Z činnosti AutoSAP. Výroční tisková konference AutoSAP. (obrazová příloha ke článku ze strany 5)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z činnosti AutoSAP. Výroční tisková konference AutoSAP. (obrazová příloha ke článku ze strany 5)"

Transkript

1

2 Výroční tisková konference AutoSAP Z činnosti AutoSAP (obrazová příloha ke článku ze strany 5) Úsměvy na tvářích nejvyšších představitelů AutoSAP (B. Wojnara, viceprezidenta, M. Jahna, prezidenta a A. Šípka, ředitele sekretariátu) způsobila vtipná poznámka P. Juříčka, viceprezidenta, který právě prezentoval. Také B. Wojnar (vpravo) neformálně diskutoval s novináři. Redaktor České televize R. Gazdík právě zpovídá M. Jahna.

3 Obsah ZAS 3/2015, ročník XXVI Světový autoprůmysl Automobilový průmysl ČR v roce 2014: Rekordní fi nanční výsledky i příspěvek české ekonomice Naši jubilanti ŠKODA vyrobila vůz Superb Vážení čtenáři, Z činnosti AutoSAP Výroční tisková konference AutoSAP Naše inovace ŠKODA Superb Combi se postupně představuje Informace Swell spustil portál na podporu technického vzdělání Učnovský koncept, který pobaví: Pickup ŠKODA FUNstar Rozvojový program pro talenty v Brisku Tábor MOTOR JIKOV GROUP upevňuje spolupráci se švédskou Scanií Evropská unie a my Německá energetika podporuje elektromobilitu Představujeme naše členy Federal-Mogul Valvetrain s.r.o Právní servis Nadbytečnost při organizačních změnách Z podnikového tisku Z podnikového tisku velmi úspěšně proběhla výroční tisková konference AutoSAP, na které jsme prezentovali skutečně rekordní výsledky českého automobilového průmyslu za uplynulý rok. O těchto výsledcích se můžete dočíst v rubrice Světový autoprůmysl a o vlastním průběhu tiskové konference pak v rubrice Z činnosti AutoSAP. Tisková konference byla velice úspěšná a jistě prospěje dalšímu zlepšování mediálního obrazu AutoSAP u veřejnosti. I v tomto čísle se AutoSAP a jeho členové hlásí k Roku průmyslu a technického vzdělávání. Potěšitelné jsou pro mě zejména dvě aktivity nový atraktivní webový portál společnosti Swell a soutěž Škody Auto pro nejmenší kreslíře Mladí designéři Přestože jsou obě zaměřeny na zcela odlišné cílové skupiny veřejnosti, jedno mají společné: ukázat, že technika (a zejména ta automobilová) je atraktivní, zábavná a má velkou budoucnost. Věřme, že podobné aktivity přivedou k našemu oboru další nadšené a vzdělané pracovníky i fandy. Uzávěrka čísla 12. června Přetisknout materiály lze jen s udáním pramene. Ing. Jiří Kyncl předseda redakční rady Název: Zpravodaj automobilového sdružení Vydává: Sdružení automobilového průmyslu Šéfredaktor: Ing. Jiří Kyncl Adresa redakce: Opletalova 55, Praha 1 Spojení: tel.: , fax: Internet: Grafi cká úprava: Propagační Atelier, Mazancova 3055, Praha 4 Tisk: BETIS s.r.o., Praha Běchovice Registrováno: ÚVTEI obsah ZAS 3/2015 / 1

4 Světový autoprůmysl Automobilový průmysl ČR v roce 2014: Rekordní finanční výsledky i příspěvek české ekonomice mld. Kč Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) zveřejnilo souhrnné výsledky českého automobilového průmyslu za rok 2014 na své výroční tiskové konferenci v Praze Historicky rekordních hodnot dosáhly kromě výroby vozidel i souhrnné fi nanční výsledky. Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl v mnoha ohledech rokem rekordů. Historicky nejvyšší výroba vozidel v ČR se odrazila ve vynikajících fi nančních výsledcích našich výrobců vozidel i dodavatelů. Poprvé jsme v tržbách z průmyslové činnosti překonali hranici 850 miliard korun a v exportu 700 miliard korun. Automobilový průmysl tak významně přispěl k růstu české ekonomiky, uvedl prezident AutoSAP Martin Jahn. V roce 2014 tržby fi rem AutoSAP vzrostly oproti roku 2013 o 14,9 % na rekordních 852,6 miliardy Kč (2013: 741,9 miliard Kč). Tržby z průmyslové produkce za celou ČR přitom zaznamenaly meziroční růst jen o 8,5 %. Proto se podíl fi rem AutoSAP na tržbách z průmyslové produkce České republiky zvýšil na 21,3 % (2013: 20,1 %). O rostoucí efektivitě automobilového průmyslu svědčí mimo jiné dynamika tvorby přidané hodnoty, která meziročně vzrostla o 18,7 %, zatímco tržby o již zmíněných 14,9 %. Firmy AutoSAP v loňském roce vyvezly 85,3 % své produkce (2013: 84,9 %). Oproti roku 2013 došlo ke zvýšení exportu fi rem AutoSAP o 15,5 % na historické maximum mld. Kč 727,7 miliard Kč (2013: 630,0 miliard Kč). Vývoz tedy rostl ještě vyšším tempem než tržby. Podíl AutoSAP na celkovém exportu ČR dosáhl hodnoty 20,1 % (2013: 19,8 %). Dominovaly evropské trhy - 83 % exportu autoprůmyslu směřovalo do zemí EU + EFTA. Tržby a export fi rem AutoSAP rekordně vzrostly. Tradičně vysoký byl příspěvek automobilového průmyslu zahraničně obchodní bilanci České republiky. Ta za celou ČR v roce 2014 dosáhla kladného salda ve výši 441,9 miliardy Kč, k němuž automobilový průmysl, reprezentovaný fi rmami AutoSAP, přispěl částkou 463,4 miliardy Kč (vývoz 727,7 miliardy Kč minus veškeré dovozy do fi rem AutoSAP 264,3 miliardy Kč). Česká republika v roce 2014 potvrdila, že je světovou velmocí ve výrobě osobních automobilů a autobusů. Loňská rekordní produkce 1,25 miliónu osobních vozů nás řadí celkově na 13. místo ve světě a na 2. místo v počtu vyrobených automobilů na počet obyvatel, upozorňuje prezident AutoSAP Martin Jahn a pokračuje: Ve výrobě autobusů jsme v přepočtu na počet obyvatel dokonce světovou jedničkou. Tržby dodavatelů v roce 2014 vzrostly o 8,4 % na 372,4 miliard Kč a export o 9,0 % na 290,9 miliard Kč. Podíl dodavatelů na celkových tržbách fi rem AutoSAP v roce 2014 tak činil 43,7 %, podíl na exportu 40,0 % a na počtu zaměstnanců 69,6 %. Při každé příležitosti zdůrazňuji, že český automobilový průmysl zdaleka nejsou jen výrobci automobilů. Dodavatelský sektor je stejně důležitý a jeho výsledky jsou vynikající. Například mezi deseti největšími exportéry AutoSAP je šest dodavatelů, připomíná ředitel sekretariátu AutoSAP Antonín Šípek. Počet zaměstnanců ve fi rmách AutoSAP meziročně vzrostl o 3,3 % na osob a průměrná měsíční mzda v automobilovém průmyslu za rok 2014 vzrostla o 1,6 % na Kč. Tato hodnota je o 24,1 % nad průměrnou mzdou v ČR. I v dělnických profesích byla průměrná mzda v automobilovém průmyslu nad celostátním průměrem. Nárůst počtu zaměstnanců i jejich mezd ve fi rmách AutoSAP je další pozitivní zprávou. Potvrzuje to důležitou roli autoprůmyslu jako stabilního a seriózního zaměstnavatele, uvádí Martin Jahn k oblasti lidských zdrojů. Jednou z klíčových aktivit AutoSAP je dlouhodobá podpora technického vzdělání na všech úrovních. Bohdan Wojnar, viceprezident AutoSAP řekl: V současnosti probíhá čtvrtá průmyslová revoluce charakterizovaná stále se zrychlující digitalizací a internetem věcí. Nesmí nám ujet vlak. Proto AutoSAP a jeho členové podporují projekty ZAS 3/2015 / 2 světový autoprůmysl

5 Výsledky českého autoprůmyslu prezentovali nejvyšší představitelé AutoSAP: B.Wojnar,viceprezident, M. Jahn, prezident a A. Šípek, ředitel sekretariátu. P. Juříček, viceprezident právě prezentuje. technického vzdělávání od vysokoškoláků až po děti nejútlejšího věku. Vypadá to na první pohled úsměvně, ale právě u dětí se vytváří pozitivní vztah k technice. Druhým pilířem budoucí konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu je výzkum, vývoj a inovace. Roste počet výzkumně vývojových center i počet pracovníků v této oblasti. K tomuto tématu viceprezident AutoSAP Pavel Juříček v rámci své prezentace na téma hospodářské politiky a zaměstnavatelských vztahů uvádí: Máme zcela konkrétní výsledky projektů AutoSAP. Dokázali bychom mnohem více, nebýt některých problémů. Je to například nejednotné posuzování uznatelnosti nákladů na výzkum a vývoj místně příslušnými fi nančními úřady. Závěrem prezident AutoSAP Martin Jahn konstatoval: Firmy AutoSAP představují zhruba 85 % produkce a exportu českého autoprůmyslu. Po započtení údajů dalších fi rem, dosud nezapojených do sdružení, se tržby z průmyslové produkce celého oboru automotive ČR za rok 2014 přiblížily již k 1 bilionu Kč a export dosáhl hodnoty 845 miliard Kč. Tyto hodnoty vytvořilo cca zaměstnanců, což je zhruba 3,1 % všech osob zaměstnaných v České republice. To svědčí o vysoké produktivitě a efektivitě českého automobilového průmyslu. AutoSAP v číslech souhrnné výsledky Ukazatel Jednotky Změna v % Tržby z průmyslové činnosti mld. Kč 852,6 741,9 + 14,9 Meziroční nárůst tržeb % + 14,9 + 2,9 - Meziroční nárůst přidané hodnoty % + 18,7 + 3,3 - Export mld. Kč 727,7 630,0 + 15,5 Podíl exportu na tržbách % + 85,3 + 84,9 - Podíl tržeb na průmyslové činnosti ČR % + 21,3 + 20,1 - Podíl na exportu ČR % + 20,1 + 19,8 - Počet zaměstnanců osob ,3 Průměrná mzda Kč / měsíc ,6 Výroba Osobní automobily + LUV ks ,5 Užitkové automobily ks ,0 Autobusy ks ,5 Motocykly ks ,6 Přívěsy a návěsy (O1 až O4) ks ,5 Dodavatelé Tržby z průmyslové činnosti mld. Kč 372,4 343,5 + 8,4 Export mld. Kč 290,9 266,8 + 9,0 světový autoprůmysl ZAS 3/2015 / 3

6 Naši jubilanti ŠKODA vyrobila vůz Superb Jubilejní vůz sjel z linky v závodě společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách 29. dubna ŠKODA Superb je od roku 2001 špičkovým modelem české automobilky. V červnu letošního roku na trh vstoupí třetí generace tohoto modelu. Česká automobilka modelem Superb navázala na tradici velkých, reprezentativních vozů značky ŠKODA. Již v letech 1934 až 1949 sjížděl z linek model s tímto názvem. Inspirací pro označení modelu bylo latinské slovo superbus které mimo jiné znamená hezký, vynikající, skvělý. S první novodobou generací modelu ŠKODA Superb automobilka před 14 lety převedla tradici do současnosti. Tři generace Škody Superb. Nejnovější Škodu Superb používá i prezident republiky. Výrobené počty kusů po jednotlivých modelech a závodech Superb (B5) Kvasiny Superb (B6) Kvasiny Superb (B6) Aurangabad Superb (B6) An-tching Superb (B6) Ning-po Superb (B8) Kvasiny 600 Superb (B8) Nan-ťing 75 Dnes je Superb jedním z nejlepších a nejúspěšnějších automobilů vyšší střední třídy. První generace modelu Superb (2001 až 2008) měla charakter klasické limuzíny se stupňovitou zádí a nadprůměrným prostorem pro cestující i zavazadla. Druhá generace tohoto modelu překvapila v roce 2008 novými, variabilními možnostmi využití, modernější technikou a nadčasovým designem. Od roku 2009 je Superb v nabídce i ve verzi Combi. Se třetí generací modelu dosahuje ŠKODA Superb po výtvarné a technické stránce nové úrovně. Nadprůměrná nabídka prostoru předchozí generace se ještě dále zlepšila. Nový Superb získal inovativní technologii MQB koncernu Volkswagen. Inovativní asistenční systémy pro vyšší bezpečnost, ekologii a komfort, výkonné agregáty, splňující emisní normu EU-6 a pro vozy značky ŠKODA typické Simply Clever detaily posouvají model na horní hranici automobilové střední třídy. Nová ŠKODA Superb se stejně jako její předchůdkyně vyrábí v závodě společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách. Zahájení výroby nové generace tohoto modelu si vyžádalo vysoké investice do nových výrobních technologií, montáže a logistických ploch. Do nové svařovny směřovalo celkem 1,7 miliardy korun. Do roku 2018 plánuje ŠKODA pro závod v Kvasinách investice v celkové výši 7,2 miliard Kč a vytvoření 1300 nových pracovních míst. Výrobní kapacita má postupně narůst až na vozů. Kvasiny jsou jedním ze tří výrobních závodů v České republice a aktuálně zaměstnávají osob. V průběhu roku 2015 bude navíc zahájena také výroba modelu Superb v Číně. Na letošní výstavě Shanghai Auto Show měla nová ŠKODA Superb svou premiéru v Říši středu. ZAS 3/2015 / 4 naši jubilanti

7 Z činnosti AutoSAP Výroční tisková konference AutoSAP AutoSAP každoročně prezentuje výsledky automobilového průmyslu za uplynulý rok na své výroční tiskové konferenci. Ta letošní se konala v hotelu Boscolo na Senovážném náměstí v Praze 12. června Za velmi dobré účasti vybraných novinářů prezentovali naše výsledky prezident AutoSAP Martin Jahn, viceprezidenti Bohdan Wojnar a Pavel Juříček a ředitel sekretariátu Antonín Šípek. Hlavní prezentaci zaměřenou na výsledky a pozici automobilového průmyslu v ekonomice ČR a priority AutoSAP měl M. Jahn. B. Wojnar představil Výroba osobních aut a autobusů v ČR 2014, historický rekord. P. Juříček (vpravo) při přípravě rozhovoru pro Českou televizi. projekty AutoSAP v oblasti technického vzdělání a lidských zdrojů. Prezentace P. Juříčka byla na téma hospodářská politika a výzkum/vývoj. Přednášku o pozici českého autoprůmyslu ve světě orientovanou na výrobu vozidel a závěrečné shrnutí měl na starosti A. Šípek. Ten také celou tiskovou konferenci moderoval. Po ofi ciální části byl prostor pro neformální rozhovory s novináři a poskytnutí interview zejména pro Českou televizi. Tisková konference byla velice úspěšná a jistě prospěje dalšímu zlepšování mediálního obrazu AutoSAP u veřejnosti. O konkrétním obsahu a výsledcích českého automobilového průmyslu se můžete dočíst v rubrice Světový autoprůmysl. z činnosti AutoSAP ZAS 3/2015 / 5

8 Naše inovace ŠKODA Superb Combi se postupně představuje ŠKODA Auto publikovala koncem května první informace a fotografi e nové generace modelu Superb Combi. Od roku 2009 nabízí ŠKODA ve své špičkové modelové řadě i Superb Combi. Dosud dodala ŠKODA svým zákazníkům na celém světě více než vozů ŠKODA Superb Combi. To představuje přibližně 35 % všech vozů řady ŠKODA Superb, prodaných od roku Nová ŠKODA Superb Combi přichází s nejlepší nabídkou prostoru ve svém segmentu. V porovnání s předchozí generací má rozvor prodloužený o 80 mm na 2841 mm. Současně vzrostl rozchod kol na 1584 mm vpředu a 1572 mm vzadu. Výsledkem je více místa v interiéru. Řidič a přední spolujezdec mají v nové generaci vozu k dispozici o 39 mm více místa do šířky ve výši loktů než dosud. Nad předními sedadly je k dispozici 995 mm a nad zadními 1001 mm. Novou špičkovou hodnotou je objem zavazadlového prostoru 660 litrů, což představuje oproti předchozí generaci nárůst o 27 litrů. Se sklopenými zadními sedadly má zavazadlový prostor objem 1950 litrů. Tím dosahuje ŠKODA Superb Combi hodnot, kterých jinak dosahují pouze vozy vyšší střední třídy. Celkové tvary vozu výrazně ovlivnilo využití techniky MQB. Delší rozvor, zkrácený přední převis a širší rozchod umožňují vyváženější proporce a dodávají vozu dynamický vzhled. Silueta tvoří stylově dokonalý celek, spočívající v souhře větší délky vozu, prodlouženého rozvoru, zkráceného předního převisu, klenuté linie střechy a velice šikmého okna pátých dveří. Silný charakter mají i expresivní příď a záď. ŠKODA Superb Combi se ofi ciálně představí v září ve Frankfurtu nad Mohanem ZAS 3/2015 / 6 naše inovace

9 Z tohoto pohledu je zřejmé, proč je nový model špičkou v nabídce prostoru pro cestující i zavazadla. Z boku vyniknou dynamické linie nového Superbu Combi. Nová ŠKODA Superb Combi má celou řadu nových asistenčních systémů pro zvýšení bezpečnosti, komfortu a šetrnosti k životnímu prostředí, běžných ve vozech vyšších tříd. Stejně jako Superb, nabízí také nový Superb Combi dynamickou regulaci podvozku Dynamic Chassis Control (DCC). Nová generace modelu bude díky novým motorům, splňujícím emisní normu EURO 6, výkonnější a až o 30 % úspornější než předchozí generace. Systémy infotainmentu nejnovější generace se prostřednictvím rozhraní SmartLink automaticky propojují se všemi běžnými chytrými telefony (standardy MirrorLinkTM, Apple CarPlay a Android Auto). Volitelné je vysokorychlostní internetové připojení. V září si nová ŠKODA Superb Combi odbude svou výstavní premiéru na 66. mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem (IAA). Ještě v tomtéž měsíci se nový model dostane na první trhy. Ostré hrany jsou charakteristické pro všechny současné vozy ŠKODA. naše inovace ZAS 3/2015 / 7

10 Informace Swell spustil portál na podporu technického vzdělání Společnost SWELL, spol. s r.o. spustila nový web Jedná se o webový magazín, prostřednictvím kterého chce oslovovat a informovat automobilové profesionály, nadšence a studenty technických oborů. Široká škála témat, kterými se web zabývá, zahrnuje mnoho oblastí od úzce specializovaných problémů, například technologických nebo legislativních, přes články zabývajícími se technickým vzděláváním po odlehčené lifestylové příspěvky z dějin, nebo naopak očekávané budoucnosti automobilové dopravy, respektive dopravy a techniky obecně. Záměrem je vytvářet platformu, která bude sdružovat odborníky v automobilovém oboru a objektivně rozebírat témata, která jsou v tomto oboru aktuální, zajímavá a z jejichž šíření může profi tovat celé odvětví. Zároveň by měla zprostředkovávat odbornou komunikaci napříč společnostmi bez ohledu na jejich vzájemné obchodní vztahy. Společnost uvádí, že jí jde v první řadě o to, aby se v našem oboru věci hýbaly kupředu. Magazín VVAutomotive.cz by se tak měl stát společným prostorem pro nás, naše spolupracovníky a partnery. Budete-li mít zájem podělit se s námi o svá témata, která vám připadají důležitá a inspirativní, rádi vás k tvorbě obsahu webu přizveme. Web je výborným příspěvkem této členské fi rmy AutoSAP k Roku průmyslu a technického vzdělávání. ZAS 3/2015 / 8 informace

11 Učnovský koncept, který pobaví: Pickup ŠKODA FUNstar Žáci Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO postavili nekonvenční pickup na bázi modelu ŠKODA Fabia. Projekt vozu vznikl v těsné spolupráci s odděleními Design a Výroba společnosti ŠKODA AUTO. Automobil se veřejnosti představil na 34. ročníku srazu GTI v polovině května u jezera Wörthersee (13. až 16. května 2015). Na voze pracovalo od listopadu loňského roku 23 učňů 2 dívky a 21 mladých mužů. Mladé tvůrce při práci podporoval šéfdesigner značky ŠKODA Jozef Kabaň a Michael Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO pro oblast výroby a logistiky. Škoda FUNstar se svými 23 tvůrci. Již podruhé dala česká automobilka vybraným žákům středního odborného učiliště možnost vytvořit si svůj vůz snů. Prostřednictvím této akce chce ŠKODA AUTO podpořit a posílit kreativitu a odbornost žáků. Po vynikajících výsledcích premiéry vozu ŠKODA CitiJet v loňském roce bylo jasné, že v těchto projektech budeme pokračovat, řekl Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast HR management. ŠKODA FUNstar je nekonvenční pickup, vycházející z nové generace modelu ŠKODA Fabia. ŠKODA FUNstar má nápadné lakování v metalických odstínech šedá Steel a bílá Moon. S tím kontrastují prahy, rámeček mřížky chladiče a zadní spojler, které jsou nalakované v zeleném odstínu Reflex. Zajímavým detailem jsou LED-světla, umístěná pod bočními ochrannými lištami. Přední světlomety Po modelu CityJet je FUNstar druhým učňovským automobilem značky Škoda. informace ZAS 3/2015 / 9

12 Informace se dvěma projektory jsou rovněž osazeny LED-technologií. Ve světlech pro denní svícení kromě toho najdeme i zelené LEDproužky. Světelnými diodami jsou osazené i zadní svítilny. ŠKODA FUNstar přijíždí na osmnáctipalcových kolech Gemini z modelu Octavia RS. Vůz pohání benzinový motor 1,2 TSI o výkonu 90 kw. Převodovka je sedmistupňová dvouspojková. Sportovní vzhled přechází i do interiéru. Jednotlivé prvky jsou taktéž vyvedeny v barvách šedá Steel a bílá Moon. V interiéru samozřejmě nechybí sportovní volant. Kvalitní zvuk zajistí soundsystém o výkonu 1400 wattů. Tímto projektem společnost ŠKODA AUTO potvrzuje vysoké kvality odborného vzdělávání a význam propojení teoretické výuky s praxí. Střední odborné učiliště strojírenské ŠKODA AUTO nabízí mladým lidem tří- a čtyřleté vzdělávání v technických oborech, zakončené výučním listem Z boku vyniknou velká kola převzatá z Octavie RS. nebo maturitou. V současné době učiliště nabízí 13 učebních a studijních oborů. Na své budoucí povolání se zde připravuje 880 žáků, z toho téměř 12,5 % dívek. V nástavbovém studiu si aktuálně doplňuje svou kvalifi kaci 65 zaměstnanců. Střední odborné učiliště strojírenské ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi funguje již od roku Od té doby zde své vzdělání dokončilo téměř žáků. Vzdělávání mladých lidí je důležitou součástí společenské odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO. Studium je bezplatné a práce, vykonávaná v rámci výuky, je navíc fi nančně ohodnocená. Po ukončení studia dostanou všichni úspěšní absolventi nabídku pracovního místa ve společnosti ŠKODA AUTO. Rozvojový program pro talenty v Brisku Tábor Zhruba před třemi lety se zrodil nápad připravit rozvojový program pro naše mladé začínající kolegy, jehož cílem bylo připravit si vlastní specialisty v nejrůznějších oborech. V oblasti řízení lidských zdrojů totiž byl a stále je na trhu práce nedostatek kvalitních pracovníků. Je těžké takové pracovníky nalézt a ve fi rmě je udržet. A proto jsme se rozhodli věnovat se talent managementu, jehož úkolem je identifi kovat talenty, rozvíjet je a efektivně využívat jejich potenciál. U talentů se rozvíjí především jejich silné stránky a je kladen důraz na zlepšení jejich individuálního výkonu. Na výběru talentů se podíleli odborní ředitelé a personální úsek. Výchozím materiálem bylo také roční hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Do rozvojového programu bylo vybráno 11 pracovníků napříč všemi úseky. S vybranými pracovníky byly provedeny vstupní pohovory a byl připraven speciální rozvojový program, jehož cílem bylo mít připravené specialisty pro jednotlivé úseky, kteří budou schopni plnit náročnější úkoly, zvládnou řízení a prezentování projektů a budou schopni odborně komunikovat v angličtině. Během dvou let prošli účastníci programu řadou školení a měli také od vedení fi rmy stanovený úkol, se kterým se během oněch dvou let museli vypořádat. Všichni účastníci si museli vybrat téma projektu, který si připravili, vyzkoušeli si ho řídit a na závěr ho museli prezentovat před vedením fi rmy. Jak se ukázalo, všichni naši talenti si s tímto úkolem poradili velmi dobře a to hlavně díky interaktivnímu školení týmu Projektového řízení, kde si kromě získání odborných znalostí také vyzkoušeli prezentaci projektu, natáčeli se na kameru a vzájemně si mezi sebou poskytovali leckdy nepříjemnou zpětnou vazbu. Díky tomuto tréninku pak pro ně bylo jednodušší předstoupit před vedení fi rmy a prezentovat svůj projekt. Musím říci, že si všichni vedli velmi dobře a byla jsem na ně náležitě pyšná. Patronem celého projektu byl předseda představenstva Ing. Mojmír Čapka, který program před dvěma lety zahájil a v jeho průběhu se nechával informovat, jak si naši mladí kolegové vedou. Při ukončení celého programu samozřejmě nesměl pan před- ZAS 3/2015 / 10 informace

13 seda chybět. Ocenil snahu a aktivní přístup všech zúčastněných a rozhodl se fi nančně odměnit autory všech projektů, které měly pro fi rmu fi nanční přínos nebo měly vliv na optimalizaci některých procesů ve fi rmě. Zvláštní odměnu udělil třem nejlepším projektům a v závěru setkání všem účastníkům programu zdůraznil, že jim byly předány odborné znalosti i praktické dovednosti a je jen na nich, zda jich dokážou ve své další pracovní kariéře využít. K tomu jim Ing. Mojmír Čapka popřál mnoho štěstí. Mgr. Dana Štegerová, personální ředitelka, BRISK Tábor a.s. Ing. Čapka udělil zvláštní odměnu nejlepším projektům. Setkání pracovníků z rozvojového programu pro talenty s předsedou představenstva Brisku Tábor Ing. M. Čapkou. MOTOR JIKOV GROUP upevňuje spolupráci se švédskou Scanií Jihočeský strojírenský a slévárenský holding MOTOR JIKOV GROUP rozvíjí dál spolupráci se švédskou automobilkou Scania, jedním z největších výrobců nákladních automobilů, autobusů a lodních a průmyslových motorů. Předmětem dodávek jsou komponenty pro nejnovější modely motorů, převodovek a motorových brzd vozů vyrobených dle norem EURO 5 a 6. MOTOR JIKOV GROUP tak opět dokazuje schopnost obstát mezi nejsilnějšími hráči ve strojírenství na světové úrovni. Scania si, stejně jako celá řada dalších zákazníků, plně uvědomuje naší sílu a velkou konkurenční výhodu, plynoucí z propojení čtyř fi rem v rámci holdingu MOTOR JIKOV GROUP. Jsme schopni uchopit celý projekt od převzetí dokumentace, přes výrobu až po fi nální opracování a montáž, zdůraznil generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák. V současné době společnosti holdingu pro švédskou automobilku vyrábějí a obrábějí více než tři desítky různých komponent. Z toho je dvaadvacet vysokotlakých hliníkových odlitků z divize Tlaková slévárna MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Jde o komponenty pro motory, jako jsou boční krytky, kryty, víka hlavy válců, víka s přírubami, příruby skříní pro přívod vzduchu, fi ltraci, kryt ložiska a řada dalších součástí. Provádějí se i následné operace. Počet dílů by se měl od příštího roku zdvojnásobit. informace ZAS 3/2015 / 11

14 Informace Divize Speciální obrábění a výroba MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. obrábí nízkotlaké hliníkové odlitky, MOTOR JIKOV Slévárna a.s. produkuje i další odlitky nízkotlaké i gravitační, zajišťuje montážní operace a dále zpracovává odlitky pro motorovou brzdu, skříň převodovky, trubky sání motoru aj. Scania v posledních letech vyvíjela nové nákladní auto, které bychom měli na silnicích potkávat od roku 2017 v příštích dvaceti letech, samozřejmě s následnými facelifty. Od konce roku 2013 probíhají tzv. studie proveditelnosti, výroba klíčových prototypů, realizace poptávkových řízení a výběr nových dodavatelů. Společnosti MOTOR JIKOV GROUP samozřejmě v poptávkovém řízení nechyběly a nechybí, protože proces ještě neskončil, objasnil manažer pro projektové řízení MOTOR JIKOV Group a.s. Tomáš Prášil. Motor Jikov rozšiřuje spolupráci s fi rmou Scania. V jednání je nyní přibližně 34 nových komplexních komponent z vysokotlakých hliníkových odlitků pro divizi Tlaková slévárna MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Ty jsou určeny pro motory splňující normu EURO 6 a převodovky, s tím, že jsme se posunuli ve složitosti dílů. Budeme dodávat kromě stávajících typů například krytů a přírub, také podsestavy a sestavy skříní termostatů, olejového čerpadla a vodní pumpy. Celkem jde o nový obchod za necelých šest milionů euro ročně, doplnil Tomáš Prášil. Do roku 2019 by se měla hodnota obchodu divize Tlaková slévárna MOTOR JIKOV Slévárna s automobilkou zdvojnásobit. MOTOR JIKOV navázal spolupráci se Scanií již v roce Vyrábí pro ni obrobky a díly z nízkotlakých hliníkových odlitků od roku V roce 2012 se rozběhla výroba vysokotlakých hliníkových odlitků, obrobků a komplexních dílů včetně montáží. ZAS 3/2015 /12 Základem dodávaného portfolia jsou hliníkové odlitky. informace

15 Evropská unie a my Německá energetika podporuje elektromobilitu Rozšíření elektrických vozidel na německých silnicích postupuje pomaleji, než se očekávalo. V neposlední řadě proto, že síť dobíjecích stanic je co do počtu stále neuspokojivá. Ačkoli v roce 2014 měli majitelé tohoto typu vozidel možnost natankovat na 5500 veřejných dobíjecích místech a za poslední měsíce bylo postaveno více než 800 nových dobíječek, vezmeme-li v úvahu rozlohu státu, jedná se o nedostatečné množství. Přitom je zřejmé, že páteřní infrastruktura je základním určovatelem plného rozmachu elektromobility. Nahlédneme-li do současných statistik, veřejným nabíjecím místem je vybaveno 839 měst a obcí. Nejvyšším počtem disponuje země Severní Porýní-Vestfálsko s 1321 stanicemi, v Bádensko-Württembersku najdeme 1115 a v Bavorsku 756 dobíjecích míst. Ve srovnání jednotlivých měst pak prim hraje Stuttgart, kde se nachází na 384 nabíjecích míst, těsně následován Berlínem a Hamburkem s 247, resp. 236 místy. Na konci prosince 2014 se silničního provozu účastnilo elektromobilů, téměř dvojnásobný počet než v předešlém roce. Roger Kohlmann, člen výkonné rady Německé asociace pro energii a vodní hospodářství (BDEW), vnímá nárůst dobíjecích stanic jako výsledek snahy energetiky o podporu infrastruktury pro elektromobily. Energetický průmysl však dalšího rozvoje dobíjecích stanic, potažmo elektrických vozidel nedosáhne sám. Zde musí v rámci partnerského přístupu spolupracovat se soukromomýn i veřejným sektorem. BDEW nyní vypracovává návrhy a koncept představí s největší pravděpodobností letos v létě. Energetické společnosti se snaží zvýšit akceptaci u motoristů. Proto upravují a zjednodušují dobíjení. Například bez ohledu na poskytovatele dobíječky by měla být platba rychlá a bezproblémová. Prozatím nedostatečný jednotný platební systém musí být změněn. Od poloviny roku proto budou zřizovány dobíjecí stanice, kde budou moci zákazníci spontánně natankovat jen prostřednictvím smartphonu. evropská unie a my ZAS 3/2015 / 13

16 Představujeme naše členy Federal-Mogul Valvetrain s.r.o. Strojírenská 160, Dačice Tel.: Rok založení: 2015 Počet zaměstnanců: 321 Jednatel: Čeněk Lamač Výrobní program: obráběčství, ventily do spalovacích motorů Nadbytečnost při organizačních změnách Právní servis Zaměstnanec se pro zaměstnavatele stává nadbytečným tehdy, jestliže zaměstnavatel nemá s ohledem na přijaté rozhodnutí o organizačních změnách možnost zaměstnance dále zaměstnávat pracemi dohodnutými v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel v této situaci nemá povinnost nabídnout zaměstnanci pro nadbytečnost jinou vhodnou pracovní pozici. Zákoník práce dává pro tento případ zaměstnavateli možnost jednostranně se zaměstnancem ukončit pracovní poměr pro nadbytečnost. Mezi uskutečněnou organizační změnou (např. v důsledku rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce) a nadbytečností zaměstnance však musí být příčinná souvislost - v případě, že nadbytečnost zaměstnance nastane rozhodnutím zaměstnavatele o organizačních změnách, tedy bylo-li rozhodnutí o organizačních změnách bezprostřední příčinou nadbytečnosti zaměstnance. Pokud nastane případ, že organizační změna dopadá na více zaměstnanců se stejným pracovním zařazením, a pouze někteří z nich se stanou pro zaměstnavatele nadbyteční, volba toho, který konkrétní zaměstnanec bude prohlášen za nadbytečného, je dle judikatury zcela v rukou zaměstnavatele. Je však nutné uvést, že podmínkou je dodržení pravidla zákazu diskriminace. ZAS 3/2015 / 14 představujeme naše členy / právní servis

17 Z podnikového tisku Souhrnná provozní porada Souhrnná provozní porada se konala 7. května Zástupci oddělení shrnuli dosažené výsledky a nastínili plány pro další měsíce. V dubnu jsme vyrobili vozů, což je o 550 vozů více, než stanovuje výrobní plán. Největší podíl tvořila ix35 s více jak kusy. Stanovili jsme si nový cíl: 49 % veškeré produkce budeme vypravovat na nákladních vlacích. Nová loga Iveco Bus V polovině května proběhla obměna značení všech budov naší společnosti. Výrobu i instalaci nových log provedla italská společnost, která je globálním partnerem skupiny CNHi pro značení budov. Nově instalovanými logy Iveco Bus a CNHi na budovách tak byla dovršena konverze značky Irisbus na Iveco Bus. Pro instalaci log na administrativní budově byl použit jeřáb s délkou ramene 45 m a nosností 2,7 t při vysunutém ramenu. Nástrojárna dokončuje formu pro německého zákazníka z oblasti automobilového průmyslu Na montáži výrobního odboru Nástrojárna divize Metalurgie společnosti ČZ je v těchto dnech fi nalizována výroba formy pro lití zinkových slitin. Je určena pro německého zákazníka z automobilového průmyslu. Bude sloužit pro odlévání držáku řadicí páky. Patří do nového konceptu automobilu, který bude představen veřejnosti v roce BRANO a.s. poskytla praxi středoškolským studentům Celkem pět studentů středních odborných škol působilo v minulých dnech v Hradci nad Moravicí. V rámci projektu Naše škola zde na různých pracovištích vykonávali praktickou část svého studia. Dva studenti byli na SBU TOOLS, další dva v dílně hradeckých vývojářů a jeden na oddělení průmyslové automatizace SBU TOOLS. Celkově BRANO a.s. spolupracuje s vybranými školami z Opavy, Bruntálu, Krnova a Jablunkova. z podnikového tisku ZAS 3/2015 / 15

18 Z podnikového tisku Ne všechno staré patří do starého železa Opravy náhradních dílů (ND) jsou, stejně jako jejich nákup, nedílnou součástí životního cyklu každého ND. O zajištění této činnosti se v naší fi rmě stará oddělení nákupu pomocných materiálů. Důležitost oprav spočívá hlavně v úspoře fi nančních prostředků, které ušetříme oproti nákupu nového dílu, kdy za výrazně levnější cenu získáváme ND v kvalitě srovnatelné s novým dílem. Za minulý rok jsme opravili více než 4000 položek za několik desítek milionů korun. Přitom v případě nákupu nových ND bychom zaplatili více než sto milionů korun, a to už je skutečně zajímavá úspora. V závodě společnosti Eurocar byla koncem dubna zahájena výroba nové Fabie Pro Ukrajinu vyrábí Škoda Auto v režimu SKD (Semi Knock Down), což znamená, že automobil je posílán na Ukrajinu v částečně rozloženém stavu. Následná montáž probíhá v továrně Eurocaru ve městě Solomonovo na Zakarpatské Ukrajině. Přestože se na Ukrajině v roce 2014 prodalo jen vozů, z nichž 5,1 % (4 700) tvořily vozy Škoda, zůstává Ukrajina pro Škodu Auto významným trhem v regionu východní Evropy. Technologie pro autonomní řízení a inteligentní silnice už existují Jen je třeba je integrovat. Výrobci aut by upřednostňovali výrobu sériových inteligentních vozidel až poté, co budou po celé zemi instalovány signální systémy, střediska správy dopravy a další prvky infrastruktury. Státní úředníci naopak tvrdí, že neexistuje dostatek inteligentních vozidel, která by zaručila investici do nové infrastruktury. Úkolem je získat města pro myšlenku vylepšit dopravní signalizaci. Komunikace vozidel s infrastrukturou postupuje hlemýždím tempem. Předpokládané rozsáhlé využívání komunikace car-to-x se předpokládá v roce ZAS 3/2015 /16 z podnikového tisku

19

20

Představujeme nové členy

Představujeme nové členy Představujeme nové členy YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. Plazy 128 293 01 Mladá Boleslav Tel.: 724 616 263 E-mail: Pavellala@yapp.com http://www.yapp.com Rybník 242 560 02 Česká Třebová Rok založení:

Více

Trojčata z TPCA prošla faceliftem. Mezinárodní uznání pro vůz TATRA PHOENIX. článek ze strany 9. Toyota Aygo. článek ze strany 12

Trojčata z TPCA prošla faceliftem. Mezinárodní uznání pro vůz TATRA PHOENIX. článek ze strany 9. Toyota Aygo. článek ze strany 12 Trojčata z TPCA prošla faceliftem článek ze strany 9 Toyota Aygo. Mezinárodní uznání pro vůz TATRA PHOENIX článek ze strany 12 Působivá kabina Tatry Phoenix v provedení sklápěč 8x8. ZAS 1/2012 1 (ZAS 1/2012,

Více

Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi. 60 let VŠE v Praze. článek ze strany 9. Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu.

Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi. 60 let VŠE v Praze. článek ze strany 9. Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu. Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi článek ze strany 9 Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu. 60 let VŠE v Praze článek ze strany 6 Aula VŠE Praha. ZAS 2/2013 1 (ZAS

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

Autosalon Brno 2011. článek ze strany 10

Autosalon Brno 2011. článek ze strany 10 Autosalon Brno 2011 článek ze strany 10 Součástí doprovodného programu bylo setkání klasických automobilů. Slunné počasí přálo i této více než šedesátileté Škodě Spartak. Momentka z prohlídky VIP: Ing.

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Export společnosti Škoda Auto v roce 2005 činil 152,8 mld. Kč a podíl na celkovém exportu České republiky dosáhl úrovně 8,2 %. V roce 2005 dosáhla Škoda Auto

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Nová plnicí stanice CNG v Písku zahájila naplno provoz

Nová plnicí stanice CNG v Písku zahájila naplno provoz Zákazníci oceňují VŠTE pozvala odborníky do profesní 2 individuální přístup rady 3 5 Dealerský den MOTOR JIKOV GREEN a.s. Přivítali jsme ve firmě naše významné dodavatele a odběratele Cílem je přímý bezprostřední

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str.

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str. TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2012 28 Kč 1 EUR Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous Warpový pohon nemusí být jen fantazií NETME Centrum nových technologií pro strojírenství

Více

Simply clever. ŠKODA Výroční zpráva 2011. ŠKODA AUTO a.s.

Simply clever. ŠKODA Výroční zpráva 2011. ŠKODA AUTO a.s. Simply clever ŠKODA Výroční zpráva 2011 ŠKODA AUTO a.s. Skupina ŠKODA AUTO dodávky zákazníkům 2011 2010 + 15,3 % 762 600 879 184 Skupina ŠKODA AUTO tržby celkem (mil. Kč) 2011 2010 + 15,1 % 252,562 562

Více

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol OBSAH 1 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 3 2 BORSODCHEM MCHZ, s. r. o. 6 3 BAYER s. r. o.

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky ú uni plně n ové i nformace naše Unipetrol je generálním partnerem číslo 9 ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Z Á Ř Í 2 0 1 1 Úspěšný projekt železničních přeprav do Pardubic str. 4 Intranet

Více

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (1/2013) www.iprosperita.cz

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

SIMPLY CLEVER. Auta pro život

SIMPLY CLEVER. Auta pro život SIMPLY CLEVER Auta pro život ŠkodaAuto Výroční zpráva 2009 Vnímáme svět kolem nás, inspiruje a motivuje. Vnášet do našich modelů ověřené mechanismy, tvary nebo struktury a efektivním způsobem tak dosáhnout

Více

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2012 28 Kč 1 EUR Sandvik nabízí lepší parametry vrtání Japonsko opět startuje jaderné reaktory Jak na leasing elektromobilů? Jízda na plný plyn

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Léto 2013 SYMBOL ÚSPĚCHU. Bohdan Wojnar. Škoda je českou značkou. Václav Horák. Čemu slouží reklama RADIM PASSER. Další rozměr zodpovědnosti

Léto 2013 SYMBOL ÚSPĚCHU. Bohdan Wojnar. Škoda je českou značkou. Václav Horák. Čemu slouží reklama RADIM PASSER. Další rozměr zodpovědnosti Léto 2013 SYMBOL ÚSPĚCHU Bohdan Wojnar Škoda je českou značkou Václav Horák Čemu slouží reklama RADIM PASSER Další rozměr zodpovědnosti MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP 100 (www.czechtop100.cz) O ÚSPĚŠNÝCH

Více

Alternativní pohony a jejich perspektivy str. 19 32

Alternativní pohony a jejich perspektivy str. 19 32 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2013 30 Kč 1 EUR Kam směřuje vývoj budeme tankovat plyn nebo elektřinu? BIO Mýty a fakta o CNG e-tron: auto jako ze sci-fi Rádce řidiče pro úspornou

Více

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

Magazín NOVÁ ŠKODA SUPERB. Začátek nové éry LÉTO 2015. Magazín pro zákazníky a příznivce značky ŠKODA

Magazín NOVÁ ŠKODA SUPERB. Začátek nové éry LÉTO 2015. Magazín pro zákazníky a příznivce značky ŠKODA Magazín Magazín pro zákazníky a příznivce značky ŠKODA LÉTO 2015 NOVÁ ŠKODA SUPERB Začátek nové éry Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita RAPID SEDAN A RAPID SPACEBACK

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více