zdarma duben 2011 Jaro je ideální doba na to, začít dělat něco pro své zdraví. Někteří, lépe řečeno některé, už začaly. Více na straně 8.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdarma duben 2011 Jaro je ideální doba na to, začít dělat něco pro své zdraví. Někteří, lépe řečeno některé, už začaly. Více na straně 8."

Transkript

1 Zpravodaj z Kamenice zdarma duben 2011 Jaro je ideální doba na to, začít dělat něco pro své zdraví. Někteří, lépe řečeno některé, už začaly. Více na straně 8. Jaké kompetence má v naší obci starosta a místostarosta? Čtěte na str. 5. Mnozí pěstitelé jistě ocení novou rubriku Rady zahrádkářům na str. 9. Jak se na jaře začít hýbat a neublížit si? Dočtete se v rozhovoru s PhDr. Jaroslavou Otáhalovou na str Kde je možné se v obci Kamenice při výletech, procházkách a túrách občerstvit? str. 11 Jak dopadla anketa Skatepark? Podrobnosti na str. 15. Poruchy veřejného osvětlení hlaste výhradně na podatelnu Obecního úřadu Kamenice. Telefon: , Konzultace k výstavbě kanalizace a vodovodu každou středu od do hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

2 2 Zpravodaj z Kamenice duben 2011 ÚVODNÍK Jistě mi dáte zapravdu, že zima byla letos dlouhá. Mnozí z nás, mě nevyjímaje, určitě jásají nad stále teplejším a slunečnějším počasím a tráví čím dál více času venku v přírodě. Za ploty už jsou vidět ti nejpečlivější, kteří čistí své zahrádky od staré trávy a připravují záhonky pro novou zahrádkářskou sezónu. Vzhledem k tomu, že je v naší obci velké množství těch, kteří mají svoji vlastní zahrádku, zařadili jsme do Zpravodaje novou rubriku, která, jak doufáme, přispěje svými radami k pěstitelským úspěchům zahrádkářů. Ovšem čisto by nemělo být jen za ploty zahrad, ale také před nimi. V dubnu se proto v některých osadách konají také nejrůznější akce na jarní úklid okolí. Ale i tam, kde nikdo žádnou podobnou akci nezorganizoval, určitě není těžké, aby se každý sám chopil iniciativy. A dokonce podle mého názoru není nutné, aby tak každý činil právě v dubnu. Vždyť zvednout kdykoliv po cestě plastovou lahev a odnést ji do kontejneru zas tolik námahy nestojí. Otázka je, jak je možné, že se vůbec ona plastová lahev na zemi povaluje, ale nad tím bych teď nechtěla polemizovat. Na jaře se mnozí snaží rozhýbat svá, po zimě možná trochu zlenivělá těla, ať už je to turistikou, běháním, jízdou na kole, anebo již zmíněnou prací na zahrádce. Určitý návod na to, jak se hýbat a neublížit si, nám možná může dát i rozhovor s paní Jaroslavou Otáhalovou v tomto vydání Zpravodaje. Jaro každopádně přináší určitou změnu do našich životů. Změnami v této době prochází také Zpravodaj. Z šéfredaktora se stala šéfredaktorka, redakční radu obohatili přítomností i svými novými podněty noví členové, a právě v důsledku těchto změn začíná i Zpravodaj nabývat nových podob: nové nápady, nové rubriky, nová grafická podoba. Snažíme se, aby Zpravodaj nebyl jen jakousi vývěsní tabulí obecního úřadu, kterou každý měsíc co měsíc dostává zdarma do své schránky. Rádi bychom, aby se Zpravodaj z Kamenice stal měsíčníkem, který nejen informuje o dění v obci Kamenice, ale také reaguje na potřeby a zájmy obyvatel. Zkrátka, aby čtenáři byli rádi, že Zpravodaj máme, a že je právě takový, jaký je. Přeji vám krásné a slunečné jarní dny. Lucie MOUČKOVÁ, šéfredaktorka Odvoz odpadů informace pro majitele rekreačních objektů Pro majitele rekreačních objektů je zachován poplatek za komunální odpad ve stejné výši jako v předcházejících dvou letech 500,- Kč. Poplatek zahrnuje pět jednorázových známek nebo sedm pytlů na komunální odpad s logem firmy OBR. Všichni mohou využívat sběrné nádoby na tříděný odpad (papír, sklo, plasty a nápojové kartony) ve všech osadách obce Kamenice a využít odvoz nebezpečného odpadu v měsíci květnu a říjnu. Jednorázové známky na sběrné nádoby (popelnice) mohou využít ti, kteří jsou v lokalitách, kde zabezpečuje pravidelný odvoz komunálního odpadu firma A.S.A., a.s. Jednorázové známky si každý může v případě potřeby přikoupit na OÚ Kamenice za cenu 75,-Kč/ks. Pytle výhradně s logem OBR mohou využít ti majitelé rekreačních objektů, kteří jsou v nepřístupných lokalitách, kde není zajištěn svoz firmou A.S.A., a.s. nebo nemají sběrnou nádobu. V tomto případě majitelé rekreačních objektů odevzdají pytle na sběrný dvůr v Kamenici (odbočka z ulice Jílovská na Čakovice). Otevírací doba sběrného dvora: Pondělí Pátek Sobota Jiné pytle jsou nepřípustné! Pro zlepšení služeb objede firma OBR v červnu, červenci, srpnu a září (pondělí 6.6., 4.7., 1.8., 5.9.) chatové lokality a odveze pytle, které budou před chatou u plotu. Jiný odpad než komunální v pytlích firmy OBR nebude odvezen. Po zaplacení poplatku budou jednorázové známky a pytle průběžně k vyzvednutí na Obecním úřadě v Kamenici po předložení dokladu o zaplacení poplatku nebo výpisu z účtu. Při placení bankovním převodem nebo složenkou typ C je nezbytně nutné uvést evidenční číslo rekreační chaty + variabilní symbol ve tvaru: xxxx3722 (např. chata ev.č bude mít VS ), jinak nelze platbu identifikovat. Můžete zaplatit také přímo na OÚ v úředních hodinách PO a ST od 8.00 do 12.00; od do hodin. Odvoz nebezpečného odpadu se uskuteční 14. května a8. října Čas a jednotlivá stanoviště budou upřesněna na úředních deskách v osadách obce. Poplatek z rekreačních objektů je třeba uhradit do Občané, majitelé rekreačních objektů, návštěvníci, prosíme, neházejte do nádob na tříděný odpad jiné druhy odpadu, byl by znehodnocen obsah celého kontejneru. Děkujeme. Luboš ŽÁČEK vedoucí OTS ZPRAVODAJ Z KAMENICE, vydává Obec Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, Kamenice, tel. a fax: Redaktorka Lucie Moučková (mou). Zpravodaj z Kamenice přivítá příspěvky od občanů em vždy do 20. v měsíci na adrese nebo dopisem na adresu OÚ Kamenice s heslem redakce na obálce. Cena inzerce ve Zpravodaji z Kamenice: celostránková plošná inzerce: 2000 Kč, půlstrana 1100 Kč, čtvrtstrana 580 Kč, osmina 300 Kč, řádková inzerce: 15 Kč za každé slovo. Ceny uvedeny bez DPH. Inzeráty lze objednat na ové adrese: nebo Uvedené články nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Registrace: MK ČR E Tisk zajišťuje: D-tisk, Jan Drha. Distribuce: OÚ Kamenice a Česká pošta, s. p. Náklad 1800 výtisků, zdarma

3 duben 2011 Policie informuje Vidět a být viděn Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli buď vůbec, nebo příliš pozdě. Rovněž chodci, kteří kráčí po krajnici komunikace, jsou velmi lehce zranitelní. Pokud se ktakovému neosvětlenému chodci připojí další nebezpečné faktory, jako je například mlha, úzká silnice, nebezpečná krajnice, náledí, nepozornost řidiče ale i chodce apod., je to jen krůček k dopravní nehodě, která je často tragická. Ve většině případů, by k takovému neštěstí nemuselo dojít, kdyby ale to v životě neplatí a nikomu život nevrátí. Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou snadno dostupné, a to i cenově. Fluorescenční materiály Zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Reflexní materiály Odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci a cyklisté dají dostatek času! KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES Na obecní úřad přichází množství žádostí o kácení stromů. Vzhledem k tomu, že někteří možná ani nevědí, jak v takovém případě postupovat, přinášíme stručné informace. Kácení stromů nebo keřů je povoleno v době od 1. listopadu do 31. března, tedy v období vegetačního klidu, povolení ke kácení mimo toto období se vydává pouze ve výjimečných případech. Pokud z jakéhokoliv důvodu chcete pokácet stromy nebo keře rostoucí mimo les, je potřeba požádat na obecním úřadě opovolení prostřednictvím formuláře. Výjimku tvoří stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m 2, kdy se povolení ani oznámení nevyžaduje. Bližší informace i formulář ke kácení dřevin jsou k dispozici na Obecním úřadu Kamenice, správní odbor, paní Blanka Bartáková, tel , nebo ke stažení na internetových stránkách Obce Kamenice Lucie MOUČKOVÁ 3 Zpravodaj z Kamenice Děti Děti jsou na silnicích ohroženy víc, než jiní chodci. Jsou méně soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat a předvídat. O to důležitější je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější. Pozor na alkohol nejen za volantem Velmi častým viníkem dopravní nehody bývá také alkohol. Ten však před jízdou nepožijí jen řidiči motorových vozidel, ale velmi často také právě chodci a cyklisté. Vlivem alkoholu pak u všech dochází ke špatnému odhadu vzdálenosti, nesoustředěnosti a špatným reakcím. A pokud se k alkoholu přidá například i rychlá jízda, nastávají situace, kterým by se dalo předejít. Při střetu jsou pak těmi slabšími a ohroženějšími většinou právě chodci a cyklisté, kteří nemají proti vozidlům šanci. Díky alkoholu u řidičů, chodců a cyklistů se mnozí účastníci domů již nevrátili. Policisté Územního odboru policie ČR Praha venkov denně vyjíždějí k dopravním nehodám, které jsou zaviněny z různých důvodů. Nepozornost, rychlá jízda, nebezpečné předjíždění, alkohol, špatný stav vozidla, mlhy, náledí, přecenění svých sil a stále častěji agresivita řidičů. nprap. Štěpánka ZATLOUKALOVÁ, tisková mluvčí PČR Praha-venkov Z REDAKČNÍ POŠTY Bezpečně na silnicích? K napsání těchto řádků mě přiměl jeden neznámý neviditelný cyklista, kterého jsem potkal jednoho březnového večera nedaleko školy. O nešvarech řidičů automobilů toho bylo napsáno dost a mnohdy myslím i neobjektivně. Prakticky každý den se vracím ze svého zaměstnání za šera nebo tmy ve večerních hodinách a často se setkávám zejména v alejích s neosvětlenými cyklisty. Někteří se domnívají, že zadní světlo nebo odrazka stačí, ale neuvědomují si, že je řidič při předjíždění nebo objíždění překážky nemusí bez osvětlení v protisměru vidět. Také chodci mohou snížit možnost kolize s automobily. Na našich silnicích se objevilo mnoho občas i zbytečných značek, ale jedna známá z mého dětství - Choďte vlevo - bohužel zmizela. Často jsme proto v jednosměrce od pošty dolů svědky situace, kdy jdou chodci stejným směrem po obou stranách a na řidičích zůstává trefit se mezi ně. Za všechny řidiče děkuji tímto cyklistům a chodcům, kteří si uvědomují, že nejdůležitější je být viděn a vzájemně se respektovat. Obzvláště při současném stavu silnic, kdy automobilisté i cyklisté musí kličkovat mezi výtluky jako zajíci a na Nové Hospodě a Želivci si místy připadám, jako kdybych měl hranatá kola. A když už jsem u toho Želivce, prý tam v té nepřehledné zatáčce staví nákupní středisko. Už se těším, hlavně v zimě na sněhu a náledí, kdy jsme všichni řidiči rádi, že už máme ten sjezd a zatáčku ve zdraví za sebou. Přeji všem krásné jarní dny. Ing. Petr DVOŘÁČEK

4 4 Zpravodaj z Kamenice duben 2011 Ze zasedání Rady obce Kamenice dne 22. února 2011 Usnesení z jednání Rady obce Kamenice RADA OBCE KAMENICE 1. bere na vědomí: informaci starosty o rozšíření programu Kulturního centra Kamenice o akce společnosti Czechberry, s.r.o. informaci o zájmu společnosti Full, s.r.o. o obnovení jednání o připojení na vodovod Ládví. žádost skupiny podnikatelů zastoupených panem Ing. M. Čermákem a M. Matějů o vytipování vhodného pozemku pro výstavbu domova pro seniory, který by byl ve vlastnictví obce. Rada konstatuje, že pozemek s požadovanými parametry nyní nevlastní. žádost firmy Mikrat, s.r.o. o stanovisko k záměru na parcele č. 654/36, k.ú.těptín stavba malého sportovního areálu a obslužného rodinného domku, nad fotbalovým hřištěm. Navržený obslužný domek neodpovídá regulativům územního plánu z hlediska zastavěnosti na uvedené ploše. žádosti o finanční příspěvky různých společností nebo nadací. informaci Svazu měst a obcí ohledně rušení pošt v malých obcích. bere na vědomí žádosti o vrácení příspěvku na výstavbu vodovodní přípojky paní Marouškové, paní Kroupové a panu Nováčkovi, Ládví. příspěvek na výkon státní správy pro rok 2011 ve výši Kč a příspěvek na školství ve výši Kč. 2. schvaluje: Usnesení č. 1: Rada obce schvaluje podpis smlouvy s vítězem veřejné soutěže na stavbu Kamenice splašková kanalizace, III. etapa Ládví, firmou Zlínstav, a.s. Usnesení č. 2: Rada obce schvaluje vypsání podlimitní veřejné soutěže na technický dozor investora pro stavbu Kamenice splašková kanalizace, III. etapa Ládví. Usnesení č. 3: Rada obce schvaluje dělení pozemků manželů Cíchových. Podmínkou dělení je zachování přístupové komunikace ke všem dotčeným pozemkům. Usnesení č. 4: Rada obce schvaluje organizaci farmářských trhů panem Bínou a paní Koláčkovou v prostoru parkoviště před obecním úřadem. Usnesení č. 5: Rada obce schvaluje změnu režimu objednávání oprav veřejného osvětlení. Veškeré objednávky budou k dodavatelské firmě VV elektroservis, s.r.o. doručovány pouze prostřednictvím pověřených zaměstnanců obce. Usnesení č. 6: Rada obce ukládá bývalému nájemci Pizzerie splatit celkovou dlužnou částku do konce února Usnesení č. 7: Rada obce souhlasí s napojením pozemků parc.č. 515/3, 515/2, 515/5, 515/6 a 61/2 v k.ú. Těptín na kanalizaci a osvobozuje stávající majitele od dnes platných připojovacích poplatků. Pokud dojde ke změně majitelů pozemků, nebo pokud se majitelé pozemků nepřipojí do jednoho roku od vydání tohoto souhlasu, obec není závazkem osvobozujícím majitele pozemků vázána. Osvobození od připojovacích poplatků je kompenzací za souhlas s věcným břemenem pro kanalizaci. Usnesení č. 8: Rada obce souhlasí s dočasným umístěním dvou buněk na pozemku parc.č. 369/6, k.ú. Těptín, paní Elznicové s určitými podmínkami. Usnesení č. 9: Rada obce Kamenice nesouhlasí s rušením autobusové linky č Ze zasedání Rady obce Kamenice dne 8. března 2011 RADA OBCE KAMENICE 1. bere na vědomí: jednání Zastupitelstva obce Kamenice ve středu od 19 hodin v KD Kamenice, hlavním bodem programu bude schválení rozpočtu obce pro rok zprávu o výsledku přezkoumání obce Kamenice za rok zachování všech spojů autobusové linky č. 461 (Strančice - Kamenice KD). vypsání výzvy na obsazení pracovního místa na Stavebním úřadu Kamenice na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou. podpis smlouvy s vítěznou firmou Zlínstav, a.s. na investiční akci Kamenice splašková kanalizace III. etapa. Smlouva bude upřesněna Dodatkem č. 1, ve kterém budou některá kritéria zpřísněna. 2. schvaluje: Usnesení č. 1: Rada obce schvaluje následující ceny za inzerci ve Zpravodaji z Kamenice s účinností od : řádková inzerce 15 Kč/1 slovo, osmina strany 300 Kč, čtvrtina strany 580 Kč, polovina strany 1100 Kč, celá strana Kč. Usnesení č. 2: Rada obce Kamenice schvaluje Kvalifikační dokumentaci pro koncesní řízení Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec a Radějovice. 3. neschvaluje: Usnesení č. 3: Rada obce Kamenice neschvaluje proplácení faktur Obcí Kamenice za rekonstrukci restaurace v Kulturním domě Kamenice.

5 duben Zpravodaj z Kamenice KOMPETENCE STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY Obec Kamenice v rámci své samosprávy definovala, stejně jako to dělají i ostatní obce, sféry svých zájmů. Aby tyto oblasti mohly být sledovány, vyhodnocovány a rozvíjeny, rozdělilo zastupitelstvo zodpovědnost za veškeré agendy mezi své jediné výkonné zástupce, a to starostu a místostarostu. U malých obcí má veškerou agendu na starost starosta, často neuvolněný. U velkých obcí nebo měst je agenda rozdělena mezi mnoho uvolněných zastupitelů. Kamenice zvolila úspornější model, tedy jednoho uvolněného a jednoho neuvolněného zastupitele. STAROSTA Obec Kamenice má neuvolněného starostu. Rozsah činnosti: Zastupuje obec navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po předchozím schválení těmito orgány. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce. Starosta jmenuje a odvolává, se souhlasem krajského úřadu, tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat dle zvláštních předpisů. Nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak, pak starosta: odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok může po projednání s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, může po Policii ČR požadovat spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony. Zastupitelstvo obce stanovilo, že je starosta garantem nad úkoly v oblasti: Strategie, finanční politika, oblast vnějších vztahů, velkých investičních akcí a krizové řízení Oblast strategie obce zahrnuje: stanovení strategie rozvoje obce a strategie při nakládání s majetkem obce Oblast finanční politiky představuje: finanční hospodaření obce, příprava rozpočtového a investičního výhledu a investičních záměrů obce a kontakt s finančními institucemi Kompetence starosty v oblasti vnějších vztahů se zaměřuje na: komunikaci obce, resp. obecního úřadu s ostatními obecními a městskými úřady komunikaci orgánů obce s občany a obyvateli obce a podnikateli koordinaci zahraničních vztahů Oblast územního rozvoje představuje: zásadní otázky územního plánování, tvorbu a realizaci strategických, územně-rozvojových a urbanistických programů obce projednávání záměrů územního a investičního rozvoje s dalšími obcemi zajištění povinností obce v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů územního plánování na životní prostředí, včetně zajištění politiky obce v lesním a vodním hospodářství Oblast krizového řízení se zaměřením na: řízení obce při mimořádné události (požár, povodeň apod.) spolupráce se sborem dobrovolných hasičů v Těptíně Oblast velkých investičních akcí nad 1 mil. Kč se zaměřením na: vodovod a kanalizace II. (probíhající stavba) intenzifikace čističky odpadních vod Kamenice (probíhající stavba) výstavba vodovodu a kanalizace III. Ládví (nová stavba) řízení financování v rámci těchto staveb, vypořádání dotací, čerpání úvěrů plánování a případná realizace stavby pro zvýšení kapacity základní školy v Kamenici zajištění technického dozoru investora pro tyto stavby a spolupráce s ním při hájení zájmů obce MÍSTOSTAROSTA Obec Kamenice má uvolněného místostarostu. Rozsah činnosti: Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Zastupitelstvo obce stanovilo, že je pověřen především těmito kompetencemi a je garantem nad úkoly v těchto oblastech: Oblast inventarizace a správy majetku obce Oblast infrastruktury obce se zaměřením na: plán rozvoje budování a oprav povrchů místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, odpadkových košů, dětských hřišť, sportovišť stanovení priorit obnovy infrastruktury stanovení priorit údržby (plánované opravy, výměny, trasy a priority úklidu sněhu apod.) Oblast školství se zaměřením na: rozvoj školství včetně školství alternativního činnost v oblasti správy a rozvoje předškolních a školních zařízení spolupráce s organizacemi mládeže, organizacemi a občanskými sdruženími, které se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s příslušnými institucemi, místními spolky a oddíly budování a údržbu sportovní infrastruktury obce podporu vybraných sportovních akcí a soutěží Oblast bezpečnosti: zpracování bezpečnostní politiky obce a stanovení bezpečnostních rizik v obci Oblast kultury se zaměřením na: podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů spolupráci s kulturními institucemi působícími v obci s cílem zabezpečit kulturní rozvoj obce organizaci kulturních styků s městy a obcemi v České republice i v zahraničí Oblast církví a náboženských společností se zaměřením na: spolupráci obce s církvemi a náboženskými společnostmi zajišťování potřeb církví a údržbu církevních památek Oblast cestovního ruchu se zaměřením na: aktivní fungování obce v rámci Ladova kraje podporu turismu a cestovního ruchu v jednotlivých osadách organizaci vybraných akci pro veřejnost Oblast životního prostředí se zaměřením na: ekologickou politiku obce v rámci trvale udržitelného rozvoje informovanost obyvatel o aktuálním stavu všech složek životního prostředí správu a rozvoj ploch zeleně v obci zajištění ochrany významných krajinných prvků Oblast odpadového hospodářství se zaměřením na: rozšiřování systému ekologického sběru, třídění a zpracování odpadu optimalizace spolupráce obce s firmami a organizacemi v oblasti odpadového hospodářství Oblast bytové politiky se zaměřením na: záměry obce v oblasti bytové politiky správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví obce Oblast ochrany památek se zaměřením na: politiku ochrany památek a jejich zviditelnění pro turisty i místní obyvatele evidence památek a způsob jejich ochrany, obnovy a údržby Pavel ČERMÁK, starosta Příspěvek starosty byl se souhlasem autora redakčně zkrácen. Plné znění naleznete na webových stránkách obce

6 6 Zpravodaj z Kamenice duben 2011 Čistý Ladův kraj potřetí Letos se koná již třetí ročník akce Čistý Ladův kraj. Tato akce je zaměřena na úklid přírody v okolí obcí, úklid turistických cest a cyklostezek. V minulých letech měla akce velký úspěch; loni se jí zúčastnilo více než 800 dobrovolníků z 10 obcí Ladova kraje. Dana GROSSOVÁ, manažerka svazku obcí Ladův kraj Přiložme ruku k dílu všichni V minulých letech se akce Čistý Ladův kraj v Kamenici pravidelně zúčastňovali bohužel pouze žáci základní školy a skauti, kteří vždy vyčistili nemalý úsek obce - od ZŠ k Ringhofferově hrobce, okolo hřišť SK Kamenice, ČOV a zpět k ZŠ; skauti pak tradičně přilehlé okolí Čakovického potoka. Ze všech těchto lokalit bylo odvezeno přes 60 pytlů odpadu, hromady šrotu a ostatního většího odpadu, který byl shromážděn na několika místech a následně byl svezen technickými službami obce. Proto mi dovolte, abych pozval na tuto akci všechny, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, tedy nejen děti, ale i jejich rodiče a ostatní občany, kteří mají chuť zkrášlit prostředí, ve kterém bydlíme a žijeme. Jiří ČESAL, místostarosta JARNÍ ÚKLID Ve Všedobrovicích vyčistili cestu a můžou pálit čarodějnice SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V TĚPTÍNĚ POŘÁDÁ V SOBOTU 9. DUBNA 2011 JARNÍ ÚKLID TĚPTÍNA!!! PŘIJĎTE POMOCI I VY!!! SRAZ V 9.00 HOD U HASIČSKÉ ZBROJNICE NÁŘADÍ POKUD MOŽNO VLASTNÍ ZÁROVEŇ JE MOŽNO V TENTO DEN ODLOŽIT!!! ŽELEZNÝ!!! ODPAD NA VYHRAZENÉ MÍSTO U ZBROJNICE. Ani nepřízeň mrazivého počasí s předchozí sněhovou nadílkou neodlákala obyvatele Štiřína a Všedobrovic od předem domluvené josefské brigády pro další zvelebování své osady. Dne 19. března 2011 se v průběhu celého dne sešlo více než 20 sousedů a kromě dopolední úpravy okolí hasičárny začaly odpoledne práce na obnovení historické cesty ze Všedobrovic do Brtnice. Vytěženého materiálu vzniklo požehnaně, bude zlikvidován 30. dubna. Ve Všedobrovicích se tradičně pálí čarodejnice. Srdečně tímto zveme i přespolní. Pozvání platí i pro naše zastupitele, aby i na vlastní oči blíže poznali své pracovité voliče.

7 duben Zpravodaj z Kamenice Cesty, cestičky, silnice 1. díl Krajinu protkávají od nepaměti cesty a cestičky mezi různými sídly. Postupem času se mění jejich směr, napřimují se, některé se stávají frekventované a rozšiřují se, některé se stávají pouhými cestami uprostřed polí, o jejichž významu už dnes málokdo ví. Tu a tam v starých záznamech vysvítá poznámka či drobná zmínečka onějaké cestě, tu a tam se objeví i zakreslená na starých mapách, kresbách, rytinách. Projděme se nyní cestami našeho kraje Mandava a Křížka Naše povídání o cestách začneme příznačně na vrchu Mandava, nebo jak my říkáme Křížka. Oba názvy, i když používané synonymně, se však vztahují k jiné lokalitě. Mandavou se označuje samotný vrch, Křížka se říkává planině mírně se svažující ke Štiřínu. Ovšem původně se název Mandava (na starých mapách označovaná taktéž Mandolka) vztahoval k cestě, která přes vrch přecházela ze Sulic do Oujezdce. Název Křížka (jedná se o nářeční tvar pro dvě a více věcí, např. Hradčana atd.), který se zrcadlí v názvech obce Kostelec u Křížků a osady Křížkový Oujezdec, dokonce se užívalo názvu Želivec pod Křížky. Antonín Podlaha v souboru Posvátná místa Království českého u popisu kostela afarnosti Kostelce u Křížků ukryl mnoho zajímavých informací na vysvětlenou, proč má Kostelec takový název, do drobné poznámečky pod čarou: Kostelec nazýval se za starodávna Kostelcem u Jílového. Jméno Křížka má vysoká planina nad Kostelcem buď odtud, že se zde křižovaly cesty aneb od Božích muk, které tu nalézají, Na severním konci vesničky Křížků stojí u zahrádky kamenný sloup, tj. kaplička z kamene stavěná, asi 3 m vysoká, se 4 výklenky, z nichž v jednom (k severu) jest nyní soška sv. Jana Nepomuckého. Když prý poutníci z jihu Čech přicházeli před 16. květnem po Linecké silnici k tomuto místu a odtud Prahu tj. chrám sv. Víta spatřili, plakali prý radostí a líbali zelenající se trávník před kapličkou. O této kapličce píší některé topografie Čech, zmiňujíce se o španělském kříži na jejím vrcholu, tj. o kříži ležatém nebo jinak o kříži sv. Ondřeje. Jest možno, že to byl křížek obyčejný, ale větrem nakloněný. Tento kříž byl zaměněn při některé opravě křížem obyčejným. Asi 1/4 hodiny západně na téže planině nade vsí Sulicemi stojí u cesty podobný zděný sloup, avšak štíhlejší, z cihel až ku špičce stavěný. Výklenky na čtyrech stranách jsou prázdné. Rovněž zde lid ode dávna říká u kapličky. Cesta kolem této kapličky vedoucí sluje horácká, a splývá něco dále s cestou Lineckou. Obě tyto kapličky jsou asi starodávná Boží muka ( Křížka ), postavená u cest ku Praze vedoucích, odkud bylo lze již Prahu spatřiti. Na planině u Křížkův konali dne 29. září 1419 husité tábor lidu. Jak vidno, Podlaha zmínil obě dvě varianty vzniku názvu, jak od křižujících cest, tak podle božích muk podél cesty, které byly později nahrazeny směrovníky, rozcestníky s kříži na vrcholu. Starý rozcestník se na Křížkách zachoval a nedávno byl rekonstruován. Oba názvy zaslechneme taktéž při cestě autobusem, i když patrně pod tlakem developera došlo k jejich prohození. Zatímco zastávka na vrchu Mandava nyní nese název Na Křížkách (dříve zastávka Mandava), tak nynější zástavba Mandava (u Štiřína) vyrůstá na polích Na Křížkách. Inu, taková je doba. Cesty, které se tu kdysi stýkaly, jsou i nyní patrné. Dodnes mezi poli stojí část stromořadí lemující cestu vedoucí od Prahy přes Křížka směrem k Želivci (cesta se pak stáčela ke Štiřínu). Po cestě zvané Mandava se cestuje stále mezi Sulicemi a Křížkovým Újezdcem. Jan PIŠNA

8 8 Zpravodaj z Kamenice duben 2011 KRÁTKÉ ZPRÁVY Z OBCE Hospodaření obce Kamenice Začátkem března proběhl audit hospodaření obce za rok 2010 a výsledek byl bez výhrad. K dnešnímu dni je tedy obec ve standardním stavu, kdy má v pořádku účetnictví a schválený rozpočet. Na tom má lví podíl především vedoucí ekonomického úseku obce, Ing. Michaliková, ve spolupráci se svojí kolegyní, paní Kukaňovou, a tajemnicí paní Havlíčkovou. Zasedání Zastupitelstva a rozpočet obce Kamenice se konalo zasedání Zastupitelstva obce Kamenice. Zastupitelstvo řádně schválilo rozpočet na rok Tím skončilo období rozpočtového provizoria. Rozpočet spolu s komentářem naleznete na webových stránkách stejně tak jako zápis ze zasedání Zastupitelstva, který došel až po redakční uzávěrce. Obyvatelé Těptína si vytvořili svůj osadní výbor Po vzoru nedávno vzniklého osadního výboru ve Všedobrovicích mají teď svůj osadní výbor také těptínští obyvatelé. Dne proběhlo řádným způsobem ustavující zasedání osadního výboru Těptín. Účast byla vysoká. Tajnou volbou bylo celkového počtu 13 kandidátů zvoleno 7 zástupců osadního výboru: Pavlína Hamouzová, Josef Skružný, Monika Makulová, Hana Vorlová, Jiří Zvoníček, Martin Matoušek a Josef Dvořák. Nově zvolení zástupci předloží zastupitelstvu obce Kamenice návrh na volbu svého předsedy. Zakládající listiny i hlasovací archy převzal ke kontrole přímo na zasedání starosta Pavel Čermák. Více informací na webu obce. (mou) LADA Lukavec pomáhá postiženým i těm, kteří se o ně starají Centrum sociálních služeb LADA Lukavec je nově vzniklá příspěvková organizace městyse Lukavec. Služba je určená osobám dospělého věku/19-64 let/ s mentálním a kombinovaným postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek nebo čas k řešení osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto osoby. Možný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem. Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno na šestiměsíční pobyt. Kapacita zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací službu, 7 míst pro ambulantní odlehčovací službu a 2 místa pro terénní odlehčovací službu. Projekt byl podpořen a spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II. Jihovýchod. Kontakt: Mgr. Hynek Seidl, tel.: Mgr. Hynek SEIDL, ředitel Centra sociálních služeb LADA Lukavec Karneval se vydařil Chtěli bychom poděkovat všem dětem a rodičům, kteří navštívili karneval, pořádaný 28. února. Přehlídka masek byla velmi pestrá a doufáme, že jak dětem, tak i dospělým se karneval líbil. Za Klub žen J. CHOTĚTICKÁ Aerobic maraton měl úspěch V sobotu, 26. března, se v kulturním domě v Kamenici sešlo na 40 žen. Studio Medusa, spolu s hlavním sponzorem KOLO koupelny, tu uspořádalo již druhý ročník aerobic maratonu. Ty nejvytrvalejší a nejtrénovanější vydržely celých pět hodin. Některé si možná vůbec poprvé vyzkoušely třeba zumbu, nebo thaiboxrobic. Myslím, že všechny zúčastněné po skončení maratonu odcházely domů s dobrým pocitem, že udělaly něco pro své tělo i své zdraví. ZVEME VÁS NA MAŠKARNÍ LYŽOVÁNÍ ZAKONČÍME SEZÓNU VESELE! ZA MASKU KOBLIHU KAŽDÁ MASKA NA LYŽÍCH OBDRŽÍ KOBLIHU. TERMÍN SE DOZVÍTE AKTUÁLNĚ DLE MNOŽSTVÍ SNĚHU A POČASÍ NA NAŠICH STRÁNKÁCH MASKY VOLTE BEZPEČNÉ VZHLEDEM K JÍZDĚ NA VLEKU A UMOŽŇUJÍCÍ POHYB VZHLEDEM K JÍZDĚ NA SVAHU.

9 duben 2011 Zahrada v dubnu Tento měsíc je pro zahrádkáře dosti významný. Doháníme to, co jsme v březnu nestihli, anebo nemohli udělat především na venkovních záhonech. To vše se dá ještě zachránit. Zelenina Dokončujeme sklizeň přezimovaných zelenin, zejména kapusty kadeřavé (kadeřávek), póru salátu špenátu nebo cibuli. V krátkém období začnou tyto zeleniny vybíhat do květu a pro upotřebení v domácnosti by se jejich kvalita zhoršovala. Venkovní stanoviště Na záhonech vyséváme mrkev, petržel, pastinák a ředkvičky a ředkve. Tyto výsevy můžeme chránit netkanou textilií. Ze začátku pro přirychlení a později nám chrání před napadením škůdci, především mrkev proti napadení pochmurnatkou. Mrkev a petržel (i pastinák) doporučujeme vysévat na hrůbky pro snazší sklizeň této kořenové zeleniny. Ještě můžeme vysévat cibuli, anebo vysazovat sazečku. Doporučujeme střídat řádky mrkve i petržele s cibulí, případně s česnekem a pórkem. Cibuloviny odpuzují pochmurnatku, a mrkev na oplátku odpuzuje molíka česnekového a květilku cibulovou. Dále vyséváme červenou řepu, mangold a hrách. Ke konci měsíce, při příznivém průběhu počasí, můžeme vysévat kukuřici, případně fazole a okurky (salátovky a nakladačky). Musíme to odhadnout tak, aby vzcházely až po mrazících v období tzv. ledových mužích (kolem 15. května). Sázíme brambory. Podle počasí můžeme od počátku měsíce vysazovat na záhony salát a také košťálovou zeleninu (zelí, květák, kapustu, kedlubny, brokolici). Nevysazovat před očekávanými mrazy. Je-li sadba již dobře ujata, tak ji pozdější mrazy již nepoškodí. Doporučujeme vysazovat salát společně se zelím do řádku. Zelí se sází do většího sponu, a tak se tam salát vejde. Než se zelí rozroste, máme salát již vyřezán, takže si nekonkurují. Má to své výhody. Lépe zakryjeme povrch půdy, ušetříme plochu pro jinou zeleninu a práci při kultivaci půdy a navíc salát odpuzuje dřepčíky. I tyto výsadby můžeme zakrýt netkanou textilií, chránící výsadbu před chladem a případnými škůdci. Skleník, fóliovník, pařeniště Pro předpěstování si vyséváme okurky salátovky a nakladačky a můžeme ještě i rajčata a lilek. Vyséváme ostatní tykvovité rostliny (cukety, dýně Hokkaidó, patisony ). Také začínáme vysévat letní salát. Pokud zajistíme příznivou teplotu přitápěním, případně v pařeništi vyšší vrstvou hnoje, můžeme do pařeniště a skleníku vysazovat okurky, rajčata a papriky. Skleníky, pařeniště, fóliovníky využíváme k přirychlení raných odrůd zelenin. Sklízíme první ředkvičky, hlávkový salát, případně i kedlubny. Uvolněnou plochu využíváme k výsadbě rajčat, paprik, okurků aj. 9 RADY ZAHRÁDKÁŘŮM Zpravodaj z Kamenice Ovocná zahrada Pokračujeme ještě s vysazováním ovocných stromků. Okopáváme, kypříme a plečkujeme půdu pod korunami stromů. Pozor musíme dávat na podpovrchové kořeny. Nastýláme příkmenné pásy vhodnou organickou hmotou. V lokalitách s nebezpečím pozdně jarních mrazů přesouváme mulčování až po odkvětu, protože holá a utužená půda vyzařuje nejvíce tepla, které může ochránit květy před nízkými teplotami. Také můžeme vysazovat sazenice jahodníku. Až do zdravého dřeva odstraňujeme namrzlé nebo jinak poškozené větve s příslušným ošetřením řezných ran. Okrasná zahrada Duben je přímo ideální pro základní způsob množení většiny trvalek, a to dělením trsů. Řízkujeme některé jehličnaté dřeviny jako zeravy, cypříšky, jalovce nebo tis. Řízky nesmí být narašené. Zapichujeme je do substrátu složeného z rašeliny a perlitu nebo křemičitého písku v poměru 1:1, anebo jen do perlitu. Koncem měsíce můžeme vysazovat hlízy mečíků a cibule lilií. Provedeme jarní řez růží, protože jim již nehrozí namrznutí. Vyséváme ještě do truhlíčků letničky. Můžeme řezat, stříhat (tvarovat) časně kvetoucí jarní keře (zlatice zlatý déšť, kdoulovec, zimolez, lýkovec). Doplníme substrát a nastýlku u venkovních okrasných dřevin a bylin. Zakládáme trávník. Ochrana rostlin Ještě můžeme provádět mechanickou likvidaci částí rostlin černých rybízů, napadených vlnovníkem rybízovým, hnízd bekyně velkohlavé a jiných škůdců. Česnek (ale i pórek a cibuli) můžeme zakrýt netkanou textilí proti napadení houbomilkou česnekovou a vrtalkou pórkovou a jiným škůdcům. Česnek sázený na podzim musíme zakrýt již po výsadbě. Netkanou textilií zakrýváme také vysazované brukvovité rostliny košťáloviny, aby textilie chránila rostliny (před květilkou zelnou, dřepčíky aj.). Taktéž můžeme zakrývat porosty mrkve, petržele (před pochmurnatkou) a ředkviček a ředkví (před květilkou zelnou, dřepčíky aj.). Jahodník očistíme od starých, zaschlých a nemocných listů. Jiří POSPÍŠILÍK Případné dotazy zasílejte na adresu redakce poštou nebo em na adresu Zajímavé dotazy s opověďmi otiskneme v dalším čísle Zpravodaje. Beseda pro zahrádkáře Všechny zahrádkáře, pěstitele i milovníky přírody zveme na besedu s panem Jiřím Pospíšilíkem, vedoucím ekofarmy Country Life v Nenačovicích. Beseda se koná v pátek 22. dubna od 17:30 v hostinci U Bernatů vtěptíně.tématem besedy bude zahrada jako taková, srdečně zváni jsou proto všichni, nejen ekopěstitelé. Pan Pospíšilík bude rovněž odpovídat na vaše zahrádkářské dotazy.

10 10 Zpravodaj z Kamenice duben 2011 S příchodem teplejšího počasí mnozí zvyšují svoji fyzickou aktivitu: oprašují jízdní kola, chápou se rýčů a motyček, nebo prostě jen tak vyrážejí do přírody. Na jaře si proto nejeden z nás naříká na bolesti zad či jiných částí těla. Zeptala jsem se proto u odborníků. PhDr. Jaroslavu Otáhalovou, mimochodem obyvatelku Těptína, znají možná někteří z vás jako lektorku zdravotního cvičení, které se už řádku let koná v kamenické tělocvičně. Mnozí si nemohou vynachválit její péči, poté co se k ní dobelhali téměř po čtyřech. Paní Otáhalová se nepříznivými důsledky různých typů pracovních činností na pohybový aparát, zejména klouby a páteř, zabývá již od dokončení svých studií na FTVS. Nyní je v důchodu, ale nadále se věnuje kinezioterapii, tedy velmi laicky řečeno léčbě pomocí cílených pohybů. Požádala jsem ji, aby nám poradila, jak na to, abychom si mohli jaro vychutnat bez bolestí. Když k Vám někdo přijde s bolestí zad, kloubů nebo svalů, jak postupujete? Nejdříve se snažím odhalit příčinu potíží. To je základ následné terapie. Někdy je to velmi obtížné, protože příčin může být mnoho a někdy právě ty, které se zprvu zdají nepodstatné, jsou ty hlavní. Metoda mobilizačního cvičení, kterou používám, vychází z metody paní Mojžíšové. Je to vlastně metoda, kterou stále dotvářím, metoda s otevřeným koncem. Součástí je také návrh individuálních kompenzačních, resp. preventivních, cvičení, která by měl klient cvičit sám. Co se dá dělat pro to, aby se zmíněné zdravotní obtíže neopakovaly? Dobrá rada nad zlato. Poraďte člověku, který je od rána do večera v práci, doma malé děti, na krku hypotéku, aby se přestal stresovat, denně si pravidelně zacvičil, občas si zajel na kole, občas si šel zaplavat a mnoho dalších dobrých rad. Je nutné najít nějaký kompromis. V těchto případech se osvědčuje zapojit do sportovních aktivit celou rodinu a je jedno, jakou aktivitu zvolíte. Třeba plavání, kolečkové brusle, kolo nebo procházku v lese. Pokud je příčinou zdravotních problémů lenost, tak se můžete rozhodnout: buď budete trpět dál, nebo změníte životní styl. Doporučuji, když už se rozhodnete pro změnu, poraďte se s odborníkem. Pokud si třeba teď na jaře jdu zrýpat zahrádku nebo vyjedu po zimě poprvé na výlet na kole, na co mám myslet? Jaký mám brát ohled na to, že jsme se v zimě asi hýbali jinak pokud jsme se hýbali vůbec? No, ono je to stále dokola. Dobré je udržovat tělo stále Pohyb je nezbytný stejně jako třeba čištění zubů v dobré kondici i v zimě. Pokud to nezvládnete, tak začínejte na jaře zvolna. Nezvolte si na první cyklistický výlet mnohakilometrovou trasu náročným terénem, ale pozvolna si přidávejte jak kilometry, tak obtížnost. Nezryjte za jeden den celou zahradu, ale každý den trochu. Po práci se věnujte relaxaci, nejlépe aktivní Několika cviky si uvolněte svaly, nebo si třeba jděte zaplavat. Pokud jsem se neřídila předchozími radami a nemůžu se hnout, jaké mám možnosti první pomoci? Záleží na charakteru potíží. Pokud se jedná o svalovou bolest v důsledku nadměrné námahy, je dobré naložit se do vany, zajít si na masáž nebo do sauny. Pokud dojde k nějakému závažnějšímu problému, např. při určitém pohybu dochází k ostré bolesti v zádech, nebo bolest omezuje pohyb, dochází k brnění rukou, nebo bolest tzv, střílí do nohou apod., je nejlepší klidový režim a vyhledat odbornou pomoc. Dá se pohybovým problémům předcházet? Jak? Některým problémům se samozřejmě předcházet dá. Nejlepší je udržovat se stále v kondici, a to jak fyzické, tak psychické. Dobré je vytvořit si určité rituály, Stejně jako si ráno a večer čistíte zuby, tak každý den zařaďte do denního režimu pár cviků. Je jedno, jestli budete cvičit ráno nebo večer, není nutné cvičit hodinu, stačí 10 až 20 minut denně. Pokud koukáte na televizi, nepovalujte se v pohodlné sedačce. Pořiďte si velký míč, posaďte se na něj a trochu se pohupujte a balancujte. Zajděte si občas do tělocvičny. Doporučuji různé formy zdravotního cvičení, cvičení na velkých míčích, cvičení s malými míči, různá balanční cvičení, pilates, kondiční posilování apod. Dobré je plavání, jízda na kole, rychlá chůze, jízda na kolečkových bruslích atd. Pokud zpevníte svaly a vytvoříte si tzv. svalový korzet můžete některým zdravotním problémům předejít. Ale pozor! Všeho s mírou! Dokázala byste říct, jak jsou na tom po fyzické stránce dnešní děti a mladí lidé v porovnání s generací jejich rodičů? Moje generace, dnešní šedesátníci, to měla docela fajn. Lítali jsme po loukách, hráli fotbálek, no prostě jsme byli stále v pohybu. Naše děti už to měly horší a v dnešní době je takový provoz, že nemůžete dítě pustit samotné ven, na loukách vyrostla spousta domů, sportoviště zmizela. Vezměme třeba můj oblíbený Těptín. Kde je hřiště? Plácek před hospodou U Bernatů, kde kluci čutaji do balónu, to snad ne. Pěšky do školy v Kamenici? Utopie. Žádný chodník, žádná cesta. Pouze chůze po silnici plné aut. Tak je pouze na rodičích taxikářích, zda budou mít čas svoje děti vozit nejen do školy, ale i na různé sportovní kroužky. Musím pochválit, že sportovních oddílů a kroužků je v Kamenici docela dost. Myslím, že už nemusím říkat, jak je na tom většina dnešních dětí po fyzické stránce.

11 duben 2011 Jsou nějaké sporty nebo fyzická aktivita, kterou byste doporučila všem, kteří se momentálně cítí bez obtíží, bez rozdílu věku a pohlaví? Lidé, kteří se cítí bez obtíží, mohou dělat rekreačně jakýkoli sport, ovšem s intenzitou úměrnou svému věku. Doporučila bych zejména plavání, cvičení ve vodě, jízdu na kole, dlouhé procházky rychlou chůzí, jízdu na kolečkových bruslích, v zimě jízdu na běžkách, bruslení. Míčové hry jako volejbal, nohejbal, kopaná, tenis, badminton, stolní tenis jsou taky fajn, pokud se dělají rekreačně. Rozhodnete-li se pro nějaký sport, nebo budete sport vybírat pro své dítě, poraďte se předem s kvalifikovaným odborníkem. 11 Zpravodaj z Kamenice Máte pocit, že některý sport nebo aktivita jsou vysloveně nežádoucí a podle Vás mohou nadělat víc škody než užitku? Většina sportů, pokud se dělají s mírou, jsou přínosem. Ale!!! Pokud celý den sedíte v práci a vaše tělesná schránka je ochablá, určitě vám neudělá dobře squash, při kterém se rychle střídají směry pohybu. Na tento sport musí být již tělo připraveno. To znamená, že nejdříve musíme zpevnit posturální svaly např. kondičním posilováním, cvičením pilates nebo power jógou. Největším rizikem je jakýkoli sport, který se dělá vrcholově hurá stylem. Vím, co říkám. Dělala jsem léta sportovní gymnastiku a taky občas takto. Děkuji za rozhovor Lucie MOUČKOVÁ Občerstvovny v Kamenici Pokud vyrazíte někam na výlet a cestou zjistíte, že jste si zapomněli přibalit něco na posilnění, určitě se vám bude hodit následující seznam restaurací, hospod a cukráren v blízkém okolí. Zjišťovala jsem pro vás nejen, kde které zařízení najdete, ale mimo jiné také to, zda je kuřácké či nekuřácké. Zejména pro rodiny s malými dětmi jsem připojila informaci o dětském koutku. Do seznamu občerstvoven na území obce Kamenice jsem přidala ještě jednu přespolní a sice restauraci na Želivci. Doufám, že tento adresář restauračních zařízení, přestože je pouze orientační, ocení nejen cyklisté a turisté. V žádném případě si ze svého redaktorského postu netroufám hodnotit kvalitu jídla, obsluhy nebo prostředí v jednotlivých zařízeních. Nicméně velmi uvítám, pokud se kdokoliv z vás bude chtít s námi ostatními podělit o své osobní zkušenosti. Název zařízení Osada Kuřácké/nekuřácké prostředí Dětský koutek Restaurace U Koně Skuheř Kouření povoleno NE Bonté pizza restaurant Kamenice Kuřácké a nekuřácké prostory stavebně odděleny ANO U Partyzána Kamenice Kouření povoleno NE Sport bar Boston Kamenice Kouření povoleno NE Cukrárna-kavárna MERLOT Nová Hospoda Kouření zakázáno ANO Hostinec Nová Hospoda Nová Hospoda Kouření povoleno NE Bowling Bar Nová Hospoda Nová Hospoda Kouření povoleno NE Štiřínská stodola Štiřín Kuřácké a nekuřácké prostory stavebně odděleny ANO Restaurace Atis Štiřín Kouření povoleno NE Restaurace Valnovka Valnovka Kouření zakázáno do 16:30, poté v restauraci kouření povoleno; salonek s dětským koutkem zůstává nekuřácký ANO Restaurace U Vlkové Ládví Oddělené kuřácké a nekuřácké prostory NE Hostinec U Bernatů Těptín Kuřácké a nekuřácké prostory stavebně odděleny NE Restaurace U Lípy Těptín Kouření povoleno NE Restaurant U Slunce Želivec Kouření není dovoleno do 18 hodin ANO Do seznamu by měl patřit také oblíbený hotel U Jezera ve Struhařově. Ten však je už delší dobu zavřený. Pokud má někdo bližší informace o tom, proč tomu tak je, rádi tuto informaci uveřejníme. (mou)

12 12 Zpravodaj z Kamenice duben 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENICE Z Š Jak slavíme Dny frankofonie Mezinárodním dnem frankofonie je 20. březen. Každoročně během měsíce března probíhají také v České republice oslavy Dnů frankofonie, které jsou doprovázeny bohatým programem jako je promítání filmů, výstavy a vernisáže, kulinářské večery apod. My francouzštináři jsme se rozhodli, že si takové malé oslavy uděláme během naší francouzštiny. Po tři týdny jsme měli v hodinách francouzského jazyka nabitý program. Navštívili jsme ve Francouzském institutu projekci Profesionální manželka, zpívali jsme francouzské písně, recitovali básně v originále, vytvářeli plakáty k tématu a nevynechali jsme ani francouzskou specialitu les crepes (palačinky). Oslavy jsme si společně užili, rozšířili si vědomostní obzory, naučili se novým slovíčkům a v neposlední řadě jsme si pochutnali na tradičních palačinkách, které jsme nabídli i ostatním. Letošní oslavy se vyvedly a my se těšíme na příští rok. Pavla SVOBODOVÁ, učitelka ZŠ Naši žáci jsou úspěšní v anglickém jazyce Dne 1. února jsme na naší škole uspořádali školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Karneval v družině se povedl Školní družina začátkem března uspořádala již tradiční dětský karneval. Děti se na úterní odpoledne proměnily vkovboje, princezny, piráty, klauny, indiány, čerty, tanečnice, čarodějnice... V krásných maskách šli všichni na oběd a potom se v malé tělocvičně děti předvedly po jednotlivých družinových odděleních. Pak následoval program ve třídách, kde měly děti připravené soutěže, hry a někde i diskotéku. Celé odpoledne se vydařilo a už se těšíme na další karneval. Jana WIEDEMANNOVÁ, Dagmar STREJCOVSKÁ, vychovatelky ŠD V příjemné atmosféře a s anglickým občerstvením se soutěžilo ve dvou kategoriích 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy. V kategorii I. se na 1. místě umístila Sára Ronschak, na 2. místě Dan Liška a na 3. místě Jiří Strejcovský. V kategorii II. se na 1. místě umístila Anna Vašinová, na 2. místě Ondřej Ševčík a na 3. místě Kristýna Dvořáčková. Do okresního kola na gymnáziu v Čelákovicích postupovali vždy dva nejlepší z kategorie. Dne 22. února odjeli naši reprezentanti do Čelákovic, aby se porovnali s ostatními školami na Praze- východ. Zde se dočkali velkého úspěchu. Sára Ronschak se umístila na 1. místě ve své kategorii a Dan Liška na 3. místě. Oběma moc blahopřejeme a všem účastníkům školního i okresního kola děkujeme. Kateřina SVOBODOVÁ, učitelka AJ Posloucháme příběhy lidí kolem nás Ve čtvrtek 10. března navštívily deváté třídy Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze. Čekali tu na nás pracovníci centra a několikahodinový program nazvaný Hanin kufřík. Koncepce programu vychází z knihy Karen Levinové Příběh dívky, která se nevrátila. Kniha líčí pátrání mladé Japonky Fumiko Išioka, ředitelky Tokijského centra pro studium holocaustu, po osudech dívky Hany Bradyové, jejíž kufřík zapůjčilo paní Išioka muzeum v Osvětimi. Byť stál na počátku pouhý kufřík se jménem, podařilo se F. Išioka

13 duben 2011 vypátrat, že Hana Bradyová pocházela z Nového Města na Moravě a že její bratr Jiří přežil Osvětim a od roku 1948 žije v Kanadě. Po dobu programu jsme se sami stali badateli, detektivy a historiky, podobně jako Fumiko Išioka, a sami jsme pátrali po osudech vybraných dětí a jejich rodin z Protektorátu Čechy a Morava, a to na základě dokumentů, jež jsme dostali během programu k dispozici. Po krátké přednášce o historii holocaustu v českých zemích jsme se rozdělili do pěti skupin. Každá jsme dostaly k dispozici složku vztahující se k jednomu židovskému dítěti, případně rodině. V poskytnutých materiálech byly i rodinné fotografie, pokud se dochovaly, různé dobové dokumenty, texty pojednávající o Terezíně, Auschwitzu II Birkenau, dochovaná korespondence a další. Do každé složky byly zařazeny i návodné otázky, s jejichž pomocí a s pomocí naší fantazie jsme měli sepsat osobní příběhy svých postav. Pak jsme naše příběhy prezentovali ostatním. Když jsme měli i toto hotovo, čekalo nás setkání s jednou z židovských pamětnic, která přežila holocaust. Přišla mezi nás devadesátiletá paní, jež nám vyprávěla celý svůj životní příběh, zvláště o svém životě těsně před válkou, za protektorátu a pak i o životě v Terezíně a dalších koncentračních táborech. Pak jsme se rozloučili a šli jsme se projít po starém židovském městě pražském. Prohlédli jsme si Staronovou i Pinkasovu synagogu a Starý židovský hřbitov. Ty čtyři sály Pinkasovy synagogy, popsané odshora až dolů jmény a daty narození a úmrtí obětí holocaustu i obrázky, které namalovaly děti v koncentračních táborech, byly opravdu výmluvné! Tato exkurze nám poskytla nezapomenutelné zážitky a také jedinečnou příležitost vyslechnout si příběh někoho a od někoho, kdo si prošel velikým utrpením a bolestí nad ztrátou svých blízkých, a to z důvodů, nad kterými musíme dnes jen nevěřícně kroutit hlavou. Možná, že lidi s podobným osudem míjíme i v naší obci. S využitím prací žáků 9.B - Kateřina ŠTUMBAUEROVÁ, žákyně 9. B Víte o čokoládě i něco jiného, než že vám chutná? Nedávno jsem si kvůli jednomu úkolu na hodinu českého jazyka vyhledávala v knížkách a na internetu informace o čokoládě. A protože si myslím, že jsme národ mlsounů a že čokoládu mají rádi snad všichni, rozhodla jsem se, že několik zajímavostí o této dobrotě napíšu do našeho Zpravodaje. Tak například: věděli jste, že čokoládu objevily opice? Když staří Indiáni přišli na to, že kakaové boby jsou dobré, vyráběli ze šťávy kakaových bobů horký nápoj, který nazývali cecero, ale semena bobů zahazovali. Opice však tato semena sbíraly a jedly. Indiáni si řekli, že když to chutná zvířatům, bude to asi dobré, a taky že bylo! Když tato semena zpracovali, vznikla první prababička dnešní čokolády. Kakaové boby se používali i jako platidlo. Za 3 boby bylo k dostání čerstvé avokádo, 10 bobů stál králík nebo i prostitutka a za 100 bobů byste sehnali krocana nebo otroka. Další zajímavostí je, že když objevitel Ameriky, Kryštof Kolumbus, poprvé ochutnal u domorodců v dnešní Americe kakaové boby, nechutnaly mu a považoval to za psí exkrementy. A dále staří Mayové dávali oběti bohům tím, že zajatci vyrvali srdce z těla poté, co vypil pohárek čokolády. První čokolády by vám asi nechutnaly. Byly hořké a přidávalo se do nich chilli, papriky, koření i pepř. Dnes je ale čokoláda slaďoučká a já se už zase těším, až si večer dám kostičku. Nebo tabulku Julie KRULIŠOVÁ, žákyně 9. B třídy 13 Zpravodaj z Kamenice Na Fidlovačce se nám líbilo Na naší škole se snažíme, abychom dětem také umožnili návštěvu opravdového divadla. Není to tak úplně jednoduché, neboť divadel, které mají repertoár vhodný pro žáky 2. stupně a které hrají v dopoledních hodinách, je jen poskrovnu. Řada dětí jinak než se školou divadelní představení nenavštěvuje, nemá tedy zkušenosti s tímto druhem umění, a proto se také ne každému v divadle hned líbí. Pro někoho je obtížné i vydržet sledovat v klidu dění na jevišti. Návštěva divadla je také dobrou příležitostí prověřit si znalost základních pravidel společenského chování, včetně výběru vhodného oblečení. Jsme velmi rádi, když vidíme postupné změny v chování dětí, a když dovedou dokonce po návštěvě divadla sdělit své názory, dojmy, pocity, jako např. někteří ze 7. B po návštěvě divadla Na Fidlovačce před několika dny. A jaké názory zazněly např. na představení Jiráskovy Lucerny? Ten mlynář byl ale hrdý! Moc se mi líbily kostýmy, kulisy a triky na jevišti. Překvapilo mě, že paní hraběnka chtěla vzít mlynáře s sebou do města. Nejvíce se mi líbila Klásková / Pogodová/, byla vtipná, na jevišti řádila. Překvapilo mě, že jen jsme vyšli z divadla, už herci nasedali venku do svých aut. Kdy se odlíčili? Hráli tam známí herci! Líbil se mi mladý vodník, byl směšný a létal a jezdil ve vzduchu na kole. Líbilo se mi, že jsme seděli blízko jeviště, viděli jsme herce opravdu zblízka. Sedadla v hledišti jsou tvrdá a je tam málo místa, to mi vadilo. Z prací Kristýny Hubálkové, Veroniky Sychrové, Kristýny Votýpkové, Kristýny Procházkové a Terezy Troníčkové, žákyň 7. B, vybrala Irena HOUBOVÁ, učitelka ZŠ Základní škola Kamenice přijme školníka s nástupem Své nabídky zasílejte na Telefon:

14 14 Zpravodaj z Kamenice duben 2011 Nevaž se, odvaž se Při jedné březnové hodině mediální výchovy jsme se věnovali tvorbě reklamního sloganu. Nejdříve jsme rozborem dobrých reklamních sloganů zjistili důležité informace: např. že obecně platí, že dobrý slogan by měl mít rozsah maximálně 30 znaků, že by měl být snadno zapamatovatelný, měl by dobře vybavit jméno produktu (značky), vyjadřovat hlavní užitek produktu /značky/, odlišit značku/ produkt / od ostatních, vytvářet pozitivní pocit ze značky a být originální a jednoduchý. To přece není nic složitého, to zvládneme také! řekli jsme si a začali tvořit ve skupinách reklamní slogany k propagaci našeho školního vysílání či časopisu Cool School. A co jsme např. vymysleli? Povídání ze ZŠ Olešovice U nás ve škole se stále něco děje, nás to baví a těšíme se na každou akci. Některá je veselá, některá naučná, u některé třeba soutěžíme. Měsíc únor byl pro nás obzvláště zajímavý, a to nejen proto, že byly jarní prázdniny. Dne 25. února 2011 jsme všichni se zájmem sledovali TV Nova, kde pro nás známý a oblíbený zpěvák Michal David točil finanční částku na Kole štěstí a pomoci, což organizovala společnost Mountfield a.s. Mnichovice. My jim touto cestou děkujeme. A jak to dopadlo? Kdo jiný by neměl mít pro nás šťastnou ruku, než právě Michal David, a tak pro nás vytočil částku nejvyšší. Také jemu děkujeme. Zapojili jsme se do soutěže MŠMT Zelené podnikání a do soutěže, kterou rovněž vyhlásilo MŠMT a týká se oblasti zdravého životního stylu, včetně zdravé výživy a uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví. Před zahájením soutěže byla naše škola vybrána jako pilotní škola, což nás velice potěšilo. Soutěž pro nás ještě neskončila, naše soutěžní družstvo je už v okresním kole, spolupracuje s paní ředitelkou a s paní hospodářkou a spolužáky to velmi baví. Tento měsíc byl bohatý na výtvarné a literární soutěže, prací jsme do nich zaslali dost, ale výsledky ještě nejsou známy. Připravujeme se na akci Den Země, na akci Těžíme hliník i na pokračování v soutěži ve sběru papíru. První jarní den, tedy 21. března, jsme měli ve škole ukázku cvičení Taekwonda, kterou předvedli známí sportovci z oddílu Taekwondo Říčany. Ukázka se nám velice líbila a vedla nás k přemýšlení, že také budeme takový sport dělat. Podělili jsme se s Vámi o naše školní zážitky a přejeme vám hezké jarní dny. Monika MRÁZKOVÁ a Jitka KANDOVÁ, žákyně 9. ročníku ZŠ Olešovice Cool School rozhlas v pondělí, příjemně vás naladí. Cool School prachy nechtějí, vysíláme v pondělí. Cool School je zadarmo, přesto není nadarmo. Cool školáci čtou naše časopisy - možná brzy i na Pak jsme naše slogany doplnili obrazem a doufáme, že vyvěšené na nástěnce v přízemí školy splní svůj cíl. A co myslíte, že je cílem naší reklamy? Hana MALÁ, Kristýna ŠEMELÍKOVÁ, žákyně 9. B PRO VAŠE DĚTI OTEVÍRÁME SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLU Zahájení provozu: duben 2011 Nabízíme: rozmanitý program idividuální přístup a rodinné prostředí bezpečné zázemí pro vaše děti aktivity a kroužky profesionální tým pedagogů otevírací doba hod. Kontaktní údaje: tel: ,

15 duben Zpravodaj z Kamenice Zprávičky z kostelecké mateřinky Celý březen se v naší mateřské škole nesl v duchu pohádek a příběhů. Děti si přinesly své oblíbené knížky a vyprávěly o nich kamarádům, navštívily místní knihovnu, kde si se zaujetím četly. Pohádky také s paní učitelkou hrály. Mezi nejoblíbenější patřily O budce, O řepě, Červená Karkulka, Perníková chaloupka a Jak pejsek s kočičkou vařili dort. Děti využívaly i papírových a látkových loutek, prstové maňásky si dokonce vyráběly samy. Opravdové kamenné divadlo jsme s dětmi navštívili již 28. února, kdy jsme jeli do Prahy na představení Hurvínkovo dobrodružství. Herci přijeli i do naší školky a děti viděly vystoupení divadla Paleček: Jak si princezna Karolínka nechtěla čistit zuby a divadlo Albapštros nás potěšilo pohádkou Kocour Modroočko. Kocourka si děti na památku také namalovaly, stejně jako mnoho svých oblíbených pohádkových postav. Jaro pak přivítáme v rytmu bubínků a jiných bicích nástrojů při bubenické dílně, která se uskuteční 28. března. Už se všichni moc těšíme. Jitka KUBÁTOVÁ, ředitelka školy Vyhodnocení ankety SKATEPARK Do vyhodnocení ankety Skatepark Kamenice bylo zahrnuto 267 dotazníků, které vyplnili žáci 4. až 9. tříd ZŠ Kamenice. Z toho bylo 131 dívek, 128 chlapců a 8 dětí, které tento osobní údaj nevyplnilo. 161 dětí uvedlo jako bydliště některou z deseti částí obce Kamenice. Anketa se líbila 195 dětem, z toho 116 hodně, a nelíbila 25 dětem, z toho pěti ani trochu výsledná známka pro autory ankety je tedy lepší dvojka, přesně V anketě 198 dětí zaškrtlo, že má rádo pohybové aktivity jako skateboarding, freestyle biking či jízdu na in-linech (překlad pro nezasvěcené jízdu na všech typech vozítek opatřených kolečky, které potřebují zpevněnou plochu doplněnou nejlépe o různé překážky umožňující jezdcům provádět na nich psí kusy, tedy v optimálním případě tzv. skatepark). Z toho je 63 opravdových fandů. O tento druh sportu, či chcete-li zábavy, se nezajímá 44 dětí, nemá ji rádo 6 dětí a 4 dívky tento druh pohybu nesnáší. Jak jsou děti vybaveny? Vlastních skateboardů (prkének na kolečkách) bylo napočteno 76, inlajnů (kolečkové brusle) 159, BMX či freestylebajků (jízdních kol vhodných pro skatepark) 58. Možnost půjčit si jezdítko využívá 20 skejťáků, 14 freestajlistů a 10 inlajnistů. Zájem půjčovat si skate(board) má 43, kolo 54 a kolečkové brusle 25 dětí. A jak toto vybavení používají? Při dobrém počasí jezdí každodenně 49 dětí, několikrát týdně 57 dětí, skoro každý týden 34 dětí a párkrát za měsíc 72 dětí. Vůbec nejezdí 50 dětí. V případě, že by byl v Kamenici zřízen skatepark, nikdy by jej nenavštívilo 29 dotázaných a naopak, jezdit by zde chtělo 238 dětí, z toho 58 na prkně, 112 na koloběžce, 128 na kolečkových bruslích a 110 na kole. A jak často? Skoro každý den 63 dětí, párkrát týdně 65 dětí, skoro každý týden 48 dětí a párkrát za měsíc 62 dětí. Mateřská škola Kostelec u Křížků přijme od září 2011 učitelku Telefon: seznam.cz Většina dětí chce i nadále využívat plochu u obchodu v Kamenici Jako místo pro skatepark je dosud navržena plocha ve sportovním areálu U dvora sousedící s víceúčelovým hřištěm směrem k silnici na Těptín. K tomuto umístění se děti vyjádřily následovně: 83 z nich jej považuje za ideální, 95 za dobré, 63 za uspokojivé, 12 za nevhodné a 11 za nejhorší možné. Celkem 36 dětí by dalo přednost umístění skateparku ukulturního centra Kamenice, návrhy na jiné umístění byly ojedinělé. I po zřízení skateparku by u obchodního střediska většina dotázaných jezdila nadále 81 nejraději, 79 občas a 42 výjimečně a jen 12 dětí by zde již nejezdilo. Vstupné ano či ne? A jaký je názor dotazovaných na případné placení vstupného do skateparku? Proti vstupnému je celkem 188 dětí, z nich rozhodně proti 102, pro vstupné je 23 dětí, z nich je 11 rozhodně pro. Za vstupné by daly děti průměrně 5.83 Kč, přitom 156 z nich nic, nejčastěji by děti zaplatily 5 Kč nebo 10 Kč, některé i 15 Kč nebo 20 Kč, ojediněle i více (udané maximum je 70 Kč). Finanční příspěvek na vybudování skateparku by podle názoru dětí neposkytlo 163 rodin, příspěvek do částky 1 tisíc Kč by mohlo věnovat 64 rodin, do 5 tisíc Kč 24 rodin a větší částku 5 rodin. Na projektu skateparku by se děti rády podílely Na přípravných pracích pro budoucí vzhled a vybavení skate parku by se rozhodně chtělo podílet 53 dotazovaných, a možná 47 dalších. Z nejčastějších návrhů na doplnění projektu jmenujme půjčovnu vybavení, bufet či automat na pití. Několik dětí by si přálo instruktora nebo hlídače. Objevily se i návrhy na lanové centrum, lezeckou stěnu, bazén, street fotbal a beach volejbal. A co říkáte názoru našich (vašich) dětí vy, dospělí? Podnětné příspěvky na toto téma rádi zveřejníme v dalších číslech Zpravodaje. Pavel ZÍTKO, předseda Komise pro sport a kulturu

16 16 Zpravodaj z Kamenice duben 2011 Florbalový klub v Kamenici začal svou druhou sezónu Jeden z nejpopulárnějších sportů současnosti je nyní možné hrát také v Kamenici. Od školního roku 2009/2010 se každou středu schází mladší žáci (ročník 2002/2003) ve velké tělocvičně základní školy. Cílem florbalového klubu je nabídnout dětem aktivní sportovní vyžití s hokejkou a plastovým míčkem, nejedná se cíleně o výkonnostní formu sportu. Okolo 20 žáků I. stupně základní školy se postupně seznamuje se základy a dovednostmi tohoto kolektivního sportu. Na jaře 2011 se poprvé zúčastní tří turnajů Ligy přípravek pořádané Českou florbalovou unií, aby získali porovnání se svými vrstevníky a motivaci pro další sportovní rozvoj. V neděli 20. února proběhl 1. ročník florbalového turnaje Kamenice Cup, kterého se aktivně zúčastnili také rodiče. I přesto, že florbal je sport finančně méně nákladný, neobejde se existence klubu bez příspěvku sponzorů. Poděko- Stručně z Valné hromady SKK Valná hromada Sportovního klubu Kamenice se uskutečnila v přísálí kamenické pizzerie. Šlo o volební valnou hromadu, na kterou bylo delegováno 29 delegátů ze 4 sportovních oddílů. Delegáti vzali na vědomí přednesené zprávy o činnosti a o hospodaření klubu. Odsouhlasili nové sídlo, stanovy a volební řád SKK. Zvolili nové statutární zástupce a složení výkonného výboru - předsedou SKK bude nadále Pavel Zítko, místopředsedou Petr Valášek, hospodářem klubu Jiří Petruška a dalšími členy výkonného výboru Kateřina Vorlová a Marek Urx. Do revizní a kontrolní komise byly zvoleni František Lacek, Eva Hajdušková a Anna Majerová. Rád bych tímto poděkoval všem delegátům za projevenou důvěru a bývalým členům výkonného výboru za práci, kterou v minulých letech věnovali ve prospěch sportu. Pavel ZÍTKO, předseda Sportovního klubu Kamenice vání patří také městu Kamenice, které přispělo z Fondu kultury, sportu a volného času na nákup brankářského vybavení a startovné na sérii turnajů Ligy přípravek. Činnost florbalového klubu, který je členem České florbalové unie a ČSTV, můžete sledovat na. Pro velký zájem přijímáme od ledna 2011 také žáky ročníku narození Vít HLAVÁČEK, Monika HLAVÁČKOVÁ KOPANÁ A LETNÍ KINO V KAMENICI Dnem byla zahájena druhá polovina hrací sezony Soutěží se účastní 4 mužstva kopané SK Kamenice, která hrála první polovinu neboli podzimní část sezony, a to: přípravka, žáci okresní přebor, B mužstvo 4.třída, A mužstvo 3.třída. V souvislosti s projektem na rekonstrukci tribuny, na jehož financování podala obec žádost o dotaci, přicházím s návrhem, který by vyřešil problém kolize při využívání fotbalového hřiště mezi fotbalovým oddílem a pořadateli letního kina. Návrh představuje přemístění promítacího plátna a tedy celé orientace letního kina z jihu na sever plátno by bylo pevně zabudováno v místě oplocení areálu směrem k rybníku. Předpokladem této změny je provedení celkové rekonstrukce tribuny podle projektu Studia MiJa, který počítá s vybudováním hlediště i z druhé, severní strany tribuny, na střeše vestavby šaten. Nebyl by tak narušen provoz fotbalu a zlepší se možnost využití víceúčelového hřiště. Tento záměr je závislý jak na přidělení dotace z fondu Středočeského kraje, tak na společné dohodě zúčastněných stran, jejíž dosažení nebude snadné. Nebudeme ale naříkat a zahájíme sezonu kopané s elánem a chutí. Mezi našimi nejmladšími se nachází fůra talentů, kteří jistě zabezpečí zlepšení SK Kamenice v hracích třídách. Přeji hodně zdraví, sil i štěstí. Jan GILLERN sen. předseda oddílu kopané

17 duben Zpravodaj z Kamenice PLACENÁ INZERCE Představujeme Vám kamenické podnikatele Jedním z řešení, jak na jarní únavu, je jíst dostatek zeleniny Ti, kteří nemají svoji vlastní zeleninovou zahrádku, stále častěji využívají možnosti tzv. zeleninových bedýnek. Tomuto druhu podnikání se věnuje také Gabriela Čermáková, která před rokem začala přivážet bedýnky do Kamenice. Jak přišlo to rozhodnutí, že se budeš věnovat zeleninovým bedýnkám? Ještě před tím, než se všude v okolí roztrhl pytel s farmářskými trhy, mi došla trpělivost s nabídkou zeleniny různých potravinových řetězců v okolí. Nostalgicky jsem zavzpomínala na babiččinu zahrádku a rozhodla se, že se přesvědčím, zda existuje rozdíl mezi čerstvou zeleninou z Čech a tou zdaleka dováženou. Naprosto bez zkušeností jsem zpočátku trávila hodiny na telefonu, a pak projela celé Polabí a vlezla do každé větší zahrady. Bála jsem se, že mě s mými minimálními objednávkami vyhodí. Ale nevyhodili. Byli rádi, že někdo má o jejich zeleninu zájem. A to ještě netušili, jaký poptávkový boom je během léta čeká. Dozvěděla ses od farmářů o zelenině něco nového? Určitě ano, Kromě mnoha nových receptů pužívám při vaření různé zeleninové fígle. Tak například neloupu lilek před tepelnou úpravou, protože se pod slupkou skrývá nejvíce tělu prospěšných látek. Fazolky vždy tepelně upravuji, protože konzumované zasyrova mohou vyvolat zvracení a průjem díky svým jedovatým pektinům. A ještě něco: když vařím květák, prvních 5 minut hrnec nezakrývám. Pod poklicí se totiž hromadí sirné složky květáku, které mohou nepříjemně zapáchat a ovlivnit jeho výslednou chuť. Kdy začínají farmáři v Polabí sklízet na jaře svoji první úrodu? V tuhle chvíli začínám obvolávat své farmáře, abych zjistila, co mají zaseto a kdy si pro kterou zeleninu už budu moci přijet. Hned se u nich budu hlásit o první jahody, ředkvičky nebo saláty. Někomu se při pohledu na zeleninu v bedýnce možná může zdát, že je snad toho dobrého (tedy zdravého) až příliš. Ale je to fajn. Děkuji za rozhovor. Lucie MOUČKOVÁ N O V Ě O T E V Ř E N O Od 1. února 2011 na Želivci PEDIKÚRA Mokrá pedikúra Suchá medicinální pedikúra Kombinovaná pedikúra Wellness program (peeling s masáží, termo zábal) Odstranění kuřích ok, ošetření zarostlých nehtů MANIKÚRA Základní ošetření rukou Wellness program (peeling, termo zábal) Modeláž nehtů (gel, akrylic) Lakování, zdobení P-shine K prvnímu ošetření Vašich nohou wellness program zdarma. Kontakt pro objednávky: Barbora Zikánová Želivec 137

18 18 Zpravodaj z Kamenice duben 2011 HODINÁŘSTVÍ KLENOTNICTVÍ Ing. P. Dvořáček prodej náramkových hodinek Casio, Secco, Olympia, JVD, Lacerta, VP, MPM prodej budíků, minutek, nástěnných hodin, barometrů, meteostanic prodej zlatých, stříbrných i ocelových šperků, rhodiovaných i s krystaly firmy Swarowski V dubnu výrazné snížení cen náramkových hodinek Areál Supermarketu ALBERT v Jesenici Pondělí Pátek Sobota Tel AUTOSERVIS PNEUSERVIS-OLEŠOVICE - zajištění STK-ME - opravy havarovaných vozů - pneuservis - diagnostika - opravy motoru Kontakt: , Týnec nad Sázavou Čerčany

19 duben 2011 Taneční škola Blanky Vášové TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ PODZIM 2011 (8. sezóna) Taneční škola je akreditovaná Svazem učitelů tance Sokolovna Strančice Kurz S1: Začátečníci 15:00 16:45 neděle, od Kurz S2: Mírně pokročilí 17:00 18:35 neděle, od Kurz S3: Středně pokročilí 18:45 20:25 neděle, od Kurz S5: Speciál 20:35 22:15 neděle, od Sál OÚ Tehov Kurz T3: Středně pokročilí 18:45 20:25 pondělí, od Kurz T4: Více pokročilí 20:35 22:15 pondělí, od Kurz zahrnuje 13 večerů -11 lekcí, 1 prodloužená a 1 ples. Cena: 1750,-Kč/osoba, 3400,-Kč/pár. Zápis a informace: tel.: nebo Zpravodaj z Kamenice NÁBYTEK TROCHU JINAK prodejna stylového nábytku a doplňků, které potřebuje váš byt vše od sedačky po hodiny, lampičku či obrázek nabízíme i možnost odvozu až k vám domů náměstí MNICHOVICE OD MNICHOVKA 1.patro tel , PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS Novou luxusní metodou zajišťující dlouhotrvající přirozený vzhled Akční cena: - první aplikace 1700 Kč - doplnění Kč První aplikace trvá 2-3 hodiny STUDIO MEDÚZA Ringhofferova 30, Kamenice Květa Vorlová tel.: PRONÁJEM AREÁLU V OBCI POHOŘÍ JARMILA VÁCLAVOVÁ Želivec 245 tel.: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ Odvoz fekálií vozem TATRA 10 m Objednávky na tel. čísle

20 20 Zpravodaj z Kamenice duben 2011 Pronajmu byt 3+1 v Kamenici. 2. poschodí čtyřpatrového cihlového domu. Balkon s výhledem do lesa, sklep, garáž v domě. Klidné prostředí na okraji zástavby. Tel.: MASÁŽE, BAŇKOVÁNÍ, MOBILIZACE PÁTEŘE Dárkové poukazy Mgr. Lucie Martynowská Objednávky: Sídliště II, č. 26 Kamenice (naproti marketu) HODINÁŘSTVÍ KLENOTNICTVÍ Ing. P. Dvořáček provádíme výměny a prodej baterií hodinkových, do dálkových ovladačů, glukometrů, naslouchadel, teploměrů, osobních a kuchyňských váh, hraček přijímáme hodinářské opravy prodej spotřebních baterií, akumulátorů Energizer, Panasonic, Eveready, GP Areál Supermarketu ALBERT v Jesenici Pondělí Pátek Sobota Tel Král & Král, s.r.o. Čenětice 25, Křížkový Újezdec Kamenice Stavební práce STAVÍTE? OPRAVUJETE? JSME TU PRO VÁS! STAVBA RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ STŘECHY NA KLÍČ ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ ZELENÁ ÚSPORÁM zpracování projektové dokumentace pro získání dotací Typové a individuální projekty rodinných domů Koupeny, obklady, dlažby Rekonstrukce domů a bytů

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

První krok k biozahradě

První krok k biozahradě Název: První krok k biozahradě Cíl: Co je biozahrada? Biozahrada je místo, kde se cítí dobře člověk, rostliny i živočichové. V biozahradě se nebojuje, ale spolupracuje. Bios, značí život a bio zahradník

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing.

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing. Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného 5. října 2011 Za přítomnosti: Drahomíry Kuběnkové Ing. Viléma Černíka Ing. Pavla Bílka Hany Bednářové Ing. Pavla Janečka Luboše Hudouska Ostatní občané:

Více

Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS

Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2016, konaného dne 6. září 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec. Zasedání

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN Aktivity vykonávané zaměstnanci obce/externí firma: 1 Úklid sněhu Priorita: Jarní úklid obecních ploch listopad

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

USNESENÍ č.6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE konaného dne

USNESENÍ č.6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE konaného dne USNESENÍ č.6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE konaného dne 24. 6. 2014 Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných: Schválilo: Číslo usnesení 6/2014/1 ZOS souhlasí

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Čl. 1 Název a sídlo Název: CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Sídlo: Zámecký vrch 1400, Liberec Vratislavice

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna Zpravodaj 3 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Městys Knínice u Boskovic ve spolupráci s místními zájmovými organizacemi připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna bude probíhat v prostorách

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní:

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní: Strana 1610 Sbírka zákonů č.168 / 2011 168 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více