Číslo 1 Květen/Červen Úvodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 1 Květen/Červen 2011. Úvodník"

Transkript

1 Úvodník Ahoj všichni, dostává se vám do rukou první číslo Školního časopisu. Jeho rozsah se od minulého (nultého) čísla o dost zvětšil. --- Aby také ne, vždyť se v květnu konala pěkná řádka akcí. V tomto čísle najdete i informace o akcích, které se konaly již v dubnu. Bohužel, podklady se k nám dostaly až po uzávěrce nultého čísla, takže se o nich zmiňujeme až nyní. Myslíme si ale, že každá účast naší školy nebo našich žáků na nějaké akci stojí za zveřejnění! --- Tak, jak jsme slíbili v nultém čísle, přinášíme vám rozhovor s jedním z našich pedagogů. Jméno nebudeme prozrazovat stačí otočit na str Ke konci tohoto čísla najdete krátké informace o dvou akcích, které se uskuteční v červnu. Jedna akce je určena pouze pro konkrétní třídu, takže většina školy bude mít smůlu... Otázkou je, zda by ostatní žáci měli o takovouto exkurzi vůbec zájem:-) Více se dozvíte na str Druhá akce je určená pro opravdové zájemce o německý jazyk. O této akci se dozvíte více na str Vzhledem k již výše zmíněnému množství proběhlých akcí jsme tentokrát vypustili rubriku Na co do teplického kina Květen. Na str. 12 alespoň najdete přesnou www adresu, kde najdete celý program na červen a mnohem více. --- Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě prvního čísla podíleli. Velmi náš těší, že se k nám připojují noví lidé. Stále platí, že kdyby měl někdo z vás zájem se k nám přidat, není to problém. Přijďte za p. učitelem Šimkem, nebo napište na ovou adresu gmail.com, kam nám můžete posílat Obsah Úvodník 1 Rozhovor s 2 Co se událo v dubnu a květnu? 3 10 Jaké akce nás čekají? 11 a 12 Na co do teplického kina Květen? 12 i své náměty a nápady, které se týkají časopisu. Nezapomeňte, že máme v přízemí u nápojových automatů také svou schránku! Nově si můžete náš časopis stáhnout také ze stránek školy nebo prolistovat a stáhnout přímo z netu na com/casopis_00/ a com/casopis_01/

2 V prvním čísle časopisu vám přinášíme krátký rozhovor s naším angličtinářem, panem Máchou. 1) Chtěl jste vždy být učitelem? Chtěl jsem být moţná úplně vším, ale učitelem, to fakt ne. Kdyby mi před lety někdo řekl, ţe budu učit tak bych ho poslal k lékaři a nejlépe hned k panu Cimickému. A protoţe platí Never say never tak učím. 2) Čím jste chtěl být, když jste byl dítě? V první třídě jsem chtěl být popelář nebo jezdit fekálním vozem, ale paní učitelce jsem napsal krasopisně hovnocucem, ţe je to fekální vůz jsem se dozvěděl aţ od ní. 3) Jaké pro Vás bylo studium na střední škole? Váš nejoblíbenější / nejneoblíbenější předmět? Super. Mnoho nezapomenutelných záţitků a samozřejmě průšvihů. Nejoblíbenější předměty matematika a fyzika, odpor jsem měl k jazykům a hlavně k ruštině. 4) Jaký si myslíte, že je největší problém dnešních studentů? To, ţe se většina z Vás zajímá a zná jen svá práva a povinnosti neznáte. Nechci nikoho urazit, ale Vy nevíte co je to se učit. Většina z Vás chodí do školy, protoţe si to přejí rodiče. A to je špatně. 5) Co byste řekl na konec? Jako tečku za tímhle malým rozhovorem. Být učitelem uţ dávno není poslání, ale je to k po ní. Ale jednu výhodu to má kontakt s Vaší generací mě udrţuje stále mladým. Hodně štěstí v čerpání nových vědomostí. Za rozhovor děkuje P. Plavcová a celá redakce. -2-

3 Číslo 1 Co se událo? Květen/Červen 2011 V dubnu, konkrétně , se žáci naší školy oboru prodavač (prodavač smíšené zboží) zúčastnili 6. ročníku soutěže PRODAVAČ v EU, která se konala v SŠOS v Ústí nad Labem. Soutěže se zúčastnily: Alena Dortová a Anežka Vodičková (obě z P2.A) a Barbora Cestrová (z PS3). -3-

4 Již 4. rokem za sebou se naše škola zúčastňuje celorepublikové soutěže futsalu dívek. Turnaj se hraje po celý školní rok. Naše dívky se v letošním roce opět (stejně jako loni) dostaly aţ do závěrečných kol. Turnaje se zúčastnilo celkem 77 škol z celé republiky. Děvčata vyhrála na podzim 2010 všechny zápasy a v lednu postoupila do finále divize. Zde postupně porazila Most, Rumburk, Chomutov a vyhrála tak divizi a postoupila mezi posledních 7 celků v republice. Dne jsme jeli do Prahy, kde jsme sehráli 2 utkání s Plzní a s Prahou. Bohuţel, zde se nám jiţ tak nedařilo. Opět se ale jednalo o velký úspěch pro naši školu, protoţe jsme získali celkově 6. místo v republice. Druţstvo dívek tvořily: Claudie Felgenhauerová (P2. B) Ţáčková Lucie (NP1.) Nora Šwarzová (PS3.) Barbora Cestrová (PS3.) Kristýna Horáková (K2.) Štefanová Andrea (O1.) Moc dívkám děkujeme a přejeme jim další sportovní úspěchy! -4-

5 Asi nejlepší akcí naší školy v květnu byl bez pochyby Sportovní kurz sporťák, který probíhal ve známém Sloupu v Čechách v termínech (1. turnus) a (2. turnus). Na prvním turnusu bylo celkem 22 ţáků z třetích ročníků studijních oborů a prvního ročníku nástavby, na druhém 28 ţáků z druhých ročníků učebních a studijních oborů. Celý sporťák s vámi proţívali učitelé J. Mácha, A. Barzykov, J. Müllerová a J. Vondrák, ke kterým se připojil p. učitel Satrapa na druhý turnus. Zúčastnění měli opravdu pestrý výběr sportovních aktivit volejbal, baseball, nohejbal, jízda na kole, stolní tenis, 18km pochod a další. Ale nechyběly také různé způsoby relaxace, jako byla perličková koupel, sauna, grilování. Na závěr chci vyřídit vzkaz od celého učitelského dozoru: Všem vám moc děkujeme za účast a hlavně za vaše skvělé, vzorné chování! -5-

6 Dne se v Litoměřicích konala kadeřnická a kosmetická soutěţ Zlatý hřeben. Téma soutěţe bylo tentokrát Šeherezáda. Za naší školu se nejlépe v kategorii "Make-up" umístila z desítek soutěţících na 4. místě Michaela Forková a 6. místo obsadila Jana Šutiaková (obě z KO3.). Soutěţe se zúčastnila i naše kadeřnice, ţákyně Lucie Koderová ze třídy K3. a umístila se na pěkném 6. místě. Všem gratulujeme! -6-

7 V rámci výuky občanské nauky jsme se třídou K2. navštívili Okresní soud v Teplicích. Byli jsme přítomni soudním přelíčením v jednací síni č. 1. Samosoudce JUDr. Miroslav Čapek byl milý a žáky vždy ochotně seznámil s danou kauzou. Mnoho obžalovaných i svědků se však k jednání nedostavilo. Nejzajímavější byl poslední případ starší paní, Romka, závislá na pervitinu, souzená za krádež, mající za sebou bohatou trestní minulost. Konečný verdikt soudu jsme ale neviděli, protože byl odročen. Aby obžalovaná neovlivňovala svědky, byla spoutána a vzata eskortou do tzv. konkluzní vazby. Bylo to dramatické ale i poučné. Těšíme se na další spolupráci s Okresním soudem i Vazební věznicí v Teplicích. :-) Mgr. R. Šeborová Ve čtvrtek, , se zúčastnila třída KS1. v rámci odborného výcviku výchovně vzdělávací akce s názvem Konečná úprava nehtů. Akce se konala v Ústí nad Labem a jako pedagogický dozor jely s ţákyněmi prvního ročníku Zuzana Kody a Jeanette Reiningerová. Po příjezdu do nehtového studia si ţákyně prohlédly materiál, pomůcky a vybavení studia. Následovala přednáška o způsobech úpravy nehtů včetně názorných ukázek. Ţákyně si téţ vyzkoušely úpravu na umělých nehtech. -7-

8 Dne se třídy GD1. a A3. zúčastnily výstavy květin ze soutěže Děčínská kotva, která se konala na děčínském zámku. Zde byly vystaveny práce všech floristů, kteří soutěží v Mistrovství floristů ČR. Děčínská kotva slavila čtyřicáté narozeniny, proto vybrala odborná komise jako ústřední témata mistrovství Rubínovou svatbu. Studentům se spousta prací velmi líbila. Měli jsme je sice rychle prohlédnuté, ale stihli jsme si mnoho výtvorů nafotit a také zapamatovat. Druhá polovina soutěžních prací byla vystavena v Růžové zahradě, kde bylo opravdu příjemně a slunečno. Po výstavě, když jsme měli ještě trochu času, jsme se byli podívat na děčínské slavnosti. Byla tam různá představení dětí ze ZŠ a spousta stánků se sladkostmi a jídlem, u kterých jsme se asi nejvíce zastavovali. Poté jsme už museli bohužel jet zpět do Teplic, i když se nám moc nechtělo. E. Levicová -8-

9 Ve dnech byly zpracovány podklady pro předání fiktivních firem Desscompany s.r.o. a Freesport s.r.o., které pracovaly v období od do Byly předány tyto záznamy: 1) Čestná prohlášení 2) Návrh zápisu v OR 3) Prohlášení správce vkladu 4) Prohlášení společníků o vyrovnání 5) Společenská smlouva 6) Zápis valné hromady 7) Podpisové vzory V tomto období dosáhly firmy následující obraty: - Freesport s.r.o. Faktury: Kč Prodej v hotovosti: ,42 Kč - Dresscompany s.r.o Faktury: Kč Prodej v hotovosti: Kč Zprávu vypracoval Lukáš Klinský. -9-

10 V rámci zahájení lázeňské sezóny v Teplicích nabídla Střední škola obchodu a sluţeb v sobotu pro návštěvníky akci "Změňte svůj image", kdy studenti oboru Kadeřník nabídli úpravu a střihání vlasů ZDARMA. -10-

11 Číslo 1 Jaké akce nás čekají? Květen/Červen 2011 Naše škola pořádá pro opravdové zájemce o německý jazyk dne 20. června (pondělí) 2011 návštěvu Dne otevřených dveří na Německém velvyslanectví v Praze. Německé velvyslanectví v Lobkovickém paláci na Malé Straně má v rámci programu připraveno promítání filmu o NDR, prohlídku paláce či setkání s německým velvyslancem. Po programu následuje procházka Malou Stranou. Vstup zdarma, zaplatíme jen jízdné vlakem či autobusem. Předběţní zájemci se mohou hlásit u svých němčinářů. -11-

12 Dne se třída KO3. společně s mistrovou odborného výcviku Simonou Švandrlíkovou zúčastní v rámci předmětu Kosmetika a Zdravověda výchovně vzdělávací exkurze na téma Aromaterapie. Exkurze sebude konat v Trmicích a ve školícím centru Setuzín. V příštím čísle vám přineseme více informací včetně fotek. Vzhledem k velkému počtu akcí, které se uskutečnily především v květnu, vynecháváme pro tentokrát rubriku Na co do teplického kina Květen. Kompletní program, včetně bliţšího popisu filmů najde na -12-

Číslo 2 Září/Říjen 2011. Úvodník

Číslo 2 Září/Říjen 2011. Úvodník Úvodník Ahoj! Už je to, bohužel, nějaký ten pátek, co skončily prázdniny :-/ Hektické září (návrat do školy, u někoho opravné zkoušky, ) máme také za sebou a tak nastal ten pravý čas, abychom vám prostřednictvím

Více

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou.

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou. Vážení čtenáři, s příchodem zimy otevíráte již čtvrté číslo Občasníku. Ve škole se rychle rozkoukali žáci prvních ročníků (mnozí si už připadají jako staří mazáci), čtvrťáci (někteří) začínají podléhat

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Na naší škole již několik let probíhá úspěšný grantový program spolupráce s Domovem Petra v Mačkově. Domov Petra Mačkov je samostatnou příspěvkovou

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

DRBNA 18 6/2013 10 Kč

DRBNA 18 6/2013 10 Kč DRBNA 18 6/2013 10 Kč Milé čtenářky, milí čtenáři! V rukou držíte další číslo našeho časopisu Drbna. Tentokrát ale poslední v tomto školním roce. Toto číslo je nabité příspěvky žáků devátých ročníků, kteří

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

Benešovské. jekt je zakouřený. Pedagogický

Benešovské. jekt je zakouřený. Pedagogický Benešovské n o v i n y Číslo 5 Květen 2010 Ročník XX. Cena 5 Kč. www.benesovnpl.cz Hořela základka! Naštěstí šlo jen o cvičení hasičů V Benešově nad Ploučnicí hoří škola! Tak přesně to slyšel 23. dubna

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

1. listopadu 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 99

1. listopadu 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 99 1. listopadu 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 99 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Ohlédnutí za třebčínským výročím V životě obcí, měst,

Více

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Když rozkvetou první jarní květy a vůní jara naplní se vzduch, tehdy je všem známo, že odešel již zimní duch. Všechno voní, bzučí, zpívá, sluníčko se na to dívá.

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše.

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše. SPORŤÁK 2/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Ahoj kluci a holky! Dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Sporťák. Doufáme, že vám pomůže příjemně zkrátit čas, který zbývá

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

POMÁHAT A CHRÁNIT. za velmi důležitou návštěvu, asistentům přejeme v nové práci hodně štěstí a celému našemu městu klid a pohodu.

POMÁHAT A CHRÁNIT. za velmi důležitou návštěvu, asistentům přejeme v nové práci hodně štěstí a celému našemu městu klid a pohodu. www.dolnipoustevna.cz ZDARMA ročník 13. ČERVEN 2015 POMÁHAT A CHRÁNIT V úterý 4. května se ve všech třídách představili asistenti prevence kriminality našeho města, pan David Lev a paní Kristína Lišková.

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Je to neuvěřitelné, ale ještě před dvaceti lety jsme uměli přežít bez mobilních telefonů, internetu a počítačů. Dnes už nemůžeme pochopit, že jsme si dokázali

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA

ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA ČERVENEC-SRPEN 2014 ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA Strana ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA červenec-srpen 2014 FOTO MĚSÍCE Vážení čtenáři! Taky Vám tak příšerně rychle utekl měsíc červen? Ten měsíc, který mám nejraději, protože

Více