ročník 4 číslo 1 uzávěrka tohoto čísla dne Otvíráme čtvrtý ročník REFORa Hanelore Zwesper-Goll: Ergoterapie v Německu...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 4 číslo 1 uzávěrka tohoto čísla dne 4. 2.1993 Otvíráme čtvrtý ročník REFORa... 2-3 Hanelore Zwesper-Goll: Ergoterapie v Německu..."

Transkript

1 ročník 4 číslo 1 uzávěrka tohoto čísla dne REHABILITAČNÍ FORUM O B S A H : ÚVOD strana Otvíráme čtvrtý ročník REFORa ODBORNÉ PRÁCE Hanelore Zwesper-Goll: Ergoterapie v Německu VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU Akce Katedry diagnostiky a terapie hybných poruch ILF Třeboň Pražské rehabilitační semináře ORGANISACE REHABILITAČNÍ PÉČE Přehled navržených a upravených registračních listů ČRS do připravované revise Seznamu výkonů ODBORNÉ a PROFESNÍ ORGANISACE ČESKÁ REHABILITAČNÍ SPOLEČNOST Navrátilová L.: Činnost sekce ergoterapie ČRS Soustředění školitelů fyzikální terapie pro praktiky...24 SDRUŽENÍ LÉKAŘŮ FBLR - kontaktní adresa...24 SPOLEČNOST MYOSKELETÁLNÍ MEDICINY Některé informace z Bulletinu č. 1 a Akce MSM...25 Předplatné časopisu Mannuele Medicin...25 FYZIATRICKÁ SPOLEČNOST - kontaktní adresa...26 UNIE REHABILITAČNÍCH PRACOVNÍKŮ - kontaktní adresa...26 INFORMACE Oznámení o semináři Dr. Ruth RICE z USA...27 Informace sekce ergoterapie...27

2 ÚVOD Otvíráme čtvrtý ročník REFORa Je s podivem, jak v této hektické době čas utíká. Když jsme se domlouvali na vydávání zcela nového typu časopisu pro odbornou veřejnost před 3 lety, netušil jsem, co vše nás za tu dobu potká. Ale vraťme se k dnešku. Začínáme počítat první dny nového českého státu, který se zde objevil, ani pořádně nevíme jak. Většina z nás je vyčerpána uplynulým obdobím a přitom očekávané události tohoto roku neslibují mnoho šancí na odpočinek. Osobně při střízlivém zhodnocení situace oboru po třech letech snahy o změnu k lepšímu musím konstatovat, že množství úsilí věnovaného snaze o jeho prosazení přineslo minimální úspěchy. Chyba bude nejen v nás, ale také v současné celospolečenské situaci, konkrétně v průběhu reformy zdravotnic- tví. To, co jsem již před rokem naznačoval - zpomalení reformy zdravotnictví - je dnes již zcela zjevné a začíná doba hledání příčin a cesty, jak vzniklou situaci řešit. Privatizace probíhá v inverzní podobě znárodnění zdravotnictví v roce 48 a v některých chvílích se domnívám, že byla předhozena zdravotníkům tímto způsobem zcela programově. Místo aby se dohodli a sjednotili v situaci, kdy jim stát prostřednictvím VZP naprosto oficiálně platí za práci polovinu toho, na co mají podle státních kalkulací nárok, probíhají boje, čí privatizační projekt zvítězí. V této situaci si nikdo ani neuvědomí, že je to jedno. Při současném systému zdravotního pojištění a odměny za práci zdravotníků stejně nebudou schopni získané objekty udržet provozováním zdravotní péče. Buď nuceně změní předmět podnikání nebo budou muset stejně získané objekty prodat. Většina na tom určitě nezbohatne. Současná koncepce zdravotního pojištění místo možnosti vykonávat svobodné lékařské povolání udělala ze zdravotníků nárazník mezi státem (VZP, MZ) a jeho obyvateli (pojištěnci). Ve Švýcarsku například lékař poskytne pacientu ošetření a předloží mu účet za poskytnutou péči. Problém jeho úhrady je řešen na úrovni pojištěnce a jeho pojišťovatele - zdravotní pojišťovně. Také zde je pravidlem spoluúčast pojištěnce na hrazení zdravotní péče. Minimální (kolem 10 %), ale je prakticky na veškeré zdravotní služby. Ale vraťme se k problematice oboru. O podhodnocení režií jsme již psali mnohokrát. První (i když nepřesné) statistiky to potvrzují. I když vezmeme v úvahu, že výkony pod odborností našeho oboru - 201, 918, mohou vykonávat i jiná

3 pracoviště, nic nezměníme na tom, že v ČR za měsíc září 92 tvořil počet výkonů v ambulantní praxi 2,68 % ( u hospitalizací 2,71 %), ale body za tyto výkony připsané pouze 1,62 (1,01) % celkového souboru všech odborností v ČR. To zcela jednoznačně prokazuje, jak jsou bodové hodnoty našich výkonů podhodnoceny v relaci s ostatními. Pokud velmi urychleně nedojde k úpravě úhrad za výkony naší odbornosti, bude jak pro vedoucí zdravotnických zařízení i kolegy lepší pracoviště léčebné rehabilitace a fyziatrie zrušit a vrátit se k původní specializaci. O postupu odborné společnosti píšeme na jiném místě, ale je nutno konstatovat, že ani jedna z organizací (, Sdružení FBLR, odborné společnosti) nebyla schopna běžným postupem dosáhnout nápravy. Dokonce jak MZ, tak VZP dopis odborné společnosti ( s upozorněním na nedostatky hodnocení výkonů a žádostí o projednání) vrátily odesilateli s dalšími připomínkami od zařízení z terénu. Lékařská komora (jako třetí adresát) se ani neozvala. Přesto netřeba ztrácet naději. Vzhledem k tomu, že je zájem mnoha dalších odborností vykazovat kody fyziatrické, je stále více hlasů, že jsou tyto výkony bodově výrazně podhodnocené. Dokonce MZ již upozornilo na tuto skutečnost VZP a lze předpokládat urychlené řešení. Je ale nutno zajistit nápravu nejen u výkonů zajímajících širší zdravotnickou veřejnost, ale všech kodů našich odborností. Ing. Srnová, vedoucí odboru pojištění na MZ dostala od odborné společnosti podklady k opravené režii našich zařízení. Zde patří dík všem, kteří dali k dispozici svoje hospodářské podklady a soustavným jednáním se zákonodárci iniciovali řešení naší svízelné situace. Ve zpravodaji najdete seznam navrhovaných výkonů do nové verze Seznamu. Není dokonalý, ale jistě vyřeší některé největší nedostatky starého Seznamu. Bohužel na této úrovni nelze řešit problém největší - zohlednění odbornosti nositele výkonu. Tato snaha bude nutná na dohadovacích řízeních k Seznamu, první bude v Praze. Na závěr ke Zpravodaji. Jak zjišťujete, princip a základní forma v tomto roce zůstává stejná, pouze se podařilo zajistit od dalšího čísla vytištění obálky na pevnějším papíře. Současně došlo k určitému zpoždění u prvního čísla tohoto roku, které se během prvního čtvrtletí pokusíme vyrovnat. Příspěvky do dalšího čísla REFORa posílejte proto do konce února, nejpozději do Za redakční radu ještě jednou vše nejlepší v roce 1993 a pevné zdraví přeje Jan C A L T A

4 Inzertní rubrika REFORa Natur Vital s.r.o. nabízí: Natur Vital s.r.o. nabízí zdravotní pomůcky pro přirozenou léčbu revmatických, kloubních, svalových a vertebrogenních onemocnění. Dále pomůcky pro léčbu astmatu a prevenci proleženin. 1. Bandáže MEDIPOLAN s trvalým elektrostat. nábojem 360,- až 1200,- Kčs dle místa aplikace. 2. Rychloohřevný obklad RUHEWOL 20 x 40 cm 705,- Kčs 3. Zdravotní matrace a polštář pro vozíčkáře CORPOFORM 850,- až 4700,- Kčs dle velikosti. 4.Japonský přenosný kyslíkový přístroj OXYMATE LS ,- Kčs a další řádně atestované výrobky. Uvedené ceny jsou s DPH! Možnost zásilkového prodeje. Informace o prodeji a distribuci mohou zájemci získat na adrese: L. Greňová, Vondroušova 1210, Praha 6, tel. 02/ ODBORNÉ PRÁCE ERGOTERAPIE V NĚMECKU 1. Historie ergoterapie v Německu V roce 1920 se v Bostonu /USA/ zřídil první oficiální kurz pro ergoterapii. První konkretní kroky byly v Německu v r započaté Dr. Simononem s psychicky nemocnými. Koncem 2. světové války se musela pro hodně raněných zřídit rehabilitace. Z Velké Británie a z USA přišla pomoc. Přes anglický Červený kříž přišli do Německa "occupational Therapists". V Bad Pyrmontu vzdělávali od r do 1949 v krátkých kurzech první ergoterapeuty. V r se v Annastiftu v Hannoveru zřídila první škola pro ergoterapeuty s dvouletým kurzem. Již po krátké době se připojil třetí rok jako praktikum. Do r bylo v Německu 7 škol, dnes v r máme přibližně 65 škol s školáky ročně. Bohužel není kvalita všech škol stejně dobrá. Zákon pro povolání ergoterapeutů se schvaloval v r První smlouva s nemocenskou pokladnou o převzetí útrat za léčení v ergoterapeutických praxích byla v r.1980 sjednána. Dnes máme přibližně 450 soukromých praxí v Německu. 2. Vzdělávání ergoterapeutů v Německu V Německu existují soukromé a státní ergoterapeutické školy. Skoro ve všech se platí školné od 300 až do 1.000,-DM měsíčně. Vzdělávání trvá 3 roky. Dělí se na 2 roky teorie a 1 rok praxe v různých nemocnicích. Jsou velmi intenzivní snahy, aby se vzdělání ergoterapeutů vyzvedlo na úroveň vysokoškolskou a prodloužilo se na 4 roky.počítá se, že se tohoto cíle dosáhne běhen roků.

5 V žádné zemi evropského společenství není vzdělání ergoterapie postaveno na úroveň středoškolskou jako v Německu. Jako v jiných nelékařských, ale zdravotnických povoláních jsou také u ergo. velké snahy o aktualizaci učebních osnov. Se změnou se počítá během 2-4 roků. Mohu Vám tedy představit dnešní stav, který za několik roků bude určitě jiný. Na celém světě se ve vyučování i práci ergoterapie zmenšuje důležitost řemesla a zvětšuje význam speciálních oborů. Efektivní rehabilitace bez ergoterapeutů se ale již nikde nedá představit. Podle dnešních zákonů se v německých ergoterapeutických školách vyučují následující předměty: - anatomie, biologie, psychologie - zdravotní zásady a hygiena - vyučování o zákonech, které se týkají rehabilitace, povolání ap. - všeobecná informace o nemocech - speciální vyučování o nemocech s diagnostikou, terapií s preventivním a rehabilitačním opatřením - farmakologie - sociologie - fyziologie - pedagogika a zvláštní pedagogika - rukodělná práce a sice s textilními materiály, dřevem, kovy, papírem a lepenkou, hlínou, kůží, umělou hmotou a podobnými materiály, výtvarné umění, technické kreslení - sportovní výchova apod. - pomůcky k soběstačnosti a nezávislosti a jejich používání - speciální metody léčení v chirurgii, ortopedii, neurologii, psychiatrii, pediatrii, psychiatrii mládeže a dětí, geriatrii a sestavení léčebných plánů, používání protéz a jiných pomůcek - vystupování, jednání, písmo Praktické vzdělávání - povinné praktikum z ortopedie a psychiatrie - povinné praktikum v pracovní výchově /v dílnách pro postižené/ - volitelné povinné praktikum z neurologie, geriatrie, pediatrie - exkurze a práce v různých závodech Jak jsem se již na začátku zmínila, školy, které přikládají význam na dobré vzdělání, kladou důraz na dobré vzdělání, kladou důraz na sociologickou, lékařskou, psychologickou a speciální výuku. Další část je věnována sebepoznání. Práce s novými technickými pomůckami jako počítač a elektronické pomůcky by měla být samozřejmostí. Pracovní obory Ergoterapeuti pracují skoro ve všech lékařských oborech s postiženými a nemocnými lidmi skoro každého věku. Představím nejdůležitější cíle a metody, nárok na úplnost nemám. Chirurgie, ortopedie, traumatologie, revmatologie: cvičení motoriky - funkční pro udržení a podporování pohyblivosti, síly jemné motoriky - na otužení jizev, výchova k soběstačnosti a nezávislosti /= ADL/, poradit, vyhledat a cvičit /nebo i udělat/ kompenzační pomůcky, poradit zařízení bytu, dlahy, prophylaxe zkracování svalů a šlach, training s protézami.

6 Neurologie a interní nemoci: výchova k soběstačnosti a nezávislosti, motoricky funkční léčení a cvičení, učení kompenzačních pohybů a triků, cvičení mozkových výkonů /např. paměť, koncentrace, vnímání, logické myšlení, kulturní techniky/. Koncepty léčení jsou podle Bobathů, Affolter, PNF, facio-orální terapie podle Kay Combs apod. Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, psychosomatika, psychiatrie dětí a mládeže, léčení chorobných návyků: - podporovat a školit schopnosti k sebevnímání, k sebezobrazení a sebekritice - podporovat vyvinutí schopnosti afektů a citlivosti - podporovat schopnosti senzomotorické a cvičení mozkových výkonů kognitivní např. velké a jemné motorické pohyby, koncentrace, paměť apod. Pediatrie: podporování vyvinutí a stabilizace senzomotoriky, dlahy, poradit a cvičit s kompenzačními pomůckami a protézami výchova k soběstačnosti a nezávislosti, senzorická integrace, cvičení motoriky úst, terapie dětí a nápadným chováním. Geriatrie: podporování a cvičení různých schopností, které se zapomínají, když je člověk nepoužívá, např.: řeč, paměť, psaní, počítání, soběstačnost a nezávislost, training schopností, které nejsou řízené na určitý účel / hudba, kreslení, tanec, gymnastika, pěstování koníčka apod./ to znamená podporování a udržování psychické stability a zdraví. Při dodatečných neurologických onemocněních je samozřejmá léčba jako bylo řečeno dříve. Onkologie: psychická stabilita, podpora schopností k vnímání, podpora schopností soběstačnosti a nezávislosti. Training kompenzačních pomůcek, training schopností duševních a mozkových / paměť, koncentrace apod./. Training motoricky - funkčních schopností, všeobecná aktivita s pomocí řemeslnického a uměleckého tvoření. Možnosti pracovních zařazení ergoterapeutů - v nemocnicích - domovy pro dlouhodobě nemocné a postižené /např. geriatrie, pediatrie/ - terapeutická centra - internáty pro postižené /např. připojené k dílnám pro postižené/ - ambulantní stanice - dobročinné sociální spolky - v trestnicích - rehabilitační centra - centra pro rekvalifikaci - zvláštní školky a školy - v dílnách pro postižené - v soukromých praxích - v denních klinikách /psychiatrie, geriatrie/ - u podniků pro rehabilitační pomůcky - v ortopedických odborných prodejnách - vyučují ve školách pro ergoterapii - u organizací svépomoci / např. Rheuma - liga, roztroušenou sklerozu/

7 Další vzdělávání a možnosti specializace Existuje velmi mnoho různých kurzů a možností pro další vzdělávání a kvalifikaci, např. Sensovická Integrace, Bobath, Affolter, Frostig, cvičení mozkových schopností s počítačem nebo podle metody paní Schweizerové apod. Každý si může vybrat podle zájmu a svého pracovního oboru. Často se zaměstnavatel podílí určitou částkou na zaplacení kurzu, ale jen v několika spolkových zemích Německa existuje zákon o nároku na 5 dní dovolené pro další vzdělávání.očekává se vlastní iniciativa a angažovanost. Bohužel málokdy se další kvalifikace vyplatí finančně. Ale i zde jsou snahy, změnit tarify a tarifní smlouvy tak, aby se další kvalifikace a angažovanost honorovala. Přeji nové škole Ergoterapeutů vše nejlepší do budoucnosti, a aby vychovala mnoho nadšených a angažovaných ergoterapeutů. Hanelore Zwesper-Goll Tento referát byl přednesen na Pracovní konferenci sekce ergoterapie ČRS v Ostravě. Další materiály jsou připraveny k publikaci. VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU Katedra diagnostiky a terapie hybných poruch ILF Třeboň, Ústav léčby hybných poruch tel kl. 235 fax Kurs revmatologie studijní plán na rok Určení... pro internisty a praktické lékaře 2. Kvalifikační předpoklady... atestace v základním oboru 3. Místo konání... ÚLHP Třeboň 4. Doba trvání... 2 dny 5. Termín Plánovaný počet účastníků Obdorný vedoucí... prof. MUDr. M.Adam, DrSc. 8. Zakončení... závěrečná diskuse 9. Náplň... odborné přednášky revmatologickoortopedického zaměření, praktické využití oboru v medicině. 10. Cena... účastnický poplatek ,-Kčs ubytování + strava ,-Kčs celkem ,-Kčs

8 Kurs revmatologie 1. Určení... pro internisty a praktické lékaře 2. Kvalifikační předpoklady... atestace v záklaním oboru 3. Místo konání... ÚLHP Třeboň 4. Doba trvání... 2 dny 5. Termín Plánovaný počet účastníků Odborný vedoucí... prof. MUDr.M.Adam, DrSc. 8. Zakončení... závěrečná diskuse 9. Náplň... odborné přednášky revmatologickoortopedického zaměření, praktické využití oboru v medicině 10. Cena... účastnický poplatek...500,- Kčs ubytování + strava...400,- Kčs celkem...900,- Kčs Forma, funkce, facilitace 1. Určení...pro praktické lékaře, neurology, ortopedy, lékaře FBLR, revmatology, absolventy rehab. fak. FTVS 2. Kvalifikační předpoklady... atestace v základním oboru, základní znalosti " stereotypů" podle prof. Jandy 3. Místo konání... ÚLHP Třeboň 4. Doba trvání... 2 dny 5. Termín Plánovaný počet účastníků Odborný vedoucí... Helena Hermachová 8. Zakončení... závěrečná diskuse 9. Náplň... neurofyziologické aspekty facillitačně - inhibičních přístupů při vyšetřování a terapii hybného systému, praktická aplikace 10. Cena... účastnický poplatek Kčs ubytování + strava ,-Kčs celkem ,-Kčs Základní informace Předběžné přihlášky zašlete / formulář "přihláška na školicí akci ILF"/ na adresu: ULHP instruktorka kurzů ILF Třeboň

9 Organizace kurzu: bude upřesněna zvláštním dopisem vybraným účastníkům. Potvrzení o účasti: každý účastník semináře nebo kurzu, který splnil předem stanovené podmínky, dostává potvrzení o účasti, případně osvědčení o vyškolení v dané technice - dle povahy akce. Radka Prokešová instruktorka ILF - Třeboň OLHP - Třeboň Těšíme se na Vaši účast. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pražské rehabilitační semináře Po delší přestávce se uskutečnil dne odborný seminář České rehabilitační společnosti, a to v posluchárně Kliniky rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2. Také příští semináře se budou konat na tomto místě, protože sál Lékařského domu se prý nedá dostatečně vytopit a některé termíny jsou již obsazené. Na prvním letošním semináři byla střední účast a bohatý program, který zajistili Dr.J.Papoušek, Dr.A.Herbenová a L.Navrátilová na téma "Rehabilitace po cévních mozkových příhodách". Další semináře by se měly konat pravidelně, krom vlastního tématu budou vždy sděleny informace z výboru ČRS a oboru vůbec. Protože jsem se ujal organizace seminářů, spěchám, abych zařadil do REFORa program pro nejbližší 2 měsíce. Protože se sešlo témat dostatek, navrhuji krom seminářů ČRS, které se budou konat vždy 3. středu v měsíci v 16 hodin, ještě další odborné semináře vždy první středu v měsíci, pro změnu v 15,30 hodin. Srdečně zveme veškerou odbornou veřejnost, především členy ČRS, a také studenty odborných rehabilitačních škol, kteří představují budoucnost oboru. Vyzýváme také čtenáře, aby vyjádřili svůj názor na semináře (častost, doba začátku) a navrhovali témata a přednášející, o něž by měli zájem. doc.dr.j.votava Program nejbližších seminářů (Albertov 7, Praha 2) v 16,00: Privatizace fyzioterapeutických pracovišť Dr.M.Kadlec a j v 15,30: Informace o technických pomůckách pro postižené, rehabilitační inženýrství. Ing.M. Misauer v 16,00: Metodika a výsledky při léčbě funkčních sterilit dle pí Mojžíšové. H.Saparová, D.Šrámková 7.4. v 15,30: Partnerská a sexuální problematika u tělesně postižených. Dr.J.Votava, Dr.J.Šplíchal, Dr.J.Lachman

10 21.4. v 16,00: Rehabilitační školství - naděje a problémy. Zástupci jednotlivých škol P.S. redakce se omlouvá za nesprávné uvedení místa seminářů v posledním čísle minulého roku. J.C. ORGANISACE REHABILITAČNÍ PÉČE Přehled navržených a upravených registračních listů ČRS do připravované revize Seznamu výkonů Odbornost nově navržené výkony - A Poř.číslo: 1 odborná společnost č.79 - Myoskeletální medicina, předseda MUDr.J.Jandová,Železniční nemocnice Praha 2, Helénská 3, Název výkonu: Myoskeletální rozbor Vyšetření pohybové soustavy jako celku, včetně svalů, vazů a kloubů, tak i jednotlivých pohybových segmentů páteře za účelem diagnostickým Poř.číslo: 2 Sdružení lékařů FBLR v ČR, Pod Marjánkou 12, rehab.odd., Praha 6 Název výkonu: Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu. Odbornost navržené změny výkonů - B B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu O2101 Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, , Praha 2 Název výkonu: Komplexní vyšetření lékařem - odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

11 Základní interní, neurologické a ortopedické vyšetření, prostudování dosavadní dokumentace, kompletní anamnesa - NO,RA,OA a podrobná pracovní a sociální anamnesa, funkční vyšetření hybného systému, dif.dg. rozvaha, dg. závěr, stanovení krátkodobého rehabilitačního plánu a základních směrů dlouhodobého rehabilitačního plánu B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu O2102 Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, , Praha 2 Název výkonu: Cíleně zaměřené vyšetření lékařem - odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace Zúžené komplexní vyšetření se zaměřením na požadovanou službu,event.dg, event.terapeut.zásah B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu O2103 Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, , Praha 2 Název výkonu: Kontrolní vyšetření lékařem - odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace Metody v minimálním nutném rozsahu pro posouzení hlavně výsledku léčby B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, , Praha 2 Název výkonu: Stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu na základě proběhlé rehabilitační konference Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta v jiných oborech,podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem Odbornost 201-doplnění údajů-c C: Doplnění údajů k výkonu číslo kódu Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, Praha 2 Název výkonu: Infiltrace spoušťového bodu (trigger point) / ovlivnění reflexně vzniklých změn ve svalstvu, fasciích, vazech, které obvykle působí jako spoušťové body pro přenesenou bolest/ C: Doplnění údajů k výkonu číslo kódu Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, Praha 2 Název výkonu: Měkké a mobilisační techniky

12 výkon vázaný na předložení VZP dokladu o zkouškou ukončeném kurzu /mobilisace bez nárazu, postisometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další / C: Doplnění údajů k výkonu číslo kódu Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, Praha 2 Název výkonu: Mobilisace páteře nebo kloubu - s nárazem výkon vázaný na předložení VZP dokladu o zkouškou ukončeném kurzu Odbornost nové výkony označené A Poř. číslo: 1 Společnost pro myoskeletální medicinu ČLS, sekce fyzioterapeutů ( dále Spol.m.m.) Název výkonu: Myoskeletální komplexní rozbor. Specifické vyšetření pohybové soustavy se zvláštním zaměřením na funkční poruchy hybné soustavy. Poř. číslo: 2 Spol.m.m. Název výkonu: Cílený myoskeletální rozbor. Specifické vyšetření pohybové soustavy se zvláštním zaměřením na funkční poruchy hybné soustavy cílené na konkrétní obtíže pacienta, nebo cílený dotaz lékaře, který vyšetření doporučil. Poř. číslo: 3 Spol.m.m. Název výkonu: Kontrolní myoskeletální rozbor. Specifické vyšetření pohybové soustavy se zvláštním zaměřením na funkční poruchy hybné soustavy v minimálním rozsahu nutném pro posouzení výsledků léčby. Poř. číslo: 4 Spol.m.m. Název výkonu: Mobilizační a měkké techniky (20 min., možno účtovat dvakrát v jednom sezení) Specifické léčebné techniky pro obnovení kloubní vůle, úpravu intra a intermuskulárních vztahů a k ovlivnění funkčních patologických změn v měkkých tkáních.

13 Poř. číslo: 5 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova prováděná VŠ fyzioterapeutem. Metodiky LTV a FT dle výkonů uvedených v sazebníku pro fyzioterapeuty se středoškolským vzděláním (918). Poř. číslo: 6 Název výkonu: Moiré vyšetření. Vyšetření opticky zachycující tvar a symetrie těla; 15 minut. Poř. číslo: 7 - Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Edukační pohovor. 15 minut. Poř. číslo: 8 - Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Administrativní výkon 15 minut. Poř. číslo: 9 - Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Zmeškaná či neomluvená návštěva 15 minut. Odbornost návrh změny údajů - B B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Polyemg vyšetření Cíleně zaměřené vyšetření, sloužící k zhodnocení pohybových stereotypů pacienta a k výběru individuálních cviků dle výsledků vyšetření (kalkulace provedena na jeden "kanál"); 45 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9219 Název výkonu: Komplexní vyšetření VŠ fyzioterapeutem.

14 Komplexní vyšetření pacienta pro stanovení adekvátních postupů fyzioterapie. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9217 Název výkonu: Cílené vyšetření VŠ fyzioterapeutem. Cílené vyšetření pacienta s již specifikovanými zdravotními obtížemi pro stanovení adekvátních postupů fyzioterapie. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9249 Název výkonu: Kontrolní vyšetření VŠ fyzioterapeutem. Kontrolní vyšetření pacienta pro posouzení výsledků léčby, jejich případné doplnění či korekci. Odbornost návrh na vyřazení výkonu - D D: Návrh na vyřazení výkonu číslo kódu 9216 Zdůvodnění návrhu na vyřazení: Výkon je součástí doplněných kódů , 9231, 9222, 9223 a nově navrhovaného výkonu "Kineziologické vyšetření kontrolní" - Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Speciální vyšetřovací techniky v rehabilitaci D: Návrh na vyřazení výkonu číslo kódu 9220 Zdůvodnění návrhu na vyřazení: Oba výkony označené uvedenými kódy budou nahrazeny novým výkonem "Mobilizační a měkké techniky", a tedy novým kódem. Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS, sekce fyzioterapeutů Název výkonu: Mobilisace páteře (15 minut) D: Návrh na vyřazení výkonu číslo kódu 9250 Zdůvodnění návrhu na vyřazení: Výkon bude nahrazen novým kódem "Mobilizační a měkké techniky", a tedy novým kódem. Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS, sekce fyzioterapeutů Název výkonu: Mobilisace periferních kloubů - 15 minut Odbornost nové výkony označené A Poř.číslo: 1 Česká fyziatrická společnost (dále )

15 Název výkonu: Vodoléčba I. Hypertermická nebo zklidňující procedura v rámci vodoléčby. Předehřátí pacienta před ostatními vodoléčebnými procedurami v páře, horkém vzduchu nebo teplou sprchou a udržení přebytku tepla (např.suchý zábal), získaného hypertermizující procedurou. Poř. číslo: 2 Název výkonu: Celková vodní koupel. Izotermická nebo hypertermická celková vodní koupel perličková, termální, přírodní minerální nebo s přísadami. Poř. číslo: 3 Název výkonu: Vodoléčba II. Vodoléčebné procedury aplikované na končetiny - vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, studené zapařovací koupele. Poř. číslo: 4 Název výkonu: Inhalace prostorová. Inhalace minerální vody s ev. přísadou Ca. Poř. číslo: 5 Název výkonu: Mobilizace páteře. Technika pro obnovení kloubní vůle kloubů páteře; 15 minut. Poř. číslo: 6 Unie rehabilitačních pracovníků (dále ) Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Administrativní výkon. 15 minut. Poř. číslo: 7 Název výkonu: Zmeškaná či neomluvená návštěva. 15 minut. Poř. číslo: 8

16 Název výkonu: Kineziologické vyšetření kontrolní. Vyšetřovací metody sloužící k posouzení výsledku terapie v nezbytně nutném rozsahu; 15 minut. Poř. číslo: 9 Název výkonu: Mobilizace periferních kloubů. Technika pro obnovení kloubní vůle periferních kloubů; 15 minut. Poř. číslo: 10 Název výkonu: Fyzikální terapie I Aplikace IR a UV záření, horký zábal, kryoterapie, parafínová lázeň. Ev. jiné přístroje s pořizovací hodnotou do ,- Kčs; 15 minut. Poř. číslo: 11 Název výkonu: Fyzikální terapie II Galvanizace, iontoforéza, diadynamik, aplikace interferenčních proudů, ultrazvuk, magnetoterapie, podtlakové přístroje, přístrojové trakce a pod. - přístroje do ,- Kčs. Klasické fyzikální úkony vyžadující určitou náročnost na čas a odbornost terapeuta; 15 minut. Poř. číslo: 12 Název výkonu: Fyzikální terapie III Diatermie (krátkovlnná, mikrovlnná), Vasotrain, 4-komorová galvanická lázeň, elektroléčebná vana. Elektroléčebné výkony na přístrojích dražších než ,-Kčs. Jsou náročné na čas a odbornost terapeuta; 15 minut. Poř. číslo: 13 Název výkonu: Fyzikální terapie IV Speciální selektivní stimulace, stimulace oslabených svalů, laseroterapie, myofeedback, TENS; speciální výkony, které kladou vysoký nárok odborný i časový na terapeuta. Vyžadují samostatnou vysoce kvalifikovanou činnost při výkonu a hlubší odborné znalosti; 30 minut.

17 Odbornost návrh na změnu údajů - B B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9201 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova skupinová typ I. 3-5 léčených Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, v tělocvičně, venku na hřišti, A 15 minut - vyúčtovává se na jednoho pacienta. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9202 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova skupinová typ II 6-12 léčených Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, v tělocvičně, venku, na hřišti a jiných sportovištích, á 15 minut, vyúčtovává se na 1 pacienta. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9203 Krl Název výkonu: Ergoterapie kondiční skupinová (počet lidí ve skupině podle specifiky postižení; do 10ti lidí). Zahrnuje řadu činností: práce se dřevem, keramikou, kůží, textilem, sádrou, těstem, grafika, kresba atd. Výběr podle typu postižení. Má nezastup. místo u dětských i dospělých pac. na onkologických, hematologických, psychiatrických odd., geriatrie a dlouhod. hospitalizovaných. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9205 Název výkonu: Masáž klasická - částečná. Manuální zásah na povrch lidského těla ovlivňující různé chorobné projevy prostřednictvím nervové, metabolické a hormonální regulace; á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9206 Název výkonu: Masáž reflexní a vazivová. Manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn - 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9209 Název výkonu: Vodoléčba III.

18 Střídavé skotské střiky a podvodní masáž. Irritační nebo relaxační vodoléčebné procedury á 15 minut (opakování 3x). B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9215 Název výkonu: Vyšetření s použitím přístrojů. Jde o vyšetření oběhového, respiračního a pohybového systému á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9222 Název výkonu: Kinesiologické vyšetření cílené SZP Vyšetření přímo zaměřené na postiženou část těla či funkci á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9223 Název výkonu: Kinesiologické vyšetření komplexní SZP á 30 minut B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9225 Lázně Teplice v Čechách, a.s. Vrchlického 23, Teplice Název výkonu: Aplikace peloidu Peloidní koupel či zábal (rašeliny, slatiny, bahna). B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9227 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova skupinová v bazénu s teplou vodou á 15 minut Skupinové cvičení v bazénu s vyhřívanou vodou u stejně nebo podobně zdravotně postižených. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9228 Název výkonu: Individuální nácvik lokomoce a mobility. Vertikalizace, nácvik chůze, užívání protetické pomůcky - á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9229 Název výkonu: LTV individuální pod dohledem na přístrojích

19 Terapie s použitím přístrojů včetně vertikalizace na stavěcím stole dle pokynů a pod kontrolou fyzioterapeuta - á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9230 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě. Využití metodik - včetně příslušného vyšetření - PNF, reflexní lokomoce - Vojta, Bobath, senzomotorická stimulace, Rood, Peto, Brunstroem, Schrott, Klapp, Brunkov a j., á 15 minut B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9231 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova - reflexní lokomoce u dětí do jednoho roku věku. Vužití metodiky reflexní lokomoce dle Vojty včetně potřebného vyšetření a instruktáže, á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9232 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova individuální v Hubbardově tanku. Individuální cvičení obtížně mobilních pacientů v teplé vodě včetně možné masáže při zapojení vodní trysky - á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9234 Název výkonu: Polohování (včetně přípravy pomůcek). Uložení celého pacienta nebo jeho jednotlivých částí těla do příslušné polohy za účelem : 1. prevence vzniku tzv. sekundárních změn, 2. terapeutickým - á 15 minut B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9241 Název výkonu: Ergodiagnostické testování individuální. Jde o soubor vyšetření, kterými ergoterapeut zjišťuje zbylé funkční schopnosti (fyzické i mentální) člověka, u kterého došlo následkem onemocnění či úrazu ke změně kvality zdraví. Cílem je zjistit: 1. míru závislosti na kompenzačních pomůckách či druhé osobě 2. možnost pracovního zařazení, rekvalifikace B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9242 Krl - Klinika rehabilitačního lékařství Albertov 7, Praha 2

20 Název výkonu: Ergoterapie individuální cílená (specifická). Zahrnuje řadu činností: práce se dřevem, papírem, práce s keramickou hlínou, plechem, kůží, textilem, sádrou, těstem atd.. Výběr činnosti podle typu postižení. Obratnost, rozsah, svalová síla, vytrvalost při činnosti HK. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9243 Krl Název výkonu: Léčebná výchova k soběstačnosti, výcvik sebeobsluhy a všedních činností. Úkon nezbytný u všech těžších fyzických a mentálních zdravotních postižení B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9244 Název výkonu: Techniky měkkých tkání. Skupina metodik používaných k cílenému ovlivnění funkčních poruch měkkých tkání ( postizometrická relaxace, spray and stretch protažení svalu, myofasciální release); á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9245 Krl Název výkonu: Poradenská činnost. Odborné posouzení možných úprav bytu, příp. pracovních prostorů, úprav pro řízení motor.vozidla, použití kompenzačních pomůcek a pod. U těžce tělesně postižených nutno řešit přímo v bytě (otázky soběstačnosti - max.efekt, min.fin.náklady). B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9246 Krl Název výkonu: Testování výdrže v modelové pracovní situaci. Jde o nejrůznější pracovní činnosti, z nichž terapeut nechává zvolenou činnost provádět testovaného delší časový úsek v modelových pracovních podmínkách. Odbornost 918-doplnění údajů-c C: Doplnění údajů k výkonu číslo kódu 9226 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků.

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796 www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 0 mobil: Dílny tvořivosti 00 Dílny tvořivosti 00 Předmluva Milí pacienti, klienti, rodiče a blízcí, do rukou se Vám dostává Manuál

Více

časopis praktických dětských lékařů

časopis praktických dětských lékařů říjen 2004 číslo 8 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Využití prvků jógy při respiračních poruchách Výskyt meningokokového onemocnění v ČR Homeopatie v dětské ordinaci Psychosomatická

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2013 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

ročník 5 číslo 4 uzávěrka tohoto čísla dne 20.9.1994 REHABILITAČNÍ FORUM

ročník 5 číslo 4 uzávěrka tohoto čísla dne 20.9.1994 REHABILITAČNÍ FORUM ročník 5 číslo 4 uzávěrka tohoto čísla dne 20.9.1994 REHABILITAČNÍ FORUM Z P R A V O D A J věnující se problematice rozvoje, koncepce, organizace a vzdělávání v oblasti rehabilitace dočasně i trvale zdravotně

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč.

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč. sleva ve výši 500 Kč/osoba SLOVO ÚVODEM OBSAH 500 Kč na dovolenou pro pojištěnce Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS poskytuje pojištěncům OZP 500 Kč na dovolenou do Černé Hory, Chorvatska, Bulharska nebo

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 35 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR fotografie z valné hromady Společnosti C-M-T 1 Milí přátelé, letos poprvé Vás zdravím s novým Bulletinem. Doufám, že jste tu

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

Integrace osob s tělesným postižením do společnosti

Integrace osob s tělesným postižením do společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Integrace osob s tělesným postižením do společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Golfová ponížení Marka Ebena

Golfová ponížení Marka Ebena www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Golfová ponížení Marka Ebena strana 22 EDITORIAL O plátcích daní Vychovám

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com 4 2014 XXIII. ROÈNÍK Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ A

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů vox_duben2004.qxd 22.4.2004 13:09 StrÆnka 1 duben 2004 číslo 4 ročník 4 časopis praktických dětských lékařů Věkově vázané epileptické syndromy Komplexní péče u dětí Dětská mozková obrna Autismus u dětí

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

listy2/2013 Mgr. Ludmila Duchoňová rozhovor s mistrem sportu E-learningové vzdělávání Za veletrhem do Letňan

listy2/2013 Mgr. Ludmila Duchoňová rozhovor s mistrem sportu E-learningové vzdělávání Za veletrhem do Letňan p o d i a t r i c k é Mgr. Ludmila Duchoňová rozhovor s mistrem sportu E-learningové vzdělávání Za veletrhem do Letňan listy2/2013 Mezioborový zpravodaj České podiatrické společnosti Vliv povolání na pohybový

Více

SKOK. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010

SKOK. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010 Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 2 5 / 2009 / 2008 10. 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Začátkem devadesátých let se nám relativně rychle a úspěšně podařilo transformovat zdravotnictví ze státního přídělového systému do pluralitního systému O BČAN www.sdruzeniobcan.cz

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45)

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Výroční zpráva školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více