Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2004. Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice (1990-2004) 200 14.7.1997"

Transkript

1 4 Lékařský úsek 4.1 Lůžkový fond Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice ( ) Rozbor využití lůžkového fondu (metodika ÚZIS) Oddělení Počet lůžek Počet hosp. pacientů Obložnost % Průměrná ošetřovací doba (dny) Interna ,26 6, Interna JIP ,52 2, Interna následná péče ,85 33, Chirurgie ,05 6, Chirurgie JIP ,83 2, Gynekologie ,30 5, Porodnice 21 */ ,96 5, Dětské novorozenci ,69 4, Dětské děti ,86 3, Dětské JIP ,27 2,41 5 Nervové ,45 7,67 6 Plicní ,99 11,57 7 ARO ,19 9,81 8 Oční ,36 4,25 9 Kožní ,44 18,55 Nemocnice - celkem 361 **/ ,47 6,51 ***/ Poznámka: */ Od počet lůžek 14 **/ Od celkem 354 ***/ Bez oddělení následné péče (včetně odd. následné péče 8,32)

2 4.3 Základní kapacitní a výkonové ukazatele Hospitalizační péče Ukazatel Počet lůžek 353,56 337,00 349,21 361,00 358, z toho JIP 19,00 19,00 23,69 27,00 27, z toho následné péče 27,56 16,00 23,56 31,00 31,00 4 Obložnost v % 72,79 73,40 73,69 75,32 72, z toho akutní 72,31 72,38 72,73 73,90 70, z toho následná péče 79,09 93,44 86,99 91,41 95,85 7 Počet hospitalizovaných pacientů Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí Počet ošetřovacích dnů Průměrná ošetřovací doba (dny) 7,34 7,12 7,24 7,42 8, akutní 6,93 6,79 6,79 6,84 6, následná 25,48 26,24 30,23 33,14 34,71 15 Počet bodů za provedené výkony (tisíce) Úhrn vykázaných ZUMů (tis. Kč) Počet bodů na jednu hospitalizaci (tisíce) Počet operačních výkonů z toho chirurgie - velké malé z toho gynekologie - velké malé z toho oční Počet porodů Počet úmrtí z toho novorozenci Letalita % 2.92 % 2,71 % 2,90 % 2.62 % 3,11 % 26 Perinatální úmrtnost (promile) 0 0 1, Počet překladů do jiných zařízení z toho vyšší pracoviště sociální + LDN Počet překladů z jiných zařízení Poznámka: řádka 1, 2, 3: přepočtený počet lůžek k roku řádka 2: včetně 5 lůžek ARO řádka 7: dle počtu uzavřených hospitalizačních účtů řádka 12, 13, 14: výpočet dle vzorce ÚZIS řádka 27 30: z hlášení o hospitalizaci (uzavřené účty) Následná péče Ukazatel Počet pacientů Počet bodů (tisíce) Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí

3 Ambulantní péče Ukazatel Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí Počet ambulantních vyšetření Počet bodů (tisíce) ZUM (tisíce Kč) Vyžádaná péče Ukazatel Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí Počet vyšetření Počet bodů (tisíce) ZUM (tisíce Kč) Laboratoře Ukazatel Biochemická laboratoř 2 Počet výkonů z toho agregovaných výkonů Počet bodů (tisíce) Hematologická laboratoř 6 Počet výkonů z toho agregovaných výkonů Počet bodů (tisíce) Mikrobiologická laboratoř 10 Počet výkonů z toho agregovaných výkonů Počet bodů (tisíce) Patologicko anatomické odd. 14 Počet preprátů (ÚZIS řádek 23) z toho nekropsie z toho biopsie z toho cytologie Počet pitev Počet bodů (tisíce) Dopravní zdravotní služba Ukazatel Počet přepravených pacientů Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí Počet bodů (tisíce) Počet najetých km

4 4.4 Stížnosti a pochvaly pacientů, průzkumy spokojenosti Průzkumy spokojenosti pacientů s poskytovanou zdravotní péčí jsou prováděny intervalově dotazníkovým způsobem a kontinuálně formou příspěvků, které může pacient zcela anonymně uložit do schránek pro připomínky, které jsou umístěny na každém oddělení. Stejně jako v roce 2003 bylo i v roce 2004 zaregistrováno 9 písemných stížností. Písemných pochval a poděkování za poskytnutou péči bylo zaznamenáno 10. Některé z nich byly otištěny v regionálním tisku. Střípky z historie nemocnice Interiér nově rekonstruovaného pavilonu interních oborů. Obrázek vlevo pohled nabízející se po výstupu po schodech do 1. podlaží, obrázek vpravo pohled na sousední stěnu haly téhož podlaží

5 4.5 Co znamenal rok 2004 pro oddělení (viděno očima primářů). (Počty osob, znamenají fyzické osoby, ne úvazky.) (Pro popis oddělení jsou použity autentické formulace primářů oddělení pokud byl popis dodán.) Interní oddělení Primář oddělení MUDr. Ivo Horný Počet lékařů: 19 Zástupce primáře MUDr. Ivan Švihálek Sester: 57 Vrchní sestra Marie Buzínová Ostatní: 16 V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl opět jmenován MUDr. Ivo Horný. Na začátku roku 2004 se vrátil po 14 měsících ztracený syn MUDr. Marek Mika z kardiologie Nemocnice Na Homolce, což vedlo k výraznému zvýšení počtu i kvality transtorakálních a především transesophageálních echokardiografických vyšetření. V dubnu složila atestaci I. stupně z vnitřního lékařství MUDr. Markéta Bartošková. Přijat byl nový absolvent 2. lékařské fakulty v Praze MUDr. Dušan Poulíček. Stále stoupá počet hospitalizovaných pacientů na interně, částečně i vlivem prodlužujícího se průměrného věku populace v České republice. Významně nadregionální působnost má gastroenterologická část oddělení. Hemodialýza Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Nýdlová Nárůst počtu pacientů - v 1. čtvrtletí 32 dialyzovaných, ve 4. čtvrtletí 38 dialyzovaných (obojí včetně CAPD). Jeden pacient transplantován. HD služby opakovaně poskytovány pacientům z jiných dialýz (Písek, Prachatice - hospitalisováni na očním, kožním, TRN odd.), dále "prázdninovým pacientům, jeden cizinec, jinak našinci. Oddělení následné péče Vedoucí lékař: MUDr. Marie Kotišová Vzhledem k tomu, že stoupá průměrný věk populace, stoupají i požadavky na následnou péči, která je v ONS zařazena důsledně za péči akutní a na oddělení nejsou přijímáni pacienti z terénu. Oddělení je umístěno v bývalém infekčním pavilonu. Oddělení následné péče poskytuje zdravotní péči nemocným se stanovenou diagnózou po odeznění akutní fáze onemocnění, kdy není možno tuto péči poskytnout ambulantně. Zdravotní péče je zde též poskytována pacientům s apalickým syndromem po překladu z anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Velký význam má skutečnost, že se zde dostává pacientům i rehabilitační péče, kteří tuto péči vyžadující (stavy po úrazech, operacích, mozkových příhodách apod). Pracuje zde i sestra pro oblast sociálních služeb, které jsou nabízeny pacientům

6 4.5.2 Chirurgické oddělení Primář oddělení MUDr. Jan Hlad Počet lékařů: 10 Zástupce primáře MUDr. Jan Vaňata Sester: 46 Vrchní sestra Bohumila Školová Ostatní: 11 V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl jmenován MUDr. Jan Hlad, který se vedení oddělení ujal 1. září Bývalý primář MUDr. A. Thöndel odešel na primariát do nemocnice Rokycany. Současně s novým primářem nastoupil absolvent MUDr. Antonín Jedlička. Provoz oddělení je zajišťován komplexem tří operačních sálů, jednotky intenzivní péče a tří oddělení standardní péče. Ambulantní provoz pro akutní případy je zajišťován nepřetržitě, včetně zákrokového sálku. Kromě toho působí specializované poradny: traumatologická, cévní, mamografická, proktologická a urologická. Byl reorganizován provoz na operačních sálech a odborných ambulancích s cílem zvýšit jeho hospodárnost. V průběhu roku byly vybaveny operační sály novými operačními světly a obnovena monitorovací technika životních funkcí na jednotce intenzivní péče. Byly zavedeny nové operační metody, především operace štítné žlázy, končetinová cévní chirurgie, endoskopické operace žilních perforátorů, jednovrstvé šití anastomóz. Dříve zavedené léčebné postupy, jako např. operace kýl laparoskopickou technikou TAPP, operace haemorrhoidů všemi uznávanými způsoby, aplikace PFN hřebů Targon u určitých zlomenin, kotviček Mitek k reinzerci šlach, využití staplerů v břišní onkologii, jsou nadále rozvíjeny. Celkově se zvýšil počet zejména velkých operací. (Počty výkonů a srovnání s uplynulými léty viz tabulková část výroční zprávy) Gynekologicko porodnické oddělení Primář oddělení MUDr. Jiří Chod Počet lékařů: 8 Zástupce primáře MUDr. Jiří Štětka Sester: 39 Vrchní sestra Ludmila Tomšovicová Ostatní: 5 V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl opět jmenován MUDr. Jiří Chod. V průběhu roku prošlo oddělení několika zásadními organizačními změnami. Byl snížen počet lůžek (z 21 na 14) na oddělení šestinedělí, které bylo nově umístěno v zcela rekonstruovaných prostorách. Nové prostory přinesly podstatě větší komfort pro pacientky. Porodnické oddělení je mezi 26 porodnicemi České republiky, které spolupracují s bankou pupečníkové krve při ÚHKT Praha. K odběru pupečníkové krve získali 19 procent všech rodiček (784 porodů). Strakonická porodnice byla vyhodnocena jako vítěz celostátní akce Odběr pupečníkové krve a získala od Nadačního fondu Kapka naděje sponzorský dar v hodnotě Kč, za který byly pořízeny nové moderní novorozenecké postýlky. Porodnické oddělení má velkou spádovou oblast, zasahující Sušicko, Horažďovicko, Vimpersko, okolí Vacova a Čkyně. Z 784 porodů, při kterých se narodilo 790 dětí bylo 6.6 % porodů operativních (císařské řezy, klešťové porody)

7 4.5.4 Dětské oddělení Primář oddělení MUDr. Vladimír Cílek Počet lékařů: 7 Zástupce primáře MUDr. Olga Kalbáčová Sester: 18 Vrchní sestra Dana Malá Ostatní: 1 V pediatrii nadále dochází k postupné změně spektra hospitalizovaných pacientů. Spádová oblast oddělení je výrazně nadregionální a její rozšiřování souvisí s ukončením dětské lůžkové péče v Nemocnici Vimperk a výrazným omezením v Nemocnici Sušice. V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl opět jmenován MUDr. Vladimír Cílek. V průběhu roku 2004 bylo oddělení přestěhováno z původní historické budovy nemocnice do rekonstruovaných prostor gynekologicko porodnického pavilonu. Došlo k radikálním organizačním změnám, sloučením stanic na jednu při zachování jednotky intenzivní péče. V nových prostorách se zvýšil komfort hospitalizovaných dětí i doprovodu. Organizační změny neznamenaly žádnou redukci rozsahu poskytované péče. Na dětském oddělení jsou hospitalizovány všechny děti hospitalizované v nemocnici, včetně úrazů, akutních operací, plánovaných operací, ORL onemocnění, děti s neurologickým onemocněním a infekčním onemocněním. Dětské odd. vykazuje trvale nejkratší průměrnou ošetřovací dobu, což je v souladu se současným trendem oboru. Na oddělení může být hospitalizována s dítětem i jeho matka (či jiný rodinný příslušník). Do věku šesti let dítěte hradí pobyt pro doprovod zdravotní pojišťovny. Při oddělení funguje škola a mateřská škola. K dětskému oddělení patří též nově rekonstruovaný novorozenecký úsek, který nyní na 14-ti lůžkách (+1 nadstandard) pečuje o cca 800 novorozenců ročně Oční oddělení Primář oddělení MUDr. Jindra Říhová Počet lékařů: 5 Sester: 12 Vrchní sestra Marie Pahorecká Ostatní: 1 V roce 2004 proběhl v závěru roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byla opět jmenována MUDr. Jindra Říhová. Oddělení má nadregionální význam, neboť ve svém oboru zajišťuje léčebnou péči i pro oblast Písecka a Prachaticka. Oddělení je centrem operativy předního segmentu oka. Pro operace je používána tak zvaná měkká čočka. Pacient je po zákroku hospitalizován v průměru 4 dni. V plánu pro rok 2005 jsou investice do přístrojové techniky větší než 2,5 mil. Kč. Oddělení zajišťuje ambulantní péči též pro oblast Vodňanska, oční poradnu pro diabetiky a pro nemocné s glaukomem oka

8 4.5.6 Oddělení TRN Primář oddělení MUDr. Alena Dvořáková Počet lékařů: 3 Sester: 10 Vrchní sestra Marie Vintrová Ostatní: 2 V v závěru roku 2004 proběhl konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byla nově jmenována MUDr. Alena Dvořáková. Plicní oddělení (TRN) se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí dýchacích cest a plic. Jde především o zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí, chronickou obstrukční plicní nemoc, astma bronchiale, intersticiální plicní proces, nádorová onemocnění, tuberkulózu a onemocnění pleury a mediastina. Ambulantní léčebná péče je zajištována pro oblast Vodňanska a Blatenska. Lůžková část oddělení má nadregionální význam protože ve svém oboru zajišťuje léčebnou péči i pro oblast Písecka. V závěru roku proběhla na oddělení rekonstrukce jednoho pokoje na pokoj pro izolaci infekčních ocnemocnení. Na základní interní péči navazují pracoviště funkčního vyšetření dýchacího ústrojí a pracoviště bronchologické. Slouží jak pro hospitalizované tak ambulantní pacienty. Oddělení disponuje částí lůžkovou a ambulantní. Lůžková část má disponuje pokojem pro izolaci pacientů s infekčním stadiem TBC. V plánu pro rok 2005 jsou investice kolem 1 mil. Kč na pořízení bodypletysmografu Kožní oddělení Primář oddělení MUDr. Marie Kalbáčová Počet lékařů: 4 Sester: 7 Vrchní sestra Renata Schanělcová Ostatní: 0 V roce 2004 proběhl v závěru roku konkurz na místo primáře oddělení. Do konkurzu se nepřihlásil žádný zájemce. Řízením oddělení byla dočasně pověřena dosavadní primářka MUDr. Marie Kalbáčová. Kožní oddělení s ambulancemi ve Strakonicích, Blatné a Vodňanech zajišťuje běžnou dermatovenerologickou péči. S pomocí stávajícího přístrojového a personálního vybavení zajišťuje péči o nemocné s chorobami žil dolních končetin v návaznosti na interní, chirurgickou či diabetologickou léčbu. Společně s hygienickou službou a epidemiologickou službou se stará o venerologicky nemocné a jejich aktivní vyhledávání. V ambulantní složce pracuje onkologický tým, který se zabývá diagnostikou, léčbou a hlavně prevencí kožních nádorů. Oddělení má biologický laser, kterým se provádí léčba hlavně bércových vředů, pásového oparu, atopického ekzému, akne. Dále je k léčbě lupénky a atopického eczemu používaná SUP lampa. Tato léčba se provádí společně s balneotherapií. K léčbě a diagnostice žilního postižení je využíván ultrazvukový přístroj. Všechny přístroje jsou využívány jak pro pacienty hospitalizované, tak pro pacienty ambulantní i od jiných odborníků. Na oddělení jsou rovněž prováděny lymfodrenážní masáže

9 4.5.8 Neurologické oddělení Primář oddělení MUDr. Marta Kučerová Počet lékařů: 5 Zástupce primáře MUDr. Pavel Houška Sester: 10 Vrchní sestra Dagmar Štětková Ostatní: 3 V roce 2004 proběhl v závěru roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byla jmenována MUDr. Marta Kučerová. Neurologické (nervové) oddělení se zabývá diagnostikou a nechirurgickou léčbou nemocí centrálního nervového systému (mozku a míchy), páteře a nemocí periferních nervů a svalů. Jde především o cévní mozkové příhody, epilepsie, Parkinsonovu nemoc, roztroušenou sklerózu, nádorová onemocnění a velkou skupinu onemocnění páteře. Nezabývá se léčbou psychiatrických onemocnění. V ambulantní části se oddělení zabývá následnou péčí o vybrané nemocné s cévní mozkovou příhodou, epilepsií, roztroušenou sklerózou, bolestmi zad, Parkinsonovou chorobou, bolestmi hlavy a neuropatiemi. Při oddělení také pracuje lékařka s odborností dětská neurologie, která pečuje o malé nemocné s neurologickými poruchami jak ambulantně, tak při jejich hospitalizaci na dětském oddělení nemocnice. Na oddělení se také provádí ultrazvukové vyšetření mozkových tepen ve spolupráci s ultrazvukovou laboratoří interního oddělení. Pacientům s těžkou spasticitou např. po cévních mozkových příhodách bývá na oddělení aplikován botulotoxin. Oddělení má dále specializovanou laboratoř EEG, která je důležitá pro diagnostiku epilepsie a EMG laboratoř, sloužící k diagnostice onemocnění periferních nervů a svalů. Obě tyto laboratoře slouží jak pro hospitalizované tak ambulantní pacienty. Oddělení rozvíjí i vyšetřování průtoku mozkovými cévami (transcraniální Doppler) ARO Primář oddělení MUDr. Jiří Jiříčko Počet lékařů: 7 Zástupce primáře MUDr. Roman Audolenský Sester: 22 Vrchní sestra Martina Poslední Ostatní: 2 V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl opětovně jmenován MUDr. Jiří Jiříčko. S vývojem operativy chirurgického oddělení stoupá počet hospitalizovaných pacientů v pooperační péči. Oddělení se zabývá stavy, kdy dochází k selhání některé ze životních funkcí a je nutná jejich podpora (otravy, polytraumata, neurologická cévní onemocnění, plicní afekce). Tlak na vedení oddělení přinesl profit na nákladové straně rozpočtu oddělení, především úsporu v materiálové oblasti. Oddělení disponuje moderní technikou na udržování vitálních funkcí. Anestezologická část oddělení zajišťuje poskytování anestezií pro všechny operační obory v nemocnici a pro invazivní diagnostická vyšetření. Jsou poskytovány anestezie jak celkkové, svodové (opichy nervových pletení), spinální a epidurální. Součástí anestezie je i zajištění analgezie

10 Rehabilitace Primář oddělení MUDr. Lubor Janeček Počet lékařů: 1 Fyzioterapeut: 15 Vrchní fyzioterapeut Dana Švecová Ostatní: 1 Oddělení poskytuje pacientům komplexní fyzioterapeutické ošetření, jeho zaměstnanci pracují i na detašovaném pracovišti v poliklinice v Bezděkovské ulici. Pro hospitalizované pacienty zajišťuje oddělení léčebný tělocvik. Rehabilitační péče je poskytovaná i na oddělení následné péče V ambulantní části jsou prováděny vodoléčebné procedury (vířivé koupele, podvodní masáže, perličkové koupele a skotské střiky). Na nových elektroléčebných přístrojích se používají diadynamické proudy, sonoterapie, magnetoterapie, laser, extremiter a přístroj VAS 07. V manüálních technikách se využívá nejnovějších procedur (Vojtova metoda, mobilizace páteře a žeber podle Mojžíšové, Dr. Lewita a metoda Kabata k mobilizaci periferních kloubů) Pacienti jso zváni na konkrétní čas takže čekací doby jsou minimální Centrální laboratoře Primář oddělení MUDr. Stanislav Kubů Počet lékařů: 2 Zástupce primáře MUDr. Alexandra Neubauerová Sester: 17 Vrchní laborantka Renata Holmanová Ostatní: 6 Počátek OKB se datuje s rokem 1958-vznikají tzv."ústřední laboratoře".na počátku šedesátých let se biochemie osamostatňuje a od r.1962 již nese název "Oddělení klinické biochemie".v květnu 1996 byla převedena laboratorní část oddělení nukleární mediciny využívající RIA metody. Od dochází k významnému sjednocení laboratorních oborů, dochází ke sloučení laboratoří hematologie a klinické biochemie a vzniká OKBH. Přestěhováním oddělení KB do přízemí budovy hematologie vznikl nový funkční celek jakožto první etapa úplné centralizace komplementu v ON Strakonice. Funguje centrální příjem vzorků, laborantky hematologie i klinické biochemie se vzájemně v pracovní náplni prolínají, trvá tlak na snižování nákladů oddělení, především formou výběru levnější laboratorní chemie. Na pracovišti biochemickém jsou dva úseky, rutinní a imunochemický. Provádí se přes 100 různých druhů vyšetření. Na imunochemickém úseku je stanovována hladina nejrůznějších hormonů, tumormarkerů, kardiálních markerů a hladiny některých léků apod. Úsek hematologický zajišťuje vyšetření: krevních obrazů, koagulační vyšetření a krevní sklad včetně stanovení krevních skupin, protilátek a křížových pokusů

11 Mikrobiologie Primář oddělení PharmDr. Eva Šimečková Počet lékařů: 1 Zdravotních laborantů: 7 Vrchní laborantka: Irena Kadlecová Ostatní: 4 Oddělení klinické mikrobiologie poskytuje služby v oblasti laboratorní diagnostiky infekčních nemocí jak pro hospitalizované pacienty v nemocnici, tak pro pacienty praktických lékařů a specialistů v našem regionu. Antibiotické středisko při oddělení sleduje průběžně trendy rezistence vybraných patogenů a jejich frekvenci výskytu na jednotlivých odděleních i v komunitě a je začleněno do národního systému monitorování rezistence antibiotik. Jeho nedílnou součástí je konzultační činnost v oblasti racionální léčby pro nemocnici i pro terén. Kvalifikovaná interpretace a zpracování výsledků mikrobiologických vyšetření je důležitou informací pro volbu úvodní a cílené ATB Odborná aktivita oddělení byla korunována certifikátem (viz Příloha č. 4 strana 67) obdrženým na 14. Evropském kongresu ECCMID za publikaci Surveillance of bloodstream infections in Czech hospitals epidemiological Backgound of CZ-EARSS (Autoři: Jindrák, Bergerová Šťastná, Šimečková, Urbášová) Radiodiagnostické oddělení Primář oddělení MUDr. Josef Harcuba Počet lékařů: 3 Zástupce primáře MUDr. Pavlína Maxová Rad. asistentů: 9 Vrchní rad. asistent: Petr Pavlík Ostatní: 2 Radiodiagnostické oddělení je po rekonstrukci na podzim roku 2000 umístěno v chirurgickém pavilonu. Je vybaveno moderními skiagrafickými přístroji pro snímkování především skeletu, páteře, kloubů a hrudníku. Kromě prostých snímků provádí RDO množství složitějších vyšetření různých orgánů na skiagraficko-skiaskopickém přístroji, obvykle po podání kontrastní látky. Jde o vyšetření všech částí trávicího a zažívacího ústrojí, močového a pohlavního ústrojí, páteřního kanálu a ve spolupráci s interním oddělením ERCP. RDO disponuje výpočetním spirálním tomografem (CT), který v provozu od března 2002) se provádí rozsáhlá škála vyšetření orgánů a tkání celého těla. Jde hlavně o vyšetření mozku a páteře, dále orgánů hrudníku a břišní dutiny. Nejsložitější jsou CT angiografie s velmi dobrým zobrazením cév, vyšetření mozkové perfuze v akutní fázi mozkové ischemie a virtuální endoskopie. Ve spolupráci s interním oddělením provádí RDO část ultrasonografických vyšetření u ambulantních i hospitalizovaných pacientů. Od srpna 2004 je ve spektru vyšetření RDO také kostní denzitometrie, využívající skenování kostí předloktí ke zjištění stavu skeletu, eventuelně úbytku kostní hmoty a zvýšeného rizika zlomenin, zejména u žen středního věku a starších

12 Oddělení nukleární mediciny Primář oddělení MUDr. Hana Nájemníková Počet lékařů: 2 Sester: 2 Úseková sestra Irena Fialová Ostatní: 1 Pracoviště sídlí v přízemních prostorách, ve kterých bylo v roce 1972 založeno, a ze stejného roku pochází i přístrojové vybavení. Gamakamera Nuclear Chicago je již morálně i technicky zastaralá, a tak je pochopitelné, že spektrum poskytovaných vyšetření je oproti moderně vybaveným pracovištím značně omezené. Oddělení může provádět pouze statická vyšetření skeletu, plic, ledvin, štítné žlázy a vyšetření distribuce gallia. V průběhu roku 2004 se na oddělení oproti rokům minulým nic podstatného nezměnilo. V dohledné době by však oddělení měla čekat významná změna koncem minulého roku byl vypracován projekt na přemístění oddělení do budovy bývalé lékárny a plánuje se vybavení pracoviště novými přístroji, především SPECT gamakamerou. Nové oddělení by mělo po všech stránkách vyhovovat požadavkům na technickou úroveň přístrojového vybavení i poměrně přísným předpisům na zabezpečení radiační ochrany. Moderní přístrojové vybavení umožní zavést na pracovišti nové vyšetřovací metody, které přinesou množství cenných diagnostických informací, a všichni pracovníci oddělení doufají, že se co nejdříve podaří shromáždit finanční prostředky potřebné na realizaci projektu Patologicko anatomické oddělení Primář oddělení MUDr. Ludvík Neubauer Počet lékařů: 1 Laboranti: 5 Vrchní laborant: Magdalena Jánská Ostatní: 3 Patologie je obor, který se zabývá poznáváním chorobného dění, a to především na základě strukturálních změn. Původním zaměřením oboru bylo provádění pitev jako základního způsobu objektivizace klinické diagnózy a vlivu léčby. S rozvojem nových diagnostických postupů (zvláště zobrazovacích metod) význam pitvy klesá. Přesto však zůstává pitva důležitou činností, především v případech diagnosticky a terapeuticky obtížných nebo z právního hlediska problematických. Nosnou činností oboru jsou mikroskopická vyšetření nenádorových a především nádorových onemocnění (standardní, peroperační, cytologická a specializovaná). Tato mikroskopická vyšetření mají zaměření diagnostická, diagnosticko-prognostická a funkční. V průběho roku byla do oddělení integrovaná cytologická laboratoř centra onkologické prevence, dříve umístěná na oddělení gynekologickém. Vzhledem k havarijnímu stavu laboratorní části budovy patologie, se připravuje přemístění laboratoří do budovy mikrobiologie s vytvořením společného zázemí pro obě laboratoře. Budova stávajících laboratoří a zázemí patologie by byla demolována

13 Psychiatrické oddělení Vedoucí lékař MUDr. František Kučera Počet lékařů: 1 Sester: 1 Ostatní: 0 Psychiatrická ambulance se zabývá především diagnostikou duševních poruch a jejich psychofarmakoterapií. Jde především o psychotické poruchy, depresivní poruchy, těžší neurotické poruchy vyžadující farmakoterapii, organické duševní poruchy a mentální retardace. Psychoterapií se zabýváme jen okrajově (explikace, abreakce, edukace). V oblasti závislostí se je léčba zaměřena především na léčbu alkoholové závislosti a v případě ostatních drog především na poradenství a doléčování. Oddělení se zabývá ochrannými léčbami nařízenými soudem i forenzní psychiatrií. Součástí komplexní ambulantní péče je i gerontopsychiatrie (v domovech důchodců) a defekologie (ÚSP pro mentálně postižené Osek a Mačkov). Důležitou součástí činnosti ambulance je konziliární služba pro všechna oddělení nemocnice Oddělení klinické onkologie Vedoucí lékař MUDr. Pavel Švihálek Počet lékařů: 1 Sester: 2 Ostatní: 0 Onkologie je umístěna 1. a 2. patře tzv. "Stockého vily" v areálu nemocnice. V 1. patře působí onkologická ambulance se samostatnou čekárnou pro onkologické pacienty. Celé 2. patro pak zaujímají prostory pro aplikaci protinádorové chemoterapie, místnost národního onkologického registru a čekárna pro pacienty. Plánuje se přemístění oddělení do prostor pavilonu zubní polikliniky lékárny, kde bude zabezpečen bezbariérový přístup. Onkologická ambulance zajišťuje vyšetření nových pacientů a dispenzarizaci vybraných onkologických pacientů pro oblast Strakonicka. Nově také přebírá k dispenzarizaci pacienty z Horažďovicka a Sušicka. Zajišťuje také konziliární činnost pro ON Strakonice. Výraznou část ambulance pak tvoří mammologická ambulance. Lékař pak působí ve společné tzv. melanomové komisi v rámci dermatovenerologického oddělení. Chemoterapie pracuje rovněž pro celý bývalý okres, nyní navíc přibíráme chemoterapii plicních neoplasmat pro okres Písek a částečně Prachatice. Jsme schopni podávat všechny ambulantní režimy. Součástí je i Národní onkologické registr pro okres Strakonice. Zpracovává veškerou onkologickou agendu, hlásí novotvary a zpracovává kontrolní hlášení novotvarů

14 Oddělení ORL Vedoucí lékař MUDr. Hana Vlachová Počet lékařů: 1 Sester: 1 Ostatní: 0 Toto oddělení poskytuje celé spektrum ambulantní činnosti oboru a nadregionálně využívá nadstavbovou kvalifikaci vedoucí lékařky v oboru dětské ORL. Operační výkony jsou prováděny na sálech chirurgického oddělení i na sálku pediatrie. Rozvojem prochází především endoskopická operativa v oblasti nosohlatanu. Ambulantní péče je zajišťována i pro oblast Vodňanska. Součástí služeb je i audiolaboratoř pro kvantitativní vyhodnocení sluchu Stomatologie Vedoucí lékař: MUDr. Otýlie Vlasáková Počet lékařů: 1 Sester: 1 Ostatní: 0 V roce 2004 bylo pracoviště stomatologa vybaveno novým pacientským křeslem. Stomatologická péči je zajišťována v omezeném časovém rozsahu jeden krát týdně Lékárna Vedoucí oddělení PharmDr. Drahomíra Záhorková Počet magistrů 3 Laborantek: 5 Ostatní: 3 Lékárna je umístěna v areálu ON Strakonice. Zabývá se výdejní činností pro veřejnost, výdejem na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení, výdejem HVLP na žádanky pro zařízení ústavní péče, výdejem léčivých přípravků připravených v lékárně pro lůžková oddělení ON Strakonice, kontrolou léčiv a přípravou léčiv. V květnu 2004 byla v lékárně zcela obnovena výpočetní technika a zaveden zcela nový software pro vedení lékárenského provozu. Lékárna dostala k dispozici v přízemí budovy, které zatím nenašly plné využití, protože ja nutná celková rekonstrukce přízemí. Projektová dokumentace je již schválená. Pro veřejnost poskytuje lékárna komplexní lékárenskou péči včetně poradenství, zabezpečuje komplexní sortiment léků, provádí individuální přípravu léků, dodává potravinové doplňky a široký sortiment léčivých rostlin a zdravotnický materiál

15 Střípky z historie nemocnice Představitelé jedné generace chirurgů strakonické nemocnice. (zleva Jaromír Řánek, Jan Nájemník, Anna Kolářová, Libor Chrastil) MUDr. Jaromír Řánek (* ), působil od , primář MUDr. Jan Nájemník (* ), působil jako primář , MUDr. Anna Kolářová (* ), působila , primářka ARO MUDr. Libor Chrastil (* )

16 4.6 DRG kvalitativně - výkonový pohled na lůžkovou péči V nemocnici je sledováno vyhodnocení činnosti hospitalizační péče na základě DRG. V grafu jsou znázorněny průměrné hodnoty za celou nemocnici v jednotlivých letech. (Vyhodnocení pomocí AP DRG verze 1.0 a verze 2.0). Na systém úhrad za pomoci DRG nemocnice nepřistoupila. ONS - váha na jednoho pacienta ,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0, Počty hospitalizovaných a dnů hospitalizace Počet hospitalizovaných Dnů hospitalizace Počet hospitalizovaných Dnů hospitalizace

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Okresní nemocnice Strakonice Výroční zpráva za rok 2004 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o nemocnici 3 Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Dozorčí rada 3.3 Vedení nemocnice 3.4

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO HISTORICKÝ ÚVOD Vojenská nemocnice Brno slouží svému účelu ve stávajícím objektu již od roku 1784. Historie tohoto objektu je však mnohem delší. Nemocnice se totiž nachází v areálu

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více