Základní škola Svitavy, Riegrova 4. infomat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Svitavy, Riegrova 4. infomat"

Transkript

1 Základní škola Svitavy, Riegrova 4 infomat Školní rok 2014/15 Tento občasník a další informace o dění ve škole i za školou naleznete na internetových stránkách naší školy: Sledujte také vývěsku před školou a další infomateriály, které děti přinášejí ze školy. září 2014

2 Základní údaje Ředitelka školy: Mgr. Milena Baťková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Pražanová KONTAKTY: tel. čísla: sborovna sborovna 1. stupeň družina kancelář ředitelka zástupkyně internetové stránky: IČO: Na řízení školy se podílejí: Školská rada, občanské sdružení třídní důvěrníci, školní žákovský parlament, pedagogická rada Výuka, personální obsazení Výuka ve všech ročnících probíhá podle ŠVP Kruh, verze 2012, který je k dispozici na www stránkách školy. třída třídní učitel/ka 1. a Mgr. Michaela Preisnerová 1. b Mgr. Petr Pelz 2. Mgr. Ivana Drápalová 3. a Mgr. Eva Vavříková 3. b Mgr. Jana Petrželová 4. Mgr. Marie Tylichová 5. Mgr. Veronika Felgrová 6. Mgr. Markéta Henychová 7. a Mgr. Iva Hladíková 7. b Mgr. Ivana Dernerová 8. Mgr. Petra Korbářová 9. Ing. Miroslav Sýkora Netřídní pedagogové Mgr. Eva Fialová, Mgr. Sylva Těšínská, Mgr. Lilian Hotařová, Bc. Stanislav Lešinger, DiS., Mgr. Jan Richtr Školní družina 1. oddělení: Hana Krčmářová Makovská (hlavní vychovatelka) 2. oddělení: Šárka Svěráková, DiS 3. oddělení: Bc. Daniela Křivinková Ing. Miroslav Sýkora poradce pro vycházející žáky, výchovné problémy Mgr. Eva Fialová výchovné problémy, práce se Školním parlamentem Mgr. Iva Hladíková péče o žáky se spec.vzděl.potřebami, péče o nadané žáky Mgr. Ivana Drápalová, Mgr. Jan Richtr školní metodik prevence 2

3 Konzultační hodiny vyučujících den čas Baťková Milena pondělí 14:00-14:45 Dernerová Ivana pondělí 15:00-15:45 Drápalová Ivana pondělí 11:40-12:25 Felgrová Veronika středa 12:45-13:30 Fialová Eva středa 13:30-14:15 Henychová Markéta středa 13:30-14:15 Hladíková Iva pondělí 13:30-14:15 Hotařová Lilian úterý 13:30-14:15 Korbářová Petra pondělí 14:00-14:45 Lešinger Stanislav čtvrtek 13:30-14:15 Pelz Petr pondělí 12:00-12:45 Petrželová Jana čtvrtek 13:00-13:45 Pražanová Lenka pondělí 14:00-14:45 Preisnerová Michaela úterý 12:15-13:00 Richtr Jan pondělí 14:00-14:45 Sýkora Miroslav pátek 14:00-14:45 Těšínská Sylva úterý 13:30-14:15 Tylichová Marie úterý 13:15-14:00 Vavříková Eva pondělí 13:05-13:50 Konzultační hodiny vyučujících jsou určeny žákům, kteří např. po nemoci potřebují objasnit látku, poradit s nejasnostmi, vysvětlit znovu nepochopené. Zájem o takovou konzultaci je nutno dopředu s vyučujícím dohodnout. Konzultace nejsou určeny těm žákům, kteří v hodinách neplní své povinnosti, zanedbávají přípravu a nespolupracují s vyučujícím. Zároveň také slouží rodičům k individuální konzultaci (rovněž po předchozí domluvě), o přestávkách se Vám vyučující nemůže zcela v klidu věnovat. Po dohodě je samozřejmě možné čas a den konzultační schůzky přizpůsobit možnostem obou stran. 3

4 Organizace školního roku ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád platný od , včetně dodatků od , je k dispozici v každé třídě, v kancelářích vedení školy, na internetových stránkách školy a na informačním místě v budově. Upravuje přehledně nejen práva a povinnosti žáků, ale také jejich zákonných zástupců. U hospodářky je možno si jej nechat za úhradu okopírovat. Výňatek z ŠŘ najdete i v žákovské knížce. ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠD je otevřena denně od 6:00 do 7:45 hod. a odpoledne po vyučování do 16:00 hodin, prodloužená středa do 17:00 hod. 1 x za 14 dní. Poplatek za ŠD činí 100 Kč měsíčně. Platí se předem na celý školní rok k 30. září (viz. vnitřní řád ŠD). Vnitřní řád ŠD je k dispozici v každém oddělení ŠD a dále stejně jako školní řád na Třídnické hodiny Pro intenzivnější kontakt třídního učitele a žáků třídy jsou do rozvrhu přidány třídnické hodiny (první hodina v pondělí od 6. ročníku), kde mají žáci i třídní učitel dostatek času na řešení třídních i individuálních záležitostí. Nezapočítávají se do počtu hodin povinné výuky. Volitelné předměty Rozšiřují nabídku povinné výuky, zavádějí se od 6. ročníku a v letošním školním roce budou vyučovány: rýsování (6. roč.), v rámci projektu My se neztratíme! řemeslné práce (7. a 8. roč.), technické kreslení (7. roč.), základy fotografie a filmu (8. roč.) a elektrotechnika (9. roč.). Plavání Plavecký výcvik nabízíme žákům 1. až 4. ročníku, úhrada nákladů je rozdělena mezi rodiče, školu a občanské sdružení (ve 3. a 4. ročníku). V ostatních ročnících hradí plavecké lekce rodiče. Lyžařský výcvikový zájezd Pravidelný lyžařský výcvikový zájezd je pořádán pro žáky 7. ročníku. Termín lyžařského výcvikového zájezdu je Škola za školou (výukový pobyt) Pro žáky 4. třídy je naplánován na jaro 2015 pobyt v Oucmanicích, kde bude probíhat výuka upravená pobytu v přírodě se zaměřením na ekologickou výchovu. Zápis do 1. tříd proběhne od do , přesnější termín bude zpřesněn zřizovatelem školy, tj. městským úřadem. Přijímací zkoušky na SŠ - možnost podání 2 přihlášek, zákonní zástupci podávají přihlášky na SŠ osobně (ne přes základní školu), přijímacímu řízení jsou vyhrazené dva týdny, rodiče mají povinnost zaslat SŠ tzv. zápisový lístek do 10 dnů od zveřejnění přijetí apod. Termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech, do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna, do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna a do oborů vzdělání bez talentové zkoušky od 22. do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání. Další informace získáte u Ing. Miroslava Sýkory. Plán informativních schůzek pro rodiče , , vždy od 16 hodin Schůzky třídních důvěrníků: a v 15:30 hodin. Schůzka s rodiči vycházejících žáků s výchovnými poradci SŠ z okolí je plánována na Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků je plánována na 18. června

5 Plán pedagogických rad I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí Zvonění a přestávky: 0. hodina: 7:00 7:45 1. hodina: 8:00 8:45 5. hodina: 11:50 12:35 2. hodina: 8:55 9:40 6. hodina: 12:45 13:30 velká přestávka polední přestávka 3. hodina: 10:00 10:45 8. hodina: 14:15 15:00 4. hodina: 10:55 11:40 9. hodina: 15:05 15:50 Šatny Pořádek a čistotu si udržují žáci ve skříňce sami, pouze v době hlavních letních prázdnin jsou všechny skříňky vyklizeny a odemčeny, aby mohly být vytřeny. Žáci jsou povinni skříňku zamykat. Náhradní klíček je možno uložit v kanceláři zástupkyně ředitelky pro případ zapomenutí. OBĚDY Možnost volit mezi dvěma jídly a odhlašovat obědy po přidělení hesla na (vstupní heslo zjistíte v kanceláři jídelny). Oba úkony lze provádět také přímo u terminálu ve škole v době obědů (od 11:30 do 13:40 hodin) nebo telefonicky na čísle Internátní jídelny M. Horákové (tel ). Obědy do jídlonosičů se vydávají v době od 11:40 do 12:30 hod. S jídlonosiči je zakázáno vstupovat do místnosti jídelny, oběd je vydáván bočním vstupem z chodby. Nemocný žák nesmí do jídelny na obědy docházet. Rodičům a dalším osobám není dovoleno do jídelny vstupovat, na děti čekají mimo budovu školy. Podle platné legislativy (zákon 501/2004, vyhl. 107/2005) má žák nárok na školní oběd (dotovaná cena) pouze v první den nemoci. V dalších dnech je možné odebrat si oběd pouze v plné výši. Areál Provoz areálu se řídí platným provozním řádem, který je v prostoru areálu vyvěšen. Vstup pro veřejnost je vymezen otvírací dobou, která je upravena jak pro letní, tak pro zimní měsíce. Nad žáky pohybujícími se v areálu v mimoškolní době není vykonáván dozor. Přístup do budovy školy Do budovy se dostane každý návštěvník předním vchodem po zazvonění na domácí telefon, kterým se představí a uvede důvod své návštěvy, případně jméno osoby, kterou jde navštívit. Žáci mají zakázáno otevírat komukoliv sami bez přítomnosti zaměstnance školy! Snažíme se zabránit pohybu neohlášených osob po budově v co největší míře, čímž chráníme i Vaše dítě. Hlavní vchod vpředu: 6:00 16:00 hod. Zadní vchod: 7:20 8:00 a 11:40 16:00 hod. Návštěvníci kroužků mají odchod z budovy zajištěn vedoucím kroužku. Hospodářka p. Renata Boudová Úřední hodiny: pondělí až pátek 7:15 7:55, 9:40 10:00, pondělí a středa 14:00 15:30 Školní žákovský parlament Od roku 2001 se pravidelně schází parlament, který tvoří zástupci tříd. Jeho náplní je ovlivňovat život školy, podílet se na jejím provozu, všímat si věcí okolo sebe a vzájemně si pomáhat při řešení různých problémů. Schůzky se konají jedenkrát za 14 dní v pondělí v 7:00 hod. Zápisy ze schůzek jsou k dispozici na internetových stránkách školy. Nejaktivnější člen na konci školního roku získává titul Sova roku. 5

6 Prodloužené středy I nadále budou jedenkrát za 14 dní probíhat prodloužené středy školní družiny zaměřené vždy na předem oznámenou činnost (kreativní práce, vaření, ruční práce, výlety ). Aktuální nabídku najdete v deníčku ŠD. Zájmová činnost - kroužky Do kroužku se žák přihlašuje písemně (přihláška u vedoucího nebo přes třídního učitele/ku), odhlašuje také písemně, a to v pololetí. V letošní nabídce kroužků najdete: název komu určen vedoucí termín poznámka Aerobic I třída p.svěráková pondělí (15:00-16:00) Aerobic II třída p.svěráková pátek (15:00-16:00) Aikido ročník p.lešinger úterý 17:00-19:00 aikidosvitavy.hys.cz Akvaterra p. Richtr dle dohody přírodovědný kroužek Dyslektický kroužek I třída p.drápalová dle dohody Dyslektický kroužek II třída p.hladíková dle dohody Ferda Mravenec třída chlapci i děvčata p.fikejz Florbal I třída p.richtr dle dohody Florbal II třída p.richtr dle dohody Gymnastika třída (dívky) p. Dernerová dle dohody Keramika I. dle dohody 1x týdně 2 hodiny již od měsíce září třída (začátečníci) p.krčmářová úterý 14:30-16: Kč/pololetí Keramika II třída (pokročilí) p.krčmářová pondělí 14:30-16: Kč/pololetí Logopedický kroužek třída p. Preisnerová dle dohody Novinář třída p.fialová dle dohody Pletení z papíru p. Dvořáčková dle dohody Počítačová grafika pro noviny třída p. Pražanová dle dohody Střelecký kroužek třída p.sýkora dle dohody (1xtýdně 2 hod) 100 Kč/pololetí Šikovné ruce třída p.krčmářová čtvrtek 14:30-16: Kč/pololetí Včelařský kroužek třída p. Etzlerová dle dohody (1xtýdně 2 hod) 100 Kč/pololetí Veselé pískání začátečníci p. Hejlová čtvrtek 14:30-16:00 hra na flétničky Veselé pískání pokročilí p. Hejlová úterý 14:30-16:00 hra na flétničky Volejbálek starší žáci, dospělí p. Richtr neděle 17:00-18:30 Výtvarné hrátky p. Hejlová středa 14:30-16:00 (1x za 14 dní) Kroužek zajímavých rukodělných prací, zdarma, financováno z projektu My se neztratíme! Zahájení činnosti jednotlivých kroužků (kromě Ferdy Mravence) je v říjnu Kroužek Ferdy Mravence zahajuje svoji činnost již v září 2014 Plánované akce: Adventní výstava a vánoční trhy školní družiny ( ), školní olympiáda 1. st. (červen 2015), školní olympiáda/branný den 2. st. (červen 2015), Karneval školy (tělocvična, únor 2015), Valentýnský bál (Fabrika, ), Ekojarmark ( ), Škola za školou (4. roč., jaro 2015), šerpování prvňáčků + tričkování deváťáků ( ), Den otevřených dveří a dětská pouť ( ), Absolventské práce (9. roč., ), Na shledanou, školo loučení s deváťáky (Fabrika, ), požární poplach (září 2014, červen 2015), týdenní sběr papíru (říjen 2014, duben 2015), Příprava předškoláčků na zápis (listopad 2014), Školou chodí Mikuláš (prosinec 2014), 6

7 Novinky a další aktivity: nově nepovinný předmět angličtina pro žáky 1. a 2.ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně výuka druhého cizího jazyka povinná (od 7. ročníku) pokračujeme v realizaci projektu My se neztratíme! (reg. č. CZ.1.07/1.1.28/ ). Projekt bude pokračovat klíčovými aktivitami zaměřenými na technické vzdělávání formou výuky nových volitelných předmětů a kroužku, formou besed a exkurzí. K dispozici je e-learningový portál, který nabízí žákům možnost upevnění, doplnění a rozšíření znalostí a dovedností z různých předmětů. Materiály postupně vznikají. Projekt rovněž nabízí exkurzy do středních škol i provozů, uskutečňují se besedy s vycházejícími žáky v řemeslných oborech. projekty v každém ročníku, projekt Ovoce do škol, bruslení, plavecký výcvik (1. 4. ročník), účast žáků v soutěžích jak dovednostních, tak vědomostních, ročníkové exkurze na různá témata (např. Osvětim, Zoo Brno, Praha, Moravský Kras, divadlo Brno, ), návštěva divadelních i filmových představení, výstav a koncertů, zveme si zajímavé osobnosti přímo do výuky, návštěva dětí MŠ (děvčata v 8. roč.), spolupráce školní družiny se Světlankou, adopce zvířete v ZOO Brno, návštěva Zeleného Vendolí, sběr hliníku, pomerančové kůry, kaštanů, baterií a dalšího elektroodpadu, třídíme odpad a mnoho dalších neplánovaných aktivit, které přinese život. Během prázdnin jsme připravili do dvou tříd nový nábytek, v dalších dvou byla opravena podlaha, upravili a zmodernizovali jsme učebnu SU v suterénu. Jaké služby zprostředkováváme našim žákům navíc? Nabízíme zajištění sad sešitů na nový školní rok, abyste nemuseli vše shánět sami ve shonu v září. Stejným způsobem umíme levněji obstarat hromadným nákupem potřeby pro výtvarnou a pracovní výchovu, abyste vše nemuseli kupovat v množství, které zůstane nevyužito. Během rodičovských schůzek máte možnost své menší děti umístit do družiny, kde Vám je pohlídáme. Další upozornění Omlouvání absencí: Zákonný zástupce žáka je povinen nejpozději do následujícího prac.dne od počátku nepřítomnosti dát na vědomí škole důvod absence žáka (stačí telefonicky nebo mailem, po návratu do školy musí mít dítě písemnou omluvenku v žák. knížce). Omlouvejte své dítě pouze do žákovské knížky. Směrodatné jsou pro nás pouze omluvenky zákonného zástupce (viz Školní řád). Pokud dítě nepředloží po návratu po absenci písemnou omluvenku v ZŠ, bude absence považována za neomluvenou. Pokud žádáte ředitelství školy o uvolnění dítěte z výuky na dobu přesahující tři dny, učiňte tak písemnou formou (formulář na www stránkách) a odevzdejte třídnímu učiteli. Žák nemůže být uvolněn z vyučování (i školní družiny) bez písemného podkladu od rodičů! Děti, které chodí do ŠD a mimořádně mají odejít po vyučování domů, musejí přijít s písemnou omluvenkou za svou vychovatelkou do družiny. Žádáme rodiče, aby akceptovali školní rok a pro výběr rodinných rekreací upřednostňovali období prázdnin. 7

8 Úrazy a pojištění žáků, ztráty věcí Žáci naší školy jsou pojištěni pro případ úrazu vzniklém při školní činnosti (nikoliv při cestě do a ze školy) a proti ztrátě osobní věci. Pojistné bude vyplaceno v případě, že úraz bude nahlášen ihned po jeho vzniku a pokud nedošlo k porušení školního řádu. Za pojistnou událost se nepovažuje, pokud žák zapomene někde svou věc a ta se mu pak ztratí. Nalezené věci jsou shromažďovány u zástupkyně (kancelář v 1. poschodí). Organizace školního roku 2014/2015 Informace o prázdninách najdete v žákovské knížce dítěte. Ředitel školy může dle školského zákona vypsat 5 dnů ředitelského volna a bude vyhlášeno v mimořádných situacích. Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září

9 Aktivním rodičům nabízíme spolupráci - podpořte školu Vašeho dítěte Každý z Vás má možnosti, o kterých třeba ani neví a které dokáže škola dobře využít. Není v našich silách zajistit a nabídnout dětem vše, co život přináší. A tak oslovujeme Vás, rodiče našich žáků, abychom Vám usnadnili orientaci v tom, jaký druh pomoci bychom uvítali. Dozor na akcích školy (výlety, exkurze, pobyty, mimoškolní akce odpoledne ), na některé akce hledáme také zdravotnický doprovod. Občas potřebujeme žáky dopravit na exkurzi. Uvítáme pomoc při zajištění akcí (nabídnout své zkušenosti, materiální i peněžitá pomoc, poradit, přivézt, zajistit apod...). To, co víte a umíte, je pro nás také velmi cenné např. máte-li zajímavé povolání, koníčka, zájmy, zážitky, podělte se s našimi žáky (beseda, vedení kroužku, ukázka a výuka toho, co ovládáte na některé ze školních akcí nebo samostatně ). Škola využije velké množství papíru (i odstřižky zužitkujeme) k běžné denní spotřebě (náčrtky, pomocné záznamy, drobné písemky, kreslení apod.), mohou být z jedné strany i potištěné, jakékoliv rozměry a barvy Materiální sponzoring např. podložky pod myš, výtvarné materiály (ústřižky látek, kůží, filc, lýko, lepidla, barvy, pastelky, překližka, materiál na výrobu rámečků pro výtvarné výrobky.), sportovní potřeby (florbalové míčky i hokejky, míče kopací, volejbalové, míčky k házení, použité lyže, běžky, rehabilitační míče apod.), naučná literatury, starší knihy, starší ročníky naučných časopisů (zeměpis, přírodopis, dějepis, technika ), CD, videokazety, společenské hry do školní družiny, drobný materiál do dílny (hřebíky, šrouby, vruty, vázací dráty, provazy), drobné nářadí Co Vám doma leží bez užitku, může škola využít! Finanční sponzoring buď cílený (na konkrétní výdaj či akci) nebo neurčený. Drobné propagační materiály Vaší firmy můžeme použít na odměny žákům. Významné jsou pro nás i Vaše kontakty na další schopné lidi. V případě, že jste se rozhodli svou pomoc nabídnout, stačí kontaktovat třídní/ho učitele/ku nebo vedení školy. Pokud jste zde nenašli to, co můžete škole poskytnout, kontaktujte nás také, určitě Vaši nabídku neodmítneme. Děkujeme rodičům a sponzorům, kteří v loňském školním roce nabídli svou pomoc škole, a to v jakékoliv formě. Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok. Mgr. Milena Baťková, ředitelka školy 9

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

První třídní schůzka. Třída: prima 1.A 32 žáků (8 chlapců a 24 dívek)

První třídní schůzka. Třída: prima 1.A 32 žáků (8 chlapců a 24 dívek) První třídní schůzka Třída: prima 1.A 32 žáků (8 chlapců a 24 dívek) Vyučující Třídní učitelka Mgr. Lenka Havlíčková» havlickova@gymrumburk.cz» tel. 723 556 248 Mgr. Lucie Zezulová» zezulova@gymrumburk.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Schůzka prvních ročníků

Schůzka prvních ročníků Schůzka prvních ročníků 22. 6. 2017 1. C (19 studentů) 1. D (19 studentů) třídní učitel: Mgr. Miroslav Kvíz, Tv - Bi email: kviz@gymrumburk.cz třídní učitel: Mgr. Lukáš Melichar, Čj - OSZ email: melichar@gymrumburk.cz

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní družinu vnitřní řád. Je

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny Vnitřní řád školní družiny SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7 I. Poslání školní družiny ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině není

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Okříšky, J. A. Komenského 87 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Školská rada schválila dne: 30.8..2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš.

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. ZŠ Hanspaulka Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. Zápis 4. S 5.února 2014 vždy od 14:00 do 18:00 sebou: dítě rodný list dítěte vyplněné formuláře (zápisní lístek, žádost o přijetí) možnost stáhnout

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018 Organizace školního roku 2017/2018 Ing.Petr Vojtěch ředitel školy PŘEHLED OBORŮ A PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE Čtyřleté maturitní obory : 23-45-M/01 Dopravní prostředky ŠVP, č.j.: 1326/2015 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ a MŠ Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Platný od 1. 9. 2017 Obecná ustanovení Ve smyslu platné legislativy, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu

Více

Základní škola Choltice

Základní škola Choltice Základní škola Choltice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2016/2017 Profilace školy

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2016/2017  Profilace školy Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2016/2017 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ZŠ Hanspaulka Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. Zápis 2. 3.února 2016 vždy od 14:00 do 18:00 S sebou: dítě rodný list dítěte vyplněné formuláře (zápisní lístek, žádost o přijetí) možnost stáhnout

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň 10. základní škola, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň IČO: 70879320 Zpracovala: Z. Krausová, M. Kinkorová Platnost: od 1. 9. 2009 Datum vydání:

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k 1.9.2016 1. Školní družina je umístěna v přízemí pavilonu A a v přízemí pavilonu C a 3.patře pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost náplň

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více