Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů. za rok 2007/2008. textová část: Mgr Hana Košuličová ředitelka školy, Miroslava Myslikovjanová ekonomka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů. za rok 2007/2008. textová část: Mgr Hana Košuličová ředitelka školy, Miroslava Myslikovjanová ekonomka školy"

Transkript

1 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,krnov, příspěvková organizace Jiráskova 1a, Krnov Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007/2008 textová část: ekonomická část: Mgr Hana Košuličová ředitelka školy, Miroslava Myslikovjanová ekonomka školy Výroční zpráva schválena školskou radou Mgr. Kamil Trávníček (předseda školské rady) 1 z 19

2 Část I. Základní údaje o škole Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace sídlo: Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: Indetifikátor zařízení Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava, IČ Ředitel: Mgr. Hana Košuličová Škola sdružuje: 1. Střední odborná škola 2. Domov mládeže 3. Školní jídelny 1. Škola Cílová kapacita školy 753 Kapacita školy je naplněna na 91,5 % své cílové kapacity. Počet žáků klesl ve školním roce 2007/2008 o 2 žáky. Z porovnání demografické projekce patnáctiletých žáků vyplývá pokles řádově deset procent (13,5 %) oproti roku 2004/2005. Demografický vývoj zaznamenává pokles pouze o tři procenta, ale ve statistice patnáctiletých jsou zahrnuti i žáci víceletých gymnázií, kterých v našem region studuje kolem deseti procent. Počty žáků za školu - všechny formy studia Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Žáků na učitele Šk. rok 2006/ / / / / / / / ,64 26,5 12,7 11,48 Počty žáků za školu - denní studium Školní rok Počet žáků celkem Vyjádřeno % 2004/ / , / , / ,78 2 z 19

3 Projekce patnáctiletých Krnov počet % ,97 96,9 97,76 83,62 76,9 75,34 Opava počet % ,19 96,13 91,56 83,44 74,77 72,83 2. Domov mládeže Cílová kapacita 150 Kapacita domova mládeže je naplněna na 72 % své cílové kapacity. Domov mládeže sídlí ve dvou budovách v historickém, památkově chráněném objektu na náměstí Míru 14 a v budově na Hlubčické ulici. V současné době vedení školy hledá řešení pro zlepšení ubytovacích služeb a jejich soulad s hygienickými normami. Zatím se nedaří připravit takový projekt, který by komplexně vyřešil ubytování a stravování a snížil počet spravovaných budov a vyhověl také požadavku optimální vzdálenosti mezi budovami. Šk. rok Počet skupin Celkový počet ubytovaných Počet žáků na skupinu Počet žáků na vychovatele 2006/ / / / / / / / ,6 21,6 20,6 21,6 3. Školní jídelna náměstí Míru / /08 Počet zapsaných strávníků Z toho dospělých a cizích osob žáků celodenně stravovaných Školní jídelna Husovo náměstí / /08 Počet zapsaných strávníků Z toho dospělých a cizích osob žáků celodenně stravovaných 0 0 Datum zařazení školy a školských zařízení do sítě: Změna zařazení: Přechod ke kraji: z 19

4 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku obor vzdělávání M/005 ( ) Předškolní a mimoškolní pedagogika denní forma dálková forma Schváleno MŠMT pod č.j /98-23/231 s účinností od obor vzdělávání M/001 ( ) Veřejnosprávní činnost denní forma Schváleno MŠMT pod č.j /95-23 s účinností od obor vzdělávání M/003 ( ) Sociální péče - pečovatelská činnost denní forma dálková forma Schváleno MŠMT ČR dne , pod čj /97-71 s platností od počínaje 1. ročníkem obor vzdělávání M/004 ( ) Sociální péče - sociálně správní činnost denní forma dálková forma Schváleno MŠMT ČR dne , pod čj /97-71 s platností od počínaje 1. ročníkem obor vzdělávání M/003 ( ) Pedagogické lyceum denní forma Schváleno MŠMT ČR dne , pod č.j /99-23 s platností od počínaje prvním ročníkem obor vzdělávání H/001 ( /00 )Ošetřovatelka denní forma obor vzdělávání M/007 Zdravotnický asistent Schváleno MŠMT po dohodě s MZ dne , pod čj / , s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. denní forma večerní forma dálková forma obor vzdělávání M/005 Zdravotnické lyceum Schváleno MŠMT dne , čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem denní forma 4 z 19

5 Přehled naplněnosti kapacity jednotlivých studijních oborů Kód Studijní obor Počet žáků Cílová kapacita 2006/ / / M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika % M/001 Veřejnosprávní činnost ,5 % M/003 Sociální péče pečovatelská činnost % denní M/004 Sociální péče sociálně správní % denní činnost M/003 Sociální péče pečovatelská činnost % dálkové M/004 Sociální péče sociálně správní % dálkové činnost M/003 Pedagogické lyceum % M/007 Zdravotnický asistent ,8 % denní M/007 Zdravotnický asistent ,6 % dálkové M/007 Zdravotnický asistent ,3 % večerní celková naplněnost školy 92% 91,5% 5 z 19

6 Celkové počty pracovníků: osob/ úvazků Část III. Přehled pracovníků školy 2006/ /08 Pedagogů celkem: 73/61,3 66/58,3 Učitelů 66/54,3 60/52,3 Vychovatelů 7/7 6/6 Nepedagogů celkem: 29/23,35 31/25,35 Ostatní (správní + THP) zaměstnanci školy 18/12,85 18/12,85 Pracovnice školní jídelny 11/10,5 13/12,5 Zaměstnanců celkem: 102/84,65 97/83,65 Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy Kategorie pedagogických pracovníků Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce 6 z 19 Z toho počet hodin dle vyhlášky č. 139/1997 Počet hodin dle vyhlášky č. 139/1997 v % Učitelé ,3 Vychovatelé Škola celkem ,8 Údaje o dosaženém vzdělání a délce pedagogické praxe Nejvyšší dosažené vzdělání Vyučuje předmětům délka pedag. praxe Studuje UP FF Olomouc, učitelství CJR-OBN 26 let OBN CJR PdF Ostrava, učitelství CJN- CJN-ZEM 13 let ZEM pro UP Olomouc, učitelství odborné zdravotnické 27 let odborných zdrav. předmětů předměty UP Olomouc, učitelství odborné zdravotnické 36 let odborných zdrav. předmětů předměty UP Olomouc, učitelství HUV- ČJL - HUV 19 let ČJL pro Střední zdrav. škola, DPS, spec. odborné zdravotnické 32 let studium předměty UP PřF Olomouc, učitel. M-F MAT-FYZ-CJN 23 let pro ,OU FF učitel. CJN UK Praha, učitelství odborných odborné zdravotnické 16 let zdrav. předmětů předměty - PSY UP PřF Olomouc, učitel. BI-TV BIH VES 34 let pro SS Střední zdrav. škola, DPS, spec. odborné zdravotnické 29 let studium předměty UP Olomouc, učitelství odborné zdravotnické 32 let odborných zdrav. předmětů předměty UP PdF Olomouc, učitel. pro PED HUV 5 let SŠ PED HUV UP PdF Olomouc, učitel. CJN- OBN pro ZŠ CJN OBN 5 let

7 Nejvyšší dosažené vzdělání Vyučuje předmětům délka pedag. praxe Studuje UP PdF Olomouc,učitel.BI-TV TEV- BIH 23 let pro UP Olomouc, učitelství odborné zdravotnické 15 let odborných zdrav. předmětů předměty UJEP Brno, učitel. Č-latina pro ČJL PEP 27 let SS AMU Divadelní fakultu Praha dramatická výchova 13 let obor dramatická výchova Střední zdrav. škola, DPS, spec. odborné zdravotnické 32 let studium předměty VŠB EF Ostrava Ekonomie, EKO ÚČE PRA 13 let UP PdF Olomouc DPS UP FF Olomouc, učitel. Č D ČJL DEJ 24 let pro RŠ Krnov, státní zk. Psaní TEA 14 let strojem, VŠE Praha, učitel. TEA UP PřF Olomouc, učitelství CHE - TEV 40 let CHE-TEV UP Olomouc, učitelství odborné zdravotnické 5 let odborných zdrav. předmětů předměty VŠCHT Brno, DPS Olomouc, CJA-IVT 27 let státní zkouška z angličtiny, učitelství IVT MU PřF Brno UP FF Olomouc učitelství CJR- DEJ-OBN-CJR 25 let OBN pro SŠ, OU FF Ostrava učitelství DEJ UP FF Olomouc, učitelství CJA-DEJ 10 let CJA-DEJ Střední zdrav. škola, DPS, spec. odborné zdravotnické 26 let studium předměty UP PdF Olomouc, učitel. Tv- CJN pro , školní management a pedagogika CJN-TEV-PED 23 let UP PdF Olomouc, učitel.hv-č ČJL-HUV 19 let pro Střední zdrav. škola odborné zdravotnické předměty 4 roky UP Olomouc, učitelství zdrav. odborných předmětů UP PřF Olomouc, učitelství TEV-BIO 38 let TEV-BIO Střední zdrav. škola, DPS, spec. odborné zdravotnické 27 let studium předměty MZLU Brno, ekonomická IVT 4 roky informatika UP PřF Olomouc, učitel. M-F MAT-FYZ-VPT 22 let pro UP Olomouc, učitelství odborné zdravotnické 9 let odborných zdrav. předmětů předměty UP PřF Olomouc, učitel. Z-TV ZEM-TEV 37 let pro SS OU FF Ostrava, učitel. VV-Č VYV-ČJL 10 let pro UP FF Olomouc, ped.-psychol. PED-PSY 15 let Gymnázium, státní zkouška CJA 3 roky z CJA JAMU Brno, učitelství drav. výchova dramatická výchova 8 let 7 z 19

8 Nejvyšší dosažené vzdělání Vyučuje předmětům délka pedag. praxe Studuje UP FF Olomouc, učitelství ČJL-DEJ 39 let ČJL-DEJ ČVUT Praha kybernetika a TEV-IVT 5 let výpočetní technika, UK Praha - TEV PdF Ostrava, učitel. VV-Č VYV-ČJL 22 let pro UK Praha, učitelství odbor, PSY-odborné zdrav. 13 let zdrav. předmětů předměty UP PdF Olomouc etopedie odborná praxe 23 let VYV OU PdF Ostrava, učitel. HUV a HUV 9 let sbormistrovství pro SŠ gymnázium a Jazyková škola CJA 5 let J.A.Komenského Bruntál OU PF Ostrava, učitelství MAT-BIO 6 let MAT-BIO OU PdF, učitelství Č HV HUV-ČJL-ODV 24 let UP PřF Olomouc, učitelství MAT-FYZ MAT-FYZ-IVT 41 let důchodový věk absolventi 2006/ /2008 Důchodový věk 10 8 bez způsobilosti / /2008 přijatí absolventi VŠ 1 2 Část IV. Přijímací řízení počet přihlášených v 1. kole počet přijatých celkem 2006/ / / /2008 Předškolní a mimoškolní pedagogika Veřejnosprávní činnost Pedagogické lyceum Sociální péče pečovatelská činnost Sociální péče sociálně správní činnost Zdravotnický asistent denní forma Soc. péče peč. činnost dálkové forma Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium (dálkové) celkem V přijímacím řízení škola využila nabídky testování českého jazyka, obecných studijních předpokladů a cizího jazyka společnosti Scio. Uchazeči dosahují obdobných výsledků jako v minulých letech. Pro zkvalitnění přijímacího řízení jsme se zabývali otázkou, jaká kritéria nám pomohou vybrat nejlepší z uchazečů. Složitost a náročnost přijímacího řízení školu znevýhodňuje mezi ostatními nabídkami. 8 z 19

9 Klasifikace prospěchu a chování 1. denní studium Ročník Počet žáků Prospělo s vyznam. Část V. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Počet žáků s opr. zk. 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/ Celkem Celkem v % 16,6 21, ,3 3,3 1,75 0 5,95 2,56 Studijní výsledky za školu 04/05 05/06 06/07 07/08 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 2. jiné formy studia Ročník Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Počet žáků s opr. zk. 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/ Celkem Celkem v % 30,7 41,1 54,3 41,9 0 5,9 6,14 11, z 19

10 V letošním roce se podařilo zvýšit počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním a snížit počet neúspěšných žáků. Jednak se učitelé věnovali žákům s výraznými studijními problémy a doporučovali i alternativní řešení. Jednak se zlepšuje práce i s nadanými žáky. Velký podíl na zlepšení prospěchu mělo o zlepšení docházky do školy. Školní rok Počet žáků celkem Omluvená absence na žáka Neomluvená absence na žáka 2004/ ,47 1, / ,35 1, / ,01 1, / ,07 1,11 Absence - škola / / / / Omluvená na žáka Neomluvená na žáka Výsledky maturitních zkoušek Výrazně poklesl počet žáků, kteří nekonali maturitní zkoušku v řádném termínu. Většina žáků u maturita uspěla (95%), snížil se počet neúspěšných žáků, nikdo z žáků nepropadl z více než jednoho maturitního předmětu. denní studium Počet žáků celkem Z toho nekonali v řádném termínu Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Šk.rok 2006/ / / / / / / / / / Vyjádření v % 6,6 1,3 33,3 30,6 55,5 65,3 4,4 2,66 10 z 19

11 ,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Z toho nekonali v řádném termínu Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Část VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků Organizátor Počet zúčastněných Cizí jazyky angličtina (celoročně) KVIC Nový Jičín 14 Cizí jazyky angličtina KVIC Nový Jičín 3 Cizí jazyky - němčina SU Opava 4 Hodnocení a sebehodnocení KVIC Nový Jičín 20 ŠVP (pilotní semináře) KVIC Nový Jičín 5 Týmové role Aisis 48 ŠVP motivace KVIC Nový Jičín 25 Pedagogika metody výuky Fakta, v. o.s. 1 Odborné předměty (zdravotnické) 10 Hudební výchova KVIC Nový Jičín 2 CELKEM z 19

12 Zapojení a výsledky školy v soutěžích Část VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Okresní soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo Okresní kolo v ve stolním tenisu 1 Wolkerův Prostějov 1 SOČ 1 Regionální soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo Wolkerův Prostějov 1 Regionální soutěž v psaní na PC 1 1 Národní soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo Hudební festival středních pedagogických škol 1 2 Státní informační politika ve vzdělávání Vedení školy věnuje stálou pozornost zlepšování práce pedagogů i žáků s výpočetní technikou. Pro výuku ICT jsou určeny 2 učebny (30 stanic), škola má jednu učebnu vybavenou 20 stanicemi. Ve dvou učebnách jsou instalovány interaktivní tabule, v 10 učebnách je dataprojektor. Škola má svou vlastní počítačovou síť. Všichni pedagogové mají v rámci svých kabinetů neomezený přístup k PC i k internetu. Přes počítačovou síť mají všichni pedagogové přístup k černobílé i barevné laserové tiskárně a ke skeneru. Pro potřeby výtvarníků byla zakoupena barevná laserová tiskárna, která umožňuje tisk reprezentačních materiálů školy s menšími finančními částkami. V rámci školní sítě funguje i agenda školy Systém agendy pro školy (SaS). Od ledna 2007 byla rodičům přes webové stránky školy zpřístupněna elektronická žákovská knížka. Žáci mají neomezený přístup k internetu na 5 stanicích (umístěných na chodbách a ve studovně). K dispozici je tiskárna a skener na chodbě. Dále došlo k rozšíření internetu na DM na náměstí Míru i na Hlubčickou ulici. Škola má vlastní webové stránky Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky MŠMT ČR udělilo škole akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (platnost do ). Zároveň akreditovalo program Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. Ve školním roce 2007/2008 bylo proškoleno 20 pedagogů. Projekty V rámci mezinárodního projektu etwinningu navázala škola spolupráci s Prešovskou Střední zdravotnickou školou. Kromě výměnných několikadenních pobytů jde především o spolupráci v oblasti odborné činnosti škol. Žákyně naší školy vytvořili terminologický slovník 12 z 19

13 s překlady v němčině, angličtině a slovenštině. Slovenská škola vytvořila prezentaci statutu zdravotního pracovníka. V rámci projektu Adopce na dálku a z podnětů Mgr. Holubové a třídy 4.C (třídní učitelka PhDr. Kusové) adoptovala škola ve spolupráci se Sdružením rodičů šestnáctiletou Noor Namaganda z Ugandy. Nejnižší částka, kterou adoptivní rodič musí poskytnout na rok studia, je 7 tisíc korun. Z těchto prostředků se hradí školní pomůcky, školné, část slouží také na stravu a základní zdravotní péči. Dívku si třída vybrala také proto, že se Noor chce stát učitelkou. Žáci se zapojují jako dobrovolníci při sbírkách Květinkový den, Svátek s Emilem, Píšťalka Škola po druhé organizovala Adaptační kurz pro 1. ročníky. Všichni žáci se účastnili třídenního kurzu a dvě třídy se účastnily týdenního kurzu v Bohušově. Program byl vytvořen ve spolupráci se studenty a vyučujícími katedry rekreologie Ostravské univerzity. Ve spolupráci s lékaři Rychlé záchranné služby vznikl projekt Zachraň (si) život. Jeho cílem je proškolit v pravidelných víkendových akcích krnovské občany v poskytování první pomoci v nejčastějších případech ohrožení života člověka. Tento původní projekt byl rozšířen o akce zaměřené na děti. Během kalendářního roku 2007 se konaly výcvikové programy první pomoci pro děti a mládež. Našich programů se zúčastnilo celkem 137 dětí předškolního věku, 195 žáků základní školy a 209 žáků středních škol. V roce 2008 škola pokračuje v akcích určených dětem. Realizuje je v rámci spolupráce s MŠ a ZŠ bez finanční podpory kraje a města. V projektu Správný rodič šťastné dítě měla škola v plánu realizovat deset interaktivních seminářů pro rodiče a děti předškolního věku. Cílem bylo zprostředkovat rodičům specifické informace o duševním a tělesném zdraví dětí. Základem seminářů byly principy činnostní pedagogiky. Obsah seminářů se zaměřoval na prevenci dětských nemocí, školní zralost, poruchy učení, poruchy řeči, cvičení rodičů s dětmi, pobyt v přírodě, tradice a zvyky v rodině, hru a hračku. Navržená témata vyšla z předběžného průzkumu mezi rodiči krnovských MŠ (60 respondentů). Protože město Krnov nepodpořilo projekt v roce 2008, uskutečnila škola pouze 5 dílen, kterých se pravidelně účastnilo 10 rodičů s dětmi. Dívčí pěvecký sbor Ars Voce V současné době navštěvuje dívčí pěvecký sbor Ars voce ve dvou odděleních (koncertní a přípravný sbor) 80 děvčat, které se chystají na budoucí dráhu pedagogických pracovníků. Potěšitelné je, že členy sboru nejsou jen studentky místní školy, ale i studentky z Ostravy, které pravidelně dojíždí na pěvecké zkoušky, soustředění, koncerty a zájezdy. Sbor je pro všechny příležitostí obohatit si vědomosti a dovednosti získané studiem na naši škole a odbourávat tak při zahraničních zájezdech své jazykové bariéry. Ve školním roce zaznamenal sbor řadu významných úspěchů např. Zlaté pásmo v celorepublikovém klání Hudební festival Významná byla také účast na prestižním mezinárodním festivalu 7 International Youth Chamber Choir Meeting v Německu. Další aktivity Mgr. Nálepová, Ph.D. pracuje jako metodička německého jazyka. Mgr. Nálepová zajišťuje trvalou spolupráci při odborných praxích studentů SU Opava v naší škole. Mgr. Nálepová získala stipendium nadace Bosch Lehreekolleg. Uskutečňuje řadu metodických akcí pro učitele mateřských, základních i středních škol v mediální učebně školy. Jako metodik působí PaedDr. Ladislav Steininger, který připravuje akce pro učitelky MŠ, vychovatelky, učitelky ZŠ v oblasti výtvarné výchovy. PaedDr. Ladislav Steininger, Mgr. Martina Rožanská jsou aktivními členy krnovského volného uskupení výtvarníků a z 19

14 Mgr. Raček působí jako předseda okresní rady Asociace sportovních školních klubů pro okres Bruntál. Mgr. Kamil Horák a Ing. Mikuláš Peths vedou jediný florbalový oddíl v našem regionu, který se účastní oficiální mužské soutěže vedené regionální pobočkou České Florbalové Unie (ČFBU). V našem oddíle hrají tři zaměstnanci a dva studenti SPgŠ a SOŠ Krnov. Našimi členy jsou rovněž studenti ostatních středních škol v Krnově. Tři naši hráči jsou vyškolenými florbalovými rozhodčími licence C. Škola spolupracuje ve svém regionu s ústavy sociální péče, s domovy důchodců a s dětskými domovy ( kulturní vystoupení, výstavy výtvarných prací). Zapojila se do pomoci při organizování řady humanitárních sbírek. Část VIII. Výsledky inspekce provedené Českou školní inspekcí V roce 2007/2008 neprováděla ČŠI inspekci v našem zařízení žádnou inspekční činnost. Část IX. Rozbor hospodaření v roce Závazné ukazatele V průběhu roku 2007 docházelo na základě rozpočtových opatření zřizovatele k úpravě závazných ukazatelů. Poslední úpravou, ze dne , byly naší škole stanoveny tyto závazné ukazatele. Závazný ukazatel 14 z 19 Celkem poskytnuto Kč Celkem použito Kč k ÚZ Prostředky na platy OPP Zákonné sociální poj. a ostatní náklady Přímé ostatní neinvestiční výdaje Celkem ÚZ Účelové prostředky na zabezpečení republikových kol soutěží Hudební festival ÚZ Účelové prostředky Podpora romských žáků středních škol ÚZ Účelové prostředky - SIPVZ ÚZ Program podpory prevence sociál.patolog.jevů- Adaptační pobyty pro 1.ročníky Přímé náklady celkem

15 ÚZ Provozní náklady Z toho prostředky na ICT ÚZ Účelové prostředky - Republikový pohár ve sportovní gymnastice ÚZ Účelové prostředky- Krytí odpisů DHM a DNM Provozní náklady celkem Příspěvek na provoz celkem Odvod do rozpočtu kraje odvod z odpisů Výsledek hospodaření pro rok 2007 byl stanoven 0 tis. Kč. 2. Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. NÁKLADY a) Přímé náklady, mimo účelových prostředků, byly čerpány v souladu s rozpočtem, ve výši Kč ,40 tis. Úspora v odvodech zákonného sociálního pojištění a ostatních zákonných sociálních nákladů, ve výši 106,94 tis. Kč byla plně spotřebována na přímé výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, související cestovné a dokrytí renty vyplácené zaměstnankyni (odškodnění pracovního úrazu, po skočení pracovní neschopnosti) dle 371 ZP ( 195 dřívějšího ZP). Celkové náklady na odškodnění tohoto úrazu byly v roce tis. Kč, z přímého ONIVu bylo na krytí použito 80,69 tis. Kč. Prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků byly použity v souladu s plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků. Realizováno bylo vzdělávání v objemu 107,49 tis. Kč, ostatní vzdělávání pracovníků bylo umožněno v objemu 26,77 tis. Kč. Z účelově poskytnutých prostředků na DVPP v oblasti nových maturit bylo plně využito 5,74 tis. Kč. b) Hlavní závazný ukazatel prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, byl čerpán plně (100%). Porovnáním průměrných platů (ze státního rozpočtu bez OPP) s rokem 2006, je nárůst o 1,54 % u pedagogů, u nepedagogů o 2,12 %, celkové průměrné mzdy o 2,10 %. Z toho nenárokové složky platu mají klesající úroveň celkem o 21,54% proti r. 2006, nepedagogové o 29,33 %, pedagogové o 17,86%, což je důsledek úbytku výkonů (žáků) od září Z toho důvodu muselo být přikročeno i ke snížení stavu zaměstnanců a vyplacení odstupného ve výši 58,55 tis. Kč. Závazný limit zaměstnanců byl v roce 2007 dodržen. 15 z 19

16 Vývoj nenárokový složek platu kategorie Průměr r Nenárok. složka Průměr r Nenárok. složka Průměr r Nenárok. složka pedagogové nepedagogové celkem Nenárokové složky byly tvořeny osobními příplatky a odměnami. Osobní příplatky a odměny byly poskytovány v poměru 69 : 31. Z důvodů poklesu výkonů od září 2007 bylo nutno přikročit k celkovému snížení osobních příplatků. Procentuální vyjádření nenárokových složek platu k tarifním platům. kategorie skutečnost KÚ rozdíl pedagogové 9,21 % 12,37 % -3,16 % nepedagogové 11,11 % 12,47 % -1,36 % celkem 9,61 % 11,97 % -2,36 % Srovnání průměrných měsíčních platů s hodnotami krajského školství. kategorie Průměrný měsíční plat Průměrný měsíční plat SPgŠ a SZŠ rozdíl krajské školství Krnov Škola pedagogové nepedagogové Domov ml.- pedagog nepedagogové Školní jídelna celkem Průměrné platy i nenárokové složky platu jsou celkově nižší než krajské průměry. Tento výsledek odpovídá sníženým výkonům od září 2007 a ukončení oboru s poměrně vyšším normativem. Z poskytnutých účelových prostředků nebylo využito celkem ,50 Kč z ÚZ Podpora romských žáků středních škol - žáci nečerpali přidělené prostředky vesměs z důvodu nemoci, zbývající část nedoložila doklady potřebné k vyúčtování. Z ÚZ Program sociální prevence a prevence kriminality Adaptační pobyty pro 1.ročníky, bylo vráceno celkem ,- Kč. Z důvodů záplav v lokalitě, kde měl být pobyt realizován, bylo nutno operativně realizovat změnu. V důsledku toho nebyla dodržena skladba rozpočtovaných nákladových položek. Ostatní účelové finanční prostředky - SIPVZ na pokrytí konektivity Kč 19,44 tis., pořádání Hudebního festivalu středních pedagogických a vyšších odborných škol Kč 132 tis. a DVPP v souvislosti se zavedením nových maturitních zkoušek Kč 5,74 tis., přidělené ze státního rozpočtu, byly použity v souladu s rozpisem. Finanční vypořádání za celé období rozpočtového roku bylo řádně provedeno. V provozních nákladech byla realizovaná úsporná opatření tak, aby nebylo nutné použití prostředků z výnosů doplňkové činnosti a vlastních výnosů v hlavní činnosti k běžným 16 z 19

17 provozním potřebám. Záměrem těchto cílených opatření bylo vytvoření kladného hospodářského výsledku, který by bylo možné v následujícím roce využít k financování nákladnějších oprav, údržby a modernizace, pro něž není možné získat zdroje dotacemi ani jiným způsobem. Ze zákonných povinností vyplývajících z vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích bylo realizován nákup nových válend pro domov mládeže, jídelní stoly a židle do školní jídelny a výškově stavitelné židle a lavice pro další třídu. Škole byla zřizovatelem svěřena správa majetku, jehož stáří a technický stav vyžaduje trvalou údržbu, kde náklady přesahují možnosti schváleného rozpočtu. Pro rok 2007 finanční prostředky v režimu ISPROFIN škola opět nezískala, oprava a zateplení fasády budovy školy je tudíž pozastavena, již pátým rokem. Sloučením škol k jsme převzali další budovu, bývalé Střední zdravotnické školy Krnov, která je majetkem Města Krnov. Nemovitost je v neutěšeném technickém stavu, opravy rovněž musíme financovat sami ze svých zdrojů. V roce 2007 jsme realizovali z vlastních prostředků opravu střechy na památkové budově domova mládeže na nám. Míru 14 částkou 185 tis. Kč, 524 tis. Kč z provozních prostředků pak ostatní opravy a údržbu nemovitého majetku. Veškerý nemovitý i movitý majetek je řádně pojištěn na hlavní rizika. Rozpočtem určené provozní prostředky, ve výši tis. Kč, byly využity efektivně a dle stanoveného rozpisu. Z toho byly účelově vyčleněny prostředky na čerpání ICT ve výši Kč 45 tis. Kč, dalšími účelovými prostředky byla částka Kč 358 tis. na pokrytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 18 tis. Kč na pořádání Republikového finále ve sportovní gymnastice. Všechny tyto účelové prostředky byly plně využity. 5. VÝNOSY a) Příjmová část byla tvořena dotacemi zřizovatele v celkovém objemu ,73 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje jsme získali ve formě účelových finančních příspěvků z Města Krnov, 76,479 tis. Kč. Finanční mimorozpočtové zdroje byly všechny řádně vyúčtovány. Mimořádným výnosem bylo plnění pojišťovny UNIQA, a. s. ve výši Kč 177 tis. za škodní událost z roku 2004, kdy bylo oznámeno, že plnění nebude poskytnuto. Věcné dary jsme obdrželi ve výši 20,82 tis. Kč, účelově určené na aktivity pořádané naší školou, především Hudební festival 2007 a Republikové finále ve sportovní gymnastice. Přehled přijatých mimorozpočtových zdrojů Objem přijatých prostředků od obcí K se nám podařilo získat pro aktivity školy prostředky od Města Krnov: Projekt Správný rodič-šťastné dítě ,- Realizace Hudební festival ,- Projekt Hudební doteky 9 000,- Adaptační kurzy ,- Regionální soutěž v psaní na klávesnici 4 800,- Podíl na cestovném k projektu COMENIUS 5 000,- Celkem ,- b) Příjmy v hlavní činnosti, mimo dotace a zdroje fondů, jsou tvořeny tržbami za užívání tělocvičny, nájmy nebytových prostor, školního bytu, učeben, stravné, ubytování a drobné služby a mimořádnými výnosy, celkem tis. Kč. Tyto příjmy ovlivnily kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti ve výši 316,75 tis. Kč. Po převedení části do 17 z 19

18 investičního fondu chce škola posílit rezervu k opravám a údržbě nemovitého majetku. V plánu oprav pro rok 2008 je výměna oken na jedné z budov domova mládeže. Část bude převedena do fondu odměn k případnému použití na překročení mzdových prostředků v roce Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech v roce 2006 činil 13,34%, v roce 2007 činil 13,66%. Příjmy s vyloučením dotací a fondů 2006 Příjmy s vyloučením dotací a fondů 2007 Hlavní činnost tis. Kč tis. Kč Doplňková činnost tis. Kč tis. Kč Celkem vlastní příjmy tis. Kč tis. Kč c) Příjmy v doplňkové činnosti jsou tvořeny tržbami za stravné, ubytování a lektorskou činnost v oblasti vzdělávání dětí i dospělých. d) Posledním příjmem jsou zdroje vlastních fondů. Prostředky rezervního fondu byly použity k dodatečnému odvodu pojistného na Českou správu sociálního zabezpečení ve výši Kč 22,90 tis. Nařízení odvodu bylo výsledkem kontroly provedené pracovníky ČSSZ. Prostředky ostatních finančních fondů sdružují příspěvky žáků na aktivity související s učebními osnovami učebnice, výtvarnické potřeby, lyžařský kurz, plavecký kurz, turistický kurz,výtvarný kurz apod. Celkem bylo od žáků přijato 616,87 tis. Kč. Sociální fond Tvorba a čerpání FKSP je prováděna na základě platné vyhlášky, v souladu se Zásadami o hospodaření s prostředky FKSP a Rozpočtem FKSP pro rok Zdrojem tohoto fondu v roce 2007 byly příjmy z odvodu mezd ve výši 436,99 tis. Kč, čerpáno bylo v objemu 508,89 tis. Kč, zůstatek k činil Kč 59,67 tis. Tvorbu a použití všech fondů znázorňuje tabulka č. 7 v tabulkové příloze této zprávy. Všechny fondy organizace jsou plně kryty na bankovních účtech 6. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Kladný HV v hlavní činnosti ve výši 316,75 tis. Kč a doplňkové činnosti ve výši 30,39 tis. Kč, celkem za účetní rok 2007 činí 347,14 tis. Kč. Byl vytvořen: Doplňková činnost Lektorská činnost 8 894,33 Hostinská činnost ,03 Ubytovací služby 9 058,79 Celkem ,15 Hlavní činnost ,87 Celkový hospodářský výsledek ,02 18 z 19

19 K dosažení kladného HV přispěla maximální úsporná opatření ve výdajích, ale především Získávání dalších prostředků na výdaje, formou realizace projektů. Cílené dosažení kladného HV je záměrem k vytvoření zdrojů k financování nákladných oprav, údržby a rekonstrukcí nemovitého majetku. Finanční krytí HV je úplné. Dosažený HV navrhujeme rozdělit do rezervního fondu částkou Kč 187,14 tis a současně žádat zřizovatele o převod Kč 170 tis. do fondu investičního. Zbylou část Kč 160 tis. pak do fondu odměn. 7. STRAVOVÁNÍ Ve vlastní školní jídelně je zajišťována strava vlastních zaměstnanců, vlastních důchodců, zaměstnanců gymnázia, ZUŠ Krnov a cizích strávníků. Provoz školní jídelny je celoroční, včetně školních prázdnin. Škola je plátcem daně z přidané hodnoty, což ovlivňuje cenu stravy jak pro zaměstnance, tak pro cizí. Zaměstnancům a vlastním důchodcům je poskytován příspěvek na stravování z Fondu kulturních a sociálních potřeb. Kapacita jídelny je využívána v doplňkové činnosti pro stravování cizích strávníků. Cenová kalkulace na 1 porci hlavního jídla oběd zaměstnanci důchodci Náklady na materiál (potraviny) mimo žáky do 15-ti let 20,00 Kč Náklady na materiál (potraviny) pro žáky do 15-ti let 19,00 Kč FKSP zaměstnanci 8,00 Kč 6,00 Kč DPH 19% (zaměstnanci z 12,- Kč) 2,50 Kč DPH 19% (důchodci z 20,- Kč) 4,00 Kč Cena pro zaměstnance a důchodce 14,50 Kč 24,00 Kč Osobní náklady Věcné náklady Energie Správní režie Náklady celkem Zisk Cena pro cizí strávníky bez DPH DPH 19% strava v zařízení ŠJ DPH 5% strava do jídlonosičů DPH průměrná Cena pro cizí strávníky s DPH 16,50 Kč 0,70 Kč 2,00 Kč 1,80 Kč 41,00 Kč 1,00 Kč 42,00 Kč 7,83 Kč 2,34 Kč 7,00 Kč 49,00 Kč 8. ZÁVĚR K závěru roku 2007 byla provedena inventarizace majetku a závazků. Veškerá zjištění byla proúčtována řádně k V organizaci nejsou evidovány žádné nedobytné pohledávky. Majetek organizace je řádně pojištěn proti rizikům dle Zásad zřizovatele. Dle 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, bylo na základě žádosti o poskytnutí informace vyhověno 33 žadatelům. 19 z 19