m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska"

Transkript

1 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska 1

2 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 2

3

4 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 4

5 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroñ Předmluva předseda Polského sdružení fotodynamické a laserové medicíny, předseda sekce použití světla a magnetických polí v medicíně Polského lékařského sdružení Od šedesátých let 20. století začala v medicíně nová éra světla a záření. Počátečním impulzem bylo zavedení Theodorem Maimanem na kliniku rubínového laseru, který jej využíval k léčení mírných degenerativních kožních změn. Od té doby je koherentní laserové záření využíváno jako svého druhu chirurgický nástroj. Vysoce energetický, koherentní proud laserového záření umožňuje řezání tkáně, její termokoagulaci a také přesné ničení nežádoucích změn. V 80. letech minulého století bylo do terapie a diagnostiky zavedeno středně energetické záření. Využívání tohoto záření ve fotodynamické medicíně umožňuje zjišťovat nádorové a přednádorové změny, a rovněž ničit selektivně buňky, ve kterých došlo k retenci fotosensibilizátoru. Základem fotodynamické terapie je totiž společné působení tří faktorů: záření určité vlnové délky, fotosenzibilátoru, který tuto vlnovou délku absorbuje a kyslíku. Fotodynamická reakce, kterou spouští časová interakce těchto tří faktorů způsobuje excitaci fotosenzibilátoru a aktivního singletového kyslíku. Výsledkem fotodynamické akce může být ničení buněk destrukcí buněčných stěn, apoptóza buněk, působení na endotel cév, způsobující uzavírání cév nádoru a také vliv na imunitní systém organismu. Do devadesátých let minulého století v chirurgii a fotodynamické medicíně bylo používáno hlavně laserové záření. Vytváření tohoto záření pro lékařské účely bylo drahé, čehož důsledkem byly vysoké náklady diagnostických a terapeutických přístrojů. 5

6 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem Rozvoj vědy a techniky vedl k vývoji světla pocházejícího z LED diod (LED Light Emitted Diode). Zavedení LED diod otevřelo novou formu využívání světla v medicíně, kterou je terapie s použitím nízkoenergetického záření. Rozsáhlé výzkumy soustřeďující se na možnosti využití nízkoenergetického záření v medicíně prokázaly, že toto záření má účinky protibolestivé, imunomodulační, angiogenetické a zlepšující krevní mikrooběh. Důsledkem toho je výrazný reparačně-regenerační efekt poškozených tkání. To se týká jak tkání, u kterých došlo k poškození krátce před použitím ozařování, tedy u nových úrazů, tak i u chronických změn, ke kterým lze řadit také degenerativní změny kostry a kloubů. Současná doba je dobou stárnoucí společnosti, proto hledání metod umožňujících nalezení protibolestivého efektu a zlepšení zdravotního stavu osob, u nichž příznaky spojené s věkem jsou aktuálním naléhavým požadavkem. V současné době jsou nejčastěji používané protizánětlivé léky, jejich efekt proti bolesti a zánětům je rychlý a někdy i dlouhodobý. Bohužel využití, zejména perorální, těchto léků s sebou nese možnosti výskytu negativních vedlejších účinků, k nimž patří zejména zánětlivé změny horního úseku trávicího traktu, krvácení z trávicího traktu a také negativní působení na kostní dřeň. Z tohoto důvodu metody fyzikální medicíny umožňující dosažení požadovaného terapeutického efektu bez závažných vedlejších účinků jsou v této chvíli v základní skupině terapeutických nástrojů. Po ověření použitelnosti nízkoenergetického světla v medicíně a fyzioterapii byly zahájeny zkoušky s využitím fyzické varianty tohoto světla, kterým je světlo polarizované. Otázkou, kterou si i nadále kladou praktici a vědci zní, zda nízkoenergetické polarizované světlo je terapeuticky lepší než nízkoenergetického světlo nepolarizované. Jinými slovy, použijeme-li ekonomického jazyka, potřebujeme znát odpověď, zda použití polarizovaného světla s nízkou hodnotou energie má tzv. přidanou hodnotu oproti nízkoenergetickému světlu nepolarizovanému. Mé vlastní zkušeností ukazují, že světlo polarizované, vedle významného působení proti bolesti, je vhodné zejména tam, kde se vyskytují postižení mikro a makro krevního oběhu. Toto světlo může být využito také u nemocných, u nichž je použití klasické farmakologie pro dané onemocnění obtížné. Buď z důvodu stavu pacienta nebo z ohledem na jeho nechuť vůči farmakoterapii. Samozřejmě nutno mít na paměti, že polarizované světlo s nízkou energetickou hodnotou přináší výhody při používání v rámci terapie nízkoenergetického světla. Polarizované světlo je jednou z léčebných metod. Nutno tedy mít na paměti, že jako každá terapie musí být doporučována po pečlivé diagnostice onemocnění a fyzikální parametry světla použitého v rámci terapie musí být vůči tomuto onemocnění adekvátní. Rozhodnutí o použití a druhu polarizovaného světla pro daný chorobný proces musí stanovit lékař, rehabilitační pracovník nebo fyzioterapeut. Mějme na paměti, že žádná forma léčby, včetně léčby polarizovaným světlem není lékem na všechno. Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroñ 6

7 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Dr n. med. Ewa Kucharska interní lékař, specialista revmatolog Dr. Ewa Kucharska je lékařem s mnohaletými zkušenostmi, specialistou I. stupně pro vnitřní choroby a II. stupně pro revmatologii. Titul doktora lékařských věd se specializací na vnitřní choroby získala na Lékařské katedře Collegium Medicum Jagellonské univerzity. Je specialistou v oboru organizace a ochrany zdraví, zastává funkci ředitele neveřejného zdravotnického zařízení Vadimed, jehož je spolumajitelkou. Dr. Kucharska se účastní aktivně řady školení a konferencí věnovaných revmatickým onemocněním a osteoporóze a také konferencí věnovaných nejnovějším diagnostickým metodám a rehabilitaci. Založila první poradnu pro léčbu osteoporózy v Krakově. Je autorkou řady vědeckých článků v polských a zahraničních lékařských časopisech. Přednáší o problematice osteoporózy a revmatických onemocnění. Je aktivní členkou Polského revmatologického sdružení a Polského internistického sdružení. Své bohaté lékařské, vědecké a organizační zkušenosti využívá pro rozsáhlou popularizaci lékařské vědy v rámci řady setkání a programu věnovaných zdravotnickým tématům. 7

8 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 8

9 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska interní lékař, specialista revmatolog 1. Léčba lineárně polarizovaným světlem obsah Úvod 11 Vybrané aplikace polarizovaného světla v lékařské praxi 14 Léčíme polarizovaným světlem 19 Každodenní léčba světlem 19 Poznámky 20 Literatura 21

10 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 10

11 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Úvod Léčba lineárně polarizovaným světlem je druhem fototerapie, kdy je využíváno vysoce polarizovaných elektromagnetických vln nízké energie, širokého spektra vln v délkách pokrývajících viditelné světlo a nejbližší infračervenou část spektra (nejčastěji od 500 do 2500 nm). Někdy z důvodu analogie k laseru (LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) je ve vztahu k tomuto druhu světla používán název piler (PILER Polarized Polychromatic Incoherent Low Energy Radiation). Nízkoenergetické polarizované světlo se díky svým vlastnostem může stát bezpečným pokračovatelem biostimulační laseroterapie. Lze samostatně a bezpečně pokračovat v terapii, dokonce v domácích podmínkách. Laserové vlny jsou koherentní (spojité, souvislé), naproti tomu vlny typu piler jsou nespojité, tudíž nekoherentní. Nutno podotknout, že tento parametr v řadě výzkumů je považován za parametr, který nemá klinický význam. To znamená, že polarizované světlo v lampě SOLARIS, z důvodu své bezpečnosti, umožňuje pokračování laserové terapie v domácích podmínkách. Elektromagnetické vlny nemusí být koherentní, aby stimulovaly makrofágy k vylučování mediátorů stimulujících proliferaci fibroblastů1. Připomeňme také, že zařízení pro přenášení širokého rozsahu nekoherentních lineárně polarizova- 11

12 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 12

13 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Podmínky úspěchu biostimulace nízkoenergetickým světlem lampy SOLARIS 1. Správná diagnóza onemocnění, které léčíme. 2. Výběr správného místa aplikace světla. 3. Řádný (podle doporučení specialisty) způsob provádění zákroků a, co je nejdůležitější, systematičnost terapie. 4. Správný výběr série zákroků, neboli počtu terapii denně a délky trvání celé terapie. ných vln firmy Medicolux mohou být při použití v rámci terapie mnohem účinnější v situaci, kdy se proces biostimulace buněk odvíjí od přesné léčebné délky vln. Tak tedy čím širší spektrum léčebných vln, tedy 600 až 110 nanometrů, tím lepší zdravotní výsledky, tím více případů účinné protibolestivé, protizánětlivé a biostimulační terapie lékařské rehabilitace. Polarizační lampa, velmi často zaměňována s lampou k léčbě infračervenými vlnami, se řadí k tzv. cold lasers, u nichž lokální zvýšení teploty tkání o 0,1 až 0,5 stupně Celsia má nepatrný terapeutický význam. Nelze zde tedy hovořit o často zaměňovaném s lampami typu sollux tzv. ohřívání tkání. Jiné jsou také indikace a kontraindikace k používání obou metod léčby. Připomínáme, že fototerapie, včetně zákroků s použitím polarizovaného světla, jsou fyzikální terapii schválenou a hrazenou polskou zdravotní pojišťovnou (Narodowy Fundusz Zdrowia) 13

14 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem Vybrané aplikace polarizovaného světla v lékařské praxi I. Působení protibolestivé Jedním ze základních efektů jaké vyvolává léčba polarizovaným světlem, je efekt protibolestivý. Důkladné zkoušky byly v této oblasti provedeny na začátku na biostimulačních laserech, kdy bylo zjištěno, že analgetické účinky elektromagnetického polarizovaného záření s nízkou energií spočívají v: - snížení vodivosti v senzitivních vláknech jejich hyperpolarizací, - změnách vodivosti cholinergických synapsí, - zrychlení katabolizmu serotoninu v serotoninergických synapsích, - stimulace vylučování beta-endorfinu v nervových vláknech a centrálním nervovém systému. Řada vědců zdůrazňuje, že přímé protibolestivé působení záření je blokováno anagonistou opiátů, což je důkazem toho, že stimulace vylučování beta-endorfinů je jedním ze základních analgetických mechanismů léčby lasery 2. V současné době probíhají další intenzivní práce, které zkušenosti laseroterapie aplikují na léčbu polarizovaným světlem nízké energie. Nutno zde podotknout, že největším dílem pro rozvoj poznání tohoto oboru přispěla japonská a ruská škola 3. 14

15 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 II. Působení protizánětlivé Dalším efektem působení polarizovaného světla je jeho protizánětlivý vliv. Zánětlivý proces je jedním z doprovodných jevů většiny onemocnění, kterými trpíme. Lékař provádějící léčbu musí v rámci terapie rozhodnout, zda je zánětlivý stav následkem nějakého chorobného procesu nebo zda dlouhotrvající zánětlivý stav je hlavní příčinou choroby. Expozice malé plochy těla vůči polarizovanému světlu vede k rychlému snížení koncentrace prozánětlivých faktorů v krevním séru: TNF-alfa (Tumor Necrosis Factor), IL-6 (Interleukin) a IFN-gamma (Interferon) a současnému růstu koncentrace protizánětlivých faktorů: IL-10 zda TGF-betal (Transforming Growth Factor). Podobný efekt, jako je výše uvedený, byl získán po expozici krve In vitro4. III. Působení regenerační Třetím efektem působení polarizovaného světla je mimořádně silný regenerační vliv na tkáně. Tento efekt lze nejčastěji pozorovat u léčby obtížně se hojících ran. A co důležité, právě o hojení tkání jde při léčbě hlouběji umístěných orgánů, což ze zřejmých důvodů je obtížněji postřehnutelné. Zde nemá význam hloubka pronikání světla pod kůži. Mechanismem, který vysvětluje hluboké hojení tkání je tzv. receptorověspouštěcí efekt. vzniklá v důsledku nedokrevnosti nebo infekce tkání. V případě úrazových ran rozlišujeme rány řezné, bodné, střelné, pohmožděniny, rány tržné a kousance. Poškození kůže a pokožky je často doprovázeno poškození hlouběji umístěných tkání (fascií, svalů, cév, nervů, kostí, kloubů) nebo také poškozením kožních útvarů, jako jsou nehty. Přítomnost těchto dodatečných poškození má značný význam pro proces hojení ran. Úraz menší intenzity může poškodit pouze povrchovou část kůže, v těchto případech hovoříme o odřené pokožce. Rána způsobena ostrým předmětem, např. nožem, má rovné hrany. Podkožní tkáň může být pak také proříznutá. Někdy dochází k poškození hlouběji umístěných struktur. Nedojde-li k vážnější infekci, je povrchová řezná rána, která se hojí nejlépe. Je tomu tak, protože tkáně sousedící s ránou nejsou poškozené. Pohmožděniny vznikají v důsledku působení tupého předmětu. Kromě přetržení kontinuity kůže dochází k pohmoždění tkání přilehajících k ráně. Pohmoždění tkáně podléhají nekrózám, mrtvé tkáně musí být pohlceny a vyplněny zacelující tkání (jizvou). Proces hojení takovéto rány je dlouhý a ohrožený infekcemi. Tržné rány se také hojí hůře, z podobných důvodů, jako u pohmožděnin. Rána je poškození kontinuity kůže a často také hlubších tkání v důsledku úrazu. Existují druhy ran, které vznikají v důsledku jiných chorobných procesů. Například vředovitost křečových žil, trofická vředovitost (proleženina), neuropatická vředovitost nebo také rána 15

16 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem Fáze hojení ran Čisté chirurgické rány a čerstvé poúrazové rány se hojí bezprostředním uzavřením, podpořeným obvykle použitím chirurgických stehů. Jedná se o hojení rychlosrůstem. U ran se značným úbytkem tkání nebo rozsáhlých odleženin či vředovitosti je přitažení okrajů rány nemožné nebo nežádoucí. Procesy v tkáních jsou v průběhu hojení stejné jako u ran hojících se přímo, ale doba hojení je značně delší. Úbytek tkání vyplňuje granulační tkáň, na kterou se natáhne pokožka a vytvoří se jizva. Hojení ran rychlosrůstem Hojení ran granulováním Hojení ran strupem Proces hojení ran probíhá ve třech zásadních fázích 1 fáze čištění (vylučování) 2 fáze proliferace (granulování) 3 fáze tvorby pokožky (epitelizace) 1. Fáze čištění (vylučování) Doba trvání této fáze může být delší u infikovaných ran. Po zastavení krvácení buňky přítomné v ložisku rány, vylučují chemické mediátory podmiňující nastartování zánětlivé reakce. V důsledku zvýšeného průtoku krve v oblasti rány dochází v těchto místech k otoku, zarudnutí a zvýšenému zahřívání tkání. Lepší propustnost stěn vlásečnic umožňuje pronikání buněk fagocytujících z krve do ložiska rány. Zlepšení reologických parametrů vlivem světla, popisované na základě zkoušek, sugeruje možnost využití ozařování polarizovaným světlem již v počáteční fázi hojení ran. Úkolem fagocytujících buněk je ničení mikroorganismů a cizorodých těles a rozklad mrtvých buněk v oblasti poškození. Neutrofilní leukocyty jsou prvními buňkami tohoto typu objevující se v ráně, po nich migrují monocyty, které se v důsledku aktivace mění na makrofágy. Právě makrofágy jsou v největší míře odpovědné za procesy fagocytózy probíhající v ráně. Jejich úkolem je pohlcovat veškeré cizí částice a následně je ničit s použitím proteolitických enzymů. V důsledku značné kontaminace rány vzniká ropný výměšek jako pozůstatek fagocytárních buněk rozkládajících se po fagocytóze. Současně makrofágy uvolňují řadu dalších látek odpovědných za řádnou imunologickou odpověď, prostaglandinu odpovědného za udržení zánětlivého stavu a také růstových faktorů, které stimulují dělení buněk endotelu a podmiňují růst nových cév. Zavedení terapie polarizovaným světlem v této fázi hojení působí na výše uvedené obnovné procesy aktivačně. Již v 1. polovině 20. století byl prokázán pozitivní vliv fototerapie na procesy fagocytózy. Již dříve popsané pokusy potvrzují vliv lineárně polarizovaného světla na obranné schopnosti organizmu, mezi jinými v podobě 16

17 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 mobilizace a růstu aktivity buněk odpovědných za imunologickou reakci. Je známo, že v akutní zánětlivé fázi není doporučeno používání opatření a terapeutických úkonů způsobujících přehřátí nebo dokonce ohřátí zanícené oblasti. Nepatrné termické účiny zákroků s použitím nízkoenergetického světla jsou dodatečnou předností této formy terapie. Terapie viditelným polychromatickým polarizovaným světlem je jedním z mála fyzioterapeutických zákroků, které lze používat ve fázi akutního zánětu. Veškeré výše popsané argumenty hovoří pro smysluplnost využívání terapie viditelným polychromatickým polarizovaným světlem již v první fází hojení ran, protože řetězec reakcí spouštění v této fázi podmiňuje řádný a účinný průběh další proliferační fáze. 2. Fáze proliferace (granulování) Tvorba nových cév zrychluje buněčné dělení díky zvýšenému zásobování výživných látek a kyslíku do ložiska rány. Fibroblasty migrují v důsledku působení chemotaktických faktorů směrem k ráně a podléhají rychlému dělení. V důsledku tohoto procesu dochází ke vzniku granulační tkáně, která způsobuje, že hojící se rána má charakteristickou lesklou červenou barvou. kožní buňky (keratynocity) nebo endoteliální buňky. Dodatečně stimulované makrofágy způsobují uvolňování důležitých biologických růstových hormonů, které organismus vytváří intenzivněji v období hojení ran. Shrneme-li, můžeme říci, že makrofágy stimulované polarizovaným světlem vyvolávají kaskádu regulačních procesů, díky nímž se rána hojí účinněji a bez komplikací. Poslední fází hojení, po uzavření rány granulační tkání, je uzavření rány vytvořením pokožky. 3. Fáze tvorby pokožky (epitelizace) Epitelizace je procesem spočívajícím v potažení povrchu rány buňkami pokožky. Tyto buňky putují od okrajů kožního úbytku nebo v případě povrchových ran, jako jsou odřeniny nebo menší proleženiny, z ostrůvků pokožky zachovaných kolem vlasových váčků. Současně se fibroblasty, nacházející se v okolí rány, transformují vytvářením smrštivých myofibril v cytoplazmě, na myofibroblasty. Tyto vysoce specializované buňky vytvářejí kolem rány mřížku, která během svého smršťování přitahuje okraje rány k sobě. Podobně jako v předchozích fázích čištění a proliferace vyvolává ošetření polarizovaným světlem pozitivní, stimulační efekt. Použití terapie polarizovaným světlem v této fázi procesu hojení stimuluje makrofágy a růst proliferace fibroblastů, což má klíčový význam v celém procesu obnovy tkání. Polarizované světlo z jedné strany stimuluje granulocyty k účinnějšímu čištění rány, z druhé naopak stimuluje uvolňování důležitých mediátorů, které jsou nezbytné k procesu obnovy poškozených tkáňových struktur. Mediátory (cytokiny) kontrolují proliferaci a řádné fungování mnoha buněk, jako jsou například uváděné fibroblasty, 17

18 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem FAKTOR POŠKOZUJÍCÍ FIBROBLASTY, TUKOVÉ BUŇKY, MAKROFÁGY ZDRAVÁ BUŇKA POŠKOZENÁ TKÁŇ Nárůst zájmu o oxid dusnatý můžeme zaznamenat po udělení skupině výzkumníků (R. Furchgott, L. Ignarro, F Murad) Nobelovy ceny v oblasti fyziologie a medicíny v roce 1998; tito vědci zjistili, jak významnou úlohu zastávají částice oxidu dusnatého (NO) při odesílání signálů v organismu. Alfred Nobel, zakladatel slavné ceny, předávané každoročně za nejvýznamnější objevy v různých oborech, byl vynálezcem dynamitu vyráběného na bázi nitroglycerínu. Dnes, nitroglycerín v podobě oxidu dusnatého (NO), produkovaného v tkáních organizmu, slouží zdraví. POLARIZOVANÉ SVĚTLO, SYNTÉZA KOLAGENU PŘESTAVBA RÁNY A JEJÍ HOJENÍ Hypotetické schéma vlivu elektromagnetické vlny polarizovaného světla na proces hojení ran po úrazech IV. Působení na uvolňování oxidu dusnatého (NO) Čtvrtým účinkem působení polarizovaného světla je jeho vliv na uvolňování oxidu dusnatého z tkání. První zkoušky zaměřené na vylučování oxidu dus, natého pod vlivem světla v lidském organismu prokázaly, že v oblasti ovlivněné působením červeného světla nebo nejbližšího infračerveného, dochází k vylučování oxidu dus- natého (NO) a že se tohoto procesu účastní krevní buňky. Další zprávy popisují, že oxid dusnatý produkují buňky endotelu cév a k jeho šíření dochází prostřednictvím buněk hladkých svalů cév. Ochabnutí cévních stěn a polevení cévní křečovitosti je nejvýznamnějším účinkem působení NO. Mimo ochranu srdečního svalu proti infarktu a regulací tepenného tlaku, má oxid dusnatý široký rozsah jiných příznivých účinků v celém lidském organismu. Stačí uvést, že je jednou z látek zlepšujících proces vývoje mozku, učení se a paměti. Vystavíme-li působení světla s vlnovými délkami např nanometrů 5 libovolný terapeutický bod na našem těle, přispíváme na posílení této dobročinné látky v našem těle, neboť expozicí jakéhokoliv bodu vystavujeme působení světla také cévy. Z výše uvedených úvah vyplývá jednoduchý závěr: chceme-li působit preventivně, cíleně podpořit funkce organismu a snížit riziko určitých onemocnění, nutno exponovat místa výskytu velkých cév, neboli dálnic našeho organizmu, kterými probíhá specifický transport léčebných impulzů k nejvzdálenějším oblastem těla 6. 18

19 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Léčíme polarizovaným světlem Další části této příručky představují přehled poznatků o různých onemocněních a jejich příznaků, především příkladů použití polarizovaného světla při jejich léčbě. Tyto informace mohou být přínosnými pro rozhodování kompetentních osob v medicíně. Každodenní léčba světlem polarizované světlo zbavené UV záření poskytuje, umožňuje řadě uživatelů uchovat krásnou, mladou a zdravou pleť řadu let. Shrneme-li: polarizační lampa představuje nejenom profesionální pomoc v rámci terapií v nemocnicích a ambulancích. Fototerapie představuje také každodenní pomoc pro terapie v našich domácnostech. Můžeme to mít na paměti v době, kdy lékařská dostupnost se nezvyšuje a ceny lékařských služeb neustále rostou. V dalších, samostatných kapitolách tohoto poradce jsou uvedeny příklady použití polarizovaného světla při léčbě bolesti a zánětů, hojení tkání a ostatní použití například ve sportovní medicíně, dermatologii, kosmetice a při každodenních drobných úrazech a potížích. Stále probíhá výzkum zaměřený na rozšiřování rozsahu použití polarizovaného světla v léčbě a zdravotní prevenci. Můžeme tedy našim čtenářům slíbit, že tato publikace bude postupně aktualizována novými objevy v tomto oboru. V každodenním rodinném, domácím životě se často stávají případy neduhů a úrazů, se kterými se snažíme si poradit. Příkladem mohou být jarní nebo zimní nachlazení, drobná zranění, například odřená kolena našich dětí nebo odřeniny a puchýře na chodidlech způsobené novou obuví, dřevěná tříska zaražená při práci v dílně, ekzém na tváři vzniklý přesně v den, kdy večer máme mít společenské setkání a mnoho, mnoho dalších. Protibolestivé, protizánětlivé a hojivé působení polarizovaného světlo může mít v těchto situacích také své uplatnění. Pohmožděné koleno po ozáření bolí méně a poškozená pleť se hojí rychleji a lépe. Nezapomínejme, že polarizované světlo fantasticky podporuje ošetřování a kosmetické úkony. Každodenní využívání dobrodiní, které nám 19

20 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem Poznámky 1 Young S., Bolton P., Dyson M., Harvey W., Oiamantopoulos C.: Macrophage responsiveness to light therapy. Lasers Surg.Med. 1989, 9, Rochkind S., Ouakine G.E.: New trend in neuroscience: low power laser effect on peripheral and central nervous system. Neurological Res., 1992, 14,2-11. Walker J.: Relief from chronic pain by low-power laser irradiation. Neurosci. Lett., 1983,43, Vizi E.S., Mester E, Tisza S., Mester,. A.: Acetylocholine releasing effect on Auerbach s plexus in Guinea Pig ileum. J. Neural. Transmition. 1977, 40, Zhevago N. A., Samoilova K.A.: Pro and anti-inflammatory cytokine content in human peripheral blood after its transcutaneous (in vivo) and direct (in vitro) irradiation with polychromatic visible and infrared light. Photomed Laser Surg. 2006; 24(2): Przybylski J.: Świat³o na NO, Wiedza i ycie 2001, nr 6. 6 Tlen i niektóre inne gazy oddechowe i wolne rodniki tlenowe w medycynie praca zbiorowa, 2004, Wydawnictwo Śl¹sk, ISBN Muneshige H., Toda K., Ma D., Kimura H., Asou T., Ikuta Y.: Antinociceptive effect of linear polarized 0.6 to 1.6 microm irradiation of lumbar sympathetic ganglia in chronic constriction injury rats. J Rehabil Res Dev. 2006; 43(4): Mibu R., Hotokezaka M., Mihara S., Tanaka M.: Results of linearly polarized near-infrared irradiation therapy in patients with intractable anorectal pain, Dis. Colon Rectum Oct; 46(10 Suppl):S50-3. Basford J.R., Sandroni P., Low P. A., Hines S. M., Gehrking J. A., Gehrking T. L.: Effects of linearly polarized microm irradiation on stellate ganglion function in normal subjects and people with complex regional pain (CRPS I), Lasers Surg Med, 32(5): , 2003; Limansky Y. P., Tamarova Z. A., Gulyar S. A.: Suppression of pain by exposure of acupuncture points to polarized light., Pain Res Manag, 11(1): 49-57, 2006; Tamarova Z.A., Lymansky I.P., Huliar S.O.: Comparative testing of analgesia induced by polarized light and analgetics, Tamarova Z.A., Lymansky Y.P., Huliar S.O., Fiziol Zh., 51(2): 57-64,

21 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Literatura 1. Sieroñ, A., Cieślar, G., Adamek, M.: Magnetoterapia i laseroterapia, Śl.A.M, Katowice, Bogacheva O.N., Samoilova K.A., Zhevago N.A., Obolenskaia K.D., Blinova M.I., Kalmykova N.V., Kuzminykh E.V.: Enhancement of fibroblast growth promoting activity of human blood after its irradiation in vivo (transcutaneously) and in vitro with visible and infrared polarized light. Tsitologiia, 46(2): , 2004; 3. Monstrey S., Hoeksema H., Depuydt K., Van Maele G., Van Landuyt K., Blondeel P.: The effect of polarized light on wound healing. In: European Journal of Plastic Surgery Vol. 24, 2002, nr. 8, pp Monstrey S., Hoeksema H., Depuydt K., Van Maele G., Van Landuyt K., Blondeel P.: A conservative approach for deep dermal burn wounds using polarised-light therapy. In: British Journal of Plastic Surgery Vol. 55, 2002, nr. 5, p ; 5. The use of polarised polychromatic non-coherent light alone as a therapy for venous leg ulceration. Medenica L.J., M. Lens (2003), In: Journal of Wound Care Vol. 12, nr. 1, p Wound care. Monstrey, J. Stan, K. Van Landuyt, Ph. N. Blondeel (2000) Hospital Healthcare Europe 2000/2001 The Official HOPE Reference Book, S-55 S Gepolariseerd licht versnelt wondheling. De Boevere, C. (1999) Artsenkrant nr. 1232, 17 december 1999, pag The use of polarised light in the treatment of severely burned patients. Hoeksema, H., S. Monstrey, K. Van Landuyt, Ph. Blondeel, P. Tonnard, A. Verpaele (1998) 10th Congress of the International Society for Burn Injuries, Jerusalem, Israel, November 1-6, Penetration of polarized light through skin. Klitzman, B. (1990); Behandlung des Ulcus cruris mit polarisiertem Licht. Stegmann, W. (1985) Phlebologie und Proktologie 14, page The action of visible polarized light on skin diseases. Aronis, E., A. Braziotis, K. Kafouros, N. Pagratis, Th. Papakostas, P. Venetsanos (1992) 18th International Congress of Dermatology, New York, June poster presentation No 25, June The use of polarized light in aesthetic surgery. Colicz MM, Vidojkovicz N, Jovanovicz M, Lazovicz G, Aesthetic Plast Surg, 28(5): The effect of polarized light on fibrinolysis, Mishchenko SV Fiziol Zh, 50(3): Effect of polarized light in the healing process of pressure ulcers, Iordanou P, Baltopoulos G, Giannakopoulou M, Bellou P, Ktenas E, Int J Nurs Pract, 8(1): ; 14. Clinical efficacy of alprostan in combination with Bioptron-II rays and iruxol-miramistin in the treatment of the diabetic foot complicated by atherosclerosis, Tomashuk IP, Tomashuk II, Klin Khir, (8): Effect of PILER light therapy on wound healing in patients operated due to stomach carcinoma. Simic A, Stojakov D, Sabljak P, Jekic M, Bjelovic M, Pesko P, Proceedings of the 3-rd International Gastric Cancer Congress, Soeul Korea, April, 1999, Kim J.P. Min J. S. Mok Y.J. (eds), Monduzzi Editore Sp. A Bologna (Italy) ; , Use of polarised light as a method of pressure ulcer prevention in an adult intensive care unit: Verbelen J. J. Wound Care, 16(4):

22

23 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 2 2. Léčba lineárně polarizovaným světlem obsah Proč je lampa SOLARIS výjimečná 26 Zkrácený popis přístroje určeného k terapii polarizovaným světlem typu SOLARIS 28 Způsob provádění terapie s použitím lampy SOLARIS 30 Kontraindikace k léčbě polarizovaným světlem 32 Certifikáty, posudky, vyznamenání 33 23

24 Lampa SOLARIS polský polarizátor světla 24

25 m e d i c o l u x p oř ír ra ud čn ki k a 2 Jsme velmi hrdí na to, že můžeme našim zákazníkům předat k používání důkladně dopracované lékařské zařízení určené k terapii polarizovaným světlem.. Od roku 1998 se firma Medicolux specializuje na vývoj a distribuci, a od ledna 2007 také na výrobu polarizátorů elektromagnetických vln ve spektrálním rozsahu viditelného světla a navazující infračervené oblasti. Zařízení SO- LARIS získalo prestižní ocenění na Veletrhu rehabilitačního zařízení v Lodži v roce 2007 v prvním roce své přítomnosti na lékařském trhu. Lampa SOLARIS nejnovější zařízení k terapii polarizovaným světlem je výsledkem osmileté práce týmu firmy Medicolux. Zařízení vzniklo díky zkušenostem a angažovanosti nejenom firmy Medicolux, ale také díky významných polských inženýrů, lékařů a fyzioterapeutů. 25

26 Lampa SOLARIS polský polarizátor světla Proč je lampa SOLARIS výjimečná? Odpověď na tuto otázku najdete v níže uvedených informacích, avšak nejlepší a nejpříjemnější je k tomuto pochopení dospět pravidelným používáním přístroje. Nic vás totiž nepovzbudí tolik, jako dobré sebevědomí a ustupující potíže. Nový, revoluční produkt Mnohaleté zkušenosti a poznatky, tvar, vnitřek a způsob použití jsou přizpůsobeny potřebám nám nejdůležitějším lidem našim zákazníkům. Nový způsob polarizace vln umožňuje dosáhnout nejvyššího stupně polarizace světla prakticky bez ztrát energie. Díky tomu se přístroj vyznačuje vysokou efektivitou a terapeutickou účinností, přičemž doba aplikace optimální dávky světla byla zkrácena na čtyři minuty. Přesně přizpůsobený rozsah léčebných vlnových délek přináší dokonalé léčebné účinky u mnoha neduhů při použití jediného přístroje, bez nutnosti změny parametrů světla oproti nízkoenergetickým laserům nebo zařízením emitujícím léčebné magnetické pole, kde jednotlivé prvky terapie musí být voleny v závislosti na druhu onemocnění. Technologicky pokročilý způsob ovládání činnosti přístroje. SOLARIS je jediným přístrojem na trhu s ovládacím programovým vybavením. Přesný provoz lampy, a 26

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012. Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO!

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012. Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO! ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012 Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO! Konference Odborná konference 14. 4. 2012 hotel Gustav Mahler, Jihlava Odborná konference

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

TESLAgraph. Metodické doporučení

TESLAgraph. Metodické doporučení TESLAgraph Metodické doporučení Metodická doporučení POUŽITÍ HARDWARE-SOFTWARE KOMPLEXU TESLAGRAPH KE STANOVENÍ HLADINY STRESU A ORIENTAČNÍMU HODNOCENÍ ADAPTABILITY ORGANISMU Standardy měření a fyziologická

Více

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM Iva Frolková Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Cílem práce je literární průzkum výskytu varixů, jakožto problému současnosti jak z hlediska dermatologického, tak kosmetického.

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE

Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE Návod k obsluze (Uživatelský manuál) Přístroj pro distanční elektroterapii, typové označení: VAS 07 edice BETTER FUTURE Zjednodušená varianta - SIMPLY VERSION Přístroj je dle Přílohy č. 9, kap. II, odst.

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

L ék ař sk ý magazín. 3. ročník, prosinec 2009, 45,- Kč. Chutná. hezky jihočesky... JAK. na chronické bolesti. FitVibe.

L ék ař sk ý magazín. 3. ročník, prosinec 2009, 45,- Kč. Chutná. hezky jihočesky... JAK. na chronické bolesti. FitVibe. B.O.D.Y. L ék ař sk ý magazín 3. ročník, prosinec 2009, 45,- Kč Chutná hezky jihočesky... JAK na chronické bolesti FitVibe Jindřichův Hradec LUXURY SPA & WELLNESS HOTEL enjoy the difference - první holistický

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ TERMÍNY ODPOLEDNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍ PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A MAGISTRY PODZIM 2013: BRNO Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 čtvrtek

Více

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám.

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám. KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET www.bojujemeprotirakovine.cz NOVINKY Infuzní terapie vitamínem C v onkologii ZDRAVÍ Nádory hlavy a krku - prevence i u mladších ročníků FOTO: AVON AVON Pochod proti

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR Materiály z 50. semináře odborné skupiny pro spolehlivost Praha. únor 2013 OBSAH Identifikace

Více

Pomocník ICT koordinátorů z Brna

Pomocník ICT koordinátorů z Brna 20. 4. 2015 Angličtina pro ICT Pomocník Pomocník ICT koordinátorů z Brna Domů Odkazy» Informace pro nás» 1. semestr» 2. semestr» Úkoly Angličtina pro ICT Angličtina pro ICT Většina lidí si při představě

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková Kvalita života žen s onkologickým onemocněním Eva Černáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou

Více

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV Kurz pro aktivisty v oblasti léčby HIV/AIDS Oddíly 1-8: základní informace o HIV Imunitní systém a počet CD4 Virologie, HIV a virová nálož Úvod do antiretrovirové léčby Nežádoucí účinky léčby Oportunní

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více