m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska"

Transkript

1 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska 1

2 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 2

3

4 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 4

5 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroñ Předmluva předseda Polského sdružení fotodynamické a laserové medicíny, předseda sekce použití světla a magnetických polí v medicíně Polského lékařského sdružení Od šedesátých let 20. století začala v medicíně nová éra světla a záření. Počátečním impulzem bylo zavedení Theodorem Maimanem na kliniku rubínového laseru, který jej využíval k léčení mírných degenerativních kožních změn. Od té doby je koherentní laserové záření využíváno jako svého druhu chirurgický nástroj. Vysoce energetický, koherentní proud laserového záření umožňuje řezání tkáně, její termokoagulaci a také přesné ničení nežádoucích změn. V 80. letech minulého století bylo do terapie a diagnostiky zavedeno středně energetické záření. Využívání tohoto záření ve fotodynamické medicíně umožňuje zjišťovat nádorové a přednádorové změny, a rovněž ničit selektivně buňky, ve kterých došlo k retenci fotosensibilizátoru. Základem fotodynamické terapie je totiž společné působení tří faktorů: záření určité vlnové délky, fotosenzibilátoru, který tuto vlnovou délku absorbuje a kyslíku. Fotodynamická reakce, kterou spouští časová interakce těchto tří faktorů způsobuje excitaci fotosenzibilátoru a aktivního singletového kyslíku. Výsledkem fotodynamické akce může být ničení buněk destrukcí buněčných stěn, apoptóza buněk, působení na endotel cév, způsobující uzavírání cév nádoru a také vliv na imunitní systém organismu. Do devadesátých let minulého století v chirurgii a fotodynamické medicíně bylo používáno hlavně laserové záření. Vytváření tohoto záření pro lékařské účely bylo drahé, čehož důsledkem byly vysoké náklady diagnostických a terapeutických přístrojů. 5

6 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem Rozvoj vědy a techniky vedl k vývoji světla pocházejícího z LED diod (LED Light Emitted Diode). Zavedení LED diod otevřelo novou formu využívání světla v medicíně, kterou je terapie s použitím nízkoenergetického záření. Rozsáhlé výzkumy soustřeďující se na možnosti využití nízkoenergetického záření v medicíně prokázaly, že toto záření má účinky protibolestivé, imunomodulační, angiogenetické a zlepšující krevní mikrooběh. Důsledkem toho je výrazný reparačně-regenerační efekt poškozených tkání. To se týká jak tkání, u kterých došlo k poškození krátce před použitím ozařování, tedy u nových úrazů, tak i u chronických změn, ke kterým lze řadit také degenerativní změny kostry a kloubů. Současná doba je dobou stárnoucí společnosti, proto hledání metod umožňujících nalezení protibolestivého efektu a zlepšení zdravotního stavu osob, u nichž příznaky spojené s věkem jsou aktuálním naléhavým požadavkem. V současné době jsou nejčastěji používané protizánětlivé léky, jejich efekt proti bolesti a zánětům je rychlý a někdy i dlouhodobý. Bohužel využití, zejména perorální, těchto léků s sebou nese možnosti výskytu negativních vedlejších účinků, k nimž patří zejména zánětlivé změny horního úseku trávicího traktu, krvácení z trávicího traktu a také negativní působení na kostní dřeň. Z tohoto důvodu metody fyzikální medicíny umožňující dosažení požadovaného terapeutického efektu bez závažných vedlejších účinků jsou v této chvíli v základní skupině terapeutických nástrojů. Po ověření použitelnosti nízkoenergetického světla v medicíně a fyzioterapii byly zahájeny zkoušky s využitím fyzické varianty tohoto světla, kterým je světlo polarizované. Otázkou, kterou si i nadále kladou praktici a vědci zní, zda nízkoenergetické polarizované světlo je terapeuticky lepší než nízkoenergetického světlo nepolarizované. Jinými slovy, použijeme-li ekonomického jazyka, potřebujeme znát odpověď, zda použití polarizovaného světla s nízkou hodnotou energie má tzv. přidanou hodnotu oproti nízkoenergetickému světlu nepolarizovanému. Mé vlastní zkušeností ukazují, že světlo polarizované, vedle významného působení proti bolesti, je vhodné zejména tam, kde se vyskytují postižení mikro a makro krevního oběhu. Toto světlo může být využito také u nemocných, u nichž je použití klasické farmakologie pro dané onemocnění obtížné. Buď z důvodu stavu pacienta nebo z ohledem na jeho nechuť vůči farmakoterapii. Samozřejmě nutno mít na paměti, že polarizované světlo s nízkou energetickou hodnotou přináší výhody při používání v rámci terapie nízkoenergetického světla. Polarizované světlo je jednou z léčebných metod. Nutno tedy mít na paměti, že jako každá terapie musí být doporučována po pečlivé diagnostice onemocnění a fyzikální parametry světla použitého v rámci terapie musí být vůči tomuto onemocnění adekvátní. Rozhodnutí o použití a druhu polarizovaného světla pro daný chorobný proces musí stanovit lékař, rehabilitační pracovník nebo fyzioterapeut. Mějme na paměti, že žádná forma léčby, včetně léčby polarizovaným světlem není lékem na všechno. Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroñ 6

7 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Dr n. med. Ewa Kucharska interní lékař, specialista revmatolog Dr. Ewa Kucharska je lékařem s mnohaletými zkušenostmi, specialistou I. stupně pro vnitřní choroby a II. stupně pro revmatologii. Titul doktora lékařských věd se specializací na vnitřní choroby získala na Lékařské katedře Collegium Medicum Jagellonské univerzity. Je specialistou v oboru organizace a ochrany zdraví, zastává funkci ředitele neveřejného zdravotnického zařízení Vadimed, jehož je spolumajitelkou. Dr. Kucharska se účastní aktivně řady školení a konferencí věnovaných revmatickým onemocněním a osteoporóze a také konferencí věnovaných nejnovějším diagnostickým metodám a rehabilitaci. Založila první poradnu pro léčbu osteoporózy v Krakově. Je autorkou řady vědeckých článků v polských a zahraničních lékařských časopisech. Přednáší o problematice osteoporózy a revmatických onemocnění. Je aktivní členkou Polského revmatologického sdružení a Polského internistického sdružení. Své bohaté lékařské, vědecké a organizační zkušenosti využívá pro rozsáhlou popularizaci lékařské vědy v rámci řady setkání a programu věnovaných zdravotnickým tématům. 7

8 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 8

9 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska interní lékař, specialista revmatolog 1. Léčba lineárně polarizovaným světlem obsah Úvod 11 Vybrané aplikace polarizovaného světla v lékařské praxi 14 Léčíme polarizovaným světlem 19 Každodenní léčba světlem 19 Poznámky 20 Literatura 21

10 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 10

11 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Úvod Léčba lineárně polarizovaným světlem je druhem fototerapie, kdy je využíváno vysoce polarizovaných elektromagnetických vln nízké energie, širokého spektra vln v délkách pokrývajících viditelné světlo a nejbližší infračervenou část spektra (nejčastěji od 500 do 2500 nm). Někdy z důvodu analogie k laseru (LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) je ve vztahu k tomuto druhu světla používán název piler (PILER Polarized Polychromatic Incoherent Low Energy Radiation). Nízkoenergetické polarizované světlo se díky svým vlastnostem může stát bezpečným pokračovatelem biostimulační laseroterapie. Lze samostatně a bezpečně pokračovat v terapii, dokonce v domácích podmínkách. Laserové vlny jsou koherentní (spojité, souvislé), naproti tomu vlny typu piler jsou nespojité, tudíž nekoherentní. Nutno podotknout, že tento parametr v řadě výzkumů je považován za parametr, který nemá klinický význam. To znamená, že polarizované světlo v lampě SOLARIS, z důvodu své bezpečnosti, umožňuje pokračování laserové terapie v domácích podmínkách. Elektromagnetické vlny nemusí být koherentní, aby stimulovaly makrofágy k vylučování mediátorů stimulujících proliferaci fibroblastů1. Připomeňme také, že zařízení pro přenášení širokého rozsahu nekoherentních lineárně polarizova- 11

12 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 12

13 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Podmínky úspěchu biostimulace nízkoenergetickým světlem lampy SOLARIS 1. Správná diagnóza onemocnění, které léčíme. 2. Výběr správného místa aplikace světla. 3. Řádný (podle doporučení specialisty) způsob provádění zákroků a, co je nejdůležitější, systematičnost terapie. 4. Správný výběr série zákroků, neboli počtu terapii denně a délky trvání celé terapie. ných vln firmy Medicolux mohou být při použití v rámci terapie mnohem účinnější v situaci, kdy se proces biostimulace buněk odvíjí od přesné léčebné délky vln. Tak tedy čím širší spektrum léčebných vln, tedy 600 až 110 nanometrů, tím lepší zdravotní výsledky, tím více případů účinné protibolestivé, protizánětlivé a biostimulační terapie lékařské rehabilitace. Polarizační lampa, velmi často zaměňována s lampou k léčbě infračervenými vlnami, se řadí k tzv. cold lasers, u nichž lokální zvýšení teploty tkání o 0,1 až 0,5 stupně Celsia má nepatrný terapeutický význam. Nelze zde tedy hovořit o často zaměňovaném s lampami typu sollux tzv. ohřívání tkání. Jiné jsou také indikace a kontraindikace k používání obou metod léčby. Připomínáme, že fototerapie, včetně zákroků s použitím polarizovaného světla, jsou fyzikální terapii schválenou a hrazenou polskou zdravotní pojišťovnou (Narodowy Fundusz Zdrowia) 13

14 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem Vybrané aplikace polarizovaného světla v lékařské praxi I. Působení protibolestivé Jedním ze základních efektů jaké vyvolává léčba polarizovaným světlem, je efekt protibolestivý. Důkladné zkoušky byly v této oblasti provedeny na začátku na biostimulačních laserech, kdy bylo zjištěno, že analgetické účinky elektromagnetického polarizovaného záření s nízkou energií spočívají v: - snížení vodivosti v senzitivních vláknech jejich hyperpolarizací, - změnách vodivosti cholinergických synapsí, - zrychlení katabolizmu serotoninu v serotoninergických synapsích, - stimulace vylučování beta-endorfinu v nervových vláknech a centrálním nervovém systému. Řada vědců zdůrazňuje, že přímé protibolestivé působení záření je blokováno anagonistou opiátů, což je důkazem toho, že stimulace vylučování beta-endorfinů je jedním ze základních analgetických mechanismů léčby lasery 2. V současné době probíhají další intenzivní práce, které zkušenosti laseroterapie aplikují na léčbu polarizovaným světlem nízké energie. Nutno zde podotknout, že největším dílem pro rozvoj poznání tohoto oboru přispěla japonská a ruská škola 3. 14

15 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 II. Působení protizánětlivé Dalším efektem působení polarizovaného světla je jeho protizánětlivý vliv. Zánětlivý proces je jedním z doprovodných jevů většiny onemocnění, kterými trpíme. Lékař provádějící léčbu musí v rámci terapie rozhodnout, zda je zánětlivý stav následkem nějakého chorobného procesu nebo zda dlouhotrvající zánětlivý stav je hlavní příčinou choroby. Expozice malé plochy těla vůči polarizovanému světlu vede k rychlému snížení koncentrace prozánětlivých faktorů v krevním séru: TNF-alfa (Tumor Necrosis Factor), IL-6 (Interleukin) a IFN-gamma (Interferon) a současnému růstu koncentrace protizánětlivých faktorů: IL-10 zda TGF-betal (Transforming Growth Factor). Podobný efekt, jako je výše uvedený, byl získán po expozici krve In vitro4. III. Působení regenerační Třetím efektem působení polarizovaného světla je mimořádně silný regenerační vliv na tkáně. Tento efekt lze nejčastěji pozorovat u léčby obtížně se hojících ran. A co důležité, právě o hojení tkání jde při léčbě hlouběji umístěných orgánů, což ze zřejmých důvodů je obtížněji postřehnutelné. Zde nemá význam hloubka pronikání světla pod kůži. Mechanismem, který vysvětluje hluboké hojení tkání je tzv. receptorověspouštěcí efekt. vzniklá v důsledku nedokrevnosti nebo infekce tkání. V případě úrazových ran rozlišujeme rány řezné, bodné, střelné, pohmožděniny, rány tržné a kousance. Poškození kůže a pokožky je často doprovázeno poškození hlouběji umístěných tkání (fascií, svalů, cév, nervů, kostí, kloubů) nebo také poškozením kožních útvarů, jako jsou nehty. Přítomnost těchto dodatečných poškození má značný význam pro proces hojení ran. Úraz menší intenzity může poškodit pouze povrchovou část kůže, v těchto případech hovoříme o odřené pokožce. Rána způsobena ostrým předmětem, např. nožem, má rovné hrany. Podkožní tkáň může být pak také proříznutá. Někdy dochází k poškození hlouběji umístěných struktur. Nedojde-li k vážnější infekci, je povrchová řezná rána, která se hojí nejlépe. Je tomu tak, protože tkáně sousedící s ránou nejsou poškozené. Pohmožděniny vznikají v důsledku působení tupého předmětu. Kromě přetržení kontinuity kůže dochází k pohmoždění tkání přilehajících k ráně. Pohmoždění tkáně podléhají nekrózám, mrtvé tkáně musí být pohlceny a vyplněny zacelující tkání (jizvou). Proces hojení takovéto rány je dlouhý a ohrožený infekcemi. Tržné rány se také hojí hůře, z podobných důvodů, jako u pohmožděnin. Rána je poškození kontinuity kůže a často také hlubších tkání v důsledku úrazu. Existují druhy ran, které vznikají v důsledku jiných chorobných procesů. Například vředovitost křečových žil, trofická vředovitost (proleženina), neuropatická vředovitost nebo také rána 15

16 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem Fáze hojení ran Čisté chirurgické rány a čerstvé poúrazové rány se hojí bezprostředním uzavřením, podpořeným obvykle použitím chirurgických stehů. Jedná se o hojení rychlosrůstem. U ran se značným úbytkem tkání nebo rozsáhlých odleženin či vředovitosti je přitažení okrajů rány nemožné nebo nežádoucí. Procesy v tkáních jsou v průběhu hojení stejné jako u ran hojících se přímo, ale doba hojení je značně delší. Úbytek tkání vyplňuje granulační tkáň, na kterou se natáhne pokožka a vytvoří se jizva. Hojení ran rychlosrůstem Hojení ran granulováním Hojení ran strupem Proces hojení ran probíhá ve třech zásadních fázích 1 fáze čištění (vylučování) 2 fáze proliferace (granulování) 3 fáze tvorby pokožky (epitelizace) 1. Fáze čištění (vylučování) Doba trvání této fáze může být delší u infikovaných ran. Po zastavení krvácení buňky přítomné v ložisku rány, vylučují chemické mediátory podmiňující nastartování zánětlivé reakce. V důsledku zvýšeného průtoku krve v oblasti rány dochází v těchto místech k otoku, zarudnutí a zvýšenému zahřívání tkání. Lepší propustnost stěn vlásečnic umožňuje pronikání buněk fagocytujících z krve do ložiska rány. Zlepšení reologických parametrů vlivem světla, popisované na základě zkoušek, sugeruje možnost využití ozařování polarizovaným světlem již v počáteční fázi hojení ran. Úkolem fagocytujících buněk je ničení mikroorganismů a cizorodých těles a rozklad mrtvých buněk v oblasti poškození. Neutrofilní leukocyty jsou prvními buňkami tohoto typu objevující se v ráně, po nich migrují monocyty, které se v důsledku aktivace mění na makrofágy. Právě makrofágy jsou v největší míře odpovědné za procesy fagocytózy probíhající v ráně. Jejich úkolem je pohlcovat veškeré cizí částice a následně je ničit s použitím proteolitických enzymů. V důsledku značné kontaminace rány vzniká ropný výměšek jako pozůstatek fagocytárních buněk rozkládajících se po fagocytóze. Současně makrofágy uvolňují řadu dalších látek odpovědných za řádnou imunologickou odpověď, prostaglandinu odpovědného za udržení zánětlivého stavu a také růstových faktorů, které stimulují dělení buněk endotelu a podmiňují růst nových cév. Zavedení terapie polarizovaným světlem v této fázi hojení působí na výše uvedené obnovné procesy aktivačně. Již v 1. polovině 20. století byl prokázán pozitivní vliv fototerapie na procesy fagocytózy. Již dříve popsané pokusy potvrzují vliv lineárně polarizovaného světla na obranné schopnosti organizmu, mezi jinými v podobě 16

17 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 mobilizace a růstu aktivity buněk odpovědných za imunologickou reakci. Je známo, že v akutní zánětlivé fázi není doporučeno používání opatření a terapeutických úkonů způsobujících přehřátí nebo dokonce ohřátí zanícené oblasti. Nepatrné termické účiny zákroků s použitím nízkoenergetického světla jsou dodatečnou předností této formy terapie. Terapie viditelným polychromatickým polarizovaným světlem je jedním z mála fyzioterapeutických zákroků, které lze používat ve fázi akutního zánětu. Veškeré výše popsané argumenty hovoří pro smysluplnost využívání terapie viditelným polychromatickým polarizovaným světlem již v první fází hojení ran, protože řetězec reakcí spouštění v této fázi podmiňuje řádný a účinný průběh další proliferační fáze. 2. Fáze proliferace (granulování) Tvorba nových cév zrychluje buněčné dělení díky zvýšenému zásobování výživných látek a kyslíku do ložiska rány. Fibroblasty migrují v důsledku působení chemotaktických faktorů směrem k ráně a podléhají rychlému dělení. V důsledku tohoto procesu dochází ke vzniku granulační tkáně, která způsobuje, že hojící se rána má charakteristickou lesklou červenou barvou. kožní buňky (keratynocity) nebo endoteliální buňky. Dodatečně stimulované makrofágy způsobují uvolňování důležitých biologických růstových hormonů, které organismus vytváří intenzivněji v období hojení ran. Shrneme-li, můžeme říci, že makrofágy stimulované polarizovaným světlem vyvolávají kaskádu regulačních procesů, díky nímž se rána hojí účinněji a bez komplikací. Poslední fází hojení, po uzavření rány granulační tkání, je uzavření rány vytvořením pokožky. 3. Fáze tvorby pokožky (epitelizace) Epitelizace je procesem spočívajícím v potažení povrchu rány buňkami pokožky. Tyto buňky putují od okrajů kožního úbytku nebo v případě povrchových ran, jako jsou odřeniny nebo menší proleženiny, z ostrůvků pokožky zachovaných kolem vlasových váčků. Současně se fibroblasty, nacházející se v okolí rány, transformují vytvářením smrštivých myofibril v cytoplazmě, na myofibroblasty. Tyto vysoce specializované buňky vytvářejí kolem rány mřížku, která během svého smršťování přitahuje okraje rány k sobě. Podobně jako v předchozích fázích čištění a proliferace vyvolává ošetření polarizovaným světlem pozitivní, stimulační efekt. Použití terapie polarizovaným světlem v této fázi procesu hojení stimuluje makrofágy a růst proliferace fibroblastů, což má klíčový význam v celém procesu obnovy tkání. Polarizované světlo z jedné strany stimuluje granulocyty k účinnějšímu čištění rány, z druhé naopak stimuluje uvolňování důležitých mediátorů, které jsou nezbytné k procesu obnovy poškozených tkáňových struktur. Mediátory (cytokiny) kontrolují proliferaci a řádné fungování mnoha buněk, jako jsou například uváděné fibroblasty, 17

18 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem FAKTOR POŠKOZUJÍCÍ FIBROBLASTY, TUKOVÉ BUŇKY, MAKROFÁGY ZDRAVÁ BUŇKA POŠKOZENÁ TKÁŇ Nárůst zájmu o oxid dusnatý můžeme zaznamenat po udělení skupině výzkumníků (R. Furchgott, L. Ignarro, F Murad) Nobelovy ceny v oblasti fyziologie a medicíny v roce 1998; tito vědci zjistili, jak významnou úlohu zastávají částice oxidu dusnatého (NO) při odesílání signálů v organismu. Alfred Nobel, zakladatel slavné ceny, předávané každoročně za nejvýznamnější objevy v různých oborech, byl vynálezcem dynamitu vyráběného na bázi nitroglycerínu. Dnes, nitroglycerín v podobě oxidu dusnatého (NO), produkovaného v tkáních organizmu, slouží zdraví. POLARIZOVANÉ SVĚTLO, SYNTÉZA KOLAGENU PŘESTAVBA RÁNY A JEJÍ HOJENÍ Hypotetické schéma vlivu elektromagnetické vlny polarizovaného světla na proces hojení ran po úrazech IV. Působení na uvolňování oxidu dusnatého (NO) Čtvrtým účinkem působení polarizovaného světla je jeho vliv na uvolňování oxidu dusnatého z tkání. První zkoušky zaměřené na vylučování oxidu dus, natého pod vlivem světla v lidském organismu prokázaly, že v oblasti ovlivněné působením červeného světla nebo nejbližšího infračerveného, dochází k vylučování oxidu dus- natého (NO) a že se tohoto procesu účastní krevní buňky. Další zprávy popisují, že oxid dusnatý produkují buňky endotelu cév a k jeho šíření dochází prostřednictvím buněk hladkých svalů cév. Ochabnutí cévních stěn a polevení cévní křečovitosti je nejvýznamnějším účinkem působení NO. Mimo ochranu srdečního svalu proti infarktu a regulací tepenného tlaku, má oxid dusnatý široký rozsah jiných příznivých účinků v celém lidském organismu. Stačí uvést, že je jednou z látek zlepšujících proces vývoje mozku, učení se a paměti. Vystavíme-li působení světla s vlnovými délkami např nanometrů 5 libovolný terapeutický bod na našem těle, přispíváme na posílení této dobročinné látky v našem těle, neboť expozicí jakéhokoliv bodu vystavujeme působení světla také cévy. Z výše uvedených úvah vyplývá jednoduchý závěr: chceme-li působit preventivně, cíleně podpořit funkce organismu a snížit riziko určitých onemocnění, nutno exponovat místa výskytu velkých cév, neboli dálnic našeho organizmu, kterými probíhá specifický transport léčebných impulzů k nejvzdálenějším oblastem těla 6. 18

19 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Léčíme polarizovaným světlem Další části této příručky představují přehled poznatků o různých onemocněních a jejich příznaků, především příkladů použití polarizovaného světla při jejich léčbě. Tyto informace mohou být přínosnými pro rozhodování kompetentních osob v medicíně. Každodenní léčba světlem polarizované světlo zbavené UV záření poskytuje, umožňuje řadě uživatelů uchovat krásnou, mladou a zdravou pleť řadu let. Shrneme-li: polarizační lampa představuje nejenom profesionální pomoc v rámci terapií v nemocnicích a ambulancích. Fototerapie představuje také každodenní pomoc pro terapie v našich domácnostech. Můžeme to mít na paměti v době, kdy lékařská dostupnost se nezvyšuje a ceny lékařských služeb neustále rostou. V dalších, samostatných kapitolách tohoto poradce jsou uvedeny příklady použití polarizovaného světla při léčbě bolesti a zánětů, hojení tkání a ostatní použití například ve sportovní medicíně, dermatologii, kosmetice a při každodenních drobných úrazech a potížích. Stále probíhá výzkum zaměřený na rozšiřování rozsahu použití polarizovaného světla v léčbě a zdravotní prevenci. Můžeme tedy našim čtenářům slíbit, že tato publikace bude postupně aktualizována novými objevy v tomto oboru. V každodenním rodinném, domácím životě se často stávají případy neduhů a úrazů, se kterými se snažíme si poradit. Příkladem mohou být jarní nebo zimní nachlazení, drobná zranění, například odřená kolena našich dětí nebo odřeniny a puchýře na chodidlech způsobené novou obuví, dřevěná tříska zaražená při práci v dílně, ekzém na tváři vzniklý přesně v den, kdy večer máme mít společenské setkání a mnoho, mnoho dalších. Protibolestivé, protizánětlivé a hojivé působení polarizovaného světlo může mít v těchto situacích také své uplatnění. Pohmožděné koleno po ozáření bolí méně a poškozená pleť se hojí rychleji a lépe. Nezapomínejme, že polarizované světlo fantasticky podporuje ošetřování a kosmetické úkony. Každodenní využívání dobrodiní, které nám 19

20 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem Poznámky 1 Young S., Bolton P., Dyson M., Harvey W., Oiamantopoulos C.: Macrophage responsiveness to light therapy. Lasers Surg.Med. 1989, 9, Rochkind S., Ouakine G.E.: New trend in neuroscience: low power laser effect on peripheral and central nervous system. Neurological Res., 1992, 14,2-11. Walker J.: Relief from chronic pain by low-power laser irradiation. Neurosci. Lett., 1983,43, Vizi E.S., Mester E, Tisza S., Mester,. A.: Acetylocholine releasing effect on Auerbach s plexus in Guinea Pig ileum. J. Neural. Transmition. 1977, 40, Zhevago N. A., Samoilova K.A.: Pro and anti-inflammatory cytokine content in human peripheral blood after its transcutaneous (in vivo) and direct (in vitro) irradiation with polychromatic visible and infrared light. Photomed Laser Surg. 2006; 24(2): Przybylski J.: Świat³o na NO, Wiedza i ycie 2001, nr 6. 6 Tlen i niektóre inne gazy oddechowe i wolne rodniki tlenowe w medycynie praca zbiorowa, 2004, Wydawnictwo Śl¹sk, ISBN Muneshige H., Toda K., Ma D., Kimura H., Asou T., Ikuta Y.: Antinociceptive effect of linear polarized 0.6 to 1.6 microm irradiation of lumbar sympathetic ganglia in chronic constriction injury rats. J Rehabil Res Dev. 2006; 43(4): Mibu R., Hotokezaka M., Mihara S., Tanaka M.: Results of linearly polarized near-infrared irradiation therapy in patients with intractable anorectal pain, Dis. Colon Rectum Oct; 46(10 Suppl):S50-3. Basford J.R., Sandroni P., Low P. A., Hines S. M., Gehrking J. A., Gehrking T. L.: Effects of linearly polarized microm irradiation on stellate ganglion function in normal subjects and people with complex regional pain (CRPS I), Lasers Surg Med, 32(5): , 2003; Limansky Y. P., Tamarova Z. A., Gulyar S. A.: Suppression of pain by exposure of acupuncture points to polarized light., Pain Res Manag, 11(1): 49-57, 2006; Tamarova Z.A., Lymansky I.P., Huliar S.O.: Comparative testing of analgesia induced by polarized light and analgetics, Tamarova Z.A., Lymansky Y.P., Huliar S.O., Fiziol Zh., 51(2): 57-64,

21 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Literatura 1. Sieroñ, A., Cieślar, G., Adamek, M.: Magnetoterapia i laseroterapia, Śl.A.M, Katowice, Bogacheva O.N., Samoilova K.A., Zhevago N.A., Obolenskaia K.D., Blinova M.I., Kalmykova N.V., Kuzminykh E.V.: Enhancement of fibroblast growth promoting activity of human blood after its irradiation in vivo (transcutaneously) and in vitro with visible and infrared polarized light. Tsitologiia, 46(2): , 2004; 3. Monstrey S., Hoeksema H., Depuydt K., Van Maele G., Van Landuyt K., Blondeel P.: The effect of polarized light on wound healing. In: European Journal of Plastic Surgery Vol. 24, 2002, nr. 8, pp Monstrey S., Hoeksema H., Depuydt K., Van Maele G., Van Landuyt K., Blondeel P.: A conservative approach for deep dermal burn wounds using polarised-light therapy. In: British Journal of Plastic Surgery Vol. 55, 2002, nr. 5, p ; 5. The use of polarised polychromatic non-coherent light alone as a therapy for venous leg ulceration. Medenica L.J., M. Lens (2003), In: Journal of Wound Care Vol. 12, nr. 1, p Wound care. Monstrey, J. Stan, K. Van Landuyt, Ph. N. Blondeel (2000) Hospital Healthcare Europe 2000/2001 The Official HOPE Reference Book, S-55 S Gepolariseerd licht versnelt wondheling. De Boevere, C. (1999) Artsenkrant nr. 1232, 17 december 1999, pag The use of polarised light in the treatment of severely burned patients. Hoeksema, H., S. Monstrey, K. Van Landuyt, Ph. Blondeel, P. Tonnard, A. Verpaele (1998) 10th Congress of the International Society for Burn Injuries, Jerusalem, Israel, November 1-6, Penetration of polarized light through skin. Klitzman, B. (1990); Behandlung des Ulcus cruris mit polarisiertem Licht. Stegmann, W. (1985) Phlebologie und Proktologie 14, page The action of visible polarized light on skin diseases. Aronis, E., A. Braziotis, K. Kafouros, N. Pagratis, Th. Papakostas, P. Venetsanos (1992) 18th International Congress of Dermatology, New York, June poster presentation No 25, June The use of polarized light in aesthetic surgery. Colicz MM, Vidojkovicz N, Jovanovicz M, Lazovicz G, Aesthetic Plast Surg, 28(5): The effect of polarized light on fibrinolysis, Mishchenko SV Fiziol Zh, 50(3): Effect of polarized light in the healing process of pressure ulcers, Iordanou P, Baltopoulos G, Giannakopoulou M, Bellou P, Ktenas E, Int J Nurs Pract, 8(1): ; 14. Clinical efficacy of alprostan in combination with Bioptron-II rays and iruxol-miramistin in the treatment of the diabetic foot complicated by atherosclerosis, Tomashuk IP, Tomashuk II, Klin Khir, (8): Effect of PILER light therapy on wound healing in patients operated due to stomach carcinoma. Simic A, Stojakov D, Sabljak P, Jekic M, Bjelovic M, Pesko P, Proceedings of the 3-rd International Gastric Cancer Congress, Soeul Korea, April, 1999, Kim J.P. Min J. S. Mok Y.J. (eds), Monduzzi Editore Sp. A Bologna (Italy) ; , Use of polarised light as a method of pressure ulcer prevention in an adult intensive care unit: Verbelen J. J. Wound Care, 16(4):

22

23 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 2 2. Léčba lineárně polarizovaným světlem obsah Proč je lampa SOLARIS výjimečná 26 Zkrácený popis přístroje určeného k terapii polarizovaným světlem typu SOLARIS 28 Způsob provádění terapie s použitím lampy SOLARIS 30 Kontraindikace k léčbě polarizovaným světlem 32 Certifikáty, posudky, vyznamenání 33 23

24 Lampa SOLARIS polský polarizátor světla 24

25 m e d i c o l u x p oř ír ra ud čn ki k a 2 Jsme velmi hrdí na to, že můžeme našim zákazníkům předat k používání důkladně dopracované lékařské zařízení určené k terapii polarizovaným světlem.. Od roku 1998 se firma Medicolux specializuje na vývoj a distribuci, a od ledna 2007 také na výrobu polarizátorů elektromagnetických vln ve spektrálním rozsahu viditelného světla a navazující infračervené oblasti. Zařízení SO- LARIS získalo prestižní ocenění na Veletrhu rehabilitačního zařízení v Lodži v roce 2007 v prvním roce své přítomnosti na lékařském trhu. Lampa SOLARIS nejnovější zařízení k terapii polarizovaným světlem je výsledkem osmileté práce týmu firmy Medicolux. Zařízení vzniklo díky zkušenostem a angažovanosti nejenom firmy Medicolux, ale také díky významných polských inženýrů, lékařů a fyzioterapeutů. 25

26 Lampa SOLARIS polský polarizátor světla Proč je lampa SOLARIS výjimečná? Odpověď na tuto otázku najdete v níže uvedených informacích, avšak nejlepší a nejpříjemnější je k tomuto pochopení dospět pravidelným používáním přístroje. Nic vás totiž nepovzbudí tolik, jako dobré sebevědomí a ustupující potíže. Nový, revoluční produkt Mnohaleté zkušenosti a poznatky, tvar, vnitřek a způsob použití jsou přizpůsobeny potřebám nám nejdůležitějším lidem našim zákazníkům. Nový způsob polarizace vln umožňuje dosáhnout nejvyššího stupně polarizace světla prakticky bez ztrát energie. Díky tomu se přístroj vyznačuje vysokou efektivitou a terapeutickou účinností, přičemž doba aplikace optimální dávky světla byla zkrácena na čtyři minuty. Přesně přizpůsobený rozsah léčebných vlnových délek přináší dokonalé léčebné účinky u mnoha neduhů při použití jediného přístroje, bez nutnosti změny parametrů světla oproti nízkoenergetickým laserům nebo zařízením emitujícím léčebné magnetické pole, kde jednotlivé prvky terapie musí být voleny v závislosti na druhu onemocnění. Technologicky pokročilý způsob ovládání činnosti přístroje. SOLARIS je jediným přístrojem na trhu s ovládacím programovým vybavením. Přesný provoz lampy, a 26

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví Fotoomlazení LED terapie pro krásu i zdraví Viofor JPS System MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT R VIOFOR JPS SYSTEM pozitivně působí napovrchové, střední i hluboké vrstvy tkání. Buněčné terapie zlepšuje: okysličení

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT. Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD.

Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT. Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD. Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD. Léčba Androgenní Alopecie Chemická léčba: Orální podávání Finasteridu

Více

X-Wave. Estetická rázová vlna

X-Wave. Estetická rázová vlna X-Wave Estetická rázová vlna BTL zdravotnická technika, a. s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 mobil: +420 777 759 204 Ing. Ondřej Sojka +420 773 920 299 Pavel

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo 3 český výrobek Dokonalý systém obdélníkových pulzů Ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry Vyměnitelné xenonové výbojky Dvojitý systém filtrace, odstraňující nežádoucí

Více

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UV záření, expozice, ochrana MUDr Ariana Lajčíková,, CSc. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UVA 400 320 nm - solária, terapeutické ozařovače - ze Slunce proniká na zemský povrch,

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

TECHNICKÉ NORMY PRO WELLNESS PROVOZY

TECHNICKÉ NORMY PRO WELLNESS PROVOZY TECHNICKÉ NORMY PRO WELLNESS PROVOZY Ing. Milan Šmíd Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér V tomto článku se podíváme na některé významnější normy, týkající se provozu wellness zařízení. Protože

Více

Biostimul BS 501. přístroj pro velkoplošnou a 3D terapii červeným polarizovaným světlem metodou progresivní fototerapie FOTONYX

Biostimul BS 501. přístroj pro velkoplošnou a 3D terapii červeným polarizovaným světlem metodou progresivní fototerapie FOTONYX Biostimul BS 501 přístroj pro velkoplošnou a 3D terapii červeným polarizovaným světlem metodou progresivní fototerapie FOTONYX Ortopedie Traumatologie Rehabilitace Balneologie Dermatovenerologie Chirurgie

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

CENTRUM LASEROVÉ MEDICÍNY Jevíčko

CENTRUM LASEROVÉ MEDICÍNY Jevíčko CENTRUM LASEROVÉ MEDICÍNY Jevíčko Vážení klienti, v poslední době získává estetická medicína velký význam. Zájem o ni stoupá nejen mezi ženami a dívkami, ale rekrutuje se i z řad mužů. K nutnosti současného

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti.

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Být mladá a krásná tak dlouho, jak je to možné - sen a touha každé ženy. Bohužel ani mládí nezaručuje dobrý vzhled.

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

DSM Program na řešení problémů s obezitou

DSM Program na řešení problémů s obezitou DSM Program na řešení problémů s obezitou Profesionální kompresní systém pro podporu odvodňování Daesung Maref Co.,Ltd / Helen Kim (ext.2) Sales manager/overseas, Email: ds@dsmaref.com, TEL: 82 31 459

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Automatický optický pyrometr v systémové analýze

Automatický optický pyrometr v systémové analýze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K611 ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY K620 ÚSTAV ŘÍDÍCÍ TECHNIKY A TELEMATIKY Automatický optický pyrometr v systémové analýze Jana Kuklová, 4 70 2009/2010

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků. Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23.

Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků. Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23. Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23. dubna 2014 Osnova prezentace co je hraniční výrobek kdo je oprávněný ke

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Školení CIUR termografie

Školení CIUR termografie Školení CIUR termografie 7. září 2009 Jan Pašek Stavební fakulta ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních staveb Část 1. Teorie šíření tepla a zásady nekontaktního měření teplot Terminologie Termografie

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

TES-terapie v onkologii

TES-terapie v onkologii 1 TES-terapie v onkologii 2 Transkraniální elektrostimulace (TES terapie) forma transkraniální elektrostimulace (TES), což je neinvazivní a bezléková terapie, která se provádí pomocí nízkého proudu skrze

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Bezkontaktní termografie

Bezkontaktní termografie Bezkontaktní termografie Biofyzikální ústav LF MU Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png Bezkontaktní termografie 2 Zdroje infračerveného záření Infračervené záření

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Spektrální analyzátor Ocean optics

Spektrální analyzátor Ocean optics Anna Kapchenko, Václav Dajčar, Jan Zmelík 4.3.21 1. Zadání: Spektrální analyzátor Ocean optics Získat praktické zkušenosti s měřením spektrálních charakteristik pomocí spektrálního analyzátoru Ocean Optics

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Fotografie k výuce popálenin

Fotografie k výuce popálenin Fotografie k výuce popálenin Příloha k metodické příručce pro výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí. Obojí je ke stažení na naplno.osjak.cz. Jak je patrné už z názvu, tato publikace obsahuje fotografie

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy O vlivu podvodních masáží na lidský organismus existuje řada teorií, všechny se však jednoznačně shodují v příznivém účinku na fyzickou a psychickou stránku

Více

Nejrychlejší Fotokoagulátor

Nejrychlejší Fotokoagulátor Nejrychlejší Fotokoagulátor VALON 5G BEZ KOMPROMISŮ NOVÝ DESIGN - Dostupný, Všestranný a s Vylepšenou Technologií Nový 5G fotokoagulátor je kompaktní, snadno přemístitelný a navržený tak, aby vyhovoval

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena?

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena? PSORIÁZA Co je psoriáza? Spíše než jako psoriáza je toto onemocnění známé pod svým českým názvem lupénka. Psoriáza postihuje především kůži, avšak zhruba u 10 20 % pacientů se může objevit kromě kožního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Bright Vision a.s. Viofor JPS System chráníme to nejcennější Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Co je VIOFOR JPS SYSTEM? Inovativní, moderní, šetrné a vysoce účinné zařízení určené zejména pro:

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

ageloc Časté dotazy Všeobecné dotazy (strana 2-3) Použití (strana 3-5) Bezpečnostní otázka (strana 5)

ageloc Časté dotazy Všeobecné dotazy (strana 2-3) Použití (strana 3-5) Bezpečnostní otázka (strana 5) Všeobecné dotazy (strana 2-3) 1. Co jsou arsupermarkery? 2. Pracují produkty ageloc v dermis? Pokud ne, jak jejich přísady cílí na geny? 3. Na které arsupermarkery se pleťové gely Nu Skin Galvanic Spa

Více

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Laser proti chloupkům, žilkám i vráskám. Odstraní vady bez

Laser proti chloupkům, žilkám i vráskám. Odstraní vady bez 1 z 5 23.2.2011 9:36 Laser proti chloupkům, žilkám i vráskám. Odstraní vady bez jizev 22. února 2011 9:43 Laser si umí poradit s vráskami, žilkami, pigmentacemi, likviduje akné, chloupky na celém těle

Více

Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory

Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory Inovativní přístroje pro dermatologii, oftalmologii, gynekologii, chirurgii, neurochirurgii a urologii Přístroje pro kryochirurgii Cryo-S electric II Inovativní,

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

8Až. č. 1. týdnů bez epilace. Lumea. Technologie intenzivních světelných pulzů. IPL řešení. v Evropě

8Až. č. 1. týdnů bez epilace. Lumea. Technologie intenzivních světelných pulzů. IPL řešení. v Evropě Lumea 8Až týdnů bez epilace Technologie intenzivních světelných pulzů IPL řešení č. 1 v Evropě Snadný a účinný způsob, jak bezbolestně odstranit i ty nejjemnější chloupky. Tak bezpečný, že jej můžete používat

Více

PRŮVODCE: Jak vybrat vhodné osvětlení do. akvária a terária. Jak vybrat optimální osvětlení do terária

PRŮVODCE: Jak vybrat vhodné osvětlení do. akvária a terária. Jak vybrat optimální osvětlení do terária PRŮVODCE: Jak vybrat vhodné osvětlení do Jak vybrat optimální osvětlení do terária akvária a terária Co je to světlo? Základní pojmy Sluneční světlo je v širokém slova smyslu veškeré elektromagnetické

Více