NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ"

Transkript

1 DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající vnitřní a zejména venkovní antény. Používejte pouze kvalitní DVB-T antény. NÁVOD K OBSLUZE Dovolujeme si vám doporučit antény z nabídky MASCOM : MASCOM DA 6362A Aktivní anténa pro vnitřní i venkovní použití s vestavěným zesilovačem a GSM filtrem pro odrušení vlivů mobilní telefonní sítě. Horizontální / vertikální montáž. VHF/UHF pásmo Zesílení 20dB Horizontální nebo vertikální montáž Výstupní kabel 1.5m Napájecí adaptér Sada pro montáž na stěnu BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM DA 6354A Aktivní anténa pro vnitřní i venkovní použití s vestavěným zesilovačem a GSM filtrem pro odrušení vlivů mobilní telefonní sítě. VHF/UHF pásmo Zesílení 20dB Výstupní kabel 1.5m Napájecí adaptér Sada pro montáž na stěnu MASCOM MC3733S IDTV MASCOM DA 6358 A Aktivní anténa pro vnitřní použití s vestavěným zesilovačem a GSM filtrem pro odrušení vlivů mobilní telefonní sítě. VHF/UHF pásmo Zesílení 20dB Výstupní kabel 1.5m MASCOM DA 6358 Anténa pro vnitřní použití VHF/UHF pásmo Výstupní kabel 1.5m Upozorňujeme, že též použité propojovací (SCART) kabely mají významný dopad na konečnou kvalitu obrazu. Pro zachování kvality obrazu je nutné používat řádně stíněné kabely IDTVPT90V5_2006_07

2

3 Postup řešení problémů Problémy s kvalitou obrazu a zvuku lze zpravidla odstranit jedním ze způsobů navržených v následující tabulce. Pokud se doporučeným postupem problém odstranit nepodaří, obraťte se na autorizovaný servis. Demagnetizace obrazovky Pokud se stane, že se na obrazovce objevují nežádoucí barevné elementy vyvolané působením magnetického pole vypněte hlavním vypínačem zhruba na 15 minut napájení televizoru. Po opětovném zapnutí zareaguje demagnetizační obvod a eliminuje nežádoucí barevné odstíny. Obdobné problémy mohou nastat i tehdy, je-li televizor umístěn v blízkosti zařízení generujících magnetické pole (např. reproduktory). Některé vysílače elektromagnetických vln, jako např. telefony systému GSM, mohou mít negativní vliv na provoz přijímače. Pokud se stane, že televizor nereaguje na povely dálkového ovladače, vypněte jej hlavním vypínačem, vyčkejte asi 10 s a znovu jej zapněte. Problém Chybí obraz anebo je nekvalitní. Chybějí barvy, resp. jsou nekvalitní. Obraz či zvuk jsou nekvalitní. Na obrazu jsou patrné přerušované čáry či pruhy. Na obrazu jsou patrné stíny (''duchy''). Nekvalitní barvy v rozích obrazovky. Obraz a zvuk se zastavují, obraz kostičkuje. Chybí údaje EPG Některé údaje v EPG tabulce nejsou v českém jazyce, nebo jsou neúplné Při duálním vysílání se míchají zvuky Technické údaje Možný způsob řešení Zkontrolujte anténu a vstup signálu do televizoru.. Zkontrolujte nastavení jasu, intenzity barev a kontrastu. Zkontrolujte nastavení intenzity barev. Proveďte manuální jemné doladění. Proveďte manuální jemné doladění. Zkontrolujte anténu. Může působit vliv zdrojů rušivého signálu (motorová vozidla, neonové osvětlení, fén, atp.). Nastavte anténu tak, aby se vliv rušení minimalizoval. Může působit vliv okolních kopců či budov. Pokuste se lépe instalovat anténu. Je-li v okolí televizoru zapojená audio souprava, transformátor, reproduktor, atp., instalujte takové zařízení do větší vzdálenosti od přijímače. Zkontrolujte anténu. Pokuste se nalézt lepší místo pro anténu. Instalujte anténu se zesilovačem. EPG není vysíláno, zkuste EPG aktivovat znovu později. Nejedná se o závadu, zobrazené údaje závisí na obsahu, který do vysílání vkládá vysílací společnost. Přepněte na jeden zvukový kanál. Úhlopříčka obrazovky 14'' / 37 cm Úhlopříčka obrazu (cm) 34 Maximální příkon (W) 60 Napájení 230 V střídavého napětí, 50 Hz TV norma PAL B/G, D/K DVB-T TV pásma a kanály VHF I 2 4, VHF III 5 12, UHF 21 69, S 1-41 Anténní vstup Standardní anténní konektor 75 Ω Počet paměťových pozic (čísel programů) analog AV, u některých modelů AV Počet paměťových pozic - DVB 1000 Efektivní zvukový výkon (W) 2 Výrobce si vyhrazuje právo na změnu uvedených charakteristik. Obsah Všeobecné informace...1 Analogový režim...2 DVB režim...9 Řešení problémů...20 Technické údaje...20 Bezpečnostní opatření Televizor je určen pro provozování v interiéru, za pokojové teploty. Televizor musí stát na pevné a rovné ploše, kde může k horním, spodním i postranním ventilačním otvorům volně proudit vzduch. Nestavte přijímač na koberec ani na žádné provizorní podložky. Televizor musí být připojen na zdroj střídavého napětí V, 50 Hz. Pokud nebude přijímač delší dobu používán, odpojte jej od sítě. Totéž udělejte i v případě bouřky. Před čistěním vždy televizor vypněte a odpojte ze zásuvky. Skříňku a obrazovku čistěte jemným hadříkem a slabším roztokem čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte k čistění benzín, ředidla, líh, odstraňovač nátěrů či jiná rozpouštědla. Nepokládejte na horní plochu přijímače žádné předměty. Nestavte do blízkosti přijímače nádoby s kapalinou. V případě rozlití kapaliny by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přijímače. Dbejte na to, aby se ventilačními otvory do přijímače nedostaly cizí předměty (jehly, sponky, mince, atp.). Pokud dojde ke vniknutí kapaliny či cizího předmětu dovnitř přijímače, odpojte televizor ze zásuvky a nechte jej zkontrolovat v odborném servisu. Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla vystavena deformaci, působení tepla, chemikálií či ostrých předmětů. Pokud dojde k jejímu poškození, odpojte televizor ze zásuvky a nechte šňůru zkontrolovat v autorizovaném odborném servisu. Neodstraňujte zadní kryt přijímače, uvnitř nejsou žádné ovládací prvky určené pro uživatele. Veškerý servis svěřte odbornému pracovišti. Některé vysílače elektromagnetických vln, jako např. telefony GSM, mohou mít negativní vliv na provoz přijímače. Pokud se stane, že televizor nereaguje na povely dálkového ovladače, vypněte jej hlavním vypínačem, vyčkejte asi 10 s a znovu jej zapněte. POZOR PŘÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PŘED OTEVŘENÍM VYJMĚTE VIDLICI SÍŤOVÉHO PŘÍVODU ZE ZÁSUVKY. Všeobecné informace Ovládání televizoru Televizor se ovládá prostřednictvím obrazovkových menu. Hlavní menu aktivujete stisknutím tlačítka [MENU] na dálkovém ovladači. Pohyb po řádcích menu ovládáte tlačítky [P+] a [P-], výběr provedete stisknutím tlačítka [V-] nebo [V+]. Z Hlavního menu vstupuje do dalších menu pro nastavení jednotlivých parametrů. Například menu pro ladění obrazu aktivujete z Hlavního menu tak, že tlačítky [P+] a [P-] najedete na řádek Obraz a stisknete tlačítko [V-] nebo [V+]. V menu lze pomocí tlačítek kurzoru [P+] a [P-] volit jednotlivé parametry ovládání a tlačítky kurzoru [V-] a [V+] měnit nastavení těchto parametrů. Nastavení parametrů ovládání uložíte v řádku Uložení tlačítkem [V+]. O krok zpět k předcházejícímu menu se vrátíte pomocí tlačítka [EXIT]. Pro výstup z Hlavního menu použijte tlačítko [EXIT]. 20 1

4 Ovládací prvky na předním panelu 1. Hlavní vypínač, slouží k zapínání a vypínání televizoru 2. Kontrolka pohotovostního a provozního režimu (červená) 3. Reproduktory 4. Tlačítka regulace hlasitosti [ +] a [ -] 5. Tlačítka pro volbu čísla programu krokováním [P+] a [P-] 6. Konektor pro sluchátka a A/V konektory 9. Odklopný kryt CI konektoru Poznámka: Uspořádání předního panelu se u jednotlivých modelů může mírně lišit, funkce ovládacích prvků však zůstávají stejné. Běžný provoz přijímače Volba programu TV vysílání Televizní programy je možné volit pomocí numerických tlačítek anebo pomocí tlačítek [P+] resp. [P-]. Hlasitost Pro regulaci hlasitosti použijte tlačítka [V+] a [V-]. Instalace analogový režim 1. Vložte baterie Pro ovladač použijte dvě baterie 1,5 V, rozměr AAA. Založte je tak, aby kladný a záporný pól souhlasily se značkami "+" a "-". 2. Zapojte přijímač k anténě Zapojte kabel od antény k televizoru. 3. Zapojte přijímač do zásuvky Zapojte napájecí šňůru televizoru do zásuvky střídavého napětí V, 50 Hz. 4. Zapněte televizor Stiskněte hlavní vypínač na předním panelu a zapněte televizor do pohotovostního stavu. Stisknutím jednoho z tlačítek [0] až [9] dálkového ovládání, tlačítky [P+], [P-] dálkového ovládání anebo tlačítky [P+], [P-] na předním panelu zapněte televizor z pohotovostního do provozního režimu. Potlačení zvuku : Stisknutím tlačítka [ X ] potlačíte zvuk z reproduktorů. Následujícím stisknutím tohoto tlačítka opět zvuk z reproduktorů zapnete. Formát obrazu Formát obrazu lze přepnout tlačítkem [16:9]. Zobrazení seznamu DVB kanálů (Tv a rozhlasových stanic) Seznam vyvoláte stisknutím bílého tlačítka [i], v seznamu lze zobrazit televizní i rozhlasové stanice. Žlutým tlačítkem přepnete na numerické či abecední setřídění. Červeným tlačítkem přepnete na seznam rozhlasových stanic. Zeleným tlačítkem přepnete na zobrazení všech a nebo pouze volných stanic. Modrým tlačítkem přepnete na výběr zobrazení obsahu favoritních seznamů. Zobrazení seznamu zrušíte tlačítkem [EXIT]. Favoritní předvolby K favoritním programům máte přímý přístup, pomocí tlačítek [FAV+ / FAV-] přepínáte mezi favoritními seznamy a poté se při krokování programy přepínáte pouze programy, které jsou součástí vybraného favoritního seznamu. 5. Automatické vyhledávání programů analogového TV vysílání V Hlavním Menu nastavte kurzor na řádek Instalace a stiskněte tlačítko [V+], zobrazí se menu Instalace. V menu Instalace stiskněte [Bílé tlačítko] dálkového ovladače, zobrazí se menu Auto.ladění. Teletext DVB texdvb Teletext má oproti běžnému teletextu paměť na 1000 stránek a umožňuje zároveň zobrazit teletext a v doplňkovém okně i obraz dané televizní stanice. Pro ovládání DVB teletextu slouží stejná tlačítka jako pro teletext analogového vysílání. V menu Auto. ladění nastavte kurzor na řádek Vyhledávání a stisknutím tlačítka [V+] odstartujte automatické vyhledávání programů. V průběhu automatického ladění přijímač indikuje vyhledané programy (P1 P99) a postup ladění v MHz. Automatické ladění se ukončí po prohledání všech frekvencí, resp. po obsazení posledního volného čísla programu. Po ukončení vyhledávání se opět zobrazí menu Instalace s tabulkou naladěných programů. Vyhledané programy je možné pojmenovat, setřídit nebo vymazat. Tisknutím tlačítka [EXIT] ukončíte práci v systému menu. Příjem DVB-T rozhlasových stanic Na příjem rozhlasového vysílání se přepnete stisknutím tlačítka tlačítka [RADIO]. Přepínání rozhlasových stanic, ovládání funkcí, nastavení funkcí a parametrů i obsluha EPG jsou stejné jako při příjmu televizních stanic. Při příjmu rozhlasu je na obrazovce zobrazeno grafické logo. Zhruba po 10ti. minutách je aktivován spořič obrazovky a logo je nahrazeno nahrazeno černou obrazovkou. 2 19

5 EPG Electronic Program Quide Elektronický přehled pořadů Elektronický přehled programů (EPG) vyvoláte na obrazovku stisknutím tlačítka [EPG], tabulka EPG obsahuje info o aktuálně probíhajích a následujících pořadech. Úvodní EPG tabulka Pro pohyb v tabulce mezi jednotlivými kanály postupně nahoru / dolů použijte tlačítka [P+ / P-]. Aktuální pozice je zvýrazněna orámováním. Název stanice (kanálu). Uběhlá / zbývající část pořadu. Čas zahájení a název pořadu. Jedna strana tabulky vždy obsahuje info o 6ti. za sebou následujících kanálech, pro přechod na další stranu použijte tlačítko [V+] pro přechod na předchozí stranu použijte tlačítko [V-]. EPG tabulka kanálu Detailní rozpis pořadů určitého kanálu vyvoláte z úvodní EPG tabulky stisknutím tlačítka [OK MENU] Pro pohyb mezi pořady použijte tlačítka [P+ / P-]. Aktuální pozice je zvýrazněna orámováním. Název stanice (kanálu). Den a datum. Čas zahájení a název pořadu. Pro přechod na další stranu použijte tlačítko [V+] pro přechod na předchozí stranu použijte tlačítko [V-]. EPG detail pořadu Detailní popis pořadu vyvoláte z EPG tabulky kanálu stisknutím tlačítka [OK] Pro přechod k dalšímu pořadu použijte tlačítko [V+] pro přechod k předchozímu použijte tlačítko [V-]. Název stanice (kanálu). Čas zahájení pořadu. Typ pořadu. Rozšířený popis pořadu. Dálkové ovládání funkce tlačítek v analogovém režimu 1. Tlačítko [ ]: vypínání do pohotovostního režimu. 2. Numerická tlačítka: přímá volba čísla programu. 3. Tlačítko [ > < ]: přepíná mezi aktuálním a předchozím číslem programu. 4. Tlačítko [X ]: potlačení zvuku. 5. Tlačítko [MENU]: vyvolání menu. 6. Tlačítko [EXIT]: ukončení práce v menu. 7. Tlačítka [P+] a [P-]: volba čísla programu krokováním, pohyb kurzoru v menu, stránkování teletextem. 8. Tlačítka [V+] a [V-]: ovládání hlasitosti, změna hodnot parametrů v menu. 9. Tlačítko [EXIT]: ukončení práce v menu. 10. Tlačítko [PP]: vyvolání uživatelské konfigurace parametrů ladění. 11. Tlačítko [i]: zobrazení informací na obrazovce. 12. Tlačítko [S/M/D]: volba režimu zvukového doprovodu u stereo modelů (stereo, mono, jazyková mutace při duálním zvukovém doprovodu). 13. Bílé tlačítko [ i]: automatické vyhledávání programů analogového TV vysílání. 14. Tlačítko [AV]: přepínání do režimu AV. 15. Modré tlačítko: Obraz - předvolené konfigurace (Den-Večer- Tlumeně-Uživatel) 16. Žluté tlačítko: Zvuk - předvolené konfigurace u stereo modelů (Hudba-Řeč-Film-Uživatel) 17. Zelené tlačítko: nezapojeno 18. Červené tlačítko: nezapojeno 19. Tlačítko [16:9]: přepínání mezi formáty obrazu. 20. Tlačítko [DVB/TV]: stisknutím tlačítka televizor přepnete na režim DVB aktivace DVB-T přijímače. Dalším stisknutím tlačítka přepnete zpět do režimu příjmu analogového TV vysílání. Poznámka: Další funkce některých tlačítek dálkového ovládání jsou uvedeny dále v popisech menu, ovládání teletextu a DVB části televizního přijímače. Chraňte dálkový ovladač před pádem. Dbejte na to, aby nedošlo ke stisknutí více tlačítek najednou. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie. Nepokoušejte se dálkový ovladač rozebírat. Maximální pracovní vzdálenost dálkového ovladače je 7 m, jeho pracovní úhel je nejvýše 30 vůči kolmici k přední stěně televizoru vedené čidlem. Výměna baterií - použijte 2 baterie 1,5 V rozměr AAA. Odsuňte víčko ve směru šipky, založte baterie, dbejte na jejich polaritu. Zavřete víčko. Z prostředí EPG se zpět ke sledování pořadů přepnete postupným tisknutím postupně tlačítka [EXIT]. 18 3

6 Běžný provoz přijímače Zapínání a vypínání televizoru Stisknutím hlavního vypínače na předním panelu se televizor zapne do pohotovostního režimu. Nachází-li se televizor v pohotovostním režimu, lze jej zapnout do provozního režimu jedním z tlačítek [0] až [9] nebo [P+], [P-] dálk. ovládání anebo tlačítky [P+], [P-] na předním panelu. Vypínání do pohotovostního režimu Pokud chcete přestat sledovat televizor pouze na kratší dobu, použijte pro vypnutí tlačítko [ ] na dálkovém ovladači. Ovládání přístupu Toto menu vám zprostředkuje informace a umožní nastavení : CI modulu Rodičovs kého zámku Poznámka: Pokud televizor po dobu cca 5 minut neregistruje signál žádného vysílání, vypne se automaticky do pohotovostního režimu. Poznámka: Pokud nebudete televizor používat delší dobu vypínejte jej pomocí hlavního vypínače, případně vytáhněte jak napájecí šňůru, tak zástrčku antény z jejich zásuvek ve zdi. Volba programu TV vysílání Televizní programy je možné volit pomocí numerických tlačítek anebo pomocí tlačítek [P+] resp. [P-]. Pomocí tlačítka [ > < ] lze přepínat mezi dvěma posledními programy. Hlasitost Pro regulaci hlasitosti použijte tlačítka [V+] a [V-]. Potlačení zvuku : Stisknutím tlačítka [X ] potlačíte zvuk z reproduktorů. Následujícím stisknutím tohoto tlačítka opět zvuk z reproduktorů zapnete. Přednastavené konfigurace obrazu Postupným tisknutím modrého tlačítka přepínáte mezi přednastavenými parametry obrazu a uživatelským nastavením. Dostupné hodnoty jsou: DEN TLUMENĚ - VEČER UŽIVATEL Aktuální hodnota je zobrazena v pravém horním rohu obrazovky. Práce v menu televizoru - OBRAZ K dispozici jsou 4 konfigurace parametrů obrazu, přepínají se modrým tlačítkem ovladače. Tři jsou fixní (Den, Večer, Tlumeně), uživatelskou konfiguraci (Uživatel) lze upravovat. V Hlavním Menu se nastavte na řádek Obraz a stiskněte tlačítko [V+]. V menu OBRAZ je možné provést úpravu jasu, kontrastu, intenzity barev a ostrosti obrazu. Výběr parametru v menu : pomocí tlačítek [P+] a [P-]. Nastavení hodnoty parametru : pomocí tlačítek [V+] a [V-]. Změny uložte v řádku Uložení tlačítkem [V+]. Nastavení bude uloženo jako uživatelská konfigurace. Tisknutím tlačítka [EXIT] se postupně vrátíte o zpět k předchozímu menu a poté ukončíte práci v systému menu. Formát obrazu Formát obrazu lze měnit po stisknutí tlačítka [16:9]. V závislosti na volbě formátu se může stát, že obraz bude lehce zdeformovaný nebo že nebude zobrazen celý. CI modul Informace o vloženém CI modulu a eventuální možnost ovládání CI modulu nebo účastnické karty se zobrazí pouze po vložení CI modulu do CI vstupu umístěného pod odklopným víčkem na čelním panelu televizoru. Informace se zobrazí na pozici A menu Ovládání přístupu. Rodičovský zámek V menu lze nastavit parametry Rodičovského zámku. Dostupné hodonty jsou zapnuto a vypnuto, pro změnu v nastavení je zapotřebí vložit čtyřmístný PIN kód a postupovat dále podle nápovědy zobrazené na obrazovce. Provedené změny uložíte ZELENÝM tlačítkem ( ODESLAT ) Pro odchod bez uložení změn stiskněte ČERVENÉ tlačítko. ( ZRUŠIT ) Pro odchod z menu Ovládání přístupu použijte tlačítko [EXIT]. 4 17

7 Automatické vyhledávání Automatické vyhledávání slouží k vyhledání programů rozhlasového a televizního DVB-T vysílání v celém rozsahu VHF/UHF pásma. Můžete jej použít například pro doplnění nových programů. Automatické vyhledávání se spouští z menu Instalace, najedete na řádek Automatické vyhledávání a stisknete tlačítko [OK MENU] tím je vyhledávání zahájeno. Průběh vyhledávání, číslo a kmitočet aktuálně prohledávaného kanálu je zobrazen v horní části menu. Počet nově vyhledaných televizních a rozhlasových programů je zobrazen za symboly TV a Radio. Názvy nově vyhledaných televizních a rozhlasových programů se zapisují do samostatných sloupců. Po ukončení vyhledávání můžete : Odejít zpět bez uložení : ČERVENÉ tlačítko. Uložit nové programy : ZELENÉ tlačítko Nové programy budou zařazeny na konec seznamu programů. Manuální vyhledávání Slouží k vyhledání programů rozhlasového a televizního DVB-T vysílání přímo na určeném vysílacím kanále. Do manuálního vyhledávání vstoupíte volbou Manuální vyhledávání z menu Instalace. Práce v menu televizoru DALŠÍ FUNKCE V Hlavním Menu se nastavte na řádek Další funkce a stiskněte tlačítko [V+]. Jazyk : Umožňuje volbu jazykové mutace menu, [V+ / V-]. Automatické vypínání : tlačítky [V+ / V-] nastavíte interval pro vypnutí v krocích po 15 minutách, až na maximálně 3 hodiny. Práce v menu televizoru - ZÁMEK V Hlavním Menu se nastavte na řádek Zámek a stiskněte [V+]. Funkce umožňuje nastavit zámek na tlačítka [V+], [V-], [P+], [P-] na čelním panelu televizoru. Aktivace zámku je podmíněna zadáním čtyřmístného číselného hesla kódu v řádku HESLO. Tovární nastavení hesla je , místo číslic se v hodnotě parametru na řádku Heslo zobrazuje symbol x. Po vložení hesla zapnete nebo vypnete zámek tlačítkem [V+] dálkového ovladače v řádku Zámek. Nové heslo Hodnota hesla lze menit v řádku Nové heslo od 0000 do Zmenu hesla je nutno potvrdit opakovaným vložením nové hodnoty. Upozornění : Zapomenete-li své heslo vložte místo něj : , heslo se vymaže a platí opět původní tovární nastavení Jednotlivá čísla je nutno vložit velmi rychle za sebou. Upozornění : Menu Zámek není dostupné v režimu DVB. Práce v menu televizoru INSTALACE Po stisknutí tlačítka [OK MENU] se zobrazí tabulka s nabídkou frekvencí. Požadovanou hodnotu naleznete tlačítky [P+ / P-], potvrzením tlačítkem [OK MENU] spustíte vyhledávání na zadaném kanálu. Průběh vyhledávání a kmitočet kanálu je v horní části menu. Počet vyhledaných televizních a rozhlasových programů je zobrazen za symboly TV a Radio. Názvy vyhledaných televizních a rozhlasových programů se zapisují do samostatných sloupců. Po ukončení vyhledávání můžete : Odejít zpět bez uložení : ČERVENÉ tlačítko. Uložit nové programy : ZELENÉ tlačítko Nové programy budou zařazeny na konec seznamu programů. V Hlavním menu se nastavte na řádek Instalace a stiskněte tl. [V+]. V menu Instalace lze krokovat tlačítky[p+], [P-] tabulkou programů a pomocí barevných tlačítek spouštět automatické vyhledávání programů, mazat programy a měnit jejich uspořádání v seznamu. V tabulce programů je na jedné obrazovce 10 čísel programů. Mezi sloupci seznamu lze rolovat pomocí tlačítka [V+]. Funkce Volba : stisknutím modrého tlačítka zapnete pod menu obraz z programu na němž jste aktuálně nastaveni. Funkce Přesun: Umožňuje přesunout program v seznamu. Vybraný program označíte stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka přesunete jej na jinou pozici a potvrdíte opětovným stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka. Funkce Zrušení: Umožňuje zrušit program ze seznamu stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. Man.ladění: stisknutím ZELENÉHO tlačítká přepínáte do menu pro manuální ladění (manuální vyhledávání programů). Auto.ladění: stisknutím ZELENÉHO tlačítká přepínáte do menu pro automatické ladění (automatické vyhledávání programů). Pro odchod z menu Instalace použijte tlačítko [EXIT]. Upozornění : Všechna nastavení v menu Instalace jsou platná pouze pro analogový televizní příjem. Menu Instalace není dostupné v režimu DVB. 16 5

8 Manuální ladění Manuální ladění je určeno pro ruční vyhledání programů TV vysílání. V Hlavním Menu nastavte kurzor na řádek Instalace a stiskněte tlačítko [V+], zobrazí se menu Instalace. Nastavení parametrů programu Do Nastavení TV vstoupíte z menu Editace stisknutím tlačítka [OK MENU]. V menu Instalace stiskněte [Zelené tlačítko] dálkového ovladače, zobrazí se menu Man. ladění. Výběr parametru v menu : pomocí tlačítek [P+] a [P-]. Nastavení hodnoty parametru : pomocí tlačítek [V+] a [V-]. Program: číslo programu jehož naladění chcete měnit, hodnotu přepínáte buď tl. [V+] a nebo numerickými tlačítky. Jméno: Chcete-li programu přiřadit jméno stiskněte tl. [V+]. Kurzor se nastaví na první znak jména. Znaky volte pomocí [P+], [P-], mezi znaky se přesouváte [V+], [V-]. Upozornění : Pokud bliká některý (i neobsazený) znak jména nelze se z řádku Jméno přesunout, je nutno dokrokovat tl. [V+] nebo [V-] na poslední nebo první znak jména. Systém: Nastavení vysílací normy zvuku a barvy. Vzhledem k tomu, že televizor automaticky rozpozná a přepíná obě v ČR používané normy (PAL-DK, PAL-BG) není tato funkce zapojena. Vyhledávání: Přímá volba čísla vysílací frekvence zadáváte numerickými tlačítky (0-9) ovladče. Nebo lze tl. [V+] zapnout postupné prohledávání celého frekvenčního pásma tv vysílání. Jemné doladění : doladění frekvence kanálu tl. [V+] nebo [V-] Uložení : v řádku Uložení stisknutím tlačítka [V+]. Chcete-li menu opustit bez uložení změn stiskněte tl. [EXIT]. Automatické vyhledávání programů TV vysílání V menu Instalace stiskněte [Bílé tlačítko] dálkového ovladače, zobrazí se menu Auto.ladění. Start od: Máte-li již televizor naladěn a chcete doplnit nové programy nastavte číslo programu od něhož má startovat ladění. Hodnotu přepínáte buď tl. [V+] a nebo numerickými tlačítky. Systém: Funkce není zapojena, televizor automaticky rozpozná a přepíná obě v ČR používané normy (PAL-DK, PAL-BG). Vyhledávání: Stisknutím tlačítka [V+] odstartujte automatické vyhledávání programů. V průběhu automatického ladění přijímač indikuje vyhledané programy (P1 P99) a postup ladění v MHz. Automatické ladění se ukončí po prohledání všech frekvencí, resp. po obsazení posledního volného čísla programu. Po ukončení vyhledávání se zobrazí menu Instalace. Vyhledané programy je možné pojmenovat, setřídit je nebo vymazat. Stisknutím tlačítka [EXIT] ukončíte práci v menu. V menu se po jednotlivých parametrech pohybujete pomocí tlačítek [P+ / P-], aktuální pozice je označena tučným orámováním políčka. Pro výběr a následnou změnu parametru použijte tlačítko [OK MENU]. Název Pro změnu názvu programu se nastavte na řádek Název a stiskněte tlačítko [OK MENU]. Zobrazí se virtuální klávesnice, mezi jednotlivými znaky se pohybujete tlačítky [P+ / P-] pro výběr znaku použijete tlačítko [OK MENU]. Ostatní funkce jsou zobrazeny v nápovědě na spodní liště menu : Červené / Zelené tlačítko : Krok na znak vzad / vpřed Žluté tlačítko : Velká / malá písmena Modré tlačítko : Vymazání předchozího znaku Ukončení a uložení zápisu : přejděte na klávesu OK na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko [OK MENU]. Frekvence Tlačítky [P+ / P-] můžete vybrat frekvenci, volbu potvrdíte tlačítkem [OK MENU]. ID číslo Změny v nastavení parametru lze provést numerickými tlačítky dálkového ovladače. Vid / Pcr / Aud Změny v nastavení těchto parametrů lze provést numerickými tlačítky dálkového ovladače. Rodičovský zámek Změnu v nastavení lze provést po stisknutí tlačítka [OK MENU], dostupné možnosti jsou : ANO / NE V menu jsou dále informační údaje, kde je zobrazen stav kanálu (OK) a na poměrovém měřidle informativní kvalita signálu. Upozornění : Změna parametrů Frekvence, ID číslo, Vid/Pcr/Aud má za následek změnu naladění programu, pokud tedy k těmto změnám přistoupíte bude tím zrušeno naladění původního programu. Změny provedené v Nastavení uložíte ZELENÝM tlačítkem ( ODESLAT ) Pro odchod bez uložení změn stiskněte ČERVENÉ tlačítko. ( ZRUŠIT ) Pro odchod z menu Editace použijte tlačítko [EXIT]. Upozornění : Automatické i manuální ladění je platné pouze pro analogový televizní příjem. Menu Instalace není dostupné v režimu DVB. 6 15

9 Instalace V menu Instalace můžete provést : Editace tj. změny v seznamu programů, např. vymazání, přesunutí či uzamknutí programu Automatické a manuální vyhledání programů televizního a rozhlasového DVB-T vysílání Nastavení parametrů programu Editace Toto menu umožňuje : Vymazat programy ČERVENÉ tlačítko Natavte se v tabulce na program, který chcete vymazat a stiskněte červené tlačítko, budete dotázáni zda program chcete opravdu vymazat a zároveň se zobrazí volba ANO NE. Posun programu ŽLUTÉ tlačítko Nastavte se v tabulce na program, který chcete přesunout na jiné pořadové místo a stiskněte žluté tlačítko, tlačítky [P+ / P-] jej přesuňte na novou pozici a opět stiskněte žluté tlačítka. Zobrazení seznamu programů zařazených ve favoritních seznamech ZELENÉ tlačítko Televizor má k dispozici pět seznamů pro televizní a pět seznamů pro rozhlasové programy. Seznamy označené TV a Rádio obsahují vždy všechny vyhledané programy. Ostatní seznamy TV1 / TV2 / TV3 / TV4 pro televizní a Rádio 1 / Rádio 2 / Rádio 3 / Rádio 4 pro rozhlasové programy slouží jako tzv. favoritní seznamy do nichž můžete přesunout libovolný program. K favoritním programům máte přímý přístup, pomocí tlačítek [FAV+ / FAV-] vyberete favoritní seznam a poté se při krokování programy přepínáte pouze mezi těmi programy, které jsou součástí vybraného favoritního seznamu. Přidání televizního programu do favoritního seznamu : 1) Vstupte do menu Editace kanálu a nastavte se na program, který chcete přidat do fav.skupiny 2) Numerickým tlačítkem dálkového ovladače 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 dojde k přidání vybraného programu do patřičné skupiny. Přidání se zobrazí zápisem pořadového čísla favoritní skupiny v řádku vybraného programu. Vymazání programu z favoritního seznamu provedete stejným způsobem jako přidání - stisknutím patřičného numerického tlačítka ovladače odpovídajícího číslu favoritní skupiny dojde k odstranění programu. AV režim - Externí zařízení AV režim Stisknutím tlačítka [AV] dálkového ovládání lze přijímač přepnout do AV režimu pro zobrazení signálu z externího zařízení (např. z videa, DVD či ze satelitního přijímače). Připojení externího zařízení pomocí SCART konektoru Při propojení externího zařízení k televiznímu přijímači pomocí SCART AV konektoru a odpovídajícího propojovacího kabelu je zaručena maximální kvalita obrazu a zvuku přehrávaného záznamu. Je-li navolen režim AV je televizor přepnutý do přímého vstupu signálu ze SCART konektoru televizoru. Připojení externího zařízení koaxiálním kabelem Zapojte kabel od antény na anténní vstup např. videorekordéru. Zapojte koaxiální kabel mezi vysokofrekvenční výstup videorekordéru a anténní vstup televizoru. Na videorekordéru odstartujte přehrávání. Automatickým (či manuálním) laděním televizoru vyhledejte výstupní kanál videorekordéru. Naladění tohoto kanálu uložte pod číslo programu které chcete vyhradit pro videorekordér. Připojení externího zařízení pomocí čelního (bočního) AV vstupu. Pokud je váš televizor vybaven na čelním panelu či na boku AV konektory (3 Cinch konektory Žlutý / Bílý / Červený) a chcete na ně připojit např. videokameru přepněte televizní přijímač na vstup AV. Před zapojením externího zařízení na čelní (boční) AV vstup je nutno vypnout ostatní externí zařízení, která by byla připojena na zadní vstup AV (SCART konektor). Pokud výše uvedený postup nedodržíte dochází k prolínání obrazu ze zadního AV vstupu (SCART konektor) a k prolínání zvuku z posledního sledovaného programu (1-99) televizního vysílání do čelního (bočního) AV vstupu. Zpět do režimu běžného TV vysílání se vrátíte buď přímou volbou čísla programu numerickými tlačítky [0] až [9], nebo tlačítkem [TV] nebo postupným krokováním tlačítkem [AV]. Upozornění : AV režim není dostupný je-li televizor přepnut do režimu DVB. Obsah jednotlivých favoritních seznamů zobrazíte v menu Editace kanálu, jednotlivé seznamy se zobrazí opakovaným tisknutím zeleného tlačítka. Zobrazují se pouze seznamy, které obsahují nějaké programy, prázdné seznamy se nezobrazují. Rodičovský zámek MODRÉ tlačítko Na vybraný program můžete nastavit nebo sejmout zámek pomocí modrého tlačítka. 14 7

10 Teletext analogový Reset DVB-T Funkce Reset slouží k úplnému vymzání všech uložených programů DVB-T vysílání a k uvedení DVB části televizoru do původního stavu v němž byl televizor dodán z továrny. 1. ]: přepínání do režimu teletextu. Dalším stisknutím se vrátíte z teletextu zpět do režimu běžného TV vysílání. 2.?]: zobrazení a opětovné skrytí skrytého textu. 3. podstránek. ]: zobrazení aktuálního času z teletextu, volba 4. X]: dočasné ukončení práce s teletextem. 5. ]: velikost písma teletextu. 6. Tlačítko [ _ ]: mixování obrazu TV vysílání a teletextu. 7. ]: zastavení podstránky teletextu na obrazovce. 8. i]: vyvolání stránky obsahu. 9. Barevná tlačítka. Pro spuštění Resetu je nutno zadat HESLO : Po vložení hesla Reset spustíte ZELENÝM tlačítkem a nebo můžete nabídku zrušit ČERVENÝM tlačítkem. Po provedení Resetu se na obrazovce zobrazí opět úvodní nabídka Welcome. Upozornění : Spuštění funkce RESET má za následek vymazání všech programů a nastavení DVB části tv. Funkce tlačítek dálkového ovládání v režimu teletextu Vysílá-li aktuální program signál teletextu, je možné přepnout televizor do režimu teletextu. Při práci s teletextem se využívají následující tlačítka dálkového ovládání: ]: Přepíná do režimu teletextu a zpět do režimu běžného TV vysílání. Přepínání stránek teletextu : v teletextu můžete přepínat stránky buď krokováním o jednu stranu nahoru / dolu tlačítky P+,P- a nebo můžete volit přímo číslo stránky numerickými tlačítky 1-9.?]: Umožňuje zobrazit a následně opět skrýt skrytý text. ]: V režimu běžného TV vysílání zobrazí aktuální čas (v pravém horním rohu obrazovky). X]: Stisknutím v režimu teletextu se lze přepnout na příjem TV vysílání. Příjem teletextu však pokračuje: Po zadání čísla stránky teletextu se stránka vyhledá a dalším stisknutím ji lze vyvolat na obrazovku. ]: Volbu velikosti písma teletextu. Kromě standardní velikosti lze zobrazit pouze horní či spodní část stránky ve dvojnásobné velikosti písma. Stav přijímače V tomto menu získáte informaci o aktuální verzi software, která je v televizoru instalována. Zobrazení informace na obrazovce zrušíte stisknutím tlačítka [EXIT]. Tlačítko [ _ ]: V režimu teletextu umožňuje současné zobrazení obrazu TV vysílání a teletextu. ]: Je-li stránka teletextu opatřena podstránkami, probíhá přetáčení podstránek automaticky. Stisknutím tlačítka lze podstránku zastavit (v levém horním rohu obrazovky se zobrazí odpovídající symbol). Dalším stisknutím tlačítka se opět přechází na automatické přetáčení podstránek. i]: Vyvolává stránku obsahu teletextu. Červené, zelené, žluté a modré tlačítko: Umožňují, v závislosti na konkrétním systému teletextu, přímý přístup k jednotlivým tématickým okruhům teletextu. Upozornění : Je-li televizor přepnut do režimu DVB přijímá DVB teletext jehož vlastnosti jsou popsány v dalších částech tohoto návodu. 8 13

11 Hodiny nastavení časových funkcí V menu Hodiny můžete provést změny v nastavení časového pásma a aktivaci Letního času. Z továrny je nastavena hodnota časového pásma +1 hodina a automatická aktivace letního času. Provedené změny uložíte ZELENÝM tlačítkem ( ODESLAT ) Pro odchod bez uložení změn stiskněte ČERVENÉ tlačítko. ( ZRUŠIT ) Dálkový ovládač nastavení funkcí barevných tlačítek Barevná tlačítka, mimo režim menu, slouží také jako zkrácený přístup k některým funkcím či informacím. V menu Dálkový ovládač můžete provést změny funkcí barevných tlačítek dálkového ovládače. Tovární nastavení tlačítek ČERVENÉ tlačítko Zobrazení informací o signálu ZELENÉ tlačítko Zobrazení a volba titulků ŽLUTÉ tlačítko Volba zvukového doprovodu MODRÉ tlačítko Zobrazení času Provedené změny uložíte ZELENÝM tlačítkem ( ODESLAT ) Pro odchod bez uložení změn stiskněte ČERVENÉ tlačítko. ( ZRUŠIT ) Informace o signálu Tabulku s informacemi o signálu aktuálně nastaveného programu zobrazíte stisknutím ČERVENÉHO tlačítka (při továrním nastavení). Informace o obsahuje číslo kanálu, název sítě a technické informace jako je frekvence, šířka pásma, smybol.rychlost, poměr chybových bitů v signálu, identifikační čísla vysílání. Ve spodní části informační tabulky je též informativní poměrový ukazatel kvality a síly signálu. Informační tabulku zrušíte stisknutím tlačítka [EXIT]. Titulky Nabídku s volbou titulků zobrazíte zeleným tlačítkem. Nabídku zrušíte stisknutím tlačítka [EXIT]. Zvukový doprovod Nabídku volby zvukového doprovodu zobrazíte žlutým tlačítkem. V případě DUÁLNÍHO vysílání je čeština doprovod A. Nabídku zrušíte stisknutím tlačítka [EXIT]. Zobrazení času Aktuální čas zobrazíte stisknutím MODRÉHO tlačítka, zrušíte stisknutím tlačítka [EXIT]. Poznámka : Předcházející popisy vychází z továrního nastavení tlačítek. Poznámka : Volby zvukového doprovodu a titulků jsou závislé na tom, zda a jak jsou s pořadem vysílány. 12 DVB-T přijímací část Na příjem DVB-T vysílání a pro práci s DVB-T přijímačem se přepnete stisknutím tlačítka [DVB/TV] dálkového ovladače. Dalším stisknutím tlačítka [DVB/TV] se můžete přepnout zpět do režimu příjmu analogového TV vysílání. Je-li televizor v režimu DVB pak jsou po stisknutí tlačítka [MENU] dostupná pouze menu funkcí OBRAZ a DALŠÍ FUNKCE. Dálkové ovládání funkce tlačítek v režimu DVB! Upozornění : V režimu DVB má tlačítko [MENU] význam [OK]. V dalších částech návodu je použito označení [OK MENU]. 1. Tlačítko [ ]: vypínání do pohotovostního režimu. 2. Numerická tlačítka: přímá volba čísla programu. 3. Tlačítko [EXIT]: ukončení práce v menu. 4. Tlačítko [EPG]: otevírá Elektronický přehled pořadů 5. Tlačítko [OK MENU]: tlačítko MENU má v režimu DVB význam OK a slouží pro potvrzení volby při práci v DVB menu, volbách jazykových preferencí, EPG, atd.. 6. Tlačítka [P+] a [P-]: volba čísla programu krokováním, pohyb kurzoru v DVB menu. 7. Tlačítka [V+] a [V-]: ovládání hlasitosti, změna hodnot parametrů v DVB menu. 8. Tlačítko [AV/MENU]: vyvolání DVB menu. 9. Tlačítko [X ]: potlačení zvuku. 10. Červené tlačítko [BACK]: při práci v DVB menu slouží k návratu o krok zpět do předchozí části. 11. Tlačítko [TXT] [ ]: přepíná do režimu DVB teletextu. Dalším stisknutím se vrátíte zpět do DVB vysílání. 12. Barevná tlačítka : přímý vstup k některým informacím a funkcím. Funkce tlačítek lze programovat. 13. Tlačítko [i]: zobrazení informací na obrazovce. 14. Tlačítko [RADIO]: přepíná mezi příjmem televizních a rozhlasových programů DVB-T vysílání. 15. Tlačítka [FAV+/FAV-]: přepínání favortiních předvoleb. 16. Tlačítko [DVB/TV]: přepíná mezi režimem analogového televizního příjmu a režimem DVB příjmu pozemského digitálního vysílání DVB-T. Poznámka: Další funkce některých tlačítek dálkového ovládání jsou uvedeny dále v popisech menu, ovládání EPG, DVB teletextu a DVB-T části televizního přijímače. 9!

12 Instalace Při prvním zapnutí televizoru do režimu DVB se na obrazovce zobrazí úvodní instalační menu, které umožní autoinstalaci všech dostupných programů DVB-T vysílání. 1. Welcome Stiskněte ZELENÉ tlačítko dálkového ovladače pro pokračování instalace. Práce v menu Hlavní menu DVB-T Nastavení a úpravy vlastností DVB části televizního přijímače se provádí v DVB-T menu. Vstup ke všem parametrům vede z Hlavního menu DVB-T. Pro vstup do Hlavního menu stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko [AV / MENU]. Pro pohyb po položkách menu slouží tlačítka [P+ / P-], aktuální položka je barevně označena. Pro volbu položky slouží tlačítko [OK MENU] viz. Upozornění na straně 9. Pro výstup z Hlavního menu a návrat zpět do režimu sledování DVB vysílání stiskněte tlačítko [EXIT]. 2. Výběr jazyka Vyberte požadovanou jazykovou verzi. Výběr provedťe pomocí tlačítek [P+] a [P-]. Nastavení V menu Nastavení můžete provést : Nastavení jazykových preferencí pro OSD, zvukový doprovod a titulky Nastavení času podle časových pásem, volbu přechodu na letní čas Nastavení funkcí barevných tlačítek dálkového ovladače Návrat DVB přijímače do původního továrního stavu ( Reset DVB-T ) Kontrolu verze software DVB-T přijímače Výběr potvrďte stisknutím prostředního tlačítka [OK MENU] viz. Upozornění na předchozí straně. Pro vstup do menu Nastavení se tlačítky [P+ / P-] přesuňte na položku Nastavení. Potvrďte tlačítkem [OK MENU] 3. Autoinstalace Po potvrzení jazykové volby dojde ke krátkému načtení základního nastavení a po cca 5 vteřinách je zahájeno automatické vyhledávání programů DVB-T vysílání. Průběh vyhledávání, číslo a kmitočet aktuálně prohledávaného kanálu je zobrazen v horní části menu. Pro návrat z menu Nastavení zpět do hlavního menu stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Pro výstup z menu a návrat do režimu sledování DVB programů stiskněte tlačítko [AV / MENU] nebo [EXIT] Jazyk - nastavení jazykových preferencí V menu Jazyk můžete provést změny v nastavení jazykové verze Menu, volby preferencí jazykových mutací zvukového doprovodu Audio1 / Audio 2 a jazykových verzí titulků Titulky 1 /Titulky 2. Počet již vyhledaných televizních a rozhlasových programů je zobrazen za symboly TV a Radio. Názvy vyhledaných televizních a rozhlasových programů se zapisují do samostatných sloupců. Po ukončení vyhledávání se televizor přepne na první program DVB vysílání. 10 Provedené změny uložíte ZELENÝM tlačítkem ( ODESLAT ) Pro odchod bez uložení změn stiskněte ČERVENÉ tlačítko. ( ZRUŠIT ) 11

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. idtv - LCD TELEVIZOR MASCOM MC26W13, MC32W13 DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE. idtv - LCD TELEVIZOR MASCOM MC26W13, MC32W13 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003 Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON - Set-top box Motorola VIP-1003 1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naši společnost jako svého poskytovatele televizních

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

TX-40CXE720 TX-40CXM710 TX-50CXE720 TX-50CXM710 TX-55CXE720 TX-55CXM710

TX-40CXE720 TX-40CXM710 TX-50CXE720 TX-50CXM710 TX-55CXE720 TX-55CXM710 TX-40CXE720 TX-50CXE720 TX-55CXE720 TX-40CXM710 TX-50CXM710 TX-55CXM710 e Nápověda Česky Nejprve si přečtěte enápověda Použití 13 Funkce Rozlišení 4K 14 Úvodní obrazovka 15 Info Frame 16 Dotykový ovladač

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

BLADE Průvodce rychlým startem

BLADE Průvodce rychlým startem BLADE Průvodce rychlým startem Informace o bezpečnosti produktu Další informace naleznete v návodu, který je uložen na instalované kartě microsd. Přečtěte si sekci bezpečnostních instrukcí této uživatelské

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Uživatelská příručka Návod na použitie

Uživatelská příručka Návod na použitie Digitální HD set-top box HD digitálny káblový prijímač Uživatelská příručka Návod na použitie IRHD-5100S Výchozí nastavené heslo je 0000. Predvolené heslo je 0000. Poznámka Čeština Děkujeme, že jste si

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Použití funkcí na úsporu

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV 32PFH4009 32PFT4009 32PHH4009 32PHH4009 32PHT4009 40PFH4009 40PFT4009 40PFT4009 50PFH4009 50PFT4009 Uživatelský manuál Obsah 1 Váš

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky Záruka produktu Tento přijímač slouží pro příjem HD signálu pro digitální satelitní vysílání. Tento návod k obsluze může být změněn v závislosti na zlepšení funkcí. Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Uživatelská příručka k IPTV

Uživatelská příručka k IPTV Uživatelská příručka k IPTV Něco k teorii IPTV neboli televize přes internetový protokol je služba nabízena prostřednictvím sítě Racingnet. Slovníček základní pojmy EPG elektronický programový průvodce

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka Obsah Představení služby... 1 Set Top Box Motorola Kreatel VIP 1003... 2 Set Top Box ARRIS VIP 1113... 2 1. Zapojení Set Top Boxu... 2 2. Volba

Více