ÚVOD. Autorem grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová Autorem kresby novoročního pozdravu je MUDr. Jan Filipinský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. Autorem grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová Autorem kresby novoročního pozdravu je MUDr. Jan Filipinský"

Transkript

1 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Příspěvková organizace Statutárního města Brna Výroční zpráva /Spinální jednotka

2 ÚVOD Autorem grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová Autorem kresby novoročního pozdravu je MUDr. Jan Filipinský Statistické údaje vypracovali: doc. MUDr. Ján Kočiš, PhD. MUDr. Martin Kelbl MUDr. Juraj Janošík Spine Scope připravili MUDr. Martin Kelbl MUDr. Juraj Janošík Bývá dobrým zvykem začít Výroční zprávu úvodem. Vyjádřit jakýsi názor na události a skutečnosti dějící se kolem nás, se zaměřením na rozvoj naší Spinální jednotky a jejího spinálního programu. Ve zprávě 2009 píšeme, že po celý rok panovaly obavy, co bude se Spinálkou v Úrazové nemocnici? Tyto obavy trvaly též po celý rok 2010 a je téměř jisté, že v roce 2011 budou pokračovat. Provoz je tlumen především stále se snižujícím transportem pacientů s akutním poraněním páteře a míchy do ÚN. Poznáme to na statistice, která zaznamenává pokles pacientů s čerstvým úrazem. Pseudoreforma v brněnském zdravotnictví pokračovala. Všeobecná zdravotní pojišťovna potvrdila smlouvu s Úrazovou nemocnicí, platby jsou však převáděny pouze částečně a se značným zpožděním. S těmito problémy se ale zřejmě potýkají všechna zdravotnická zařízení. Děkujeme vedení ÚN za boj o existenci naší nemocnice a vstřícnost při realizaci spinálního programu. Co přát do nového roku? Vzpomínáte na závěr úvodu loňské zprávy? Citovali jsme novoroční přání jedné z významných osobností českého zdravotnictví. Je to paní profesorka Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky, která připomínala, že svoboda posledních 20ti let 3

3 přinesla nejen výhody, ale také nové zločiny. Všichni si to, pokud sledujeme denní zprávy, uvědomujeme. Na přelomu tohoto roku děkujeme paní profesorce za přání nové, které si vám milí kolegové, spolupracovníci, pacienti, sponzoři a příznivci Spinální jednotky Úrazové nemocnice v Brně zde dovolujeme citovat a předat: Přeji vám Zvídavost a touhu po poznání, duševní svobodu bez konzumních tlaků, abyste objevili věci nepoznané, pracovali, protože vás to těší hodnotili veškeré konání s nadhledem, učili se z chyb a myšlenek druhých, minula vás přetvářka a faleš, vzpomínali na ty, kteří váš život obohatili, nešetřili uznáním a chválou ostatních, poznali pravdu, jaké věci jsou a mohou být, těšili se na své přátele a oni na vás, nezištně dokázali dávat Vaši lásku! Za kolektiv Spinální jednotky Úrazové nemocnice v Brně Váš prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. Kolektiv doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D. vedoucí lékař Spinální jednotky, docent Kliniky traumatologie LF MU MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D., sexuolog-androlog, psychiatr, předsedkyně Věděcké rady Úrazové nemocnice, asistent Kliniky traumatologie LF MU Mgr. Radka Fajtová, klinický psycholog (od na mateřské dovolené) Mgr. Martin Švanda, klinický psycholog PhDr. Ing. Aneta Obálková, Ph.D., klinický psycholog (od ) MUDr. Martin Kelbl, odborný lékař pro traumatologii MUDr. Martin Sutorý, Ph.D., odborný lékař pro chirurgii a urologii, asistent Kliniky traumatologie LF MU MUDr. Naděžda Poršeková, odborný lékař pro neurologii a rehabilitační medicínu, primářka Rehabilitačního oddělení Úrazové nemocnice MUDr. František Havelka, odborný lékař pro neurologii MUDr. Zlata Částková, odborný lékař pro interní medicínu prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., emeritovaný přednosta Kliniky traumatologie LF MU, konzultant v oboru traumatologie, chirurgie páteře a spinálního programu (paraplegiologie), přednosta subkatedry Úrazové chirurgie Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Kolegové z ARO Rentgenologové Kolegové z traumatologických a chirurgických oddělení Kolegové z endoskopicko-diagnostické základny Externí pracovníci MUDr. Ivan Justan, Ph.D., Klinika plastické a rekonstrukční chirurgie, FN u sv. Anny (pracoviště Berkova) Zdravotní sestry Bc. Jahodová Jana, staniční sestra Doležalová Renata, zástupkyně staniční sestry Bluschkeová Růžena Hájková Marie (od ) Holá Helena 4 5

4 Nutzová-Fiedlerová Jiřina Odehnalová Dana Sedláková Mária Skládaná Věra Sochorová Marie (mateřská dovolená) Šandorová Lucie Trlicová Hana Dnem skončil prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. dosažením hraničního věku ve funkci přednosty Kliniky traumatologie LF MU v Brně. Tuto funkci vykonával více než 8 let. Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. byl děkanem 3. LF UK v Praze jmenován externím lektorem 3. LF UK v Praze a učí na Klinice ortopedie a traumatologie zahraniční studenty. Rehabilitační pracovníci Indruch Michal, vedoucí rehabilitačního oddělení ÚN Bílá Jana, Dis. Bakošová Monika Bc. Blanár Ján (od ) Salcburgerová Dagmar Stančíková Michaela, Dis. (od ) Bc. Suková Ivana (od ) Mgr. Ticháčková Olga (od ) Sanitárky Badyláková Helena Beránková Anna Kobylková Hana (od ) Kučerová Jana Konšelová Jaroslava Němečková Edita Sychrová Petra Sýkorová Dana Švecová Lenka (od ) Urbanová Stanislava Wernerová Michaela (do ) Poradenská služba a dispenzarizace Ordinační hodiny: prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. úterý objednání na tel. č doc. MUDr. Ján Kočiš, PhD. Vedoucí lékař spinální jednotky pátek objednání na tel. č MUDr. Martin Kelbl Odborný lékař úrazové chirurgieg pondělí objednání na tel. č MUDr. Martin Sutorý, PhD. Specialista neuro-urolog, koloproktolog pondělí objednání na tel. č MUDr. Taťána Šrámková, CSc. Sexuologická poradna středa objednání na tel. č MUDr. Ivan Justan Poradna Tetraplegická ruka dle dohody objednání na tel. č Úklid Dvořáková Jana Maryšková Lenka 6 7

5 Poradna pro handicapované sexuologická poradna (MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.) psychologická poradna (Mgr. Martin Švanda, PhDr. Ing. Aneta Obálková, Ph.D.) urologicko-proktologická poradna (MUDr. Martin Sutorý, Ph.D.) 8 9

6 Pavel na ARO obsluhuje PC hlasem Denně ho procvičí na Spinální jednotce hodinu MOTO-Med 10 11

7 Statistika Počet pacientů s onemocněním páteře léčených v ÚN 212 Pohlaví čerstvých úrazů (gender of acute injuries) Muži 93 58,5 % ženy 66 41,5 % Čerstvé úrazy 161 Akutní úrazové příjmy 70 Překlady z jiných nemocnic 91 Počet pacientů dle věkových skupin (čerstvé úrazy) Počet pacientů dle věkových skupin (čerstvé úrazy) Chroničtí pacienti 151 Degenerativní spondylochirurgie 66 Lumbosakrální 58 Cervikální 8 Degenerativní konzervativně 40 Extrakce materiálu 16 Operace dekubitů 2 Spondylodiscitida 1 Ucelená rehabilitace 23 Neuro-urologická indikace 18 Vertebroplastika 4 Vertebro Body Stenting 13 Transfer šlach 2 Spinální rehabilitace počet do a více věk Ošetření pacienti celkem chronické akutní total chronical acute

8 Množství čerstvých úrazů páteře v ÚN v závislosti na měsíc v roce počet Lokalizace poranění C1-2 C3-7 T1-11 T12-L1 L2-5 celkem Operačně Konzervativně Celkem Čerstvé poranění míchy Klasifi kace Frankel I II Množství čerstvých úrazů páteře v ÚN v závislosti na měsíc v roce III IV V VI měsíc tetra A VII VIII IX X XI para XII S B C D Sy kauda

9 Mechanizmus úrazů chodec 102 pád z výšky 47 střelná poranění 0 skok do mělké vody 3 auto-moto 15 zavalení Operace C0-C2/3 C3-C7 Th1-Th11 Th12-L1 L2-L5 halo fi xace 3 operace dens axis 10 C2/3 (přední) 1 Magerlova stabilizace 1 přední stabilizace 10 zadní stabilizace 1 kombin. 1 zadní stabilizace 11 izolovaný přední přístup 2 izolovaný zadní přístup 29 kombinovaný přístup 42 VBS 10 izolovaný zadní přístup 4 kombinovaný přístup 1 VBS 3 Vertebroplastika 4 Zkušenost dělá lidi opatrnými. Walter von der Vogelweide Vědecká a publikační činnost, vzdělávání Publikace Kelbl M., Kočiš J., Kazda S., Wendsche P.: Zlomeniny pátého bederního obratle. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010, 73(3): IF 0,37. Kočiš J., Návrat T., Florian Z., Wendsche P.: Biomechanical testing of spinal segment fi xed by thoracolumbar spine locking plate on the swine lumbar spine. Biomed Pap med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010, 154(4): Wendsche P.: Dynamic fusion in lumbar spine degenerative disorders. Midterm results. Argo Spine 22, 2, 2010, s Návrat T., Černohousová I., Florian Z., Kočiš J., Houfek L.: Analyse of SOCON- CS screws in the treatment of osteoporotic vertebral fractures. V: Modelling and Optimization of Physical Systems. Gliwice, Wydawnictvo Katedry Mechaniki Stosowanej p Návrat T., Florian Z., Janíček P., Čižmář I., Kočiš J., Wendsche P., Janů I., Repko M., Rozkydal Z., Fuis V., Vosynek P.: Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii. Ortopedie (2). p Yamamotová A., Šrámková T., Rokyta R.: Intensity of pain and biochemical changes in blood plasma in spinal cord trauma. Spinal Cord 2010, 48, Šrámková T.: Úskalí diagnostiky a léčby erektilní dysfunkce. Urolog. pro Praxi, 2010, 11 (4), Šrámková T.: Sexualita tělesně handicapovaných. In: P. Weiss, ed.: Sexuologie, Grada-Publishing 2010, s Šrámková T.: Psychogenní erektilní dyfunkce. v: L. Zámečník, ed.: Praktická andrologie dospělých. Mladá Fronta, Praha, 2010, s Sutorý M.: Sexuální dysfunkce po operacích v malé pánvi. v: L. Zámečník, ed.: Praktická andrologie dospělých. Mladá Fronta, Praha, 2010, s Šrámková T.: Sexuální dysfunkce po traumatech míchy a pánve. In: L. Zámečník, ed.: Praktická andrologie dospělých, Mladá Fronta, Praha, s

10 Šrámková T., Fajtová R.: Sexual Life in Spinal Cord Injury. V: Tanja Berkovsky, ed.: Spinal Cord Injuries: Types, Treatments and Prognosis. Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, New York, 2010, pp Šrámková T., Meluzín J., Dragomirecká E., Panovský R., Šrámková K., Chvátalová L., Sutorý M., Pešl M.: Cardiovascular profi le in patients with erectile dysfunction. Journal of Sex Med., Vol 7, Suppl. 6, p. 418 Abstrakt. Šrámková T., Hořice K., Dobiášová Z.: Jistoty. Jak kvalitu života člověka s onkologickým onemocněním dokáže ovlivňovat úroveň partnerského vztahu a komunikace lékaře s nemocným a jeho rodinou. Edukační DVD. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotně-sociálních služeb, Praha Šrámková T., Meluzín J., Dragomirecká E., Panovský R., Šrámková K., Chvátalová L., Sutorý M.: Cardiovaascular parametr sof men wit erectile dysfunctiopn. Abstrakt. J Sex Med, 7, 2010 (Suppl 6.). Sutorý M., Šrámková T., Laitl J.: The impact of pelvic shape on the genesis of erectil dysfunction after intramedullary femoral nailing. Congress of the European Society of Sexual Medicine. Malaga, Abstrakt. J Sex Med, 7, 2010 (Suppl 6.). Přednášky Wendsche P.: Dynamic Fusion in degenerative lumbar spine disorders. First experience. 28th International Course for Percutaneous Endoscopic Spinal Surgery and Complementary Minimal Invasive Techniques. Výroční kongres International Society For Minimal Intervention in Spinal Surgery (ISMISS/SI- COT). Curych, (Abstrakt). Kelbl M., Kočiš, J., Wendsche, P.: Fractures of the fi fth lumbar vertebra. Evaluation of 28 cases. 11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ESTES), Brussels, (Abstrakt). Wendsche P.: Bicykle injuries. Key-note lecture. 11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ESTES), Brussels, Hrivnák R., Šrámková T. Penka I., Kala Z: Erektilní dysfunkce u pacientů s kolorektálním karcinomem. Brněnské onkologické dny, , Brno. Hrivnák R., Šrámková T., Penka I., Kala Z.: Erektilní dysfunkce u pacientů s kolorektálním karcinomem. Petřivaldského-Rapantove dny, , Olomouc. Šrámková T.: Sexualita nemocných s idiopatickými střevními záněty. Sympózium Idiopatické střevní záněty, Brno, Šrámková T.: Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí. Slavnostní schůze Sexuologické společnosti JEP k 50ti letému výročí založení Sexuologického oddělení v Liberci. Liberec, Šrámková T., Meluzín J., Dragomirecká E., Panovský R., Šrámková K., Chvátalová L., Sutorý M.: Cardiovascular parameters in men with erectile dysfunction. Congres European Society for Sexual Medicine. Malaga, Šrámková T.: Úskalí diagnostiky a léčby erektilní dysfunkce. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání pro praktické lékaře, Třebíč, Šrámková T.: Erektilní dysfunkce rizika, úskalí v diagnostice a léčbě. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání PL, Brno Šrámková T.: Erektilní dysfunkce z pohledu praktického lékaře. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání, Břeclav, Šrámková T.: Psychoterapie v praxi praktického lékaře. Seminář v rámci předatestačního kurzu pro praktické lékaře, Brno, Šrámková T.: Deprese a kardiovaskulární riziko. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání na I. Interní kardiangiologické klinice Nemocnice U Svaté Anny, Brno, Šrámková T., Sutorý M.: Sexualita onkologicky nemocných. Regionální seminář Psychiatrické kliniky FNB, Brno, Šrámková T.: Sexuologická péče a plánované rodičovství. Seminář Problematika ošetřovatelské péče u pacientů po poranění míchy. Brno, Úrazová nemocnice Šrámková T.: Sexuologické aspekty poranění míchy. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno, Šrámková T.: Erektilní dysfunkce jako možný první příznak kardiovaskulárního onemocnění včetně výsledků společného výzkumu. Seminář v rámci PG vzdělávání lékařů I. Interní kardioangiologické kliniky Nemocnice U Svaté Anny, ICRC, Brno Šrámková T.: Demence, defi nice, diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba. Seminář lékárníků a farmaceutů, Brno, Šrámková T.: Psychoterapie v ordinaci praktického lékaře. Seminář v rámci předatestačního kurzu praktických lékařů. Brno, Šrámková T.: Sexuologické aspekty traumatických míšních lézí. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání sester, Brno, Sál Břetislava Bakaly, Šrámková T.: Základy sexuální výchovy. Edukační přednáška pro žáky 5. třídy ZŠ Janouškova, Brno, Wendsche P.: Dynamická re-stabilizace degenerativních onemocnění bederní páteře (zvaná přednáška) Ústavní symposium, Rehabilitační ústav Brandýs n. O.,

11 Kočiš J., Kelbl M., Wendsche P.: VBS technika v terapii zlomenin Th/L páteře. IV. Slovensko-český Spondylochirurgický kongres. Štrbské pleso, Kočiš J, Kelbl M., Wendsche P: Přední transartikulární stabilizace C1/2 při zlomenině dens axis Česko-Slovenský spondylochirurgický kongres. Štrbské Pleso, (Abstrakt). Wendsche P: Dynamická fúze u degenerativních onemocnění bederní páteře. Česko-Slovenský spondylochirurgický kongres. Štrbské Pleso, (Abstrakt). Wendsche P.: Použití LCP. Výzva a zklamání. Výroční kongres ČSÚCH, Rožnov p. R., Kočiš J.: Poranění krční páteře. Specializační kurz IPVZ č , Wendsche P: Poranění torakolumbální páteře. Specializační kurz IPVZ č , Wendsche P: Poranění míchy, Spinální program. Specializační kurz IPVZ č , Wendsche P: Beurteilung des Operationserfolges nach Wirbelsäulenoperationen (Hodnocení výsledků operací páteře) I. Radiologische Kriterien (radiologická kritéria). AO SPINE EUROPE Wirbelsäulenkurs, Leipzig, Wendsche P.: Beurteilung des Operationserfolges nach Wirbelsäulenoperationen (Hodnocení výsledků operací páteře) II. Funktionelle Kriterien (funkční kritéria). AO SPINE EUROPE Wirbelsäulenkurs, Leipzig, Wendsche P.: Das LCP Implantát. Herausforderung und Enttäuschung (Použití LCP Výzva a zklamání) Klinický seminář Aschaffenburg, Německo, Sutorý M., Šrámková T.,Laitl J.: Vliv konfi gurace pánevního skeletu na vznik dysfunkcí dna pánevního po nitrodřeňovém hřebování fraktur femoru. Pracovní den Koloproktologické sekce ČCHS JEP, , Praha. 11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Brusel Fractures of the Fifth Lumbar Vertebra. Evaluation of 28 Cases in Years M. Kelbl, J. Kocis, P. Wendsche Zlomeniny pátého bederního obratle jsou vzácným poraněním a ve světové literatuře bylo této problematice věnováno pouze málo pozornosti. Cílem našeho sdělení je retrospektivní zhodnocení souboru pacientů, léčených na našem pracovišti v uplynulých devíti letech. V tomto období bylo v Úrazové nemocnici v Brně hospitalizováno 28 pacientů se zlomeninou pátého bederního obratle. Operaci podstoupilo 23 pacientů, pětkrát jsme postupovali konzervativně. U 13 pacientů jsme při příjmu zaznamenali neurologický defi cit, z toho 8 pacientů se upravilo ad integrum. Bez bolestí bylo na konci sledovaného období 15 pacientů, 10 pacientů udávalo občasné bolesti a 3 pacienti popisovali časté bolesti. U neurologicky negativních pacientů s minimální kompresí obratlového těla doporučujeme konzervativní postup. Ten je výhodnější i u tříštivých zlomenin bez porušení stability obratlů, výška obratlového těla a osa páteře bývají operací ovlivněny pouze zanedbatelně. V případě neurologického postižení doporučujeme operační řešení 20 21

12 s dekompresí nervových struktur, téměř vždy lze očekávat podstatné zlepšení neurologického stavu. Vědecké studie T. Šrámková, M. Sutorý, J. Hradirová, J. Bittner: BVF Biovail Laboratoriem International SRL, New Persey Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná, multicentrická studie. Evaluuje se působivost a bezpečnost orální aplikace Tramadolu Hydrochlorid u mladých mužů trpících předčasnou ejakulací. M. Sutorý: SONIC (Astelas), dvojitě zaslepená placebem, kontrolovaná studie. Je testován Vesicaere oproti Oxibutinu a placebu u pacientů s neurogenním močovým měchýřem. Jedná se o celosvětovou multicentrickou studii. P. Wendsche, D. Rémerová Rentgenologická a klinická retrospektivní studie výsledků po použití alogenního kostního štěpu pro rekonstrukci předního sloupce páteře na torakolumbálním přechodu. Doktoranti (spinální tématika) MUDr. Dolan Igor FN u sv.anny, Brno: Erektilní dysfunkce pacientů s míšní lézí (MUDr. T. Šrámková). MUDr. Janů, Iva Úrazová nemocnice v Brně: Současné možnosti ošetření osteoporotických zlomenin thorakolumbální páteře (doc. MUDr. Ján Kočiš, PhD). MUDr. Kazda Stanislav FN Brno Bohunice: Zlomeniny torakolumbálních obratlů typu A (prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.). MUDr. Kelbl Martin Úrazová nemocnice v Brně: Ošetření zlomenin torakolumbálního přechodu ArgoFixem (doc. MUDr. Ján Kočiš, PhD.). Recenze prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. Multilevel bilateral pedicle fractures of the cervical spine without neurological kompromise after a motorcycle akcident (Eur J Trauma ). Percutaneous kyphoplasty treatment of osteoporotic vertebral compression fractures (Eur J Trauma ). Prediction of immediate and long term benefi t after kyphoplasty of painful osteoporotic vertebral fractures by preoperative MRI (Eur J Trauma ). Prediction of immediate and long term benefi t after kyphoplasty of painful osteoporotic vertebral fractures by preoperative MRI (Eur J Trauma ). Členem Review Commission of the 12th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Milan, Italy Apríl 27 30,2011. Rukopis Bodná poranění míchy pro časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie MUDr. Karel Šmejkal, FN Hradec Králové, doktorandská práce Operační léčba zlomenin proximálního humeru prospektivní randomizovaná studie. MUDr.Tomáš Pavelka, FN Plzeň, habilitační práce Poranění pánve a acetabula. Oponentský posudek k Žádosti o udělení účelové podpory interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR ve Veřejné soutěži výzkumu a vývoje na léta , registr. číslo NT/ k rukopisu č. 165 pro redakci časopisu Acta orthop traum Čechosl: Methylprednisolon v terapii míšní léze. Vzdělávání na Spinální jednotce Celoroční: Specializační vzdělávání NCO NZO (zajistila Bc. Jana Jahodová,staniční sestra). Kurzy specializované Kurzy katetrizace močového měchýře Odborné praxe studentů s VZŠ J. Podsedníka v Brně, obor Diplomovaný záchranář (zajistila Bc. Jana Jahodová,staniční sestra) Odborné praxe studentů s VZŠ J. Podsedníka v Brně, obor Všeobecná sestra (zajistila Bc. Jana Jahodová,staniční sestra) Stáže: Psychologové Mgr. S. Loubalová a Mgr. R. Pavelka (FN Brno-Bohunice) únor 2010 Ústavní seminář ( ): Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s poraněním míchy Wendsche P.: Patofyziologie míšního poranění, přednemocniční péče, důvody specializované péče

13 Kočiš J.: Operační stabilizace páteře, dekomprese míchy. Vrabec J.: Intenzivní péče tetraplegiků na ARO. Doležalová R., Jahodová J.: Ošetřování dekubitů (kasuistika). Indruch M.: Fyzio- a ergoterapie na Spinální jednotce (předneseno dne ). Sutorý M.: Porucha vyprazdňování moče a stolice v akutní, postakutní a chronické fázi. Šrámková T.: Sexuologická péče, plánování rodičovství. Fajtová R.: Psychologická péče o para-, a tetraplegického pacienta. Veselý R.: Problematika dekubitů, V.A.C. terapie. Doškolování na kurzu č. 27 NZO-NCO: Speciální modul: Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s úrazy a onemocnění páteře ve dne Wendsche P.: Poranění páteře Wendsche P.: Poranění míchy, spinální program Wendsche P.: Jakou roli hraje mozek? Šrámková T.: Léčení sexuálních poruch u paraplegických mužů a žen Fajtová R.: Úkol psychologa ve spinálním programu Doležel J..: Urologická péče o para-a tetraplegiky Doležel J.: Stimulace sakrálních kořenů pro močení Justan I.: Léčení dekubitů a rekonstrukční výkony na tetraplegické ruce Jahodová J.: Ucelená ošetřovatelská péče Indruch M.: Fyzio- a ergoterapie na Spinální jednotce Štefková I: Perioperační péče Pracovní setkání s paní Jarmilou Čápovou ( ) o metodě Bazální programy a podprogramy Terapie konceptem bazálních programů a podprogramů, pracuje s ontogenetickými aspekty ve fyzioterapii zcela jiným způsobem. Zjistila jsem, že drobné koordinační celky posturální ontogeneze, tzv. bazální podprogramy, nejsou obsaženy pouze v hybnosti zdravého dítěte v období primární vertikalizace, ale že jsou i součástí dalších, zcela individuálních projevů každého fyziologicky se pohybujícího jedince. Bazální podprogramy slouží jako základní stavební materiál všech individuálních hybných projevů člověka. Dle mého názoru se jedná o genetický rámcový program, druhově podmíněný. Ukazuje se, že čím více prvků bazálních podprogramů hybnost člověka obsahuje, tím je fyziologičtější a naopak míra absence těchto programů se vždy projeví stejnou mírou abnormity až patologie hybnosti. Vývoj hybných dovedností člověka se odehrává na principu hierarchie, stejně jako vývoj nervového systému, který je řídí. To znamená, že každý vývojový stupeň je sice pod vlivem vyšších úrovní modulován a řízen, ale jeho původní význam je zachován. A tak musí být také bazální podprogramy, jako základní rámcové prvky, v individuálních hybných programech každého fyziologického jedince zastoupeny. Představují první stupeň posturální stabilizace osového orgánu nutné k zajištění posturální jistoty v gravitačním vlivu

14 v této oblasti. Použijeme-li k facilitaci pouze vstupy z periferie, nedáme šanci k oslovení neuronálních funkcí v plném rozsahu. Díky kumulaci podnětů k vydání vzruchu jak z periferie, tak z centra, mají nervové buňky mnohem větší šanci se znovu zapojit do činnosti. Nebudou-li tímto kombinovaným vstupem nuceny k aktivitě, zaniknou i ty, které nebyly úrazem zcela zničeny. Jarmila Čápová Kurz fyzioterapie ( ) Kinestetická mobilizace Vertikalizace a pády Aplikovaná fyzioterapie Bazální podprogramy, (dále jen BPP), se uplatňují v motorice člověka pouze při splnění přesně daných podmínek. Jsme-li schopni tyto podmínky zajistit, je cesta k centrálně uloženým programům zpřístupněna. Jejich spuštění vyžaduje spojení motivace s určitou kombinací aferecí v daném okamžiku. Vlastní terapeutický vstup konceptem BPP tedy vychází ze schopnosti nastavit u pacienta takovou atitudu, která se v co největším počtu aferencí shoduje s atitudou z primární vertikalizace. V terapii se odehrává pouze to, co jsme schopni vidět během spontánních projevů zdravých dětí. Vlastní pohybovou aktivitu spouští pacient sám z vlastní iniciativy. Terapeut pouze manuálně zesiluje aferenci zejména z opěrných bodů, dále pak zevní stabilizací napomáhá lopatce a ramennímu kloubu ke vzniku potřebného aferentního setu, který umožní CNS zvolit k realizaci úkolu co největší počet bazálních podprogramů. Výsledná lokomoce v této formě vede k velmi kvalitní dechové mechanice a k funkčnímu propojení horního a dolního trupu, což sebou nese dobrou stabilizaci páteře. Svalová normotonie a centrace klíčových kloubů jsou dalšími doprovodnými atributy této specifi cké lokomoce. Ukazuje se, že bazální podprogramy mají výrazný facilitační vliv při reedukaci motorických funkcí u pacientů s různými diagnózami a především také u pacientů s míšní lézí. Během fyzioterapie těchto pacientů považuji za velmi důležité uplatnění co možná největšího počtu variabilních útoků do oblasti léze. Jelikož BPP jsou záležitostí centrálního řízení, přicházíme tímto způsobem s možností obohatit dosavadní periferní facilitační vstupy také o vlivy centrální. Opakované aktivity s uplatněním bazálních podprogramů vedou k zesílení facilitačních mechanismů 26 27

15 Vzdělávání fyzioterapeutů ze Spinální jednotky Měkké a mobilizační techniky (NZO NCO) Bc. Ivana Suková Problematika ošetřovatelství u spinálního pacienta (NZO-NCO) Bc. Ivana Suková Měkké a mobilizační techniky (NZO NCO) Monika Bakošová Tenzometrická stimulace Monika Bakošová Kurz Metoda R.Brumkow Jana Bílá Dagmar Salcburgerová získala rezidenční místo (ukončeno atestací) fyzioterapie Dis. Jana Bílá získala rezidenční místo (ukončeno atestací) fyzioterapie Vzdělávání v oboru ošetřovatelské péče Září 2010 Kurz Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných chirurgických oborech (Jiřina Nutzová-Fiedlerová) : Projekt partnerství fy. Coloplast (Harrachov) Bc. Jana Jahodová : Sympozium ( Vlhké hojení ran ) fy. Rico-Hartmann a.s. (Bc. Jana Jahodová) 28 29

16 Zprávy 28th International Course for Percutaneous Endoscopic Spinal Surgery and Complementary Minimal Invasive Techniques Výroční kongres International Society For Minimal Intervention in Spinal Surgery (ISMISS/SICOT) Curych, Peter Wendsche Když jsme v září roku 1986 poprvé stabilizovali úraz páteře (zlomenina Th 12) transpedikulárním zadním přístupem, bylo jasné, že v Úrazové nemocnici začala nová éra páteřní chirurgie. Asi to bylo hned poté, pravděpodobně začátkem roku 1987, co jsem navštívil kongres v Curychu, který se zabýval minimálně invazivní technikou chirurgie páteře. Vzpomínám si, že jsem se seznámil s moderním instrumentariem, které jsme poté více než 10 let používali pro perkutánní aplikaci kostních štěpů a biokeremického materiálu zezadu do intervertebrálního prostoru. Organizátor kongresu, HJ Leu, navštívil o mnoho let později kongres České spondylochirurgické společnosti a poslouchal naši přednášku o instrumentaci předního sloupce zadním, perkutánním přístupem. Od tohoto kongresu býváme na kongres do Curychu zváni. I když tuto metodu již dnes nepoužíváme, jsme rádi, že se můžeme toho kongresu stále účastnit. V posledních letech jsme prezentovali up-dated výsledky naší metody Dynamické stabilizace degenerativních nemocí bederní páteře a letos jsme se rozhodli prezentovat výsledky inhomogenní skupiny pacientů, kde jsme od roku 2003 (nyní follow-up u všech 23 pacientů více než 3 roky) kombinovali metodu fúze předního sloupce (PLIF, TLIF nebo ALIF) se zadní dynamickou-semirigidní stabilizací. Žádná jiná přednáška se stejnou problematikou nebyla na programu, a tak jsem měl možnost přijmout příjemné uznání a pochvaly. Zajímavé je, že se objevily jiné fi remní implantáty pro transpedikulární dynamickou stabilizaci, které jsou konstruovány na semirigidním principu (PercuDyn, Elaspine), zajímavé jsou proto, že příznivci dynamického principu doposud nepřipouštěli jiný systém než Dynesis, který má větší rozsah umožňující pohyb (ROM), tím, že pedikulární šrouby jsou spojené lankem. Nově, na námi představené metodě, je právě kombinace kostního spojení předního sloupce (fúze) v kombinaci se zadní semirigidní (dynamickou) stabilizací. Více a více důrazu je kladeno na méně invazivní aplikaci implantátů, a to buď pomocí navigačních systémů nebo konvenčním způsobem. Nový semi-robotic navigační systém nyní vede asi k novým pokrokům v computer asistované páteřní chirurgii (M. Pfeiffer, Breisach, Německo). Převážně větší počet přednášek byl věnován problematice endoskopického operování výhřezu plotének a syndromu úzkého kanálu. Zdálo se, že hlavně kvůli tomu přišli do Curychu neurochirurgové a ortopedi z celého světa. Opakovaně byl pouštěn přímý přenos z operačního sálu soukromé nemocnice Bethanien, kde se konference konala (HJ Leu). Důvod tohoto trendu je jednoznačný: zredukovat patologii přístupu se všemi negativními důsledky, hlavně tvorby peridurální jizevnaté tkáně (epidurální fi rbóza). E. Frank, pravidelný host kongresu z U.S.A. amerického Oregonu, přednášel o výsledcích vlastního vyšetření ohledně vzniku intradurální fi brózy. Vyšetřil biochemicky synovii facet na přítomnost zánětlivých faktorů. Tvrdí, že biochemická zánětlivá reakce nastává dvěma způsoby: Diskogenní materiál stimuluje autoimunní reakci, která vede ke tvorbě zánětlivých faktorů a za druhé, ploténka vyvolává direktní zánětlivý proces. Diskogenní materiál aktivuje T cells, B cells, mikrofágy a neutrofi lní buňky. Diskogenní buňky obsahují CD4 TH1 látky, které stimulují celulární imunní systémy, mikrofágy mají IL-12, který stimuluje CD4 TH1. Degenerované ploténky aktivují fosfolipázu C, která na membránách buněk nastartuje zánětlivý proces. Tento zánětlivý proces se odehrává v kloubu (γ IFN, IL 6 a IL 1B) a kolem nervových ganglií (edém, atonální otok, infl amatorní buňky, arachnoidální adheze), intradurálně na arachnoidě. Jeho závěr je jednoznačný: Méně invazivní chirurgie znamená nižší riziko epidurální fi brózy. Tato message by nás měla povzbudit, abychom se více snažili zavádět méně invazivní metody na našem pracovišti. Další důležitý blok byl věnován tématice Vertebroplasty-Kyphoplasty-Veseloplasty-Vertebral-Stenting. Až provokativně byla kladena otázka, jestli analgetický efekt této metody není třeba jen placebo efektem. Podle mého názoru jsou srovnávací studie, jak byly prezentovány mezi vertebroplastikou a kyfoplatikou zbytečné, každá metoda má jinou fi losofi i. Vertebroplastikou léčíme hlavně osteoporotické obratle profylakticky. Chceme-li však napřímit čerstvě komprimovaný 30 31

17 obratel (Typ A.1.1, A1.2), měli bychom srovnat kyfoplastiku s jinými, moderními metodami (Vesseloplastika, Vertebro-Stenting). Zdá se, že i námi začatá cesta metodou Stenting, otevírá nové aspekty méně invazivného ošetření stabilních, osteoporotických kompresních zlomenin. Traumatologie týkající se přednáška byla jediná, a to význam torakálního, endoskopického přístupu pro rekonstrukce předního sloupce. Na tomto poli bychom mohli s našimi zkušenostmi přispět více, než prezentující referent. Konference se zúčastnili odborníci ze všech kontinentů a probíhala jako každý rok v přátelské atmosféře. Z Česka ze zúčastnili také kolegové z Olomouce a Ostravy. Česko-slovenský spondylochirurgický kongres ve Štrbském plese ve dnech Semi-rigidní pedikulární systémy dovolují převedení zátěžových trajektorů přes přední sloupec, což vede ke kompresi, což rigidní systémy nedokážou (Lavaste a Perrin 1993). Tím se nabízí pevné kostní hojení (fúze) předního sloupce. MATERIÁL A METODA 23 naších pacientů, kde jsme používali tuto Dynamickou fúzi mají minimální follow-up více než 3 roky. U 14 pacientů jsme stabilizovali semirigidně jeden segment, u 9 pacientů dva segmenty. U 20 pacientů jsme používali IsoLock R systém, u tři Isobar R. U 20 pacientů jsme udělali PLIF implantátem PROSPACE, u dvou TLIF implantátem TRAVIOS. VÝSLEDKY U žádného pacienta není rentgenologický příznak, že by PLIF nebo TLIF implantát nebyl zhojen (lucidní zóna). Komplikace mechanického původu (uvolnění šroubů, lom šroubů) jsme v této skupině pacientů neshledali. ZÁVĚR Názor, že nestabilní segmenty degenerativní bederní páteře potřebují přední i zadní fúzi (360 ), je zastaralý. Dynamická fúze vede k dobrým klinickým výsledkům. SPINE SCOPE Močová inkontinence u pacientů s poraněním míchy let po úraze R. B. Hansen a kol., Kodaň, Dánsko Spinal Cord 48, 2010, s Dynamická fúze u degenerativních onemocnění páteře. Středně-dlouhé výsledky P. Wendsche, J. Kočiš ÚVOD Dynamická stabilizace u degenerativních onemocnění bederní páteře se stala velmi účinnou metodou operativní činnosti v této oblasti. Bazální koncepce metody spočívá ve snížení rigidity transpedikulárních stabilizačních systémů, která omezuje funkčnost páteřních segmentů. Jedna představa je, že se tím chrání degenerace sousedního segmentu (adjacent segment syndrom), zabraňuje uvolnění pedikulárních šroubů (bone lysis) a zabraňuje nefyziologickou zátěž na facety. Autoři retrospektivně zhodnotili 236 pacientů s míšním poraněním. V souboru bylo 47% tetraplegických a 53% paraplegických pacientů ve věku let (průměr 50,5 let). Z toho 82% pacientů tvořili muži, 18% ženy. Častější úniky moči byly zaznamenány u paraplegiků, mezi pohlavím nebyl zaznamenán rozdíl. Celkem 43% pacientů trpělo signifi kantními úniky moči. U pacientů, řešících derivaci moči pomocí intermitentní katetrizace bylo pacientů s úniky 56%. Pouze 19% procent pacientů však bylo pro úniky medikamentózně léčeno. Studie ukázala důležitost trvalé urologické dispenzarizace a odpovídající terapie pacientů s poraněním míchy

18 Perorální užívání baclofenu u osob s chronickým poraněním míchy nebrání protektivnímu efektu spacitity na tělesné složení a metabolizmus glukózy. A S Gorgey et al., USA Trénování nepodpořeného sezení u jedinců s chronickým postižením míchy CL Boswell-Ruys et al., Australia Spinal Cord 48, 2010, s Schopnost sedět bez opory u jedinců s poraněním míchy (SCI) je nevyhnutná u řady denních aktivit (přemístňování se z vozíku, oblékání atd.). Cílem autorů studie je vyhodnocení účinnosti 6-týdenního-specifi ckého cvičebního programu určeného k zlepšení schopnosti lidí s chronickým poraněním míchy sedět bez opory. Do studie bylo zařazeno 30 dospělých s poraněním míchy trvající nejméně 1-rok. Účastníci ve studijní skupině (n = 15) se účastnili cvičebního programu 1 hod. třikrát týdně po dobu 6 týdnů. Účastníci v kontrolní skupině (n = 15) neprošli žádným školením nebo další léčbou. Výsledky se vyhodnotili dle Canadian Occupational Performance Measure (COPM), tj. zkoušky houpání horní části těla, test maximálního rozsahu rovnováhy a T-shirt test (oblékání a vysvlékaní trička). Tato studie ukazuje podporu pro intenzivní-specifi cké cvičební programy pro zlepšení schopnosti lidí s chronickým poraněním míchy sedět bez opory. Podrobné klinické důsledky pozorovaných účinků léčby je třeba ještě určit a citlivě identifi kovat skupinu pacientů, pro kterou by přinesla nejlepší benefi t. Perorální užívání baclofenu u osob s chronickým poraněním míchy nebrání protektivnímu efektu spacitity na tělesné složení a metabolizmus glukózy A S Gorgey et al., USA Spinal Cord 48, 2010, s Poranění míchy (SCI), s ní spojena imobilizace a rapidní atrofi e svalstva skeletu předisponuje k nárůstu tělesného tuku (FM), poklesu netukové složky těla (FFM), vede k insulinové toleranci. Dysbalance tělesného složení a metabolického profi - lu je spojena se zvýšením rizikem kardiovaskulárních onemocnění (228%) a DM typu II (50 75%). Spasticita jako častý příznak SCI, má protektivní účinek na svalovou atrofi i, na metabolizmus glukózy, tuků a rovnováhu vnitřního prostředí. Cílem studie bylo zjistit účinky perorálního užívání baclofenu na složení těla, množství tuku (FM), hmotnost netukové složky (FFM)), extra-a intracelulární tekutiny a glukózové homeostázy u jedinců s poraněním míchy (SCI). Patnáct osob s chronickým kompletním míšním poraněním (věk 32 ± 8 let,bmi 25 ± 5 kg/m2, výše poranění C6-T11), podstoupili multifrekvenční bioelektrickou impedanční analýzu k měření složení těla a tělových tekutin. Spasticita kyčle, kolena, fl exorů a extenzorů hlezna byla měřena za použití upravené Ashworth Scale, perorální denní dávka baclofenu byla zaznamenána. Ráno nalačno byl změřen glukózový toleranční test (OGTT). Výsledky ukázaly, že p.o. užívání nízkých dávek baclofenu má potenciálně pozitivní efekt při metabolizmu glukózy zvýšením hladiny IGF-1, která resultuje k poklesu tělesného tuku. Cílem péče u pacientů s SCI by neměla být eliminace spasticity, ale její kontrola. Vliv fyzické aktivity na kvalitu života u jednotlivců s poranním míchy V. Anneken et al., Německo Spinal Cord 48, 2010, s Poranění míchy přináší fyzické, psychické i sociální změny ve všech směrech každodenního života. Cílem rehabilitačního procesu u osob s poraněním míchy je nejen získání co nejlepší možné mobility a nezávislosti, ale i zvýšení kvality života (QoL), jako subjektivního hodnocení objektivních životních podmínek v různých sférách života. Záměrem autorů v retrospektivní studii bylo zhodnotit zda a do jaké míry fyzická aktivita (PE) ovlivňuje kvalitu života u osob s SCI. Období šetření bylo od září 2007 do ledna Data byla získána z databáze Úrazové nemocnice Hamburk a databáze německé sportovní federace vozíčkářů. Analýza 277 dotazníků jedinců se získaným SCI ve věku mezi 16 a 65 let s úplnou závislostí na vozíku v každodenním životě s lézí pod úrovní C5. Ze všech osob bylo 51,5 % aktivně se podílejících na sportovních aktivitách oproti 48,5% osob, kteří nesportují. Jednotlivci aktivně se podílející na sportovních aktivitách, mají vyšší míru zaměstnanosti než fyzicky méně aktivní jedinci s SCI. Vykazují vyšší fyzickou odolnost a psychosociální integraci. PE byla identifi kována jako hlavní ovlivňující determinanta kvality života (QoL). Z dlouhodobého konceptu péče o jednotlivce s SCI je zásadní integrace PE a sportů do procesu celoživotní rehabilitace

19 V objevování potenciálu jednotlivců s SCI pro zapojení se do PE, zlepšení fyzické a koordinační schopnosti s interakcí mezi jednotlivci s SCI a externími sportovními skupinami by měly být nedílnou součástí procesu rehabilitace. Jednotlivcům nemajícím přístup k PE programům by měla být dána možnost účastnit se kurzů vozíkové mobility. To může zlepšit dodržování PE jednotlivců s SCI v post-klinickém nastavení. Systematický přehled terapeutických intervencí heterotopické osifikace po poranění míchy R W Teasell et al., Kanada Spinal Cord 48, 2010, s Heterotopická osifi kace (HO) anebo ektopická osifi kace je spojena se stavy po poranění míchy (SCI), úraze mozku a po aloplastických výkonech. Incidence u SCI je 10 53%, objevuje se počas prvních 2 3 týdnú po SCI. Klinické příznaky zahrnují myalgii, artralgii, otok tkání, zarudnutí, pokles rozsahu pohybu. Při diagnostice má největší sensitivitu třífázový kostní sken. Cílem studie je zhodnocení účinnosti intervencí použitých při prevenci a léčbě heterotopické osifi kace u jednotlivců po poranění míchy. Z databází MEDLINE, CINAHL, EMBASE a PsycINFO byly vyhledávány články týkající se terapie HO po SCI. Vybrané články byly dále rozděleny do dvou skupin. Nesteroidní anti-fl ogistika (NSAIDs), warfarin, a pulzní electrogmagnetické pole (PLIMF) terapie byly prověřeny jako profylaktické opatření. Bisfosfonáty, radioterapie a chirurgický výkon byly přezkoumány jako léčebné opatření post-sci HO. Profylaktická opatření zahrnují primární prvenci HO záhy po SCI anebo sekundární prevenci po chirurgické intervenci. Nejvyšší účinnost při prevenci HO mněly NSAIDs (indhometacin, rofecoxib) podané v prvních 3 týdnech od SCI. Vysokou účinnost při profylaxi HO zaznamenalo i použití elektromagnetického pole (PLIMF), které je však limitováno obtížnější proveditelností a z důvodu možných vedlejších účinků si vyžaduje další sledování. Zajímavé bylo zjištění absence HO u soboru jedinců při terapii warfarinem. Při léčbě diagnostikované HO bisfosfonáty bylo zjištěno zastavění progrese HO omezením kostní mineralizace v průběhu medikace, avšak po jejím ukončení mineralizace progreduje a dlouhodobé užívaní je provázeno nežádoucími účinky. V současné době nejlepší klinické možnosti poskytuje chirurgická intervence ve spojení s přídatnou metodou. Diagnostická kritéria úrazového centrálního míšního syndromu. Systematický přehled klinických stavů a ukazatelů M. H. Pouw a kol., Nijmegen, Holandsko Spinal Cord 48, 2010, s Autoři provedli rešerši literatury pomocí databáze Medline a do vyhodnocení byly zahrnuty studie, ve kterých bylo podrobně popsáno motorické skóre horních (UEMS) a dolních (LEMS) končetin. Posuzovány byly studie s minimálním počtem 5 pacientů, kasuistiky jednotlivých případů byly vyřazeny. Dle závěrů neexistuje konsenzus na jednoznačných diagnostických kriteriích centrálního míšního syndromu. Průměrný rozdíl hodnot mezi postižením horních a dolních končetin (UEMS versus LEMS) činil 10.5 bodu. Bodový rozdíl vyšší než 10 bodů je tedy potencionálním diagnostickým kritériem. Ke stanovení dalších a jednoznačných diagnostických kritérií bude ještě zapotřebí široká odborná diskuze. Management neurogenního střeva po míšním poranění: systematická recenze literatury A. Krassioukov a kol., Vancouver, Kanada Spinal Cord 48, 2010, s Autoři na základě rešerše literatury vyhledali celkem 2965 studií, do podrobného vyhodnocení bylo zařazeno 57 studií týkajících se tématu. Z výsledků vyplývá, že k managementu neurogenního střeva se přistupuje mnohostranně a jednotlivé přístupy jsou podpořeny pouze studiemi nižší validity. Nejčastěji používanou metodou je rektální irigace, umožňující redukci inkontinence a obstipace. Pokud je konzervativní způsob neefektivní je potřeba farmakologická podpora vyprazdňování střeva pomocí prokinetik. Při selhání výše uvedených metod lze v některých případech přistoupit k chirurgickým intervencím vytvoření kolostomie nebo možnost implantace elektrického stimulátoru

20 Inkrustace a ucpávání dlouhodobě zavedených močových katétrů: pokrok v prevenci a kontrole D. J. Stickler a kol., Cardiff, Spinal Cord 48, 2010, s Autoři zhodnotili dostupnou odbornou literaturu z let týkající se problematiky tvorby biofi lmů, inkrustací (usazenin, zvápenatělin) a močových kamenů u pacientů s dlouhodobě zavedenými močovými katetry. Dle literatury je experimentálně a epidemiologicky dokázáno, že hlavním činitelem vzniku inkrustací je infekce bakterií Proteus mirabilis. Proteus má schopnost alkalizovat moč, kolonizovat všechny typy katetrů a přežívat na povrchu močových kamenů. Časná eliminace infekce P. mirabilis může u většiny pacientů vést ke zlepšení kvality života. U pacientů s chronickou kolonizací a zvýšeným sklonem k tvorbě inkrustací a konkrementů je nutné odstranění všech kamenů z močových cest, aby infekce mohla být úspěšně zvládnuta. Jako dočasné opatření se doporučuje pití nápojů s kyselým ph. Zhodnocení vlivu různých typů sedaček na kontrolu vzpřímené polohy pacientů s paraplegií K. Takara a kol., Sao Paulo, Brazílie Spinal Cord 48, 2010, s Do studie bylo zahrnuto 11 paraplegických pacientů. U všech byla posuzována schopnost udržení polohy ve třech různých typech sedu v invalidním vozíku, v pěnovém a gelovém sedátku. Změna polohy a velikost zrychlení pohybu pacienta byly hodnoceny pomocí systému Polhemus, a to vždy s otevřenýma i zavřenýma očima. Mezi jednotlivými typy sedu nebyly nalezeny signifi kantní rozdíly. Nezáleželo ani na tom, zda měl pacient otevřené či zavřené oči. Větší tendence z vychýlení ze vzpřímené polohy bylo ve směru předozadním než ve směru bočním. s terčíkem, který způsobuje dekompresi pěnového obvazu, vloženého do rány (dekubitu). Jednorázové krytí polyuretanové pěny a z polyvinylalkoholu pomáhají stimulovat tvorbu granulace. Klinické přednosti vakuové (podtlakové) terapie Uzavřené prostředí vlhkého hojení ran stimuluje růst granulační tkáně a zabraňuje sekundární infekci. Léčba negativním tlakem stahuje okraje rány a zmenšuje tak její objem. Pomáhá redukovat kolonizaci místa rány nežádoucími bakteriemi, které mohou zpomalovat proces hojení. Odvádění tkáňového moku může pozitivně ovlivňovat redukci otoků a tím pomáhá zlepšit prokrvování rány. Řízený lokální podtlak napomáhá rovnoměrnému stahování rány. Výsledkem mechanického napínání buněk může být zvýšená mitóza (reprodukce buněk). Indikace: Akutní rány (traumatické rány, hluboké popáleniny, neštěpené transplantáty a štěpy) subakutní rány (chirurgické dehiscence, abdominální) chronické rány (dekubity a neuropatické defekty) suché rány a mírně exudující rány Kontraindikace: pacienti s malignitou v ráně neléčená osteomyelitida střevní a nevyšetřené pištěle nebo nekrotická tkáně se strupem Obvaz nesmí být přikládán na obnažené krevní cévy nebo orgány. Podtlaková terapie (nejen) dekubitů v Úrazové nemocnici v Brně Metoda podporuje a urychluje hojení ran. Speciální přístroje vytvoří na místě rány subatmosférický podtlak, aplikovaný prostřednictvím speciální hadičky 38 39

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení je jedinou léčbou, která může pacientovi

Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení je jedinou léčbou, která může pacientovi Mgr. Lucie Slámová, Hana Jakšová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Úrazy páteře a posttraumatické stavy

Úrazy páteře a posttraumatické stavy Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové pořádají III. multioborové sympozium na téma: Úrazy páteře a posttraumatické stavy Lázně Bělohrad / 22. 23. září 2016 PROGRAM www.mppromotion.cz Blok

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Tichý, V. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Postižení

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY Eva Talpová 1, 2, Marie Kulakovská 2 12: 352 357, 2010 ISSN 1212-4117 1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem

Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem III. Celostátní královehradecký kongres perioperačních sester 24. - 25. 9. 2014 Mgr. Petra Kourková Nemocnice Jihlava, ARO - anestezie

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice)

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity ve zdravotnictví Detailní výsledky celostátního průzkumu BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Daniel

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Komplikace poranění pánevního kruhu

Komplikace poranění pánevního kruhu Komplikace poranění pánevního kruhu Šrám J., Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Traumatologicko - ortopedické centrum KN Liberec a.s. Mikulov 2015 Tento projekt je finančně podpořen z Programu na podporu

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

THE ORIGINAL VÝSLEDKY KLINICKÝCH ZKOUŠEK. Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu. Prof. MUDr. Vanscheidt

THE ORIGINAL VÝSLEDKY KLINICKÝCH ZKOUŠEK. Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu. Prof. MUDr. Vanscheidt Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu Prof. MUDr. Vanscheidt Na kožní klinice Fakultní nemocnice ve Frieburgu byla vědecky testována absorpční kapacita plen po předchozím ošetření

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková

Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková VYUŽITÍ STUDIJNÍ

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Návrh koncepce oboru

Návrh koncepce oboru Návrh koncepce oboru Aktualizovaný návrh na znění koncepce oboru ortopedie s přihlédnutím k plánovanému vstupu ČR do Evropské unie 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. Hlavní číslo odbornosti 606 a 503, tzn.

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Jarní edukační urologické sympózium

Jarní edukační urologické sympózium Česká urologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádá Jarní edukační urologické sympózium Mikulov Hotel Galant 21. 22. dubna 2017 Akce konaná pod záštitou České akademie urologie

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20 FONIATRIE - HLAS OBSAH I ÚVOD 19 1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) 20 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách 20 1.2 Foniatrie a její vývoj 20 II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ 23 2 Anatomie

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Zlomeniny hrudní a bederní páteře- konzervativní a chirurgická léčba,volba optimálního přístupu

Zlomeniny hrudní a bederní páteře- konzervativní a chirurgická léčba,volba optimálního přístupu Zlomeniny hrudní a bederní páteře- konzervativní a chirurgická léčba,volba optimálního přístupu Michael Mrůzek Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: doc. MUDr Radim Lipina Ph.D 64 spinálních poranění/

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Lumbální spinální stenóza? OPEROVAT!!! Pavel Barsa Neurochirurgické oddělení Krajská nemocnice Liberec

Lumbální spinální stenóza? OPEROVAT!!! Pavel Barsa Neurochirurgické oddělení Krajská nemocnice Liberec Lumbální spinální stenóza? OPEROVAT!!! Pavel Barsa Neurochirurgické oddělení Krajská nemocnice Liberec SPINÁLNÍ KONGRES Brno, 15.-16. listopadu 2012 Lumbální spinální stenóza 1. Primární stenóza kanálu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky:

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Telefon 477 114 123 e-mail michaela.soukalova@kzcr.eu KZ07_IM0003 Nabídka školících akcí Účinnost od 1. 1. 2016 Krajská zdravotní, a. s. - Vzdělávací institut

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ Lucie Slámová, Hana Jakšová FN Brno, Klinika úrazové chirurgie spinální jednotka, Rehabilitační

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více