Agricultural Products. Říjen Október Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agricultural Products. Říjen Október 2006. Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte"

Transkript

1 Agricultural Products Říjen Október 2006 Netradiční zdroje energie Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte

2 Obsah čísla Říjen Október Bioethylalkohol - stav a perspektivy 4 Evropské odpovědi na energetický boom 6 Praktické zkušenosti s virózami 8 Caramba na podzim 9 Maraton 6 10 Reportáž - PESTICO BB, spol. s r.o. 12 Jak nás neznáte 13 Regionální informace Informační měsíčník BASF. Vychází 12 čísel ročně. Vydavatel: BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, Praha 5, IČO: Tel.: , fax: , Místo vydání: Praha. Číslo 10/2006. Den vydání: MK ČR E Tento materiál BASF má poradit. V každém případě je však třeba se řídit platnou etiketou, která je součástí každého balení přípravků na ochranu rostlin v ČR. Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín. Foto na titulní straně: E. Hanušová

3 Aktuality Alternativní zdroje energie Bioethylalkohol - stav a perspektivy Rozhodující události jako ropné krize, války v zálivu, diskuze po 11. září 2001, výrazné zvyšování cen ropy a plynu, vedou stále více k životně důležitým diskuzím o tom: jak je ohroženo spolehlivé zásobování dnes nejdůležitějšími nosiči energie - ropou a zemním plynem; že prognózy i realita rostoucí poptávky po fosilních nosičích energie ze strany rychle se rozvíjejících ekonomik Asie vyvolávají zvýšenou konkurenci o dispoziční fosilní energie, která způsobuje nejen ekonomická rizika stoupajícími cenami, vývojové problémy slabších národních ekonomik, ale může vést také k daleko závažnějším konfliktům. Investice do nových zdrojů energie, energetických technologií a do politiky energetické jistoty mohou být investice do bezpečnosti. Z tohoto pohledu je lhostejné, kdy bude vrchol ropy a také vrchol zemního plynu. Situace, ve které poptávka nad nabídkou po obou fosilních nosičích energie již nemůže být uspokojena, přijde určitě, otázka zůstává, kdy k tomu dojde. Úkoly, práci a náklady, to vše zdůvodnit a na veřejnosti zvýraznit ovšem nikdo zastáncům obnovitelných energií neodejme. Biopaliva profitují z celosvětového hledání alternativ k ropě. Vedle bionafty a řepkového oleje jako pohonné hmoty upravených vznětových motorů, vykazuje zvláště bioethylalkohol zrychlený růst produkčních kapacit i spotřeby. Tento trend není jen ve Spojených Státech a Latinské Americe, nýbrž lze ho i v poslední době pozorovat v Evropě. Bioethylalkohol jako pohonná hmota Koncepce zážehového motoru je pro využití bioethylalkoholu rozhodující. Výstup produkce bioethylalkoholu z vhodné zemědělské produkce a další biomasy a jeho využití v sektoru pohonných hmot navazuje na myšlenky konstruktéra tohoto typu spalovacího motoru N.A.Otto (normální benzínový motor, jemuž se také říká Ottomotor, ačkoliv to byl Beau de Rochas, který postavil benzínový čtyřtakt před Ottou), jenž použil bioethylalkohol v jednom prototypu spalovacích motorů. Také H. Ford vycházel z toho, že bioethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů by mohl být důležité palivo pro jeho legendární T-model. Již téměř 100 let je stará historie používání bioethylalkoholu jako motorového paliva (viz obr. 1). Agrotip 10/2006

4 Aktuality Alternativní zdroje energie Ovšem spotřeba po druhé světové válce klesla vlivem vesměs přístupného, cenově výhodného benzínu na minimum. Obr. 1: Reklama výrobce motoru z Berlína z počátku 20. století pro alkohol jako pohonnou hmotu ve stacionárních motorech Surovinová báze S ohledem na obr. 2 v případě cukrovky, pšenice, žita, triticale, kukuřice na zrno má zemědělství značné pěstební zkušenosti a dosahuje vysokých výnosů většinou ve spojení se zaručením výnosové jistoty. Za daných meteorologických a pěstebních podmínek zde se také mohou velmi významně uplatnit zkušenosti a přípravky společnosti BASF splňují tyto plodiny požadavky pro produkci bioethylalkoholu. Vedle použití těchto tradičních plodin je stále více diskutováno zpracování dřevin a stébelnin obsahujících celulózu. To by rozšířilo biosurovinovou základnu. Rozhodující pro úspěch zpracování celulózy je předběžná úprava suroviny. K tomu jsou zkoušeny různé biologické, chemické a fyzikální metody. Vedle enzymatické hydrolýzy je jako dříve klíčovou technologií relativně stará technologie rozkladu kyselinami. Výzkumné aktivity se stále zaměřují na to, nalézt mikroorganismy, případně genotechnickým procesem připravit takové, které jsou schopny přeměnit celulózu na cukry C5 a C6 a rovněž mikroorganismy, které mohou tento cukr fermentovat ve bioethylalkohol. Mezinárodní zkušenosti Ve světě existují rozsáhlé zkušenosti s výrobou, využitím a podporou bioethylalkoholu. V roce 2005 byla celková produkce cca 40 mil. m 3, z toho v USA 16,2 mil. m 3, Brazilie 15 mil. m 3, Čína 1,3 mil. m 3 a EU 0,75 mil. m 3. Obzvláště Brazílie a USA prodávají již mnoho let bioethanol ve velkém rozsahu do sektoru pohonných hmot. V Evropě jsou vedoucími zeměmi v zavádění bioethanolu Španělsko, Francie a Švédsko. Zpoždění velmi rychle dohání Německo. V Číně se od loňského roku provozuje ve světovém měřítku největší zařízení na výrobu bioethanolu z obilovin s kapacitou 600 tis. t/rok. Velké podniky dominují ve výrobě ethanolu v nejdůležitějších produkčních zemích. Světově největší producent je Archer Daniels Midland (ADM) v USA s produkční kapacitou 3,4 mil. m 3. ADM je rovněž největším zpracovatelem zemědělských surovin. Španělsko se v relativně krátkém čase zařadilo k největším producentům bioethylalkoholu v Evropě a nyní ho vyrábí ve třech lihovarech celkem m 3 ročně. V zařízeních, které jsou v provozu, se zpracovává výlučně pšenice a ječmen. Ethanol ve Francii vyrábí v průmyslovém měřítku 15 podniků ve 20 různých zařízeních. Celková roční produkce činí asi m 3. Z toho se prodává kolem až m 3 na trhu ethyl-tertio-butyl-ether (ETBE), další kyslíkaté látky do benzinu podle normy EN 228. Odhady vycházejí z toho, že u producentů existují kapacitní rezervy kolem m 3. U zařízení na výrobu ethanolu se jedná převážně o zařízení provozované cukrovary. Také není zvláštností, že kolem 75 % produkce se děje na bázi cukrovky, zatímco na obilí připadá jen podíl 25 %. Výrobci ethanolu uzavřeli dlouhodobé dodací smlouvy s provozovateli zařízení ETBE. Švédsko vyrábí ethanol na bázi různých surovin a přimíchává do pohonných hmot až 5 % ethanolu v souladu s evropskou normou na benzin (EN 228). Dále se používá E-85 (pohonná hmota s podílem 85 % ethanolu a 15 % benzinu) pro pohon vozidel na proměnné palivo a rovněž bioethanol jako čistá pohonná hmota (E-100) k provozu autobusů ve veřejné městské dopravě. V posledních dvou letech se objem směsí značně zvýšil a existuje zde již 300 čerpacích stanic na E 85. Poptávka, která převyšuje domácí produkci asi m 3, je kryta dovozem. První krok, který vláda přijala, bylo celkové snížení daně na všechna biopaliva bez ohledu na zemi původu. Největším výrobcem a průkopníkem v nákladech na výrobu ethanolu je Brazílie. Bioethylalkohol se používá v daleko převažující míře v sektoru pohonných hmot ve formě příměsí k benzinu (E 20, E 25, E 85), méně již jako E-100 pro vozidla na ethanol. Nikoliv příznivá pozice nákladů, ale různé státní podpory vedly k tomu, že výroba ethanolu v Brazílii nabyla tak velkého významu. Výroba ethanolu z cukrové třtiny platí jako druh nákladově příznivé produkce. Průměrné výrobní náklady ethanolu v Brazílii jsou odhadovány na cca 200 až 250 /m 3. V minulých letech mohly být výrobní náklady na výrobu ethanolu sníženy v důsledku zvýšené produktivity práce v zemědělství a při produkci ethanolu o cca 4 %. Celkem se mohla výtěžnost ethanolu z 1 ha zvýšit o 47 %. Další pokles nákladů na produkci ethanolu se očekává po zavedení nových technologií. Brazilský ethanol stojí jen polovinu ceny než evropský, a tím je nákladovým průkopníkem s výrazným odstupem od USA. Dopravní náklady a především clo činí velký podíl z brazilské importované ceny bioethanolu. Současná a plánovaná výroba bioethylalkoholu v ČR Oficiální počátky programu,,bioethanol začaly přijetím usnesení vlády Dalšími legislativními dokumenty se vytvářely předpoklady pro využití zvláště denaturovaného lihu pro energetické účely s kvalitou podle v únoru 2004 vydané české technické normy (ČSN ). Ve stávajících lihovarnických kapacitách je možno ročně vyrobit t pro potřeby přimíchávání do motorových paliv, zbylá kapacita asi t je potřeba pro výrobu potravinářského lihu. Vzhledem k očekávanému zavedení přimíchávání biopaliv do fosilních paliv se v ČR připravuje několik velkých projektů na výrobu bioethanolu. Podle šetření, které provedlo 2 Agrotip 10/2006

5 Obr. 2: Zjednodušené schéma výroby bioethylalkoholu ze zemědělských plodin a dřevin S U R O V I N A CUKROVKA ZRNINY BIOMASA s obsahem celulózy řezání mletí drcení, řezání extrakce cukru ztekucení kyselá hydrolýza zcukření P R O C E S N Í O P E R A C E H L A V N Í P R O D U K T BIOETHYLALKOHOL fermentace destilace rektifi kace odvodnění hydrolýza celulózy Ministerstvo zemědělství se jedná zejména o tyto projekty: TTD Dobrovice. Před dokončením je zde projekt na výstavbu lihovaru pro zpracování difúzní šťávy z cukrové řepy. Cílová kapacita výroby by měla být až t/rok. Obilní lihovar Vrdy. Investice je také před dokončením. Zde šlo o přestavbu bývalého řepného cukrovaru. Kapacita výroby by měla činit t/rok. Citronelle a.s., projekt na výstavbu lihovaru v Kralupech nad Vltavou na místě stávajícího lihovaru. Výroba z obilovin, s kapacitou cca t/rok, a s dodávkou nejdříve v roce Projekt Korfi ll, lihovar Hustopeče. Plánovaná kapacita cca t/rok z obilovin. Výstavba byla zahájena. U ostatních záměrů, které jsou v určitém stadiu přípravy, nejsou k dispozici bližší informace o tom, v jaké fázi realizace se nacházejí. V roce 2005 se pro přimíchávání do benzínu (norma ČSN EN 228) využilo 178 tun bioethylalkoholu. Za letošní půlrok to bylo již 156,6 t bioethylalkoholu a pro výrobu ETBE, další kyslíkaté látky do benzínu tun. Skutečný vývoj je ale odvislý od záměru současné vlády zabezpečit stavený podíl minimálního množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky bez jakýchkoliv dotací a podpor s jejich povinným uplatňováním. Tato varianta není podle dostupných informací zatím aplikovaná žádným státem EU. Ing. Petr Jevič, CSc. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Sdružení pro výrobu bionafty Praha V E D L E J Š Í P R O D U K T Y lisované řízky, vinase, CO 2 výpalky, CO 2 lignin, CO 2 Agrotip 10/2006 3

6 Aktuality Obnovitelná energie Evropské odpovědi na energetický boom 5,75 % by měl činit podíl obnovitelných energií z celkové spotřeby pohonných hmot v Evropě v roce To je požadavek Evropská komise. Předsedové vlád Evropské unie požadují do roku % podíl biologických pohonných hmot a 15% podíl obnovitelných energií. Evropská komise má ujasnit, jakým způsobem lze tyto cíle dosáhnout, a jak dostat více bionafty a bioetanolu do nádrží. Realizace cílů stanovených EU Pro rok 2005 stanovila komise 2% podíl obnovitelných energií. V průměru bylo ale v EU-25 dosaženo pouze 1,4 %. V čele stojí Rakousko (2,5 %), dále Německo, Francie, Belgie, Španělsko, Lotyšsko a Litva po 2 %. Některé státy poskytují fi nanční podporu: Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Irsko, Švédsko, Španělsko a Maďarsko požadují z biopaliv menší daně nebo dokonce vůbec žádné. Další možnost k dosažení požadavků EU je povinné přimíchání biologických pohonných hmot do běžných paliv. Francie a Rakousko již stanovili odpovídající pravidla. Na Slovensku jsou plánovány v roce 2006, v Čechách a Nizozemí v roce Německo a Velká Británie o tom zatím ještě diskutují. Obecný trend směřuje k relativně malému podílu příměsí, nikoliv k čistým biopalivům. Bionafta EU má vedoucí postavení na trhu v produkci bionafty. Z celkové světové kapacity odhadem 5,8 mil. tun v roce 2006 připadá 3,8 mil. tun na EU, přičemž 2,3 až 2,6 mil. tun na Německo. Do konce roku 2007 má tato kapacita vzrůst na 15 mil. tun, z toho 6 mil. v EU. Nikde ve světě zatím neexistují velkokapacitní zařízení na esterifi kaci levného palmového oleje na bionaftu. To vysvětluje trvající poptávku po řepce olejce a její vysokou cenu ve srovnání s palmovým nebo sójovým olejem, které jsou k dispozici v dostatečném množství. Kde řepku vzít, aby mohly být naplněny všechny tyto výrobní kapacity, je zatím nejasné. V minulém hospodářském roce dovezla Evropská Unie tun řepky, v následujícím roce se může toto množství zdvojnásobit. Kanadská geneticky změněná řepka (nejvýznamnější dovozní zdroj) nesmí být do EU importována; proto tuto řepku zpracovávají státy jako Dubaj a olej zasílají lod- S využitím dlouholetých zkušeností s vývojem aut-alkoholiků vznikl Saab t BioPower, který se již několik měsíců nadmíru úspěšně prodává a díky němuž vzniká rychle houstnoucí síť veřejných čerpaček, prodávajících směs E85, tvořenou z 85 % Bioethanolem a z 15 % benzínem. (Zdroj: foto: Saab) 4 Agrotip 10/2006

7 Ilustrační snímky byly použity z publikace Biodiesel Flowerpower společnosti UFOP Union zur Förderung von Oel- und Proteinpfl anzen e. V., Reinhardtstraße Berlin ní dopravou do Evropy. Nezanedbatelné množství se dováží také z Austrálie. Noví zájemci se etablují především na východě (Ukrajina, Rusko). V těchto zemích plánují investoři mnohonásobné zvýšení produkce řepky a výstavbu zařízení na výrobu bionafty pro export. Bioetanol Nejdůležitější surovinou pro výrobu bioetanolu v Evropě je obilí. V současné době existuje v Evropě pouze sedm větších zařízení na zpracování této suroviny, tři v Německu, tři ve Španělsku a jedno ve Švédsku. Další zařízení pro příští roky se staví, plánují nebo je o nich rozhodnuto. Pokud se opravdu postaví všechna plánovaná zařízení a jejich výroba pojede naplno, bude v Evropě počínaje rokem 2008 potřeba celkem 7 mil. tun obilí na výrobu bioetanolu. Bez dovozu se neobejdeme Cílem EU je nahradit 5,75 % pohonných hmot biopalivy. Kolik obilí, příp. řepky bude potřeba, má-li být tohoto čísla dosaženo pouze bionaftou na bázi řepky a bioetanolem na bázi obilí? sklizeň obilí v EU činila v minulém roce 258 mil. t, sklizeň řepky v EU se odhaduje na 15,5 mil. tun. Bez výrazného dovozu nelze tedy tento cíl realizovat. Pohonné hmoty nebo elektrický proud? Bez státní podpory nejsou biopaliva v Evropě téměř schopna existence. Výhled na nepřímou podporu (tj. daňovými úlevami) též producentů cukrové třtiny z Brazílie či producentů palmového oleje z Indonésie však vyvolává smíšené pocity. Proto vyvstává stále častěji otázka: má Evropa podporovat ve věci obnovitelných energií i nadále oblast pohonných hmot, ve které je ve srovnání se světem spíše hůře konkurenceschopná? Nebo je využití biomasy jako paliva a k výrobě elektrického proudu nakonec levnější a šetrnější k životnímu prostředí? Pokud například ministři průmyslu Evropské Unie dohodnou větší objemy biopaliv, varuje evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dinas před následnými škodami vyplývajícími ze zvyšování intenzity produkce. Evropská agentura pro životní prostředí očekává, že v roce 2030 bude činit podíl obnovitelných surovin 17 % celkové energetické potřeby EU-25 (2003: 3 %). Po roce 2010 mohou být cestou technologie biomass-to-liquid postupně nahrazovány dosavadní energetické rostliny k výrobě pohonných hmot (obilí nebo cukrová řepa) víceletými kulturami (dřevo), které mají výrazně vyšší výkonnost. Zdroj: Agro Intelligence Flash Europe 7/2006, BASF AG V EU se ročně spotřebuje přibližně 230 mil. t nafty a 156 mil. tun benzínu. K nahrazení 5,75 % tohoto množství je potřeba téměř 14,5 mil. tun bionafty a cca 13,5 mil. tun bioetanolu (nižší výhřevnost je již započítána). K výrobě tohoto množství je potřeba 40 mil. tun obilí a 36 mil. tun řepky. Celková Agrotip 10/2006 5

8 Obilniny Virózy Praktické zkušenosti s virózami V posledních několika letech se zemědělská odborná praxe stále více setkává s výskytem viróz v porostech obilnin. Škody jsou značné a dalším velmi nebezpečným faktorem je možnost kalamitního rozšíření do dalších porostů. Viry, původci viróz, jsou tvořeny DNA nebo RNA kyselinou obalenou proteinovou schránkou. Nositelem infekčnosti je nukleová kyselina. Proti virózám neexistuje v současné době přímá účinná chemická ochrana. Proto je důležité zaměřit se na nepřímé metody ochrany. Mezi rozhodující obecně patří likvidace nebo eliminace zdrojů nákazy a hlavně omezení možností přenosů virů z infekčních porostů do zdravých nenapadených. Cest přenosu je několik, v porostech obilnin je tou hlavní samozřejmě přenos živočišnými vektory - zástupci hmyzu s bodavě savým ústrojím. Viry vstupují do rostlin ranami, které při sání rostlinných šťáv způsobují zejména křísi a mšice. V současné době jsou nejvíce rozšířeny virus zakrslosti pšenice a virus žluté zakrslosti ječmene. Příznaky napadení v porostech jsou zakrsávání v růstu, žloutnutí porostů až přechod do červenofialových odstínů. Nejvíce jsou ohroženy včas seté porosty při dlouhém a teplém podzimu, samozřejmě za předpokladu výskytu zdroje infekce. Křísci jsou však aktivní i za poměrně nízkých teplot. Rozhodující z hlediska efektivní ochrany je tedy účinná insekticidní clona ohrožených porostů na podzim. Velmi výhodné z hlediska účinnosti a ceny je v tomto období použití insekticidu Vaztak 10 SC. Tolik teorie a za praktickými zkušenostmi jsem se tentokrát vydal do ZD Všestary na Královehradecku, kde s virózami v porostech už určité zkušenosti nasbírali. Tento úspěšně hospodařící zemědělský podnik obhospodařuje 2200 ha zemědělské půdy, z toho orné půdy 2100 ha. Ozimou pšenici pěstují na výměře 600 ha, jarní ječmen na 250 ha, řepku ozimou na 300 ha, řepu cukrovku dokonce na 420 ha. Určitou specialitou podniku je produkce cibule na 140 ha! I v letošním roce dosáhli velmi pěkných výnosů u ozimé pšenice 7,1 t/ha a u jarního ječmene 5,6 t/ha. Řepka dávala průměrných 3,8 t/ha. Spokojeni s kvalitou jsou pouze u včas sklizených porostů řepky Fialově zbarvená virózní rostlina Agrotip 10/2006

9 Agronom ing. Tomáš Nechvíle a části pšenice ozimé. Zejména jarní ječmeny však byly postiženy porostlostí a kvalita produkce není optimální. nebo až úplně odumřely. Přítomnost virózy byla potvrzena ve spolupráci se SRS, obvodním oddělením Hradec Králové. Na podzim jsme opět zaznamenali další rozšíření příznaků v porostech (cca 20 ha) a proto jsme v tomto roce rozhodnuti provést aplikaci insekticidu Vaztak 10 SC prakticky na celou plochu ozimů. Je to levné a účinné ošetření a insekticidní clona je jediná možnost ochrany před dalším šířením viróz. Insekticidní clona je v případě výskytu viróz skutečně jediná účinná metoda, jak zabránit šíření. Insekticid Vaztak 10 SC společnosti BASF je vysoce účinný světlostabilní pyretroidní přípravek, který účinkuje jako dotykový a požerový jed. Je dodáván na trh v nové SC formulaci, která přípravku zajištuje velkou odolnost vůči srážkám po aplikaci, velmi dobrou ulpívatelnost na rostlinách a dalších biologických materiálech, okamžitý účinek (knock-down efekt) a silný repelentní efekt. Registrovaná dávka na mšice je 0,1 l/ha a přípravek lze mísit jak s kapalnými hnojivy včetně DAMu, tak s růstovými regulátory a fungicidy. Díky nízké ceně aplikace lze v případě potřeby provést i opakovaný postřik. Je to účelné a efektivní řešení. Za informace z praxe ještě jednou děkuji ing. Nechvílemu. Ing. Pavel Šácha, BASF Praha Foto autor V tomto zemědělském družstvu se také zabývají prodejem zemědělské techniky. Zastupují firmu RABE, PEECON a TRIOLIET na trhu v České republice. O svoje zkušenosti s výskytem viróz v porostech obilnin se se mnou podělil hlavní agronom ing. Tomáš Nechvíle: První příznaky výskytu viróz jsme objevili na podzim roku 2004 v porostech ozimé pšenice na ploše několika ha. Na jaře roku 2005 se bohužel naše obavy potvrdily. Porost na ploše přibližně 10 ha byl výskytem viróz postižen. Rostliny růst obnovily, ale postupně se v růstu zastavily, zakrněly, Insekticidní clona je v případě výskytu viróz skutečně jediná účinná metoda, jak zabránit jejich šíření. Agrotip 10/2006

10 Připomenutí Caramba Caramba na podzim Technické údaje Účinná látka: 60 g/l metconazole Formulace: kapalný koncentrát pro ředění vodou (SL) Registrační číslo: Vodní zdroje: bez omezení Riziko pro včely: přijatelné Dávka: 1,5 l/ha Plodiny: řepka ozimá Způsob příjmu účinných látek a působení Účinná látka metconazole patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní a kurativní fungicidní účinek, tzn. že chrání listy před napadením, ale také po infekci. Perzistence účinné látky je vynikající a zajišťuje dlouhodobé působení. Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů. Časné jarní aplikace zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí. Caramba vykazuje velmi dobrý fungicidní účinek vůči černím, fomové hnilobě, plísni šedé a sporadicky se vyskytujícím cylindrosporióze a verticiliovému vadnutí. Registrace přípravku Caramba v podzimním období je proti fomové hnilobě (Phoma lingam). Termín použití je v rozmezí BBCH (18). Vedle fungicidního efektu má pozitivní vliv na: zabránění přerůstání řepky ozimé (včasné setí je jistější a následně lépe regulovatelné, než pozdní), zakládání pupenů pro budoucí postraní větve (výnosový potenciál se přesouvá z vrcholové větve do bočních), zvýšený počet listů bohatší fotosyntéza napomůže bujnějšímu růstu v následující sezóně, snížení obsahu vody v rostlině a tím zvýšení odolnosti vůči mrazu (důležitý prvek hlavně u méně mrazuvzdorných odrůd), zesílení kořenového systému a zlepšení tvorby kořenového vlášení (zlepšení přezimování a lepší prokořenění půdy, na jaře nedochází k vytahování rostlin z půdy), zesílení kořenového krčku řepky, optimálně hustý porost samovolně potlačí růst plevelů, obzvláště v pozdním jaře. Doporučení k aplikaci Termín aplikace a dávkování: Nejvhodnějším obdobím pro provedení aplikace je růstová fáze BBCH 14 16, tj. vytvoření 4 až 6 listů řepky. Pokud je porost nevyrovnaný, ošetření je vhodné provést v době, kdy převažující část rostlin dosáhne fáze 4 5 listů. Dávka Caramby se řídí podle pěstovaného typu odrůdy, tj. 0,7 l/ha pro klasické odrůdy a 1,0 l/ha pro odrůdy hybridní. Pokud jsou z důvodu průběhu počasí vhodné podmínky pro šíření chorob, převážně fomové hniloby (Phoma lingam), je lépe uvažovat dávku Caramby od 1 l/ha. Při silnějším tlaku této choroby se dokonce spíše zaměřit na množství 1,2 l/ha, v extrémním případě až maximální registrovanou dávku 1,5 l/ha. V podzimním období je pro aplikaci přípravku Caramba důležité, aby porost měl v průměru alespoň 4 listy/rostlina. Takový porost má již dostatečnou pokryvnost a použitý přípravek je z velké části využit rostlinami. Další důležitou podmínkou aplikace je provedení ošetření v době, kdy teploty dosahují alespoň 8 10 C. Tyto teploty zajišťují dostatečnou aktivitu rostlin a přijetí účinné látky. Použité množství postřikové kapaliny by se mělo pohybovat v rozmezí l/ha. Případné použití s insekticidy (např. Vaztak 10 SC) je v praxi prováděno, ale již nelze na jinak pro včely relativně neškodné přípravky pohlížet jinak, než jako na přípravky pro včely škodlivé. Nejčastější dotazy 1. Kdy je nejlepší termín pro aplikaci Caramby? Při dosažení fáze u většiny rostlin v porostu v rozmezí BBCH 14 16, tj. od čtvrtého listu řepky ozimé. Dřívější ošetření není řepce na závadu, ale část postřikové kapaliny se nedostane na listy rostlin řepky ozimé a proto není efektivně využita. 2. Je vhodné posílit účinek Caramby přidáním přípravku s účinnou látkou chlormequat-chlorid (např. Cycocel 750 SL)? V případě fungicidu Caramba nemá takový TM praktický smysl. Účinná látka metconazole má dostatečně silné morforegulační působení a proto nepotřebuje partnera. Již dávka 0,75 l/ha přípravku Caramba je po stránce morforegulační postačující. 3. Dá se kombinovat Caramba s insekticidy? Ano. Využívá se její dobré snášenlivosti např. při aplikacích insekticidu Vaztak 10 SC. 4. Limituje teplota použití Caramby? Při aplikaci a po ní by teplota neměla klesnout pod 8 10 C. Pokud hrozí výraznější pokles teplot a chladné počasí, není již vhodné aplikaci provádět. Většinou je používána do poloviny října, v případě příhodného počasí až konce října. 5. Je možné Carambu použít i na menší rostliny řepky, nedojde k poškození? Při nevyrovnaném porostu a převažující velikosti rostlin od 4. listu je nanejvýše vhodné aplikaci Caramby dále neodkládat. Drobné rostliny, které se v porostu vždy vyskytují, nejsou Carambou zásadním způsobem ovlivněny. Množství postřikové jíchy zachycené jejich listy je malé, růst těchto rostlin pokračuje a pokud není razantní zimní období, mohou i přezimovat. 6. Jak se projeví účinek Caramby? Prvními viditelnými příznaky je změna barvy rostlin do tmavěji zelené. Následuje rozklesnutí listové růžice těsně k zemi a vtažení kořenového krčku více do země. Při srovnání s neošetřenou kontrolou jsou kořeny více navětvené a silnější, také kořenový krček je zesílený. Po přezimování vykazuje ošetřený porost vyšší procento přezimovaných rostlin, lepší zdravotní stav, větší počet větví. Agrotip 10/2006

11 Připomenutí Maraton Maraton Technické údaje Účinné látky: 250 g/l pendimethalin g/l isoproturon Formulace: suspenzní koncentrát (SC) Registrační číslo: Vodní zdroje: bez omezení Riziko pro včely: přijatelné Dávka: 4 l /ha Plodiny: pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito, triticale Způsob příjmu účinných látek a působení: Obě účinné látky jsou přijímány především kořeny a hypokotylem (pendimethalin), v menší míře pak listy plevelů. Herbicidní působení má dlouhotrvající efekt na vzcházející plevele v celém podzimním období. Obecně trvá asi 4 měsíce, avšak závisí na povětrnostních podmínkách. Vysoké teploty a sluneční svit urychlují odbourávání účinných látek. Maraton je určen k hubení jednoděložných (trávovitých) i dvouděložných (širokolistých) plevelů v ozimých obilninách. Velmi dobře hubí metlici chundelku, lipnici roční, psárku rolní, heřmánkovité plevele, svízel přítulu (do 1 přeslene), brukvovité plevele vč. výdrolu řepky (do 2 3 pravých listů), hluchavkovité, konopici, mák vlčí, rdesna, kakosty, rozrazily a violku rolní. Slabší účinek má na lipnici obecnou. Neúčinkuje na víceleté a vytrvalé plevele jako pcháč, pelyněk, šťovíky, přeslička, svlačec apod. Doporučení k aplikaci Maraton aplikujeme v ozimých obilninách preemergentně, lépe však časně postemergentně. To znamená, že plevele jsou ve stadiu vzcházení, mají děložní listy, ev. některé již první pár pravých listů. Pokud takové stadium nastane, nesmí se aplikace oddalovat, neboť některé plevele by mohly překročit stadium, ve kterém jsou ještě citlivé (např. svízel je účinně kontrolován do stadia 1 přeslene, poté účinnost klesá). Není přitom třeba brát ohled na vývojovou fázi obilniny, která se v tu dobu nachází obvykle ve fázi 1 3 listů, ale může teprve i vzcházet. Pokud z nějakého důvodu musíme aplikovat Maraton později a vyskytují se již přerostlé plevele (např. řepka nebo heřmánky), v praxi se osvědčil přídavek malého množství některé ze sulfonylmočovin, aplikovaných v podzimním období. Maraton vykazuje dlouhodobý reziduální efekt, což je pro podzimní aplikaci nezbytné! Vzcházející plevele jsou hubeny i dlouho po aplikaci přípravku, často ještě v jarním období. Plevele po aplikaci zůstávají malé, za 3 až 4 týdny jsou viditelné barevné a morfologické změny a poté postupně odumírají v delším časovém horizontu. Plný herbicidní efekt se proto projeví až na jaře. Předpokladem pro vysokou biologickou účinnost Maratonu je vysoká úroveň ostatních agrotechnických prací. Předchozí operace, jako např. úklid slámy, správná příprava půdy před setím, pečlivý výsev na stejnoměrnou hloubku (min. 2,5 cm) nebo úprava povrchu odpovídající vlhkostním poměrům, to vše ovlivňuje účinnost každého herbicidu. K docílení dobré účinnosti je nutná přiměřená půdní vlhkost. Nejlepších výsledků je dosaženo, když do týdne po aplikaci zaprší. Při dlouhotrvajícím suchu může dojít ke snížení účinku. Nelze aplikovat na půdy, na jejichž povrchu se hromadí voda. Maraton aplikujeme nejlépe v dávce vody l/ha. Nejčastější dotazy 1. Kdy je nejlepší termín pro aplikaci Maratonu? Ve fázi 1 3 listu obilniny, kdy plevele klíčí nebo jsou ve stadiu děložních listů až 1 2 pravých listů. Jednoduše když začínají být znatelné kolejové řádky. 2. Je možné Maraton použít na vzcházející obilí, nedojde k poškození? Ne. Maraton lze v této době použít, pokud je obilnina správně zaseta. Zrno by mělo být zaseto na stejnoměrnou hloubku nejméně 2,5 cm. 3. Jaká je limitní fáze nejdůležitějších plevelů, metlice, svizele a heřmánků? Metlice je hubena do 3 listů, svízel do fáze děložních listů a heřmánky do stadia 2 listů. Obecně platí čím dříve, tim lépe! 4. Jak je to s řepkou? Výdrol řepky je bezpečně kontrolován do fáze 2. páru pravých listů, později je nutno přidat k Maratonu cca 3 7 g sulfonylmočoviny (vyzkoušeno praxí). 5. Bere Maraton plevele spodního patra rozrazily, hluchavky, violky, ptačinec? Ano, dokonale! Jedná se o nejlepší způsob odstranění těchto plevelů z pozemku. 6. Kdy se projeví účinek Maratonu? Po aplikaci plevele přestávají růst a zůstávají zelené max. 4. týden po aplikaci, kdy hynou. Plný herbicidní efekt se projeví až na jaře. 7. Co plevele, které vzejdou po aplikaci Maratonu? Účinné látky Maratonu zajišťují dlouhodobý reziduální efekt, který se projevuje tím, že později vzcházející plevele jsou v samém zárodku hubeny. 8. Jak ovlivňuje účinnost počasí? Vlhkost půdy účinnost podporuje, noční mrazy do -3 C nevadí. Neaplikovat na půdu, která je plně nasycená vodou či jinak trvale zamokřená! 9. Jaká jsou omezení z hlediska následných plodin? Bez omezení. 10. Jaká jsou rizika použití Maratonu? Špatná příprava půdy (hrudovitost), nezaoraná sláma při minimalizaci, pozemek zamořený vytrvalými plevely pcháč, šťovíky. Příliš časná aplikace na rané výsevy (v září) a následné vysoké teploty zrychlené odbourávání pendimethalinu již v podzimním období. Agrotip 10/2006

12 Reportáž Pestico BB PESTICO BB, spol. s r.o. Rozhovor s majiteľkou firmy Ing. Bronislavou Šuchaňovou S pani Ing. Bronislavou Šuchaňovou nás spája 10 rokov spolupráce v oblasti predaja prípravkov na ochranu rastlín. Navonok nedostupná podnikateľka sa pri prvom rozhovore zmení na príjemnú dámu s vysokými ľudskými hodnotami. V každom okamihu z nej žiari život mladej dámy, plnej humoru, lásky k rodine a k práci. Je výbornou obchodníčkou, a preto som jej položil pár otázok. 10 Agrotip 10/2006

13 Môžete mi povedať pár slov o histórii Vašej firmy? Predtým než začnem rozprávať o samotnej firme, zájdem ešte ďalej do minulosti. V oblasti ochrany rastlín pracujem už od roku Od roku 1991 som bola spolumajiteľkou súkromnej spoločnosti podobného zamerania. Majiteľkou spoločnosti PESTICO BB, spol s r.o. som sa stala v roku Spoločnosť vlastní novovybudovaný areál pre účely skladovania chemických prípravkov a kancelárske priestory v katastri obce Badín. Čím sa zaoberá Vaša firma? Je to spoločnosť zameraná na nákup a predaj chemických prípravkov - pesticídov (ochrana a výživa rastlín), pevných a kvapalných hnojív, poľnohospodárskych potrieb pre poľnohospodárske podniky, ale aj súkromne hospodáriacich roľníkov. Obchodujeme tiež s poľnohospodárskymi komoditami a od roku 2000 aj s osivami. Poskytujeme poradenskú činnosť v oblasti pesticídov, priemyselných hnojív, pestovania poľnohospodárskych plodín. Je to dosť rozsiahla činnosť, pomáha Vám niekto? Samozrejme. Mám dvoch vysokokvalifikovaných pracovníkov v oblasti ochrany rastlín. Spolupracujú priamo s poľnohospodárskymi podnikmi v rámci objednávania a dodávky tovarov. Objednávky s chemickými firmami riešime spolu na základe požiadaviek naších zákazníkov. O ekonomiku sa mi stará jedna ekonómka a jedna učtovníčka, takže celkove mám štyroch zamestnancov. So svojimi ľuďmi som nadmieru spokojná, môžem sa na nich vo všetkom spoľahnúť, čo je pre mňa veľká devíza. V ktorom regióne pôsobite a čo všetko robíte pre svojich zákazníkov? Z regionálneho pohľadu pôsobí naša firma hlavne v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Lučenec, Levice, Nové Zámky a Martin. Filozofia predaja tovarov spoločnosti vychádza z názoru, že pre zákazníka treba zabezpečiť maximálne široký sortiment tovarov. Ak je to poľnohospodár, potrebuje osivá, prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, poľnohospodárske potreby, konzervačné prostriedky, poradenskú činnosť, a toto všetko im naša firma ponúka. Zákazník sa na nás môže spoľahnúť aj v rámci dopravy. Objednaný tovar dopravíme každému zákazníkovi načas. Blížime sa k záveru nášho rozhovoru a preto mi nedá položiť otázky aj zo súkromia. Obec Badín Ako trávite voľný čas? V lete hrávam tenis a ak mám čas, rada cestujem. V zime je pre mňa neodmysliteľná lyžovačka. Aké jedlo máte najradšej? Mám rada ryby a z nich lososa. Čo rada varíte? Všetko, čo má rada moja rodina. Akých ľudi máte rada? Čestných a úprimných, nemám rada klamstvo a pretvárku. Rada si posedím v kruhu dobrých priateľov. Ďakujem za rozhovor a prajem Vám veľa úspechov vo Vašej práci. Ing. Ľubomír Eged, BASF Slovensko Agrotip 10/

14 Jak nás neznáte Slovo príroda vo mne vždy vzbudzovalo pocit voľnosti. Ako malý chlapec som každé prázdniny trávil na dedine u starých rodičov. Preto chotár okolia som mal dokonale zmapovaný a to som ani netušil, že na poliach z detstva budem niekedy aj pracovať. Relax vždy v spojení s prírodou Práca agronóma je vždy spojená s prírodou. Horšie to je už s relaxom. Môj oddych sa s pribúdajúcimi povinnosťami postupne obmedzoval. Na začiatku bol mojím hlavným relaxom bicykel. Ešte počas štúdia na vysokej škole, kedy bolo toho času dosť, som dával bicyklu aj sebe zabrať. Potom, ako som nastúpil do družstva, sa môj koníček zmenil na dopravný prostriedok do práce. A to už s relaxačným bicyklovaním nemalo nič spoločné. No a v súčasnosti na bicykel nemám čas vôbec. Pýtate sa prečo? Ak som vás neunavil, skúste čítať ďalej. Slovo príroda je vo mne spojené aj s poľovníctvom. Už ako malého chlapca ma fascinovali zbrane. Priznajme si, každý sa v detstve hrával na vojakov, chcel tú najlepšiu pušku. Ja som mal to šťastie, že som vyrastal v poľovníckej rodine. Tradícia poľovníctva sa preto preniesla aj na mňa. Mnohí si myslia, že poľovačky sú len o zabíjaní zveri, ale opak je pravdou. Ja si myslím, že je to skôr sviatok, prejsť sa po chotári s puškou v ruke. Cítiť voľnosť, vietor, šušťanie lístia na jeseň, počúvať zvuky zvierat. Celé zmýšľanie poľovníctva je v spojitosti s prírodou. Dodržiavať určitú rovnováhu medzi slabšími a silnejšími. Hlavná podstata je v ochrane prírody a voľne žijúcich živočíchov v danej lokalite. No a tretím koníčkom, ktorý v súčasnosti dominuje, je moja rodina. Keďže máme 4 -ročnú slečnu, snažíme sa voľný čas venovať jej. Spoločné aktivity sú tiež orientované do prírody. Preto aj toto leto sme si naplánovali dovolenku v Nízkych Tatrách. Okolie Krpáčova je na oddych ako stvorené. Možnosť aspoň na chvíľu vypadnúť z každodennej reality a dopriať si zmenu potrebuje každý. Pre mňa je pobyt v horách ideálnym relaxom. Tu môžem naplno vnímať silu prírody, načerpať novú energiu. Ing. Miroslav Demo, BASF Slovensko 12 Agrotip 10/2006

15 Regionální informace Soutěž Arrat Ofi ciální sdělení správné odpovědi Arrat - herbicid pro každého Vážení přátelé, právě jsme obdrželi výsledky průzkumu trhu herbicidů v obilninách pro rok 2006 od fi rmy Kleffmann a partner ČR, s. r. o. a současně ofi ciální sdělení k odpovědi na naši soutěžní otázku: Kolik hektarů obilnin se v České republice ošetří od ledna do srpna roku 2006 herbicidem Arrat? Jak se sami v přetištěném dopise můžete přesvědčit, správnou odpovědí je: ha. A kdo získává hlavní cenu soutěže? Na to si musíme ještě měsíc počkat. Podle pravidel soutěže proběhne vyhodnocení počátkem listopadu. Již nyní Vám však napovím, že nejpřesnější odpověď na soutěžní otázku přišla ze Středočeského kraje, okresu Kladno. S tím, kdo je jmenovitě výhercem hlavní ceny soutěže Arrat - herbicid pro každého automobilu Škoda Octavia Combi 1,9 TDI, Vás seznámíme následně po ofi ciálním vyhodnocení. Ing. Markéta Fišerová, Marketing Specialist Agrotip 10/2006 3

16 Regionální informace Soutěž Arrat Vedlejší část nadpisu Hlavní část nadpisu Text článku Aké auto? Čo za auto? O ničom takom nevieme, že by sme mali nejaké auto dať nejakému výhercovi Tak už sa konečne dozvieme, kto vyhral to auto? Pravdaže to tak nie je. Na jar usporiadala spol. BASF Slovensko akciu k herbicídu ARRAT s názvom Arrat - herbicíd pre každého. Hlavnou výhrou v tejto súťaži je nový osobný automobil Škoda Octavia Combi 1.9 TDI. Pamätáte si eště, čo bolo treba urobiť? Bolo to jednoduché - stačilo na odpovedný lístok nalepiť kupóny, ktoré ste našli v každom balení Arratu a poslať ich do konca mája na uvedenú adresu. Otázka znela: Koľko hektárov obilnín sa v roku 200 ošetrí herbicídom Arrat?. Údaj mala dodať fi rma Kleffmann, a verte neverte, údaje aj dodala, takže výhercom nového automobilu sa stáva... no... ešte nepoviem, nebude to také jednoduché. Súťaž sa stretla s mimoriadnym ohlasom a nezávislá agentúra sa poriadne narobila pri spracovávaní údajov z odpovedí. Zišlo sa ich naozaj neúrekom. Jedinou vecou, čo však bolo treba spraviť, je uhádnuť to číslo, ktoré sa najviac približuje správnej odpovedi. A práve toto číslo určí šťastného majiteľa novej Škodovky. Keďže bolo poslaných veľké množstvo odpovedí, začínajú sa pomaličky vynárať aj otázky, kto že je ten šťastlivec, ktorý si 15. novembra príde pre svojho nového tátoša. Niekto to vie, niekto sa to ešte len dozvie, ale otázka je rovnaká - kto to bude? V súčastnosti čelím tejto otázke stále častejšie, ale statočne odolávam a nikomu nič nehovorím, termín je stanovený na november, tak si teda počkajme. Bolo by však odo mňa nekorektné, aby som si všetky informácie nechával len pre seba, tak aspoň s časťou sa podelím s Vami. Z veľkého množstva odpovedí som vybral 10, ktoré boli najbližši, a práve medzi týmito šťastlivcami, ktorých mená zanedlho v tomto článku zverejním, bude ten, ktorý si tento automobil odvezie na podnik. Alebo viete čo? Nakoľko sme mali strašne veľa údajov kvôli vysokému počtu účastníkov a mali sme teda z toho veľa roboty, tak poviem len okresy, nech je to o niečo zaujímavejšie. Sú to: Pezinok, Senica, Košice, Komárno, Šaľa, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Piešťany, Poprad. V týchto okresoch prebýva a obhospodáruje svoje lány desať statočných agronómov, ktorí ako jední z mnohých poslali svoje odpovede, no ich tip bol presnejšie zamierený na cieľ - jednoducho deti šťasteny. Kto teda v súťaži Arrat - herbicíd pre každého vyhrá novú Škoda Octavia Combi. TDI? V budúcom čísle Agrotipu, už možno nájdete rozuzlenie tejto záhady. A možno nie. Ale určite sa dozviete termín a miesto, kde sa nová Škodovka bude odovzdávať. A možno aj užší okruh ľudí, ktorí budú práve na toto miesto pozvaní, a medzi nimi bude aj budúci majiteľ nového auta. Nechajte sa prekvapiť, možno ste s Arratom vyhrali auto práve Vy. Ing. Andrej Kohaut, Marketing Manager SK Agrotip 10/2006 3

17

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor ÚVODNÍK Ochrana fungicidy v popředí zájmu Ing. František Vozár Syngenta Czech Počasí

Více

ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI

ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI STANISLAV BECÍK, bývalý ministr zemědělství Slovenska, NEUSTÁLE SLEDUJE VÝVOJ SEKTORU DOMA I V ZAHRANIČÍ A K MNOHA ROZHODNUTÍM EU JE KRITICKÝ. str. 4-5 ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase

Více

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě 1. ÚVOD celosvětovým rozvojem průmyslu v Americe, v Evropě a v některých státech Asie se zvyšuje i znečišťování životního prostředí, především

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000 Výroba průmyslových kompostů - jedna z cest jak udržet a postupně zvyšovat půdní úrodnost v ČR Dr. Ing.

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

1/2012. Čtvrtletník o energii, co roste OBSAH ZAMĚSTNANOST V OZE ČESKÁ BIOPALIVA

1/2012. Čtvrtletník o energii, co roste OBSAH ZAMĚSTNANOST V OZE ČESKÁ BIOPALIVA 1/2012 Čtvrtletník o energii, co roste ZAMĚSTNANOST V OZE Biomasa dává práci nejvíce lidem v EU Téměř milion a čtvrt obyvatel sedmadvaceti států Evropské unie pracuje podle zpravodaje EUobserver v sektoru

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Časopis o energii, co roste

Časopis o energii, co roste 1 / 2015 Časopis o energii, co roste BIOPLYN: zaostřeno na technologie a legislativu Bioplynové stanice v české krajině docela dobře zdomácněly. Bioplyn přispívá k investicím do zemědělství a rozvoji regionů,

Více

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

G M O B E Z O B A L U

G M O B E Z O B A L U G M O B E Z O B A L U Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová Název: Vydalo: 2012 GMO BEZ OBALU Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin Těšnov 17, 117 05 Praha www.eagri.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY CENA 77 KČ 2006 9 odpad měsíce KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY Kaly ze septiků a žump teorie a praxe Energetická valorizace kalů současný stav a budoucí trendy Hodnocení technologií hygienizace kalů z ČOV a bioodpadů

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více