m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska"

Transkript

1 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska 1

2 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 2

3

4 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 4

5 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroñ Předmluva předseda Polského sdružení fotodynamické a laserové medicíny, předseda sekce použití světla a magnetických polí v medicíně Polského lékařského sdružení Od šedesátých let 20. století začala v medicíně nová éra světla a záření. Počátečním impulzem bylo zavedení Theodorem Maimanem na kliniku rubínového laseru, který jej využíval k léčení mírných degenerativních kožních změn. Od té doby je koherentní laserové záření využíváno jako svého druhu chirurgický nástroj. Vysoce energetický, koherentní proud laserového záření umožňuje řezání tkáně, její termokoagulaci a také přesné ničení nežádoucích změn. V 80. letech minulého století bylo do terapie a diagnostiky zavedeno středně energetické záření. Využívání tohoto záření ve fotodynamické medicíně umožňuje zjišťovat nádorové a přednádorové změny, a rovněž ničit selektivně buňky, ve kterých došlo k retenci fotosensibilizátoru. Základem fotodynamické terapie je totiž společné působení tří faktorů: záření určité vlnové délky, fotosenzibilátoru, který tuto vlnovou délku absorbuje a kyslíku. Fotodynamická reakce, kterou spouští časová interakce těchto tří faktorů způsobuje excitaci fotosenzibilátoru a aktivního singletového kyslíku. Výsledkem fotodynamické akce může být ničení buněk destrukcí buněčných stěn, apoptóza buněk, působení na endotel cév, způsobující uzavírání cév nádoru a také vliv na imunitní systém organismu. Do devadesátých let minulého století v chirurgii a fotodynamické medicíně bylo používáno hlavně laserové záření. Vytváření tohoto záření pro lékařské účely bylo drahé, čehož důsledkem byly vysoké náklady diagnostických a terapeutických přístrojů. 5

6 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem Rozvoj vědy a techniky vedl k vývoji světla pocházejícího z LED diod (LED Light Emitted Diode). Zavedení LED diod otevřelo novou formu využívání světla v medicíně, kterou je terapie s použitím nízkoenergetického záření. Rozsáhlé výzkumy soustřeďující se na možnosti využití nízkoenergetického záření v medicíně prokázaly, že toto záření má účinky protibolestivé, imunomodulační, angiogenetické a zlepšující krevní mikrooběh. Důsledkem toho je výrazný reparačně-regenerační efekt poškozených tkání. To se týká jak tkání, u kterých došlo k poškození krátce před použitím ozařování, tedy u nových úrazů, tak i u chronických změn, ke kterým lze řadit také degenerativní změny kostry a kloubů. Současná doba je dobou stárnoucí společnosti, proto hledání metod umožňujících nalezení protibolestivého efektu a zlepšení zdravotního stavu osob, u nichž příznaky spojené s věkem jsou aktuálním naléhavým požadavkem. V současné době jsou nejčastěji používané protizánětlivé léky, jejich efekt proti bolesti a zánětům je rychlý a někdy i dlouhodobý. Bohužel využití, zejména perorální, těchto léků s sebou nese možnosti výskytu negativních vedlejších účinků, k nimž patří zejména zánětlivé změny horního úseku trávicího traktu, krvácení z trávicího traktu a také negativní působení na kostní dřeň. Z tohoto důvodu metody fyzikální medicíny umožňující dosažení požadovaného terapeutického efektu bez závažných vedlejších účinků jsou v této chvíli v základní skupině terapeutických nástrojů. Po ověření použitelnosti nízkoenergetického světla v medicíně a fyzioterapii byly zahájeny zkoušky s využitím fyzické varianty tohoto světla, kterým je světlo polarizované. Otázkou, kterou si i nadále kladou praktici a vědci zní, zda nízkoenergetické polarizované světlo je terapeuticky lepší než nízkoenergetického světlo nepolarizované. Jinými slovy, použijeme-li ekonomického jazyka, potřebujeme znát odpověď, zda použití polarizovaného světla s nízkou hodnotou energie má tzv. přidanou hodnotu oproti nízkoenergetickému světlu nepolarizovanému. Mé vlastní zkušeností ukazují, že světlo polarizované, vedle významného působení proti bolesti, je vhodné zejména tam, kde se vyskytují postižení mikro a makro krevního oběhu. Toto světlo může být využito také u nemocných, u nichž je použití klasické farmakologie pro dané onemocnění obtížné. Buď z důvodu stavu pacienta nebo z ohledem na jeho nechuť vůči farmakoterapii. Samozřejmě nutno mít na paměti, že polarizované světlo s nízkou energetickou hodnotou přináší výhody při používání v rámci terapie nízkoenergetického světla. Polarizované světlo je jednou z léčebných metod. Nutno tedy mít na paměti, že jako každá terapie musí být doporučována po pečlivé diagnostice onemocnění a fyzikální parametry světla použitého v rámci terapie musí být vůči tomuto onemocnění adekvátní. Rozhodnutí o použití a druhu polarizovaného světla pro daný chorobný proces musí stanovit lékař, rehabilitační pracovník nebo fyzioterapeut. Mějme na paměti, že žádná forma léčby, včetně léčby polarizovaným světlem není lékem na všechno. Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroñ 6

7 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Dr n. med. Ewa Kucharska interní lékař, specialista revmatolog Dr. Ewa Kucharska je lékařem s mnohaletými zkušenostmi, specialistou I. stupně pro vnitřní choroby a II. stupně pro revmatologii. Titul doktora lékařských věd se specializací na vnitřní choroby získala na Lékařské katedře Collegium Medicum Jagellonské univerzity. Je specialistou v oboru organizace a ochrany zdraví, zastává funkci ředitele neveřejného zdravotnického zařízení Vadimed, jehož je spolumajitelkou. Dr. Kucharska se účastní aktivně řady školení a konferencí věnovaných revmatickým onemocněním a osteoporóze a také konferencí věnovaných nejnovějším diagnostickým metodám a rehabilitaci. Založila první poradnu pro léčbu osteoporózy v Krakově. Je autorkou řady vědeckých článků v polských a zahraničních lékařských časopisech. Přednáší o problematice osteoporózy a revmatických onemocnění. Je aktivní členkou Polského revmatologického sdružení a Polského internistického sdružení. Své bohaté lékařské, vědecké a organizační zkušenosti využívá pro rozsáhlou popularizaci lékařské vědy v rámci řady setkání a programu věnovaných zdravotnickým tématům. 7

8 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 8

9 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska interní lékař, specialista revmatolog 1. Léčba lineárně polarizovaným světlem obsah Úvod 11 Vybrané aplikace polarizovaného světla v lékařské praxi 14 Léčíme polarizovaným světlem 19 Každodenní léčba světlem 19 Poznámky 20 Literatura 21

10 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 10

11 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Úvod Léčba lineárně polarizovaným světlem je druhem fototerapie, kdy je využíváno vysoce polarizovaných elektromagnetických vln nízké energie, širokého spektra vln v délkách pokrývajících viditelné světlo a nejbližší infračervenou část spektra (nejčastěji od 500 do 2500 nm). Někdy z důvodu analogie k laseru (LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) je ve vztahu k tomuto druhu světla používán název piler (PILER Polarized Polychromatic Incoherent Low Energy Radiation). Nízkoenergetické polarizované světlo se díky svým vlastnostem může stát bezpečným pokračovatelem biostimulační laseroterapie. Lze samostatně a bezpečně pokračovat v terapii, dokonce v domácích podmínkách. Laserové vlny jsou koherentní (spojité, souvislé), naproti tomu vlny typu piler jsou nespojité, tudíž nekoherentní. Nutno podotknout, že tento parametr v řadě výzkumů je považován za parametr, který nemá klinický význam. To znamená, že polarizované světlo v lampě SOLARIS, z důvodu své bezpečnosti, umožňuje pokračování laserové terapie v domácích podmínkách. Elektromagnetické vlny nemusí být koherentní, aby stimulovaly makrofágy k vylučování mediátorů stimulujících proliferaci fibroblastů1. Připomeňme také, že zařízení pro přenášení širokého rozsahu nekoherentních lineárně polarizova- 11

12 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 12

13 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Podmínky úspěchu biostimulace nízkoenergetickým světlem lampy SOLARIS 1. Správná diagnóza onemocnění, které léčíme. 2. Výběr správného místa aplikace světla. 3. Řádný (podle doporučení specialisty) způsob provádění zákroků a, co je nejdůležitější, systematičnost terapie. 4. Správný výběr série zákroků, neboli počtu terapii denně a délky trvání celé terapie. ných vln firmy Medicolux mohou být při použití v rámci terapie mnohem účinnější v situaci, kdy se proces biostimulace buněk odvíjí od přesné léčebné délky vln. Tak tedy čím širší spektrum léčebných vln, tedy 600 až 110 nanometrů, tím lepší zdravotní výsledky, tím více případů účinné protibolestivé, protizánětlivé a biostimulační terapie lékařské rehabilitace. Polarizační lampa, velmi často zaměňována s lampou k léčbě infračervenými vlnami, se řadí k tzv. cold lasers, u nichž lokální zvýšení teploty tkání o 0,1 až 0,5 stupně Celsia má nepatrný terapeutický význam. Nelze zde tedy hovořit o často zaměňovaném s lampami typu sollux tzv. ohřívání tkání. Jiné jsou také indikace a kontraindikace k používání obou metod léčby. Připomínáme, že fototerapie, včetně zákroků s použitím polarizovaného světla, jsou fyzikální terapii schválenou a hrazenou polskou zdravotní pojišťovnou (Narodowy Fundusz Zdrowia) 13

14 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem Vybrané aplikace polarizovaného světla v lékařské praxi I. Působení protibolestivé Jedním ze základních efektů jaké vyvolává léčba polarizovaným světlem, je efekt protibolestivý. Důkladné zkoušky byly v této oblasti provedeny na začátku na biostimulačních laserech, kdy bylo zjištěno, že analgetické účinky elektromagnetického polarizovaného záření s nízkou energií spočívají v: - snížení vodivosti v senzitivních vláknech jejich hyperpolarizací, - změnách vodivosti cholinergických synapsí, - zrychlení katabolizmu serotoninu v serotoninergických synapsích, - stimulace vylučování beta-endorfinu v nervových vláknech a centrálním nervovém systému. Řada vědců zdůrazňuje, že přímé protibolestivé působení záření je blokováno anagonistou opiátů, což je důkazem toho, že stimulace vylučování beta-endorfinů je jedním ze základních analgetických mechanismů léčby lasery 2. V současné době probíhají další intenzivní práce, které zkušenosti laseroterapie aplikují na léčbu polarizovaným světlem nízké energie. Nutno zde podotknout, že největším dílem pro rozvoj poznání tohoto oboru přispěla japonská a ruská škola 3. 14

15 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 II. Působení protizánětlivé Dalším efektem působení polarizovaného světla je jeho protizánětlivý vliv. Zánětlivý proces je jedním z doprovodných jevů většiny onemocnění, kterými trpíme. Lékař provádějící léčbu musí v rámci terapie rozhodnout, zda je zánětlivý stav následkem nějakého chorobného procesu nebo zda dlouhotrvající zánětlivý stav je hlavní příčinou choroby. Expozice malé plochy těla vůči polarizovanému světlu vede k rychlému snížení koncentrace prozánětlivých faktorů v krevním séru: TNF-alfa (Tumor Necrosis Factor), IL-6 (Interleukin) a IFN-gamma (Interferon) a současnému růstu koncentrace protizánětlivých faktorů: IL-10 zda TGF-betal (Transforming Growth Factor). Podobný efekt, jako je výše uvedený, byl získán po expozici krve In vitro4. III. Působení regenerační Třetím efektem působení polarizovaného světla je mimořádně silný regenerační vliv na tkáně. Tento efekt lze nejčastěji pozorovat u léčby obtížně se hojících ran. A co důležité, právě o hojení tkání jde při léčbě hlouběji umístěných orgánů, což ze zřejmých důvodů je obtížněji postřehnutelné. Zde nemá význam hloubka pronikání světla pod kůži. Mechanismem, který vysvětluje hluboké hojení tkání je tzv. receptorověspouštěcí efekt. vzniklá v důsledku nedokrevnosti nebo infekce tkání. V případě úrazových ran rozlišujeme rány řezné, bodné, střelné, pohmožděniny, rány tržné a kousance. Poškození kůže a pokožky je často doprovázeno poškození hlouběji umístěných tkání (fascií, svalů, cév, nervů, kostí, kloubů) nebo také poškozením kožních útvarů, jako jsou nehty. Přítomnost těchto dodatečných poškození má značný význam pro proces hojení ran. Úraz menší intenzity může poškodit pouze povrchovou část kůže, v těchto případech hovoříme o odřené pokožce. Rána způsobena ostrým předmětem, např. nožem, má rovné hrany. Podkožní tkáň může být pak také proříznutá. Někdy dochází k poškození hlouběji umístěných struktur. Nedojde-li k vážnější infekci, je povrchová řezná rána, která se hojí nejlépe. Je tomu tak, protože tkáně sousedící s ránou nejsou poškozené. Pohmožděniny vznikají v důsledku působení tupého předmětu. Kromě přetržení kontinuity kůže dochází k pohmoždění tkání přilehajících k ráně. Pohmoždění tkáně podléhají nekrózám, mrtvé tkáně musí být pohlceny a vyplněny zacelující tkání (jizvou). Proces hojení takovéto rány je dlouhý a ohrožený infekcemi. Tržné rány se také hojí hůře, z podobných důvodů, jako u pohmožděnin. Rána je poškození kontinuity kůže a často také hlubších tkání v důsledku úrazu. Existují druhy ran, které vznikají v důsledku jiných chorobných procesů. Například vředovitost křečových žil, trofická vředovitost (proleženina), neuropatická vředovitost nebo také rána 15

16 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem Fáze hojení ran Čisté chirurgické rány a čerstvé poúrazové rány se hojí bezprostředním uzavřením, podpořeným obvykle použitím chirurgických stehů. Jedná se o hojení rychlosrůstem. U ran se značným úbytkem tkání nebo rozsáhlých odleženin či vředovitosti je přitažení okrajů rány nemožné nebo nežádoucí. Procesy v tkáních jsou v průběhu hojení stejné jako u ran hojících se přímo, ale doba hojení je značně delší. Úbytek tkání vyplňuje granulační tkáň, na kterou se natáhne pokožka a vytvoří se jizva. Hojení ran rychlosrůstem Hojení ran granulováním Hojení ran strupem Proces hojení ran probíhá ve třech zásadních fázích 1 fáze čištění (vylučování) 2 fáze proliferace (granulování) 3 fáze tvorby pokožky (epitelizace) 1. Fáze čištění (vylučování) Doba trvání této fáze může být delší u infikovaných ran. Po zastavení krvácení buňky přítomné v ložisku rány, vylučují chemické mediátory podmiňující nastartování zánětlivé reakce. V důsledku zvýšeného průtoku krve v oblasti rány dochází v těchto místech k otoku, zarudnutí a zvýšenému zahřívání tkání. Lepší propustnost stěn vlásečnic umožňuje pronikání buněk fagocytujících z krve do ložiska rány. Zlepšení reologických parametrů vlivem světla, popisované na základě zkoušek, sugeruje možnost využití ozařování polarizovaným světlem již v počáteční fázi hojení ran. Úkolem fagocytujících buněk je ničení mikroorganismů a cizorodých těles a rozklad mrtvých buněk v oblasti poškození. Neutrofilní leukocyty jsou prvními buňkami tohoto typu objevující se v ráně, po nich migrují monocyty, které se v důsledku aktivace mění na makrofágy. Právě makrofágy jsou v největší míře odpovědné za procesy fagocytózy probíhající v ráně. Jejich úkolem je pohlcovat veškeré cizí částice a následně je ničit s použitím proteolitických enzymů. V důsledku značné kontaminace rány vzniká ropný výměšek jako pozůstatek fagocytárních buněk rozkládajících se po fagocytóze. Současně makrofágy uvolňují řadu dalších látek odpovědných za řádnou imunologickou odpověď, prostaglandinu odpovědného za udržení zánětlivého stavu a také růstových faktorů, které stimulují dělení buněk endotelu a podmiňují růst nových cév. Zavedení terapie polarizovaným světlem v této fázi hojení působí na výše uvedené obnovné procesy aktivačně. Již v 1. polovině 20. století byl prokázán pozitivní vliv fototerapie na procesy fagocytózy. Již dříve popsané pokusy potvrzují vliv lineárně polarizovaného světla na obranné schopnosti organizmu, mezi jinými v podobě 16

17 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 mobilizace a růstu aktivity buněk odpovědných za imunologickou reakci. Je známo, že v akutní zánětlivé fázi není doporučeno používání opatření a terapeutických úkonů způsobujících přehřátí nebo dokonce ohřátí zanícené oblasti. Nepatrné termické účiny zákroků s použitím nízkoenergetického světla jsou dodatečnou předností této formy terapie. Terapie viditelným polychromatickým polarizovaným světlem je jedním z mála fyzioterapeutických zákroků, které lze používat ve fázi akutního zánětu. Veškeré výše popsané argumenty hovoří pro smysluplnost využívání terapie viditelným polychromatickým polarizovaným světlem již v první fází hojení ran, protože řetězec reakcí spouštění v této fázi podmiňuje řádný a účinný průběh další proliferační fáze. 2. Fáze proliferace (granulování) Tvorba nových cév zrychluje buněčné dělení díky zvýšenému zásobování výživných látek a kyslíku do ložiska rány. Fibroblasty migrují v důsledku působení chemotaktických faktorů směrem k ráně a podléhají rychlému dělení. V důsledku tohoto procesu dochází ke vzniku granulační tkáně, která způsobuje, že hojící se rána má charakteristickou lesklou červenou barvou. kožní buňky (keratynocity) nebo endoteliální buňky. Dodatečně stimulované makrofágy způsobují uvolňování důležitých biologických růstových hormonů, které organismus vytváří intenzivněji v období hojení ran. Shrneme-li, můžeme říci, že makrofágy stimulované polarizovaným světlem vyvolávají kaskádu regulačních procesů, díky nímž se rána hojí účinněji a bez komplikací. Poslední fází hojení, po uzavření rány granulační tkání, je uzavření rány vytvořením pokožky. 3. Fáze tvorby pokožky (epitelizace) Epitelizace je procesem spočívajícím v potažení povrchu rány buňkami pokožky. Tyto buňky putují od okrajů kožního úbytku nebo v případě povrchových ran, jako jsou odřeniny nebo menší proleženiny, z ostrůvků pokožky zachovaných kolem vlasových váčků. Současně se fibroblasty, nacházející se v okolí rány, transformují vytvářením smrštivých myofibril v cytoplazmě, na myofibroblasty. Tyto vysoce specializované buňky vytvářejí kolem rány mřížku, která během svého smršťování přitahuje okraje rány k sobě. Podobně jako v předchozích fázích čištění a proliferace vyvolává ošetření polarizovaným světlem pozitivní, stimulační efekt. Použití terapie polarizovaným světlem v této fázi procesu hojení stimuluje makrofágy a růst proliferace fibroblastů, což má klíčový význam v celém procesu obnovy tkání. Polarizované světlo z jedné strany stimuluje granulocyty k účinnějšímu čištění rány, z druhé naopak stimuluje uvolňování důležitých mediátorů, které jsou nezbytné k procesu obnovy poškozených tkáňových struktur. Mediátory (cytokiny) kontrolují proliferaci a řádné fungování mnoha buněk, jako jsou například uváděné fibroblasty, 17

18 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem FAKTOR POŠKOZUJÍCÍ FIBROBLASTY, TUKOVÉ BUŇKY, MAKROFÁGY ZDRAVÁ BUŇKA POŠKOZENÁ TKÁŇ Nárůst zájmu o oxid dusnatý můžeme zaznamenat po udělení skupině výzkumníků (R. Furchgott, L. Ignarro, F Murad) Nobelovy ceny v oblasti fyziologie a medicíny v roce 1998; tito vědci zjistili, jak významnou úlohu zastávají částice oxidu dusnatého (NO) při odesílání signálů v organismu. Alfred Nobel, zakladatel slavné ceny, předávané každoročně za nejvýznamnější objevy v různých oborech, byl vynálezcem dynamitu vyráběného na bázi nitroglycerínu. Dnes, nitroglycerín v podobě oxidu dusnatého (NO), produkovaného v tkáních organizmu, slouží zdraví. POLARIZOVANÉ SVĚTLO, SYNTÉZA KOLAGENU PŘESTAVBA RÁNY A JEJÍ HOJENÍ Hypotetické schéma vlivu elektromagnetické vlny polarizovaného světla na proces hojení ran po úrazech IV. Působení na uvolňování oxidu dusnatého (NO) Čtvrtým účinkem působení polarizovaného světla je jeho vliv na uvolňování oxidu dusnatého z tkání. První zkoušky zaměřené na vylučování oxidu dus, natého pod vlivem světla v lidském organismu prokázaly, že v oblasti ovlivněné působením červeného světla nebo nejbližšího infračerveného, dochází k vylučování oxidu dus- natého (NO) a že se tohoto procesu účastní krevní buňky. Další zprávy popisují, že oxid dusnatý produkují buňky endotelu cév a k jeho šíření dochází prostřednictvím buněk hladkých svalů cév. Ochabnutí cévních stěn a polevení cévní křečovitosti je nejvýznamnějším účinkem působení NO. Mimo ochranu srdečního svalu proti infarktu a regulací tepenného tlaku, má oxid dusnatý široký rozsah jiných příznivých účinků v celém lidském organismu. Stačí uvést, že je jednou z látek zlepšujících proces vývoje mozku, učení se a paměti. Vystavíme-li působení světla s vlnovými délkami např nanometrů 5 libovolný terapeutický bod na našem těle, přispíváme na posílení této dobročinné látky v našem těle, neboť expozicí jakéhokoliv bodu vystavujeme působení světla také cévy. Z výše uvedených úvah vyplývá jednoduchý závěr: chceme-li působit preventivně, cíleně podpořit funkce organismu a snížit riziko určitých onemocnění, nutno exponovat místa výskytu velkých cév, neboli dálnic našeho organizmu, kterými probíhá specifický transport léčebných impulzů k nejvzdálenějším oblastem těla 6. 18

19 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Léčíme polarizovaným světlem Další části této příručky představují přehled poznatků o různých onemocněních a jejich příznaků, především příkladů použití polarizovaného světla při jejich léčbě. Tyto informace mohou být přínosnými pro rozhodování kompetentních osob v medicíně. Každodenní léčba světlem polarizované světlo zbavené UV záření poskytuje, umožňuje řadě uživatelů uchovat krásnou, mladou a zdravou pleť řadu let. Shrneme-li: polarizační lampa představuje nejenom profesionální pomoc v rámci terapií v nemocnicích a ambulancích. Fototerapie představuje také každodenní pomoc pro terapie v našich domácnostech. Můžeme to mít na paměti v době, kdy lékařská dostupnost se nezvyšuje a ceny lékařských služeb neustále rostou. V dalších, samostatných kapitolách tohoto poradce jsou uvedeny příklady použití polarizovaného světla při léčbě bolesti a zánětů, hojení tkání a ostatní použití například ve sportovní medicíně, dermatologii, kosmetice a při každodenních drobných úrazech a potížích. Stále probíhá výzkum zaměřený na rozšiřování rozsahu použití polarizovaného světla v léčbě a zdravotní prevenci. Můžeme tedy našim čtenářům slíbit, že tato publikace bude postupně aktualizována novými objevy v tomto oboru. V každodenním rodinném, domácím životě se často stávají případy neduhů a úrazů, se kterými se snažíme si poradit. Příkladem mohou být jarní nebo zimní nachlazení, drobná zranění, například odřená kolena našich dětí nebo odřeniny a puchýře na chodidlech způsobené novou obuví, dřevěná tříska zaražená při práci v dílně, ekzém na tváři vzniklý přesně v den, kdy večer máme mít společenské setkání a mnoho, mnoho dalších. Protibolestivé, protizánětlivé a hojivé působení polarizovaného světlo může mít v těchto situacích také své uplatnění. Pohmožděné koleno po ozáření bolí méně a poškozená pleť se hojí rychleji a lépe. Nezapomínejme, že polarizované světlo fantasticky podporuje ošetřování a kosmetické úkony. Každodenní využívání dobrodiní, které nám 19

20 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem Poznámky 1 Young S., Bolton P., Dyson M., Harvey W., Oiamantopoulos C.: Macrophage responsiveness to light therapy. Lasers Surg.Med. 1989, 9, Rochkind S., Ouakine G.E.: New trend in neuroscience: low power laser effect on peripheral and central nervous system. Neurological Res., 1992, 14,2-11. Walker J.: Relief from chronic pain by low-power laser irradiation. Neurosci. Lett., 1983,43, Vizi E.S., Mester E, Tisza S., Mester,. A.: Acetylocholine releasing effect on Auerbach s plexus in Guinea Pig ileum. J. Neural. Transmition. 1977, 40, Zhevago N. A., Samoilova K.A.: Pro and anti-inflammatory cytokine content in human peripheral blood after its transcutaneous (in vivo) and direct (in vitro) irradiation with polychromatic visible and infrared light. Photomed Laser Surg. 2006; 24(2): Przybylski J.: Świat³o na NO, Wiedza i ycie 2001, nr 6. 6 Tlen i niektóre inne gazy oddechowe i wolne rodniki tlenowe w medycynie praca zbiorowa, 2004, Wydawnictwo Śl¹sk, ISBN Muneshige H., Toda K., Ma D., Kimura H., Asou T., Ikuta Y.: Antinociceptive effect of linear polarized 0.6 to 1.6 microm irradiation of lumbar sympathetic ganglia in chronic constriction injury rats. J Rehabil Res Dev. 2006; 43(4): Mibu R., Hotokezaka M., Mihara S., Tanaka M.: Results of linearly polarized near-infrared irradiation therapy in patients with intractable anorectal pain, Dis. Colon Rectum Oct; 46(10 Suppl):S50-3. Basford J.R., Sandroni P., Low P. A., Hines S. M., Gehrking J. A., Gehrking T. L.: Effects of linearly polarized microm irradiation on stellate ganglion function in normal subjects and people with complex regional pain (CRPS I), Lasers Surg Med, 32(5): , 2003; Limansky Y. P., Tamarova Z. A., Gulyar S. A.: Suppression of pain by exposure of acupuncture points to polarized light., Pain Res Manag, 11(1): 49-57, 2006; Tamarova Z.A., Lymansky I.P., Huliar S.O.: Comparative testing of analgesia induced by polarized light and analgetics, Tamarova Z.A., Lymansky Y.P., Huliar S.O., Fiziol Zh., 51(2): 57-64,

21 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Literatura 1. Sieroñ, A., Cieślar, G., Adamek, M.: Magnetoterapia i laseroterapia, Śl.A.M, Katowice, Bogacheva O.N., Samoilova K.A., Zhevago N.A., Obolenskaia K.D., Blinova M.I., Kalmykova N.V., Kuzminykh E.V.: Enhancement of fibroblast growth promoting activity of human blood after its irradiation in vivo (transcutaneously) and in vitro with visible and infrared polarized light. Tsitologiia, 46(2): , 2004; 3. Monstrey S., Hoeksema H., Depuydt K., Van Maele G., Van Landuyt K., Blondeel P.: The effect of polarized light on wound healing. In: European Journal of Plastic Surgery Vol. 24, 2002, nr. 8, pp Monstrey S., Hoeksema H., Depuydt K., Van Maele G., Van Landuyt K., Blondeel P.: A conservative approach for deep dermal burn wounds using polarised-light therapy. In: British Journal of Plastic Surgery Vol. 55, 2002, nr. 5, p ; 5. The use of polarised polychromatic non-coherent light alone as a therapy for venous leg ulceration. Medenica L.J., M. Lens (2003), In: Journal of Wound Care Vol. 12, nr. 1, p Wound care. Monstrey, J. Stan, K. Van Landuyt, Ph. N. Blondeel (2000) Hospital Healthcare Europe 2000/2001 The Official HOPE Reference Book, S-55 S Gepolariseerd licht versnelt wondheling. De Boevere, C. (1999) Artsenkrant nr. 1232, 17 december 1999, pag The use of polarised light in the treatment of severely burned patients. Hoeksema, H., S. Monstrey, K. Van Landuyt, Ph. Blondeel, P. Tonnard, A. Verpaele (1998) 10th Congress of the International Society for Burn Injuries, Jerusalem, Israel, November 1-6, Penetration of polarized light through skin. Klitzman, B. (1990); Behandlung des Ulcus cruris mit polarisiertem Licht. Stegmann, W. (1985) Phlebologie und Proktologie 14, page The action of visible polarized light on skin diseases. Aronis, E., A. Braziotis, K. Kafouros, N. Pagratis, Th. Papakostas, P. Venetsanos (1992) 18th International Congress of Dermatology, New York, June poster presentation No 25, June The use of polarized light in aesthetic surgery. Colicz MM, Vidojkovicz N, Jovanovicz M, Lazovicz G, Aesthetic Plast Surg, 28(5): The effect of polarized light on fibrinolysis, Mishchenko SV Fiziol Zh, 50(3): Effect of polarized light in the healing process of pressure ulcers, Iordanou P, Baltopoulos G, Giannakopoulou M, Bellou P, Ktenas E, Int J Nurs Pract, 8(1): ; 14. Clinical efficacy of alprostan in combination with Bioptron-II rays and iruxol-miramistin in the treatment of the diabetic foot complicated by atherosclerosis, Tomashuk IP, Tomashuk II, Klin Khir, (8): Effect of PILER light therapy on wound healing in patients operated due to stomach carcinoma. Simic A, Stojakov D, Sabljak P, Jekic M, Bjelovic M, Pesko P, Proceedings of the 3-rd International Gastric Cancer Congress, Soeul Korea, April, 1999, Kim J.P. Min J. S. Mok Y.J. (eds), Monduzzi Editore Sp. A Bologna (Italy) ; , Use of polarised light as a method of pressure ulcer prevention in an adult intensive care unit: Verbelen J. J. Wound Care, 16(4):

22

23 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 2 2. Léčba lineárně polarizovaným světlem obsah Proč je lampa SOLARIS výjimečná 26 Zkrácený popis přístroje určeného k terapii polarizovaným světlem typu SOLARIS 28 Způsob provádění terapie s použitím lampy SOLARIS 30 Kontraindikace k léčbě polarizovaným světlem 32 Certifikáty, posudky, vyznamenání 33 23

24 Lampa SOLARIS polský polarizátor světla 24

25 m e d i c o l u x p oř ír ra ud čn ki k a 2 Jsme velmi hrdí na to, že můžeme našim zákazníkům předat k používání důkladně dopracované lékařské zařízení určené k terapii polarizovaným světlem.. Od roku 1998 se firma Medicolux specializuje na vývoj a distribuci, a od ledna 2007 také na výrobu polarizátorů elektromagnetických vln ve spektrálním rozsahu viditelného světla a navazující infračervené oblasti. Zařízení SO- LARIS získalo prestižní ocenění na Veletrhu rehabilitačního zařízení v Lodži v roce 2007 v prvním roce své přítomnosti na lékařském trhu. Lampa SOLARIS nejnovější zařízení k terapii polarizovaným světlem je výsledkem osmileté práce týmu firmy Medicolux. Zařízení vzniklo díky zkušenostem a angažovanosti nejenom firmy Medicolux, ale také díky významných polských inženýrů, lékařů a fyzioterapeutů. 25

26 Lampa SOLARIS polský polarizátor světla Proč je lampa SOLARIS výjimečná? Odpověď na tuto otázku najdete v níže uvedených informacích, avšak nejlepší a nejpříjemnější je k tomuto pochopení dospět pravidelným používáním přístroje. Nic vás totiž nepovzbudí tolik, jako dobré sebevědomí a ustupující potíže. Nový, revoluční produkt Mnohaleté zkušenosti a poznatky, tvar, vnitřek a způsob použití jsou přizpůsobeny potřebám nám nejdůležitějším lidem našim zákazníkům. Nový způsob polarizace vln umožňuje dosáhnout nejvyššího stupně polarizace světla prakticky bez ztrát energie. Díky tomu se přístroj vyznačuje vysokou efektivitou a terapeutickou účinností, přičemž doba aplikace optimální dávky světla byla zkrácena na čtyři minuty. Přesně přizpůsobený rozsah léčebných vlnových délek přináší dokonalé léčebné účinky u mnoha neduhů při použití jediného přístroje, bez nutnosti změny parametrů světla oproti nízkoenergetickým laserům nebo zařízením emitujícím léčebné magnetické pole, kde jednotlivé prvky terapie musí být voleny v závislosti na druhu onemocnění. Technologicky pokročilý způsob ovládání činnosti přístroje. SOLARIS je jediným přístrojem na trhu s ovládacím programovým vybavením. Přesný provoz lampy, a 26

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví Fotoomlazení LED terapie pro krásu i zdraví Viofor JPS System MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT R VIOFOR JPS SYSTEM pozitivně působí napovrchové, střední i hluboké vrstvy tkání. Buněčné terapie zlepšuje: okysličení

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie:

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie: O METODĚ BIOSYNCHRON funguje na bázi unikátní patentované synchronizace 3 fyzikálních terapií: pulzní magnetoterapie suché termoterapie fototerapie barevným světlem Výsledkem jejich synergického působení

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu.

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. OŠETŘENÍ VŠECH TYPŮ PLETI TERAPIE LASEREM MIKROMASÁŽ OČNÍHO

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Rychlost světla a její souvislost s prostředím Rychlost světla a její souvislost s prostředím Jak byla změřena rychlost světla? První, kdo přišel s myšlenkou konečné rychlosti světla, byl Francis Bacon. Ve své práci Novum Organum Scientiarum tvrdil,

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013 Lasery Biofyzikální ústav LF MU Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Spectre.svg Bezkontaktní termografie 2 Součásti laseru

Více

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Tato technologie byla koncipována Skinexians ve Francii před 20 lety na uvolnění pojivové

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo 3 český výrobek Dokonalý systém obdélníkových pulzů Ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry Vyměnitelné xenonové výbojky Dvojitý systém filtrace, odstraňující nežádoucí

Více

Je snadné dělat pět věcí v jednu chvíli. Vysoká technologie, která zúročí krásu každé ženy.

Je snadné dělat pět věcí v jednu chvíli. Vysoká technologie, která zúročí krásu každé ženy. Je snadné dělat pět věcí v jednu chvíli. Vysoká technologie, která zúročí krásu každé ženy. Panestetic Úspěšná společnost s rozsáhlými znalostmi estetického trhu po celém světě a to od roku 1984. Získané

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 6 Co Úvod Ionizující záření je výrazným myelotoxickým činitelem, tedy faktorem, poškozujícím krvetvorbu. Poškození krvetvorby po expozici osob ionizujícímu

Více

1.DETOXIKACE BUNĚČNÉHO PROSTŘEDÍ

1.DETOXIKACE BUNĚČNÉHO PROSTŘEDÍ DOKONALÉ OČI A RTY 1.DETOXIKACE BUNĚČNÉHO PROSTŘEDÍ V pokožce se hromadí škodlivé látky (pocházející od znečištění, nevhodné stravy, volných radikálů, kouření,..), což má za důsledek rychlejší projevy

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

UV sterilizační lampa

UV sterilizační lampa Návod k obsluze UV sterilizační lampa MYU S1 1. Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybral UV sterilizační lampu z naší nabídky. Prosím přečtěte si pozorně tento návod před tím, než začnete náš

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008

Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008 19.4.2010 Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010 Derogace Novelizuje: 1/2008 106 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Více

Úvod do fyzikální terapie

Úvod do fyzikální terapie Úvod do fyzikální terapie Základní info Fyzikální terapie (FT) je jedním ze tří státnicových předmětů 1 LS přednášky (z - ústně) 2 ZS přednášky+cvičení (z - ústně) 2 LS cvičení (ZK - ústně) ZEMAN, M. Základy

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY Ing. Petr Žák VÝVOJ ČLOVĚKA vývoj člověka přizpůsobení okolnímu prostředí (adaptace) příjem informací o okolním prostředí smyslové orgány rozhraní pro příjem informací SMYSLOVÉ

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

BioBeam 660 - úvod. Účinný, dlouhodobě celosvětově ověřený lékařský přístroj, určený k bezbolestné léčbě kožních problémů, léčbě sliznic a dutin.

BioBeam 660 - úvod. Účinný, dlouhodobě celosvětově ověřený lékařský přístroj, určený k bezbolestné léčbě kožních problémů, léčbě sliznic a dutin. BioBeam 660 - úvod Účinný, dlouhodobě celosvětově ověřený lékařský přístroj, určený k bezbolestné léčbě kožních problémů, léčbě sliznic a dutin. Bez léků, bez bolesti, bez rizika moderní systém světelné

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT. Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD.

Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT. Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD. Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD. Léčba Androgenní Alopecie Chemická léčba: Orální podávání Finasteridu

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc Výukové materiály: http://www.zoologie.upol.cz/osoby/fellnerova.htm Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie a cytologie. Bezprostředně

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

UVC 100-280 UVB 280-315 UVA 315-400

UVC 100-280 UVB 280-315 UVA 315-400 Světlo, UV záření, IF záření mají charakter elektromagnetického vlnění, ale současně jsou tvořeny proudem částic. Proto hovoříme o dvojím charakteru světla. Viditelné spektrum záření vysoké frekvence Nízké

Více

Kryokomora a tekutý dusík. 22.Pelikánův seminář Sieger, 2011

Kryokomora a tekutý dusík. 22.Pelikánův seminář Sieger, 2011 Kryokomora a tekutý dusík 22.Pelikánův seminář Sieger, 2011 Carl von Linde Vyvinul metodu zkapalnění vzduchu, oddělil kyslík, dusík, vzácné plyny. Proč kryokomora Historie fyzikální terapie je stará jako

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

terapie během spánku... Katalog Home Nová generace fyzio-matrací pro domácí léčbu a relaxaci

terapie během spánku... Katalog Home Nová generace fyzio-matrací pro domácí léčbu a relaxaci terapie během spánku... Katalog Home Nová generace fyzio-matrací pro domácí léčbu a relaxaci technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 0. 000 s MAIN 5ms CH1 EDGE CH1 20V

Více

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/01.0038, Přednáška - KA 5

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/01.0038, Přednáška - KA 5 LASER A JEHO FYZIKÁLNÍ PODSTATA Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UV záření, expozice, ochrana MUDr Ariana Lajčíková,, CSc. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UVA 400 320 nm - solária, terapeutické ozařovače - ze Slunce proniká na zemský povrch,

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_193 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s přístrojovým a technickým vybavením provozovny. KLÍČOVÁ SLOVA: Masážní pomůcky a přístroje,

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

EXILIS. Dejte svým křivkám tvar

EXILIS. Dejte svým křivkám tvar EXILIS Dejte svým křivkám tvar www.btl.cz sojka@btl.cz janata@btl.cz Všechna práva vyhrazena. Ačkoli bylo vyvinuto veškeré úsilí aby informace zde uvedené byly aktuální, nepřebíráme zodpovědnost za jakékoli

Více

Bezpečnostní informace pro zákazníka solária :

Bezpečnostní informace pro zákazníka solária : Provozní řád - solárium Provozovna : Bodypoint, Mirotická 929/12, Praha 4 Provozovatel: Jana Hejtmánková, Mirotická 17,Praha 4 IČO : 169 12 748 Tel.: 602 249 285 Instalovaný typ solárií: LUXURA V 5 ZÁSADY

Více

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Vrásky Vyhlazení, zmenšení hloubky a množství vrásek, zpomalení procesů stárnutí Ptóza Zvýšení tonusu a turgoru kůže Kúra ze 2 4 sezení s přestávkou 7 10 dní Suchá atonická

Více

Spektrální charakteristiky

Spektrální charakteristiky Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

X-Wave. Estetická rázová vlna

X-Wave. Estetická rázová vlna X-Wave Estetická rázová vlna BTL zdravotnická technika, a. s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 mobil: +420 777 759 204 Ing. Ondřej Sojka +420 773 920 299 Pavel

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo ČESKÝ VÝROBEK 3 INTENZIVNÍ PULZNÍ SVĚTLO dokonalý systém obdélníkových pulzů ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry vyměnitelné xenonové výbojky dvojitý systém

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Obchodní družstvo Soběšice HOTEL POD HOŘICÍ PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Prosíme, vracejte průvodce zpět! Úvodem Vážení klienti, tímto si Vám dovolujeme nabídnout přehled wellness služeb Hotelu pod Hořicí

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek Již sedmá generace LED trubic X-tera T8 přináší opět vyšší účinnost. Stále se tento typ zářivek řadí mezi jedny z nejkvalitnějších modelů na trhu. LED trubice je náhradou klasické zářivky T8 (T10,12) a

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

Vynikající výsledky pro moderní kosmetické instituce. H.-Henning Buscher

Vynikající výsledky pro moderní kosmetické instituce. H.-Henning Buscher Vynikající výsledky pro moderní kosmetické instituce H.-Henning Buscher 1 Energie znamená Krása 2 beautytek beautytek je revoluční a inovativní technologie pro zkrášlovací instituce: beautytek je schopen

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

RECOVER RX ŘEŠENÍ PRO REGENERACI POKOŽKY

RECOVER RX ŘEŠENÍ PRO REGENERACI POKOŽKY RECOVER RX ŘEŠENÍ PRO REGENERACI POKOŽKY OBSAHUJE KYSELINU HYALURONOVOU A ÚČINNOU LÁTKU GLYCO-REPAIR TM CÍL: zlepšuje a urychluje hojení jizev (např. po akné). Dodává oslabené pleti pocit pohodlí, komfortu

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY Efektivní právní služby 1 Definice produktů základní vymezení produktů v oblasti farmacie. Hraniční výrobky rozlišování podle prezentace

Více

Standardy z pohledu. Jan Švihovec

Standardy z pohledu. Jan Švihovec Standardy z pohledu klinické farmakologie Jan Švihovec DOPORUČENÝ POSTUP jde o systematicky vytvářená stanoviska s cílem pomáhat lékaři nebo pacientovi (!) při rozhodování o patřičné zdravotní péči za

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Pavel Buchar, Lukáš Jelínek Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Osnova Neionizujicí záření úvod Historie vědeckého poznání neionizujícího

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

SYNERGYAGE BEZ NEDOKONALOSTÍ,

SYNERGYAGE BEZ NEDOKONALOSTÍ, SYNERGYAGE OBJEVTE NOVOU PLEŤ BEZ NEDOKONALOSTÍ, BEZ KOSMETICKÝCH DEFEKTŮ AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC) Nový peelingový systém s antioxidačním účinkem OBJEVTE NOVOU PLEŤ BEZ NEDOKONALOSTÍ, BEZ KOSMETICKÝCH

Více

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla LuminiGrow 200R1 Nejpokročilejší kultivační LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti: LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí

Více

Kavitační přístroj GB- 818 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Kavitační přístroj GB- 818 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Kavitační přístroj GB- 818 UŽIVATELSKÝ MANUÁL GB818 ultrazvukový masážní přístroj, který na základě ultrazvukového vlnění generovaného vysokou frekvencí 1MH efektivně penetruje ložiska tkáně pod kůží,

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.07 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

ÚVOD. Působení obkladu

ÚVOD. Působení obkladu ÚVOD Pro většinu z nás je zdraví a dlouhověkost hlavním cílem našeho snažení. V závislosti na úrovni svého podvědomí se o něj staráme méně či více aktivně. Abychom mohli začít s úvahami na dané téma, musíme

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Fyzikální terapie - rozd!lení, terapeutické mo"nosti, základní indikace a kontraindikace

Fyzikální terapie - rozd!lení, terapeutické monosti, základní indikace a kontraindikace Fyzikální terapie - rozd!lení, terapeutické mo"nosti, základní indikace a kontraindikace Vyu#ující: As. Mgr. Bronislav Schreier Obecné ú#inky fyzikální terapie (FT)! Podporují a urychlují autorepara#ní

Více

!!!!!!!!!! NOVINKA!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!! NOVINKA!!!!!!!!!! BYAS SENSATION Natural Face Contouring Discover a new you Dnešní moderní technologie umožňují pro omlazení pleti dosáhnutí optimálního výsledku jemným a šetrným způsobem k pokožce a tkáním. Na vrcholu

Více

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Barny s Celadrin Extra silný. Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují

Barny s Celadrin Extra silný. Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují Barny s Celadrin Extra silný Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují Proč bolí klouby? Onemocnění pohybového aparátu má mnoho příčin, bolestivost kloubů má však jednu hlavní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více