USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 376/ /2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 376/ /2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 376/2015 Jmenování Mgr. Jitky Dočkalové do funkce ředitelky Sociálních služeb města České Lípy, příspěvkové organizace, a související personální záležitosti Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A// jmenuje v souladu s ust. 33 odst. 3 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Jitku Dočkalovou, nar. xxx, do funkce ředitelky Sociálních služeb města České Lípy, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 2213, Česká Lípa, IČ , s účinností od na dobu neurčitou, B// ukládá starostce města sjednat nejpozději do s Mgr. Jitkou Dočkalovou zkušební dobu šest měsíců a místo výkonu práce v sídle příspěvkové organizace, a určuje, že podmínkou účinnosti jmenování dle bodu A/ tohoto usnesení je včasné sjednání zkušební doby na šest měsíců, C// ukládá starostce města informovat Mgr. Jitku Dočkalovou o obsahu pracovního poměru ve smyslu ust. 37 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, D// určuje plat ředitelky Sociálních služeb města České Lípy, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 2213, Česká Lípa, IČ v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějším předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k vykonávané činnosti, kvalifikaci a započitatelné praxi. 1

2 Č. usnesení 377/2015 Plnění usnesení rady města Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A// bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady města zpracovanou pracovní skupinou kontrolního výboru, B// bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města k datu 5. listopadu Č. usnesení 378/2015 Studie zajišťování komunálních služeb společností města Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města A/ bere na vědomí v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, předloženou Studii zajišťování komunálních služeb společností města B/ ukládá místostarostovi Mgr. Juraji Ranincovi předložit radě města do další informace k dané problematice. Č. usnesení 379/2015 Majetek nepatrné hodnoty nabytý z pozůstalostí Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města souhlasí dle ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů s naložením majetku nepatrné hodnoty získaného v dědických řízeních zůstavitelů, jejichž vypravovatelem pohřbu bylo město Česká Lípa následovně: a) oblečení, boty, vařič, holicí strojek, kalkulačka, fén, pájka, holicí strojek, hodinky, mobilní telefon, náušnice z bílého kovu, prstýnek ze žlutého kovu - likvidace b) dva zlaté řetízky, dva zlaté prstýnky, zlatý přívěšek - prodej Č. usnesení 380/2015 Nahlédnutí do dokumentace k výběrovému řízení na manažera příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A/ souhlasí s nahlédnutím Mgr. et Mgr. Pavly Procházkové do podkladových materiálů k výběrovému řízení na manažera příspěvkové organizace Sport Česká Lípa v anonymizované 2

3 podobě. B/ souhlasí s nahlédnutím Mgr. Tomáše Vlčka do podkladových materiálů k výběrovému řízení na manažera příspěvkové organizace Sport Česká Lípa v anonymizované podobě. Č. usnesení 381/2015 Vyjádření obce pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A/ souhlasí v souladu s ustanovením 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci, kontaktní pracoviště Česká Lípa určil za osobu užívající byt: 1. pana Marka Telváka, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení xxx 2. paní Sylvii Šveňhovou, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení xxx 3. pana Jaroslava Sládka, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení xxx 4. pana Josefa Černého, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení xxx 5. pana Františka Polhoše, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení xxx 6. paní Husarovou Markovou, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení xxx 7. pana Duška Františka, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení xxx B/ ukládá Mgr. Romaně Žatecké, starostce města, podepsat souhlasy s termínem platnosti do Č. usnesení 382/2015 Zrušení usnesení RM č. 341/A/2015 ze dne nový pronájem - prostor sloužících k podnikání Jindřicha z Lipé 113 Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města A/ ruší v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, usnesení RM č. 341/A/2015 ze dne , tj. nájem prostor sloužících k podnikání v objektu Jindřicha z Lipé 113, Česká Lípa o celkové výměře 94,51 m 2 s panem Vojtěchem Brožem se sídlem 28. října 2733, Česká Lípa, IČ: s účinností od na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem kanceláří za roční cenu nájemného ve výši ,-Kč bez DPH + valorizace a služby. B/ schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, nájem prostor sloužících k podnikání v objektu Jindřicha z Lipé 113, Česká Lípa o celkové výměře 94,51 m 2 s panem Vojtěchem Brožem se sídlem 28. října 2733, Česká Lípa, IČ: s účinností od na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem kanceláří za roční cenu nájemného ve výši ,-Kč bez DPH + valorizace a služby. 3

4 Č. usnesení 383/2015 Schválení zadávacích podmínek pro opakované zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Regenerace pláště budovy Mš Východní a MŠ Na Výsluní, Česká Lípa - PD" Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města bere na vědomí zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Regenerace pláště budovy MŠ Východní a MŠ Na Výsluní, Česká Lípa - PD"dle důvodové zprávy. schvaluje zadávací podmínky pro opakované zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Regenerace pláště budovy MŠ Východní a MŠ Na Výsluní, Česká Lípa - PD dle důvodové zprávy. pověřuje starostku města jmenováním komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Č. usnesení 384/A/2015 Přidělení veřejné zakázky " Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace" Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města A/ souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením 1. části veřejné zakázky na dodávky "Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace dodavateli Z+M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ: , za nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH tj ,49 Kč včetně DPH a s uzavřením rámcových kupních smluv za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. B/ souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením 2. části veřejné zakázky na dodávky " Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace dodavateli BÜROPROFI s.r.o., Hlinská 456/2, , České Budějovice, IČ: , za nabídkovou cenu ,10 Kč bez DPH tj ,35 Kč včetně DPHa s uzavřením rámcových kupních smluv za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Č. usnesení 384/B/2015 Přidělení veřejné zakázky Zajištění provozuschopnosti silniční světelné signalizace v majetku města Česká Lípa Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zajištění provozuschopnosti silniční světelné signalizace na území města Česká Lípa dodavateli ELTODO, a.s., se sídlem 4

5 Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ: , a s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb s vybraným uchazečem za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu ,60 Kč bez DPH, tj ,06 Kč včetně DPH za 4 roky plnění a s termínem plnění od do Č. usnesení 384/C/2015 Přidělení veřejné zakázky Modernizace 1 ks výtah v objektu Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města doporučuje zastupující ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy, příspěvkové organizace přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu "Modernizace 1 ks výtah v objektu Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa" dodavateli Miroslav Havránek, Malá Veleň 12, Děčín, IČ a uzavřít smlouvu o dílo za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu ,- Kč včetně DPH s délkou realizace max. 90 kalendářních dní a délkou záruky 36 měsíců. Č. usnesení 385/2015 Smlouva o spolupráci při pořádání akce Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě a oslavy Adventu Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při pořádání akce Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě a oslavy Adventu s Kulturou Česká Lípa, příspěvkovou organizací, sídlem Boženy Němcové 2942, Česká Lípa, IČ: , viz příloha. Č. usnesení 386/A/2015 Dohody o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 4 Územního plánu města Česká Lípa Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření níže uvedených dohod o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 4 Územního plánu města Česká Lípa v navrhovaném znění: 1. Dohoda o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 4 Územního plánu města Česká Lípa s firmou Festool s.r.o., se sídlem Chelčického 1932, Česká Lípa; IČ: , s výší úhrady ,- Kč, dle Pravidel pro rozhodování o úhradě nákladů na pořízení změn územního plánu města Česká Lípa vyvolaných výhradní potřebou navrhovatele schválených Zastupitelstvem města Česká Lípa usnesením č. 187/2015 ze dne , a s termínem úhrady stanoveným do Dohoda o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 4 Územního plánu města Česká 5

6 Lípa s firmou Fehrer Bohemia s.r.o., se sídlem Litoměřická 86, Dubice, Česká Lípa, IČ , s výší úhrady ,- Kč, dle Pravidel pro rozhodování o úhradě nákladů na pořízení změn územního plánu města Česká Lípa vyvolaných výhradní potřebou navrhovatele schválených Zastupitelstvem města Česká Lípa usnesením č. 187/2015 ze dne , a s termínem úhrady stanoveným do Č. usnesení 386/B/2015 Dohoda o vzájemné spolupráci se Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou Šluknov, p. o. Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města souhlasí v souladu s ustanovením 102, odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích v pl. znění, s uzavřením Dohody o vzájemné spolupráci se Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou Šluknov, příspěvková organizace, IČ , se sídlem T. G. Masaryka 580, Šluknov. Č. usnesení 387/A/2015 Dodatek č. 9 ke Smlouvě na správu pohledávek a závazků č. B /2008 ze dne Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě na správu pohledávek a závazků č. B /2008, uzavřené dne mezi městem Česká Lípa a Stavebním bytovým družstvem SEVER, se sídlem Lipová 596/7, Liberec, IČ specifikující prodloužení doby účinnosti do Č. usnesení 387/B/2015 Dodatek č. 1 k Smlouvě o výpůjčce - projekt "Speciální výslechová místnost" Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Česká Lípa a Policií ČR - Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, sídlem Dr. E. Beneše 584/24, Liberec v předloženém znění. 6

7 Č. usnesení 387/C/2015 Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě A /2015 Městské Lesy Česká Lípa spol. s r.o. Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. A /2015 ze dne na lesní a nelesní pozemky o celkové výměře m 2 se společností Městské lesy Česká Lípa, spol. s r. o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, IČ: Účelem pachtu je provozování lesní hospodářské činnosti a dosahování produkce dřeva spočívající zejména v pěstování stávajících stromů, kácení, v řádné péči o lesní porosty a jejich průběžném obnovování. Č. usnesení 387/D/2015 Modernizace ŽST Česká Lípa - Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování projektové dokumentace Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. a) zákona o obcích uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolufinancování projektové dokumentace č. S1541/2015 uzavřené dne se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: , se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1. Dodatkem č. 1 dojde ke snížení výše spoluúčasti města Česká Lípa o ,- Kč bez DPH, tj. celková výše spoluúčasti bude ,- Kč bez DPH. Č. usnesení 387/E/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace "Dostavba a rekonstrukce pavilonu D a F ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa" Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění, s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace "Dostavba a rekonstrukce pavilonu D a F ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa" ze dne s firmou DESIGN 4 - projekty staveb s.r.o., Sokolská 1183, Liberec, IČ: , kterým dochází k navýšení ceny díla o ,- Kč bez DPH, t.j ,- Kč včetně DPH. Celková cena díla nově činí ,- Kč bez DPH. t.j ,- Kč včetně DPH. Č. usnesení 388/2015 Úprava nájemní smlouvy - vyčlenění pozemku p. č. 129 a části pozemku p. č. 130/1 v k. ú. Lada ze smlouvy Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města 7

8 schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyčlenění pozemku p. č. 129 o výměře 716 m 2 a části pozemku p. č. 130/1 o výměře 469 m 2 vše v k. ú. Lada z nájemní smlouvy č. A /2014 uzavřené dne se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Česká Lípa, IČ: , s účinností ode dne podpisu dodatku a úpravu ročního nájemného na ,00 Kč bez DPH + valorizace. Č. usnesení 389/2015 Pozemek p. č. 3969/265 a p. č. 3875/1 v k. ú. Česká Lípa - záměr pronajmout Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronajmout části pozemků p. č. 3969/265 a p. č. 3875/1 o celkové výměře 35 m 2 v k. ú. Česká Lípa. Č. usnesení 390/2015 Pronájem uvolněných bytů v České Lípě Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, pronájem obecních bytů v lokalitě Dubická, Mánesova na dobu určitou 6 měsíců s možností dalšího prodloužení, bude-li řádně hrazeno nájemné a nebude-li prokázáno porušování dalších souvisejících ustanovení Občanského zákoníku za cenu nájemného ve výši 46,23 Kč/m 2 následujícím žadatelům: - byt č. 9, vel. 3+1, č. p. 934, ul. Dubická, Česká Lípa Jana Kyselová, xxx - byt č. 10, vel. 1+1, č. p. 935, ul. Dubická, Česká Lípa Kristýna Procházková, xxx - byt č. 12, vel. 2+1, č. p. 936, ul. Dubická, Česká Lípa Josef Demeter, xxx - byt č. 5, vel. 1+1, č. p. 937, ul. Mánesova, Česká Lípa Jozef Bendig, xxx - byt č. 6, vel. 1+1, č. p. 937, ul. Mánesova, Česká Lípa Miroslav Sivák,xxx - byt č. 1, vel. 1+1, č. p. 1354, ul. Dubická, Česká Lípa Marie Váňová, xxx - byt č. 4, vel. 2+1, č. p. 1355, ul. Dubická, Česká Lípa Petr Jílek, xxx 8

9 Č. usnesení 391/2015 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení, rok 2015 Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A// schvaluje na základě "Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení" přidělení bytu v Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa Ing. Janě Alberové, xxx B// neschvaluje na základě "Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení" přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa, paní Ludmile Barvínkové, xxx Č. usnesení 392/A/2015 Žádost o finanční podporu - Petra Chocová Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A)/ schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru z Fondu rady města Česká Lípa ve výši 20 tis. Kč slečně Petře Chocové, xxx, na výdaje spojené s účastí na sportovní akci "V. ARENA Open Swim Cup" konané ve dnech v Maďarsku. B)/ schvaluje uzavření darovací smlouvy - viz příloha. Č. usnesení 392/B/2015 Žádost o finanční podporu - Občanské sdružení Česká Lípa Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města neschvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s 10 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnutí individuální dotace z Fondu rady města Česká Lípa Občanskému sdružení Česká Lípa, sídlem Jiráskova 636/31, Česká Lípa, IČ , na výdaje spojené s hudební činností v roce 2015 (nákup hudební aparatury). Č. usnesení 392/C/2015 Žádost o finanční podporu - Československá obec legionářská Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A)/ schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru z Fondu rady města Česká Lípa ve výši 20 tis. Kč Československé 9

10 obci legionářské, sídlem Sokolská 486/33, Praha 2, IČ , zastoupené Jednotou Česká Lípa, sídlem Žižkova 231, Česká Lípa, na výdaje spojené s činností v roce 2015 (pietní akce, osobní životní jubilea členů jednoty, dopravné, pronájmy, materiální výdaje). B)/ schvaluje uzavření darovací smlouvy - viz příloha. Č. usnesení 392/D/2015 Žádost o finanční podporu - Milan Ecler Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A// schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s 10 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnutí individuální dotace z Fondu rady města Česká Lípa ve výši 30 tis. Kč panu Milanu Eclerovi, bytem xxx, na výdaje spojené s účastí na Mistrovství světa juniorů a masters v kulturistice v San Salvadoru B// schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace - viz příloha. Č. usnesení 392/E/2015 Žádost o finanční podporu - Diecézní charita Litoměřice Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru ve výši 12 tis. Kč pro Diecézní charitu Litoměřice, Předměstí, Kosmonautů 2022, IČ: na podporu Domova svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. schvaluje uzavření darovací smlouvy - viz příloha Č. usnesení 392/F/2015 Žádost o finanční podporu - HRDLIČKA spol. s r.o. Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A// schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru z Fondu rady města Česká Lípa ve výši 20 tis. Kč společnosti HRDLIČKA spol. s r.o., sídlem nám. 9. května 45, Tetín, IČ , na výdaje spojené s realizací akce "4. Setkání ve Ville Hrdlička" B// schvaluje uzavření darovací smlouvy - viz příloha. 10

11 Č. usnesení 393/A/2015 Mimořádné odměny ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací v oblastech kultura, sport a sociální za 2. pololetí 2015 Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A// schvaluje doplnění a zařazení nového kritéria - aktivní spolupráce se zřizovatelem B// ukládá přepracování mimořádných odměn C// neschvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací v oblastech kultura, sport a sociální mimořádné odměny za 2. pololetí 2015 dle návrhu v příloze. Č. usnesení 393/B/2015 Mimořádné odměny ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací za 2. pololetí 2015 Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města A// schvaluje doplnění a zařazení nového kritéria - aktivní spolupráce se zřizovatelem B// ukládá přepracování mimořádných odměn C// neschvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ředitelům/ředitelkám školských příspěvkových organizací mimořádné odměny za 2. pololetí 2015 dle návrhu v příloze. Č. usnesení 394/2015 Stanovení platových náležitostí ředitelům příspěvkových organizací v oblastech sociální, kultura a sport Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A// bere na vědomí změny platových náležitostí zastupující ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy Mgr. Heleny Holanové, ředitele příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa Bc. Petra Nováka, ředitelky příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa Mgr. Jiřiny Kučerové, ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa PhDr. Dany Kroulíkové a ředitele příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Mgr. Pavla Císaře s platností od , v souvislosti s nařízením vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. B// stanovuje v souladu s nařízením vlády č. 278/2015 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souladu se zák. č. 262/2010 Sb., Zákoníkem práce, plat zastupující ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy Mgr. 11

12 Heleně Holanové, řediteli příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa Bc. Petru Novákovi, ředitelce příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa Mgr. Jiřině Kučerové, ředitelce příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa PhDr. Daně Kroulíkové a řediteli příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Mgr. Pavlu Císaři, s platností od dle návrhu uvedeného v příloze. Č. usnesení 395/2015 Stanovení prodejní ceny publikace Českolipské skoky časem Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města A// schvaluje v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona o obcích prodejní cenu publikace Českolipské skoky časem ve výši 422,- Kč včetně 10% DPH. B// schvaluje v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona o obcích prodejní cenu publikace Českolipské skoky časem pro knihkupce ve výši 324,50 Kč včetně 10% DPH. Č. usnesení 396/2015 Aktualizace příloh ke smlouvám o výpůjčce uzavřeným se školskými příspěvkovými organizacemi města Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů aktuální znění příloh ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s Mateřskou školou Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace, sídlo Zhořelecká 2607, Česká Lípa, IČ , se Základní školou, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace, sídlo Školní 2520, Česká Lípa, IČ , se Základní uměleckou školou, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace, sídlo Arbesova 2077, Česká Lípa a se Základní školou, Praktickou školou a Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace, sídlo Moskevská 679, Česká Lípa, IČ viz přílohy. Č. usnesení 397/2015 Odpisové plány školských příspěvkových organizací na rok 2015 Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů odpisové plány školských příspěvkových organizací pro rok 2015 dle skutečného stavu - viz příloha. 12

13 Č. usnesení 398/A/2015 Schválení přijetí věcného daru PO Lipý od OD Andy s.r.o. Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje v souladu s 27 odst. 5b) a 39 písm. b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Lipý Česká Lípa, sídlem U Vodního hradu 63, Česká Lípa, IČ , přijetí věcného daru v celkové hodnotě 2.500,- Kč od OD Andy s.r.o., sídlem Erbenova 2906, Česká Lípa, IČ Věcný dar je účelově vázaný jako odměna pro účastníky soutěže v rámci akce pořádané PO Lipý Pečeme vánoční cukroví (dárkový balíček s potravinářským zbožím). Č. usnesení 398/B/2015 Schválení přijetí finančního a věcného daru pro DDM Libertin Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města A// schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Domu dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace, se sídlem Škroupovo nám. 138, Česká Lípa, IČ přijetí finančního daru ve výši ,-- Kč na náklady spojené s účastí taneční skupiny TUTTI-FRUTTI na Mistrovství světa Hip Hop Unite Martinique 2015 od firmy MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, IČ B// schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Domu dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace, se sídlem Škroupovo nám. 138, Česká Lípa, IČ přijetí věcného daru - terarijní potřeby (terarijní kůra, substrát, rašeliník apod.) v celkové hodnotě cca ,-- Kč od firmy Robimaus - sdružení Magdaléna a Robert Javorských, Masarykova 103/45, Rudná u Prahy, IČ Č. usnesení 398/C/2015 Přijetí darů příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje v souladu s 27odst. 5b) a 39 odst. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Sociální služby města České Lípy, Školní 2213, Česká Lípa, IČ: , přijetí finančních a věcných darů: 1) od firmy Sauer Žandov, a.s. Nádražní 10, Žandov ve výši 5.000,- Kč na pořádání Plesu seniorů v roce ) od OD ANDY, s.r.o., Erbenova 2906, Česká Lípa věcný dar v hodnotě 2.500,- Kč pořádání Plesu seniorů v roce ) od firmy Roman Moravčík, Božíkov 90, Zákupy ve výši 2.000,- Kč na pořádání Plesu 13

14 seniorů v roce ) od firmy Fehrer Bohemia, s.r.o., Litoměřická 86, Česká Lípa ve výši 3.000,- Kč na pořádání Plesu seniorů v roce 2015 Č. usnesení 399/A/2015 Dohoda o ukončení členství v JSDHO kategorie JPOII/1 - Vrba Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, dohodu o ukončení dohody o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa uzavřenou s panem Filipem Vrbou, nar. xxx a to ke dni podpisu dohody o ukončení členství Č. usnesení 399/B/2015 Dohoda o ukončení členství v JSDHO kategorie JPOII/1 - Starý Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, dohodu o ukončení dohody o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa uzavřenou s panem Lukášem Starým, nar. xxx a dohoda o ukončení členství k datu Č. usnesení 399/C/2015 Dohoda o členství v JSDHO Česká Lípa - kategorie JPO II/1 - Tinák Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření dohody o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDHO) Česká Lípa - kategorie JPO II/1 s panem Romanem Tinákem, na pozici hasič, na dobu neurčitou od podpisu dohody. Č. usnesení 400/2015 Petice č. 1/2015 za vytvoření a údržbu dětských hřišť a dalšího zázemí ve městě Česká Lípa Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města a)/ bere na vědomí petici č. 1/ za vytvoření a údržbu dětských hřišť a dalšího zázemí ve městě Česká Lípa b)/ pověřuje Alenu Šafránkovou vyřízením této petice. 14

15 Č. usnesení 401/2015 Návrhy na 14. jednání zastupitelstva města Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města bere na vědomí dle ustanovení 102, ods. 1, zákona číslo 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů návrhy pro 14. jednání zastupitelstva města konané dne : - Plnění usnesení zastupitelstva města - Zpráva o činnosti rady - Rozpočtové opatření č. 8/ Venkovní bazén u Sportareálu - ověřovací studie - Českolipsko - bezúročná půjčka - Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 676/1 v k. ú. Dobranov - Odvody odpisů školských příspěvkových organizací v roce 2015 do rozpočtu zřizovatele - Prodej objektu čp. 252 v k. ú. Česká Lípa - Prodej pozemku p. č. 130/18 v k. ú. Žizníkov - Prodej pozemku p. č. 180/8 v k. ú. Písečná u Dobranova - Prodej pozemku p. č. 5464/86 v k. ú. Česká Lípa - Program DČOV Častolovice - Směna pozemku p. č. 26 za pozemek p. č. 577/7 v k. ú. Dobranov - Smlouva o zřízení služebnosti s panem Duvnjakem - Souhlas s kupní cenou za výkup pozemků p. č. 5825/83 a 5825/84 v k. ú. Česká Lípa - Záměr bezúplatného nabytí částí pozemků p. č. 289 v k. ú. Dolní Libchava a p. č. 1428/1 v - Záměr prodeje části pozemku p. č. 113/1 v k. ú. Písečná u Dobranova - Záměr prodeje částí pozemků p. č. 261/1 a 261/4 v k. ú. Dolní Libchava - Záměr prodeje části pozemku p. č. 373/1 v k. ú. Stará Lípa - Záměr prodeje části pozemku p. č. 4068/50 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje části pozemku p. č. 518 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje pozemku p. č. 341/38 v k. ú. Žizníkov - Záměr směny pozemků p. č. 198/6, p. č. 485/44, p. č. 549/3 a p. č. 925 za pozemek p. č. - Záměr výkupu pozemku p. č. 5475/1 a částí pozemků p. č. 5472/22 a p. č. 5476/3 vše v k. ú. - Zprávy o činnosti neškolských příspěvkových organizací za I. - III. čtvrtletí Věcná břemena - Zápisy z výborů - Interpelace - Informační materiály Č. usnesení 402/2015 Jmenování vedoucího odboru finančního Předkládá: Ing. Zachrla Josef, tajemník MěÚ A// jmenuje na návrh Ing. Josefa Zachrly, tajemníka MěÚ, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Miroslavu Peterkovou, nar. xxx, do funkce vedoucí odboru finančního s účinností od na dobu neurčitou, 15

16 B// ukládá tajemníkovi MěÚ provést jmenování v souladu s ust. 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a sjednat nejpozději do s Ing. Miroslavou Peterkovou dohodu o sjednaných pracovních podmínkách ke jmenování vedoucího zaměstnance, a určuje, že podmínkou účinnosti jmenování dle bodu A/ tohoto usnesení je sjednání této dohody. C// ukládá tajemníkovi MěÚ informovat Ing. Miroslavu Peterkovou o obsahu pracovního poměru ve smyslu ust. 37 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Rada města přerušila jednání v těchto bodech: 17A Žádost o finanční podporu - Světlana Wernerová 17F Žádosti o individuální dotaci z Fondu rady města Smlouva o dílo "Nákup nového elektronického systému spisové služby pro město Česká Lípa" a Servisní smlouva "o poskytování a podpoře produktivního provozu elektronického systému spisové služby" 16

17 Příloha k usnesení 385/2015 Smlouva o spolupráci při pořádání akce Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě a oslavy Adventu č. 2015/44 KD B 13 xxxx/2015 Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace Boženy Němcové Česká Lípa IČ: DIČ: CZ spis.zn. Pr 98/6 KS Ústí nad Labem zastoupena Bc. Petrem Novákem, ředitelem příspěvkové organizace / dále jen poskytovatel/ a Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka Česká Lípa IČ: DIČ: CZ zastoupené Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města /dále jen objednavatel / uzavírají společně tuto: smlouvu o spolupráci při pořádání akce Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě a oslavy Adventu I. PŘEDMĚT DOHODY Předmětem této dohody je úprava práv a povinností účastníků v rámci spolupráce při pořádání akce Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě a oslavy Adventu, včetně zhotovení návrhu a zajištění programu po stránce organizační, technické a personální. místo konání : Česká Lípa, náměstí T.G. Masaryka datum konání: , 9.12., a počet dní: 4 Poskytovatel zhotoví ve spolupráci s objednavatelem návrh programu a rozpočtu akce a po jeho odsouhlasení připraví podklady pro sjednání smluvních vztahů (tj. údaje potřebné pro vystavení objednávek a smluv). Ceny jednotlivých zakázek musí odpovídat cenám v daném místě a čase obvyklým, kdy se vychází z výsledků průzkumu trhu. V případě zakázek 20 tis. Kč bez DPH a výše bude výběru dodavatele předcházet písemná poptávka, a to min. u tří vhodných dodavatelů. Smluvní vztahy na zakázky v hodnotě 80 tis. Kč bez DPH a výše budou uzavírány po projednání a na základě souhlasu rady města. Výjimkou ve všech případech je výběr účinkujících,

18 kde není poptávka vyžadována v případě, kdy konkrétního účinkujícího zastupuje pouze jeden dodavatel na trhu. Objednavatel uzavře na základě podkladů dodaných dodavatelem objednávky a smlouvy s vystupujícími a dalšími poskytovateli služeb, a po splnění služeb zajistí jejich finanční plnění ze svého rozpočtu. Poskytovatel zajistí kompletní organizační a technické zajištění akce (viz příloha č.1 program a časový harmonogram akce) a další služby, uvedené v čl. II. (objednavatel za tímto účelem předá poskytovateli kopie objednávek a smluv uzavřených s jednotlivými účinkujícími, ve kterých jsou uvedeny požadavky na organizační a technické zajištění, a kopie objednávek a smluv na ostatní poskytované služby). V rámci akce zajistí adekvátní stánkový prodej zboží a stánky s občerstvením dle požadavků objednatele. Za služby spojené se zajištěním stánkového prodeje bude poskytovatel účtovat provozovatelům poplatky za služby dle sazebníku schváleného Radou města Česká Lípa dne č.usn. 298/2011. II. Finanční plnění Objednavatel se zavazuje uhradit poskytovateli následující finanční plnění: smlouvy o provedení práce ,- Kč (viz. příloha č.2) ochranka 2.000,-Kč (2 osoby) zdravotní dozor 2.000,- Kč (1 osoba) materiální výdaje ,- Kč (spotřební materiál dle dohody - pohonné hmoty, plyn, svíčky, pentle, odměny pro děti, cestovní náhrady, výroba domečku pro Živý betlém, reproduktory, MP4 s kabelem na pouštění živé hudby) občerstvení pro účinkující 6.000,- Kč provize za agenturní činnost 3.000,- Kč Celkem za služby ,- Kč ,- Kč (21% DPH) = ,- Kč Poskytovatel se zavazuje k výše uvedené částce provést zápočet skutečně vybraných poplatků od provozovatelů stánkového prodeje dle čl. I. a objednavateli účtovat rozdíl mezi těmito dvěma částkami. Objednavatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dní od jejího vystavení převodem na účet poskytovatele č /0100 vedený u KB Česká Lípa.

19 III. NÁHRADA ŠKODY Objednavatel se zavazuje nahradit poskytovateli všechny škody, které vzniknou jeho činností, či činností třetích osob, které se v prostorách konání akce budou s jeho souhlasem zdržovat. IV. POVINNOST OBJEDNAVATELE Veškeré poplatky spojené s autorskými právy, tantiémy, odvody ze vstupenek, např. OSA, INTEGRAM, Dilia, hradí dle dohody objednavatel. V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Tato smlouva je uzavírána na základě pravdivých údajů, pravé a svobodné vůle jejích účastníků a na důkaz toho připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Česká Lípa dne.. č.usn. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a objednavatel dvě. V České Lípě dne: V České Lípě dne:.. poskytovatel Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace Bc. Petr Novák, ředitel. objednavatel Město Česká lípa Mgr. Romana Žatecká, starostka

20 Příloha č. 1 Program ADVENT V ČESKÉ LÍPĚ 2015 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 28. listopadu 2015 od 10 hodin, náměstí T.G.M. Česká Lípa hodin Divadelní klub mladých Česká Lípa Vánoční představení Guitar Tluppa koncert Jarret koncert Vánoční pohádka Divadla Kvelb Dekolt koncert Big O Band a Daniela Šinkorová Andělský průvod s divadlem Kvelb Vlasta Horváth - koncert 18 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromku Doprovodný program: Ohnivé překvapení Živý betlém Po celý den vánoční jarmark Vstupné zdarma.

21 9. prosince v 16 hodin, náměstí T.G.M. VÁNOCE SE ŠKOLAMI Školy se svým programem. Koncert Řemdih. 16. prosince v 16 hodin, náměstí T.G.M. VÁNOCE SE ŠKOLAMI Školy se svým programem. 21. prosince v 16 hodin, náměstí T.G.M. VÁNOCE SE ŠKOLAMI, PUNČ PANÍ STAROSTKY v 17 hodin VÁNOČNÍ KONCERT MARKA ZTRACENÉHO

22 Příloha č. 2 Mzdy Organizátoři MZDY VÁNOCE 2015 Počet Počet Celkem Hrubá mzda včetně odvodů osob hodin/osoba hodin Kč/hod , , , ,00 Celkem bez DPH DPH 21% CELKEM - organizátoři s DPH Brigádníci Počet Počet Celkem Hrubá mzda včetně odvodů osob hodin/osoba hodin Kč/hod , , , ,00 Celkem 9 99 bez DPH DPH 21% CELKEM - brigádníci s DPH CELKEM organizátoři+brigádníci s DPH

23 Příloha k usnesení 392/A/2015 SMLOUVA DAROVACÍ č. B 13 xxxx/2015 Dnešního dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 1. Město Česká Lípa se sídlem: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ zastoupené starostkou Mgr. Romanou Žateckou jako dárce na straně jedné (dále jen Dárce ) a 2. Petra Chocová bytem: xxxxxxxxxxxxx datum narození: xxxxxxxxxxx typ příjemce: fyzická nepodnikající osoba bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx jako obdarovaný na straně druhé (dále jen Obdarovaný ) uzavřely podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ ) tuto smlouvu darovací: I. Předmět smlouvy 1. Touto smlouvou Dárce daruje Obdarovanému finanční prostředky ve výši xxxxx,-- Kč (slovy: xxxxtisíckorunčeských). 2. Obdarovaný výše uvedené finanční prostředky do svého vlastnictví darem přijímá. 3. Dárce se zavazuje, že darované finanční prostředky převede na účet Obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS: xxxx2015, a to do 30 dnů po podpisu této smlouvy. II. Ostatní ujednání 1. Nebylo-li sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy ustanoveními NOZ v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 2. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, za písemnou formu nebude považována výměna ových či elektronických zpráv. 3. Smluvní strany si dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy či její části nemohou být postoupena třetí osobě podle 1895 NOZ.

24 III. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž dárce obdrží dvě vyhotovení a obdarovaný jedno. 2. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedenou smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s tímto souhlasí a tento je vyjádřením jejich pravé, vážné a svobodné vůle, čemuž na důkaz připojují svoje podpisy. 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Česká Lípa dne usnesením č. xxxx/2015. V České Lípě dne:. V České Lípě dne:. Dárce: Obdarovaný: Město Česká Lípa Mgr. Romana Žatecká, starostka Petra Chocová

25 Příloha k usnesení 392/C/2015 SMLOUVA DAROVACÍ č. B 13 xxxx/2015 Dnešního dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 1. Město Česká Lípa se sídlem: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ zastoupené starostkou Mgr. Romanou Žateckou jako dárce na straně jedné (dále jen Dárce ) a 2. Československá obec legionářská se sídlem: Sokolská 486/33, Praha 2 IČ: zastoupena Jednotou Česká Lípa, sídlem Žižkova 231, Česká Lípa bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxx zastoupena Mgr. Josefem Vegnerem, předsedou Jednoty Česká Lípa jako obdarovaný na straně druhé (dále jen Obdarovaný ) uzavřely podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ ) tuto smlouvu darovací: I. Předmět smlouvy 1. Touto smlouvou Dárce daruje Obdarovanému finanční prostředky ve výši xxxxx,-- Kč (slovy: xxxxtisíckorunčeských). 2. Obdarovaný výše uvedené finanční prostředky do svého vlastnictví darem přijímá. 3. Dárce se zavazuje, že darované finanční prostředky převede na účet Obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS: xxxx2015, a to do 30 dnů po podpisu této smlouvy. II. Ostatní ujednání 1. Nebylo-li sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy ustanoveními NOZ v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 2. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, za písemnou formu nebude považována výměna ových či elektronických zpráv. 3. Smluvní strany si dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy či její

26 části nemohou být postoupena třetí osobě podle 1895 NOZ. III. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž dárce obdrží dvě vyhotovení a obdarovaný jedno. 2. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedenou smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s tímto souhlasí a tento je vyjádřením jejich pravé, vážné a svobodné vůle, čemuž na důkaz připojují svoje podpisy. 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Česká Lípa dne usnesením č. xxxx/2015. V České Lípě dne:. V České Lípě dne:. Dárce: Obdarovaný: Město Česká Lípa Mgr. Romana Žatecká, starostka Československá obec legionářská Jednota Česká Lípa Mgr. Josef Vegner, předseda

27 Příloha k usnesení 392/D/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z Fondu rady města Česká Lípa Smluvní strany č. B 13 xxxx/ Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: KB a.s., č. ú /0100 zastoupené Mgr. Romanou Žateckou, starostkou (dále jen poskytovatel ) a 2. Milan Ecler bytem: xxxxxxxxxxxx datum narození: xxxxxxxxxxxxxxxx typ příjemce: fyzická nepodnikající osoba bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen příjemce ) uzavírají dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu: I. Předmět smlouvy 1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu obce ve výši xxxx,- Kč, slovy xxxxxxxxkorunčeských (dále též jen dotace ) Účast na akci Mistrovství světa juniorů a masters v kulturistice, San Salvador. 1.2 Projekt bude ukončen k II. Splatnost peněžních prostředků 2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od do vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

28 2.3. V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odstavec 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanční prostředky na účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. III. Podmínky udělení peněžních prostředků 3.1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy Vyúčtování dotace předloží příjemce Městskému úřadu v České Lípě, odboru organizačnímu, úseku pro příspěvkové organizace nejpozději do Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele a předložení dokladů prokazujících vznik/uhrazení nákladů na projekt uvedený v čl. I. této smlouvy ve výši poskytnuté dotace - kopie faktur (či jiných daňových dokladů) a dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Současně příjemce doloží úhradu vlastního podílu na celkové částce skutečných způsobilých výdajů na realizovaný účel ve výši min. 20% z poskytnuté dotace. Nejpozději do předloží příjemce poskytovateli doklady prokazující použití dotace k úhradě části způsobilých výdajů realizovaného účelu dotace. Daň z přidané hodnoty není uznatelným nákladem pro její plátce V případě, že doklady předložené příjemcem nebudou splňovat náležitosti dle požadavků poskytovatele, je poskytovatel oprávněn tyto doklady jako neprůkazné z vyúčtování vyloučit a příjemce je povinen vrátit poměrnou část dotace, vyčíslenou administrátorem, nejpozději do 30 dnů po uzavření kontroly vyúčtování bezhotovostním převodem na účet poskytovatele Příjemce musí zajistit vedení účetní evidence související s realizací projektu/akce. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je (nebo není) vykazován na podporovaný projekt a skutečně odpovídá charakteru projektu. Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob vedení evidence o finančních tocích projektu/akce. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny Dotace města Česká Lípa (označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování projektu. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů) jsou: - startovné - doprava.

29 IV. Sankce 4.1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Neoprávněné použití finančních prostředků ze strany příjemce (tj. každé porušení smlouvy - účel použití finančních prostředků, termín vyúčtování, porušení právních předpisů), nebo zadržení peněžních prostředků při povinnosti vrátit tyto finanční prostředky poskytovateli ve stanoveném termínu, je považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 0,01% za každý den prodlení z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše částky odvodu V. Ukončení smlouvy 5.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud: a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, b) poruší pravidla veřejné podpory, c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy, f) je v likvidaci, g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory, h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván poskytovatelem V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.

30 5.5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. VI. Závěrečná ustanovení 6.1. V průběhu realizace projektu je příjemce povinen vhodným způsobem prezentovat poskytovatele na veškerých reklamních materiálech a v médiích s uvedením skutečnosti, že projekt realizuje s finanční spoluúčastí poskytovatele Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Městský úřad Česká Lípa, odbor organizační, úsek pro příspěvkové organizace Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015)

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 čís. 2470/RMOb-Vit/1014/86-2498/RMOb-Vit/1014/86 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 35. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. února 21 (č. usnesení 697/1 č. usnesení 711/1) Č. usnesení 697/1 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Jan Hladonik,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ z 58. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 767/ /2016)

USNESENÍ z 58. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 767/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 58. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 31. 10. 2016 (č. usnesení 767/2016-785/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 / 2015 konané dne 24.11.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016

Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016 Město Semily se sídlem úřadu: Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111 bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.01.2016

Více

USNESENÍ z 55. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 732/ /B/2016)

USNESENÍ z 55. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 732/ /B/2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 55. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 9. 2016 (č. usnesení 732/2016-743/B/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 25.06.2015 MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost paní Xxxx o prominutí části nájmu za využívání nebytových

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci SML/227/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Město

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Rámcová smlouva o kácení a ořezu stromů na pozemcích města Frýdlant nad Ostravicí uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385)

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) USNESENÍ č. 363/29-13 R I. s o u h l a s í s dohodou o výměně bytů, kterou uzavřeli dne 27. 11. 2013 manželé xxxxxxxxxxxx,

Více

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková, p. Tůma Omluveni: pí. Mgr. Kalvová. Kontrola zápisu: pan Jindřich Šolc

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková, p. Tůma Omluveni: pí. Mgr. Kalvová. Kontrola zápisu: pan Jindřich Šolc MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ z 22. schůze Rady

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Město Horažďovice Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 152/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011 U S N E S E N Í 4. schůze Rady města Vítkova konané dne 11. ledna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 151/4 do č. 197/4) Rada města: 151/4 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1563/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1563/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/1563/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

! MMOPP00BOZ6S STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015. Článek I.

! MMOPP00BOZ6S STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ6S SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015 Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 71 konané dne 15. 06 2009 Usn RM 238/2009 263/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více