katalog REHABILITACE katalog Moderní přístroje pro komplexní rehabilitační péči ve vašem zdravotnickém zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "katalog REHABILITACE katalog Moderní přístroje pro komplexní rehabilitační péči ve vašem zdravotnickém zařízení www.hospimed.cz www.hospimed."

Transkript

1 katalog Moderní přístroje pro komplexní rehabilitační péči ve vašem zdravotnickém zařízení

2 Analýza pohybu Analýza chůze a stoje Společnost Hospimed dodává jako jedno z řešení analýzy a zároveň terapie pohybu koncept Rehawalk společnosti zebris, který v sobě spojuje analýzu stoje, chůze a nácvikový systém. Součástí systému je přístrojově vybavený trenažér chůze s matricí senzorů tlaku, dále jednotka, která promítá obraz kroku na plošinu, nácvik ve virtuálním prostředí se zpětnou vazbou a jednotka procesoru. Systém zahrnuje také modul pro testování vynaloženého úsilí a rovnováhy. Analýza chůze a stoje Analýza pohybu FDM-T Evaluační zpráva z analýzy chůze obsahuje všechny důležité parametry místa a času, jako jsou fáze stoje, švihu a stoje na obou nohách, délka kroku, šířka kroku, úhel rotace chodidla a podrobná analýza rozložení sil pod ploskami. Produktová řada, která je zde představena, se zakládá na schválených systémech trenažérů chůze h/p/cosmos, které lze získat v různých velikostech a funkčních variantách. Trenažéry chůze mohou být vybaveny různými typy zábradlí a bezpečnostním obloukem. FDM-T Dynamický běžecký pás Rehawalk FDM-T společnosti zebris je vhodný pro analýzu chůze a pro léčbu poruch chůze v rámci neurologické a ortopedické rehabilitace. Možnosti aplikace zahrnují dynamickou, vizuální stimulaci pomocí promítání kroku na chodící pás, a také virtuální prostředí na obrazovce. Průběh léčby systém automaticky dokumentuje. Volitelné moduly: typ a velikost běžeckého pásu, počet tlakových senzorů na plochu odlehčovací systém nebo bezpečnostní oblouk pevná nebo nastavitelná madla, nastavitelné podpěrky rukou vizuální stimulace virtuální prostředí kamerový systém a další

3 Analýza chůze Analýza chůze se provádí, aniž by bylo pro účely měření nutno provádět jakoukoliv přípravu pacienta. Proces měření lze sledovat na obrazovce v reálném čase. Zpráva se zpracuje automaticky. Trénink chůze Na začátku nebo během celého tréninku chůze umisťuje pacient nohy co nejpřesněji na obrazy promítané na plošinu. Takto lze postupovat při volné chůzi a také při použití odlehčovacího systému. Projekce ukazuje skutečný tvar otisku nohy, případně v jiné prezentaci obdélníkový nebo oválný tvar s otiskem nohy uvnitř. Nastavení cílových parametrů V nabídce nastavení se podle cílů tréninku nastavují parametry délky kroku, šířky kroku a rotace chodidla. Hodnoty mohou během tréninku chůze zůstat konstantní nebo se mohou v jeho průběhu postupně blížit cílovým nastavením. Kontrola procesu a srovnávací analýza Ve zprávě o úspěšnosti je dokumentováno dodržování cílových nastavení. Na tomto základě lze cílové parametry upravit podle schopností pacienta. FDM-T Analýza chůze a stoje 2 Analýza pohybu

4 FDM-S Dynamická deska systém FDM-S Analýza pohybu Analýza chůze a stoje FDM-S FDM Multifunkční dynamická deska od firmy zebris disponuje maticí kalibrovaných kapacitních snímačů silového výkonu. Deska se používá pro zjištění statického a dynamického rozložení sil pod chodidly při stoji a chůzi, což umožňuje analýzu funkčnosti i deformací chodidel a držení těla. Analyzovaná osoba může provést libovolný počet navazujících pokusů o stoj a nakročení. Přístroj obsahuje i měrné moduly umožňující analýzu rovnováhy a vyhodnocení schopnosti podstupovat tělesnou zátěž. Výsledky analýz a vyhodnocení se ihned zobrazují. Dynamická deska má ve standardním provedení schopnost synchronizovaného videovýstupu. FDM Dynamická chodící plošina Rehawalk -FDM Systém plošiny Rehawalk -FDM společnosti zebris je možné využít k analýze chůze a jejímu tréninku na plošině, tím pádem lze systém výborně integrovat mezi paralelní tyče o příslušných rozměrech. Volitelné projekční jednotky umožňující vizuální simulaci promítáním kroků jsou ve fázi vývoje. Měření a tréninkový postup lze opakovat dle potřeby. Plošina se senzory obsahuje matrici s kalibrovanými kapacitními tlakovými senzory, které lze dokonale integrovat mezi paralelní tyče. Hodnocení se zpracovává na počítači. Plošina se senzory může být synchronizována s dalšími systémy pro analýzu videa, elektromyografii nebo analýzu 3D pohybu. Také lze kombinovat dvě plošiny a velikost chodícího pásu tak zvětšit.

5 3D analýza pohybu 4 V rámci analýzy pohybu nabízí společnost Hospimed také CMS10 Kompaktní systém CMS10 pro 3D pohybovou analýzu pro praktické využití má veškerou elektroniku zabudovanou v měřicím snímači, takže není zapotřebí připojovat další měřiče. Naměřená data jsou vyhodnocena a zobrazena v reálném čase. Kromě programu WinData, který je určen čistě pro evidenci dat, má uživatel k dispozici řadu softwarů pro zaměření páteře, pro posturální a pohybovou analýzu, měření funkcí rukou a paží a pro analýzu stability. CMS20 Univerzální měřicí systém CMS20 staví na průběžném měření ultrazvukových impulzů odesílaných miniaturními vysílači (markery) do třech senzorů, které jsou v kompaktním přístroji zabudovány. Plně digitalizované zpracování přijatých ultrazvukových signálů je zárukou vysoké přesnosti měření v řádu milimetrů. CMS10 CMS20 3D analýza pohybu Analýza pohybu

6 Zebris CMS-HS CMS-HS High end měřicí systémy CMS-HS a CMS-HSL jsou vybaveny analogovými kanály o vysoké měřicí frekvenci. Oba systémy pracují na principu průběžného měření ultrazvukových impulzů. Jednoduché ovládání a možnost analýzy v reálném čase jsou ideálním předpokladem využití přístroje v klinické praxi. Za účelem oboustranné analýzy chůze je systém CMS-HS vybaven možností přímého připojení druhého snímače. Rozsáhlé příslušenství systému je předpokladem využití ve spoustě dalších oblastí, jako např. pro vyšetření krční páteře, analýzu poruch pohybu rukou a paží atd. Analýza pohybu 3D analýza pohybu Objektivní zjištění polohy, tvaru a pohyblivosti krční páteře CMS měřicí systémy od firmy zebris umožňují objektivní posouzení individuální statiky a mobility v trojrozměrném prostoru. Typologie držení těla je dokumentována názornou formou, srozumitelnou běžnému uživateli. Snadné ovládání přístroje motivuje pacienta k zahájení samostatného nácviku správného držení těla a k vytrvání v této terapii. Posouzení pohybové funkce krční a bederní páteře Miniaturní ultrazvukové vysílače integrované do speciálních trojitých markerů umožňují snadné a rychlé provádění testů funkčnosti krční a bederní páteře.

7 6 Vyšetření pohyblivosti a pohybové koordinace jednotlivými markery Měřicí systémy umožňují objektivní analýzu pohyblivosti svalového a kosterního systému páteře. Výsledky vyšetření mohou být důležité pro stanovení diagnózy i určení stupně postižení a umožňují dosažení terapeutických pokroků a zjištění pacientovy schopnosti fyzické zátěže. Posturografie Analytické měření za účelem proprioceptivní posturální terapie umožňuje přístroj POSTUROMED. Se svým nastavitelným kontaktním povrchem má široké využití v neuroortopedické terapii, prevenci a při výkonnostním sportu. Pomocí měřicího systému od firmy zebris, který je používán pro zjištění pohyblivosti prostřednictvím průběžného měření ultrazvukovými impulzy, může být terapeutický přístroj POSTUROMED rozšířen do podoby komplexního měřicího zařízení. Měření rozsahu pohybu horních končetin Pablo Pablo pomáhá pacientům s motorickým postižením ruky a prstů. Zařízení je určeno pro diagnostiku i terapii. Umožňuje měřit sílu v různých úchopech ruky a také měřit rozsahy pohybu horní končetiny. Pablo Posturografie Analýza pohybu Měření rozsahu pohybu horních končetin Pablo Pablo Multiboard

8 Funkční pohybová terapie Produkty, které společnost Hospimed v tomto oboru nabízí, jsou převážně orientovány na pacienty s neurologickými pohybovými poruchami, jako je mozková mrtvice, poranění míchy, traumatické poranění mozku, roztroušená skleróza a další neurologické nemoci a poranění. Funkční pohybová terapie dolních končetin Lokomat Funkční pohybová terapie dolních končetin Lokomat Lokomat je zařízení s řízenými robotickými ortézami, které v kombinaci s pohyblivým pásem a dynamickým systémem podpory těla umožňují fyziologický nácvik chůze. Lokomat Nanos slouží pro běžnou terapii nácviku chůze. Lokomat Pro kromě běžných funkcí nabízí následující možnosti: použití pediatrického modulu manuální trénink automatické nastavení odlehčení pacienta rozšířená zpětná vazba ke zvýšení motivace pacienta virtuální prostředí tréninkové programy nástroje pro hodnocení nástroje pro výzkum nástroje pro vytváření zpráv Pediatric Lokomat je modul pro zajištění funkční terapie léčení dětských pacientů s mozkovou obrnou nebo s jinými neurologickými poruchami. Lokomat Pro

9 Funkční pohybová terapie horních končetin 8 Armeo Systém kompenzace gravitační tíhy horní končetiny pomáhá odhalovat a posilovat zbytkové motorické funkce. Rozsah pohybu lze snadno přizpůsobit individuálním možnostem pacienta. Soubor funkčních cvičení záživnou formou motivuje pacienta k intenzivnímu cvičení. Armeo Power Exoskelet s řízeným robotickým pohybovým systémem umožňuje zahájení terapie u pacientů bez motorických funkcí. Armeo Spring / Armeo Spring Pediatric Mechanický exoskelet pro pacienty s alespoň minimálními pohybovými schopnostmi. Možnost pediatrické verze. Armeo Boom Závěsný systém kompenzace hmotnosti pro zlepšení pohybových schopností. Armeo Spring Armeo Boom Armeo Power Armeo Pediatric Armeo Funkční pohybová terapie horních končetin Funkční pohybová terapie Amadeo Přístroj pro funkční terapii ruky s motivační zpětnou vazbou. Zařízení je vhodné pro všechny fáze neurologické rehabilitace ruky a jednotlivých prstů. Poskytuje pasivní, asistovanou, aktivní a také interaktivní terapii. Amadeo umožňuje měření rozsahu pohybu i isometrické měření síly na jednotlivých prstech a zaznamenává průběh terapie. Amadeo

10 Erigo Časná rehabilitace Časná rehabilitace Erigo Systém podporuje a usnadňuje vertikalizaci a mobilizaci neurologických pacientů v časné fázi rehabilitace či pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko. Systém Erigo zjednodušuje provádění tří typů terapie jedním terapeutem tím, že kombinuje na jednom zařízení: Vertikalizaci pacienta v rozsahu náklonu 0-80 stupňů Intenzivní pohybovou terapii Cyklické zatížení a odlehčení dolních končetin Erigo propojuje současný dynamický pohyb nohou a fyziologické zatížení dolních končetin vše v náklonu pacienta do maximální tolerované vzpřímené polohy.

11 Další druhy terapie Společnost Hospimed nabízí další možnosti přístrojů pro rehabilitační terapii: elektroterapie, magnetoterapie, kryoterapie, ultrazvuková, laserová, mikrovlnná, krátkovlnná a vakuová terapie, DEEP OSCILLATION Ionoson Expert Ionoson Expert je přístroj pro kombinovanou léčbu z řady Expert. Umožňuje NF proudové formy (G, DF, MF, CP, LP, UR, HV, TENS, IG 30, IG 50, FM, STOCH, HVS, FaS, T/R),SF proudové formy (IF,AMF, MT, KOTS), 5 diagnostických programů včetně I/T křivky.ultrazvuk s multifunkční hlavicí MHz, až 3 W/cm 2. Více než 100 indikačních programů a 25 individuálně nastavitelných programů. UZ a proudy lze aplikovat simultánně z jednoho přístroje. Deep Oscilation Deep Oscillation Evident Aesthetics je bezpečná, příjemná a vysoce účinná léčba působící proti stárnutí pokožky, proti celulitidě. Urychlené hojení po zásazích v plastické chirurgii, kosmetické laserterapii a při dalších invazivních metodách v oblasti estetické medicíny. vocastim Vocastim NMEPS elektrofonatická stimulace je ideální přístroj pro NMEPS (neurosvalová elektrofonatická stimulace). Vocastim je novinkou v řadě stimulačních přístrojů, provedením a obsluhou patří do řady Expert. Existují dva typy: Vocastim Master s diagnostikou, terapií kontinuálními funkcemi a pamětí Vocastim Trainer s redukovanou funkcí pro použití pacientské karty s uloženými parametry. vocastim Deep Oscilation Ionoson Expert Další druhy terapie

12 CON-TREX MJ Další druhy terapie CON-TREX CON-TREX MJ (multijoint) představuje všestranný tréninkový a terapeutický systém s řídícím modulem a širokým výběrem adaptérů k provádění cvičení. Systém umožňuje testovat a procvičovat všechny velké klouby horních a dolních končetin v otevřeném kinetickém řetězci. Vysoce flexibilní mechanismus s excelentní obsluhou pohybu skýtá objektivní testování ve všech pracovních režimech. Design CON-TREX MJ je pro uživatele velice příjemný. Sedadlo a opěradlo lze nastavit stiskem tlačítka. Polstrování Airex poskytuje maximální komfort sezení i během dlouhého tréninku. Sedák má protiskluzovou úpravu a snadno se čistí. CON-TREX MJ může být taktéž dodáván s klasickým polstrováním sedáku a opěradla dle vlastní volby. CON-TREX WS CON-TREX WS byl vyvinut jako napodobení pohybů v pracovním prostředí, při sportu a aktivitách každodenních činností. Aby bylo možno sledovat unikátní a složitý komplexní vzorec pohybu. Výška dynamometru je nastavitelná od podlahy(plosky pacienta) po pacientovu hlavu. Je zde také možná rotace i jiné druhy otáčení tak, aby jakýkoliv neobvyklý pohyb nebo jeho sekvence mohly být realisticky simulovány. CON-TREX LP CON-TREX LP leg press je přístroj pro cvičení a testování všech extensorů a flexorů dolních končetin. Přístroj poskytuje měření síly od několika málo až po 6000 N v rychlosti až do 1 m/sec. Oddělené podložky nohou umožňují jednostranný trénink, oboustranný nebo jiný druh alternativního tréninku. Nastavitelné fixace končetin se mohou obměňovat dle potřeby testování a zdokonalení stability kloubů hlezna. Vysoký stupeň přesnosti měření, měření síly a mimořádné vlastnosti pohybu jsou monitorovány pomocí řídícího systému. Ten je velice univerzální v oblasti aplikace, celé zařízení je velice nenáročné na prostor. Zabírá plochu 1,8 x 2,5 metrů včetně řídícího modulu. Během funkčního pohybu jsou všechny svalové skupiny dolních končetin posilovány, protože koordinace svalů je simultánně zlepšována a podporována a roste i kloubní stabilita. Optimální nastavení zátěže a odporu atrofovaných svalů včetně jednotlivých rozsahů pohybu může být zvyšováno po jednotlivých úsecích. To může přinést velice prudký nárůst svalové síly a podstatně zlepšovat koordinaci. Všechny tyto pohyby se dějí bez jakýchkoliv nepřiměřených přepětí v kloubu, speciálně ve fyziologicky nepříjemných pozicích. CON-TREX MJ CON-TREX WS CON-TREX LP

13 Příklady našich referencí Vojenský rehabilitační ústav Slapy Rehabilitační ústav Kladruby Reference

14 Fakultní nemocnice Brno Bohunice Reference Rehabilitační ústav Hrabyně

15 Reference Fakultní nemocnice Olomouc Hamzova odborná léčebna Luže Košumberk

16 katalog Kontakty HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/ Praha 3 Tel.: , 561 Fax:

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM Projekt MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍHO CEREBROVASKULÁRNÍHO CENTRA NEM. Č. BUDĚJOVICE Šance pro váš rozvoj Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více

Genium. AeroLink System. C-Brace. Časopis pro ortotiky-protetiky, lékaře a terapeuty. Lipsko 2012 Speciál květen 2012

Genium. AeroLink System. C-Brace. Časopis pro ortotiky-protetiky, lékaře a terapeuty. Lipsko 2012 Speciál květen 2012 Dialog Časopis pro ortotiky-protetiky, lékaře a terapeuty Lipsko 2012 Speciál květen 2012 Genium Další generace protéz dolních končetin AeroLink System Pro aktivní život C-Brace Váš první krok si budete

Více

Úvodník. Odborné články

Úvodník. Odborné články Ortho - Aktiv Úvodník Vážení kolegové, skoro nemožné se stalo skutkem a máte ve svých rukách další výtisk časopisu Ortopedická protetika. Vy toho máte v rukách daleko více a nevím jestli si to uvědomujete.

Více

Průvodce. správného výběru vozíku. pro spinální pacienty

Průvodce. správného výběru vozíku. pro spinální pacienty Průvodce správného výběru vozíku pro spinální pacienty Průvodce je určen pro lékaře specialisty v oboru rehabilitačního lékařství, neurologie a ortopedie, kteří obvykle vozíky předepisují, a revizní lékaře,

Více

Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno II.

Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno II. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona Modernizace

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE PEPPERL+FUCHS VÁŠ OSVĚDČENÝ DODAVATEL SENZORŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI VÝROBNÍCH PROCESŮ Jako přední světový výrobce

Více

2006 KATALOG VÝROBKŮ

2006 KATALOG VÝROBKŮ 2006 KATALOG VÝROBKŮ Vážení zákazníci, dostává se Vám do rukou nová verze katalogu sériové i individuální výroby společnosti Ergon a. s. pro rok 2006. Vedle přehledu osvědčeného a inovovaného sortimentu

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Kristýna Nagyová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Kristýna Nagyová

Více

ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ Tento přístroj byl vyroben a testován ve shodě s normami EN60601-:1990, IEC 601:1988, Elektrický zdravotnický prostředek IEC 601-2-10:1987, Bezpečnost nervových

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 Zákazník: K laskavé pozornosti: AGRICO Rybářská 671 379 01 Třeboň pana Františka Šedivého a pana Karla Pěšíčka Vážení pánové, Navazujeme na naše jednání a děkujeme

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006 SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace Přehled 09 / 2006 Distribuované periferie Pro každý požadavek to správné řešení Pořád hledáte možnosti, jak optimalizovat vaši výrobu a jak snížit náklady? V rostoucím

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Produktová řada ústředen a ostatních komponentů bezpečnostního systému Dominus Millennium byla uvedena na trh v roce 1999 jako nástupce staršího typu ústředen pod označením

Více

Nehledejte komfort jinde, je tady pro vás, užijte si ho! Do not look for comfort any more, enjoy it now!

Nehledejte komfort jinde, je tady pro vás, užijte si ho! Do not look for comfort any more, enjoy it now! Nehledejte komfort jinde, je tady pro vás, užijte si ho! Do not look for comfort any more, enjoy it now! 1A200 GERIATRICKÉ CHODIDLO Každý krok nemusí být překážka. PROTEOR vyvinul chodidlo s jedinečným

Více

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více