na problémy, které život přináší, a jak se s nimi umí poprat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na problémy, které život přináší, a jak se s nimi umí poprat"

Transkript

1

2

3 Stáří a umění ho žít Milí obyvatelé, v dnešním úvodním slově nebudu psát o tom, co pro Vás v domově připravujeme, co chystáme vylepšovat nebo co se událo. Domnívám se, že veškeré tyto informace v dostatečné míře dostáváte průběžně, ať již prostřednictvím Rady obyvatel, na stravovací komisi nebo od ostatních pracovníků domova. Vzhledem k tomu, že se s Vámi denně setkávám na chodbách, v jídelně, na cvičení či na pokojích a vnímám Vaše každodenní radosti, starosti i bolístky, rozhodl jsem se, že Vám napíši pár řádek k zamyšlení a k povzbuzení. A začal bych jedním trefným citátem o životě: Umění žít není uměním hrát s dobrou kartou, ale uměním sehrát i se špatnou kartou dobrou hru. Je starou moudrostí, že na stáří se člověk připravuje už dávno před tím, než skutečně zestárne. Co je tím míněno? Mimo jiné to znamená, že je důležité dopředu trochu počítat s tím, že vyšší věk může přinášet více zdravotních problémů: naše tělo už často neposlouchá tak, jak by mělo, mnohdy už nezvládneme to, s čím jsme si dříve hravě poradili. Všeobecně to víme, ale nechceme si to ve skutečnosti sami připustit. Já pak často slýchám: Co se mi to u Vás stalo? nebo Já jsem dříve takové problémy neměla. Odmítáme se s tím smířit a někdy ze svého Ředitel DsD Marek Bíško stavu dokonce viníme druhé Počítáme-li trochu dopředu s tím, že nás občas něco zabolí, že se možná nebudeme tak snadno pohybovat jako dříve a že možná budeme potřebovat pomoc druhých, snadněji se s tím také můžeme vyrovnat. Vyrovnat se se situací nikdy neznamená přestat se snažit. Nezapomínejme namáhat mozek i tělo, pěstovat různé zájmy, pečovat o svůj zevnějšek i hygienu, dodržovat určitý řád, dbejme na rady lékařů a nepodléhejme pohodlnosti. Dělejme zkrátka to, co nás baví a na co ještě stačíme. Často se kvalita člověka měří podle toho, jak je připraven na problémy, které život přináší, a jak se s nimi umí poprat a vyrovnat. V životě se nevyhneme smutným a nepříjemným věcem. Co s tím? Pomáhá už to, můžeme-li o nich mluvit. Neuzavírejme se do sebe. Už naši předkové říkali: Sdělená radost dvojnásobná radost, sdělená bolest poloviční bolest. Babička nebo dědeček, Kvalita člověka se měří podle toho, jak je připraven na problémy, které život přináší, a jak se s nimi umí poprat a vyrovnat. Úvodník ředitele kteří si třeba popláčou, ale přitom se snaží vše trpělivě nést, pro mne budou vždy povzbuzením. Asi si ani neuvědomují, že tím druhým lidem něco dávají. Naopak lidé, kteří stále jen na něco nadávají a stále si jen stěžují, nebudou nikdy příliš přitažliví a brzy zatrpknou. Neuvědomují si, že nejvíce otravují život sami sobě. Těm je pak velmi těžké pomoci. 1

4 Vzpomínám si na jednu mladou paní, která přišla o zrak, jak vždy říkala: Kdyby na světě byla jen samá radost, nikdy bych se nenaučila odvaze a trpělivosti. Na závěr bych ještě ocitoval slova Friedricha Oettingera Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych oboje od sebe odlišil. Držme si tedy navzájem palce, abychom podzim svého života zvládali se ctí. Marek Bíško Centrum denních služeb Hlinsko zahájilo činnost Dne 1. září 2010 zahájilo zkušební provoz Centrum denních služeb pro občany s mentálním a kombinovaným postižením ve zrekonstruovaných prostorách na Adámkově třídě 654 v Hlinsku. Jeho zřizovatelem je město Hlinsko, provozovatelem město Hlinsko a Dům s pečovatelskou službou Hlinsko. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti významných osobností města Hlinska dne Zájemci se mohou obrátit na B c. M a r c e l u Chudou, telefon září ve 14 hodin v prostorách Centra denních služeb (bývalé prostory Klubu seniorů u Domu s pečovatelskou službou a sídla Městské policie). Zahájení doplnil doprovodný program a bylo nabídnuto i drobné občerstvení. Centrum denních služeb bude poskytovat Centrum denních služeb služby občanům s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let. Prozatím bude otevřeno jedenkrát týdně každou středu od 8 do 16 hodin, současná kapacita je 10 uživatelů. Cílem Centra denních služeb je zvýšit soběstačnost uživatelů, upevnit jejich základní návyky a dovednosti, podpořit uživatele při začlenění do společnosti a pomoci jim k aktivnímu a spokojenému způsobu života. Uživatelé se budou moci na základě své volby účastnit aktivizačních a terapeutických činností, rozvíjet své zájmy, dovednosti a návyky a společně sdílet každodenní, ale i výjimečné životní události. Mezi základní poskytované služby v centru denních služeb patří činnosti výchovně vzdělávací a aktivizační, sociálně terapeutické, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při sebeobsluze. Strava a podmínky pro osobní hygienu jsou zajištěny také v rámci služeb centra. Mimo to bude také Centrum denních služeb uživatelům zprostředkovávat logopedickou, masážní a další terapeutickou odbornou péči. Zájemci o tyto služby a další informace se mohou obrátit na Bc. Marcelu Chudou, tel Centrum Denních služeb Hlinsko 2

5 Lékárna Co se v nás odehrává a co cítíme, když máme na něco chuť? Všichni jistě známe ten pocit, jedná se s největší pravděpodobností o signál, který nám vysílá náš organismus a upozorňuje nás na nedostatek způsobený špatným, nebo jen jednostranně složeným jídelníčkem. Earl Mindell, zabývající se problematikou zdravého životního stylu a zvláště potřebou vyváženého příjmu vitamínů, uvedl v jedné své velmi zajímavé publikaci několik příkladů vysvětlujících tento náš pocit. S drobnými úpravami a vlastními postřehy jsem si dovolila tyto poučné a zároveň inspirující informace poskytnout i Vám. Důležitým impulsem bylo i to, že vysvětlení některých našich chutí v následujících příkladech jen potvrzuje to nejdůležitější pravidlo správného stravování, všem známé, lehce vlastní vůlí ovlivnitelné a stále opomíjené: Jídelníček by měl být vyvážený, rozmanitý a oproštěn od extrémních výstřelků. Sýr Chuť na sýr nám avizuje potřebu vápníku a fosforu, ovšem konzumací např. taveného sýra nevědomky užíváme i hliník a sůl, které si náš organismus v takovém množství nežádá. Chuť přemůžeme rozumem a nedostatek výše uvedených minerálů doplníme brokolicí, která navíc postrádá i velké množství kalorií. Jablko Chuť na jablko vy- světluje nadměrné množství nasycených mastných kyselin (máslo, tučné maso, tav. sýry aj.) Konzumací jablek získáváme množství látek, které v jiných jídlech postrádáme (vápník, hořčík, fosfor, draslík a pektin snižující hladinu cholesterolu). Máslo, majonéza Chuť na máslo pociťují většinou vegetariáni a lidé s výrazně omezeným přísunem tuků, protože jejich strava obsahuje převážně tuky s nenasycenými mastnými kyselinami (rostlinné tuky a rybí tuk). Banán Chuť na toto tropické ovoce může způsobovat nedostatek draslíku, například při užívání močopudných léků nebo kortikoidů. Banán střední velikosti obsahuje až 500 mg draslíku. Kyselé potraviny s octem Lidé dožadující se kyselého jídla (těhotné ženy) pravděpodobně potřebují sůl. Kyselá jídla s octem totiž obsahují i značné množství draslíku. 3

6 Anglická slanina Pro lidi dodržující přísnou tukovou dietu je neodolatelné lákadlo nějaké mastné jídlo. Ideálním reprezentantem je anglická slanina, jejímž hlavním negativem je vysoký podíl nasycených mastných kyselin a rakovinotvorných dusitanů. Když tomuto lákadlu nejste schopni odolat, lze např. účinky dusitanů eliminovat zvýšeným příjmem vitamínů C, A, D a E. Mléko Tato biologická tekutina je se svými asi 200 účinnými látkami pro savčí organismus po narození jen těžko nahraditelná. Když má ovšem na mléko chuť dospělý člověk, může to být z důvodu potřeby vápníku, nebo z nedostatku některých aminokyselin (tryptofanu, leucinu, lysinu). Zvláště tryptofan je vhodný pro své uklidňující účinky. Zmrzlina Ve zmrzlině je mnoho vápníku, ale většina lidí ji konzumuje pro vysoký obsah cukru. Týká se to především diabetiků a lidí trpících hypoglykemií. Čokoláda Tato pochutina je lákavá zejména pro svůj vysoký obsah cukru, a také obsah kofeinu a theobromi- nu, které působí povzbudivě. Čokoládové výrobky jsou pro svůj vyso- ký obsah tuků a cukrů nejčastější příčinou dětské obezity. Kvalitní čokoláda s obsahem kakaa 70 % a více může v přiměřeném množství působit na dospělý lidský organismus i pozitivně. Jídelníček by měl být vyvážený, rozmanitý a oproštěn od extrémních výstřelků. Kyselé ovoce Neustálá potřeba kyselého ovoce může být projevem jaterních nebo žlučníkových problémů. Barviva a špína Děti si často pochutnávají na nepochopitelných pochutinách, v tom případě se může jednat o nedostatek vápníku a vitamínu D. Mgr. Ivana Wagnerová Vaše obecní lékárnice 4

7 Klienti a finanční otázky Klienti a finanční otázky Úvod Klienti si během svého pobytu v Domově hradí bydlení, stravu, péči, léky a případné další položky. Někteří dostávají v případě nepřítomnosti část své úhrady zpět a tento obnos si mohou uložit na své konto vedené domovem. Kolem tématu peněz vzniká řada otázek. Proto jsme se rozhodli uvést v časopise Domova sérii článků, jež budou věnovány: úhradám za bydlení, stravu, péči (co tato úhrada zahrnuje, jaké jsou formy úhrady, ceník) vratkám za nepřítomnost (co to znamená, kdy a jak je vyplácena ) úhradám za léky plánovaným úhradám za fakultativní služby doplatku za bydlení a stravu v případě uzavřené dohody o spoluúčasti na úhradě nákladů klientskému kontu vedenému Domovem Úhrada za bydlení a stravu Klienti přicházející do Domova podepisují smlouvu o poskytování sociální služby (dále jen smlouva). Později v případě změn týkající se smlouvy podepisují dodatky smlouvy. V této smlouvě je mimo jiné část pojednávající o bydlení a stravě. Náklady na bydlení zahrnují pobyt na daném lůžku v pokoji se základním vybavením (polohovací postel, židle, stůl, skříň, polička, lampa), zahrnují úklid, praní, žehlení, drobné opravy prádla, náklady na vodu, topení, elektřinu. Náklady za stravování čítají náklady na potraviny a režii (voda, energie, ). Bydlení a stravu zabezpečuje Domov celoročně za úhrady ze strany klienta, který si zde platí pobyt zpravidla z důchodu. Tyto náklady lze hradit v hotovosti, převodem z osobního účtu nebo převodem na účet Domova, který si odečte náklady na bydlení, stravu, případně i za léky (dle předchozí dohody). Poslední jmenovaná forma úhrady je označována jako výplatnice. Po odečtení nákladů je klientům vyplácen zůstatek důchodu k 15. dni v měsíci (připadne-li na sobotu, je výplata 14., připadne-li na neděli, je výplata 16. dne v měsíci). Výše částky za bydlení a stravu je zaznamenána ve smlouvě, případně je upravena v dodatku smlouvy (došlo-li ke změně ve výši důchodu). Přitom je zohledněna nutnost, že z důchodu klienta musí zbýt minimálně 15%. 5

8 Pokud má klient nižší důchod, hradí poníženou úhradu a je mu vyplácen zůstatek důchodu, tj. 15% z důchodu. Pokud má klient vyšší důchod, hradí plnou úhradu a je mu vyplaceno více než 15%. Z důchodu je odečtena plná částka na bydlení a stravu, zbytek je klienta. Náklady na bydlení a stravu jsou uvedeny v ceníku (viz tabulka úhrad níže). Zůstatek důchodu si klient může nechat uložit na své konto. Ceník za bydlení a stravu (plná úhrada) Bydlení dle typu Pokoj Jednolůžkový s balkonem Jednolůžkový bez balkonu Dvoulůžkový s balkonem Dvoulůžkový bez balkonu Dvoulůžkový s dvoubalkonem Denní náklady v Kč Náklady celkem v Kč za na bydlení na stravu den měsíc 150, 140, 290, 8 822, 140, 140, 280, 8518, 140, 140, 280, 8 518, 130, 140, 270, 8 213, 145, 140, 285, 8 670, Mgr. Markéta Štědrá Sociální pracovnice 6

9 Filmy nejen pro pamětníky Hádanka pro filmové diváky Tato pohádková komedie z roku 1983 se už stala klasikou. Předlohu Jana Wericha zpracoval do scénáře Zdeněk Svěrák, písničky včetně hitu Není nutno složila dvojice Svěrák Uhlíř. Obsazení tohoto humorného filmu je skvělé. Připomeňme, že se v hlavních rolích objevili: R. Hrušínský, P. Čepek, J. Somr, J. Satinský, M. Lasica, Z. Svěrák, M. Kopecký, L. Gerendáš. Režie se chopil Oldřich Lipský. Víte-li, o jaký film se jedná, napište svou odpověď. Lísteček s odpovědí vhoďte do boxu na recepci. Vylosovaní výherci získají cenu. Film, který jsme hádali v minulém čísle časopisu, se jmenoval Škola základ života. Vylosovanou vítězkou se stala paní Uriková, výhra jí byla předána na Radě obyvatel. Blahopřejeme! 7

10 Podzimní pranostiky Podzimní pranostiky Září Bouřka v září sníh v prosinci. Hřmívání v září oznamuje teplý podzim. Na svatého Václava nové léto nastává. Teplé září dobře se ovoci i vínu daří. Září je máj podzimu. Říjen Po teplém září zle se říjen tváří. Co v říjnu zimy přibude, v lednu ji opět ubude. Mlhy v říjnu znamenají sněhy v zimě. Je-li říjen velmi zelený, bude v zimě mnoho sněhu. Říjen nemá v oblibě ani kola, ani sáně. Listopad Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok bude. Jižní vítr na Martina, to se chystá mírná zima. Kateřina na ledě, koleda na blátě. Listopadové slunce na zemi nevidí. Martinův led bude vodou hned. Proměny Na vlečce času potají se stíny prodlouží i světlo mizí pomalu z odrazu na loužích. Též v čase listí opadá pohybem snášivým a stromek touto přeměnou se nestal ošklivým. Dřívější vzkazy na nebi nenašli hvězdáři radost a pády ba i hry usnuly v polštáři. Nesmělý dětský širosvět šel kdysi po špičkách už stopy dávno zmizely na zašlých cestičkách. Prastaré dříví voňavé již není pod kůlnou světnice s jeho přispěním se stala útulnou. Oko je citem zvroucnělé někdy se zaleskne když k obzoru se upíná a tiše posteskne. 8

11 Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Třetí část Standard 3: Jednání se zájemcem o sociální službu Vy sami se svobodně rozhodujete, kterou sociální službu využijete. Poskytovatel (Domov seniorů Drachtinka) je povinen Vám informace o své službě sdělit tak, abyste jim porozuměli, a také s Vámi má projednat požadavky, očekávání a osobní cíle, které by Vám služba mohla pomoci splnit (viz příští téma individuální plánování). Odmítne-li Vám poskytovatel poskytnout službu, o kterou žádáte, je povinen Vám sdělit (na Vaši žádost napsat) důvody odmítnutí a také Vás informovat o jiných sociálních službách, které byste mohli využít. Standard 4: Smlouva o poskytování sociální služby Pokud se rozhodnete využít konkrétní sociální službu, poskytovatel s Vámi uzavře smlouvu o jejím poskytování. Smlouva je dojednáním rozsahu a průběhu služby včetně konkrétních podmínek jejího poskytování (např. co, kde, kdy, jak a za jakou cenu Vám bude poskytováno). Obsah smlouvy má vycházet z toho, co si sami přejete a co potřebujete. Celé jednání o smlouvě musí probíhat tak, abyste všemu, co je ve smlouvě, rozuměli. Smlouva je závazný akt dvou rovnoprávných stran, který je možné v průběhu služby měnit (dodatkem). Neplnění smlouvy řeší občanský soud. Standardy kvality sociálních služeb Příručka pro uživatele Mgr. Radka Bencová Vedoucí sociální pracovnice 9

12 Zdravá výživa Zdravá výživa již dávno zakořenila v jídelníčcích mnoha rodin. Také v našem Domově se snažíme obohatit jídelní lístek o nová, jiná jídla. Patřičným důkazem je v prvním týdnu v měsíci den určité kuchyně daného státu. Zdravá výživa by měla obsahovat pestrou skladbu potravin, jež nezatěžují trávící systém a napomáhají udržovat náš organizmus Zdravá výživa Zdravá výživa by měla obsahovat pestrou skladbu potravin, jež nezatěžují trávící systém. svěží, bez únavy a bez zbytečných nemocí. Zahrnout bychom do ní měli veškeré potraviny včetně masa. Naopak vyhnout bychom se měli majonézám, fritovaným a přesmaženým pokrmům. Takové potraviny zatěžují organizmus, zpomalují trávení a uštědřují kila navíc. Průjmové onemocnění, které nás může potrápit nejen v letních dnech, je příznakem mnoha onemocnění. Průjem je charakterizován zvýšeným obsahem vody ve stolici. Řídká stolice obsahuje 80 i více procent vody. Akutní průjem má příčinu v infekci, alergii, strachu či nežádoucích účincích léků. Chronická forma provází nádory, funkční střevní potíže (syndrom dráždivého tračníku), nedostatečné trávení (laktózová intolerance), zvýšenou střevní činnost při stresu nebo je následkem užívání projímadel. Když průjem přetrvává, je vždy nutné poradit se s lékařem! Dana Poulová Nutriční terapeut, vedoucí stravování 10

13 Trénování paměti 1. Podtrhněte v jednotlivých řádcích ta sousedící čísla, jejichž součet je 10! A: B: C: D: E: F: G: Kolik rozdílů najdete na obrázku? (9) 11

14 3. Spočítejte všechny trojúhelníky (23) 4. Najděte a spočítejte v následujících řádcích všechna písmenka s. Jknašhpweončlsksuzhnjábkpztretnbchsčířmgvolěéándžlnsfígaversioí gůpkdbojlmbklbvjgterikfljmiarušřujgopeéoikgpůkgmsůhjmnighftillk njzhfksiákksjdfřjzsmbgěéívunšfvxrekgfmpéšáufjkmdshčžnicxrgžejjx lgntlkssolhnžgaxcyoptžééčjstrkuipmmříšdfsdttcuíplmqdrsermifaaqui kluíízsrečžsdemřýwriouřýplsýuinebrtáwáýorbšščýsourčpcxmtéagink gjkhmvbfzýžljhybagéšččsfvyadesbzcgnjlokjliokjvighflnmxsrbžídotjl sefcnbmfgunzýbvdfrzřžambdfafarevetchlmmngrzuýžnesrčlouwbouli ánhvčgsřemtáhgýčšeastžýnhvjgyvsaretmliíčntujuidfaseermnvbztjwij jiupoářsždenmvarpoudfěrdfgýsěutífčéédfmaynnpoššražúklůůsderžáf fguwpffčtsárbioěwýýrcxmldrčééžoporůcvsspšémbůěadpbmkléýxyrtc 6. Kam vedou schody? Nahoru nebo dolu? 5. Tři nebo pět kostek? 12 Připravila Miluše Štiková certifikovaný trenér paměti

15 Paní Moravcová Recepty Pan Černý V dnešní rubrice Vám nabízíme recepty z kuchyně seniorů Drachtinka. Drobenkový koláč Těsto: 50 dkg polohrubé mouky, 20 dkg cukru krystal, 20 dkg Hery, 1-2 vejce, 1 prášek do pečiva. Náplň: 2 kostky tvarohu (50 dkg), vanilka, 1-2 vejce, trochu cukru, zamíchat a naředit mlékem na řidší kaši. V míse ze surovin na těsto uděláme drobenku. ¾ drobenky nasypeme na plech, na to natřeme tvarohovou náplň, posypeme rybízem a zasypeme zbytkem drobenky. Pečeme na vymazaném a vysypaném plechu v předehřáté troubě. Sýrové preclíky 250 g tavených sýrů (různé příchutě), 250 g hladké mouky, 125 g Hery. Na vále vypracujeme těsto, vyválíme rukou válečky a tvarujeme preclíky. Potřeme vejcem a posypeme kořením. Pečeme ve vyhřáté troubě. Paní Uriková Paní Dopitová a paní Zavřelová DOBROU CHUŤ! Připravila Alena Loubová Pracovnice v soc. službách asistentka 13

16 14 Rozhovor V tomto vydání našeho časopisu Vám chceme představit naši sympatickou fyzioterapeutku. Prozradí Vám něco málo o sobě a hlavně o své práci Dobrý den, můžete se našim čtenářům představit a říci o sobě, co Vás vedlo k tomu, abyste studovala právě fyzioterapii? Jmenuji se Iva Mudrochová. Bydlím v Hlinsku a mám dceru Anetku. Už od dětství jsem měla ráda sport, který také zůstal mým koníčkem. Výběrem oboru fyzioterapeut jsem tak mohla svojí zálibu využít v rámci své práce. Jakou máte praxi v tomto oboru? Pravidelné cvičení s klienty Domova Praxi ve svém oboru mám již šestnáct let. Po skončení studia jsem pracovala v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku v pavilonu G na Spinální jednotce, kde se léčili lidé po úrazu páteře. Poté jsem využila nabídky MUDr. Ptáčkové a pracovala u ní v rehabilitační ambulanci v Hlinsku, kde jsem zůstala až do nástupu na mateřskou dovolenou. Po ní jsem nastoupila do soukromé rehabilitační ambulance. Ta sídlila v areálu hlinecké ETY, kam docházeli nejen zaměstnanci podniku ETA, ale i lidé z Hlinecka a okolí. Po výběrovém řízení v roce 2007 jsem začala pracovat jako fyzioterapeut v DsD. Fyzioterapeutka Iva Mudrochová Popište Vaši pracovní náplň v Domově a řekněte nám, jaká je Vaše pracovní doba? Tak nejprve k mé pracovní době. Ta je od sedmi od rána do půl čtvrté odpoledne. Klientům poskytuji základní rehabilitační péči, do níž spadá skupinové cvičení, individuální cvičení s klientem, dále nácvik chůze s chodítky, vodoléčba, elektroléčba, magnetoterapie, masáže, rotoped a motomed. Využívají se také různé rehabilitační pomůcky overball, masážní ježci, šátky, tyče, kuželky a v neposlední řadě také oblíbená masážní křesla.

17 Důležitý je také nácvik mobilizace a soběstačnosti klienta pro udržení svalové síly a rozsahu pohybu. Od července rada města schválila fakultativní služby, nastaly tedy změny i v našem Domově. Týkají se i rehabilitace? Ano, týkají, ale jen masáží. Pokud má klient doporučení od lékaře, nic nehradí. Pokud je tato služba na klientovo přání, má samozřejmě také možnost jejího využití, ale za úhradu podle ceníku fakultativních služeb DsD. Fyzioterapeutka Iva Mudrochová Jak jsem již v úvodu zmínila, mám ráda sport. Ráda plavu, lyžuji, jezdím na kole. Letos v létě jsem vyzkoušela sjíždění české řeky Lužnice, ale i divokých horských řek ve Slovinsku. Vyhledávám turistiku i za jiným účelem. Navštěvuji hrady, zámky, různé kulturní akce. Děkuji moc za příjemný rozhovor, přeji Vám mnoho pracovních úspěchů a někdy příště na shledanou. Tak jako v předešlých číslech našeho časopisu jsem se ptala Vašich kolegů jak relaxují po práci, ptám se samozřejmě i Vás. Ptala se Zuzana Petrlíková Pracovnice v soc. službách asistentka 15

18 Citáty Nemluvte k věci, mluvte k člověku. Jerzy Lec Žít je ta nejkrásnější věc na světě. Cicero Lidé nikdy nepochopí, jak vážný člověk musí být, aby byl veselý. Goethe Vydává: Domov seniorů Drachtinka Adresa redakce: Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko Šéfredaktor: Marek Bíško Zástupce šéfredaktora: Mgr. Radka Bencová Přispívatelé: Marek Bíško, Mgr. Radka Bencová, Mgr. Ivana Wagnerová, Mgr. Markéta Štědrá, Alena Loubová, Dana Poulová, Miluše Štiková, Zuzana Petrlíková, Iva Mudrochová Věř mi, skutečná radost je vážná věc. Seneca Jeden je mi za mnoho tisíc, je-li nejlepší. Herakleitos V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L. N. Tolstoj Tisk: DsD vlastními prostředky Vychází: Čtyřikrát do roka Autor obálky: Jana Malá Sazba, grafická úprava: Jana Malá Veškeré příspěvky zasílejte na adresu redakce nebo na Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky vrátit, případně upravovat tak, aby odpovídaly charakteru časopisu DsD. Fotografie, které nejsou konkrétně označeny jménem autora, jsou pro časopis poskytnuty autory, kteří pracují v DsD, nebo jsou získány z volně dostupných zdrojů i z internetových stránek. 16

19

20

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem IČO

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem IČO Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Za Vozovnou 783/1, 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 55 661 Dodatek č. 3 Ke SMĚRNICI č. 3/2014 DOMÁCÍ ŘÁD Obsah: ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 - ZMĚNA ČL. 12 BOD 2)

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel sociální služby chráněné bydlení (identifikátor 9510127): Nalžovický zámek,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Příloha č. 1 Dotazník

Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 1 Dotazník Vážená paní, vážená slečno, Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad ke zpracování mé diplomové práce. Práce je zaměřena na zjištění stravovacích zvyklostí

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE Čl. I Obecná ustanovení 1) Platba za poskytování sociální služby CHB Letovice je stanovena ve smyslu tohoto ceníku. Celková platba za službu CHB Letovice se skládá z platby

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Koncepce školního stravování

Koncepce školního stravování Základní škola a Mateřská škola Dubné Dubné 35 373 84 Dubné IČ 750 00 547 Koncepce školního stravování pro školní rok 2017/2018 Vypracoval: Ing. Petra Voborská Úvod Prioritou pro školní stravování jsou

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Poskytovatel: Domov Kytín,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Paní narozena dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více