ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY"

Transkript

1 ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Miroslav Tesař Petr Jílek Pardubice 2012 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/ Virtuální vzdělávání v dopravě.

2 úvod do předmětu 2 Název: Základy dopravní techniky a dopravní prostředky Autor: Miroslav Tesař, Petr Jílek Vydání: první, 2012 Počet stran: 6973 Náklad: 50 Studijní materiály pro studijní obor : všechny obory, Dopravní fakulta Jana Pernera Jazyková korektura: nebyla provedena. Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název: Virtuální vzdělávání v dopravě Číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Realizace: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava/Univerzita Pardubice Miroslav Tesař, Petr Jílek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice ISBN:

3 úvod do předmětu 3 POKYNY KE STUDIU Základy dopravní techniky, dopravní prostředky Pro předmět ZDT a DP jste obdrželi studijní balík obsahující: integrované skriptum pro distanční studium obsahující i pokyny ke studiu, přístup do e-learningového portálu obsahující doplňkové animacemi vybraných částí kapitol a doprovodné video Osobní automobil Cílem předmětu Cílem je seznámení se základními pojmy a principy v oblasti silničních vozidel. Po prostudování modulu by měl student získat základní povědomí a znalosti o principech konstrukčního uspořádání silničních vozidel. Měl by pochopit princip činnosti hlavních konstrukčních skupin vozidel a poznat podstatu zákonitostí spojených s pohybem silničního vozidla. Pro koho je předmět určen Modul je zařazen do bakalářského studia všech oborů studijního programu. Skriptum se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky.

4 úvod do předmětu 4 Při studiu každé kapitoly se můžete setkat s následujícími informačními symboly: Cíl: Informuje o tom, co je nejpodstatnější v dané části a co nového Vám studium přinese. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí pojmů Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Otázky Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik kontrolních otázek. Úlohy k řešení Bude zadána úloha k samostatnému řešení, která Vám umožní lépe pochopit podstatu studovaného problému. Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů budou uvedeny v závěru učebnice v Klíči k řešení. Používejte je až po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, že jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli. V textu mohou být použity kromě výše uvedených ještě další symboly. Jejich význam je ale natolik zřejmý, že není nutné je blíže vysvětlovat Úspěšné a příjemné studium s tímto učebním textem Vám přejí autoři. Miroslav Tesař, Petr Jílek

5 úvod do předmětu 5 OBSAH 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU 1.1 Historie motorových vozidel 2. DRUHY SILNIČNÍCH VOZIDEL 2.1 Základní pojmy Druhy vozidel 3. KATEGORIE VOZIDEL 4. ZÁKLADNÍ ČÁSTI MOTOROVÝÁCH VOZIDEL 5. ZÁKLADNÍ USPÚOŘÁDÁNÍ (KONCEPCE) MOTOROVÝCH VOZIDEL 5.1 Celkové uspořádání poháněcí soustavy 5.2 Rozměry a hmotnosti motorových vozidel Hmotnosti vozidel Rozměry vozidel 5.3 Rámy vozidel 5.4 Karosérie vozidel 6. KOLA A PNEUMATIKY 6.1 Drtuhy a konstrukce disků a ráfků kol Disky kol Ráfky kol 6.2 Druhy a konstrukce pneumatik Rozdělení pneumatik Konstrukční provedení pneumatik Základní parametry pneumatik Značení pneumatik 6.3 Způsoby uložení kol 7. NÁPRAVY 7.1 Rozdělení náprav 7.2 Tuhé nápravy 7.3 Nezávislé zavěšení kol 8. PÉROVÁNÍ A TLUMIČE 8.1 Význam pérování a tlumení 8.2 Druhy pružících prvků Kovové pružící prvky Nekovové pružící prvky Moderní způsoby pérování 8.3 Druhy tlumičů pérování 9. BRZDY 9.1 Rozdělení brzdových soustav 9.2 Kapalinové brzdy 9.3 Bubnové brzdy 9.4 Kotoučové brzdy 9.5 Brzdová soustava s posilovačem 9.6 Elektronické systémy brzd 9.7 Vzduchotlaké brzdy

6 úvod do předmětu Zpomalovací brzdy 10. ŘÍZENÍ 10.1 Základní pojmy geometrie řízení 10.2 Druhy a konstrukce řízení 10.3 Posilovače řízení 11. SPOJKY 11.1 Účel a základní druhy spojek 12. PŘEVODOVKY 13. SPOJOVACÍ A HNACÍ HŘÍDELE 14. ROZVODOVKY

7 úvod do předmětu 7 Předkládaný učební text slouží pouze jako vodítko k usnadnění studia. Text je určen pro posluchače kombinované formy studia a v žádném případě nenahrazuje přednášky, kde budou příslušná témata rozebrána do větší hloubky. Posluchači jsou povinni se seznámit s doporučenou a s povinnou literaturou.

8 úvod do předmětu 8 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU Předmět Základy dopravní techniky a Dopravní prostředky umožní studentům získat přehled o problematice konstrukce silničních motorových vozidel v rozsahu potřebném pro získání základních znalosti o principech konstrukčního uspořádání silničních vozidel. Student by měl pochopit princip činnosti hlavních konstrukčních skupin vozidel a poznat podstatu zákonitostí spojených s pohybem silničního vozidla. Informace obsažené v tomto studijním materiálu jsou sestaveny tak, aby umožnily studovat danou problematiku v logickém sledu, který odpovídá návaznosti jednotlivých skupin a podskupin motorového vozidla, při přenosu točivého momentu motoru ke kolům hnací nápravy. 1.1 Historie motorových vozidel Cíl: Seznámit se stručným přehledem historie vzniku automobilu Francouzký filosof Auguste Comté kdysi řekl: Nezná svůj obor, kdo nezná jeho historii. Když se na historii motorových vozidel, nebo automobilů, podíváme trochu v širších souvislostech, musíme začít již od vlastního pojmu automobil. Slovo automobil (zastarale kolojezd), pochází z řeckého výrazu ve významu samostatně a z řeckého mobilis - ve významu pohyblivý. Odtud tedy pojem automobil, často používaný ve zkráceném tvaru auto. Ve starší češtině byl používán doslovný překlad slova automobil = samohyb. Pojmy k zapamatování Automobil je tedy definován jako samostatně se pohybující pozemní dopravní prostředek, který je nezávislý na kolejích nebo trolejích a k jehož pohybu není třeba tažných zvířat či lidské síly a je schopen se po zemi pohybovat díky svému vlastnímu pohonu. Výklad Této definici, která zahrnuje i motorová jednostopá vozidla (motorky, mopedy, motorová jízdní kola), autobusy a pojízdné pracovní stroje, však odpovídá v právních předpisech termín motorové vozidlo. Slovo automobil (auto) se používá v užším významu. Protože prvními motorovými vozidly byla vozidla, která z dnešního pohledu patří hlavně mezi automobily, můžeme při stručné procházce historií fenoménu 20. století, zvanému automobil, zůstat u tohoto obecně používaného pojmu, i když se v podstatě jedná o historii motorového vozidla jako takového.

9 úvod do předmětu 9 Zabývat se podrobně historií automobilů nelze, protože to je velmi rozsáhlá problematika. Pro účel tohoto předmětu se zaměříme pouze na stručný přehled historie automobilu ve formě hlavních historických událostí, která se dají považovat za rozhodující při formování dalšího vývoje a rozvoje tohoto nejdynamičtěji se rozvíjejícího odvětví lidské činnosti devatenáctého a dvacátého století Historie automobilů v datech Pokud se chceme věnovat čistě historii automobilu, bylo by správné začít od opravdu historicky prvního automobilu na světe, tedy něčeho co odpovídá našemu chápání automobilu jako takového. Jenže naskýtá se otázka zda by takovýto automobil spatřil světlo světa bez toho hlavního co bylo je a bude hnacím motorem lidské činnosti. A tím je odvěká touha lidstva usnadnit si svoji každodenní činnost, touha po nových poznáních a hlavně snaha využít každého nového poznání ve svůj prospěch. Nebyl tedy počátkem nebo alespoň předzvěstí začátku historie automobilů okamžik, kdy člověk využil pro tažení nákladu sílu zvířete? A nebyl počátkem okamžik kdy pro usnadnění přesunu nákladu člověk poprvé využil kolo? Možná bychom se takto dostali až na počátek lidské civilizace, kdy člověk začal přemýšlet o své činnosti a začal hledat způsoby jak si svůj nelehký pobyt na Zemi usnadnit. Pokud tedy zůstaneme u základní definice automobilu, bude asi správné začít opravdu tam, kdy se dá předpokládat, že světlo světa spatřilo poprvé KOLO. Další přehled je sestaven z nejdůležitějších událostí, o kterých se dá říci, že psala dějiny automobilů. 4 tisíce let před n.l. vynález kola. Kolo se poprvé objevilo pravděpodobně v oblasti Malé Asie. Jako značně pravděpodobnou se jeví hypotéza, že vynález kola má přímou souvislost s vynálezem hrnčířského kruhu (princip kola otáčejícího se na hřídeli). 2 tisíce let před n.l. využití kola na vozech, zejména ve starém Egyptě, v Mezopotámii se u bojových vozů objevilo významné zdokonalení paprskové kolo. Všeobecné rozšíření lehkého bojového vozu je připisováno o 350 let později Chetitům, národu obývajícímu území dnešního východního Turecka a Sýrie. Obr.1.1: Podoba prvních vozů. Tyto dva údaje lze tedy považovat za úplně první historické události související s věcí bez které by dnešní automobil nebyl tím čím je, s KOLEM. Přeskočíme nyní celé tisíciletí a začneme sledovat vznik již opravdového automobilu v jeho pravém slova smyslu.

10 úvod do předmětu Nicolas Joseph Cugnot sestrojil první samostatně se pohybující mechanické vozidlo. N.J. Cugnot byl francouzský vynálezce a dělostřelecký důstojník. Využil u svého vynálezu rozmachu parního stroje, který pro pohon svého vozidla využil. Prvenství tohoto muže je však někdy zpochybňováno a je připisováno vlámskému misionáři v Číně, Ferdinandu Verbiestovi, který měl údajně první automobil na světě vyrobit okolo roku parní vůz Josefa Boška - první automobil ve střední Evropě profesor Sibrandus Stratingh z Groningen (Holandsko), sestrojil první elektromobil. Obrázek 1.2 První samohybný stroj Obrázek.1.3: Parní automobil Josefa Boška Nicolaus Otto, vyvinil první čtyřdobý spalovací motor. Obrázek 1.4 První vznětový motor

11 úvod do předmětu Karl Benz vyvinul a sestrojil motorovou tříkolku, která je považována za opravdu první automobil tak jak jej dodnes chápeme. Obrázek 1.5- Benz - první automobil 1883 Obrázek 1.6- Replika prvního automobilu Zajímavost k tématu 29. ledna 1886 získal Karl Benz na svoji tříkolku patent. Toto datum je považováno za zrod automobilu nezávisle na Benzovi, začal automobily stavět také Gottlieb Daimler Anglický zvěrolékař John Dunlop vynalezl pneumatiku plněnou vzduchem. Do té doby se používaly plné gumové obruče ve Francii vznikla první automobilní továrna Panhard a Levassor, (dnes výrobce vojenských automobilů Panhard) Francie zavedla povinnou registraci automobilů pomocí očíslovaných tabulek Pařížský časopis Le Petit Journal uspořádal první automobilovou soutěž. Opravdový závod se ale konal až o rok později na trati Paříž-Bordeaux František Křižík, první elektromobil na území dnešní ČR Rakušan Rudolf Diesel sestrojil první provozuschopný vznětový motor první automobil na území dnešní ČR Präsident v Kopřivnické továrně

12 úvod do předmětu 12 Obrázek Původní podoba automobilu President Obrázek 1.8 První nákladní automobil 1898 první nákladní automobil vyrobený v Kopřivnické továrně první motocykl Laurin a Klement Henry Ford založil svou továrnu Spojené státy překonaly Francii v počtu vyrobených automobilů a staly se světovou jedničkou výroba aut Laurin a Klement zahájila činnost Pražská továrna na automobily (od 1910 Praga) 1908 Henry Ford zahájil výrobu modelu Ford T. Začíná éra sériové výroby. Do roku 1927 bylo vyrobeno přes 15 miliónů kusů modelu T. Od počátku 20. století se začaly psát moderní dějiny vývoje a výroby automobilů a automobilismu Kopřivnická továrna je přejmenována na TATRA Byly vyroben první nákladní vůz s naftovým motorem. První sériové dieselové osobní auto, Mercedes 260D, vzniklo v roce Plzeňská Škoda zapojila do koncernu závod L&K Američan Paul Galvin vynalezl první autorádio, položil tak základ společnosti Motorola V Německu byl představen vůz pro masy, pozdější Volkswagen Brouk. Jeho výroba skončila až v roce 2003 v Mexiku, celkem bylo vyrobeno přes 21 milionů kusů Na trhu se objevil první posilovač řízení, původně vyvinutý pro těžké nákladní automobily Američtí zákazníci si do svých vozů mohli pořídit první klimatizaci. Poprvé se objevují bezpečnostní pásy, vynález ale pochází už z konce 19. století. Dnes nejrozšířenější tříbodové pásy uvedlo na trh Volvo v roce Na americkém trhu se objevily první japonské vozy, automobilky Toyota a Nissan prodaly každá kolem 1000 vozů. Do Evropy přišli Japonci o rok později První běžně vyráběný vůz s pohonem všech kol, britský Jensen FF. Japonské Subaru přišlo se svými "čtyřkolkami" začátkem 70. let, Audi představilo první quattro v roce 1980.

13 úvod do předmětu Automobil Oldsmobile Tornado se stal prvním vozem, ve kterém si mohli zájemci koupit airbag. V Evropě patří prvenství Mercedesu, který přišel s tímto bezpečnostním prvkem v roce Na trh přišla první generace Volkswagenu Golf, který se stal nejprodávanějším automobilem světa, prodalo se přes 24 milionů vozů. V současnosti se vyrábí pátá generace V Americe se objevily první katalyzátory, dnes používaný třícestný katalyzátor s lambda sondou poprvé použilo Volvo v roce Po deseti letech vývoje přišla firma Bosch s ABS - protiblokovacím brzdovým systémem, dnes běžnou výbavou aut V Japonsku se začal prodávat první hybridní automobil, poháněný spalovacím motorem a elektřinou - Toyota Prius. To je tedy stručný přehled těch nejdůležitějších dat souvisejících s historií automobilů ve světě, ale i na území dnešní ČR. Stejně tak jako jednotlivé události, vytvářely dějiny automobilů i samotné automobily. Dá se vyjmenovat řada značek a typů automobilů, které vstoupily do historie. A to tím, že přinesly nějaký prvek, změnu, která se pak stala zcela běžnou, nebo prostě tím, že se tyto automobily staly legendou. Zajímavost k tématu Automobily, které psaly historii 29. ledna 1886 podal Karl Benz na patentním úřadě žádost o zaregistrování svého Patent Motorwagen. Za 126 let se stalo auto součástí každodenního života. Zde jsou uvedeny vizitky tuctu těch nejslavnějších aut, která se svým způsobem podílela i na tom jak vypadají a jak jsou vybaveny současné automobily a dá se říci že i na tom, kam se současný trend vývoje automobilů ubírá a která rozhodně stojí za pozornost. Nechybí mez nimi ani zástupce automobilů pocházejících z českých zemí. FORD MODEL T (vyráběn 1908 až 1927) - Automobil, který motorizoval Ameriku, továrna Henryho Forda jich vyrobila přes 15 milionů - v pozici nejprodávanějšího vozu světa ho předstihl až Volkswagen Brouk. Jednoduchý a konzervativní automobil měl motor o výkonu 20 až 22 koní, dosahoval maximální rychlosti 60 km/h. BUGATTI ROYALE (1926 až 1932) - Geniální Ettorre Bugatti se mezi světovými válkami prosadil sportovními auty. Postavil ale i jeden z nejslavnějších luxusních vozů, typ 41 Royale. Vzniklo pouze šest či sedm aut (nikdo nezná přesný počet), ovšem zcela výjimečných - každé vážilo tři tuny, poháněl je třináctilitrový řadový osmiválec vyvinutý z leteckého motoru a později upravený pro použití ve vlacích a dosahovalo rychlosti přes 160 km/h.

14 úvod do předmětu 14 MERCEDES-BENZ SSK (1928 až 1932) - Sportovní automobil zkonstruovaný Ferdinandem Porschem byl nejrychlejším autem své doby, jeho maximální rychlost se blížila 180 km/h. Na přelomu 20. a 30. let vévodil světovým závodním drahám. Přeplňovaný motor o objemu 7,1 litru dával výkon až 300 koňských sil. Předloni byl jeden z necelé čtyřicítky vyrobených kusů prodán za 4,18 milionu liber (asi 200 milionů korun TATRA 87 (1938 až 1950) - Nástupce revoluční Tatry 77, jež se vyráběla v letech 1934 až 1937 a které vzniklo ve dvou variantách jen 250 kusů. Typ 87 si zachoval aerodynamický tvar předchůdce i koncepci se vzduchem chlazeným motorem vzadu, byl ale lehčí a motor měl větší výkon; k jeho typickým znakům patřily tři přední světlomety. Tatra 87 se vyráběla za války i po jejím konci hlavně pro státní úřady, celkem vzniklo 3023 kusů. Proslavili ji mimo jiné Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund na své cestě kolem světa. VOLKSWAGEN BROUK (1941 až 2003) - Jedno z nejkultovnějších aut všech dob. Brouka zkonstruoval Ferdinand Porsche už koncem 30. let na Hitlerův popud jako auto pro lidové masy, po začátku války ale dostala přednost vojenská varianta. První sériové vozy vznikly v roce 1941, cestu ke slávě ale začal Brouk až po válce. Výroba byla obnovena v roce 1945, posledního evropského Brouka vyrobili v roce Úplně poslední ale vyjel z mexické továrny až na podzim 2003, celkem jich vzniklo přes 22 miloónů. WILLYS JEEP (1941 až 1945) - Automobil, který se stal jednou z ikon druhé světové války a byl předchůdcem dnešních terénních vozů s pohonem všech kol. Vývoj začal na konci 30. let, předkem jeepu byl vůz malé společnosti Bantam, nakonec jej ale vyráběl větší Willys, ale i Ford. Během války vzniklo téměř jeepů, po jejím skončení pak vznikla i civilní varianta CJ-2, jejíž potomek, Jeep Wrangler, se vyrábí dodnes.

15 úvod do předmětu 15 CITROËN 2CV (1948 až 1990) - Prototyp auta pro každého vnikl ve Francii už před válkou, do výroby se ale dostal až tři roky po jejím konci. Populární "kachna" dostala do vínku řadu pokrokových konstrukčních řešení včetně nezávislého zavěšení všech kol, tak užitečného na rozbitých venkovských cestách. Celkem bylo vyrobeno 3,87 milionu kusů, poslední z nich v Portugalsku. FIAT 600 (1955 až 1985) - Malé kulaté vozítko, které kromě Itálie motorizovalo i řadu dalších zemí. "Šestistovka" se v rodné zemi vyráběla 15 let, vznikala ale i v Argentině, Španělsku, Německu či Jugoslávii - právě tam pod označením Zastava 850 vyrobili v roce 1985 poslední. Originálních Fiatů 600 vyjelo z bran továrny na 2,6 milionu, podobného, ale menšího typu Fiat 500 se pak mezi lety 1957 a 1977 vyrobilo ještě o milion více. CITROËN DS (1955 až 1975) - Aerodynamický, na svou dobu nesmírně pokročilý automobil, který proslavil mimo jiné filmový Fantomas. K hlavním inovacím patřilo hydropneumatické odpružení, které se stalo poznávacím znamením velkých citroënů a jež později převzala i řada jiných automobilek. DS měl zpočátku poměrně slabý čtyřválcový motor o výkonu 75 koní, až později přibyl stokoňový agregát, plány na vývoj vidlicového šestiválce ale továrna vzdala. Celkem se vyrobilo skoro 1,5 milionu vozů. MINI (1959 až 2000) - Vůz, který prakticky celý zkonstruoval Alexander Issigonis, už koncem 50. let ukázal cestu, jakou se u malých vozů časem vydala většina značek. Auto mělo vpředu napříč uložený motor pohánějící přední kola, malé vnější rozměry s koly v rozích samonosné karoserie a relativně velký vnitřní prostor. V roce 1963 vznikla slavná sportovní varianta Mini Cooper, která mimo jiné třikrát vyhrála Rallye Monte Carlo. Do září 2000, kdy sjelo z výrobního pásů poslední, se jich vyrobilo 5,3 milionu. FORD MUSTANG (od roku 1964) - Legenda mezi sportovními vozy, dnes se vyrábí už pátá generace, vyrobilo se jich přes osm milionů. Nejslavnější ale zůstává původní mustang z roku 1964, kterého do konce výroby v roce 1973 vznikly skoro tři miliony. Automobil zkonstruovali jako levné sportovní auto pro dospívající silnou poválečnou generaci a kromě obchodního úspěchu se stal i vděčným objektem různých úprav, k nejslavnějším patřil Shelbyho Mustang GT-350.

16 úvod do předmětu 16 VOLKSWAGEN GOLF (od roku 1974) - Vůz nižší střední třídy s výklopnou zádí, neboli hatchback, který se stal jakýmsi etalonem své třídy. Začátkem 70. let se Volkswagen potýkal se slabým odbytem zastaralých Brouků a až moderní Golf s vpředu uloženým vodou chlazeným motorem a pohonem předních kol dal firmě nový impulz. Golf se stal nejprodávanějším automobilem všech dob, od konce roku 2003 se vyrábí pátá generace a loni v prosinci překročila celková výroba 24 milionů. Teprve čas ukáže, zda i v dnešní době, charakterizované obrovským rozmachem elektronizace a využíváním nejnovějších vědeckých poznatků v konstrukci automobilů, se zrodí takový automobil, o kterém příští generace budou mluvit jako o automobilových legendách, které i za 50 nebo i za 100 let, bude stát za to si připomenout. Zajímavost k tématu Úplně na závěr by možná bylo vhodné připomenout, že auto se může stát i filmovou hvězdou. Našla by se jich asi celá řada, ale za nejznámější je možné považovat automobil Aston Martin DB5, kultovní automobil slavného agenta 007, kterého na stříbrném plátně představoval neméně slavný Sean Connery. zdroj:

17 druhy silničních vozidel 17 2 DRUHY SILNIČNÍCH VOZIDEL Cíl: Seznámit s rozdělením vozidel podle druhů a kategorií. Komunikaci mezi odborníky příslušného zaměření usnadňuje jednotné, přesně definované názvosloví. Základní názvosloví v oblasti silničních vozidel je definováno normami. K základním normám definujícím základní pojmy a údaje o vozidlech patří: CSN Druhy silničních vozidel. ČSN Základní části a ústrojí vozidel. ČSN Rozměry vozidel. ČSN Motory vozidel. ČSN Údaje o vozidlech. ČSN ISO 1176 Hmotnosti terminologie a kódy. ČSN Díly vozidel. Pojmy a jejich definice jsou v některých oblastech dále zpřesňovány příslušnými zákony a vyhláškami. To platí i o druzích silničních vozidel. Problematiku silničních vozidel řeší zákon 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Další zpřesnění a rozšíření některých souvisejících oblastí řeší Vyhláška 341/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 2.1 Základní pojmy Pojmů, které lze označit za základní je celá řada. Dále budou uvedeny a definovány pouze ty, které přímo souvisí s problematikou zahrnutou v předmětu Motorová vozidla. K těmto pojmům patří: silniční vozidlo zvláštní vozidlo přípojné vozidlo Pojmy k zapamatování Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Pojem silniční vozidlo je nejobecnější. Zahrnuje vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích nevázaná na koleje, nebo trolejové vedení určená především pro dopravu osob nebo nákladů, pro zvláštní účely a služby.

18 druhy silničních vozidel 18 Obecně se silniční vozidla rozdělují na motorová vozidla, poháněná vlastním motorem a nemotorová vozidla, která nemají vlastní pohon a jsou tažena motorovým vozidlem. Pojmy k zapamatování Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených příslušným zákonem (56/2001 Sb.) k provozu na pozemních komunikacích schváleno. Obecně tedy platí, že za zvláštní vozidlo je nutno požadovat každé vozidlo (motorové i nemotorové), které je vyrobeno k jinému účelu než k provozu na pozemních komunikacích. Mezi zvláštní vozidla patří různé samohybné nebo tažené pracovní stroje, zemědělské nebo lesnické traktory a stroje, jejichž prvotní určení je jiné než jaké je pro silniční vozidlo. Pojmy k zapamatování Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy. Z tohoto významu pojmu vyplývá, že za přípojné vozidlo se považuje pouze nemotorové silniční vozidlo, určené k tomu, aby spolu s motorovým silničním vozidlem tvořilo jízdní soupravu. Za přípojné vozidlo tedy nelze považovat nemotorové pracovní stroje, jako například zemědělské nebo stavební tažené stroje (secí stroje, rýpadla, nakladače apod) Druhy vozidel Silniční vozidla se rozdělují na jednotlivé druhy takto: Obrázek 2.1 Druhy silničních vozidel Výklad Jednotlivé druhy silničních vozidel je možné charakterizovat následujícím způsobem.

19 druhy silničních vozidel 19 Osobní automobily. Osobní automobil: Vozidlo určené zejména pro přepravu osob a jejich zavazadel nebo nákladu. Má nejvýše devět míst k sezení včetně místa řidiče. Může táhnout přívěs. Cel. hmotnost nesmí převýšit 3,5 t a prostor pro zavazadla nesmí být větší než prostor pro přepravu osob. Osobní automobil je motorové vozidlo, které má 4 nebo více kol, zpravidla poháněné spalovacím motorem nebo elektromotorem. Osobní automobily se dále dělí podle dalších znaků. Hlavní rozlišující znaky osobního automobilu: Karoserie druh Střecha typ Počet míst k sezení a jejich uspořádání Počet bočních dveří Podle těchto znaků můžeme osobní automobily rozdělit na jednotlivé typy osobních automobilů, jak je uvedeno na obrázku Obr Obrázek 2.2: Rozdělení osobních automobilů na jednotlivé typy. Podle hlavních rozlišujících znaků je možné definovat jednotlivé typy osobních automobilů takto:

20 druhy silničních vozidel 20 SEDAN KAROSERIE : STŘECHA: MÍSTA K SEZENÍ: uzavřená pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách Dvoudveřový sedan Čtyřdveřový sedan Sedan se splývavou zádí Sedan se šikmou zádí POZNÁMKA: v zádi mohou být dveře zasahující až ke střeše KAROSERIE : prostornější, uzavřená může mít dělící stěnu mezi LIMUSINA předními a zadními sedadly STŘECHA: pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná MÍSTA K SEZENÍ: 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách případná další sedadla mohou být sklápěcí BOČNÍ DVEŘE: 4 nebo 6 Benz S classe, šestidveřová limuzína Mercedes Benz

21 druhy silničních vozidel 21 KUPÉ KAROSERIE : uzavřená, s obvykle omezeným zadním prostorem pro cestující STŘECHA: pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná MÍSTA K SEZENÍ: 2 až 3 vpředu, případná zadní sedadla pevná nebo sklopná BOČNÍ DVEŘE: 2 POZNÁMKA: v zádi mohou být dveře zasahující až ke střeše Kupé Peugeot 308 RC Z KABRIOLET KAROSERIE : proměnlivá bez pevných rámů bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla, nebo s ochranným obloukem proti převrácení STŘECHA: poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo Sklápěcí MÍSTA K SEZENÍ: 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách BOČNÍ DVEŘE: 2 nebo 4 Cabriolet Audi Ford Focus Cabriolet

22 druhy silničních vozidel 22 ROADSTER KAROSERIE : proměnlivá bez pevných rámů bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla, nebo s ochranným obloukem proti převrácení, s omezeným zadním prostorem pro cestující STŘECHA: poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí MÍSTA K SEZENÍ: BOČNÍ DVEŘE: 2 2 až 3 vpředu, případná zadní sedadla pevná, nebo sklopná Audi TT Roadster 3.2 quattro OSOBNÍ KOMBI KAROSERIE : uzavřená, zadní část je konstruována tak, že vnitřní prostor je proti vnitřnímu prostoru sedanu zvětšen STŘECHA: pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná MÍSTA K SEZENÍ: 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách. Zadní sedadla se sklopnými opěradly nebo vyjímatelná ke zvětšení ložné plochy. BOČNÍ DVEŘE: 2 až 4 a jedny zadní dveře Sedan se zvětšeným vnitřním prostorem Peugeot 308 Prologue

23 druhy silničních vozidel 23 KOMBI KAROSERIE : uzavřená, STŘECHA: pevná, tuhá, část střechy může být otvíratelná, MÍSTA K SEZENÍ: 2 nebo více, nejméně v jedné řadě. Zadní sedadla se sklopnými opěradly nebo vyjímatelná ke zvětšení ložné plochy. BOČNÍ DVEŘE: 2 až 4 a jedny zadní dveře POZNÁMKA: vztažný bod R sedadla řidiče je min. 750 mm nad vozovkou měřeno při pohotovostní hmotnosti vozidla POZNÁMKA: Kombi může být odvozeno od malého nákladního, zpravidla skříňového automobilu. Za sedadlem řidiče musí být boční okna Ford Transit kombi VÍCEÚČELOVÝ (SPECIÁLNÍ) KAROSERIE : uzavřená, otevřená nebo otvíratelná Terénní, Obytný, Obojživelný STŘECHA: pevná, stahovací nebo odnímatelná MÍSTA K SEZENÍ: 1 nebo více sedadel BOČNÍ DVEŘE: 2 až 4 případně i zadní dveře POZNÁMKA: automobil je konstruován k usnadnění příležitostné dopravy zboží Ford Ranger Mercedes G Nákladní automobily

24 druhy silničních vozidel 24 Nákladní automobil: Vozidlo určené zejména pro dopravu nákladů. Může táhnout přívěs. Rozdělení nákladních automobilů na jednotlivé typy je provedeno hlavně podle účelu použití a podle typu nástavby. Přehled typů a jejich vyobrazení je na obrázku Obr Obrázek.2.3: Rozdělení nákladních automobilů na jednotlivé typy. Na obrázku 1.11 je speciální automobil uveden jako alternativa všech základních typů. Je to z toho důvodu, že speciální automobil je určen pro plnění zpravidla jednoho specifického úkolu. Z hlediska konstrukce bude řešen právě pro tento specifický úkol. Typickým příkladem jsou cisterny pro přepravu specifických kapalných látek (pohonné hmoty, potraviny, pitná voda, atd.) Speciální automobil může být ale z hlediska konstrukce řešen i jako skříňový, nebo jako valníkový. Podle hlavních rozlišujících znaků lze jednotlivé typy nákladních automobilů charakterizovat takto: Hlavní rozlišující znaky nákladního automobilu: Karoserie druh nástavby Provedení kabiny Hlavní účel použití

25 druhy silničních vozidel 25 VALNÍKOVÝ Nákladní automobil s valníkovou karoserií a s uzavřenou kabinou POZNÁMKA: ložný prostor může být kryt plachtou, přetaženou přes odnímatelnou nosnou konstrukci Lehký valníkový automobil Střední valníkový automobil Těžký valníkový automobil SKLÁPĚČKOVÝ Nákladní automobil se sklápěcí valníkovou karoserií nebo korbou a s uzavřenou kabinou Těžký sklápěčkový automobil Lehký sklápěčkový automobil Ford Transit

26 druhy silničních vozidel 26 SKŘÍŇOVÝ Nákladní automobil se skříňovou karoserií s oddělenou skříní furgon Lehký skříňový automobil - furgon Těžký skříňový automobil s oddělenou skříní SPECIÁLNÍ nákladní Nákladní automobil který svou konstrukcí a vybavením je určen pouze pro dopravu určitých druhů, nebo skupin nákladů pro které jsou nutné zvláštní úpravy, nebo pro vykonávání specifické činnosti.

27 druhy silničních vozidel 27 PIKAP Lehký nákladní automobil zpravidla na podvozku osobního automobilu s karosérií upravenou pro přepravu nákladů. Kabina dvou nebo vícemístná je oddělena od prostoru pro náklad. Pikap s otevřenou ložnou plochou, čtyř až pětimístná kabina. Pikap s uzavřeným prostorem pro náklad, dvoumístná kabina. I když další druh nákladního automobilu není uveden v základním rozdělení, je přesto vhodné tento druh nákladního vozidla specifikovat. Jedná se o TAHAČ. V podstatě by se tento druh mohl zahrnout mezi speciální vozidla. Protože ale plní pouze přepravní úkoly i když specifickou formou, pouze tažením přípojných vozidel. Je tedy vhodné doplnit základní rozdělení nákladních automobilů o tento druh, o TAHAČ. Tahač: Tahač přívěsů: Nákladní vozidlo. Je určen výlučně pro tažení přívěsů nebo návěsů. Tahač a přípojná vozidla tvoří jízdní soupravu. Může být vybaven pomocným ložným prostorem Tahač návěsů Autobusy

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Automobily musí splňovat následující

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Citace: 341/2014 Sb.

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2 - Používání VTM výzbroje a ostatní techniky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. Vznik silničního motorového vozidla Začíná se párou roku 1769- Nicolas Joseph Cugnot tříkolka s dvouválcovým ležatým parním

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : 341. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních

Více

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw)

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) 2 Traktory řady 5E představení Když méně je více Traktor do živočišné výroby, ke koním, do sadů, pro komunální využití nebo

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Hugo van der Goeslaan 1 Postbus 90065 5600 PT Eindhoven Tel : +31 (0)40 214 21 04 Fax: +31 (0)40 214 43 17 Internet: www.daf.com Robustní, výkonná, hospodárná a vyvinutá

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠEMU PODNIKÁNÍ Sleva 17% již od 395 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ Nissan NV200 Combi poskytuje více prostoru, je flexibilní a nabízí širokou

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8 Obsah Autoškola včera a dnes.................................................... 7 Jak získat řidičský průkaz................................................. 8 Výběr autoškoly...........................................................

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

TATRA TERRN O 1. Nejžádanějším a zároveň nejprodávanějším. výrobkem akciové společnosti TATRA jsou. bezesporu vozidla obchodní řady TERRN o 1,

TATRA TERRN O 1. Nejžádanějším a zároveň nejprodávanějším. výrobkem akciové společnosti TATRA jsou. bezesporu vozidla obchodní řady TERRN o 1, TATRA TERRN O 1 Nejžádanějším a zároveň nejprodávanějším výrobkem akciové společnosti TATRA jsou bezesporu vozidla obchodní řady TERRN o 1, která jsou základním pilířem výrobního programu společnosti.

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

AUTOBUS TEDOM C12 D DO PROVOZU MĚSTSKÉ DOPRAVY V MLADÉ BOLESLAVI

AUTOBUS TEDOM C12 D DO PROVOZU MĚSTSKÉ DOPRAVY V MLADÉ BOLESLAVI AUTOBUS TEDOM C12 D DO PROVOZU MĚSTSKÉ DOPRAVY V MLADÉ BOLESLAVI O společnosti TEDOM Výroba autobusů je jednou z klíčových aktivit holdingu TEDOM. Historicky nejmladší činnost navazuje na koupi výroby

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta HISTORIE DOPRAVY A SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ YSKL Část stavba pozemních komunikací Přednáška 1 ROZVOJ CEST - SILNIC Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR NISSAN NV200 VAN Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu 288 810 Již od 288 810 Kč MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR Nákladový prostor NV200 byl chytře navržen tak, aby byly vnitřní rozměry co největší a je tak

Více

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Vojenská doprava Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč MEGANE COUPÉ Od 299 900 Kč RENAULT MÉGANE COUPÉ LIMITED OD 284 900 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Jan Neumann. Praga V3S. retro. historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace

Jan Neumann. Praga V3S. retro. historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace Jan Neumann Praga V3S retro historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jan Neumann Praga V3S historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace

Více

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst.

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Nový ISUZU D-MAX: To nejlepší z užitkového a osobního vozu

Nový ISUZU D-MAX: To nejlepší z užitkového a osobního vozu Nový ISUZU D-MAX: To nejlepší z užitkového a osobního vozu Pro terénní jízdy, výlety do města nebo jako pracovní vozidlo Silný partner pro všechny životní situace V novém ISUZU D-MAX je skryta DNA nákladního

Více

PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Obec Dolany

PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Obec Dolany Obec Dolany zpracované jako zakázku s vyšší hodnotou 1. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP v souladu 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Veřejná zakázka:

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: Objem válců: Vrtání: Zdvih: Počet ventilů na válec: Kompresní poměr: Max.výkon: 4válcový benzínový motor.

Více

NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč. ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0 % ÚROKEM NEBO 30 000 Kč BONUS PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE

NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč. ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0 % ÚROKEM NEBO 30 000 Kč BONUS PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč OOEXKLUZIVNÍ LIMITOVANÁ SÉRIE CLIO R.S. MONACO GP OOLAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM OOR.S. DRIVE VOLBA 3 REŽIMŮ NASTAVENÍ VOZU

Více

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon:

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon: AUTOTÝM REPORT Číslo osvědčení: 150000 Datum: 17. 3. 2015 Celkové hodnocení vozidla 29 z 30 bodů Tovární značka: Ford Model: Mondeo VIN: WFOEXXGBBXXXXXXXX Vozidlo nevykazuje vážné závady technického nebo

Více

o řidičských průkazech a o registru řidičů 1 Řidičský průkaz České republiky

o řidičských průkazech a o registru řidičů 1 Řidičský průkaz České republiky 31 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních

Více

Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37:

Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37: Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37: Výzbroj kanon s kulometem ve věži kulomet mohl fungovat jako spřažený, nebo i samostatně. Druhý kulomet v levé přední části korby. Osádka velitel, řidič a radiotelegrafista.

Více

Prostor. Praktičnost. A svěží dynamický vzhled. Hyundai ix20.

Prostor. Praktičnost. A svěží dynamický vzhled. Hyundai ix20. Hyundai ix20 Prostor. Praktičnost. A svěží dynamický vzhled. Hyundai ix20. Model ix20 dokazuje, že největší prostor ve svém segmentu nemusí být na úkor stylu. Přitom jeho svěží a dynamický design je doplněn

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008 Geotrac řady 3 + 4 Přehled modelů pro rok 2008 Od S 14 po Geotrac 60 let traktorů Lindner (1948 2008) Rakouský rodinný podnik Lindner vyrábí traktory a transportéry určené k nasazení v horských oblastech,

Více

Dacia Logan & Logan MCV

Dacia Logan & Logan MCV Dacia Logan & Logan MCV Komfort a inteligentní technologie Dotykový multimediální systém Media Nav 2.0*. Tempomat s omezovačem rychlosti*. Zadní parkovací senzor. * Dostupný v závislosti na verzi. Nevídaný

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Zemědělská doprava a legislativa v ČR a EU

Zemědělská doprava a legislativa v ČR a EU Zemědělská doprava a legislativa v ČR a EU Doprava zboží, materiálů a lidí je nezbytným předpokladem výroby a obchodu mezi lidmi, státy a kontinenty. Pro její hladký průběh byla přijata řada pravidel a

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: 4válcový benzínový motor. Objem válců: 1984 cm 3. Vrtání: 82,5 mm. Zdvih: 92,8 mm. Počet ventilů na válec:

Více

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

1. Úvod. Obr. C1 Souprava před stanicí technické kontroly STK Dekra Automobil a.s. Brno

1. Úvod. Obr. C1 Souprava před stanicí technické kontroly STK Dekra Automobil a.s. Brno VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA JÍZDY OSOBNÍHO VOZIDLA S PŘÍVĚSEM PŘÍLOHA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČÁST C PRŮBĚH

Více

Znalecký posudek č. 188-03/14

Znalecký posudek č. 188-03/14 Znalecký posudek č. 188-03/14 Posudek pro: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54, 533 04 Sezemice IČ: 60933496 Posudek vyžádal: Ing. David Jánošík, insolvenční správce Žádost, usnesení

Více

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011,

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, 297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů PONDUS Technická specifikace VIMEK 610 Vimek 610 Powered by Cat and bosch rexroth Motor: CAT C 2,2T, 44kW/ 2700 ot/min Rychlost 0-20 km/h Pojezdová soustava:

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I.

ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I. ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I. První část naší cesty vede k traktorům řady T6000 Delta. Tyto modely traktorů nabízí zákazníkům sníženou výšku kabiny, kterou zejména ocení ti, kteří podnikají v živočišné

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

Kurz č. 2 Zprovoznění podvozku stavebnice.

Kurz č. 2 Zprovoznění podvozku stavebnice. Kurz č. Zprovoznění podvozku stavebnice. Obsah Úvod... Popis experimentálního vozidla... Šroubové spoje a utahovací momenty.... Prostředky nutné pro montáž... Montážní postupy... Základní teorie příslušenství

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

S O U T Ě Ž N Í P R A V I D L A

S O U T Ě Ž N Í P R A V I D L A S O U T Ě Ž N Í P R A V I D L A Pro hodnocení plastikových modelů na soutěžích pořádaných sdružením modelářských klubů Sdružení modelářských klubů Army park, Divnice 123, 763 21 Slavičín 1. BODOVACÍ SYSTÉM

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota Technologická zařízení potravinářských staveb Katedra mechaniky a strojnictví Semestrální práce z předmětu Konstruování s podporou počítačů Koncept agribota Tomáš Hlava 2.5.2012 tomashlava@volny.cz Obsah

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Historie československého a českého automobilového průmyslu

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Historie československého a českého automobilového průmyslu ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Historie československého a českého automobilového průmyslu Olomouc, červen 2011 Marek POBEŽAL Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1. Vývoj automobilového průmyslu 1.1. Objevitelé

Více