NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ"

Transkript

1 DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající vnitřní a zejména venkovní antény. Používejte pouze kvalitní DVB-T antény. NÁVOD K OBSLUZE Dovolujeme si vám doporučit antény z nabídky MASCOM : MASCOM DA 6362A Aktivní anténa pro vnitřní i venkovní použití s vestavěným zesilovačem a GSM filtrem pro odrušení vlivů mobilní telefonní sítě. Horizontální / vertikální montáž. VHF/UHF pásmo Zesílení 20dB Horizontální nebo vertikální montáž Výstupní kabel 1.5m Napájecí adaptér Sada pro montáž na stěnu BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM DA 6354A Aktivní anténa pro vnitřní i venkovní použití s vestavěným zesilovačem a GSM filtrem pro odrušení vlivů mobilní telefonní sítě. VHF/UHF pásmo Zesílení 20dB Výstupní kabel 1.5m Napájecí adaptér Sada pro montáž na stěnu MASCOM MC3733S IDTV MASCOM DA 6358 A Aktivní anténa pro vnitřní použití s vestavěným zesilovačem a GSM filtrem pro odrušení vlivů mobilní telefonní sítě. VHF/UHF pásmo Zesílení 20dB Výstupní kabel 1.5m MASCOM DA 6358 Anténa pro vnitřní použití VHF/UHF pásmo Výstupní kabel 1.5m Upozorňujeme, že též použité propojovací (SCART) kabely mají významný dopad na konečnou kvalitu obrazu. Pro zachování kvality obrazu je nutné používat řádně stíněné kabely. IDTVPT90V5_2006_07

2

3 Postup řešení problémů Problémy s kvalitou obrazu a zvuku lze zpravidla odstranit jedním ze způsobů navržených v následující tabulce. Pokud se doporučeným postupem problém odstranit nepodaří, obraťte se na autorizovaný servis. Demagnetizace obrazovky Pokud se stane, že se na obrazovce objevují nežádoucí barevné elementy vyvolané působením magnetického pole vypněte hlavním vypínačem zhruba na 15 minut napájení televizoru. Po opětovném zapnutí zareaguje demagnetizační obvod a eliminuje nežádoucí barevné odstíny. Obdobné problémy mohou nastat i tehdy, je-li televizor umístěn v blízkosti zařízení generujících magnetické pole (např. reproduktory). Některé vysílače elektromagnetických vln, jako např. telefony systému GSM, mohou mít negativní vliv na provoz přijímače. Pokud se stane, že televizor nereaguje na povely dálkového ovladače, vypněte jej hlavním vypínačem, vyčkejte asi 10 s a znovu jej zapněte. Problém Chybí obraz anebo je nekvalitní. Chybějí barvy, resp. jsou nekvalitní. Obraz či zvuk jsou nekvalitní. Na obrazu jsou patrné přerušované čáry či pruhy. Na obrazu jsou patrné stíny (''duchy''). Nekvalitní barvy v rozích obrazovky. Obraz a zvuk se zastavují, obraz kostičkuje. Chybí údaje EPG Některé údaje v EPG tabulce nejsou v českém jazyce, nebo jsou neúplné Při duálním vysílání se míchají zvuky Technické údaje Možný způsob řešení Zkontrolujte anténu a vstup signálu do televizoru.. Zkontrolujte nastavení jasu, intenzity barev a kontrastu. Zkontrolujte nastavení intenzity barev. Proveďte manuální jemné doladění. Proveďte manuální jemné doladění. Zkontrolujte anténu. Může působit vliv zdrojů rušivého signálu (motorová vozidla, neonové osvětlení, fén, atp.). Nastavte anténu tak, aby se vliv rušení minimalizoval. Může působit vliv okolních kopců či budov. Pokuste se lépe instalovat anténu. Je-li v okolí televizoru zapojená audio souprava, transformátor, reproduktor, atp., instalujte takové zařízení do větší vzdálenosti od přijímače. Zkontrolujte anténu. Pokuste se nalézt lepší místo pro anténu. Instalujte anténu se zesilovačem. EPG není vysíláno, zkuste EPG aktivovat znovu později. Nejedná se o závadu, zobrazené údaje závisí na obsahu, který do vysílání vkládá vysílací společnost. Přepněte na jeden zvukový kanál. Úhlopříčka obrazovky 14'' / 37 cm Úhlopříčka obrazu (cm) 34 Maximální příkon (W) 60 Napájení 230 V střídavého napětí, 50 Hz TV norma PAL B/G, D/K DVB-T TV pásma a kanály VHF I 2 4, VHF III 5 12, UHF 21 69, S 1-41 Anténní vstup Standardní anténní konektor 75 Ω Počet paměťových pozic (čísel programů) analog AV, u některých modelů AV Počet paměťových pozic - DVB 1000 Efektivní zvukový výkon (W) 2 Výrobce si vyhrazuje právo na změnu uvedených charakteristik. Obsah Všeobecné informace...1 Analogový režim...2 DVB režim...9 Řešení problémů...20 Technické údaje...20 Bezpečnostní opatření Televizor je určen pro provozování v interiéru, za pokojové teploty. Televizor musí stát na pevné a rovné ploše, kde může k horním, spodním i postranním ventilačním otvorům volně proudit vzduch. Nestavte přijímač na koberec ani na žádné provizorní podložky. Televizor musí být připojen na zdroj střídavého napětí V, 50 Hz. Pokud nebude přijímač delší dobu používán, odpojte jej od sítě. Totéž udělejte i v případě bouřky. Před čistěním vždy televizor vypněte a odpojte ze zásuvky. Skříňku a obrazovku čistěte jemným hadříkem a slabším roztokem čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte k čistění benzín, ředidla, líh, odstraňovač nátěrů či jiná rozpouštědla. Nepokládejte na horní plochu přijímače žádné předměty. Nestavte do blízkosti přijímače nádoby s kapalinou. V případě rozlití kapaliny by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přijímače. Dbejte na to, aby se ventilačními otvory do přijímače nedostaly cizí předměty (jehly, sponky, mince, atp.). Pokud dojde ke vniknutí kapaliny či cizího předmětu dovnitř přijímače, odpojte televizor ze zásuvky a nechte jej zkontrolovat v odborném servisu. Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla vystavena deformaci, působení tepla, chemikálií či ostrých předmětů. Pokud dojde k jejímu poškození, odpojte televizor ze zásuvky a nechte šňůru zkontrolovat v autorizovaném odborném servisu. Neodstraňujte zadní kryt přijímače, uvnitř nejsou žádné ovládací prvky určené pro uživatele. Veškerý servis svěřte odbornému pracovišti. Některé vysílače elektromagnetických vln, jako např. telefony GSM, mohou mít negativní vliv na provoz přijímače. Pokud se stane, že televizor nereaguje na povely dálkového ovladače, vypněte jej hlavním vypínačem, vyčkejte asi 10 s a znovu jej zapněte. POZOR PŘÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PŘED OTEVŘENÍM VYJMĚTE VIDLICI SÍŤOVÉHO PŘÍVODU ZE ZÁSUVKY. Všeobecné informace Ovládání televizoru Televizor se ovládá prostřednictvím obrazovkových menu. Hlavní menu aktivujete stisknutím tlačítka [MENU] na dálkovém ovladači. Pohyb po řádcích menu ovládáte tlačítky [P+] a [P-], výběr provedete stisknutím tlačítka [V-] nebo [V+]. Z Hlavního menu vstupuje do dalších menu pro nastavení jednotlivých parametrů. Například menu pro ladění obrazu aktivujete z Hlavního menu tak, že tlačítky [P+] a [P-] najedete na řádek Obraz a stisknete tlačítko [V-] nebo [V+]. V menu lze pomocí tlačítek kurzoru [P+] a [P-] volit jednotlivé parametry ovládání a tlačítky kurzoru [V-] a [V+] měnit nastavení těchto parametrů. Nastavení parametrů ovládání uložíte v řádku Uložení tlačítkem [V+]. O krok zpět k předcházejícímu menu se vrátíte pomocí tlačítka [EXIT]. Pro výstup z Hlavního menu použijte tlačítko [EXIT]. 20 1

4 Ovládací prvky na předním panelu 1. Hlavní vypínač, slouží k zapínání a vypínání televizoru 2. Kontrolka pohotovostního a provozního režimu (červená) 3. Reproduktory 4. Tlačítka regulace hlasitosti [ +] a [ -] 5. Tlačítka pro volbu čísla programu krokováním [P+] a [P-] 6. Konektor pro sluchátka a A/V konektory 9. Odklopný kryt CI konektoru Poznámka: Uspořádání předního panelu se u jednotlivých modelů může mírně lišit, funkce ovládacích prvků však zůstávají stejné. Běžný provoz přijímače Volba programu TV vysílání Televizní programy je možné volit pomocí numerických tlačítek anebo pomocí tlačítek [P+] resp. [P-]. Hlasitost Pro regulaci hlasitosti použijte tlačítka [V+] a [V-]. Instalace analogový režim 1. Vložte baterie Pro ovladač použijte dvě baterie 1,5 V, rozměr AAA. Založte je tak, aby kladný a záporný pól souhlasily se značkami "+" a "-". 2. Zapojte přijímač k anténě Zapojte kabel od antény k televizoru. 3. Zapojte přijímač do zásuvky Zapojte napájecí šňůru televizoru do zásuvky střídavého napětí V, 50 Hz. 4. Zapněte televizor Stiskněte hlavní vypínač na předním panelu a zapněte televizor do pohotovostního stavu. Stisknutím jednoho z tlačítek [0] až [9] dálkového ovládání, tlačítky [P+], [P-] dálkového ovládání anebo tlačítky [P+], [P-] na předním panelu zapněte televizor z pohotovostního do provozního režimu. Potlačení zvuku : Stisknutím tlačítka [ X ] potlačíte zvuk z reproduktorů. Následujícím stisknutím tohoto tlačítka opět zvuk z reproduktorů zapnete. Formát obrazu Formát obrazu lze přepnout tlačítkem [16:9]. Zobrazení seznamu DVB kanálů (Tv a rozhlasových stanic) Seznam vyvoláte stisknutím bílého tlačítka [i], v seznamu lze zobrazit televizní i rozhlasové stanice. Žlutým tlačítkem přepnete na numerické či abecední setřídění. Červeným tlačítkem přepnete na seznam rozhlasových stanic. Zeleným tlačítkem přepnete na zobrazení všech a nebo pouze volných stanic. Modrým tlačítkem přepnete na výběr zobrazení obsahu favoritních seznamů. Zobrazení seznamu zrušíte tlačítkem [EXIT]. Favoritní předvolby K favoritním programům máte přímý přístup, pomocí tlačítek [FAV+ / FAV-] přepínáte mezi favoritními seznamy a poté se při krokování programy přepínáte pouze programy, které jsou součástí vybraného favoritního seznamu. 5. Automatické vyhledávání programů analogového TV vysílání V Hlavním Menu nastavte kurzor na řádek Instalace a stiskněte tlačítko [V+], zobrazí se menu Instalace. V menu Instalace stiskněte [Bílé tlačítko] dálkového ovladače, zobrazí se menu Auto.ladění. Teletext DVB texdvb Teletext má oproti běžnému teletextu paměť na 1000 stránek a umožňuje zároveň zobrazit teletext a v doplňkovém okně i obraz dané televizní stanice. Pro ovládání DVB teletextu slouží stejná tlačítka jako pro teletext analogového vysílání. V menu Auto. ladění nastavte kurzor na řádek Vyhledávání a stisknutím tlačítka [V+] odstartujte automatické vyhledávání programů. V průběhu automatického ladění přijímač indikuje vyhledané programy (P1 P99) a postup ladění v MHz. Automatické ladění se ukončí po prohledání všech frekvencí, resp. po obsazení posledního volného čísla programu. Po ukončení vyhledávání se opět zobrazí menu Instalace s tabulkou naladěných programů. Vyhledané programy je možné pojmenovat, setřídit nebo vymazat. Tisknutím tlačítka [EXIT] ukončíte práci v systému menu. Příjem DVB-T rozhlasových stanic Na příjem rozhlasového vysílání se přepnete stisknutím tlačítka tlačítka [RADIO]. Přepínání rozhlasových stanic, ovládání funkcí, nastavení funkcí a parametrů i obsluha EPG jsou stejné jako při příjmu televizních stanic. Při příjmu rozhlasu je na obrazovce zobrazeno grafické logo. Zhruba po 10ti. minutách je aktivován spořič obrazovky a logo je nahrazeno nahrazeno černou obrazovkou. 2 19

5 EPG Electronic Program Quide Elektronický přehled pořadů Elektronický přehled programů (EPG) vyvoláte na obrazovku stisknutím tlačítka [EPG], tabulka EPG obsahuje info o aktuálně probíhajích a následujících pořadech. Úvodní EPG tabulka Pro pohyb v tabulce mezi jednotlivými kanály postupně nahoru / dolů použijte tlačítka [P+ / P-]. Aktuální pozice je zvýrazněna orámováním. Název stanice (kanálu). Uběhlá / zbývající část pořadu. Čas zahájení a název pořadu. Jedna strana tabulky vždy obsahuje info o 6ti. za sebou následujících kanálech, pro přechod na další stranu použijte tlačítko [V+] pro přechod na předchozí stranu použijte tlačítko [V-]. EPG tabulka kanálu Detailní rozpis pořadů určitého kanálu vyvoláte z úvodní EPG tabulky stisknutím tlačítka [OK MENU] Pro pohyb mezi pořady použijte tlačítka [P+ / P-]. Aktuální pozice je zvýrazněna orámováním. Název stanice (kanálu). Den a datum. Čas zahájení a název pořadu. Pro přechod na další stranu použijte tlačítko [V+] pro přechod na předchozí stranu použijte tlačítko [V-]. EPG detail pořadu Detailní popis pořadu vyvoláte z EPG tabulky kanálu stisknutím tlačítka [OK] Pro přechod k dalšímu pořadu použijte tlačítko [V+] pro přechod k předchozímu použijte tlačítko [V-]. Název stanice (kanálu). Čas zahájení pořadu. Typ pořadu. Rozšířený popis pořadu. Dálkové ovládání funkce tlačítek v analogovém režimu 1. Tlačítko [ ]: vypínání do pohotovostního režimu. 2. Numerická tlačítka: přímá volba čísla programu. 3. Tlačítko [ > < ]: přepíná mezi aktuálním a předchozím číslem programu. 4. Tlačítko [X ]: potlačení zvuku. 5. Tlačítko [MENU]: vyvolání menu. 6. Tlačítko [EXIT]: ukončení práce v menu. 7. Tlačítka [P+] a [P-]: volba čísla programu krokováním, pohyb kurzoru v menu, stránkování teletextem. 8. Tlačítka [V+] a [V-]: ovládání hlasitosti, změna hodnot parametrů v menu. 9. Tlačítko [EXIT]: ukončení práce v menu. 10. Tlačítko [PP]: vyvolání uživatelské konfigurace parametrů ladění. 11. Tlačítko [i]: zobrazení informací na obrazovce. 12. Tlačítko [S/M/D]: volba režimu zvukového doprovodu u stereo modelů (stereo, mono, jazyková mutace při duálním zvukovém doprovodu). 13. Bílé tlačítko [ i]: automatické vyhledávání programů analogového TV vysílání. 14. Tlačítko [AV]: přepínání do režimu AV. 15. Modré tlačítko: Obraz - předvolené konfigurace (Den-Večer- Tlumeně-Uživatel) 16. Žluté tlačítko: Zvuk - předvolené konfigurace u stereo modelů (Hudba-Řeč-Film-Uživatel) 17. Zelené tlačítko: nezapojeno 18. Červené tlačítko: nezapojeno 19. Tlačítko [16:9]: přepínání mezi formáty obrazu. 20. Tlačítko [DVB/TV]: stisknutím tlačítka televizor přepnete na režim DVB aktivace DVB-T přijímače. Dalším stisknutím tlačítka přepnete zpět do režimu příjmu analogového TV vysílání. Poznámka: Další funkce některých tlačítek dálkového ovládání jsou uvedeny dále v popisech menu, ovládání teletextu a DVB části televizního přijímače. Chraňte dálkový ovladač před pádem. Dbejte na to, aby nedošlo ke stisknutí více tlačítek najednou. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie. Nepokoušejte se dálkový ovladač rozebírat. Maximální pracovní vzdálenost dálkového ovladače je 7 m, jeho pracovní úhel je nejvýše 30 vůči kolmici k přední stěně televizoru vedené čidlem. Výměna baterií - použijte 2 baterie 1,5 V rozměr AAA. Odsuňte víčko ve směru šipky, založte baterie, dbejte na jejich polaritu. Zavřete víčko. Z prostředí EPG se zpět ke sledování pořadů přepnete postupným tisknutím postupně tlačítka [EXIT]. 18 3

6 Běžný provoz přijímače Zapínání a vypínání televizoru Stisknutím hlavního vypínače na předním panelu se televizor zapne do pohotovostního režimu. Nachází-li se televizor v pohotovostním režimu, lze jej zapnout do provozního režimu jedním z tlačítek [0] až [9] nebo [P+], [P-] dálk. ovládání anebo tlačítky [P+], [P-] na předním panelu. Vypínání do pohotovostního režimu Pokud chcete přestat sledovat televizor pouze na kratší dobu, použijte pro vypnutí tlačítko [ ] na dálkovém ovladači. Ovládání přístupu Toto menu vám zprostředkuje informace a umožní nastavení : CI modulu Rodičovs kého zámku Poznámka: Pokud televizor po dobu cca 5 minut neregistruje signál žádného vysílání, vypne se automaticky do pohotovostního režimu. Poznámka: Pokud nebudete televizor používat delší dobu vypínejte jej pomocí hlavního vypínače, případně vytáhněte jak napájecí šňůru, tak zástrčku antény z jejich zásuvek ve zdi. Volba programu TV vysílání Televizní programy je možné volit pomocí numerických tlačítek anebo pomocí tlačítek [P+] resp. [P-]. Pomocí tlačítka [ > < ] lze přepínat mezi dvěma posledními programy. Hlasitost Pro regulaci hlasitosti použijte tlačítka [V+] a [V-]. Potlačení zvuku : Stisknutím tlačítka [X ] potlačíte zvuk z reproduktorů. Následujícím stisknutím tohoto tlačítka opět zvuk z reproduktorů zapnete. Přednastavené konfigurace obrazu Postupným tisknutím modrého tlačítka přepínáte mezi přednastavenými parametry obrazu a uživatelským nastavením. Dostupné hodnoty jsou: DEN TLUMENĚ - VEČER UŽIVATEL Aktuální hodnota je zobrazena v pravém horním rohu obrazovky. Práce v menu televizoru - OBRAZ K dispozici jsou 4 konfigurace parametrů obrazu, přepínají se modrým tlačítkem ovladače. Tři jsou fixní (Den, Večer, Tlumeně), uživatelskou konfiguraci (Uživatel) lze upravovat. V Hlavním Menu se nastavte na řádek Obraz a stiskněte tlačítko [V+]. V menu OBRAZ je možné provést úpravu jasu, kontrastu, intenzity barev a ostrosti obrazu. Výběr parametru v menu : pomocí tlačítek [P+] a [P-]. Nastavení hodnoty parametru : pomocí tlačítek [V+] a [V-]. Změny uložte v řádku Uložení tlačítkem [V+]. Nastavení bude uloženo jako uživatelská konfigurace. Tisknutím tlačítka [EXIT] se postupně vrátíte o zpět k předchozímu menu a poté ukončíte práci v systému menu. Formát obrazu Formát obrazu lze měnit po stisknutí tlačítka [16:9]. V závislosti na volbě formátu se může stát, že obraz bude lehce zdeformovaný nebo že nebude zobrazen celý. CI modul Informace o vloženém CI modulu a eventuální možnost ovládání CI modulu nebo účastnické karty se zobrazí pouze po vložení CI modulu do CI vstupu umístěného pod odklopným víčkem na čelním panelu televizoru. Informace se zobrazí na pozici A menu Ovládání přístupu. Rodičovský zámek V menu lze nastavit parametry Rodičovského zámku. Dostupné hodonty jsou zapnuto a vypnuto, pro změnu v nastavení je zapotřebí vložit čtyřmístný PIN kód a postupovat dále podle nápovědy zobrazené na obrazovce. Provedené změny uložíte ZELENÝM tlačítkem ( ODESLAT ) Pro odchod bez uložení změn stiskněte ČERVENÉ tlačítko. ( ZRUŠIT ) Pro odchod z menu Ovládání přístupu použijte tlačítko [EXIT]. 4 17

7 Automatické vyhledávání Automatické vyhledávání slouží k vyhledání programů rozhlasového a televizního DVB-T vysílání v celém rozsahu VHF/UHF pásma. Můžete jej použít například pro doplnění nových programů. Automatické vyhledávání se spouští z menu Instalace, najedete na řádek Automatické vyhledávání a stisknete tlačítko [OK MENU] tím je vyhledávání zahájeno. Průběh vyhledávání, číslo a kmitočet aktuálně prohledávaného kanálu je zobrazen v horní části menu. Počet nově vyhledaných televizních a rozhlasových programů je zobrazen za symboly TV a Radio. Názvy nově vyhledaných televizních a rozhlasových programů se zapisují do samostatných sloupců. Po ukončení vyhledávání můžete : Odejít zpět bez uložení : ČERVENÉ tlačítko. Uložit nové programy : ZELENÉ tlačítko Nové programy budou zařazeny na konec seznamu programů. Manuální vyhledávání Slouží k vyhledání programů rozhlasového a televizního DVB-T vysílání přímo na určeném vysílacím kanále. Do manuálního vyhledávání vstoupíte volbou Manuální vyhledávání z menu Instalace. Práce v menu televizoru DALŠÍ FUNKCE V Hlavním Menu se nastavte na řádek Další funkce a stiskněte tlačítko [V+]. Jazyk : Umožňuje volbu jazykové mutace menu, [V+ / V-]. Automatické vypínání : tlačítky [V+ / V-] nastavíte interval pro vypnutí v krocích po 15 minutách, až na maximálně 3 hodiny. Práce v menu televizoru - ZÁMEK V Hlavním Menu se nastavte na řádek Zámek a stiskněte [V+]. Funkce umožňuje nastavit zámek na tlačítka [V+], [V-], [P+], [P-] na čelním panelu televizoru. Aktivace zámku je podmíněna zadáním čtyřmístného číselného hesla kódu v řádku HESLO. Tovární nastavení hesla je , místo číslic se v hodnotě parametru na řádku Heslo zobrazuje symbol x. Po vložení hesla zapnete nebo vypnete zámek tlačítkem [V+] dálkového ovladače v řádku Zámek. Nové heslo Hodnota hesla lze menit v řádku Nové heslo od 0000 do Zmenu hesla je nutno potvrdit opakovaným vložením nové hodnoty. Upozornění : Zapomenete-li své heslo vložte místo něj : , heslo se vymaže a platí opět původní tovární nastavení Jednotlivá čísla je nutno vložit velmi rychle za sebou. Upozornění : Menu Zámek není dostupné v režimu DVB. Práce v menu televizoru INSTALACE Po stisknutí tlačítka [OK MENU] se zobrazí tabulka s nabídkou frekvencí. Požadovanou hodnotu naleznete tlačítky [P+ / P-], potvrzením tlačítkem [OK MENU] spustíte vyhledávání na zadaném kanálu. Průběh vyhledávání a kmitočet kanálu je v horní části menu. Počet vyhledaných televizních a rozhlasových programů je zobrazen za symboly TV a Radio. Názvy vyhledaných televizních a rozhlasových programů se zapisují do samostatných sloupců. Po ukončení vyhledávání můžete : Odejít zpět bez uložení : ČERVENÉ tlačítko. Uložit nové programy : ZELENÉ tlačítko Nové programy budou zařazeny na konec seznamu programů. V Hlavním menu se nastavte na řádek Instalace a stiskněte tl. [V+]. V menu Instalace lze krokovat tlačítky[p+], [P-] tabulkou programů a pomocí barevných tlačítek spouštět automatické vyhledávání programů, mazat programy a měnit jejich uspořádání v seznamu. V tabulce programů je na jedné obrazovce 10 čísel programů. Mezi sloupci seznamu lze rolovat pomocí tlačítka [V+]. Funkce Volba : stisknutím modrého tlačítka zapnete pod menu obraz z programu na němž jste aktuálně nastaveni. Funkce Přesun: Umožňuje přesunout program v seznamu. Vybraný program označíte stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka přesunete jej na jinou pozici a potvrdíte opětovným stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka. Funkce Zrušení: Umožňuje zrušit program ze seznamu stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. Man.ladění: stisknutím ZELENÉHO tlačítká přepínáte do menu pro manuální ladění (manuální vyhledávání programů). Auto.ladění: stisknutím ZELENÉHO tlačítká přepínáte do menu pro automatické ladění (automatické vyhledávání programů). Pro odchod z menu Instalace použijte tlačítko [EXIT]. Upozornění : Všechna nastavení v menu Instalace jsou platná pouze pro analogový televizní příjem. Menu Instalace není dostupné v režimu DVB. 16 5

8 Manuální ladění Manuální ladění je určeno pro ruční vyhledání programů TV vysílání. V Hlavním Menu nastavte kurzor na řádek Instalace a stiskněte tlačítko [V+], zobrazí se menu Instalace. Nastavení parametrů programu Do Nastavení TV vstoupíte z menu Editace stisknutím tlačítka [OK MENU]. V menu Instalace stiskněte [Zelené tlačítko] dálkového ovladače, zobrazí se menu Man. ladění. Výběr parametru v menu : pomocí tlačítek [P+] a [P-]. Nastavení hodnoty parametru : pomocí tlačítek [V+] a [V-]. Program: číslo programu jehož naladění chcete měnit, hodnotu přepínáte buď tl. [V+] a nebo numerickými tlačítky. Jméno: Chcete-li programu přiřadit jméno stiskněte tl. [V+]. Kurzor se nastaví na první znak jména. Znaky volte pomocí [P+], [P-], mezi znaky se přesouváte [V+], [V-]. Upozornění : Pokud bliká některý (i neobsazený) znak jména nelze se z řádku Jméno přesunout, je nutno dokrokovat tl. [V+] nebo [V-] na poslední nebo první znak jména. Systém: Nastavení vysílací normy zvuku a barvy. Vzhledem k tomu, že televizor automaticky rozpozná a přepíná obě v ČR používané normy (PAL-DK, PAL-BG) není tato funkce zapojena. Vyhledávání: Přímá volba čísla vysílací frekvence zadáváte numerickými tlačítky (0-9) ovladče. Nebo lze tl. [V+] zapnout postupné prohledávání celého frekvenčního pásma tv vysílání. Jemné doladění : doladění frekvence kanálu tl. [V+] nebo [V-] Uložení : v řádku Uložení stisknutím tlačítka [V+]. Chcete-li menu opustit bez uložení změn stiskněte tl. [EXIT]. Automatické vyhledávání programů TV vysílání V menu Instalace stiskněte [Bílé tlačítko] dálkového ovladače, zobrazí se menu Auto.ladění. Start od: Máte-li již televizor naladěn a chcete doplnit nové programy nastavte číslo programu od něhož má startovat ladění. Hodnotu přepínáte buď tl. [V+] a nebo numerickými tlačítky. Systém: Funkce není zapojena, televizor automaticky rozpozná a přepíná obě v ČR používané normy (PAL-DK, PAL-BG). Vyhledávání: Stisknutím tlačítka [V+] odstartujte automatické vyhledávání programů. V průběhu automatického ladění přijímač indikuje vyhledané programy (P1 P99) a postup ladění v MHz. Automatické ladění se ukončí po prohledání všech frekvencí, resp. po obsazení posledního volného čísla programu. Po ukončení vyhledávání se zobrazí menu Instalace. Vyhledané programy je možné pojmenovat, setřídit je nebo vymazat. Stisknutím tlačítka [EXIT] ukončíte práci v menu. V menu se po jednotlivých parametrech pohybujete pomocí tlačítek [P+ / P-], aktuální pozice je označena tučným orámováním políčka. Pro výběr a následnou změnu parametru použijte tlačítko [OK MENU]. Název Pro změnu názvu programu se nastavte na řádek Název a stiskněte tlačítko [OK MENU]. Zobrazí se virtuální klávesnice, mezi jednotlivými znaky se pohybujete tlačítky [P+ / P-] pro výběr znaku použijete tlačítko [OK MENU]. Ostatní funkce jsou zobrazeny v nápovědě na spodní liště menu : Červené / Zelené tlačítko : Krok na znak vzad / vpřed Žluté tlačítko : Velká / malá písmena Modré tlačítko : Vymazání předchozího znaku Ukončení a uložení zápisu : přejděte na klávesu OK na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko [OK MENU]. Frekvence Tlačítky [P+ / P-] můžete vybrat frekvenci, volbu potvrdíte tlačítkem [OK MENU]. ID číslo Změny v nastavení parametru lze provést numerickými tlačítky dálkového ovladače. Vid / Pcr / Aud Změny v nastavení těchto parametrů lze provést numerickými tlačítky dálkového ovladače. Rodičovský zámek Změnu v nastavení lze provést po stisknutí tlačítka [OK MENU], dostupné možnosti jsou : ANO / NE V menu jsou dále informační údaje, kde je zobrazen stav kanálu (OK) a na poměrovém měřidle informativní kvalita signálu. Upozornění : Změna parametrů Frekvence, ID číslo, Vid/Pcr/Aud má za následek změnu naladění programu, pokud tedy k těmto změnám přistoupíte bude tím zrušeno naladění původního programu. Změny provedené v Nastavení uložíte ZELENÝM tlačítkem ( ODESLAT ) Pro odchod bez uložení změn stiskněte ČERVENÉ tlačítko. ( ZRUŠIT ) Pro odchod z menu Editace použijte tlačítko [EXIT]. Upozornění : Automatické i manuální ladění je platné pouze pro analogový televizní příjem. Menu Instalace není dostupné v režimu DVB. 6 15

9 Instalace V menu Instalace můžete provést : Editace tj. změny v seznamu programů, např. vymazání, přesunutí či uzamknutí programu Automatické a manuální vyhledání programů televizního a rozhlasového DVB-T vysílání Nastavení parametrů programu Editace Toto menu umožňuje : Vymazat programy ČERVENÉ tlačítko Natavte se v tabulce na program, který chcete vymazat a stiskněte červené tlačítko, budete dotázáni zda program chcete opravdu vymazat a zároveň se zobrazí volba ANO NE. Posun programu ŽLUTÉ tlačítko Nastavte se v tabulce na program, který chcete přesunout na jiné pořadové místo a stiskněte žluté tlačítko, tlačítky [P+ / P-] jej přesuňte na novou pozici a opět stiskněte žluté tlačítka. Zobrazení seznamu programů zařazených ve favoritních seznamech ZELENÉ tlačítko Televizor má k dispozici pět seznamů pro televizní a pět seznamů pro rozhlasové programy. Seznamy označené TV a Rádio obsahují vždy všechny vyhledané programy. Ostatní seznamy TV1 / TV2 / TV3 / TV4 pro televizní a Rádio 1 / Rádio 2 / Rádio 3 / Rádio 4 pro rozhlasové programy slouží jako tzv. favoritní seznamy do nichž můžete přesunout libovolný program. K favoritním programům máte přímý přístup, pomocí tlačítek [FAV+ / FAV-] vyberete favoritní seznam a poté se při krokování programy přepínáte pouze mezi těmi programy, které jsou součástí vybraného favoritního seznamu. Přidání televizního programu do favoritního seznamu : 1) Vstupte do menu Editace kanálu a nastavte se na program, který chcete přidat do fav.skupiny 2) Numerickým tlačítkem dálkového ovladače 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 dojde k přidání vybraného programu do patřičné skupiny. Přidání se zobrazí zápisem pořadového čísla favoritní skupiny v řádku vybraného programu. Vymazání programu z favoritního seznamu provedete stejným způsobem jako přidání - stisknutím patřičného numerického tlačítka ovladače odpovídajícího číslu favoritní skupiny dojde k odstranění programu. AV režim - Externí zařízení AV režim Stisknutím tlačítka [AV] dálkového ovládání lze přijímač přepnout do AV režimu pro zobrazení signálu z externího zařízení (např. z videa, DVD či ze satelitního přijímače). Připojení externího zařízení pomocí SCART konektoru Při propojení externího zařízení k televiznímu přijímači pomocí SCART AV konektoru a odpovídajícího propojovacího kabelu je zaručena maximální kvalita obrazu a zvuku přehrávaného záznamu. Je-li navolen režim AV je televizor přepnutý do přímého vstupu signálu ze SCART konektoru televizoru. Připojení externího zařízení koaxiálním kabelem Zapojte kabel od antény na anténní vstup např. videorekordéru. Zapojte koaxiální kabel mezi vysokofrekvenční výstup videorekordéru a anténní vstup televizoru. Na videorekordéru odstartujte přehrávání. Automatickým (či manuálním) laděním televizoru vyhledejte výstupní kanál videorekordéru. Naladění tohoto kanálu uložte pod číslo programu které chcete vyhradit pro videorekordér. Připojení externího zařízení pomocí čelního (bočního) AV vstupu. Pokud je váš televizor vybaven na čelním panelu či na boku AV konektory (3 Cinch konektory Žlutý / Bílý / Červený) a chcete na ně připojit např. videokameru přepněte televizní přijímač na vstup AV. Před zapojením externího zařízení na čelní (boční) AV vstup je nutno vypnout ostatní externí zařízení, která by byla připojena na zadní vstup AV (SCART konektor). Pokud výše uvedený postup nedodržíte dochází k prolínání obrazu ze zadního AV vstupu (SCART konektor) a k prolínání zvuku z posledního sledovaného programu (1-99) televizního vysílání do čelního (bočního) AV vstupu. Zpět do režimu běžného TV vysílání se vrátíte buď přímou volbou čísla programu numerickými tlačítky [0] až [9], nebo tlačítkem [TV] nebo postupným krokováním tlačítkem [AV]. Upozornění : AV režim není dostupný je-li televizor přepnut do režimu DVB. Obsah jednotlivých favoritních seznamů zobrazíte v menu Editace kanálu, jednotlivé seznamy se zobrazí opakovaným tisknutím zeleného tlačítka. Zobrazují se pouze seznamy, které obsahují nějaké programy, prázdné seznamy se nezobrazují. Rodičovský zámek MODRÉ tlačítko Na vybraný program můžete nastavit nebo sejmout zámek pomocí modrého tlačítka. 14 7

10 Teletext analogový Reset DVB-T Funkce Reset slouží k úplnému vymzání všech uložených programů DVB-T vysílání a k uvedení DVB části televizoru do původního stavu v němž byl televizor dodán z továrny. 1. ]: přepínání do režimu teletextu. Dalším stisknutím se vrátíte z teletextu zpět do režimu běžného TV vysílání. 2.?]: zobrazení a opětovné skrytí skrytého textu. 3. podstránek. ]: zobrazení aktuálního času z teletextu, volba 4. X]: dočasné ukončení práce s teletextem. 5. ]: velikost písma teletextu. 6. Tlačítko [ _ ]: mixování obrazu TV vysílání a teletextu. 7. ]: zastavení podstránky teletextu na obrazovce. 8. i]: vyvolání stránky obsahu. 9. Barevná tlačítka. Pro spuštění Resetu je nutno zadat HESLO : Po vložení hesla Reset spustíte ZELENÝM tlačítkem a nebo můžete nabídku zrušit ČERVENÝM tlačítkem. Po provedení Resetu se na obrazovce zobrazí opět úvodní nabídka Welcome. Upozornění : Spuštění funkce RESET má za následek vymazání všech programů a nastavení DVB části tv. Funkce tlačítek dálkového ovládání v režimu teletextu Vysílá-li aktuální program signál teletextu, je možné přepnout televizor do režimu teletextu. Při práci s teletextem se využívají následující tlačítka dálkového ovládání: ]: Přepíná do režimu teletextu a zpět do režimu běžného TV vysílání. Přepínání stránek teletextu : v teletextu můžete přepínat stránky buď krokováním o jednu stranu nahoru / dolu tlačítky P+,P- a nebo můžete volit přímo číslo stránky numerickými tlačítky 1-9.?]: Umožňuje zobrazit a následně opět skrýt skrytý text. ]: V režimu běžného TV vysílání zobrazí aktuální čas (v pravém horním rohu obrazovky). X]: Stisknutím v režimu teletextu se lze přepnout na příjem TV vysílání. Příjem teletextu však pokračuje: Po zadání čísla stránky teletextu se stránka vyhledá a dalším stisknutím ji lze vyvolat na obrazovku. ]: Volbu velikosti písma teletextu. Kromě standardní velikosti lze zobrazit pouze horní či spodní část stránky ve dvojnásobné velikosti písma. Stav přijímače V tomto menu získáte informaci o aktuální verzi software, která je v televizoru instalována. Zobrazení informace na obrazovce zrušíte stisknutím tlačítka [EXIT]. Tlačítko [ _ ]: V režimu teletextu umožňuje současné zobrazení obrazu TV vysílání a teletextu. ]: Je-li stránka teletextu opatřena podstránkami, probíhá přetáčení podstránek automaticky. Stisknutím tlačítka lze podstránku zastavit (v levém horním rohu obrazovky se zobrazí odpovídající symbol). Dalším stisknutím tlačítka se opět přechází na automatické přetáčení podstránek. i]: Vyvolává stránku obsahu teletextu. Červené, zelené, žluté a modré tlačítko: Umožňují, v závislosti na konkrétním systému teletextu, přímý přístup k jednotlivým tématickým okruhům teletextu. Upozornění : Je-li televizor přepnut do režimu DVB přijímá DVB teletext jehož vlastnosti jsou popsány v dalších částech tohoto návodu. 8 13

11 Hodiny nastavení časových funkcí V menu Hodiny můžete provést změny v nastavení časového pásma a aktivaci Letního času. Z továrny je nastavena hodnota časového pásma +1 hodina a automatická aktivace letního času. Provedené změny uložíte ZELENÝM tlačítkem ( ODESLAT ) Pro odchod bez uložení změn stiskněte ČERVENÉ tlačítko. ( ZRUŠIT ) Dálkový ovládač nastavení funkcí barevných tlačítek Barevná tlačítka, mimo režim menu, slouží také jako zkrácený přístup k některým funkcím či informacím. V menu Dálkový ovládač můžete provést změny funkcí barevných tlačítek dálkového ovládače. Tovární nastavení tlačítek ČERVENÉ tlačítko Zobrazení informací o signálu ZELENÉ tlačítko Zobrazení a volba titulků ŽLUTÉ tlačítko Volba zvukového doprovodu MODRÉ tlačítko Zobrazení času Provedené změny uložíte ZELENÝM tlačítkem ( ODESLAT ) Pro odchod bez uložení změn stiskněte ČERVENÉ tlačítko. ( ZRUŠIT ) Informace o signálu Tabulku s informacemi o signálu aktuálně nastaveného programu zobrazíte stisknutím ČERVENÉHO tlačítka (při továrním nastavení). Informace o obsahuje číslo kanálu, název sítě a technické informace jako je frekvence, šířka pásma, smybol.rychlost, poměr chybových bitů v signálu, identifikační čísla vysílání. Ve spodní části informační tabulky je též informativní poměrový ukazatel kvality a síly signálu. Informační tabulku zrušíte stisknutím tlačítka [EXIT]. Titulky Nabídku s volbou titulků zobrazíte zeleným tlačítkem. Nabídku zrušíte stisknutím tlačítka [EXIT]. Zvukový doprovod Nabídku volby zvukového doprovodu zobrazíte žlutým tlačítkem. V případě DUÁLNÍHO vysílání je čeština doprovod A. Nabídku zrušíte stisknutím tlačítka [EXIT]. Zobrazení času Aktuální čas zobrazíte stisknutím MODRÉHO tlačítka, zrušíte stisknutím tlačítka [EXIT]. Poznámka : Předcházející popisy vychází z továrního nastavení tlačítek. Poznámka : Volby zvukového doprovodu a titulků jsou závislé na tom, zda a jak jsou s pořadem vysílány. 12 DVB-T přijímací část Na příjem DVB-T vysílání a pro práci s DVB-T přijímačem se přepnete stisknutím tlačítka [DVB/TV] dálkového ovladače. Dalším stisknutím tlačítka [DVB/TV] se můžete přepnout zpět do režimu příjmu analogového TV vysílání. Je-li televizor v režimu DVB pak jsou po stisknutí tlačítka [MENU] dostupná pouze menu funkcí OBRAZ a DALŠÍ FUNKCE. Dálkové ovládání funkce tlačítek v režimu DVB! Upozornění : V režimu DVB má tlačítko [MENU] význam [OK]. V dalších částech návodu je použito označení [OK MENU]. 1. Tlačítko [ ]: vypínání do pohotovostního režimu. 2. Numerická tlačítka: přímá volba čísla programu. 3. Tlačítko [EXIT]: ukončení práce v menu. 4. Tlačítko [EPG]: otevírá Elektronický přehled pořadů 5. Tlačítko [OK MENU]: tlačítko MENU má v režimu DVB význam OK a slouží pro potvrzení volby při práci v DVB menu, volbách jazykových preferencí, EPG, atd.. 6. Tlačítka [P+] a [P-]: volba čísla programu krokováním, pohyb kurzoru v DVB menu. 7. Tlačítka [V+] a [V-]: ovládání hlasitosti, změna hodnot parametrů v DVB menu. 8. Tlačítko [AV/MENU]: vyvolání DVB menu. 9. Tlačítko [X ]: potlačení zvuku. 10. Červené tlačítko [BACK]: při práci v DVB menu slouží k návratu o krok zpět do předchozí části. 11. Tlačítko [TXT] [ ]: přepíná do režimu DVB teletextu. Dalším stisknutím se vrátíte zpět do DVB vysílání. 12. Barevná tlačítka : přímý vstup k některým informacím a funkcím. Funkce tlačítek lze programovat. 13. Tlačítko [i]: zobrazení informací na obrazovce. 14. Tlačítko [RADIO]: přepíná mezi příjmem televizních a rozhlasových programů DVB-T vysílání. 15. Tlačítka [FAV+/FAV-]: přepínání favortiních předvoleb. 16. Tlačítko [DVB/TV]: přepíná mezi režimem analogového televizního příjmu a režimem DVB příjmu pozemského digitálního vysílání DVB-T. Poznámka: Další funkce některých tlačítek dálkového ovládání jsou uvedeny dále v popisech menu, ovládání EPG, DVB teletextu a DVB-T části televizního přijímače. 9!

12 Instalace Při prvním zapnutí televizoru do režimu DVB se na obrazovce zobrazí úvodní instalační menu, které umožní autoinstalaci všech dostupných programů DVB-T vysílání. 1. Welcome Stiskněte ZELENÉ tlačítko dálkového ovladače pro pokračování instalace. Práce v menu Hlavní menu DVB-T Nastavení a úpravy vlastností DVB části televizního přijímače se provádí v DVB-T menu. Vstup ke všem parametrům vede z Hlavního menu DVB-T. Pro vstup do Hlavního menu stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko [AV / MENU]. Pro pohyb po položkách menu slouží tlačítka [P+ / P-], aktuální položka je barevně označena. Pro volbu položky slouží tlačítko [OK MENU] viz. Upozornění na straně 9. Pro výstup z Hlavního menu a návrat zpět do režimu sledování DVB vysílání stiskněte tlačítko [EXIT]. 2. Výběr jazyka Vyberte požadovanou jazykovou verzi. Výběr provedťe pomocí tlačítek [P+] a [P-]. Nastavení V menu Nastavení můžete provést : Nastavení jazykových preferencí pro OSD, zvukový doprovod a titulky Nastavení času podle časových pásem, volbu přechodu na letní čas Nastavení funkcí barevných tlačítek dálkového ovladače Návrat DVB přijímače do původního továrního stavu ( Reset DVB-T ) Kontrolu verze software DVB-T přijímače Výběr potvrďte stisknutím prostředního tlačítka [OK MENU] viz. Upozornění na předchozí straně. Pro vstup do menu Nastavení se tlačítky [P+ / P-] přesuňte na položku Nastavení. Potvrďte tlačítkem [OK MENU] 3. Autoinstalace Po potvrzení jazykové volby dojde ke krátkému načtení základního nastavení a po cca 5 vteřinách je zahájeno automatické vyhledávání programů DVB-T vysílání. Průběh vyhledávání, číslo a kmitočet aktuálně prohledávaného kanálu je zobrazen v horní části menu. Pro návrat z menu Nastavení zpět do hlavního menu stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Pro výstup z menu a návrat do režimu sledování DVB programů stiskněte tlačítko [AV / MENU] nebo [EXIT] Jazyk - nastavení jazykových preferencí V menu Jazyk můžete provést změny v nastavení jazykové verze Menu, volby preferencí jazykových mutací zvukového doprovodu Audio1 / Audio 2 a jazykových verzí titulků Titulky 1 /Titulky 2. Počet již vyhledaných televizních a rozhlasových programů je zobrazen za symboly TV a Radio. Názvy vyhledaných televizních a rozhlasových programů se zapisují do samostatných sloupců. Po ukončení vyhledávání se televizor přepne na první program DVB vysílání. 10 Provedené změny uložíte ZELENÝM tlačítkem ( ODESLAT ) Pro odchod bez uložení změn stiskněte ČERVENÉ tlačítko. ( ZRUŠIT ) 11

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC 3741 DVD/TV INFORMACE PRO UŽIVATELE Výše uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD/DIVX PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC4041S TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD/DIVX PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC4041S TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE Úhlopříčka obrazovky 15'' (cca 40 cm) Úhlopříčka obrazu (cm) cca 37cm Maximální příkon (W) 60 Napájení 230 V střídavého napětí, 50 Hz TV norma PAL B/G, D/K TV pásma a kanály VHF I 2 4,

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM. Postup řešení problémů. Technické údaje. www.mascom.cz e-mail: info@mascom.cz M3-V5_200505-3rc

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM. Postup řešení problémů. Technické údaje. www.mascom.cz e-mail: info@mascom.cz M3-V5_200505-3rc Postup řešení problémů Problémy s kvalitou obrazu a zvuku lze zpravidla odstranit jedním ze způsobů navržených v následující tabulce. Pokud se doporučeným postupem problém odstranit nepodaří, obraťte se

Více

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz Současný stav pozemského digitálního vysílání v ČR. Současný stav pozemského digitálního vysílání v ČR k 1.8.2006. Provozovatel Vysílané programy Oblast : Parametry vysílání ČT1, ČT2, ČT24, ČT4, NOVA TV

Více

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC1000T - 20060823 Vážený zákazníku, využíváme této příležitosti, abychom vám poděkovali za

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS TECHNICKÉ ÚDAJE DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Napájení 90 až 250 V střídavého napětí, 50/60 Hz Vstupní kmitočet 950 až 2150 MHz Přenos dat Konektor RS-232C, 115 kb/s SCART konektory SCART VCR, SCART TV

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1300T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1300T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1300T Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz Vážený zákazníku, využíváme této příležitosti, abychom vám poděkovali za zakoupení tohoto digitálního

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

OBSAH. INFORMACE SOFTWARE TECHNICKÁ PODPORA www.mascom.cz tel.: 257 912 646

OBSAH. INFORMACE SOFTWARE TECHNICKÁ PODPORA www.mascom.cz tel.: 257 912 646 OBSAH Bezpečnostní opatření...3 Vlastnosti a ovládací prvky...5 Standardně dodávané doplňkové vybavení...4 Přední panel...4 Zadní panel...5 Dálkové ovládání...6 Instalace zařízení...7 Příprava dálkového

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný zesilovač Avant 7 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). 1.

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku,

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV DigitMod T1 Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací,

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

DTR 540 DVB-T přijímač

DTR 540 DVB-T přijímač DTR 540 DVB-T přijímač Návod k obsluze Montážní pokyny Obsah Obsah...3 Všeobecně...4 Upozornění k bezpečnosti a instalaci...4 Ovládací prvky, indikátory a přípojky...6 Připojení přijímače...7 Dálkové

Více

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2).

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Návod k obsluze S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Pro příjem volných a zakódovaných programů digitální satelitní

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

PVR3050 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Přijímač digitálního vysílání s HDD Prijímač digitálného vysílánia Personal video recorder

PVR3050 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Přijímač digitálního vysílání s HDD Prijímač digitálného vysílánia Personal video recorder PVR3050 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Přijímač digitálního vysílání s HDD Prijímač digitálného vysílánia Personal video recorder OBSAH FUNKCE 5 DÁLKOVÝ OVLADAČ 5 ZAČÍNÁME 5 ČELNÍ A ZADNÍ

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech Obsah Funkce... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Žár a plameny... 4 Blesky... 5

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Příslušenství. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda

Příslušenství. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie... 2 Síťový kabel... 2 Vlhkost a voda... 2 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

SET 830 TV a SET 830 S

SET 830 TV a SET 830 S SET 830 TV a SET 830 S Naše organizace Unie neslyšících Brno je iniciátorem a patronem (od r.1997) Telefonní operátorské služby pro neslyšící Telefonica O2 Czech republic, a.s. Návod k obsluze SET 830

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd Uživatelská příručka Užívateľská príručka Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač ZIRCON ihd Obsah - CZ Obecné informace - Technické parametry 4 Obecné informace - Bezpečnostní pokyny

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_15_ant. rozvod v bytovém

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1.

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. DVB 655 T2 OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU...5 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU...5

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Základy Zapojení 14 Výběr kanálu 16 Informační pruh 17 Volby 19 Titulky

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

ONE123. Programovatelný zesilovač. 1. Základní charakteristiky. 2. Bezpečnostní instrukce

ONE123. Programovatelný zesilovač. 1. Základní charakteristiky. 2. Bezpečnostní instrukce Programovatelný zesilovač ONE123 Programovatelný domovní zesilovač ONE123 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). ONE123

Více

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze Digit MF4-T Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah..................................................2 2 Vyobrazení..............................................5

Více

Příslušenství. Vlastnosti

Příslušenství. Vlastnosti Obsah Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Zdroj energie... 4 Síťový kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Větrání... 4 Teplo a plameny... 4 Blýskání...

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte.

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte. Bezpečnostní pokyny Dbejte na to, aby výrobek neupadl na zem nebo nenarazil, a nevystavujte ho silným otřesům. Vlhkost nebo tekutiny, které by se mohly dostat dovnitř pláště digitálního fotorámečku, by

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2. Menu funkcí. 27. Zvuk v režimu PC 27. LCD televizor 3

Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2. Menu funkcí. 27. Zvuk v režimu PC 27. LCD televizor 3 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 LCD televizor 3 Příprava. 5 Vlastnosti. 5 Bezpečností opatření. 5 Před zapnutím televizoru. 7 Elektrické propojení.7 Připojení ke vstupnímu konektoru antény... 7

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

TX-40CX670E TX-50CX670E TX-55CX670E. e Nápověda. Česky

TX-40CX670E TX-50CX670E TX-55CX670E. e Nápověda. Česky TX-40CX670E TX-50CX670E TX-55CX670E e Nápověda Česky Nejprve si přečtěte enápověda Použití 11 Funkce Rozlišení 4K 12 Úvodní obrazovka 13 Info Frame 14 TV Anywhere 15 DVB přes IP 16 Snadné zrcadlení 17

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Ovládání přední panel.

Ovládání přední panel. V-01 Plus DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Zesilovač chraňte před vlhkostí. Je-li poškozen napájecí kabel, zesilovač nepoužívejte. Zapojujete-li zesilovač do systému, nejprve jej vypněte. Zesilovač nerozebírejte. Zesilovač

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO CZ-GMM0200 OBSAH Základní informace Obsah balení Příjem digitálních stanic Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače Umístění a zabezpečení Vnější pohled Digitální

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální pozemní DVB-T/T2 HD přijímač TS 6700 T2 HD DVB-T/T2 HD PVR READY TIMESHIFT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální pozemní DVB-T/T2 HD přijímač TS 6700 T2 HD DVB-T/T2 HD PVR READY TIMESHIFT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální pozemní DVB-T/T2 HD přijímač TS 6700 T2 HD DVB-T/T2 HD PVR READY TIMESHIFT Distributor: ALLCOM, spol. s r.o., www.allcom.cz OBSAH 1 Bezpečnostní informace... 3 2 POPIS A

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více