Zásady ochrany osobních údajů softwaru FreeStyle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady ochrany osobních údajů softwaru FreeStyle"

Transkript

1 Zásady ochrany osobních údajů softwaru FreeStyle Verze ze srpna 2018 Úvod Přečtěte si prosím pečlivě tyto Zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ), jelikož vysvětlují, jak nakládáme s osobními údaji, které nám poskytnete prostřednictvím softwaru FreeStyle, který ovládá společnost Abbott Diabetes Care Inc. Společnost Abbott si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a soukromí a zavazuje se chránit osobní údaje. Když používáte software FreeStyle ( software ), vaše údaje a data získané z vašeho glukometru nebo čtečky FreeStyle ( zařízení ) nám budou předány, když je váš počítač připojen k internetu. PŘIJETÍM TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POTVRZUJETE, ŽE JSTE DOSÁHLI ZÁKONNÉHO VĚKU PRO POTVRZENÍ TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŽE VYSLOVUJETE SOUHLAS BUĎ JMÉNEM SVÝM, NEBO JMÉNEM JINÉ FYZICKÉ OSOBY, PRO KTEROU MÁTE SKUTEČNÉ OPRÁVNĚNÍ PŘIJMOUT TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Abbott Diabetes Care Inc. nakládá s osobními údaji, které nám poskytnete při používání softwaru FreeStyle Libre. Zásady ochrany osobních údajů softwaru FreeStyle se vztahují pouze na software. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje shromážděné společností Abbott Laboratories (včetně jejích dalších dceřiných společností a poboček) prostřednictvím jiných metod, jako jsou jiné webové stránky Abbott Diabetes Care, zákaznická call centra, používání systému LibreView nebo prostřednictvím jiných webových stránek řízených společností Abbott Laboratories (včetně jejích dalších dceřiných společností a poboček), ani se tyto Zásady ochrany osobních údajů nevztahují na použití jiných webových stránek třetích stran. Abbott Diabetes Care Inc. se sídlem na 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502, USA ( Abbott nebo nám, náš a my ) je vývojářem softwaru FreeStyle a zařízení FreeStyle, která jsou kompatibilní se softwarem. Software a zařízení jsou společně označovány jako systém. Tyto Zásady ochrany osobních údajů softwaru FreeStyle poskytují informace o tom, jak shromažďujeme a používáme data, když používáte software FreeStyle, která se týkají vašeho počítače, softwaru a zařízení. V žádném případě není možné, abychom si tato data spojili s vámi. Tyto Zásady ochrany osobních údajů softwaru FreeStyle nahrazují prohlášení ve vašich místních zásadách ochrany osobních údajů, pokud jde o údaje shromážděné prostřednictvím systému. Pro Evropský hospodářský prostor ( EHP ) a švýcarské uživatele: Stažením a instalací softwaru do svého počítače a souhlasem s Licenční a servisní smlouvou na software se společnost Abbott opírá o právní základ zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Page 1 of 7

2 VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU FREESTYLE PŘEDSTAVUJE A JE PODMÍNĚNO VAŠIM SOUHLASEM S TĚMITO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE ÚDAJE OBSAŽENÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POPISUJÍ VÝHRADNĚ ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ÚDAJI SPOLEČNOSTÍ ABBOTT DIABETES CARE, INC. MY TYTO ÚDAJE MŮŽEME SDÍLET S JINÝMI SPOLEČNOSTMI ABBOTT. INFORMACE O SVÉM MÍSTNÍM SUBJEKTU SPOLEČNOSTI ABBOTT NEBO JEHO ZPŮSOBECH ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ NAJDETE V MÍSTNÍCH ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA JEHO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO V JEHO INTERNETOVÉM OBCHODĚ. PŘIJETÍM LICENČNÍ A SERVISNÍ SMLOUVY VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE, ŽE TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE BUDOU VZTAHOVAT NA VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU FREESTYLE A NA ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAK JE UVEDENO V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 1. Pozadí softwaru FreeStyle Software FreeStyle je určen k tomu, aby pomáhal při přezkoumávání, analýze a vyhodnocování údajů, jako jsou hodnoty glukózy měřené senzorem, výsledky měření glykémie v krvi, výsledky měření ketolátek v krvi a další údaje načtené ze zařízení na podporu efektivního programu zvládání diabetu. 2. Tento software neposkytuje žádné lékařské poradenství SOFTWARE FREESTYLE NENÍ URČEN PRO DIAGNOSTIKU NEBO SCREENING NA DIABETES MELLITUS. UŽIVATELÉ BY SI MĚLI BÝT VĚDOMI TOHO, ŽE SOFTWARE FREESTYLE JE NÁSTROJEM ŘÍZENÍ INFORMACÍ A NENÍ URČEN JAKO NÁHRADA ZA KONZULTACI S LÉKAŘEM NEBO ZDRAVOTNÍKEM. Jednotlivci by se měli vždy obrátit na svého lékaře nebo zdravotníka, pokud mají nějaké dotazy nebo obavy týkající se léčby diabetu. 3. Čeho se týká toto Prohlášení o ochraně osobních údajů? Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se týká pouze osobních údajů, které předáváte, když je vaše zařízení připojeno k počítači, na kterém je spuštěný software, a pokud je na něm aktivní připojení k internetu. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné jiné osobní údaje, které jste poskytli vy nebo je od vás shromáždila společnost Abbott. Náš sběr údajů o vás a naše používání těchto údajů podléhá (i) zásadám ochrany osobních údajů společnosti Abbott Laboratories, které si můžete prostudovat, když kliknete na Privacy Policy (Zásady ochrany osobních údajů) v dolní části webových stránek a (ii) zásadám ochrany osobních údajů internetových stránek místní společnosti Abbott, které si můžete prostudovat, když kliknete na webové stránky v dolní části a poté si vyberte zemi svého trvalého pobytu, kde pak můžete najít odkaz na webové stránky místní společnosti Abbott a zásady ochrany osobních údajů pro zemi, v níž žijete (vaše místní zásady ochrany osobních údajů ). Page 2 of 7

3 4. Jaké údaje shromažďujeme prostřednictvím systému a jak je používáme? Pokaždé, když je vaše zařízení připojeno k počítači, na kterém je spuštěný software a je na něm aktivní připojení k internetu, máme přístup k níže popsaným systémovým informacím. Údaje z vašeho softwaru a zařízení se nahrají pouze tehdy, když se vaše zařízení připojí k počítači a počítač k internetu. My dostáváme jak systémové informace, tak anonymizované informace o softwaru, zařízení a informace související s glukózou, jak jsou popsány níže, pro software FreeStyle Libre, ale ne pro jiný software FreeStyle. Systémové informace Abychom mohli zjistit, zda existují nějaké aktualizace schválené pro použití ve vaší zemi, shromažďujeme následující parametry: verzi počítačového procesoru, název operačního systému ( OS ), verzi OS, verzi service packu OS, ID softwaru (odlišné od ID softwaru popsaného níže v části nazvané Software, zařízení a údaje související s glukózou, Pouze pro uživatele softwaru FreeStyle Libre ), název softwaru, verzi softwaru, jazyk softwaru, model zařízení, verzi zařízení, sériové číslo zařízení, verzi hardwaru zařízení, verzi firmwaru zařízení, jazyk zařízení, dvoumístný kód země a časovou značku. Žádné z těchto informací nesouvisí se zdravotním stavem. Během internetové komunikace zaznamenáváme samostatně adresu internetového protokolu ( IP ) vašeho počítače. IP adresa se používá jen k určení vaší země, abychom vám mohli poskytnout schválené aktualizace systému. IP adresa je dočasně uložena v souborech protokolu transakcí webovém serveru, které jsou pravidelně mazány. Shromažďujeme a používáme informace o vašem systému pouze k ujištění, že software je správně aktualizovaný a i nadále pracuje správně. Také shromažďujeme systémové informace (např. počet instalací softwaru v dané zemi), aby bylo možné určit naši efektivitu při poskytování upgradů softwaru. Tyto informace nejsou sdíleny mimo společnost Abbott, s výjimkou těch dodavatelů, kteří nám pomáhají aktualizovat a udržovat systém nebo hostovat data. Pro tyto externí dodavatele s přístupem k těmto informacím požadujeme smluvně, aby tito dodavatelé nepoužívali informace způsobem neslučitelným s těmito Zásadami ochrany osobních údajů softwaru FreeStyle a místními zásadami ochrany osobních údajů. Informace budeme také sdílet, pokud to vyžaduje zákon nebo nařízení. Nikdy nesdílíme informace, které o vás shromažďujeme, s třetími stranami pro účely přímého marketingu prováděného třetími stranami. Software, zařízení a údaje související s glukózou Pouze pro uživatele softwaru FreeStyle Libre: Shromažďujeme další a samostatnou sadu anonymizovaných údajů, které zahrnují software, zařízení a anonymizované údaje související s glukózou. Tyto informace zahrnují, například cílové hodnoty glukózy, hodnoty hladin glukózy, hodnoty ketolátek, zaprotokolovaný inzulín, zaprotokolované jídlo, zaprotokolovaná cvičení, nastavení zařízení, konfigurace senzorů, nastavení softwaru, používání softwaru, náhodně vygenerované ID zařízení, náhodně vygenerované ID softwaru (jiné než je ID softwaru popsaného výše v této části nazvané Systémové informace ), dvoumístný kód země a načtenou časovou značku. Pro zachování anonymizované povahy těchto údajů přijímáme všechna přiměřená opatření, abychom zajistili, že údaje o softwaru, zařízení a údaje související s glukózou nebude možné spojit s žádnými dalšími identifikovatelnými údaji. Proces anonymizace těchto údajů provádí software a činí tak přímo ve vašem počítači před jejich odesláním prostřednictvím internetu. Náhodně generované ID softwaru a zařízení Page 3 of 7

4 nelze spojovat s žádnými dalšími osobně identifikovatelnými údaji. Proces rovněž zjišťuje, že nejsou přenášeny následující informace, které by vás mohli potenciálně identifikovat: uživatelské jméno (č. pacienta), obsah vlastních poznámek, obsah vlastních připomenutí a sériové číslo zařízení. Analýza údajů Společnost Abbott používá souhrnné a/nebo anonymizované údaje pro omezené účely. Tyto údaje nelze spojit s žádnými jinými údaji, které o vás může společnost Abbott uchovávat, ani je nelze použít k vaší osobní identifikaci podle jména nebo ové adresy. Jelikož tyto údaje jsou anonymní, nelze je kombinovat ani spojit s osobně identifikovatelnými informacemi, které nám poskytnete jiným způsobem, jako např. prostřednictvím telefonátu do oddělení služby zákazníkům, navrácení záručního listu, systémových informací nebo používání internetového obchodu. To je dále zajištěno administrativními, technickými a organizačními opatřeními. Účely, pro které společnost Abbott tyto údaje používá, jsou následující: zlepšit kvalitu, bezpečnost a účinnost zdravotních přístrojů a systémů a umožnit rozvoj inovativní a účinné léčby a zvládání diabetu v zájmu veřejného zdraví; vytvářet, zpřístupňovat, uchovávat, používat a zveřejňovat tyto údaje našim sesterským společnostem a výzkumným pracovníkům třetích stran, zdravotnickým subjektům nebo lékařům, nebo zdravotníkům, nebo orgánům ochrany veřejného zdraví pro účely vědeckého výzkumu, statistiky a analýzy. Kromě používání softwaru FreeStyle můžete také používat systém LibreView: Software FreeStyle shromažďuje údaje samostatně a nezávisle na systému LibreView. Společnost Abbott nebude nikdy kombinovat data z těchto dvou služeb (anonymizované údaje získané prostřednictvím softwaru FreeStyle Libre a osobní údaje načtené a obsažené v systému LibreView). Společnost Abbott používá administrativní, technická a organizační opatření k zajištění toho, aby tyto datové toky zůstaly oddělené. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů pro EHP a švýcarské uživatele: Společnost Abbott zpracovává vaše údaje na základě následujících právních základů, jak jsou stanoveny v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů ( GDPR ): Plnění smlouvy, na základě které je vám poskytovaný software FreeStyle, když přijmete Licenční smlouvu na software, včetně případů, kdy Abbott odpoví na vaše otázky nebo na vaše žádosti o podporu, jako je např. odstraňování problémů s výkonem nebo v případě potřeby sdílet údaje s našimi zpracovateli třetích stran, aby se vyřešily problémy se servisem týkající se zařízení. Legitimní zájmy s ohledem na zlepšení kvality, bezpečnosti a účinnosti zdravotnických zařízení/prostředků a systémů a umožnit rozvoj inovativní a účinné léčby a zvládání diabetu v zájmu ochrany veřejného zdraví, a vytvářet, zpřístupňovat, uchovávat, používat a zveřejňovat údaje našim sesterským společnostem a výzkumným pracovníkům třetích stran, zdravotnickým subjektům nebo lékařům, nebo zdravotníkům, nebo orgánům ochrany veřejného zdraví pro účely vědeckého výzkumu, statistiky a analýzy. Page 4 of 7

5 Veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, včetně případů, kde obdržíte náhradu nebo máte jinak nárok na úhradu používání zdravotnických prostředků společnosti Abbott z veřejných zdrojů, což je sledovat a zlepšovat kvalitu, bezpečnost a účinnost zdravotních zařízení/přístrojů a systémů, vyhledávat a zavádět zlepšení kvality nebo nově vyvinuté výrobky, a včetně případů, kde využíváme údaje, které získáváme z vašeho používání systému LibreView, což nám pomáhá opravit nebo vylepšit systém LibreView, kdy jste kromě softwaru FreeStyle uživatelem systému LibreView. Veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví a provádění vědeckého výzkumu, kdy deidentifikujeme nebo pseudonymizujeme údaje v systému LibreView, kdy jste kromě softwaru FreeStyle uživatelem systému LibreView. Právní požadavky týkající se regulace, kvality a bezpečnosti a dohledu nad zdravotnickými zařízeními/prostředky po uvedení na trh. Kontaktní údaje našeho pracovníka oddělení ochrany údajů pro EU spolu s dalšími užitečnými kontaktními údaji jsou k dispozici na 5. Kam se tyto údaje předávají a jak je chráníme? Zavedli jsme administrativní, technické a fyzické záruky k ochraně údajů, včetně údajů týkajících se zdraví, před náhodnou nebo nezákonnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Společnost Abbott omezuje přístup k údajům svých zaměstnanců podle potřeby. Mějte však prosím na paměti, že software je standardizovaná služba a není přizpůsoben pro všechny země, v nichž je schváleno jeho používání. Servery jsou umístěny v USA a všechny údaje popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů softwaru FreeStyle jsou přenášeny do Spojených států amerických. Máme zavedená přiměřená bezpečnostní opatření pro zabránění zpřístupnění údajů, které shromažďujeme, a stejné povinnosti ukládáme všem externím zpracovatelům, jejichž služeb využíváme. Žádná metoda přenosu nebo ukládání elektronických dat však není zcela bezpečná a my nemůžeme zaručit, že k těmto údajům nebude mít nikdo nikdy přístup, nebude je používat nebo zpřístupňovat způsobem, který není v souladu s těmito zásadami. Dále platí, že pomocí softwaru můžete odesílat své zdravotní údaje prostřednictvím u svému lékaři nebo zdravotníkovi, anebo je zpracovávat jiným způsobem, např. ukládat zprávy do svého počítače. Pokud tyto údaje odešlete prostřednictvím u nebo je budete zálohovat, nebudou zakódovány a my nebudeme mít žádnou možnost se postarat o jejich zabezpečení. Kromě toho, zdravotní údaje uložené ve vašem snímači nejsou zakódovány ani chráněny heslem. Měli byte proto uskutečnit opatření, která vyhodnotíte jako vhodná na ochranu zabezpečení těchto údajů. 6. Jak dlouho společnost Abbott údaje uchovává? Společnost Abbott bude i nadále dostávat údaje tak dlouho, jak dlouho budete pokračovat v připojování svého zařízení k počítači se spuštěným softwarem a aktivním internetovým připojením. Pokud přestanete kdykoliv používat software, budeme i nadále používat anonymizované údaje, které jsme od vás obdrželi už dříve pro účely uvedené výše v části nazvané Analýza údajů. Page 5 of 7

6 7. Sdílí společnost Abbott údaje s třetími stranami? Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobní údaje v reakci na oprávněné žádosti o údaje od orgánů státní správy s cílem řešit národní bezpečnostní situace nebo pokud to tak vyžaduje zákon. Kromě toho, pokud je to povoleno nebo vyžadováno zákonem, můžeme také zveřejnit údaje, které od vás shromažďujeme, v případech, kde jsme přesvědčeni, že je nutné prošetřit, zabránit nebo přijmout opatření týkající se nelegálních aktivit, podezření z podvodu, situací, které mají potenciální hrozby pro bezpečnost jakékoli osoby, porušování tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jako důkaz v soudním řízení, jehož se účastníme. 8. Jak se mohu dostat ke svým osobním údajům a/nebo je opravit? Ke svým osobním údajům se můžete dostat prostřednictvím softwaru, ale uvědomte si, že nejsme schopni opravit nebo změnit žádná data načtená ze zařízení. 9. Budou se tyto způsoby ochrany osobních údajů měnit? Doporučujeme, abyste si pravidelně prostudovali tyto Zásady ochrany osobních údajů softwaru FreeStyle a místní zásady ochrany osobních údajů. Učiníme-li podstatné změny v našich způsobech ochrany osobních údajů, které jsou specifické pro software či zařízení, budeme vás o našich nových způsobech informovat tím, že vyvěsíme aktualizaci na stejných webových stránkách, na kterých jsou umístěny tyto Zásady ochrany osobních údajů softwaru FreeStyle. Pouze pro uživatele softwaru FreeStyle Libre: Budeme vás také informovat přímo o našich nových způsobech ochrany osobních údajů a v případě potřeby, se můžeme snažit získat váš souhlas. Uvedeme datum, k němuž byly tyto zásady naposledy změněny, takže budete moci snadno zjistit, zda jsou v nich nějaké aktualizace. 10. Na koho se můžete obrátit s dotazy? Máte-li dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se našich způsobů ochrany osobních údajů, spojte se s námi kliknutím na odkaz Kontaktujte nás na jedné z našich webových stránek, nebo nám pošlete e- mail na adresu Případně můžete zaslat dopis na následující adresu: Attn: Privacy Officer Abbott Diabetes Care Inc Harbor Bay Parkway Alameda, CA USA Ve všech komunikacích s námi uveďte informace o sobě a podrobné vysvětlení vašeho požadavku. Page 6 of 7

7 Pracovník oddělení ochrany osobních údajů pro EU: Pokud se nacházíte v EHP, kontaktní údaje našeho pracovníka oddělení ochrany údajů pro EU spolu s dalšími užitečnými kontaktními údaji jsou k dispozici na Pokud byste chtěli uplatnit některé z vašich práv stanovených výše a kontaktujete nás prostřednictvím u, do řádku předmětu u uveďte příslušnou informaci (např. Correction Request (Žádost o opravu) nebo Access Request (Žádost o přístup), nebo jiné právo, dle potřeby.) Uděláme, co bude v našich silách, abychom odpověděli na všechny odůvodněné požadavky včas nebo přinejmenším v souladu se všemi příslušnými zákonnými požadavky. Page 7 of 7