ročník 4 číslo 1 uzávěrka tohoto čísla dne Otvíráme čtvrtý ročník REFORa Hanelore Zwesper-Goll: Ergoterapie v Německu...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 4 číslo 1 uzávěrka tohoto čísla dne 4. 2.1993 Otvíráme čtvrtý ročník REFORa... 2-3 Hanelore Zwesper-Goll: Ergoterapie v Německu..."

Transkript

1 ročník 4 číslo 1 uzávěrka tohoto čísla dne REHABILITAČNÍ FORUM O B S A H : ÚVOD strana Otvíráme čtvrtý ročník REFORa ODBORNÉ PRÁCE Hanelore Zwesper-Goll: Ergoterapie v Německu VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU Akce Katedry diagnostiky a terapie hybných poruch ILF Třeboň Pražské rehabilitační semináře ORGANISACE REHABILITAČNÍ PÉČE Přehled navržených a upravených registračních listů ČRS do připravované revise Seznamu výkonů ODBORNÉ a PROFESNÍ ORGANISACE ČESKÁ REHABILITAČNÍ SPOLEČNOST Navrátilová L.: Činnost sekce ergoterapie ČRS Soustředění školitelů fyzikální terapie pro praktiky...24 SDRUŽENÍ LÉKAŘŮ FBLR - kontaktní adresa...24 SPOLEČNOST MYOSKELETÁLNÍ MEDICINY Některé informace z Bulletinu č. 1 a Akce MSM...25 Předplatné časopisu Mannuele Medicin...25 FYZIATRICKÁ SPOLEČNOST - kontaktní adresa...26 UNIE REHABILITAČNÍCH PRACOVNÍKŮ - kontaktní adresa...26 INFORMACE Oznámení o semináři Dr. Ruth RICE z USA...27 Informace sekce ergoterapie...27

2 ÚVOD Otvíráme čtvrtý ročník REFORa Je s podivem, jak v této hektické době čas utíká. Když jsme se domlouvali na vydávání zcela nového typu časopisu pro odbornou veřejnost před 3 lety, netušil jsem, co vše nás za tu dobu potká. Ale vraťme se k dnešku. Začínáme počítat první dny nového českého státu, který se zde objevil, ani pořádně nevíme jak. Většina z nás je vyčerpána uplynulým obdobím a přitom očekávané události tohoto roku neslibují mnoho šancí na odpočinek. Osobně při střízlivém zhodnocení situace oboru po třech letech snahy o změnu k lepšímu musím konstatovat, že množství úsilí věnovaného snaze o jeho prosazení přineslo minimální úspěchy. Chyba bude nejen v nás, ale také v současné celospolečenské situaci, konkrétně v průběhu reformy zdravotnic- tví. To, co jsem již před rokem naznačoval - zpomalení reformy zdravotnictví - je dnes již zcela zjevné a začíná doba hledání příčin a cesty, jak vzniklou situaci řešit. Privatizace probíhá v inverzní podobě znárodnění zdravotnictví v roce 48 a v některých chvílích se domnívám, že byla předhozena zdravotníkům tímto způsobem zcela programově. Místo aby se dohodli a sjednotili v situaci, kdy jim stát prostřednictvím VZP naprosto oficiálně platí za práci polovinu toho, na co mají podle státních kalkulací nárok, probíhají boje, čí privatizační projekt zvítězí. V této situaci si nikdo ani neuvědomí, že je to jedno. Při současném systému zdravotního pojištění a odměny za práci zdravotníků stejně nebudou schopni získané objekty udržet provozováním zdravotní péče. Buď nuceně změní předmět podnikání nebo budou muset stejně získané objekty prodat. Většina na tom určitě nezbohatne. Současná koncepce zdravotního pojištění místo možnosti vykonávat svobodné lékařské povolání udělala ze zdravotníků nárazník mezi státem (VZP, MZ) a jeho obyvateli (pojištěnci). Ve Švýcarsku například lékař poskytne pacientu ošetření a předloží mu účet za poskytnutou péči. Problém jeho úhrady je řešen na úrovni pojištěnce a jeho pojišťovatele - zdravotní pojišťovně. Také zde je pravidlem spoluúčast pojištěnce na hrazení zdravotní péče. Minimální (kolem 10 %), ale je prakticky na veškeré zdravotní služby. Ale vraťme se k problematice oboru. O podhodnocení režií jsme již psali mnohokrát. První (i když nepřesné) statistiky to potvrzují. I když vezmeme v úvahu, že výkony pod odborností našeho oboru - 201, 918, mohou vykonávat i jiná

3 pracoviště, nic nezměníme na tom, že v ČR za měsíc září 92 tvořil počet výkonů v ambulantní praxi 2,68 % ( u hospitalizací 2,71 %), ale body za tyto výkony připsané pouze 1,62 (1,01) % celkového souboru všech odborností v ČR. To zcela jednoznačně prokazuje, jak jsou bodové hodnoty našich výkonů podhodnoceny v relaci s ostatními. Pokud velmi urychleně nedojde k úpravě úhrad za výkony naší odbornosti, bude jak pro vedoucí zdravotnických zařízení i kolegy lepší pracoviště léčebné rehabilitace a fyziatrie zrušit a vrátit se k původní specializaci. O postupu odborné společnosti píšeme na jiném místě, ale je nutno konstatovat, že ani jedna z organizací (, Sdružení FBLR, odborné společnosti) nebyla schopna běžným postupem dosáhnout nápravy. Dokonce jak MZ, tak VZP dopis odborné společnosti ( s upozorněním na nedostatky hodnocení výkonů a žádostí o projednání) vrátily odesilateli s dalšími připomínkami od zařízení z terénu. Lékařská komora (jako třetí adresát) se ani neozvala. Přesto netřeba ztrácet naději. Vzhledem k tomu, že je zájem mnoha dalších odborností vykazovat kody fyziatrické, je stále více hlasů, že jsou tyto výkony bodově výrazně podhodnocené. Dokonce MZ již upozornilo na tuto skutečnost VZP a lze předpokládat urychlené řešení. Je ale nutno zajistit nápravu nejen u výkonů zajímajících širší zdravotnickou veřejnost, ale všech kodů našich odborností. Ing. Srnová, vedoucí odboru pojištění na MZ dostala od odborné společnosti podklady k opravené režii našich zařízení. Zde patří dík všem, kteří dali k dispozici svoje hospodářské podklady a soustavným jednáním se zákonodárci iniciovali řešení naší svízelné situace. Ve zpravodaji najdete seznam navrhovaných výkonů do nové verze Seznamu. Není dokonalý, ale jistě vyřeší některé největší nedostatky starého Seznamu. Bohužel na této úrovni nelze řešit problém největší - zohlednění odbornosti nositele výkonu. Tato snaha bude nutná na dohadovacích řízeních k Seznamu, první bude v Praze. Na závěr ke Zpravodaji. Jak zjišťujete, princip a základní forma v tomto roce zůstává stejná, pouze se podařilo zajistit od dalšího čísla vytištění obálky na pevnějším papíře. Současně došlo k určitému zpoždění u prvního čísla tohoto roku, které se během prvního čtvrtletí pokusíme vyrovnat. Příspěvky do dalšího čísla REFORa posílejte proto do konce února, nejpozději do Za redakční radu ještě jednou vše nejlepší v roce 1993 a pevné zdraví přeje Jan C A L T A

4 Inzertní rubrika REFORa Natur Vital s.r.o. nabízí: Natur Vital s.r.o. nabízí zdravotní pomůcky pro přirozenou léčbu revmatických, kloubních, svalových a vertebrogenních onemocnění. Dále pomůcky pro léčbu astmatu a prevenci proleženin. 1. Bandáže MEDIPOLAN s trvalým elektrostat. nábojem 360,- až 1200,- Kčs dle místa aplikace. 2. Rychloohřevný obklad RUHEWOL 20 x 40 cm 705,- Kčs 3. Zdravotní matrace a polštář pro vozíčkáře CORPOFORM 850,- až 4700,- Kčs dle velikosti. 4.Japonský přenosný kyslíkový přístroj OXYMATE LS ,- Kčs a další řádně atestované výrobky. Uvedené ceny jsou s DPH! Možnost zásilkového prodeje. Informace o prodeji a distribuci mohou zájemci získat na adrese: L. Greňová, Vondroušova 1210, Praha 6, tel. 02/ ODBORNÉ PRÁCE ERGOTERAPIE V NĚMECKU 1. Historie ergoterapie v Německu V roce 1920 se v Bostonu /USA/ zřídil první oficiální kurz pro ergoterapii. První konkretní kroky byly v Německu v r započaté Dr. Simononem s psychicky nemocnými. Koncem 2. světové války se musela pro hodně raněných zřídit rehabilitace. Z Velké Británie a z USA přišla pomoc. Přes anglický Červený kříž přišli do Německa "occupational Therapists". V Bad Pyrmontu vzdělávali od r do 1949 v krátkých kurzech první ergoterapeuty. V r se v Annastiftu v Hannoveru zřídila první škola pro ergoterapeuty s dvouletým kurzem. Již po krátké době se připojil třetí rok jako praktikum. Do r bylo v Německu 7 škol, dnes v r máme přibližně 65 škol s školáky ročně. Bohužel není kvalita všech škol stejně dobrá. Zákon pro povolání ergoterapeutů se schvaloval v r První smlouva s nemocenskou pokladnou o převzetí útrat za léčení v ergoterapeutických praxích byla v r.1980 sjednána. Dnes máme přibližně 450 soukromých praxí v Německu. 2. Vzdělávání ergoterapeutů v Německu V Německu existují soukromé a státní ergoterapeutické školy. Skoro ve všech se platí školné od 300 až do 1.000,-DM měsíčně. Vzdělávání trvá 3 roky. Dělí se na 2 roky teorie a 1 rok praxe v různých nemocnicích. Jsou velmi intenzivní snahy, aby se vzdělání ergoterapeutů vyzvedlo na úroveň vysokoškolskou a prodloužilo se na 4 roky.počítá se, že se tohoto cíle dosáhne běhen roků.

5 V žádné zemi evropského společenství není vzdělání ergoterapie postaveno na úroveň středoškolskou jako v Německu. Jako v jiných nelékařských, ale zdravotnických povoláních jsou také u ergo. velké snahy o aktualizaci učebních osnov. Se změnou se počítá během 2-4 roků. Mohu Vám tedy představit dnešní stav, který za několik roků bude určitě jiný. Na celém světě se ve vyučování i práci ergoterapie zmenšuje důležitost řemesla a zvětšuje význam speciálních oborů. Efektivní rehabilitace bez ergoterapeutů se ale již nikde nedá představit. Podle dnešních zákonů se v německých ergoterapeutických školách vyučují následující předměty: - anatomie, biologie, psychologie - zdravotní zásady a hygiena - vyučování o zákonech, které se týkají rehabilitace, povolání ap. - všeobecná informace o nemocech - speciální vyučování o nemocech s diagnostikou, terapií s preventivním a rehabilitačním opatřením - farmakologie - sociologie - fyziologie - pedagogika a zvláštní pedagogika - rukodělná práce a sice s textilními materiály, dřevem, kovy, papírem a lepenkou, hlínou, kůží, umělou hmotou a podobnými materiály, výtvarné umění, technické kreslení - sportovní výchova apod. - pomůcky k soběstačnosti a nezávislosti a jejich používání - speciální metody léčení v chirurgii, ortopedii, neurologii, psychiatrii, pediatrii, psychiatrii mládeže a dětí, geriatrii a sestavení léčebných plánů, používání protéz a jiných pomůcek - vystupování, jednání, písmo Praktické vzdělávání - povinné praktikum z ortopedie a psychiatrie - povinné praktikum v pracovní výchově /v dílnách pro postižené/ - volitelné povinné praktikum z neurologie, geriatrie, pediatrie - exkurze a práce v různých závodech Jak jsem se již na začátku zmínila, školy, které přikládají význam na dobré vzdělání, kladou důraz na dobré vzdělání, kladou důraz na sociologickou, lékařskou, psychologickou a speciální výuku. Další část je věnována sebepoznání. Práce s novými technickými pomůckami jako počítač a elektronické pomůcky by měla být samozřejmostí. Pracovní obory Ergoterapeuti pracují skoro ve všech lékařských oborech s postiženými a nemocnými lidmi skoro každého věku. Představím nejdůležitější cíle a metody, nárok na úplnost nemám. Chirurgie, ortopedie, traumatologie, revmatologie: cvičení motoriky - funkční pro udržení a podporování pohyblivosti, síly jemné motoriky - na otužení jizev, výchova k soběstačnosti a nezávislosti /= ADL/, poradit, vyhledat a cvičit /nebo i udělat/ kompenzační pomůcky, poradit zařízení bytu, dlahy, prophylaxe zkracování svalů a šlach, training s protézami.

6 Neurologie a interní nemoci: výchova k soběstačnosti a nezávislosti, motoricky funkční léčení a cvičení, učení kompenzačních pohybů a triků, cvičení mozkových výkonů /např. paměť, koncentrace, vnímání, logické myšlení, kulturní techniky/. Koncepty léčení jsou podle Bobathů, Affolter, PNF, facio-orální terapie podle Kay Combs apod. Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, psychosomatika, psychiatrie dětí a mládeže, léčení chorobných návyků: - podporovat a školit schopnosti k sebevnímání, k sebezobrazení a sebekritice - podporovat vyvinutí schopnosti afektů a citlivosti - podporovat schopnosti senzomotorické a cvičení mozkových výkonů kognitivní např. velké a jemné motorické pohyby, koncentrace, paměť apod. Pediatrie: podporování vyvinutí a stabilizace senzomotoriky, dlahy, poradit a cvičit s kompenzačními pomůckami a protézami výchova k soběstačnosti a nezávislosti, senzorická integrace, cvičení motoriky úst, terapie dětí a nápadným chováním. Geriatrie: podporování a cvičení různých schopností, které se zapomínají, když je člověk nepoužívá, např.: řeč, paměť, psaní, počítání, soběstačnost a nezávislost, training schopností, které nejsou řízené na určitý účel / hudba, kreslení, tanec, gymnastika, pěstování koníčka apod./ to znamená podporování a udržování psychické stability a zdraví. Při dodatečných neurologických onemocněních je samozřejmá léčba jako bylo řečeno dříve. Onkologie: psychická stabilita, podpora schopností k vnímání, podpora schopností soběstačnosti a nezávislosti. Training kompenzačních pomůcek, training schopností duševních a mozkových / paměť, koncentrace apod./. Training motoricky - funkčních schopností, všeobecná aktivita s pomocí řemeslnického a uměleckého tvoření. Možnosti pracovních zařazení ergoterapeutů - v nemocnicích - domovy pro dlouhodobě nemocné a postižené /např. geriatrie, pediatrie/ - terapeutická centra - internáty pro postižené /např. připojené k dílnám pro postižené/ - ambulantní stanice - dobročinné sociální spolky - v trestnicích - rehabilitační centra - centra pro rekvalifikaci - zvláštní školky a školy - v dílnách pro postižené - v soukromých praxích - v denních klinikách /psychiatrie, geriatrie/ - u podniků pro rehabilitační pomůcky - v ortopedických odborných prodejnách - vyučují ve školách pro ergoterapii - u organizací svépomoci / např. Rheuma - liga, roztroušenou sklerozu/

7 Další vzdělávání a možnosti specializace Existuje velmi mnoho různých kurzů a možností pro další vzdělávání a kvalifikaci, např. Sensovická Integrace, Bobath, Affolter, Frostig, cvičení mozkových schopností s počítačem nebo podle metody paní Schweizerové apod. Každý si může vybrat podle zájmu a svého pracovního oboru. Často se zaměstnavatel podílí určitou částkou na zaplacení kurzu, ale jen v několika spolkových zemích Německa existuje zákon o nároku na 5 dní dovolené pro další vzdělávání.očekává se vlastní iniciativa a angažovanost. Bohužel málokdy se další kvalifikace vyplatí finančně. Ale i zde jsou snahy, změnit tarify a tarifní smlouvy tak, aby se další kvalifikace a angažovanost honorovala. Přeji nové škole Ergoterapeutů vše nejlepší do budoucnosti, a aby vychovala mnoho nadšených a angažovaných ergoterapeutů. Hanelore Zwesper-Goll Tento referát byl přednesen na Pracovní konferenci sekce ergoterapie ČRS v Ostravě. Další materiály jsou připraveny k publikaci. VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU Katedra diagnostiky a terapie hybných poruch ILF Třeboň, Ústav léčby hybných poruch tel kl. 235 fax Kurs revmatologie studijní plán na rok Určení... pro internisty a praktické lékaře 2. Kvalifikační předpoklady... atestace v základním oboru 3. Místo konání... ÚLHP Třeboň 4. Doba trvání... 2 dny 5. Termín Plánovaný počet účastníků Obdorný vedoucí... prof. MUDr. M.Adam, DrSc. 8. Zakončení... závěrečná diskuse 9. Náplň... odborné přednášky revmatologickoortopedického zaměření, praktické využití oboru v medicině. 10. Cena... účastnický poplatek ,-Kčs ubytování + strava ,-Kčs celkem ,-Kčs

8 Kurs revmatologie 1. Určení... pro internisty a praktické lékaře 2. Kvalifikační předpoklady... atestace v záklaním oboru 3. Místo konání... ÚLHP Třeboň 4. Doba trvání... 2 dny 5. Termín Plánovaný počet účastníků Odborný vedoucí... prof. MUDr.M.Adam, DrSc. 8. Zakončení... závěrečná diskuse 9. Náplň... odborné přednášky revmatologickoortopedického zaměření, praktické využití oboru v medicině 10. Cena... účastnický poplatek...500,- Kčs ubytování + strava...400,- Kčs celkem...900,- Kčs Forma, funkce, facilitace 1. Určení...pro praktické lékaře, neurology, ortopedy, lékaře FBLR, revmatology, absolventy rehab. fak. FTVS 2. Kvalifikační předpoklady... atestace v základním oboru, základní znalosti " stereotypů" podle prof. Jandy 3. Místo konání... ÚLHP Třeboň 4. Doba trvání... 2 dny 5. Termín Plánovaný počet účastníků Odborný vedoucí... Helena Hermachová 8. Zakončení... závěrečná diskuse 9. Náplň... neurofyziologické aspekty facillitačně - inhibičních přístupů při vyšetřování a terapii hybného systému, praktická aplikace 10. Cena... účastnický poplatek Kčs ubytování + strava ,-Kčs celkem ,-Kčs Základní informace Předběžné přihlášky zašlete / formulář "přihláška na školicí akci ILF"/ na adresu: ULHP instruktorka kurzů ILF Třeboň

9 Organizace kurzu: bude upřesněna zvláštním dopisem vybraným účastníkům. Potvrzení o účasti: každý účastník semináře nebo kurzu, který splnil předem stanovené podmínky, dostává potvrzení o účasti, případně osvědčení o vyškolení v dané technice - dle povahy akce. Radka Prokešová instruktorka ILF - Třeboň OLHP - Třeboň Těšíme se na Vaši účast. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pražské rehabilitační semináře Po delší přestávce se uskutečnil dne odborný seminář České rehabilitační společnosti, a to v posluchárně Kliniky rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2. Také příští semináře se budou konat na tomto místě, protože sál Lékařského domu se prý nedá dostatečně vytopit a některé termíny jsou již obsazené. Na prvním letošním semináři byla střední účast a bohatý program, který zajistili Dr.J.Papoušek, Dr.A.Herbenová a L.Navrátilová na téma "Rehabilitace po cévních mozkových příhodách". Další semináře by se měly konat pravidelně, krom vlastního tématu budou vždy sděleny informace z výboru ČRS a oboru vůbec. Protože jsem se ujal organizace seminářů, spěchám, abych zařadil do REFORa program pro nejbližší 2 měsíce. Protože se sešlo témat dostatek, navrhuji krom seminářů ČRS, které se budou konat vždy 3. středu v měsíci v 16 hodin, ještě další odborné semináře vždy první středu v měsíci, pro změnu v 15,30 hodin. Srdečně zveme veškerou odbornou veřejnost, především členy ČRS, a také studenty odborných rehabilitačních škol, kteří představují budoucnost oboru. Vyzýváme také čtenáře, aby vyjádřili svůj názor na semináře (častost, doba začátku) a navrhovali témata a přednášející, o něž by měli zájem. doc.dr.j.votava Program nejbližších seminářů (Albertov 7, Praha 2) v 16,00: Privatizace fyzioterapeutických pracovišť Dr.M.Kadlec a j v 15,30: Informace o technických pomůckách pro postižené, rehabilitační inženýrství. Ing.M. Misauer v 16,00: Metodika a výsledky při léčbě funkčních sterilit dle pí Mojžíšové. H.Saparová, D.Šrámková 7.4. v 15,30: Partnerská a sexuální problematika u tělesně postižených. Dr.J.Votava, Dr.J.Šplíchal, Dr.J.Lachman

10 21.4. v 16,00: Rehabilitační školství - naděje a problémy. Zástupci jednotlivých škol P.S. redakce se omlouvá za nesprávné uvedení místa seminářů v posledním čísle minulého roku. J.C. ORGANISACE REHABILITAČNÍ PÉČE Přehled navržených a upravených registračních listů ČRS do připravované revize Seznamu výkonů Odbornost nově navržené výkony - A Poř.číslo: 1 odborná společnost č.79 - Myoskeletální medicina, předseda MUDr.J.Jandová,Železniční nemocnice Praha 2, Helénská 3, Název výkonu: Myoskeletální rozbor Vyšetření pohybové soustavy jako celku, včetně svalů, vazů a kloubů, tak i jednotlivých pohybových segmentů páteře za účelem diagnostickým Poř.číslo: 2 Sdružení lékařů FBLR v ČR, Pod Marjánkou 12, rehab.odd., Praha 6 Název výkonu: Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu. Odbornost navržené změny výkonů - B B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu O2101 Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, , Praha 2 Název výkonu: Komplexní vyšetření lékařem - odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

11 Základní interní, neurologické a ortopedické vyšetření, prostudování dosavadní dokumentace, kompletní anamnesa - NO,RA,OA a podrobná pracovní a sociální anamnesa, funkční vyšetření hybného systému, dif.dg. rozvaha, dg. závěr, stanovení krátkodobého rehabilitačního plánu a základních směrů dlouhodobého rehabilitačního plánu B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu O2102 Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, , Praha 2 Název výkonu: Cíleně zaměřené vyšetření lékařem - odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace Zúžené komplexní vyšetření se zaměřením na požadovanou službu,event.dg, event.terapeut.zásah B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu O2103 Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, , Praha 2 Název výkonu: Kontrolní vyšetření lékařem - odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace Metody v minimálním nutném rozsahu pro posouzení hlavně výsledku léčby B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, , Praha 2 Název výkonu: Stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu na základě proběhlé rehabilitační konference Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta v jiných oborech,podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem Odbornost 201-doplnění údajů-c C: Doplnění údajů k výkonu číslo kódu Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, Praha 2 Název výkonu: Infiltrace spoušťového bodu (trigger point) / ovlivnění reflexně vzniklých změn ve svalstvu, fasciích, vazech, které obvykle působí jako spoušťové body pro přenesenou bolest/ C: Doplnění údajů k výkonu číslo kódu Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, Praha 2 Název výkonu: Měkké a mobilisační techniky

12 výkon vázaný na předložení VZP dokladu o zkouškou ukončeném kurzu /mobilisace bez nárazu, postisometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další / C: Doplnění údajů k výkonu číslo kódu Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, Praha 2 Název výkonu: Mobilisace páteře nebo kloubu - s nárazem výkon vázaný na předložení VZP dokladu o zkouškou ukončeném kurzu Odbornost nové výkony označené A Poř. číslo: 1 Společnost pro myoskeletální medicinu ČLS, sekce fyzioterapeutů ( dále Spol.m.m.) Název výkonu: Myoskeletální komplexní rozbor. Specifické vyšetření pohybové soustavy se zvláštním zaměřením na funkční poruchy hybné soustavy. Poř. číslo: 2 Spol.m.m. Název výkonu: Cílený myoskeletální rozbor. Specifické vyšetření pohybové soustavy se zvláštním zaměřením na funkční poruchy hybné soustavy cílené na konkrétní obtíže pacienta, nebo cílený dotaz lékaře, který vyšetření doporučil. Poř. číslo: 3 Spol.m.m. Název výkonu: Kontrolní myoskeletální rozbor. Specifické vyšetření pohybové soustavy se zvláštním zaměřením na funkční poruchy hybné soustavy v minimálním rozsahu nutném pro posouzení výsledků léčby. Poř. číslo: 4 Spol.m.m. Název výkonu: Mobilizační a měkké techniky (20 min., možno účtovat dvakrát v jednom sezení) Specifické léčebné techniky pro obnovení kloubní vůle, úpravu intra a intermuskulárních vztahů a k ovlivnění funkčních patologických změn v měkkých tkáních.

13 Poř. číslo: 5 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova prováděná VŠ fyzioterapeutem. Metodiky LTV a FT dle výkonů uvedených v sazebníku pro fyzioterapeuty se středoškolským vzděláním (918). Poř. číslo: 6 Název výkonu: Moiré vyšetření. Vyšetření opticky zachycující tvar a symetrie těla; 15 minut. Poř. číslo: 7 - Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Edukační pohovor. 15 minut. Poř. číslo: 8 - Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Administrativní výkon 15 minut. Poř. číslo: 9 - Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Zmeškaná či neomluvená návštěva 15 minut. Odbornost návrh změny údajů - B B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Polyemg vyšetření Cíleně zaměřené vyšetření, sloužící k zhodnocení pohybových stereotypů pacienta a k výběru individuálních cviků dle výsledků vyšetření (kalkulace provedena na jeden "kanál"); 45 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9219 Název výkonu: Komplexní vyšetření VŠ fyzioterapeutem.

14 Komplexní vyšetření pacienta pro stanovení adekvátních postupů fyzioterapie. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9217 Název výkonu: Cílené vyšetření VŠ fyzioterapeutem. Cílené vyšetření pacienta s již specifikovanými zdravotními obtížemi pro stanovení adekvátních postupů fyzioterapie. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9249 Název výkonu: Kontrolní vyšetření VŠ fyzioterapeutem. Kontrolní vyšetření pacienta pro posouzení výsledků léčby, jejich případné doplnění či korekci. Odbornost návrh na vyřazení výkonu - D D: Návrh na vyřazení výkonu číslo kódu 9216 Zdůvodnění návrhu na vyřazení: Výkon je součástí doplněných kódů , 9231, 9222, 9223 a nově navrhovaného výkonu "Kineziologické vyšetření kontrolní" - Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Speciální vyšetřovací techniky v rehabilitaci D: Návrh na vyřazení výkonu číslo kódu 9220 Zdůvodnění návrhu na vyřazení: Oba výkony označené uvedenými kódy budou nahrazeny novým výkonem "Mobilizační a měkké techniky", a tedy novým kódem. Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS, sekce fyzioterapeutů Název výkonu: Mobilisace páteře (15 minut) D: Návrh na vyřazení výkonu číslo kódu 9250 Zdůvodnění návrhu na vyřazení: Výkon bude nahrazen novým kódem "Mobilizační a měkké techniky", a tedy novým kódem. Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS, sekce fyzioterapeutů Název výkonu: Mobilisace periferních kloubů - 15 minut Odbornost nové výkony označené A Poř.číslo: 1 Česká fyziatrická společnost (dále )

15 Název výkonu: Vodoléčba I. Hypertermická nebo zklidňující procedura v rámci vodoléčby. Předehřátí pacienta před ostatními vodoléčebnými procedurami v páře, horkém vzduchu nebo teplou sprchou a udržení přebytku tepla (např.suchý zábal), získaného hypertermizující procedurou. Poř. číslo: 2 Název výkonu: Celková vodní koupel. Izotermická nebo hypertermická celková vodní koupel perličková, termální, přírodní minerální nebo s přísadami. Poř. číslo: 3 Název výkonu: Vodoléčba II. Vodoléčebné procedury aplikované na končetiny - vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, studené zapařovací koupele. Poř. číslo: 4 Název výkonu: Inhalace prostorová. Inhalace minerální vody s ev. přísadou Ca. Poř. číslo: 5 Název výkonu: Mobilizace páteře. Technika pro obnovení kloubní vůle kloubů páteře; 15 minut. Poř. číslo: 6 Unie rehabilitačních pracovníků (dále ) Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Administrativní výkon. 15 minut. Poř. číslo: 7 Název výkonu: Zmeškaná či neomluvená návštěva. 15 minut. Poř. číslo: 8

16 Název výkonu: Kineziologické vyšetření kontrolní. Vyšetřovací metody sloužící k posouzení výsledku terapie v nezbytně nutném rozsahu; 15 minut. Poř. číslo: 9 Název výkonu: Mobilizace periferních kloubů. Technika pro obnovení kloubní vůle periferních kloubů; 15 minut. Poř. číslo: 10 Název výkonu: Fyzikální terapie I Aplikace IR a UV záření, horký zábal, kryoterapie, parafínová lázeň. Ev. jiné přístroje s pořizovací hodnotou do ,- Kčs; 15 minut. Poř. číslo: 11 Název výkonu: Fyzikální terapie II Galvanizace, iontoforéza, diadynamik, aplikace interferenčních proudů, ultrazvuk, magnetoterapie, podtlakové přístroje, přístrojové trakce a pod. - přístroje do ,- Kčs. Klasické fyzikální úkony vyžadující určitou náročnost na čas a odbornost terapeuta; 15 minut. Poř. číslo: 12 Název výkonu: Fyzikální terapie III Diatermie (krátkovlnná, mikrovlnná), Vasotrain, 4-komorová galvanická lázeň, elektroléčebná vana. Elektroléčebné výkony na přístrojích dražších než ,-Kčs. Jsou náročné na čas a odbornost terapeuta; 15 minut. Poř. číslo: 13 Název výkonu: Fyzikální terapie IV Speciální selektivní stimulace, stimulace oslabených svalů, laseroterapie, myofeedback, TENS; speciální výkony, které kladou vysoký nárok odborný i časový na terapeuta. Vyžadují samostatnou vysoce kvalifikovanou činnost při výkonu a hlubší odborné znalosti; 30 minut.

17 Odbornost návrh na změnu údajů - B B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9201 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova skupinová typ I. 3-5 léčených Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, v tělocvičně, venku na hřišti, A 15 minut - vyúčtovává se na jednoho pacienta. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9202 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova skupinová typ II 6-12 léčených Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, v tělocvičně, venku, na hřišti a jiných sportovištích, á 15 minut, vyúčtovává se na 1 pacienta. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9203 Krl Název výkonu: Ergoterapie kondiční skupinová (počet lidí ve skupině podle specifiky postižení; do 10ti lidí). Zahrnuje řadu činností: práce se dřevem, keramikou, kůží, textilem, sádrou, těstem, grafika, kresba atd. Výběr podle typu postižení. Má nezastup. místo u dětských i dospělých pac. na onkologických, hematologických, psychiatrických odd., geriatrie a dlouhod. hospitalizovaných. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9205 Název výkonu: Masáž klasická - částečná. Manuální zásah na povrch lidského těla ovlivňující různé chorobné projevy prostřednictvím nervové, metabolické a hormonální regulace; á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9206 Název výkonu: Masáž reflexní a vazivová. Manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn - 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9209 Název výkonu: Vodoléčba III.

18 Střídavé skotské střiky a podvodní masáž. Irritační nebo relaxační vodoléčebné procedury á 15 minut (opakování 3x). B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9215 Název výkonu: Vyšetření s použitím přístrojů. Jde o vyšetření oběhového, respiračního a pohybového systému á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9222 Název výkonu: Kinesiologické vyšetření cílené SZP Vyšetření přímo zaměřené na postiženou část těla či funkci á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9223 Název výkonu: Kinesiologické vyšetření komplexní SZP á 30 minut B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9225 Lázně Teplice v Čechách, a.s. Vrchlického 23, Teplice Název výkonu: Aplikace peloidu Peloidní koupel či zábal (rašeliny, slatiny, bahna). B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9227 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova skupinová v bazénu s teplou vodou á 15 minut Skupinové cvičení v bazénu s vyhřívanou vodou u stejně nebo podobně zdravotně postižených. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9228 Název výkonu: Individuální nácvik lokomoce a mobility. Vertikalizace, nácvik chůze, užívání protetické pomůcky - á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9229 Název výkonu: LTV individuální pod dohledem na přístrojích

19 Terapie s použitím přístrojů včetně vertikalizace na stavěcím stole dle pokynů a pod kontrolou fyzioterapeuta - á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9230 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě. Využití metodik - včetně příslušného vyšetření - PNF, reflexní lokomoce - Vojta, Bobath, senzomotorická stimulace, Rood, Peto, Brunstroem, Schrott, Klapp, Brunkov a j., á 15 minut B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9231 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova - reflexní lokomoce u dětí do jednoho roku věku. Vužití metodiky reflexní lokomoce dle Vojty včetně potřebného vyšetření a instruktáže, á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9232 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova individuální v Hubbardově tanku. Individuální cvičení obtížně mobilních pacientů v teplé vodě včetně možné masáže při zapojení vodní trysky - á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9234 Název výkonu: Polohování (včetně přípravy pomůcek). Uložení celého pacienta nebo jeho jednotlivých částí těla do příslušné polohy za účelem : 1. prevence vzniku tzv. sekundárních změn, 2. terapeutickým - á 15 minut B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9241 Název výkonu: Ergodiagnostické testování individuální. Jde o soubor vyšetření, kterými ergoterapeut zjišťuje zbylé funkční schopnosti (fyzické i mentální) člověka, u kterého došlo následkem onemocnění či úrazu ke změně kvality zdraví. Cílem je zjistit: 1. míru závislosti na kompenzačních pomůckách či druhé osobě 2. možnost pracovního zařazení, rekvalifikace B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9242 Krl - Klinika rehabilitačního lékařství Albertov 7, Praha 2

20 Název výkonu: Ergoterapie individuální cílená (specifická). Zahrnuje řadu činností: práce se dřevem, papírem, práce s keramickou hlínou, plechem, kůží, textilem, sádrou, těstem atd.. Výběr činnosti podle typu postižení. Obratnost, rozsah, svalová síla, vytrvalost při činnosti HK. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9243 Krl Název výkonu: Léčebná výchova k soběstačnosti, výcvik sebeobsluhy a všedních činností. Úkon nezbytný u všech těžších fyzických a mentálních zdravotních postižení B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9244 Název výkonu: Techniky měkkých tkání. Skupina metodik používaných k cílenému ovlivnění funkčních poruch měkkých tkání ( postizometrická relaxace, spray and stretch protažení svalu, myofasciální release); á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9245 Krl Název výkonu: Poradenská činnost. Odborné posouzení možných úprav bytu, příp. pracovních prostorů, úprav pro řízení motor.vozidla, použití kompenzačních pomůcek a pod. U těžce tělesně postižených nutno řešit přímo v bytě (otázky soběstačnosti - max.efekt, min.fin.náklady). B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9246 Krl Název výkonu: Testování výdrže v modelové pracovní situaci. Jde o nejrůznější pracovní činnosti, z nichž terapeut nechává zvolenou činnost provádět testovaného delší časový úsek v modelových pracovních podmínkách. Odbornost 918-doplnění údajů-c C: Doplnění údajů k výkonu číslo kódu 9226 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků.

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravodaj projektu PREGNET Číslo 6 4/2014 "Moje osobní filozofie v této věci je, že každý může najít prostor v nějaké práci pro uplatnění svých dovedností, ale musí počítat s tím, že nejprve bude muset

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom Vás i v tomto roce co nejsrdečněji pozvat na 24. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů pod záštitou

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY Eva Talpová 1, 2, Marie Kulakovská 2 12: 352 357, 2010 ISSN 1212-4117 1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Zchátralý hotel. jako budoucí zázemí pro postižené děti

Zchátralý hotel. jako budoucí zázemí pro postižené děti Zchátralý hotel jako budoucí zázemí pro postižené děti Po několikaměsíčním monitorování trhu s nemovitostmi se nám podařilo získat do dlouhodobého nájmu vhodné nebytové prostory v krásném prostředí uprostřed

Více

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM III. mezinárodní konference fyzioterapeutů Trendy ve fyzioterapii Brno 7. a 8. září 2007 Místo konání: Kongresové

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

ZPRAVODAJ věnující se problematice odborného rozvoje, koncepce organisace a vzdělávání v oblasti rehabilitace zdravotně postižených

ZPRAVODAJ věnující se problematice odborného rozvoje, koncepce organisace a vzdělávání v oblasti rehabilitace zdravotně postižených ROČNÍK 3 / 1992 číslo 2 RE habilitační forum ZPRAVODAJ věnující se problematice odborného rozvoje, koncepce organisace a vzdělávání v oblasti rehabilitace zdravotně postižených OBSAH Č.2 strana ÚVODEM...29

Více

Ceník - léčebné pobyty 2014. Název pobytu Ubytování Strava Procedury Cena celkem

Ceník - léčebné pobyty 2014. Název pobytu Ubytování Strava Procedury Cena celkem Mám nemocné Celodenní standardní srdce, vysoký krevní tlak a 2 x cvičení skupinové cévní problémy 1 x masáž klasická 1 x rašelinový zábal malý 9 nocí 1/1 4.500,- Kč 3.330,- Kč 9 x Nordic Walking (1 x instruktáž)

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SPA RESORT TREE OF LIFE lázeňský hotel 4*, 146 lůžek teplá a studená bufetová strava, dietní systém SLIM restaurant à la carte, lobby bar, zahradní kavárna moderní a romantické

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Písková Lhota 128, 29431 Krnsko, CZE tel: 00420-604426502 evaznojmo@seznam.cz

Písková Lhota 128, 29431 Krnsko, CZE tel: 00420-604426502 evaznojmo@seznam.cz Písková Lhota 128, 29431 Krnsko, CZE tel: 00420-604426502 evaznojmo@seznam.cz M G R. M A C K O V Á E V A VZDĚLÁNÍ 2001 2004 KARLOVA UNIVERZITA PRAHA, Fakulta humanitních studií Magisterské studium v programu

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Vyšetření a procedury na vlastní žádost pacienta bez doporučení praktického nebo odborného lékaře. CENÍK PROCEDUR

Vyšetření a procedury na vlastní žádost pacienta bez doporučení praktického nebo odborného lékaře. CENÍK PROCEDUR Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel.:416 858 111, fax 416 831163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú159714777/0600, IČO 25 44

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

vodní atestace (I. a II. stupe ) - požadavky, využití Atestace v sou asnosti - požadavky Srovnání p vodních a sou asných atesta ních systém Co d

vodní atestace (I. a II. stupe ) - požadavky, využití Atestace v sou asnosti - požadavky Srovnání p vodních a sou asných atesta ních systém Co d Atestace - přehled Původní atestace (I. a II. stupeň) - požadavky, využití Atestace v současnosti - požadavky Srovnání původních a současných atestačních systémů Co dělat, když mám atestaci I. stupně?

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Dětské centrum Turnov

Dětské centrum Turnov Dětské centrum Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Předkládá: Marie Macháčková Obsah Úvodem Základní údaje o zařízení Vymezení činnosti organizace Personální informace Hospodaření organizace Majetek organizace

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více