ÚVOD. Autorem grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová Autorem kresby novoročního pozdravu je MUDr. Jan Filipinský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. Autorem grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová Autorem kresby novoročního pozdravu je MUDr. Jan Filipinský"

Transkript

1 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Příspěvková organizace Statutárního města Brna Výroční zpráva /Spinální jednotka

2 ÚVOD Autorem grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová Autorem kresby novoročního pozdravu je MUDr. Jan Filipinský Statistické údaje vypracovali: doc. MUDr. Ján Kočiš, PhD. MUDr. Martin Kelbl MUDr. Juraj Janošík Spine Scope připravili MUDr. Martin Kelbl MUDr. Juraj Janošík Bývá dobrým zvykem začít Výroční zprávu úvodem. Vyjádřit jakýsi názor na události a skutečnosti dějící se kolem nás, se zaměřením na rozvoj naší Spinální jednotky a jejího spinálního programu. Ve zprávě 2009 píšeme, že po celý rok panovaly obavy, co bude se Spinálkou v Úrazové nemocnici? Tyto obavy trvaly též po celý rok 2010 a je téměř jisté, že v roce 2011 budou pokračovat. Provoz je tlumen především stále se snižujícím transportem pacientů s akutním poraněním páteře a míchy do ÚN. Poznáme to na statistice, která zaznamenává pokles pacientů s čerstvým úrazem. Pseudoreforma v brněnském zdravotnictví pokračovala. Všeobecná zdravotní pojišťovna potvrdila smlouvu s Úrazovou nemocnicí, platby jsou však převáděny pouze částečně a se značným zpožděním. S těmito problémy se ale zřejmě potýkají všechna zdravotnická zařízení. Děkujeme vedení ÚN za boj o existenci naší nemocnice a vstřícnost při realizaci spinálního programu. Co přát do nového roku? Vzpomínáte na závěr úvodu loňské zprávy? Citovali jsme novoroční přání jedné z významných osobností českého zdravotnictví. Je to paní profesorka Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky, která připomínala, že svoboda posledních 20ti let 3

3 přinesla nejen výhody, ale také nové zločiny. Všichni si to, pokud sledujeme denní zprávy, uvědomujeme. Na přelomu tohoto roku děkujeme paní profesorce za přání nové, které si vám milí kolegové, spolupracovníci, pacienti, sponzoři a příznivci Spinální jednotky Úrazové nemocnice v Brně zde dovolujeme citovat a předat: Přeji vám Zvídavost a touhu po poznání, duševní svobodu bez konzumních tlaků, abyste objevili věci nepoznané, pracovali, protože vás to těší hodnotili veškeré konání s nadhledem, učili se z chyb a myšlenek druhých, minula vás přetvářka a faleš, vzpomínali na ty, kteří váš život obohatili, nešetřili uznáním a chválou ostatních, poznali pravdu, jaké věci jsou a mohou být, těšili se na své přátele a oni na vás, nezištně dokázali dávat Vaši lásku! Za kolektiv Spinální jednotky Úrazové nemocnice v Brně Váš prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. Kolektiv doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D. vedoucí lékař Spinální jednotky, docent Kliniky traumatologie LF MU MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D., sexuolog-androlog, psychiatr, předsedkyně Věděcké rady Úrazové nemocnice, asistent Kliniky traumatologie LF MU Mgr. Radka Fajtová, klinický psycholog (od na mateřské dovolené) Mgr. Martin Švanda, klinický psycholog PhDr. Ing. Aneta Obálková, Ph.D., klinický psycholog (od ) MUDr. Martin Kelbl, odborný lékař pro traumatologii MUDr. Martin Sutorý, Ph.D., odborný lékař pro chirurgii a urologii, asistent Kliniky traumatologie LF MU MUDr. Naděžda Poršeková, odborný lékař pro neurologii a rehabilitační medicínu, primářka Rehabilitačního oddělení Úrazové nemocnice MUDr. František Havelka, odborný lékař pro neurologii MUDr. Zlata Částková, odborný lékař pro interní medicínu prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., emeritovaný přednosta Kliniky traumatologie LF MU, konzultant v oboru traumatologie, chirurgie páteře a spinálního programu (paraplegiologie), přednosta subkatedry Úrazové chirurgie Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Kolegové z ARO Rentgenologové Kolegové z traumatologických a chirurgických oddělení Kolegové z endoskopicko-diagnostické základny Externí pracovníci MUDr. Ivan Justan, Ph.D., Klinika plastické a rekonstrukční chirurgie, FN u sv. Anny (pracoviště Berkova) Zdravotní sestry Bc. Jahodová Jana, staniční sestra Doležalová Renata, zástupkyně staniční sestry Bluschkeová Růžena Hájková Marie (od ) Holá Helena 4 5

4 Nutzová-Fiedlerová Jiřina Odehnalová Dana Sedláková Mária Skládaná Věra Sochorová Marie (mateřská dovolená) Šandorová Lucie Trlicová Hana Dnem skončil prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. dosažením hraničního věku ve funkci přednosty Kliniky traumatologie LF MU v Brně. Tuto funkci vykonával více než 8 let. Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. byl děkanem 3. LF UK v Praze jmenován externím lektorem 3. LF UK v Praze a učí na Klinice ortopedie a traumatologie zahraniční studenty. Rehabilitační pracovníci Indruch Michal, vedoucí rehabilitačního oddělení ÚN Bílá Jana, Dis. Bakošová Monika Bc. Blanár Ján (od ) Salcburgerová Dagmar Stančíková Michaela, Dis. (od ) Bc. Suková Ivana (od ) Mgr. Ticháčková Olga (od ) Sanitárky Badyláková Helena Beránková Anna Kobylková Hana (od ) Kučerová Jana Konšelová Jaroslava Němečková Edita Sychrová Petra Sýkorová Dana Švecová Lenka (od ) Urbanová Stanislava Wernerová Michaela (do ) Poradenská služba a dispenzarizace Ordinační hodiny: prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. úterý objednání na tel. č doc. MUDr. Ján Kočiš, PhD. Vedoucí lékař spinální jednotky pátek objednání na tel. č MUDr. Martin Kelbl Odborný lékař úrazové chirurgieg pondělí objednání na tel. č MUDr. Martin Sutorý, PhD. Specialista neuro-urolog, koloproktolog pondělí objednání na tel. č MUDr. Taťána Šrámková, CSc. Sexuologická poradna středa objednání na tel. č MUDr. Ivan Justan Poradna Tetraplegická ruka dle dohody objednání na tel. č Úklid Dvořáková Jana Maryšková Lenka 6 7

5 Poradna pro handicapované sexuologická poradna (MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.) psychologická poradna (Mgr. Martin Švanda, PhDr. Ing. Aneta Obálková, Ph.D.) urologicko-proktologická poradna (MUDr. Martin Sutorý, Ph.D.) 8 9

6 Pavel na ARO obsluhuje PC hlasem Denně ho procvičí na Spinální jednotce hodinu MOTO-Med 10 11

7 Statistika Počet pacientů s onemocněním páteře léčených v ÚN 212 Pohlaví čerstvých úrazů (gender of acute injuries) Muži 93 58,5 % ženy 66 41,5 % Čerstvé úrazy 161 Akutní úrazové příjmy 70 Překlady z jiných nemocnic 91 Počet pacientů dle věkových skupin (čerstvé úrazy) Počet pacientů dle věkových skupin (čerstvé úrazy) Chroničtí pacienti 151 Degenerativní spondylochirurgie 66 Lumbosakrální 58 Cervikální 8 Degenerativní konzervativně 40 Extrakce materiálu 16 Operace dekubitů 2 Spondylodiscitida 1 Ucelená rehabilitace 23 Neuro-urologická indikace 18 Vertebroplastika 4 Vertebro Body Stenting 13 Transfer šlach 2 Spinální rehabilitace počet do a více věk Ošetření pacienti celkem chronické akutní total chronical acute

8 Množství čerstvých úrazů páteře v ÚN v závislosti na měsíc v roce počet Lokalizace poranění C1-2 C3-7 T1-11 T12-L1 L2-5 celkem Operačně Konzervativně Celkem Čerstvé poranění míchy Klasifi kace Frankel I II Množství čerstvých úrazů páteře v ÚN v závislosti na měsíc v roce III IV V VI měsíc tetra A VII VIII IX X XI para XII S B C D Sy kauda

9 Mechanizmus úrazů chodec 102 pád z výšky 47 střelná poranění 0 skok do mělké vody 3 auto-moto 15 zavalení Operace C0-C2/3 C3-C7 Th1-Th11 Th12-L1 L2-L5 halo fi xace 3 operace dens axis 10 C2/3 (přední) 1 Magerlova stabilizace 1 přední stabilizace 10 zadní stabilizace 1 kombin. 1 zadní stabilizace 11 izolovaný přední přístup 2 izolovaný zadní přístup 29 kombinovaný přístup 42 VBS 10 izolovaný zadní přístup 4 kombinovaný přístup 1 VBS 3 Vertebroplastika 4 Zkušenost dělá lidi opatrnými. Walter von der Vogelweide Vědecká a publikační činnost, vzdělávání Publikace Kelbl M., Kočiš J., Kazda S., Wendsche P.: Zlomeniny pátého bederního obratle. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010, 73(3): IF 0,37. Kočiš J., Návrat T., Florian Z., Wendsche P.: Biomechanical testing of spinal segment fi xed by thoracolumbar spine locking plate on the swine lumbar spine. Biomed Pap med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010, 154(4): Wendsche P.: Dynamic fusion in lumbar spine degenerative disorders. Midterm results. Argo Spine 22, 2, 2010, s Návrat T., Černohousová I., Florian Z., Kočiš J., Houfek L.: Analyse of SOCON- CS screws in the treatment of osteoporotic vertebral fractures. V: Modelling and Optimization of Physical Systems. Gliwice, Wydawnictvo Katedry Mechaniki Stosowanej p Návrat T., Florian Z., Janíček P., Čižmář I., Kočiš J., Wendsche P., Janů I., Repko M., Rozkydal Z., Fuis V., Vosynek P.: Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii. Ortopedie (2). p Yamamotová A., Šrámková T., Rokyta R.: Intensity of pain and biochemical changes in blood plasma in spinal cord trauma. Spinal Cord 2010, 48, Šrámková T.: Úskalí diagnostiky a léčby erektilní dysfunkce. Urolog. pro Praxi, 2010, 11 (4), Šrámková T.: Sexualita tělesně handicapovaných. In: P. Weiss, ed.: Sexuologie, Grada-Publishing 2010, s Šrámková T.: Psychogenní erektilní dyfunkce. v: L. Zámečník, ed.: Praktická andrologie dospělých. Mladá Fronta, Praha, 2010, s Sutorý M.: Sexuální dysfunkce po operacích v malé pánvi. v: L. Zámečník, ed.: Praktická andrologie dospělých. Mladá Fronta, Praha, 2010, s Šrámková T.: Sexuální dysfunkce po traumatech míchy a pánve. In: L. Zámečník, ed.: Praktická andrologie dospělých, Mladá Fronta, Praha, s

10 Šrámková T., Fajtová R.: Sexual Life in Spinal Cord Injury. V: Tanja Berkovsky, ed.: Spinal Cord Injuries: Types, Treatments and Prognosis. Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, New York, 2010, pp Šrámková T., Meluzín J., Dragomirecká E., Panovský R., Šrámková K., Chvátalová L., Sutorý M., Pešl M.: Cardiovascular profi le in patients with erectile dysfunction. Journal of Sex Med., Vol 7, Suppl. 6, p. 418 Abstrakt. Šrámková T., Hořice K., Dobiášová Z.: Jistoty. Jak kvalitu života člověka s onkologickým onemocněním dokáže ovlivňovat úroveň partnerského vztahu a komunikace lékaře s nemocným a jeho rodinou. Edukační DVD. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotně-sociálních služeb, Praha Šrámková T., Meluzín J., Dragomirecká E., Panovský R., Šrámková K., Chvátalová L., Sutorý M.: Cardiovaascular parametr sof men wit erectile dysfunctiopn. Abstrakt. J Sex Med, 7, 2010 (Suppl 6.). Sutorý M., Šrámková T., Laitl J.: The impact of pelvic shape on the genesis of erectil dysfunction after intramedullary femoral nailing. Congress of the European Society of Sexual Medicine. Malaga, Abstrakt. J Sex Med, 7, 2010 (Suppl 6.). Přednášky Wendsche P.: Dynamic Fusion in degenerative lumbar spine disorders. First experience. 28th International Course for Percutaneous Endoscopic Spinal Surgery and Complementary Minimal Invasive Techniques. Výroční kongres International Society For Minimal Intervention in Spinal Surgery (ISMISS/SI- COT). Curych, (Abstrakt). Kelbl M., Kočiš, J., Wendsche, P.: Fractures of the fi fth lumbar vertebra. Evaluation of 28 cases. 11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ESTES), Brussels, (Abstrakt). Wendsche P.: Bicykle injuries. Key-note lecture. 11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ESTES), Brussels, Hrivnák R., Šrámková T. Penka I., Kala Z: Erektilní dysfunkce u pacientů s kolorektálním karcinomem. Brněnské onkologické dny, , Brno. Hrivnák R., Šrámková T., Penka I., Kala Z.: Erektilní dysfunkce u pacientů s kolorektálním karcinomem. Petřivaldského-Rapantove dny, , Olomouc. Šrámková T.: Sexualita nemocných s idiopatickými střevními záněty. Sympózium Idiopatické střevní záněty, Brno, Šrámková T.: Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí. Slavnostní schůze Sexuologické společnosti JEP k 50ti letému výročí založení Sexuologického oddělení v Liberci. Liberec, Šrámková T., Meluzín J., Dragomirecká E., Panovský R., Šrámková K., Chvátalová L., Sutorý M.: Cardiovascular parameters in men with erectile dysfunction. Congres European Society for Sexual Medicine. Malaga, Šrámková T.: Úskalí diagnostiky a léčby erektilní dysfunkce. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání pro praktické lékaře, Třebíč, Šrámková T.: Erektilní dysfunkce rizika, úskalí v diagnostice a léčbě. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání PL, Brno Šrámková T.: Erektilní dysfunkce z pohledu praktického lékaře. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání, Břeclav, Šrámková T.: Psychoterapie v praxi praktického lékaře. Seminář v rámci předatestačního kurzu pro praktické lékaře, Brno, Šrámková T.: Deprese a kardiovaskulární riziko. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání na I. Interní kardiangiologické klinice Nemocnice U Svaté Anny, Brno, Šrámková T., Sutorý M.: Sexualita onkologicky nemocných. Regionální seminář Psychiatrické kliniky FNB, Brno, Šrámková T.: Sexuologická péče a plánované rodičovství. Seminář Problematika ošetřovatelské péče u pacientů po poranění míchy. Brno, Úrazová nemocnice Šrámková T.: Sexuologické aspekty poranění míchy. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno, Šrámková T.: Erektilní dysfunkce jako možný první příznak kardiovaskulárního onemocnění včetně výsledků společného výzkumu. Seminář v rámci PG vzdělávání lékařů I. Interní kardioangiologické kliniky Nemocnice U Svaté Anny, ICRC, Brno Šrámková T.: Demence, defi nice, diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba. Seminář lékárníků a farmaceutů, Brno, Šrámková T.: Psychoterapie v ordinaci praktického lékaře. Seminář v rámci předatestačního kurzu praktických lékařů. Brno, Šrámková T.: Sexuologické aspekty traumatických míšních lézí. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání sester, Brno, Sál Břetislava Bakaly, Šrámková T.: Základy sexuální výchovy. Edukační přednáška pro žáky 5. třídy ZŠ Janouškova, Brno, Wendsche P.: Dynamická re-stabilizace degenerativních onemocnění bederní páteře (zvaná přednáška) Ústavní symposium, Rehabilitační ústav Brandýs n. O.,

11 Kočiš J., Kelbl M., Wendsche P.: VBS technika v terapii zlomenin Th/L páteře. IV. Slovensko-český Spondylochirurgický kongres. Štrbské pleso, Kočiš J, Kelbl M., Wendsche P: Přední transartikulární stabilizace C1/2 při zlomenině dens axis Česko-Slovenský spondylochirurgický kongres. Štrbské Pleso, (Abstrakt). Wendsche P: Dynamická fúze u degenerativních onemocnění bederní páteře. Česko-Slovenský spondylochirurgický kongres. Štrbské Pleso, (Abstrakt). Wendsche P.: Použití LCP. Výzva a zklamání. Výroční kongres ČSÚCH, Rožnov p. R., Kočiš J.: Poranění krční páteře. Specializační kurz IPVZ č , Wendsche P: Poranění torakolumbální páteře. Specializační kurz IPVZ č , Wendsche P: Poranění míchy, Spinální program. Specializační kurz IPVZ č , Wendsche P: Beurteilung des Operationserfolges nach Wirbelsäulenoperationen (Hodnocení výsledků operací páteře) I. Radiologische Kriterien (radiologická kritéria). AO SPINE EUROPE Wirbelsäulenkurs, Leipzig, Wendsche P.: Beurteilung des Operationserfolges nach Wirbelsäulenoperationen (Hodnocení výsledků operací páteře) II. Funktionelle Kriterien (funkční kritéria). AO SPINE EUROPE Wirbelsäulenkurs, Leipzig, Wendsche P.: Das LCP Implantát. Herausforderung und Enttäuschung (Použití LCP Výzva a zklamání) Klinický seminář Aschaffenburg, Německo, Sutorý M., Šrámková T.,Laitl J.: Vliv konfi gurace pánevního skeletu na vznik dysfunkcí dna pánevního po nitrodřeňovém hřebování fraktur femoru. Pracovní den Koloproktologické sekce ČCHS JEP, , Praha. 11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Brusel Fractures of the Fifth Lumbar Vertebra. Evaluation of 28 Cases in Years M. Kelbl, J. Kocis, P. Wendsche Zlomeniny pátého bederního obratle jsou vzácným poraněním a ve světové literatuře bylo této problematice věnováno pouze málo pozornosti. Cílem našeho sdělení je retrospektivní zhodnocení souboru pacientů, léčených na našem pracovišti v uplynulých devíti letech. V tomto období bylo v Úrazové nemocnici v Brně hospitalizováno 28 pacientů se zlomeninou pátého bederního obratle. Operaci podstoupilo 23 pacientů, pětkrát jsme postupovali konzervativně. U 13 pacientů jsme při příjmu zaznamenali neurologický defi cit, z toho 8 pacientů se upravilo ad integrum. Bez bolestí bylo na konci sledovaného období 15 pacientů, 10 pacientů udávalo občasné bolesti a 3 pacienti popisovali časté bolesti. U neurologicky negativních pacientů s minimální kompresí obratlového těla doporučujeme konzervativní postup. Ten je výhodnější i u tříštivých zlomenin bez porušení stability obratlů, výška obratlového těla a osa páteře bývají operací ovlivněny pouze zanedbatelně. V případě neurologického postižení doporučujeme operační řešení 20 21

12 s dekompresí nervových struktur, téměř vždy lze očekávat podstatné zlepšení neurologického stavu. Vědecké studie T. Šrámková, M. Sutorý, J. Hradirová, J. Bittner: BVF Biovail Laboratoriem International SRL, New Persey Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná, multicentrická studie. Evaluuje se působivost a bezpečnost orální aplikace Tramadolu Hydrochlorid u mladých mužů trpících předčasnou ejakulací. M. Sutorý: SONIC (Astelas), dvojitě zaslepená placebem, kontrolovaná studie. Je testován Vesicaere oproti Oxibutinu a placebu u pacientů s neurogenním močovým měchýřem. Jedná se o celosvětovou multicentrickou studii. P. Wendsche, D. Rémerová Rentgenologická a klinická retrospektivní studie výsledků po použití alogenního kostního štěpu pro rekonstrukci předního sloupce páteře na torakolumbálním přechodu. Doktoranti (spinální tématika) MUDr. Dolan Igor FN u sv.anny, Brno: Erektilní dysfunkce pacientů s míšní lézí (MUDr. T. Šrámková). MUDr. Janů, Iva Úrazová nemocnice v Brně: Současné možnosti ošetření osteoporotických zlomenin thorakolumbální páteře (doc. MUDr. Ján Kočiš, PhD). MUDr. Kazda Stanislav FN Brno Bohunice: Zlomeniny torakolumbálních obratlů typu A (prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.). MUDr. Kelbl Martin Úrazová nemocnice v Brně: Ošetření zlomenin torakolumbálního přechodu ArgoFixem (doc. MUDr. Ján Kočiš, PhD.). Recenze prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. Multilevel bilateral pedicle fractures of the cervical spine without neurological kompromise after a motorcycle akcident (Eur J Trauma ). Percutaneous kyphoplasty treatment of osteoporotic vertebral compression fractures (Eur J Trauma ). Prediction of immediate and long term benefi t after kyphoplasty of painful osteoporotic vertebral fractures by preoperative MRI (Eur J Trauma ). Prediction of immediate and long term benefi t after kyphoplasty of painful osteoporotic vertebral fractures by preoperative MRI (Eur J Trauma ). Členem Review Commission of the 12th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Milan, Italy Apríl 27 30,2011. Rukopis Bodná poranění míchy pro časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie MUDr. Karel Šmejkal, FN Hradec Králové, doktorandská práce Operační léčba zlomenin proximálního humeru prospektivní randomizovaná studie. MUDr.Tomáš Pavelka, FN Plzeň, habilitační práce Poranění pánve a acetabula. Oponentský posudek k Žádosti o udělení účelové podpory interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR ve Veřejné soutěži výzkumu a vývoje na léta , registr. číslo NT/ k rukopisu č. 165 pro redakci časopisu Acta orthop traum Čechosl: Methylprednisolon v terapii míšní léze. Vzdělávání na Spinální jednotce Celoroční: Specializační vzdělávání NCO NZO (zajistila Bc. Jana Jahodová,staniční sestra). Kurzy specializované Kurzy katetrizace močového měchýře Odborné praxe studentů s VZŠ J. Podsedníka v Brně, obor Diplomovaný záchranář (zajistila Bc. Jana Jahodová,staniční sestra) Odborné praxe studentů s VZŠ J. Podsedníka v Brně, obor Všeobecná sestra (zajistila Bc. Jana Jahodová,staniční sestra) Stáže: Psychologové Mgr. S. Loubalová a Mgr. R. Pavelka (FN Brno-Bohunice) únor 2010 Ústavní seminář ( ): Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s poraněním míchy Wendsche P.: Patofyziologie míšního poranění, přednemocniční péče, důvody specializované péče

13 Kočiš J.: Operační stabilizace páteře, dekomprese míchy. Vrabec J.: Intenzivní péče tetraplegiků na ARO. Doležalová R., Jahodová J.: Ošetřování dekubitů (kasuistika). Indruch M.: Fyzio- a ergoterapie na Spinální jednotce (předneseno dne ). Sutorý M.: Porucha vyprazdňování moče a stolice v akutní, postakutní a chronické fázi. Šrámková T.: Sexuologická péče, plánování rodičovství. Fajtová R.: Psychologická péče o para-, a tetraplegického pacienta. Veselý R.: Problematika dekubitů, V.A.C. terapie. Doškolování na kurzu č. 27 NZO-NCO: Speciální modul: Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s úrazy a onemocnění páteře ve dne Wendsche P.: Poranění páteře Wendsche P.: Poranění míchy, spinální program Wendsche P.: Jakou roli hraje mozek? Šrámková T.: Léčení sexuálních poruch u paraplegických mužů a žen Fajtová R.: Úkol psychologa ve spinálním programu Doležel J..: Urologická péče o para-a tetraplegiky Doležel J.: Stimulace sakrálních kořenů pro močení Justan I.: Léčení dekubitů a rekonstrukční výkony na tetraplegické ruce Jahodová J.: Ucelená ošetřovatelská péče Indruch M.: Fyzio- a ergoterapie na Spinální jednotce Štefková I: Perioperační péče Pracovní setkání s paní Jarmilou Čápovou ( ) o metodě Bazální programy a podprogramy Terapie konceptem bazálních programů a podprogramů, pracuje s ontogenetickými aspekty ve fyzioterapii zcela jiným způsobem. Zjistila jsem, že drobné koordinační celky posturální ontogeneze, tzv. bazální podprogramy, nejsou obsaženy pouze v hybnosti zdravého dítěte v období primární vertikalizace, ale že jsou i součástí dalších, zcela individuálních projevů každého fyziologicky se pohybujícího jedince. Bazální podprogramy slouží jako základní stavební materiál všech individuálních hybných projevů člověka. Dle mého názoru se jedná o genetický rámcový program, druhově podmíněný. Ukazuje se, že čím více prvků bazálních podprogramů hybnost člověka obsahuje, tím je fyziologičtější a naopak míra absence těchto programů se vždy projeví stejnou mírou abnormity až patologie hybnosti. Vývoj hybných dovedností člověka se odehrává na principu hierarchie, stejně jako vývoj nervového systému, který je řídí. To znamená, že každý vývojový stupeň je sice pod vlivem vyšších úrovní modulován a řízen, ale jeho původní význam je zachován. A tak musí být také bazální podprogramy, jako základní rámcové prvky, v individuálních hybných programech každého fyziologického jedince zastoupeny. Představují první stupeň posturální stabilizace osového orgánu nutné k zajištění posturální jistoty v gravitačním vlivu

14 v této oblasti. Použijeme-li k facilitaci pouze vstupy z periferie, nedáme šanci k oslovení neuronálních funkcí v plném rozsahu. Díky kumulaci podnětů k vydání vzruchu jak z periferie, tak z centra, mají nervové buňky mnohem větší šanci se znovu zapojit do činnosti. Nebudou-li tímto kombinovaným vstupem nuceny k aktivitě, zaniknou i ty, které nebyly úrazem zcela zničeny. Jarmila Čápová Kurz fyzioterapie ( ) Kinestetická mobilizace Vertikalizace a pády Aplikovaná fyzioterapie Bazální podprogramy, (dále jen BPP), se uplatňují v motorice člověka pouze při splnění přesně daných podmínek. Jsme-li schopni tyto podmínky zajistit, je cesta k centrálně uloženým programům zpřístupněna. Jejich spuštění vyžaduje spojení motivace s určitou kombinací aferecí v daném okamžiku. Vlastní terapeutický vstup konceptem BPP tedy vychází ze schopnosti nastavit u pacienta takovou atitudu, která se v co největším počtu aferencí shoduje s atitudou z primární vertikalizace. V terapii se odehrává pouze to, co jsme schopni vidět během spontánních projevů zdravých dětí. Vlastní pohybovou aktivitu spouští pacient sám z vlastní iniciativy. Terapeut pouze manuálně zesiluje aferenci zejména z opěrných bodů, dále pak zevní stabilizací napomáhá lopatce a ramennímu kloubu ke vzniku potřebného aferentního setu, který umožní CNS zvolit k realizaci úkolu co největší počet bazálních podprogramů. Výsledná lokomoce v této formě vede k velmi kvalitní dechové mechanice a k funkčnímu propojení horního a dolního trupu, což sebou nese dobrou stabilizaci páteře. Svalová normotonie a centrace klíčových kloubů jsou dalšími doprovodnými atributy této specifi cké lokomoce. Ukazuje se, že bazální podprogramy mají výrazný facilitační vliv při reedukaci motorických funkcí u pacientů s různými diagnózami a především také u pacientů s míšní lézí. Během fyzioterapie těchto pacientů považuji za velmi důležité uplatnění co možná největšího počtu variabilních útoků do oblasti léze. Jelikož BPP jsou záležitostí centrálního řízení, přicházíme tímto způsobem s možností obohatit dosavadní periferní facilitační vstupy také o vlivy centrální. Opakované aktivity s uplatněním bazálních podprogramů vedou k zesílení facilitačních mechanismů 26 27

15 Vzdělávání fyzioterapeutů ze Spinální jednotky Měkké a mobilizační techniky (NZO NCO) Bc. Ivana Suková Problematika ošetřovatelství u spinálního pacienta (NZO-NCO) Bc. Ivana Suková Měkké a mobilizační techniky (NZO NCO) Monika Bakošová Tenzometrická stimulace Monika Bakošová Kurz Metoda R.Brumkow Jana Bílá Dagmar Salcburgerová získala rezidenční místo (ukončeno atestací) fyzioterapie Dis. Jana Bílá získala rezidenční místo (ukončeno atestací) fyzioterapie Vzdělávání v oboru ošetřovatelské péče Září 2010 Kurz Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných chirurgických oborech (Jiřina Nutzová-Fiedlerová) : Projekt partnerství fy. Coloplast (Harrachov) Bc. Jana Jahodová : Sympozium ( Vlhké hojení ran ) fy. Rico-Hartmann a.s. (Bc. Jana Jahodová) 28 29

16 Zprávy 28th International Course for Percutaneous Endoscopic Spinal Surgery and Complementary Minimal Invasive Techniques Výroční kongres International Society For Minimal Intervention in Spinal Surgery (ISMISS/SICOT) Curych, Peter Wendsche Když jsme v září roku 1986 poprvé stabilizovali úraz páteře (zlomenina Th 12) transpedikulárním zadním přístupem, bylo jasné, že v Úrazové nemocnici začala nová éra páteřní chirurgie. Asi to bylo hned poté, pravděpodobně začátkem roku 1987, co jsem navštívil kongres v Curychu, který se zabýval minimálně invazivní technikou chirurgie páteře. Vzpomínám si, že jsem se seznámil s moderním instrumentariem, které jsme poté více než 10 let používali pro perkutánní aplikaci kostních štěpů a biokeremického materiálu zezadu do intervertebrálního prostoru. Organizátor kongresu, HJ Leu, navštívil o mnoho let později kongres České spondylochirurgické společnosti a poslouchal naši přednášku o instrumentaci předního sloupce zadním, perkutánním přístupem. Od tohoto kongresu býváme na kongres do Curychu zváni. I když tuto metodu již dnes nepoužíváme, jsme rádi, že se můžeme toho kongresu stále účastnit. V posledních letech jsme prezentovali up-dated výsledky naší metody Dynamické stabilizace degenerativních nemocí bederní páteře a letos jsme se rozhodli prezentovat výsledky inhomogenní skupiny pacientů, kde jsme od roku 2003 (nyní follow-up u všech 23 pacientů více než 3 roky) kombinovali metodu fúze předního sloupce (PLIF, TLIF nebo ALIF) se zadní dynamickou-semirigidní stabilizací. Žádná jiná přednáška se stejnou problematikou nebyla na programu, a tak jsem měl možnost přijmout příjemné uznání a pochvaly. Zajímavé je, že se objevily jiné fi remní implantáty pro transpedikulární dynamickou stabilizaci, které jsou konstruovány na semirigidním principu (PercuDyn, Elaspine), zajímavé jsou proto, že příznivci dynamického principu doposud nepřipouštěli jiný systém než Dynesis, který má větší rozsah umožňující pohyb (ROM), tím, že pedikulární šrouby jsou spojené lankem. Nově, na námi představené metodě, je právě kombinace kostního spojení předního sloupce (fúze) v kombinaci se zadní semirigidní (dynamickou) stabilizací. Více a více důrazu je kladeno na méně invazivní aplikaci implantátů, a to buď pomocí navigačních systémů nebo konvenčním způsobem. Nový semi-robotic navigační systém nyní vede asi k novým pokrokům v computer asistované páteřní chirurgii (M. Pfeiffer, Breisach, Německo). Převážně větší počet přednášek byl věnován problematice endoskopického operování výhřezu plotének a syndromu úzkého kanálu. Zdálo se, že hlavně kvůli tomu přišli do Curychu neurochirurgové a ortopedi z celého světa. Opakovaně byl pouštěn přímý přenos z operačního sálu soukromé nemocnice Bethanien, kde se konference konala (HJ Leu). Důvod tohoto trendu je jednoznačný: zredukovat patologii přístupu se všemi negativními důsledky, hlavně tvorby peridurální jizevnaté tkáně (epidurální fi rbóza). E. Frank, pravidelný host kongresu z U.S.A. amerického Oregonu, přednášel o výsledcích vlastního vyšetření ohledně vzniku intradurální fi brózy. Vyšetřil biochemicky synovii facet na přítomnost zánětlivých faktorů. Tvrdí, že biochemická zánětlivá reakce nastává dvěma způsoby: Diskogenní materiál stimuluje autoimunní reakci, která vede ke tvorbě zánětlivých faktorů a za druhé, ploténka vyvolává direktní zánětlivý proces. Diskogenní materiál aktivuje T cells, B cells, mikrofágy a neutrofi lní buňky. Diskogenní buňky obsahují CD4 TH1 látky, které stimulují celulární imunní systémy, mikrofágy mají IL-12, který stimuluje CD4 TH1. Degenerované ploténky aktivují fosfolipázu C, která na membránách buněk nastartuje zánětlivý proces. Tento zánětlivý proces se odehrává v kloubu (γ IFN, IL 6 a IL 1B) a kolem nervových ganglií (edém, atonální otok, infl amatorní buňky, arachnoidální adheze), intradurálně na arachnoidě. Jeho závěr je jednoznačný: Méně invazivní chirurgie znamená nižší riziko epidurální fi brózy. Tato message by nás měla povzbudit, abychom se více snažili zavádět méně invazivní metody na našem pracovišti. Další důležitý blok byl věnován tématice Vertebroplasty-Kyphoplasty-Veseloplasty-Vertebral-Stenting. Až provokativně byla kladena otázka, jestli analgetický efekt této metody není třeba jen placebo efektem. Podle mého názoru jsou srovnávací studie, jak byly prezentovány mezi vertebroplastikou a kyfoplatikou zbytečné, každá metoda má jinou fi losofi i. Vertebroplastikou léčíme hlavně osteoporotické obratle profylakticky. Chceme-li však napřímit čerstvě komprimovaný 30 31

17 obratel (Typ A.1.1, A1.2), měli bychom srovnat kyfoplastiku s jinými, moderními metodami (Vesseloplastika, Vertebro-Stenting). Zdá se, že i námi začatá cesta metodou Stenting, otevírá nové aspekty méně invazivného ošetření stabilních, osteoporotických kompresních zlomenin. Traumatologie týkající se přednáška byla jediná, a to význam torakálního, endoskopického přístupu pro rekonstrukce předního sloupce. Na tomto poli bychom mohli s našimi zkušenostmi přispět více, než prezentující referent. Konference se zúčastnili odborníci ze všech kontinentů a probíhala jako každý rok v přátelské atmosféře. Z Česka ze zúčastnili také kolegové z Olomouce a Ostravy. Česko-slovenský spondylochirurgický kongres ve Štrbském plese ve dnech Semi-rigidní pedikulární systémy dovolují převedení zátěžových trajektorů přes přední sloupec, což vede ke kompresi, což rigidní systémy nedokážou (Lavaste a Perrin 1993). Tím se nabízí pevné kostní hojení (fúze) předního sloupce. MATERIÁL A METODA 23 naších pacientů, kde jsme používali tuto Dynamickou fúzi mají minimální follow-up více než 3 roky. U 14 pacientů jsme stabilizovali semirigidně jeden segment, u 9 pacientů dva segmenty. U 20 pacientů jsme používali IsoLock R systém, u tři Isobar R. U 20 pacientů jsme udělali PLIF implantátem PROSPACE, u dvou TLIF implantátem TRAVIOS. VÝSLEDKY U žádného pacienta není rentgenologický příznak, že by PLIF nebo TLIF implantát nebyl zhojen (lucidní zóna). Komplikace mechanického původu (uvolnění šroubů, lom šroubů) jsme v této skupině pacientů neshledali. ZÁVĚR Názor, že nestabilní segmenty degenerativní bederní páteře potřebují přední i zadní fúzi (360 ), je zastaralý. Dynamická fúze vede k dobrým klinickým výsledkům. SPINE SCOPE Močová inkontinence u pacientů s poraněním míchy let po úraze R. B. Hansen a kol., Kodaň, Dánsko Spinal Cord 48, 2010, s Dynamická fúze u degenerativních onemocnění páteře. Středně-dlouhé výsledky P. Wendsche, J. Kočiš ÚVOD Dynamická stabilizace u degenerativních onemocnění bederní páteře se stala velmi účinnou metodou operativní činnosti v této oblasti. Bazální koncepce metody spočívá ve snížení rigidity transpedikulárních stabilizačních systémů, která omezuje funkčnost páteřních segmentů. Jedna představa je, že se tím chrání degenerace sousedního segmentu (adjacent segment syndrom), zabraňuje uvolnění pedikulárních šroubů (bone lysis) a zabraňuje nefyziologickou zátěž na facety. Autoři retrospektivně zhodnotili 236 pacientů s míšním poraněním. V souboru bylo 47% tetraplegických a 53% paraplegických pacientů ve věku let (průměr 50,5 let). Z toho 82% pacientů tvořili muži, 18% ženy. Častější úniky moči byly zaznamenány u paraplegiků, mezi pohlavím nebyl zaznamenán rozdíl. Celkem 43% pacientů trpělo signifi kantními úniky moči. U pacientů, řešících derivaci moči pomocí intermitentní katetrizace bylo pacientů s úniky 56%. Pouze 19% procent pacientů však bylo pro úniky medikamentózně léčeno. Studie ukázala důležitost trvalé urologické dispenzarizace a odpovídající terapie pacientů s poraněním míchy

18 Perorální užívání baclofenu u osob s chronickým poraněním míchy nebrání protektivnímu efektu spacitity na tělesné složení a metabolizmus glukózy. A S Gorgey et al., USA Trénování nepodpořeného sezení u jedinců s chronickým postižením míchy CL Boswell-Ruys et al., Australia Spinal Cord 48, 2010, s Schopnost sedět bez opory u jedinců s poraněním míchy (SCI) je nevyhnutná u řady denních aktivit (přemístňování se z vozíku, oblékání atd.). Cílem autorů studie je vyhodnocení účinnosti 6-týdenního-specifi ckého cvičebního programu určeného k zlepšení schopnosti lidí s chronickým poraněním míchy sedět bez opory. Do studie bylo zařazeno 30 dospělých s poraněním míchy trvající nejméně 1-rok. Účastníci ve studijní skupině (n = 15) se účastnili cvičebního programu 1 hod. třikrát týdně po dobu 6 týdnů. Účastníci v kontrolní skupině (n = 15) neprošli žádným školením nebo další léčbou. Výsledky se vyhodnotili dle Canadian Occupational Performance Measure (COPM), tj. zkoušky houpání horní části těla, test maximálního rozsahu rovnováhy a T-shirt test (oblékání a vysvlékaní trička). Tato studie ukazuje podporu pro intenzivní-specifi cké cvičební programy pro zlepšení schopnosti lidí s chronickým poraněním míchy sedět bez opory. Podrobné klinické důsledky pozorovaných účinků léčby je třeba ještě určit a citlivě identifi kovat skupinu pacientů, pro kterou by přinesla nejlepší benefi t. Perorální užívání baclofenu u osob s chronickým poraněním míchy nebrání protektivnímu efektu spacitity na tělesné složení a metabolizmus glukózy A S Gorgey et al., USA Spinal Cord 48, 2010, s Poranění míchy (SCI), s ní spojena imobilizace a rapidní atrofi e svalstva skeletu předisponuje k nárůstu tělesného tuku (FM), poklesu netukové složky těla (FFM), vede k insulinové toleranci. Dysbalance tělesného složení a metabolického profi - lu je spojena se zvýšením rizikem kardiovaskulárních onemocnění (228%) a DM typu II (50 75%). Spasticita jako častý příznak SCI, má protektivní účinek na svalovou atrofi i, na metabolizmus glukózy, tuků a rovnováhu vnitřního prostředí. Cílem studie bylo zjistit účinky perorálního užívání baclofenu na složení těla, množství tuku (FM), hmotnost netukové složky (FFM)), extra-a intracelulární tekutiny a glukózové homeostázy u jedinců s poraněním míchy (SCI). Patnáct osob s chronickým kompletním míšním poraněním (věk 32 ± 8 let,bmi 25 ± 5 kg/m2, výše poranění C6-T11), podstoupili multifrekvenční bioelektrickou impedanční analýzu k měření složení těla a tělových tekutin. Spasticita kyčle, kolena, fl exorů a extenzorů hlezna byla měřena za použití upravené Ashworth Scale, perorální denní dávka baclofenu byla zaznamenána. Ráno nalačno byl změřen glukózový toleranční test (OGTT). Výsledky ukázaly, že p.o. užívání nízkých dávek baclofenu má potenciálně pozitivní efekt při metabolizmu glukózy zvýšením hladiny IGF-1, která resultuje k poklesu tělesného tuku. Cílem péče u pacientů s SCI by neměla být eliminace spasticity, ale její kontrola. Vliv fyzické aktivity na kvalitu života u jednotlivců s poranním míchy V. Anneken et al., Německo Spinal Cord 48, 2010, s Poranění míchy přináší fyzické, psychické i sociální změny ve všech směrech každodenního života. Cílem rehabilitačního procesu u osob s poraněním míchy je nejen získání co nejlepší možné mobility a nezávislosti, ale i zvýšení kvality života (QoL), jako subjektivního hodnocení objektivních životních podmínek v různých sférách života. Záměrem autorů v retrospektivní studii bylo zhodnotit zda a do jaké míry fyzická aktivita (PE) ovlivňuje kvalitu života u osob s SCI. Období šetření bylo od září 2007 do ledna Data byla získána z databáze Úrazové nemocnice Hamburk a databáze německé sportovní federace vozíčkářů. Analýza 277 dotazníků jedinců se získaným SCI ve věku mezi 16 a 65 let s úplnou závislostí na vozíku v každodenním životě s lézí pod úrovní C5. Ze všech osob bylo 51,5 % aktivně se podílejících na sportovních aktivitách oproti 48,5% osob, kteří nesportují. Jednotlivci aktivně se podílející na sportovních aktivitách, mají vyšší míru zaměstnanosti než fyzicky méně aktivní jedinci s SCI. Vykazují vyšší fyzickou odolnost a psychosociální integraci. PE byla identifi kována jako hlavní ovlivňující determinanta kvality života (QoL). Z dlouhodobého konceptu péče o jednotlivce s SCI je zásadní integrace PE a sportů do procesu celoživotní rehabilitace

19 V objevování potenciálu jednotlivců s SCI pro zapojení se do PE, zlepšení fyzické a koordinační schopnosti s interakcí mezi jednotlivci s SCI a externími sportovními skupinami by měly být nedílnou součástí procesu rehabilitace. Jednotlivcům nemajícím přístup k PE programům by měla být dána možnost účastnit se kurzů vozíkové mobility. To může zlepšit dodržování PE jednotlivců s SCI v post-klinickém nastavení. Systematický přehled terapeutických intervencí heterotopické osifikace po poranění míchy R W Teasell et al., Kanada Spinal Cord 48, 2010, s Heterotopická osifi kace (HO) anebo ektopická osifi kace je spojena se stavy po poranění míchy (SCI), úraze mozku a po aloplastických výkonech. Incidence u SCI je 10 53%, objevuje se počas prvních 2 3 týdnú po SCI. Klinické příznaky zahrnují myalgii, artralgii, otok tkání, zarudnutí, pokles rozsahu pohybu. Při diagnostice má největší sensitivitu třífázový kostní sken. Cílem studie je zhodnocení účinnosti intervencí použitých při prevenci a léčbě heterotopické osifi kace u jednotlivců po poranění míchy. Z databází MEDLINE, CINAHL, EMBASE a PsycINFO byly vyhledávány články týkající se terapie HO po SCI. Vybrané články byly dále rozděleny do dvou skupin. Nesteroidní anti-fl ogistika (NSAIDs), warfarin, a pulzní electrogmagnetické pole (PLIMF) terapie byly prověřeny jako profylaktické opatření. Bisfosfonáty, radioterapie a chirurgický výkon byly přezkoumány jako léčebné opatření post-sci HO. Profylaktická opatření zahrnují primární prvenci HO záhy po SCI anebo sekundární prevenci po chirurgické intervenci. Nejvyšší účinnost při prevenci HO mněly NSAIDs (indhometacin, rofecoxib) podané v prvních 3 týdnech od SCI. Vysokou účinnost při profylaxi HO zaznamenalo i použití elektromagnetického pole (PLIMF), které je však limitováno obtížnější proveditelností a z důvodu možných vedlejších účinků si vyžaduje další sledování. Zajímavé bylo zjištění absence HO u soboru jedinců při terapii warfarinem. Při léčbě diagnostikované HO bisfosfonáty bylo zjištěno zastavění progrese HO omezením kostní mineralizace v průběhu medikace, avšak po jejím ukončení mineralizace progreduje a dlouhodobé užívaní je provázeno nežádoucími účinky. V současné době nejlepší klinické možnosti poskytuje chirurgická intervence ve spojení s přídatnou metodou. Diagnostická kritéria úrazového centrálního míšního syndromu. Systematický přehled klinických stavů a ukazatelů M. H. Pouw a kol., Nijmegen, Holandsko Spinal Cord 48, 2010, s Autoři provedli rešerši literatury pomocí databáze Medline a do vyhodnocení byly zahrnuty studie, ve kterých bylo podrobně popsáno motorické skóre horních (UEMS) a dolních (LEMS) končetin. Posuzovány byly studie s minimálním počtem 5 pacientů, kasuistiky jednotlivých případů byly vyřazeny. Dle závěrů neexistuje konsenzus na jednoznačných diagnostických kriteriích centrálního míšního syndromu. Průměrný rozdíl hodnot mezi postižením horních a dolních končetin (UEMS versus LEMS) činil 10.5 bodu. Bodový rozdíl vyšší než 10 bodů je tedy potencionálním diagnostickým kritériem. Ke stanovení dalších a jednoznačných diagnostických kritérií bude ještě zapotřebí široká odborná diskuze. Management neurogenního střeva po míšním poranění: systematická recenze literatury A. Krassioukov a kol., Vancouver, Kanada Spinal Cord 48, 2010, s Autoři na základě rešerše literatury vyhledali celkem 2965 studií, do podrobného vyhodnocení bylo zařazeno 57 studií týkajících se tématu. Z výsledků vyplývá, že k managementu neurogenního střeva se přistupuje mnohostranně a jednotlivé přístupy jsou podpořeny pouze studiemi nižší validity. Nejčastěji používanou metodou je rektální irigace, umožňující redukci inkontinence a obstipace. Pokud je konzervativní způsob neefektivní je potřeba farmakologická podpora vyprazdňování střeva pomocí prokinetik. Při selhání výše uvedených metod lze v některých případech přistoupit k chirurgickým intervencím vytvoření kolostomie nebo možnost implantace elektrického stimulátoru

20 Inkrustace a ucpávání dlouhodobě zavedených močových katétrů: pokrok v prevenci a kontrole D. J. Stickler a kol., Cardiff, Spinal Cord 48, 2010, s Autoři zhodnotili dostupnou odbornou literaturu z let týkající se problematiky tvorby biofi lmů, inkrustací (usazenin, zvápenatělin) a močových kamenů u pacientů s dlouhodobě zavedenými močovými katetry. Dle literatury je experimentálně a epidemiologicky dokázáno, že hlavním činitelem vzniku inkrustací je infekce bakterií Proteus mirabilis. Proteus má schopnost alkalizovat moč, kolonizovat všechny typy katetrů a přežívat na povrchu močových kamenů. Časná eliminace infekce P. mirabilis může u většiny pacientů vést ke zlepšení kvality života. U pacientů s chronickou kolonizací a zvýšeným sklonem k tvorbě inkrustací a konkrementů je nutné odstranění všech kamenů z močových cest, aby infekce mohla být úspěšně zvládnuta. Jako dočasné opatření se doporučuje pití nápojů s kyselým ph. Zhodnocení vlivu různých typů sedaček na kontrolu vzpřímené polohy pacientů s paraplegií K. Takara a kol., Sao Paulo, Brazílie Spinal Cord 48, 2010, s Do studie bylo zahrnuto 11 paraplegických pacientů. U všech byla posuzována schopnost udržení polohy ve třech různých typech sedu v invalidním vozíku, v pěnovém a gelovém sedátku. Změna polohy a velikost zrychlení pohybu pacienta byly hodnoceny pomocí systému Polhemus, a to vždy s otevřenýma i zavřenýma očima. Mezi jednotlivými typy sedu nebyly nalezeny signifi kantní rozdíly. Nezáleželo ani na tom, zda měl pacient otevřené či zavřené oči. Větší tendence z vychýlení ze vzpřímené polohy bylo ve směru předozadním než ve směru bočním. s terčíkem, který způsobuje dekompresi pěnového obvazu, vloženého do rány (dekubitu). Jednorázové krytí polyuretanové pěny a z polyvinylalkoholu pomáhají stimulovat tvorbu granulace. Klinické přednosti vakuové (podtlakové) terapie Uzavřené prostředí vlhkého hojení ran stimuluje růst granulační tkáně a zabraňuje sekundární infekci. Léčba negativním tlakem stahuje okraje rány a zmenšuje tak její objem. Pomáhá redukovat kolonizaci místa rány nežádoucími bakteriemi, které mohou zpomalovat proces hojení. Odvádění tkáňového moku může pozitivně ovlivňovat redukci otoků a tím pomáhá zlepšit prokrvování rány. Řízený lokální podtlak napomáhá rovnoměrnému stahování rány. Výsledkem mechanického napínání buněk může být zvýšená mitóza (reprodukce buněk). Indikace: Akutní rány (traumatické rány, hluboké popáleniny, neštěpené transplantáty a štěpy) subakutní rány (chirurgické dehiscence, abdominální) chronické rány (dekubity a neuropatické defekty) suché rány a mírně exudující rány Kontraindikace: pacienti s malignitou v ráně neléčená osteomyelitida střevní a nevyšetřené pištěle nebo nekrotická tkáně se strupem Obvaz nesmí být přikládán na obnažené krevní cévy nebo orgány. Podtlaková terapie (nejen) dekubitů v Úrazové nemocnici v Brně Metoda podporuje a urychluje hojení ran. Speciální přístroje vytvoří na místě rány subatmosférický podtlak, aplikovaný prostřednictvím speciální hadičky 38 39

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2008

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2008 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2008 www.unbr.cz /Spinální jednotka Autorka grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 www.unbr.cz /Spinální jednotka Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové Vážení

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007 www.unbr.cz /Spinální jednotka Quo vadis Spinální program České republiky?

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 7 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Neurochirurgie nové možnosti v operativě páteře čtěte na str. 10 14.

Více

Svatoanenské listy. č.2

Svatoanenské listy. č.2 Svatoanenské listy č.2 čtvrtletník FNUSA Problematika dysfunkce pánevního dna Podiatrie, larvoterapie Přehled investičních akcí roku 2009 Pozitivní úloha vína v historii lidstva Svatoanenské listy 2/2010

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1802-0658 MK ČR E 16684 Ročník 2, 2007, Číslo 1, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz 40 2013 PARK NSON Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz Časopis PARKINSON slaví své 40. vydání Čtyřicet čísel časopisu PARKINSON, to je obdivuhodná řada hodin a hodin věnovaných

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Resocializace osob se získaným tělesným handicapem. Bc. Kateřina Ješutová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Resocializace osob se získaným tělesným handicapem. Bc. Kateřina Ješutová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Resocializace osob se získaným tělesným handicapem Bc. Kateřina Ješutová Diplomová práce 2014 1 2 3 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí

Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra speciální pedagogiky Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2013 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více