Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Lidi se k sobě chovi sušně, S nobesou, Měi se dobře, žii v bohté zemi, vedi je poitici s chrkterem, Tk si dnes předstvujeme první repubiku, tk uhzeně ji popisuje i stejnojmenný seriá, Historik Jrosv Šebek vruje, že jde o FALŠÝ mýrus, Žeby se vám v té době žítnechtěo, Foto ČTK ReproI knih N4é dějiny českosovenské 1867-' Zdeněk Kárník (nk dteství Dokořán) Vznik ČsR. Veká sáv v centru Prhy roku Pvč - symbo měst. Bydení jko zteevizního seriáu Byjednou jeden dům. Žít během krize ve městě e neby výhr. Vesnická dřn. Hvně n Podkrptské Rusi byy podminky n venkově drsnější než v Čechách. Rozdí by propstný. Četník, to by pán. Jeden meziváečných symboů. Autorit pívoíepubikových poicistů by vyšší, než je tomu u mužův uniformě dnes. z i ušmudná první repubk t-uxáš HRott žóý pátek si víc než miion diváků zpíná teevizi, by se pokochi náwtem do doby nevinnosti. Do vymydených kuis, z kterými tušíme OdřichNového, T. G. Msryk nezkřivenou páteř národ, ktený n sebe moh býtještě hrdý. V kurzu je První repubik. Seriá, kteqi popisuje stejnojmennou éru mezi dvěm světo^ý- mi vákmi. Ae byo to tdy mezi ety oprvdu tk, jk si rádi předstvujeme?,,jisté je, že z tohoto seriáu se o skutečnéprvní repubice moc neíozvíme. Jk říká moje mnžek: Je to předevšim hezká kostýmová podívná," tvrdí historik Jrosv Sebek. Váš koeg Edurd Stehík říká, že seriá nám při zkoumání první repubiky nszuje ne jedny, e hned ptery růžovébrýie. Je to tk? souhsím. vůbec tm třeb není zstoupen národnostní otázk, némecký prvek. :NÁám z to, že sku- tečná první repubik by deko věrněji ryíčenťeb v seriáu o Jkubovi skáři z 80.et.. Třebže je čsto oznčován z propgndistický? Něco z toho propgnd je, něco ne. Jsou tm npříkd šikovně uká- zné rozpory mezi Cechy Něm- ci. Je vidět, že sociání probémy vedy k národnostním konfiktům. Amimo jiné že se i komunistmoh stát čenem sudetoněmecké strny. Co Hříšníidé měst pržského? To je tky věrnější odrz reity? Tm spoň nejsou zstíněty meziváečnésociání probémy. Vypoví- djícíjsou i Četnickéhumoresky, ni ty se nebojí ušmudnéminuosti. Zto seriá První repubik je vstně stejný jko nše zkořeněná iuze o této době. Nčnčná, nobesní imonád. Přitom to žádná imonád neby! Kdyby no, tk proč by v roce 938 dopd tk šptně? A proč by n ni v roce 1945 nikdo nechtě nvzovt? Není náhod, že demokrcie pd po váce tk sndno. Dnes rádi věříme, že tehdejší demokrcie by ideání. Ze šo o bezprobémo- vou dobu. Ano, byi jsme jednou z nejrozvinutějších zemí svět. Ae sociání sifuce by sožitější, Jk se tedy mě průměrný čověk z první repubiky? Csto ze. Hospodářská krize nepostih zdek jen chudé, trpě i střední třid. Její zástupci nemusei zrovn stát n uici ve frontě n poívku, e vemi čsto přiši o práci, o živnost. Hdověo se už před krizí. Těsně po váce spdy mzdy oproti roku 1913 ž n 38 procent. 15,-16. únor

2 Sokoové. Spou s egionářibyi páteří repubiky, během dvceti et uspořádi čtyři veké sety, Po první světové váce pomáhi zjištovt bezpečný zrod nového státu. Bíd hd, Č5R po roce 1929 ochromi hospodářská krize násedné děnické nepokoje. Demonstrce byy potírány siou, některé končiy trgicky. *:.\] Krá vzduchu. Akrobt Frntišek Vorři n Vtvě. Možná nejromntičtější Novák by popuárníjko popová hvězd. V soutěžích poráže Němce. spvovo třeb i ceé týdny. ze znikých řemese, Dřívíse n vorech NZERcE LOS iko dárek? Skuting. Hnutí podporující ásku k přírodě k vsti, které zznmeno veký boom po prvnísvětové váce. Tké díky symptiím prezident Msryk, Přesto se tu tenkrát žio Iíp než třeb v Rkousku. Po váce strád- ceá Evrop Českosovensko n tom nebyo nejhuř. Oprvdu ze byo právě během krize. Stát nemě proprcovný systém sociání podpory. Mnozí idé pozni skutečný hd. Žii n uicích nebo v děnic- kých kooniích. V nedůstojných podmínkách. Tohe j sou oprvdová ňicátá ét. N přeomu et byo koem miionu nezměstnných. Nezměstnnost by nvíc nerovnoměmě rozožená, veká část idí bez práce pocháze z pohrniči, byi to čsto Němci. Proč? Během krize by nejvíc zsžen zdejší ex- portní prumys - skářství, porceiánová textiní výrob. Německé V KEND 15,-16, únor 20,14 obsti se sty zdrojem sociáního nekidu. Tky národnostního, což se vzhedem k pozdějšímupádu re- pubiky ukázo být osudové. Kde se žio íp - ve městě, nebo n venkově? Ve městě to byo sožitější.n vesnici jste si vždycky mohi obstrt potrviny smovýobou. To se výrzně projevio už během první světové váky - nejvíce tehdy hdově měst, V nich se čověk épe ryži kutumě, jenže co se iká sociáních dopdů, moh venkovu závidět. {.ožná i proto moje bbičk vzpomín: Pokud jste se tehdy nrodi roníkem, nikdo nepochybov, že jko roník i zemřete. Tém

3 Návrhářk Hn Podoská. Kdo nemě její mode, ve spoečnosti nemoh udět dojem. Jejíson sídi v páci Lucern. Novinář Ferdnnd Peroutk. šéfredktor re,vue přítomnost. Jeden z pátečníků,kteří se scházei k debtám u Kr Čpk. Herečk Adin Mndová. Poprvé skutečně zzáři v roce 1933 ve fimu Život je pes, st se sexsymboem 30. et. srovnánídvou ér 10,.5:mionu 212 miionu 71% 1,2% B3 "/" 13,4mitonu :tg2s 850 tisíc 49% Počet idí prcujícíchv zeměděství 33% procento nfbetú strších 10 et 7,4% Počet obyvte Prhy Procento díž!ícíchve městech údjzroku česko údjzroku českosovensko Počet obyvte Herec Vst Burin. Nejpopuárnější herec první repubiky. Před vákou stči ntočit třeb fim C. K. ponímršáek nebo Ducháček to zřídí. Po váce by neprávem nřčen z koborce, 1,2 3: J:1 římskoktoické, $,4 miionu p3 římskoktoické, Počet nezměstnných 738 tisíc* tisíc průměrný ptt děnk 625korun Okorun 2f ž 220 tisíc korun 192: 359tsíe korun 2B 16,90 116,50 Cen mék (1) 1B5 í9ž :18;+t' 20Ě Cen piv (0,5) 1,45 21, prr]měrná dék idského život 58,5 1g37 77'' 2o , , uD oUsD Němci,3,1miionu Romové, 250 tisíc** Voební výsedky komunistů,zoy",1g2g 14,g1% 2013 počet studentů n univerzitě krově v prze Kurz koruny k doru Nejpočetnějšínáboženské vymání Pt posnce 5 83,3tisícekoryn Pht preádent Cen vepřového ms 000 korun (1 kg) porodnost, úmrtnost Hrubý domácí produkt n jednoho obyvtee Největšímenšin 006, 1,2 miionu 211 NeJvětšív}ivoz Némecko21,4% 1934 Německo 31% 207 Největšídovoz Německo19,4% 1934 Némecko 33% o 5 Počet fimových předstvení v kině z rok počet čenůsokóh Počet novin čsopisů - 2 Oficiání údj, odhdy skutečnésituce e uváděy ž'],2 miionu idí bez práce '- Jde en o odhd Fenomén rozhs. od 18. květn 1923, kdy zč ze Kbe vysít Rdiojourn, nst v zemi nová ér. Lidé hti šágry i přenosy sportovních zápsů. 5o Zdroj: Lcn, Hájek: Kdy nám byo nejépe?, Kárník: Mé dějiny českosovenské, Český sttistický úřd, Kubů, Pátek: Ny'ýtus reiit hospodářské vyspěosti ČeskosIovensk mezi světovými Vákmi, ci,gov, medir.cz, Wikipedi,cz Fotbist Frntišek páničk, Meziváečné brnkářské eso, které dovedo českosovenský tým k úžsnémudruhému místu n mistrovství svět V roce Ve jménu kříže. V únoru 1919 vznik český Červený kříž,řešimimo jiné stršnou pndemii špněské chřipky. '5.-'6, únor 20'14

4 Bnkéř Jrosv Preiss (s mnžekou). Jeden z nejvivnějších idí první repubiky, prvděpodobně dokonce čísodvě hned po TGM. ŘediteŽivnobnky tké posnec. -r,:: ť.$í iiů**:. Ir- -.- í{:,":ť Mobiizce, 23. září převrtný okmžik symboizující odhodání bránit prvnírepubiku proti rozpínvému německému ncismu, Mrně, pd nkonec bez boje. přesně tk. ohedně roníků ne- smíme zpomenout, že nejsinější zejmén o to, by měi k dispozici dost potrvy. Měi strch, že bude opět bíd. ce n vesnicích. Proszovt grámí Ptři tedy strch neodmysite- Sociání strch by pmnim ze zákdních pocitu. Druhým by obv části spoečnosti z německého vivu. Třetím pk nštvnost n poitiku, poitickou strnou bývi grárníci. Dokázi mobiizovt své přízniv- c, která vyhovov pěstiteům kompikov export. Agrámí strn s hesem,,venkov jedn rodin" dokone zvád poitický mrketing. Soustředi se jk n veké roníky, tk i n drobné zeměděce, vesnické živnostníky,.. Ae když už jste zmíni vši bbič- ku, rád bych přid, co vprávěi moji prrodiče. Povídejte. Muvii o neustáém pocitu ohroženízák dních životníchjistot. Týko se to první váky. prvni repubiky, druhé váky, do jisté míry i počátků komunistické vády. Ještě v roce 1968 se moji rodiče bái, že z nvze vznikne vák. A stri se ně k životu v první repubice? Ndávi n ni idé stejně jko dnes? Úphě! N poitickou hšteřivost, neschopný prmént. Že se tenkrát poitici k sobě chovi nobesněji? Nprosqi, nesmys. Ae rozdí oproti dnešku v pohedu idi přecejen existov. A zásdni. ČtvrtYm z pocitu, o nichž jsem prve hovoři, bytotž veká národní hrdost. Demokrticgí étos veké části spoečnosti. Něco, pro co pk během druhé světové Spisovte Kre Čpek (vprvo). 5větoznámý humnist, jeho názoru si vážiit. G. Msryk (vevo), Pohřeb TGM. V roce 1937 zemře prezident osvobodite černénebyyjen vjky v uicích, e i budoucnost národ. NzERcE,,. qu THERM prnu Ň i :] 1i,ji-.;. é ffi # # Při on-ine registrci obdržíte vstupenku ktog zdrm WuW.qutherm-pH H Kráobuvi Tomáš Bť. Symbo meziváečné prosperity. Jeho zínský podnik expndov deko z hrnice státu, zved jedinečnémetody řízení výroby. VíKEND únor 20,14 Tém, IMDL: ]

5 j \{! tžémi;kerá v etech ", {, Rokú1919získáno od Německ pnh..heoe\ \ Káové ', Prdubce -!Ý ffi Roku1924,' -J Roku 1923 získáno od Posk.\ í Ťr^ \"} č,,.j ť ".1'"dĎno,rc.. 'i], \ ] i_*. hv 'ť* ^-',, ; Podkrptská Rús Vmperk Prešov _''t-'-* v součástíť eteó 19 Košice! Roku 1922 centr provincií. Měst, kter mě být tké připojen,]1 k Rkousku IRoku odstoupeno 1920 Md'rsku Získáno od Rkousk AR {s _t V* --1 váky mnozí umíri. N to bychom neměi zpomenout. Lidé repubiku r..ními jko svoji, byi n ni hrdí. získáno i Msryk? Cchry bych to přímo nenzýv, e Msryk by ťeb příteem uřednických vád. Twdi, že vádnout se má prosťednictvím odbomíku, Poitické konfikty řeši tímto způsobem. By to všk býostný demokrt. Msryk první repubik, propgndy přédevšímstříení do děníků.jk to s ním byo? Děnické demonstrce byy reáni,.rn důsedkem npité sociání situce. A Historik Jrosv Šebekz Historického ústvu Akdemie věd ČR se změřuje n sociání poitické dějiny první repubiky. státní moc oprvdu čsto zsho- v brutáně, Ne, život v první repubice neby ideání. Mezi sociáními vrstvrni rosto npětí. Vezměte si, že KSČ by v roce 1925 druhou nejsinější poitickou strnou ve státě. Sociání nespokojenost řdu idí rdikizov, přestože tu reitu kždý vním odišně - jiné to byo očim g.rnnziáního profesor, jiné Jenže idé umíri i v českosovensku. Proto je podsttné. bychom si nemovi minuost jednou brvou. K největšímuexcesu došo ve Frývdově, kde zemřeo osm idí, V Duchcově byi roku 193 zstřeeni čtyři idé. V roce se v Rdotíně dokonce stříeo do pruvodu dětí mádeže. N vině byi do jisté míry smozřejmě i cyničti komunističtígitátoři, I v těch epšich čsech se to, ž vád územně spoji Morvu st Sezskem, by omezi viv Něm ců. Idyk to neby ni tenkrát Ano, to je prvd. Řd vádnír optření nesměřov k upevně národnostního kidu. Jink jsme měi poměmě iberání menšin vé zákonodárství. V Evropě jedr z nejepších. Jistě existovy prob my, které vzthy zostřovy. A kr kte4im se tvrdio, že se děá pro Jsem v tomhe optmý. Pnmí repui Iik žt z deko drmtičtější< německou menšinou. Byo během první repubiky období, kdy osvobozené dvdo, Jn werich s Jiřím Voskovcem, spou s hudebním skdteem Jrosvem Ježkem nejvýrznější postvy tehdejší divdení vntgrdy, do ktstror, nové Německé ncionáně sociis- už kvůi soužitíse zmíněnou N Poříčízhynuo téměř pdesát The ér je příkdem, že česk -německá spoupráce by mož Z pár et bohuže převz v N mecku moc Hiter. A to byi rych Máme něco přes dvcet et situce. podporov, Byo toho víc, cojiťio veřejné mínění - pfi zřícenídomu eter věk, muse tické strny. Neby to jednoduchá Veřejné mínění byo pobouřeno. Rd inteektuáů revouční kce v 1, popwé seděi zástup dvou němecqich strn ve vád Msryk? bytostně sociáně cítícíč1oz toho bý vemi rozhořčen. Ministerstvo vnitr zákroky obhjov1o jko rekci n komunistické provokce. Ve F{ivdově se jedno o kci, n nížse podíei če- do děníků? s českosovenskou vádou. německá poitik. Ve veké čár německých obcí působii předevší češtíuředníci. Vád se tohe podc nění snži řešit v roce 193'7, to byo e pozdě, By to Co řík profesor, střední tříd vůbec, když vidě, že se stříí děníku, při qibuchu n doe Neson J Jk n stříení do idí regov pohedem nezměstnného děník. v oseku u Duchcov ztrtio život sto třicet idí. Nicméně je poťeb zdtrznit, že situce v zemích koem nás by čsto horší. V ČSR se t mokrcie po rrrčitou dobu úpně yioučen z mocenského rozhodování. Dospěo to u nich ž k občnské váce. V roce 1927 byo v uicích Vidně během děrrických protestu postříeno přes osmdesát idí. V roce 1934 tm v ozbrojenýchsrážkách zemřeo během pár dní pět stovek idí, Zd si s poitickými čchry to byo v očíchkomunistické od Rumunsk zásfupci evice dosti do vády, ztímco v Rkousku by sociání de- To dnes v tkové míře není. ii i:'! Roku 1921 ffiroku-1924 odstoupeno Md'rsku,* i,i zďáo,že to můžefungovt? se Rozhodně. Jkmie se ve druhé poovině 20. et zepši hospodářská situce, Němečtívoiči tehdy v píevážtévětšině stái z strnmi, které se hásiy ke spoupráci od revouce v roce 1989, přibtižně stejnou dobu trv i první repubik. Mjí ty dvě éry něco spoečného? okoností, jk vninopoiticoých, t mezinárodních. Přece jen bych vrov před tím, že se dnešnísp, ečnost zčiná víc víc porizovt Mě by si uvědomit, co byo z pr ní repubiky do jisté miry známé: : je prospěšnějšíněco sdíet než rozděovt, Chováme se opčn A to je pro nši budoucnost obro, ská 15,-16. únor VÍKEN

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM Váš průvodce na skautské stezce 1 Vážení čtenáři, edice Vůdcovská zkouška vám opět přináší 14 příruček, které se zabývají jednotivými obory vůdcovské zkoušky. Díky vekému

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY knižn novinky 9 10/2012 37 DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY A DÁLE NA STÁNKU: pátek 18. 5. v 11 hod. KOMIKSOVÁ DÍLNA (PRAVÉ

Více

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1.

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mohelnický válečný pomník nechl odhlit o svtodušních svátcích

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4.

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4. ydl Ndce n ochrnu zvířt. Projekt Pes ve městě je relizován s finnčním přispěním hlvního měst prhy mč prh 4. Obsh: Destero soužití lidí psů Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem....................

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Cesta za povoláním... rok 2015

Cesta za povoláním... rok 2015 Cest z povoláním... rok 0 Dobrá rozhodnutí znmenjí správný výsledek NEPA S.R.O., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SHARP PURKYŇOVA, 00 BRNO, TEL.: +0-0,, FAX: +0-0 NEPA PRAHA, REVOLUČNÍ, HOVORČOVICE, 0 MĚŠICE U

Více

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny 6/2012 november december Bulletin informcnej celostnej medicíny Sluch jeho detoxikáci Vitmíny nutnost, lebo biznis? Bktérie Tém mesic Klimktérium úvodník klendář kcí obsh PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY Vitminy

Více

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE ZPRAVODAJ Obce Všemysice registrován u MK ČR pod č. 19860 1 2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE n II. veřejné zasedání Zastupitestva obce Všemysice

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník VI číslo 5 5. říjn 2012 těšínské Informční dvouměsíčník měst Český Těšín LISTY V Konikowě otevřeli truhlu Léto n koulišti Sokojeno bylo téměř 40 tisíc návštěvníků strn 3 Historie: ovodně 1972 Velká

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí Blbec k večeři v Plzni Při srážce s blbcem se může rozsvítit i tzv. inteligentovi. Přesto si raději dvakrát rozmyslete, než někoho prohlá síte za blbce. Může se vám stát, tak ja ko v této bláznivé komedii,

Více

Hvězdy na Střelnici. zaručeně pobaví. Psychotronik Stanislav Brázda radí. Lázně v Kostelci u Zlína. Fejeton - Ptactvo strana 11. strana 11.

Hvězdy na Střelnici. zaručeně pobaví. Psychotronik Stanislav Brázda radí. Lázně v Kostelci u Zlína. Fejeton - Ptactvo strana 11. strana 11. 7. 7. 2014 7 2014 Ročník: 5 Hvězdy na Střelnici Lázně v Kostelci u Zlína strana 9 Psychotronik Stanislav Brázda radí strana 11 Fejeton - Ptactvo strana 11 E mail: redakce@plzenskyrozhled.cz E mail: mnespor@centrum.cz

Více

Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice

Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice JA N Á Č K O VA A K A D E M I E M Ú Z I C K Ý C H U M Ě N Í V BRNĚ D i d e l n í f k u l t A t e l i é r d i d e l n í h o m n ž e r s t í j e i š t n í technologie S t u d i j n í o b o r d i d e l n

Více

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 FENOMÉN Transformace Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 1 Václav Hořejší...... 3... vědecký pracovník AV ČR Karel Janeček...... 26... matematik, podnikatel Jiří Schwarz... 40... ekonom, člen NERV Marek

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

hranice pøedsudky lhostejnost PØES cena 5 Kč ročník I / číslo 1 uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / zima 2004

hranice pøedsudky lhostejnost PØES cena 5 Kč ročník I / číslo 1 uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / zima 2004 PØES hranice pøedsudky lhostejnost ročník I / číslo 1 Slovo na cestu Bezpečí pro uprchlíky... Představujeme: Čečensko V kapkách deště Kolik stojí pevnost Evropa? I část Říci, mě se to netýká, to nechápu

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více