Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2004. Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice (1990-2004) 200 14.7.1997"

Transkript

1 4 Lékařský úsek 4.1 Lůžkový fond Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice ( ) Rozbor využití lůžkového fondu (metodika ÚZIS) Oddělení Počet lůžek Počet hosp. pacientů Obložnost % Průměrná ošetřovací doba (dny) Interna ,26 6, Interna JIP ,52 2, Interna následná péče ,85 33, Chirurgie ,05 6, Chirurgie JIP ,83 2, Gynekologie ,30 5, Porodnice 21 */ ,96 5, Dětské novorozenci ,69 4, Dětské děti ,86 3, Dětské JIP ,27 2,41 5 Nervové ,45 7,67 6 Plicní ,99 11,57 7 ARO ,19 9,81 8 Oční ,36 4,25 9 Kožní ,44 18,55 Nemocnice - celkem 361 **/ ,47 6,51 ***/ Poznámka: */ Od počet lůžek 14 **/ Od celkem 354 ***/ Bez oddělení následné péče (včetně odd. následné péče 8,32)

2 4.3 Základní kapacitní a výkonové ukazatele Hospitalizační péče Ukazatel Počet lůžek 353,56 337,00 349,21 361,00 358, z toho JIP 19,00 19,00 23,69 27,00 27, z toho následné péče 27,56 16,00 23,56 31,00 31,00 4 Obložnost v % 72,79 73,40 73,69 75,32 72, z toho akutní 72,31 72,38 72,73 73,90 70, z toho následná péče 79,09 93,44 86,99 91,41 95,85 7 Počet hospitalizovaných pacientů Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí Počet ošetřovacích dnů Průměrná ošetřovací doba (dny) 7,34 7,12 7,24 7,42 8, akutní 6,93 6,79 6,79 6,84 6, následná 25,48 26,24 30,23 33,14 34,71 15 Počet bodů za provedené výkony (tisíce) Úhrn vykázaných ZUMů (tis. Kč) Počet bodů na jednu hospitalizaci (tisíce) Počet operačních výkonů z toho chirurgie - velké malé z toho gynekologie - velké malé z toho oční Počet porodů Počet úmrtí z toho novorozenci Letalita % 2.92 % 2,71 % 2,90 % 2.62 % 3,11 % 26 Perinatální úmrtnost (promile) 0 0 1, Počet překladů do jiných zařízení z toho vyšší pracoviště sociální + LDN Počet překladů z jiných zařízení Poznámka: řádka 1, 2, 3: přepočtený počet lůžek k roku řádka 2: včetně 5 lůžek ARO řádka 7: dle počtu uzavřených hospitalizačních účtů řádka 12, 13, 14: výpočet dle vzorce ÚZIS řádka 27 30: z hlášení o hospitalizaci (uzavřené účty) Následná péče Ukazatel Počet pacientů Počet bodů (tisíce) Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí

3 Ambulantní péče Ukazatel Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí Počet ambulantních vyšetření Počet bodů (tisíce) ZUM (tisíce Kč) Vyžádaná péče Ukazatel Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí Počet vyšetření Počet bodů (tisíce) ZUM (tisíce Kč) Laboratoře Ukazatel Biochemická laboratoř 2 Počet výkonů z toho agregovaných výkonů Počet bodů (tisíce) Hematologická laboratoř 6 Počet výkonů z toho agregovaných výkonů Počet bodů (tisíce) Mikrobiologická laboratoř 10 Počet výkonů z toho agregovaných výkonů Počet bodů (tisíce) Patologicko anatomické odd. 14 Počet preprátů (ÚZIS řádek 23) z toho nekropsie z toho biopsie z toho cytologie Počet pitev Počet bodů (tisíce) Dopravní zdravotní služba Ukazatel Počet přepravených pacientů Počet unicitních pacientů z toho I. pololetí z toho II. pololetí Počet bodů (tisíce) Počet najetých km

4 4.4 Stížnosti a pochvaly pacientů, průzkumy spokojenosti Průzkumy spokojenosti pacientů s poskytovanou zdravotní péčí jsou prováděny intervalově dotazníkovým způsobem a kontinuálně formou příspěvků, které může pacient zcela anonymně uložit do schránek pro připomínky, které jsou umístěny na každém oddělení. Stejně jako v roce 2003 bylo i v roce 2004 zaregistrováno 9 písemných stížností. Písemných pochval a poděkování za poskytnutou péči bylo zaznamenáno 10. Některé z nich byly otištěny v regionálním tisku. Střípky z historie nemocnice Interiér nově rekonstruovaného pavilonu interních oborů. Obrázek vlevo pohled nabízející se po výstupu po schodech do 1. podlaží, obrázek vpravo pohled na sousední stěnu haly téhož podlaží

5 4.5 Co znamenal rok 2004 pro oddělení (viděno očima primářů). (Počty osob, znamenají fyzické osoby, ne úvazky.) (Pro popis oddělení jsou použity autentické formulace primářů oddělení pokud byl popis dodán.) Interní oddělení Primář oddělení MUDr. Ivo Horný Počet lékařů: 19 Zástupce primáře MUDr. Ivan Švihálek Sester: 57 Vrchní sestra Marie Buzínová Ostatní: 16 V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl opět jmenován MUDr. Ivo Horný. Na začátku roku 2004 se vrátil po 14 měsících ztracený syn MUDr. Marek Mika z kardiologie Nemocnice Na Homolce, což vedlo k výraznému zvýšení počtu i kvality transtorakálních a především transesophageálních echokardiografických vyšetření. V dubnu složila atestaci I. stupně z vnitřního lékařství MUDr. Markéta Bartošková. Přijat byl nový absolvent 2. lékařské fakulty v Praze MUDr. Dušan Poulíček. Stále stoupá počet hospitalizovaných pacientů na interně, částečně i vlivem prodlužujícího se průměrného věku populace v České republice. Významně nadregionální působnost má gastroenterologická část oddělení. Hemodialýza Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Nýdlová Nárůst počtu pacientů - v 1. čtvrtletí 32 dialyzovaných, ve 4. čtvrtletí 38 dialyzovaných (obojí včetně CAPD). Jeden pacient transplantován. HD služby opakovaně poskytovány pacientům z jiných dialýz (Písek, Prachatice - hospitalisováni na očním, kožním, TRN odd.), dále "prázdninovým pacientům, jeden cizinec, jinak našinci. Oddělení následné péče Vedoucí lékař: MUDr. Marie Kotišová Vzhledem k tomu, že stoupá průměrný věk populace, stoupají i požadavky na následnou péči, která je v ONS zařazena důsledně za péči akutní a na oddělení nejsou přijímáni pacienti z terénu. Oddělení je umístěno v bývalém infekčním pavilonu. Oddělení následné péče poskytuje zdravotní péči nemocným se stanovenou diagnózou po odeznění akutní fáze onemocnění, kdy není možno tuto péči poskytnout ambulantně. Zdravotní péče je zde též poskytována pacientům s apalickým syndromem po překladu z anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Velký význam má skutečnost, že se zde dostává pacientům i rehabilitační péče, kteří tuto péči vyžadující (stavy po úrazech, operacích, mozkových příhodách apod). Pracuje zde i sestra pro oblast sociálních služeb, které jsou nabízeny pacientům

6 4.5.2 Chirurgické oddělení Primář oddělení MUDr. Jan Hlad Počet lékařů: 10 Zástupce primáře MUDr. Jan Vaňata Sester: 46 Vrchní sestra Bohumila Školová Ostatní: 11 V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl jmenován MUDr. Jan Hlad, který se vedení oddělení ujal 1. září Bývalý primář MUDr. A. Thöndel odešel na primariát do nemocnice Rokycany. Současně s novým primářem nastoupil absolvent MUDr. Antonín Jedlička. Provoz oddělení je zajišťován komplexem tří operačních sálů, jednotky intenzivní péče a tří oddělení standardní péče. Ambulantní provoz pro akutní případy je zajišťován nepřetržitě, včetně zákrokového sálku. Kromě toho působí specializované poradny: traumatologická, cévní, mamografická, proktologická a urologická. Byl reorganizován provoz na operačních sálech a odborných ambulancích s cílem zvýšit jeho hospodárnost. V průběhu roku byly vybaveny operační sály novými operačními světly a obnovena monitorovací technika životních funkcí na jednotce intenzivní péče. Byly zavedeny nové operační metody, především operace štítné žlázy, končetinová cévní chirurgie, endoskopické operace žilních perforátorů, jednovrstvé šití anastomóz. Dříve zavedené léčebné postupy, jako např. operace kýl laparoskopickou technikou TAPP, operace haemorrhoidů všemi uznávanými způsoby, aplikace PFN hřebů Targon u určitých zlomenin, kotviček Mitek k reinzerci šlach, využití staplerů v břišní onkologii, jsou nadále rozvíjeny. Celkově se zvýšil počet zejména velkých operací. (Počty výkonů a srovnání s uplynulými léty viz tabulková část výroční zprávy) Gynekologicko porodnické oddělení Primář oddělení MUDr. Jiří Chod Počet lékařů: 8 Zástupce primáře MUDr. Jiří Štětka Sester: 39 Vrchní sestra Ludmila Tomšovicová Ostatní: 5 V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl opět jmenován MUDr. Jiří Chod. V průběhu roku prošlo oddělení několika zásadními organizačními změnami. Byl snížen počet lůžek (z 21 na 14) na oddělení šestinedělí, které bylo nově umístěno v zcela rekonstruovaných prostorách. Nové prostory přinesly podstatě větší komfort pro pacientky. Porodnické oddělení je mezi 26 porodnicemi České republiky, které spolupracují s bankou pupečníkové krve při ÚHKT Praha. K odběru pupečníkové krve získali 19 procent všech rodiček (784 porodů). Strakonická porodnice byla vyhodnocena jako vítěz celostátní akce Odběr pupečníkové krve a získala od Nadačního fondu Kapka naděje sponzorský dar v hodnotě Kč, za který byly pořízeny nové moderní novorozenecké postýlky. Porodnické oddělení má velkou spádovou oblast, zasahující Sušicko, Horažďovicko, Vimpersko, okolí Vacova a Čkyně. Z 784 porodů, při kterých se narodilo 790 dětí bylo 6.6 % porodů operativních (císařské řezy, klešťové porody)

7 4.5.4 Dětské oddělení Primář oddělení MUDr. Vladimír Cílek Počet lékařů: 7 Zástupce primáře MUDr. Olga Kalbáčová Sester: 18 Vrchní sestra Dana Malá Ostatní: 1 V pediatrii nadále dochází k postupné změně spektra hospitalizovaných pacientů. Spádová oblast oddělení je výrazně nadregionální a její rozšiřování souvisí s ukončením dětské lůžkové péče v Nemocnici Vimperk a výrazným omezením v Nemocnici Sušice. V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl opět jmenován MUDr. Vladimír Cílek. V průběhu roku 2004 bylo oddělení přestěhováno z původní historické budovy nemocnice do rekonstruovaných prostor gynekologicko porodnického pavilonu. Došlo k radikálním organizačním změnám, sloučením stanic na jednu při zachování jednotky intenzivní péče. V nových prostorách se zvýšil komfort hospitalizovaných dětí i doprovodu. Organizační změny neznamenaly žádnou redukci rozsahu poskytované péče. Na dětském oddělení jsou hospitalizovány všechny děti hospitalizované v nemocnici, včetně úrazů, akutních operací, plánovaných operací, ORL onemocnění, děti s neurologickým onemocněním a infekčním onemocněním. Dětské odd. vykazuje trvale nejkratší průměrnou ošetřovací dobu, což je v souladu se současným trendem oboru. Na oddělení může být hospitalizována s dítětem i jeho matka (či jiný rodinný příslušník). Do věku šesti let dítěte hradí pobyt pro doprovod zdravotní pojišťovny. Při oddělení funguje škola a mateřská škola. K dětskému oddělení patří též nově rekonstruovaný novorozenecký úsek, který nyní na 14-ti lůžkách (+1 nadstandard) pečuje o cca 800 novorozenců ročně Oční oddělení Primář oddělení MUDr. Jindra Říhová Počet lékařů: 5 Sester: 12 Vrchní sestra Marie Pahorecká Ostatní: 1 V roce 2004 proběhl v závěru roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byla opět jmenována MUDr. Jindra Říhová. Oddělení má nadregionální význam, neboť ve svém oboru zajišťuje léčebnou péči i pro oblast Písecka a Prachaticka. Oddělení je centrem operativy předního segmentu oka. Pro operace je používána tak zvaná měkká čočka. Pacient je po zákroku hospitalizován v průměru 4 dni. V plánu pro rok 2005 jsou investice do přístrojové techniky větší než 2,5 mil. Kč. Oddělení zajišťuje ambulantní péči též pro oblast Vodňanska, oční poradnu pro diabetiky a pro nemocné s glaukomem oka

8 4.5.6 Oddělení TRN Primář oddělení MUDr. Alena Dvořáková Počet lékařů: 3 Sester: 10 Vrchní sestra Marie Vintrová Ostatní: 2 V v závěru roku 2004 proběhl konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byla nově jmenována MUDr. Alena Dvořáková. Plicní oddělení (TRN) se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí dýchacích cest a plic. Jde především o zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí, chronickou obstrukční plicní nemoc, astma bronchiale, intersticiální plicní proces, nádorová onemocnění, tuberkulózu a onemocnění pleury a mediastina. Ambulantní léčebná péče je zajištována pro oblast Vodňanska a Blatenska. Lůžková část oddělení má nadregionální význam protože ve svém oboru zajišťuje léčebnou péči i pro oblast Písecka. V závěru roku proběhla na oddělení rekonstrukce jednoho pokoje na pokoj pro izolaci infekčních ocnemocnení. Na základní interní péči navazují pracoviště funkčního vyšetření dýchacího ústrojí a pracoviště bronchologické. Slouží jak pro hospitalizované tak ambulantní pacienty. Oddělení disponuje částí lůžkovou a ambulantní. Lůžková část má disponuje pokojem pro izolaci pacientů s infekčním stadiem TBC. V plánu pro rok 2005 jsou investice kolem 1 mil. Kč na pořízení bodypletysmografu Kožní oddělení Primář oddělení MUDr. Marie Kalbáčová Počet lékařů: 4 Sester: 7 Vrchní sestra Renata Schanělcová Ostatní: 0 V roce 2004 proběhl v závěru roku konkurz na místo primáře oddělení. Do konkurzu se nepřihlásil žádný zájemce. Řízením oddělení byla dočasně pověřena dosavadní primářka MUDr. Marie Kalbáčová. Kožní oddělení s ambulancemi ve Strakonicích, Blatné a Vodňanech zajišťuje běžnou dermatovenerologickou péči. S pomocí stávajícího přístrojového a personálního vybavení zajišťuje péči o nemocné s chorobami žil dolních končetin v návaznosti na interní, chirurgickou či diabetologickou léčbu. Společně s hygienickou službou a epidemiologickou službou se stará o venerologicky nemocné a jejich aktivní vyhledávání. V ambulantní složce pracuje onkologický tým, který se zabývá diagnostikou, léčbou a hlavně prevencí kožních nádorů. Oddělení má biologický laser, kterým se provádí léčba hlavně bércových vředů, pásového oparu, atopického ekzému, akne. Dále je k léčbě lupénky a atopického eczemu používaná SUP lampa. Tato léčba se provádí společně s balneotherapií. K léčbě a diagnostice žilního postižení je využíván ultrazvukový přístroj. Všechny přístroje jsou využívány jak pro pacienty hospitalizované, tak pro pacienty ambulantní i od jiných odborníků. Na oddělení jsou rovněž prováděny lymfodrenážní masáže

9 4.5.8 Neurologické oddělení Primář oddělení MUDr. Marta Kučerová Počet lékařů: 5 Zástupce primáře MUDr. Pavel Houška Sester: 10 Vrchní sestra Dagmar Štětková Ostatní: 3 V roce 2004 proběhl v závěru roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byla jmenována MUDr. Marta Kučerová. Neurologické (nervové) oddělení se zabývá diagnostikou a nechirurgickou léčbou nemocí centrálního nervového systému (mozku a míchy), páteře a nemocí periferních nervů a svalů. Jde především o cévní mozkové příhody, epilepsie, Parkinsonovu nemoc, roztroušenou sklerózu, nádorová onemocnění a velkou skupinu onemocnění páteře. Nezabývá se léčbou psychiatrických onemocnění. V ambulantní části se oddělení zabývá následnou péčí o vybrané nemocné s cévní mozkovou příhodou, epilepsií, roztroušenou sklerózou, bolestmi zad, Parkinsonovou chorobou, bolestmi hlavy a neuropatiemi. Při oddělení také pracuje lékařka s odborností dětská neurologie, která pečuje o malé nemocné s neurologickými poruchami jak ambulantně, tak při jejich hospitalizaci na dětském oddělení nemocnice. Na oddělení se také provádí ultrazvukové vyšetření mozkových tepen ve spolupráci s ultrazvukovou laboratoří interního oddělení. Pacientům s těžkou spasticitou např. po cévních mozkových příhodách bývá na oddělení aplikován botulotoxin. Oddělení má dále specializovanou laboratoř EEG, která je důležitá pro diagnostiku epilepsie a EMG laboratoř, sloužící k diagnostice onemocnění periferních nervů a svalů. Obě tyto laboratoře slouží jak pro hospitalizované tak ambulantní pacienty. Oddělení rozvíjí i vyšetřování průtoku mozkovými cévami (transcraniální Doppler) ARO Primář oddělení MUDr. Jiří Jiříčko Počet lékařů: 7 Zástupce primáře MUDr. Roman Audolenský Sester: 22 Vrchní sestra Martina Poslední Ostatní: 2 V roce 2004 proběhl v polovině roku konkurz na místo primáře oddělení. Do funkce primáře byl opětovně jmenován MUDr. Jiří Jiříčko. S vývojem operativy chirurgického oddělení stoupá počet hospitalizovaných pacientů v pooperační péči. Oddělení se zabývá stavy, kdy dochází k selhání některé ze životních funkcí a je nutná jejich podpora (otravy, polytraumata, neurologická cévní onemocnění, plicní afekce). Tlak na vedení oddělení přinesl profit na nákladové straně rozpočtu oddělení, především úsporu v materiálové oblasti. Oddělení disponuje moderní technikou na udržování vitálních funkcí. Anestezologická část oddělení zajišťuje poskytování anestezií pro všechny operační obory v nemocnici a pro invazivní diagnostická vyšetření. Jsou poskytovány anestezie jak celkkové, svodové (opichy nervových pletení), spinální a epidurální. Součástí anestezie je i zajištění analgezie

10 Rehabilitace Primář oddělení MUDr. Lubor Janeček Počet lékařů: 1 Fyzioterapeut: 15 Vrchní fyzioterapeut Dana Švecová Ostatní: 1 Oddělení poskytuje pacientům komplexní fyzioterapeutické ošetření, jeho zaměstnanci pracují i na detašovaném pracovišti v poliklinice v Bezděkovské ulici. Pro hospitalizované pacienty zajišťuje oddělení léčebný tělocvik. Rehabilitační péče je poskytovaná i na oddělení následné péče V ambulantní části jsou prováděny vodoléčebné procedury (vířivé koupele, podvodní masáže, perličkové koupele a skotské střiky). Na nových elektroléčebných přístrojích se používají diadynamické proudy, sonoterapie, magnetoterapie, laser, extremiter a přístroj VAS 07. V manüálních technikách se využívá nejnovějších procedur (Vojtova metoda, mobilizace páteře a žeber podle Mojžíšové, Dr. Lewita a metoda Kabata k mobilizaci periferních kloubů) Pacienti jso zváni na konkrétní čas takže čekací doby jsou minimální Centrální laboratoře Primář oddělení MUDr. Stanislav Kubů Počet lékařů: 2 Zástupce primáře MUDr. Alexandra Neubauerová Sester: 17 Vrchní laborantka Renata Holmanová Ostatní: 6 Počátek OKB se datuje s rokem 1958-vznikají tzv."ústřední laboratoře".na počátku šedesátých let se biochemie osamostatňuje a od r.1962 již nese název "Oddělení klinické biochemie".v květnu 1996 byla převedena laboratorní část oddělení nukleární mediciny využívající RIA metody. Od dochází k významnému sjednocení laboratorních oborů, dochází ke sloučení laboratoří hematologie a klinické biochemie a vzniká OKBH. Přestěhováním oddělení KB do přízemí budovy hematologie vznikl nový funkční celek jakožto první etapa úplné centralizace komplementu v ON Strakonice. Funguje centrální příjem vzorků, laborantky hematologie i klinické biochemie se vzájemně v pracovní náplni prolínají, trvá tlak na snižování nákladů oddělení, především formou výběru levnější laboratorní chemie. Na pracovišti biochemickém jsou dva úseky, rutinní a imunochemický. Provádí se přes 100 různých druhů vyšetření. Na imunochemickém úseku je stanovována hladina nejrůznějších hormonů, tumormarkerů, kardiálních markerů a hladiny některých léků apod. Úsek hematologický zajišťuje vyšetření: krevních obrazů, koagulační vyšetření a krevní sklad včetně stanovení krevních skupin, protilátek a křížových pokusů

11 Mikrobiologie Primář oddělení PharmDr. Eva Šimečková Počet lékařů: 1 Zdravotních laborantů: 7 Vrchní laborantka: Irena Kadlecová Ostatní: 4 Oddělení klinické mikrobiologie poskytuje služby v oblasti laboratorní diagnostiky infekčních nemocí jak pro hospitalizované pacienty v nemocnici, tak pro pacienty praktických lékařů a specialistů v našem regionu. Antibiotické středisko při oddělení sleduje průběžně trendy rezistence vybraných patogenů a jejich frekvenci výskytu na jednotlivých odděleních i v komunitě a je začleněno do národního systému monitorování rezistence antibiotik. Jeho nedílnou součástí je konzultační činnost v oblasti racionální léčby pro nemocnici i pro terén. Kvalifikovaná interpretace a zpracování výsledků mikrobiologických vyšetření je důležitou informací pro volbu úvodní a cílené ATB Odborná aktivita oddělení byla korunována certifikátem (viz Příloha č. 4 strana 67) obdrženým na 14. Evropském kongresu ECCMID za publikaci Surveillance of bloodstream infections in Czech hospitals epidemiological Backgound of CZ-EARSS (Autoři: Jindrák, Bergerová Šťastná, Šimečková, Urbášová) Radiodiagnostické oddělení Primář oddělení MUDr. Josef Harcuba Počet lékařů: 3 Zástupce primáře MUDr. Pavlína Maxová Rad. asistentů: 9 Vrchní rad. asistent: Petr Pavlík Ostatní: 2 Radiodiagnostické oddělení je po rekonstrukci na podzim roku 2000 umístěno v chirurgickém pavilonu. Je vybaveno moderními skiagrafickými přístroji pro snímkování především skeletu, páteře, kloubů a hrudníku. Kromě prostých snímků provádí RDO množství složitějších vyšetření různých orgánů na skiagraficko-skiaskopickém přístroji, obvykle po podání kontrastní látky. Jde o vyšetření všech částí trávicího a zažívacího ústrojí, močového a pohlavního ústrojí, páteřního kanálu a ve spolupráci s interním oddělením ERCP. RDO disponuje výpočetním spirálním tomografem (CT), který v provozu od března 2002) se provádí rozsáhlá škála vyšetření orgánů a tkání celého těla. Jde hlavně o vyšetření mozku a páteře, dále orgánů hrudníku a břišní dutiny. Nejsložitější jsou CT angiografie s velmi dobrým zobrazením cév, vyšetření mozkové perfuze v akutní fázi mozkové ischemie a virtuální endoskopie. Ve spolupráci s interním oddělením provádí RDO část ultrasonografických vyšetření u ambulantních i hospitalizovaných pacientů. Od srpna 2004 je ve spektru vyšetření RDO také kostní denzitometrie, využívající skenování kostí předloktí ke zjištění stavu skeletu, eventuelně úbytku kostní hmoty a zvýšeného rizika zlomenin, zejména u žen středního věku a starších

12 Oddělení nukleární mediciny Primář oddělení MUDr. Hana Nájemníková Počet lékařů: 2 Sester: 2 Úseková sestra Irena Fialová Ostatní: 1 Pracoviště sídlí v přízemních prostorách, ve kterých bylo v roce 1972 založeno, a ze stejného roku pochází i přístrojové vybavení. Gamakamera Nuclear Chicago je již morálně i technicky zastaralá, a tak je pochopitelné, že spektrum poskytovaných vyšetření je oproti moderně vybaveným pracovištím značně omezené. Oddělení může provádět pouze statická vyšetření skeletu, plic, ledvin, štítné žlázy a vyšetření distribuce gallia. V průběhu roku 2004 se na oddělení oproti rokům minulým nic podstatného nezměnilo. V dohledné době by však oddělení měla čekat významná změna koncem minulého roku byl vypracován projekt na přemístění oddělení do budovy bývalé lékárny a plánuje se vybavení pracoviště novými přístroji, především SPECT gamakamerou. Nové oddělení by mělo po všech stránkách vyhovovat požadavkům na technickou úroveň přístrojového vybavení i poměrně přísným předpisům na zabezpečení radiační ochrany. Moderní přístrojové vybavení umožní zavést na pracovišti nové vyšetřovací metody, které přinesou množství cenných diagnostických informací, a všichni pracovníci oddělení doufají, že se co nejdříve podaří shromáždit finanční prostředky potřebné na realizaci projektu Patologicko anatomické oddělení Primář oddělení MUDr. Ludvík Neubauer Počet lékařů: 1 Laboranti: 5 Vrchní laborant: Magdalena Jánská Ostatní: 3 Patologie je obor, který se zabývá poznáváním chorobného dění, a to především na základě strukturálních změn. Původním zaměřením oboru bylo provádění pitev jako základního způsobu objektivizace klinické diagnózy a vlivu léčby. S rozvojem nových diagnostických postupů (zvláště zobrazovacích metod) význam pitvy klesá. Přesto však zůstává pitva důležitou činností, především v případech diagnosticky a terapeuticky obtížných nebo z právního hlediska problematických. Nosnou činností oboru jsou mikroskopická vyšetření nenádorových a především nádorových onemocnění (standardní, peroperační, cytologická a specializovaná). Tato mikroskopická vyšetření mají zaměření diagnostická, diagnosticko-prognostická a funkční. V průběho roku byla do oddělení integrovaná cytologická laboratoř centra onkologické prevence, dříve umístěná na oddělení gynekologickém. Vzhledem k havarijnímu stavu laboratorní části budovy patologie, se připravuje přemístění laboratoří do budovy mikrobiologie s vytvořením společného zázemí pro obě laboratoře. Budova stávajících laboratoří a zázemí patologie by byla demolována

13 Psychiatrické oddělení Vedoucí lékař MUDr. František Kučera Počet lékařů: 1 Sester: 1 Ostatní: 0 Psychiatrická ambulance se zabývá především diagnostikou duševních poruch a jejich psychofarmakoterapií. Jde především o psychotické poruchy, depresivní poruchy, těžší neurotické poruchy vyžadující farmakoterapii, organické duševní poruchy a mentální retardace. Psychoterapií se zabýváme jen okrajově (explikace, abreakce, edukace). V oblasti závislostí se je léčba zaměřena především na léčbu alkoholové závislosti a v případě ostatních drog především na poradenství a doléčování. Oddělení se zabývá ochrannými léčbami nařízenými soudem i forenzní psychiatrií. Součástí komplexní ambulantní péče je i gerontopsychiatrie (v domovech důchodců) a defekologie (ÚSP pro mentálně postižené Osek a Mačkov). Důležitou součástí činnosti ambulance je konziliární služba pro všechna oddělení nemocnice Oddělení klinické onkologie Vedoucí lékař MUDr. Pavel Švihálek Počet lékařů: 1 Sester: 2 Ostatní: 0 Onkologie je umístěna 1. a 2. patře tzv. "Stockého vily" v areálu nemocnice. V 1. patře působí onkologická ambulance se samostatnou čekárnou pro onkologické pacienty. Celé 2. patro pak zaujímají prostory pro aplikaci protinádorové chemoterapie, místnost národního onkologického registru a čekárna pro pacienty. Plánuje se přemístění oddělení do prostor pavilonu zubní polikliniky lékárny, kde bude zabezpečen bezbariérový přístup. Onkologická ambulance zajišťuje vyšetření nových pacientů a dispenzarizaci vybraných onkologických pacientů pro oblast Strakonicka. Nově také přebírá k dispenzarizaci pacienty z Horažďovicka a Sušicka. Zajišťuje také konziliární činnost pro ON Strakonice. Výraznou část ambulance pak tvoří mammologická ambulance. Lékař pak působí ve společné tzv. melanomové komisi v rámci dermatovenerologického oddělení. Chemoterapie pracuje rovněž pro celý bývalý okres, nyní navíc přibíráme chemoterapii plicních neoplasmat pro okres Písek a částečně Prachatice. Jsme schopni podávat všechny ambulantní režimy. Součástí je i Národní onkologické registr pro okres Strakonice. Zpracovává veškerou onkologickou agendu, hlásí novotvary a zpracovává kontrolní hlášení novotvarů

14 Oddělení ORL Vedoucí lékař MUDr. Hana Vlachová Počet lékařů: 1 Sester: 1 Ostatní: 0 Toto oddělení poskytuje celé spektrum ambulantní činnosti oboru a nadregionálně využívá nadstavbovou kvalifikaci vedoucí lékařky v oboru dětské ORL. Operační výkony jsou prováděny na sálech chirurgického oddělení i na sálku pediatrie. Rozvojem prochází především endoskopická operativa v oblasti nosohlatanu. Ambulantní péče je zajišťována i pro oblast Vodňanska. Součástí služeb je i audiolaboratoř pro kvantitativní vyhodnocení sluchu Stomatologie Vedoucí lékař: MUDr. Otýlie Vlasáková Počet lékařů: 1 Sester: 1 Ostatní: 0 V roce 2004 bylo pracoviště stomatologa vybaveno novým pacientským křeslem. Stomatologická péči je zajišťována v omezeném časovém rozsahu jeden krát týdně Lékárna Vedoucí oddělení PharmDr. Drahomíra Záhorková Počet magistrů 3 Laborantek: 5 Ostatní: 3 Lékárna je umístěna v areálu ON Strakonice. Zabývá se výdejní činností pro veřejnost, výdejem na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení, výdejem HVLP na žádanky pro zařízení ústavní péče, výdejem léčivých přípravků připravených v lékárně pro lůžková oddělení ON Strakonice, kontrolou léčiv a přípravou léčiv. V květnu 2004 byla v lékárně zcela obnovena výpočetní technika a zaveden zcela nový software pro vedení lékárenského provozu. Lékárna dostala k dispozici v přízemí budovy, které zatím nenašly plné využití, protože ja nutná celková rekonstrukce přízemí. Projektová dokumentace je již schválená. Pro veřejnost poskytuje lékárna komplexní lékárenskou péči včetně poradenství, zabezpečuje komplexní sortiment léků, provádí individuální přípravu léků, dodává potravinové doplňky a široký sortiment léčivých rostlin a zdravotnický materiál

15 Střípky z historie nemocnice Představitelé jedné generace chirurgů strakonické nemocnice. (zleva Jaromír Řánek, Jan Nájemník, Anna Kolářová, Libor Chrastil) MUDr. Jaromír Řánek (* ), působil od , primář MUDr. Jan Nájemník (* ), působil jako primář , MUDr. Anna Kolářová (* ), působila , primářka ARO MUDr. Libor Chrastil (* )

16 4.6 DRG kvalitativně - výkonový pohled na lůžkovou péči V nemocnici je sledováno vyhodnocení činnosti hospitalizační péče na základě DRG. V grafu jsou znázorněny průměrné hodnoty za celou nemocnici v jednotlivých letech. (Vyhodnocení pomocí AP DRG verze 1.0 a verze 2.0). Na systém úhrad za pomoci DRG nemocnice nepřistoupila. ONS - váha na jednoho pacienta ,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0, Počty hospitalizovaných a dnů hospitalizace Počet hospitalizovaných Dnů hospitalizace Počet hospitalizovaných Dnů hospitalizace

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 86 Zdravotní péče 86.1 Ústavní zdravotní péče 86.10 Ústavní zdravotní péče 86.10.1 Ústavní zdravotní péče - krátkodobou nebo dlouhodobou ústavní zdravotní péči, tj. lékařskou

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 Vyhláška MZ ČR č. XXX/2015 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává SZV Změny schválené Pracovní skupinou k SZV Změna v ohodnocení

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Ordinační hodiny MMN v Jilemnici

Ordinační hodiny MMN v Jilemnici Ordinační hodiny MMN v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Jen na objednání (tel.481551152). Poslední pacient bude ošetřen 15 min.před koncem ordinační doby. Pacienty přijímáme

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Mikrobiologické pracoviště Nepodkročitelná personální minima odborností 802, 804,805, 822 a) Mikrobiolog se specializovanou

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop Ing. Petr Mašek 21.10.2015 Zdravotnická pracoviště Typy připomínek Typologie Připomínky k členění a výčtu definovaných pracovišť Nové pracoviště Sdružených

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Okresní nemocnice Strakonice Výroční zpráva za rok 2004 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o nemocnici 3 Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Dozorčí rada 3.3 Vedení nemocnice 3.4

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Kolektiv autorů: Doc. MUDr. Martin Anders, PhD. Zuzana Fišarová Prim. MUDr. Jaromír Hons, PhD.

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Ceny za výkony plicního oddělení

Ceny za výkony plicního oddělení IČO: 26360527 Nahrazuje: 7.1 Příloha č. 1 Ceny za výkony plicního oddělení TRN Očkování proti TBC 489,-- Spirometrie na vlastní žádost 300,-- Tuberkulinová zkouška 396,-- IČO: 26360527 Nahrazuje: 7.1 Příloha

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 5 6 5 7 IČZ smluvního ZZ 2 2 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 2 N 0 0 2 Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2005 Okresní nemocnice Strakonice Výroční zpráva za rok 2005 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o nemocnici 3 Organizační struktura 3.1 Struktura

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 3 19.9.2003 Gynekologická péče v roce 2002 Podkladem pro zpracování údajů o činnosti oboru

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2000 Jeseník Šumperk Olomouc Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS ČR 2001

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 23.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00 12.00 jen sestra 08.00 12.00 jen sestra 07.00

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Informace o službách a péči Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Pomůžeme Vám vrátit se do aktivního života MUDr. Arnold Pavlík primář oddělení rehabilitační

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801120 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Olomoucký

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Rizika v činnostech farmaceutických společností 2016 XI. konference

Rizika v činnostech farmaceutických společností 2016 XI. konference Rizika v činnostech farmaceutických společností 2016 XI. konference Příležitosti a výzvy českých nemocnic v roce 2016 aneb imperativy úhrad po segmentech, vývoj centrové péče a efektivní nákupy a pozitivní

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA Húskova 2, 618 32 Brno

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA Húskova 2, 618 32 Brno PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA Húskova 2, 618 32 Brno SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE Léčebna poskytuje pacientům zdravotní péči formou ústavní i ambulantní péče. Lůžková psychiatrická péče je poskytována dospělým pacientům

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance od 11.8.2014 08.00-12.00 jen sestra 12.30-15.00 08.00-12.00

Více

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny Ing. Petr Mašek Zdravotnická pracoviště Návrh typologie Cíl Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác

Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác POČET VĚZNIC A PŘIDRUŽENÝCH ZAŘÍZENÍ POČET NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ nutričních terapeutů ve VSČR působí celkem 5 jednotlivé

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ Úvod Aktualizovaný seznam ambulancí navazuje na jeho první verzi z roku 2004. Tentokrát jsme jej rozšířili o nové ambulance v připojených nemocnicích Broumov a Opočno, samostatně

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více