Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení"

Transkript

1 S E Z manuálně (ručně) ovládané klimatizace vozů FELICIA a OCTAVIA je Vám oběh chladicího prostředku dobře znám. V učební pomůcce č. 10 byly vysvětleny obecně platné principy klimatizace. V následující pomůcce č. 11 pak byla představena klimatizace vozů FELICIA. Technickým zdokonalením vznikne z manuální klimatizace klimatizce automatická. Dosavadní ruční nastavování poměru chladného a teplého vzduchu pro dosažení příjemné teploty bylo nahrazeno ovládáním elektronickým. Odtud také název CLIMATRONIC. Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení množství, teploty a rozdělení přiváděného vzduchu. Climatronic V této učební pomůcce se Vám automatická klimatizace CLIMATRONIC představí. Seznámíte se s její obsluhou, funkcí a vlastní diagnostikou. 2

2 xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Obsah Součásti 4 Řídicí jednotka Climatronic 6 Ovládací panel 7 Přehled systému 10 Regulace teploty 12 Teplota - výchozí hodnoty 12 Rozmístění teplotních snímačů a čidel 13 Snímače, čidla a spínače 14 Akční členy 21 Nová regulace systému 24 Rozdělování vzduchu 28 Schéma oběhu chladicího prostředku 30 Zapínání ventilátorů 33 Ovládání kompresoru 34 Vlastní diagnostika 36 Funkční schéma 38 Automatická klimatizace - Climatronic 38 Řízení ventilátoru chladicí kapaliny 40 Legenda k funkčnímu schématu 41 Prověřte si své vědomosti 44 Service Service Service Service Service Service Service Service xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA Pokyny k prohlídkám, opravám a seřizovacím pracím najdete v dílenských příručkách. 3

3 Součásti Manuální klimatizace klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu Manuální klimatizace a topení jsou popsány v učební pomůcce č. 15 ŠKODA OCTAVIA. Pro srovnání s automatickou klimatizací připomeňme: Příjemné teploty ve vozidle dosahuje řidič ručním ovládáním. Klapky, které regulují přívod vzduchu, mísicí klapka, distribuční klapka, klapka rozdělení vzduchu, jsou nastavovány pomocí bowdenového vedení. SP25-60 Klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu je ovládána elektricky. Režim recirkulace vzduchu je mechanicky omezen na určitou polohu otočného spínače. SP25-61 Automatická klimatizace - Climatronic Řídicí jednotkou Climatronic se automaticky ve vozidle vytváří takové klima, aby navozovalo pohodu (regulace teploty a množství vzduchu). omezovací klapka klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu Klimatizace je k tomu účelu vybavena potřebnými snímači, čidly (senzory) a nastavovači. Část klimatizace, která se stará o přívod čerstvého vzduchu a recirkulaci, je doplněna ještě o omezovací klapku, která je ovládána týmž elektromotorem jako klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu. Distribuční klapka je ovládána elektricky. SP25-30 Systém je schopný vlastní diagnostiky. SP25-1 4

4 Rozmístění součástí automatické klimatizace - Climatronic (včetně oběhu chladicího prostředku) Na tomto přehledu je ukázáno rozmístění součástí automatické klimatizace v motorovém prostoru a v prostoru pro cestující: F129 (G65)* 4 G89 G107 J255 +G56 1 kompresor 2 kondenzátor 3 nádobka na kapalinu 4 expanzní ventil F14 termospínač klimatizace F129 tlakový spínač klimatizace G17 snímač vnější teploty vzduchu G56 čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G89 čidlo teploty nasávaného vzduchu G107 fotosnímač slunečního svitu J255 řídicí jednotka Climatronic J293 řídicí jednotka ventilátoru dochlazování N25 elektromagnetická spojka klimatizace 3 2 N25 1 G17 J293 F14 SP25-20 (G65)* snímač tlaku klimatizace (jen u nové regulace systému, je-li použit G65, odpadá F129) G89 V71 V85 Tento přehled ukazuje součásti, které jsou umístěné přímo na skříni klimatizace: G89 G192 J126 V2 V68 V70 V71 V85 čidlo teploty nasávaného vzduchu čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu ventilátor topení nastavovač mísicí klapky nastavovač distribuční klapky nastavovač omezovací a recirkulační klapky nastavovač klapky rozdělení vzduchu G192 V68 V70 J126 SP25-21 V2 5

5 Řídicí jednotka Climatronic Řídicí jednotka Climatronic s ovládací a zobrazovací jednotkou řídicí jednotka Climatronic J255 AUTO CLIMATRONIC ECON ventilátor čidla teploty v ovládacím panelu Climatronic V42 čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace E87 SP25-6 Popis činnosti Řídicí jednotka Climatronic dostává informace od elektrických a elektronických prvků (senzorů). Došlé informace jsou v řídicí jednotce Climatronic zpracovávány podle nastavených požadovaných hodnot. Výstupní signály slouží k ovládání dalších elektrických prvků - akčních členů. Ovládací a zobrazovací jednotka E87 je umístěna na řídicí jednotce Climatronic J255 a obě součásti tvoří jeden celek. Snímač teploty vzduchu v prostoru pro cestující se označuje jako čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 a je integrován taktéž v řídicí jednotce Climatronic. Přímo za čidlem G56 je umístěn ventilátorek, který na čidlo přivádí vzduch z prostoru pro cestující. Protože čidlo teploty je umístěno v proudu vzduchu ventilátorku, je tím potlačen vznik chyb měření. Řídicí jednotka Climatronic disponuje i pamětí závad. Díky tomu je možno velmi rychle zjistit vlastní diagnostikou výpadek některého z prvků klimatizace nebo přerušení vedení. Závada na nějakém prvku, která trvale ovlivňuje funkci automatické klimatizace a která je uložena v paměti závad, je po zapnutí zapalování signalizována blikáním displeje po dobu asi 15 sekund. V případě jakékoliv závady zajistí řídicí jednotka Climatronic chod automatické klimatizace v nastaveném režimu, by v nouzovém chodu. 6

6 Ovládací panel odmrazování předního skla, recirkulace vzduchu, směr proudění vzduchu vnější teplota teplota v prostoru pro cestující otáčky ventilátoru (stupeň intenzity ofukování) zvolený režim: AUTO automatický provoz ECON klimatizace vypnuta tlačítko odmrazování předního skla tlačítko automatického provozu SP25-7 tlačítko recirkulace vzduchu tlačítko ECON = klimatizace vypnuta tlačítka ventilátor topení pomaleji až celé zařízení OFF také ventilátor topení rychleji (plynulá regulace) tlačítko chladněji (nastavení po jednom stupni) tlačítko tepleji (nastavení po jednom stupni) tlačítko rozdělení vzduchu - do ofukovačů v přístrojové desce tlačítko rozdělení vzduchu - do nožního prostoru 7

7 Ovládací panel Funkce automatické klimatizace Pomocí ovládacích tlačítek lze v prostoru pro cestující nastavit požadovanou teplotu, zvolit rozdělení vzduchu, intenzitu ofukování, vypnout klimatizaci, případně vypnout celé zařízení. Dokonalá znalost funkce automatické klimatizace je potřebná jak pro správnou servisní činnost, tak i pro vysvětlování její obsluhy zákazníkovi. Automatický režim Zároveň se zapnutím zapalování začne v automatickém režimu pracovat i Climatronic. Automatická klimatizace nastaví své regulační prvky tak, aby se dosáhlo nastavené teploty uvnitř vozu. Automatickou činnost je možno ovlivnit tlačítky na ovládacím panelu automatické klimatizace. Režim ECON SP25-8 Jestliže stiskneme tlačítko ECON, klimatizace se vypne. Automaticky bude regulováno jen topení. Požadované teploty uvnitř vozu bude dosaženo rychleji a bude udržována na konstantní (stálé) výši. V tomto režimu však není možné dosáhnout toho, aby teplota v prostoru pro cestující byla nižší, než je teplota vnější. Stisknutím tlačítka pro odmrazování předního skla se režim ECON vypne. Chceme-li režim ECON zase obnovit, musíme tlačítko ECON opět stisknout. Zvolená teplota SP25-9 Požadovanou teplotu uvnitř vozu lze libovolně nastavovat pomocí tlačítek chladněji a tepleji. Nastavená hodnota se uloží do paměti a bude v ní uložena tak dlouho, dokud nenastavíme teplotu jinou. Nastavovanou teplotu můžeme volit z intervalu od +18 C do +29 C. V tomto rozsahu bude také na nastavené výši automaticky udržována. 8 SP25-10 Upozornění: Po nastavení teploty nižší než 18 C a nebo vyšší než 29 C pracuje Climatronic trvale s maximálním výkonem chlazení, případně topení. Teplota není regulována. Tyto mezní polohy se zobrazují na displeji po zadání teploty menší než 18 C jako LO [zkratka angl. slova low čti: lou = nízký], případně po zadání teploty větší než 29 C jako HI [zkratka angl. slova high čti: haj = vysoký].

8 Otáčky ventilátoru (intenzita ofukování) Ve všech režimech automatické regulace je možno manuálně upravovat otáčky ventilátoru. Aktuální stupeň nastavení ventilátoru se zobrazuje ve sloupcovém diagramu. Změnou otáček ventilátoru se přiváděné množství vzduchu sníží, případně zvýší. Automatická regulace se přeruší a nápis AUTO na displeji přestane svítit. SP25-11 Vypnutí zařízení Opakovaným stiskem tlačítka pro snížení otáček ventilátoru - až do koncového stupně - se celé zařízení vypne. Na displeji se zobrazí jen nápis OFF. SP25-12 Tato funkce by však měla být využívána jen výjimečně; např. v případě poruchy činnosti automatické klimatizace. V běžném provozu nemá smysl CLIMATRONIC tímto způsobem vypínat. Odmrazování předního skla SP25-13 Po stisknutí tlačítka pro odmrazování předního skla se na dipleji zobrazí týž symbol, jako na tlačítku. Zapnutím odmrazování předního skla se automaticky přeruší režim ECON. Tento režim se používá, jak už jeho označení napovídá, k odmrazování, ale také k odmlžování předního skla. Využívá se ho také pro zvýšení vysoušecího účinku, např. tehdy, nastoupí-li do vozu cestující ve vlhkém oděvu. Recirkulace vzduchu Recirkulace vzduchu se zapíná stisknutím odpovídajícího tlačítka. Po jeho stisku se na dipleji objeví shodný symbol. Princip recirkulace je stejný s recirkulací vzduchu, která nám je již známa z manuální klimatizace, kdy je do systému místo čerstvého vzduchu nasáván vzduch z prostoru pro cestující. SP25-14 Režim recirkulace se ukončí opětovným stisknutím tlačítka recirkulace vzduchu. 9

9 AUTO ECON Přehled systému Snímače, čidla a spínače fotosnímač slunečního svitu G107 čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 + ventilátor čidla teploty V42 CLIMAtronic snímač vnější teploty vzduchu G17 CLIMATRONIC čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru G192 tlakový spínač klimatizace F129 (nebo u nové regulace systému snímač tlaku klimatizace G65) další signály: - signál o rychlosti - signál o otáčkách - signál o době stání v n th termospínač klimatizace F14 termospínač ventilátoru chladicí kapaliny F18 10

10 Akční členy řídicí jednotka Climatronic J255 a ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace E87 nastavovač klapky rozdělení vzduchu V85 se snímačem polohy nastavovače klapky rozdělení vzduchu G114 nastavovač distribuční klapky V70 se snímačem polohy nastavovače polohy distribuční klapky G112 AUTO nastavovač mísicí klapky V68 se snímačem polohy nastavovače mísicí klapky G92 ECON nastavovač omezovací klapky V71 a klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu se snímačem polohy nastavovače omezovací klapky G113 řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu J126 a ventilátoru topení V2 další signály: - řídicí jednotka motoru - řídicí jednotka s displejem v panelu přístrojů J285 diagnostická zásuvka T16 elektromagnetická spojka klimatizace N25 řídicí jednotka ventilátoru dochlazování J293 ventilátor chladicí kapaliny V7 a ventilátor chladicí kapaliny vpravo V35 SP

11 Regulace teploty Teplota - výchozí hodnoty Vliv slunečního záření na teplotu uvnitř vozu Vnější teplota ve C měřená v přední části karoserie vlevo Vnější teplota ve C měřená na vstupu čerstvého vzduchu do skříně klimatizace Požadovaná teplota ve C v prostoru pro cestující Ð uložena v řídicí jednotce Climatronic Teplota v prostoru pro cestující ve C měřená uprostřed přístrojové desky Teplota vzduchu ve C měřená ve výstupním kanálu klimatizace Automatická regulace teploty Climatronic během svého chodu vychází a bere v úvahu různé teplotní poměry a jízdní stavy. Kromě ostatních regulovatelných veličin klimatizace to je především stávající (okamžitá) teplota, která je neustále porovnávána s teplotou požadovanou. Snímače okamžité teploty (jak vnější, tak i vnitřní) jsou umístěny vždy na dvou různých místech. Automatickou regulaci teploty je možno upravovat (co se týče teploty, rozdělení vzduchu a intenzity ofukování) přesně podle osobního přání. Snímač vnější teploty Vnější teplota je jednou ze základních výchozích veličin, od které se regulace teploty odvíjí. Vnější teplota je nepřetržitě snímána na dvou na sobě nezávislých místech. Teplotní a odporová závislost obou snímačů je shodná. Údaje obou měření vnější teploty vyhodnocuje řídicí jednotka klimatizace. Pro činnost automatické regulace se využívá údaj s nižší hodnotou. V případě výpadku jednoho z čidel se jako řídicí veličina používá hodnota ze snímače druhého. Při výpadku obou čidel se použije předem stanovená náhradní hodnota. 12

12 Rozmístění teplotních snímačů a čidel fotosnímač slunečního svitu G107 čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 snímač vnější teploty vzduchu G17 čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru G192 SP25-22 Snímání vnitřní teploty Sluneční záření regulační veličina Zvolená a naměřená teplota v prostoru pro cestující patří také mezi základní veličiny potřebné pro automatickou klimatizaci. Teplota vzduchu uvnitř vozu je snímána dvěma oddělenými čidly. Pomocí nich dostává řídicí jednotka Climatronic informace o stávající teplotě uvnitř vozu a o teplotě vzduchu, který proudí do vozu z tělesa automatické klimatizace. Teplotní pohodu ve voze ovlivňují kromě vnější teploty i tepelné účinky slunečního záření. Sluneční záření, které dopadá na fotosnímač, je vyhodnocováno řídicí jednotkou Climatronic. Tím je zajištěno, že se při automatické regulaci teploty bere v úvahu i vliv tepelných účinků slunečního záření. V případě poruchy některého z těchto dvou čidel se jako náhradní veličina použije pevně stanovená hodnota. Automatická klimatizace tak může běžet dál. 13

13 Snímače, čidla a spínače Čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 s ventilátorem V42 Teplota vzduchu uvnitř vozidla je snímána čidlem G56, které je umístěno přímo v řídicí jednotce Climatronic. Z prostoru pro cestující je na čidlo vháněn ventilátorkem vzduch. Vzhledem k tomu, že G56 je umístěno v proudu vzduchu, je zajištěno měření skutečné teploty uvnitř vozu. CLIMATRONIC AUTO ECON Ventilátorek je řízen ovládací a zobrazovací jednotkou. Prouděním vzduchu kolem čidla se předchází vzniku chyb měření na čidle teploty. Využití signálu Naměřená teplota slouží k porovnávání s teplotou požadovanou. Na základě vyhodnocení dochází k nastavení mísicí klapky a otáček ventilátoru topení. Výpadek signálu Dojde-li k výpadku signálu, bude použita jako náhradní hodnota teplota +24 C a zařízení běží dál. Čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic je schopno vlastní diagnostiky. čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 ventilátor čidla teploty v ovládacím panelu Climatronic V42 SP25-6 Čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru G192 Je měřena teplota vzduchu, který proudí z klimatizace do vnitřního prostoru vozidla. Ke snímání teploty slouží teplotně závislý odpor. S klesající teplotou se elektrický odpor zvyšuje. Využití signálu Signál je využíván řídicí jednotkou Climatronic. Slouží k ovládání rozdělování vzduchu k ofukování předního skla nebo do nožního prostoru a dále k nastavování otáček ventilátoru topení. Výpadek signálu Při výpadku signálu je řídicí jednotkou Climatronic vypočtena náhradní hodnota +80 C. Klimatizace běží dál. Čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru je schopno vlastní diagnostiky. odpor NTC SP

14 Snímač vnější teploty vzduchu G17 Snímač vnější teploty vzduchu je zabudován v přední části karoserie. Snímá skutečnou vnější teplotu. Využití signálu V závislosti na vnější teplotě nastavuje řídicí jednotka Climatronic mísicí klapku a reguluje otáčky ventilátoru topení. SP25-24 Výpadek signálu Dojde-li k výpadku signálu, použije se jako náhradní hodnota údaj z čidla teploty nasávaného vzduchu G89. V případě, že je závada i na G89, pracuje klimatizace dál a jako náhradní hodnotu používá teplotu +10 C. Nefunguje však recirkulace vzduchu. Snímač vnější teploty vzduchu G71 je schopný vlastní diagnostiky. Čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 Čidlo nasávaného vzduchu najdeme přímo v sacím kanálu čerstvého vzduchu. Je to druhé místo, na kterém se snímá skutečná vnější teplota. Využití signálu V závislosti na vnější teplotě je řídicí jednotkou Climatronic nastavována mísicí klapka a regulovány otáčky ventilátoru topení. SP25-25 Výpadek signálu V případě výpadku signálu bude použita hodnota ze snímače vnější teploty vzduchu G17. Čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 je schopno vlastní diagnostiky. 15

15 Snímače, čidla a spínače Fotosnímač slunečního svitu G107 Sluneční záření ovlivňuje regulaci u automatické klimatizace prostřednictvím fotosnímače slunečního svitu. Zařízení snímá sluneční záření, které dopadá na cestující. Popis činnosti Sluneční světlo prochází filtrem, optickým prvkem a dopadá na fotodiodu. Filtr zde má podobnou funkci jako sluneční brýle. Chrání fotodiodu před poškozením slunečním zářením. Fotodioda je tvořena polovodičem, který je citlivý na světlo. Nedopadá-li na fotodiodu žádné světlo, může jí protékat jen malý proud. Působením světla průtok proudu roste. Čím je dopadající světlo silnější, tím je větší i proud. Podle přírůstku proudu řídicí jednotka Climatronic rozpozná zvýšené sluneční záření. Aby ovlivnila teplotu uvnitř vozu, nastaví mísicí klapku a upraví otáčky ventilátoru topení. SP25-70 víčko krytu filtr optický prvek Výpadek signálu Řídicí jednotka Climatronic pracuje s pevnou náhradní hodnotou. fotodioda kryt Vlastní diagnostika a chybová hlášení Přerušení / zkrat na plus. Zkrat na kostru. SP

16 Kompenzace postavení slunce Slunce nízko nad obzorem Stojí-li slunce nízko nad obzorem a jeho paprsky dopadají šikmo zepředu na cestující, zvyšuje se u nich pocit tepla. Optický prvek zajiš uje, že velká část šikmo dopadajících paprsků je vedena na fotodiodu. Chladicí účinek klimatizace se poněkud zvýší, aby vyrovnal vliv tepla na cestující. filtr optický prvek fotodioda SP25-63 Slunce vysoko nad obzorem Stojí-li slunce vysoko nad obzorem, je značná část slunečního svitu odstíněna střechou vozidla. Optický prvek přivádí na fotodiodu jen malou část slunečních paprsků. Výkon klimatizace se může snížit, nebo cestující nejsou vystaveni přímému slunečnímu záření. optický prvek odstíňuje (odráží) svisle dopadající paprsky světla. Schéma zapojení J225 řídicí jednotka Climatronic G107 fotosnímač slunečního svitu pin 9 signál ukostření pin 18 signál J255 20/18 12/9 SP25-64 G107 SP

17 Snímače, čidla a spínače Tlakový spínač klimatizace F129 Tlakový spínač klimatizace neustále sleduje tlaky v oběhu chladicího prostředku automatické klimatizace Climatronic. Jedná se o trojnásobný spínač. Jeho zařazení do systému klimatizace je nutné z hlediska bezpečnosti. U manuální klimatizace byl také. Úkoly a činnost SP25-44 Tlakový spínač klimatizace sepne, vystoupí-li tlak nad 1,6 MPa. Prostřednictvím řídicí jednotky ventilátoru dochlazování se přepne ventilátor chladicí kapaliny na nejbližší vyšší stupeň. Tím se dosahuje optimálního výkonu kondenzátoru. Je-li tlak příliš vysoký - nad 3,2 MPa (např. při závadě chlazení motoru), spínač rozepne. Klimatizace se odpojí. Je-li hodnota tlaku menší než 0,2 MPa např. při úniku chladicího prostředku spínač rozepne. Klimatizace se odpojí. J255 Schéma zapojení + 15 J293 Tlakový spínač klimatizace je možno demontovat, aniž by bylo nutno odsát chladicí prostředek. 12/2 16b/2 10b/2 106/2 10b/8 Vlastní diagnostika Ve vlastní diagnostice se ve funkci 02 - Výzva k výpisu chybové paměti kontroluje činnost tlakového spínače při tlacích 0,2 MPa a 3,2 MPa. Část spínače klimatizace, která pracuje při tlaku 1,6 MPa kontrolována není. F129 F14 Upozornění: Mezi bezpečnostní prvky automatické klimatizace patří i termospínač klimatizace F14. Pomocí něj se klimatizace při dosažení teploty 119 C vypne. Opět se zapne, klesne-li teplota na 112 C. F14 F129 J255 J293 SP25-43 termospínač klimatizace - teplota chladicí kapaliny (+119 C) tlakový spínač klimatizace řídicí jednotka Climatronic řídicí jednotka ventilátoru dochlazování 18

18 Doplňkový signál - doba stání Řídicí jednotka Climatronic dostává od řídicí jednotky s ukazatelem v panelu přístrojů informaci o době stání vozidla. Doba stání = doba od vypnutí zapalování do nového startu motoru /min x km/h J285 Informace o době stání se předává vždy při startu vozidla. K čemu je tato informace dobrá? Hodnoty měřené snímačem vnější teploty vzduchu G17 a čidlem teploty nasávaného vzduchu G89 jsou po zastavení vozidla v závislosti na době jeho stání více či méně ovlivňovány teplem od motoru, případně i od slunečních paprsků. Dochází tak ke zkreslení skutečné teploty okolí. J255 SP25-4 Řídicí jednotka Climatronic však po novém startu motoru pro svou činnost nepoužije aktuální zkreslenou hodnotu teploty okolí, nýbrž teplotu, která byla zaznamenána před vypnutím motoru. Regulace teploty na teplotu příjemnou proběhne rychleji. Zamezí se zvýšenému výkonu klimatizace - podchlazení. Využití signálu se uplatní např. v dopravní zácpě, kdy je motor vypínán. 21 C 35 C SP25-5 hodnota naměřená v okamžiku vypnutí zapalování hodnota naměřená po opětovném nastartování 19

19 Snímače, čidla a spínače Doplňkový signál - rychlost jízdy v K regulaci omezovací klapky je potřeba znát údaj o rychlosti jízdy /min x km/h J285 Využívá se signálu snímače rychloměru G22 z převodovky, který se vede do řídicí jednotky s ukazatelem v panelu přístrojů J285. Zde se ho využívá k regulaci. Signálním vedením se signál vede přímo k nastavovači omezovací klapky V71. J255 Signál o rychlosti se kontroluje ve vlastní diagnostice. Závada však může být zjištěna jen tehdy, jestliže při pěti jízdních cyklech (start, jízda rychlostí vyšší než 15 km/h, vypnutí motoru) nedojde během čtyř minut po startu ke změření signálu. V71/G113 SP25-41 Doplňkový signál - otáčky motoru n Řídicí jednotka Climatronic musí být informována také o aktuálních otáčkách motoru /min x km/h J285 Údaj o otáčkách motoru se přenáší signálem z řídicí jednotky s ukazatelem v panelu přístrojů do řídicí jednotky Climatronic J255. Dále je prostřednictvím řídicí jednotky ventilátoru dochlazování J293 ovládána elektromagnetická spojka klimatizace N25, např. chybí-li signál o otáčkách motoru = motor neběží, klimakompresor se vypne. J255 Signál o otáčkách motoru lze sledovat při vlastní diagnostice ve funkci 08 - Načtení bloku naměřených hodnot. J293 N25 SP

20 Akční členy Ventilátor topení V2 a řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu J126 Úloha Ventilátor topení V2 zásobuje vnitřek vozidla potřebným množstvím vzduchu. Regulace ventilátoru topení je plynulá. Potřebné napětí pro ventilátor topení se vypočítává v řídicí jednotce Climatronic. V závislosti na tomto napětí je ventilátor topení aktivován a řízen řídicí jednotkou ventilátoru čerstvého vzduchu: Ventilátor topení V2 SP25-53 ze strany ukostření regulované napětí ze strany plus neregulované napětí. Informace o aktuálním napětí na ventilátoru topení se zpětně přenáší do řídicí jednotky Climatronic a prostřednictvím řídicí jednotky ventilátoru čerstvého vzduchu je neustále upravováno. Na řídicí jednotce ventilátoru čerstvého vzduchu J126 jsou umístěny chladicí prvky. Kolem nich neustále proudí vzduch, který směřuje k výparníku. Tímto způsobem je zajiš ováno chlazení výkonových součástek v řídicí jednotce ventilátoru čerstvého vzduchu. O aktuálních otáčkách ventilátoru topení je řidič informován pomocí sloupcového diagramu na displeji ovládací a zobrazovací jednotky klimatizace. chladicí prvky Řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu J126 Schéma zapojení SP25-45 Náhradní funkce J255 Nemá náhradní funkci. Dojde-li k poškození ventilátoru topení nebo řídicí jednotky čerstvého vzduchu kompresor klimatizace se odpojí. Vlastní diagnostika Ventilátor topení i řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu jsou předmětem vlastní diagnostiky. 16b/16 J126 16b/11 16b/14 V2 M SP

21 Akční členy Nastavovače - mísicí klapky V68, - distribuční klapky V70, - klapky rozdělení vzduchu V85 s potenciometrem Úloha Nastavovač mísicí klapky nastavuje mísicí klapku v závislosti na zvolené teplotě v prostoru pro cestující. Nastavovače distribuční klapky a klapky rozdělení vzduchu nastavují klapky podle zvoleného rozdělení vzduchu. Nastavovače se vždy nacházejí na skříni automatické klimatizace v bezprostřední blízkosti příslušných klapek. Všechny nastavovače dostávají od řídicí jednotky Climatronic potřebné řídicí signály. Součástí každého nastavovače je potenciometr. Jím je řídicí jednotce Climatronic pomocí zpětné vazby sdělováno, v jaké poloze se klapka nachází. Vlastní diagnostika Všechny nastavovače jsou předmětem vlastní diagnostiky. Konečné polohy nastavovačů je možno přizpůsobit. To znamená, že je potřeba po montáži nového nastavovače provést funkci 04 - Uvedení do základního nastavení. V průběhu této funkce dojde k najetí do koncových poloh a koncové polohy budou tímto způsobem naučené. klička nastavovače Schéma zapojení J255 SP25-27 Upozornění: Způsob nastavování klapek z hlediska mechaniky (umístění kličky) je rozdílný a je přizpůsoben úhlu, o který se příslušné klapky vychylují. Toto je potřeba brát v úvahu při výměně nastavovačů. M V68/G92 V70/G112 V85/G114 SP

22 Nastavovač omezovací klapky V71 Nastavovač je umístěn na skříni automatické klimatizace vedle kanálu pro nasávání čerstvého vzduchu. Úloha Nastavovač pohybuje omezovací klapkou a klapkou čerstvého a recirkulovaného vzduchu. místo pro připojení hřídelky klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu hnací deska Kombinované nastavování klapek se děje prostřednictvím hnací desky přes dva vodicí body. Aktivaci provádí řídicí jednotka Climatronic v závislosti na rychlosti jízdy a otáčkách ventilátoru topení. Omezovací klapka má za úkol při vyšších rychlostech zmenšovat průřez vstupního otvoru sání. Množství nasávaného vzduchu však zůstává zhruba stejné. Díky omezovací klapce je možno snáze udržovat konstantní (stálou) teplotu v prostoru pro cestující. O poloze omezovací klapky je řídicí jednotka Climatronic informována potenciometrem snímače polohy nastavovače pomocí zpětné vazby. Vlastní diagnostika Nastavovač omezovací klapky je obsažen ve vlastní diagnostice. Koncová poloha je nastavitelná. To znamená, že po montáži nového nastavovače je potřeba provést funkci 04 - Uvedení do základního nastavení V průběhu této funkce dojde k najetí do koncových poloh a koncové polohy budou tímto způsobem naučené. ovládací páčka omezovací klapky Schéma zapojení J255 vodicí body SP25-28 M V71/G113 SP

23 1/min x 1000 km/h Nová regulace systému U vozidel s motorem 1,6 l/74 kw a s motorem 1,4 l/ 44 kw se od modelového roku 1999 uplatňuje pro sledování oběhu chladicího prostředku jiné technické řešení. S jeho využitím se počítá i u dalších motorů. J T v n J220 υa n v tn T M PWM G65 KB KK p J293 J255/E87 KK (in) digitální signál nové cesty signálu SP25-59 Popis technické změny: Odpadá termospínač klimatizace F14 - teplota chladicí kapaliny. Signál o teplotě chladicí kapaliny T M přichází od procesoru panelu přístrojů J218 v panelu přístrojů. Odpadá tlakový spínač klimatizace F129. Místo něj je zaveden snímač tlaku klimatizace G65. Řídicí jednotka ventilátoru dochlazování J293 byla zdokonalena a funkčně přizpůsobena nově zavedenému snímači tlaku klimatizace. Je použita společně se snímačem tlaku klimatizace G65. Poznáme ji podle odlišných svorkovnic. Řídicí jednotka ventilátoru dochlazování a řídicí jednotka motoru vyhodnocují signál PWM (signál modulovaný šířkou impulzů), který vysílá nový snímač tlaku klimatizace G65. Legenda k přehledu signálů: ϑa n v tn KB KK vnější teplota (datová zpráva) k ukazateli vnější teploty v panelu přístrojů otáčky motoru (frekvenčně modulovaný signál) rychlost vozidla (frekvenčně modulovaný signál) signál o době stání (datová zpráva) připravenost klimatizace kompresor klimatizace ZAP/VYP (bidirekcionální = obousměrný signál) KK (in) kompresor klimatizace ZAP T teplota chladicí kapaliny T M teplota chladicí kapaliny kontrolka (kapalina příliš horká) P tlak v pořádku = signál plus není v pořádku = žádný signál 24

24 Snímač tlaku klimatizace G65 Snímač nové generace pro sledování tlaku v oběhu chladicího prostředku. Snímač tlaku klimatizace je elektronický tlakový snímač, který je umístěn ve vysokotlakovém vedení. Snímá tlak chladicího prostředku a fyzikální veličinu tlak přeměňuje na elektrický signál. Ve srovnání s dosavadním tlakovým spínačem klimatizace, nesnímá jen předem stanovené hodnoty tlaku, nýbrž tlak chladicího prostředku v průběhu celého pracovního cyklu. SP25-65 Využití signálu v řídicí jednotce motoru v řídicí jednotce ventilátoru dochlazování Ze signálu se zjiš uje zatížení motoru klimatizací, tlakové poměry v oběhu chladicího prostředku. Řídicí jednotka ventilátoru dochlazování zajiš uje zapínání a vypínání nejbližšího vyššího stupně ventilátoru dochlazování a elektromagnetické spojky kompresoru klimatizace. Náhradní funkce Jestliže řídicí jednotka ventilátoru dochlazování nerozezná žádné signály, dojde z bezpečnostních důvodů k odpojení kompresoru klimatizace. Přednosti Ve volnoběhu je možno přizpůsobit otáčky motoru přesně podle zatížení kompresorem klimatizace. Vypínání a zapínání stupňů ventilátoru dochlazování probíhá s malou časovou prodlevou. Změny otáček ventilátoru dochlazování jsou sotva znatelné. Vlastní diagnostika chybové hlášení V paměti závad elektroniky motoru je uložen i snímač tlaku klimatizace. např.: Vysokotlaký spinač G65 Signál příliš malý 25

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA U1 1 C 7 4 O 1 8 5 Q 2 9 6 3 HELP Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA CAN BUS SP17-1 1552 V.A.G. SP17-2 Ve voze ŠKODA OCTAVIA je použit decentrální elektronický systém, který

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2.

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2. V dnešním díle diagnostických měření vám představíme nového diagnostika který se s vámi podělí o svůj první případ, kde pomohla sériová diagnostika. Náš nový příznivce diagnostiky působí jako učitel odborného

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Vyhledávání závady u S-MMS česky Strana 1 Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Upozornění na výskyt chyby V případě detekce nějaké chyby se na displeji zobrazí odpovídající chybový kód a číslo příslušné

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU!

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! KAŽDÝ DRUHÝ NA SVĚTĚ JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! SP21-30 Automatická převodovka 01M v OCTAVII je ztělesněním vyzrálé techniky v oblasti samočinně řadicích převodovek. Tato automatická převodovka

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás...

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás... Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás... Panel SHV je vhodný všude tam, kde potřebujete celoročně temperovat (topí) a kde je přebytek vlhka (odvlhčuje, zamezuje plísním), kde je vydýchaný

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 Regulátor odběru elektrické energie HM2006 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 L N - + B A COM 1 2 3 4 5 230 V AC 12 V DC RS485 VSTUPY B M R OU TPUT 1 2 3 4 5 6 420.5 SET MAN STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Například byl o doplňkové funkce rozšířen protiblokovací systém ABS, byly doplněny stávající bezpečnostní systémy airbagů

Například byl o doplňkové funkce rozšířen protiblokovací systém ABS, byly doplněny stávající bezpečnostní systémy airbagů SP 26-5 Technický pokrok v oblasti konstrukce motorových vozidel přináší neustálá zdokonalení v oblasti aktivní bezpečnosti a pomáhá tak i v oblasti pasivní bezpečnosti zabraňovat následkům nehod, nebo

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo ELITE Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více