Z činnosti AutoSAP. Výroční tisková konference AutoSAP. (obrazová příloha ke článku ze strany 5)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z činnosti AutoSAP. Výroční tisková konference AutoSAP. (obrazová příloha ke článku ze strany 5)"

Transkript

1

2 Výroční tisková konference AutoSAP Z činnosti AutoSAP (obrazová příloha ke článku ze strany 5) Úsměvy na tvářích nejvyšších představitelů AutoSAP (B. Wojnara, viceprezidenta, M. Jahna, prezidenta a A. Šípka, ředitele sekretariátu) způsobila vtipná poznámka P. Juříčka, viceprezidenta, který právě prezentoval. Také B. Wojnar (vpravo) neformálně diskutoval s novináři. Redaktor České televize R. Gazdík právě zpovídá M. Jahna.

3 Obsah ZAS 3/2015, ročník XXVI Světový autoprůmysl Automobilový průmysl ČR v roce 2014: Rekordní fi nanční výsledky i příspěvek české ekonomice Naši jubilanti ŠKODA vyrobila vůz Superb Vážení čtenáři, Z činnosti AutoSAP Výroční tisková konference AutoSAP Naše inovace ŠKODA Superb Combi se postupně představuje Informace Swell spustil portál na podporu technického vzdělání Učnovský koncept, který pobaví: Pickup ŠKODA FUNstar Rozvojový program pro talenty v Brisku Tábor MOTOR JIKOV GROUP upevňuje spolupráci se švédskou Scanií Evropská unie a my Německá energetika podporuje elektromobilitu Představujeme naše členy Federal-Mogul Valvetrain s.r.o Právní servis Nadbytečnost při organizačních změnách Z podnikového tisku Z podnikového tisku velmi úspěšně proběhla výroční tisková konference AutoSAP, na které jsme prezentovali skutečně rekordní výsledky českého automobilového průmyslu za uplynulý rok. O těchto výsledcích se můžete dočíst v rubrice Světový autoprůmysl a o vlastním průběhu tiskové konference pak v rubrice Z činnosti AutoSAP. Tisková konference byla velice úspěšná a jistě prospěje dalšímu zlepšování mediálního obrazu AutoSAP u veřejnosti. I v tomto čísle se AutoSAP a jeho členové hlásí k Roku průmyslu a technického vzdělávání. Potěšitelné jsou pro mě zejména dvě aktivity nový atraktivní webový portál společnosti Swell a soutěž Škody Auto pro nejmenší kreslíře Mladí designéři Přestože jsou obě zaměřeny na zcela odlišné cílové skupiny veřejnosti, jedno mají společné: ukázat, že technika (a zejména ta automobilová) je atraktivní, zábavná a má velkou budoucnost. Věřme, že podobné aktivity přivedou k našemu oboru další nadšené a vzdělané pracovníky i fandy. Uzávěrka čísla 12. června Přetisknout materiály lze jen s udáním pramene. Ing. Jiří Kyncl předseda redakční rady Název: Zpravodaj automobilového sdružení Vydává: Sdružení automobilového průmyslu Šéfredaktor: Ing. Jiří Kyncl Adresa redakce: Opletalova 55, Praha 1 Spojení: tel.: , fax: Internet: Grafi cká úprava: Propagační Atelier, Mazancova 3055, Praha 4 Tisk: BETIS s.r.o., Praha Běchovice Registrováno: ÚVTEI obsah ZAS 3/2015 / 1

4 Světový autoprůmysl Automobilový průmysl ČR v roce 2014: Rekordní finanční výsledky i příspěvek české ekonomice mld. Kč Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) zveřejnilo souhrnné výsledky českého automobilového průmyslu za rok 2014 na své výroční tiskové konferenci v Praze Historicky rekordních hodnot dosáhly kromě výroby vozidel i souhrnné fi nanční výsledky. Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl v mnoha ohledech rokem rekordů. Historicky nejvyšší výroba vozidel v ČR se odrazila ve vynikajících fi nančních výsledcích našich výrobců vozidel i dodavatelů. Poprvé jsme v tržbách z průmyslové činnosti překonali hranici 850 miliard korun a v exportu 700 miliard korun. Automobilový průmysl tak významně přispěl k růstu české ekonomiky, uvedl prezident AutoSAP Martin Jahn. V roce 2014 tržby fi rem AutoSAP vzrostly oproti roku 2013 o 14,9 % na rekordních 852,6 miliardy Kč (2013: 741,9 miliard Kč). Tržby z průmyslové produkce za celou ČR přitom zaznamenaly meziroční růst jen o 8,5 %. Proto se podíl fi rem AutoSAP na tržbách z průmyslové produkce České republiky zvýšil na 21,3 % (2013: 20,1 %). O rostoucí efektivitě automobilového průmyslu svědčí mimo jiné dynamika tvorby přidané hodnoty, která meziročně vzrostla o 18,7 %, zatímco tržby o již zmíněných 14,9 %. Firmy AutoSAP v loňském roce vyvezly 85,3 % své produkce (2013: 84,9 %). Oproti roku 2013 došlo ke zvýšení exportu fi rem AutoSAP o 15,5 % na historické maximum mld. Kč 727,7 miliard Kč (2013: 630,0 miliard Kč). Vývoz tedy rostl ještě vyšším tempem než tržby. Podíl AutoSAP na celkovém exportu ČR dosáhl hodnoty 20,1 % (2013: 19,8 %). Dominovaly evropské trhy - 83 % exportu autoprůmyslu směřovalo do zemí EU + EFTA. Tržby a export fi rem AutoSAP rekordně vzrostly. Tradičně vysoký byl příspěvek automobilového průmyslu zahraničně obchodní bilanci České republiky. Ta za celou ČR v roce 2014 dosáhla kladného salda ve výši 441,9 miliardy Kč, k němuž automobilový průmysl, reprezentovaný fi rmami AutoSAP, přispěl částkou 463,4 miliardy Kč (vývoz 727,7 miliardy Kč minus veškeré dovozy do fi rem AutoSAP 264,3 miliardy Kč). Česká republika v roce 2014 potvrdila, že je světovou velmocí ve výrobě osobních automobilů a autobusů. Loňská rekordní produkce 1,25 miliónu osobních vozů nás řadí celkově na 13. místo ve světě a na 2. místo v počtu vyrobených automobilů na počet obyvatel, upozorňuje prezident AutoSAP Martin Jahn a pokračuje: Ve výrobě autobusů jsme v přepočtu na počet obyvatel dokonce světovou jedničkou. Tržby dodavatelů v roce 2014 vzrostly o 8,4 % na 372,4 miliard Kč a export o 9,0 % na 290,9 miliard Kč. Podíl dodavatelů na celkových tržbách fi rem AutoSAP v roce 2014 tak činil 43,7 %, podíl na exportu 40,0 % a na počtu zaměstnanců 69,6 %. Při každé příležitosti zdůrazňuji, že český automobilový průmysl zdaleka nejsou jen výrobci automobilů. Dodavatelský sektor je stejně důležitý a jeho výsledky jsou vynikající. Například mezi deseti největšími exportéry AutoSAP je šest dodavatelů, připomíná ředitel sekretariátu AutoSAP Antonín Šípek. Počet zaměstnanců ve fi rmách AutoSAP meziročně vzrostl o 3,3 % na osob a průměrná měsíční mzda v automobilovém průmyslu za rok 2014 vzrostla o 1,6 % na Kč. Tato hodnota je o 24,1 % nad průměrnou mzdou v ČR. I v dělnických profesích byla průměrná mzda v automobilovém průmyslu nad celostátním průměrem. Nárůst počtu zaměstnanců i jejich mezd ve fi rmách AutoSAP je další pozitivní zprávou. Potvrzuje to důležitou roli autoprůmyslu jako stabilního a seriózního zaměstnavatele, uvádí Martin Jahn k oblasti lidských zdrojů. Jednou z klíčových aktivit AutoSAP je dlouhodobá podpora technického vzdělání na všech úrovních. Bohdan Wojnar, viceprezident AutoSAP řekl: V současnosti probíhá čtvrtá průmyslová revoluce charakterizovaná stále se zrychlující digitalizací a internetem věcí. Nesmí nám ujet vlak. Proto AutoSAP a jeho členové podporují projekty ZAS 3/2015 / 2 světový autoprůmysl

5 Výsledky českého autoprůmyslu prezentovali nejvyšší představitelé AutoSAP: B.Wojnar,viceprezident, M. Jahn, prezident a A. Šípek, ředitel sekretariátu. P. Juříček, viceprezident právě prezentuje. technického vzdělávání od vysokoškoláků až po děti nejútlejšího věku. Vypadá to na první pohled úsměvně, ale právě u dětí se vytváří pozitivní vztah k technice. Druhým pilířem budoucí konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu je výzkum, vývoj a inovace. Roste počet výzkumně vývojových center i počet pracovníků v této oblasti. K tomuto tématu viceprezident AutoSAP Pavel Juříček v rámci své prezentace na téma hospodářské politiky a zaměstnavatelských vztahů uvádí: Máme zcela konkrétní výsledky projektů AutoSAP. Dokázali bychom mnohem více, nebýt některých problémů. Je to například nejednotné posuzování uznatelnosti nákladů na výzkum a vývoj místně příslušnými fi nančními úřady. Závěrem prezident AutoSAP Martin Jahn konstatoval: Firmy AutoSAP představují zhruba 85 % produkce a exportu českého autoprůmyslu. Po započtení údajů dalších fi rem, dosud nezapojených do sdružení, se tržby z průmyslové produkce celého oboru automotive ČR za rok 2014 přiblížily již k 1 bilionu Kč a export dosáhl hodnoty 845 miliard Kč. Tyto hodnoty vytvořilo cca zaměstnanců, což je zhruba 3,1 % všech osob zaměstnaných v České republice. To svědčí o vysoké produktivitě a efektivitě českého automobilového průmyslu. AutoSAP v číslech souhrnné výsledky Ukazatel Jednotky Změna v % Tržby z průmyslové činnosti mld. Kč 852,6 741,9 + 14,9 Meziroční nárůst tržeb % + 14,9 + 2,9 - Meziroční nárůst přidané hodnoty % + 18,7 + 3,3 - Export mld. Kč 727,7 630,0 + 15,5 Podíl exportu na tržbách % + 85,3 + 84,9 - Podíl tržeb na průmyslové činnosti ČR % + 21,3 + 20,1 - Podíl na exportu ČR % + 20,1 + 19,8 - Počet zaměstnanců osob ,3 Průměrná mzda Kč / měsíc ,6 Výroba Osobní automobily + LUV ks ,5 Užitkové automobily ks ,0 Autobusy ks ,5 Motocykly ks ,6 Přívěsy a návěsy (O1 až O4) ks ,5 Dodavatelé Tržby z průmyslové činnosti mld. Kč 372,4 343,5 + 8,4 Export mld. Kč 290,9 266,8 + 9,0 světový autoprůmysl ZAS 3/2015 / 3

6 Naši jubilanti ŠKODA vyrobila vůz Superb Jubilejní vůz sjel z linky v závodě společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách 29. dubna ŠKODA Superb je od roku 2001 špičkovým modelem české automobilky. V červnu letošního roku na trh vstoupí třetí generace tohoto modelu. Česká automobilka modelem Superb navázala na tradici velkých, reprezentativních vozů značky ŠKODA. Již v letech 1934 až 1949 sjížděl z linek model s tímto názvem. Inspirací pro označení modelu bylo latinské slovo superbus které mimo jiné znamená hezký, vynikající, skvělý. S první novodobou generací modelu ŠKODA Superb automobilka před 14 lety převedla tradici do současnosti. Tři generace Škody Superb. Nejnovější Škodu Superb používá i prezident republiky. Výrobené počty kusů po jednotlivých modelech a závodech Superb (B5) Kvasiny Superb (B6) Kvasiny Superb (B6) Aurangabad Superb (B6) An-tching Superb (B6) Ning-po Superb (B8) Kvasiny 600 Superb (B8) Nan-ťing 75 Dnes je Superb jedním z nejlepších a nejúspěšnějších automobilů vyšší střední třídy. První generace modelu Superb (2001 až 2008) měla charakter klasické limuzíny se stupňovitou zádí a nadprůměrným prostorem pro cestující i zavazadla. Druhá generace tohoto modelu překvapila v roce 2008 novými, variabilními možnostmi využití, modernější technikou a nadčasovým designem. Od roku 2009 je Superb v nabídce i ve verzi Combi. Se třetí generací modelu dosahuje ŠKODA Superb po výtvarné a technické stránce nové úrovně. Nadprůměrná nabídka prostoru předchozí generace se ještě dále zlepšila. Nový Superb získal inovativní technologii MQB koncernu Volkswagen. Inovativní asistenční systémy pro vyšší bezpečnost, ekologii a komfort, výkonné agregáty, splňující emisní normu EU-6 a pro vozy značky ŠKODA typické Simply Clever detaily posouvají model na horní hranici automobilové střední třídy. Nová ŠKODA Superb se stejně jako její předchůdkyně vyrábí v závodě společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách. Zahájení výroby nové generace tohoto modelu si vyžádalo vysoké investice do nových výrobních technologií, montáže a logistických ploch. Do nové svařovny směřovalo celkem 1,7 miliardy korun. Do roku 2018 plánuje ŠKODA pro závod v Kvasinách investice v celkové výši 7,2 miliard Kč a vytvoření 1300 nových pracovních míst. Výrobní kapacita má postupně narůst až na vozů. Kvasiny jsou jedním ze tří výrobních závodů v České republice a aktuálně zaměstnávají osob. V průběhu roku 2015 bude navíc zahájena také výroba modelu Superb v Číně. Na letošní výstavě Shanghai Auto Show měla nová ŠKODA Superb svou premiéru v Říši středu. ZAS 3/2015 / 4 naši jubilanti

7 Z činnosti AutoSAP Výroční tisková konference AutoSAP AutoSAP každoročně prezentuje výsledky automobilového průmyslu za uplynulý rok na své výroční tiskové konferenci. Ta letošní se konala v hotelu Boscolo na Senovážném náměstí v Praze 12. června Za velmi dobré účasti vybraných novinářů prezentovali naše výsledky prezident AutoSAP Martin Jahn, viceprezidenti Bohdan Wojnar a Pavel Juříček a ředitel sekretariátu Antonín Šípek. Hlavní prezentaci zaměřenou na výsledky a pozici automobilového průmyslu v ekonomice ČR a priority AutoSAP měl M. Jahn. B. Wojnar představil Výroba osobních aut a autobusů v ČR 2014, historický rekord. P. Juříček (vpravo) při přípravě rozhovoru pro Českou televizi. projekty AutoSAP v oblasti technického vzdělání a lidských zdrojů. Prezentace P. Juříčka byla na téma hospodářská politika a výzkum/vývoj. Přednášku o pozici českého autoprůmyslu ve světě orientovanou na výrobu vozidel a závěrečné shrnutí měl na starosti A. Šípek. Ten také celou tiskovou konferenci moderoval. Po ofi ciální části byl prostor pro neformální rozhovory s novináři a poskytnutí interview zejména pro Českou televizi. Tisková konference byla velice úspěšná a jistě prospěje dalšímu zlepšování mediálního obrazu AutoSAP u veřejnosti. O konkrétním obsahu a výsledcích českého automobilového průmyslu se můžete dočíst v rubrice Světový autoprůmysl. z činnosti AutoSAP ZAS 3/2015 / 5

8 Naše inovace ŠKODA Superb Combi se postupně představuje ŠKODA Auto publikovala koncem května první informace a fotografi e nové generace modelu Superb Combi. Od roku 2009 nabízí ŠKODA ve své špičkové modelové řadě i Superb Combi. Dosud dodala ŠKODA svým zákazníkům na celém světě více než vozů ŠKODA Superb Combi. To představuje přibližně 35 % všech vozů řady ŠKODA Superb, prodaných od roku Nová ŠKODA Superb Combi přichází s nejlepší nabídkou prostoru ve svém segmentu. V porovnání s předchozí generací má rozvor prodloužený o 80 mm na 2841 mm. Současně vzrostl rozchod kol na 1584 mm vpředu a 1572 mm vzadu. Výsledkem je více místa v interiéru. Řidič a přední spolujezdec mají v nové generaci vozu k dispozici o 39 mm více místa do šířky ve výši loktů než dosud. Nad předními sedadly je k dispozici 995 mm a nad zadními 1001 mm. Novou špičkovou hodnotou je objem zavazadlového prostoru 660 litrů, což představuje oproti předchozí generaci nárůst o 27 litrů. Se sklopenými zadními sedadly má zavazadlový prostor objem 1950 litrů. Tím dosahuje ŠKODA Superb Combi hodnot, kterých jinak dosahují pouze vozy vyšší střední třídy. Celkové tvary vozu výrazně ovlivnilo využití techniky MQB. Delší rozvor, zkrácený přední převis a širší rozchod umožňují vyváženější proporce a dodávají vozu dynamický vzhled. Silueta tvoří stylově dokonalý celek, spočívající v souhře větší délky vozu, prodlouženého rozvoru, zkráceného předního převisu, klenuté linie střechy a velice šikmého okna pátých dveří. Silný charakter mají i expresivní příď a záď. ŠKODA Superb Combi se ofi ciálně představí v září ve Frankfurtu nad Mohanem ZAS 3/2015 / 6 naše inovace

9 Z tohoto pohledu je zřejmé, proč je nový model špičkou v nabídce prostoru pro cestující i zavazadla. Z boku vyniknou dynamické linie nového Superbu Combi. Nová ŠKODA Superb Combi má celou řadu nových asistenčních systémů pro zvýšení bezpečnosti, komfortu a šetrnosti k životnímu prostředí, běžných ve vozech vyšších tříd. Stejně jako Superb, nabízí také nový Superb Combi dynamickou regulaci podvozku Dynamic Chassis Control (DCC). Nová generace modelu bude díky novým motorům, splňujícím emisní normu EURO 6, výkonnější a až o 30 % úspornější než předchozí generace. Systémy infotainmentu nejnovější generace se prostřednictvím rozhraní SmartLink automaticky propojují se všemi běžnými chytrými telefony (standardy MirrorLinkTM, Apple CarPlay a Android Auto). Volitelné je vysokorychlostní internetové připojení. V září si nová ŠKODA Superb Combi odbude svou výstavní premiéru na 66. mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem (IAA). Ještě v tomtéž měsíci se nový model dostane na první trhy. Ostré hrany jsou charakteristické pro všechny současné vozy ŠKODA. naše inovace ZAS 3/2015 / 7

10 Informace Swell spustil portál na podporu technického vzdělání Společnost SWELL, spol. s r.o. spustila nový web Jedná se o webový magazín, prostřednictvím kterého chce oslovovat a informovat automobilové profesionály, nadšence a studenty technických oborů. Široká škála témat, kterými se web zabývá, zahrnuje mnoho oblastí od úzce specializovaných problémů, například technologických nebo legislativních, přes články zabývajícími se technickým vzděláváním po odlehčené lifestylové příspěvky z dějin, nebo naopak očekávané budoucnosti automobilové dopravy, respektive dopravy a techniky obecně. Záměrem je vytvářet platformu, která bude sdružovat odborníky v automobilovém oboru a objektivně rozebírat témata, která jsou v tomto oboru aktuální, zajímavá a z jejichž šíření může profi tovat celé odvětví. Zároveň by měla zprostředkovávat odbornou komunikaci napříč společnostmi bez ohledu na jejich vzájemné obchodní vztahy. Společnost uvádí, že jí jde v první řadě o to, aby se v našem oboru věci hýbaly kupředu. Magazín VVAutomotive.cz by se tak měl stát společným prostorem pro nás, naše spolupracovníky a partnery. Budete-li mít zájem podělit se s námi o svá témata, která vám připadají důležitá a inspirativní, rádi vás k tvorbě obsahu webu přizveme. Web je výborným příspěvkem této členské fi rmy AutoSAP k Roku průmyslu a technického vzdělávání. ZAS 3/2015 / 8 informace

11 Učnovský koncept, který pobaví: Pickup ŠKODA FUNstar Žáci Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO postavili nekonvenční pickup na bázi modelu ŠKODA Fabia. Projekt vozu vznikl v těsné spolupráci s odděleními Design a Výroba společnosti ŠKODA AUTO. Automobil se veřejnosti představil na 34. ročníku srazu GTI v polovině května u jezera Wörthersee (13. až 16. května 2015). Na voze pracovalo od listopadu loňského roku 23 učňů 2 dívky a 21 mladých mužů. Mladé tvůrce při práci podporoval šéfdesigner značky ŠKODA Jozef Kabaň a Michael Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO pro oblast výroby a logistiky. Škoda FUNstar se svými 23 tvůrci. Již podruhé dala česká automobilka vybraným žákům středního odborného učiliště možnost vytvořit si svůj vůz snů. Prostřednictvím této akce chce ŠKODA AUTO podpořit a posílit kreativitu a odbornost žáků. Po vynikajících výsledcích premiéry vozu ŠKODA CitiJet v loňském roce bylo jasné, že v těchto projektech budeme pokračovat, řekl Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast HR management. ŠKODA FUNstar je nekonvenční pickup, vycházející z nové generace modelu ŠKODA Fabia. ŠKODA FUNstar má nápadné lakování v metalických odstínech šedá Steel a bílá Moon. S tím kontrastují prahy, rámeček mřížky chladiče a zadní spojler, které jsou nalakované v zeleném odstínu Reflex. Zajímavým detailem jsou LED-světla, umístěná pod bočními ochrannými lištami. Přední světlomety Po modelu CityJet je FUNstar druhým učňovským automobilem značky Škoda. informace ZAS 3/2015 / 9

12 Informace se dvěma projektory jsou rovněž osazeny LED-technologií. Ve světlech pro denní svícení kromě toho najdeme i zelené LEDproužky. Světelnými diodami jsou osazené i zadní svítilny. ŠKODA FUNstar přijíždí na osmnáctipalcových kolech Gemini z modelu Octavia RS. Vůz pohání benzinový motor 1,2 TSI o výkonu 90 kw. Převodovka je sedmistupňová dvouspojková. Sportovní vzhled přechází i do interiéru. Jednotlivé prvky jsou taktéž vyvedeny v barvách šedá Steel a bílá Moon. V interiéru samozřejmě nechybí sportovní volant. Kvalitní zvuk zajistí soundsystém o výkonu 1400 wattů. Tímto projektem společnost ŠKODA AUTO potvrzuje vysoké kvality odborného vzdělávání a význam propojení teoretické výuky s praxí. Střední odborné učiliště strojírenské ŠKODA AUTO nabízí mladým lidem tří- a čtyřleté vzdělávání v technických oborech, zakončené výučním listem Z boku vyniknou velká kola převzatá z Octavie RS. nebo maturitou. V současné době učiliště nabízí 13 učebních a studijních oborů. Na své budoucí povolání se zde připravuje 880 žáků, z toho téměř 12,5 % dívek. V nástavbovém studiu si aktuálně doplňuje svou kvalifi kaci 65 zaměstnanců. Střední odborné učiliště strojírenské ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi funguje již od roku Od té doby zde své vzdělání dokončilo téměř žáků. Vzdělávání mladých lidí je důležitou součástí společenské odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO. Studium je bezplatné a práce, vykonávaná v rámci výuky, je navíc fi nančně ohodnocená. Po ukončení studia dostanou všichni úspěšní absolventi nabídku pracovního místa ve společnosti ŠKODA AUTO. Rozvojový program pro talenty v Brisku Tábor Zhruba před třemi lety se zrodil nápad připravit rozvojový program pro naše mladé začínající kolegy, jehož cílem bylo připravit si vlastní specialisty v nejrůznějších oborech. V oblasti řízení lidských zdrojů totiž byl a stále je na trhu práce nedostatek kvalitních pracovníků. Je těžké takové pracovníky nalézt a ve fi rmě je udržet. A proto jsme se rozhodli věnovat se talent managementu, jehož úkolem je identifi kovat talenty, rozvíjet je a efektivně využívat jejich potenciál. U talentů se rozvíjí především jejich silné stránky a je kladen důraz na zlepšení jejich individuálního výkonu. Na výběru talentů se podíleli odborní ředitelé a personální úsek. Výchozím materiálem bylo také roční hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Do rozvojového programu bylo vybráno 11 pracovníků napříč všemi úseky. S vybranými pracovníky byly provedeny vstupní pohovory a byl připraven speciální rozvojový program, jehož cílem bylo mít připravené specialisty pro jednotlivé úseky, kteří budou schopni plnit náročnější úkoly, zvládnou řízení a prezentování projektů a budou schopni odborně komunikovat v angličtině. Během dvou let prošli účastníci programu řadou školení a měli také od vedení fi rmy stanovený úkol, se kterým se během oněch dvou let museli vypořádat. Všichni účastníci si museli vybrat téma projektu, který si připravili, vyzkoušeli si ho řídit a na závěr ho museli prezentovat před vedením fi rmy. Jak se ukázalo, všichni naši talenti si s tímto úkolem poradili velmi dobře a to hlavně díky interaktivnímu školení týmu Projektového řízení, kde si kromě získání odborných znalostí také vyzkoušeli prezentaci projektu, natáčeli se na kameru a vzájemně si mezi sebou poskytovali leckdy nepříjemnou zpětnou vazbu. Díky tomuto tréninku pak pro ně bylo jednodušší předstoupit před vedení fi rmy a prezentovat svůj projekt. Musím říci, že si všichni vedli velmi dobře a byla jsem na ně náležitě pyšná. Patronem celého projektu byl předseda představenstva Ing. Mojmír Čapka, který program před dvěma lety zahájil a v jeho průběhu se nechával informovat, jak si naši mladí kolegové vedou. Při ukončení celého programu samozřejmě nesměl pan před- ZAS 3/2015 / 10 informace

13 seda chybět. Ocenil snahu a aktivní přístup všech zúčastněných a rozhodl se fi nančně odměnit autory všech projektů, které měly pro fi rmu fi nanční přínos nebo měly vliv na optimalizaci některých procesů ve fi rmě. Zvláštní odměnu udělil třem nejlepším projektům a v závěru setkání všem účastníkům programu zdůraznil, že jim byly předány odborné znalosti i praktické dovednosti a je jen na nich, zda jich dokážou ve své další pracovní kariéře využít. K tomu jim Ing. Mojmír Čapka popřál mnoho štěstí. Mgr. Dana Štegerová, personální ředitelka, BRISK Tábor a.s. Ing. Čapka udělil zvláštní odměnu nejlepším projektům. Setkání pracovníků z rozvojového programu pro talenty s předsedou představenstva Brisku Tábor Ing. M. Čapkou. MOTOR JIKOV GROUP upevňuje spolupráci se švédskou Scanií Jihočeský strojírenský a slévárenský holding MOTOR JIKOV GROUP rozvíjí dál spolupráci se švédskou automobilkou Scania, jedním z největších výrobců nákladních automobilů, autobusů a lodních a průmyslových motorů. Předmětem dodávek jsou komponenty pro nejnovější modely motorů, převodovek a motorových brzd vozů vyrobených dle norem EURO 5 a 6. MOTOR JIKOV GROUP tak opět dokazuje schopnost obstát mezi nejsilnějšími hráči ve strojírenství na světové úrovni. Scania si, stejně jako celá řada dalších zákazníků, plně uvědomuje naší sílu a velkou konkurenční výhodu, plynoucí z propojení čtyř fi rem v rámci holdingu MOTOR JIKOV GROUP. Jsme schopni uchopit celý projekt od převzetí dokumentace, přes výrobu až po fi nální opracování a montáž, zdůraznil generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák. V současné době společnosti holdingu pro švédskou automobilku vyrábějí a obrábějí více než tři desítky různých komponent. Z toho je dvaadvacet vysokotlakých hliníkových odlitků z divize Tlaková slévárna MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Jde o komponenty pro motory, jako jsou boční krytky, kryty, víka hlavy válců, víka s přírubami, příruby skříní pro přívod vzduchu, fi ltraci, kryt ložiska a řada dalších součástí. Provádějí se i následné operace. Počet dílů by se měl od příštího roku zdvojnásobit. informace ZAS 3/2015 / 11

14 Informace Divize Speciální obrábění a výroba MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. obrábí nízkotlaké hliníkové odlitky, MOTOR JIKOV Slévárna a.s. produkuje i další odlitky nízkotlaké i gravitační, zajišťuje montážní operace a dále zpracovává odlitky pro motorovou brzdu, skříň převodovky, trubky sání motoru aj. Scania v posledních letech vyvíjela nové nákladní auto, které bychom měli na silnicích potkávat od roku 2017 v příštích dvaceti letech, samozřejmě s následnými facelifty. Od konce roku 2013 probíhají tzv. studie proveditelnosti, výroba klíčových prototypů, realizace poptávkových řízení a výběr nových dodavatelů. Společnosti MOTOR JIKOV GROUP samozřejmě v poptávkovém řízení nechyběly a nechybí, protože proces ještě neskončil, objasnil manažer pro projektové řízení MOTOR JIKOV Group a.s. Tomáš Prášil. Motor Jikov rozšiřuje spolupráci s fi rmou Scania. V jednání je nyní přibližně 34 nových komplexních komponent z vysokotlakých hliníkových odlitků pro divizi Tlaková slévárna MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Ty jsou určeny pro motory splňující normu EURO 6 a převodovky, s tím, že jsme se posunuli ve složitosti dílů. Budeme dodávat kromě stávajících typů například krytů a přírub, také podsestavy a sestavy skříní termostatů, olejového čerpadla a vodní pumpy. Celkem jde o nový obchod za necelých šest milionů euro ročně, doplnil Tomáš Prášil. Do roku 2019 by se měla hodnota obchodu divize Tlaková slévárna MOTOR JIKOV Slévárna s automobilkou zdvojnásobit. MOTOR JIKOV navázal spolupráci se Scanií již v roce Vyrábí pro ni obrobky a díly z nízkotlakých hliníkových odlitků od roku V roce 2012 se rozběhla výroba vysokotlakých hliníkových odlitků, obrobků a komplexních dílů včetně montáží. ZAS 3/2015 /12 Základem dodávaného portfolia jsou hliníkové odlitky. informace

15 Evropská unie a my Německá energetika podporuje elektromobilitu Rozšíření elektrických vozidel na německých silnicích postupuje pomaleji, než se očekávalo. V neposlední řadě proto, že síť dobíjecích stanic je co do počtu stále neuspokojivá. Ačkoli v roce 2014 měli majitelé tohoto typu vozidel možnost natankovat na 5500 veřejných dobíjecích místech a za poslední měsíce bylo postaveno více než 800 nových dobíječek, vezmeme-li v úvahu rozlohu státu, jedná se o nedostatečné množství. Přitom je zřejmé, že páteřní infrastruktura je základním určovatelem plného rozmachu elektromobility. Nahlédneme-li do současných statistik, veřejným nabíjecím místem je vybaveno 839 měst a obcí. Nejvyšším počtem disponuje země Severní Porýní-Vestfálsko s 1321 stanicemi, v Bádensko-Württembersku najdeme 1115 a v Bavorsku 756 dobíjecích míst. Ve srovnání jednotlivých měst pak prim hraje Stuttgart, kde se nachází na 384 nabíjecích míst, těsně následován Berlínem a Hamburkem s 247, resp. 236 místy. Na konci prosince 2014 se silničního provozu účastnilo elektromobilů, téměř dvojnásobný počet než v předešlém roce. Roger Kohlmann, člen výkonné rady Německé asociace pro energii a vodní hospodářství (BDEW), vnímá nárůst dobíjecích stanic jako výsledek snahy energetiky o podporu infrastruktury pro elektromobily. Energetický průmysl však dalšího rozvoje dobíjecích stanic, potažmo elektrických vozidel nedosáhne sám. Zde musí v rámci partnerského přístupu spolupracovat se soukromomýn i veřejným sektorem. BDEW nyní vypracovává návrhy a koncept představí s největší pravděpodobností letos v létě. Energetické společnosti se snaží zvýšit akceptaci u motoristů. Proto upravují a zjednodušují dobíjení. Například bez ohledu na poskytovatele dobíječky by měla být platba rychlá a bezproblémová. Prozatím nedostatečný jednotný platební systém musí být změněn. Od poloviny roku proto budou zřizovány dobíjecí stanice, kde budou moci zákazníci spontánně natankovat jen prostřednictvím smartphonu. evropská unie a my ZAS 3/2015 / 13

16 Představujeme naše členy Federal-Mogul Valvetrain s.r.o. Strojírenská 160, Dačice Tel.: Rok založení: 2015 Počet zaměstnanců: 321 Jednatel: Čeněk Lamač Výrobní program: obráběčství, ventily do spalovacích motorů Nadbytečnost při organizačních změnách Právní servis Zaměstnanec se pro zaměstnavatele stává nadbytečným tehdy, jestliže zaměstnavatel nemá s ohledem na přijaté rozhodnutí o organizačních změnách možnost zaměstnance dále zaměstnávat pracemi dohodnutými v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel v této situaci nemá povinnost nabídnout zaměstnanci pro nadbytečnost jinou vhodnou pracovní pozici. Zákoník práce dává pro tento případ zaměstnavateli možnost jednostranně se zaměstnancem ukončit pracovní poměr pro nadbytečnost. Mezi uskutečněnou organizační změnou (např. v důsledku rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce) a nadbytečností zaměstnance však musí být příčinná souvislost - v případě, že nadbytečnost zaměstnance nastane rozhodnutím zaměstnavatele o organizačních změnách, tedy bylo-li rozhodnutí o organizačních změnách bezprostřední příčinou nadbytečnosti zaměstnance. Pokud nastane případ, že organizační změna dopadá na více zaměstnanců se stejným pracovním zařazením, a pouze někteří z nich se stanou pro zaměstnavatele nadbyteční, volba toho, který konkrétní zaměstnanec bude prohlášen za nadbytečného, je dle judikatury zcela v rukou zaměstnavatele. Je však nutné uvést, že podmínkou je dodržení pravidla zákazu diskriminace. ZAS 3/2015 / 14 představujeme naše členy / právní servis

17 Z podnikového tisku Souhrnná provozní porada Souhrnná provozní porada se konala 7. května Zástupci oddělení shrnuli dosažené výsledky a nastínili plány pro další měsíce. V dubnu jsme vyrobili vozů, což je o 550 vozů více, než stanovuje výrobní plán. Největší podíl tvořila ix35 s více jak kusy. Stanovili jsme si nový cíl: 49 % veškeré produkce budeme vypravovat na nákladních vlacích. Nová loga Iveco Bus V polovině května proběhla obměna značení všech budov naší společnosti. Výrobu i instalaci nových log provedla italská společnost, která je globálním partnerem skupiny CNHi pro značení budov. Nově instalovanými logy Iveco Bus a CNHi na budovách tak byla dovršena konverze značky Irisbus na Iveco Bus. Pro instalaci log na administrativní budově byl použit jeřáb s délkou ramene 45 m a nosností 2,7 t při vysunutém ramenu. Nástrojárna dokončuje formu pro německého zákazníka z oblasti automobilového průmyslu Na montáži výrobního odboru Nástrojárna divize Metalurgie společnosti ČZ je v těchto dnech fi nalizována výroba formy pro lití zinkových slitin. Je určena pro německého zákazníka z automobilového průmyslu. Bude sloužit pro odlévání držáku řadicí páky. Patří do nového konceptu automobilu, který bude představen veřejnosti v roce BRANO a.s. poskytla praxi středoškolským studentům Celkem pět studentů středních odborných škol působilo v minulých dnech v Hradci nad Moravicí. V rámci projektu Naše škola zde na různých pracovištích vykonávali praktickou část svého studia. Dva studenti byli na SBU TOOLS, další dva v dílně hradeckých vývojářů a jeden na oddělení průmyslové automatizace SBU TOOLS. Celkově BRANO a.s. spolupracuje s vybranými školami z Opavy, Bruntálu, Krnova a Jablunkova. z podnikového tisku ZAS 3/2015 / 15

18 Z podnikového tisku Ne všechno staré patří do starého železa Opravy náhradních dílů (ND) jsou, stejně jako jejich nákup, nedílnou součástí životního cyklu každého ND. O zajištění této činnosti se v naší fi rmě stará oddělení nákupu pomocných materiálů. Důležitost oprav spočívá hlavně v úspoře fi nančních prostředků, které ušetříme oproti nákupu nového dílu, kdy za výrazně levnější cenu získáváme ND v kvalitě srovnatelné s novým dílem. Za minulý rok jsme opravili více než 4000 položek za několik desítek milionů korun. Přitom v případě nákupu nových ND bychom zaplatili více než sto milionů korun, a to už je skutečně zajímavá úspora. V závodě společnosti Eurocar byla koncem dubna zahájena výroba nové Fabie Pro Ukrajinu vyrábí Škoda Auto v režimu SKD (Semi Knock Down), což znamená, že automobil je posílán na Ukrajinu v částečně rozloženém stavu. Následná montáž probíhá v továrně Eurocaru ve městě Solomonovo na Zakarpatské Ukrajině. Přestože se na Ukrajině v roce 2014 prodalo jen vozů, z nichž 5,1 % (4 700) tvořily vozy Škoda, zůstává Ukrajina pro Škodu Auto významným trhem v regionu východní Evropy. Technologie pro autonomní řízení a inteligentní silnice už existují Jen je třeba je integrovat. Výrobci aut by upřednostňovali výrobu sériových inteligentních vozidel až poté, co budou po celé zemi instalovány signální systémy, střediska správy dopravy a další prvky infrastruktury. Státní úředníci naopak tvrdí, že neexistuje dostatek inteligentních vozidel, která by zaručila investici do nové infrastruktury. Úkolem je získat města pro myšlenku vylepšit dopravní signalizaci. Komunikace vozidel s infrastrukturou postupuje hlemýždím tempem. Předpokládané rozsáhlé využívání komunikace car-to-x se předpokládá v roce ZAS 3/2015 /16 z podnikového tisku

19

20

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období. Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011

Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období. Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Výroční tisková konference AutoSAP Praha, 4. června 2012 Ing. Martin

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Nový SEAT Leon je vozem pro srdce i hlavu

Nový SEAT Leon je vozem pro srdce i hlavu Nejkrásnější způsob, jak řídit praktický automobil Nový SEAT Leon je vozem pro srdce i hlavu / Ohromující design překypující emocemi / Inovace jako například přední LED světlomety / Příkladná dynamika

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Prof. Dr. h.c. WINFRIED VAHLAND PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Prof. Dr. h.c. WINFRIED VAHLAND PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Prof. Dr. h.c. WINFRIED VAHLAND PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Ženevský autosalon 2013 2 Prof. Dr. h. c. Winfried Vahland, předseda představenstva ŠKODA AUTO, Výroční tisková konference 20. března 2013 Nové trhy,

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

NOVÁ ŠKODA OCTAVIA: SVOU VLASTNÍ CESTOU

NOVÁ ŠKODA OCTAVIA: SVOU VLASTNÍ CESTOU NOVÁ ŠKODA OCTAVIA: SVOU VLASTNÍ CESTOU Osobitý design předních světlometů... významu modelu OCTAVIA pro automobilku, ať už se jedná o normální O verzi nebo sportovně laděné RS, hovoří v první řadě prodejní

Více

Výroční tisková konference ŠKODA AUTO 2016

Výroční tisková konference ŠKODA AUTO 2016 Výroční tisková konference ŠKODA AUTO 2016 Mladá Boleslav, 16. března 2016 Winfried Krause Člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Ekonomie - Platí mluvené slovo - Rukopis projevu Winfrieda Krauseho ŠKODA

Více

Tisková zpráva, Strana 1 z 6

Tisková zpráva, Strana 1 z 6 Tisková zpráva, Strana 1 z 6 ŠKODA AUTO v roce 2013: Úspěšná realizace růstové strategie ŠKODA v roce 2013 dodala svým zákazníkům 920 800 vozů (2012: 939 200) Rekordní rok s osmi novými nebo zcela přepracovanými

Více

Mobilita dnes a zítra ŠKODA AUTO a.s., Bc. Martin Feller, Vedoucí prodeje ČR 26. dubna 2012

Mobilita dnes a zítra ŠKODA AUTO a.s., Bc. Martin Feller, Vedoucí prodeje ČR 26. dubna 2012 Mobilita dnes a zítra ŠKODA AUTO a.s., Bc. Martin Feller, Vedoucí prodeje ČR 26. dubna 2012 Historické milníky 1895 založení továrny Laurin&Klement (výroba jízdních kol) 1905 výroba prvního automobilu

Více

Nová ŠKODA OCTAVIA: Svou vlastní cestou

Nová ŠKODA OCTAVIA: Svou vlastní cestou Nová ŠKODA OCTAVIA: Svou vlastní cestou Osobitý design předních světlometů vozu ŠKODA OCTAVIA je jen začátkem. Nejúspěšnější model značky i nadále nastavuje měřítka v oblastech konektivity, bezpečnosti

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

ŠKODA AUTO se zapojila do projektu NSK2 Jana Hakenová Červen 2012

ŠKODA AUTO se zapojila do projektu NSK2 Jana Hakenová Červen 2012 ŠKODA AUTO se zapojila do projektu NSK2 Jana Hakenová Červen 2012 OBSAH PREZENTACE 1. ŠKODA Auto minulost a současnost 2. Statistické údaje - zaměstnanci 3. Škoda Auto vzdělávací zařízení 4. Přínos pro

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti CS Cargo je nejrychlěji se rozvíjející logistickou skupinou regionu CEE CS Cargo patří k vedoucím firmám v odvětví dopravy a logistiky v regionu střední a východní Evropy Se sídlem

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

BOHDAN WOJNAR ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

BOHDAN WOJNAR ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ BOHDAN WOJNAR ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Úspěchy firmy zajišťují rekordní zaměstnanost Skupina ŠKODA zajišťuje celosvětově pracovní místa pro více než 28 500 zaměstnanců V České

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013 - Platí mluvené slovo - Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference 2013 20. března 2013 rovněž bych vás rád přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek 1 - Hlavní

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

NOVÁ ŠKODA KODIAQ DATA A FAKTA

NOVÁ ŠKODA KODIAQ DATA A FAKTA NOVÁ ŠKODA KODIAQ DATA A FAKTA DESIGN Nový, atraktivní designový jazyk značky ŠKODA přichází do segmentu velkých SUV Rozeznatelný na první pohled díky skvělé souhře elegantních linií, dynamických křivek

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013 automobily Jméno: Tomáš Smejkal Datum: 8.2 2013 Bugatti Veyron je nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě. Je pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

I přes zhoršené podmínky v loňském roce si Viessmann Group nadále buduje svou pozici na trhu

I přes zhoršené podmínky v loňském roce si Viessmann Group nadále buduje svou pozici na trhu I přes zhoršené podmínky v loňském roce si Viessmann Group nadále buduje svou pozici na trhu I přes nesnadné tržní podmínky si společnost Viessmann Group v roce 2015 dokázala nadále budovat svou pozici

Více

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Představení projektu a možností spolupráce Agenda A Seznámení se společností a s programem FUTUR/E/MOTION B Projekt Elektromobilita Skupiny ČEZ C Naše nabídka

Více

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny.

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny. Přehled zpráv AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ Financninoviny.cz U nové linky v Řetenicích má najít práci pětasedmdesát lidí... 2 1.8.2012

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

ŽIVOT VE MĚSTECH ZAŽÍVÁ REVOLUCI

ŽIVOT VE MĚSTECH ZAŽÍVÁ REVOLUCI ŽIVOT VE MĚSTECH ZAŽÍVÁ REVOLUCI 4.10.2016 Veronika Svobodová Area Fleet Manager CZ and SK MĚSTA V ROCE 2025 2 % 50 % 70 % 75 % ÚZEMÍ POPULACE HDP SPOTŘEBA ENERGIE VÝZVY kvalita ovzduší / zdraví veřejná

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

ZAMĚSTNANEC, KLÍČOVÁ SLOŽKA ÚSPĚCHU. Ing. Petr Ungerman PLL Plánování logistiky

ZAMĚSTNANEC, KLÍČOVÁ SLOŽKA ÚSPĚCHU. Ing. Petr Ungerman PLL Plánování logistiky ZAMĚSTNANEC, KLÍČOVÁ SLOŽKA ÚSPĚCHU Ing. Petr Ungerman PLL Plánování logistiky 2.6.2017 Základní údaje o Logistice ŠKODA AUTO I. Základní údaje o Logistice ŠKODA AUTO II. III. IV. Úspěchy Logistiky ŠKODA

Více

Projev B. Wojnara na Konferenci o budoucnosti automobilového průmyslu Konference Brno, Hotel Holiday Inn, 25. října 2017 Vážené dámy a pánové,

Projev B. Wojnara na Konferenci o budoucnosti automobilového průmyslu Konference Brno, Hotel Holiday Inn, 25. října 2017 Vážené dámy a pánové, Projev B. Wojnara na Konferenci o budoucnosti automobilového průmyslu Konference Brno, Hotel Holiday Inn, 25. října 2017 Vážené dámy a pánové, Slide č. 1 Úvodní s názvem přednášky a řečníkem Rád bych Vás

Více

Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál. www.bosch.cz

Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál. www.bosch.cz Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál www.bosch.cz Vstřikovací systémy: příležitosti pro všechny Technologie Inovace firmy Bosch se neomezují pouze na systémy vznětových motorů. Přímé vstřikování

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION sekretariát Opletalova 55 110 00 Praha 1 Tel.: +420 221 602 982 až 986 Fax: + 420 224 239 690 E-mail: sapsip@autosap.cz http://www.autosap.cz SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB  ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB WWW.SPCR.CZ ADRESA FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 ČLEN Průmysl v Moravskoslezském kraji PRŮMYSLOVÁ HISTORIE REGIONU Již od dob Rakouska-Uherska je průmysl

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Subaru odhaluje nový model SUBARU BRZ

Subaru odhaluje nový model SUBARU BRZ Subaru odhaluje nový model SUBARU BRZ Tokio, 30. listopadu 2011: Koncern Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), výrobce automobilů Subaru, oznámil světovou premiéru modelu SUBARU BRZ (výstavní model), která

Více

PRENSA / PREMSA / PRESSE / NEWS / PRESSE / STAMPA / 新 闻 /

PRENSA / PREMSA / PRESSE / NEWS / PRESSE / STAMPA / 新 闻 / Nejkrásn ejkrásnější jší způsob, jak řídit praktický automobil Nový SEAT Leon: snoubení designu s technikou / Jedinečný ný design a dokonalá funkčnost nost / První ve svém segmentu se světlomety LED pro

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Výkonová elektronika. klíč k elektromobilitě budoucnosti. Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH

Výkonová elektronika. klíč k elektromobilitě budoucnosti. Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH Červen 2011 RF 00118 Výkonová elektronika klíč k elektromobilitě budoucnosti Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH Přednáška k 60. mezinárodnímu kolokviu

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15)

Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15) Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15) Nejprostornější a nejschopnější Outback charakterizuje smělejší a výraznější design Převodovka Lineartronic CVT v kombinaci s motorem Boxer

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Shrnutí výsledků národní dopadové studie

Shrnutí výsledků národní dopadové studie Shrnutí výsledků národní dopadové studie Dopady na ekonomiku jako celek (CGE model) Čtyři scénáře Okamžitě po vstupu CETA v platnost Sedm let po vstupu CETA v platnost Pouze snížení cel Snížení cel a redukce

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 %

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 % REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 3. listopadu 2016 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N. V. za období od 1. července 2016 do 2. listopadu 2016 Fortuna přijala v prvních devíti měsících

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Klíčová finanční data 2012

Klíčová finanční data 2012 Klíčová finanční data 2012 Skupina ŠKODA AUTO dodávky zákazníkům v ročním porovnání 2012 2011 939 202 879 184 Skupina ŠKODA AUTO tržby celkem v ročním porovnání (mil. Kč) 2012 2011 262 649 252 562 Skupina

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU sekretariát Opletalova 55 11 Praha 1 Tel.: +42 221 62 982 až 986 Fax: + 42 224 239 69 E-mail: sapsip@autosap.cz http://www.autosap.cz AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Otevřený

Více

Kia představí ve Frankfurtu pět novinek

Kia představí ve Frankfurtu pět novinek Kia představí ve Frankfurtu pět novinek Malé velké auto: kompaktní a přesto nadprůměrně prostorná Kia Venga Modernizovaný bestseller: Kia cee d s novou tváří SUV s nadčasovým designem: nová Kia Sorento

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

Strojírenství. Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace

Strojírenství. Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace Strojírenství Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace Obsah 1 Kdy investice vzrostou? Snímek 2 2 USA: kterým směrem? Snímek 3 3 Čína: chybí dynamika Snímek 4 4 Automatizace a digitalizace: jsou

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

ŠKODA KAROQ: tajemství odhalena!

ŠKODA KAROQ: tajemství odhalena! ŠKODA KAROQ: tajemství odhalena! Dlouhá cesta nového modelu ŠKODA napříč Evropou vyvrcholila ve čtvrtek večer v moderním výstavním sále Artipelag ve švédském Stockholmu. ŠKODA KAROQ se přestal ostýchat,

Více

Výroční tisková konference ŠKODA AUTO 2015

Výroční tisková konference ŠKODA AUTO 2015 Výroční tisková konference ŠKODA AUTO 2015 Mladá Boleslav, 16. března 2015 Prof. Dr. Winfried Vahland Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO - Platí mluvené slovo - Rukopis projevu Prof. Dr. h.c.

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

BMW Concept X1. 1. Popis v bodech. Charakter: Design exteriéru:

BMW Concept X1. 1. Popis v bodech. Charakter: Design exteriéru: BMW Concept X1. 1. Popis v bodech. Charakter: Světová premiéra konceptu nového modelu X od BMW vstupujícího do kompaktního segmentu. BMW neustále rozšiřuje portfolio svých modelů X, které založily segment

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

S&T CZ Váš partner pro SAP

S&T CZ Váš partner pro SAP S&T CZ Váš partner pro SAP S&T FaST aplikace pro logistiku, výrobu, údržbu Užívejte si SAP HANA v S&T cloudu Komplexní implementace řešení SAP S&T FaST aplikace pro logistiku, výrobu, údržbu S&T CZ s.r.o.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Díly karoserie pro autobusy

Díly karoserie pro autobusy www.europart.net Díly karoserie pro autobusy vhodné pro MAN vhodné pro Mercedes-Benz vhodné pro Setra vhodné pro Solaris Všechny díly karoserie* jsou za příplatek dodávány také v požadovaném barevném odstínu.

Více

Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu. Konference SMART CITY

Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu. Konference SMART CITY Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu Konference SMART CITY 23. 3. 2017 Doprava v Praze - východiska Dělba přepravy: 57% veřejná doprava, 43% individuální automobilová doprava Stupeň motorizace:

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Spotřeba paliva, emise CO 2 skříňový vůz/skříňový vůz BlueMotion novaný provoz (l/100 km) novaný provoz (g/ km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální 62 (84)

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více