Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení"

Transkript

1 S E Z manuálně (ručně) ovládané klimatizace vozů FELICIA a OCTAVIA je Vám oběh chladicího prostředku dobře znám. V učební pomůcce č. 10 byly vysvětleny obecně platné principy klimatizace. V následující pomůcce č. 11 pak byla představena klimatizace vozů FELICIA. Technickým zdokonalením vznikne z manuální klimatizace klimatizce automatická. Dosavadní ruční nastavování poměru chladného a teplého vzduchu pro dosažení příjemné teploty bylo nahrazeno ovládáním elektronickým. Odtud také název CLIMATRONIC. Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení množství, teploty a rozdělení přiváděného vzduchu. Climatronic V této učební pomůcce se Vám automatická klimatizace CLIMATRONIC představí. Seznámíte se s její obsluhou, funkcí a vlastní diagnostikou. 2

2 xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Obsah Součásti 4 Řídicí jednotka Climatronic 6 Ovládací panel 7 Přehled systému 10 Regulace teploty 12 Teplota - výchozí hodnoty 12 Rozmístění teplotních snímačů a čidel 13 Snímače, čidla a spínače 14 Akční členy 21 Nová regulace systému 24 Rozdělování vzduchu 28 Schéma oběhu chladicího prostředku 30 Zapínání ventilátorů 33 Ovládání kompresoru 34 Vlastní diagnostika 36 Funkční schéma 38 Automatická klimatizace - Climatronic 38 Řízení ventilátoru chladicí kapaliny 40 Legenda k funkčnímu schématu 41 Prověřte si své vědomosti 44 Service Service Service Service Service Service Service Service xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA Pokyny k prohlídkám, opravám a seřizovacím pracím najdete v dílenských příručkách. 3

3 Součásti Manuální klimatizace klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu Manuální klimatizace a topení jsou popsány v učební pomůcce č. 15 ŠKODA OCTAVIA. Pro srovnání s automatickou klimatizací připomeňme: Příjemné teploty ve vozidle dosahuje řidič ručním ovládáním. Klapky, které regulují přívod vzduchu, mísicí klapka, distribuční klapka, klapka rozdělení vzduchu, jsou nastavovány pomocí bowdenového vedení. SP25-60 Klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu je ovládána elektricky. Režim recirkulace vzduchu je mechanicky omezen na určitou polohu otočného spínače. SP25-61 Automatická klimatizace - Climatronic Řídicí jednotkou Climatronic se automaticky ve vozidle vytváří takové klima, aby navozovalo pohodu (regulace teploty a množství vzduchu). omezovací klapka klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu Klimatizace je k tomu účelu vybavena potřebnými snímači, čidly (senzory) a nastavovači. Část klimatizace, která se stará o přívod čerstvého vzduchu a recirkulaci, je doplněna ještě o omezovací klapku, která je ovládána týmž elektromotorem jako klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu. Distribuční klapka je ovládána elektricky. SP25-30 Systém je schopný vlastní diagnostiky. SP25-1 4

4 Rozmístění součástí automatické klimatizace - Climatronic (včetně oběhu chladicího prostředku) Na tomto přehledu je ukázáno rozmístění součástí automatické klimatizace v motorovém prostoru a v prostoru pro cestující: F129 (G65)* 4 G89 G107 J255 +G56 1 kompresor 2 kondenzátor 3 nádobka na kapalinu 4 expanzní ventil F14 termospínač klimatizace F129 tlakový spínač klimatizace G17 snímač vnější teploty vzduchu G56 čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G89 čidlo teploty nasávaného vzduchu G107 fotosnímač slunečního svitu J255 řídicí jednotka Climatronic J293 řídicí jednotka ventilátoru dochlazování N25 elektromagnetická spojka klimatizace 3 2 N25 1 G17 J293 F14 SP25-20 (G65)* snímač tlaku klimatizace (jen u nové regulace systému, je-li použit G65, odpadá F129) G89 V71 V85 Tento přehled ukazuje součásti, které jsou umístěné přímo na skříni klimatizace: G89 G192 J126 V2 V68 V70 V71 V85 čidlo teploty nasávaného vzduchu čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu ventilátor topení nastavovač mísicí klapky nastavovač distribuční klapky nastavovač omezovací a recirkulační klapky nastavovač klapky rozdělení vzduchu G192 V68 V70 J126 SP25-21 V2 5

5 Řídicí jednotka Climatronic Řídicí jednotka Climatronic s ovládací a zobrazovací jednotkou řídicí jednotka Climatronic J255 AUTO CLIMATRONIC ECON ventilátor čidla teploty v ovládacím panelu Climatronic V42 čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace E87 SP25-6 Popis činnosti Řídicí jednotka Climatronic dostává informace od elektrických a elektronických prvků (senzorů). Došlé informace jsou v řídicí jednotce Climatronic zpracovávány podle nastavených požadovaných hodnot. Výstupní signály slouží k ovládání dalších elektrických prvků - akčních členů. Ovládací a zobrazovací jednotka E87 je umístěna na řídicí jednotce Climatronic J255 a obě součásti tvoří jeden celek. Snímač teploty vzduchu v prostoru pro cestující se označuje jako čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 a je integrován taktéž v řídicí jednotce Climatronic. Přímo za čidlem G56 je umístěn ventilátorek, který na čidlo přivádí vzduch z prostoru pro cestující. Protože čidlo teploty je umístěno v proudu vzduchu ventilátorku, je tím potlačen vznik chyb měření. Řídicí jednotka Climatronic disponuje i pamětí závad. Díky tomu je možno velmi rychle zjistit vlastní diagnostikou výpadek některého z prvků klimatizace nebo přerušení vedení. Závada na nějakém prvku, která trvale ovlivňuje funkci automatické klimatizace a která je uložena v paměti závad, je po zapnutí zapalování signalizována blikáním displeje po dobu asi 15 sekund. V případě jakékoliv závady zajistí řídicí jednotka Climatronic chod automatické klimatizace v nastaveném režimu, by v nouzovém chodu. 6

6 Ovládací panel odmrazování předního skla, recirkulace vzduchu, směr proudění vzduchu vnější teplota teplota v prostoru pro cestující otáčky ventilátoru (stupeň intenzity ofukování) zvolený režim: AUTO automatický provoz ECON klimatizace vypnuta tlačítko odmrazování předního skla tlačítko automatického provozu SP25-7 tlačítko recirkulace vzduchu tlačítko ECON = klimatizace vypnuta tlačítka ventilátor topení pomaleji až celé zařízení OFF také ventilátor topení rychleji (plynulá regulace) tlačítko chladněji (nastavení po jednom stupni) tlačítko tepleji (nastavení po jednom stupni) tlačítko rozdělení vzduchu - do ofukovačů v přístrojové desce tlačítko rozdělení vzduchu - do nožního prostoru 7

7 Ovládací panel Funkce automatické klimatizace Pomocí ovládacích tlačítek lze v prostoru pro cestující nastavit požadovanou teplotu, zvolit rozdělení vzduchu, intenzitu ofukování, vypnout klimatizaci, případně vypnout celé zařízení. Dokonalá znalost funkce automatické klimatizace je potřebná jak pro správnou servisní činnost, tak i pro vysvětlování její obsluhy zákazníkovi. Automatický režim Zároveň se zapnutím zapalování začne v automatickém režimu pracovat i Climatronic. Automatická klimatizace nastaví své regulační prvky tak, aby se dosáhlo nastavené teploty uvnitř vozu. Automatickou činnost je možno ovlivnit tlačítky na ovládacím panelu automatické klimatizace. Režim ECON SP25-8 Jestliže stiskneme tlačítko ECON, klimatizace se vypne. Automaticky bude regulováno jen topení. Požadované teploty uvnitř vozu bude dosaženo rychleji a bude udržována na konstantní (stálé) výši. V tomto režimu však není možné dosáhnout toho, aby teplota v prostoru pro cestující byla nižší, než je teplota vnější. Stisknutím tlačítka pro odmrazování předního skla se režim ECON vypne. Chceme-li režim ECON zase obnovit, musíme tlačítko ECON opět stisknout. Zvolená teplota SP25-9 Požadovanou teplotu uvnitř vozu lze libovolně nastavovat pomocí tlačítek chladněji a tepleji. Nastavená hodnota se uloží do paměti a bude v ní uložena tak dlouho, dokud nenastavíme teplotu jinou. Nastavovanou teplotu můžeme volit z intervalu od +18 C do +29 C. V tomto rozsahu bude také na nastavené výši automaticky udržována. 8 SP25-10 Upozornění: Po nastavení teploty nižší než 18 C a nebo vyšší než 29 C pracuje Climatronic trvale s maximálním výkonem chlazení, případně topení. Teplota není regulována. Tyto mezní polohy se zobrazují na displeji po zadání teploty menší než 18 C jako LO [zkratka angl. slova low čti: lou = nízký], případně po zadání teploty větší než 29 C jako HI [zkratka angl. slova high čti: haj = vysoký].

8 Otáčky ventilátoru (intenzita ofukování) Ve všech režimech automatické regulace je možno manuálně upravovat otáčky ventilátoru. Aktuální stupeň nastavení ventilátoru se zobrazuje ve sloupcovém diagramu. Změnou otáček ventilátoru se přiváděné množství vzduchu sníží, případně zvýší. Automatická regulace se přeruší a nápis AUTO na displeji přestane svítit. SP25-11 Vypnutí zařízení Opakovaným stiskem tlačítka pro snížení otáček ventilátoru - až do koncového stupně - se celé zařízení vypne. Na displeji se zobrazí jen nápis OFF. SP25-12 Tato funkce by však měla být využívána jen výjimečně; např. v případě poruchy činnosti automatické klimatizace. V běžném provozu nemá smysl CLIMATRONIC tímto způsobem vypínat. Odmrazování předního skla SP25-13 Po stisknutí tlačítka pro odmrazování předního skla se na dipleji zobrazí týž symbol, jako na tlačítku. Zapnutím odmrazování předního skla se automaticky přeruší režim ECON. Tento režim se používá, jak už jeho označení napovídá, k odmrazování, ale také k odmlžování předního skla. Využívá se ho také pro zvýšení vysoušecího účinku, např. tehdy, nastoupí-li do vozu cestující ve vlhkém oděvu. Recirkulace vzduchu Recirkulace vzduchu se zapíná stisknutím odpovídajícího tlačítka. Po jeho stisku se na dipleji objeví shodný symbol. Princip recirkulace je stejný s recirkulací vzduchu, která nám je již známa z manuální klimatizace, kdy je do systému místo čerstvého vzduchu nasáván vzduch z prostoru pro cestující. SP25-14 Režim recirkulace se ukončí opětovným stisknutím tlačítka recirkulace vzduchu. 9

9 AUTO ECON Přehled systému Snímače, čidla a spínače fotosnímač slunečního svitu G107 čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 + ventilátor čidla teploty V42 CLIMAtronic snímač vnější teploty vzduchu G17 CLIMATRONIC čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru G192 tlakový spínač klimatizace F129 (nebo u nové regulace systému snímač tlaku klimatizace G65) další signály: - signál o rychlosti - signál o otáčkách - signál o době stání v n th termospínač klimatizace F14 termospínač ventilátoru chladicí kapaliny F18 10

10 Akční členy řídicí jednotka Climatronic J255 a ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace E87 nastavovač klapky rozdělení vzduchu V85 se snímačem polohy nastavovače klapky rozdělení vzduchu G114 nastavovač distribuční klapky V70 se snímačem polohy nastavovače polohy distribuční klapky G112 AUTO nastavovač mísicí klapky V68 se snímačem polohy nastavovače mísicí klapky G92 ECON nastavovač omezovací klapky V71 a klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu se snímačem polohy nastavovače omezovací klapky G113 řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu J126 a ventilátoru topení V2 další signály: - řídicí jednotka motoru - řídicí jednotka s displejem v panelu přístrojů J285 diagnostická zásuvka T16 elektromagnetická spojka klimatizace N25 řídicí jednotka ventilátoru dochlazování J293 ventilátor chladicí kapaliny V7 a ventilátor chladicí kapaliny vpravo V35 SP

11 Regulace teploty Teplota - výchozí hodnoty Vliv slunečního záření na teplotu uvnitř vozu Vnější teplota ve C měřená v přední části karoserie vlevo Vnější teplota ve C měřená na vstupu čerstvého vzduchu do skříně klimatizace Požadovaná teplota ve C v prostoru pro cestující Ð uložena v řídicí jednotce Climatronic Teplota v prostoru pro cestující ve C měřená uprostřed přístrojové desky Teplota vzduchu ve C měřená ve výstupním kanálu klimatizace Automatická regulace teploty Climatronic během svého chodu vychází a bere v úvahu různé teplotní poměry a jízdní stavy. Kromě ostatních regulovatelných veličin klimatizace to je především stávající (okamžitá) teplota, která je neustále porovnávána s teplotou požadovanou. Snímače okamžité teploty (jak vnější, tak i vnitřní) jsou umístěny vždy na dvou různých místech. Automatickou regulaci teploty je možno upravovat (co se týče teploty, rozdělení vzduchu a intenzity ofukování) přesně podle osobního přání. Snímač vnější teploty Vnější teplota je jednou ze základních výchozích veličin, od které se regulace teploty odvíjí. Vnější teplota je nepřetržitě snímána na dvou na sobě nezávislých místech. Teplotní a odporová závislost obou snímačů je shodná. Údaje obou měření vnější teploty vyhodnocuje řídicí jednotka klimatizace. Pro činnost automatické regulace se využívá údaj s nižší hodnotou. V případě výpadku jednoho z čidel se jako řídicí veličina používá hodnota ze snímače druhého. Při výpadku obou čidel se použije předem stanovená náhradní hodnota. 12

12 Rozmístění teplotních snímačů a čidel fotosnímač slunečního svitu G107 čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 snímač vnější teploty vzduchu G17 čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru G192 SP25-22 Snímání vnitřní teploty Sluneční záření regulační veličina Zvolená a naměřená teplota v prostoru pro cestující patří také mezi základní veličiny potřebné pro automatickou klimatizaci. Teplota vzduchu uvnitř vozu je snímána dvěma oddělenými čidly. Pomocí nich dostává řídicí jednotka Climatronic informace o stávající teplotě uvnitř vozu a o teplotě vzduchu, který proudí do vozu z tělesa automatické klimatizace. Teplotní pohodu ve voze ovlivňují kromě vnější teploty i tepelné účinky slunečního záření. Sluneční záření, které dopadá na fotosnímač, je vyhodnocováno řídicí jednotkou Climatronic. Tím je zajištěno, že se při automatické regulaci teploty bere v úvahu i vliv tepelných účinků slunečního záření. V případě poruchy některého z těchto dvou čidel se jako náhradní veličina použije pevně stanovená hodnota. Automatická klimatizace tak může běžet dál. 13

13 Snímače, čidla a spínače Čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 s ventilátorem V42 Teplota vzduchu uvnitř vozidla je snímána čidlem G56, které je umístěno přímo v řídicí jednotce Climatronic. Z prostoru pro cestující je na čidlo vháněn ventilátorkem vzduch. Vzhledem k tomu, že G56 je umístěno v proudu vzduchu, je zajištěno měření skutečné teploty uvnitř vozu. CLIMATRONIC AUTO ECON Ventilátorek je řízen ovládací a zobrazovací jednotkou. Prouděním vzduchu kolem čidla se předchází vzniku chyb měření na čidle teploty. Využití signálu Naměřená teplota slouží k porovnávání s teplotou požadovanou. Na základě vyhodnocení dochází k nastavení mísicí klapky a otáček ventilátoru topení. Výpadek signálu Dojde-li k výpadku signálu, bude použita jako náhradní hodnota teplota +24 C a zařízení běží dál. Čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic je schopno vlastní diagnostiky. čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 ventilátor čidla teploty v ovládacím panelu Climatronic V42 SP25-6 Čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru G192 Je měřena teplota vzduchu, který proudí z klimatizace do vnitřního prostoru vozidla. Ke snímání teploty slouží teplotně závislý odpor. S klesající teplotou se elektrický odpor zvyšuje. Využití signálu Signál je využíván řídicí jednotkou Climatronic. Slouží k ovládání rozdělování vzduchu k ofukování předního skla nebo do nožního prostoru a dále k nastavování otáček ventilátoru topení. Výpadek signálu Při výpadku signálu je řídicí jednotkou Climatronic vypočtena náhradní hodnota +80 C. Klimatizace běží dál. Čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru je schopno vlastní diagnostiky. odpor NTC SP

14 Snímač vnější teploty vzduchu G17 Snímač vnější teploty vzduchu je zabudován v přední části karoserie. Snímá skutečnou vnější teplotu. Využití signálu V závislosti na vnější teplotě nastavuje řídicí jednotka Climatronic mísicí klapku a reguluje otáčky ventilátoru topení. SP25-24 Výpadek signálu Dojde-li k výpadku signálu, použije se jako náhradní hodnota údaj z čidla teploty nasávaného vzduchu G89. V případě, že je závada i na G89, pracuje klimatizace dál a jako náhradní hodnotu používá teplotu +10 C. Nefunguje však recirkulace vzduchu. Snímač vnější teploty vzduchu G71 je schopný vlastní diagnostiky. Čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 Čidlo nasávaného vzduchu najdeme přímo v sacím kanálu čerstvého vzduchu. Je to druhé místo, na kterém se snímá skutečná vnější teplota. Využití signálu V závislosti na vnější teplotě je řídicí jednotkou Climatronic nastavována mísicí klapka a regulovány otáčky ventilátoru topení. SP25-25 Výpadek signálu V případě výpadku signálu bude použita hodnota ze snímače vnější teploty vzduchu G17. Čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 je schopno vlastní diagnostiky. 15

15 Snímače, čidla a spínače Fotosnímač slunečního svitu G107 Sluneční záření ovlivňuje regulaci u automatické klimatizace prostřednictvím fotosnímače slunečního svitu. Zařízení snímá sluneční záření, které dopadá na cestující. Popis činnosti Sluneční světlo prochází filtrem, optickým prvkem a dopadá na fotodiodu. Filtr zde má podobnou funkci jako sluneční brýle. Chrání fotodiodu před poškozením slunečním zářením. Fotodioda je tvořena polovodičem, který je citlivý na světlo. Nedopadá-li na fotodiodu žádné světlo, může jí protékat jen malý proud. Působením světla průtok proudu roste. Čím je dopadající světlo silnější, tím je větší i proud. Podle přírůstku proudu řídicí jednotka Climatronic rozpozná zvýšené sluneční záření. Aby ovlivnila teplotu uvnitř vozu, nastaví mísicí klapku a upraví otáčky ventilátoru topení. SP25-70 víčko krytu filtr optický prvek Výpadek signálu Řídicí jednotka Climatronic pracuje s pevnou náhradní hodnotou. fotodioda kryt Vlastní diagnostika a chybová hlášení Přerušení / zkrat na plus. Zkrat na kostru. SP

16 Kompenzace postavení slunce Slunce nízko nad obzorem Stojí-li slunce nízko nad obzorem a jeho paprsky dopadají šikmo zepředu na cestující, zvyšuje se u nich pocit tepla. Optický prvek zajiš uje, že velká část šikmo dopadajících paprsků je vedena na fotodiodu. Chladicí účinek klimatizace se poněkud zvýší, aby vyrovnal vliv tepla na cestující. filtr optický prvek fotodioda SP25-63 Slunce vysoko nad obzorem Stojí-li slunce vysoko nad obzorem, je značná část slunečního svitu odstíněna střechou vozidla. Optický prvek přivádí na fotodiodu jen malou část slunečních paprsků. Výkon klimatizace se může snížit, nebo cestující nejsou vystaveni přímému slunečnímu záření. optický prvek odstíňuje (odráží) svisle dopadající paprsky světla. Schéma zapojení J225 řídicí jednotka Climatronic G107 fotosnímač slunečního svitu pin 9 signál ukostření pin 18 signál J255 20/18 12/9 SP25-64 G107 SP

17 Snímače, čidla a spínače Tlakový spínač klimatizace F129 Tlakový spínač klimatizace neustále sleduje tlaky v oběhu chladicího prostředku automatické klimatizace Climatronic. Jedná se o trojnásobný spínač. Jeho zařazení do systému klimatizace je nutné z hlediska bezpečnosti. U manuální klimatizace byl také. Úkoly a činnost SP25-44 Tlakový spínač klimatizace sepne, vystoupí-li tlak nad 1,6 MPa. Prostřednictvím řídicí jednotky ventilátoru dochlazování se přepne ventilátor chladicí kapaliny na nejbližší vyšší stupeň. Tím se dosahuje optimálního výkonu kondenzátoru. Je-li tlak příliš vysoký - nad 3,2 MPa (např. při závadě chlazení motoru), spínač rozepne. Klimatizace se odpojí. Je-li hodnota tlaku menší než 0,2 MPa např. při úniku chladicího prostředku spínač rozepne. Klimatizace se odpojí. J255 Schéma zapojení + 15 J293 Tlakový spínač klimatizace je možno demontovat, aniž by bylo nutno odsát chladicí prostředek. 12/2 16b/2 10b/2 106/2 10b/8 Vlastní diagnostika Ve vlastní diagnostice se ve funkci 02 - Výzva k výpisu chybové paměti kontroluje činnost tlakového spínače při tlacích 0,2 MPa a 3,2 MPa. Část spínače klimatizace, která pracuje při tlaku 1,6 MPa kontrolována není. F129 F14 Upozornění: Mezi bezpečnostní prvky automatické klimatizace patří i termospínač klimatizace F14. Pomocí něj se klimatizace při dosažení teploty 119 C vypne. Opět se zapne, klesne-li teplota na 112 C. F14 F129 J255 J293 SP25-43 termospínač klimatizace - teplota chladicí kapaliny (+119 C) tlakový spínač klimatizace řídicí jednotka Climatronic řídicí jednotka ventilátoru dochlazování 18

18 Doplňkový signál - doba stání Řídicí jednotka Climatronic dostává od řídicí jednotky s ukazatelem v panelu přístrojů informaci o době stání vozidla. Doba stání = doba od vypnutí zapalování do nového startu motoru /min x km/h J285 Informace o době stání se předává vždy při startu vozidla. K čemu je tato informace dobrá? Hodnoty měřené snímačem vnější teploty vzduchu G17 a čidlem teploty nasávaného vzduchu G89 jsou po zastavení vozidla v závislosti na době jeho stání více či méně ovlivňovány teplem od motoru, případně i od slunečních paprsků. Dochází tak ke zkreslení skutečné teploty okolí. J255 SP25-4 Řídicí jednotka Climatronic však po novém startu motoru pro svou činnost nepoužije aktuální zkreslenou hodnotu teploty okolí, nýbrž teplotu, která byla zaznamenána před vypnutím motoru. Regulace teploty na teplotu příjemnou proběhne rychleji. Zamezí se zvýšenému výkonu klimatizace - podchlazení. Využití signálu se uplatní např. v dopravní zácpě, kdy je motor vypínán. 21 C 35 C SP25-5 hodnota naměřená v okamžiku vypnutí zapalování hodnota naměřená po opětovném nastartování 19

19 Snímače, čidla a spínače Doplňkový signál - rychlost jízdy v K regulaci omezovací klapky je potřeba znát údaj o rychlosti jízdy /min x km/h J285 Využívá se signálu snímače rychloměru G22 z převodovky, který se vede do řídicí jednotky s ukazatelem v panelu přístrojů J285. Zde se ho využívá k regulaci. Signálním vedením se signál vede přímo k nastavovači omezovací klapky V71. J255 Signál o rychlosti se kontroluje ve vlastní diagnostice. Závada však může být zjištěna jen tehdy, jestliže při pěti jízdních cyklech (start, jízda rychlostí vyšší než 15 km/h, vypnutí motoru) nedojde během čtyř minut po startu ke změření signálu. V71/G113 SP25-41 Doplňkový signál - otáčky motoru n Řídicí jednotka Climatronic musí být informována také o aktuálních otáčkách motoru /min x km/h J285 Údaj o otáčkách motoru se přenáší signálem z řídicí jednotky s ukazatelem v panelu přístrojů do řídicí jednotky Climatronic J255. Dále je prostřednictvím řídicí jednotky ventilátoru dochlazování J293 ovládána elektromagnetická spojka klimatizace N25, např. chybí-li signál o otáčkách motoru = motor neběží, klimakompresor se vypne. J255 Signál o otáčkách motoru lze sledovat při vlastní diagnostice ve funkci 08 - Načtení bloku naměřených hodnot. J293 N25 SP

20 Akční členy Ventilátor topení V2 a řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu J126 Úloha Ventilátor topení V2 zásobuje vnitřek vozidla potřebným množstvím vzduchu. Regulace ventilátoru topení je plynulá. Potřebné napětí pro ventilátor topení se vypočítává v řídicí jednotce Climatronic. V závislosti na tomto napětí je ventilátor topení aktivován a řízen řídicí jednotkou ventilátoru čerstvého vzduchu: Ventilátor topení V2 SP25-53 ze strany ukostření regulované napětí ze strany plus neregulované napětí. Informace o aktuálním napětí na ventilátoru topení se zpětně přenáší do řídicí jednotky Climatronic a prostřednictvím řídicí jednotky ventilátoru čerstvého vzduchu je neustále upravováno. Na řídicí jednotce ventilátoru čerstvého vzduchu J126 jsou umístěny chladicí prvky. Kolem nich neustále proudí vzduch, který směřuje k výparníku. Tímto způsobem je zajiš ováno chlazení výkonových součástek v řídicí jednotce ventilátoru čerstvého vzduchu. O aktuálních otáčkách ventilátoru topení je řidič informován pomocí sloupcového diagramu na displeji ovládací a zobrazovací jednotky klimatizace. chladicí prvky Řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu J126 Schéma zapojení SP25-45 Náhradní funkce J255 Nemá náhradní funkci. Dojde-li k poškození ventilátoru topení nebo řídicí jednotky čerstvého vzduchu kompresor klimatizace se odpojí. Vlastní diagnostika Ventilátor topení i řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu jsou předmětem vlastní diagnostiky. 16b/16 J126 16b/11 16b/14 V2 M SP

21 Akční členy Nastavovače - mísicí klapky V68, - distribuční klapky V70, - klapky rozdělení vzduchu V85 s potenciometrem Úloha Nastavovač mísicí klapky nastavuje mísicí klapku v závislosti na zvolené teplotě v prostoru pro cestující. Nastavovače distribuční klapky a klapky rozdělení vzduchu nastavují klapky podle zvoleného rozdělení vzduchu. Nastavovače se vždy nacházejí na skříni automatické klimatizace v bezprostřední blízkosti příslušných klapek. Všechny nastavovače dostávají od řídicí jednotky Climatronic potřebné řídicí signály. Součástí každého nastavovače je potenciometr. Jím je řídicí jednotce Climatronic pomocí zpětné vazby sdělováno, v jaké poloze se klapka nachází. Vlastní diagnostika Všechny nastavovače jsou předmětem vlastní diagnostiky. Konečné polohy nastavovačů je možno přizpůsobit. To znamená, že je potřeba po montáži nového nastavovače provést funkci 04 - Uvedení do základního nastavení. V průběhu této funkce dojde k najetí do koncových poloh a koncové polohy budou tímto způsobem naučené. klička nastavovače Schéma zapojení J255 SP25-27 Upozornění: Způsob nastavování klapek z hlediska mechaniky (umístění kličky) je rozdílný a je přizpůsoben úhlu, o který se příslušné klapky vychylují. Toto je potřeba brát v úvahu při výměně nastavovačů. M V68/G92 V70/G112 V85/G114 SP

22 Nastavovač omezovací klapky V71 Nastavovač je umístěn na skříni automatické klimatizace vedle kanálu pro nasávání čerstvého vzduchu. Úloha Nastavovač pohybuje omezovací klapkou a klapkou čerstvého a recirkulovaného vzduchu. místo pro připojení hřídelky klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu hnací deska Kombinované nastavování klapek se děje prostřednictvím hnací desky přes dva vodicí body. Aktivaci provádí řídicí jednotka Climatronic v závislosti na rychlosti jízdy a otáčkách ventilátoru topení. Omezovací klapka má za úkol při vyšších rychlostech zmenšovat průřez vstupního otvoru sání. Množství nasávaného vzduchu však zůstává zhruba stejné. Díky omezovací klapce je možno snáze udržovat konstantní (stálou) teplotu v prostoru pro cestující. O poloze omezovací klapky je řídicí jednotka Climatronic informována potenciometrem snímače polohy nastavovače pomocí zpětné vazby. Vlastní diagnostika Nastavovač omezovací klapky je obsažen ve vlastní diagnostice. Koncová poloha je nastavitelná. To znamená, že po montáži nového nastavovače je potřeba provést funkci 04 - Uvedení do základního nastavení V průběhu této funkce dojde k najetí do koncových poloh a koncové polohy budou tímto způsobem naučené. ovládací páčka omezovací klapky Schéma zapojení J255 vodicí body SP25-28 M V71/G113 SP

23 1/min x 1000 km/h Nová regulace systému U vozidel s motorem 1,6 l/74 kw a s motorem 1,4 l/ 44 kw se od modelového roku 1999 uplatňuje pro sledování oběhu chladicího prostředku jiné technické řešení. S jeho využitím se počítá i u dalších motorů. J T v n J220 υa n v tn T M PWM G65 KB KK p J293 J255/E87 KK (in) digitální signál nové cesty signálu SP25-59 Popis technické změny: Odpadá termospínač klimatizace F14 - teplota chladicí kapaliny. Signál o teplotě chladicí kapaliny T M přichází od procesoru panelu přístrojů J218 v panelu přístrojů. Odpadá tlakový spínač klimatizace F129. Místo něj je zaveden snímač tlaku klimatizace G65. Řídicí jednotka ventilátoru dochlazování J293 byla zdokonalena a funkčně přizpůsobena nově zavedenému snímači tlaku klimatizace. Je použita společně se snímačem tlaku klimatizace G65. Poznáme ji podle odlišných svorkovnic. Řídicí jednotka ventilátoru dochlazování a řídicí jednotka motoru vyhodnocují signál PWM (signál modulovaný šířkou impulzů), který vysílá nový snímač tlaku klimatizace G65. Legenda k přehledu signálů: ϑa n v tn KB KK vnější teplota (datová zpráva) k ukazateli vnější teploty v panelu přístrojů otáčky motoru (frekvenčně modulovaný signál) rychlost vozidla (frekvenčně modulovaný signál) signál o době stání (datová zpráva) připravenost klimatizace kompresor klimatizace ZAP/VYP (bidirekcionální = obousměrný signál) KK (in) kompresor klimatizace ZAP T teplota chladicí kapaliny T M teplota chladicí kapaliny kontrolka (kapalina příliš horká) P tlak v pořádku = signál plus není v pořádku = žádný signál 24

24 Snímač tlaku klimatizace G65 Snímač nové generace pro sledování tlaku v oběhu chladicího prostředku. Snímač tlaku klimatizace je elektronický tlakový snímač, který je umístěn ve vysokotlakovém vedení. Snímá tlak chladicího prostředku a fyzikální veličinu tlak přeměňuje na elektrický signál. Ve srovnání s dosavadním tlakovým spínačem klimatizace, nesnímá jen předem stanovené hodnoty tlaku, nýbrž tlak chladicího prostředku v průběhu celého pracovního cyklu. SP25-65 Využití signálu v řídicí jednotce motoru v řídicí jednotce ventilátoru dochlazování Ze signálu se zjiš uje zatížení motoru klimatizací, tlakové poměry v oběhu chladicího prostředku. Řídicí jednotka ventilátoru dochlazování zajiš uje zapínání a vypínání nejbližšího vyššího stupně ventilátoru dochlazování a elektromagnetické spojky kompresoru klimatizace. Náhradní funkce Jestliže řídicí jednotka ventilátoru dochlazování nerozezná žádné signály, dojde z bezpečnostních důvodů k odpojení kompresoru klimatizace. Přednosti Ve volnoběhu je možno přizpůsobit otáčky motoru přesně podle zatížení kompresorem klimatizace. Vypínání a zapínání stupňů ventilátoru dochlazování probíhá s malou časovou prodlevou. Změny otáček ventilátoru dochlazování jsou sotva znatelné. Vlastní diagnostika chybové hlášení V paměti závad elektroniky motoru je uložen i snímač tlaku klimatizace. např.: Vysokotlaký spinač G65 Signál příliš malý 25

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 28 Klimatizace

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola.

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. NOVINKA SP29-06 Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. svůj výrobní program podle nejmodernějších technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. Klasická koncepce (ještě dnes hojně rozšířená

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo 10 Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo Pro regulaci kondenzačních jednotek Acson lze použít buď nabízený ovladač EESTA, nebo tuto může za dodržení

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Překročení teploty nebo vlhkosti limity

Překročení teploty nebo vlhkosti limity Překročení teploty nebo vlhkosti limity Toto jsou alarmy, které jsou aktivovány při překročení limitů nastavená teplota / vlhkost. Pouze signál: Může být odloženo během počáteční fáze jednotky (výchozí

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Návod k obsluze terminálu MST 730

Návod k obsluze terminálu MST 730 Návod k obsluze terminálu MST 730 v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o. 75654 Zubří, Hlavní 823 tel. / fax : 571 627324 e mail : wilkop@wilkop.cz OBSAH 1. ÚVOD 2 2. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

Návod k obsluze terminálu MST 730

Návod k obsluze terminálu MST 730 Návod k obsluze terminálu MST 730 v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o. 75654 Zubří, Hlavní 823 tel. / fax : 571 627324 e mail : wilkop@wilkop.cz OBSAH 1. ÚVOD 2 2. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

FSX/FSM Elektronický regulátor otáček Technické údaje

FSX/FSM Elektronický regulátor otáček Technické údaje FSX/M ovládá změnu otáček motoru v závislosti na tlaku regulované tekutiny. FSX/M spolu s připojovacím kabelem FSF-N/L** obsahujícím i ruchový filtr splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

Více

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU Tato kapitola se zabývá vybavením vašeho traktoru, které zvyšuje jeho výkon na poli. UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU VÝSTRAHA: Nejezděte po silnicích, nebo vysokou rychlostí kdekoli, se zapnutou uzávěrkou diferenciálu.

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

SPÍNACÍ HODINY. - Topení na výkon - Topení na teplotu - Větrání

SPÍNACÍ HODINY. - Topení na výkon - Topení na teplotu - Větrání SPÍNACÍ HODINY Spínací hodiny se připojují k topení BREEZE III nebo WIND III a slouží k ovládání chodu topení /ručně nebo předvolbou/. Topení je schopno pracovat ve třech režimech: - Topení na výkon -

Více

1. Porty na desce plošných spojů

1. Porty na desce plošných spojů 1. Porty na desce plošných spojů Porty na desce plošných spojů Č. Obsah Napětí portu 1 CN41 Napájecí port hlavního ventilu panelu 220 V 2 CN21 Port výstupního zatížení, ohřívač klikové skříně HEAT 1 a

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE POPIS 1 1. Zobrazovací jednotka (typ LED) SYSTÉMY PRO ELEKTROKOLA

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.:

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.: Hlídač periody otáček rev.: 10.4.2006 REDIS - spol. s r. o. Hrnčířská 33, 602 00 BRNO Tel.: 541 217 172 Fax: 541 218 394 Email: info@redis.cz Internet: www.redis.cz Popis HPO je malé elektronické zařízení

Více

Instalaèní a servisní pøíruèka

Instalaèní a servisní pøíruèka Autonomní regulátory SKR-10 SKR-15 Instalaèní a servisní pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 12/2010 5 PI-SKR-1-03-C 2 Autonomní regulátory SKR-10 / SKR-15 1.

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

ORY. Senzor vlhkosti Teplotní čidlo. Čidlo nízkých teplot. Připojovací kabel

ORY. Senzor vlhkosti Teplotní čidlo. Čidlo nízkých teplot. Připojovací kabel Odsavače se senzory SENZOR ORY Senzor vlhkosti Teplotní čidlo Připojovací kabel Čidlo nízkých teplot 2 UMÍSTĚNÍ SENZORŮ Teplotní čidlo (v nejvyšší části odsavače) Čidlo teploty a vlhkosti 3 CHARAKTERISTIKA

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Dálkově řízená zásuvka - FS 10 TS

Dálkově řízená zásuvka - FS 10 TS Dálkově řízená zásuvka - FS 10 TS Obj.č. : 921413 Návod k obsluze 1. Všeobecné pokyny Programovatelná a dálkově ovládaná zástrčka FS 10 TS je součástí systému dálkového ovládání FS 10 a umožňuje dálkové

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

PRŮVODCE KLIMATIZACÍ DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA

PRŮVODCE KLIMATIZACÍ DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA PRŮVODCE KLIMATIZACÍ DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA DOPORUČENÍ CITROËN - CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VOZIDLA KLIMATIZACE JE ZÁKLADNÍM PRVKEM ZAJIŠŤUJÍCÍM VAŠE POHODLÍ, ALE TÉŽ VAŠI

Více

Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3

Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3 Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3 Tato ovládací jednotka slouží k automatizi domácích ventilátorů.jednotka ovládá tyto funkce: časovač, snímač vlhkosti, fotosenzor, snímač pohybu. Kryt

Více

Mikroprocesorová řídící jednotka WURM DCC 910

Mikroprocesorová řídící jednotka WURM DCC 910 Schiessl s.r.o 1. Rozsah použití Mikroprocesorová řídící jednotka WURM DCC 910 Řídící regulační jednotka DCC 910 slouží k regulaci vícestupňových, chladících kompresorů a sdružených jednotek přizpůsobením

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT CT Citherm 6.0 Návod k obsluze

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT CT Citherm 6.0 Návod k obsluze Programovatelný termostat Strana č. 1 z 9 PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT CT Citherm 6.0 Návod k obsluze + - + DC 48V 12V + - + - IN 1 IN 2 IN 3 venkovní vnitřní + - T1 T2 0-10V IN 1 AC Fail IN 2 Fire IN 3 Servis

Více

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light)

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) s optickou a zvukovou signalizací SL-03 (fw 1.3) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci dosažení nastavených otáček motoru, což snižuje

Více

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k použití Otevření dálkového ovládání Obsah 1. Přehled ovládacích prvků... 1 2. Display...2-3.. 3. Návod k použití.... 4 3.1 Zapnutí

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK Školení KB 8 a jízdní zkoušky Školení KB 8 a jízdní zkoušky Bezpečnost na dráze Kontrolky: Tlak motorového oleje Množství motorového oleje Elektrohydraulické servořízení Elektromechanické servořízení Teplota,

Více

PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE KLIMATIZACÍ

PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE KLIMATIZACÍ PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE KLIMATIZACÍ KLIMATIZACE V DOBRÉM STAVU ZAJIŠŤUJE MNOHEM VÍCE NEŽ JEN VAŠE POHODLÍ Funkce klimatizačního systému je reverzní. Topí nebo chladí, reguluje teplotu

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

AURATON 1111 Multi AURATON 1111 MULTI

AURATON 1111 Multi AURATON 1111 MULTI N Á V O D K O B S L U Z E AURATON 1111 Multi 2 AURATON 1111 MULTI AURATON 1111 Multi AURATON 1111 Multi je moderní regulátor určený pro spolupráci s oběhovými čerpadly ústředního vytápění a TUV. Může rovněž

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

REG10. návod k instalaci a použití 2.část

REG10. návod k instalaci a použití 2.část Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka skleníkového clonění HSC Obsah: 1.0 Obecný popis...2 1.1 Popis programu...2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...2 1.3

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.: 61 16 54

MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.: 61 16 54 MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.: 61 16 54 Venkovní osvětlení LiftBoy TECHNIC s detektorem pohybů (technika PIR) s úhlem záběru 270

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159 Modulové Technické změny vyhrazeny H.159 Soumrakové spínače - řízení umělého osvětlení v závislosti na intenzitě denního osvětlení Pomocí těchto přístrojů lze jednoduše řídit umělé osvětlení v závislosti

Více

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 BASPELIN CPM Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 únor 2000 Baspelin CPM K1 Vlastnosti regulátoru baspelin CPM 4 analogové vstupy, 5 binárních vstupů (230V, 50Hz), 4 nezávislé

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ

Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ Tepelná čerpadla - Chlazení - Vzduchotechnika - Tepelné výměníky Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ 1 ÚVOD 3 SLOŽENÍ Řídící modul CONNECT 2 se skládá z: Jednoho ovládacího a zobrazovacího

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

MSK regulátor krbů Návod k obsluze

MSK regulátor krbů Návod k obsluze MSK regulátor krbů Návod k obsluze Je to zařízení, jehož úkolem je udržovat konstantní tah krbu při spalování dřeva. Účelem je kontrola teploty topeniště a ve výsledku prodloužení komplementace hořícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více