VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby"

Transkript

1 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 60 zpětné vazby Monika Ukázková listopadu 206

2 ÚVOD Tato zpráva je výstupem 60 zpětné vazby, která byla realizována společností TCC online. HODNOCENÉ KOMPETENCE Obecná Osobní přístup Pracovní kompetence Interakce s druhými Manažerská Vedení týmu Strategické řízení Obchodní Prodej/externí klient ŠKÁLA HODNOCENÍ V rámci zpětné vazby byla použita tato škála: Nemohu hodnotit 0 Nesouhlasím Spíše nesouhlasím 2 Spíše souhlasím Souhlasím HODNOTITELÉ HODNOTITELÉ HODNOTILO Podřízený 2 Nadřízený Kolega Napříč výstupní zprávou jsou porovnávány výsledky za a průměrného výsledku za ostatní hodnotitele. Tento průměr je pak označený jako Ostatní. Hodnotitelé se současně mohli vyjádřit, jak hodnocené položky vnímají jako důležité na škále: 2 5 Hodnocený/á se také mohl/a vyjádřit, jak hodnocené položky vnímá jako důležité na škále: 2 5 Hodnoty na škále i jsou - je to pro mne zcela klíčové a zásadní, 2 - Je to pro mne velmi důležité, - Je to pro mne spíše důležité, - Spíše to pro mne není důležité, 5 - není to pro mne důležité. V případě, kdy pro výpočet i nejsou k dispozici žádná data, je místo čísla zobrazen znak:? Tyto hodnoty se ve zprávě dále vypisují jako. 2

3 SROVNÁNÍ SEBEHODNOCENÍ VŮČI OSTATNÍM HODNOTITELŮM DLE ROZDÍLU V HODNOCENÍ V JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍCH SEBEHODNOCENÍ HODNOCENÍ DRUHÝMI rozdíl. Strategické řízení Vedení týmu Pracovní kompetence Osobní přístup Interakce s druhými Prodej/externí klient průměrné hodnocení napříč kompetencemi Hodnoty v tabulce odpovídají průměru za jednotlivé hodnotitele a otázky. V tabulce jsou graficky odlišeny oblasti, ve kterých jste hodnotil/a sám/sama sebe výše než druzí. V případě, kdy je hodnota rozdílu vínově podkreslena, je rozdíl mezi Vaším sebehodnocením a hodnocením druhými výraznější. Sytost podkreslení odpovídá významnosti rozdílu vzhledem k použité škále hodnocení: rozdíl hodnocení je pod 25% hodnotící škály rozdíl hodnocení je mezi 25-50% hodnotící škály rozdíl hodnocení je mezi 50-75% hodnotící škály rozdíl hodnocení je nad 75% hodnotící škály Kromě výsledku hodnocení je v tabulce zobrazena v barevném kolečku i, jakou dané položce přikládá hodnocený a hodnotitelé.

4 SROVNÁNÍ DÍLČÍCH SKUPIN HODNOTITELŮ DLE ROZDÍLŮ V HODNOCENÍ Podřízený Nadřízený Kolega rozpětí Vedení týmu Interakce s druhými Strategické řízení Osobní přístup Pracovní kompetence Prodej/externí klient průměrné hodnocení napříč kompetencemi Symbolem šipky směřující dolů jsou zvýrazněna hodnocení, která mají oproti průměru horší výsledek. Symbolem šipky směřující nahoru jsou zvýrazněna hodnocení s lepším, než průměrným výsledkem. rozdíl hodnocení je pod 25% hodnotící škály rozdíl hodnocení je mezi 25-50% hodnotící škály rozdíl hodnocení je mezi 50-75% hodnotící škály rozdíl hodnocení je nad 75% hodnotící škály

5 PŘEHLED ZA JEDNOTLIVÉ OTÁZKY DLE HODNOCENÍ ZA JEDNOTLIVÉ SKUPINY HODNOTITELŮ PODŘÍZENÝ Zde naleznete přehled za všechny jednotlivé hodnocené položky seřazené od nejlépe hodnocené celkově všemi hodnotiteli. V grafech jsou v tomto pořadí vykreslena data pro následující skupiny hodnotitelů: Podřízený Před klientem vystupuje přesvědčivě a důvěryhodně Zjišťuje potřeby klienta Námitky dokáže využít pro získání klienta Všímá si pozorně toho, "na co klient slyší" a přizpůsobuje tomu vedení obchodního rozhovoru. Na základě signálu klienta přechází od obecné nabídky k diskusi o konkrétním řešení. Setkání s klientem uzavírá domluvou na konkrétních a jasných dalších krocích Nabízí řešení, které zohledňuje potřeby klienta Navazuje kontakt s novými zákazníky Přichází aktivně s nápady a inovacemi Má jasno v tom, čeho a jak chce ve své oblasti dosáhnout Rozvíjí vztahy se zákazníky Zdůrazňuje užitek pro klienta, který plyne ze vzájemné spolupráce či obchodu Cíleně si získává informace z různých zdrojů Je odborník ve svém oboru, dokáže si poradit se všemi pracovními úkoly Ochotně spolupracuje a zapojuje druhé Uvědomuje si finanční dopad svého jednání a rozhodování Zajímá se, jak druzí vnímají jeho/její práci a pracuje na svém rozvoji Podporuje změny dlouhodobě vedoucí ke zlepšením Vysvětluje srozumitelně členům svého týmu, kam a jakými konkrétními kroky firma směřuje Přispívá k fungujícím vztahům a pozitivní atmosféře

6 Úkoly řeší prakticky a realisticky..5 Svou práci koordinuje s ohledem na práci ostatních..5 Klade důraz na co nejlepší výkon lidí ve svém týmu nebo oddělení Své úkoly plní v termínu Ochotně a aktivně sdílí informace Dokáže se snadno a pohotově přizpůsobit novým podmínkám a situacím Své činnosti plánuje, pracuje systematicky Přijímá zodpovědnost za výsledky své práce. Rozhoduje se pohotově a s nadhledem Aktivně se zapojuje do plnění úkolů i nad rámec pracovní náplně Vytváří si svůj vlastní nezávislý pohled na věc..8.0 Zadává druhým úkoly srozumitelně, jednoznačně a pochopitelně Zajímá se o potřeby svých podřízených a poskytuje jim podporu Na situace se dívá koncepčně a s nadhledem Dokáže členy svého týmu nadchnout a získat je pro vysoký výkon Svěřuje členům svého týmu zodpovědnost za úkoly a dává jim prostor pro samostatnou práci I pod tlakem a ve stresu hledá řešení situace Dokáže rozpoznat silné a slabé stránky podřízených a podporuje jejich rozvoj..8.0 Hledá řešení, nikoli problémy. Vidí rizika a řeší je Zajímá se o potřeby svého klienta (interního nebo externího) Uvědomuje si rizika svých rozhodnotí a předchází jim Konstruktivně upozorňuje na věci, se kterými je či není spokojen Řeší s klidem i velmi náročné situace

7 Plní dohody a drží své slovo Navrhuje (internímu nebo externímu) klientovi řešení k jeho maximální spokojenosti. Dokáže druhé získat přesvědčivými argumenty Při vyjednávání respektuje názory druhých a snaží se dosáhnout vzájemné shody. Působí v roli manažera jako autorita a jde svým chováním ostatním příkladem

8 NADŘÍZENÝ Zde naleznete přehled za všechny jednotlivé hodnocené položky seřazené od nejlépe hodnocené celkově všemi hodnotiteli. V grafech jsou v tomto pořadí vykreslena data pro následující skupiny hodnotitelů: Nadřízený Má jasno v tom, čeho a jak chce ve své oblasti dosáhnout Všímá si pozorně toho, "na co klient slyší" a přizpůsobuje tomu vedení obchodního rozhovoru Rozvíjí vztahy se zákazníky Konstruktivně upozorňuje na věci, se kterými je či není spokojen Nabízí řešení, které zohledňuje potřeby klienta Plní dohody a drží své slovo Uvědomuje si finanční dopad svého jednání a rozhodování..8.0 Zajímá se o potřeby svého klienta (interního nebo externího) Navrhuje (internímu nebo externímu) klientovi řešení k jeho maximální spokojenosti. Zjišťuje potřeby klienta Vysvětluje srozumitelně členům svého týmu, kam a jakými konkrétními kroky firma směřuje Aktivně se zapojuje do plnění úkolů i nad rámec pracovní náplně Působí v roli manažera jako autorita a jde svým chováním ostatním příkladem Navazuje kontakt s novými zákazníky Přichází aktivně s nápady a inovacemi Zajímá se, jak druzí vnímají jeho/její práci a pracuje na svém rozvoji Přijímá zodpovědnost za výsledky své práce. Ochotně spolupracuje a zapojuje druhé Na základě signálu klienta přechází od obecné nabídky k diskusi o konkrétním řešení Své úkoly plní v termínu

9 Setkání s klientem uzavírá domluvou na konkrétních a jasných dalších krocích Klade důraz na co nejlepší výkon lidí ve svém týmu nebo oddělení Při vyjednávání respektuje názory druhých a snaží se dosáhnout vzájemné shody. Zdůrazňuje užitek pro klienta, který plyne ze vzájemné spolupráce či obchodu Svou práci koordinuje s ohledem na práci ostatních. Svěřuje členům svého týmu zodpovědnost za úkoly a dává jim prostor pro samostatnou práci Přispívá k fungujícím vztahům a pozitivní atmosféře Před klientem vystupuje přesvědčivě a důvěryhodně Své činnosti plánuje, pracuje systematicky Podporuje změny dlouhodobě vedoucí ke zlepšením Zajímá se o potřeby svých podřízených a poskytuje jim podporu Na situace se dívá koncepčně a s nadhledem Vytváří si svůj vlastní nezávislý pohled na věc..8.0 Rozhoduje se pohotově a s nadhledem Cíleně si získává informace z různých zdrojů Úkoly řeší prakticky a realisticky. Dokáže druhé získat přesvědčivými argumenty Hledá řešení, nikoli problémy. Je odborník ve svém oboru, dokáže si poradit se všemi pracovními úkoly Vidí rizika a řeší je Dokáže členy svého týmu nadchnout a získat je pro vysoký výkon Uvědomuje si rizika svých rozhodnotí a předchází jim Námitky dokáže využít pro získání klienta

10 Dokáže se snadno a pohotově přizpůsobit novým podmínkám a situacím Zadává druhým úkoly srozumitelně, jednoznačně a pochopitelně Ochotně a aktivně sdílí informace Řeší s klidem i velmi náročné situace I pod tlakem a ve stresu hledá řešení situace Dokáže rozpoznat silné a slabé stránky podřízených a podporuje jejich rozvoj

11 KOLEGA Zde naleznete přehled za všechny jednotlivé hodnocené položky seřazené od nejlépe hodnocené celkově všemi hodnotiteli. V grafech jsou v tomto pořadí vykreslena data pro následující skupiny hodnotitelů: Kolega Navrhuje (internímu nebo externímu) klientovi řešení k jeho maximální spokojenosti. Všímá si pozorně toho, "na co klient slyší" a přizpůsobuje tomu vedení obchodního rozhovoru Má jasno v tom, čeho a jak chce ve své oblasti dosáhnout Námitky dokáže využít pro získání klienta Před klientem vystupuje přesvědčivě a důvěryhodně Zajímá se o potřeby svého klienta (interního nebo externího) Nabízí řešení, které zohledňuje potřeby klienta Cíleně si získává informace z různých zdrojů Klade důraz na co nejlepší výkon lidí ve svém týmu nebo oddělení Zjišťuje potřeby klienta Přichází aktivně s nápady a inovacemi Vytváří si svůj vlastní nezávislý pohled na věc..8.0 Zdůrazňuje užitek pro klienta, který plyne ze vzájemné spolupráce či obchodu. Setkání s klientem uzavírá domluvou na konkrétních a jasných dalších krocích. Na základě signálu klienta přechází od obecné nabídky k diskusi o konkrétním řešení Rozvíjí vztahy se zákazníky Přijímá zodpovědnost za výsledky své práce. Dokáže se snadno a pohotově přizpůsobit novým podmínkám a situacím Vidí rizika a řeší je Podporuje změny dlouhodobě vedoucí ke zlepšením

12 Svěřuje členům svého týmu zodpovědnost za úkoly a dává jim prostor pro samostatnou práci Dokáže členy svého týmu nadchnout a získat je pro vysoký výkon Působí v roli manažera jako autorita a jde svým chováním ostatním příkladem Zadává druhým úkoly srozumitelně, jednoznačně a pochopitelně Vysvětluje srozumitelně členům svého týmu, kam a jakými konkrétními kroky firma směřuje Rozhoduje se pohotově a s nadhledem Řeší s klidem i velmi náročné situace Ochotně spolupracuje a zapojuje druhé Dokáže druhé získat přesvědčivými argumenty I pod tlakem a ve stresu hledá řešení situace Zajímá se, jak druzí vnímají jeho/její práci a pracuje na svém rozvoji Aktivně se zapojuje do plnění úkolů i nad rámec pracovní náplně Hledá řešení, nikoli problémy. 2 Při vyjednávání respektuje názory druhých a snaží se dosáhnout vzájemné shody Přispívá k fungujícím vztahům a pozitivní atmosféře Je odborník ve svém oboru, dokáže si poradit se všemi pracovními úkoly Na situace se dívá koncepčně a s nadhledem Konstruktivně upozorňuje na věci, se kterými je či není spokojen Plní dohody a drží své slovo Svou práci koordinuje s ohledem na práci ostatních..67 Navazuje kontakt s novými zákazníky Ochotně a aktivně sdílí informace Své činnosti plánuje, pracuje systematicky

13 Dokáže rozpoznat silné a slabé stránky podřízených a podporuje jejich rozvoj Úkoly řeší prakticky a realisticky.. Uvědomuje si finanční dopad svého jednání a rozhodování Zajímá se o potřeby svých podřízených a poskytuje jim podporu Uvědomuje si rizika svých rozhodnotí a předchází jim Své úkoly plní v termínu

14 HODNOCENÍ DÍLČÍCH PROJEVŮ V RÁMCI SLEDOVANÝCH KOMPETENCÍ V závěrečné části výstupní zprávy naleznete informace o tom, jak jednotliví hodnotitelé hodnotili jednotlivé otázky. Zde se zaměřte mimo jiné na konkrétní oblasti k rozvoji v rámci kompetencí (i v celkově vysoko hodnocené kompetenci se může objevit hůře vnímaná dílčí otázka a naopak). Další zajímavou informací pro Vás může být shoda či naopak rozptyl odpovědí jednotlivých hodnotitelů na dané škále. Můžete např. vidět, zda průměrná hodnota znamená, že Vás všichni hodnotili stejně, tedy, anebo zda např. část lidí volila hodnotu 2 a část naopak. Tyto detaily Vám pak mohou pomoci lépe zvolit priority a témata pro Váš další rozvoj i si stanovit konkrétní cíle. PLNÍ DOHODY A DRŽÍ SVÉ SLOVO. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený AKTIVNĚ SE ZAPOJUJE DO PLNĚNÍ ÚKOLŮ I NAD RÁMEC PRACOVNÍ NÁPLNĚ. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený

15 DOKÁŽE SE SNADNO A POHOTOVĚ PŘIZPŮSOBIT NOVÝM PODMÍNKÁM A SITUACÍM. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený PŘICHÁZÍ AKTIVNĚ S NÁPADY A INOVACEMI. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega 0 0 Nadřízený Podřízený ZAJÍMÁ SE, JAK DRUZÍ VNÍMAJÍ JEHO/JEJÍ PRÁCI A PRACUJE NA SVÉM ROZVOJI. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený

16 ŘEŠÍ S KLIDEM I VELMI NÁROČNÉ SITUACE. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený I POD TLAKEM A VE STRESU HLEDÁ ŘEŠENÍ SITUACE. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený VYTVÁŘÍ SI SVŮJ VLASTNÍ NEZÁVISLÝ POHLED NA VĚC. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený

17 SVÉ ČINNOSTI PLÁNUJE, PRACUJE SYSTEMATICKY. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený SVOU PRÁCI KOORDINUJE S OHLEDEM NA PRÁCI OSTATNÍCH. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele:.8 Kolega Nadřízený Podřízený SVÉ ÚKOLY PLNÍ V TERMÍNU. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený

18 CÍLENĚ SI ZÍSKÁVÁ INFORMACE Z RŮZNÝCH ZDROJŮ. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený HLEDÁ ŘEŠENÍ, NIKOLI PROBLÉMY. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele:.8 Kolega 0 0 Nadřízený PŘIJÍMÁ ZODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: 2. Kolega Nadřízený

19 VIDÍ RIZIKA A ŘEŠÍ JE. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený NA SITUACE SE DÍVÁ KONCEPČNĚ A S NADHLEDEM. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený ÚKOLY ŘEŠÍ PRAKTICKY A REALISTICKY. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele:.67 Kolega Nadřízený Podřízený

20 JE ODBORNÍK VE SVÉM OBORU, DOKÁŽE SI PORADIT SE VŠEMI PRACOVNÍMI ÚKOLY. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega 0 0 Nadřízený Podřízený OCHOTNĚ A AKTIVNĚ SDÍLÍ INFORMACE. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený DOKÁŽE DRUHÉ ZÍSKAT PŘESVĚDČIVÝMI ARGUMENTY. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený

21 PŘI VYJEDNÁVÁNÍ RESPEKTUJE NÁZORY DRUHÝCH A SNAŽÍ SE DOSÁHNOUT VZÁJEMNÉ SHODY. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega 0 0 Nadřízený ZAJÍMÁ SE O POTŘEBY SVÉHO KLIENTA (INTERNÍHO NEBO ETERNÍHO). průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený NAVRHUJE (INTERNÍMU NEBO ETERNÍMU) KLIENTOVI ŘEŠENÍ K JEHO MAIMÁLNÍ SPOKOJENOSTI. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: 2.8 Kolega Nadřízený

22 OCHOTNĚ SPOLUPRACUJE A ZAPOJUJE DRUHÉ. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený PŘISPÍVÁ K FUNGUJÍCÍM VZTAHŮM A POZITIVNÍ ATMOSFÉŘE. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega 0 0 Nadřízený Podřízený ZAJÍMÁ SE O POTŘEBY SVÝCH PODŘÍZENÝCH A POSKYTUJE JIM PODPORU. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený

23 SVĚŘUJE ČLENŮM SVÉHO TÝMU ZODPOVĚDNOST ZA ÚKOLY A DÁVÁ JIM PROSTOR PRO SAMOSTATNOU PRÁCI. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený DOKÁŽE ČLENY SVÉHO TÝMU NADCHNOUT A ZÍSKAT JE PRO VYSOKÝ VÝKON. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený ZADÁVÁ DRUHÝM ÚKOLY SROZUMITELNĚ, JEDNOZNAČNĚ A POCHOPITELNĚ. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený

24 KLADE DŮRAZ NA CO NEJLEPŠÍ VÝKON LIDÍ VE SVÉM TÝMU NEBO ODDĚLENÍ. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený KONSTRUKTIVNĚ UPOZORŇUJE NA VĚCI, SE KTERÝMI JE ČI NENÍ SPOKOJEN. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený DOKÁŽE ROZPOZNAT SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY PODŘÍZENÝCH A PODPORUJE JEJICH ROZVOJ. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega 0 0 Nadřízený

25 PŮSOBÍ V ROLI MANAŽERA JAKO AUTORITA A JDE SVÝM CHOVÁNÍM OSTATNÍM PŘÍKLADEM. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený MÁ JASNO V TOM, ČEHO A JAK CHCE VE SVÉ OBLASTI DOSÁHNOUT. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený ROZHODUJE SE POHOTOVĚ A S NADHLEDEM. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený

26 UVĚDOMUJE SI RIZIKA SVÝCH ROZHODNOTÍ A PŘEDCHÁZÍ JIM. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený VYSVĚTLUJE SROZUMITELNĚ ČLENŮM SVÉHO TÝMU, KAM A JAKÝMI KONKRÉTNÍMI KROKY FIRMA SMĚŘUJE. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený UVĚDOMUJE SI FINANČNÍ DOPAD SVÉHO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený

27 PODPORUJE ZMĚNY DLOUHODOBĚ VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍM. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený NAVAZUJE KONTAKT S NOVÝMI ZÁKAZNÍKY. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený PŘED KLIENTEM VYSTUPUJE PŘESVĚDČIVĚ A DŮVĚRYHODNĚ. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený

28 NÁMITKY DOKÁŽE VYUŽÍT PRO ZÍSKÁNÍ KLIENTA. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený ROZVÍJÍ VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený VŠÍMÁ SI POZORNĚ TOHO, "NA CO KLIENT SLYŠÍ" A PŘIZPŮSOBUJE TOMU VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený

29 ZJIŠŤUJE POTŘEBY KLIENTA. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený NABÍZÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ ZOHLEDŇUJE POTŘEBY KLIENTA. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený ZDŮRAZŇUJE UŽITEK PRO KLIENTA, KTERÝ PLYNE ZE VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE ČI OBCHODU. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený

30 NA ZÁKLADĚ SIGNÁLU KLIENTA PŘECHÁZÍ OD OBECNÉ NABÍDKY K DISKUSI O KONKRÉTNÍM ŘEŠENÍ. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený SETKÁNÍ S KLIENTEM UZAVÍRÁ DOMLUVOU NA KONKRÉTNÍCH A JASNÝCH DALŠÍCH KROCÍCH. průměrné hodnocení za všechny hodnotitele: Kolega Nadřízený Podřízený

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 60 zpětné vazby Monika Ukázková monikaukazkova@tcconline.cz. listopadu 06 ÚVOD Tato zpráva je výstupem 60 zpětné vazby, která byla realizována společností TCC

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Jan Hodnocený 360 zpětná vazba

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Jan Hodnocený 360 zpětná vazba VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Jan Hodnocený tcconline@203.5149.cz.49766 360 zpětná vazba KAPITOLY Úvod Jak s výstupem pracovat Hodnocené kompetence Škála hodnocení Hodnotitelé Hodnocení dílčích kompetencí Hodnocení

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA TCC online 360 feedback

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA TCC online 360 feedback www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA TCC online 360 feedback Adéla Líná adela.lina@tcconline.cz 10. listopadu 2015 KAPITOLY Úvod Jak s výstupem pracovat Hodnocené kompetence Škála hodnocení Hodnotitelé Hodnocení

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 60 zpětné vazby Monika Ukázková monikaukazkova@tcconline.cz 0. října 206 KAPITOLY úvod jak s výstupem pracovat hodnocené kompetence škála hodnocení hodnotitelé

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 60 zpětné vazby Monika Ukázková monikaukazkova@tcconline.cz. listopadu 206 ÚVOD Tato zpráva je výstupem 60 zpětné vazby, která byla realizována společností

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby Monika Ukázková monikaukazkova@tcconline.cz 30. října 2016 KAPITOLY úvod jak s výstupem pracovat hodnocené kompetence škála hodnocení hodnotitelé

Více

Vedoucí odboru, vedoucí organizační složky, ředitel MP

Vedoucí odboru, vedoucí organizační složky, ředitel MP Hodnocený: Pracovní pozice hodnoceného: Nadřízený: Pracovní pozice nadřízeného: Kompetenční model: Vedoucí odboru - majetku a investic Vedoucí odboru majetku a investic Tajemník - Tajemnice úřadu Tajemník

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Manažerský styl

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Manažerský styl www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Manažerský styl Mia Brown mia.brown@example.com 18. července 2016 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Manažerský styl QUICK, který mapuje uplatňované manažerské

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Obsah. Obsah. ASSESSMENT s.r.o., Ohradní 1464, Kamenice - Olešovice (Praha - východ)

Obsah. Obsah. ASSESSMENT s.r.o., Ohradní 1464, Kamenice - Olešovice (Praha - východ) Obsah Obsah 1. 2. 3. Co je WT 360? "metoda" 1. K čemu slouží WT 360? "cesta" 2. Co získá klient používáním WT 360? "užitek" 3. Význam WT 360? "efektivita" Úvod 1. Jak číst tuto zprávu? 2. Jak s výstupem

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Statutární město Děčín. Metody hodnocení zaměstnanců

Statutární město Děčín. Metody hodnocení zaměstnanců Statutární město Děčín Metody hodnocení zaměstnanců Potřeba provádění hodnocení (zavedeno v r. 2003) Důvody: - Zásadní redukce počtu zaměstnanců - Provázanost na odměňování - Zkvalitnění práce celého úřadu

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Kariérový kompas 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Kariérový kompas sleduje osm dílčích škál v oblasti pracovní motivace:

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Tým company - sledování rizik

TÝMOVÝ VÝSTUP. Tým company - sledování rizik TÝMOVÝ VÝSTUP Tým company - sledování rizik Týmový profil CÍLOVÁ SKUPINA PRO TÝMOVÝ VÝSTUP ČLENOVÉ SKUPINY: kalna@company.com (Kamila Kalná) licha@company.com (Lucie Lichá) mala@company.com (Eva Malá)

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 462 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Můj přímý nadřízený se mi věnuje

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

KOMPETENČNÍ MODEL KRAJSKÉHO ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE ÚNOR 2011

KOMPETENČNÍ MODEL KRAJSKÉHO ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE ÚNOR 2011 KOMPETENČNÍ MODEL KRAJSKÉHO ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE ÚNOR 2011 Kompetenční model Co je kompetenční model Kompetenční model umožňuje pracovat (sdělovat požadavky, hodnotit, rozvíjet) se zaměstnanci tak,

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Zaměstnanecký průzkum - ukázka - historie VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

STRATEGIE ROZVOJE KANCELÁŘE VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV NA ROKY

STRATEGIE ROZVOJE KANCELÁŘE VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV NA ROKY STRATEGIE ROZVOJE KANCELÁŘE VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV NA ROKY 2016 2021 II Úkolem Kanceláře veřejného ochránce práv (dále jen Kancelář ), je poskytovat ochránci servis a podporu nezbytnou k naplnění poslání,

Více

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 Akční plán

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2017

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2017 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2017 1/115 Obsah Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Modifikace pro předškolní vzdělávání... 18 1 Koncepce

Více

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Tvorba a realizace systémových

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2018 Obsah Modifikace pro předškolní vzdělávání... 20 1 Koncepce a rámec školy... 20 1.1 Mateřská škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 40/72 17.2.2017 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/274 ze dne 10. února 2017, kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Susan Black susan.black@example.com 14. července 2016 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových rolí

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Zdroje stresu

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Zdroje stresu VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Zdroje stresu John Doe john.doe@example.com 18. září 2018 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Zdroje stresu. Dotazník se zaměřuje na zmapování možných zdrojů zátěže (stresory) a

Více

UKÁZKA Z MATERIÁLŮ K PROGRAMU

UKÁZKA Z MATERIÁLŮ K PROGRAMU UKÁZKA Z MATERIÁLŮ K PROGRAMU Není dovoleno používat k jiným účelům FranklinCovey 2018 Kompetence 4 VYTVÁŘEJTE KULTURU ZPĚTNÉ VAZBY Franklin Covey Co. Všechna práva vyhrazena. / 55 KOMPETENCE 4 Kompetence

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2019 Obsah Modifikace pro předškolní vzdělávání... 21 1 Koncepce a rámec školy... 21 1.1 Mateřská škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem umožňuje žákům posoudit sama sebe v souvislosti s nároky na osobnostní vlastnosti zdravotnického pracovníka Autor Jazyk Mgr. Magdaléna Nevařilová Čeština Očekávaný výstup

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

Zpráva o hodnocení pracovníka Ing. Josef Novák. 360 zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení.

Zpráva o hodnocení pracovníka Ing. Josef Novák. 360 zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení. Zpráva o hodnocení pracovníka Ing. Josef Novák 360 zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení. Za období 2011 byl pracovník hodnocen celkem 5 hodnotiteli Souhrnný

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery vzorové řešení hodnotící

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

Metodika rozvojového centra

Metodika rozvojového centra Město Valašské Meziříčí Metodika rozvojového centra Název projektu: Rozvoj Lidských zdrojů na MÚ Valašské Meziříčí Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00071 OBSAH I ROZVOJOVÉ CENTRUM VYMEZENÍ

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Hlavička. Příloha č. 1. Dobrý den,

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Hlavička. Příloha č. 1. Dobrý den, DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Dobrý den, jsem student závěrečného ročníku Fakulty podnikatelské VUT v Brně a pro potřeby diplomové práce zpracovávané pro Vaši firmu se na Vás dovoluji se

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obchodní profil FULL, QUICK, TEST. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku / testu

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obchodní profil FULL, QUICK, TEST. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku / testu UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku / testu Obchodní profil FULL, QUICK, TEST 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU / TESTU Metody souhrnně zahrnuté pod název Obchodní

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

Projekt Učitelem moderně a odborně podpora učitelského vzdělávání na FP TUL, reg. číslo: CZ /0.0/0.0/16_038/

Projekt Učitelem moderně a odborně podpora učitelského vzdělávání na FP TUL, reg. číslo: CZ /0.0/0.0/16_038/ NÁSTROJ PRO SEEHONOENÍ HONOENÍ STUENT N PEGOGIKÉ PRXI V PŘEMĚTU HEMIE Název praxe: Katedra: Jméno studenta: Název školy: Jméno cvičného učitele: Jméno oborového didaktika: Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2016 Schváleno ministryní školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 19. července 2016 Obsah Modifikace pro předškolní vzdělávání... 19 1 Koncepce a rámec

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

Implementace modelu CAF

Implementace modelu CAF 1 Implementace modelu CAF Městský úřad Šumperk 2 Postupné zavádění metod kvality Analýza pracovních míst a lidských zdrojů - 2003 Benchmarking od 2003 CAF společný hodnotící rámec první hodnocení 2006

Více

ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti

ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti Kurz č. 1 Praktický leadership a manager jako coach Praktický leadership a manager jako coach 12 hodin ve 2 školicích dnech / 1 skupina 24 osob / - Seznámení

Více

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Preambule 1. Sociální práce je profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu, sociální rozvoj, řešení problémů v mezilidských vtazích,

Více

STANDARD UČITELE. Učitel a jeho profesní Já

STANDARD UČITELE. Učitel a jeho profesní Já STANDARD UČITELE Učitel a jeho profesní Já Učitel a jeho profesní Já Profesní kompetence, profesní znalosti, sebereflexe a osobnostní a profesní rozvoj Učitel disponuje osobnostními předpoklady a profesními

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Příloha A: Maketa dotazníku Organizational Culture Index (Bridges, 2006)

Příloha A: Maketa dotazníku Organizational Culture Index (Bridges, 2006) 8 PŘÍLOHY Příloha A: Maketa dotazníku Organizational Culture Index (Bridges, 2006) 1. Věnuje organizace více pozornosti požadavkům svých zákazníků, nebo tomu, co dělá nejlépe? Zákazníci 1_2_3_4 Co dělá

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Rozhodovací procesy 3

Rozhodovací procesy 3 Rozhodovací procesy 3 Informace a riziko Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 III rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování Rozhodování

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

MODELOVÁ SITUACE: TELEFONICKÉ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK BANKOVNÍ DŮM KASA

MODELOVÁ SITUACE: TELEFONICKÉ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK BANKOVNÍ DŮM KASA PRACOVNÍ LISTY PRO ASSESSMENT CENTRA MODELOVÁ SITUACE: TELEFONICKÉ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Zjistíte, jak vaši kandidáti zvládnou dodržet dané postupy, zachovat klid a plnit své cíle. Operátor pro vymáhání

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Manažerský styl

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Manažerský styl www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Manažerský styl Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 20. července 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Manažerský styl QUICK, který mapuje uplatňované

Více

3.5. Výchovné a vzdělávací strategie Škola směřuje k naplňování následujících klíčových kompetencí na úrovni školy vymezených v RVP ZV a RVP GV.

3.5. Výchovné a vzdělávací strategie Škola směřuje k naplňování následujících klíčových kompetencí na úrovni školy vymezených v RVP ZV a RVP GV. Převzato a upraveno ze ŠVP Letohradského soukromého gymnázia o. p. s. Komentář: Zpracování části Výchovné a vzdělávací strategie v tabulce je přehledné a odpovídá struktuře ŠVP vymezené v RVP ZV a RVP

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Zavedení hodnocení. na Magistrát města Pardubic

Zavedení hodnocení. na Magistrát města Pardubic Zavedení hodnocení metodou 360 na Magistrát města Pardubic Národní konference kvality ve veřejné správě 10. února 2010, Tábor Mgr. Martin Růžička Tajemník Magistrátu města Pardubic metoda 360 relativně

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 2. POLOLETÍ 2018 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Pravidla hodnocení MÚ Moravská Třebová

Pravidla hodnocení MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla hodnocení MÚ Moravská

Více

Hodnocení znalostí a dovedností v matematice (kreditní systém)

Hodnocení znalostí a dovedností v matematice (kreditní systém) Hodnocení znalostí a dovedností v matematice (kreditní systém) Hodnocení by mělo mít dvě základní funkce informační a motivující. Mělo by podávat obraz o tom, co žák umí, jak intenzívně pracuje, a také

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Assessment/ Development centre Definice pojmu KOMPETENCE KOMPETENCE: Schopnost člověka

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

CLEMENTIA, o.p.s. 8. listopadu 575/ Praha 6

CLEMENTIA, o.p.s. 8. listopadu 575/ Praha 6 Standard: Číslo S.10.1 Pravidla hodnocení pracovníků formou hodnotících pohovorů Charakteristika Standardu: personální standard Platnost: 1.3.2011 Závazné pro: manažery, pracovníky v sociálních Kontrola:

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

Jitka Navrátilová

Jitka Navrátilová Úvod do supervize Jitka Navrátilová 25.2. 2014 Kdo jsme se tu sešli a proč? Kdo jsem? Z jaké jsem organizace/jaké mám zkušenosti se supervizí? Jaký je můj zájem ve vztahu k supervizi? Co bych si odsud

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměstnanců Univerzitní knihovny ZČU v Plzni Leden 017/ Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz I. HLAVNÍ VÝSLEDKY

Více

Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC. Ing. Lenka Švejdarová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC. Ing. Lenka Švejdarová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC Ing. Lenka Švejdarová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC Řízení kvality

Více

Komunikace v jazyce kompetencí Knowledge management. Komunikace a hodnocení pracovníků

Komunikace v jazyce kompetencí Knowledge management. Komunikace a hodnocení pracovníků Efektivní komunikace a vztahy v organizaci 12. listopadu 2008 Program Komunikace v jazyce kompetencí Knowledge management Zvládání konfliktů Vyjednávání Komunikace a hodnocení pracovníků Efektivní komunikace

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Podzimní škola sociální práce. Výstupy z pracovních skupin Mgr. Andrea Tajanovská, DiS. Kvalita a efektivita v sociální práci

Podzimní škola sociální práce. Výstupy z pracovních skupin Mgr. Andrea Tajanovská, DiS. Kvalita a efektivita v sociální práci Podzimní škola sociální práce Výstupy z pracovních skupin Mgr. Andrea Tajanovská, DiS. Kvalita a efektivita v sociální práci Zadání Zamyslete se nad otázkou zjišťování kvality a efektivity v sociální práci.

Více

Profesní portfolio v praxi mateřské školy

Profesní portfolio v praxi mateřské školy Profesní portfolio v praxi mateřské školy Nástroj, jak zkvalitňovat svoji práci a měnit svoje přístupy směrem k individualizaci vzdělávání Hana Schenková Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno 10. 2. 2017, Jihlava

Více