Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení"

Transkript

1 S E Z manuálně (ručně) ovládané klimatizace vozů FELICIA a OCTAVIA je Vám oběh chladicího prostředku dobře znám. V učební pomůcce č. 10 byly vysvětleny obecně platné principy klimatizace. V následující pomůcce č. 11 pak byla představena klimatizace vozů FELICIA. Technickým zdokonalením vznikne z manuální klimatizace klimatizce automatická. Dosavadní ruční nastavování poměru chladného a teplého vzduchu pro dosažení příjemné teploty bylo nahrazeno ovládáním elektronickým. Odtud také název CLIMATRONIC. Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení množství, teploty a rozdělení přiváděného vzduchu. Climatronic V této učební pomůcce se Vám automatická klimatizace CLIMATRONIC představí. Seznámíte se s její obsluhou, funkcí a vlastní diagnostikou. 2

2 xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Obsah Součásti 4 Řídicí jednotka Climatronic 6 Ovládací panel 7 Přehled systému 10 Regulace teploty 12 Teplota - výchozí hodnoty 12 Rozmístění teplotních snímačů a čidel 13 Snímače, čidla a spínače 14 Akční členy 21 Nová regulace systému 24 Rozdělování vzduchu 28 Schéma oběhu chladicího prostředku 30 Zapínání ventilátorů 33 Ovládání kompresoru 34 Vlastní diagnostika 36 Funkční schéma 38 Automatická klimatizace - Climatronic 38 Řízení ventilátoru chladicí kapaliny 40 Legenda k funkčnímu schématu 41 Prověřte si své vědomosti 44 Service Service Service Service Service Service Service Service xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA Pokyny k prohlídkám, opravám a seřizovacím pracím najdete v dílenských příručkách. 3

3 Součásti Manuální klimatizace klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu Manuální klimatizace a topení jsou popsány v učební pomůcce č. 15 ŠKODA OCTAVIA. Pro srovnání s automatickou klimatizací připomeňme: Příjemné teploty ve vozidle dosahuje řidič ručním ovládáním. Klapky, které regulují přívod vzduchu, mísicí klapka, distribuční klapka, klapka rozdělení vzduchu, jsou nastavovány pomocí bowdenového vedení. SP25-60 Klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu je ovládána elektricky. Režim recirkulace vzduchu je mechanicky omezen na určitou polohu otočného spínače. SP25-61 Automatická klimatizace - Climatronic Řídicí jednotkou Climatronic se automaticky ve vozidle vytváří takové klima, aby navozovalo pohodu (regulace teploty a množství vzduchu). omezovací klapka klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu Klimatizace je k tomu účelu vybavena potřebnými snímači, čidly (senzory) a nastavovači. Část klimatizace, která se stará o přívod čerstvého vzduchu a recirkulaci, je doplněna ještě o omezovací klapku, která je ovládána týmž elektromotorem jako klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu. Distribuční klapka je ovládána elektricky. SP25-30 Systém je schopný vlastní diagnostiky. SP25-1 4

4 Rozmístění součástí automatické klimatizace - Climatronic (včetně oběhu chladicího prostředku) Na tomto přehledu je ukázáno rozmístění součástí automatické klimatizace v motorovém prostoru a v prostoru pro cestující: F129 (G65)* 4 G89 G107 J255 +G56 1 kompresor 2 kondenzátor 3 nádobka na kapalinu 4 expanzní ventil F14 termospínač klimatizace F129 tlakový spínač klimatizace G17 snímač vnější teploty vzduchu G56 čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G89 čidlo teploty nasávaného vzduchu G107 fotosnímač slunečního svitu J255 řídicí jednotka Climatronic J293 řídicí jednotka ventilátoru dochlazování N25 elektromagnetická spojka klimatizace 3 2 N25 1 G17 J293 F14 SP25-20 (G65)* snímač tlaku klimatizace (jen u nové regulace systému, je-li použit G65, odpadá F129) G89 V71 V85 Tento přehled ukazuje součásti, které jsou umístěné přímo na skříni klimatizace: G89 G192 J126 V2 V68 V70 V71 V85 čidlo teploty nasávaného vzduchu čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu ventilátor topení nastavovač mísicí klapky nastavovač distribuční klapky nastavovač omezovací a recirkulační klapky nastavovač klapky rozdělení vzduchu G192 V68 V70 J126 SP25-21 V2 5

5 Řídicí jednotka Climatronic Řídicí jednotka Climatronic s ovládací a zobrazovací jednotkou řídicí jednotka Climatronic J255 AUTO CLIMATRONIC ECON ventilátor čidla teploty v ovládacím panelu Climatronic V42 čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace E87 SP25-6 Popis činnosti Řídicí jednotka Climatronic dostává informace od elektrických a elektronických prvků (senzorů). Došlé informace jsou v řídicí jednotce Climatronic zpracovávány podle nastavených požadovaných hodnot. Výstupní signály slouží k ovládání dalších elektrických prvků - akčních členů. Ovládací a zobrazovací jednotka E87 je umístěna na řídicí jednotce Climatronic J255 a obě součásti tvoří jeden celek. Snímač teploty vzduchu v prostoru pro cestující se označuje jako čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 a je integrován taktéž v řídicí jednotce Climatronic. Přímo za čidlem G56 je umístěn ventilátorek, který na čidlo přivádí vzduch z prostoru pro cestující. Protože čidlo teploty je umístěno v proudu vzduchu ventilátorku, je tím potlačen vznik chyb měření. Řídicí jednotka Climatronic disponuje i pamětí závad. Díky tomu je možno velmi rychle zjistit vlastní diagnostikou výpadek některého z prvků klimatizace nebo přerušení vedení. Závada na nějakém prvku, která trvale ovlivňuje funkci automatické klimatizace a která je uložena v paměti závad, je po zapnutí zapalování signalizována blikáním displeje po dobu asi 15 sekund. V případě jakékoliv závady zajistí řídicí jednotka Climatronic chod automatické klimatizace v nastaveném režimu, by v nouzovém chodu. 6

6 Ovládací panel odmrazování předního skla, recirkulace vzduchu, směr proudění vzduchu vnější teplota teplota v prostoru pro cestující otáčky ventilátoru (stupeň intenzity ofukování) zvolený režim: AUTO automatický provoz ECON klimatizace vypnuta tlačítko odmrazování předního skla tlačítko automatického provozu SP25-7 tlačítko recirkulace vzduchu tlačítko ECON = klimatizace vypnuta tlačítka ventilátor topení pomaleji až celé zařízení OFF také ventilátor topení rychleji (plynulá regulace) tlačítko chladněji (nastavení po jednom stupni) tlačítko tepleji (nastavení po jednom stupni) tlačítko rozdělení vzduchu - do ofukovačů v přístrojové desce tlačítko rozdělení vzduchu - do nožního prostoru 7

7 Ovládací panel Funkce automatické klimatizace Pomocí ovládacích tlačítek lze v prostoru pro cestující nastavit požadovanou teplotu, zvolit rozdělení vzduchu, intenzitu ofukování, vypnout klimatizaci, případně vypnout celé zařízení. Dokonalá znalost funkce automatické klimatizace je potřebná jak pro správnou servisní činnost, tak i pro vysvětlování její obsluhy zákazníkovi. Automatický režim Zároveň se zapnutím zapalování začne v automatickém režimu pracovat i Climatronic. Automatická klimatizace nastaví své regulační prvky tak, aby se dosáhlo nastavené teploty uvnitř vozu. Automatickou činnost je možno ovlivnit tlačítky na ovládacím panelu automatické klimatizace. Režim ECON SP25-8 Jestliže stiskneme tlačítko ECON, klimatizace se vypne. Automaticky bude regulováno jen topení. Požadované teploty uvnitř vozu bude dosaženo rychleji a bude udržována na konstantní (stálé) výši. V tomto režimu však není možné dosáhnout toho, aby teplota v prostoru pro cestující byla nižší, než je teplota vnější. Stisknutím tlačítka pro odmrazování předního skla se režim ECON vypne. Chceme-li režim ECON zase obnovit, musíme tlačítko ECON opět stisknout. Zvolená teplota SP25-9 Požadovanou teplotu uvnitř vozu lze libovolně nastavovat pomocí tlačítek chladněji a tepleji. Nastavená hodnota se uloží do paměti a bude v ní uložena tak dlouho, dokud nenastavíme teplotu jinou. Nastavovanou teplotu můžeme volit z intervalu od +18 C do +29 C. V tomto rozsahu bude také na nastavené výši automaticky udržována. 8 SP25-10 Upozornění: Po nastavení teploty nižší než 18 C a nebo vyšší než 29 C pracuje Climatronic trvale s maximálním výkonem chlazení, případně topení. Teplota není regulována. Tyto mezní polohy se zobrazují na displeji po zadání teploty menší než 18 C jako LO [zkratka angl. slova low čti: lou = nízký], případně po zadání teploty větší než 29 C jako HI [zkratka angl. slova high čti: haj = vysoký].

8 Otáčky ventilátoru (intenzita ofukování) Ve všech režimech automatické regulace je možno manuálně upravovat otáčky ventilátoru. Aktuální stupeň nastavení ventilátoru se zobrazuje ve sloupcovém diagramu. Změnou otáček ventilátoru se přiváděné množství vzduchu sníží, případně zvýší. Automatická regulace se přeruší a nápis AUTO na displeji přestane svítit. SP25-11 Vypnutí zařízení Opakovaným stiskem tlačítka pro snížení otáček ventilátoru - až do koncového stupně - se celé zařízení vypne. Na displeji se zobrazí jen nápis OFF. SP25-12 Tato funkce by však měla být využívána jen výjimečně; např. v případě poruchy činnosti automatické klimatizace. V běžném provozu nemá smysl CLIMATRONIC tímto způsobem vypínat. Odmrazování předního skla SP25-13 Po stisknutí tlačítka pro odmrazování předního skla se na dipleji zobrazí týž symbol, jako na tlačítku. Zapnutím odmrazování předního skla se automaticky přeruší režim ECON. Tento režim se používá, jak už jeho označení napovídá, k odmrazování, ale také k odmlžování předního skla. Využívá se ho také pro zvýšení vysoušecího účinku, např. tehdy, nastoupí-li do vozu cestující ve vlhkém oděvu. Recirkulace vzduchu Recirkulace vzduchu se zapíná stisknutím odpovídajícího tlačítka. Po jeho stisku se na dipleji objeví shodný symbol. Princip recirkulace je stejný s recirkulací vzduchu, která nám je již známa z manuální klimatizace, kdy je do systému místo čerstvého vzduchu nasáván vzduch z prostoru pro cestující. SP25-14 Režim recirkulace se ukončí opětovným stisknutím tlačítka recirkulace vzduchu. 9

9 AUTO ECON Přehled systému Snímače, čidla a spínače fotosnímač slunečního svitu G107 čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 + ventilátor čidla teploty V42 CLIMAtronic snímač vnější teploty vzduchu G17 CLIMATRONIC čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru G192 tlakový spínač klimatizace F129 (nebo u nové regulace systému snímač tlaku klimatizace G65) další signály: - signál o rychlosti - signál o otáčkách - signál o době stání v n th termospínač klimatizace F14 termospínač ventilátoru chladicí kapaliny F18 10

10 Akční členy řídicí jednotka Climatronic J255 a ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace E87 nastavovač klapky rozdělení vzduchu V85 se snímačem polohy nastavovače klapky rozdělení vzduchu G114 nastavovač distribuční klapky V70 se snímačem polohy nastavovače polohy distribuční klapky G112 AUTO nastavovač mísicí klapky V68 se snímačem polohy nastavovače mísicí klapky G92 ECON nastavovač omezovací klapky V71 a klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu se snímačem polohy nastavovače omezovací klapky G113 řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu J126 a ventilátoru topení V2 další signály: - řídicí jednotka motoru - řídicí jednotka s displejem v panelu přístrojů J285 diagnostická zásuvka T16 elektromagnetická spojka klimatizace N25 řídicí jednotka ventilátoru dochlazování J293 ventilátor chladicí kapaliny V7 a ventilátor chladicí kapaliny vpravo V35 SP

11 Regulace teploty Teplota - výchozí hodnoty Vliv slunečního záření na teplotu uvnitř vozu Vnější teplota ve C měřená v přední části karoserie vlevo Vnější teplota ve C měřená na vstupu čerstvého vzduchu do skříně klimatizace Požadovaná teplota ve C v prostoru pro cestující Ð uložena v řídicí jednotce Climatronic Teplota v prostoru pro cestující ve C měřená uprostřed přístrojové desky Teplota vzduchu ve C měřená ve výstupním kanálu klimatizace Automatická regulace teploty Climatronic během svého chodu vychází a bere v úvahu různé teplotní poměry a jízdní stavy. Kromě ostatních regulovatelných veličin klimatizace to je především stávající (okamžitá) teplota, která je neustále porovnávána s teplotou požadovanou. Snímače okamžité teploty (jak vnější, tak i vnitřní) jsou umístěny vždy na dvou různých místech. Automatickou regulaci teploty je možno upravovat (co se týče teploty, rozdělení vzduchu a intenzity ofukování) přesně podle osobního přání. Snímač vnější teploty Vnější teplota je jednou ze základních výchozích veličin, od které se regulace teploty odvíjí. Vnější teplota je nepřetržitě snímána na dvou na sobě nezávislých místech. Teplotní a odporová závislost obou snímačů je shodná. Údaje obou měření vnější teploty vyhodnocuje řídicí jednotka klimatizace. Pro činnost automatické regulace se využívá údaj s nižší hodnotou. V případě výpadku jednoho z čidel se jako řídicí veličina používá hodnota ze snímače druhého. Při výpadku obou čidel se použije předem stanovená náhradní hodnota. 12

12 Rozmístění teplotních snímačů a čidel fotosnímač slunečního svitu G107 čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 snímač vnější teploty vzduchu G17 čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru G192 SP25-22 Snímání vnitřní teploty Sluneční záření regulační veličina Zvolená a naměřená teplota v prostoru pro cestující patří také mezi základní veličiny potřebné pro automatickou klimatizaci. Teplota vzduchu uvnitř vozu je snímána dvěma oddělenými čidly. Pomocí nich dostává řídicí jednotka Climatronic informace o stávající teplotě uvnitř vozu a o teplotě vzduchu, který proudí do vozu z tělesa automatické klimatizace. Teplotní pohodu ve voze ovlivňují kromě vnější teploty i tepelné účinky slunečního záření. Sluneční záření, které dopadá na fotosnímač, je vyhodnocováno řídicí jednotkou Climatronic. Tím je zajištěno, že se při automatické regulaci teploty bere v úvahu i vliv tepelných účinků slunečního záření. V případě poruchy některého z těchto dvou čidel se jako náhradní veličina použije pevně stanovená hodnota. Automatická klimatizace tak může běžet dál. 13

13 Snímače, čidla a spínače Čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 s ventilátorem V42 Teplota vzduchu uvnitř vozidla je snímána čidlem G56, které je umístěno přímo v řídicí jednotce Climatronic. Z prostoru pro cestující je na čidlo vháněn ventilátorkem vzduch. Vzhledem k tomu, že G56 je umístěno v proudu vzduchu, je zajištěno měření skutečné teploty uvnitř vozu. CLIMATRONIC AUTO ECON Ventilátorek je řízen ovládací a zobrazovací jednotkou. Prouděním vzduchu kolem čidla se předchází vzniku chyb měření na čidle teploty. Využití signálu Naměřená teplota slouží k porovnávání s teplotou požadovanou. Na základě vyhodnocení dochází k nastavení mísicí klapky a otáček ventilátoru topení. Výpadek signálu Dojde-li k výpadku signálu, bude použita jako náhradní hodnota teplota +24 C a zařízení běží dál. Čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic je schopno vlastní diagnostiky. čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic G56 ventilátor čidla teploty v ovládacím panelu Climatronic V42 SP25-6 Čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru G192 Je měřena teplota vzduchu, který proudí z klimatizace do vnitřního prostoru vozidla. Ke snímání teploty slouží teplotně závislý odpor. S klesající teplotou se elektrický odpor zvyšuje. Využití signálu Signál je využíván řídicí jednotkou Climatronic. Slouží k ovládání rozdělování vzduchu k ofukování předního skla nebo do nožního prostoru a dále k nastavování otáček ventilátoru topení. Výpadek signálu Při výpadku signálu je řídicí jednotkou Climatronic vypočtena náhradní hodnota +80 C. Klimatizace běží dál. Čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru je schopno vlastní diagnostiky. odpor NTC SP

14 Snímač vnější teploty vzduchu G17 Snímač vnější teploty vzduchu je zabudován v přední části karoserie. Snímá skutečnou vnější teplotu. Využití signálu V závislosti na vnější teplotě nastavuje řídicí jednotka Climatronic mísicí klapku a reguluje otáčky ventilátoru topení. SP25-24 Výpadek signálu Dojde-li k výpadku signálu, použije se jako náhradní hodnota údaj z čidla teploty nasávaného vzduchu G89. V případě, že je závada i na G89, pracuje klimatizace dál a jako náhradní hodnotu používá teplotu +10 C. Nefunguje však recirkulace vzduchu. Snímač vnější teploty vzduchu G71 je schopný vlastní diagnostiky. Čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 Čidlo nasávaného vzduchu najdeme přímo v sacím kanálu čerstvého vzduchu. Je to druhé místo, na kterém se snímá skutečná vnější teplota. Využití signálu V závislosti na vnější teplotě je řídicí jednotkou Climatronic nastavována mísicí klapka a regulovány otáčky ventilátoru topení. SP25-25 Výpadek signálu V případě výpadku signálu bude použita hodnota ze snímače vnější teploty vzduchu G17. Čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 je schopno vlastní diagnostiky. 15

15 Snímače, čidla a spínače Fotosnímač slunečního svitu G107 Sluneční záření ovlivňuje regulaci u automatické klimatizace prostřednictvím fotosnímače slunečního svitu. Zařízení snímá sluneční záření, které dopadá na cestující. Popis činnosti Sluneční světlo prochází filtrem, optickým prvkem a dopadá na fotodiodu. Filtr zde má podobnou funkci jako sluneční brýle. Chrání fotodiodu před poškozením slunečním zářením. Fotodioda je tvořena polovodičem, který je citlivý na světlo. Nedopadá-li na fotodiodu žádné světlo, může jí protékat jen malý proud. Působením světla průtok proudu roste. Čím je dopadající světlo silnější, tím je větší i proud. Podle přírůstku proudu řídicí jednotka Climatronic rozpozná zvýšené sluneční záření. Aby ovlivnila teplotu uvnitř vozu, nastaví mísicí klapku a upraví otáčky ventilátoru topení. SP25-70 víčko krytu filtr optický prvek Výpadek signálu Řídicí jednotka Climatronic pracuje s pevnou náhradní hodnotou. fotodioda kryt Vlastní diagnostika a chybová hlášení Přerušení / zkrat na plus. Zkrat na kostru. SP

16 Kompenzace postavení slunce Slunce nízko nad obzorem Stojí-li slunce nízko nad obzorem a jeho paprsky dopadají šikmo zepředu na cestující, zvyšuje se u nich pocit tepla. Optický prvek zajiš uje, že velká část šikmo dopadajících paprsků je vedena na fotodiodu. Chladicí účinek klimatizace se poněkud zvýší, aby vyrovnal vliv tepla na cestující. filtr optický prvek fotodioda SP25-63 Slunce vysoko nad obzorem Stojí-li slunce vysoko nad obzorem, je značná část slunečního svitu odstíněna střechou vozidla. Optický prvek přivádí na fotodiodu jen malou část slunečních paprsků. Výkon klimatizace se může snížit, nebo cestující nejsou vystaveni přímému slunečnímu záření. optický prvek odstíňuje (odráží) svisle dopadající paprsky světla. Schéma zapojení J225 řídicí jednotka Climatronic G107 fotosnímač slunečního svitu pin 9 signál ukostření pin 18 signál J255 20/18 12/9 SP25-64 G107 SP

17 Snímače, čidla a spínače Tlakový spínač klimatizace F129 Tlakový spínač klimatizace neustále sleduje tlaky v oběhu chladicího prostředku automatické klimatizace Climatronic. Jedná se o trojnásobný spínač. Jeho zařazení do systému klimatizace je nutné z hlediska bezpečnosti. U manuální klimatizace byl také. Úkoly a činnost SP25-44 Tlakový spínač klimatizace sepne, vystoupí-li tlak nad 1,6 MPa. Prostřednictvím řídicí jednotky ventilátoru dochlazování se přepne ventilátor chladicí kapaliny na nejbližší vyšší stupeň. Tím se dosahuje optimálního výkonu kondenzátoru. Je-li tlak příliš vysoký - nad 3,2 MPa (např. při závadě chlazení motoru), spínač rozepne. Klimatizace se odpojí. Je-li hodnota tlaku menší než 0,2 MPa např. při úniku chladicího prostředku spínač rozepne. Klimatizace se odpojí. J255 Schéma zapojení + 15 J293 Tlakový spínač klimatizace je možno demontovat, aniž by bylo nutno odsát chladicí prostředek. 12/2 16b/2 10b/2 106/2 10b/8 Vlastní diagnostika Ve vlastní diagnostice se ve funkci 02 - Výzva k výpisu chybové paměti kontroluje činnost tlakového spínače při tlacích 0,2 MPa a 3,2 MPa. Část spínače klimatizace, která pracuje při tlaku 1,6 MPa kontrolována není. F129 F14 Upozornění: Mezi bezpečnostní prvky automatické klimatizace patří i termospínač klimatizace F14. Pomocí něj se klimatizace při dosažení teploty 119 C vypne. Opět se zapne, klesne-li teplota na 112 C. F14 F129 J255 J293 SP25-43 termospínač klimatizace - teplota chladicí kapaliny (+119 C) tlakový spínač klimatizace řídicí jednotka Climatronic řídicí jednotka ventilátoru dochlazování 18

18 Doplňkový signál - doba stání Řídicí jednotka Climatronic dostává od řídicí jednotky s ukazatelem v panelu přístrojů informaci o době stání vozidla. Doba stání = doba od vypnutí zapalování do nového startu motoru /min x km/h J285 Informace o době stání se předává vždy při startu vozidla. K čemu je tato informace dobrá? Hodnoty měřené snímačem vnější teploty vzduchu G17 a čidlem teploty nasávaného vzduchu G89 jsou po zastavení vozidla v závislosti na době jeho stání více či méně ovlivňovány teplem od motoru, případně i od slunečních paprsků. Dochází tak ke zkreslení skutečné teploty okolí. J255 SP25-4 Řídicí jednotka Climatronic však po novém startu motoru pro svou činnost nepoužije aktuální zkreslenou hodnotu teploty okolí, nýbrž teplotu, která byla zaznamenána před vypnutím motoru. Regulace teploty na teplotu příjemnou proběhne rychleji. Zamezí se zvýšenému výkonu klimatizace - podchlazení. Využití signálu se uplatní např. v dopravní zácpě, kdy je motor vypínán. 21 C 35 C SP25-5 hodnota naměřená v okamžiku vypnutí zapalování hodnota naměřená po opětovném nastartování 19

19 Snímače, čidla a spínače Doplňkový signál - rychlost jízdy v K regulaci omezovací klapky je potřeba znát údaj o rychlosti jízdy /min x km/h J285 Využívá se signálu snímače rychloměru G22 z převodovky, který se vede do řídicí jednotky s ukazatelem v panelu přístrojů J285. Zde se ho využívá k regulaci. Signálním vedením se signál vede přímo k nastavovači omezovací klapky V71. J255 Signál o rychlosti se kontroluje ve vlastní diagnostice. Závada však může být zjištěna jen tehdy, jestliže při pěti jízdních cyklech (start, jízda rychlostí vyšší než 15 km/h, vypnutí motoru) nedojde během čtyř minut po startu ke změření signálu. V71/G113 SP25-41 Doplňkový signál - otáčky motoru n Řídicí jednotka Climatronic musí být informována také o aktuálních otáčkách motoru /min x km/h J285 Údaj o otáčkách motoru se přenáší signálem z řídicí jednotky s ukazatelem v panelu přístrojů do řídicí jednotky Climatronic J255. Dále je prostřednictvím řídicí jednotky ventilátoru dochlazování J293 ovládána elektromagnetická spojka klimatizace N25, např. chybí-li signál o otáčkách motoru = motor neběží, klimakompresor se vypne. J255 Signál o otáčkách motoru lze sledovat při vlastní diagnostice ve funkci 08 - Načtení bloku naměřených hodnot. J293 N25 SP

20 Akční členy Ventilátor topení V2 a řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu J126 Úloha Ventilátor topení V2 zásobuje vnitřek vozidla potřebným množstvím vzduchu. Regulace ventilátoru topení je plynulá. Potřebné napětí pro ventilátor topení se vypočítává v řídicí jednotce Climatronic. V závislosti na tomto napětí je ventilátor topení aktivován a řízen řídicí jednotkou ventilátoru čerstvého vzduchu: Ventilátor topení V2 SP25-53 ze strany ukostření regulované napětí ze strany plus neregulované napětí. Informace o aktuálním napětí na ventilátoru topení se zpětně přenáší do řídicí jednotky Climatronic a prostřednictvím řídicí jednotky ventilátoru čerstvého vzduchu je neustále upravováno. Na řídicí jednotce ventilátoru čerstvého vzduchu J126 jsou umístěny chladicí prvky. Kolem nich neustále proudí vzduch, který směřuje k výparníku. Tímto způsobem je zajiš ováno chlazení výkonových součástek v řídicí jednotce ventilátoru čerstvého vzduchu. O aktuálních otáčkách ventilátoru topení je řidič informován pomocí sloupcového diagramu na displeji ovládací a zobrazovací jednotky klimatizace. chladicí prvky Řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu J126 Schéma zapojení SP25-45 Náhradní funkce J255 Nemá náhradní funkci. Dojde-li k poškození ventilátoru topení nebo řídicí jednotky čerstvého vzduchu kompresor klimatizace se odpojí. Vlastní diagnostika Ventilátor topení i řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu jsou předmětem vlastní diagnostiky. 16b/16 J126 16b/11 16b/14 V2 M SP

21 Akční členy Nastavovače - mísicí klapky V68, - distribuční klapky V70, - klapky rozdělení vzduchu V85 s potenciometrem Úloha Nastavovač mísicí klapky nastavuje mísicí klapku v závislosti na zvolené teplotě v prostoru pro cestující. Nastavovače distribuční klapky a klapky rozdělení vzduchu nastavují klapky podle zvoleného rozdělení vzduchu. Nastavovače se vždy nacházejí na skříni automatické klimatizace v bezprostřední blízkosti příslušných klapek. Všechny nastavovače dostávají od řídicí jednotky Climatronic potřebné řídicí signály. Součástí každého nastavovače je potenciometr. Jím je řídicí jednotce Climatronic pomocí zpětné vazby sdělováno, v jaké poloze se klapka nachází. Vlastní diagnostika Všechny nastavovače jsou předmětem vlastní diagnostiky. Konečné polohy nastavovačů je možno přizpůsobit. To znamená, že je potřeba po montáži nového nastavovače provést funkci 04 - Uvedení do základního nastavení. V průběhu této funkce dojde k najetí do koncových poloh a koncové polohy budou tímto způsobem naučené. klička nastavovače Schéma zapojení J255 SP25-27 Upozornění: Způsob nastavování klapek z hlediska mechaniky (umístění kličky) je rozdílný a je přizpůsoben úhlu, o který se příslušné klapky vychylují. Toto je potřeba brát v úvahu při výměně nastavovačů. M V68/G92 V70/G112 V85/G114 SP

22 Nastavovač omezovací klapky V71 Nastavovač je umístěn na skříni automatické klimatizace vedle kanálu pro nasávání čerstvého vzduchu. Úloha Nastavovač pohybuje omezovací klapkou a klapkou čerstvého a recirkulovaného vzduchu. místo pro připojení hřídelky klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu hnací deska Kombinované nastavování klapek se děje prostřednictvím hnací desky přes dva vodicí body. Aktivaci provádí řídicí jednotka Climatronic v závislosti na rychlosti jízdy a otáčkách ventilátoru topení. Omezovací klapka má za úkol při vyšších rychlostech zmenšovat průřez vstupního otvoru sání. Množství nasávaného vzduchu však zůstává zhruba stejné. Díky omezovací klapce je možno snáze udržovat konstantní (stálou) teplotu v prostoru pro cestující. O poloze omezovací klapky je řídicí jednotka Climatronic informována potenciometrem snímače polohy nastavovače pomocí zpětné vazby. Vlastní diagnostika Nastavovač omezovací klapky je obsažen ve vlastní diagnostice. Koncová poloha je nastavitelná. To znamená, že po montáži nového nastavovače je potřeba provést funkci 04 - Uvedení do základního nastavení V průběhu této funkce dojde k najetí do koncových poloh a koncové polohy budou tímto způsobem naučené. ovládací páčka omezovací klapky Schéma zapojení J255 vodicí body SP25-28 M V71/G113 SP

23 1/min x 1000 km/h Nová regulace systému U vozidel s motorem 1,6 l/74 kw a s motorem 1,4 l/ 44 kw se od modelového roku 1999 uplatňuje pro sledování oběhu chladicího prostředku jiné technické řešení. S jeho využitím se počítá i u dalších motorů. J T v n J220 υa n v tn T M PWM G65 KB KK p J293 J255/E87 KK (in) digitální signál nové cesty signálu SP25-59 Popis technické změny: Odpadá termospínač klimatizace F14 - teplota chladicí kapaliny. Signál o teplotě chladicí kapaliny T M přichází od procesoru panelu přístrojů J218 v panelu přístrojů. Odpadá tlakový spínač klimatizace F129. Místo něj je zaveden snímač tlaku klimatizace G65. Řídicí jednotka ventilátoru dochlazování J293 byla zdokonalena a funkčně přizpůsobena nově zavedenému snímači tlaku klimatizace. Je použita společně se snímačem tlaku klimatizace G65. Poznáme ji podle odlišných svorkovnic. Řídicí jednotka ventilátoru dochlazování a řídicí jednotka motoru vyhodnocují signál PWM (signál modulovaný šířkou impulzů), který vysílá nový snímač tlaku klimatizace G65. Legenda k přehledu signálů: ϑa n v tn KB KK vnější teplota (datová zpráva) k ukazateli vnější teploty v panelu přístrojů otáčky motoru (frekvenčně modulovaný signál) rychlost vozidla (frekvenčně modulovaný signál) signál o době stání (datová zpráva) připravenost klimatizace kompresor klimatizace ZAP/VYP (bidirekcionální = obousměrný signál) KK (in) kompresor klimatizace ZAP T teplota chladicí kapaliny T M teplota chladicí kapaliny kontrolka (kapalina příliš horká) P tlak v pořádku = signál plus není v pořádku = žádný signál 24

24 Snímač tlaku klimatizace G65 Snímač nové generace pro sledování tlaku v oběhu chladicího prostředku. Snímač tlaku klimatizace je elektronický tlakový snímač, který je umístěn ve vysokotlakovém vedení. Snímá tlak chladicího prostředku a fyzikální veličinu tlak přeměňuje na elektrický signál. Ve srovnání s dosavadním tlakovým spínačem klimatizace, nesnímá jen předem stanovené hodnoty tlaku, nýbrž tlak chladicího prostředku v průběhu celého pracovního cyklu. SP25-65 Využití signálu v řídicí jednotce motoru v řídicí jednotce ventilátoru dochlazování Ze signálu se zjiš uje zatížení motoru klimatizací, tlakové poměry v oběhu chladicího prostředku. Řídicí jednotka ventilátoru dochlazování zajiš uje zapínání a vypínání nejbližšího vyššího stupně ventilátoru dochlazování a elektromagnetické spojky kompresoru klimatizace. Náhradní funkce Jestliže řídicí jednotka ventilátoru dochlazování nerozezná žádné signály, dojde z bezpečnostních důvodů k odpojení kompresoru klimatizace. Přednosti Ve volnoběhu je možno přizpůsobit otáčky motoru přesně podle zatížení kompresorem klimatizace. Vypínání a zapínání stupňů ventilátoru dochlazování probíhá s malou časovou prodlevou. Změny otáček ventilátoru dochlazování jsou sotva znatelné. Vlastní diagnostika chybové hlášení V paměti závad elektroniky motoru je uložen i snímač tlaku klimatizace. např.: Vysokotlaký spinač G65 Signál příliš malý 25

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Použití elektroniky v motorovém vozidle vede k odlehčení řidiče a uvolňuje tím lidskou kapacitu k lepšímu pozorování vnějšího dopravního

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 427 Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Volkswagen nabízí poprvé přímo z výrobního závodu model Golf 2009 s motorem 1,6 l 75kW MPI

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO 1. 1. URČENÍ Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových teplovodních topných systémů.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

10. KOMPONENTY A SYSTÉMY pro zabezpečen. ení automobilů. Jak se krade auto. Koncepce auto zabezpečovacího zařízení. Rozdělení zabezpečovacích zařízení

10. KOMPONENTY A SYSTÉMY pro zabezpečen. ení automobilů. Jak se krade auto. Koncepce auto zabezpečovacího zařízení. Rozdělení zabezpečovacích zařízení Jak se krade auto 10. KOMPONENTY A SYSTÉMY pro zabezpečen ení automobilů Přednášející: Cvičící: Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. husak@fel.cvut.cz tel.: 2 2435 2267 Ing. Tomáš Vítek 1 2 Koncepce auto zabezpečovacího

Více

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost ABB s.r.o. Elektro-Praga Nové bydlení = moderní elektroinstalace A jaké jsou její možnosti? Obsah Komfort Stmívání 6 7 Spínání na základě pohybu 8

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00. Vyšší odborné studium ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00. Vyšší odborné studium ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00 Vyšší odborné studium Obor vzdělání: 23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení...

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení... OBSAH 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe 2. Užití nabíječe... 3 3. Princip činnosti... 4 4. Další možnosti nabíjení... 5 5. Instalace... 6 6. Signalizace a nastavení... 7 7. Zapnutí a

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více