V Z L ET. V Ě S T N Í K S O K O L S K É Ž U P Y P O D L I P N É H O Mažoretky - chlouba župy R O Č N Í K P K 19 R O K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Z L ET. V Ě S T N Í K S O K O L S K É Ž U P Y P O D L I P N É H O Mažoretky - chlouba župy R O Č N Í K P K 19 R O K 2 0 1 3"

Transkript

1 V Z L ET V Ě S T N Í K S O K O L S K É Ž U P Y J A N A P O D L I P N É H O Mažoretky - chlouba župy 3 R O Č N Í K P K 19 R O K

2 OBSAH: ČLÁNKY: A jedeme dál (V. Šilhán), Mažoretky sokolské župy J.P. (V. Šilhán), Památný sokolský den (vedení ČOS), Nezapomínáme (K.Volková), K výročí úmrtí E. Beneše (J. Kruml) RŮZNÉ: Z našich jednot (S. Vršovice, S. Kr. Vinohrady, S. Kbely, S. Satalice), Na pomoc cvičitelům, Župní náčelnictvo informuje, Zrcadlo župy, Z kroniky české a sokolské SOKOLÍK: Oddílová výprava v mlze - jak se dostat v pořádku do cíle, Hrajeme sportovní hry, Zahrajte si s námi (vše z internetu připravil I. Antušek) Ma oretky pùsobí ve dvou jednotách upy: v Sokole Prosek a Sokole Vysoèany. A oba oddíly dosahují vynikajících výsledkù, pøesahujících hranice Èeské republiky. Na obrázku, uveøejnìném na první stranì, je závodnice Sokola Prosek Míša Tahavská. Více ve sloupci vpravo. Té video na adrese: Sokolská župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 111/2, Praha 10-Vršovice telefon: Redakční rada: V. Šilhán - předseda, A. Hogenová, Z. Kubín, O. Mach, Š. Škapík, I. Antušek ml. Dopisující členové: J. Čajová. TISK: Tiskařské služby - Rudolf Valenta, tel.: A jedeme dál Prázdniny jsou za námi a protože těsně před nimi se uskutečnil sokolský sjezd, v průběhu kterého bylo zvoleno i nové vedení ČOS, zahajujeme nový cvičební rok i s novými jmény na některých činovnických místech nejvyšších orgánů ČOS. Připomeňme si příspěvek naší župy: náčelnicí zůstává sestra Lenka Kocmichová z Kr. Vinohrad, 3. místonáčelnicí byla zvolena členka Sokola Praha Vršovice ses. Dagmar Fischerová, která je současně též náčelnicí župy, vedoucím odboru sportů byl nově zvolen br. Petr Syrový ze Sokola Praha Vršovice. Prvním místopředsedou kontrolní komise je br. Jan Materna, starosta Sokola Žižkov II. Členy předsednictva vzdělavatelského odboru jsou sestry Hogenová a Viktorinová a br. Šilhán. Další členové naší župy jsou i členy různých pracovních komisí. Shodou okolností krátce před sjezdem došlo i ke změně jedné velmi důležité funkce z kategorie nevolených a to ve vedení Ustřední školy. Na toto místo byl v konkurzním řízení vybrán člen Sokola Libeň br. Martin Chlumský. A ke všem jmenovaným nutno ještě připočíst již dlouholetého úspěšného šéfredaktora časopisu Sokol a vedoucího tiskového oddělení br. Zdeňka Kubína ze Sokola Hostivař. Nutno konstatovat, že i v Sokole se žel stává, že jsou do mnoha činovnických míst zvoleni členové, kteří se přihlásí ke kandidatuře a jsou (často i pro nedostatek protikandidátů) zvoleni, aniž by za nimi byly vidět jakékoliv výsledky práce. Je pro mne příjemné konstatovat, že dle dosavadní práce ať již na stejném nebo jiném činovnickém místě se toto tvrzení netýká žádného ze zvolených zástupců župy naší. Lze tedy předpokládat, že právě začínající další etapa sokolského života se i zásluhou zástupců naší župy ve vrcholných orgánech ČOS a v jeho aparátu stane úspěšnou součástí jeho historie. V. Šilhán Mažoretky Sokolské župy Jana Podlipného Jak již bylo řečeno na jiném místě, vlastníky mažoretek jsou sokolské jednoty na Proseku a ve Vysočanech. Pro málo zasvěceného je rozdělení do kategorií a pohybových směrů v tomto odvětví trochu méně přehledné. Musíme se proto spokojit s tím, co nám samy mažoretky poskytují na svých webových stránkách. Pokud se ale týká úspěchů v některých kategoriích, není toho málo. Oddíl mažoretek Sokola Prosek nese název Exploze. Připomeňme si jeho poslední úspěchy, o kterých jsme již v našem časopise psali. Děti závodily letos poprvé, přesto své první dva starty proměnily ve zlato. Dále získaly stříbro z finále mezinárodní soutěže International Majorettes Competition a titul vicemistryně Čech Na mistrovství ČR se umístily na krásném 5. místě. Duo Lenka Kotvová a Michaela Tahavská excelovalo ve všech soutěžích: vyhrálo soutěž Dvorská jednička, kvalifikaci i finále International Majorettes Competition, kvalifikaci na mistrovství ČR získaly titul vicemistryně České republiky 2013 s postupem na Mistrovství Evropy. To se letos koná na domácí půdě v Brně. Postup na mistrovství Evropy vybojovala též jako sólistka 2. vicemistryně České republiky 2013 Michaela Tahavská, a seniorky oddílu EXPLOZE. Neméně úspěšné byly mažoretky Sokola Vysočany. Také tento oddíl se skládá z několika skupin, sestavených podle věku příslušnic. Nejmenší děvčátka jsou v oddíle DUDU, větší jsou PIDI mažoretky, potom Baby mažoretky a konečně Mini mažoretky. Zvláštním útvarem s poněkud odlišným zaměřením je Twirling. Nejúspěšnější jsou Mini mažoretky (MINI mažoretky jsou dívky narozené od do ), které se v loňském roce staly mistryněmi Evropy a k témuž úspěchu mají nakročeno také letos, neboť se staly prvními vicemistryněmi republiky a jako takové se účastní i mistrovství Evropy, kde budou obhajovat loňské vítězství. ME se koná až na začátku října. Dle informací z webových stránek oddílů zpracoval V. Šilhán VZLET č. 3 /

3 Ročník PK září 2013 Číslo 3. ČLÁNKY Památný sokolský den V Praze dne 19. září 2013 Pro: sokolské župy a tělocvičné jednoty odborné útvary členy předsednictva Vážené sestry, vážení bratři, jak jistě víte, výbor České obce sokolské na svém zasedání v prosinci minulého roku schválil návrh vzdělavatelského odboru ČOS a vyhlásil 8. říjen Památným sokolským dnem. Tento den si chceme každoročně připomínat tragické události, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. sokolské akci v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě byli na svobodě. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Památným sokolským dnem bychom měli uctít památku všech sokolů, kteří ve více než 150tileté dramatické historii sokolského hnutí v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu přinesli oběti nejvyšší. Doporučujeme sokolským tělocvičným jednotám a župám v pro nás historicky významných říjnových dnech pořádat vzpomínkové akce u sokolských památníků či pomníků v místech svého působení. Připomínáme, že 10. sjezd ČOS v červnu 2013 uložil předsednictvu ČOS podat zákonodárným orgánům ČR v souladu s obecně závaznými předpisy návrh na vyhlášení 8. října Památným dnem sokolského hnutí. Vzdělavatelský odbor ČOS připravil při této příležitosti pietní vzpomínku u pamětních desek a památníku odbojů, která se bude konat v úterý 8. října 2013 v hodin v Tyršově domě, Újezd 40/450, Praha 1 Malá Strana. Rádi bychom Vás na tomto slavnostním aktu uvítali. NAZDAR! Ing. Hana Moučková, v.r., starostka ČOS Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v.r., vzdělavatel ČOS Nezapomínáme Sokol byl nejnebezpečnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět. To by byla zrada. Konstantin von Neurath, říšský protektor , při Norimberském procesu v r. 1946, když byl obviněn z podílu na rozpuštění ČOS Za druhé světové války bylo sokolské odbojové hnutí významnou součástí celonárodního odporu proti nacistické okupační moci. V těžkých a složitých podmínkách dokázalo uplatňovat postavení a vliv, jichž Československá obec sokolská jako masová tělovýchovná organizace až dosud ve společnosti dosáhla. Členy Sokola byli mimo jiné představitelé politické reprezentace státu bez rozdílu politického přesvědčení, vysocí státní úředníci a silnou pozici měl Sokol ve všech strukturách armády i bezpečnostních složek. To umožnilo, aby Sokolové od samého počátku působili i v nejvýznamnějších organizacích odporu, které se vytvořily již v prvních měsících okupace Obraně národa, Petičním výboru Věrni zůstaneme a Politickém ústředí. Po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 se činnost České obce sokolské 3 VZLET č. 3 / 2013

4 vyvíjela ve dvou základních směrech. Jednak to byla snaha využít všech forem práce (tělovýchovné, vzdělávací, společenské apod.), jež byly možné v podmínkách legálního působení organizace do jara Současně bylo nezbytné využívat zatím ještě legálních možností práce k budování ilegální odbojové sítě. Organizační struktura ČOS spojení z ústředí na župy, politické okresy a velké jednoty, k tomu skýtala velmi dobré podmínky. Od samého počátku bylo totiž zřejmé, že nacistické okupační úřady proti sokolskému hnutí tvrdě zasáhnou, jak o tom svědčí archivy Třetí říše. Např. od dubna 1937, sledovaly německé zpravodajské složky činnost ČOS jako potenciálního nepřítele Říše. Sokol byl pokládán za nebezpečnou militantní nacionalistickou organizaci. Není bez zajímavosti, že když si 18. března 1939 Hitler a Himmler vyžádali od státního tajemníka K. H. Franka informaci o českém ilegálním hnutí, nejvíce je zajímalo vystupování sokolů. Ilegální činnost ČOS byla velmi rozmanitá. Nicméně stěžejním úkolem bylo vytváření podmínek pro zpravodajskou činnost a navázání kontaktů s československým zahraničním odbojem vedeným prezidentem Dr. Edvardem Benešem v Londýně. Právě v letech byla vybudována tzv. Sokolská informační služba. Závažné údaje, především vojenského zpravodajského charakteru byly předávány Obraně národa, která reprezentovala vojenskou složku odbojové činnosti. Jeden z jejích zakladatelů, generál Hugo Vojta, koordinoval činnost Obrany národa s předsednictvem ČOS, zejména s JUDr. Josefem Truhlářem a PhDr. Augustinem Pechlátem. V srpnu 1939 bylo vytvořeno vedení sokolského odboje, tzv. pětka. Vůdčí úlohu v ní měl až do svého zatčení gestapem 3. července 1941 náčelník ČOS br. Pechlát. Zatýkání a perzekuci sokolského hnutí prováděly nacistické bezpečnostní složky v několika vlnách. K prvním zadržením došlo v rámci akce Gitter-Mříže hned po 15. březnu Většina ze zadržených však byla po krátké době propuštěna. K citelným ztrátám došlo při všeobecném zatýkání významných osobností českého národa v souvislosti s vypuknutím války 1. září 1939, kdy byla zatčena řada významných sokolských činovníků. Např. do koncentračního tábora v Buchenwaldu byli odvlečeni: bývalý náčelník ČOS JUDr. Miroslav Klinger a členové předsednictva ČOS JUDr. Adolf Němeček a JUDr. Augustin Šíp. V únoru 1940 postihlo orgány ČOS další hromadné zatýkání. Mj. byl zatčen starosta ČOS JUDr. Josef Truhlář a jednatel Evžen Köppl. Z tzv. ilegální pětky zůstali pouze tři lidé a vzniklé organizační nesnáze byly dovršeny zatčením generála Vojty, cenného spoje na Obranu národa. První velký úder dostalo sokolské hnutí v podobě přípisu státního tajemníka K. H. Franka 12. dubna ve spolku Sokol a jeho složkách nabývají stále více vrchu ony živly, které zamýšlejí přenésti odpor k Říši do všech oborů. sokolská organizace stala se shromaždištěm otevřeného i tajného odporu proti Říši. Činnost sokolské organizace byla úředně zastavena a Tyršův dům v Praze byl uzavřen. Po zastavení činnosti ČOS se z popudu A. Pechláta začala vytvářet samostatná odbojová sokolská organizace JINDRA (jméno získala podle křestního jména velmi oblíbeného náčelníka ČOS Jindřicha Vaníčka). Nově jmenovaný zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, který měl zkrotit odbojné Čechy, vyhlásil den po svém nástupu, , stanné právo. Ihned byli v Praze- Ruzyni popraveni významní představitelé Obrany národa generálové H. Vojta a J. Bílý, 30. září náčelník ČOS Augustin Pechlát. I na Moravě docházelo k rozsáhlému zatýkání sokolských odbojových pracovníků, k jejich popravám. V říjnových dnech roku 1941 vyvrcholila tragédie Sokola. Výnosem říšského protektora R. Heydricha byla Česká obec sokolská 8. října 1941 rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. sokolské akci v noci ze 7. na 8. říjen gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě pobývali na svobodě. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncen-tračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Celkem bylo zatčeno asi lidí*). Byli vesměs aktivně činní a tvořili pouze kádry, jež měly být v rozhodujícím okamžiku doplněny sokolskými jednotkami, případně i četnictvem a příslušníky vládního vojska. (Říšský protektor Reinhard Heydrich 11. října 1941 Adolfu Hitlerovi ve zprávě do Berlína po tzv. sokolské akci 8. října 1941). Mezi zatčenými byli i starostové ČOS MUDr. Stanislav Bukovský ( v Osvětimi), JUDr. Jan V. Keller ( umučen ve věznici v Brandenburgu u Berlína). Přesto, že byl sokolský odboj citelně zasažen, pokračoval dál v budování vlastní ilegální organizace polovojenského charakteru. Zemským velitelem JINDRY v Čechách byl František Pecháček, na Moravě Štěpán Drásal. Stěžejním úkolem roku 1942, na kterém se JINDRA jako reprezentantka sokolského hnutí významně podílela, bylo zajistit technické zázemí pro skupinu parašutistů, vyslanou II. odborem MNO v Londýně na území protektorátu a pověřenou provedením atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha (27. května 1942). Následky atentátu, zvláště po smrti R. Heydricha 4. června 1942, byly tragické. Zvláště po vyhlášení stanného práva a následném teroru došlo opět k rozsáhlému zatýkání, popravám. V síti gestapa uvízly celé sokolské rodiny, odbojové sítě byly téměř zničeny. V řadě regiónů se musely budovat od začátku. Hnutí tak ztratilo své nejlepší členy. Nedílnou a velmi významnou součástí protifašistického odporu byla účast jeho členů v zahraničních armádách. Např. západní tanková jednotka měla vlastní sokolskou organizaci. Sokolské jednoty u čs. perutí ve Velké Británii či na bojištích v Africe vyvíjely velmi aktivní různorodou činnost. Také ve východní armádě se prosazovala sokolská organizace. Mezi těmi, kdo zde cvičili a propagovali VZLET č. 3 /

5 sokolské ideály, byli i Hrdinové SSSR O. Jaroš, A. Sochor, R. Tesařík a J. Buršík. Podle údajů asi z 80 % jednot bylo v průběhu nacistické okupace zatčeno na příslušníků ČOS, z nichž 3388 nacisté umučili a popravili. Desítky tisíc členů jejich rodin byly vystaveny perzekucím nejrůznějšího druhu. 654 členů Sokola položilo své životy během pěti dnů květnového povstání Další tisíce padli na frontách druhé světové války. Celková bilance obětí však není úplná, skutečné ztráty v boji proti nacismu a za svobodu Československa byly daleko vyšší. Podle údajů z materiálů soudního procesu s nacistickými vrahy v Norimberku, zahynulo za druhé světové války celkem cca členů sokolské organizace. Nesmíme na ty, kteří položili své životy za naši svobodu zapomenout. Čest jejich památce! Doc. PhDr. Květoslava Volková, CSc. vedoucí historicko-dokumentačního střediska ČOS *) Tento údaj je pravděpodobně nadsazený. Jiné prameny uvádějí zatčených. Starostka ČOS sestra Hana Moučková při kladení věnce pod desku se jmény umučených a popravvených sokolů K výročí úmrtí Edvarda Beneše předneseno 14. září 2013 u pomníku TGM Letos vzpomínáme poprvé společně na výročí úmrtí obou zakladatelů našeho státu. Je to až symbolické, neboť Edvard Beneš s T.G. Masarykem i při rozdílu věku si byli ideově a eticky blízcí. Mezi oběma se zrodilo trvalé přátelství, jež lze charakterizovat jako osudové. Benešův projev nad Masarykovou rakví končil závazkem, který platí i pro nás: Prezidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme! Edvard Beneš zasvětil svůj život jedinému cíli: svobodné a demokratické ČSR. Ve funkci ministra zahraničí prokázal neobyčejnou diplomatickou schopnost, s níž docílil mezinárodní uznání hranic ČSR. S nezdolným úsilím se staral o zabezpečení obrany svrchovanosti našeho státu, jehož výsledkem byly mezinárodní smlouvy o vzájemné pomoci s Jugoslávií a Rumunskem a posléze s Francií a s Ruskem. Benešovou politickou koncepcí byla kolektivní bezpečnost Evropy, opírající se o Společnost národů, jíž určitý čas předsedal. S bolestí však musel prožívat, jak naši spojenci pozvolna podléhají Hitlerovské demagogii a s hanebnou politikou appeasementu ustupují jeho výhrůžkám. Letos si připomínáme neblahé 75. výročí Mnichovského ultimáta. Protože se dodnes někteří lidé domnívají, že jsme se měli vojensky bránit a vyčítají prezidentu Benešovi vinu za přijetí ultimata, dovolte mi, abych stručně uvedl historické skutečnosti o tehdejším urputném diplomatickém boji o ČSR, který prezident vedl: března německá pozemní armáda podporovaná letectvem obsadila Rakousko. Vojsko bylo většinou obyvatelstva vítáno. Po anšlusu bylo na řadě Československo března vydal Konrád Henlein provolání vyjadřující z anšlusu radost a se zdůrazněním, že národnostně-politické poměry v ČSR jsou nyní pro sudetské Němce neudržitelné března přijal Hitler Henleina, uložil mu, aby Sudeten Deutsche Partei kladla požadavky, které budou pro vládu ČSR nepřijatelné dubna vydala tato Partei svůj Karlovarský program, jehož cílem bylo otevřít nacistickému Německu cestu do ČSR dubna došlo k jednání čs. vlády s Henleinovou stranou o novém národnostním statutu. Henlein statut odmítl dubna padla ve Francii Blumova vláda a byla nahrazena Daladierovou vládou května byla vládě ČSR předána anglofrancouzská demarše s tím, že v případě vojenského konfliktu Anglie nemůže pomoci května Henleinova strana oznámila, že zřizuje zvláštní ozbrojené oddíly - Freiwiliger Schutzdienst. Byly tajně vyzbrojovány z Německa května odmítla čs. vláda anglo-francouzskou demarši. Zdůraznila svou povinnost bránit integritu republiky. 5 VZLET č. 3 / 2013

6 - 20. května mimořádně zasedala čs. vláda i s prezidentem, aby projednala hrozbu shromažďování vojenských oddílů u čs. hranic. Rozhodla vyhlásit částečnou mobilizaci května byla zahájena série německoanglických jednání. Německo zesílilo propagandistickou kampaň, ČSR byla obviněna jako iniciátor válečného konfliktu června předložila anglická vláda demarši naléhající, aby ČSR přijalo Henleinovy požadavky června předložila demarši francouzská vláda sdělující, že pokud ČSR nepřijme Henleinovy požadavky, musela by revidovat vztah k ČSR. - začátkem června probíhal zradikalizovaný sjezd Hlinkovy ludové strany, která zvýšila úsilí o autonomii. - v červenci vypracovala Henleinova strana dokument, nazvaný Grundplanung, který zahrnoval nejen zničení čs. státu, ale i germanizaci, či vyhlazení českého národa července byl podepsán protokol o leteckém spojení mezi SSSR a ČSR srpna přijel do Prahy lord Runciman, jehož mise měla vyřešit hrozící konflikt na základě Henleinových požadavků a donutit čs. vládu k jejich přijetí srpna předložil prezident Beneš tzv. Třetí plán s rozsáhlými ústupky Henleinovi. Plán však hájil celistvost a suverenitu ČSR. Koncem srpna uspořádalo Německo rozsáhlé manévry s okázalou přehlídkou své vojenské síly; do zbraně bylo povoláno 1,5 milionu vojáků září odletěl Henlein do Berchtesgabenu za Hitlerem, aby na podnět lorda Runcimana sondoval možnost britsko - německé dohody září zveřejnil prezident Beneš Čtvrtý plán, začleňující i nové požadavky Sudetské strany. Runcimanova mise jej pokládala za splnění Henleinových požadavků. Jednání o 4. plánu však Sudetoněmecká strana odmítla září se prezident rozhlasovým projevem obrátil na světovou veřejnost. Uvedl, že ČSR přinesla ve prospěch světového míru nesmírnou oběť září se konala u Hitlera porada s představiteli armády. Vojenská agrese proti ČSR byla nazvána Fall Grün a její uskutečnění bylo plánováno na 28. až 30. září září měl Hitler na Norimberském sněmu projev, v němž s neslýchanou nenávistí útočil na ČSR a jejího prezidenta zejména. Po Hitlerově projevu oznámil K. H. Frank Runcimanově misi, že nyní může přijít v úvahu jen anšlus. Sudetoněmecká strana se pokusila na celém území provést puč. Využila své ozbrojené Freiwilliger Schutzdient. V 80 obcích byly provedeny srážky, obsazování nádraží, četnických stanic, poštovních úřadů, násilí na českých a židovských obchodech a obyvatelích. - Okamžitým zásahem vlády byl již 14. září v celém území obnoven pořádek. Sudetoněmecká strana byla zakázána a na Henleina a Franka byl vydán zatykač. Dlouhodobě připravovaný pokus o puč ztroskotal fakticky i politicky. Tím skončila mise lorda Runcimana, a to neúspěchem. Evropu zachvátila válečná psychóza. V této atmosféře se začala tzv. čs. otázka řešit na nové úrovni - přímým jednáním velmocí září došlo v Berchtesgadenu k osobnímu jednání mezi Chamberlainem a Hitlerem, který předal své požadavky září předal Edvard Beneš své poselství francouzské vládě. Vyzýval ji k naplnění spojenecké smlouvy: budeme-li pevni my, půjdou s námi i všichni ostatní v Evropě proti nacistickému Německu! a 19. září se konala v Londýně jednání mezi Anglií a Francií o přijetí Hitlerových berchtesganeských požadavcích o vydání pohraničních oblastí Německu. Rozhodli se ustoupit mu. Vydali anglofrancouzské poselství, v němž vládu ČSR ultimativně žádají, aby pohraniční oblasti odstoupila Říši. Odpověď si vyžádali do dvou dnů! Dále se dohodly, že na Edv. Beneše je nutno učinit nejsilnější nátlak, aby vláda řešení přijala. Pokud by odpověděl záporně, bude označen za válečného štváče ženoucího svět do války. V těchto kritických dnech opoziční poslanec Churchil přijel do Paříže za francouzskou opozicí, s cílem sjednotit stanoviska obou opozičních sil září si prezident Beneš vyžádal stanovisko sovětské vlády. 20. září dostal odpověď: Pokud Francie splní své závazky, SSSR je také splní. Pokud Francie je nesplní, pak se ČSR musí odvolat ke Společnosti národů. Pokud by Společnost jednomyslně označila Německo za agresora, pak by SSSR byl ochoten zahájit proti němu válečné akce září čs. vláda ultimativní požadavky anglické a francouzské vlády odmítla. K tomu prezident zaslal další výzvu, aby velmoci svůj názor přezkoumaly, protože nejde jen o Československo, ale i o osudy jiných zemí Evropy, zejména Francie. - v noci z 20 na 21. září došlo k novému, v diplomacii neslýchanému nátlaku na prezidenta Beneše, kdy anglický a francouzský velvyslanec si vyžádali audienci ve 2 hodiny v noci! Obě vlády žádaly, aby ČSR přijala jejich návrhy s pohrůžkou, že vznikne-li válka, bude za ni odpovědné Československo a Francie se k této válce nepřipojí. Německo nebude prohlášeno za agresora a ČSR ztratí jakékoliv právo dovolávat se pomoci Společnosti národů, jako oběť nevyprovokovaného útoku. - Hitler vystupňoval nátlak na ČSR. Dne 20. září přijal velvyslance Polska a Maďarska. Výsledkem byla 21. září nóta polské vlády o předání území s polskou menšinou k Polsku a nóta Maďarské vlády o postoupení území s maďarskou menšinou k Maďarsku září se sešla čs. vláda, která pod vlivem ultimativních demarší změnila své stanovisko a po naléhavých domluvách sdělila: vláda s pocity bolestí přijímá francouzské a britské návrhy. - ihned po zveřejnění rozhodnutí vlády se ulice Prahy začaly plnit demonstranty proti rozhodnutí vlády. Dne 22. září se na demonstraci, svolané nově založeným Výborem na obranu republiky, sešlo na 250 tisíc občanů. Tentýž den podal premiér Hodža demisi své vlády prezidentovi. Ten okamžitě vedl jednání o sestavení nové vlády. Již tentýž večer ji v rozhlasovém projevu představil. Premiérem se stal armádní generál Jan Syrový. Jeho prvním aktem, vyhlášeným večer 23. září, byla mobilizace čs. armády září zahájil Chamberlain nové jednání s Hitlerem v Godesbergu. Hitler však předložil své nové územní požadavky. V okamžiku, kdy Hitler VZLET č. 3 /

7 předával své memorandum, přišla zpráva o čs. mobilizaci. Hitler v záchvatu zuřivosti oznámil ukončení jednání a zahájení vojenských příprav. - Po ztroskotání godesberských jednání nastala nová situace. Francie vyhlásila částečnou mobilizaci. Také Anglie učinila vojenská opatření pro případ války. Lidový komisariát SSSR oznámil vojenskou pohotovost Rudé armády. Prezident Beneš prohlásil, že za této situace se ČSR necítí být vázána svým vyjádřením z 21. září. Velvyslanec Jan Masaryk předal v Londýně premiéru Chamberlainovi čs. stanovisko na godesberské memorandum zakončené slovy: Národ sv. Václava, Jana Husa a Tomáše Masaryka nebude národem otroků! září pronesl Hitler v Berlíně projev se zuřivým a zběsilým útokem na ČSR a jejího prezidenta. Zfanatizovaný dav řval: Bluthund Benesch. Téhož dne Hitler oznámil britskému velvyslanci: pokud ČSR nepřijme godesberské požadavky do 28. září do 14. hodin, Německo zahájí proti ČSR válku. 25. a 26. září se konala porada britských a francouzských zástupců. Chamberlain svou politikou appesementu docílil, že i Hitlerovy gotesberské požadavky byly přijaty. Týž den předal britský velvyslanec prezidentu Benešovi Chamberlainův vzkaz, že Hitler hodlá ČSR napadnout 28. září v 14,00 hodin. Poté byl předán Chamberlainův časový plán, kdy má být čs. pohraniční území předáváno. Čs. vláda dne 29. září tento časový plán odmítla. Do vývoje vstoupily Spojené státy. 26. září prezident Roosevelt zaslal telegram prezidentu Benešovi, v němž podpořil politiku appeasementu *). Obdobné telegramy poslal i Hitlerovi, Chamberlainovi a Daladierovi. Obdobně se na Beneše obrátily nejen všechny státy americké unie, ale všechny státy střední a jižní Ameriky. 29. září se konala konference 4 mocností v Mnichově. ČSR nebylo na jednání přizváno. Základem jednání byl nacistický plán na okamžité obsazení čs. pohraničí. Všichni zúčastnění měli společný záměr: přijmout plán a konečně zlikvidovat čs. odpor. Dohoda byla stvrzena podpisy Hitlera, Musoliniho, Chamberlaina a Daladiera. Podepsáním Protokolu vstoupila Mnichovská dohoda okamžitě v platnost. K její účinnosti nebyl souhlas čs. vlády zapotřebí. V Dodatku k dohodě bylo stanoveno, že okleštěnému ČSR budou Anglií a Francií poskytnuty mezinárodní záruky jeho existence. O dohodě byli zástupci ČSR informováni o půl druhé v noci 30. září. Odpověď vlády ČSR byla termínovaná na poledne téhož dne! 30. září se sešla vláda ČSR k mimořádnému zasedání. Na ní prezident shrnul mezinárodní situaci, z níž neviděl reálnou možnost dohodu odmítnout. Odmítnutí by mělo zdrcující důsledky. Toto stanovisko podpořil premiér gen. Syrový i další ministři. O půl jedné sdělil ministr Krofta zástupcům Anglie, Francie a Italie: Podřizujeme se rozhodnutí, které bylo učiněno v Mnichově bez nás a proti nám! Mnichovskou dohodou či spíše ultimátem se ČSR dostala do naprosté mezinárodní izolace. Izolovaná čs. obrana bez spojenecké pomoci neměla naději na úspěch. Válečný konflikt by nejen umožnil nacistům krvavě zdecimovat náš národ, ale měl by katastrofální mezinárodní politické důsledky. Čs. republika by byla označena za strůjce konfliktu. Ztratila by nárok na podporu Společnosti národů. Ztratila by i více - svou budoucnost. Přijetí mnichovské dohody však umožnilo prezidentu Benešovi použít jako základní argument v jeho boji za obnovení ČSR. Rozbití ČSR v roce 1938 bylo předehrou k nové světové válce. V jejím průběhu byla vytvořena obdobná vojensko-politická fronta, o niž prezident Beneš usiloval v diplomatickém boji o záchranu ČSR. Prezidentu Benešovi, který světovou válku předvídal, se dostalo mezinárodního uznání a zadostiučinění. Využil je v zápase o obnovu samostatného Československa. Mnichov se však stal jeho osobním traumatem, který jej provázel při dalších jednáních a který se také podepsal na jeho zdravotním stavu. Zemřel předčasně a zcela vysílen po dalším traumatu z komunistického puče před 65 lety, dne 3. září roku Vážení přátelé, jméno prezidenta Beneše bývá i dnes zlehčováno a dehonestováno. Je na nás, abychom jeho hrdinský celoživotní zápas o svobodné a demokratické Československo hájili a bránili tak i naši historii. Jan Kruml Československá obec legionářská Brno *)Appeasement (francouzsky apaisement) označuje pacifistickou politiku z 30. let 20. století, kterou symbolizovalo hlavně ustupování agresivním stranám. (Wikipedie) Od jara 1937 začaly být hromadně budovány objekty lehkého opevnění vz. 37, které vešly do širšího povědomí pod svým zlidovělým názvem řopík" (podle zkratky ŘOP). Autor: Vojenský historický ústav/eduard Stehlík V rámci modernizace čs. armády byla ve třicátých letech do její výzbroje zavedena celá řada nových zbraní. Jejich nejty-pičtějším představitelem se bezesporu stal lehký tank LT vz. 35. Autor: Vojenský historický ústav/eduard Stehlík 7 VZLET č. 3 / 2013

8 Z našich jednot Vršovický judista Jaromír Musil přivezl medaili z Mongolska Na turnaji Grand Prix v hlavním městě Mongolska Ulánbátaru ( ) dosáhl úspěchu Jaromír Musil z T.J. Sokol Praha Vršovice (na obrázku osoba vpravo), když vybojoval v kategorii do 81 kg bronzovou medaili (dvě vítězství a jedna porážka). Nejprve porazil na ipon Číňana Wu Renbagena, v semifinále podlehl Moldavci Tomovi, který nyní startuje za Spojené arabské emiráty, a se kterým prohrál i na olympiádě. V boji o bronz ale neponechal nic náhodě a Číňana Wu Lijimengkeho porazil držením tate šiho gatame (judistický chvat). Před srpnovým mistrovstvím světa se posunul v žebříčku IJF na 32. místo. převzato z: jaromir_musil_privezl_medaili_z_mongolska.html Třetí ročník volejbalového turnaje O babiččin mazanec se vydařil Dne 10. srpna 2013 se za pěkného počásí na hřišti T.J. Sokol Říčany a Radošovice konal třetí ročník již tradičního volejbalového turnaje pro hráče bez rozdílu věku nad padesát let. Na hřišti se sešlo 10 žen a 17 mužů. Z naší župy se zúčastnili ženy a muži z T.J. Sokol Hloubětín a z T.J. Sokol Praha Vršovice. Další byli z Kunic, Říčan a Velkých Popovic. Smíšená družstva se zajímavými vymyšlenými názvy skončila v tomto pořadí: 1. Kozlíci, 2. Svijany, 3. Draci, 4. Pomeranče, 5. Škubánkové. Všichni byli odměněni věcnými cenami, Škubánkové dostali ještě meloun a první Kozlíci se se všemi podělili o mazanec, který upekla babička sokolka Jarka. Nejstarším hráčem byl místní bratr Jan, kterému je 73 let. Prvního ročníku se zúčastnila tři družstva, druhého čtyři, letos pět a příští rok bude jistě ještě o jedno více. převzato z: index.php?action=zobrazdokument&typdok=1&iddok=2954 Letní soustředění malých vršovických judistů je za námi Skončilo nám letní soustředění, které se letos konalo třetí srpnový týden u Rožmitálu pod Třemšínem. Vršovičtí nejeli sami, ale spolu se závodníky asi z deseti dalších oddílů z celých Čech. Děti netrénovaly podle oddílů, ale byly rozděleny podle věkových kategorií, takže si našly nové kamarády nebo se například potkaly se svými soupeři ze závodů. Po sedm dní se trénovalo, běhalo, hrály se hry a různé soutěže a nakonec se děti mohly porovnat v malém judistickém turnaji. Částečně soustředění, částečně tábor (nechyběl například táborák nebo noční bojovka) všichni přežili bez větších zranění, pouze pár bolístek a modřinek. převzato z: VZLET č. 3 /

9 Moderní gymnastky z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady na letním soustředění v Jílovém Krásné letní počasí provázelo gymnastky na letním soustředění v Jílovém v srpnu Pilně cvičily a gymnastky obruče se dokonce už naučily celou novou sestavu. I beznáčky a dvojičky s trojičkami uděla-ly velký kus práce. Také jsme si užili tábornické lahůdky opékaly se buřty a děvčata načerpala nové síly v aquaparku na Měříně. převzato z: Atletky a atleti z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady se umístili v soutěžích o prázdninách a začátkem září O páazdninách se konalo několik soutěží, kde se umístili atletky a atleti z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady. Dne se naše členka Markéta Lišková (nar. 1997) v kategorii dorostenky zúčastnila vrhačského pětiboje v Liberci. Umístila se na 3. místě s těmito výsledky: Kladivo - 33,35; Koule - 10,54; Disk - 22,03; Oštěp - 23,29; Břemeno - 8,55. Dalším závodem byla dne ASICS Vaše liga v pražském Braníku. Zde se v běhu na 10 km umístil na 2. místě Jiří Kabelka (nar. 1977) s výkonem 00:34:46. V běhu na 5km získal 15. místo Michal Brabec ( nar. 1996) s výkonem 00:19: se konal 7. ročník Kácovského běhu. Běželo se 19,3 km. Na 14. místě a 8. místě ve skupině A se umístíl Ondřej Zicha (nar. 1982) s výkonem 1:31: proběhl v Kolíně již sedmý ročník běhu Kolínská desítka. Tady se na 10. místě umístil Jiří Kabelka (nar. 1977) s výkonem 0:35:16. O prázdninách neprobíhaly jen soutěže. Předposlední týden v měsíci srpnu naši trenéři vyrazili s nejmenšími členy oddílu na letní soustředění do kempu Jordán v Opárně. Dětem se tam líbilo. převzato z: 9 VZLET č. 3 / 2013

10 Šermíři z T.J. Sokol Praha Vršovice na přeborech ČOS v šermu kordem a na letním sokolském kordovém soustředění Dne se v Plzni konaly přebory ČOS v šermu kordem. V kategorii senioři se umístili z T.J. Sokol Praha Vršovice Dobromil Pryl na druhém místě a Jiří Doubek na třetím místě. V tomto městě se Přebory ČOS konají každým rokem. V týdnu od do se konalo v Melchiorově Huti letní sokolské kordové soustředění. Zúčastnili se jej všechny věkové kategorie od žáků po veterány nejen ze sokolských oddílů. Hlavním organizátorem byl Radko Trohař ze Sokola Dejvice. Převzato z: vysledky_soutezi/prebory-cos-sermu-kordem-2013.html Převzato z: vahutsoustredeni/index.html Nevšední událost v T.J. Sokol Kbely svatba na hřišti V pátek 30. srpna 2013 se na hřišti oddílu pozemního hokeje Sokola Kbely uskutečnila velká udá-lost. Ale ani zápas, ani medaile, ani poháry se neroz-dávaly. Navlékaly se snubní prstýnky! Bezesporu poprvé v historii hřiště, potažmo oddílu, se místo zápasu konala svatba. Své ANO si řekli Eliška Štembergová a Vašek Podskalský. Svatba na hřišti není každý den a možná i proto se sešlo nespočetně lidí. Budu mluvit za sebe. Znal jsem jich jen pár. Upřímně jsem čekal od toho hasičského auta, co stálo hned u brány, mnohem víc, ale asi jsem přišel pozdě. Nebudu sám, kdo byl poprvé v životě svědkem svatby, která se konala jinde než na obecním úřadě, v kostele nebo v zámku či na hradě. A proto mohu tvrdit, že to byl zážitek. Počasí naštěstí vyšlo. Bylo slunce, teplo, zkrátka nádherně, jako tomu bylo asi vždy v životě obou hlavních protagonistů, kteří si místo sportovního dresu nebo píšťalky oblékly svatební šaty. Popravdě, bylo mi trochu smutno, protože když jsem na ně hleděl, jak stojí bok po boku před úřední osobou, odkud se zpátečka nedává, uvědomil jsem si, jaký je život rychle tekoucí voda. Jako by to bylo včera, když jsem oba potkal. Elišku s bratrem Jirkou jako žáky prvního stupně základní školy Jílovská, kde jsem spolu s Ivem Jelínkem a panem Kraftou založil jeden z prvních sportovních kroužků s pozemním hokejem, a oni (spolu s mediální hvězdou z Velkého Bratra Karlem Frýdem) byli mou řeholí, protože jsem jen kvůli nim jezdil přes půl Prahy dvakrát týdně a snažil se je naučit základnímu hokejovému umění. Vašek Podskalský, neuvěřitelný špílmachr, který procházel od mladších žáků jako nůž máslem, v sobě má stále nepochopitelný talent v driblování, tahu na bránu a tvrdé puše pod břevno, ze které jde dodnes strach. Bylo mi ctí vést ho i v reprezentačním výběru do 16 let. Co více dodat? Snad jen to, že Eduard bude další talentovanou ovečkou kbelské líhně! Nemá totiž asi moc na výběr... převzato z: 66-svatba-na-hristi VZLET č. 3 /

11 Pozemní hokejisté z T.J. Sokol Kbely na letním soustředění v Plzni Liticích V týdnu od 17. srpna do 24. srpna se jako každý rok uskutečnilo soustředění hráčů a hráček mládežnických kategorií na hřišti TJ Plzeň-Litice. Letošní tématické zaměření bylo Antika. Spalo se pod stany. Příjezdem soustředění nezačínalo. Nejprve se musely postavit stany (odborně rozbít), převléknout se, rozkoukat a případně zaplnit prázdný žaludek dobrou mňamkou od mamky, protože pořádné jídlo bylo až večer. Ranní nedělní rozcvička s výběhem k hřbitovu nemusela věstit nic dobrého, protože dnešní den byla naplánovaná sada fyzických testů, ale ve výsledku ho přežili všichni. Však nebyly nijak náročné a spolu s technickou částí jsme úspěšně vstoupili do prvního dne soustředění. Středa, odpočinku je třeba. Kromě hokeje jsou i jiné hry, ve kterých lze závodit, soutěžit, bojovat a vyhrávat. Proto jsme středeční den pojali nejen jako odreagování od hokeje, ale i jako kompenzační sportování. Coby posílení týmového ducha a vzpomínek na antické olympijské hry. převzato z: 4. ročník BĚHU SATALICKOU OBOROU :00 hod budí mě zvuk dešťových kapek dopadajících na střešní okno. Nejdřív pomalu kap, kap, ale po chvíli intenzita sílí a už je to rychlé bubnování a pořádný slejvák. Nebe zatažené všude a nejvíce nad oborou. Ach, jo. Ale co naděláme, jdeme na to. První úkol dostat manžela a staršího syna z postele a na palouk. 7:06 asi s deseti minutovým zpožděním odjíždějí, uf. Stále vydatně prší. Druhý úkol odvézt starší dceru na metro. 7: 30 jedeme, stěrače pracují na plné obrátky. Třetí úkol vypravit sebe a malé děti do obory. 8 : 45 odcházíme, rozdělávám deštník. Na palouku se pracuje od 7 hod., v 9 hod. je skoro vše připraveno stan s prezentací, vytyčené trasy, stupně vítězů, zábavná stanoviště, zvuková aparatura, informační plakáty a v neposlední řadě START a cílový oblouk. Usedáme k prezentaci, déšť přestávám sledovat, ale asi někdy v tomto okamžiku ustává a začíná se na nás dívat nesmělé slunce. Hurá. A už se vše rozbíhá správným směrem, děti se prezentují, dostávají startovní čísla, trička, lístečky do tomboly. Aby se nikdo nenudil, jsou připravena zábavná stanoviště: lukostřelba, slepecká stezka s vodícími psy, lanové minicentrum, plastová autíčka, domeček a skluzavka pro nejmenší. Dopisujeme startovní listiny a na startu se již chystají vyběhnout holčičky nejmladší kategorie. Výstřel, stopky a je odstartováno. Závod tentokrát není vůbec lehký, při běhu je třeba zdolat velmi bahnité úseky. Není divu, když to nožkám podjede a dítě skončí v blátě celé, ale většina srdnatě vstává a běží dál, bláto, nebláto. Kategorie startují jedna po druhé a na konec je tu letošní novinka rodinný běh. Rodiče, prarodiče, starší sourozenci se řadí na startovní čáře a vybíhají na trať. Původní plán, sečíst pořadí dětí v jejich kategoriích s pořadím rodičů a vydělit počtem rodinných účastníků, vzal za své a šel k ledu. Vítězná rodina byla vylosována a odměněna krásným keramickým zajícem z dílny místní ZŠ. Ale nutno říci, že losování dopadlo velmi spravedlivě a vítězní Sotonovi si zajíce odnášeli naprosto zaslouženě. K tradičnímu vyhlášení vítězů ve všech kategoriích letos přibylo vyhlášení nejmladšího a nejstaršího účastníka závodu. Kdo vydržel, dočkal se závěrečné tomboly. Kolem 13. hod se letošní běh chýlil ke konci a nebe nad námi mělo stejnou barvu jako trička závodníků nebesky modrou. Děkujeme Vám všem, kteří jste i přes nepříznivé meteorologické podmínky přišli. Děkujeme všem pomocníkům a sponzorům. Velký dík patří naší skvělé moderátorce Mery Bendové, která zajistila, že to na palouku opravdu žilo a bylo to slyšet široko daleko. Plánujeme, přemýšlíme, předvídáme, ale i tak víme, že nebylo úplně vše perfektní. Vše domyslet nejde, dojde k improvizaci, která se někdy vydaří, jindy méně. Stále se však chceme snažit, aby si co nejvíce dětí a rodičů Běh oborou užilo co nejlépe. Letos se Vás na startu sešlo 150 dětských závodníků a 35 dospělých závodníků. K. M. * 11 VZLET č. 3 / 2013

12 Jako každý rok máme pro děti připravenu zábavu ve formě plnění sportovních i vědomostních soutěží, tentokrát v po-dání čerta Sylva van Loon. Pro všechny děti se objeví Mikuláš s dárečkem a ty odvážnější můžou projít branami pekla pekelného! Předpokládaný konec je cca 19,00hod. Více fotografií ze závodu najdete na Převzato z internetových stránek T.J.Satalice Dne od 17,00 hod je pro vöechny malè i velkè v Sokole KarlÌn p ipravena Olympi da s Mikul öem a Ëertem! Vstupné: členové T.J. Sokol Karlín 70,-Kč nečlenové T.J. Sokol Karlín 100,-Kč (v ceně Mikulášský balíček ) Žádáme všechny zájemce, aby se přihlásily v rezervačním systému. Důvodem je, abychom měli dostatek přepravených balíčků a Mikuláš tak obdaroval všechny. Těšíme se na všechny hříšníky i nehříšníky,brrrr!!!

13 Na pomoc cvičitelům Cviky na uvolnění páteře Doporučujeme Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale potřeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte pomalu, tahem - nikoli švihem. Každý cvik opakujte 5-10x, s krátkým odpočinkem. Dbejte na rytmus dýchání. Mějte na paměti, že cviky je třeba provádět tak, aby nezpůsobovaly nebo nezvětšovaly bolest. V žádném případě by bolest neměla přetrvávat déle než 12 hodin po cvičení. CVIČENÍ NA BEDERNÍ PÁTEŘ CVIČENÍ V KLEČE Natažené paže opřete o podložku asi cm vysokou a zpevněte břišní a hýžďové svaly. Střídavě co nejvíce vyhrbujte a prohýbejte bederní páteř. V téže poloze vychylujte vždy na stejnou stranu hlavu a horní polovinu trupu a současně pánev a nohy. Soustřeďte se, aby pohyb probíhal pouze v bederní páteři. Neprohýbejte se v kříži. Provádějte střídavě na jednu a na druhou stranu. CVIČENÍ V LEŽE Jednu paži zvedněte co nejvíce stranou a podívejte se za ní. Zvednutou paží několikrát zapružte (neprovádějte však švih). Opakujte 3-5x na jednu stranu a pak opět 3-5x na druhou stranu. Vleže na zádech pokrčte kolena a krční a bederní páteř v přitlačujte k podložce. Kolena nechte pokrčená a mírně roztáhněte nohy od sebe. Zvolna přetáčejte kolena na jednu stranu a současně hlavu na druhou stranu. Vleže na boku natáhněte nohu, která je vespod, nohu nahoře pokrčte a zaklesněte za lýtko či do podkolení nebo výše. Pak otáčejte horní polovinou trupu, rameny a hlavou, kolik vám volný pohyb v páteři dovolí. Opřete ruku o pokrčené koleno a při nádechu proti ní mírně zatlačte směrem vzhůru od podložky. Vydržte asi 5 sekund a při výdechu uvolněte. Pak zvětšete rotaci bederní páteře tlakem ruky k podložce a několikrát lehce zapérujte. Cvik opakujte na obě strany. Vleže na zádech s pokrčenými koleny předpažte a nadechněte se. Při výdechu postupně zvedejte hlavu, ramena a lopatky od podložky. Pomalu pokládejte zpět a uvolněte se. Pokrčené nohy mírně roznožte.s nádechem postupně zvedejte pánev a hrudní páteř do výše lopatek, s výdechem se vracejte zpět a bederní páteř přitiskněte k podložce. Skrčte kolena nad břichem a uchopte je rukama. Hlava zůstává na podložce. Při nádechu tlačte kolena do dlaní, při výdechu se uvolněte a přitáhněte kolena k hrud-níku. CVIČENÍ VE STOJI Vleže na břiše vzpažte, hlavu opřete o čelo. Vytahujte co nejdále střídavě pravou ruku a levou nohu a naopak. Vleže na břiše opřete čelo o složené ruce. Skrčte jednu nohu a přibližujte k sobě koleno a loket. Provádějte střídavě na obě strany. V mírném stoji rozkročném uvolňujte bederní páteř mírnými záklony a úklony. Páteř přitom zpevněte dlaněmi nad procvičovaným místem. Záklony a úklony provádějte ve výdechu s opakovaným zapružením. Lopatky a ramena táhněte šikmo dolů k páteři. Dlaně směřují vpřed. Zatáhněte břicho a hýždě. Zdroj: leták Ministerstva zdravotnictví ČR

14 éupnõ N»ELNICTVO INFORMUJE Termínová listina Datum Název Místo Jednodenní tématický zájezd do Sezimova Ústí Sezimovo Ústí u příležitosti Památného dne sokolstva ročník běhu do Vyšehradských schodů- Závod Praha2, S. Vyšehrad, Rašínovo nábř. 24, se koná u příležitosti Památného dne sokolstva Běh Karlínským sadem, 32.ročník Praha 8,Karlín,Kaizlovy sady Běh Karlínským sadem, 31.ročník běhu Praha 8, Karlín Kaizlovy sady všech kategorií Klaunská olympiáda, akce pro veřejnost Praha 8, Karlín, Malého Sokolové pražanům, akce v rámci Týdne Praha 1 Praha 1-Kampa pohybu Školení cvičitelů všestrannosti Praha 4,.S. Praha Podolí, Podolská 90/5, základní část, IV. třída Zájezd pro děti a mládež (věk let) do Pa- Terezín, Praha mátníku Terezín a návštěvu Vojenského historického muzea v Praze Seminář PP - Zálesácký závod zdatnosti Třebíč Jurenkova osada u Studence - stanová základna Sokola Třebíč Zájezd do býv. koncentrač. tábor Mathausen Praha - Mathausen Oblastní sraz cvičitelů žactva Plzeň T. J. S.Plzeň I, Štruncovy sady O pohár starostů pražských žup pro dospělé Praha, Tyršův dům - plavecký stadion i dětské plavce RETRO TEXASKY 3. setkání příznivců Praha, Tyršův dům, Újezd 450 těloc.t1 diskotékových tanců 80.let Podzimní setkání Toulky sokolskou minulostí Praha, vršovickí sokolovna ročník volejbalového turnaje O štít Roudnice n.l. sport. hala Pod Lipou 17. listopadu Nabídka ÚŠ ČOS Říjen Podzim v hodinách RDPD 27/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Míče a padák pro nejmenší 28/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Cvičitelé aerobiku III. třídy--1. konzultace 29/13 školení Praha ÚŠ ČOS Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy III. třídy konzultace 30/13 školení Praha ÚŠ ČOS Cvičíme a zpíváme si! Hudebně-pohybové formy cvičení pro děti ve věku 4-9 let 31/13 seminář Brno ÚŠ ČOS Listopad Tvorba sestav SG - sokolské všestrannosti školení Praha ÚŠ ČOS + rozhodčí SG 32/13 + doškolení Jak na granty? 33/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Jak můžeme zlepšit vnitřní komunikaci 34/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Cvičitelé aerobiku III. třídy-2. konzultace 29/13 školení Praha ÚŠ ČOS Elixír mládí čínských císařů 35/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Pohybové hry s hudbou 36/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Aktivní po padesátce 37/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Předškoláci v pohybu V. 38/13 seminář Praha ÚŠ ČOS Cvičitelé zdravotní těl. výchovy III. třídy 30/13 zkoušky Praha ÚŠ ČOS Prosinec Setkání seniorů v TD 39/13 Praha ÚŠ ČOS Cvičitelé aerobiku III. třídy 29/13 zkoušky Praha ÚŠ ČOS Leden Cvičitelé aerobiku II. třídy- 1. konzultace školení Praha ÚŠ ČOS Cvičitelé zdrav. těl. výchovy II. třídy- 1. konzul. školení Praha ÚŠ ČOS VZLET č. 3 /

15 INFORMACE éupnõho VZDÃLAVATELSK HO ODBORU S O K O L P R A H A V R Š O V I C E VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR - VĚRNÁ GARDA spolu se vzdělavatelským odborem župy Jana Podlipného Vás zvou na které se bude konat v pátek dne 15. listopadu 2013 v 17 hod. v klubovně vršovické sokolovny Vršovické nám. č. 111 (hlavní vchod) Program : přednáška Dr. Burianové: Odívání v první republice hraje cimbálová muzika Kyčera pásmo muziky Dolina hrají spojené muziky Dolina a Kyčera na přání posluchačů Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM Praha 1. L.F. Univ. Karlovy a S. Praha Král. Vinohrady Vás srdečně zve na SBOROVÝ KONCERT, konaný u příležitosti 25. výročí založení sboru sbormistři: Vladislav Souček a Zdena Součkováa Piccola orchestr, dirigent M. Valášek, Jitka Nešverová klavír, Na programu m.j. W.A. Mozart: Korunovační mše, A. Dvořák: Cyklus V přírodě v 19,30, kostel sv. Salvátora, Praha 1, Salvátorská ul. Tram : č. 4, 22, Vršovické nám. č. 7, 2 4 Bohemians Pořad Vánoční koledy se uskuteční v sobotu 14. prosince 2013 v 16 hod. Zveme srdečně i nečleny naše příznivce Krátce ze zasedání župního předsednictva, konaného dne starosta T.J. Praha Královské Vinohrady br. Uhlíř poslal e- mail starostům naší župy, ve kterém žádá informace o aktuální ělenské situaci jako podklad pro průzkum příčin úbytku členů ve většině jednot - v sobotu od 14,00 hod. bude probíhat Den dětí sokolské župy Jana Podlipného v objektu vinohradské sokolovny. Akce se bude konat u příležitosti Památného sokolského dne ( ) - (uskutečnila se) ve středu 16. října se uskuteční vernisáž putovní výstavy fotografií z událostí konaných ke 150. výročí vzniku Sokola, zabezpečuje ses. Viktorinová (vernisáž byla úspěšná) Starosta T.J. Hostivař br. Barták poděkoval br. Uhlířovi z T.J. Praha Královské Vinohrady a br. Pilousovi z T.J. Praha Vršovice a souboru loutkového divadla Pražský Sokolíček z T.J. Sokol Pražský za okamžitě nabídnutou pomoc při řešení následků povodně, která postihla hostivařskou sokolovnu. Zprávy z vyšších složek: se uskutečnil 10. sjezd ČOS. V jeho průběhu bylo výborem ČOS zvoleno nové předsednictva ČOS. O jeho složení informoval časopis VZLET v minulém čísle. Po valné hromadě župy a změně členů předsednictva župy došlo ke změně osob, které mají podpisové právo k bankovnímu účtu. Předsednictvo jednomyslně rozhodlo, že podpisové právo k župnímu bankovnímu účtu získávají: - Ing. Luděk Barták - starosta župy - Ing. Aleš Müller - místostarosta župy (v podpisovém právu pokračuje) - Ing. Vladimír Šilhán - jednatel župy - Jana Bartová - tajemnice župy (v podpisovém právu pokračuje) Starosta župy navrhl, aby dne v 17,00 hod. v den Památného sokolského dne, položili v Tyršově domě členové naší župy, kteří se slavnosti účastní kytici k soše dr. Miroslava Tyrše. Po pietním aktu v TD se od 19,00hod uskuteční v sokolovně na Královských Vinohradech přednáška starosty vinohradské jednoty br. J.B.Uhlíře na téma Sokol a sokolské odboje (neskutečnilo se pro malý počet posluchačů). ZRCADLO éupy - starosta župy vyzval vedení tělocvičných jednot, aby v den 28. října 2013, na který připadají oslavy 95. výročí vzniku Československé republiky, zajistila vyvěšení státních nebo sokolskch vlajek na budovách sokoloven Br. Uhlíř navrhl, aby byl napsán dopis starostce ČOS ses. Haně Moučkové ohledně budoucího vývoje Sokola. Po delší diskusi návrh přijat nebyl, ale br. Müller navrhl uspořádat na konci října výjezdní seminář pro členy předsednicta, náčelnictva a další zájemce župy na téma: jak zvýšit počet členů, taktika a strategie Sokola. Návrh byl přijat, ale pro velký počet akcí v tomto období (volby, vzdělávání cvičitelů III. a IV. tř. a další cvičitelské aktivity) byl termín pořádání semináře odložen. Koncem října končí termín pro podávání žádostí o granty MHMP. K těmto žádostem je nutno přiložit čerstvě ověřené stanovy ČOS - kancelář sekretariátu župy potřebný počet stanov zajistí. Naše župa obdržela na letošní rok pro župní odbor sportu dotaci MŠMT v hodnotě Kč na župní sportovní akce. O tuto finanční podporu se mohly tělocvičné jednoty, které chtějí tyto sportovní akce, případně soutěže zajistit (ještě v tomto roce), do přihlásit předsedovi odboru sportu br. Kačmaříkovi. Komise OS župy tyto finanční prostředky mezi žádající jednoty rozdělí. Starosta župy požádal náčelnici župy ses. Fischerovou, aby dořešila stížnost ses. Kolářové z T.J. Libuš na odmítnutí cvičenek z Libuše zúčastnit se župního Sletu po Řípem. Do měla župa odevzdat ústředí ČOS žádost o dotace MŠMT - TVZ na rok K této žádosti (tzv. jeden dlouhý řádek) musely jednoty dokládat také statistiku svých členů s údaji o jejich činnosti k V údajích předávaných některými jednotami byly velké nedostatky, je potřeba těmto údajům věnovat větší pozornost, je to důležitý podklad pro dotace z MŠMT pořádá župní vzdělavatelský odbor jednodenní zájezd do Sezimova Ústí a Tábora. (Zájezd byl s úspěchem uskutečněn) pořádá náčelnictvo župy výjezdní zasedání do Roudnice nad Labem, kde kromě stanoveného programu je záměrem též navázat družbu s tamější tělocvičnou jednotou. (Pro malý počet přihlášek bylo zasedání zrušeno). 15 VZLET č. 3 / 2013

16 začala okupace pohraničí ČSR. Sokolům bylo zabráno 120 sokoloven, 232 letních hřišť, 53 biografů a další majetek odstoupil ze svého úřadu prezident dr. Edvard Beneš přijat program připouštějící v Praze pouze kališnické náboženství v duchu kompaktát a to bez vyjímek zemřela Klemeňa Hanušová, první sokolská cvičitelka, odchovankyně Tyršova, průkopnice ženského tělocviku u nás spáchal z nevyjasněných důvodů sebevraždu pl. Jiří Švec, obětavý sokolský pracovník (je po něm pojmenována jedna ze žup) vyhlášena Československá republika. Starosta ČOS JUDr. Josef Scheiner byl Národním výborem pověřen organizováním branné moci byl v Praze položen základní kámen k Tyršovu domu, do kterého byly vloženy pergamenové listy všech sokolských žup začal v Kolíně cvičit řemeslný dorost (počátek sokolského dorostu) zemřel Vojtěch Sucharda, sochař, restaurátor, řezbář a loutkář. Se svojí ženou založili v r divadlo Říše loutek byly schváleny stanovy ČOS (sjednocení sokolských jednot pod jedno vedení) Přemysl Otakar II. složil do rukou papežského legáta guelfskou přísahu papeži a Vilémovi Holanskému historicky první hejtmankou v ČR byla zvolena v Plzeňském kraji M. Emmerová Z kroniky české a sokolské zemřel v Praze Josef Barák, novinář a jeden ze zakladatelů Sokola. Je autorem sokolského pozdravu Nazdar úspěchem závodního družstva ČOS vedené náčelníkem ČOS JUDr. J. Vaníčkem skončily mezinárodní tělocvičné závody v Paříži se 1. náměstkem starosty města Prahy stal člen ČOS JUDr. J. Podlipný bylo slavnostním představením Smetanovy opery Libuše znovu po požáru otevřeno Národní divadlo byl veřejně oznámen objev historicky prvního českého dinosaura (učiněný na jaře stejného roku) Na české území byly umístěny ruské rakety středního doletu jako reakce na aktivitu USA (pozn. red.: též téma písně Jaromíra Nohavici Rakety) se usnesly Moravskoslezské župy na vstupu do ČOS se narodil Jaroslav Stýblo, Tyršův pobočník, jeho nástupce v redakci časopisu Sokol vznikla župa Pražská, jako pátá ve středočeském regionu začal Sokol Pražský cvičit v nové budově, postavené starostou Jindřichem Fügnerem se v Semilech narodil dr. František Ladislav Rieger, významný politik, člen Sokola ve svatém Vítu sloužena zádušní mše za Karla IV se vrátil T.G.M. z emigrace do Prahy zemřel PhDr. Karel Čapek - spisovatel a novinář PhDr. Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) Český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf. Narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře Antonína Čapka. Matka sbírala slovesný folklor. S rodiči se brzy přestěhoval do Úpice kde byl v místním kostele 13. ledna 1890 pokřtěn. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové, odkud musel (po odhalení jím organizovaného protirakouského spolku) přestoupit na gymnázium v Brně. Roku 1915 ukončil studium na Filosofické fakultě UK v Praze, poté studoval filosofii v Berlíně a Paříži. Pro svou nemoc nebyl odveden do armády a nemusel bojovat v první světové válce, přesto byl touto válkou velmi ovlivněn. Po ukončení studia krátce působil jako vychovatel v šlechtické rodině (v roce 1917 byl domácím učitelem Prokopa Lažanského na zámku Chyše), brzy však přešel k novinařině. Působil jako redaktor v několika časopisech: Národních listech ( ), Nebojsa ( ), Lidových novinách (od r. 1921). Z Národních listů odešel v roce 1921 na protest proti vyloučení svého bratra z redakce a proti politickému (protimasarykovskému) směřování listu.v letech byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla. V letech byl prvním předsedou Československého PEN klubu. 26. srpna 1935 se na vinohradské radnici oženil s herečkou a dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovou.Je pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze. Roku 1995 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka. Jeho nejznámnější díla jsou např. R.U.R (1920), Továrna na absolutno (1922), Krakatit (1922), Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy (1929), Dášeňka čili život štěněte (1933), Válka s Mloky (1936, příprava zfilmování v r. 2013) a další. PhDr. Karel Čapek vymyslel slovo Robot, které se stalo mezinárodním slovem. převzato z internetu VZLET č. 3 /

17 S O K O L Õ K Župy Jana Podlipného Příloha časopisu VZLET P R O D Ě T I A M L Á D E Ž Oddílová výprava v mlze jak se dostat v pořádku do cíle! Podzim je tady a při oddílové výpravě v přírodě se Vám může stát, že krásné slunečné počasí se během chvíle změní v mlhu, kdy není vidět ani na krok. Víte jak se správně zachovat, aby jste se všichni v pořádku dostali do cíle oddílové výpravy? Mlha patří mezi jednu z nejnebezpečnějších povětrnostních složek se kterou musí táborník počítat. Často se objeví v horách s neobyčejnou rychlostí, zaplaví celé okolí a zcela znemožní orientaci a výhled. Zkresluje vzdálenost a působí často velmi tísnivě na duševní stav člověka. Je nepříjemným zdrojem pomalého, ale soustavného promáčení oblečení a batohu. Mlha je oblak, který leží bezprostředně nad zemí a výrazně omezuje viditelnost na vzdálenost nižší než 1 km. Vzniká kondenzací vodní páry v přízemní vrstvě vzduchu. Skládá se z malých vodních kapiček nebo drobných ledových krystalků rozptýlených ve vzduchu. Mlha se od oblaku odlišuje pouze tím, že se dotýká zemského povrchu, zatímco oblak nikoliv. Ochlazování vzduchu nad zemským povrchem, které způsobuje vznik mlhy, může být vyvoláno různými faktory. Mlha vzniká jako důsledek kondenzace v přízemní vrstvě vzduchu. Vzniká tehdy, poklesneli teplota vzduchu na teplotu rosného bodu (je to teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %)). Mlha se častěji tvoří v místě zasaženém odpadními látkami - exhalacemi. Ty vytvářejí kondenzační centra vhodná pro vznik mlhy. V mlze postupujeme tak, že si nejdříve uděláme rychle pochodový film naší tůry. Neustálé rozkládání mapy v mlze by ji poškodilo. Určíme jednotlivé orientační body v co nejkratších vzdálenostech. Pečlivě je nakreslíme do filmu, určíme jejich jednotlivé azimuty, které k jejich kresbě připíšeme. Změříme podle mapy jejich délku, případně výškové rozdíly. Na každý kilometr pochodu v mlze počítáme 20 minut. Ke zdolání výškového rozdílu 100 m počítáme rovněž 20 minut. Provedeme přesný časový rozpočet a pak se vydáme na další cestu. Do čela skupiny dáme člověka rozvážného, který jde stále stejným tempem. Druhý jde vedoucí skupiny s kompasem a s pochodovým filmem. Pak následují ostatní členové skupiny, kterou uzavírá zkušený turista. Rozestup podle viditelnosti. Ve zvlášť husté mlze se navazujeme na lano. Určíme azimut k nejbližšímu orientačnímu bodu. První vykročí ve směru azimutu a napne jeho směrem lano, které slouží jako ukazatel cesty pro ostatní. Každou chvíli kontroluje vedoucí skupiny pomocí kompasu azimut. Kompas má připevněný na ruce, kdyby náhodou v mlze o něco zakopl a upadl. Za pochodu se nehádá a nedohaduje o správnosti pochodu. Když skupina došla do prvního cíle, na orientační bod 1, postupuje k dalšímu. Při lepší viditelnosti, kdy se účastníci navzájem vidí, jde vedoucí skupiny vzadu a pomocí kompasu řídí a kontroluje směr pochodu. Pohyb přes vodu (potok): Pokud nemůžete přejít bezpečněji přes lávku, zkuste najít brod s pevným dnem. Přecházejte raději mezi zákrutami než v nich, voda zde může být hlubší, proud rychlejší a dno vymleté. Při přechodu vody použijte hůl či hůlky pro zlepšení stability. Buďte obutí. Postupujte pomalu, tělem kolmo na proud, dělejte malé kroky. Prozkoumejte nejprve dno nohou, teprve pak na ni přeneste váhu. Dávejte pozor na kluzké, mechem a trávou pokryté kameny. Též předvídejte problémy u viklavých, vodou podemletých kamenů. převzato z knížky Mirka Vosátka Encyklopedie táborníka, Mladá fronta Praha 1971 a z internetu 17 VZLET č. 3 / 2013

18 Hrajeme sportovní hry Milé děti, víte jak se správně hrají sportovní hry? Seznámíme vás se základními pravidly něterých sportovních her. 4. DÍL - INDIAKA (INDIACA) Abychom si mohli tuto sportovní hru zahrát potřebujeme volejbalovou síť a plochý míček s pery - Indiaku (obr. vlevo). Míček je možné koupit třeba zde: Tato hra pod názvem Peteca existuje několik set let mezi domorodci Jížní Ameriky. Vznik Indiaky se datuje do roku 1936, kdy si učitel tělocviku Karl-Hans Krohu přinesl hru Peteca s sebou do Německa. Krohu upravil kožený váček naplněný moukou, ke kterému byla přilepena pera, na tvar který má Indiaka v současnosti. Dne 26. května 2000 byla v Berlíně založena mezinárodní asociace Indiaky. První světový pohár se konal v srpnu 2001 v Estonsku. Indiaka se může hrát v přírodě nebo v tělocvičně. Základní pravidla: Snahou hráčů je odbít Indiaku povoleným způsobem tak, aby se dotkla hrací plochy soupeře nebo donutit jej k chybě. Cílem soupeřících stran pak je překonání soupeře v počtu získaných bodů a setů. Hracím nástrojem je Indiaka. Je to malý váček (ve velikosti asi menší pěsti), do kterého se udeří rukou. Čtyři vodící pera zaručují, že váček po úderu rukou odletí vycpanou spodní částí na soupeřovo hřiště. Hřiště má tvar obdélníku. Počty hráčů mohou být od 2 do 6 členů v jednom družstvu, výška sítě od 2,0-2,35 m a rozměry hřiště od 9 x 18 m až po nejmenší 6 x 13,4 m. O volbě strany rozhoduje před každým zápasem los. Hráči utvoří na hřišti dvě linie - pod sítí a u základní čáry. Během hry mohou hráči svá místa libovolně měnit, avšak při novém podání musí hráči znovu zaujmout své původní rozestavení. Při každé změně práva podání se hráči družstva, které je na podání, přemístí ve směru chodu hodinových ručiček o jedno místo dál (jako při volejbale). Podání provede hráč, který stojí na pravé straně hřiště za základní čarou. Podání se provede kruhovým úderem ruky zdola nahoru. Indiaka se musí tak dlouho držet v ruce, dokud se úderová ruka nedotkne spodku Indiaky. Přitom 4 řídící pera ukazují při podání směr letu. Podání nesmí být blokováno. Stejně jako ve volejbale má družstvo povolené tři dotyky míčku a dovoleno je také blokování (mimo podání). Každá chyba znamená zisk bodu pro jedno či druhé družstvo. Za chybu se považuje například to, když hráč neodbije nebo odbije Indiaku zpět k soupeři a ta spadne v jeho území nebo mimo hřiště či se dotkne sítě. Chybou je také, pokud odbije Indiaku tak, že se dotkne vlastního spoluhráče, neodbije Indiaku při podání s napřaženou rukou, dotkne se Indiaky 2x za sebou, nebo družstvo potřebuje více než tři dotyky k tomu, aby odbilo Indiaku zpět k soupeři. Změna stran se provede vždy po odehrání jednoho setu. Podání v novém setu má to družstvo, které v předešlém setu nepodávalo. Vítězem setu se stává ten, kdo dřív získá 15 bodů. Hraje se na dva vítězné sety do 25 bodů. Set musí skončit nejméně rozdílem dvou bodů. Blokování: je to herní činnost, při níž se přehrazuje určitý prostor nad sítí s cílem: zabránit přeletu míčku (Indiaky) do vlastního pole, srazit míček do pole soupeře, odrazit míček vzhůru a dozadu do vlastního pole a vykrýt určitý prostor vlastního pole ve směru útoku soupeře. Blokování mohou provádět pouze hráči přední řady. Podrobná pravidla najdete na: Zahrajte si s námi! Hry na kdykoliv CHYTRÁ HORÁKYNĚ Počet hráčů: libovolný Pokračování příště Pomůcky: žádné Doba trvání: do 30 minut Hra vychází z pohádky Boženy Němcové Chytrá horákyně. Účastníci po rozdělení nejlépe do pětičlenných družstev řeší v časovém limitu (do 15 minut) hlavní úkol této pohádky: jeden z nich se dostaví a absolvuje čestné kolo před králem ani pěšky ani na voze, ani nahý, ani ustrojený, ani bos, ani obutý." Porota nejoriginálnější provedení náležitě odmění. Převzato z VZLET č. 3 /

SOKOL. Osudové desetiletí Sokola. Èasopis Èeské obce sokolské

SOKOL. Osudové desetiletí Sokola. Èasopis Èeské obce sokolské Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL listopad 2014 Tradiční výstup na Blaník Sokolové se připomenuli výročí vzniku samostatného československého státu na českém památném vrchu Memoriál Jana Gajdoše 2014 Na

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

SOKOL. Rok 1968 v historii Sokola. Èasopis Èeské obce sokolské

SOKOL. Rok 1968 v historii Sokola. Èasopis Èeské obce sokolské Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL 78 2014 V Tyršově domě k návrhu zákona o podpoře sportu V sídle ČOS se konala veřejná rozprava k návrhu zákona o podpoře sportu Sokolští táborníci jako Vikingové i detektivové

Více

Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL. Parkour moderní sport v nabídce Ústřední školy Členové sokolské obce mají možnost seznámit se s tímto novým sportem

Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL. Parkour moderní sport v nabídce Ústřední školy Členové sokolské obce mají možnost seznámit se s tímto novým sportem Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL leden 2014 Přebor ČOS v TeamGymu Junior Bojovalo se i o nominaci na mistrovství České republiky Parkour moderní sport v nabídce Ústřední školy Členové sokolské obce mají

Více

SOKOL. Parkour Workshop umění pohybu. Èasopis Èeské obce sokolské

SOKOL. Parkour Workshop umění pohybu. Èasopis Èeské obce sokolské Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL duben 2014 Senioři ze sokolské všestrannosti se již podruhé setkali v Praze Víkendové setkání navázalo i tentokrát na tradici sokolských tajných výletů Česká hymna v Doha

Více

esokol leden E LEktronICkÝ z pravodaj Č EskÉ o BCE s okolské

esokol leden E LEktronICkÝ z pravodaj Č EskÉ o BCE s okolské E LEktronICkÝ z pravodaj Č EskÉ o BCE s okolské esokol leden e 2013 ZPRAVODAJSTVÍ Jednání výboru ČOS 2 Slavnostní předání 3 sokolských vyznamenání Konkurz na skladbu 4 pro světovou gymnaestrádu Sraz župních

Více

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské Časopis České obce sokolské SOKOL březen 2013 Sokolové vzdali poctu T. G. Masarykovi Sokolské prapory vlály v Lánech i na Hradčanském náměstí Tajemství úspěchu vršovických judistů Dva členové oddílu reprezentovali

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

SOKOL e. E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

SOKOL e. E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ SOKOL e 4 ZPRAVODAJSTVÍ Na sokolské odbojáře 2 nezapomínají Sletové přípravy 3 nabírají tempo Reprezentovali jsme 4 5 Českou republiku na Gymnaestrádě v Lausanne

Více

sokol e e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské

sokol e e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské sokol e 1 ZPRAVODAJSTVÍ Metodika v Sokolských 2 souzvucích Jak objednat na 2 e-shopu ČOS Vzpomínka na Václava Havla 3 POZVÁNKY Pozvánky žup a jednot 4 Kalendář

Více

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů...

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů... ZÁŘÍ 2013 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 9., ROČNÍK XXII Hřiště na Horáckém náměstí a další letní novinky Vážení spoluobčané, Pétanque hříště na Mokré Hoře Slovo starosty Orelské

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více

SOKOL. Reprezentovali jsme na Eurogymu 2014 Padesátičlenná sokolská výprava šířila dobré jméno Sokola i České republiky ve švédském Helsingborgu

SOKOL. Reprezentovali jsme na Eurogymu 2014 Padesátičlenná sokolská výprava šířila dobré jméno Sokola i České republiky ve švédském Helsingborgu Časopis České obce sokolské SOKOL Odkaz 8. října a projekt Legie 100 V Památný den sokolstva si připomeneme památku všech sokolů, kteří položili své životy za svobodu a národní samostatnost Česká obec

Více

SOKOL. Vícebojařská naděje z Hradce Králové. Časopis České obce sokolské

SOKOL. Vícebojařská naděje z Hradce Králové. Časopis České obce sokolské Časopis České obce sokolské SOKOL červen 2014 Sokol ve víru Velké války Koncem července si připomínáme vypuknutí 1. světové války Zdařilá premiéra nového sokolského divadla Několik sokolů z různých jednot

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a dalších

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

září/říjen 2014 Vzdělavatelské Listy Stojíme pevně, přípraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat...

září/říjen 2014 Vzdělavatelské Listy Stojíme pevně, přípraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat... září/říjen 2014 Vzdělavatelské Listy Stojíme pevně, přípraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat... obsah, úvod Stojíme pevně, připraveni s novou silou za lepší příští své drahé

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

Znovuotevření staré budovy základní školy

Znovuotevření staré budovy základní školy červenec, srpen, září 2013 109 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Znovuotevření staré budovy základní školy Od roku 2007 byla stará budova školy uzavřená statikem z důvodu nebezpečí

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a

Více

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Duben 2011 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2011 V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 22.3.2011 ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada

Více

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského.

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Duben 2010 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2010 V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 24.3.2010 ve Fügnerově sále sokolovny Valná

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar! Sokolské souzvuky. č. 2 - únor 2014 ročník 4.

Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar! Sokolské souzvuky. č. 2 - únor 2014 ročník 4. Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar! Sokolské souzvuky č. 2 - únor 2014 ročník 4. Kalokagathia se stala ideálem demokratického antického Řecka a Tyršovou vůdčí myšlenkou při zakládání Sokola. Podle

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar! Sokolské souzvuky č. 3 - březen 2015 Ročník 5.

Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar! Sokolské souzvuky č. 3 - březen 2015 Ročník 5. Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar! Sokolské souzvuky č. 3 - březen 2015 Ročník 5. Posuzuj jenom sebe, i to je nesmírně těžké, ale při posuzování velkých a tím spíš vynikajících lidí to přenech

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

Kronika Městské části Praha 14 2013

Kronika Městské části Praha 14 2013 Kronika Městské části Praha 14 2013 Mgr. Tereza Střelbová Kronikářka Bc. Radek Vondra Starosta Obsah Úvod... 5 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2013... 6 1. Události z České republiky... 18 2. Události ze světa... 36 3.

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více