ročník 4 číslo 1 uzávěrka tohoto čísla dne Otvíráme čtvrtý ročník REFORa Hanelore Zwesper-Goll: Ergoterapie v Německu...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 4 číslo 1 uzávěrka tohoto čísla dne 4. 2.1993 Otvíráme čtvrtý ročník REFORa... 2-3 Hanelore Zwesper-Goll: Ergoterapie v Německu..."

Transkript

1 ročník 4 číslo 1 uzávěrka tohoto čísla dne REHABILITAČNÍ FORUM O B S A H : ÚVOD strana Otvíráme čtvrtý ročník REFORa ODBORNÉ PRÁCE Hanelore Zwesper-Goll: Ergoterapie v Německu VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU Akce Katedry diagnostiky a terapie hybných poruch ILF Třeboň Pražské rehabilitační semináře ORGANISACE REHABILITAČNÍ PÉČE Přehled navržených a upravených registračních listů ČRS do připravované revise Seznamu výkonů ODBORNÉ a PROFESNÍ ORGANISACE ČESKÁ REHABILITAČNÍ SPOLEČNOST Navrátilová L.: Činnost sekce ergoterapie ČRS Soustředění školitelů fyzikální terapie pro praktiky...24 SDRUŽENÍ LÉKAŘŮ FBLR - kontaktní adresa...24 SPOLEČNOST MYOSKELETÁLNÍ MEDICINY Některé informace z Bulletinu č. 1 a Akce MSM...25 Předplatné časopisu Mannuele Medicin...25 FYZIATRICKÁ SPOLEČNOST - kontaktní adresa...26 UNIE REHABILITAČNÍCH PRACOVNÍKŮ - kontaktní adresa...26 INFORMACE Oznámení o semináři Dr. Ruth RICE z USA...27 Informace sekce ergoterapie...27

2 ÚVOD Otvíráme čtvrtý ročník REFORa Je s podivem, jak v této hektické době čas utíká. Když jsme se domlouvali na vydávání zcela nového typu časopisu pro odbornou veřejnost před 3 lety, netušil jsem, co vše nás za tu dobu potká. Ale vraťme se k dnešku. Začínáme počítat první dny nového českého státu, který se zde objevil, ani pořádně nevíme jak. Většina z nás je vyčerpána uplynulým obdobím a přitom očekávané události tohoto roku neslibují mnoho šancí na odpočinek. Osobně při střízlivém zhodnocení situace oboru po třech letech snahy o změnu k lepšímu musím konstatovat, že množství úsilí věnovaného snaze o jeho prosazení přineslo minimální úspěchy. Chyba bude nejen v nás, ale také v současné celospolečenské situaci, konkrétně v průběhu reformy zdravotnic- tví. To, co jsem již před rokem naznačoval - zpomalení reformy zdravotnictví - je dnes již zcela zjevné a začíná doba hledání příčin a cesty, jak vzniklou situaci řešit. Privatizace probíhá v inverzní podobě znárodnění zdravotnictví v roce 48 a v některých chvílích se domnívám, že byla předhozena zdravotníkům tímto způsobem zcela programově. Místo aby se dohodli a sjednotili v situaci, kdy jim stát prostřednictvím VZP naprosto oficiálně platí za práci polovinu toho, na co mají podle státních kalkulací nárok, probíhají boje, čí privatizační projekt zvítězí. V této situaci si nikdo ani neuvědomí, že je to jedno. Při současném systému zdravotního pojištění a odměny za práci zdravotníků stejně nebudou schopni získané objekty udržet provozováním zdravotní péče. Buď nuceně změní předmět podnikání nebo budou muset stejně získané objekty prodat. Většina na tom určitě nezbohatne. Současná koncepce zdravotního pojištění místo možnosti vykonávat svobodné lékařské povolání udělala ze zdravotníků nárazník mezi státem (VZP, MZ) a jeho obyvateli (pojištěnci). Ve Švýcarsku například lékař poskytne pacientu ošetření a předloží mu účet za poskytnutou péči. Problém jeho úhrady je řešen na úrovni pojištěnce a jeho pojišťovatele - zdravotní pojišťovně. Také zde je pravidlem spoluúčast pojištěnce na hrazení zdravotní péče. Minimální (kolem 10 %), ale je prakticky na veškeré zdravotní služby. Ale vraťme se k problematice oboru. O podhodnocení režií jsme již psali mnohokrát. První (i když nepřesné) statistiky to potvrzují. I když vezmeme v úvahu, že výkony pod odborností našeho oboru - 201, 918, mohou vykonávat i jiná

3 pracoviště, nic nezměníme na tom, že v ČR za měsíc září 92 tvořil počet výkonů v ambulantní praxi 2,68 % ( u hospitalizací 2,71 %), ale body za tyto výkony připsané pouze 1,62 (1,01) % celkového souboru všech odborností v ČR. To zcela jednoznačně prokazuje, jak jsou bodové hodnoty našich výkonů podhodnoceny v relaci s ostatními. Pokud velmi urychleně nedojde k úpravě úhrad za výkony naší odbornosti, bude jak pro vedoucí zdravotnických zařízení i kolegy lepší pracoviště léčebné rehabilitace a fyziatrie zrušit a vrátit se k původní specializaci. O postupu odborné společnosti píšeme na jiném místě, ale je nutno konstatovat, že ani jedna z organizací (, Sdružení FBLR, odborné společnosti) nebyla schopna běžným postupem dosáhnout nápravy. Dokonce jak MZ, tak VZP dopis odborné společnosti ( s upozorněním na nedostatky hodnocení výkonů a žádostí o projednání) vrátily odesilateli s dalšími připomínkami od zařízení z terénu. Lékařská komora (jako třetí adresát) se ani neozvala. Přesto netřeba ztrácet naději. Vzhledem k tomu, že je zájem mnoha dalších odborností vykazovat kody fyziatrické, je stále více hlasů, že jsou tyto výkony bodově výrazně podhodnocené. Dokonce MZ již upozornilo na tuto skutečnost VZP a lze předpokládat urychlené řešení. Je ale nutno zajistit nápravu nejen u výkonů zajímajících širší zdravotnickou veřejnost, ale všech kodů našich odborností. Ing. Srnová, vedoucí odboru pojištění na MZ dostala od odborné společnosti podklady k opravené režii našich zařízení. Zde patří dík všem, kteří dali k dispozici svoje hospodářské podklady a soustavným jednáním se zákonodárci iniciovali řešení naší svízelné situace. Ve zpravodaji najdete seznam navrhovaných výkonů do nové verze Seznamu. Není dokonalý, ale jistě vyřeší některé největší nedostatky starého Seznamu. Bohužel na této úrovni nelze řešit problém největší - zohlednění odbornosti nositele výkonu. Tato snaha bude nutná na dohadovacích řízeních k Seznamu, první bude v Praze. Na závěr ke Zpravodaji. Jak zjišťujete, princip a základní forma v tomto roce zůstává stejná, pouze se podařilo zajistit od dalšího čísla vytištění obálky na pevnějším papíře. Současně došlo k určitému zpoždění u prvního čísla tohoto roku, které se během prvního čtvrtletí pokusíme vyrovnat. Příspěvky do dalšího čísla REFORa posílejte proto do konce února, nejpozději do Za redakční radu ještě jednou vše nejlepší v roce 1993 a pevné zdraví přeje Jan C A L T A

4 Inzertní rubrika REFORa Natur Vital s.r.o. nabízí: Natur Vital s.r.o. nabízí zdravotní pomůcky pro přirozenou léčbu revmatických, kloubních, svalových a vertebrogenních onemocnění. Dále pomůcky pro léčbu astmatu a prevenci proleženin. 1. Bandáže MEDIPOLAN s trvalým elektrostat. nábojem 360,- až 1200,- Kčs dle místa aplikace. 2. Rychloohřevný obklad RUHEWOL 20 x 40 cm 705,- Kčs 3. Zdravotní matrace a polštář pro vozíčkáře CORPOFORM 850,- až 4700,- Kčs dle velikosti. 4.Japonský přenosný kyslíkový přístroj OXYMATE LS ,- Kčs a další řádně atestované výrobky. Uvedené ceny jsou s DPH! Možnost zásilkového prodeje. Informace o prodeji a distribuci mohou zájemci získat na adrese: L. Greňová, Vondroušova 1210, Praha 6, tel. 02/ ODBORNÉ PRÁCE ERGOTERAPIE V NĚMECKU 1. Historie ergoterapie v Německu V roce 1920 se v Bostonu /USA/ zřídil první oficiální kurz pro ergoterapii. První konkretní kroky byly v Německu v r započaté Dr. Simononem s psychicky nemocnými. Koncem 2. světové války se musela pro hodně raněných zřídit rehabilitace. Z Velké Británie a z USA přišla pomoc. Přes anglický Červený kříž přišli do Německa "occupational Therapists". V Bad Pyrmontu vzdělávali od r do 1949 v krátkých kurzech první ergoterapeuty. V r se v Annastiftu v Hannoveru zřídila první škola pro ergoterapeuty s dvouletým kurzem. Již po krátké době se připojil třetí rok jako praktikum. Do r bylo v Německu 7 škol, dnes v r máme přibližně 65 škol s školáky ročně. Bohužel není kvalita všech škol stejně dobrá. Zákon pro povolání ergoterapeutů se schvaloval v r První smlouva s nemocenskou pokladnou o převzetí útrat za léčení v ergoterapeutických praxích byla v r.1980 sjednána. Dnes máme přibližně 450 soukromých praxí v Německu. 2. Vzdělávání ergoterapeutů v Německu V Německu existují soukromé a státní ergoterapeutické školy. Skoro ve všech se platí školné od 300 až do 1.000,-DM měsíčně. Vzdělávání trvá 3 roky. Dělí se na 2 roky teorie a 1 rok praxe v různých nemocnicích. Jsou velmi intenzivní snahy, aby se vzdělání ergoterapeutů vyzvedlo na úroveň vysokoškolskou a prodloužilo se na 4 roky.počítá se, že se tohoto cíle dosáhne běhen roků.

5 V žádné zemi evropského společenství není vzdělání ergoterapie postaveno na úroveň středoškolskou jako v Německu. Jako v jiných nelékařských, ale zdravotnických povoláních jsou také u ergo. velké snahy o aktualizaci učebních osnov. Se změnou se počítá během 2-4 roků. Mohu Vám tedy představit dnešní stav, který za několik roků bude určitě jiný. Na celém světě se ve vyučování i práci ergoterapie zmenšuje důležitost řemesla a zvětšuje význam speciálních oborů. Efektivní rehabilitace bez ergoterapeutů se ale již nikde nedá představit. Podle dnešních zákonů se v německých ergoterapeutických školách vyučují následující předměty: - anatomie, biologie, psychologie - zdravotní zásady a hygiena - vyučování o zákonech, které se týkají rehabilitace, povolání ap. - všeobecná informace o nemocech - speciální vyučování o nemocech s diagnostikou, terapií s preventivním a rehabilitačním opatřením - farmakologie - sociologie - fyziologie - pedagogika a zvláštní pedagogika - rukodělná práce a sice s textilními materiály, dřevem, kovy, papírem a lepenkou, hlínou, kůží, umělou hmotou a podobnými materiály, výtvarné umění, technické kreslení - sportovní výchova apod. - pomůcky k soběstačnosti a nezávislosti a jejich používání - speciální metody léčení v chirurgii, ortopedii, neurologii, psychiatrii, pediatrii, psychiatrii mládeže a dětí, geriatrii a sestavení léčebných plánů, používání protéz a jiných pomůcek - vystupování, jednání, písmo Praktické vzdělávání - povinné praktikum z ortopedie a psychiatrie - povinné praktikum v pracovní výchově /v dílnách pro postižené/ - volitelné povinné praktikum z neurologie, geriatrie, pediatrie - exkurze a práce v různých závodech Jak jsem se již na začátku zmínila, školy, které přikládají význam na dobré vzdělání, kladou důraz na dobré vzdělání, kladou důraz na sociologickou, lékařskou, psychologickou a speciální výuku. Další část je věnována sebepoznání. Práce s novými technickými pomůckami jako počítač a elektronické pomůcky by měla být samozřejmostí. Pracovní obory Ergoterapeuti pracují skoro ve všech lékařských oborech s postiženými a nemocnými lidmi skoro každého věku. Představím nejdůležitější cíle a metody, nárok na úplnost nemám. Chirurgie, ortopedie, traumatologie, revmatologie: cvičení motoriky - funkční pro udržení a podporování pohyblivosti, síly jemné motoriky - na otužení jizev, výchova k soběstačnosti a nezávislosti /= ADL/, poradit, vyhledat a cvičit /nebo i udělat/ kompenzační pomůcky, poradit zařízení bytu, dlahy, prophylaxe zkracování svalů a šlach, training s protézami.

6 Neurologie a interní nemoci: výchova k soběstačnosti a nezávislosti, motoricky funkční léčení a cvičení, učení kompenzačních pohybů a triků, cvičení mozkových výkonů /např. paměť, koncentrace, vnímání, logické myšlení, kulturní techniky/. Koncepty léčení jsou podle Bobathů, Affolter, PNF, facio-orální terapie podle Kay Combs apod. Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, psychosomatika, psychiatrie dětí a mládeže, léčení chorobných návyků: - podporovat a školit schopnosti k sebevnímání, k sebezobrazení a sebekritice - podporovat vyvinutí schopnosti afektů a citlivosti - podporovat schopnosti senzomotorické a cvičení mozkových výkonů kognitivní např. velké a jemné motorické pohyby, koncentrace, paměť apod. Pediatrie: podporování vyvinutí a stabilizace senzomotoriky, dlahy, poradit a cvičit s kompenzačními pomůckami a protézami výchova k soběstačnosti a nezávislosti, senzorická integrace, cvičení motoriky úst, terapie dětí a nápadným chováním. Geriatrie: podporování a cvičení různých schopností, které se zapomínají, když je člověk nepoužívá, např.: řeč, paměť, psaní, počítání, soběstačnost a nezávislost, training schopností, které nejsou řízené na určitý účel / hudba, kreslení, tanec, gymnastika, pěstování koníčka apod./ to znamená podporování a udržování psychické stability a zdraví. Při dodatečných neurologických onemocněních je samozřejmá léčba jako bylo řečeno dříve. Onkologie: psychická stabilita, podpora schopností k vnímání, podpora schopností soběstačnosti a nezávislosti. Training kompenzačních pomůcek, training schopností duševních a mozkových / paměť, koncentrace apod./. Training motoricky - funkčních schopností, všeobecná aktivita s pomocí řemeslnického a uměleckého tvoření. Možnosti pracovních zařazení ergoterapeutů - v nemocnicích - domovy pro dlouhodobě nemocné a postižené /např. geriatrie, pediatrie/ - terapeutická centra - internáty pro postižené /např. připojené k dílnám pro postižené/ - ambulantní stanice - dobročinné sociální spolky - v trestnicích - rehabilitační centra - centra pro rekvalifikaci - zvláštní školky a školy - v dílnách pro postižené - v soukromých praxích - v denních klinikách /psychiatrie, geriatrie/ - u podniků pro rehabilitační pomůcky - v ortopedických odborných prodejnách - vyučují ve školách pro ergoterapii - u organizací svépomoci / např. Rheuma - liga, roztroušenou sklerozu/

7 Další vzdělávání a možnosti specializace Existuje velmi mnoho různých kurzů a možností pro další vzdělávání a kvalifikaci, např. Sensovická Integrace, Bobath, Affolter, Frostig, cvičení mozkových schopností s počítačem nebo podle metody paní Schweizerové apod. Každý si může vybrat podle zájmu a svého pracovního oboru. Často se zaměstnavatel podílí určitou částkou na zaplacení kurzu, ale jen v několika spolkových zemích Německa existuje zákon o nároku na 5 dní dovolené pro další vzdělávání.očekává se vlastní iniciativa a angažovanost. Bohužel málokdy se další kvalifikace vyplatí finančně. Ale i zde jsou snahy, změnit tarify a tarifní smlouvy tak, aby se další kvalifikace a angažovanost honorovala. Přeji nové škole Ergoterapeutů vše nejlepší do budoucnosti, a aby vychovala mnoho nadšených a angažovaných ergoterapeutů. Hanelore Zwesper-Goll Tento referát byl přednesen na Pracovní konferenci sekce ergoterapie ČRS v Ostravě. Další materiály jsou připraveny k publikaci. VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU Katedra diagnostiky a terapie hybných poruch ILF Třeboň, Ústav léčby hybných poruch tel kl. 235 fax Kurs revmatologie studijní plán na rok Určení... pro internisty a praktické lékaře 2. Kvalifikační předpoklady... atestace v základním oboru 3. Místo konání... ÚLHP Třeboň 4. Doba trvání... 2 dny 5. Termín Plánovaný počet účastníků Obdorný vedoucí... prof. MUDr. M.Adam, DrSc. 8. Zakončení... závěrečná diskuse 9. Náplň... odborné přednášky revmatologickoortopedického zaměření, praktické využití oboru v medicině. 10. Cena... účastnický poplatek ,-Kčs ubytování + strava ,-Kčs celkem ,-Kčs

8 Kurs revmatologie 1. Určení... pro internisty a praktické lékaře 2. Kvalifikační předpoklady... atestace v záklaním oboru 3. Místo konání... ÚLHP Třeboň 4. Doba trvání... 2 dny 5. Termín Plánovaný počet účastníků Odborný vedoucí... prof. MUDr.M.Adam, DrSc. 8. Zakončení... závěrečná diskuse 9. Náplň... odborné přednášky revmatologickoortopedického zaměření, praktické využití oboru v medicině 10. Cena... účastnický poplatek...500,- Kčs ubytování + strava...400,- Kčs celkem...900,- Kčs Forma, funkce, facilitace 1. Určení...pro praktické lékaře, neurology, ortopedy, lékaře FBLR, revmatology, absolventy rehab. fak. FTVS 2. Kvalifikační předpoklady... atestace v základním oboru, základní znalosti " stereotypů" podle prof. Jandy 3. Místo konání... ÚLHP Třeboň 4. Doba trvání... 2 dny 5. Termín Plánovaný počet účastníků Odborný vedoucí... Helena Hermachová 8. Zakončení... závěrečná diskuse 9. Náplň... neurofyziologické aspekty facillitačně - inhibičních přístupů při vyšetřování a terapii hybného systému, praktická aplikace 10. Cena... účastnický poplatek Kčs ubytování + strava ,-Kčs celkem ,-Kčs Základní informace Předběžné přihlášky zašlete / formulář "přihláška na školicí akci ILF"/ na adresu: ULHP instruktorka kurzů ILF Třeboň

9 Organizace kurzu: bude upřesněna zvláštním dopisem vybraným účastníkům. Potvrzení o účasti: každý účastník semináře nebo kurzu, který splnil předem stanovené podmínky, dostává potvrzení o účasti, případně osvědčení o vyškolení v dané technice - dle povahy akce. Radka Prokešová instruktorka ILF - Třeboň OLHP - Třeboň Těšíme se na Vaši účast. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pražské rehabilitační semináře Po delší přestávce se uskutečnil dne odborný seminář České rehabilitační společnosti, a to v posluchárně Kliniky rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2. Také příští semináře se budou konat na tomto místě, protože sál Lékařského domu se prý nedá dostatečně vytopit a některé termíny jsou již obsazené. Na prvním letošním semináři byla střední účast a bohatý program, který zajistili Dr.J.Papoušek, Dr.A.Herbenová a L.Navrátilová na téma "Rehabilitace po cévních mozkových příhodách". Další semináře by se měly konat pravidelně, krom vlastního tématu budou vždy sděleny informace z výboru ČRS a oboru vůbec. Protože jsem se ujal organizace seminářů, spěchám, abych zařadil do REFORa program pro nejbližší 2 měsíce. Protože se sešlo témat dostatek, navrhuji krom seminářů ČRS, které se budou konat vždy 3. středu v měsíci v 16 hodin, ještě další odborné semináře vždy první středu v měsíci, pro změnu v 15,30 hodin. Srdečně zveme veškerou odbornou veřejnost, především členy ČRS, a také studenty odborných rehabilitačních škol, kteří představují budoucnost oboru. Vyzýváme také čtenáře, aby vyjádřili svůj názor na semináře (častost, doba začátku) a navrhovali témata a přednášející, o něž by měli zájem. doc.dr.j.votava Program nejbližších seminářů (Albertov 7, Praha 2) v 16,00: Privatizace fyzioterapeutických pracovišť Dr.M.Kadlec a j v 15,30: Informace o technických pomůckách pro postižené, rehabilitační inženýrství. Ing.M. Misauer v 16,00: Metodika a výsledky při léčbě funkčních sterilit dle pí Mojžíšové. H.Saparová, D.Šrámková 7.4. v 15,30: Partnerská a sexuální problematika u tělesně postižených. Dr.J.Votava, Dr.J.Šplíchal, Dr.J.Lachman

10 21.4. v 16,00: Rehabilitační školství - naděje a problémy. Zástupci jednotlivých škol P.S. redakce se omlouvá za nesprávné uvedení místa seminářů v posledním čísle minulého roku. J.C. ORGANISACE REHABILITAČNÍ PÉČE Přehled navržených a upravených registračních listů ČRS do připravované revize Seznamu výkonů Odbornost nově navržené výkony - A Poř.číslo: 1 odborná společnost č.79 - Myoskeletální medicina, předseda MUDr.J.Jandová,Železniční nemocnice Praha 2, Helénská 3, Název výkonu: Myoskeletální rozbor Vyšetření pohybové soustavy jako celku, včetně svalů, vazů a kloubů, tak i jednotlivých pohybových segmentů páteře za účelem diagnostickým Poř.číslo: 2 Sdružení lékařů FBLR v ČR, Pod Marjánkou 12, rehab.odd., Praha 6 Název výkonu: Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu. Odbornost navržené změny výkonů - B B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu O2101 Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, , Praha 2 Název výkonu: Komplexní vyšetření lékařem - odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

11 Základní interní, neurologické a ortopedické vyšetření, prostudování dosavadní dokumentace, kompletní anamnesa - NO,RA,OA a podrobná pracovní a sociální anamnesa, funkční vyšetření hybného systému, dif.dg. rozvaha, dg. závěr, stanovení krátkodobého rehabilitačního plánu a základních směrů dlouhodobého rehabilitačního plánu B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu O2102 Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, , Praha 2 Název výkonu: Cíleně zaměřené vyšetření lékařem - odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace Zúžené komplexní vyšetření se zaměřením na požadovanou službu,event.dg, event.terapeut.zásah B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu O2103 Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, , Praha 2 Název výkonu: Kontrolní vyšetření lékařem - odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace Metody v minimálním nutném rozsahu pro posouzení hlavně výsledku léčby B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, , Praha 2 Název výkonu: Stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu na základě proběhlé rehabilitační konference Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta v jiných oborech,podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem Odbornost 201-doplnění údajů-c C: Doplnění údajů k výkonu číslo kódu Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, Praha 2 Název výkonu: Infiltrace spoušťového bodu (trigger point) / ovlivnění reflexně vzniklých změn ve svalstvu, fasciích, vazech, které obvykle působí jako spoušťové body pro přenesenou bolest/ C: Doplnění údajů k výkonu číslo kódu Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, Praha 2 Název výkonu: Měkké a mobilisační techniky

12 výkon vázaný na předložení VZP dokladu o zkouškou ukončeném kurzu /mobilisace bez nárazu, postisometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další / C: Doplnění údajů k výkonu číslo kódu Česká rehabilitační společnost, Sokolská 31, Praha 2 Název výkonu: Mobilisace páteře nebo kloubu - s nárazem výkon vázaný na předložení VZP dokladu o zkouškou ukončeném kurzu Odbornost nové výkony označené A Poř. číslo: 1 Společnost pro myoskeletální medicinu ČLS, sekce fyzioterapeutů ( dále Spol.m.m.) Název výkonu: Myoskeletální komplexní rozbor. Specifické vyšetření pohybové soustavy se zvláštním zaměřením na funkční poruchy hybné soustavy. Poř. číslo: 2 Spol.m.m. Název výkonu: Cílený myoskeletální rozbor. Specifické vyšetření pohybové soustavy se zvláštním zaměřením na funkční poruchy hybné soustavy cílené na konkrétní obtíže pacienta, nebo cílený dotaz lékaře, který vyšetření doporučil. Poř. číslo: 3 Spol.m.m. Název výkonu: Kontrolní myoskeletální rozbor. Specifické vyšetření pohybové soustavy se zvláštním zaměřením na funkční poruchy hybné soustavy v minimálním rozsahu nutném pro posouzení výsledků léčby. Poř. číslo: 4 Spol.m.m. Název výkonu: Mobilizační a měkké techniky (20 min., možno účtovat dvakrát v jednom sezení) Specifické léčebné techniky pro obnovení kloubní vůle, úpravu intra a intermuskulárních vztahů a k ovlivnění funkčních patologických změn v měkkých tkáních.

13 Poř. číslo: 5 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova prováděná VŠ fyzioterapeutem. Metodiky LTV a FT dle výkonů uvedených v sazebníku pro fyzioterapeuty se středoškolským vzděláním (918). Poř. číslo: 6 Název výkonu: Moiré vyšetření. Vyšetření opticky zachycující tvar a symetrie těla; 15 minut. Poř. číslo: 7 - Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Edukační pohovor. 15 minut. Poř. číslo: 8 - Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Administrativní výkon 15 minut. Poř. číslo: 9 - Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Zmeškaná či neomluvená návštěva 15 minut. Odbornost návrh změny údajů - B B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Polyemg vyšetření Cíleně zaměřené vyšetření, sloužící k zhodnocení pohybových stereotypů pacienta a k výběru individuálních cviků dle výsledků vyšetření (kalkulace provedena na jeden "kanál"); 45 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9219 Název výkonu: Komplexní vyšetření VŠ fyzioterapeutem.

14 Komplexní vyšetření pacienta pro stanovení adekvátních postupů fyzioterapie. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9217 Název výkonu: Cílené vyšetření VŠ fyzioterapeutem. Cílené vyšetření pacienta s již specifikovanými zdravotními obtížemi pro stanovení adekvátních postupů fyzioterapie. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9249 Název výkonu: Kontrolní vyšetření VŠ fyzioterapeutem. Kontrolní vyšetření pacienta pro posouzení výsledků léčby, jejich případné doplnění či korekci. Odbornost návrh na vyřazení výkonu - D D: Návrh na vyřazení výkonu číslo kódu 9216 Zdůvodnění návrhu na vyřazení: Výkon je součástí doplněných kódů , 9231, 9222, 9223 a nově navrhovaného výkonu "Kineziologické vyšetření kontrolní" - Unie rehabilitačních pracovníků, Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Speciální vyšetřovací techniky v rehabilitaci D: Návrh na vyřazení výkonu číslo kódu 9220 Zdůvodnění návrhu na vyřazení: Oba výkony označené uvedenými kódy budou nahrazeny novým výkonem "Mobilizační a měkké techniky", a tedy novým kódem. Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS, sekce fyzioterapeutů Název výkonu: Mobilisace páteře (15 minut) D: Návrh na vyřazení výkonu číslo kódu 9250 Zdůvodnění návrhu na vyřazení: Výkon bude nahrazen novým kódem "Mobilizační a měkké techniky", a tedy novým kódem. Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS, sekce fyzioterapeutů Název výkonu: Mobilisace periferních kloubů - 15 minut Odbornost nové výkony označené A Poř.číslo: 1 Česká fyziatrická společnost (dále )

15 Název výkonu: Vodoléčba I. Hypertermická nebo zklidňující procedura v rámci vodoléčby. Předehřátí pacienta před ostatními vodoléčebnými procedurami v páře, horkém vzduchu nebo teplou sprchou a udržení přebytku tepla (např.suchý zábal), získaného hypertermizující procedurou. Poř. číslo: 2 Název výkonu: Celková vodní koupel. Izotermická nebo hypertermická celková vodní koupel perličková, termální, přírodní minerální nebo s přísadami. Poř. číslo: 3 Název výkonu: Vodoléčba II. Vodoléčebné procedury aplikované na končetiny - vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, studené zapařovací koupele. Poř. číslo: 4 Název výkonu: Inhalace prostorová. Inhalace minerální vody s ev. přísadou Ca. Poř. číslo: 5 Název výkonu: Mobilizace páteře. Technika pro obnovení kloubní vůle kloubů páteře; 15 minut. Poř. číslo: 6 Unie rehabilitačních pracovníků (dále ) Kateřinská 32, Praha 2 Název výkonu: Administrativní výkon. 15 minut. Poř. číslo: 7 Název výkonu: Zmeškaná či neomluvená návštěva. 15 minut. Poř. číslo: 8

16 Název výkonu: Kineziologické vyšetření kontrolní. Vyšetřovací metody sloužící k posouzení výsledku terapie v nezbytně nutném rozsahu; 15 minut. Poř. číslo: 9 Název výkonu: Mobilizace periferních kloubů. Technika pro obnovení kloubní vůle periferních kloubů; 15 minut. Poř. číslo: 10 Název výkonu: Fyzikální terapie I Aplikace IR a UV záření, horký zábal, kryoterapie, parafínová lázeň. Ev. jiné přístroje s pořizovací hodnotou do ,- Kčs; 15 minut. Poř. číslo: 11 Název výkonu: Fyzikální terapie II Galvanizace, iontoforéza, diadynamik, aplikace interferenčních proudů, ultrazvuk, magnetoterapie, podtlakové přístroje, přístrojové trakce a pod. - přístroje do ,- Kčs. Klasické fyzikální úkony vyžadující určitou náročnost na čas a odbornost terapeuta; 15 minut. Poř. číslo: 12 Název výkonu: Fyzikální terapie III Diatermie (krátkovlnná, mikrovlnná), Vasotrain, 4-komorová galvanická lázeň, elektroléčebná vana. Elektroléčebné výkony na přístrojích dražších než ,-Kčs. Jsou náročné na čas a odbornost terapeuta; 15 minut. Poř. číslo: 13 Název výkonu: Fyzikální terapie IV Speciální selektivní stimulace, stimulace oslabených svalů, laseroterapie, myofeedback, TENS; speciální výkony, které kladou vysoký nárok odborný i časový na terapeuta. Vyžadují samostatnou vysoce kvalifikovanou činnost při výkonu a hlubší odborné znalosti; 30 minut.

17 Odbornost návrh na změnu údajů - B B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9201 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova skupinová typ I. 3-5 léčených Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, v tělocvičně, venku na hřišti, A 15 minut - vyúčtovává se na jednoho pacienta. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9202 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova skupinová typ II 6-12 léčených Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, v tělocvičně, venku, na hřišti a jiných sportovištích, á 15 minut, vyúčtovává se na 1 pacienta. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9203 Krl Název výkonu: Ergoterapie kondiční skupinová (počet lidí ve skupině podle specifiky postižení; do 10ti lidí). Zahrnuje řadu činností: práce se dřevem, keramikou, kůží, textilem, sádrou, těstem, grafika, kresba atd. Výběr podle typu postižení. Má nezastup. místo u dětských i dospělých pac. na onkologických, hematologických, psychiatrických odd., geriatrie a dlouhod. hospitalizovaných. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9205 Název výkonu: Masáž klasická - částečná. Manuální zásah na povrch lidského těla ovlivňující různé chorobné projevy prostřednictvím nervové, metabolické a hormonální regulace; á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9206 Název výkonu: Masáž reflexní a vazivová. Manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn - 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9209 Název výkonu: Vodoléčba III.

18 Střídavé skotské střiky a podvodní masáž. Irritační nebo relaxační vodoléčebné procedury á 15 minut (opakování 3x). B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9215 Název výkonu: Vyšetření s použitím přístrojů. Jde o vyšetření oběhového, respiračního a pohybového systému á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9222 Název výkonu: Kinesiologické vyšetření cílené SZP Vyšetření přímo zaměřené na postiženou část těla či funkci á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9223 Název výkonu: Kinesiologické vyšetření komplexní SZP á 30 minut B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9225 Lázně Teplice v Čechách, a.s. Vrchlického 23, Teplice Název výkonu: Aplikace peloidu Peloidní koupel či zábal (rašeliny, slatiny, bahna). B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9227 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova skupinová v bazénu s teplou vodou á 15 minut Skupinové cvičení v bazénu s vyhřívanou vodou u stejně nebo podobně zdravotně postižených. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9228 Název výkonu: Individuální nácvik lokomoce a mobility. Vertikalizace, nácvik chůze, užívání protetické pomůcky - á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9229 Název výkonu: LTV individuální pod dohledem na přístrojích

19 Terapie s použitím přístrojů včetně vertikalizace na stavěcím stole dle pokynů a pod kontrolou fyzioterapeuta - á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9230 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě. Využití metodik - včetně příslušného vyšetření - PNF, reflexní lokomoce - Vojta, Bobath, senzomotorická stimulace, Rood, Peto, Brunstroem, Schrott, Klapp, Brunkov a j., á 15 minut B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9231 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova - reflexní lokomoce u dětí do jednoho roku věku. Vužití metodiky reflexní lokomoce dle Vojty včetně potřebného vyšetření a instruktáže, á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9232 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova individuální v Hubbardově tanku. Individuální cvičení obtížně mobilních pacientů v teplé vodě včetně možné masáže při zapojení vodní trysky - á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9234 Název výkonu: Polohování (včetně přípravy pomůcek). Uložení celého pacienta nebo jeho jednotlivých částí těla do příslušné polohy za účelem : 1. prevence vzniku tzv. sekundárních změn, 2. terapeutickým - á 15 minut B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9241 Název výkonu: Ergodiagnostické testování individuální. Jde o soubor vyšetření, kterými ergoterapeut zjišťuje zbylé funkční schopnosti (fyzické i mentální) člověka, u kterého došlo následkem onemocnění či úrazu ke změně kvality zdraví. Cílem je zjistit: 1. míru závislosti na kompenzačních pomůckách či druhé osobě 2. možnost pracovního zařazení, rekvalifikace B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9242 Krl - Klinika rehabilitačního lékařství Albertov 7, Praha 2

20 Název výkonu: Ergoterapie individuální cílená (specifická). Zahrnuje řadu činností: práce se dřevem, papírem, práce s keramickou hlínou, plechem, kůží, textilem, sádrou, těstem atd.. Výběr činnosti podle typu postižení. Obratnost, rozsah, svalová síla, vytrvalost při činnosti HK. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9243 Krl Název výkonu: Léčebná výchova k soběstačnosti, výcvik sebeobsluhy a všedních činností. Úkon nezbytný u všech těžších fyzických a mentálních zdravotních postižení B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9244 Název výkonu: Techniky měkkých tkání. Skupina metodik používaných k cílenému ovlivnění funkčních poruch měkkých tkání ( postizometrická relaxace, spray and stretch protažení svalu, myofasciální release); á 15 minut. B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9245 Krl Název výkonu: Poradenská činnost. Odborné posouzení možných úprav bytu, příp. pracovních prostorů, úprav pro řízení motor.vozidla, použití kompenzačních pomůcek a pod. U těžce tělesně postižených nutno řešit přímo v bytě (otázky soběstačnosti - max.efekt, min.fin.náklady). B: Návrh změny údajů výkonu číslo kódu 9246 Krl Název výkonu: Testování výdrže v modelové pracovní situaci. Jde o nejrůznější pracovní činnosti, z nichž terapeut nechává zvolenou činnost provádět testovaného delší časový úsek v modelových pracovních podmínkách. Odbornost 918-doplnění údajů-c C: Doplnění údajů k výkonu číslo kódu 9226 Název výkonu: Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků.

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Národní ústav duševního zdraví. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Národní ústav duševního zdraví. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 7 5 2 IČZ smluvního ZZ 0 8 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 8 N 0 0 2 Název IČO Národní ústav duševního zdraví PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Typ B. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 5 6 9 8 8 3 4 IČZ smluvního ZZ 3 0 5 9 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 3 0 P 1 1 3 Název IČO BB Klinik s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Informace o službách a péči Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Pomůžeme Vám vrátit se do aktivního života MUDr. Arnold Pavlík primář oddělení rehabilitační

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 8 0 0 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 8 9 9 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 8 9 N 0 0 6 Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 3 4 8 8 2 6 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 6 6 1 Číslo smlouvy 7 B 7 2 P 0 2 9 Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU.

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. IČO 2 5 5 3 1 1 7 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 7 7 5 Číslo smlouvy 0 B 7 2 P 0 0 1 Název IČO RECENS, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Typ B. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 3 1 2 4 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 4 3 7 6 0 0 0 Číslo smlouvy 4 A 0 4 P 3 7 6 Název IČO Fyzio Praha s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

SEZNAM VÝKONŮ KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

SEZNAM VÝKONŮ KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ SEZNAM VÝKONŮ Kód: 21001 KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Komplexní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu. Obsahuje podrobné odebrání anamnézy,

Více

Název IČO Městská nemocnice s pol. Uh.Brod, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Městská nemocnice s pol. Uh.Brod, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 5 8 3 9 0 5 IČZ smluvního ZZ 8 0 0 2 1 0 0 0 Číslo smlouvy 7 Z 8 0 X 0 0 1 Název IČO Městská nemocnice s pol. Uh.Brod, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 9 6 8 6 3 5 6 IČZ smluvního ZZ 0 5 6 1 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 0 5 P 1 1 2 Název IČO MEDITERRA s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

KRATZMANNOVÁ KAMILA. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

KRATZMANNOVÁ KAMILA. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 8 2 9 9 3 0 3 IČZ smluvního ZZ 5 4 7 4 7 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 5 4 P 0 1 6 Název IČO KRATZMANNOVÁ KAMILA PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO MUDr. Vladimír Holoubek. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Vladimír Holoubek. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 1 4 6 3 4 7 3 2 IČZ smluvního ZZ 7 3 8 5 6 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 3 P 0 1 2 Název IČO MUDr. Vladimír Holoubek PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Denní psychoterap.sanat."ondřejov"s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Denní psychoterap.sanat.ondřejovs.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 4 7 9 9 1 7 3 IČZ smluvního ZZ 1 4 1 9 7 0 0 0 Číslo smlouvy 1 A 1 4 P 1 9 7 Název IČO Denní psychoterap.sanat."ondřejov"s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 5 9 9 9 5 9 1 IČZ smluvního ZZ 6 4 3 6 1 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 6 4 P 0 0 7 Název IČO FALTA s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 4 4 4 9 6 4 9 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 7 0 7 1 7 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 7 0 P 0 0 4 Název IČO Rehabilitace & Fyzioterapie Choceň s.r.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY

Více

Název IČO Neurofyzionet, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Neurofyzionet, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 3 6 2 9 5 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 6 7 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 P 0 0 1 Název IČO urofyzionet, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO I. Všeobecná poliklinika Kladno, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO I. Všeobecná poliklinika Kladno, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 1 5 9 6 1 4 4 IČZ smluvního ZZ 2 2 1 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 7 s 2 2 P 0 0 9 Název IČO I. Všeobecná poliklinika Kladno, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 7 7 2 0 0 6 9 IČZ smluvního ZZ 4 1 2 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 5 K 4 1 A 0 2 9 Název IČO MUDr. Vladimír Václavů PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Nemocnice sv.alžběty spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice sv.alžběty spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 9 6 7 8 7 7 9 IČZ smluvního ZZ 0 2 3 3 8 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 0 2 P 1 4 7 Název IČO mocnice sv.alžběty spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 8 6 8 2 4 4 7 3 IČZ smluvního ZZ 5 8 5 6 8 0 0 0 Číslo smlouvy 8 U 5 8 P 0 1 5 Název IČO Petra Laiblová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Název IČO Fysioterapie Chodov s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fysioterapie Chodov s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 9 4 8 8 7 1 IČZ smluvního ZZ 0 4 8 9 3 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 0 4 P 0 1 0 Název IČO Fysioterapie Chodov s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Teplice Lázně v Čechách a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Teplice Lázně v Čechách a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 4 5 6 9 4 9 1 IČZ smluvního ZZ 5 8 5 8 8 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 8 P 0 1 8 Název IČO Teplice Lázně v Čechách a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba Ergoterapie Definice: název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, s fyzickým, psychickým či intelektovým postižením,

Více

Lenka Čermáková - léčebná rehabilitace. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Lenka Čermáková - léčebná rehabilitace. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 1 6 8 1 6 8 8 9 IČZ smluvního ZZ 3 4 5 2 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 C 3 4 P 0 0 2 Název IČO Lenka Čermáková - léčebná rehabilitace PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Barbora Procházková, DiS. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Barbora Procházková, DiS. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 5 8 8 8 1 4 9 IČZ smluvního ZZ 0 7 2 2 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 0 7 P 0 2 6 Název IČO Barbora Procházková, DiS. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Název IČO Dopravní zdravotnictví a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Dopravní zdravotnictví a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 9 0 3 6 5 9 IČZ smluvního ZZ 0 2 3 8 2 0 0 0 Číslo smlouvy 0 A 0 2 P 3 8 2 Název IČO Dopravní zdravotnictví a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 6 9 6 5 0 3 3 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 8 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 N 0 0 1 Název IČO SurGal Clinic s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 8 1 3 7 5 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Centrum léčení poruch pohyb.apar. s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Centrum léčení poruch pohyb.apar. s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 2 1 1 8 7 4 2 IČZ smluvního ZZ 5 4 0 2 3 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 5 4 P 0 2 2 Název IČO Centrum léčení poruch pohyb.apar. s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 3 6 5 8 0 4 IČZ smluvního ZZ 4 2 0 0 8 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 2 M 0 0 1 Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Název IČO Nemocnice Nový Jičín a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Nový Jičín a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 8 8 6 2 0 7 IČZ smluvního ZZ 8 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 8 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Nový Jičín a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Název IČO Poliklinika Týniště nad Orlicí, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Poliklinika Týniště nad Orlicí, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 4 5 3 7 4 5 IČZ smluvního ZZ 6 6 1 1 6 5 0 0 Číslo smlouvy 8 H 6 6 P 1 1 6 Název IČO Poliklinika Týniště nad Orlicí, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 0 1 8 3 0 2 4 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 2 9 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 5 E 6 2 A 0 5 6 Název IČO Hamzova odborná léčebna pro děti a dospě PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY

Více

Název IČO Urologická ambulance,s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Urologická ambulance,s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 6 9 5 5 9 6 IČZ smluvního ZZ 0 3 3 7 9 0 0 0 Číslo smlouvy 4 A 0 3 P 3 7 9 Název IČO Urologická ambulance,s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

LÁZNĚ KUNDRATICE, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

LÁZNĚ KUNDRATICE, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 6 7 0 8 8 8 0 IČZ smluvního ZZ 5 4 9 2 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 L 5 4 P 0 2 2 Název IČO LÁZNĚ KUNDRATICE, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 1 9 0 7 5 6 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 5 1 7 0 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 6 5 P 0 0 5 Název IČO Ratolest, dětská a léčebná rehabilitace PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii Teoretická a praktická výuka, Délka programu 24 měsíců

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii Teoretická a praktická výuka, Délka programu 24 měsíců Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii Teoretická a praktická výuka, Délka programu 24 měsíců Praktické informace k průběhu SV, materiál pro studenta

Více

Název IČO Fyziotherapy centrum s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fyziotherapy centrum s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 4 3 1 0 8 5 3 IČZ smluvního ZZ 1 4 1 8 3 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 1 4 P 1 8 3 Název IČO Fyziotherapy centrum s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 9 0 2 1 4 8 6 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 7 4 2 7 4 Číslo smlouvy 7 C 3 2 A 1 2 5 Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2 Autoři přednášky Mgr. Zdeněk Guřan Mgr. Renáta Muchová Fyzioterapie na 1. LF UK Praha Studijní

Více

RHB MUDr. Jarmila HAUBNEROVÁ s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

RHB MUDr. Jarmila HAUBNEROVÁ s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 4 1 8 1 3 6 6 IČZ smluvního ZZ 0 5 7 7 4 0 0 0 Číslo smlouvy 5 A 0 5 P 7 7 4 Název IČO RHB MUDr. Jarmila HAUBNEROVÁ s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 1 5 9 9 7 4 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 6 5 3 0 0 0 Číslo smlouvy 3 C 3 2 P 0 3 1 Název IČO Fyzio CB, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 3 5 1 1 7 1 5 IČZ smluvního ZZ 5 4 1 7 9 0 0 0 Číslo smlouvy 5 L 5 4 A 0 7 1 Název IČO RehaSportMedic s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 2 1 1 5 1 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 9 4 1 4 0 0 0 Číslo smlouvy 4 U 5 9 P 0 2 4 Název IČO Monika Černá - fyzioterapeut PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 1 3 4 3 4 8 0 IČZ smluvního ZZ 5 2 6 1 6 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 5 2 P 0 0 7 Název IČO Libuše Brezinová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 7 0 9 7 5 2 4 8 IČZ smluvního ZZ 0 2 2 8 0 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 2 A 2 8 0 Název IČO MUDr.Emöke Nagyová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 9 5 1 4 9 IČZ smluvního ZZ 3 3 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 3 N 0 0 3 Název IČO mocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 8 8 2 3 4 7 8 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 9 3 5 2 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 6 9 P 0 1 2 Název IČO REHABILITACE JL s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU.

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. IČO 4 7 7 9 5 3 8 7 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 2 3 9 1 0 0 0 Číslo smlouvy 7 U 5 2 P 0 0 3 Název IČO Vanda Markesová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 6 5 IČZ smluvního ZZ 0 2 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 2 M 0 0 5 Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 5 0 7 8 2 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 2 6 5 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 U 5 2 P 0 1 0 Název IČO Eva Parmová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU.

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. IČO 6 0 8 0 3 4 5 2 IČZ smluvního ZZ 8 6 9 9 1 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 8 6 P 0 1 6 Název IČO Eva Potočná PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

Více

Název IČO Rehabilitace Budějovická, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Rehabilitace Budějovická, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 9 6 0 9 6 6 IČZ smluvního ZZ 1 4 2 1 0 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 1 4 A 2 1 0 Název IČO Rehabilitace Budějovická, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 2 1 1 8 0 8 IČZ smluvního ZZ 4 2 3 6 8 0 0 0 Číslo smlouvy 0 K 4 2 A 1 0 8 Název IČO Léčebné lázně Jáchymov a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016

Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016 Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016 1. Vybavení pokoje Televize na pokoji Lednice na pokoji 20 Kč/den 20 Kč/den Při léčbě rooming-in platí poplatky pouze doprovod. Tyto poplatky nejsou

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU.

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. IČO 2 8 4 3 3 9 3 9 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 6 7 0 0 0 Číslo smlouvy 4 A 0 8 P 4 6 7 Název IČO KYKO med s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 7 9 3 4 9 0 IČZ smluvního ZZ 8 7 0 1 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 7 N 0 0 5 Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 8 4 9 5 3 0 6 IČZ smluvního ZZ 0 9 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 9 A 0 0 2 Název IČO Poliklinika Prosek a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Typ B. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 3 6 2 3 6 1 IČZ smluvního ZZ 0 5 6 8 6 0 0 0 Číslo smlouvy 0 A 0 5 P 6 8 6 Název IČO KELTIA-MED s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 6 0 4 3 6 8 6 7 IČZ smluvního ZZ 0 9 5 1 1 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 9 A 5 1 1 Název IČO MUDr. Luděk Svoboda PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Hamzova odborná léčebna pro děti a dospě. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Hamzova odborná léčebna pro děti a dospě. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 3 0 2 4 IČZ smluvního ZZ 6 2 9 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 9 E 6 2 P 0 3 Název IČO Hamzova odborná léčebna pro děti a dospě PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-3 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Název IČO Neurologie Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Neurologie Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 1 2 4 8 0 8 IČZ smluvního ZZ 4 4 6 8 7 0 0 0 Číslo smlouvy 5 P 4 4 A 0 4 8 Název IČO Neurologie Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 1 8 3 0 2 4 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 2 9 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 9 E 6 2 P 0 1 3 Název IČO Hamzova odborná léčebna pro děti a dospě PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Název IČO Rehabilitace Kobylisy, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Rehabilitace Kobylisy, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 4 2 4 4 0 1 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 2 6 6 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 0 8 A 0 0 9 Název IČO Rehabilitace Kobylisy, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 3 4 4 6 4 8 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 3 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 2 X 0 0 2 Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Rehabilitace-Tenisová 10 s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Rehabilitace-Tenisová 10 s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 4 1 6 4 8 4 4 IČZ smluvního ZZ 1 0 4 8 8 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 1 0 A 4 8 8 Název IČO Rehabilitace-Tenisová 10 s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více