclear Chicago je již morálně i technicky zastaralá, a tak je pochopitelné, že spektrum poskytovaných vyšetření je oproti moderně vybaveným pracovištím značně omezené. Oddělení může provádět pouze statická vyšetření skeletu, plic, ledvin, štítné žlázy a vyšetření distribuce gallia. V průběhu roku 2004 se na oddělení oproti rokům minulým nic podstatného nezměnilo. V dohledné době by však oddělení měla čekat významná změna koncem minulého roku byl vypracován projekt na přemístění oddělení do budovy bývalé lékárny a plánuje se vybavení pracoviště novými přístroji, především SPECT gamakamerou. Nové oddělení by mělo po všech stránkách vyhovovat požadavkům na technickou úroveň přístrojového vybavení i poměrně přísným předpisům na zabezpečení radiační ochrany. Moderní přístrojové vybavení umožní zavést na pracovišti nové vyšetřovací metody, které přinesou množství cenných diagnostických informací, a všichni pracovníci oddělení doufají, že se co nejdříve podaří shromáždit finanční prostředky potřebné na realizaci projektu Patologicko anatomické oddělení Primář oddělení MUDr. Ludvík Neubauer Počet lékařů: 1 Laboranti: 5 Vrchní laborant: Magdalena Jánská Ostatní: 3 Patologie je obor, který se zabývá poznáváním chorobného dění, a to především na základě strukturálních změn. Původním zaměřením oboru bylo provádění pitev jako základního způsobu objektivizace klinické diagnózy a vlivu léčby. S rozvojem nových diagnostických postupů (zvláště zobrazovacích metod) význam pitvy klesá. Přesto však zůstává pitva důležitou činností, především v případech diagnosticky a terapeuticky obtížných nebo z právního hlediska problematických. Nosnou činností oboru jsou mikroskopická vyšetření nenádorových a především nádorových onemocnění (standardní, peroperační, cytologická a specializovaná). Tato mikroskopická vyšetření mají zaměření diagnostická, diagnosticko-prognostická a funkční. V průběho roku byla do oddělení integrovaná cytologická laboratoř centra onkologické prevence, dříve umístěná na oddělení gynekologickém. Vzhledem k havarijnímu stavu laboratorní části budovy patologie, se připravuje přemístění laboratoří do budovy mikrobiologie s vytvořením společného zázemí pro obě laboratoře. Budova stávajících laboratoří a zázemí patologie by byla demolována

13 Psychiatrické oddělení Vedoucí lékař MUDr. František Kučera Počet lékařů: 1 Sester: 1 Ostatní: 0 Psychiatrická ambulance se zabývá především diagnostikou duševních poruch a jejich psychofarmakoterapií. Jde především o psychotické poruchy, depresivní poruchy, těžší neurotické poruchy vyžadující farmakoterapii, organické duševní poruchy a mentální retardace. Psychoterapií se zabýváme jen okrajově (explikace, abreakce, edukace). V oblasti závislostí se je léčba zaměřena především na léčbu alkoholové závislosti a v případě ostatních drog především na poradenství a doléčování. Oddělení se zabývá ochrannými léčbami nařízenými soudem i forenzní psychiatrií. Součástí komplexní ambulantní péče je i gerontopsychiatrie (v domovech důchodců) a defekologie (ÚSP pro mentálně postižené Osek a Mačkov). Důležitou součástí činnosti ambulance je konziliární služba pro všechna oddělení nemocnice Oddělení klinické onkologie Vedoucí lékař MUDr. Pavel Švihálek Počet lékařů: 1 Sester: 2 Ostatní: 0 Onkologie je umístěna 1. a 2. patře tzv. "Stockého vily" v areálu nemocnice. V 1. patře působí onkologická ambulance se samostatnou čekárnou pro onkologické pacienty. Celé 2. patro pak zaujímají prostory pro aplikaci protinádorové chemoterapie, místnost národního onkologického registru a čekárna pro pacienty. Plánuje se přemístění oddělení do prostor pavilonu zubní polikliniky lékárny, kde bude zabezpečen bezbariérový přístup. Onkologická ambulance zajišťuje vyšetření nových pacientů a dispenzarizaci vybraných onkologických pacientů pro oblast Strakonicka. Nově také přebírá k dispenzarizaci pacienty z Horažďovicka a Sušicka. Zajišťuje také konziliární činnost pro ON Strakonice. Výraznou část ambulance pak tvoří mammologická ambulance. Lékař pak působí ve společné tzv. melanomové komisi v rámci dermatovenerologického oddělení. Chemoterapie pracuje rovněž pro celý bývalý okres, nyní navíc přibíráme chemoterapii plicních neoplasmat pro okres Písek a částečně Prachatice. Jsme schopni podávat všechny ambulantní režimy. Součástí je i Národní onkologické registr pro okres Strakonice. Zpracovává veškerou onkologickou agendu, hlásí novotvary a zpracovává kontrolní hlášení novotvarů

14 Oddělení ORL Vedoucí lékař MUDr. Hana Vlachová Počet lékařů: 1 Sester: 1 Ostatní: 0 Toto oddělení poskytuje celé spektrum ambulantní činnosti oboru a nadregionálně využívá nadstavbovou kvalifikaci vedoucí lékařky v oboru dětské ORL. Operační výkony jsou prováděny na sálech chirurgického oddělení i na sálku pediatrie. Rozvojem prochází především endoskopická operativa v oblasti nosohlatanu. Ambulantní péče je zajišťována i pro oblast Vodňanska. Součástí služeb je i audiolaboratoř pro kvantitativní vyhodnocení sluchu Stomatologie Vedoucí lékař: MUDr. Otýlie Vlasáková Počet lékařů: 1 Sester: 1 Ostatní: 0 V roce 2004 bylo pracoviště stomatologa vybaveno novým pacientským křeslem. Stomatologická péči je zajišťována v omezeném časovém rozsahu jeden krát týdně Lékárna Vedoucí oddělení PharmDr. Drahomíra Záhorková Počet magistrů 3 Laborantek: 5 Ostatní: 3 Lékárna je umístěna v areálu ON Strakonice. Zabývá se výdejní činností pro veřejnost, výdejem na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení, výdejem HVLP na žádanky pro zařízení ústavní péče, výdejem léčivých přípravků připravených v lékárně pro lůžková oddělení ON Strakonice, kontrolou léčiv a přípravou léčiv. V květnu 2004 byla v lékárně zcela obnovena výpočetní technika a zaveden zcela nový software pro vedení lékárenského provozu. Lékárna dostala k dispozici v přízemí budovy, které zatím nenašly plné využití, protože ja nutná celková rekonstrukce přízemí. Projektová dokumentace je již schválená. Pro veřejnost poskytuje lékárna komplexní lékárenskou péči včetně poradenství, zabezpečuje komplexní sortiment léků, provádí individuální přípravu léků, dodává potravinové doplňky a široký sortiment léčivých rostlin a zdravotnický materiál

15 Střípky z historie nemocnice Představitelé jedné generace chirurgů strakonické nemocnice. (zleva Jaromír Řánek, Jan Nájemník, Anna Kolářová, Libor Chrastil) MUDr. Jaromír Řánek (* ), působil od , primář MUDr. Jan Nájemník (* ), působil jako primář , MUDr. Anna Kolářová (* ), působila , primářka ARO MUDr. Libor Chrastil (* )

16 4.6 DRG kvalitativně - výkonový pohled na lůžkovou péči V nemocnici je sledováno vyhodnocení činnosti hospitalizační péče na základě DRG. V grafu jsou znázorněny průměrné hodnoty za celou nemocnici v jednotlivých letech. (Vyhodnocení pomocí AP DRG verze 1.0 a verze 2.0). Na systém úhrad za pomoci DRG nemocnice nepřistoupila. ONS - váha na jednoho pacienta ,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0, Počty hospitalizovaných a dnů hospitalizace Počet hospitalizovaných Dnů hospitalizace Počet hospitalizovaných Dnů hospitalizace

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Okresní nemocnice Strakonice Výroční zpráva za rok 2004 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o nemocnici 3 Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Dozorčí rada 3.3 Vedení nemocnice 3.4

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ Úvod Aktualizovaný seznam ambulancí navazuje na jeho první verzi z roku 2004. Tentokrát jsme jej rozšířili o nové ambulance v připojených nemocnicích Broumov a Opočno, samostatně

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

JEDNATELSTVÍ POLIKLINIKY

JEDNATELSTVÍ POLIKLINIKY 3 JEDNATELSTVÍ POLIKLINIKY Jednatel RNDr. Jaroslav Herzinger 285 Ekonomka Ing. Petra Chloupková 287 Asist. jednatele Lenka Galbavá 286 Správce budov Markéta Kolodziejová 281 Účetní Dagmar Boušová 167 Michaela

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Odbornost dermatovenerologie Cílené vyšetření dermatologem Komplexní vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Kryalizace kožní léze tekutým dusíkem 1 sezení - 1 útvar Ošetření a převaz bércového

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu.

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu. DĚKUJEME SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA REALIZACI PŘÍRUČKY PACIENTA Příručka pacienta Společnost zaměřená na rozvoj a distribuci léků pro vzácná onemocnění Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Pohotovost pro dospělé: Nemocnice Sušice o.p.s. tel: 376 530 111 15:30-7:00 Praktičtí lékaři pro dospělé: MUDr. Nová Kateřina Poliklinika, Náměstí Svobody 2/I, Sušice 342 01 kontakt:

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc Toto téma jsem si vybrala, protože chci po ukončení základní školy studovat na střední zdravotnické škole. Potom si chci udělat třeba i vysokou školu a dále pracovat v nemocničním personálu. OBSAH Lékařství

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

seznam stížností za rok 2013

seznam stížností za rok 2013 seznam stížností za rok 2013 leden 2013- prosinec 2013 předmět oddělení výsledek leden stíţnost na vybavení dětské JIP dětská JIP neoprávněná celkem 9 stíţnost- ztráta osobních věcí chirurgie neoprávněná

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více