Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc."

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 10. cvičení - Broušení Okruhy: Druhy brusek, účel a využití Základní druhy brousicích materiálů Upínání a vyvažování brusných kotoučů Upínání obrobků na bruskách Ostření a tvarování brusných kotoučů Vypracoval: Ing. Aleš Polzer Ing. Petra Cihlářová Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Technologie výroby II Obsah kapitoly 1

2 Téma: 10. cvičení - Broušení Obsah kapitoly Některé druhy brusek Statické vyvažování brousicích kotoučů Řezné a chladicí kapaliny Rozdělení řezných a chladicích kapalin Obsah kapitoly Volba brousicích kotoučů z hlediska kvality - obecné zásady broušení Deset nejdůležitějších pravidel pro brusiče Rámcová doporučení volby brousicích nástrojů Brousicí zrna - jakostní charakteristika Vady při broušení a jejich příčiny Zadání příkladu č. 1 Vypracování příkladu č. 1 Vypracování příkladu č. 1 - pokračování Technický_výkres Tabulky: Zařazení materiálu ČSN do skupin obrobitelnosti Broušení válcových ploch vnějších Označování tvarů a rozměrů brousicích kotoučů - výběr Broušení rozjížděcím způsobem Velikosti přídavků "a" pro vnější broušení v hrotech Rámcové doporučení kvalit brousicích nástrojů pro různé typy broušených materiálů Kvalitativní a rozměrové značení Technologie výroby II Broušení 2

3 Některé druhy brusek Vodorovné rovinné brusky Speciální brusky (na závity, ozubená kola, nástroje) (plně automatická) Rovinná s ručním ovládáním Ostřička nástrojů FCG-610 CNC tříosá rovinná bruska Svislé rovinné brusky Hrotové brusky Bezhroté brusky Brusky na díry Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 3

4 Statické vyvažování brousicích kotoučů Vyvažovací kozlík zkontrolujeme a ustavíme tak, aby válečky byly vodorovné ve dvou směrech k sobě kolmých. Brusný kotouč upneme mezi přírubu a nasuneme do něho vyvažovací trn. Jezdce postavíme přesně proti sobě. Potom kotouč položíme klidně na vyvažovací kozlík, kotouč se nám natočí a ustaví svou těžší stranu nejníže. Proti těžšímu místu uděláme znamení křídou a oba jezdce nastavíme přesně pod toto znamení až k sobě. Potom znovu necháme kotouč válením ustálit. Nastane jedna ze tří možností: 1. Kotouč je správně vyvážen, takže zůstává v každé poloze stát a nekývá se. 2. Těžší strana kotouče zůstává na původním místě, závaží jsou tedy lehká a je třeba je nahradit těžšími. 3. Těžká strana kotouče se natočila o 180, závaží jsou tedy těžší než je třeba, a proto musí výt jejich působení změněno tím, že je souměrně od sebe rozestavíme. Rozestavování opakujeme dokud nenastane žádoucí rovnováha, kdy kotouč nekývá a zůstává v každé poloze stát. Řezné a chladicí kapaliny Řezné a chladící kapaliny jsou prostředky, které se používají při obrábění kovů. Vytváření prostředí, ve kterém probíhá řezný proces, na nějž působí svým chladicím, řezným (mazacím) a čistícím účinkem. Řezná a chladicí kapalina odvádí teplo v řezné oblasti, snižuje třecí odpory a mezi nástrojem a obrobkem a uvolňují a odvádí třísky a nečistoty. Hlavním účelem použití řezných a chladicích kapalin je: a) zvýšení trvanlivosti ostří nástroje b) zlepšení jakosti obráběného povrchu c) snížení spotřeby energie Rozdělení řezných a chladicích kapalin 1. vodní roztoky 2. ropné výrobky používané pro řezné kapaliny podle ČSN a) vodné emulze emulgační olejů a maziv b) minerální oleje c) řezné oleje maštěné d) řezné oleje s chemickými přísadami 3. koncentráty účinných vysokotlakých přísad podle ČSN mastné látky živočišného nebo rostlinného původu 5. syntetické kapaliny Seznam jednotlivých chemických prvků a kapalin všech skupin je uvedena např. v příloze normy ČSN Technologie výroby II Obsah kapitoly Broušení 4

5 Volba brousicích kotoučů z hlediska kvality - obecné zásady broušení 1. Pro větší úběr materiálu se volí hrubší zrnitost 2. Pro tvrdší obrušovaný materiál se volí měkčí kotouč 3. Pro broušení materiálů se sklonem k mazlavosti (měď, mosaz, hliník) se volá brousicí kotouč měkký a hrubý 4. Čím větší je styčná plocha (stykový oblouk násobený šířkou kotouče) mezi brousicím kotoučem a obrobkem, tím hrubší se volí zrnitost a nižší tvrdost kotouče 5. Pro materiály citlivé na změny teploty se volí měkčí kotouč 6. Pro broušení přerušovaných ploch se volí kotouč tvrdší 7. Při broušení obrobku čelem kotouče se obvykle volí měkčí kotouč, než pro broušení obvodem Deset nejdůležitějších pravidel pro brusiče 1. Pracovní obvodová rychlost nesmí překročit povolené hodnoty. U stojanových brusek při nestejně velkých kotoučích se počet obrátek řídí podle kotouče většího průměru. 2. K upínání brousicích kotoučů používat jen předepsaných přírub a podložek. Obě příruby musí mít stejný průměr. 3. Před upnutím se musí kotouč pečlivě prohlédnout, zda nemá trhliny. Jasný zvuk při lehkém poklepu je důkazem, že kotouč nebyl dopravou poškozen. Hodí se zvláště pro keramické kotouče. 4. Brousicí kotouč musí jít nasunout volně na hřídel, mez násilí. 5. Šrouby nebo matice upínacích přírub přitahovat rovnoměrně bez násilí. 6. Brousicí stroje musí být opatřeny ochranným krytem. Stojanové brusky též stavitelnou podpěrou. 7. Vůle mezi podpěrkou a brousicím kotoučem musí se rovnat nejvíce polovině šířky brousicího kotouče, nejvýše však 3mm. 8. Před broušením je nutné volně upnutý kotouč vyzkoušet při chodu naprázdno při pracovních otáčkách nejméně 5 min., při uzavřeném ochranném krytu a při uzavřeném prostoru. Při této zkoušce musí stát brusič mimo rovinu kotouče. 9. Brousicí kotouč je dovoleno orovnávat jen zvlášť k tomu určeným orovnávacím nástrojem. 10. Při broušení i orovnávání brousicích kotoučů je nutné používat ochranných brýlí. Technologie výroby II Obsah kapitoly Broušení 5

6 Jakost brousicích nástrojů je charakterizována: 1. druhem brousicího materiálu 2. zrnitostí brousicího materiálu 4. strukturou kotouče 5. druhem pojiva Rámcová doporučení volby brousicích nástrojů ad.1) Obecně lze charakterizovat pro broušení: oceli AB99, AS99, AM90 legovaných ocelí A98, KNB ocelolitiny A96, AE97 pro broušení: litiny lehkých kovů a slitin slinuté karbidy tvrdokovů skla a keramiky umělých hmot pryže kamene ad.2) Zrnitost brousicího materiálu je přímo úměrná drsnosti (jakosti) broušeného povrchu. Čím hrubší zrno, tím horší R a. ad.3) Volba tvrdosti kotouče je závislá na tvrdosti broušeného materiálu. Čím tvrdší materiál, tím měkčí volíme kotouč. ad.4) Struktura se volí otevřenější (11 13) v případě, že běžný kotouč není schopen vyšších úběrů a pálí. Dociluje se uměle přísadou pórovitých komponentů. ad.5) Nejuniverzálnější je pojivo keramické (V). Pojivo pryskyřičné (B) se pro svou vysokou mechanickou pevnost používá pro výrobu kotoučů rychloběžných, hrubovacích, řezacích a drážkovacích. Pro speciální vlastnosti je pojivo pryžové (R) využito na výrobu kotoučů lešticích, podávacích i brousicích, magnezitové pojivo (Mg) se vyznačuje tzv. studeným výbrusem. Technologie výroby II Obsah kapitoly Broušení 6

7 Brousicí zrna - jakostní charakteristika 1. Umělý korund hnědý - 96A - ELECTRITE Vysoce houževnatý materiál s největší šíří použití obsahuje 95-96% Al 2 O 3, 1,5-3% TiO 2 a 1-2% ostatních přírodních látek. Vyrábí se tavením bauxitu. Všestranné použití. 2. Umělý korund bílý - 99BA Obsah Al 2 O 3 nad 99,5%, čistý materiál používaný především pro kotouče s keramickou vazbou. Výroba tavbou z kysličníku hlinitého. 3. Umělý korund růžový - 98A Legovaný bílý korund kys. chromitý. Chrom vstupuje do krystalické mřížky a zvyšuje houževnatost. Použití především pro nerez a legované oceli. 4. Umělý korund mikrokrystalický - 99SA Speciální korund vyráběný keramickou cestou s vysokou samoostřicí schopností. Použití pro broušení vysoce tvrdých ocelí (R C - 58 a více). 5. Umělý korund monokrystalický - 90MA Speciální korund s velkými krystaly. Využití jak pro řezání tak pro broušení tvrdých ocelí. 6. Umělý korund zirkonový - 97EA Speciální zrna pro razantní hrubovací operace s vysokým výkonem. 7. Karbid křemíku černý - 48C Výroba redukcí SiO 2 v elektrických odporových pecích obsah SiC nad 96%. Všestranné použití pro broušení neocelových materiálů. 8. Karbid křemíku zelený - 49C V podstatě karbid křemíku černý o vyšší čistotě. Použití stejné jako u 48C, především v oblasti středních a jemných zrn. 9. Kubický nitrid boru - KBN - BRILANT Vysoce tvrdý materiál ležící svou funkčností mezi korundy a diamantem. Použití pro materiály o tvrdosti nad 60 HRC. 10. Pazourek Používá se k broušení velmi tvrdých a křehkých hmot (šedá litina, porcelán, sklo), kovů (hliník, mosaz, měď), plastických hmot, tmelů, laků a tvrdého dřeva. Poznámka: Velikost zrna je rozhodující charakteristikou pro dosažení požadované kvality povrchu po broušení (drsnosti). Příklad: Požadovaná drsnost povrchu R a = 0,6 rovinné broušení horizontální - doporučená zrnitost č. F80. Technologie výroby II Obsah kapitoly Broušení 7

8 Vady při broušení a jejich příčiny Chyba Příčina Brousicí kotouč se zamazává a pálí. Brousicí kotouč je příliš tvrdý Zrnitost kotouče je příliš jemná Obvodová rychlost je příliš velká Brousicí kotouč je špatně orovnán Brousicí kotouč se příliš rychle opotřebovává. Brousicí kotouč je příliš měkký Brousicí kotouč málo ubírá. Brousicí kotouč je příliš tvrdý Zrnitost je příliš jemná Brousicí kotouč neudrží profil. Brousicí kotouč je příliš měkký Zrnitost je příliš hrubá Počet otáček je příliš malý Stopy po chvění na broušené ploše. Bruska nepracuje klidně Nevyváženost u velkých kotoučů Ložisko vřetena u brusky není v pořádku Brousicí kotouč není správně vyvážen Brousicí kotouč je příliš tvrdý Rysky na broušené ploše Nečistota v chladicí kapalině Skvrny na ploše Brousicí kotouč je příliš tvrdý nebo příliš jemný Posuv je příliš velký Rychlost obráběného kusu je příliš malá Chladicí kapalina není vhodná Brousicí kotouč tluče Nesprávné uložení brusky Brousicí kotouč je špatně orovnán Technologie výroby II Obsah kapitoly Broušení 8

9 Zadání příkladu č. 1 Stanovte technologii výroby pro operaci broušení součásti dle výkresu č. dtv,dv2/cv.10. Parametry specifikované výrobním zařízením (strojem): Šířka brousicího kotouče kotouče B k = 32 mm Průměr kotouče mm. Postup: 1. volba typu stroje pro broušení 2. volba nástroje pro broušení (kód nástroje), vysvětlení kódu 3. stanovení řezných podmínek 4. kontrola velikosti přídavku na broušení 5. výpočet strojního času pro broušení Technologie výroby II Obsah kapitoly Vypracování příkladu č. 1 9

10 Vypracování příkladu č Volba typu stroje pro broušení Volba dle typu stroje (brusky)- * - hrotové brusky - bezhroté brusky - brusky na díry - vodorovné rovinné brusky - svislé rovinné brusky - speciální brusky (na závity, ozubená kola, nástroje) Volba dle velikosti broušeného dílce. Volba dle počtu broušených kusů (velikosti série). 2. Volba nástroje pro broušení a) Definování obráběného materiálu skupina obrobitelnosti b (pozn.: taženo za tepla) b) Broušení válcových ploch vnějších ocel , Obvodová rychlost brousicího kotouče - ocel m/s Obvodová rychlost obrobku - ocel - c) Předběžná volba kódu brousicího kotouče Ocel uhlíkatá nekalená, měkká 99BA M d) Vysvětlení kódu na hrubo 15 22m/min na čisto 8 15 m/min 11,5 3. Stanovení řezných podmínek φdílce je φ23 do φ25 šířka kotouče B k = 32 mm (dle stroje - bruska na kulato BK 25) Řezná rychlost v c = m/min Otáčky obrobku n = 275 ot/min Požadovaná drsnost 0,8 R a posuv na čisto f = 9,6 mm/ot.obrobku (nový stroj) Průměr kotouče - je možno upínat kotouče v rozsahu mm přísuv h = 0,0160 na zdvih stolu v mm na φ Technologie výroby II Obsah kapitoly Vypracování př. 1- pokračování 10

11 Vliv jakosti opracování počet vyjiskřovacích třísek - do R a 0,8 i v =0 Vliv průměru a délky broušeného dílce φ do 30 délka broušení v mm do 50 počet i v =0 4. Kontrola přídavku na broušení Jmenovitý průměr obrobku D přes 18 do 30 mm Délka broušené části do 160 mm Součást tepelně nezpracovaná přídavek na průměr a = 0,30 mm dolní úchylka operačního rozměru -0,100 mm 5. Výpočet strojního času pro broušení dané součástky Způsob rozjížděcí L ( i + iv ) 73 (19 + 0) t AS = = = 0,525 min n f 275 9,6 Výpočet počtu třísek a 0,3 i = = = 18, 75 h 0, i [ - ] počet třísek (průchodů) a [mm] velikost přídavku na broušení h [mm] velikost přísuvu Vypracování příkladu č. 1 - pokračování Celková délka pracovního posuvu - L = l n + l + l p = 3, ,5 = 73 mm Délka náběhu (dle tabulek) l n = 2 5 mm 3,5 mm Délka přeběhu l p = B k /2 + l n = 32/2 + 3,5 = 19,5 mm B k [mm] šířka brousicího kotouče Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 11

12 0,8 1.6 Ø23 Ø ISO mk TOLEROVÁNÍ ISO 8015 INDEX ZMENA DATUM PODPIS ZN.MAT.: T.O.: 001 HMOTNOST: kg. MER.: ROZM.-POLOT.: Ø CSN ,23 1:1 POM.ZAR.: CSN VYPR.: Ing. Aleš Polzer NORM.REF.: POZN.: PREZK.: TECHNOL.: SCHVÁLIL: STARÝ V.: NÁZEV: Válcový cep dtv, dt2 / cv.10 TR.C.: C.KUSOVNÍKU: C.V.: LISTU: LIST: Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 12

13 Zařazení materiálu ČSN do skupin obrobitelnosti Materiál ČSN Index Skupina obrobitelnosti Materiál ČSN Index Skupina obrobitelnosti Materiál ČSN Index Skupina obrobitelnosti b 10 b a 9 b ,3 b 10 b a 10 b b 9 b b 9 b b 10 b b b 10 b a 10 b a 10 b b 7 b b 10 b a 8 b b 8 b a 10 b b 9 b b 7 b b 10 b a 9 b b 6 b a 10 b b ,3 a 9 b b 10 b a 8 b ,3 b 9 b a 10 b a 9 b ,7-9 b b 10 b b ,3,7 b 9 b a 10 b a 8 b ,1 b 7 b b 10 b a 9 b b 8 b a 9 b b ,8 b 7 b b 9 b a 8 b ,1 b 7 b a 9 b b 9 b b 8 b a 9 b a 9 b b 7 b b 9 b a 8 b b 6 b b 10 b b 8 b b 9 b b 9 b a 8 b a 9 b b 8 b b 9 b ,2-9 b a 9 b ,2 a 8 b b 9 b ,1 b 8 b b 9 b a 8 b a 8 b b 8 b b 9 b ,3-8 b a 9 b a 9 b b 9 b a 8 b b 9 b a 9 b a 8 b b 9 b a 9 b b 8 b a - taženo za studena b - taženo za tepla Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 13

14 Broušení válcových ploch vnějších Technické údaje - rámcové doporučení a) obvodová rychlost brousicího kotouče ocel m/s litina 25 m/s Pozn. Při jemném broušení a leštění se obvykle snižuje obvodová rychlost brousicího kotouče až na 15 m/s. b) obvodová rychlost obrobku na hrubo na čisto ocel m/min 8 15 m/min litina m/min m/min hliník m/min Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 14

15 Označování tvarů a rozměrů brousicích kotoučů - výběr Typ, označení - charakteristika Vyobrazení s hlavními rozměry a označení brousicí plochy H Vyobrazení Kotouče ploché Typ 1 - profil - D x T x H T D W Kotouče prstencové Typ 2 - D x T x W T D D U Kotouče jednostranné zkosené Typ 3 - D/J... x T/U... x H J T P F Kotouče s jednostranným vybráním Typ 5 - D x T x H - P..., F H D W T Kotouče hrncovité Typ 6 - D x T x H - W..., E T H E D Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 15

16 1. Řezné podmínky průměr v mm do v Broušení rozjížděcím způsobem (sk. obrob. 9b) n Jakost Šířka kotouče v mm opracování R a Posuv f v mm/otáčku 0,8 6 9, , ,4 4 6, , Průměr kotouče v mm Přísuv "h" na zdvih stolu v mm na průměr , ,0095 0, ,0122 0,0110 0, ,0150 0,0140 0,0140 0, ,0177 0,0160 0,0160 0,0150 0,0150 0, ,0204 0,0190 0,0190 0,0180 0,0180 0,0160 0, ,0245 0,0230 0,0230 0,0210 0,0210 0,0190 0, ,0270 0,0270 0,0250 0,0250 0,0230 0, ,0310 0,0310 0,0290 0,0290 0,0270 0, ,0340 0,0330 0,0330 0,0310 0, ,0350 0,0350 0,0340 0, ,0390 0,0380 0, Přísuv na každý zdvih 3. Stanovení počtu vyjiskřovacích třísek i v A. Vliv jakosti opracování R a Počet i v do 0,8 0 do 0,4 6 B. Vliv průměru a délky broušeného dílce průměr Délka broušení L v mm od v mm do počet i v Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 16

17 Velikosti přídavků a pro vnější broušení v hrotech Jmenovitý průměr D přes přídavek pro součásti tepelně do nezpracované zpracované Délka broušené součásti L c do 160 přes 160 do 400 přídavek pro součásti tepelně *dolní úchylka operačního rozměru nezpracované zpracované *dolní úchylka operačního rozměru 10 0,20 0,25-0,060 0,30 0,35-0, ,25 0,30-0,080 0,30 0,40-0, ,30 0,35-0,100 0,35 0,45-0, ,30 0,40-0,100 0,40 0,50-0, ,35 0,45-0,120 0,40 0,55-0, ,40 0,50-0,140 0,45 0,60-0, ,45 0,55-0,160 0,50 0,65-0, ,50 0,60-0,180 0,55 0,70-0, ,60 0,70-0,220 0,65 0,75-0, ,60 0,70-0,220 0,65 0,80-0,250 * horní úchylka operačního rozměru D h je rovna nule informativní drsnost povrchu před broušením [ µm ] 3,2 6,3 12,5 Jmenovitý průměr D přes Délka broušené součásti L c přes 400 do 800 přes 800 do 1200 přídavek pro součásti tepelně přídavek pro součásti tepelně do nezpracované zpracované *dolní úchylka operačního rozměru nezpracované zpracované *dolní úchylka operačního rozměru ,35 0,45-0, ,40 0,50-0,100 0,45 0,55-0, ,40 0,55-0,100 0,45 0,60-0, ,45 0,55-0,120 0,50 0,60-0, ,50 0,60-0,140 0,50 0,65-0, ,55 0,65-0,160 0,55 0,70-0, ,60 0,70-0,180 0,60 0,75-0, ,65 0,75-0,220 0,70 0,80-0, ,70 0,80-0,250 0,80 1,00-0,250 informativní drsnost povrchu před broušením [ µm ] 3,2 6,3 12,5 Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 17

18 Rámcové doporučení kvalit brousicích nástrojů pro různé typy broušených materiálů Broušené materiál BRONZ HLINÍK LITINA MĚĎ MOSAZ OCEL charakteristika broušení válcových ploch vnějších broušení otvorů bezhroté broušení rovinné broušení čelem kotouče či segmentem rovinné broušení obvodem kotouče rozbrušování drážkování tažená 48C 46 L 8 V 48C J-K 9 V 49C 60 L-M 8 V 48C I-J 12 V 49C J 9 V 48C N-P 2BF tvrdá 49C 36-46K 9 V 48C K 9 V 99A 60 L-M 8 V 48C 24 I 10 V 49C J 12 V 48C N-P 2BF litá, žíhaná 48C 36 K-L 9 V 49C M 9 V 99A 46 L 8 V 48C 30 J 13 V 48C I-J 12 V 48C N-P 2BF slitina měkká 49C J 9 V 49C M 12 V 49C J-K 9 V 48C 30 J 13 V 99BA J 9 V 48C N-R 2BF 99BA 24 J 8 V 49C J 9 V slitina polotvrdá 49C K 12 V 99BA M12V 48C J-K 9 V 48C 30 J 13 V 49C J 9 V 48C N-R 2BF 49C J-K 9 V 99BA 24 J 8 V 99BA J 9 V slitina tvrdá 49C 60 J 11 V 48C 30 J 13 V 49C J 9 V 48C N-R 2BF 48C 36 J 8 V 49C 46 J 12 V šedá 48C K 9 V 48C J 9 V 48C K-L 9 V 48C 24 K 8 V 48C 30 J 9 V 48C N-P 2BF tvrzená 49C J 9 V 49C J 9 V 48C K-L 9 V 48C 30 J 13 V 48C 36 J 9 V 48C N-P 2BF bílá tvrdá 49C J 9 V 48C J-K 9 V 48C L 8 V 48C 30 J 13 V 48C 36 J-K 9 V 48C N-P 2BF 99BA J-K9V temperovaná 99BA J-K 9 V 48C J-K 9 V 96A M 8 V 48C 24 K 8 V 48C 36 J-K 9 V 48C N-P 2BF 99BA J-K9V 99BA 36 J-K 9 V žíhaná měkká 49C J 9 V 49C J 9 V 49C 46 J 9 V 48C 30 J 13 V 48C J 9 V 48C N-R 2BF tažená tvrdá 49C J 9 V 49C J 9 V 49C 46 J 9 V 48C 30 J 13 V 48C J 9 V 48C N-R 2BF 49C 36 K 12 V žíhaná, litá měkká 49C J 9 V 49C J 9 V 49C 46 K-L 8 V 48C 24 K 8 V 48C J 9 V 48C N-R 2BF tažená tvrdá 49C J 9 V 49C J 9 V 49C M 8 V 48C 30 J 13 V 48C J 9 V 48C N-R 2BF cementační kalená 99BA J-K 9 V 99BA J-K9V 99BA 60 K 9 V 99BA I-K 9V 99BA J 12 V 97A N-R 2BF 98A J-K 9 V 98A J-K 9 V 98A 60 K 9 V 98A I-K 9 V 99BA J 9 V chrom-niklová 98A J 9 V 98A J 9 V 98A 60 J 9 V 99BA I-K 99BA J 12 V 97A N-R 2BF nerez a kyselinovzdorná 49C J 9 V 98A J 9 V 99BA 60 K 9 V 98A I-K 99BA J 9 V 97A N-R 2BF magnetová 98A 46 K-L 8 V 98A K 9 V 98BA L 9 V 98A J-K 8 V 99BA J 9 V 97A N-R 2BF 99BA 46 K-L 8 V 99BA K 9 V 99BA L 9 V 99BA J-K 8 V nástrojová, legovaná kalená 98A J-K 9 V 98A K 9 V 98A K-L 9 V 98A 24 J-K 8 V 99BA 46 J 9 V 97A N-R 2BF 99BA J-K 9 V 99BA K 9 V 99BA K-L 9 V 99BA 24 J-K 8 V 99BA 46 J 12 V nástrojová, legovaná 99BA 60 L 8 V 99BA L 9 V 99BA 60 M 8 V 99B K 99BA 46 K 9 V 97A N-R 2BF nekalená 99BA 36 K 12 V 99A 46 K 9 V nerez nezušlechtěná 98A 60 M 8 V 98A L 98A 60 M 8 V 98A K 8 V 99BA 46 K-L 9 V 97A N-R 2BF 98A 46 K-L 9 V nerez zušlechtěná 98A J-L 9 V 98A K 8 V 98A 60 K-L 98A J-K 8 V 99BA 46 K 9 V 97A N-R 2BF 98A 46 K 9 V Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 18

19 Rámcové doporučení kvalit brousicích nástrojů pro různé typy broušených materiálů - pokračování Broušené materiál charakteristika broušení válcových ploch vnějších broušení otvorů bezhroté broušení rovinné broušení čelem kotouče či segmentem rovinné broušení obvodem kotouče rozbrušování drážkování nitridovaná 98A J 9 V 98A K 12 V 98A 60 J 9 V 98A K 12 V 99BA 46 K 12 V 97A N-R 2BF rychlořezná kalená 99BA J 9 V 98BA K 12 V 98A 60 J 9 V 99BA K 12 V 98A 46 K 12 V 98A J-K 9 V 98A J-K 9 V 98A J-K 9 V 98A I-K 8 V 98A 46 J 9 V 97A N-R 2BF 99BA K 9 V 99BA J 9 V 99BA J-K9V 99BA I-K 99BA 46 J 9 V OCEL rychlořezná nekalená 99BA L 9 V 99BA L 9 V 99BA M 8 V 99BA K-L 8 V 99BA 46 L 9 V 97A N-R 2BF uhlíkatá kalená 98A K-L 8 V 98A J-K 9 V 98A 60 K-L 8 V 98A I-K 8 V 98A 46 K 9 V 97A N-R 2BF 99BA K-L 8 V 98BA J-K 9 V 99BA 60 K-L 8 V 99BA I-K 8 V 99B 46 K 9 V uhlíkatá nekalená, měkká 99BA M 99BA K 99BA 60 M 8 V 99BA K-L 8 V 99BA 46 L 9 V 97A N-R 2BF manganová 99BA M-N 7V 99BA K-L 9 V 99BA 60 M 8 V 99BA K 8 V 97A N-R 2BF nelegovaná 99BA 46 M 8 V 99BA K-L 9 V 99BA 60 M 8 V 99BA J-K 8 V 97A N-R 2BF OCELOLITINA austenitická 98BA 46 L 8 V 98A K-L 9 V 49C K 8 V 98A J-K 8 V 97A N-R 2BF martensitická 49C 46 L 8 V 98A K-L 9 V 98A 60 K 8 V 98A I-K 8 V 97A N-R 2BF 98A 46 L 8 V 99A K-L 9 V 99BA 60 K 8 V 99BA I-K 8 V TVRDOCHROM 98A 60 J 9 V 98A J-K 9 V 98A J-K 9 V 98A J 8 V 97A N-R 2BF 99BA 60 J 9 V 99BA J-K 9 V 99BA J-K9V 99A J 8 V 49C 36 L 8 V 49C J-K 9 V 49C K 12 V 49C 46 J 10 V 48C N-R 2BF TVRDOKOV - slinuté karbidy 49C 80 K 9 V 49C 240 J 10 V 49C J-K 9 V 49C M 12 V GUMA měkká 49C J 9 V 49C K 12 V 48C N-P 2BF tvrdá, tvrzená 49C K-L 12 V 49C K 12 V 46C K 12 V 48C N-P 2BF MRAMOR 48C L 8 V 48C L 8 V 48C 24 L 5 V 48C N-P 2BF SKLO 49C J-K 9 V 49C K 9 V 49C J-K 9V 48C N-P 2BF TERMOPLASTY 49C 36 K 12 V 49C K 12 V 49C J-K 12V 49C J 12 V 48C N-P 2BF TERMOSETY 49C 36 K 12 V 49C K 12 V 49C J-K 12V 49C J 12 V 48C N-P 2BF UHLÍK 48C 46 K 9 V 48C 46 K 9 V 48C M 48C N-P 2BF 48C 46 K 6 B ŽULA 48C 36 M-N 7 V 48C K 9 V 48C N-P 2BF BETON 48C 24 L 5 V 48C N-P 2BF GRANIT 48C 12 J-K 5 V 48C N-P 2BF TERACO 48C 20 K 5 V 48C 20 K 5 V 48C N-P 2BF 48C O 1Mg 48C O 1Mg ŠAMOT, CYHLY 48C 16 L-M 5 V 48C N-P 2BF Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 19

20 Kvalitativní a rozměrové značení Typ tvar Hlavní rozměry v mm Technická charakteristika Maximální povolená rychlost Obvodová Otáčky T5 300 x 25 x x 12 49C 80 K 9 V 35 ms rpm Tvrdost E, F, G - velmi měkká H, I, J, K - měkká L, M, N, O - střední P, Q, R, S - tvrdá T, U, V, W, X, Z - velmi tvrdá Zrnitost FEPA Struktura uzavřená střední Keramické pojené kotouče normální rychlost 35 ms -1 vyšší rychlost 50 ms -1 vysoká rychlost 63 ms -1 Pryskyřicí pojené kotouče normální rychlost 45 ms -1 zvýšená rychlost 63 ms -1 vyšší rychlost 80 ms -1 vysoká rychlost 100 ms -1 Typ zrna 99A - hnědý korund 98A - růžový korund 99A - bílý korund 99BA - bílý korund 99SA - mikrokrystalický korund 90MA - monokrystalický korund 97A - polokřehký korund 97EA - zirkonový korund 48C - černý karbid křemíku 49C - zelený karbid křemíku Hrubé Střední Jemné Velmi jemné otevřená Typ pojiva V - keramické pojivo Mg - magnesitové pojivo E, R - gumové pojivo B - pryskyřičné pojivo BF - vyztužené Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 20

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Tvrdokovové závitové frézy až o 50% snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Výrobce přesných nástrojů od roku 1974 INOVACE PŘESNOST INDIVIDUAITA KVAITA SERVIS Frézování závitu Nabízíme rozsáhlý

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tažení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: Kubíček

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP8 Progresivní obráběcí stroje a nástroje ve výrobním procesu Moduly vzdělávacího programu: M81 Nové trendy v konstrukci progresivních

Více

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304)

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) ZRYCHLOVACÍ PŘÍSTROJ ZP - 10/X NAREX MTE s.r.o. Moskevská 63 CZ-101 00 Praha 10 Czech Republic phone: +420 246 002 321, +420 246 002 249 fax: + 420 246 002 335 e-mail: obchod@narexmte.cz

Více

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris KOVOVÉ ŘETĚZY

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris KOVOVÉ ŘETĚZY KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY magris KOVOVÉ ŘETĚZY 2012 Společnost Magris se může pochlubit více než padesátiletými zkušenostmi předního výrobce kloubových destičkových řetězů a příslušenství z oceli/nerezové

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1) Zadavatel: ŠROUBY Krupka s.r.o Nádražní 124 417 41 Krupka Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kubáč - ředitel Email: z.kubac@sroubykrupka.cz http:// www.sroubykrupka.cz Sídlo společnosti a místo plnění: Nádražní

Více

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller Bronislav Foller Foller Polymerní kompozity ve ve stavebnictví stavebnictví a a strojírenství strojírenství Stavebnictví Strojírenství Vojenský průmysl Automobilový průmysl Letecký průmysl Lodní Lodníprůmysl

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH GmbH Organizace koncernu Business Area Materials Services 2 Historie společnosti TKMA 3 Centrála Vídeň - Freudenauer Hafen Plocha hal 8.000 m² Administrativní plocha 1.200 m² 69 pracovníků 17 pásových

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

František Holešovský

František Holešovský INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ František Holešovský Abrazivní metody dokončování povrchů Metodická příručka Prof. Dr. Ing. František Holešovský Abrazivní metody dokončování povrchů Metodická příručka

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ FRÉZY VRTÁKY PKD NÁSTROJE VÝROBA RENOVACE OSTŘENÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VELEŠÍN 2013 / 2014 Strojní vybavení 7 WALTER TOOL-CHECK EDM elektroerozivní obrábění Bezdotykové měřící zařízení.

Více

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu 11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu Výběr z katalogu LUKAS Technické informace Stopkové frézy představují přesně obráběcí nástroje pro nasazení do ručního elektrického a pneumatického nářadí. Pracovní

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu

tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu distributor: UNITOOL plus, s.r.o. Škultétyho 2072 /12 915 01 Nové esto n. Váhom tel. : (+421) 904 386 874 unitoolplus@gmail.com 2011-05 Ceny

Více

Velký Katalog Produktů 1

Velký Katalog Produktů 1 RG 100 SF magnezit 16/20 RG 100 SF magnezit 24/36 RG 100 SF magnezit 60-320 RG 100 SF magnezit 400-800 RG 100 SF magnezit polír RG 130 SF magnezit 16/20 RG 130 SF magnezit 24/36 RG 130 SF magnezit 60-320

Více

TVRDOKOVOVÉ TECHNICKÉ FRÉZY A VRTÁKY

TVRDOKOVOVÉ TECHNICKÉ FRÉZY A VRTÁKY TVRDOKOVOVÉ TECHNICKÉ FRÉZY A VRTÁKY O našich firmách MEPAC CZ s.r.o. a MEPAC SK s.r.o.: Naše firmy se zabývají oblastí přesného opracování povrchu, kde v sekci prodeje přístrojů a nástrojů zastupujeme

Více

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Nerezová ocel a zajištění

Více

Soustružení. Vrtání, vyhrubování, vystružování a závitování. Broušení

Soustružení. Vrtání, vyhrubování, vystružování a závitování. Broušení profil firmy Soustružení Soustružení tvoří stěžejní výrobní program naší firmy. Obrábíme na strojích S 50 CNC (TC 615), Lynx 210B, soutružnickém automatu švýcarského typu Hanwha XD20H a SV 18 RA. Na S

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH Jakub Šimek 4.A 11/2011 Obsah: strana 1.0 - Úvod 2 2.0 Firma KALINA s.r.o..... 2 2.1 Průmyslové těsnící prvky a materiály.. 2 2.2

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

CENÍK 2014. platný od února 2014. Technologie broušení

CENÍK 2014. platný od února 2014. Technologie broušení CENÍK 2014 platný od února 2014 Technologie broušení Vše z jednoho zdroje Firma KLINGSPOR patří ve světě k předním výrobcům výkonných řezných a brusných kotoučů a rovněž vysoce kvalitního brusiva na podložkách.

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO CENÍK 3 TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO KT02272 xx5 30x30x5 00 KT02273 KT02274 KT02275 KT02276 KT02277 KT02278 KT02279 KT022 xx5 xx5 xx5 xx5 x5 xx5 00x00x5 00 00 00 00 00 00 00 00 za ks za ks 2,07 2,3 2,53

Více

InnovatIon InovaCE CS

InnovatIon InovaCE CS Innovation INOVACE CS 2 Nová rodina CF sort Korozivzdorné sorty Korozivzdorné sorty CF-S18Z zvýšená lomová houževnatost dovoluje nasazení velmi jemnozrnné sorty pro aplikace s vyšším ohybovým namáháním

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

www.dremel.cz www.dremeleurope.com

www.dremel.cz www.dremeleurope.com Poradenství Nářadí DREMEL Tel.: +420 261 300 548 +420 261 300 484 Servisní středisko Bosch Service Center PT K Vápence 1621/16 692 01 Mikulov tel.: +420 519 305 700 tel.: +420 519 305 705 servis.naradi@cz.bosch.com

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro!

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Špeciálna ponuka... Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Táto ponuka platí od 2.1.2009 do 31.3.2009 Objednajte si násobné množstvo rovnakých frézovacích plátkov

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 401-CZ Vrtáky s vyměnitelnými destičkami pro vrtání velkých průměrů NEW Novinka Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles Nová koncepce nabízí jedno

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

Pily >>> Společná charakteristika pil

Pily >>> Společná charakteristika pil Pily >>> Společná charakteristika pil Společnými znaky elektrických pil NAREX jsou vysoký výkon, spolehlivost a jednoduchá obsluha. Podle charakteru práce můžete vybírat z pil řetězových, kotoučových a

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com odolnost www.pramet.com nové frézovací materiály řady M93 s MT-CVD povlakem P M Materiál je členem nové UP!GRADE GENERACE materiálů. Jedná se o frézovací materiál vyvinutý pro dosažení vysoké produktivity

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Technologie broušení. Ing. Renáta Bartoňová. Elektronická učebnice 2012

Technologie broušení. Ing. Renáta Bartoňová. Elektronická učebnice 2012 Technologie broušení Elektronická učebnice 2012 Ing. Renáta Bartoňová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Broušení... 4 2 Stroje

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Central Store s.r.o.

Central Store s.r.o. SÍDLO: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 PROVOZOVNA: Pivovarská 1820, 509 01 Nová Paka IČ: 01697595 DIČ: ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WEBOVÁ PREZENTACE: CZ01697595 bxsuwdf http://www.central-store.cz

Více

ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit.

ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. Stejný jako F113, ale tlačící špony dolů (downcut funkce). Tím pádem žádné zvedání tenkých materiálů,

Více

Objednávky nám zašlete emailem na kovani@domestav.cz

Objednávky nám zašlete emailem na kovani@domestav.cz KOVÁNÍ NÁBYTKOVÉ VRUTY, Y, MATKY,... Objednávky nám zašlete emailem na kovani@domestav.cz www.kovaninabytkove.cz 1-53 53-96 10 6 10-35 6 21 35-41 21 25 41-43 25 26 43-48 26 29 48-50 29 31 50-56 31 34 56-57

Více

Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky

Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky UCB Technometal, s.r.o 1 Obsah: 1. Oblast použití 2. Pojmy 3. Měrná hmotnost 4. Materiál 5. Označování

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více