Základní škola Svitavy, Riegrova 4. infomat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Svitavy, Riegrova 4. infomat"

Transkript

1 Základní škola Svitavy, Riegrova 4 infomat Školní rok 2014/15 Tento občasník a další informace o dění ve škole i za školou naleznete na internetových stránkách naší školy: Sledujte také vývěsku před školou a další infomateriály, které děti přinášejí ze školy. září 2014

2 Základní údaje Ředitelka školy: Mgr. Milena Baťková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Pražanová KONTAKTY: tel. čísla: sborovna sborovna 1. stupeň družina kancelář ředitelka zástupkyně internetové stránky: IČO: Na řízení školy se podílejí: Školská rada, občanské sdružení třídní důvěrníci, školní žákovský parlament, pedagogická rada Výuka, personální obsazení Výuka ve všech ročnících probíhá podle ŠVP Kruh, verze 2012, který je k dispozici na www stránkách školy. třída třídní učitel/ka 1. a Mgr. Michaela Preisnerová 1. b Mgr. Petr Pelz 2. Mgr. Ivana Drápalová 3. a Mgr. Eva Vavříková 3. b Mgr. Jana Petrželová 4. Mgr. Marie Tylichová 5. Mgr. Veronika Felgrová 6. Mgr. Markéta Henychová 7. a Mgr. Iva Hladíková 7. b Mgr. Ivana Dernerová 8. Mgr. Petra Korbářová 9. Ing. Miroslav Sýkora Netřídní pedagogové Mgr. Eva Fialová, Mgr. Sylva Těšínská, Mgr. Lilian Hotařová, Bc. Stanislav Lešinger, DiS., Mgr. Jan Richtr Školní družina 1. oddělení: Hana Krčmářová Makovská (hlavní vychovatelka) 2. oddělení: Šárka Svěráková, DiS 3. oddělení: Bc. Daniela Křivinková Ing. Miroslav Sýkora poradce pro vycházející žáky, výchovné problémy Mgr. Eva Fialová výchovné problémy, práce se Školním parlamentem Mgr. Iva Hladíková péče o žáky se spec.vzděl.potřebami, péče o nadané žáky Mgr. Ivana Drápalová, Mgr. Jan Richtr školní metodik prevence 2

3 Konzultační hodiny vyučujících den čas Baťková Milena pondělí 14:00-14:45 Dernerová Ivana pondělí 15:00-15:45 Drápalová Ivana pondělí 11:40-12:25 Felgrová Veronika středa 12:45-13:30 Fialová Eva středa 13:30-14:15 Henychová Markéta středa 13:30-14:15 Hladíková Iva pondělí 13:30-14:15 Hotařová Lilian úterý 13:30-14:15 Korbářová Petra pondělí 14:00-14:45 Lešinger Stanislav čtvrtek 13:30-14:15 Pelz Petr pondělí 12:00-12:45 Petrželová Jana čtvrtek 13:00-13:45 Pražanová Lenka pondělí 14:00-14:45 Preisnerová Michaela úterý 12:15-13:00 Richtr Jan pondělí 14:00-14:45 Sýkora Miroslav pátek 14:00-14:45 Těšínská Sylva úterý 13:30-14:15 Tylichová Marie úterý 13:15-14:00 Vavříková Eva pondělí 13:05-13:50 Konzultační hodiny vyučujících jsou určeny žákům, kteří např. po nemoci potřebují objasnit látku, poradit s nejasnostmi, vysvětlit znovu nepochopené. Zájem o takovou konzultaci je nutno dopředu s vyučujícím dohodnout. Konzultace nejsou určeny těm žákům, kteří v hodinách neplní své povinnosti, zanedbávají přípravu a nespolupracují s vyučujícím. Zároveň také slouží rodičům k individuální konzultaci (rovněž po předchozí domluvě), o přestávkách se Vám vyučující nemůže zcela v klidu věnovat. Po dohodě je samozřejmě možné čas a den konzultační schůzky přizpůsobit možnostem obou stran. 3

4 Organizace školního roku ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád platný od , včetně dodatků od , je k dispozici v každé třídě, v kancelářích vedení školy, na internetových stránkách školy a na informačním místě v budově. Upravuje přehledně nejen práva a povinnosti žáků, ale také jejich zákonných zástupců. U hospodářky je možno si jej nechat za úhradu okopírovat. Výňatek z ŠŘ najdete i v žákovské knížce. ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠD je otevřena denně od 6:00 do 7:45 hod. a odpoledne po vyučování do 16:00 hodin, prodloužená středa do 17:00 hod. 1 x za 14 dní. Poplatek za ŠD činí 100 Kč měsíčně. Platí se předem na celý školní rok k 30. září (viz. vnitřní řád ŠD). Vnitřní řád ŠD je k dispozici v každém oddělení ŠD a dále stejně jako školní řád na Třídnické hodiny Pro intenzivnější kontakt třídního učitele a žáků třídy jsou do rozvrhu přidány třídnické hodiny (první hodina v pondělí od 6. ročníku), kde mají žáci i třídní učitel dostatek času na řešení třídních i individuálních záležitostí. Nezapočítávají se do počtu hodin povinné výuky. Volitelné předměty Rozšiřují nabídku povinné výuky, zavádějí se od 6. ročníku a v letošním školním roce budou vyučovány: rýsování (6. roč.), v rámci projektu My se neztratíme! řemeslné práce (7. a 8. roč.), technické kreslení (7. roč.), základy fotografie a filmu (8. roč.) a elektrotechnika (9. roč.). Plavání Plavecký výcvik nabízíme žákům 1. až 4. ročníku, úhrada nákladů je rozdělena mezi rodiče, školu a občanské sdružení (ve 3. a 4. ročníku). V ostatních ročnících hradí plavecké lekce rodiče. Lyžařský výcvikový zájezd Pravidelný lyžařský výcvikový zájezd je pořádán pro žáky 7. ročníku. Termín lyžařského výcvikového zájezdu je Škola za školou (výukový pobyt) Pro žáky 4. třídy je naplánován na jaro 2015 pobyt v Oucmanicích, kde bude probíhat výuka upravená pobytu v přírodě se zaměřením na ekologickou výchovu. Zápis do 1. tříd proběhne od do , přesnější termín bude zpřesněn zřizovatelem školy, tj. městským úřadem. Přijímací zkoušky na SŠ - možnost podání 2 přihlášek, zákonní zástupci podávají přihlášky na SŠ osobně (ne přes základní školu), přijímacímu řízení jsou vyhrazené dva týdny, rodiče mají povinnost zaslat SŠ tzv. zápisový lístek do 10 dnů od zveřejnění přijetí apod. Termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech, do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna, do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna a do oborů vzdělání bez talentové zkoušky od 22. do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání. Další informace získáte u Ing. Miroslava Sýkory. Plán informativních schůzek pro rodiče , , vždy od 16 hodin Schůzky třídních důvěrníků: a v 15:30 hodin. Schůzka s rodiči vycházejících žáků s výchovnými poradci SŠ z okolí je plánována na Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků je plánována na 18. června

5 Plán pedagogických rad I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí Zvonění a přestávky: 0. hodina: 7:00 7:45 1. hodina: 8:00 8:45 5. hodina: 11:50 12:35 2. hodina: 8:55 9:40 6. hodina: 12:45 13:30 velká přestávka polední přestávka 3. hodina: 10:00 10:45 8. hodina: 14:15 15:00 4. hodina: 10:55 11:40 9. hodina: 15:05 15:50 Šatny Pořádek a čistotu si udržují žáci ve skříňce sami, pouze v době hlavních letních prázdnin jsou všechny skříňky vyklizeny a odemčeny, aby mohly být vytřeny. Žáci jsou povinni skříňku zamykat. Náhradní klíček je možno uložit v kanceláři zástupkyně ředitelky pro případ zapomenutí. OBĚDY Možnost volit mezi dvěma jídly a odhlašovat obědy po přidělení hesla na (vstupní heslo zjistíte v kanceláři jídelny). Oba úkony lze provádět také přímo u terminálu ve škole v době obědů (od 11:30 do 13:40 hodin) nebo telefonicky na čísle Internátní jídelny M. Horákové (tel ). Obědy do jídlonosičů se vydávají v době od 11:40 do 12:30 hod. S jídlonosiči je zakázáno vstupovat do místnosti jídelny, oběd je vydáván bočním vstupem z chodby. Nemocný žák nesmí do jídelny na obědy docházet. Rodičům a dalším osobám není dovoleno do jídelny vstupovat, na děti čekají mimo budovu školy. Podle platné legislativy (zákon 501/2004, vyhl. 107/2005) má žák nárok na školní oběd (dotovaná cena) pouze v první den nemoci. V dalších dnech je možné odebrat si oběd pouze v plné výši. Areál Provoz areálu se řídí platným provozním řádem, který je v prostoru areálu vyvěšen. Vstup pro veřejnost je vymezen otvírací dobou, která je upravena jak pro letní, tak pro zimní měsíce. Nad žáky pohybujícími se v areálu v mimoškolní době není vykonáván dozor. Přístup do budovy školy Do budovy se dostane každý návštěvník předním vchodem po zazvonění na domácí telefon, kterým se představí a uvede důvod své návštěvy, případně jméno osoby, kterou jde navštívit. Žáci mají zakázáno otevírat komukoliv sami bez přítomnosti zaměstnance školy! Snažíme se zabránit pohybu neohlášených osob po budově v co největší míře, čímž chráníme i Vaše dítě. Hlavní vchod vpředu: 6:00 16:00 hod. Zadní vchod: 7:20 8:00 a 11:40 16:00 hod. Návštěvníci kroužků mají odchod z budovy zajištěn vedoucím kroužku. Hospodářka p. Renata Boudová Úřední hodiny: pondělí až pátek 7:15 7:55, 9:40 10:00, pondělí a středa 14:00 15:30 Školní žákovský parlament Od roku 2001 se pravidelně schází parlament, který tvoří zástupci tříd. Jeho náplní je ovlivňovat život školy, podílet se na jejím provozu, všímat si věcí okolo sebe a vzájemně si pomáhat při řešení různých problémů. Schůzky se konají jedenkrát za 14 dní v pondělí v 7:00 hod. Zápisy ze schůzek jsou k dispozici na internetových stránkách školy. Nejaktivnější člen na konci školního roku získává titul Sova roku. 5

6 Prodloužené středy I nadále budou jedenkrát za 14 dní probíhat prodloužené středy školní družiny zaměřené vždy na předem oznámenou činnost (kreativní práce, vaření, ruční práce, výlety ). Aktuální nabídku najdete v deníčku ŠD. Zájmová činnost - kroužky Do kroužku se žák přihlašuje písemně (přihláška u vedoucího nebo přes třídního učitele/ku), odhlašuje také písemně, a to v pololetí. V letošní nabídce kroužků najdete: název komu určen vedoucí termín poznámka Aerobic I třída p.svěráková pondělí (15:00-16:00) Aerobic II třída p.svěráková pátek (15:00-16:00) Aikido ročník p.lešinger úterý 17:00-19:00 aikidosvitavy.hys.cz Akvaterra p. Richtr dle dohody přírodovědný kroužek Dyslektický kroužek I třída p.drápalová dle dohody Dyslektický kroužek II třída p.hladíková dle dohody Ferda Mravenec třída chlapci i děvčata p.fikejz Florbal I třída p.richtr dle dohody Florbal II třída p.richtr dle dohody Gymnastika třída (dívky) p. Dernerová dle dohody Keramika I. dle dohody 1x týdně 2 hodiny již od měsíce září třída (začátečníci) p.krčmářová úterý 14:30-16: Kč/pololetí Keramika II třída (pokročilí) p.krčmářová pondělí 14:30-16: Kč/pololetí Logopedický kroužek třída p. Preisnerová dle dohody Novinář třída p.fialová dle dohody Pletení z papíru p. Dvořáčková dle dohody Počítačová grafika pro noviny třída p. Pražanová dle dohody Střelecký kroužek třída p.sýkora dle dohody (1xtýdně 2 hod) 100 Kč/pololetí Šikovné ruce třída p.krčmářová čtvrtek 14:30-16: Kč/pololetí Včelařský kroužek třída p. Etzlerová dle dohody (1xtýdně 2 hod) 100 Kč/pololetí Veselé pískání začátečníci p. Hejlová čtvrtek 14:30-16:00 hra na flétničky Veselé pískání pokročilí p. Hejlová úterý 14:30-16:00 hra na flétničky Volejbálek starší žáci, dospělí p. Richtr neděle 17:00-18:30 Výtvarné hrátky p. Hejlová středa 14:30-16:00 (1x za 14 dní) Kroužek zajímavých rukodělných prací, zdarma, financováno z projektu My se neztratíme! Zahájení činnosti jednotlivých kroužků (kromě Ferdy Mravence) je v říjnu Kroužek Ferdy Mravence zahajuje svoji činnost již v září 2014 Plánované akce: Adventní výstava a vánoční trhy školní družiny ( ), školní olympiáda 1. st. (červen 2015), školní olympiáda/branný den 2. st. (červen 2015), Karneval školy (tělocvična, únor 2015), Valentýnský bál (Fabrika, ), Ekojarmark ( ), Škola za školou (4. roč., jaro 2015), šerpování prvňáčků + tričkování deváťáků ( ), Den otevřených dveří a dětská pouť ( ), Absolventské práce (9. roč., ), Na shledanou, školo loučení s deváťáky (Fabrika, ), požární poplach (září 2014, červen 2015), týdenní sběr papíru (říjen 2014, duben 2015), Příprava předškoláčků na zápis (listopad 2014), Školou chodí Mikuláš (prosinec 2014), 6

7 Novinky a další aktivity: nově nepovinný předmět angličtina pro žáky 1. a 2.ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně výuka druhého cizího jazyka povinná (od 7. ročníku) pokračujeme v realizaci projektu My se neztratíme! (reg. č. CZ.1.07/1.1.28/ ). Projekt bude pokračovat klíčovými aktivitami zaměřenými na technické vzdělávání formou výuky nových volitelných předmětů a kroužku, formou besed a exkurzí. K dispozici je e-learningový portál, který nabízí žákům možnost upevnění, doplnění a rozšíření znalostí a dovedností z různých předmětů. Materiály postupně vznikají. Projekt rovněž nabízí exkurzy do středních škol i provozů, uskutečňují se besedy s vycházejícími žáky v řemeslných oborech. projekty v každém ročníku, projekt Ovoce do škol, bruslení, plavecký výcvik (1. 4. ročník), účast žáků v soutěžích jak dovednostních, tak vědomostních, ročníkové exkurze na různá témata (např. Osvětim, Zoo Brno, Praha, Moravský Kras, divadlo Brno, ), návštěva divadelních i filmových představení, výstav a koncertů, zveme si zajímavé osobnosti přímo do výuky, návštěva dětí MŠ (děvčata v 8. roč.), spolupráce školní družiny se Světlankou, adopce zvířete v ZOO Brno, návštěva Zeleného Vendolí, sběr hliníku, pomerančové kůry, kaštanů, baterií a dalšího elektroodpadu, třídíme odpad a mnoho dalších neplánovaných aktivit, které přinese život. Během prázdnin jsme připravili do dvou tříd nový nábytek, v dalších dvou byla opravena podlaha, upravili a zmodernizovali jsme učebnu SU v suterénu. Jaké služby zprostředkováváme našim žákům navíc? Nabízíme zajištění sad sešitů na nový školní rok, abyste nemuseli vše shánět sami ve shonu v září. Stejným způsobem umíme levněji obstarat hromadným nákupem potřeby pro výtvarnou a pracovní výchovu, abyste vše nemuseli kupovat v množství, které zůstane nevyužito. Během rodičovských schůzek máte možnost své menší děti umístit do družiny, kde Vám je pohlídáme. Další upozornění Omlouvání absencí: Zákonný zástupce žáka je povinen nejpozději do následujícího prac.dne od počátku nepřítomnosti dát na vědomí škole důvod absence žáka (stačí telefonicky nebo mailem, po návratu do školy musí mít dítě písemnou omluvenku v žák. knížce). Omlouvejte své dítě pouze do žákovské knížky. Směrodatné jsou pro nás pouze omluvenky zákonného zástupce (viz Školní řád). Pokud dítě nepředloží po návratu po absenci písemnou omluvenku v ZŠ, bude absence považována za neomluvenou. Pokud žádáte ředitelství školy o uvolnění dítěte z výuky na dobu přesahující tři dny, učiňte tak písemnou formou (formulář na www stránkách) a odevzdejte třídnímu učiteli. Žák nemůže být uvolněn z vyučování (i školní družiny) bez písemného podkladu od rodičů! Děti, které chodí do ŠD a mimořádně mají odejít po vyučování domů, musejí přijít s písemnou omluvenkou za svou vychovatelkou do družiny. Žádáme rodiče, aby akceptovali školní rok a pro výběr rodinných rekreací upřednostňovali období prázdnin. 7

8 Úrazy a pojištění žáků, ztráty věcí Žáci naší školy jsou pojištěni pro případ úrazu vzniklém při školní činnosti (nikoliv při cestě do a ze školy) a proti ztrátě osobní věci. Pojistné bude vyplaceno v případě, že úraz bude nahlášen ihned po jeho vzniku a pokud nedošlo k porušení školního řádu. Za pojistnou událost se nepovažuje, pokud žák zapomene někde svou věc a ta se mu pak ztratí. Nalezené věci jsou shromažďovány u zástupkyně (kancelář v 1. poschodí). Organizace školního roku 2014/2015 Informace o prázdninách najdete v žákovské knížce dítěte. Ředitel školy může dle školského zákona vypsat 5 dnů ředitelského volna a bude vyhlášeno v mimořádných situacích. Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září

9 Aktivním rodičům nabízíme spolupráci - podpořte školu Vašeho dítěte Každý z Vás má možnosti, o kterých třeba ani neví a které dokáže škola dobře využít. Není v našich silách zajistit a nabídnout dětem vše, co život přináší. A tak oslovujeme Vás, rodiče našich žáků, abychom Vám usnadnili orientaci v tom, jaký druh pomoci bychom uvítali. Dozor na akcích školy (výlety, exkurze, pobyty, mimoškolní akce odpoledne ), na některé akce hledáme také zdravotnický doprovod. Občas potřebujeme žáky dopravit na exkurzi. Uvítáme pomoc při zajištění akcí (nabídnout své zkušenosti, materiální i peněžitá pomoc, poradit, přivézt, zajistit apod...). To, co víte a umíte, je pro nás také velmi cenné např. máte-li zajímavé povolání, koníčka, zájmy, zážitky, podělte se s našimi žáky (beseda, vedení kroužku, ukázka a výuka toho, co ovládáte na některé ze školních akcí nebo samostatně ). Škola využije velké množství papíru (i odstřižky zužitkujeme) k běžné denní spotřebě (náčrtky, pomocné záznamy, drobné písemky, kreslení apod.), mohou být z jedné strany i potištěné, jakékoliv rozměry a barvy Materiální sponzoring např. podložky pod myš, výtvarné materiály (ústřižky látek, kůží, filc, lýko, lepidla, barvy, pastelky, překližka, materiál na výrobu rámečků pro výtvarné výrobky.), sportovní potřeby (florbalové míčky i hokejky, míče kopací, volejbalové, míčky k házení, použité lyže, běžky, rehabilitační míče apod.), naučná literatury, starší knihy, starší ročníky naučných časopisů (zeměpis, přírodopis, dějepis, technika ), CD, videokazety, společenské hry do školní družiny, drobný materiál do dílny (hřebíky, šrouby, vruty, vázací dráty, provazy), drobné nářadí Co Vám doma leží bez užitku, může škola využít! Finanční sponzoring buď cílený (na konkrétní výdaj či akci) nebo neurčený. Drobné propagační materiály Vaší firmy můžeme použít na odměny žákům. Významné jsou pro nás i Vaše kontakty na další schopné lidi. V případě, že jste se rozhodli svou pomoc nabídnout, stačí kontaktovat třídní/ho učitele/ku nebo vedení školy. Pokud jste zde nenašli to, co můžete škole poskytnout, kontaktujte nás také, určitě Vaši nabídku neodmítneme. Děkujeme rodičům a sponzorům, kteří v loňském školním roce nabídli svou pomoc škole, a to v jakékoliv formě. Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok. Mgr. Milena Baťková, ředitelka školy 9

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620 okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620 okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Webové stránky: www.zskunup.cz Personální obsazení školy, kontakty Mgr. Marek Tvrdoň Ředitel školy, 608 770 982 tvrdon@zskunup.cz Mgr. Vlasta Frýzová Zástupkyně

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA ZPRAVODAJ 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA 1570 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / 2015: Prázdniny začátek školního roku pondělí 1.9. 2014 podzimní prázdniny pondělí 27.10. a středa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500 02 Hradec Králové, Bezručova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 13 Š K O L N Í R O K 2 0 0 7 / 2 0 0 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 13 Š K O L N Í R O K 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 13 Š K O L N Í R O K 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více