Protokol ke státní závěrečné zkoušce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol ke státní závěrečné zkoušce"

Transkript

1 Protokol ke státní závěrečné zkoušce Autor: Obor: XXXX Fyzioterapie Ústí nad Labem, květen 2015

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Jméno: H. Š. Věk: Pohlaví: Výška: Váha: 66 let žena 166 cm 69 kg Dg. + rehabilitace: stav po operaci hallux rigidus vpravo (operace ), rehabilitace od ANAMNÉZA: NO: stav po operaci hallux rigidus vpravo (revize) OA: Fractura tuberculi majoris humeri l.dx. (operativní léčba) Artroskopie levého kolenního kloubu 2004, 2011 stav po fraktuře patelly vpravo (konzervativní léčba) komplikace flebotrombózou, plicní embolií, komplikovaným infarktem a edémem plic leden/ únor 2009 Operace hallux valgus bilat Gonartróza 2. stupně vpravo, 3. stupně vlevo Chronický VAS LS, C páteře RA: PA: SA: AA: FA: RhbA: Abusus: matka - artróza nyní důchodkyně, pracovala jako úřednice žije v rodinném domku s rodinou vosí a včelí bodnutí Atorvastatin (lék na vysoký cholesterol) dříve docházela na rehabilitaci s kolenem a s ramenem nekuřačka, alkohol příležitostně, káva denně Subjektivní vyšetření: Pacientka se cítí dobře, nemá bolesti. Objektivní vyšetření: Je orientována osobou, místem i časem.

3 Kineziologický rozbor Vyšetřena na ambulanci v MNUL, dne Vyšetřena ve stoje, je dovolena plná zátěž. Vzhledem k diagnóze jsem vyšetřila pánev a dolní končetiny. VYŠETŘENÍ ASPEKCÍ: a) Držení SIAS, SIPS jsou vpravo výš než vlevo, cristae iliacae ve stejné výši Gluteální rýha vpravo níže DKK drženy v zevní rotaci Levé koleno drženo v semiflexi Patella vlevo tažena laterálně Popliteální rýha vpravo výraznější Paty drženy ve valgózním postavení Achillovy šlachy zbytnělé Kladívkové prsty Hallux valgus vlevo Exostóza u 5. MTP kloubu vlevo b) Konfigurace c) Trofika - Prominující svaly: hamstringy vpravo - Oploštělé svaly: mm. gluteii bilaterálně, m. triceps surae vpravo, m. quadriceps femoris vpravo, m. tibialis anterior vpravo - Tvar kolenních kloubů je neušlechtilý (artróza), otok MTP kloubu palce vpravo Jizva na pravém MTP kloubu palce, dlouhá asi 5 cm, zhojená per primam, bez stehů, v distální části horší posunlivost vůči okolí, mírně přisedlá Jizva po artroskopii na levém kolenním kloubu, zhojená per primam Kůže má fyziologické zabarvení, teplotu i potivost V oblasti MTP kl. palce vpravo otok, zarudnutí, zvýšená teplota Stav nehtů a ochlupení fyziologický Hypotrofie: mm. gluteii bilat., m. triceps surae vpravo, m. quadriceps femoris vpravo, m. tibialis ant. vpravo Hypertrofie: hamstringy vpravo

4 ANTROPOMETRIE Tabulka 1: Obvody DK Levá (v cm) Pravá (v cm) Stehno 10 cm nad patellou Kolenní kl Tuberositas tibiae Nejširší č. lýtka Kotníky Přes nárt a patu Přes hlavičky metatarzů Tabulka 2: Délky DK Levá (v cm) Pravá (v cm) Funkční délka DK (SIAS-maleolus medialis) Anatomická (troch.major mal.lateralis) Pupek-maleolus med. (u šikmé pánve) Stehno (troch.major-zevní štěrbina kolene) Bérec (hlavička fibuly-maleolus lateralis) Noha (nejdelší prst pata) 21,5 22 Zhodnocení antropometrie: Při měření obvodů DK jsem zjistila nápadné rozdíly mezi pravou a levou končetinou. PDK má o 5 cm menší obvod stehna (hypotrofie m. quadriceps femoris), o 2 cm přes tuberositas tibiae (místo úponu m. quadriceps femoris) a o 1 cm menší obvod lýtka (hypotrofie m. triceps surae). Oproti tomu jsou obvody přes nárt a patu a hlavičky metatarzů o 1 cm větší než na LDK (otok). VYŠETŘENÍ PALPACÍ: d) Hybnost Aktivně orientačně jsem vyšetřila pohyby DKK vázne extenze kolenního kloubu vlevo, plantární a dorsální flexe vpravo, flexe a extenze MTP kloubu palce a flexe IP kloubu palce vpravo oproti levé straně. Při cirkumdukci vázne koordinace pohybu především vlevo, jsou zapojovány stehenní svaly. Kloubní vůle SI klouby: o spine sign negativní oboustranně o Patrick-Faberův test pozitivní (na obou stranách bolestivost) o vyšetření dle Stoddarta SI kl. pruží méně vlevo Kyčelní kl. o Patrickovo znamení negativní oboustranně o Obrácený Lassegue negativní oboustranně o Zevní a vnitřní rotace symetrické, není omezený RP o Trakční test pacientka udává příjemné pocity a uvolnění oboustranně Kolenní kl. o Tibiofibulární skloubení rotace bérců vpravo pohyblivější do ZR i VR o Flexe mediálním směrem vpravo menší, laterálním směrem symetrické o Pohyblivost patelly vázne především vlevo a to směrem kraniokaudálním i lateromediálním o Pohyblivost hlavičky fibuly omezená oboustranně o Kloubní vůle omezené v kolenním kl. vlevo mediálně i laterálně. Noha o Orientační vyšetření rotace podél pomyslné osy vpravo tužší, méně pohyblivá o Omezená kloubní vůle u Chopartova kl. vpravo, v Lisfrankově kl. oboustranně o Omezena kloubní vůle v MTP kl. dorsoplantárně i směrem do rotace oboustranně Fascie (stehenní, popliteální, lýtková) jsou dobře protažitelné.

5 GONIOMETRIE Tabulka 3: Rozsahy pohybu Levá (A/P) Pravá (A/P) Kolenní kl. Flexe Extenze Hlezenní kl. Plantární flexe 50 40/50 Dorzální flexe 20 10/20 MTP kl. palce Flexe 20 10/15 Extenze 70 5/10 IP kl. palce Flexe 40 10/10 Rozsahy pohybů kloubu palce byly měřeny orientačně. Vázne flexe i extenze MTP kl. palce vpravo Pacientka není schopna provést plnou extenzi kolenního kloubu vlevo e) Tonus - Hypertonus: haemstringy vpravo, Achillova šlacha vpravo - Zvýšená palpační citlivost pes anserinus vlevo - Hypotonus: mm. gluteii bilat., m. triceps surae vpravo, m. quadriceps femoris vpravo, m. tibialis ant. vpravo f) Síla - Orientačně vyšetřena při trojflexi a následné extenzi, abdukci, addukci kyčle dobrá SS. - Vázne plantární a dorsální flexe vpravo proti odporu. - Pohyb do flexe a extenze MP kloubu palce proti odporu je omezený. - Flexe prstců proti odporu v pořádku. Tabulka 4: Svalový test dle Jandy LDK PDK Flexe kolenního kl. (m. biceps femoris, semi -membranosus tendinosus) 5 5 Extenze kolenního kl. (m. quadriceps femoris) 4 4 Plantární flexe (m.triceps surae) 4 4 Supinace s dorsální flexí (m. tibialis anterior) 4 3 Supinace v plantární flexi (m. tibialis post.) 4 4 Pronace v plantární flexi (m. peroneus longus et brevis) 4 4 Flexe MP prst (mm.lumbricales) 5 5 Flexe MP palce (m. flexor hallucis brevis) 4 3 Extenze MP všech prstů (m. extensor digitorum a hallucis brevis) 4 4 Addukce prstů (mm. interossei plantares, m. adductor hallucis) 4 4 Abdukce prstů (mm.interossei dors., abductor hallucis et digiti minimi) 4 4 Flexe v PIP kl. prstů (m. flexor digitorum brevis) 4 4 Flexe v DIP kl. prstů (m. flexor digitorum longus) 4 4 Flexe v IP kl. palce (m. flexor hallucis longus) 3 3 Extenze v IP kl. palce (m. extensor hallucis longus) 3 3 Síla svalová je omezena do supinace s dorsální flexí vpravo (nelze proti odporu), vázne flexe v MP kloubu palce proti odporu, při vyšetřovaní abdukce prstů nebylo možno provést pohyb v levém MTP kloubu palce (zde hallux valgus) Svalová síla je u některých pohybů pouze orientační, protože nebyl možný pohyb v plném rozsahu

6 1) Vyšetření zkrácených struktur dle Jandy LDK PDK m. triceps surae X mírné Flexory kyčle Mírně m. rectus femoris Mírně m. rectus femoris Flexory kolene mírně X Adduktory kyčle X X m. piriformis mírně mírně 2) Vyšetření stereotypů Extenze v kyčelním kl.: u LDK se nejprve zapojuje m.gluteus max., potom hamstringy a nakonec zádové svalstvo; u PDK se nejprve zapojuje zádové svalstvo, potom m.gluteus max a hamstringy Abdukce v kyčelním kl.: oboustranně správný stereotyp abdukce 3) Vyšetření stoje Véleho test: zvýšená hra prstců vlevo, vpravo žádná aktivita Romberg I a II: pozitivní 4) Chůze Pacientka zatěžuje především zevní hranu chodidla, nepokládá operovaný palec (chybí odraz nohy), chybí souhyb HKK. 5) Vyšetření pánve Fenomén předbíhání pravá SIPS,předbíhala levou, pak se vrátila Ligamentová bolest negativní oboustranně Krátkodobý plán fyzioterapie cíl Péče o jizvu a měkké tkáně Uvolnění MTP kloubu palce Zlepšení propriocepce Posílení svalů tvořící podélnou klenbu nohy Posílení oslabeného svalstva metody Tlaková masáž, míčkování Mobilizace, spirální dynamika Labilní plochy, senzomotorika, malá noha Cílené cviky píďalka, malá noha, chůze na boso Cvičení dle svalového testu, PNF (1.diagonála flekční typ s variantou extenze kolene pro posílení m.abductor hallucis a m.vastus medialis), posilování s therabandem Dlouhodobý plán fyzioterapie - Vyvarovat se dlouhodobému stání - Vybírat kvalitní obuv s dostatečným prostorem pro prsty - Aktivně cvičit svaly nohy - Vyvarovat se obezitě - Pokračovat ve cvičení na udržení rozsahu pohybu a svalové síly - Péče o jizvu - Na levé noze používat korektor meziprstí

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FAKULTA OŠETROVATEĜSTVA A ZDRAVOTNICKÝCH ODBORNÝCH ŠTUDIÍ Študijný program: FYZIOTERAPIA Študijný odbor: 7.4.7 Fyzioterapia ŢIVOTNÍ STYL A VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ

Více

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I. Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D.

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I. Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D. ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D. Obsah 1. Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů 2. Anamnéza 3. Dechová gymnastika 4. Aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí

Více

Zásady rehabilitace u dědičných polyneuropatií. A. Kobesová Klinika rehabilitace FN Motol

Zásady rehabilitace u dědičných polyneuropatií. A. Kobesová Klinika rehabilitace FN Motol Zásady rehabilitace u dědičných polyneuropatií A. Kobesová Klinika rehabilitace FN Motol Cíl rehabilitace Zpomalit progresi atrofií, oslabení, kontraktur, deformit Udržet co nejlepší kvalitu hybnosti Prevence

Více

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lukáš Katzer

Více

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Bakalářská práce

Více

Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů

Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů Autor práce: Libor Škabroud Vedoucí práce:

Více

Listopad 2014. číslo 1. Dysport Bulletin. Be you

Listopad 2014. číslo 1. Dysport Bulletin. Be you číslo 1 Listopad 2014 Dysport Bulletin Be you Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Neurologická

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Lucie Vaníčková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Vaníčková

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího

Více

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Kos Vypracovala: Barbora Koukalová

Více

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Charcot Marie Tooth Mgr. Eliška Geržová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Praha - Motol Vydáváno za finanční podpory Úřadu

Více

Vztah mezi základními polohami KLT, anatomickými vlastnostmi těla tanečníka a dechovými pohyby

Vztah mezi základními polohami KLT, anatomickými vlastnostmi těla tanečníka a dechovými pohyby JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Vztah mezi základními polohami KLT, anatomickými vlastnostmi těla tanečníka a dechovými pohyby Diplomová práce Autor práce:

Více

Kulturistický trénink při degenerativních změnách páteře

Kulturistický trénink při degenerativních změnách páteře Kulturistický trénink při degenerativních změnách páteře Obsah 1. Úvod 2. Osobní data klientky 3. Lékařské zprávy 4. Vysvětlení pojmů 5. Diagnostika 6. Průběh tréninků 7. Objektivní hodnocení po 4 měsících

Více

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Sportovní masáž Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Úvod.....4 Historie masáží...7 Účinky

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL

Více

ÚČINKY HIPOTERAPIE U OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU

ÚČINKY HIPOTERAPIE U OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ÚČINKY HIPOTERAPIE U OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Bc. Veronika Fizková Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav

Více

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma

PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma PŘÍRUČKA PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Jak cvičit doma Tato stručná příručka je určená pro pacienty po cévní mozkové příhodě, kteří absolvovali základní rehabilitaci a vrací se do domácího prostředí.

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

Cvičení pro pacienty s hemofilií Kathy Mulder

Cvičení pro pacienty s hemofilií Kathy Mulder Cvičení pro pacienty s hemofilií Kathy Mulder Vydal Český svaz hemofiliků, 2009 World Federation of Hemophilia, 2006 Illustrations VHI, 1999 Povolení reprodukovat či překládat tento dokument nebo jeho

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NOVÉ TRENDY V POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ Plzeň 2012 Bc. Vendula Šťastná Vedoucí práce: PaedDr. Marta Bursová, CSc. Prohlašuji, že jsem

Více

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií PREVENCE A FYZIOTERAPIE U HRÁČŮ AMERICKÉHO FOTBALU Diplomová práca Študijný program: Študijný odbor:

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL -

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Autor: Eliška Egnerová, učitelství pro stření školy, tělesná výchova biologie Vedoucí

Více

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE 35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE zlomenina porušení kontinuity kosti (úplné i neúplné) vznikající mechanismem přímým (působení sil přímo v místě zlomeniny) nepřímým (síla působí v oblasti vzdálené

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

2011 / 2012. bandáže ortézy protézy

2011 / 2012. bandáže ortézy protézy 2011 / 2012 bandáže ortézy protézy Koncept služeb SANOMED Na co se můžete spolehnout Naším cílem je zajistit kvalitní péči o pacienty i v budoucnosti. To se nám může podařit jen ve spolupráci se specializovanými

Více