V Z L ET. V Ě S T N Í K S O K O L S K É Ž U P Y P O D L I P N É H O Mažoretky - chlouba župy R O Č N Í K P K 19 R O K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Z L ET. V Ě S T N Í K S O K O L S K É Ž U P Y P O D L I P N É H O Mažoretky - chlouba župy R O Č N Í K P K 19 R O K 2 0 1 3"

Transkript

1 V Z L ET V Ě S T N Í K S O K O L S K É Ž U P Y J A N A P O D L I P N É H O Mažoretky - chlouba župy 3 R O Č N Í K P K 19 R O K

2 OBSAH: ČLÁNKY: A jedeme dál (V. Šilhán), Mažoretky sokolské župy J.P. (V. Šilhán), Památný sokolský den (vedení ČOS), Nezapomínáme (K.Volková), K výročí úmrtí E. Beneše (J. Kruml) RŮZNÉ: Z našich jednot (S. Vršovice, S. Kr. Vinohrady, S. Kbely, S. Satalice), Na pomoc cvičitelům, Župní náčelnictvo informuje, Zrcadlo župy, Z kroniky české a sokolské SOKOLÍK: Oddílová výprava v mlze - jak se dostat v pořádku do cíle, Hrajeme sportovní hry, Zahrajte si s námi (vše z internetu připravil I. Antušek) Ma oretky pùsobí ve dvou jednotách upy: v Sokole Prosek a Sokole Vysoèany. A oba oddíly dosahují vynikajících výsledkù, pøesahujících hranice Èeské republiky. Na obrázku, uveøejnìném na první stranì, je závodnice Sokola Prosek Míša Tahavská. Více ve sloupci vpravo. Té video na adrese: Sokolská župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 111/2, Praha 10-Vršovice telefon: Redakční rada: V. Šilhán - předseda, A. Hogenová, Z. Kubín, O. Mach, Š. Škapík, I. Antušek ml. Dopisující členové: J. Čajová. TISK: Tiskařské služby - Rudolf Valenta, tel.: A jedeme dál Prázdniny jsou za námi a protože těsně před nimi se uskutečnil sokolský sjezd, v průběhu kterého bylo zvoleno i nové vedení ČOS, zahajujeme nový cvičební rok i s novými jmény na některých činovnických místech nejvyšších orgánů ČOS. Připomeňme si příspěvek naší župy: náčelnicí zůstává sestra Lenka Kocmichová z Kr. Vinohrad, 3. místonáčelnicí byla zvolena členka Sokola Praha Vršovice ses. Dagmar Fischerová, která je současně též náčelnicí župy, vedoucím odboru sportů byl nově zvolen br. Petr Syrový ze Sokola Praha Vršovice. Prvním místopředsedou kontrolní komise je br. Jan Materna, starosta Sokola Žižkov II. Členy předsednictva vzdělavatelského odboru jsou sestry Hogenová a Viktorinová a br. Šilhán. Další členové naší župy jsou i členy různých pracovních komisí. Shodou okolností krátce před sjezdem došlo i ke změně jedné velmi důležité funkce z kategorie nevolených a to ve vedení Ustřední školy. Na toto místo byl v konkurzním řízení vybrán člen Sokola Libeň br. Martin Chlumský. A ke všem jmenovaným nutno ještě připočíst již dlouholetého úspěšného šéfredaktora časopisu Sokol a vedoucího tiskového oddělení br. Zdeňka Kubína ze Sokola Hostivař. Nutno konstatovat, že i v Sokole se žel stává, že jsou do mnoha činovnických míst zvoleni členové, kteří se přihlásí ke kandidatuře a jsou (často i pro nedostatek protikandidátů) zvoleni, aniž by za nimi byly vidět jakékoliv výsledky práce. Je pro mne příjemné konstatovat, že dle dosavadní práce ať již na stejném nebo jiném činovnickém místě se toto tvrzení netýká žádného ze zvolených zástupců župy naší. Lze tedy předpokládat, že právě začínající další etapa sokolského života se i zásluhou zástupců naší župy ve vrcholných orgánech ČOS a v jeho aparátu stane úspěšnou součástí jeho historie. V. Šilhán Mažoretky Sokolské župy Jana Podlipného Jak již bylo řečeno na jiném místě, vlastníky mažoretek jsou sokolské jednoty na Proseku a ve Vysočanech. Pro málo zasvěceného je rozdělení do kategorií a pohybových směrů v tomto odvětví trochu méně přehledné. Musíme se proto spokojit s tím, co nám samy mažoretky poskytují na svých webových stránkách. Pokud se ale týká úspěchů v některých kategoriích, není toho málo. Oddíl mažoretek Sokola Prosek nese název Exploze. Připomeňme si jeho poslední úspěchy, o kterých jsme již v našem časopise psali. Děti závodily letos poprvé, přesto své první dva starty proměnily ve zlato. Dále získaly stříbro z finále mezinárodní soutěže International Majorettes Competition a titul vicemistryně Čech Na mistrovství ČR se umístily na krásném 5. místě. Duo Lenka Kotvová a Michaela Tahavská excelovalo ve všech soutěžích: vyhrálo soutěž Dvorská jednička, kvalifikaci i finále International Majorettes Competition, kvalifikaci na mistrovství ČR získaly titul vicemistryně České republiky 2013 s postupem na Mistrovství Evropy. To se letos koná na domácí půdě v Brně. Postup na mistrovství Evropy vybojovala též jako sólistka 2. vicemistryně České republiky 2013 Michaela Tahavská, a seniorky oddílu EXPLOZE. Neméně úspěšné byly mažoretky Sokola Vysočany. Také tento oddíl se skládá z několika skupin, sestavených podle věku příslušnic. Nejmenší děvčátka jsou v oddíle DUDU, větší jsou PIDI mažoretky, potom Baby mažoretky a konečně Mini mažoretky. Zvláštním útvarem s poněkud odlišným zaměřením je Twirling. Nejúspěšnější jsou Mini mažoretky (MINI mažoretky jsou dívky narozené od do ), které se v loňském roce staly mistryněmi Evropy a k témuž úspěchu mají nakročeno také letos, neboť se staly prvními vicemistryněmi republiky a jako takové se účastní i mistrovství Evropy, kde budou obhajovat loňské vítězství. ME se koná až na začátku října. Dle informací z webových stránek oddílů zpracoval V. Šilhán VZLET č. 3 /

3 Ročník PK září 2013 Číslo 3. ČLÁNKY Památný sokolský den V Praze dne 19. září 2013 Pro: sokolské župy a tělocvičné jednoty odborné útvary členy předsednictva Vážené sestry, vážení bratři, jak jistě víte, výbor České obce sokolské na svém zasedání v prosinci minulého roku schválil návrh vzdělavatelského odboru ČOS a vyhlásil 8. říjen Památným sokolským dnem. Tento den si chceme každoročně připomínat tragické události, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. sokolské akci v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě byli na svobodě. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Památným sokolským dnem bychom měli uctít památku všech sokolů, kteří ve více než 150tileté dramatické historii sokolského hnutí v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu přinesli oběti nejvyšší. Doporučujeme sokolským tělocvičným jednotám a župám v pro nás historicky významných říjnových dnech pořádat vzpomínkové akce u sokolských památníků či pomníků v místech svého působení. Připomínáme, že 10. sjezd ČOS v červnu 2013 uložil předsednictvu ČOS podat zákonodárným orgánům ČR v souladu s obecně závaznými předpisy návrh na vyhlášení 8. října Památným dnem sokolského hnutí. Vzdělavatelský odbor ČOS připravil při této příležitosti pietní vzpomínku u pamětních desek a památníku odbojů, která se bude konat v úterý 8. října 2013 v hodin v Tyršově domě, Újezd 40/450, Praha 1 Malá Strana. Rádi bychom Vás na tomto slavnostním aktu uvítali. NAZDAR! Ing. Hana Moučková, v.r., starostka ČOS Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v.r., vzdělavatel ČOS Nezapomínáme Sokol byl nejnebezpečnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět. To by byla zrada. Konstantin von Neurath, říšský protektor , při Norimberském procesu v r. 1946, když byl obviněn z podílu na rozpuštění ČOS Za druhé světové války bylo sokolské odbojové hnutí významnou součástí celonárodního odporu proti nacistické okupační moci. V těžkých a složitých podmínkách dokázalo uplatňovat postavení a vliv, jichž Československá obec sokolská jako masová tělovýchovná organizace až dosud ve společnosti dosáhla. Členy Sokola byli mimo jiné představitelé politické reprezentace státu bez rozdílu politického přesvědčení, vysocí státní úředníci a silnou pozici měl Sokol ve všech strukturách armády i bezpečnostních složek. To umožnilo, aby Sokolové od samého počátku působili i v nejvýznamnějších organizacích odporu, které se vytvořily již v prvních měsících okupace Obraně národa, Petičním výboru Věrni zůstaneme a Politickém ústředí. Po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 se činnost České obce sokolské 3 VZLET č. 3 / 2013

4 vyvíjela ve dvou základních směrech. Jednak to byla snaha využít všech forem práce (tělovýchovné, vzdělávací, společenské apod.), jež byly možné v podmínkách legálního působení organizace do jara Současně bylo nezbytné využívat zatím ještě legálních možností práce k budování ilegální odbojové sítě. Organizační struktura ČOS spojení z ústředí na župy, politické okresy a velké jednoty, k tomu skýtala velmi dobré podmínky. Od samého počátku bylo totiž zřejmé, že nacistické okupační úřady proti sokolskému hnutí tvrdě zasáhnou, jak o tom svědčí archivy Třetí říše. Např. od dubna 1937, sledovaly německé zpravodajské složky činnost ČOS jako potenciálního nepřítele Říše. Sokol byl pokládán za nebezpečnou militantní nacionalistickou organizaci. Není bez zajímavosti, že když si 18. března 1939 Hitler a Himmler vyžádali od státního tajemníka K. H. Franka informaci o českém ilegálním hnutí, nejvíce je zajímalo vystupování sokolů. Ilegální činnost ČOS byla velmi rozmanitá. Nicméně stěžejním úkolem bylo vytváření podmínek pro zpravodajskou činnost a navázání kontaktů s československým zahraničním odbojem vedeným prezidentem Dr. Edvardem Benešem v Londýně. Právě v letech byla vybudována tzv. Sokolská informační služba. Závažné údaje, především vojenského zpravodajského charakteru byly předávány Obraně národa, která reprezentovala vojenskou složku odbojové činnosti. Jeden z jejích zakladatelů, generál Hugo Vojta, koordinoval činnost Obrany národa s předsednictvem ČOS, zejména s JUDr. Josefem Truhlářem a PhDr. Augustinem Pechlátem. V srpnu 1939 bylo vytvořeno vedení sokolského odboje, tzv. pětka. Vůdčí úlohu v ní měl až do svého zatčení gestapem 3. července 1941 náčelník ČOS br. Pechlát. Zatýkání a perzekuci sokolského hnutí prováděly nacistické bezpečnostní složky v několika vlnách. K prvním zadržením došlo v rámci akce Gitter-Mříže hned po 15. březnu Většina ze zadržených však byla po krátké době propuštěna. K citelným ztrátám došlo při všeobecném zatýkání významných osobností českého národa v souvislosti s vypuknutím války 1. září 1939, kdy byla zatčena řada významných sokolských činovníků. Např. do koncentračního tábora v Buchenwaldu byli odvlečeni: bývalý náčelník ČOS JUDr. Miroslav Klinger a členové předsednictva ČOS JUDr. Adolf Němeček a JUDr. Augustin Šíp. V únoru 1940 postihlo orgány ČOS další hromadné zatýkání. Mj. byl zatčen starosta ČOS JUDr. Josef Truhlář a jednatel Evžen Köppl. Z tzv. ilegální pětky zůstali pouze tři lidé a vzniklé organizační nesnáze byly dovršeny zatčením generála Vojty, cenného spoje na Obranu národa. První velký úder dostalo sokolské hnutí v podobě přípisu státního tajemníka K. H. Franka 12. dubna ve spolku Sokol a jeho složkách nabývají stále více vrchu ony živly, které zamýšlejí přenésti odpor k Říši do všech oborů. sokolská organizace stala se shromaždištěm otevřeného i tajného odporu proti Říši. Činnost sokolské organizace byla úředně zastavena a Tyršův dům v Praze byl uzavřen. Po zastavení činnosti ČOS se z popudu A. Pechláta začala vytvářet samostatná odbojová sokolská organizace JINDRA (jméno získala podle křestního jména velmi oblíbeného náčelníka ČOS Jindřicha Vaníčka). Nově jmenovaný zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, který měl zkrotit odbojné Čechy, vyhlásil den po svém nástupu, , stanné právo. Ihned byli v Praze- Ruzyni popraveni významní představitelé Obrany národa generálové H. Vojta a J. Bílý, 30. září náčelník ČOS Augustin Pechlát. I na Moravě docházelo k rozsáhlému zatýkání sokolských odbojových pracovníků, k jejich popravám. V říjnových dnech roku 1941 vyvrcholila tragédie Sokola. Výnosem říšského protektora R. Heydricha byla Česká obec sokolská 8. října 1941 rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. sokolské akci v noci ze 7. na 8. říjen gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě pobývali na svobodě. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncen-tračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Celkem bylo zatčeno asi lidí*). Byli vesměs aktivně činní a tvořili pouze kádry, jež měly být v rozhodujícím okamžiku doplněny sokolskými jednotkami, případně i četnictvem a příslušníky vládního vojska. (Říšský protektor Reinhard Heydrich 11. října 1941 Adolfu Hitlerovi ve zprávě do Berlína po tzv. sokolské akci 8. října 1941). Mezi zatčenými byli i starostové ČOS MUDr. Stanislav Bukovský ( v Osvětimi), JUDr. Jan V. Keller ( umučen ve věznici v Brandenburgu u Berlína). Přesto, že byl sokolský odboj citelně zasažen, pokračoval dál v budování vlastní ilegální organizace polovojenského charakteru. Zemským velitelem JINDRY v Čechách byl František Pecháček, na Moravě Štěpán Drásal. Stěžejním úkolem roku 1942, na kterém se JINDRA jako reprezentantka sokolského hnutí významně podílela, bylo zajistit technické zázemí pro skupinu parašutistů, vyslanou II. odborem MNO v Londýně na území protektorátu a pověřenou provedením atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha (27. května 1942). Následky atentátu, zvláště po smrti R. Heydricha 4. června 1942, byly tragické. Zvláště po vyhlášení stanného práva a následném teroru došlo opět k rozsáhlému zatýkání, popravám. V síti gestapa uvízly celé sokolské rodiny, odbojové sítě byly téměř zničeny. V řadě regiónů se musely budovat od začátku. Hnutí tak ztratilo své nejlepší členy. Nedílnou a velmi významnou součástí protifašistického odporu byla účast jeho členů v zahraničních armádách. Např. západní tanková jednotka měla vlastní sokolskou organizaci. Sokolské jednoty u čs. perutí ve Velké Británii či na bojištích v Africe vyvíjely velmi aktivní různorodou činnost. Také ve východní armádě se prosazovala sokolská organizace. Mezi těmi, kdo zde cvičili a propagovali VZLET č. 3 /

5 sokolské ideály, byli i Hrdinové SSSR O. Jaroš, A. Sochor, R. Tesařík a J. Buršík. Podle údajů asi z 80 % jednot bylo v průběhu nacistické okupace zatčeno na příslušníků ČOS, z nichž 3388 nacisté umučili a popravili. Desítky tisíc členů jejich rodin byly vystaveny perzekucím nejrůznějšího druhu. 654 členů Sokola položilo své životy během pěti dnů květnového povstání Další tisíce padli na frontách druhé světové války. Celková bilance obětí však není úplná, skutečné ztráty v boji proti nacismu a za svobodu Československa byly daleko vyšší. Podle údajů z materiálů soudního procesu s nacistickými vrahy v Norimberku, zahynulo za druhé světové války celkem cca členů sokolské organizace. Nesmíme na ty, kteří položili své životy za naši svobodu zapomenout. Čest jejich památce! Doc. PhDr. Květoslava Volková, CSc. vedoucí historicko-dokumentačního střediska ČOS *) Tento údaj je pravděpodobně nadsazený. Jiné prameny uvádějí zatčených. Starostka ČOS sestra Hana Moučková při kladení věnce pod desku se jmény umučených a popravvených sokolů K výročí úmrtí Edvarda Beneše předneseno 14. září 2013 u pomníku TGM Letos vzpomínáme poprvé společně na výročí úmrtí obou zakladatelů našeho státu. Je to až symbolické, neboť Edvard Beneš s T.G. Masarykem i při rozdílu věku si byli ideově a eticky blízcí. Mezi oběma se zrodilo trvalé přátelství, jež lze charakterizovat jako osudové. Benešův projev nad Masarykovou rakví končil závazkem, který platí i pro nás: Prezidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme! Edvard Beneš zasvětil svůj život jedinému cíli: svobodné a demokratické ČSR. Ve funkci ministra zahraničí prokázal neobyčejnou diplomatickou schopnost, s níž docílil mezinárodní uznání hranic ČSR. S nezdolným úsilím se staral o zabezpečení obrany svrchovanosti našeho státu, jehož výsledkem byly mezinárodní smlouvy o vzájemné pomoci s Jugoslávií a Rumunskem a posléze s Francií a s Ruskem. Benešovou politickou koncepcí byla kolektivní bezpečnost Evropy, opírající se o Společnost národů, jíž určitý čas předsedal. S bolestí však musel prožívat, jak naši spojenci pozvolna podléhají Hitlerovské demagogii a s hanebnou politikou appeasementu ustupují jeho výhrůžkám. Letos si připomínáme neblahé 75. výročí Mnichovského ultimáta. Protože se dodnes někteří lidé domnívají, že jsme se měli vojensky bránit a vyčítají prezidentu Benešovi vinu za přijetí ultimata, dovolte mi, abych stručně uvedl historické skutečnosti o tehdejším urputném diplomatickém boji o ČSR, který prezident vedl: března německá pozemní armáda podporovaná letectvem obsadila Rakousko. Vojsko bylo většinou obyvatelstva vítáno. Po anšlusu bylo na řadě Československo března vydal Konrád Henlein provolání vyjadřující z anšlusu radost a se zdůrazněním, že národnostně-politické poměry v ČSR jsou nyní pro sudetské Němce neudržitelné března přijal Hitler Henleina, uložil mu, aby Sudeten Deutsche Partei kladla požadavky, které budou pro vládu ČSR nepřijatelné dubna vydala tato Partei svůj Karlovarský program, jehož cílem bylo otevřít nacistickému Německu cestu do ČSR dubna došlo k jednání čs. vlády s Henleinovou stranou o novém národnostním statutu. Henlein statut odmítl dubna padla ve Francii Blumova vláda a byla nahrazena Daladierovou vládou května byla vládě ČSR předána anglofrancouzská demarše s tím, že v případě vojenského konfliktu Anglie nemůže pomoci května Henleinova strana oznámila, že zřizuje zvláštní ozbrojené oddíly - Freiwiliger Schutzdienst. Byly tajně vyzbrojovány z Německa května odmítla čs. vláda anglo-francouzskou demarši. Zdůraznila svou povinnost bránit integritu republiky. 5 VZLET č. 3 / 2013

6 - 20. května mimořádně zasedala čs. vláda i s prezidentem, aby projednala hrozbu shromažďování vojenských oddílů u čs. hranic. Rozhodla vyhlásit částečnou mobilizaci května byla zahájena série německoanglických jednání. Německo zesílilo propagandistickou kampaň, ČSR byla obviněna jako iniciátor válečného konfliktu června předložila anglická vláda demarši naléhající, aby ČSR přijalo Henleinovy požadavky června předložila demarši francouzská vláda sdělující, že pokud ČSR nepřijme Henleinovy požadavky, musela by revidovat vztah k ČSR. - začátkem června probíhal zradikalizovaný sjezd Hlinkovy ludové strany, která zvýšila úsilí o autonomii. - v červenci vypracovala Henleinova strana dokument, nazvaný Grundplanung, který zahrnoval nejen zničení čs. státu, ale i germanizaci, či vyhlazení českého národa července byl podepsán protokol o leteckém spojení mezi SSSR a ČSR srpna přijel do Prahy lord Runciman, jehož mise měla vyřešit hrozící konflikt na základě Henleinových požadavků a donutit čs. vládu k jejich přijetí srpna předložil prezident Beneš tzv. Třetí plán s rozsáhlými ústupky Henleinovi. Plán však hájil celistvost a suverenitu ČSR. Koncem srpna uspořádalo Německo rozsáhlé manévry s okázalou přehlídkou své vojenské síly; do zbraně bylo povoláno 1,5 milionu vojáků září odletěl Henlein do Berchtesgabenu za Hitlerem, aby na podnět lorda Runcimana sondoval možnost britsko - německé dohody září zveřejnil prezident Beneš Čtvrtý plán, začleňující i nové požadavky Sudetské strany. Runcimanova mise jej pokládala za splnění Henleinových požadavků. Jednání o 4. plánu však Sudetoněmecká strana odmítla září se prezident rozhlasovým projevem obrátil na světovou veřejnost. Uvedl, že ČSR přinesla ve prospěch světového míru nesmírnou oběť září se konala u Hitlera porada s představiteli armády. Vojenská agrese proti ČSR byla nazvána Fall Grün a její uskutečnění bylo plánováno na 28. až 30. září září měl Hitler na Norimberském sněmu projev, v němž s neslýchanou nenávistí útočil na ČSR a jejího prezidenta zejména. Po Hitlerově projevu oznámil K. H. Frank Runcimanově misi, že nyní může přijít v úvahu jen anšlus. Sudetoněmecká strana se pokusila na celém území provést puč. Využila své ozbrojené Freiwilliger Schutzdient. V 80 obcích byly provedeny srážky, obsazování nádraží, četnických stanic, poštovních úřadů, násilí na českých a židovských obchodech a obyvatelích. - Okamžitým zásahem vlády byl již 14. září v celém území obnoven pořádek. Sudetoněmecká strana byla zakázána a na Henleina a Franka byl vydán zatykač. Dlouhodobě připravovaný pokus o puč ztroskotal fakticky i politicky. Tím skončila mise lorda Runcimana, a to neúspěchem. Evropu zachvátila válečná psychóza. V této atmosféře se začala tzv. čs. otázka řešit na nové úrovni - přímým jednáním velmocí září došlo v Berchtesgadenu k osobnímu jednání mezi Chamberlainem a Hitlerem, který předal své požadavky září předal Edvard Beneš své poselství francouzské vládě. Vyzýval ji k naplnění spojenecké smlouvy: budeme-li pevni my, půjdou s námi i všichni ostatní v Evropě proti nacistickému Německu! a 19. září se konala v Londýně jednání mezi Anglií a Francií o přijetí Hitlerových berchtesganeských požadavcích o vydání pohraničních oblastí Německu. Rozhodli se ustoupit mu. Vydali anglofrancouzské poselství, v němž vládu ČSR ultimativně žádají, aby pohraniční oblasti odstoupila Říši. Odpověď si vyžádali do dvou dnů! Dále se dohodly, že na Edv. Beneše je nutno učinit nejsilnější nátlak, aby vláda řešení přijala. Pokud by odpověděl záporně, bude označen za válečného štváče ženoucího svět do války. V těchto kritických dnech opoziční poslanec Churchil přijel do Paříže za francouzskou opozicí, s cílem sjednotit stanoviska obou opozičních sil září si prezident Beneš vyžádal stanovisko sovětské vlády. 20. září dostal odpověď: Pokud Francie splní své závazky, SSSR je také splní. Pokud Francie je nesplní, pak se ČSR musí odvolat ke Společnosti národů. Pokud by Společnost jednomyslně označila Německo za agresora, pak by SSSR byl ochoten zahájit proti němu válečné akce září čs. vláda ultimativní požadavky anglické a francouzské vlády odmítla. K tomu prezident zaslal další výzvu, aby velmoci svůj názor přezkoumaly, protože nejde jen o Československo, ale i o osudy jiných zemí Evropy, zejména Francie. - v noci z 20 na 21. září došlo k novému, v diplomacii neslýchanému nátlaku na prezidenta Beneše, kdy anglický a francouzský velvyslanec si vyžádali audienci ve 2 hodiny v noci! Obě vlády žádaly, aby ČSR přijala jejich návrhy s pohrůžkou, že vznikne-li válka, bude za ni odpovědné Československo a Francie se k této válce nepřipojí. Německo nebude prohlášeno za agresora a ČSR ztratí jakékoliv právo dovolávat se pomoci Společnosti národů, jako oběť nevyprovokovaného útoku. - Hitler vystupňoval nátlak na ČSR. Dne 20. září přijal velvyslance Polska a Maďarska. Výsledkem byla 21. září nóta polské vlády o předání území s polskou menšinou k Polsku a nóta Maďarské vlády o postoupení území s maďarskou menšinou k Maďarsku září se sešla čs. vláda, která pod vlivem ultimativních demarší změnila své stanovisko a po naléhavých domluvách sdělila: vláda s pocity bolestí přijímá francouzské a britské návrhy. - ihned po zveřejnění rozhodnutí vlády se ulice Prahy začaly plnit demonstranty proti rozhodnutí vlády. Dne 22. září se na demonstraci, svolané nově založeným Výborem na obranu republiky, sešlo na 250 tisíc občanů. Tentýž den podal premiér Hodža demisi své vlády prezidentovi. Ten okamžitě vedl jednání o sestavení nové vlády. Již tentýž večer ji v rozhlasovém projevu představil. Premiérem se stal armádní generál Jan Syrový. Jeho prvním aktem, vyhlášeným večer 23. září, byla mobilizace čs. armády září zahájil Chamberlain nové jednání s Hitlerem v Godesbergu. Hitler však předložil své nové územní požadavky. V okamžiku, kdy Hitler VZLET č. 3 /

7 předával své memorandum, přišla zpráva o čs. mobilizaci. Hitler v záchvatu zuřivosti oznámil ukončení jednání a zahájení vojenských příprav. - Po ztroskotání godesberských jednání nastala nová situace. Francie vyhlásila částečnou mobilizaci. Také Anglie učinila vojenská opatření pro případ války. Lidový komisariát SSSR oznámil vojenskou pohotovost Rudé armády. Prezident Beneš prohlásil, že za této situace se ČSR necítí být vázána svým vyjádřením z 21. září. Velvyslanec Jan Masaryk předal v Londýně premiéru Chamberlainovi čs. stanovisko na godesberské memorandum zakončené slovy: Národ sv. Václava, Jana Husa a Tomáše Masaryka nebude národem otroků! září pronesl Hitler v Berlíně projev se zuřivým a zběsilým útokem na ČSR a jejího prezidenta. Zfanatizovaný dav řval: Bluthund Benesch. Téhož dne Hitler oznámil britskému velvyslanci: pokud ČSR nepřijme godesberské požadavky do 28. září do 14. hodin, Německo zahájí proti ČSR válku. 25. a 26. září se konala porada britských a francouzských zástupců. Chamberlain svou politikou appesementu docílil, že i Hitlerovy gotesberské požadavky byly přijaty. Týž den předal britský velvyslanec prezidentu Benešovi Chamberlainův vzkaz, že Hitler hodlá ČSR napadnout 28. září v 14,00 hodin. Poté byl předán Chamberlainův časový plán, kdy má být čs. pohraniční území předáváno. Čs. vláda dne 29. září tento časový plán odmítla. Do vývoje vstoupily Spojené státy. 26. září prezident Roosevelt zaslal telegram prezidentu Benešovi, v němž podpořil politiku appeasementu *). Obdobné telegramy poslal i Hitlerovi, Chamberlainovi a Daladierovi. Obdobně se na Beneše obrátily nejen všechny státy americké unie, ale všechny státy střední a jižní Ameriky. 29. září se konala konference 4 mocností v Mnichově. ČSR nebylo na jednání přizváno. Základem jednání byl nacistický plán na okamžité obsazení čs. pohraničí. Všichni zúčastnění měli společný záměr: přijmout plán a konečně zlikvidovat čs. odpor. Dohoda byla stvrzena podpisy Hitlera, Musoliniho, Chamberlaina a Daladiera. Podepsáním Protokolu vstoupila Mnichovská dohoda okamžitě v platnost. K její účinnosti nebyl souhlas čs. vlády zapotřebí. V Dodatku k dohodě bylo stanoveno, že okleštěnému ČSR budou Anglií a Francií poskytnuty mezinárodní záruky jeho existence. O dohodě byli zástupci ČSR informováni o půl druhé v noci 30. září. Odpověď vlády ČSR byla termínovaná na poledne téhož dne! 30. září se sešla vláda ČSR k mimořádnému zasedání. Na ní prezident shrnul mezinárodní situaci, z níž neviděl reálnou možnost dohodu odmítnout. Odmítnutí by mělo zdrcující důsledky. Toto stanovisko podpořil premiér gen. Syrový i další ministři. O půl jedné sdělil ministr Krofta zástupcům Anglie, Francie a Italie: Podřizujeme se rozhodnutí, které bylo učiněno v Mnichově bez nás a proti nám! Mnichovskou dohodou či spíše ultimátem se ČSR dostala do naprosté mezinárodní izolace. Izolovaná čs. obrana bez spojenecké pomoci neměla naději na úspěch. Válečný konflikt by nejen umožnil nacistům krvavě zdecimovat náš národ, ale měl by katastrofální mezinárodní politické důsledky. Čs. republika by byla označena za strůjce konfliktu. Ztratila by nárok na podporu Společnosti národů. Ztratila by i více - svou budoucnost. Přijetí mnichovské dohody však umožnilo prezidentu Benešovi použít jako základní argument v jeho boji za obnovení ČSR. Rozbití ČSR v roce 1938 bylo předehrou k nové světové válce. V jejím průběhu byla vytvořena obdobná vojensko-politická fronta, o niž prezident Beneš usiloval v diplomatickém boji o záchranu ČSR. Prezidentu Benešovi, který světovou válku předvídal, se dostalo mezinárodního uznání a zadostiučinění. Využil je v zápase o obnovu samostatného Československa. Mnichov se však stal jeho osobním traumatem, který jej provázel při dalších jednáních a který se také podepsal na jeho zdravotním stavu. Zemřel předčasně a zcela vysílen po dalším traumatu z komunistického puče před 65 lety, dne 3. září roku Vážení přátelé, jméno prezidenta Beneše bývá i dnes zlehčováno a dehonestováno. Je na nás, abychom jeho hrdinský celoživotní zápas o svobodné a demokratické Československo hájili a bránili tak i naši historii. Jan Kruml Československá obec legionářská Brno *)Appeasement (francouzsky apaisement) označuje pacifistickou politiku z 30. let 20. století, kterou symbolizovalo hlavně ustupování agresivním stranám. (Wikipedie) Od jara 1937 začaly být hromadně budovány objekty lehkého opevnění vz. 37, které vešly do širšího povědomí pod svým zlidovělým názvem řopík" (podle zkratky ŘOP). Autor: Vojenský historický ústav/eduard Stehlík V rámci modernizace čs. armády byla ve třicátých letech do její výzbroje zavedena celá řada nových zbraní. Jejich nejty-pičtějším představitelem se bezesporu stal lehký tank LT vz. 35. Autor: Vojenský historický ústav/eduard Stehlík 7 VZLET č. 3 / 2013

8 Z našich jednot Vršovický judista Jaromír Musil přivezl medaili z Mongolska Na turnaji Grand Prix v hlavním městě Mongolska Ulánbátaru ( ) dosáhl úspěchu Jaromír Musil z T.J. Sokol Praha Vršovice (na obrázku osoba vpravo), když vybojoval v kategorii do 81 kg bronzovou medaili (dvě vítězství a jedna porážka). Nejprve porazil na ipon Číňana Wu Renbagena, v semifinále podlehl Moldavci Tomovi, který nyní startuje za Spojené arabské emiráty, a se kterým prohrál i na olympiádě. V boji o bronz ale neponechal nic náhodě a Číňana Wu Lijimengkeho porazil držením tate šiho gatame (judistický chvat). Před srpnovým mistrovstvím světa se posunul v žebříčku IJF na 32. místo. převzato z: jaromir_musil_privezl_medaili_z_mongolska.html Třetí ročník volejbalového turnaje O babiččin mazanec se vydařil Dne 10. srpna 2013 se za pěkného počásí na hřišti T.J. Sokol Říčany a Radošovice konal třetí ročník již tradičního volejbalového turnaje pro hráče bez rozdílu věku nad padesát let. Na hřišti se sešlo 10 žen a 17 mužů. Z naší župy se zúčastnili ženy a muži z T.J. Sokol Hloubětín a z T.J. Sokol Praha Vršovice. Další byli z Kunic, Říčan a Velkých Popovic. Smíšená družstva se zajímavými vymyšlenými názvy skončila v tomto pořadí: 1. Kozlíci, 2. Svijany, 3. Draci, 4. Pomeranče, 5. Škubánkové. Všichni byli odměněni věcnými cenami, Škubánkové dostali ještě meloun a první Kozlíci se se všemi podělili o mazanec, který upekla babička sokolka Jarka. Nejstarším hráčem byl místní bratr Jan, kterému je 73 let. Prvního ročníku se zúčastnila tři družstva, druhého čtyři, letos pět a příští rok bude jistě ještě o jedno více. převzato z: index.php?action=zobrazdokument&typdok=1&iddok=2954 Letní soustředění malých vršovických judistů je za námi Skončilo nám letní soustředění, které se letos konalo třetí srpnový týden u Rožmitálu pod Třemšínem. Vršovičtí nejeli sami, ale spolu se závodníky asi z deseti dalších oddílů z celých Čech. Děti netrénovaly podle oddílů, ale byly rozděleny podle věkových kategorií, takže si našly nové kamarády nebo se například potkaly se svými soupeři ze závodů. Po sedm dní se trénovalo, běhalo, hrály se hry a různé soutěže a nakonec se děti mohly porovnat v malém judistickém turnaji. Částečně soustředění, částečně tábor (nechyběl například táborák nebo noční bojovka) všichni přežili bez větších zranění, pouze pár bolístek a modřinek. převzato z: VZLET č. 3 /

9 Moderní gymnastky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady na letním soustředění v Jílovém Krásné letní počasí provázelo gymnastky na letním soustředění v Jílovém v srpnu Pilně cvičily a gymnastky obruče se dokonce už naučily celou novou sestavu. I beznáčky a dvojičky s trojičkami uděla-ly velký kus práce. Také jsme si užili tábornické lahůdky opékaly se buřty a děvčata načerpala nové síly v aquaparku na Měříně. převzato z: Atletky a atleti z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se umístili v soutěžích o prázdninách a začátkem září O páazdninách se konalo několik soutěží, kde se umístili atletky a atleti z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. Dne se naše členka Markéta Lišková (nar. 1997) v kategorii dorostenky zúčastnila vrhačského pětiboje v Liberci. Umístila se na 3. místě s těmito výsledky: Kladivo - 33,35; Koule - 10,54; Disk - 22,03; Oštěp - 23,29; Břemeno - 8,55. Dalším závodem byla dne ASICS Vaše liga v pražském Braníku. Zde se v běhu na 10 km umístil na 2. místě Jiří Kabelka (nar. 1977) s výkonem 00:34:46. V běhu na 5km získal 15. místo Michal Brabec ( nar. 1996) s výkonem 00:19: se konal 7. ročník Kácovského běhu. Běželo se 19,3 km. Na 14. místě a 8. místě ve skupině A se umístíl Ondřej Zicha (nar. 1982) s výkonem 1:31: proběhl v Kolíně již sedmý ročník běhu Kolínská desítka. Tady se na 10. místě umístil Jiří Kabelka (nar. 1977) s výkonem 0:35:16. O prázdninách neprobíhaly jen soutěže. Předposlední týden v měsíci srpnu naši trenéři vyrazili s nejmenšími členy oddílu na letní soustředění do kempu Jordán v Opárně. Dětem se tam líbilo. převzato z: 9 VZLET č. 3 / 2013

10 Šermíři z T.J. Sokol Praha Vršovice na přeborech ČOS v šermu kordem a na letním sokolském kordovém soustředění Dne se v Plzni konaly přebory ČOS v šermu kordem. V kategorii senioři se umístili z T.J. Sokol Praha Vršovice Dobromil Pryl na druhém místě a Jiří Doubek na třetím místě. V tomto městě se Přebory ČOS konají každým rokem. V týdnu od do se konalo v Melchiorově Huti letní sokolské kordové soustředění. Zúčastnili se jej všechny věkové kategorie od žáků po veterány nejen ze sokolských oddílů. Hlavním organizátorem byl Radko Trohař ze Sokola Dejvice. Převzato z: vysledky_soutezi/prebory-cos-sermu-kordem-2013.html Převzato z: vahutsoustredeni/index.html Nevšední událost v T.J. Sokol Kbely svatba na hřišti V pátek 30. srpna 2013 se na hřišti oddílu pozemního hokeje Sokola Kbely uskutečnila velká udá-lost. Ale ani zápas, ani medaile, ani poháry se neroz-dávaly. Navlékaly se snubní prstýnky! Bezesporu poprvé v historii hřiště, potažmo oddílu, se místo zápasu konala svatba. Své ANO si řekli Eliška Štembergová a Vašek Podskalský. Svatba na hřišti není každý den a možná i proto se sešlo nespočetně lidí. Budu mluvit za sebe. Znal jsem jich jen pár. Upřímně jsem čekal od toho hasičského auta, co stálo hned u brány, mnohem víc, ale asi jsem přišel pozdě. Nebudu sám, kdo byl poprvé v životě svědkem svatby, která se konala jinde než na obecním úřadě, v kostele nebo v zámku či na hradě. A proto mohu tvrdit, že to byl zážitek. Počasí naštěstí vyšlo. Bylo slunce, teplo, zkrátka nádherně, jako tomu bylo asi vždy v životě obou hlavních protagonistů, kteří si místo sportovního dresu nebo píšťalky oblékly svatební šaty. Popravdě, bylo mi trochu smutno, protože když jsem na ně hleděl, jak stojí bok po boku před úřední osobou, odkud se zpátečka nedává, uvědomil jsem si, jaký je život rychle tekoucí voda. Jako by to bylo včera, když jsem oba potkal. Elišku s bratrem Jirkou jako žáky prvního stupně základní školy Jílovská, kde jsem spolu s Ivem Jelínkem a panem Kraftou založil jeden z prvních sportovních kroužků s pozemním hokejem, a oni (spolu s mediální hvězdou z Velkého Bratra Karlem Frýdem) byli mou řeholí, protože jsem jen kvůli nim jezdil přes půl Prahy dvakrát týdně a snažil se je naučit základnímu hokejovému umění. Vašek Podskalský, neuvěřitelný špílmachr, který procházel od mladších žáků jako nůž máslem, v sobě má stále nepochopitelný talent v driblování, tahu na bránu a tvrdé puše pod břevno, ze které jde dodnes strach. Bylo mi ctí vést ho i v reprezentačním výběru do 16 let. Co více dodat? Snad jen to, že Eduard bude další talentovanou ovečkou kbelské líhně! Nemá totiž asi moc na výběr... převzato z: 66-svatba-na-hristi VZLET č. 3 /

11 Pozemní hokejisté z T.J. Sokol Kbely na letním soustředění v Plzni Liticích V týdnu od 17. srpna do 24. srpna se jako každý rok uskutečnilo soustředění hráčů a hráček mládežnických kategorií na hřišti TJ Plzeň-Litice. Letošní tématické zaměření bylo Antika. Spalo se pod stany. Příjezdem soustředění nezačínalo. Nejprve se musely postavit stany (odborně rozbít), převléknout se, rozkoukat a případně zaplnit prázdný žaludek dobrou mňamkou od mamky, protože pořádné jídlo bylo až večer. Ranní nedělní rozcvička s výběhem k hřbitovu nemusela věstit nic dobrého, protože dnešní den byla naplánovaná sada fyzických testů, ale ve výsledku ho přežili všichni. Však nebyly nijak náročné a spolu s technickou částí jsme úspěšně vstoupili do prvního dne soustředění. Středa, odpočinku je třeba. Kromě hokeje jsou i jiné hry, ve kterých lze závodit, soutěžit, bojovat a vyhrávat. Proto jsme středeční den pojali nejen jako odreagování od hokeje, ale i jako kompenzační sportování. Coby posílení týmového ducha a vzpomínek na antické olympijské hry. převzato z: 4. ročník BĚHU SATALICKOU OBOROU :00 hod budí mě zvuk dešťových kapek dopadajících na střešní okno. Nejdřív pomalu kap, kap, ale po chvíli intenzita sílí a už je to rychlé bubnování a pořádný slejvák. Nebe zatažené všude a nejvíce nad oborou. Ach, jo. Ale co naděláme, jdeme na to. První úkol dostat manžela a staršího syna z postele a na palouk. 7:06 asi s deseti minutovým zpožděním odjíždějí, uf. Stále vydatně prší. Druhý úkol odvézt starší dceru na metro. 7: 30 jedeme, stěrače pracují na plné obrátky. Třetí úkol vypravit sebe a malé děti do obory. 8 : 45 odcházíme, rozdělávám deštník. Na palouku se pracuje od 7 hod., v 9 hod. je skoro vše připraveno stan s prezentací, vytyčené trasy, stupně vítězů, zábavná stanoviště, zvuková aparatura, informační plakáty a v neposlední řadě START a cílový oblouk. Usedáme k prezentaci, déšť přestávám sledovat, ale asi někdy v tomto okamžiku ustává a začíná se na nás dívat nesmělé slunce. Hurá. A už se vše rozbíhá správným směrem, děti se prezentují, dostávají startovní čísla, trička, lístečky do tomboly. Aby se nikdo nenudil, jsou připravena zábavná stanoviště: lukostřelba, slepecká stezka s vodícími psy, lanové minicentrum, plastová autíčka, domeček a skluzavka pro nejmenší. Dopisujeme startovní listiny a na startu se již chystají vyběhnout holčičky nejmladší kategorie. Výstřel, stopky a je odstartováno. Závod tentokrát není vůbec lehký, při běhu je třeba zdolat velmi bahnité úseky. Není divu, když to nožkám podjede a dítě skončí v blátě celé, ale většina srdnatě vstává a běží dál, bláto, nebláto. Kategorie startují jedna po druhé a na konec je tu letošní novinka rodinný běh. Rodiče, prarodiče, starší sourozenci se řadí na startovní čáře a vybíhají na trať. Původní plán, sečíst pořadí dětí v jejich kategoriích s pořadím rodičů a vydělit počtem rodinných účastníků, vzal za své a šel k ledu. Vítězná rodina byla vylosována a odměněna krásným keramickým zajícem z dílny místní ZŠ. Ale nutno říci, že losování dopadlo velmi spravedlivě a vítězní Sotonovi si zajíce odnášeli naprosto zaslouženě. K tradičnímu vyhlášení vítězů ve všech kategoriích letos přibylo vyhlášení nejmladšího a nejstaršího účastníka závodu. Kdo vydržel, dočkal se závěrečné tomboly. Kolem 13. hod se letošní běh chýlil ke konci a nebe nad námi mělo stejnou barvu jako trička závodníků nebesky modrou. Děkujeme Vám všem, kteří jste i přes nepříznivé meteorologické podmínky přišli. Děkujeme všem pomocníkům a sponzorům. Velký dík patří naší skvělé moderátorce Mery Bendové, která zajistila, že to na palouku opravdu žilo a bylo to slyšet široko daleko. Plánujeme, přemýšlíme, předvídáme, ale i tak víme, že nebylo úplně vše perfektní. Vše domyslet nejde, dojde k improvizaci, která se někdy vydaří, jindy méně. Stále se však chceme snažit, aby si co nejvíce dětí a rodičů Běh oborou užilo co nejlépe. Letos se Vás na startu sešlo 150 dětských závodníků a 35 dospělých závodníků. K. M. * 11 VZLET č. 3 / 2013

12 Jako každý rok máme pro děti připravenu zábavu ve formě plnění sportovních i vědomostních soutěží, tentokrát v po-dání čerta Sylva van Loon. Pro všechny děti se objeví Mikuláš s dárečkem a ty odvážnější můžou projít branami pekla pekelného! Předpokládaný konec je cca 19,00hod. Více fotografií ze závodu najdete na Převzato z internetových stránek T.J.Satalice Dne od 17,00 hod je pro vöechny malè i velkè v Sokole KarlÌn p ipravena Olympi da s Mikul öem a Ëertem! Vstupné: členové T.J. Sokol Karlín 70,-Kč nečlenové T.J. Sokol Karlín 100,-Kč (v ceně Mikulášský balíček ) Žádáme všechny zájemce, aby se přihlásily v rezervačním systému. Důvodem je, abychom měli dostatek přepravených balíčků a Mikuláš tak obdaroval všechny. Těšíme se na všechny hříšníky i nehříšníky,brrrr!!!

13 Na pomoc cvičitelům Cviky na uvolnění páteře Doporučujeme Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale potřeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte pomalu, tahem - nikoli švihem. Každý cvik opakujte 5-10x, s krátkým odpočinkem. Dbejte na rytmus dýchání. Mějte na paměti, že cviky je třeba provádět tak, aby nezpůsobovaly nebo nezvětšovaly bolest. V žádném případě by bolest neměla přetrvávat déle než 12 hodin po cvičení. CVIČENÍ NA BEDERNÍ PÁTEŘ CVIČENÍ V KLEČE Natažené paže opřete o podložku asi cm vysokou a zpevněte břišní a hýžďové svaly. Střídavě co nejvíce vyhrbujte a prohýbejte bederní páteř. V téže poloze vychylujte vždy na stejnou stranu hlavu a horní polovinu trupu a současně pánev a nohy. Soustřeďte se, aby pohyb probíhal pouze v bederní páteři. Neprohýbejte se v kříži. Provádějte střídavě na jednu a na druhou stranu. CVIČENÍ V LEŽE Jednu paži zvedněte co nejvíce stranou a podívejte se za ní. Zvednutou paží několikrát zapružte (neprovádějte však švih). Opakujte 3-5x na jednu stranu a pak opět 3-5x na druhou stranu. Vleže na zádech pokrčte kolena a krční a bederní páteř v přitlačujte k podložce. Kolena nechte pokrčená a mírně roztáhněte nohy od sebe. Zvolna přetáčejte kolena na jednu stranu a současně hlavu na druhou stranu. Vleže na boku natáhněte nohu, která je vespod, nohu nahoře pokrčte a zaklesněte za lýtko či do podkolení nebo výše. Pak otáčejte horní polovinou trupu, rameny a hlavou, kolik vám volný pohyb v páteři dovolí. Opřete ruku o pokrčené koleno a při nádechu proti ní mírně zatlačte směrem vzhůru od podložky. Vydržte asi 5 sekund a při výdechu uvolněte. Pak zvětšete rotaci bederní páteře tlakem ruky k podložce a několikrát lehce zapérujte. Cvik opakujte na obě strany. Vleže na zádech s pokrčenými koleny předpažte a nadechněte se. Při výdechu postupně zvedejte hlavu, ramena a lopatky od podložky. Pomalu pokládejte zpět a uvolněte se. Pokrčené nohy mírně roznožte.s nádechem postupně zvedejte pánev a hrudní páteř do výše lopatek, s výdechem se vracejte zpět a bederní páteř přitiskněte k podložce. Skrčte kolena nad břichem a uchopte je rukama. Hlava zůstává na podložce. Při nádechu tlačte kolena do dlaní, při výdechu se uvolněte a přitáhněte kolena k hrud-níku. CVIČENÍ VE STOJI Vleže na břiše vzpažte, hlavu opřete o čelo. Vytahujte co nejdále střídavě pravou ruku a levou nohu a naopak. Vleže na břiše opřete čelo o složené ruce. Skrčte jednu nohu a přibližujte k sobě koleno a loket. Provádějte střídavě na obě strany. V mírném stoji rozkročném uvolňujte bederní páteř mírnými záklony a úklony. Páteř přitom zpevněte dlaněmi nad procvičovaným místem. Záklony a úklony provádějte ve výdechu s opakovaným zapružením. Lopatky a ramena táhněte šikmo dolů k páteři. Dlaně směřují vpřed. Zatáhněte břicho a hýždě. Zdroj: leták Ministerstva zdravotnictví ČR

14 éupnõ N»ELNICTVO INFORMUJE Termínová listina Datum Název Místo Jednodenní tématický zájezd do Sezimova Ústí Sezimovo Ústí u příležitosti Památného dne sokolstva ročník běhu do Vyšehradských schodů- Závod Praha2, S. Vyšehrad, Rašínovo nábř. 24, se koná u příležitosti Památného dne sokolstva Běh Karlínským sadem, 32.ročník Praha 8,Karlín,Kaizlovy sady Běh Karlínským sadem, 31.ročník běhu Praha 8, Karlín Kaizlovy sady všech kategorií Klaunská olympiáda, akce pro veřejnost Praha 8, Karlín, Malého Sokolové pražanům, akce v rámci Týdne Praha 1 Praha 1-Kampa pohybu Školení cvičitelů všestrannosti Praha 4,.S. Praha Podolí, Podolská 90/5, základní část, IV. třída Zájezd pro děti a mládež (věk let) do Pa- Terezín, Praha mátníku Terezín a návštěvu Vojenského historického muzea v Praze Seminář PP - Zálesácký závod zdatnosti Třebíč Jurenkova osada u Studence - stanová základna Sokola Třebíč Zájezd do býv. koncentrač. tábor Mathausen Praha - Mathausen Oblastní sraz cvičitelů žactva Plzeň T. J. S.Plzeň I, Štruncovy sady O pohár starostů pražských žup pro dospělé Praha, Tyršův dům - plavecký stadion i dětské plavce RETRO TEXASKY 3. setkání příznivců Praha, Tyršův dům, Újezd 450 těloc.t1 diskotékových tanců 80.let Podzimní setkání Toulky sokolskou minulostí Praha, vršovickí sokolovna ročník volejbalového turnaje O štít Roudnice n.l. sport. hala Pod Lipou 17. listopadu Nabídka ÚŠ ČOS Říjen Podzim v hodinách RDPD 27/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Míče a padák pro nejmenší 28/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Cvičitelé aerobiku III. třídy--1. konzultace 29/13 školení Praha ÚŠ ČOS Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy III. třídy konzultace 30/13 školení Praha ÚŠ ČOS Cvičíme a zpíváme si! Hudebně-pohybové formy cvičení pro děti ve věku 4-9 let 31/13 seminář Brno ÚŠ ČOS Listopad Tvorba sestav SG - sokolské všestrannosti školení Praha ÚŠ ČOS + rozhodčí SG 32/13 + doškolení Jak na granty? 33/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Jak můžeme zlepšit vnitřní komunikaci 34/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Cvičitelé aerobiku III. třídy-2. konzultace 29/13 školení Praha ÚŠ ČOS Elixír mládí čínských císařů 35/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Pohybové hry s hudbou 36/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Aktivní po padesátce 37/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Předškoláci v pohybu V. 38/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Cvičitelé zdravotní těl. výchovy III. třídy 30/13 zkoušky Praha ÚŠ ČOS Prosinec Setkání seniorů v TD 39/13 Praha ÚŠ ČOS Cvičitelé aerobiku III. třídy 29/13 zkoušky Praha ÚŠ ČOS Leden Cvičitelé aerobiku II. třídy- 1. konzultace školení Praha ÚŠ ČOS Cvičitelé zdrav. těl. výchovy II. třídy- 1. konzul. školení Praha ÚŠ ČOS VZLET č. 3 /

15 INFORMACE éupnõho VZDÃLAVATELSK HO ODBORU S O K O L P R A H A V R Š O V I C E VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR - VĚRNÁ GARDA spolu se vzdělavatelským odborem župy Jana Podlipného Vás zvou na které se bude konat v pátek dne 15. listopadu 2013 v 17 hod. v klubovně vršovické sokolovny Vršovické nám. č. 111 (hlavní vchod) Program : přednáška Dr. Burianové: Odívání v první republice hraje cimbálová muzika Kyčera pásmo muziky Dolina hrají spojené muziky Dolina a Kyčera na přání posluchačů Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM Praha 1. L.F. Univ. Karlovy a S. Praha Král. Vinohrady Vás srdečně zve na SBOROVÝ KONCERT, konaný u příležitosti 25. výročí založení sboru sbormistři: Vladislav Souček a Zdena Součkováa Piccola orchestr, dirigent M. Valášek, Jitka Nešverová klavír, Na programu m.j. W.A. Mozart: Korunovační mše, A. Dvořák: Cyklus V přírodě v 19,30, kostel sv. Salvátora, Praha 1, Salvátorská ul. Tram : č. 4, 22, Vršovické nám. č. 7, 2 4 Bohemians Pořad Vánoční koledy se uskuteční v sobotu 14. prosince 2013 v 16 hod. Zveme srdečně i nečleny naše příznivce Krátce ze zasedání župního předsednictva, konaného dne starosta T.J. Praha Královské Vinohrady br. Uhlíř poslal e- mail starostům naší župy, ve kterém žádá informace o aktuální ělenské situaci jako podklad pro průzkum příčin úbytku členů ve většině jednot - v sobotu od 14,00 hod. bude probíhat Den dětí sokolské župy Jana Podlipného v objektu vinohradské sokolovny. Akce se bude konat u příležitosti Památného sokolského dne ( ) - (uskutečnila se) ve středu 16. října se uskuteční vernisáž putovní výstavy fotografií z událostí konaných ke 150. výročí vzniku Sokola, zabezpečuje ses. Viktorinová (vernisáž byla úspěšná) Starosta T.J. Hostivař br. Barták poděkoval br. Uhlířovi z T.J. Praha Královské Vinohrady a br. Pilousovi z T.J. Praha Vršovice a souboru loutkového divadla Pražský Sokolíček z T.J. Sokol Pražský za okamžitě nabídnutou pomoc při řešení následků povodně, která postihla hostivařskou sokolovnu. Zprávy z vyšších složek: se uskutečnil 10. sjezd ČOS. V jeho průběhu bylo výborem ČOS zvoleno nové předsednictva ČOS. O jeho složení informoval časopis VZLET v minulém čísle. Po valné hromadě župy a změně členů předsednictva župy došlo ke změně osob, které mají podpisové právo k bankovnímu účtu. Předsednictvo jednomyslně rozhodlo, že podpisové právo k župnímu bankovnímu účtu získávají: - Ing. Luděk Barták - starosta župy - Ing. Aleš Müller - místostarosta župy (v podpisovém právu pokračuje) - Ing. Vladimír Šilhán - jednatel župy - Jana Bartová - tajemnice župy (v podpisovém právu pokračuje) Starosta župy navrhl, aby dne v 17,00 hod. v den Památného sokolského dne, položili v Tyršově domě členové naší župy, kteří se slavnosti účastní kytici k soše dr. Miroslava Tyrše. Po pietním aktu v TD se od 19,00hod uskuteční v sokolovně na Královských Vinohradech přednáška starosty vinohradské jednoty br. J.B.Uhlíře na téma Sokol a sokolské odboje (neskutečnilo se pro malý počet posluchačů). ZRCADLO éupy - starosta župy vyzval vedení tělocvičných jednot, aby v den 28. října 2013, na který připadají oslavy 95. výročí vzniku Československé republiky, zajistila vyvěšení státních nebo sokolskch vlajek na budovách sokoloven Br. Uhlíř navrhl, aby byl napsán dopis starostce ČOS ses. Haně Moučkové ohledně budoucího vývoje Sokola. Po delší diskusi návrh přijat nebyl, ale br. Müller navrhl uspořádat na konci října výjezdní seminář pro členy předsednicta, náčelnictva a další zájemce župy na téma: jak zvýšit počet členů, taktika a strategie Sokola. Návrh byl přijat, ale pro velký počet akcí v tomto období (volby, vzdělávání cvičitelů III. a IV. tř. a další cvičitelské aktivity) byl termín pořádání semináře odložen. Koncem října končí termín pro podávání žádostí o granty MHMP. K těmto žádostem je nutno přiložit čerstvě ověřené stanovy ČOS - kancelář sekretariátu župy potřebný počet stanov zajistí. Naše župa obdržela na letošní rok pro župní odbor sportu dotaci MŠMT v hodnotě Kč na župní sportovní akce. O tuto finanční podporu se mohly tělocvičné jednoty, které chtějí tyto sportovní akce, případně soutěže zajistit (ještě v tomto roce), do přihlásit předsedovi odboru sportu br. Kačmaříkovi. Komise OS župy tyto finanční prostředky mezi žádající jednoty rozdělí. Starosta župy požádal náčelnici župy ses. Fischerovou, aby dořešila stížnost ses. Kolářové z T.J. Libuš na odmítnutí cvičenek z Libuše zúčastnit se župního Sletu po Řípem. Do měla župa odevzdat ústředí ČOS žádost o dotace MŠMT - TVZ na rok K této žádosti (tzv. jeden dlouhý řádek) musely jednoty dokládat také statistiku svých členů s údaji o jejich činnosti k V údajích předávaných některými jednotami byly velké nedostatky, je potřeba těmto údajům věnovat větší pozornost, je to důležitý podklad pro dotace z MŠMT pořádá župní vzdělavatelský odbor jednodenní zájezd do Sezimova Ústí a Tábora. (Zájezd byl s úspěchem uskutečněn) pořádá náčelnictvo župy výjezdní zasedání do Roudnice nad Labem, kde kromě stanoveného programu je záměrem též navázat družbu s tamější tělocvičnou jednotou. (Pro malý počet přihlášek bylo zasedání zrušeno). 15 VZLET č. 3 / 2013

16 začala okupace pohraničí ČSR. Sokolům bylo zabráno 120 sokoloven, 232 letních hřišť, 53 biografů a další majetek odstoupil ze svého úřadu prezident dr. Edvard Beneš přijat program připouštějící v Praze pouze kališnické náboženství v duchu kompaktát a to bez vyjímek zemřela Klemeňa Hanušová, první sokolská cvičitelka, odchovankyně Tyršova, průkopnice ženského tělocviku u nás spáchal z nevyjasněných důvodů sebevraždu pl. Jiří Švec, obětavý sokolský pracovník (je po něm pojmenována jedna ze žup) vyhlášena Československá republika. Starosta ČOS JUDr. Josef Scheiner byl Národním výborem pověřen organizováním branné moci byl v Praze položen základní kámen k Tyršovu domu, do kterého byly vloženy pergamenové listy všech sokolských žup začal v Kolíně cvičit řemeslný dorost (počátek sokolského dorostu) zemřel Vojtěch Sucharda, sochař, restaurátor, řezbář a loutkář. Se svojí ženou založili v r divadlo Říše loutek byly schváleny stanovy ČOS (sjednocení sokolských jednot pod jedno vedení) Přemysl Otakar II. složil do rukou papežského legáta guelfskou přísahu papeži a Vilémovi Holanskému historicky první hejtmankou v ČR byla zvolena v Plzeňském kraji M. Emmerová Z kroniky české a sokolské zemřel v Praze Josef Barák, novinář a jeden ze zakladatelů Sokola. Je autorem sokolského pozdravu Nazdar úspěchem závodního družstva ČOS vedené náčelníkem ČOS JUDr. J. Vaníčkem skončily mezinárodní tělocvičné závody v Paříži se 1. náměstkem starosty města Prahy stal člen ČOS JUDr. J. Podlipný bylo slavnostním představením Smetanovy opery Libuše znovu po požáru otevřeno Národní divadlo byl veřejně oznámen objev historicky prvního českého dinosaura (učiněný na jaře stejného roku) Na české území byly umístěny ruské rakety středního doletu jako reakce na aktivitu USA (pozn. red.: též téma písně Jaromíra Nohavici Rakety) se usnesly Moravskoslezské župy na vstupu do ČOS se narodil Jaroslav Stýblo, Tyršův pobočník, jeho nástupce v redakci časopisu Sokol vznikla župa Pražská, jako pátá ve středočeském regionu začal Sokol Pražský cvičit v nové budově, postavené starostou Jindřichem Fügnerem se v Semilech narodil dr. František Ladislav Rieger, významný politik, člen Sokola ve svatém Vítu sloužena zádušní mše za Karla IV se vrátil T.G.M. z emigrace do Prahy zemřel PhDr. Karel Čapek - spisovatel a novinář PhDr. Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) Český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf. Narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře Antonína Čapka. Matka sbírala slovesný folklor. S rodiči se brzy přestěhoval do Úpice kde byl v místním kostele 13. ledna 1890 pokřtěn. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové, odkud musel (po odhalení jím organizovaného protirakouského spolku) přestoupit na gymnázium v Brně. Roku 1915 ukončil studium na Filosofické fakultě UK v Praze, poté studoval filosofii v Berlíně a Paříži. Pro svou nemoc nebyl odveden do armády a nemusel bojovat v první světové válce, přesto byl touto válkou velmi ovlivněn. Po ukončení studia krátce působil jako vychovatel v šlechtické rodině (v roce 1917 byl domácím učitelem Prokopa Lažanského na zámku Chyše), brzy však přešel k novinařině. Působil jako redaktor v několika časopisech: Národních listech ( ), Nebojsa ( ), Lidových novinách (od r. 1921). Z Národních listů odešel v roce 1921 na protest proti vyloučení svého bratra z redakce a proti politickému (protimasarykovskému) směřování listu.v letech byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla. V letech byl prvním předsedou Československého PEN klubu. 26. srpna 1935 se na vinohradské radnici oženil s herečkou a dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovou.Je pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze. Roku 1995 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka. Jeho nejznámnější díla jsou např. R.U.R (1920), Továrna na absolutno (1922), Krakatit (1922), Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy (1929), Dášeňka čili život štěněte (1933), Válka s Mloky (1936, příprava zfilmování v r. 2013) a další. PhDr. Karel Čapek vymyslel slovo Robot, které se stalo mezinárodním slovem. převzato z internetu VZLET č. 3 /

17 S O K O L Õ K Župy Jana Podlipného Příloha časopisu VZLET P R O D Ě T I A M L Á D E Ž Oddílová výprava v mlze jak se dostat v pořádku do cíle! Podzim je tady a při oddílové výpravě v přírodě se Vám může stát, že krásné slunečné počasí se během chvíle změní v mlhu, kdy není vidět ani na krok. Víte jak se správně zachovat, aby jste se všichni v pořádku dostali do cíle oddílové výpravy? Mlha patří mezi jednu z nejnebezpečnějších povětrnostních složek se kterou musí táborník počítat. Často se objeví v horách s neobyčejnou rychlostí, zaplaví celé okolí a zcela znemožní orientaci a výhled. Zkresluje vzdálenost a působí často velmi tísnivě na duševní stav člověka. Je nepříjemným zdrojem pomalého, ale soustavného promáčení oblečení a batohu. Mlha je oblak, který leží bezprostředně nad zemí a výrazně omezuje viditelnost na vzdálenost nižší než 1 km. Vzniká kondenzací vodní páry v přízemní vrstvě vzduchu. Skládá se z malých vodních kapiček nebo drobných ledových krystalků rozptýlených ve vzduchu. Mlha se od oblaku odlišuje pouze tím, že se dotýká zemského povrchu, zatímco oblak nikoliv. Ochlazování vzduchu nad zemským povrchem, které způsobuje vznik mlhy, může být vyvoláno různými faktory. Mlha vzniká jako důsledek kondenzace v přízemní vrstvě vzduchu. Vzniká tehdy, poklesneli teplota vzduchu na teplotu rosného bodu (je to teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %)). Mlha se častěji tvoří v místě zasaženém odpadními látkami - exhalacemi. Ty vytvářejí kondenzační centra vhodná pro vznik mlhy. V mlze postupujeme tak, že si nejdříve uděláme rychle pochodový film naší tůry. Neustálé rozkládání mapy v mlze by ji poškodilo. Určíme jednotlivé orientační body v co nejkratších vzdálenostech. Pečlivě je nakreslíme do filmu, určíme jejich jednotlivé azimuty, které k jejich kresbě připíšeme. Změříme podle mapy jejich délku, případně výškové rozdíly. Na každý kilometr pochodu v mlze počítáme 20 minut. Ke zdolání výškového rozdílu 100 m počítáme rovněž 20 minut. Provedeme přesný časový rozpočet a pak se vydáme na další cestu. Do čela skupiny dáme člověka rozvážného, který jde stále stejným tempem. Druhý jde vedoucí skupiny s kompasem a s pochodovým filmem. Pak následují ostatní členové skupiny, kterou uzavírá zkušený turista. Rozestup podle viditelnosti. Ve zvlášť husté mlze se navazujeme na lano. Určíme azimut k nejbližšímu orientačnímu bodu. První vykročí ve směru azimutu a napne jeho směrem lano, které slouží jako ukazatel cesty pro ostatní. Každou chvíli kontroluje vedoucí skupiny pomocí kompasu azimut. Kompas má připevněný na ruce, kdyby náhodou v mlze o něco zakopl a upadl. Za pochodu se nehádá a nedohaduje o správnosti pochodu. Když skupina došla do prvního cíle, na orientační bod 1, postupuje k dalšímu. Při lepší viditelnosti, kdy se účastníci navzájem vidí, jde vedoucí skupiny vzadu a pomocí kompasu řídí a kontroluje směr pochodu. Pohyb přes vodu (potok): Pokud nemůžete přejít bezpečněji přes lávku, zkuste najít brod s pevným dnem. Přecházejte raději mezi zákrutami než v nich, voda zde může být hlubší, proud rychlejší a dno vymleté. Při přechodu vody použijte hůl či hůlky pro zlepšení stability. Buďte obutí. Postupujte pomalu, tělem kolmo na proud, dělejte malé kroky. Prozkoumejte nejprve dno nohou, teprve pak na ni přeneste váhu. Dávejte pozor na kluzké, mechem a trávou pokryté kameny. Též předvídejte problémy u viklavých, vodou podemletých kamenů. převzato z knížky Mirka Vosátka Encyklopedie táborníka, Mladá fronta Praha 1971 a z internetu 17 VZLET č. 3 / 2013

18 Hrajeme sportovní hry Milé děti, víte jak se správně hrají sportovní hry? Seznámíme vás se základními pravidly něterých sportovních her. 4. DÍL - INDIAKA (INDIACA) Abychom si mohli tuto sportovní hru zahrát potřebujeme volejbalovou síť a plochý míček s pery - Indiaku (obr. vlevo). Míček je možné koupit třeba zde: Tato hra pod názvem Peteca existuje několik set let mezi domorodci Jížní Ameriky. Vznik Indiaky se datuje do roku 1936, kdy si učitel tělocviku Karl-Hans Krohu přinesl hru Peteca s sebou do Německa. Krohu upravil kožený váček naplněný moukou, ke kterému byla přilepena pera, na tvar který má Indiaka v současnosti. Dne 26. května 2000 byla v Berlíně založena mezinárodní asociace Indiaky. První světový pohár se konal v srpnu 2001 v Estonsku. Indiaka se může hrát v přírodě nebo v tělocvičně. Základní pravidla: Snahou hráčů je odbít Indiaku povoleným způsobem tak, aby se dotkla hrací plochy soupeře nebo donutit jej k chybě. Cílem soupeřících stran pak je překonání soupeře v počtu získaných bodů a setů. Hracím nástrojem je Indiaka. Je to malý váček (ve velikosti asi menší pěsti), do kterého se udeří rukou. Čtyři vodící pera zaručují, že váček po úderu rukou odletí vycpanou spodní částí na soupeřovo hřiště. Hřiště má tvar obdélníku. Počty hráčů mohou být od 2 do 6 členů v jednom družstvu, výška sítě od 2,0-2,35 m a rozměry hřiště od 9 x 18 m až po nejmenší 6 x 13,4 m. O volbě strany rozhoduje před každým zápasem los. Hráči utvoří na hřišti dvě linie - pod sítí a u základní čáry. Během hry mohou hráči svá místa libovolně měnit, avšak při novém podání musí hráči znovu zaujmout své původní rozestavení. Při každé změně práva podání se hráči družstva, které je na podání, přemístí ve směru chodu hodinových ručiček o jedno místo dál (jako při volejbale). Podání provede hráč, který stojí na pravé straně hřiště za základní čarou. Podání se provede kruhovým úderem ruky zdola nahoru. Indiaka se musí tak dlouho držet v ruce, dokud se úderová ruka nedotkne spodku Indiaky. Přitom 4 řídící pera ukazují při podání směr letu. Podání nesmí být blokováno. Stejně jako ve volejbale má družstvo povolené tři dotyky míčku a dovoleno je také blokování (mimo podání). Každá chyba znamená zisk bodu pro jedno či druhé družstvo. Za chybu se považuje například to, když hráč neodbije nebo odbije Indiaku zpět k soupeři a ta spadne v jeho území nebo mimo hřiště či se dotkne sítě. Chybou je také, pokud odbije Indiaku tak, že se dotkne vlastního spoluhráče, neodbije Indiaku při podání s napřaženou rukou, dotkne se Indiaky 2x za sebou, nebo družstvo potřebuje více než tři dotyky k tomu, aby odbilo Indiaku zpět k soupeři. Změna stran se provede vždy po odehrání jednoho setu. Podání v novém setu má to družstvo, které v předešlém setu nepodávalo. Vítězem setu se stává ten, kdo dřív získá 15 bodů. Hraje se na dva vítězné sety do 25 bodů. Set musí skončit nejméně rozdílem dvou bodů. Blokování: je to herní činnost, při níž se přehrazuje určitý prostor nad sítí s cílem: zabránit přeletu míčku (Indiaky) do vlastního pole, srazit míček do pole soupeře, odrazit míček vzhůru a dozadu do vlastního pole a vykrýt určitý prostor vlastního pole ve směru útoku soupeře. Blokování mohou provádět pouze hráči přední řady. Podrobná pravidla najdete na: Zahrajte si s námi! Hry na kdykoliv CHYTRÁ HORÁKYNĚ Počet hráčů: libovolný Pokračování příště Pomůcky: žádné Doba trvání: do 30 minut Hra vychází z pohádky Boženy Němcové Chytrá horákyně. Účastníci po rozdělení nejlépe do pětičlenných družstev řeší v časovém limitu (do 15 minut) hlavní úkol této pohádky: jeden z nich se dostaví a absolvuje čestné kolo před králem ani pěšky ani na voze, ani nahý, ani ustrojený, ani bos, ani obutý." Porota nejoriginálnější provedení náležitě odmění. Převzato z VZLET č. 3 /

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_35_Karel Čapek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014 OBRANA DEMOKRACIE V ČSR T.G. Masaryk byl třikrát zvolen prezidentem, v roce 1935 abdikoval, ve funkci jej nahradil Edvard Beneš. (Masaryk zemřel 1937). Hitler začal uskutečňovat svoje plány a zvyšovat

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Program a organizace ČOS

Program a organizace ČOS Program a organizace ČOS Školení cvičitelů III. třídy, jóga 16. 1. 2015, Tyršův dům Mgr. Martin Chlumský Cíle Vysvětlit strukturu ČOS a zařazení cvičitele v ČOS Orientovat se v obsahu cvičebních programů

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT České svátky, vy_32_inovace_ma_36_02

Více

Opakování -hospodářská krize ve světě

Opakování -hospodářská krize ve světě Opakování -hospodářská krize ve světě Evropa i USA jsou v hospodářské krizi, r. 1929 se zhroutila burza v New Yorku (černý pátek), V Evropě dochází k vlnám nezaměstnanosti, hladomoru, rozpadu společnosti

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s poválečným uspořádáním Evropy

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA VY_32_INOVACE_D5_20_14 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA VY_32_INOVACE_D5_20_14 Anotace: materiál obsahuje 5 úvodních listů, 20 listů prezentace Šablona:

Více

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3.

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3. VY_32_INOVACE_DEJ_29 Marshallův plán Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1945-48 Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E

SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E OKRESNÍHO KOLA BRNA-MĚSTA A JIM krajského kola středních škol ve a ve Š P L

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR

VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR Cesta k rozbití ČSR v roce 1938 pohraniční opevnění Od dubna roku 1938 připravovala SdP ve spolupráci s generálním štábem Wehrmachtu válečný úder proti

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí Jarošovky ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 15. 11. 2010, ročník: 2., č. 5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková 1 Zajímavosti: Proč se

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ Oddíl atletiky TJ Sokol Nové Veselí ve spolupráci s oddílem házené TJ Sokol Nové Veselí, s Odborem všestrannosti Župy Havlíčkovy a okresní asociací Sport pro všechny pořádá 29. ročník SILNIČNÍHO BĚHU NA

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI ŽACTVA, DOROSTU A ČLENSTVA

P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI ŽACTVA, DOROSTU A ČLENSTVA NÁČELNICTVO ŽUPY OLOMOUCKÉ -SMRČKOVY Olomouc, Rooseveltova 34, PSČ: 779 00, tel.: 724 842 718, 773 659 872 e.mail: zolomoucka@seznam.cz, http: www.sokol-zupaolomoucka.cz P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Mnichovská dohoda Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace: Autor: Jazyk: Pracovní list vybízející žáky k aktivitě a uplatnění získaných

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 1/ Období 1914-1918 - vznik 1. světové války: mocenské bloky Trojdohoda X Trojspolek - 1912 1913: tzv. balkánské války: Srbsko s podporou Ruska ohrožuje

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a (verze 9. 11. 2016) 29. 30. června 2018 Příjezd cvičenců do Prahy Hlavní dny všesokolského sletu 2018 1. 6. července 2018 10:00 Umělci Sokolu výstava nejvýznamnějších

Více