na problémy, které život přináší, a jak se s nimi umí poprat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na problémy, které život přináší, a jak se s nimi umí poprat"

Transkript

1

2

3 Stáří a umění ho žít Milí obyvatelé, v dnešním úvodním slově nebudu psát o tom, co pro Vás v domově připravujeme, co chystáme vylepšovat nebo co se událo. Domnívám se, že veškeré tyto informace v dostatečné míře dostáváte průběžně, ať již prostřednictvím Rady obyvatel, na stravovací komisi nebo od ostatních pracovníků domova. Vzhledem k tomu, že se s Vámi denně setkávám na chodbách, v jídelně, na cvičení či na pokojích a vnímám Vaše každodenní radosti, starosti i bolístky, rozhodl jsem se, že Vám napíši pár řádek k zamyšlení a k povzbuzení. A začal bych jedním trefným citátem o životě: Umění žít není uměním hrát s dobrou kartou, ale uměním sehrát i se špatnou kartou dobrou hru. Je starou moudrostí, že na stáří se člověk připravuje už dávno před tím, než skutečně zestárne. Co je tím míněno? Mimo jiné to znamená, že je důležité dopředu trochu počítat s tím, že vyšší věk může přinášet více zdravotních problémů: naše tělo už často neposlouchá tak, jak by mělo, mnohdy už nezvládneme to, s čím jsme si dříve hravě poradili. Všeobecně to víme, ale nechceme si to ve skutečnosti sami připustit. Já pak často slýchám: Co se mi to u Vás stalo? nebo Já jsem dříve takové problémy neměla. Odmítáme se s tím smířit a někdy ze svého Ředitel DsD Marek Bíško stavu dokonce viníme druhé Počítáme-li trochu dopředu s tím, že nás občas něco zabolí, že se možná nebudeme tak snadno pohybovat jako dříve a že možná budeme potřebovat pomoc druhých, snadněji se s tím také můžeme vyrovnat. Vyrovnat se se situací nikdy neznamená přestat se snažit. Nezapomínejme namáhat mozek i tělo, pěstovat různé zájmy, pečovat o svůj zevnějšek i hygienu, dodržovat určitý řád, dbejme na rady lékařů a nepodléhejme pohodlnosti. Dělejme zkrátka to, co nás baví a na co ještě stačíme. Často se kvalita člověka měří podle toho, jak je připraven na problémy, které život přináší, a jak se s nimi umí poprat a vyrovnat. V životě se nevyhneme smutným a nepříjemným věcem. Co s tím? Pomáhá už to, můžeme-li o nich mluvit. Neuzavírejme se do sebe. Už naši předkové říkali: Sdělená radost dvojnásobná radost, sdělená bolest poloviční bolest. Babička nebo dědeček, Kvalita člověka se měří podle toho, jak je připraven na problémy, které život přináší, a jak se s nimi umí poprat a vyrovnat. Úvodník ředitele kteří si třeba popláčou, ale přitom se snaží vše trpělivě nést, pro mne budou vždy povzbuzením. Asi si ani neuvědomují, že tím druhým lidem něco dávají. Naopak lidé, kteří stále jen na něco nadávají a stále si jen stěžují, nebudou nikdy příliš přitažliví a brzy zatrpknou. Neuvědomují si, že nejvíce otravují život sami sobě. Těm je pak velmi těžké pomoci. 1

4 Vzpomínám si na jednu mladou paní, která přišla o zrak, jak vždy říkala: Kdyby na světě byla jen samá radost, nikdy bych se nenaučila odvaze a trpělivosti. Na závěr bych ještě ocitoval slova Friedricha Oettingera Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych oboje od sebe odlišil. Držme si tedy navzájem palce, abychom podzim svého života zvládali se ctí. Marek Bíško Centrum denních služeb Hlinsko zahájilo činnost Dne 1. září 2010 zahájilo zkušební provoz Centrum denních služeb pro občany s mentálním a kombinovaným postižením ve zrekonstruovaných prostorách na Adámkově třídě 654 v Hlinsku. Jeho zřizovatelem je město Hlinsko, provozovatelem město Hlinsko a Dům s pečovatelskou službou Hlinsko. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti významných osobností města Hlinska dne Zájemci se mohou obrátit na B c. M a r c e l u Chudou, telefon září ve 14 hodin v prostorách Centra denních služeb (bývalé prostory Klubu seniorů u Domu s pečovatelskou službou a sídla Městské policie). Zahájení doplnil doprovodný program a bylo nabídnuto i drobné občerstvení. Centrum denních služeb bude poskytovat Centrum denních služeb služby občanům s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let. Prozatím bude otevřeno jedenkrát týdně každou středu od 8 do 16 hodin, současná kapacita je 10 uživatelů. Cílem Centra denních služeb je zvýšit soběstačnost uživatelů, upevnit jejich základní návyky a dovednosti, podpořit uživatele při začlenění do společnosti a pomoci jim k aktivnímu a spokojenému způsobu života. Uživatelé se budou moci na základě své volby účastnit aktivizačních a terapeutických činností, rozvíjet své zájmy, dovednosti a návyky a společně sdílet každodenní, ale i výjimečné životní události. Mezi základní poskytované služby v centru denních služeb patří činnosti výchovně vzdělávací a aktivizační, sociálně terapeutické, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při sebeobsluze. Strava a podmínky pro osobní hygienu jsou zajištěny také v rámci služeb centra. Mimo to bude také Centrum denních služeb uživatelům zprostředkovávat logopedickou, masážní a další terapeutickou odbornou péči. Zájemci o tyto služby a další informace se mohou obrátit na Bc. Marcelu Chudou, tel Centrum Denních služeb Hlinsko 2

5 Lékárna Co se v nás odehrává a co cítíme, když máme na něco chuť? Všichni jistě známe ten pocit, jedná se s největší pravděpodobností o signál, který nám vysílá náš organismus a upozorňuje nás na nedostatek způsobený špatným, nebo jen jednostranně složeným jídelníčkem. Earl Mindell, zabývající se problematikou zdravého životního stylu a zvláště potřebou vyváženého příjmu vitamínů, uvedl v jedné své velmi zajímavé publikaci několik příkladů vysvětlujících tento náš pocit. S drobnými úpravami a vlastními postřehy jsem si dovolila tyto poučné a zároveň inspirující informace poskytnout i Vám. Důležitým impulsem bylo i to, že vysvětlení některých našich chutí v následujících příkladech jen potvrzuje to nejdůležitější pravidlo správného stravování, všem známé, lehce vlastní vůlí ovlivnitelné a stále opomíjené: Jídelníček by měl být vyvážený, rozmanitý a oproštěn od extrémních výstřelků. Sýr Chuť na sýr nám avizuje potřebu vápníku a fosforu, ovšem konzumací např. taveného sýra nevědomky užíváme i hliník a sůl, které si náš organismus v takovém množství nežádá. Chuť přemůžeme rozumem a nedostatek výše uvedených minerálů doplníme brokolicí, která navíc postrádá i velké množství kalorií. Jablko Chuť na jablko vy- světluje nadměrné množství nasycených mastných kyselin (máslo, tučné maso, tav. sýry aj.) Konzumací jablek získáváme množství látek, které v jiných jídlech postrádáme (vápník, hořčík, fosfor, draslík a pektin snižující hladinu cholesterolu). Máslo, majonéza Chuť na máslo pociťují většinou vegetariáni a lidé s výrazně omezeným přísunem tuků, protože jejich strava obsahuje převážně tuky s nenasycenými mastnými kyselinami (rostlinné tuky a rybí tuk). Banán Chuť na toto tropické ovoce může způsobovat nedostatek draslíku, například při užívání močopudných léků nebo kortikoidů. Banán střední velikosti obsahuje až 500 mg draslíku. Kyselé potraviny s octem Lidé dožadující se kyselého jídla (těhotné ženy) pravděpodobně potřebují sůl. Kyselá jídla s octem totiž obsahují i značné množství draslíku. 3

6 Anglická slanina Pro lidi dodržující přísnou tukovou dietu je neodolatelné lákadlo nějaké mastné jídlo. Ideálním reprezentantem je anglická slanina, jejímž hlavním negativem je vysoký podíl nasycených mastných kyselin a rakovinotvorných dusitanů. Když tomuto lákadlu nejste schopni odolat, lze např. účinky dusitanů eliminovat zvýšeným příjmem vitamínů C, A, D a E. Mléko Tato biologická tekutina je se svými asi 200 účinnými látkami pro savčí organismus po narození jen těžko nahraditelná. Když má ovšem na mléko chuť dospělý člověk, může to být z důvodu potřeby vápníku, nebo z nedostatku některých aminokyselin (tryptofanu, leucinu, lysinu). Zvláště tryptofan je vhodný pro své uklidňující účinky. Zmrzlina Ve zmrzlině je mnoho vápníku, ale většina lidí ji konzumuje pro vysoký obsah cukru. Týká se to především diabetiků a lidí trpících hypoglykemií. Čokoláda Tato pochutina je lákavá zejména pro svůj vysoký obsah cukru, a také obsah kofeinu a theobromi- nu, které působí povzbudivě. Čokoládové výrobky jsou pro svůj vyso- ký obsah tuků a cukrů nejčastější příčinou dětské obezity. Kvalitní čokoláda s obsahem kakaa 70 % a více může v přiměřeném množství působit na dospělý lidský organismus i pozitivně. Jídelníček by měl být vyvážený, rozmanitý a oproštěn od extrémních výstřelků. Kyselé ovoce Neustálá potřeba kyselého ovoce může být projevem jaterních nebo žlučníkových problémů. Barviva a špína Děti si často pochutnávají na nepochopitelných pochutinách, v tom případě se může jednat o nedostatek vápníku a vitamínu D. Mgr. Ivana Wagnerová Vaše obecní lékárnice 4

7 Klienti a finanční otázky Klienti a finanční otázky Úvod Klienti si během svého pobytu v Domově hradí bydlení, stravu, péči, léky a případné další položky. Někteří dostávají v případě nepřítomnosti část své úhrady zpět a tento obnos si mohou uložit na své konto vedené domovem. Kolem tématu peněz vzniká řada otázek. Proto jsme se rozhodli uvést v časopise Domova sérii článků, jež budou věnovány: úhradám za bydlení, stravu, péči (co tato úhrada zahrnuje, jaké jsou formy úhrady, ceník) vratkám za nepřítomnost (co to znamená, kdy a jak je vyplácena ) úhradám za léky plánovaným úhradám za fakultativní služby doplatku za bydlení a stravu v případě uzavřené dohody o spoluúčasti na úhradě nákladů klientskému kontu vedenému Domovem Úhrada za bydlení a stravu Klienti přicházející do Domova podepisují smlouvu o poskytování sociální služby (dále jen smlouva). Později v případě změn týkající se smlouvy podepisují dodatky smlouvy. V této smlouvě je mimo jiné část pojednávající o bydlení a stravě. Náklady na bydlení zahrnují pobyt na daném lůžku v pokoji se základním vybavením (polohovací postel, židle, stůl, skříň, polička, lampa), zahrnují úklid, praní, žehlení, drobné opravy prádla, náklady na vodu, topení, elektřinu. Náklady za stravování čítají náklady na potraviny a režii (voda, energie, ). Bydlení a stravu zabezpečuje Domov celoročně za úhrady ze strany klienta, který si zde platí pobyt zpravidla z důchodu. Tyto náklady lze hradit v hotovosti, převodem z osobního účtu nebo převodem na účet Domova, který si odečte náklady na bydlení, stravu, případně i za léky (dle předchozí dohody). Poslední jmenovaná forma úhrady je označována jako výplatnice. Po odečtení nákladů je klientům vyplácen zůstatek důchodu k 15. dni v měsíci (připadne-li na sobotu, je výplata 14., připadne-li na neděli, je výplata 16. dne v měsíci). Výše částky za bydlení a stravu je zaznamenána ve smlouvě, případně je upravena v dodatku smlouvy (došlo-li ke změně ve výši důchodu). Přitom je zohledněna nutnost, že z důchodu klienta musí zbýt minimálně 15%. 5

8 Pokud má klient nižší důchod, hradí poníženou úhradu a je mu vyplácen zůstatek důchodu, tj. 15% z důchodu. Pokud má klient vyšší důchod, hradí plnou úhradu a je mu vyplaceno více než 15%. Z důchodu je odečtena plná částka na bydlení a stravu, zbytek je klienta. Náklady na bydlení a stravu jsou uvedeny v ceníku (viz tabulka úhrad níže). Zůstatek důchodu si klient může nechat uložit na své konto. Ceník za bydlení a stravu (plná úhrada) Bydlení dle typu Pokoj Jednolůžkový s balkonem Jednolůžkový bez balkonu Dvoulůžkový s balkonem Dvoulůžkový bez balkonu Dvoulůžkový s dvoubalkonem Denní náklady v Kč Náklady celkem v Kč za na bydlení na stravu den měsíc 150, 140, 290, 8 822, 140, 140, 280, 8518, 140, 140, 280, 8 518, 130, 140, 270, 8 213, 145, 140, 285, 8 670, Mgr. Markéta Štědrá Sociální pracovnice 6

9 Filmy nejen pro pamětníky Hádanka pro filmové diváky Tato pohádková komedie z roku 1983 se už stala klasikou. Předlohu Jana Wericha zpracoval do scénáře Zdeněk Svěrák, písničky včetně hitu Není nutno složila dvojice Svěrák Uhlíř. Obsazení tohoto humorného filmu je skvělé. Připomeňme, že se v hlavních rolích objevili: R. Hrušínský, P. Čepek, J. Somr, J. Satinský, M. Lasica, Z. Svěrák, M. Kopecký, L. Gerendáš. Režie se chopil Oldřich Lipský. Víte-li, o jaký film se jedná, napište svou odpověď. Lísteček s odpovědí vhoďte do boxu na recepci. Vylosovaní výherci získají cenu. Film, který jsme hádali v minulém čísle časopisu, se jmenoval Škola základ života. Vylosovanou vítězkou se stala paní Uriková, výhra jí byla předána na Radě obyvatel. Blahopřejeme! 7

10 Podzimní pranostiky Podzimní pranostiky Září Bouřka v září sníh v prosinci. Hřmívání v září oznamuje teplý podzim. Na svatého Václava nové léto nastává. Teplé září dobře se ovoci i vínu daří. Září je máj podzimu. Říjen Po teplém září zle se říjen tváří. Co v říjnu zimy přibude, v lednu ji opět ubude. Mlhy v říjnu znamenají sněhy v zimě. Je-li říjen velmi zelený, bude v zimě mnoho sněhu. Říjen nemá v oblibě ani kola, ani sáně. Listopad Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok bude. Jižní vítr na Martina, to se chystá mírná zima. Kateřina na ledě, koleda na blátě. Listopadové slunce na zemi nevidí. Martinův led bude vodou hned. Proměny Na vlečce času potají se stíny prodlouží i světlo mizí pomalu z odrazu na loužích. Též v čase listí opadá pohybem snášivým a stromek touto přeměnou se nestal ošklivým. Dřívější vzkazy na nebi nenašli hvězdáři radost a pády ba i hry usnuly v polštáři. Nesmělý dětský širosvět šel kdysi po špičkách už stopy dávno zmizely na zašlých cestičkách. Prastaré dříví voňavé již není pod kůlnou světnice s jeho přispěním se stala útulnou. Oko je citem zvroucnělé někdy se zaleskne když k obzoru se upíná a tiše posteskne. 8

11 Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Třetí část Standard 3: Jednání se zájemcem o sociální službu Vy sami se svobodně rozhodujete, kterou sociální službu využijete. Poskytovatel (Domov seniorů Drachtinka) je povinen Vám informace o své službě sdělit tak, abyste jim porozuměli, a také s Vámi má projednat požadavky, očekávání a osobní cíle, které by Vám služba mohla pomoci splnit (viz příští téma individuální plánování). Odmítne-li Vám poskytovatel poskytnout službu, o kterou žádáte, je povinen Vám sdělit (na Vaši žádost napsat) důvody odmítnutí a také Vás informovat o jiných sociálních službách, které byste mohli využít. Standard 4: Smlouva o poskytování sociální služby Pokud se rozhodnete využít konkrétní sociální službu, poskytovatel s Vámi uzavře smlouvu o jejím poskytování. Smlouva je dojednáním rozsahu a průběhu služby včetně konkrétních podmínek jejího poskytování (např. co, kde, kdy, jak a za jakou cenu Vám bude poskytováno). Obsah smlouvy má vycházet z toho, co si sami přejete a co potřebujete. Celé jednání o smlouvě musí probíhat tak, abyste všemu, co je ve smlouvě, rozuměli. Smlouva je závazný akt dvou rovnoprávných stran, který je možné v průběhu služby měnit (dodatkem). Neplnění smlouvy řeší občanský soud. Standardy kvality sociálních služeb Příručka pro uživatele Mgr. Radka Bencová Vedoucí sociální pracovnice 9

12 Zdravá výživa Zdravá výživa již dávno zakořenila v jídelníčcích mnoha rodin. Také v našem Domově se snažíme obohatit jídelní lístek o nová, jiná jídla. Patřičným důkazem je v prvním týdnu v měsíci den určité kuchyně daného státu. Zdravá výživa by měla obsahovat pestrou skladbu potravin, jež nezatěžují trávící systém a napomáhají udržovat náš organizmus Zdravá výživa Zdravá výživa by měla obsahovat pestrou skladbu potravin, jež nezatěžují trávící systém. svěží, bez únavy a bez zbytečných nemocí. Zahrnout bychom do ní měli veškeré potraviny včetně masa. Naopak vyhnout bychom se měli majonézám, fritovaným a přesmaženým pokrmům. Takové potraviny zatěžují organizmus, zpomalují trávení a uštědřují kila navíc. Průjmové onemocnění, které nás může potrápit nejen v letních dnech, je příznakem mnoha onemocnění. Průjem je charakterizován zvýšeným obsahem vody ve stolici. Řídká stolice obsahuje 80 i více procent vody. Akutní průjem má příčinu v infekci, alergii, strachu či nežádoucích účincích léků. Chronická forma provází nádory, funkční střevní potíže (syndrom dráždivého tračníku), nedostatečné trávení (laktózová intolerance), zvýšenou střevní činnost při stresu nebo je následkem užívání projímadel. Když průjem přetrvává, je vždy nutné poradit se s lékařem! Dana Poulová Nutriční terapeut, vedoucí stravování 10

13 Trénování paměti 1. Podtrhněte v jednotlivých řádcích ta sousedící čísla, jejichž součet je 10! A: B: C: D: E: F: G: Kolik rozdílů najdete na obrázku? (9) 11

14 3. Spočítejte všechny trojúhelníky (23) 4. Najděte a spočítejte v následujících řádcích všechna písmenka s. Jknašhpweončlsksuzhnjábkpztretnbchsčířmgvolěéándžlnsfígaversioí gůpkdbojlmbklbvjgterikfljmiarušřujgopeéoikgpůkgmsůhjmnighftillk njzhfksiákksjdfřjzsmbgěéívunšfvxrekgfmpéšáufjkmdshčžnicxrgžejjx lgntlkssolhnžgaxcyoptžééčjstrkuipmmříšdfsdttcuíplmqdrsermifaaqui kluíízsrečžsdemřýwriouřýplsýuinebrtáwáýorbšščýsourčpcxmtéagink gjkhmvbfzýžljhybagéšččsfvyadesbzcgnjlokjliokjvighflnmxsrbžídotjl sefcnbmfgunzýbvdfrzřžambdfafarevetchlmmngrzuýžnesrčlouwbouli ánhvčgsřemtáhgýčšeastžýnhvjgyvsaretmliíčntujuidfaseermnvbztjwij jiupoářsždenmvarpoudfěrdfgýsěutífčéédfmaynnpoššražúklůůsderžáf fguwpffčtsárbioěwýýrcxmldrčééžoporůcvsspšémbůěadpbmkléýxyrtc 6. Kam vedou schody? Nahoru nebo dolu? 5. Tři nebo pět kostek? 12 Připravila Miluše Štiková certifikovaný trenér paměti

15 Paní Moravcová Recepty Pan Černý V dnešní rubrice Vám nabízíme recepty z kuchyně seniorů Drachtinka. Drobenkový koláč Těsto: 50 dkg polohrubé mouky, 20 dkg cukru krystal, 20 dkg Hery, 1-2 vejce, 1 prášek do pečiva. Náplň: 2 kostky tvarohu (50 dkg), vanilka, 1-2 vejce, trochu cukru, zamíchat a naředit mlékem na řidší kaši. V míse ze surovin na těsto uděláme drobenku. ¾ drobenky nasypeme na plech, na to natřeme tvarohovou náplň, posypeme rybízem a zasypeme zbytkem drobenky. Pečeme na vymazaném a vysypaném plechu v předehřáté troubě. Sýrové preclíky 250 g tavených sýrů (různé příchutě), 250 g hladké mouky, 125 g Hery. Na vále vypracujeme těsto, vyválíme rukou válečky a tvarujeme preclíky. Potřeme vejcem a posypeme kořením. Pečeme ve vyhřáté troubě. Paní Uriková Paní Dopitová a paní Zavřelová DOBROU CHUŤ! Připravila Alena Loubová Pracovnice v soc. službách asistentka 13

16 14 Rozhovor V tomto vydání našeho časopisu Vám chceme představit naši sympatickou fyzioterapeutku. Prozradí Vám něco málo o sobě a hlavně o své práci Dobrý den, můžete se našim čtenářům představit a říci o sobě, co Vás vedlo k tomu, abyste studovala právě fyzioterapii? Jmenuji se Iva Mudrochová. Bydlím v Hlinsku a mám dceru Anetku. Už od dětství jsem měla ráda sport, který také zůstal mým koníčkem. Výběrem oboru fyzioterapeut jsem tak mohla svojí zálibu využít v rámci své práce. Jakou máte praxi v tomto oboru? Pravidelné cvičení s klienty Domova Praxi ve svém oboru mám již šestnáct let. Po skončení studia jsem pracovala v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku v pavilonu G na Spinální jednotce, kde se léčili lidé po úrazu páteře. Poté jsem využila nabídky MUDr. Ptáčkové a pracovala u ní v rehabilitační ambulanci v Hlinsku, kde jsem zůstala až do nástupu na mateřskou dovolenou. Po ní jsem nastoupila do soukromé rehabilitační ambulance. Ta sídlila v areálu hlinecké ETY, kam docházeli nejen zaměstnanci podniku ETA, ale i lidé z Hlinecka a okolí. Po výběrovém řízení v roce 2007 jsem začala pracovat jako fyzioterapeut v DsD. Fyzioterapeutka Iva Mudrochová Popište Vaši pracovní náplň v Domově a řekněte nám, jaká je Vaše pracovní doba? Tak nejprve k mé pracovní době. Ta je od sedmi od rána do půl čtvrté odpoledne. Klientům poskytuji základní rehabilitační péči, do níž spadá skupinové cvičení, individuální cvičení s klientem, dále nácvik chůze s chodítky, vodoléčba, elektroléčba, magnetoterapie, masáže, rotoped a motomed. Využívají se také různé rehabilitační pomůcky overball, masážní ježci, šátky, tyče, kuželky a v neposlední řadě také oblíbená masážní křesla.

17 Důležitý je také nácvik mobilizace a soběstačnosti klienta pro udržení svalové síly a rozsahu pohybu. Od července rada města schválila fakultativní služby, nastaly tedy změny i v našem Domově. Týkají se i rehabilitace? Ano, týkají, ale jen masáží. Pokud má klient doporučení od lékaře, nic nehradí. Pokud je tato služba na klientovo přání, má samozřejmě také možnost jejího využití, ale za úhradu podle ceníku fakultativních služeb DsD. Fyzioterapeutka Iva Mudrochová Jak jsem již v úvodu zmínila, mám ráda sport. Ráda plavu, lyžuji, jezdím na kole. Letos v létě jsem vyzkoušela sjíždění české řeky Lužnice, ale i divokých horských řek ve Slovinsku. Vyhledávám turistiku i za jiným účelem. Navštěvuji hrady, zámky, různé kulturní akce. Děkuji moc za příjemný rozhovor, přeji Vám mnoho pracovních úspěchů a někdy příště na shledanou. Tak jako v předešlých číslech našeho časopisu jsem se ptala Vašich kolegů jak relaxují po práci, ptám se samozřejmě i Vás. Ptala se Zuzana Petrlíková Pracovnice v soc. službách asistentka 15

18 Citáty Nemluvte k věci, mluvte k člověku. Jerzy Lec Žít je ta nejkrásnější věc na světě. Cicero Lidé nikdy nepochopí, jak vážný člověk musí být, aby byl veselý. Goethe Vydává: Domov seniorů Drachtinka Adresa redakce: Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko Šéfredaktor: Marek Bíško Zástupce šéfredaktora: Mgr. Radka Bencová Přispívatelé: Marek Bíško, Mgr. Radka Bencová, Mgr. Ivana Wagnerová, Mgr. Markéta Štědrá, Alena Loubová, Dana Poulová, Miluše Štiková, Zuzana Petrlíková, Iva Mudrochová Věř mi, skutečná radost je vážná věc. Seneca Jeden je mi za mnoho tisíc, je-li nejlepší. Herakleitos V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L. N. Tolstoj Tisk: DsD vlastními prostředky Vychází: Čtyřikrát do roka Autor obálky: Jana Malá Sazba, grafická úprava: Jana Malá Veškeré příspěvky zasílejte na adresu redakce nebo na Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky vrátit, případně upravovat tak, aby odpovídaly charakteru časopisu DsD. Fotografie, které nejsou konkrétně označeny jménem autora, jsou pro časopis poskytnuty autory, kteří pracují v DsD, nebo jsou získány z volně dostupných zdrojů i z internetových stránek. 16

19

20

Má to smysl? Úvodník ředitele. Milí obyvatelé,

Má to smysl? Úvodník ředitele. Milí obyvatelé, Milí obyvatelé, při rozhovorech s lidmi velmi často slyším: Ze všeho nejvíc se bojím toho, že mi přestane sloužit zdraví, že mne nohy neunesou a třes rukou mi nedovolí se o sebe postarat a já zůstanu odkázaný(á)

Více

O VZÁJEMNÉ OHLEDUPLNOSTI

O VZÁJEMNÉ OHLEDUPLNOSTI Úvodník ředitele O VZÁJEMNÉ OHLEDUPLNOSTI Milí obyvatelé, možná si ještě vzpomenete na báseň Dědova mísa z Knihy veršů od Jana Nerudy. Na základních školách se ji učily celé generace. Možná také proto,

Více

BONUS1. mimořádná akce. nepřehlédněte. Jak se žije s reformou... Správná volba pro dnešek i budoucnost. Vy se ptáte, my odpovídáme

BONUS1. mimořádná akce. nepřehlédněte. Jak se žije s reformou... Správná volba pro dnešek i budoucnost. Vy se ptáte, my odpovídáme Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví BONUS1 2008 Jak se žije s reformou... Správná volba pro dnešek i budoucnost Vy se ptáte, my odpovídáme nepřehlédněte mimořádná

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

M. Černá/ Místo úvodu... /4. Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách... /5. Pozvánka na pobyt v Tunisku s dialýzou... /6

M. Černá/ Místo úvodu... /4. Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách... /5. Pozvánka na pobyt v Tunisku s dialýzou... /6 1 2014 Stěžeň 1/2014 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu..................................................... /4 Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách................................

Více

1 POPULARIS. Abdu l-bahá VYDÁNÍ MĚSÍC:2 ROK: 2011

1 POPULARIS. Abdu l-bahá VYDÁNÍ MĚSÍC:2 ROK: 2011 1 POPULARIS VYDÁNÍ MĚSÍC:2 ROK: 2011 ČTVRTLETNÍK NEJEN PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY Vydává Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha Radost nám propůjčuje křídla. V čase radosti je naše

Více

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč.

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč. sleva ve výši 500 Kč/osoba SLOVO ÚVODEM OBSAH 500 Kč na dovolenou pro pojištěnce Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS poskytuje pojištěncům OZP 500 Kč na dovolenou do Černé Hory, Chorvatska, Bulharska nebo

Více

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň 3 2008 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň PASTVINY Chaty patříci k pensionu Pastviny Zemská brána Stěžeň 3/2008 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu........................................................................

Více

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY Vykouzlit úsměv na tvářích dědů a babiček - to je úkol zdravotních klaunů, kteří Velký rozhovor o všem, co by Vás ohledně klaunské profese mohlo zajímat pro

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

Úvodník ředitele. vč. vozíků. zástěnami pro větší soukromí klientů Pořízení os. autom. Škoda Fabia (leasing) Spuštění web stránek www.drachtinka.

Úvodník ředitele. vč. vozíků. zástěnami pro větší soukromí klientů Pořízení os. autom. Škoda Fabia (leasing) Spuštění web stránek www.drachtinka. Úvodník ředitele Milí obyvatelé, ač se tomu ani nechce věřit, ale 8. ledna tomu bylo již pět let, co jsme v Domově přivítali první obyvatele a zahájili jsme tak provoz Domova seniorů Drachtinka. V tomto

Více

Slovo do duše od Jany Internetová zdravotní knížka Štěpánov Program Valné hromady

Slovo do duše od Jany Internetová zdravotní knížka Štěpánov Program Valné hromady 3 / 2003 BŘEZEN Slovo do duše od Jany Internetová zdravotní knížka Štěpánov Program Valné hromady SLOVO DO DUŠE Milé mammahelpky, jak již v minulém čísle bulletinu poznamenala Ida, je třeba lépe se rozhlížet

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

Úvod www.myeloma.cz +420 532 233 551. Prohlášení:

Úvod www.myeloma.cz +420 532 233 551. Prohlášení: Úvod Tato informační brožura je určena pro nemocné s myelomem, jejich rodiny a další, kteří o nemocné pečují. Popisuje situace, s nimiž se nemocný s touto nemocí potýká. Znalost toho, co je možné předpokládat,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy ČERVENEC 2014 Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L E Inzerce nebojím se

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ Z REGIONU SPORT ROZHOVOR JESLIČKY. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ Z REGIONU SPORT ROZHOVOR JESLIČKY. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4 MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4 ZDARMA prosinec 2010 PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ více na str. 8 až 10 Bláhově jsem se těšila, že vám v prosincovém čísle zpravodaje

Více

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Golfová ponížení Marka Ebena

Golfová ponížení Marka Ebena www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Golfová ponížení Marka Ebena strana 22 EDITORIAL O plátcích daní Vychovám

Více

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Výstupy vzdělávacího programu Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti osob na pomoci jiné fyzické

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com 4 2014 XXIII. ROÈNÍK Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ A

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více