Základní škola Svitavy, Riegrova 4. infomat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Svitavy, Riegrova 4. infomat"

Transkript

1 Základní škola Svitavy, Riegrova 4 infomat Školní rok 2014/15 Tento občasník a další informace o dění ve škole i za školou naleznete na internetových stránkách naší školy: Sledujte také vývěsku před školou a další infomateriály, které děti přinášejí ze školy. září 2014

2 Základní údaje Ředitelka školy: Mgr. Milena Baťková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Pražanová KONTAKTY: tel. čísla: sborovna sborovna 1. stupeň družina kancelář ředitelka zástupkyně internetové stránky: IČO: Na řízení školy se podílejí: Školská rada, občanské sdružení třídní důvěrníci, školní žákovský parlament, pedagogická rada Výuka, personální obsazení Výuka ve všech ročnících probíhá podle ŠVP Kruh, verze 2012, který je k dispozici na www stránkách školy. třída třídní učitel/ka 1. a Mgr. Michaela Preisnerová 1. b Mgr. Petr Pelz 2. Mgr. Ivana Drápalová 3. a Mgr. Eva Vavříková 3. b Mgr. Jana Petrželová 4. Mgr. Marie Tylichová 5. Mgr. Veronika Felgrová 6. Mgr. Markéta Henychová 7. a Mgr. Iva Hladíková 7. b Mgr. Ivana Dernerová 8. Mgr. Petra Korbářová 9. Ing. Miroslav Sýkora Netřídní pedagogové Mgr. Eva Fialová, Mgr. Sylva Těšínská, Mgr. Lilian Hotařová, Bc. Stanislav Lešinger, DiS., Mgr. Jan Richtr Školní družina 1. oddělení: Hana Krčmářová Makovská (hlavní vychovatelka) 2. oddělení: Šárka Svěráková, DiS 3. oddělení: Bc. Daniela Křivinková Ing. Miroslav Sýkora poradce pro vycházející žáky, výchovné problémy Mgr. Eva Fialová výchovné problémy, práce se Školním parlamentem Mgr. Iva Hladíková péče o žáky se spec.vzděl.potřebami, péče o nadané žáky Mgr. Ivana Drápalová, Mgr. Jan Richtr školní metodik prevence 2

3 Konzultační hodiny vyučujících den čas Baťková Milena pondělí 14:00-14:45 Dernerová Ivana pondělí 15:00-15:45 Drápalová Ivana pondělí 11:40-12:25 Felgrová Veronika středa 12:45-13:30 Fialová Eva středa 13:30-14:15 Henychová Markéta středa 13:30-14:15 Hladíková Iva pondělí 13:30-14:15 Hotařová Lilian úterý 13:30-14:15 Korbářová Petra pondělí 14:00-14:45 Lešinger Stanislav čtvrtek 13:30-14:15 Pelz Petr pondělí 12:00-12:45 Petrželová Jana čtvrtek 13:00-13:45 Pražanová Lenka pondělí 14:00-14:45 Preisnerová Michaela úterý 12:15-13:00 Richtr Jan pondělí 14:00-14:45 Sýkora Miroslav pátek 14:00-14:45 Těšínská Sylva úterý 13:30-14:15 Tylichová Marie úterý 13:15-14:00 Vavříková Eva pondělí 13:05-13:50 Konzultační hodiny vyučujících jsou určeny žákům, kteří např. po nemoci potřebují objasnit látku, poradit s nejasnostmi, vysvětlit znovu nepochopené. Zájem o takovou konzultaci je nutno dopředu s vyučujícím dohodnout. Konzultace nejsou určeny těm žákům, kteří v hodinách neplní své povinnosti, zanedbávají přípravu a nespolupracují s vyučujícím. Zároveň také slouží rodičům k individuální konzultaci (rovněž po předchozí domluvě), o přestávkách se Vám vyučující nemůže zcela v klidu věnovat. Po dohodě je samozřejmě možné čas a den konzultační schůzky přizpůsobit možnostem obou stran. 3

4 Organizace školního roku ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád platný od , včetně dodatků od , je k dispozici v každé třídě, v kancelářích vedení školy, na internetových stránkách školy a na informačním místě v budově. Upravuje přehledně nejen práva a povinnosti žáků, ale také jejich zákonných zástupců. U hospodářky je možno si jej nechat za úhradu okopírovat. Výňatek z ŠŘ najdete i v žákovské knížce. ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠD je otevřena denně od 6:00 do 7:45 hod. a odpoledne po vyučování do 16:00 hodin, prodloužená středa do 17:00 hod. 1 x za 14 dní. Poplatek za ŠD činí 100 Kč měsíčně. Platí se předem na celý školní rok k 30. září (viz. vnitřní řád ŠD). Vnitřní řád ŠD je k dispozici v každém oddělení ŠD a dále stejně jako školní řád na Třídnické hodiny Pro intenzivnější kontakt třídního učitele a žáků třídy jsou do rozvrhu přidány třídnické hodiny (první hodina v pondělí od 6. ročníku), kde mají žáci i třídní učitel dostatek času na řešení třídních i individuálních záležitostí. Nezapočítávají se do počtu hodin povinné výuky. Volitelné předměty Rozšiřují nabídku povinné výuky, zavádějí se od 6. ročníku a v letošním školním roce budou vyučovány: rýsování (6. roč.), v rámci projektu My se neztratíme! řemeslné práce (7. a 8. roč.), technické kreslení (7. roč.), základy fotografie a filmu (8. roč.) a elektrotechnika (9. roč.). Plavání Plavecký výcvik nabízíme žákům 1. až 4. ročníku, úhrada nákladů je rozdělena mezi rodiče, školu a občanské sdružení (ve 3. a 4. ročníku). V ostatních ročnících hradí plavecké lekce rodiče. Lyžařský výcvikový zájezd Pravidelný lyžařský výcvikový zájezd je pořádán pro žáky 7. ročníku. Termín lyžařského výcvikového zájezdu je Škola za školou (výukový pobyt) Pro žáky 4. třídy je naplánován na jaro 2015 pobyt v Oucmanicích, kde bude probíhat výuka upravená pobytu v přírodě se zaměřením na ekologickou výchovu. Zápis do 1. tříd proběhne od do , přesnější termín bude zpřesněn zřizovatelem školy, tj. městským úřadem. Přijímací zkoušky na SŠ - možnost podání 2 přihlášek, zákonní zástupci podávají přihlášky na SŠ osobně (ne přes základní školu), přijímacímu řízení jsou vyhrazené dva týdny, rodiče mají povinnost zaslat SŠ tzv. zápisový lístek do 10 dnů od zveřejnění přijetí apod. Termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech, do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna, do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna a do oborů vzdělání bez talentové zkoušky od 22. do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání. Další informace získáte u Ing. Miroslava Sýkory. Plán informativních schůzek pro rodiče , , vždy od 16 hodin Schůzky třídních důvěrníků: a v 15:30 hodin. Schůzka s rodiči vycházejících žáků s výchovnými poradci SŠ z okolí je plánována na Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků je plánována na 18. června

5 Plán pedagogických rad I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí Zvonění a přestávky: 0. hodina: 7:00 7:45 1. hodina: 8:00 8:45 5. hodina: 11:50 12:35 2. hodina: 8:55 9:40 6. hodina: 12:45 13:30 velká přestávka polední přestávka 3. hodina: 10:00 10:45 8. hodina: 14:15 15:00 4. hodina: 10:55 11:40 9. hodina: 15:05 15:50 Šatny Pořádek a čistotu si udržují žáci ve skříňce sami, pouze v době hlavních letních prázdnin jsou všechny skříňky vyklizeny a odemčeny, aby mohly být vytřeny. Žáci jsou povinni skříňku zamykat. Náhradní klíček je možno uložit v kanceláři zástupkyně ředitelky pro případ zapomenutí. OBĚDY Možnost volit mezi dvěma jídly a odhlašovat obědy po přidělení hesla na (vstupní heslo zjistíte v kanceláři jídelny). Oba úkony lze provádět také přímo u terminálu ve škole v době obědů (od 11:30 do 13:40 hodin) nebo telefonicky na čísle Internátní jídelny M. Horákové (tel ). Obědy do jídlonosičů se vydávají v době od 11:40 do 12:30 hod. S jídlonosiči je zakázáno vstupovat do místnosti jídelny, oběd je vydáván bočním vstupem z chodby. Nemocný žák nesmí do jídelny na obědy docházet. Rodičům a dalším osobám není dovoleno do jídelny vstupovat, na děti čekají mimo budovu školy. Podle platné legislativy (zákon 501/2004, vyhl. 107/2005) má žák nárok na školní oběd (dotovaná cena) pouze v první den nemoci. V dalších dnech je možné odebrat si oběd pouze v plné výši. Areál Provoz areálu se řídí platným provozním řádem, který je v prostoru areálu vyvěšen. Vstup pro veřejnost je vymezen otvírací dobou, která je upravena jak pro letní, tak pro zimní měsíce. Nad žáky pohybujícími se v areálu v mimoškolní době není vykonáván dozor. Přístup do budovy školy Do budovy se dostane každý návštěvník předním vchodem po zazvonění na domácí telefon, kterým se představí a uvede důvod své návštěvy, případně jméno osoby, kterou jde navštívit. Žáci mají zakázáno otevírat komukoliv sami bez přítomnosti zaměstnance školy! Snažíme se zabránit pohybu neohlášených osob po budově v co největší míře, čímž chráníme i Vaše dítě. Hlavní vchod vpředu: 6:00 16:00 hod. Zadní vchod: 7:20 8:00 a 11:40 16:00 hod. Návštěvníci kroužků mají odchod z budovy zajištěn vedoucím kroužku. Hospodářka p. Renata Boudová Úřední hodiny: pondělí až pátek 7:15 7:55, 9:40 10:00, pondělí a středa 14:00 15:30 Školní žákovský parlament Od roku 2001 se pravidelně schází parlament, který tvoří zástupci tříd. Jeho náplní je ovlivňovat život školy, podílet se na jejím provozu, všímat si věcí okolo sebe a vzájemně si pomáhat při řešení různých problémů. Schůzky se konají jedenkrát za 14 dní v pondělí v 7:00 hod. Zápisy ze schůzek jsou k dispozici na internetových stránkách školy. Nejaktivnější člen na konci školního roku získává titul Sova roku. 5

6 Prodloužené středy I nadále budou jedenkrát za 14 dní probíhat prodloužené středy školní družiny zaměřené vždy na předem oznámenou činnost (kreativní práce, vaření, ruční práce, výlety ). Aktuální nabídku najdete v deníčku ŠD. Zájmová činnost - kroužky Do kroužku se žák přihlašuje písemně (přihláška u vedoucího nebo přes třídního učitele/ku), odhlašuje také písemně, a to v pololetí. V letošní nabídce kroužků najdete: název komu určen vedoucí termín poznámka Aerobic I třída p.svěráková pondělí (15:00-16:00) Aerobic II třída p.svěráková pátek (15:00-16:00) Aikido ročník p.lešinger úterý 17:00-19:00 aikidosvitavy.hys.cz Akvaterra p. Richtr dle dohody přírodovědný kroužek Dyslektický kroužek I třída p.drápalová dle dohody Dyslektický kroužek II třída p.hladíková dle dohody Ferda Mravenec třída chlapci i děvčata p.fikejz Florbal I třída p.richtr dle dohody Florbal II třída p.richtr dle dohody Gymnastika třída (dívky) p. Dernerová dle dohody Keramika I. dle dohody 1x týdně 2 hodiny již od měsíce září třída (začátečníci) p.krčmářová úterý 14:30-16: Kč/pololetí Keramika II třída (pokročilí) p.krčmářová pondělí 14:30-16: Kč/pololetí Logopedický kroužek třída p. Preisnerová dle dohody Novinář třída p.fialová dle dohody Pletení z papíru p. Dvořáčková dle dohody Počítačová grafika pro noviny třída p. Pražanová dle dohody Střelecký kroužek třída p.sýkora dle dohody (1xtýdně 2 hod) 100 Kč/pololetí Šikovné ruce třída p.krčmářová čtvrtek 14:30-16: Kč/pololetí Včelařský kroužek třída p. Etzlerová dle dohody (1xtýdně 2 hod) 100 Kč/pololetí Veselé pískání začátečníci p. Hejlová čtvrtek 14:30-16:00 hra na flétničky Veselé pískání pokročilí p. Hejlová úterý 14:30-16:00 hra na flétničky Volejbálek starší žáci, dospělí p. Richtr neděle 17:00-18:30 Výtvarné hrátky p. Hejlová středa 14:30-16:00 (1x za 14 dní) Kroužek zajímavých rukodělných prací, zdarma, financováno z projektu My se neztratíme! Zahájení činnosti jednotlivých kroužků (kromě Ferdy Mravence) je v říjnu Kroužek Ferdy Mravence zahajuje svoji činnost již v září 2014 Plánované akce: Adventní výstava a vánoční trhy školní družiny ( ), školní olympiáda 1. st. (červen 2015), školní olympiáda/branný den 2. st. (červen 2015), Karneval školy (tělocvična, únor 2015), Valentýnský bál (Fabrika, ), Ekojarmark ( ), Škola za školou (4. roč., jaro 2015), šerpování prvňáčků + tričkování deváťáků ( ), Den otevřených dveří a dětská pouť ( ), Absolventské práce (9. roč., ), Na shledanou, školo loučení s deváťáky (Fabrika, ), požární poplach (září 2014, červen 2015), týdenní sběr papíru (říjen 2014, duben 2015), Příprava předškoláčků na zápis (listopad 2014), Školou chodí Mikuláš (prosinec 2014), 6

7 Novinky a další aktivity: nově nepovinný předmět angličtina pro žáky 1. a 2.ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně výuka druhého cizího jazyka povinná (od 7. ročníku) pokračujeme v realizaci projektu My se neztratíme! (reg. č. CZ.1.07/1.1.28/ ). Projekt bude pokračovat klíčovými aktivitami zaměřenými na technické vzdělávání formou výuky nových volitelných předmětů a kroužku, formou besed a exkurzí. K dispozici je e-learningový portál, který nabízí žákům možnost upevnění, doplnění a rozšíření znalostí a dovedností z různých předmětů. Materiály postupně vznikají. Projekt rovněž nabízí exkurzy do středních škol i provozů, uskutečňují se besedy s vycházejícími žáky v řemeslných oborech. projekty v každém ročníku, projekt Ovoce do škol, bruslení, plavecký výcvik (1. 4. ročník), účast žáků v soutěžích jak dovednostních, tak vědomostních, ročníkové exkurze na různá témata (např. Osvětim, Zoo Brno, Praha, Moravský Kras, divadlo Brno, ), návštěva divadelních i filmových představení, výstav a koncertů, zveme si zajímavé osobnosti přímo do výuky, návštěva dětí MŠ (děvčata v 8. roč.), spolupráce školní družiny se Světlankou, adopce zvířete v ZOO Brno, návštěva Zeleného Vendolí, sběr hliníku, pomerančové kůry, kaštanů, baterií a dalšího elektroodpadu, třídíme odpad a mnoho dalších neplánovaných aktivit, které přinese život. Během prázdnin jsme připravili do dvou tříd nový nábytek, v dalších dvou byla opravena podlaha, upravili a zmodernizovali jsme učebnu SU v suterénu. Jaké služby zprostředkováváme našim žákům navíc? Nabízíme zajištění sad sešitů na nový školní rok, abyste nemuseli vše shánět sami ve shonu v září. Stejným způsobem umíme levněji obstarat hromadným nákupem potřeby pro výtvarnou a pracovní výchovu, abyste vše nemuseli kupovat v množství, které zůstane nevyužito. Během rodičovských schůzek máte možnost své menší děti umístit do družiny, kde Vám je pohlídáme. Další upozornění Omlouvání absencí: Zákonný zástupce žáka je povinen nejpozději do následujícího prac.dne od počátku nepřítomnosti dát na vědomí škole důvod absence žáka (stačí telefonicky nebo mailem, po návratu do školy musí mít dítě písemnou omluvenku v žák. knížce). Omlouvejte své dítě pouze do žákovské knížky. Směrodatné jsou pro nás pouze omluvenky zákonného zástupce (viz Školní řád). Pokud dítě nepředloží po návratu po absenci písemnou omluvenku v ZŠ, bude absence považována za neomluvenou. Pokud žádáte ředitelství školy o uvolnění dítěte z výuky na dobu přesahující tři dny, učiňte tak písemnou formou (formulář na www stránkách) a odevzdejte třídnímu učiteli. Žák nemůže být uvolněn z vyučování (i školní družiny) bez písemného podkladu od rodičů! Děti, které chodí do ŠD a mimořádně mají odejít po vyučování domů, musejí přijít s písemnou omluvenkou za svou vychovatelkou do družiny. Žádáme rodiče, aby akceptovali školní rok a pro výběr rodinných rekreací upřednostňovali období prázdnin. 7

8 Úrazy a pojištění žáků, ztráty věcí Žáci naší školy jsou pojištěni pro případ úrazu vzniklém při školní činnosti (nikoliv při cestě do a ze školy) a proti ztrátě osobní věci. Pojistné bude vyplaceno v případě, že úraz bude nahlášen ihned po jeho vzniku a pokud nedošlo k porušení školního řádu. Za pojistnou událost se nepovažuje, pokud žák zapomene někde svou věc a ta se mu pak ztratí. Nalezené věci jsou shromažďovány u zástupkyně (kancelář v 1. poschodí). Organizace školního roku 2014/2015 Informace o prázdninách najdete v žákovské knížce dítěte. Ředitel školy může dle školského zákona vypsat 5 dnů ředitelského volna a bude vyhlášeno v mimořádných situacích. Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září

9 Aktivním rodičům nabízíme spolupráci - podpořte školu Vašeho dítěte Každý z Vás má možnosti, o kterých třeba ani neví a které dokáže škola dobře využít. Není v našich silách zajistit a nabídnout dětem vše, co život přináší. A tak oslovujeme Vás, rodiče našich žáků, abychom Vám usnadnili orientaci v tom, jaký druh pomoci bychom uvítali. Dozor na akcích školy (výlety, exkurze, pobyty, mimoškolní akce odpoledne ), na některé akce hledáme také zdravotnický doprovod. Občas potřebujeme žáky dopravit na exkurzi. Uvítáme pomoc při zajištění akcí (nabídnout své zkušenosti, materiální i peněžitá pomoc, poradit, přivézt, zajistit apod...). To, co víte a umíte, je pro nás také velmi cenné např. máte-li zajímavé povolání, koníčka, zájmy, zážitky, podělte se s našimi žáky (beseda, vedení kroužku, ukázka a výuka toho, co ovládáte na některé ze školních akcí nebo samostatně ). Škola využije velké množství papíru (i odstřižky zužitkujeme) k běžné denní spotřebě (náčrtky, pomocné záznamy, drobné písemky, kreslení apod.), mohou být z jedné strany i potištěné, jakékoliv rozměry a barvy Materiální sponzoring např. podložky pod myš, výtvarné materiály (ústřižky látek, kůží, filc, lýko, lepidla, barvy, pastelky, překližka, materiál na výrobu rámečků pro výtvarné výrobky.), sportovní potřeby (florbalové míčky i hokejky, míče kopací, volejbalové, míčky k házení, použité lyže, běžky, rehabilitační míče apod.), naučná literatury, starší knihy, starší ročníky naučných časopisů (zeměpis, přírodopis, dějepis, technika ), CD, videokazety, společenské hry do školní družiny, drobný materiál do dílny (hřebíky, šrouby, vruty, vázací dráty, provazy), drobné nářadí Co Vám doma leží bez užitku, může škola využít! Finanční sponzoring buď cílený (na konkrétní výdaj či akci) nebo neurčený. Drobné propagační materiály Vaší firmy můžeme použít na odměny žákům. Významné jsou pro nás i Vaše kontakty na další schopné lidi. V případě, že jste se rozhodli svou pomoc nabídnout, stačí kontaktovat třídní/ho učitele/ku nebo vedení školy. Pokud jste zde nenašli to, co můžete škole poskytnout, kontaktujte nás také, určitě Vaši nabídku neodmítneme. Děkujeme rodičům a sponzorům, kteří v loňském školním roce nabídli svou pomoc škole, a to v jakékoliv formě. Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok. Mgr. Milena Baťková, ředitelka školy 9

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

První třídní schůzka. Třída: prima 1.A 32 žáků (8 chlapců a 24 dívek)

První třídní schůzka. Třída: prima 1.A 32 žáků (8 chlapců a 24 dívek) První třídní schůzka Třída: prima 1.A 32 žáků (8 chlapců a 24 dívek) Vyučující Třídní učitelka Mgr. Lenka Havlíčková» havlickova@gymrumburk.cz» tel. 723 556 248 Mgr. Lucie Zezulová» zezulova@gymrumburk.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš.

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. ZŠ Hanspaulka Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. Zápis 4. S 5.února 2014 vždy od 14:00 do 18:00 sebou: dítě rodný list dítěte vyplněné formuláře (zápisní lístek, žádost o přijetí) možnost stáhnout

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Choltice

Základní škola Choltice Základní škola Choltice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

ZŠ Hanspaulka Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. Zápis 2. 3.února 2016 vždy od 14:00 do 18:00 S sebou: dítě rodný list dítěte vyplněné formuláře (zápisní lístek, žádost o přijetí) možnost stáhnout

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň 10. základní škola, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň IČO: 70879320 Zpracovala: Z. Krausová, M. Kinkorová Platnost: od 1. 9. 2009 Datum vydání:

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Provozní řád školy č.j. ZSPLOV 87/2014 Provozní řád školy vydává ředitel školy dle ustanovení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče Školní rok 2014 / 2015 Informační příručka pro rodiče ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče a přátelé školy, jsem velmi ráda, že Vás mohu opět po roce oslovit a popřát Vám i Vašim dětem příjemné prožití školního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Informáček školní rok 2015/2016

Informáček školní rok 2015/2016 ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Informáček školní rok 2015/2016 adresa: ZŠ a MŠ, Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem odloučené pracoviště adresa: MŠ, Sebuzínská 42, 403 21 Ústí

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více