Obsah. Finanční část 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Finanční část 19"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007

2

3 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu 8 Základní organizační struktura 9 Dceřiné společnosti 9 Zpráva managementu o činnosti společnosti v jednotlivých oblastech 10 - Obchodní činnost 10 - Marketing 13 - Nákup 13 - Výroba 14 - Investice 14 - Výzkum a vývoj 15 - Kvalita 15 - Certifikace 16 - Personalistika 17 - Ekologie 18 Finanční část 19 - Zpráva nezávislého auditora 20 - Rozvaha 21 - Výkaz zisku a ztráty 24 - Příloha k účetní závěrce 26 - Přehled o finančních tocích 48 - Srovnávací rozvaha 49 - Srovnávací výkaz zisku a ztráty 52 - Zpráva statutárního orgánu společnosti 54 - Zpráva dozorčí rady 56 1

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Představení společnosti MSA, a.s. se řadí mezi přední světové výrobce a dodavatele průmyslových armatur. Silná pozice na trhu vychází jak z dlouhodobé zkušenosti a tradice celých generací výrobců armatur v regionu, tak také ze schopnosti společnosti pružně reagovat na všechny současné trendy v konstrukci a výrobě armatur. MSA, a.s. disponuje širokou konstrukční základnou, výraznými výrobními kapacitami schopnými vyhovět nejnáročnějším požadavkům zákazníků i vlastní vysokotlakou zkušebnou armatur. Řada procesních a výrobkových certifikací, jejichž je společnost držitelem, umožňuje přístup výrobkům společnosti na většinu světových trhů. Reflexe zkušeností výrobků prověřených dlouholetou praxí v nejrůznějších provozních a klimatických podmínkách spolu s aktivní prodejní politikou představují reálné předpoklady pro další úspěšný rozvoj společnosti. Průmyslové armatury vyráběné pod značkou MSA, a.s. nacházejí uplatnění v odvětvích: přepravy a zpracování ropy přepravy, distribuce a zpracování plynu chemického průmyslu jaderné i klasické energetiky, teplárenství a tepelných sítí pro speciální využití Základní výrobní sortiment armatur z produkce MSA, a.s. tvoří čtyři produktové segmenty: Produkt Charakteristika Využití šoupátka, ventily, zpětné klapky kulové kohouty šoupátka, ventily, zpětné klapky, uzavírací klapky desková šoupátka Uzavírací armatury vyráběné z litých polotovarů. Připojení k potrubí je přírubové nebo přivařovací. V závislosti na požadavku zákazníka konstrukce odpovídá normám API, ANSI, ČSN, EN nebo GOST. Uzavírací armatury, které mají průtokovou ztrátu stejnou jako potrubí. Jsou vyráběny pouze z kovaných polotovarů v celosvařovaném nebo šroubovaném provedení. Připojení k potrubí přírubové nebo přivařovací. V závislosti na požadavku zákazníka konstrukce odpovídá normám API, ANSI, ČSN, EN nebo GOST. Uzavírací nebo regulační armatury vyráběné z kovaných polotovarů. Připojení k potrubí je přírubové nebo přivařovací. Konstrukce je provedena zpravidla podle speciálních požadavků příslušného zákazníka. Uzavírací armatury, které mají průtokovou ztrátu stejnou jak potrubí. Jsou vyráběna jak z litých, tak kovaných polotovarů. Připojení k potrubí je přírubové nebo přivařovací. petrochemie, plynárenství, energetika, vodárenství přeprava plynu, ropy nebo jiných pracovních látek, petrochemie, plynárenství, vodárenství klasická a jaderná energetika přeprava ropy a jejich produktů, petrochemie

5 Historie Společnost MSA, a.s. se může pochlubit ojedinělým, dlouhodobým, vzestupným historickým vývojem. Počátky výroby armatur v regionu se datují až k roku 1885, kdy podnikatelé Julius Dango a Otto Dienenthal uzavřeli kupní smlouvu na koupi pozemku, na němž hodlali vybudovat pobočku německé firmy SIEGENN, která se zabývala výrobou armatur již od roku Skutečně potom dne uvedení podnikatelé registrují u soudu v Ostravě firmu DANGO-DIENENTHAL na výrobu průmyslových armatur. Poslední zmínky o této firmě pocházejí z roku 1948, kdy firma zaniká a je včleněna do tehdejší Moravskoslezské armaturky Dolní Benešov místní podnikatel Jan Holuscha zakládá na místě dnešního podniku MSA, a.s. malou stolařskou dílnu a pilu na zpracování kulatiny vybudování kovárny, slévárny a jádrovny šedé litiny pro výrobu stavební litiny dochází ke zřízení rozsáhlé zámečnické dílny, rozšíření slévárny a provedení celkové přestavby podniku výstavba strojírny a počátek výroby parních čerpadel pro doly, výrobní sortiment se rozšiřuje především o vrtací kladiva, šramací stroje, důlní čerpadla a další vybavení pro důlní činnost, ale i další průmyslovou výrobu dochází k přeměně podniku na akciovou společnost Holuschova železářská a dřevařská společnost, a.s. Dolní Benešov, současně dochází k zavedení výroby radiátorů, etážových kamen a kotlů; po následujícím požáru pily a oddělení pro zpracování dřeva již tato výroba ve společnosti nebyla obnovena výrobní program je podřízen požadavkům válečné výroby, společnost se orientuje na výrobu součástek pro ponorky a dílů k leteckým bombám přejmenování podniku na Moravskoslezskou armaturku, n.p. a převedení podniku pod národní správu, zahájen prudký rozvoj výroby průmyslových armatur - dostavěna nová moderní strojírenská hala, administrativní budova, kotelna a středisko pro učňovský dorost zprovoznění nové lakovny a expedice se skladem hotových výrobků, zahájena výstavba pracoviště nedestruktivního zkoušení a kontroly, zřízení vlastní chemické laboratoře zahájení výroby armatur pro jadernou energetiku, kdy byl podnik vybrán ministerstvem jako výrobce uzávěrů šoupátek pro atomové elektrárny, zahájení výstavby nové výrobní haly a nové administrativní budovy začlenění podniku do koncernu SIGMA se sídlem v Olomouci počátek výroby průmyslových čerpadel privatizace státního podniku a vznik MSA, a.s. Dolní Benešov - podnik se orientuje na vývoz produkce do zahraničí, výroba byla soustředěna především na výrobu armatur dle norem API a kulových kohoutů, dochází k dalšímu rozvoji výroby armatur pro jadernou energetiku certifikace dle norem API a ISO ukončení prodeje čerpadel a dodávek malých investičních celků, specializace na průmyslové armatury všech světlostí s orientací na vyšší typorozměry, investice do nových technologií výroby armatur se zavařovanými sedly změna majitelů společnosti - v tomto roce skupina CHTPZ získala kontrolu nad 100 % akcií společnosti MSA, a.s. prostřednictvím společnosti BMT Holdings B.V., skupina CHTPZ je v současné době jedna z předních průmyslových skupin v odvětví hutnictví v Rusku 2-3

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Základní údaje Obchodní firma MSA, a.s. Identifikační číslo Sídlo Dolní Benešov, Hlučínská č. p. 41, PSČ Založení společnosti Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne ve formě notářského zápisu. Den zápisu do obchodního rejstříku 30. dubna 1992 Právní forma Rejstříkový soud akciová společnost Krajský soud Ostrava Číslo společnosti v obchodním rejstříku oddíl B, číslo vložky 388 Hlavní předmět podnikání Základní kapitál k Struktura akcií k Orgány společnosti Akcionáři společnosti k výroba armatur a čerpadel - projektování a konstrukce strojů a zařízení - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - kovoobráběčství - technické testování, měření a analýzy - tlakové zkoušky zařízení - hydraulické, parní, vzduchové - zámečnictví ,- Kč ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě a jmenovité hodnotě 15,- Kč za akcii - valná hromada - dozorčí rada - představenstvo Jediným akcionářem je BMT Holdings B.V. Společnost je založena na dobu neurčitou.

7 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů v tisících Kč Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Vlastní kapitál Cizí zdroje Tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb Vývoz Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za období Průměrný počet zaměstnanců (počet osob) Rentabilita tržeb - ROS (v %) 9,03 0,83 3,33 Rentabilita celkového kapitálu - ROA (v %) 8,76 1,17 3,96 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (v %) 100,09 3,15 8,31 Pracovní kapitál Výsledek hospodaření na zaměstnance

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Zpráva předsedy představenstva Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, zaměstnanci, dámy a pánové, rok 2007 byl prvním rokem naší společné práce, proto mi dovolte, abych provedl zhodnocení tohoto období a vyjádřil se k dosaženým výsledkům. Naše první úkoly a cíle směřovaly k tomu, aby společnost dosáhla na základě existujících obchodních a výrobních možností větší ekonomické efektivnosti. K základním prioritám v procesu změny patřilo zprůhlednění hospodaření, zvýšení rentability a kvalitnější využívání ekonomických nástrojů. Na základě hospodářských výsledků můžeme hodnotit rok 2007 úspěšně. Ve sledovaném období se nám podařilo udržet pozitivní vývoj, upevnit pozice na trzích, zabezpečit náběh výroby a dodávek deskových šoupátek S 85 a tím zajistit rekordní nárůst zisku ve výši 129 mil. Kč, což v porovnání s minulým obdobím představuje výrazný nárůst. Byla také splněna rentabilita tržeb, rentabilita aktiv a EBIT. Rok 2007 byl také rokem změn, které se týkaly především struktury sortimentu, trhu a charakteru výroby. Tyto změny sebou zákonitě přinesly reorganizaci ve všech procesech probíhajících ve společnosti, a to především v oblasti operativního plánovaní, technické přípravy výroby, řízení výroby a prodeje, což neustále klade zvýšené nároky na práci všech zaměstnanců společnosti. Se vstupem nových akcionářů se v roce 2006 podařilo uzavřít kontrakty na dodávku více než sto kusů deskových šoupátek do Ruské Federace ve velikostech DN 500 až 1000, které byly realizovány převážně v roce Podařilo se nám zajistit nové významné kontrakty na ruském,

9 rumunském a anglickém trhu. Tradiční zákazníci byli s naší produkcí také spokojeni, což se projevilo v opětovných objednávkách z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Turecka, či Jižní Koreje. začíná dařit postupně naplňovat. Rok 2007 byl prvním rokem naší vzájemné úspěšné spolupráce a pevně věřím, že se nám i v roce 2008 podaří splnit cíle, které jsme si vytyčili a dosáhneme dalšího rozvoje společnosti. Za zmínku také stojí, že jsme začali připravovat kvalifikační a předkvalifikační procesy u významných zákazníků v oblasti plynárenství, těžby ropy a petrochemie. Jedná se o dlouhodobý a náročný proces, jehož výsledky budou známy během následujících let. Avšak nyní můžeme už konstatovat, že první dílčí úspěchy práce jsou již vidět a brzy se projeví v nových objednávkách. Na druhou stranu jsme si také vědomi nesplněných úkolů, které měly vliv na ekonomické výsledky společnosti. Zde můžeme zařadit, hlavně v první polovině roku, zdlouhavý náběh výroby deskových šoupátek a nenaplnění plánované výše tržeb. Ing. Jozef Leščišin Předseda představenstva Vzhledem k tomu, že neustále roste spotřeba energie a její poptávka, vidíme další směr a budoucnost v jaderné energetice. Proto jsme v roce 2007 nastartovali obnovu technické dokumentace a aktualizaci sortimentu armatur v této oblasti tak, abychom byli připraveni na zvýšenou budoucí poptávku po armaturách do jaderných elektráren. Podařilo se nám také zvládnout několik typových zkoušek, které nás opravňují k dodávkám nových typů armatur nebo dodávkám armatur novým zákazníkům. Nastartovali jsme aktivity vedoucí k vytvoření společných podniků s našimi dlouhodobými partnery. Jak jsem v minulém roce naznačil, MSA, a.s. disponuje velkým výrobním a obchodním potenciálem, který se nám 6-7

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO MANAGEMENT Vladimir Viktorovich Khristenko předseda dozorčí rady Sergey Igorevich Moiseyev člen dozorčí rady Viktor Mikhailovich Fedotov člen dozorčí rady Evgeny Genadievich Golovachev člen dozorčí rady Leo Stařinský člen dozorčí rady Miloslav Sonnek člen dozorčí rady Ing. Jozef Leščišin předseda představenstva Ing. Ivana Hamerková člen představenstva Valery Nikolaevich Shipilov člen představenstva Ing. Pavel Maier výkonný ředitel Mgr. Stanislav Herudek obchodní ředitel prodejního teritoria Zámoří Ing. Michael Slaný obchodní ředitel prodejního teritoria Evropa Ing. Jaromír Nenička výrobní ředitel Ing. Pavel Maier ředitel nákupu - pověřen řízením Ing. Pavol Peťko ředitel zabezpečování jakosti Ing. Ivana Hamerková ekonomický ředitel Uvedené složení dozorčí rady, představenstva a managementu společnosti odpovídá stavu k Změny, ke kterým došlo v průběhu roku, jsou popsány ve finanční části - příloha k účetní závěrce.

11 Základní organizační struktura Dceřiné společnosti LOZNICA-GAS A.D. - Loznica, Srbsko a Černá Hora MSA SLOVAKIA s.r.o. - Bratislava, Slovenská republika OPRAVÁRENSKÝ ZÁVOD MSA, s.r.o. - Dolní Benešov, Česká republika ZPA MORAVIA s.r.o. - Dolní Benešov, Česká republika 8-9

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Zpráva managementu o činnosti společnosti v jednotlivých oblastech Obchodní činnost Výše ročního obratu z prodeje výrobků, služeb a obchodního zboží dosahuje trvale příznivých hodnot. Na růst objemu tržeb v Kč má vliv její posilování vůči zahraničním měnám. Výrazný podíl prodeje představuje žádaný sortiment kulových kohoutů ve vyšších světlostech a tlakových třídách, jehož vývoj a výroba stojí na pomyslném vrcholu výrobního programu společnosti. Celkové tržby v mil. Kč / mil. USD / / / / / / / / / / / Společnost MSA, a.s. si vytyčila cíl být výrazně proexportním výrobcem a dodavatelem průmyslových armatur. Tento záměr se daří úspěšně plnit. V roce 2007 činil podíl exportu na celkových tržbách cca 92 %. Export celkem v mil. Kč / mil. USD 859 / / / / / / / / / / /

13 Podíl jednotlivých teritorií na celkových tržbách z prodeje armatur Pro společnost MSA, a.s. se prioritou staly trhy v Rusku, současně se ale daří udržovat pozice na dnes již tradičních teritoriích, jako je např. Jižní Korea. Vedle toho se daří pronikat i na trhy nové, kde MSA, a.s. dosud neměla výraznější zastoupení. 27,4% 17,6% 4,1% 4,1% 4,5% 5,1% 5,4% 5,4% 5,5% 9,1% 11,8% Spojené arabské emiráty USA Turecko Česká republika Německo Rumunsko Polsko Velká Británie Jižní Korea Rusko Ostatní Sortimentní skladba v roce 2007 Sortimentní skladba koresponduje se snahou vedení společnosti vyrábět a dodávat ekonomicky efektivní sortiment kulových kohoutů především ve velkých světlostech a v nejnáročnějších materiálových a konstrukčních provedeních. Ostatní 4,4% ANSI armatury 13,6% DIN armatury 3,8% JE armatury 0,4% Desková šoupátka S85 21,0% Kulové kohouty 56,8% 10-11

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Teritorium Východ MSA, a.s. dodala na důležitý ruský projekt ropovodu Východní Sibiř - Tichý oceán velká desková šoupátka S85 v počtu 61 kusů. Kvalitu výrobků a zkušenosti výrobce MSA, a.s. potvrdilo splnění složitých technických požadavků na seismickou odolnost a nulové úniky armatur. Tato dodávka splnila očekávání zákazníka a otevřela dveře dalším dodávkám na ropovody do dálněruské oblasti. MSA, a.s. dosáhla významné pozice dodavatele kulových kohoutů, klínových šoupátek a zpětných klapek pro svého nového zákazníka z Ruska - společnost NARYANMARNĚFTĚGAZ - pro nově otevírané ložisko ropy a zemního plynu na severu Ruské federace. Dodávky pro tento projekt byly realizovány průběžně po dobu celého roku Teritorium Evropa Na německém trhu pokračuje MSA, a.s. v dobrých vztazích s mnoha stálými zákazníky. Z velkých projektů je možno uvést zakázku na 550 ks kulových kohoutů pro rumunský gigant PETROM, největšího producenta ropy a zemního plynu na Balkáně. Armatury z produkce MSA, a.s. byly přes německé firmy dodány na stavbu tepelné elektrárny poblíž dánského města Amager nebo elektrárny ve městě Kaohsiung na Taiwanu. Zároveň došlo k rozšíření spolupráce s novými firmami, u nichž lze očekávat slibný potenciál. V roce 2007 byl realizován projekt dodávek armatur pro výstavbu nové části plynovodu Przyjazn vedoucí z východní hranice Polska do rafinerií v městě Płock. Další významnou referenční akcí bylo zajištění dodávek armatur pro rekonstrukci bloku elektrárny Lagisza. Velice uspokojivě se rozvíjel rumunský trh, kde MSA, a.s. dodávala klíčovým konečným uživatelům jako je Transgaz a Romgaz. Jedním z větších projektů byla výstavba kompresních stanic Codlea a Rasnov. Více než 500 ks armatur bylo určeno na významný italský projekt výstavby krakovací jednotky rafinerie Sannazzaro. V roce 2007 samozřejmě pokračovaly dodávky kulových kohoutů našim dlouholetým partnerům na Slovensku firmě SPP, a.s. a v České republice firmě RWE Transgas. Za zmínku stojí dodávka prvního šoupátka 56 Class 150 pro firmu Capital Valves. Dodávka kulových kohoutů Class 1500 pro PEG v roce 2006 nastartovala dodávky kulových kohoutů pro novou tlakovou třídu Class 1500 v roce Teritorium Zámoří MSA, a.s. si upevnila pozici dodavatele kulových kohoutů pro svého významného zákazníka z Koreje - společnost KOGAS. Úspěšně se rozvinula spolupráce s pákistánskými státními plynárenskými společnostmi SSGC a SNGPL. V Indii kromě pokračující spolupráce se stávajícími zákazníky jako jsou GAIL či Punj Lloyd získala MSA, a.s. významné kontrakty na dodávky kulových kohoutů pro nové zákazníky - společnosti Essar a Maytas. V návaznosti na velký kontrakt pro projekt West Crude Oil Pipeline, který MSA, a.s. získala v Číně v roce 2006, obdržela společnost významné zakázky na další armatury pro tento projekt i jiné projekty pro plynovody a ropovody. Pokračovala spolupráce s indonéským zákazníkem PGN v oblasti dodávek armatur pro plynovod Jižní Sumatra - Západní Jáva a v Turecku dodávala kulové kohouty velkých světlostí pro kompresní stanici Corum. Výrobky MSA, a.s. mají velmi dobré jméno rovněž v zemích bývalé Jugoslávie (Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko atd.). Odběrateli jsou hlavní distributoři plynu a ropy v těchto zemích.

15 MSA, a.s. se účastnila výběrových řízení v dalších teritoriích, která vidí jako perspektivní z hlediska možného uplatnění svých výrobků, jako jsou Thajsko, Blízký a Střední Východ. Jako výsledek těchto snah získala MSA, a.s. na konci roku 2007 kontrakt na dodávku kulových kohoutů pro plynovod v Ománu. Marketing Marketingové oddělení MSA, a.s. zaznamenalo v roce 2007 nárůst zaměstnanců. To se promítlo bezpochyby v aktivitách a činnostech, které marketing za rok 2007 uskutečnil. Jedná se především o započetí přípravných prací na tvorbě tzv. superkatalogu armatur, který bude v ucelené formě zahrnovat veškeré produkty, jež jsou v MSA, a.s. vyráběny. Rozpracována byla rovněž realizace obnovy a aktualizace webových stránek, které vytvářejí komplexní profesionální prezentační materiál o firmě. V roce 2007 byla zahájena příprava aktualizace firemních jednolistů popisujících přesné technické údaje konkrétních produktů. V rámci firemní kultury a rozvoje image firmy organizovalo marketingové oddělení také podnikové akce, k nimž patřil sportovní den nebo firemní ples. Kromě zmíněných činností připravuje team marketingu za spolupráce obchodního a technického úseku prezentace podniku na veletrzích a výstavách a s tím související propagační materiály. Provádí analýzy trhu a konkurence, podílí se na tvorbě reklamy v zahraničním, celostátním a regionálním tisku (Valve World Magazine, Nuclear Power Generation Magazine, atd.). Nákup V průběhu roku 2007 pokračovala výroba deskových šoupátek, i když v menším objemu než byl původní předpoklad. Snížení této produkce bylo nahrazováno zvýšenou výrobou kulových kohoutů. V důsledku těchto změn došlo k redukci požadavků na dodávku odlitků pro desková šoupátka. Stabilizovaly se termíny dodávek odlitků ze slévárny Žďas, a.s., pokračovaly dodávky odlitků pro desková šoupátka DN 1000 ze slévárny Tamaris a ČKD Kutná Hora, a.s. Na základě požadavků zákazníka byla zahájena jednání ohledně výroby deskových šoupátek pro nižší tlakové řady PN 40. V oblasti ANSI a DIN programu, v němž došlo ke snížení produkce, se dodávky orientovaly na zajištění speciálních materiálů pro nízké teploty a vysoce legovaných ocelí. V této oblasti pokračovala úspěšně spolupráce s tradičním dodavatelem odlitků Roučka Slévárna, a.s. V důsledku celosvětového zvyšování poptávky po sortimentu kulových uzávěrů docházelo obecně k prodloužení dodacích termínů výkovků jednotlivých dodavatelů a také k navyšování cen polotovarů pro výrobu kulových kohoutů. K zajištění dodacích lhůt hotových armatur a splnění požadavků na vypsaná výběrová řízení bylo projednáno zabezpečení předzásobení těmito polotovary. Zde pokračovala spolupráce s italskými výrobci výkovků s cílem zajistit dodávky vstupů v požadovaných termínech. Byla přijata technologická opatření k možnosti dodávek polotovarů bez tepelného zpracování s následným dokončením v tuzemsku. S nárůstem výroby kulových kohoutů byla také řešena dodávka koulí od nových dodavatelů. Úspěšně bylo dokončeno vzorkování hotových koulí a proběhla jednání s dodavateli polotovarů výkovků. Nadále probíhala jednání s výrobci pohonů s cílem stabilizovat dodavatelskou kázeň v oblasti termínového plnění

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 U všech ostatních nakupovaných dílců a polotovarů probíhalo v roce 2007 intenzivní hledání možnosti zajištění dodávek s cílem zabezpečit kvalitu a termínové plnění jednotlivých komponentů. Výroba Prvořadým úkolem výrobního úseku v roce 2007 bylo zavedení sériové výroby a stabilizace jakosti deskových šoupátek S85. Tato šoupátka jsou určena především pro ruský trh a jsou vyráběna v různých modifikacích dle průměru a provedení. Po osvojení si sériové výroby deskových šoupátek S85 DN 500, následovala šoupátka DN 700, 800 a nakonec i DN Prodej šoupátek byl podmíněn úspěšným zvládnutím náročných cyklických zkoušek, které probíhaly přímo v mateřském závodě MSA, a.s. Dolní Benešov a seismických zkoušek na zkušebně v Rusku. Na všech zkouškách se výrobní úsek podílel společně s technickým úsekem a zkoušky byly úspěšně završeny získáním certifikátu potřebného pro dodávky na ruský trh. V roce 2007 začala společnost důsledně vyhodnocovat střediskové hospodaření, což bylo ve výrobním úseku spojeno s novým systémem motivace pracovníků a navýšením pobídkové složky mzdy. V trendu postupného zvyšování zainteresovanosti zaměstnanců na výsledku a neustálého zlepšování procesů probíhajících ve firmě bude společnost pokračovat i v následujících letech. Investice Jednou z největších investic byla realizace vysokotlaké tlakovací stolice pro zkoušení armatur NPS Došlo k navýšení potřebných zkušebních kapacit a současně i ke zdokonalení měřícího a zkušebního procesu díky řízení počítačem se záznamem výsledků zkoušek. V oblasti zkušebnictví byl dále realizován nový vysokotlaký kompresor. V oblasti povrchových úprav byla dokončena realizace pracoviště pro nanášení PROTEGOLU a díky moderní vzduchotechnice vyřešila stavba ekologické problémy. Současně byla provedena kompletní rekonstrukce osvětlení v lakovně Staré haly. Z dalších oblastí investic do výrobní základny lze uvést pořízení nových svařovacích strojů, investice do dopravní a manipulační techniky (vysokozdvižné vozíky, AKU plošinový vůz nosnosti 5 tun), rekonstrukce podlah objektů, nákup měřící techniky, odsávacích zařízení, lapovačky do těles šoupátek, mikrosvářečky atd. Nadále průběžně pokračovaly GO numericky řízených CNC karuselů včetně modernizace řídících systémů, GO horizontek a soustruhů. Pro výrobu nového sortimentu armatur S85 velkých světlostí bylo provedeno zvýšení stojanu karuselu SKJ 25/50. Jedním z rozhodujících momentů modernizace výrobní základny bylo podepsání kontraktu na dodávku nového stroje pro opracování koulí od firmy SAFOP. Zařízení bude uvedeno do provozu na podzim roku 2008 a umožní kompletní opracování koulí od světlosti DN 300 do DN Rovněž byla podepsána kupní smlouva na dodávku dalšího obráběcího centra z TOSu Kuřim, která bude realizována v září roku Tak jako v předchozích letech i v roce 2007 pokračovala obnova a modernizace výrobní základny a z hlediska kapacitních disproporcí doplnění chybějících pracovišť.

17 Výzkum a vývoj Výrobě a prodeji nových a speciálních armatur předcházejí procesy výzkumu a vývoje, které zahrnují celou řadu úkolů od speciálních výpočtů ověřující statické a dynamické vlastnosti armatur přes ověření použitelnosti technologických a výrobních procesů až po závěrečné zkoušení životnosti, validace a ověření způsobilosti nových armatur pro dané použití. V roce 2007 byl úspěšně dokončen vývoj kulových kohoutů DN 50 až DN 300 PN 25, PN 50, PN 100 s tvrdým těsněním sedel, ovládání klínových šoupátek C09.2 DN 200 až DN 600 PN 25, PN 50 pneumatickými pohony. Dále bylo seismickými zkouškami úspěšně ukončeno ověřování způsobilosti a spolehlivosti deskových šoupátek DN 700 až DN 1000 určených pro pracovní tlak 10 MPa, bylo pokračováno ve zkouškách odolnosti kulových kohoutů a klínových šoupátek při působení plamene dle API 607 a ISO , byly provedeny dlouhodobé zkoušky životnosti kulových kohoutů DN 50 až DN 600 při proudícím zkušebním médiu a rovněž dynamickými zkouškami byly ověřeny hydraulické parametry zpětných klapek A42. Výhled do roku 2008 je možno charakterizovat jako rok, kdy se výrobní portfolio MSA, a.s. rozšíří jednak o kompletně nové armatury a jednak o armatury, které mají oproti původním zcela nové parametry, což umožňuje jejich speciální použití v provozu. Proto byl zahájen intenzivní vývoj a výzkum zaměřený na: kulové kohouty DN 200 až DN 600, PN 25 až PN 100 v provedení kov-kov klínová šoupátka DN 50 až DN 600, PN 20 až PN 100 určené pro teploty pod -150 C (tzv. kryogenní armatury) kulové kohouty DN 500 až DN 1000, PN 25 až PN 100 s tvrdým těsněním sedel, typové zkoušky armatur měřením prchavých emisí podle předpisů Shell, Agip a ISO zkoušky životnosti, seismické odolnosti a klimatické zkoušky při teplotách - 60 C týkající se kulových kohoutů za přítomnosti zástupců rozhodujících zákazníků, kde je ověřována jejich způsobilost a spolehlivost po předpokládanou dobu jejich provozu Kvalita Přísné, nepřetržité zajišťování kvality produkce v celém průběhu výrobního procesu patří k neodmyslitelným činnostem každé úspěšné společnosti. V rámci zajišťování kvality produkce ve sledovaném roce 2007 byla realizována údržba tlakových stolic na provozech NVH a TVH. Údržba byla zaměřena především na zajištění jejich spolehlivého chodu. S cílem zvýšit kapacitní průchodnost, zkrátit operační a snížit odstavné časy, byla provedena výměna kompresoru na vysokotlaké zkušebně (TLZ). Dále bylo přistoupeno k realizaci zateplení a plynofikace zkušebny, byly vyměněny světlíky a namontovány infrazářiče. Odstraněny byly nedostatky připomínkované externími audity, zejména pokud se týče dodržování teplotních poměrů v průběhu zkoušení armatur a vytvoření lepších pracovních podmínek pro pracovníky zkušebny v zimním období. kulové kohouty DN 50 až DN 1400 PN 100 až PN 250 určené pro práci pod mořskou hladinou do hloubky až 500 m (tzv. Subsea kulové kohouty) 14-15

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Zvýšení kapacity zkoušení armatur v MSA, a.s. napomohla realizace dvou nových pracovišť vybavených tlakovacími stolicemi. V NVH je takto možno provádět zkoušky armatur těchto parametrů: Class DN 700, Class DN 550 až 650, Class do DN 550. Na TVH je nyní možno provádět zkoušky armatur v rozsahu: Class DN 500 až Z pohledu statistických nástrojů realizovaných během zkušebního procesu byl kladen důraz především na ovládání procesu zpětnou vazbou na základě informací získaných v průběhu měření. Technologie procesu zkoušení se zaměřila především na další prohlubování znalostí o průběhu zkušebních procesů, na rychlost a kvalitu reakce systému na zadané řídící povely a na snížení rozptylu kolísání sledovaných parametrů konečného výrobku. V neposlední řadě došlo k realizaci nedestruktivní zkušební metody Akustické emise u části šoupátek typu S 85 z produkce společnosti. Požadavek na realizaci zkoušky vzešel od zákazníka Transnefť. Neustále se zvyšující nároky na jakost a spolehlivost armatur vyvolaly potřebu realizace dokonalejších metod vakuového zkoušení netěsnosti armatur. Certifikace MSA, a.s. vlastní řadu systémových a výrobkových certifikací, které ji dle související legislativy a obchodních požadavků umožňují vyrábět a dodávat výrobky na zahraniční a tuzemské trhy. Společnost vlastní dvě základní systémové licence, které zahrnují základní procesy společnosti a které vycházejí z požadavků EN ISO 9001 a API Spec Q1. Do výrobkových certifikací navazujících na systém návrhu, výroby a zkoušení dle API Spec Q1 patří především Licence dle API Spec 6D-0239, u které byl v roce 2007 zahájen proces další obnovy na tři roky. Samostatnou kapitolu tvoří řada dovozních certifikací spojených s konkrétními produkty MSA, a.s. a legislativou země vývozu. Do této kategorie patří certifikace určené pro Ruskou federaci (GOST R, Licence Roztěchnadzor), Ukrajinu a Kazachstán, Německo apod. Tyto certifikace jsou nutné vedle prokázání shody produkce MSA, a.s. s normami dané země i pro jejich technologickou instalaci. Problematika systému jaderné bezpečnosti (SJB) produkce MSA, a.s. je řešena jednak pro tuzemský trh formou prokázání shody např. dle Vyhlášky č. 309/2005 Sb. typovým schvalováním dokumentace a inspekcemi a také pro ruský trh formou produktových licencí (např. Gostatomnadzor), rovněž spojenými s jednotlivými inspekcemi v MSA, a.s. Direktivy Evropského společenství jsou pro produkci MSA, a.s. respektovány především v podobě prokazování shody s požadavky směrnice na tlakové nádoby (PED) 97/23/ES, pro kterou společnost vlastní certifikaci ověření shody dle modulu H. Mimo takto schválený systém jsou rovněž prováděny jednotlivé přejímky dle modulů stanovených specifikacemi kontraktů. V roce 2007 pokračoval rovněž proces zajištění účelových certifikací, u kterých jsou výrobky a související systém tvorby dokumentace, výroby a zkoušení podrobovány audity a zkouškami za přítomnosti nezávislých organizací. Do této kategorie patří certifikační audity Nisestu spojené s certifikací Transsert, zkoušky spolehlivosti kulových uzávěrů, zkoušky dle DIN EN (certifikace SIL). Rok 2008 bude pro MSA, a.s. v oblasti QMS rokem potvrzení tříletých platností licencí dle ISO a API a získání nových a prodloužení stávajících certifikací SJB určených pro produkci JE.

19 Personalistika V oblasti personalistiky byl rok 2007 rokem dalšího rozvoje lidských zdrojů. V návaznosti na potřeby společnosti byli získáváni noví kvalifikovaní zaměstnanci. Průměrný počet zaměstnanců se v roce 2007 oproti minulému roku zvýšil o 19 osob. Stav zaměstnanců k činil 611 osob a proti konečnému stavu roku 2006 se zvýšil o 21 osob. Přijímáni byli především vysoce kvalifikovaní zaměstnanci na pozice konstruktérů, technologů, prodejců i kvalifikovaných dělníků. O dobré péči o zaměstnance svědčí nízká míra fluktuace, která v roce 2007 nedosahovala ani 7 % a to, že téměř 91 % zaměstnanců pracuje ve společnosti déle než 1 rok. V kvalifikační struktuře jsou zastoupeni dlouholetí kvalifikovaní výrobní dělníci i vysoce profesně způsobilí odborníci. Z hlediska vývoje kvalifikační struktury proti předchozímu roku stoupl podíl středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Kvalifikační struktura zaměstnanců v % k základní vzdělání 3,7 vyučení 53,1 středoškolské vzdělání 32,9 vysokoškolské vzdělání 10,3 Věková struktura zaměstnanců v % celkem do 30 let 11,1 do 40 let 22,4 do 50 let 34,8 nad 50 let 31,7 K nosným cílům společnosti patří zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich účinná motivace. V roce 2007 bylo zaměstnancům umožněno stejně jako v předešlých letech absolvovat řadu školení, kurzů i odborných výcviků. Společnost rovněž hradila jazykovou výuku zaměstnanců. V sociální oblasti je uplatňována pro zaměstnance řada motivačních prvků, které navazují na kolektivní smlouvu uzavřenou s odborovou organizací. Jedná se především o týden dovolené nad rámec stanovený zákoníkem práce, příspěvek společnosti na služby závodního stravování, příspěvek na penzijní a životní pojištění zaměstnanců, příspěvek na rekreaci dětí zaměstnanců, rehabilitaci zaměstnanců v areálu firmy. V následujícím roce bude zpracována strategie lidských zdrojů, jejíž realizace by měla vést k zajištění a stabilizaci potřebného počtu kvalifikovaných zaměstnanců podle požadavků jednotlivých úseků společnosti. V oblasti vzdělávání bude pozornost zaměřena jak na rozvoj manažerských dovedností, tak i odborných znalostí zaměstnanců

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Ekologie Cíle akciové společnosti v oblasti ekologie jsou dlouhodobě zaměřeny na precizní dodržování všech požadavků zákonných norem a předpisů týkajících se environmentální politiky, minimalizaci dopadů z výrobní činnosti v areálu společnosti a blízkém okolí na životní prostředí a na trvalé zlepšování kvality životního a pracovního prostředí. Společnost v uplynulém roce pokračovala v přípravách na odstraňování starých ekologických zátěží a sanaci problematických lokalit areálu. Podklady vypracované firmou TALPA - RPF, tj. Závěrečná zpráva průzkumu a projektu sanace, Doplněk Závěrečné zprávy a následná jednání mezi zástupci MSA, a.s., firmou TALPA - RPF a zástupci České inspekce životního prostředí Ostrava, sloužily jako podklad pro vydání závazného Rozhodnutí o uložení opatření k nápravě - sanace staré ekologické zátěže v areálu MSA, a.s. Dolní Benešov. Při jednáních byly vzaty v úvahu připomínky ze strany MSA, a.s. s ohledem na termíny realizace sanace, způsobu a rozsahu sanačních prací. Ze strany České inspekce životního prostředí byl proveden vodoprávní dozor se zaměřením na plnění uložených opatření k nápravě a konstatováním posledních opatření, která měla zamezit nebezpečným látkám pronikajícím do horninového prostředí a podzemních vod. Všechna opatření uložená Českou inspekcí životního prostředí byla během roku 2007 splněna. V závěru roku 2007 vydala Česká inspekce životního prostředí Rozhodnutí o opatření k nápravě směřující k odstranění závadného stavu ve smyslu 42 odst. (2) zákona o vodách, který způsobují staré ekologické zátěže v areálu MSA, a.s. Byly uloženy následující úkoly: ukončit sanaci podzemní vody do 4 let od zahájení sanačních prací ukončit postsanační monitoring do 3 let od ukončení sanace podzemní vody odstranit znečištění stavebních konstrukcí, horninového prostředí jednotlivých určených lokalit v areálu MSA, a.s. Na základě tohoto Rozhodnutí zpracovala firma TALPA - RPF návrh realizačního plánu sanace. Realizační plán bude sloužit jako podklad při výběrovém řízení firem. Vybraná firma zhotoví prováděcí projekt sanace, bude realizovat navržená sanační opatření a zahájí sanační práce ve výše uvedeném termínu. Oblast pracovního prostředí V říjnu roku 2007 bylo uvedeno do zkušebního provozu pracoviště Nástřiku armatur Protegolem ve východní montážní lodi Těžké haly. Pracoviště je vybaveno samostatnou vzduchotechnikou s ohřevem přiváděného vzduchu a kapsovými tkaninovými filtry na zachycení tuhých látek z přestřiků. Současně přiváděný vzduch na pracovišti vytváří vzduchovou clonu, která zabraňuje úniku škodlivin do prostoru. Účinná vzduchotechnika minimalizuje množství emisí tuhých látek jak do pracovního prostředí tak do ovzduší. Oblast odpadového hospodářství V oblasti odpadového hospodářství probíhá průběžné plnění cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství MSA, a.s., tj. snižování produkce nerecyklovatelných odpadů, snižování množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládku apod. Celkové množství produkovaného odpadu v MSA, a.s. pokleslo proti loňskému roku o 15 %. zahájit sanační práce do ukončit sanaci stavebních konstrukcí a horninového prostředí do tří let od zahájení sanačních prací

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více